KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KONKURSNA DOKUMENTACIJA"

Transcript

1 GRAD SUBOTICA GRADONAČELNIK SUBOTICA TRG SLOBODE 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA Postupak javne nabavke male vrednosti NABAVKA DOBRA - VIDEO NADZOR U OSNOVNIM ŠKOLAMA (NOV) JNMV P 09/15 Subotica, maj /76

2 Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama ( Sl. glasnik RS br. 124/2012 i 14/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ( Sl. glasnik RS br. 29/2013 i 104/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj JNMV P 09/15, delovodni broj II /2015 od godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku JNMV P 09/15, delovodni broj II /2015 od godine, pripremljena je: KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti dobra video nadzor u osnovnim školama (nov) JNMV P 09/15 Konkursna dokumentacija sadrži: Poglavlje Naziv poglavlja Strana I Opšti podaci o javnoj nabavci 3 II Podaci o predmetu javne nabavke 3 III Specifikacija dobra 4 IV Uslovi za učešće u postupku javne nabavke 18 V Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu 20 VI Obrazac 1 Izjava o ispunjenosti uslova za učešće 28 VII Obrazac 2 Obrazac ponude 30 VIII Obrazac 3 Model ugovora 54 IX Obrazac 4 - Izjava o poštovanju obaveza iz člana 75. stav 2. ZJN 72 X Obrazac 5 Troškovi pripreme ponude 73 XI Obrazac 6 Izjava o nezavisnoj ponudi 74 XII Obrazac 7 Spisak priloženih dokaza 75 2/76

3 1.Podaci o naručiocu Naručilac: Gradonačelnik grada Subotice Adresa: Trg slobode 1, Subotica Internet staranica: I OPŠTI PODACI O NABAVCI 2.Vrsta postupka javne nabavke Predmetna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke. 3.Predmet javne nabavke Predmet javne nabavke broj JNMV P 09/15 su dobra video nadzor u osnovnim školama (nov) 4.Kontakt Lice za kontakt: Dejan Samardžija adresa: II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE 1.Predmet javne nabavke Predmet javne nabavke br. JNMV P 09/15 su dobra video nadzor u osnovnim školama (nov) Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: sigurnosne kamere Predmetna javna nabavka je oblikovana u šest (6) partija: 1. Partija 1 - OŠ Ivan Milutinović, Beogradski put 50, Subotica 2. Partija 2 - OŠ Miroslav Antić, Trogirska 20, Palić 3. Partija 3 - OŠ Sečenji Ištvan, Veljka Vlahovića 5, Kelebija 4. Partija 4 - OŠ Sečenji Ištvan, Karađorđev put 94, Subotica 5. Partija 5 - OŠ Majšanski put, Majšanski put 87, Subotica 6. Partija 6 - OŠ Hunjadi Janoš, Trg slobode 2, Čantavir 3/76

4 III SPECIFIKACIJA DOBRA Partija 1 - OŠ Ivan Milutinović, Beogradski put 50, Subotica R.BR. NAZIV Jedinica mere Količina JEDINIČNA CENA (bez PDV) UKUPNA CENA (bez PDV) UKUPNA CENA (sa PDV) 1. Digitalni video snimač, H.16 kanala, prikaz 400fps, snimanje 400 frejmova kom. 1 po sekundi do rezolucije 2CIF / snimanje 192 frejma po sekundi u D1 rezoluciji, H264 kompresija, web server 1 audio ulaz (dvosmerna audio komunikacija), 1 BNC video izlaz, 1 VGA video izlaz, 1 HDMI izlaz, izlazna rezolucija do 1920x1080, detekcija pokreta, mogućnost priključenja jednog SATA hard diska veličine do 4TB, 2 USB konektora, 1 RS485 port, nadzor putem Interneta, softver za iphone i Android mobilne telefone, 12 VDC (sa isporukom i ugradnjom) 2. Hard disk 2TB, SATA III 3,5, 7200rpm, 64MB (sa isporukom i ugradnjom) kom Kolor dan/noć kamera u dome kućištu, 650TVL, 0,001 luks, ugrađen kom. 6 varifokalni objektiv 3~9mm, 36 infracrvenih dioda (domet do 30 metara) D- WDR, 2D redukcija šuma, BLC/HLC, OSD meni, 12VDC (sa isporukom i ugradnjom) 4. Kamera Kolor/Mono (Dna-Noć), Dome, 500TVL, 0,005lux, ¼, anti-vandal, kom. 2 SSNR, auto iris, BLC, AGC, OGC, motorizovani zum mm, vodootporna IP66, 24VAC/12VDC (sa isporukom i ugradnjom) 5. Napojna jedinica, stabilisanog ispravljanja, 5A, 12V, sa 8 izlaza obezbeđanih kom. 1 osiguračima (sa isporukom i ugradnjom) 6. Koaksioni kabel RG59 sa napojnim kablom 2x0.75 (sa isporukom i m 240 ugradnjom) 7. POK kanal 40x40 (sa isporukom i ugradnjom) m TFT monitor 21 (sa isporukom i ugradnjom) kom UPS uređaj, 500VA (sa isporukom i ugradnjom) kom. 1 4/76

5 10. Sitan montažni materijal (sa isporukom i ugradnjom) Paušalno 11. Puštanje u rad i obuka korisnika Paušalno UKUPNO: Napomena: Ponuđač je u obavezi da na memorandumu firme dostavi marku i tehničke specifikacije ponuđenog dobra Specifikacija mora biti popunjena u celosti Mesto: Ponuđač: Datum: M.P. 5/76

6 Partija 2 - OŠ Miroslav Antić, Trogirska 20, Palić R.BR. NAZIV Jedinica mere Količina JEDINIČ NA CENA (bez PDV) UKUPNA CENA (bez PDV) UKUPNA CENA (sa PDV) H digitalni video snimač za 8 kanala, prikaz 200fps, snimanje 200 kom. 1 frejmaova po sekundi u D1 rezoluciji, H.264 kompresija, web server BNC video izlaz, VGA, video izlaz, HDMI video izlaz, 1 audio ulaz/izlaz, mogućnost povezivanja jednog SATA hard diska do 4TB, 2 USB porta (za bekap i kontrolu mišem), nadzor putem Interneta, softver za pametne mobilne telefone, besplatni DDNS server, 12VDC (sa isporukom i ugradnjom) 2. Hard disk 2TB, SATA III 3.5, 7200rpm, 64MB (sa isporukom i kom. 1 ugradnjom) 3. Kolor dan/noć kamera u dome kućištu,, 650TVL, 0,001 lux, ugrađen kom. 2 variofokalni objektiv 3~9mm, 36 infracrvenih dioda (domet do 30 metara) D-WDR, 2D redukcija šuma, BLC/HLC, OSD meni, 12VDC (sa isporukom i ugradnjom) 4. Kolor dan/noć infracrvena kamera, visoka rezolucija 700 TV linija, 0,001 kom. 6 lux, ugrađen variofokalni objektiv 2.8~12mm, S-WDR, sens-up, ugrađen OSD meni, UTC, 960H, 72 LED diode, 12VDC (sa isporukom i ugradnjom) 5. Napojna jedinica, stabilisanog ispravljanja, 5A, 12V, sa 8 izlaza kom. 1 obezbeđenih osiguračima (sa isporukom i ugradnjom) 6. Koaksijalni kabel RG59 sa napojnim kablom 2x0.75 (sa isporukom i m 400 ugradnjom) 7. POK kanal 40x40 (sa isporukom i ugradnjom) m TFT monitor 21 (sa isporukom i ugradnjom) kom UPS uređaj 500 VA (sa isporukom i ugradnjom) kom Sitan montažni materijal (sa isporukom i ugradnjom) Paušalno 6/76

7 11. Puštanje u rad i obuka korisnika Paušalno UKUPNO: Napomena: Ponuđač je u obavezi da na memorandumu firme dostavi marku i tehničke specifikacije ponuđenog dobra Specifikacija mora biti popunjena u celosti Mesto: Ponuđač: Datum: M.P. 7/76

8 Partija 3 - OŠ Sečenji Ištvan, Veljka Vlahovića 5, Kelebija R.BR. NAZIV Jedinica mere Količina JEDINIČ NA CENA (bez PDV) UKUPNA CENA (bez PDV) UKUPNA CENA (sa PDV) 1. HD Network videorekorder, do 8 IP kamera, podržane rezolucije snimanja 3MP (2048x1536) / 1080P (1920x1080) / 720P (1280x720), ONVIF, HDMI izlaz (do 1080P), VGA, Kompozitni BNC video izlaz, kom. 1 Multiscreen prikaz 1/4/8/9 kamera,, podržane kompresije H.264/MPEG4, dual stream, dolazni do 160 Mbps, odlazni do 128 Mbps, za snimanje do 128 Mbps, 16 alarmnih ulaza, 3 relejna izlaza, RJ-45port (10/100M/1000M) + 8xpoE (IEEE802.3af) 10/100M portova, 3 porta USB2.0-kontrola mišem i backup, 2SATA portado4hdd-a (8 TB max.), RS232port, RS485port, napajanje 220VAc 40W+do 15W po portu (PoE), PSS CMS software (dostupan u verzijama za Windows, Mac i Linux platformu), mobile DMSS software (iphone, ipad, Android, Windows Phone), sa 8 PoE Class 3 10/100Mbps mrežnih portova (sa isporukom i ugradnjom) 2. CCTV Hard Disc Drive (HDD), AV-GP serija, 1000GB, projektovan kom. 1 za upotrebu u DVR-ovima i NVR-ovima, Intellipower, 3.5, 4000GB, 32MB, SATA III-600 (sa isporukom i ugradnjom) 3. ONVIF kompatibilna spoljašnja tube kamera sa IR rasvetom, kom. 2 rezolucija 1.3 Mpix, H.264 kompresija, rezolucija slike 1280x960, 25fps, domet IR dioda 20-30m, osetljivost 0.01 lux/f1.2, ugrađen promenljivi/fiksni objektiv 3,6mm/F1.2 lens, stepen zaštite IP66, ugrađena IR rasveta dometa do 30m, ugrađen mehanički IR filter (prava dan/noć funkcija), 6/12mm, fiksni objektivi su opcija, napajanje DC 12V/PoE (sa isporukom i ugradnjom) 4. Napojna jedinica (sa isporukom i ugradnjom) kom SWITCH TP-link TL-SF1008P (sa isporukom i ugradnjom) kom Video signalni kabel, SFTP cat 6e(sa isporukom i ugradnjom) m 40 8/76

9 7. POK kanal,rebrasto crevo, montažni materijal (sa isporukom i ugradnjom) 8. Povezivanje elemenata sistema Paušalno m Inženjerijski nadzor sa programiranjem i funkcionalnim ispitivanjem sistema Paušalno 10. Projekat izvedenog stanja Paušalno 11. Kratka obuka korisnika sa korisničkom i tehničkom dokumentacijom Paušalno UKUPNO: Napomena: Ponuđač je u obavezi da na memorandumu firme dostavi marku i tehničke specifikacije ponuđenog dobra Specifikacija mora biti popunjena u celosti Mesto: Ponuđač: Datum: M.P. 9/76

10 Partija 4 - OŠ Sečenji Ištvan, Karađorđev put 94, Subotica R.BR. NAZIV Jedinica mere Količina JEDINIČ NA CENA (bez PDV) UKUPNA CENA (bez PDV) UKUPNA CENA (sa PDV) 1. Mrežni snimač najnovije generacije sa 8xPoE napajanjem, full HD rezolucija, 16-kanalni stand-alone DVR, 16 video ulaza, 1 BNC kompozitni video izlaz, HDMI izlaz, VGA izlaz, 1 audio ulaz/izlaz, USB (2.0x2.- x576), snimanje sa do 400 FPS u 960H (960x576) rezolucija prikaza 720x576 ili do 1920x1080 (HDMI i VGA) dual stream podrška, sa IC daljinskim upravljačem, mesto za 1SATA HDD do 4TB, Networkport, CMS software (PSSiPSSSmart), web pristup, software za WinMobile, Iphone i Android platforme (sa isporukom i ugradnjom) 2. CCTV Hard Disc Drive (HDD), AV-GP serija, 1000GB, projektovan za upotrebu u DVR-ovima i NVR-ovima, Intellipower, 3.5, 4000GB, 32MB, SATA III-600 (sa isporukom i ugradnjom) 3. ONVIF kompatibilna spoljašnja tube kamera sa IR rasvetom, rezolucija 1.3 Mpix, H.264 kompresija, rezolucija slike 1280x960, 25fps, domet IR dioda 20-30m, osetljivost 0.01 lux/f1.2, ugrađen promenljivi/fiksni objektiv 4mm/F1.2 lens, stepen zaštite IP66, ugrađena IR rasveta dometa do 30m, ugrađen mehanički IR filter (prava dan/noć funkcija), 6/12mm fiksni objektivi su opcija, napajanje DC 12V/PoE (sa isporukom i ugradnjom) 4. CCD kolor kamera ultra visoke rezolucije, podesive zoom optike 2,8-12mm, širokog dinamičkog opsega i osetljivosti na svetlo, Horizontal Resolution, 700TVL, Min.Illumin.:0lux (IR on)/0.0003lux (IR off), Illuminator sa 36xɸ5mm IR dioda za noćno snimanje, S/N Ratio = 52dB, Inteligent selectable BLC & HLC function, IR SMART CompensationLens Shading Compensation, Parking Line, Motion Detection, Privacy Mask...Color Rolling / Breathing suppress, Mirror, Brightness, Contrast, Saturation, Hue..Power: 12VDC-90mA / 375mA (IR LED on regulated by DSP), Weatherproof IP-67-Aluminium Metal Case (sa isporukom i ugradnjom) kom. 1 kom. 1 kom. 4 kom. 3 10/76

11 5. SWITCH TP-link TL-SF1008P, 8-port, 10/100Mb/s, Desktop PoE swich kom. 1 sa 4 PoE porta 802.3af do 15.4W (ukupni max.53w), (sa isporukom i ugradnjom) 6. OG kutija IP66 Zaštita, komplet sa montiranim modulima RJ45, Cat 5E (sa kom. 4 isporukom i ugradnjom) 7. Video signalni kabel, SFTP cat 6e (sa isporukom i ugradnjom) m Povezivanje elemenata sistema projekat izvedenog stanja, Paušalno 9. Inženjerijski nadzor sa programiranjem i funkcionalnim ispitivanjem Paušalno sistema 10. Projekat izvedenog stanja Paušalno 11. Kratka obuka korisnika sa korisničkom i tehničkom dokumentacijom Paušalno UKUPNO: Napomena: Ponuđač je u obavezi da na memorandumu firme dostavi marku i tehničke specifikacije ponuđenog dobra Specifikacija mora biti popunjena u celosti Mesto: Ponuđač: Datum: M.P. 11/76

12 Partija 5 - OŠ Majšanski put, Majšanski put 87, Subotica R.BR. NAZIV Jedinica mere Količina JEDINIČ NA CENA (bez PDV) UKUPNA CENA (bez PDV) UKUPNA CENA (sa PDV) 1. Digitalni video snimač, H.16 kanala, prikaz 400fps, snimanje 400frejmova po sekundi do rezolucije 2CIF / snimanje 192 frejma po sekundi u D1 rezoluciji, H264 kompresija, web server 1 audio ulaz, 1 audio izlaz (dvosmerna audio komunikacija), 1 BNC video izlaz, 1 VGA video izlaz, 1 HDMI izlaz, izlazna rezolucija do 1920x1080, detekcija pokreta, mogućnost priključenja jednog SATA hard diska veličine do 4TB, 2 USB konektora, 1 RS485 port, nadzor potem Interneta, softver za iphone i Android mobilne telefone, 12VDC (sa isporukom i ugradnjom) 2. Hard disk 2TB, SATA III 3,5, 7200rpm, 64MB (sa isporukom i kom. 1 kom. 1 ugradnjom) 3. Kolor dan/noć kamera u dome u kućištu, rezolucija 650 TV linija, 0,001 kom. 11 luks, 1/3, ugrađen varifokalni obektiv 2,8~12mm, 36 infracrvenih dioda (domet do 30 metara) D-WDR, 2D redukcija šuma, BLC/HLC, OSD meni, 12VDC (sa isporukom i ugradnjom) 4. Kolor/Mono (Dan-Noć), Dome, 500TVL, 0.005lux, 1/4'', anti-vandal, kom. 1 SSNR, auto iris, BLC, AGC, OGC, motorizovani zum mm, vodotporna IP66, 24VAC/12VDC (sa isporukom i ugradnjom) 5. Napojna jedinica stabilisanog ispravljanja 5A, 12V sa 8 izlaza obezbeđenih kom. 2 osiguračima (sa isporukom i ugradnjom) 6. Koaksijalni kabel RG59 sa napojnim kablom 2x0.75 (sa isporukom i m 440 ugradnjom) 7. POK kanal 40x40 (sa isporukom i ugradnjom) m TFT monitor 21 (sa isporukom i ugradnjom) kom UPS uređaj, 500VA (sa isporukom i ugradnjom) kom. 1 12/76

13 10. Sitan montažni materijal (sa isporukom i ugradnjom) Paušalno 11. Puštanje u rad i obuka korisnika Paušalno UKUPNO: Napomena: Ponuđač je u obavezi da na memorandumu firme dostavi marku i tehničke specifikacije ponuđenog dobra Specifikacija mora biti popunjena u celosti Mesto: Ponuđač: Datum: M.P. 13/76

14 Partija 6 - OŠ Hunjadi Janoš, Trg slobode 2, Čantavir R.BR. NAZIV 1. Digitalni video snimač (DVR) System: Procesor: embedded processor; Operacioni sistem: embedded Linux Video: Ulaz: 16 kanalni, BNC, Standard: NTSC (525Line, 60f/s) Audio: Ulaz: 1 channel RCA; Izlaz: 1 channel RCA Display: Priključak: 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV; Rezolucija: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600; Display Split: 1/4 1/4/8/9 1/4/8/9/16; Privacy Masking: 4 zone (svaka kamera); OSD: Kamera naziv, Vreme, Gubitak video signala, Detekcija pokreta, Snimanje Snimanje: Video/Audio Kompresija: H.264/G.711 Rezolucija: D1 (704x576/704x480) / 2CIF (74X288/704X240) / CIF(352X288 / 352X240) / QCIF(176X144/176X120) Record Rate za glavni stream: D1 / HD1 (1~12/15fps) / 2CIF / CIF / QCIF (1~25/30fps) Record Rate za extra stream: CIF / QCIF (1~25/30fps) Bit Rate: 48~3072Kb/s Jedinic a mere Količin a kom. 1 JEDINIČNA CENA (bez PDV) UKUPNA CENA (bez PDV) UKUPNA CENA (sa PDV) 14/76

15 Opcije snimanja: Manual, Schedule (Regular (neprekidno), Pokret), Stop Intervali snimanja: 1~120 min (default:60min), Pre-record: 1~30 sec, Postrecord: 1~300 sec Video detekcija: Triger: Snimanje, PTZ, Tour, Video push, , FTP, Buzzer i Screen tips Video detekcija: Detekcija pokreta (MD), MD Zone: 396 (22x18), Gubitak video signala, Pokrivanje kamere Playback & Backup: Playback: 1/4 1/4/9 1/4/9/16 Traženje snimaka po: Vremenu/Datumu, Poktetu, Alarmu Backup opcije: USB uređaj/lan Mreža: Lan priključak: RJ-45 port (10/100M) Mrežne funkcije: HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, OPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP filter, SNMP, P2P Maksimum krisnika: 128 Smart telefoni: iphone, ipad, Android, Windows Phone Skladištenje podataka: Unutrašnji: HDD 1 SATA port, do 4TB Spoljašnji priključci: USB: 2 porta (1 napred), USB 2.0 RS485: PTZ kontrol Osnovni podaci: Napajanje: DC12V/2A Potrošnja: 10W (bez HDD) Radna temperatura: -10 C~+55 C/10%~90%RH/86~106kpa Dimenzije (ŠXDXV): Mini 1U, 325mmx255mmx55mm Tržina: 1,5kg (bez HDD) (sa isporukom i ugradnjom) 15/76

16 2. Hard Disc 2TB, SATA 3, 64MB buffer (sa isporukom i ugradnjom) kom Adapter 220V/12V, 4000mA (sa isporukom i ugradnjom) kom Spoljna kamera kom. 3 Senzor: 1/3 kolor TV System: PAL/NTSC Rezolucija slika: PAL:976(H)X582(V), NTSC: 976(H)X494(V) Horizontalna rezolucija: 700TVL Procesor: (CCD+DSP): 673ccd+EFFIO4140 Digital za analog: 9Bit Minimum osvetljenje: 0.03lux/F1.2 S/N Ratio: 58dB AES: 1/50-1/100,000sec (PAL), 1/60-1/100,000sec (NTSC) WDR: D-WDR DNR: 2D-DNR OSD: da White Balance: ATW/Manual/Auto AGC: Auto/Manual/Off Kompenzacija pozadinskog svetla: ON/OFF Gama Adjusting: 0,45 Video izlaz: 1.0Vp-p,75Ω Infra svetlo: 5mmx36kom. Infra domet: 25-30m Sočivo: Variofokalni mm Napajanje: DC12V (9V~15V) Težina: 0,55kg/0,5kg (sa isporukom i ugradnjom) 5. Kolor dan/noć infracrvena kamera Radni napon: 12VDC Čip: 1/3" Ex view kolor CCDII kom /76

17 Broj piksela: 976 x 582 Rezolucija: 700 TV linija Osetljivost: 0,1 luksa - 0 luksa Dan/noć: Da Broj IC dioda: 24 IC dioda Dužina osvetljavanja: 24m Kontrola pojačanja: Automatska kontrola pojačanja Kontrola pozadinskog osvetljenja: BLC / HLC / Isključena Objektiv: 3.6mm (sa isporukom i ugradnjom) 6. Pasivni video balun (sa isporukom i ugradnjom) par Razvodna kutija (na zid) (sa isporukom i ugradnjom) kom Kabl 4x2x0,25 opkoljeni (sa isporukom i ugradnjom) m Kabl 2x0,75mm² (sa isporukom i ugradnjom) m Strujni kabl 3x1,5mm² (sa isporukom i ugradnjom) m POK kanal za kablove 25x16mm (sa isporukom i ugradnjom) kom SFTP externi samonoseći kabl kat.5e sa čeličnom žicom Wall, pon m 80 presek, metalna folija i širm oko parica (sa isporukom i ugradnjom) 13. Puštanje u rad i obuka korisnika Paušalno UKUPNO: Napomena: Ponuđač je u obavezi da na memorandumu firme dostavi marku i tehničke specifikacije ponuđenog dobra Specifikacija mora biti popunjena u celosti Mesto: Ponuđač: Datum: M.P. 17/76

18 IV USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA 1. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. ZAKONA 1.1. Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke definisane čl. 75. Zakona, i to: 1) Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) Zakona); 2) Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona); 3) Da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja poziva za podnošenje ponude (čl. 75. st. 1. tač. 3) Zakona); 4) Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona); 5) Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine (čl. 75. st. 2. Zakona) Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, u skladu sa članom 80. Zakona, podizvođač mora da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača, mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno. 2. UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, u skladu sa čl. 77. stav 4. Zakona, ponuđač dokazuje dostavljanjem Izjave (Obrazac izjave ponuđača), kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. Zakona, definisane ovom konkursnom dokumentacijom. Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko Izjavu potpisuje lice koje nije upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje, potrebno je uz ponudu dostaviti ovlašćenje za potpisivanje. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom. 18/76

19 Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da dostavi Izjavu podizvođača (Obrazac izjave podizvođača), potpisanu od strane ovlašćenog lica podizvođača i overenu pečatom. Naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traži od ponuđača, čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza o ispunjenosti uslova. Ako ponuđač u ostavljenom primerenom roku, koji ne može biti kraći od 5 dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu. Ponuđač nije dužan da dostavlja na uvid dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa. Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način. Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju traženi dokazi, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države. Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države. Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način. Shodno članu 78. ZJN, ponuđač, koji je registrovan u Registru ponuđača, dokaze iz člana 75. stav 1. tačke 1)do 4) dokazuje dostavljanjem Izvoda o registrovanim podacima iz Registra ponuđača ili navođenjem internet stranice na kojoj se mogu proveriti podaci o registraciji 19/76

20 V UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU Ponuda se smatra prihvatljivom ukoliko ispunjava sve zahteve i uslove iz poziva i konkursne dokumentacije. Ponuda se smatra prihvatljivom ako Ponuđač podnese: - Tehnička specifikacija popunjena, potpisana i overena Obrazac 1 Izjava o ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac 2 Obrazac ponude popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac 3 Model ugovora popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac 4 Izjava o poštovanju propisa popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac 5 Troškovi pripreme ponude (nije obavezan) Obrazac 6 Izjava o nezavisnoj ponudi popunjen, potpisan i overen pečatom Tehničke specifikacije ponuđenog dobra na memorandumu firme 5.1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA BITI SASTAVLJENA Naručilac priprema Konkursnu dokumentaciju i vodi postupak na srpskom jeziku. Ponuđač daje ponudu na srpskom jeziku. Svi dokumenti se podnose na srpskom jeziku. U slučaju da neki dokumenat izdat na nekom drugom jeziku, ponuđač je dužan da priloži overeni prevod na sprskom jeziku, od strane sudskog tumača KOMUNIKACIJA Komunikacija se u postupku javne nabavke i u vezi sa obavljanjem poslova javnih nabavki odvija isključivo pisanim putem, odnosno putem pošte, elektronske pošte ili faksom POSEBNI ZAHTEVI U POGLEDU NAČINA NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SASTAVLJENA Ponuđač MORA sve obrasce, priloge i izjave koje je dobio kao deo Konkursne dokumentacije da čitko popuni, da ih potpiše odgovorno (ovlašćeno) lice i overi pečatom. U slučaju da Ponuđač načini grešku prilikom popunjavanja obrazaca ponude, istu je moguće ispraviti na taj način što će pogrešno unet podatak precrtati i ispod ili pored upisati tačan podatak, koji će overiti parafom odgovornog lica i pečatom Ponuđača PONUDA PO PARTIJAMA Ova nabavka je podeljena u šet partija: 1. Partija 1 - OŠ Ivan Milutinović, Beogradski put 50, Subotica 2. Partija 2 - OŠ Miroslav Antić, Trogirska 20, Palić 3. Partija 3 - OŠ Sečenji Ištvan, Veljka Vlahovića 5, Kelebija 4. Partija 4 - OŠ Sečenji Ištvan, Karađorđev put 94, Subotica 5. Partija 5 - OŠ Majšanski put, Majšanski put 87, Subotica 6. Partija 6 - OŠ Hunjadi Janoš, Trg slobode 2, Čantavir 20/76

21 5.5. PONUDA SA VARIJANTAMA U ovoj nabavci nije dozvoljena ponuda sa varijantama UČESTVOVANjE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda. U Obrascu ponude, ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem PONUDA SA PODIZVOĐAČEM Ukoliko angažuje podizvođača, ponuđač je dužan da navede u svojoj ponudi procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača. Ako ponuđač u ponudi navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču, dužan je da navede naziv podizvođača, a ukoliko ugovor između naručioca i ponuđača bude zaključen, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru. Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača radi utvrđivanja ispunjenosti uslova. Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. stav 1. tačke 1) do 4) ZJN i člana 76. ZJN. Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno za izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača. Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova ZAJEDNIČKA PONUDA Ponudu može podneti grupa ponuđača. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz člana 81. st. 4. tač. 1) do 6) Zakona i to podatke o: članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem, ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor, ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja, ponuđaču koji će izdati račun, računu na koji će biti izvršeno plaćanje, obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora. Grupa ponuđača je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova (Obrazac izjave). Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu. Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u ime zadrugara. 21/76

22 Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom. Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari OBAVEŠTENJE PONUĐAČU Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda NAČIN PREUZIMANJA KONKURSNE DOKUMENTACIJE Konkursna dokumentacija se može preuzeti na sledeći način: sa Portala javnih nabavki sa internet stranice Naručioca NAČIN PODNOŠENJA PONUDE Ponuda se podnosi neposredno u Gradskoj upravi Grada Subotice, u Uslužnom centru, prijemno mesto 16 ili 17, ili putem pošte, na adresu - Gradska uprava Grada Subotice, Subotica, Trg slobode 1. Ponuda se podnosi u zatvorenoj koverti ili kutiji, na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sugurnošću utvrditi da se prvi put otvara, sa naznakom PONUDA za javnu nabavku dobra video nadzor u osnovnim školama (nov), Partija JNMV P 09/15 - NE OTVARATI. Na poleđini koverte upisuju se naziv i adresa ponuđača, broj telefona, ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt. Naručilac će, po prijemu ponude, naznačiti datum i sat njenog prijema ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA Rok za podnošenje ponuda je godine do 10:30 časova. Ponuda koja je podneta po proteku navedenog roka, smatraće se neblagovremenom i Naručilac će takvu ponudu vratiti ponuđaču neotvorenu, sa naznakom da je podneta neblagovremeno. Javno otvaranje ponuda će se obaviti godine u 12:00 časova, u prostorijama Gradske uprave, Subotica, Trg slobode 1, prizemlje, u kancelariji za LER. Otvaranju ponuda može prisustvovati svako zainteresovano lice, ali aktivno može učestvovati lice koji svoje ovlašćenje preda Komisiji za javne nabavke, pre početka otvaranja ponuda NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji je određen za podnošenje ponude. Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja. Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: Grad Subotica, Gradska uprava, Subotica, Trg slobode 1, sa naznakom: Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: Grad Subotica, Gradska uprava, Subotica, Trg slobode 1, sa naznakom:,,izmena ponude za javnu nabavku dobra, Partija, JNMV P 09/15 - NE OTVARATI ili 22/76

23 Dopuna ponude za javnu nabavku dobra, Partija, JNMV P 09/15 - NE OTVARATI ili Opoziv ponude za javnu nabavku dobra, Partija, JNMV P 09/15 ili Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku dobra, Partija, JNMV P 09/15 - NE OTVARATI. Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi. Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu VALUTA I CENA Cena u ponudi treba da bude izražena u dinarima, bez uračunatog PDV-a i mora biti fiksna tokom trajanja Ugovora. Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona o javnim nabavkama, odnosno tražiće obrazloženje svih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim NAČIN I USLOVI PLAĆANJA Plaćanje će se vršiti nakon izvršene isporuke i montaže dobra, u roku od 45 dana od dana prijema ispravne fakture od strane Naručioca. Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans. Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača. Ponuđač dostavlja fakturu sa naznakom Grad Subotica, Trg slobode 1, PIB , matični broj , račun broj , Narodna banka Srbija, Uprava za trezor ROK ISPORUKE I UGRADNJE U roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora ROK VAŽENJA PONUDE Ponuđač je obavezan da u ponudi navede rok važenja ponude, koji ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponude NAČIN OZNAČAVANJA POVERLJIVIH PODATAKA U PONUDI Naručilac će čuvati kao poverljive sve podatke o ponuđaču sadržane u ponudi koji su posebnim propisom utvrđeni kao poverljivi i koje je kao takve ponuđač označio u ponudi. Naručilac će kao poverljive tretirati podatke u ponudi koji su sadržani u dokumentima koji su označeni kao takvi, odnosno koji u gornjem desnom uglu sadrže oznaku POVERLJIVO, kao i ispod pomenute oznake potpis ovlašćenog lica ponuđača. Ukoliko se poverljivim smatra samo određeni podatak sadržan u dokumentu koji je dostavljen uz ponudu, poverljiv podatak mora da bude obeležen crvenom bojom, pored njega mora da bude navedeno POVERLJIVO, a ispod pomenute oznake potpis ovlašćenog lica ponuđača. Naručilac ne odgovara za poverljivost podataka koji nisu označeni na pomenuti način. Naručilac će odbiti davanje informacije koja bi značila povredu poverljivosti podataka dobijenih u ponudi. Cena iz ponude ne smatra se poverljivim podatkom. 23/76

24 Naručilac će čuvati kao poslovnu tajnu imena ponuđača, kao i podnete ponude, do proteka roka predviđenog za otvaranje ponuda DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNJENJA U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE Zainteresovano lice može, u pisanom obliku, putem pošte, elektronske pošte ili faksom tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 (pet) dana pre dana isteka roka za podnošenje ponuda. Naručilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u pisanom obliku i istovremeno će tu informaciju objaviti i na Portalu javnih nabavki kao i na svojoj internet stranici. Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude zainteresovano lice će uputiti na sledeću adresu naručioca: Gradske uprave grada Subotica, Subotica, Trg slobode 1. sa napomenom Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, broj JNMV P 09/ NAČIN NA KOJI SE MOGU ZAHTEVATI DODATNA OBJAŠNJENJA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANJA PONUDA I VRŠITI KONTROLA KOD PONUĐAČA, ODNOSNO NJEGOVOG PODIZVOĐAČA Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (član 93. Zakona). Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača. Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja. U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena. Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA Kriterijum za ocenjivanje ponuda je najniža ponuđena cena. U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa istom ponuđenom cenom naručilac će izabrati ponudu u kojoj je ponuđen duži garantni rok za ponuđena dobra. U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa istom ponuđenom cenom i istim ponuđenim garantnim rokom, naručilac će izabrati ponudu u kojoj je ponuđen duži rok važenja ponude POŠTOVANjE OBAVEZA KOJE PROIZILAZE IZ VAŽEĆIH PROPISA Ponuđač je dužan da pri sastavljanju svoje ponude, potpiše i pečatom overi Izjavu o poštovanju propisa, kao dokaz da je poštovao obaveze koji proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada i zaštiti životne sredine, i da je imalac prava intelektualne svojine. 24/76

25 5.23. KORIŠĆENjE PATENTA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTIĆENIH PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE TREĆIH LICA Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač NAČIN I ROK PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U slučaju da Ponuđač smatra da su mu u toku postupka javne nabavke povređena prava, može podneti Zahtev za zaštitu prava, koji mora da sadrži sve podatke propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama. Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno. Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda, ili konkursne dokumentacije, smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije 3 (tri) dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. Posle donošenja odluke o dodeli ugovora ili odluke o obustavi postupka, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 5 (pet) dana od dana prijema odluke. Primerak zahteva za zaštitu prava, podnosilac istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od 2 (dva) dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava. Podnosilac Zahteva za zaštitu prava dužan je da na račun Budžeta Republike Srbije uplati taksu u iznosu od ,00 dinara na osnovu upustva o uplati takse koje se nalazi na sledećem linku: ROK ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA Naručilac može zaključiti ugovor o javnoj nabavci, nakon donošenja odluke o dodeli ugovora, ako u roku predviđenom ZJN, nije podnet zahtev za zaštitu prava ili je zahtev za zaštitu prava odbačen ili odbijen. Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor, u roku od 8 (osam) dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava. Ako naručilac ne dostavi potpisan ugovor izabranom ponuđaču u navedenom roku, ponuđač nije dužan da potpiše ugovor, što se neće smatrati odustajanjem od ponude i ne može zbog toga snositi bilo kakve posledice, osim ako je podnet blagovremen zahtev za zaštitu prava. Ako ponuđač kojem je dodeljen ugovor odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci, naručilac može da zaključi ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem, utvrđen shodno članu 113, stav 4. ZJN RAZLOZI ZBOG KOJIH PONUDA MOŽE BITI ODBIJENA Naručilac će odbiti ponudu ako: je neblagovremena, neprihvatljiva i neodgovarajuća ponuđač ne dokaže da ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku ponuđač ponudio kraći rok važenja ponude od propisanog konkursnom dokumentacijom 25/76

26 ponuda sadrži druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili nije moguće uporediti je sa drugim ponudama IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE Naručilac može da izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju u roku predviđenom za podnošenje ponuda. Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju osam ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda. Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda Naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju UVID U DOKUMENTACIJU Ponuđač ima pravo da izvrši uvid u dokumentaciju o sprovedenom postupku javne nabavke posle donošenja Odluke o dodeli ugovora, odnosno Odluke o obustavi postupka, o čemu može podneti pismeni zahtev Naručiocu. Naručilac je dužan da omogući uvid u dokumentaciju u roku od 2 dana od dana prijema pisanog zahteva ponuđača, uz obavezu da zaštiti podatke u skladu sa članom 14. ZJN ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE Naručilac donosi odluku o obustavi postupka javne nabavke, ukoliko nisu ispunjeni uslovi za dodelu ugovora iz člana 108. ZJN. Naručilac može da obustavi postupak javne nabavke iz objektivnih i dokazivih razloga, koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se započeti postupak okonča, odnosno usled kojih je prestala potreba naručioca za predmetnom nabavkom zbog čega se neće ponavljati u toku iste budžetske godine, odnosno u narednih šest meseci. Naručilac je dužan da u roku od 5 dana od dana donošenja odluke o obustavi postupka javne nabavke, objavi obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke na Portalu Uprave za javne nabavke i na svojoj internet stranici PODACI O DRŽAVNOM ORGANU ILI ORGANIZACIJI, ODNOSNO ORGANU ILI SLUŽBI TERITORIJALNE AUTONOMIJE ILI LOKALNE SAMOUPRAVE GDE SE MOGU BLAGOVREMENO DOBITI ISPRAVNI PODACI O PORESKIM OBAVEZAMA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITI PRI ZAPOŠLJAVANJU, USLOVIMA RADA I SL., A KOJI SU VEZANI ZA IZVRŠENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi, Ministarstvo finansija, Gradska uprava, Služba za lokalne poreske administracije. Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu životne sredine i u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. Podaci o zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada se mogu dobiti u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja NUMERACIJA KONKURSNE DOKUMENTACIJE Naručilac je svaku stranicu konkursne dokumentacije obeležio i ista se sastoji od ukupno 76 strana. 26/76

27 5.32. PODACI O VRSTI, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA, VISINI I ROKOVIMA OBEZBEĐENJA ISPUNJENJA OBAVEZA PONUĐAČA Blanco solo menicu za otklanjanje nedostataka u garantnom roku - Izabrani ponuđač se obavezuje da prilikom primopredaje predmeta ugovora Naručiocu preda Blanco solo menicu za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, koja će biti sa klauzulama: «bezuslovna» i «plativa na prvi poziv», u visini od 10 % od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važnosti koji je 5 (pet) dana duži od garantnog roka u kojem izabrani ponuđač garantuje da će isporučeni predmet ispravno raditi. Blanco solo menica mora biti registrovana kod NBS. Ponuđač je dužan da uz menicu dostavi i Menično ovlašćenje koje mora biti overeno i potpisano od strane ovlašćenog lica ponuđača. Uz menicu mora biti dostavljena i kopija kartona deponovanih potpisa. 27/76

28 JNMV P 09/15 OBRAZAC BROJ: 1 VI OBRAZAC IZJAVE O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČL. 75. ZAKONA IZJAVA PONUĐAČA O ISPUNjAVANjU USLOVA IZ ČL. 75. ZAKONA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI U skladu sa članom 77. stav 4. Zakona, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik ponuđača, dajem sledeću I Z J A V U Ponuđač [navesti naziv ponuđača] u postupku javne nabavke dobra video nadzor u osnovnim školama (nov), broj JNMV P 09/15, ispunjava sve uslove iz čl. 75. Zakona, odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku, i to: 1) Ponuđač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar; 2) Ponuđač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare; 3) Ponuđaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objave poziva za podnošenje ponude; 4) Ponuđač je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije (ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji); Mesto: Ponuđač: Datum: M.P. Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom. 28/76

29 JNMV P 09/15 OBRAZAC BROJ: 1A IZJAVA PODIZVOĐAČA O ISPUNjAVANjU USLOVA IZ ČL. 75. ZAKONA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI U skladu sa članom 77. stav 4. Zakona, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik podizvođača, dajem sledeću I Z J A V U Podizvođač [navesti naziv podizvođača] u postupku javne nabavke dobra video nadzor u osnovnim školama (nov), broj JNMV P 09/15, ispunjava sve uslove iz čl. 75. Zakona, odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku, i to: 1) Podizvođač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar; 2) Podizvođač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare; 3) Podizvođaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objave poziva za podnošenje ponude; 4) Podizvođač je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije (ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji). Mesto: Podizvođač: Datum: M.P. Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica podizvođača i overena pečatom. 29/76

30 JNMV P 09/15 OBRAZAC BROJ: 2 Sastavni deo ponude čini obrazac specifikacija dobra VII OBRAZAC PONUDE BROJ: JNMV P 09/15, PARTIJA 1 OŠ Ivan Milutinović Naziv i sedište ponuđača: PODACI O PONUĐAČU: Adresa ponuđača: Kontakt osoba: Ovlašćeno lice: Telefon: Adresa elektronske pošte: Datum podnošenja ponude: Opcija ponude: ponuda mora da važi najmanje 30 dana od dana otvaranja ponude PIB ponuđača: Matični broj ponuđača: Broj računa ponuđača i banka: Naziv delatnosti: Ponudu podnosim a) samostalno b) zajednička ponuda c) ponuda sa podizvođačem 30/76

31 PODACI O PODIZVOĐAČU Naziv i sedište ponuđača: Adresa ponuđača: Kontakt osoba: Ovlašćeno lice: Telefon: Adresa elektronske pošte: PIB ponuđača: Matični broj ponuđača: Broj računa ponuđača i banka: Naziv delatnosti: Naziv i sedište ponuđača: Adresa ponuđača: Kontakt osoba: Ovlašćeno lice: Telefon: Adresa elektronske pošte: PIB ponuđača: Matični broj ponuđača: Broj računa ponuđača i banka: Naziv delatnosti: PODACI O PODIZVOĐAČU 31/76

32 Naziv i sedište ponuđača: Adresa ponuđača: Kontakt osoba: Ovlašćeno lice: Telefon: Adresa elektronske pošte: PIB ponuđača: Matični broj ponuđača: Broj računa ponuđača i banka: Naziv delatnosti: PODACI O PONUĐAČU IZ GRUPE PONUĐAČA Naziv i sedište ponuđača: Adresa ponuđača: Kontakt osoba: Ovlašćeno lice: Telefon: Adresa elektronske pošte: PIB ponuđača: Matični broj ponuđača: Broj računa ponuđača i banka: Naziv delatnosti: PODACI O PONUĐAČU IZ GRUPE PONUĐAČA 32/76

33 P O N U D A Cena se iskazuje u dinarima i mora da sadrži sve troškove i popuste ponuđača. R.br. Naziv usluge-tehnički opis Ukupno bez PDV-a Ukupno sa PDV-om 1. Video nadzor u OŠ Ivan Milutinović, Beogradski put 50, Subotica, prema specifikaciji Uslovi plaćanja: Način plaćanja: Mesto isporuke i montaže: Rok isporuke i montaže dobra: Garantni rok: Stopa PDV: Procenat vrednosti nabavke koji će vršiti podizvođač Iznos uvozne carine i druge dadžbine koji je već obuhvaćen u ponuđenoj ceni Plaćanje će se vršiti nakon isporuke i montaže dobra, u roku od 45 dana od dana prijema ispravne fakture od strane Naručioca. virmanski OŠ Ivan Milutinović, Beogradski put 50, Subotica U roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora. Dobavljač daje garanciju na isporučeno dobro u trajanju od meseci od dana isporuke i montaže predmeta ugovora. (minimalno 12 meseci) % % (popunjava samo ponuđac koji podnosi ponudu sa podizvođačem) Napomena: - Ponudu sačiniti prema specifikaciji dobra koja su predmet javne nabavke, - Ponuda mora biti na originalnom obrascu naručioca, - Ponuda sa varijantama nije dozvoljena, - Cena je fiksna i ne može se može menjati do konačne realizacije ugovora, - Cena mora da sadrži sve troškove i popuste ponuđača, - Ukoliko ponudu podnosi Grupa ponuđača obrazac ponude popunjava, potpisuje i overava pečatom ovlašćeni član grupe ponuđača (nosilac posla) - deo za podizvođača popunjava ponuđač koji nastupa sa podizvođačem, - u slučaju da ima više članova grupe ponuđača odnosno više podizvođača, odgovarajući deo obrasca kopirati u dovoljnom broju primerka, - Ponuđač je u obavezi da na memorandumu firme dostavi tehničke specifikacije ponuđenog dobra Datum Potpis ovlašćenog lica ponuđača MP 33/76

34 JNMV P 09/15 OBRAZAC BROJ: 2A Sastavni deo ponude čini obrazac specifikacija dobra VII OBRAZAC PONUDE BROJ: JNMV P 09/15, PARTIJA 2 OŠ Miroslav Antić Naziv i sedište ponuđača: PODACI O PONUĐAČU: Adresa ponuđača: Kontakt osoba: Ovlašćeno lice: Telefon: Adresa elektronske pošte: Datum podnošenja ponude: Opcija ponude: ponuda mora da važi najmanje 30 dana od dana otvaranja ponude PIB ponuđača: Matični broj ponuđača: Broj računa ponuđača i banka: Naziv delatnosti: Ponudu podnosim a) samostalno b) zajednička ponuda c) ponuda sa podizvođačem 34/76

35 PODACI O PODIZVOĐAČU Naziv i sedište ponuđača: Adresa ponuđača: Kontakt osoba: Ovlašćeno lice: Telefon: Adresa elektronske pošte: PIB ponuđača: Matični broj ponuđača: Broj računa ponuđača i banka: Naziv delatnosti: Naziv i sedište ponuđača: Adresa ponuđača: Kontakt osoba: Ovlašćeno lice: Telefon: Adresa elektronske pošte: PIB ponuđača: Matični broj ponuđača: Broj računa ponuđača i banka: Naziv delatnosti: PODACI O PODIZVOĐAČU 35/76

36 Naziv i sedište ponuđača: Adresa ponuđača: Kontakt osoba: Ovlašćeno lice: Telefon: Adresa elektronske pošte: PIB ponuđača: Matični broj ponuđača: Broj računa ponuđača i banka: Naziv delatnosti: PODACI O PONUĐAČU IZ GRUPE PONUĐAČA Naziv i sedište ponuđača: Adresa ponuđača: Kontakt osoba: Ovlašćeno lice: Telefon: Adresa elektronske pošte: PIB ponuđača: Matični broj ponuđača: Broj računa ponuđača i banka: Naziv delatnosti: PODACI O PONUĐAČU IZ GRUPE PONUĐAČA 36/76

37 P O N U D A Cena se iskazuje u dinarima i mora da sadrži sve troškove i popuste ponuđača. R.br. Naziv usluge-tehnički opis Ukupno bez PDV-a Ukupno sa PDV-om 1. Video nadzor u OŠ Miroslav Antić, Trogirska 20, Palić, prema specifikaciji Uslovi plaćanja: Način plaćanja: Mesto isporuke i montaže: Rok isporuke i montaže dobra: Garantni rok: Stopa PDV: Procenat vrednosti nabavke koji će vršiti podizvođač Iznos uvozne carine i druge dadžbine koji je već obuhvaćen u ponuđenoj ceni Plaćanje će se vršiti nakon isporuke i montaže dobra, u roku od 45 dana od dana prijema ispravne fakture od strane Naručioca. virmanski OŠ Miroslav Antić, Trogirska 20, Palić U roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora. Dobavljač daje garanciju na isporučeno dobro u trajanju od meseci od dana isporuke i montaže predmeta ugovora. (minimalno 12 meseci) % % (popunjava samo ponuđac koji podnosi ponudu sa podizvođačem) Napomena: - Ponudu sačiniti prema specifikaciji dobra koja su predmet javne nabavke, - Ponuda mora biti na originalnom obrascu naručioca, - Ponuda sa varijantama nije dozvoljena, - Cena je fiksna i ne može se može menjati do konačne realizacije ugovora, - Cena mora da sadrži sve troškove i popuste ponuđača, - Ukoliko ponudu podnosi Grupa ponuđača obrazac ponude popunjava, potpisuje i overava pečatom ovlašćeni član grupe ponuđača (nosilac posla) - deo za podizvođača popunjava ponuđač koji nastupa sa podizvođačem, - u slučaju da ima više članova grupe ponuđača odnosno više podizvođača, odgovarajući deo obrasca kopirati u dovoljnom broju primerka, - Ponuđač je u obavezi da na memorandumu firme dostavi tehničke specifikacije ponuđenog dobra Datum Potpis ovlašćenog lica ponuđača MP 37/76

D O M Z D R A V LJ A N I Š

D O M Z D R A V LJ A N I Š D O M Z D R A V LJ A N I Š KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA BIOHEMIJSKI ANALIZATOR MINDRAY BS 800 M1 ISE ZA POTREBE DOMA ZDRAVLJA NIŠ Javna

Διαβάστε περισσότερα

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija Univerzitet u Novom Sadu Medicinski fakultet Hajduk Veljkova br. 3, 21000 Novi Sad, Srbija Telefon: (021) 420-678; faks (021) 6624-153 e-mail: tendermf@uns.ac.rs Konkursna dokumentacija za javnu nabavku

Διαβάστε περισσότερα

JKP SUBOTIČKA TOPLANA SUBOTICA

JKP SUBOTIČKA TOPLANA SUBOTICA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE SUBOTIČKA TOPLANA SUBOTICA Segedinski put broj 22, 24000 Subotica KONKURSNA DOKUMENTACIJA Broj 6/17 JNMV NARUČILAC: VRSTA POSTUPKA: JKP SUBOTIČKA TOPLANA SUBOTICA Segedinski put

Διαβάστε περισσότερα

SOLO. intelligent security systems

SOLO. intelligent security systems SOLO intelligent security systems ΕΝΘ.1 HIK VISION ANALOG PICADIS SYSTEM DS-2CE15C2P(N)-VFIT3Bullet 720 TVL High Resolution Vari-focal 1/3'' PICADIS,1.3 MP, DS-2CE15C2P-IR DS-2CE55C2P-IRM 1280 (H) 960

Διαβάστε περισσότερα

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA, U OTVORENOM POSTUPKU: - ČELICI, PROFILI, PLOČEVINA I ČELIČNE CEVI GODINE -

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA, U OTVORENOM POSTUPKU: - ČELICI, PROFILI, PLOČEVINA I ČELIČNE CEVI GODINE - 1 JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2. www.vojvodinasume.rs Broj: 1454-1 Dana: 12.10.2016. god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA, U OTVORENOM POSTUPKU: - ČELICI, PROFILI, PLOČEVINA

Διαβάστε περισσότερα

ISEC Arhiepiskopa Danila II 18

ISEC Arhiepiskopa Danila II 18 CENOVNIK VIDEO NADZORA - JUN 2017 NAZIV ARTIKLA OPIS CENA TVI KAMERE 1-1,4 Mpix sa PDV bez PDV B-100 Color 1/3" CMOS, 1 MPix HD 720P. Min. osvetljenje: 0.01 Lux@F1.2, Dan/noc, Fiksna optika 3,6 mm, IR

Διαβάστε περισσότερα

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU -LIFTA ZA POSLOVNU ZGRADU-

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU -LIFTA ZA POSLOVNU ZGRADU- OBRAZAC 3 OPŠTINA KOTOR Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 0409-5379 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 14. Kotor, 26.04.2016. Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni

Διαβάστε περισσότερα

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Za skiciranje grafika funkcije potrebno je ispitati svako od sledećih svojstava: Oblast definisanosti: D f = { R f R}. Parnost, neparnost, periodičnost. 3

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

AVICOM CENOVNIK OPREME ZA VIDEO NADZOR VODOOTPORNE IC KAMERE HD-H570HL AC 8051G- OSD AC 8042 EF ON-202H IR LIA 90E SHE

AVICOM CENOVNIK OPREME ZA VIDEO NADZOR VODOOTPORNE IC KAMERE HD-H570HL AC 8051G- OSD AC 8042 EF ON-202H IR LIA 90E SHE CENOVNIK OPREME ZA VIDEO NADZOR 14.1.2013 Model Opis VODOOTPORNE IC KAMERE HD-H570HL 1/3" SONY SuperHAD II CCD, 620 TVL, Smart-I DSP chip, D-WDR, HSBLC, 3D-DNR, Sense-UP x1024, Full OSD, 3-axis, vodootporna

Διαβάστε περισσότερα

CENOVNIK OPREME ZA VIDEO NADZOR AHD kamere i snimači AHD kamere 720P (1 ~ 1.3 Mpix)

CENOVNIK OPREME ZA VIDEO NADZOR AHD kamere i snimači AHD kamere 720P (1 ~ 1.3 Mpix) AMS electronic d.o.o. Borislava Nikolića Serjože 38, Niš tel:+381/18206733 tel/fax: +381/18224884 PIB:104204910 Tekući račun: 160-239496-67 www.amselectronic.com CENOVNIK OPREME ZA VIDEO NADZOR 07.04.2017

Διαβάστε περισσότερα

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju Broj 1 / 06 Dana 2.06.2014. godine izmereno je vreme zaustavljanja elektromotora koji je radio u praznom hodu. Iz gradske mreže 230 V, 50 Hz napajan je monofazni asinhroni motor sa dva brusna kamena. Kada

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CCTV. Safebuilding Security Systems

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CCTV. Safebuilding Security Systems ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CCTV Λ.ΘΗΒΩΝ 71 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ.Κ. 12136 ΤΗΛ. 210-5322734 - 94 FAX 2118002861 email: info@artion-sec.gr www.artion-sec.gr Safebuilding Security Systems ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ CLOUD

Διαβάστε περισσότερα

CENOVNIK OPREME ZA VIDEO NADZOR AHD kamere i snimači AHD kamere 720P (1 ~ 1.3 Mpix)

CENOVNIK OPREME ZA VIDEO NADZOR AHD kamere i snimači AHD kamere 720P (1 ~ 1.3 Mpix) AMS electronic d.o.o. Borislava Nikolića Serjože 38, Niš tel:+381/18206733 tel/fax: +381/18224884 PIB:104204910 Tekući račun: 160-239496-67 www.amselectronic.com CENOVNIK OPREME ZA VIDEO NADZOR 26.12.2016

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

3.1 Granična vrednost funkcije u tački 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 2 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 3. Granična vrednost funkcije u tački Neka je funkcija f(x) definisana u tačkama x za koje je 0 < x x 0 < r, ili

Διαβάστε περισσότερα

AHD kamere i snimači 31,5. AHD kamere 720P (1 ~ 1.3 Mpix) AC-735C-S7 AC-731C-S7 AC340C-S5 AC-249P-S7 LBH30AD 100B AC-556F-S7 AC-553F-S7 LIRDNAD 100B

AHD kamere i snimači 31,5. AHD kamere 720P (1 ~ 1.3 Mpix) AC-735C-S7 AC-731C-S7 AC340C-S5 AC-249P-S7 LBH30AD 100B AC-556F-S7 AC-553F-S7 LIRDNAD 100B AHD kamere i snimači AHD kamere 720P (1 ~ 1.3 Mpix) AC-735C-S7 1/3" AR0130 CMOS senzor, 720P/9H, AHD / CVBS, vodootporna kamera rezolucije 1.3 megapiksela, minimalno osvetljenje 0,01 Lux, IP66 zaštita,

Διαβάστε περισσότερα

VODOOTPORNE IC KAMERE

VODOOTPORNE IC KAMERE CENOVNIK OPREME ZA VIDEO NADZOR 10.04.2013 Model Opis END VODOOTPORNE IC KAMERE HD-H570HL 1/3" SONY SuperHAD II CCD, 620 TVL, Smart-I DSP chip, D-WDR, HSBLC, 3D-DNR, Sense-UP x1024, Full OSD, 3-axis, vodootporna

Διαβάστε περισσότερα

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu 3.2.2016. Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Prezime i ime: Broj indeksa: 1. Definisati Koxijev niz. Dati primer niza koji nije Koxijev. 2. Dat je red n=1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ μαϊοσ 2012. CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ μαϊοσ 2012. CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ μαϊοσ 2012 CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ γενικα χαρακτηριστικα Λύσεις για κάθε είδους εφαρμογή 02 Παραδείγματα εγκαταστάσεων 04 Το κατάστημα 04 Το σούπερμαρκετ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET Goran Stančić SIGNALI I SISTEMI Zbirka zadataka NIŠ, 014. Sadržaj 1 Konvolucija Literatura 11 Indeks pojmova 11 3 4 Sadržaj 1 Konvolucija Zadatak 1. Odrediti konvoluciju

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012. CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012. CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012 CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ γενικα χαρακτηριστικα Λύσεις για κάθε είδους εφαρμογή 02 Παραδείγματα εγκαταστάσεων 04 Το κατάστημα 04 Το σούπερμαρκετ 05 Η

Διαβάστε περισσότερα

CENOVNIK OPREME ZA VIDEO NADZOR 21.APRIL 2016.

CENOVNIK OPREME ZA VIDEO NADZOR 21.APRIL 2016. CENOVNIK OPREME ZA VIDEO NADZOR 21.APRIL 2016. UVOZ VELEPRODAJA I UGRADNJA OPREME ZA VIDEO NADZOR. KVALITET+ TRAJNOST tel/fax 023 510441 510442, 580-230 mob. 069/510-4401 23000 Zrenjanin, Ive Lole Ribara

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Προϊόντων Λιανικής. Ιούνιος 2016

Τιμοκατάλογος Προϊόντων Λιανικής. Ιούνιος 2016 Τιμοκατάλογος Προϊόντων Λιανικής Ιούνιος 2016 Συγκριτικός πίνακας νέων DVR Αυτόνομα DVR 1080N Κωδικός Analog Inputs Hybrid Mode (analog + IP) HDD Audio in/out Alarm in/out RS 485 Lan 10/100 USB 2.0 VGA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ CUBE IP ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΑ IR 10m, PoE, PIR, 3D DNR, DWDR

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ CUBE IP ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΑ IR 10m, PoE, PIR, 3D DNR, DWDR ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ CUBE IP ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΑ IR 10m, PoE, PIR, 3D DNR, DWDR Μοντέλα ΙCΝ-11P1-NW2.8 (1-megapixel) ΙCΝ-11P1-NW2.8-W (ασύρματη 1-megapixel) ΙCΝ-31P1-NW2.8 (2-megapixel) ΙCΝ-31P1-NW2.8-W (ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

AHD kamere i snimači

AHD kamere i snimači CENOVNIK OPREME ZA VIDEO NADZOR AHD kamere i snimači AHD kamere 720P (1 ~ 1.3 Mpix) 1/3" AR0130 CMOS senzor, 720P/9H, AHD / CVBS, vodootporna kamera rezolucije 1.3 megapiksela, minimalno osvetljenje 0,01

Διαβάστε περισσότερα

END-USER CENOVNIK ZA VIDEO NADZOR

END-USER CENOVNIK ZA VIDEO NADZOR END-USER CENOVNIK ZA VIDEO NADZOR Slika Šifra Opis Proizvođač Model Cena EUR HD-TVI CCTV HD-TVI je nova tehnologija u video nadzoru, koja omogućava prenos video signala u megapikeslnoj rezoluciji (720p/1080p)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TSIF-1 Sensor 1/3" CMOS 700 TV 3.6mm TSIF-2 Sensor 1/3" CMOS 700 TV 3.6mm

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TSIF-1 Sensor 1/3 CMOS 700 TV 3.6mm TSIF-2 Sensor 1/3 CMOS 700 TV 3.6mm ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Μοντελά Περιγραφή Τιμή TSIF-1 Bullet IR Bullet waterproof camera, Sensor 1/3" CMOS, Resolution 700 TV lines, IR 20m, 12V DC, 24 Units Infrared LED(φ5mm/850nm), with ICR, Environment ResistanceIP66,

Διαβάστε περισσότερα

CENOVNIK ZA VIDEO NADZOR

CENOVNIK ZA VIDEO NADZOR HD-TVI KAMERE - HIKVISION CENOVNIK ZA VIDEO NADZOR HD-TVI CCTV HD-TVI je nova tehnologija u video nadzoru, koja omogućava prenos video signala u megapikeslnoj rezoluciji (720p/1080p) preko standardnog

Διαβάστε περισσότερα

CENOVNIK ZA VIDEO NADZOR

CENOVNIK ZA VIDEO NADZOR HD-TVI KAMERE 1/1.3 MP - HIKVISION CENOVNIK ZA VIDEO NADZOR HD-TVI CCTV HD-TVI je nova tehnologija u video nadzoru, koja omogućava prenos video signala u megapikeslnoj rezoluciji (720p/1080p) preko standardnog

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ 4.499,34 ΕΥΡΩ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ 4.499,34 ΕΥΡΩ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑ/ΣΗΣ & ΣΥΝ/ΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΚΙΝΗΣΗΣ, ΔΙΑ/ΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ 4.499,34 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφικά DVR σειρά SMART

Καταγραφικά DVR σειρά SMART Καταγραφικά DVR σειρά SMART, Καταγραφή σε πραγματικό χρόνο σε ποιότητα Half D1 (720x288) Αναπαραγωγή σε πραγματικό χρόνο κια αποσυμπίεση 2X λειτουργία στην καταγραφή και την αναπαραγωγή Ψηφιακό zoom X2

Διαβάστε περισσότερα

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Katedra za elektroniku Elementi elektronike Laboratorijske vežbe Vežba br. 2 STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Datum: Vreme: Studenti: 1. grupa 2. grupa Dežurni: Ocena: Elementi elektronike -

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 Matrice - osnovni pojmovi (Matrice i determinante) 2 / 15 (Matrice i determinante) 2 / 15 Matrice - osnovni pojmovi Matrica reda

Διαβάστε περισσότερα

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA April, 2013 Razni zapisi sistema Skalarni oblik: Vektorski oblik: F = f 1 f n f 1 (x 1,, x n ) = 0 f n (x 1,, x n ) = 0, x = (1) F(x) = 0, (2) x 1 0, 0 = x n 0 Definicije

Διαβάστε περισσότερα

END-USER CENOVNIK ZA VIDEO NADZOR

END-USER CENOVNIK ZA VIDEO NADZOR END-USER CENOVNIK ZA VIDEO NADZOR Slika Šifra Opis Proizvođač Model Cena EUR HD-TVI CCTV HD-TVI je nova tehnologija u video nadzoru, koja omogućava prenos video signala u megapikeslnoj rezoluciji (720p/1080p)

Διαβάστε περισσότερα

Magneti opis i namena Opis: Napon: Snaga: Cena:

Magneti opis i namena Opis: Napon: Snaga: Cena: Magneti opis i namena Opis: Napon: Snaga: Cena: Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 12 V DC 9 Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 24 V DC 9 Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 24 V AC 9 Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 110 V DC 15 Magnet

Διαβάστε περισσότερα

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBA REAGENSI I POTROŠNI MATERIJALI

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBA REAGENSI I POTROŠNI MATERIJALI BROJ PROTOKOLA: 2802/16 od 05.05.2016. godine BROJ JAVNE NABAVKE: 1389 1 1 117 3 15 / 16 TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBA REAGENSI I POTROŠNI MATERIJALI OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE Tešanj, 05.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων CCTV 2011

Κατάλογος Προϊόντων CCTV 2011 Κατάλογος Προϊόντων CCTV 2011 Συστήματα Ασφαλείας Κατάλογος Προϊόντων CCTV 2011 D&C ELECTRONCS BLOG Στην D&C ELECTRONICS θεωρούμε την επικοινωνία με τους συνεργάτες μας της βασικότερη προϋπόθεση μιας επιτυχημένης

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATIKA 2. Grupa 1 Rexea zadataka. Prvi pismeni kolokvijum, Dragan ori

MATEMATIKA 2. Grupa 1 Rexea zadataka. Prvi pismeni kolokvijum, Dragan ori MATEMATIKA 2 Prvi pismeni kolokvijum, 14.4.2016 Grupa 1 Rexea zadataka Dragan ori Zadaci i rexea 1. unkcija f : R 2 R definisana je sa xy 2 f(x, y) = x2 + y sin 3 2 x 2, (x, y) (0, 0) + y2 0, (x, y) =

Διαβάστε περισσότερα

SOLO. intelligent security systems

SOLO. intelligent security systems SOLO intelligent security systems ΕΝΘ.1 HIK VISION ANALOG PICADIS SYSTEM DS-2CE15C2P-IR DS-2CE55C2P-IRM DS-2CE56C2P-IT3 DS-2CE16C2P-IT3 DS-2CE16C2P-IT5 Bullet 720 TVL High Resolution 1/3'' PICADIS, 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama.

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. a b Verovatno a da sluqajna promenljiva X uzima vrednost iz intervala

Διαβάστε περισσότερα

PTZ Dome Network Camera, PoE af/at, 2-Megapixel, Outdoor

PTZ Dome Network Camera, PoE af/at, 2-Megapixel, Outdoor FCS-4042 Έκδοση υλικού (h/w): 1 PTZ Dome Network Camera, PoE+ 802.3af/at, 2-Megapixel, Outdoor Βασικά χαρακτηριστικά - Ανάλυση υψηλής ευκρίνειας 2-Megapixel (1920 x 1080) - Υποστηρίζεται 360 πανοραμικό,

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.11.02 09:40:30 EET Reason: ΑΔΑ: 6ΩΣ9ΩΨ8-Λ52 ΔΗΜΟΣ Location: Athens ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµη συσκευή DVR τεσσάρων καναλιών DVR MXD-400. Οδηγίες Χρήσης

Αυτόνοµη συσκευή DVR τεσσάρων καναλιών DVR MXD-400. Οδηγίες Χρήσης Αυτόνοµη συσκευή DVR τεσσάρων καναλιών DVR MXD-400 Οδηγίες Χρήσης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδηγίες χρήσης Για να µπορείτε να αξιοποιήσετε στο µέγιστο τις δυνατότητες της συσκευής - αλλά

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI (I deo)

IZVODI ZADACI (I deo) IZVODI ZADACI (I deo) Najpre da se podsetimo tablice i osnovnih pravila:. C`=0. `=. ( )`= 4. ( n )`=n n-. (a )`=a lna 6. (e )`=e 7. (log a )`= 8. (ln)`= ` ln a (>0) 9. = ( 0) 0. `= (>0) (ovde je >0 i a

Διαβάστε περισσότερα

210 891 5005 - FAX: 210 891 5008).

210 891 5005 - FAX: 210 891 5008). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τηλέφ: 210 891 5040-43 Fax: 210 891 5008 Καβούρι, 4 Αυγ 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 27/2015 1. Η προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2013-2014 Λύσεις βιντεοπαρακολούθησης

Τιμοκατάλογος 2013-2014 Λύσεις βιντεοπαρακολούθησης Τιμοκατάλογος 2013-2014 Λύσεις βιντεοπαρακολούθησης ΣΕΙΡΑ HIGH DEFINITION SDI ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ DVR & QUAD ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΟΘΟΝΕΣ ΕΤΟΙΜΑ ΚΙΤ CCTV Gruppo Fracarro ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Επιλογή καμερών Λύσεις βιντεοπαρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Η σταδιακή εξέλιξη των αναλογικών συστημάτων σε υψηλής ευκρίνειας

Η σταδιακή εξέλιξη των αναλογικών συστημάτων σε υψηλής ευκρίνειας Η σταδιακή εξέλιξη των αναλογικών συστημάτων σε υψηλής ευκρίνειας Τα υψηλής ευκρίνειας αναλογικά συστήματα παρουσιάζουν μια σημαντική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια από 540TVL - 600TVL, σε 600TVL - 650TVL,

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI III VEŽBA: URIJEOVI REDOVI 3.1. eorijska osnova Posmatrajmo neki vremenski kontinualan signal x(t) na intervalu definisati: t + t t. ada se može X [ k ] = 1 t + t x ( t ) e j 2 π kf t dt, gde je f = 1/.

Διαβάστε περισσότερα

b VODOVOD BARANJSKI VODOVOD D.O.O. BELI MANASTIR za vodoopskrbu i odvodnju Alojzija Stepinca 7 HR Beli Manastir OIB:

b VODOVOD BARANJSKI VODOVOD D.O.O. BELI MANASTIR za vodoopskrbu i odvodnju Alojzija Stepinca 7 HR Beli Manastir OIB: b VODOVOD BARANJSKI VODOVOD D.O.O. BELI MANASTIR za vodoopskrbu i odvodnju Alojzija Stepinca 7 HR-31300 Beli Manastir OIB: 15843910109 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

Διαβάστε περισσότερα

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri 1 1 Zadatak 1b Čisto savijanje - vezano dimenzionisanje Odrediti potrebnu površinu armature za presek poznatih dimenzija, pravougaonog

Διαβάστε περισσότερα

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju važeća verzija propisa, poslednju verziju

Διαβάστε περισσότερα

HD CCTV DVR ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 1080P

HD CCTV DVR ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 1080P HD CCTV DVR ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 1080P Video Recording Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν την λειτουργία και κρατήστε τις για τυχόν μελλοντική αναφορά. Κατεβάστε τις πλήρεις οδηγίες χρήσεις σαρώνοντας το QR code

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. κεντρικός εξυπηρετητής τεµάχια : 5 (πέντε) Ολα τα µέρη του προσφερόµενου εξοπλισµού να είναι του ιδίου κατασκευαστή. Αριθµός µονάδων. 5 Τα τµήµατα που συνθέτουν το σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Στάνταρτ video: Pixel (H x V): 1024 x 596. Ασπρόμαυρο 700 γραμμές TV 1024 x 596 pixels Επεξεργαστής DSP:

Στάνταρτ video: Pixel (H x V): 1024 x 596. Ασπρόμαυρο 700 γραμμές TV 1024 x 596 pixels Επεξεργαστής DSP: CCTV Τιμοκατάλογος ΚΑΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΑΚΟ Κάμερες box, χωρίς φακό Επαγγελματικές κάμερες με πολύ υψηλή ανάλυση χωρίς φακό Wide Dynamic Range WDR (Εκτεταμένο Δυναμικό Εύρος) - Υψηλή ανάλυση 54-7 γραμμές TV

Διαβάστε περισσότερα

Κάμερα δικτύου IP 2-Megapixel Ημέρα/νύχτα PoE Dome

Κάμερα δικτύου IP 2-Megapixel Ημέρα/νύχτα PoE Dome FCS-3062 Έκδοση υλικού (h/w): 1 Κάμερα δικτύου IP 2-Megapixel Ημέρα/νύχτα PoE Dome Με την FCS-3061 IP κάμερα, η LevelOne παρέχει μια πολύ καλή λύση για την 24ωρη παρακολούθηση για χώρους κτιρίων γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa?

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa? TET I.1. Šta je Kulonova sila? elektrostatička sila magnetna sila c) gravitaciona sila I.. Šta je elektrostatička sila? sila kojom međusobno eluju naelektrisanja u mirovanju sila kojom eluju naelektrisanja

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚ ΛΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012. electronic

Κ ΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚ ΛΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012. electronic Κ ΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚ ΛΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 electronic προηγμένη τεχνολογία, υψηλή ασφάλεια, σε πλήρη αρμονία Η εταιρία μας λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς του ηλεκτρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C)

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C) PRILOG Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C) Tab 3. Vrednosti sačinilaca α i β za tipične konstrukcije SN-sabirnica Tab 4. Minimalni

Διαβάστε περισσότερα

Набавка опреме и уградња видео надзора

Набавка опреме и уградња видео надзора Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију енергије и флуида и пружање услуга ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ 34000 Крагујевац, Косовска 4А Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; е-mail:

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće (zadaci) Beleške dr Bobana Marinkovića

Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće (zadaci) Beleške dr Bobana Marinkovića Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće zadaci Beleške dr Bobana Marinkovića Iz skupa, 2,, 00} bira se na slučajan način 5 brojeva Odrediti skup elementarnih dogadjaja ako se brojevi biraju

Διαβάστε περισσότερα

Poziv na dostavu ponuda PREDMET NABAVE: XRD ANALIZA I INTERPRETACIJA DIFRAKTOGRAMA

Poziv na dostavu ponuda PREDMET NABAVE: XRD ANALIZA I INTERPRETACIJA DIFRAKTOGRAMA Energetski institut Hrvoje Požar Poziv na dostavu ponuda PREDMET NABAVE: XRD ANALIZA I INTERPRETACIJA DIFRAKTOGRAMA Evidencijski broj nabave: 16116200181 Zagreb, siječanj 2017. godine 1 1 OPĆI PODACI 1.1

Διαβάστε περισσότερα

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA OM V me i preime: nde br: 1.0.01. 0.0.01. SAVJANJE SLAMA TANKOZDNH ŠTAPOVA A. TANKOZDN ŠTAPOV PROZVOLJNOG OTVORENOG POPREČNOG PRESEKA Preposavka: Smičući napon je konsanan po debljini ida (duž pravca upravnog

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ electronic

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ electronic ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 electronic ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Κάµερες 390602 DS 100! Ι κάµερα Dome µεταλλική anti vandal! 18 new type IR LED (δυνατότητα µετατροπής σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 A. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VIDEO MODE Triplex ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ NTSC PAL ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D}

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D} Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Neka su D i K bilo koja dva neprazna skupa. Postupak f koji svakom elementu x D pridružuje točno jedan element y K zovemo funkcija

Διαβάστε περισσότερα

Sistemi veštačke inteligencije primer 1

Sistemi veštačke inteligencije primer 1 Sistemi veštačke inteligencije primer 1 1. Na jeziku predikatskog računa formalizovati rečenice: a) Miloš je slikar. b) Sava nije slikar. c) Svi slikari su umetnici. Uz pomoć metode rezolucije dokazati

Διαβάστε περισσότερα

VIP XD Αποκωδικοποιητής μονής/ τετραπλής ροής

VIP XD Αποκωδικοποιητής μονής/ τετραπλής ροής Βίντεο VIP XD Αποκωδικοποιητής μονής/ τετραπλής ροής VIP XD Αποκωδικοποιητής μονής/ τετραπλής ροής www.boschsectity.gr Επιλογή Qad-view Ποιότητα DVD 25/30 ips σε ανάλυση 4CIF Εξαιρετικά μικρό μέγεθος Σύνθετο

Διαβάστε περισσότερα

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A.

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A. 3 Infimum i supremum Definicija. Neka je A R. Kažemo da je M R supremum skupa A ako je (i) M gornja meda skupa A, tj. a M a A. (ii) M najmanja gornja meda skupa A, tj. ( ε > 0)( a A) takav da je a > M

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ.: ΤΠΕ 1/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Κλειστών Κυκλωμάτων Τηλεόρασης

Αρ. Μελ.: ΤΠΕ 1/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Κλειστών Κυκλωμάτων Τηλεόρασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Μελ.: ΤΠΕ 1/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Κλειστών Κυκλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma Analogās 520TVL krāsu kameras EQ350 Sensors: 1/3 SONY CCD Izšķirtspēja: 752 x 582 (PAL) 520 TVL Gaismas jūtība: 0.5 lux (F=1.2) S/N attiecība: > 48 db (AGC izslēgts) Lēca: nav Nominālais spriegums: EQ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ευρώ) Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 10.000, ολογράφως ( δεκα χιλιάδων για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, βιντεοπροβολέων, FAX κλπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ / ΕΙ ΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. Οµάδα Γ (Προϋπολογισµός: 5.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ / ΕΙ ΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. Οµάδα Γ (Προϋπολογισµός: 5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 15660/02-12- 2011 ΕΙ ΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Πλήθος Οµάδα Α (Προϋπολογισµός: 3.300,00 µε ΦΠΑ) Σταθερός ηλεκτρονικός υπολογιστής 1 Σύστηµα δικτυακής αποθήκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8038/6/33-ΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CTV ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.452,72 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.452,72 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 66 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.452,72 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α.: 30.7135.004 ΕΤΟΣ 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για την ενίσχυση της ασφάλειας των Δημοτικών Εγκαταστάσεων κρίνεται αναγκαία η προμήθεια δύο (2) αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

( ) π. I slučaj-štap sa zglobovima na krajevima F. Opšte rešenje diferencijalne jednačine (1): min

( ) π. I slučaj-štap sa zglobovima na krajevima F. Opšte rešenje diferencijalne jednačine (1): min Kritična sia izvijanja Kritična sia je ona najmanja vrednost sie pritisa pri ojoj nastupa gubita stabinosti, odnosno, pri ojoj štap iz stabine pravoinijse forme ravnoteže preazi u nestabinu rivoinijsu

Διαβάστε περισσότερα

Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom.

Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom. 1 Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom. Pravilo 2. Svaki atribut entiteta postaje atribut relacione šeme pod istim imenom. Pravilo 3. Primarni ključ entiteta postaje

Διαβάστε περισσότερα

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f 2. Nule i znak funkcije; presek sa y-osom IspitivaƬe

Διαβάστε περισσότερα

*** **** policije ****

*** **** policije **** * ** *** **** policije * ** *** **** UVOD na i M. Damaška i S. Zadnik D. Modly ili i ili ili ili ili 2 2 i i. koja se ne se dijeli na. Samo. Prema policija ima i na licije Zakon o kaznenom postupku (ZKP)

Διαβάστε περισσότερα

41. Jednačine koje se svode na kvadratne

41. Jednačine koje se svode na kvadratne . Jednačine koje se svode na kvadrane Simerične recipročne) jednačine Jednačine oblika a n b n c n... c b a nazivamo simerične jednačine, zbog simeričnosi koeficijenaa koeficijeni uz jednaki). k i n k

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον 1 έτους. ΝΑΙ 13.1

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον 1 έτους. ΝΑΙ 13.1 L.1 Φορητοί Σταθμοί Εργασίας (Laptops) 15,6'' (High end) Full HD 1. Φορητοί Σταθμοί Εργασίας 2.2. Ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες 3.1. Να περιγραφεί η αρχιτεκτονική της CPU και να δοθούν: Τύπος CPU:

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja

radni nerecenzirani materijal za predavanja Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Kažemo da je funkcija f : a, b R u točki x 0 a, b postiže lokalni minimum ako postoji okolina O(x 0 ) broja x 0 takva da je

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CCTV 960H, TURBO HD (HDTVI) HD-SDI & IP

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CCTV 960H, TURBO HD (HDTVI) HD-SDI & IP KΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CCTV 960H, TURBO HD (HDTVI) HD-SDI & IP Kατάλογος Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ...5 Κρυφές κάμερες...5 Κάμερες dome...5 Κάμερες bullet εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ (CCTV) Ταχ. Διεύθυνση Αιόλου 100, Αθήνα, Τ.Κ 101 88. Χρηματοδότηση

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ (CCTV) Ταχ. Διεύθυνση Αιόλου 100, Αθήνα, Τ.Κ 101 88. Χρηματοδότηση Αναλυτική Παρουσίαση Διαβούλευσης Τίτλος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ (CCTV) Π/Υ 300.000 Π/Υ (χωρίς ΦΠΑ) 243.902,43 Στοιχεία Επικοινωνίας Ονοματεπώνυμο Ντέμου Ελένη Ταχ. Διεύθυνση Αιόλου 100, Αθήνα, Τ.Κ 101

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 4

Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 4 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ TV ACCESS CONTROL ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Safebuilding Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΕΙ: Θυροτηλεοράσεις - Θυροτηλέφωνα: Συστήματα συναγερμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Crystal Line Crystal 35

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Crystal Line Crystal 35 Crystal Line Crystal 35 1/1/2014 Home Cinema Video/Data Projector DLP, 1 chip DMD 1080p, Φωτεινότητα: 2500 ANSI Lumens, Contrast >30.000:1, Ανάλυση 1920x1080 pixels, Aspect Ratio 16:9 (4 aspect ratio selectable),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CCTV

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CCTV ΕΠΙΛΟΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CCTV 960H, HD-SDI & IP K Κατάλογος Mάιος 2014 ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ OΡΟΙ ΚΑΤΑΛOΟ Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη στα χαρακτηριστικά των προϊόντων της. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Standardna ponuda za usluge pristupa elementima mreže i pripadajućim sredstvima Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija a.d.

Standardna ponuda za usluge pristupa elementima mreže i pripadajućim sredstvima Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija a.d. PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE TELEKOM SRBIJA a.d. Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija a.d. Beograd, 14.05. 2012 SADRŽAJ: 1. OPŠTE ODREDBE STANDARDNE PONUDE... 3 1.1. Predmet Standardne ponude,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ CCTV

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ CCTV ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ CCTV CCTV v13.8 ΗΛΚΑ Α.Ε. Τεµπών 14 Αγ. Παρασκευή 153 42 web: www.ilka.gr Τηλέφωνο: 210-6071510 Fax: 210-6071599 Email: sales@ilka.gr Η ΗΛΚΑ Α.Ε. είναι µια από τις πρωτοπόρες

Διαβάστε περισσότερα

TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA 79

TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA 79 TEORIJA BETOSKIH KOSTRUKCIJA 79 Primer 1. Odrediti potrebn površin armatre za stb poznatih dimenzija, pravogaonog poprečnog preseka, opterećen momentima savijanja sled stalnog ( g ) i povremenog ( w )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κ. Μ. : Π45/2011 ΠΡΟΫΠ. : 52.631,70

Διαβάστε περισσότερα

Επιγραμματικά. Camcorder

Επιγραμματικά. Camcorder Επιγραμματικά Application Σο ΜΑΤΡΟ ΚΟΤΣΙ για οποιοδήποτε συμβάν στο αυτοκίνητό σας. Ένα ολοκληρωμένο κλειστό κύκλωμα με εκπληκτική ποιότητα καταγραφής εικόνας και ήχου. Monitor parking car: Καταγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Ανθ/γου Ρεγκουκου 3, 11145 Αθηνα, Τ: 2102025705, F: 2102018634, W: keeper.gr, E: info@keeper.gr

Ανθ/γου Ρεγκουκου 3, 11145 Αθηνα, Τ: 2102025705, F: 2102018634, W: keeper.gr, E: info@keeper.gr Ανθ/γου Ρεγκουκου 3, 11145 Αθηνα, Τ: 2102025705, F: 2102018634, W: keeper.gr, E: info@keeper.gr 1 KIT ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ CCTV Dahua Dahua kits, από επιλεγμένα προιοντα Dahua. Καταγραφικά Ultra 960H realtime (που

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιητής βίντεο ενός καναλιού VIP X1

Κωδικοποιητής βίντεο ενός καναλιού VIP X1 Κλειστά κυκλώματα τηλεοράσεως Κωδικοποιητής βίντεο ενός καναλιού VIP X1 Κωδικοποιητής βίντεο ενός καναλιού VIP X1 Κωδικοποιητής ενός καναλιού με διπλή ροή Υψηλής ποιότητας MPEG 4 από QCIF σε 4CIF Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr 14PROC001936787 2014-03-20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 121/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ.: Απ. Γκούνης Ταχ. Δ/νση: Καπλάνη 7, Ιωάννινα τ.κ. 45444 Τηλ.: 26513

Διαβάστε περισσότερα