ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4 α Φ. 840/6/ Σ. 703 ΚΟΙΝ.: Αθήνα, 7 Φεβ 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4 α Φ. 840/6/ Σ. 703 ΚΟΙΝ.: Αθήνα, 7 Φεβ 2006"

Transcript

1 ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4 α Φ. 840/6/ Σ. 703 ΚΟΙΝ.: Αθήνα, 7 Φεβ 2006 ΘΕΜΑ: Χρηµατικές Παροχές ΣΧΕΤ: Πα 8-9/1997/ΓΕΣ/ ΟΙ 1. Σκοπός της παρούσας είναι η ενηµέρωση των στρατιωτικών, επί των οικονοµικών παροχών που δικαιούνται αυτοί κατά την οριστική αποµάκρυνσή τους από τις τάξεις του Στρατού (αποστρατεία), καθώς επίσης και η παροχή βοήθειας σ αυτούς για την έγκαιρη και απρόσκοπτη διεκπεραίωση των οικονοµικών τους θεµάτων. 2. Για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθενται σε Παραρτήµατα «Α», «Β», «Γ», και «Ε», τα παρακάτω στοιχεία: α. Πίνακας δικαιούµενης σύνταξης από το ηµόσιο. β. Πίνακας δικαιούµενου µερίσµατος από το ΜΤΣ. γ. Πίνακας δικαιούµενης οικονοµικής ενίσχυσης από τον ΕΚΟΕΜΣ. δ. Πίνακας δικαιούµενου εφάπαξ βοηθήµατος από τον ΕΛ-ΜΤΣ. ε. Οδηγίες για τα διάφορα οικονοµικά θέµατα, όπως: (1) Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τον κανονισµό της σύνταξης, την απόληψη του εφάπαξ βοηθήµατος, την απονοµή µερίσµατος και της οικονοµικής ενίσχυσης. (2) Τις τρίµηνες αποδοχές αποστρατευόµενων. αδείας. (3) Την καταβολή του ώρου εορτών(χριστουγέννων ή Πάσχα) και του επιδόµατος (4) Τα οδοιπορικά έξοδα στρατιωτικών κατά την αποστρατεία τους. (5) Τη Μηχανογραφική βεβαίωση καταβληθεισών αποδοχών ενέργειας για φορολογική χρήση. 3. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τον κανονισµό της σύνταξης από το ηµόσιο και την είσπραξη των λοιπών οικονοµικών παροχών από τα ασφαλιστικά ταµεία του Στρατού(ΜΤΣ, ΕΛ-ΜΤΣ, ΕΚΟΕΜΣ), οι αποστρατευόµενοι µπορούν να συµβουλεύονται την σχετική Πα ή να ζητούν τηλεφωνικά(τηλ και ) κάθε σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση. 4. Οι ΣΧΗΜ/ ΟΙ προς τους οποίους αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλούνται για την κατά την κρίση τους ενηµέρωση των Μονάδων-Υπηρεσιών αρµοδιότητάς τους. Ακριβές Αντίγραφο Υ/ΓΕΣ Β

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Πίνακας ικαιούµενης Σύνταξης Αποστράτων Στρατιωτικών από «Β» Πίνακας ικαιούµενου Μερίσµατος από το ΜΤΣ από «Γ» Πίνακας ικαιούµενης Μηνιαίας Οικονοµικής Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ από Πίνακας Εφάπαξ Βοηθήµατος από το ΕΛ-ΜΤΣ Ανάλογα µε τα έτη Μετοχικής Σχέσης από «Ε» Οδηγίες επί Οικονοµικών Θεµάτων Αποστρατευόµενων Στρατιωτικών. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ Φ. 840/6/548467/Σ. 703 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4 α 7 Φεβ 2006 Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΒΑΘΜΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (ΦΕ ΝΠ) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ 1. Α/ΓΕΕΘΑ ΑΓΑΜΟΣ 3.131,52 867, ,42 ΕΓΓΑΜΟΣ 3.166,52 881, ,08 ΕΓΓΑΜΟΣ+1Τ 3.184,52 878, ,27 ΕΓΓΑΜΟΣ+2Τ 3.202,52 875, ,45 2. Α/ΓΕΣ ΑΓΑΜΟΣ 2.647,68 669, ,68 ΕΓΓΑΜΟΣ 2.682,68 683, ,35 ΕΓΓΑΜΟΣ+1Τ 2.700,68 680, ,54 ΕΓΓΑΜΟΣ+2Τ 2.718,68 676, ,72 3. ΓΕΠΣ ΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΑΓΑΜΟΣ 2.451,84 588, ,03 ΕΓΓΑΜΟΣ 2.486,84 603, ,71 ΕΓΓΑΜΟΣ+1Τ 2.504,84 599, ,89

3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΓΑΜΟΣ+2Τ 2.522,84 596, ,07 4. ΑΝΤΓΟΣ ΑΓΑΜΟΣ 2.211,20 490, ,92 ΕΓΓΑΜΟΣ 2.246,20 504, ,59 ΕΓΓΑΜΟΣ+1Τ 2.264,20 501, ,77 ΕΓΓΑΜΟΣ+2Τ 2.282,20 498, ,96 5. ΥΠΤΓΟΣ(µε µισθολογική προαγωγή Αντγου) ΑΓΑΜΟΣ 2.135,68 459, ,33 ΕΓΓΑΜΟΣ 2.170,68 473, ,00 ΕΓΓΑΜΟΣ+1Τ 2.188,68 470, ,18 ΕΓΓΑΜΟΣ+2Τ 2.206,68 467, ,36 6. ΥΠΤΓΟΣ ΑΓΑΜΟΣ 2.016,64 410, ,03 ΕΓΓΑΜΟΣ 2.051,64 424, ,69 ΕΓΓΑΜΟΣ+1Τ 2.069,64 421, ,88 ΕΓΓΑΜΟΣ+2Τ 2.087,64 418, ,07 7. ΤΑΞΧΟΣ ΑΓΑΜΟΣ 1.793,92 319, ,50 ΕΓΓΑΜΟΣ 1.828,92 333, ,17 ΕΓΓΑΜΟΣ+1Τ 1.846,92 330, ,35 ΕΓΓΑΜΟΣ+2Τ 1.864,92 327, ,53 8. ΣΧΗΣ(µε µισθολογική προαγωγή Υπτγου) ΑΓΑΜΟΣ 1.922,56 372, ,47 ΕΓΓΑΜΟΣ 1.957,56 386, ,14 ΕΓΓΑΜΟΣ+1Τ 1.975,56 383, ,32 ΕΓΓΑΜΟΣ+2Τ 1.993,56 380, ,50 9. ΣΧΗΣ ΑΓΑΜΟΣ 1.539,84 229, ,44 ΕΓΓΑΜΟΣ 1.574,84 240, ,47 ΕΓΓΑΜΟΣ+1Τ 1.592,84 235, ,38 ΕΓΓΑΜΟΣ+2Τ 1.610,84 230, ,29 Α/Α ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 10. ΑΝΧΗΣ(µε µισθολογική προαγωγή Ταξιάρχου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (ΦΕ ΝΠ) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΓΑΜΟΣ 1.775,36 311, ,54 ΕΓΓΑΜΟΣ 1.810,36 326, ,21 ΕΓΓΑΜΟΣ+1Τ 1.828,36 322, ,40 ΕΓΓΑΜΟΣ+2Τ 1.846,36 319, ,58 α. Για τον υπολογισµό των παραπάνω συντάξεων λήφθηκαν υπόψη: (1) Τα τέκνα για τα οποία δικαιολογείται η καταβολή της οικογενειακής παροχής και θεωρούνται προστατευόµενα µέλη για το φόρο εισοδήµατος. (2) Ότι οι στρατιωτικοί έχουν 35 συντάξιµα χρόνια, έχουν καταταγεί στο Στρατό πριν από την και δικαιούνται ΕΧΥ 60%. (3) Ότι η παρακράτηση του φόρου εισοδήµατος, έγινε σύµφωνα µε την µε αριθ. πρωτ /2423/α0012/πολ.1126/ εγκύκλιο του Υ.Ο.Ο./ νση Φορολογίας Εισοδήµατος. β. ιευκρινίζεται ότι το ύψος του βασικού µισθού που λήφθηκε υπόψη για τον υπολογισµό της σύνταξης, είναι αυτό που έχει διαµορφωθεί µε την γ. Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2838/2000 οι Αξιωµατικοί που προέρχονται από Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΣΕΙ), καθώς επίσης και οι Αξκοι που κατατάσσονται απευθείας ή µε διαγωνισµό στο σώµα των Αξκων και τα κοινά σώµατα των Ενόπλων υνάµεων, από το βαθµό του Άνχη και άνω, όταν αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα ως ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους, προάγονται µισθολογικά στον αµέσως επόµενο βαθµό από εκείνον µε τον οποίο µισθοδοτούνται µε πλήρη βασικό µισθό, ένα µήνα πριν την αποστρατεία τους. δ. Τρόπος υπολογισµού σύνταξης: (1) Αθροίζουµε το ΒΜ, το χρονοεπίδοµα (ΕΧΥ), το επίδοµα ειδικών συνθηκών (ΕΕΣ) και τα 4/5 (για το έτος 2006) του επιδόµατος υψηλής ευθύνης ή ειδικής παροχής(176 ). (2) Το 80% του παραπάνω αθροίσµατος αποτελεί το βασικό ποσό της σύνταξης, εφόσον ο αποστρατευόµενος έχει συµπληρώσει 35 χρόνια (34-6-1) συντάξιµα. Σε περίπτωση που ο αποστρατευόµενος δεν έχει συµπληρωµένα 35 χρόνια συντάξιµα τότε το ποσό της σύνταξης προσδιορίζεται από τον τύπο:

4 [ΒΜ+ΕΧΥ+ΕΕΣ+4/5 (ΕΥΕ ή ΕΠ)] Χ 80% Χ Συντάξιµα Χρόνια 35 (3) Στο βασικό ποσό της σύνταξης προστίθεται η οικογενειακή παροχή και η τυχόν προσαύξηση λόγω πτωτικών, υποβρυχίων καταστροφέων, πτητικών και καταδυτικών εξαµήνων. ε. Βασικοί Μισθοί (1) Α/ΓΕΕΘΑ (2) Α/ΓΕΣ (3) ΓΕΠΣ. ΣΤΡΑΤΙΑΣ (4) ΑΝΤΓΟΣ (5) ΥΠΤΓΟΣ+1/3 ΑΝΤΓΟΥ (6) ΥΠΤΓΟΣ (7) ΤΑΞΧΟΣ (8) ΣΧΗΣ+2/3 ΤΑΞΧΟΥ (9) ΣΧΗΣ+1/3 ΤΑΞΧΟΥ (10) ΣΧΗΣ στ. Ποσοστά Χρονοεπιδόµατος ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΧΥ 25 52% 27 56% 29 60% ζ. Ποσά Οικογενειακής Παροχής (1) Σύζυγος 35 (2) 1ο Παιδί 18 (3) 2ο Παιδί 18 (4) 3ο Παιδί 47 (5) 4ο Παιδί 47 (6) 5ο Παιδί 73 η. Ποσά Επιδόµατος Ειδικών Συνθηκών Από ,40 Από ,80 Από ,20 Από ,60 θ. Ποσά Επιδόµατος Υψηλής ή Αυξηµένης Ευθύνης και Ειδικής Παροχής ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΣΟ Α/ΓΕΕΘΑ 704,80 (881 Χ 4/5) Α/ΓΕΣ ΓΕΠΣ. ΣΤΡΑΤΙΑΣ 469,60 (587 Χ 4/5) ΑΝΤΓΟΣ 352,80 (441 Χ 4/5) ΥΠΤΓΟΣ 258,40 (323 Χ 4/5) ΤΑΞΧΟΣ 164,00 (205 Χ 4/5) ΣΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ 140,80 (176 Χ 4/5) Για τον υπολογισµό του ποσού του επιδόµατος αυτού λαµβάνεται υπόψη ο αποστρατευτικός διοικητικός βαθµός και όχι ο µισθολογικός. ι. Η προσαύξηση της σύνταξης λόγω πτωτικών, υποβρυχίων καταστροφέων, πτητικών και καταδυτικών εξαµήνων, είναι: (1) Πτωτικά ή υποβρυχίων καταστροφέων εξάµηνα: (α) Από 1-10 εξάµηνα αύξηση σύνταξης κατά 0,6/100 του µηνιαίου ΒΜ Λγου (868 ) για κάθε εξάµηνο. (β) Πάνω από 11 εξάµηνα αύξηση σύνταξης κατά 1,2/100 του µηνιαίου ΒΜ Λγού (868 ) για κάθε εξάµηνο.

5 (2) Πτητικά ή καταδυτικά εξάµηνα: (α) Από 1-27 εξάµηνα αύξηση σύνταξης κατά 0,6/100 του µηνιαίου ΒΜ Λγού (868 ) για κάθε εξάµηνο. (β) Πάνω από 28 εξάµηνα αύξηση σύνταξης κατά 1,2/100 του µηνιαίου ΒΜ Λγού (868 ) για κάθε εξάµηνο. (3) Παραδείγµατα: (α) Για 41 πτωτικά ή υποβρυχίων καταστροφέων εξάµηνα έχουµε προσαύξηση της σύνταξης κατά 375,12 και αναλυτικότερα: 0,6 Χ 868 = 5, Από 1-10 =10 Από 11-41=31 Χ 2= =72 Χ 5,21=375,12 (β) Για 29 πτητικά ή καταδυτικά εξάµηνα έχουµε προσαύξηση της σύνταξης κατά 161,51 και αναλυτικότερα: 0,6 Χ 868 = 5, Από 1-27 =27 28 και 29 = 2 Χ 2= = 31 Χ 5,21=161,51 ια. Κρατήσεις Σύνταξης (1) Φόρος εισοδήµατος σύµφωνα µε την µε Αρ. Πρωτ /2423/Α0012/ΠΟΛ.1126/ Εγκύκλιο ΥΟΟ/ νση Φορολογίας Εισοδήµατος. (2) Νοσοκοµειακή Περίθαλψη 2,55%. ιβ. Παράδειγµα Υπολογισµού Σύνταξης Έστω Σχης έγγαµος µε 2 ανήλικα τέκνα. Εισήλθε στη ΣΣΕ Έχει 26 πτωτικά εξάµηνα. Αποστρατεύεται µε το βαθµό του Ταξχου την ως ευδοκίµως τερµατίσας τη σταδιοδροµία του. Τι σύνταξη δικαιούται; Από έως = 31 έτη 6 µήνες και 25 ηµέρες, ήτοι 32 έτη. Επειδή έχει 26 πτωτικά εξάµηνα δικαιούται σύνταξη 35ετίας. ΒΜ Αντγου ΕΧΥ 60% 898,8 + Υψηλής Ευθύνης Eιδικών Συνθηκών 14,40 =2.575,20 Χ 80% = 2.060, ,16 + Οικογενειακή Παροχή 71 + Προσαύξηση πτωτικών 218,82 = 2.349,98 καταλογιστέο ποσό σύνταξης Κρατήσεις: ΝΠ 2,55% = 59,92 Φ.Ε. = 466,07 ΣΥΝΟΛΟ 525, ,98 525,99=1.823,99 υπόλοιπο πληρωτέο σύνταξης. Ακριβές Αντίγραφο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΣΗ 7 Φεβ 2006

6 Φ. 840/6/548467/Σ. 703 Α/Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΤΣ ΑΠΟ ΕΤΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΡΙ ΙΑ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΓΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 1. Α/ΓΕΕΘΑ 35 40,86 415,13 111,99 303, ,40 390,09 105,24 284, ,12 377,09 101,74 275,35 2. Α/ΓΕΣ 31 35,84 364,09 98,23 265, ,56 351,08 94,71 256,37 3. ΑΝΤΓΟΣ 4. ΥΠΤΓΟΣ 5. ΣΧΗΣ 27 33,28 338,08 91,20 246, ,00 365,71 98,66 267, ,80 353,52 95,38 258, ,60 341,33 92,08 249, ,40 329,14 88,80 240, ,20 316,95 85,51 231, ,20 316,95 85,51 231, ,16 306,39 82,66 223, ,12 295,82 79,81 216, ,08 285,26 76,96 208, ,04 274,69 74,11 200, ,60 280,38 75,64 204, ,68 271,03 73,12 197, ,76 261,69 70,60 191, ,84 252,34 58,01 194, ,92 243,00 55,86 187,14 α. Οι διατελέσαντες Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ, ΓΕΠΣ και κτές Στρατιάς δικαιούνται µέρισµα Α/ΓΕΕΘΑ, ήτοι 40,86 µερίδια. Οι λοιποί στρατιωτικοί δικαιούνται µέρισµα που αντιστοιχεί στον επόµενο βαθµό του βαθµού συνταξιοδότησής τους. β. Μετά τη συµπλήρωση 25 ετών µετοχικής σχέσης µε το ΜΤΣ η διετία λογίζεται πλήρης, εφόσον υπερβαίνει τους 12 µήνες. γ. Το µέρισµα παρέχεται εφόσον ο αποστρατευόµενος δικαιωθεί σύνταξης. Ως χρόνος µετοχικής σχέσης για τη θεµελίωση των δικαιωµάτων των µετόχων, λογίζεται ο αναφερόµενος στην οικεία πράξη καθορισµού σύνταξης. δ. Υπόψη ότι σύµφωνα µε την παρ. 1 άρθρ. 80 Ν. 3421/2005 (ισχύς από ) η κράτηση παγίων δικαιωµάτων του ΜΤΣ που ενεργείται από τις αποδοχές των µετόχων του Ταµείου, παύει να ενεργείται µε τη συµπλήρωση 35 ετών πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας. ε. Το µέρισµα υπόκειται στις εξής κρατήσεις: (1) 5% υπέρ ΜΤΣ/ΒΕΑ για κάθε τέκνο, εφόσον δεν έχει καταβληθεί το υπόψη βοήθηµα. (2) 4% υπέρ ΝΙΜΤΣ και ΕΑΑΣ (3% και 1% αντίστοιχα). (3) 10% υπέρ ΕΚΟΕΜΣ. (4) 5% υπέρ ΜΤΣ για 2 έτη, λόγω χορήγησης µερίσµατος επόµενου βαθµού. (5) 10% υπέρ ΜΤΣ για τόσα έτη όσα αναγνωρίζονται ως συντάξιµα, µέχρι 35ετίας και δεν έχουν καταβληθεί οι προβλεπόµενες εισφορές (µόνο για τους εξελθόντες της ενεργού υπηρεσίας πριν την ισχύ του Ν 2913/2001 ( ).

7 (6) 4% µηνιαίως επί του ΒΜ του µισθολογικού βαθµού και του χρονοεπιδόµατος (της πράξης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους) επί τόσους µήνες όσοι αναγνωρίζονται ως συντάξιµοι, µέχρι 35ετίας και δεν έχουν καταβληθεί οι προβλεπόµενες εισφορές (µόνο για τους εξελθόντες της ενεργού υπηρεσίας µετά την ισχύ του Ν. 2913/2001 ( ). (7) Υπέρ ΜΤΣ 12 πλήρεις µηνιαίες εισφορές [ 4% Χ (ΒΜ + ΕΧΥ)] που αναλογούν στο µισθολογικό βαθµό της αποστρατείας τους και 12 πλήρεις µηνιαίες εισφορές που αναλογούν στον προηγούµενο µισθολογικό βαθµό της αποστρατείας τους. (8) Υπέρ φόρου εισοδήµατος: (α) Με συντελεστή 5% αν το καθαρό ποσό του µερίσµατος δεν υπερβαίνει τα ετησίως. (β) Με συντελεστή 10% αν το καθαρό ποσό του µερίσµατος υπερβαίνει τα και µέχρι ετησίως ετησίως. (γ) Με συντελεστή 15% αν το καθαρό ποσό του µερίσµατος υπερβαίνει τα στ. Στην στήλη πάγιες κρατήσεις συµπεριλαµβάνονται οι παραπάνω ε (2), (3), (4) και (8) κρατήσεις. ζ. Παράδειγµα: Έστω Σχης έγγαµος µε 2 παιδιά. Εισήλθε στη ΣΣΕ Έγινε Ανθλγός Έχει 26 πτητικά εξάµηνα. Αποστρατεύθηκε µε το βαθµό του Ταξχου την ως ευδοκίµως τερµατίσας τη σταδιοδροµία του. Έλαβε προ της αποστρατείας του µισθολογική προαγωγή Υπτγου + 1/3 Αντγου επί 1 µήνα και Αντγου επί 3 µήνες. Τι µέρισµα δικαιούται; Από έως = 28 έτη 8 µήνες 20 ηµέρες, χρόνος µετοχικής σχέσης. ικαιούται µέρισµα Α/ΓΕΣ µε 29 χρόνια δηλ. 351,08. (1) Για να πάρει µέρισµα 351,08 θα πρέπει: (α) Να καταβάλλει κρατήσεις για 3 µήνες και 10 ηµέρες λόγω διαφοράς των 29 ετών και του χρόνου µετοχικής σχέσης. ΒΜ Αντγου ΕΧΥ 60% 898,80 = 2.396,80 Χ 4% = 95,87 95,87 Χ 3 και 10/30 = 319,57 εφάπαξ ή σε µηνιαίες δόσεις. (β) Να καταβάλλει κρατήσεις για 11 µήνες επί του ΒΜ Υπτγου + 1/3 Αντγου ΒΜ Υπτγου + 1/3 Αντγου ΕΧΥ 60% 861,6 = 2.297, ,6 Χ 4% = 91,90 Χ 11=1010,90 Εφάπαξ ή σε µηνιαίες δόσεις (γ) Να καταβάλλει κρατήσεις για 9 µήνες επί του ΒΜ Αντγου ΒΜ Αντγου ΕΧΥ 60% 898,8 = 2.396,8 Χ 4% = 95,87 95,87 Χ 9 = 862,83 εφάπαξ ή σε µηνιαίες δόσεις (2) Εφόσον επιθυµεί µπορεί ο µερισµατούχος να πάρει µέρισµα Α/ΓΕΣ µε 35 έτη µετοχικής σχέσης δηλ. 390,09. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταβάλλει 95,87 Χ 72 µήνες = 6.902,64 εφάπαξ ή µηνιαίες δόσεις. Ακριβές Αντίγραφο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4 α

8 7 Φεβ 2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ Φ. 840/6/548467/Σ. 703 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΚΟΕΜΣ ΑΠΟ Α/Α ΜΙΣΘΟΛΟ- ΓΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑ- ΤΕΙΑΣ ΕΤΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟ ΜΤΣ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ- ΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΕ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΕΚΟΕΜΣ 1. Α/ΓΕΕΘΑ 35 46,00 337,18 33,21 303,97 2. Α/ΓΕΣ 35 44,00 322,52 31,77 290, ,72 313,17 30,85 282, ,49 304,14 29,96 274, ,22 294,78 29,04 265, ,98 285,75 28,15 257, ,71 276,40 27,23 249, ,46 267,25 26,32 240, ,20 258,02 25,42 232, ,94 248,78 24,51 224,27 3. ΓΕΠΣ ΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ 35 42,00 307,86 30,32 277, ,78 298,93 29,45 269, ,61 290,31 28,60 261, ,39 281,38 27,72 253, ,21 272,76 26,87 245, ,99 263,84 25,99 237, ,80 255,08 25,13 229, ,60 246,29 24,26 222, ,40 237,49 23,39 214,10 4. ΑΝΤΓΟΣ 35 41,00 300,53 29,60 270, ,81 291,81 28,74 263, ,66 283,40 27,92 255, ,47 274,68 27,06 247, ,33 266,27 26,23 240, ,14 257,55 25,37 232, ,99 249,14 24,54 224, ,80 240,42 23,68 216, ,61 231,71 22,82 208,89 5. ΥΠΤΓΟΣ 35 37,00 271,21 26,71 244, ,93 263,34 25,94 237, ,89 255,75 25,19 230, ,82 247,89 24,42 223, ,78 240,29 23,67 216, ,71 232,43 22,89 209, ,67 224,83 22,15 202, ,60 216,97 21,37 195, ,53 209,10 20,60 188,50 Α/Α ΜΙΣΘΟΛΟΓΙ- ΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑ- ΤΕΙΑΣ ΕΤΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟ ΜΤΣ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙ- ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟ- ΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥ- ΣΗΣ ΦΕ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΕΚΟΕΜΣ 6. ΤΑΞΧΟΣ 35 34,00 249,22 24,55 224, ,01 241,99 23,84 218,15

9 33 32,06 235,01 23,15 211, ,08 227,79 22,44 205, ,12 220,81 21,75 199, ,14 213,58 21,04 192, ,19 206,60 10,18 196, ,20 199,38 9,82 189, ,21 192,15 9,46 182,69 7. ΣΧΗΣ 35 30,00 219,90 21,66 198, ,13 213,52 21,03 192, ,29 207,37 10,21 197, ,42 200,99 9,90 191, ,58 194,83 9,60 185, ,71 188,45 9,28 179, ,87 182,30 8,98 173, ,00 175,92 8,66 167, ,13 169,54 8,35 161,19 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ α. ικαιούχοι της οικονοµικής ενίσχυσης του ΕΚΟΕΜΣ είναι οι µερισµατούχοι του ΜΤΣ, που προέρχονται αποκλειστικά από το Στρατό Ξηράς. β. Οριστική παύση ή αναστολή του δικαιώµατος σε µέρισµα από το ΜΤΣ για οποιαδήποτε αιτία, που προβλέπεται από τη νοµοθεσία του ΜΤΣ, έχει ως αποτέλεσµα την οριστική ή προσωρινή απώλεια της οικονοµικής ενίσχυσης του ΕΚΟΕΜΣ, εφαρµοζοµένων αναλογικά των ισχυουσών περί απονοµής καταβολής του µερίσµατος διατάξεων. γ. Το δικαίωµα λήψης της υπό του ΕΚΟΕΜΣ χορηγούµενης οικονοµικής ενίσχυσης, αρχίζει από την ηµεροµηνία που θεµελιώνεται αντίστοιχο δικαίωµα λήψης µερίσµατος από το ΜΤΣ, που αποδεικνύεται µε σχετική πράξη απονοµής µερίσµατος του Σ/ΜΤΣ και παύει µε την ηµεροµηνία διακοπής του µερίσµατος του ΜΤΣ. δ. Η πλήρης ετήσια ενίσχυση του ΕΚΟΕΜΣ υπολογίζεται για κάθε µερισµατούχο µε βάση το βαθµό επί του οποίου απονέµεται η σύνταξη και µε µερίδια τα οποία αντιστοιχούν σε 35 έτη συντάξιµης υπηρεσίας. Για το συντάξιµο χρόνο µικρότερο των 35 ετών, τα µερίδια µειώνονται ανάλογα. ε. Χρόνος συντάξιµης υπηρεσίας µεγαλύτερος των 6 µηνών, θεωρείται ως ολόκληρο έτος, µικρότερος δε των 6 µηνών δεν λαµβάνεται υπόψη. στ. Η τιµή του µεριδίου για το 2006 ανέρχεται σε 7,3300. ζ. Η οικονοµική ενίσχυση του ΕΚΟΕΜΣ υπόκειται µόνο σε κράτηση υπέρ ΦΕ ως εξής: (1) 5% αν το καθαρό ποσό της οικονοµικής ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τα ετησίως. (2) 10% αν το καθαρό ποσό της οικονοµικής ενίσχυσης υπερβαίνει τα και µέχρι ετησίως. (3) 15% αν το καθαρό ποσό της οικονοµικής ενίσχυσης υπερβαίνει τα ετησίως. η. Παράδειγµα: Έστω Σχης έγγαµος µε 2 παιδιά. Εισήλθε στη ΣΣΕ Έγινε Ανθλγός Έχει 26 πτωτικά εξάµηνα. Αποστρατεύθηκε µε το βαθµό του Ταξχου την , ως ευδοκίµως τερµατίσας τη σταδιοδροµία του. Έλαβε προ της αποστρατείας του µισθολογική προαγωγή Υπτγου + 1/3 Αντγου επί 1 µήνα και Αντγου επί 3 µήνες. Τι οικονοµική ενίσχυση ΕΚΟΕΜΣ δικαιούται; Ο µερισµατούχος του ΜΤΣ δικαιούται ΕΚΟΕΜΣ Αντγου µε 28 χρόνια (10/4/ /7/78) δηλαδή 240,42. (1) Για να πάρει ΕΚΟΕΜΣ 240,42 θα πρέπει: (α) Να καταβάλλει κρατήσεις για 3 µήνες και 10 ηµέρες λόγω διαφοράς των 28 ετών και του χρόνου µετοχικής σχέσης. ΒΜ Αντγου ΕΧΥ 60% 898,80=2.396,80 Χ 1%=23,97

10 23,97 Χ 3 και 10/30=79,90 (β) Να καταβάλλει κρατήσεις για 11 µήνες επί του ΒΜ Υπτγου + 1/3 Αντγου. ΒΜ Υπτγου + 1/3 Αντγου ΕΧΥ 60% 861,6 =2.297, ,60 Χ 1%=22,98 Χ 11=252,78 (γ) Να καταβάλλει κρατήσεις για 9 µήνες επί του ΒΜ Αντγου. ΒΜ Αντγου ΕΧΥ 60% 898,80 = 2.396,80 Χ 1% =23,97 23,97 Χ 9 =215,73 (2) Εφόσον ο µερισµατούχος του ΜΤΣ αναγνωρίσει 7 χρόνια µετοχικής σχέσης στο ΜΤΣ (προ της ), προκειµένου να πάρει µέρισµα Α/ΓΕΣ µε 35 έτη τότε θα πάρει ΕΚΟΕΜΣ Αντγου µε 35 έτη µετοχικής σχέσης δηλαδή 300,53 χωρίς να πληρώσει τίποτε επιπλέον. Ακριβές Αντίγραφο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4 α 7 Φεβ 2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗ Φ. 840/6/548467/Σ. 703 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛ-ΜΤΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Α/Α ΙΟΙΚΗ- ΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΟΙΚΟΓΕ- ΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ ΕΦΑΠΑΞ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕ ΕΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α/ΓΕΕΘΑ ΑΓΑΜΟΣ 4.678, , , , , ,00 ΕΓΓΑΜΟΣ 4.749, , , , , ,00 ΕΓΓΑΜΟΣ+Τ 4.819, , , , , ,00 2. Α/ΓΕΣ ΑΓΑΜΟΣ 4.014, , , , , ,00 ΕΓΓΑΜΟΣ 4.085, , , , , ,00 ΕΓΓΑΜΟΣ+Τ 4.155, , , , , ,00 3. ΓΕΠΣ ΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΑΓΑΜΟΣ ΕΓΓΑΜΟΣ 3.769, , , , , , , , , , , ,00 ΕΓΓΑΜΟΣ+Τ 3.910, , , , , ,00 4. ΑΝΤΓΟΣ ΑΓΑΜΟΣ 3.439, , , , , ,00 ΕΓΓΑΜΟΣ 3.510, , , , , ,00 ΕΓΓΑΜΟΣ+Τ 3.580, , , , , ,00 5. ΥΠΤΓΟΣ ΑΓΑΜΟΣ 3.173, , , , , ,00 ΕΓΓΑΜΟΣ 3.244, , , , , ,00 ΕΓΓΑΜΟΣ+Τ 3.314, , , , , ,00 6. ΤΑΞΧΟΣ ΑΓΑΜΟΣ 2.871, , , , , ,00 ΕΓΓΑΜΟΣ 2.942, , , , , ,00 ΕΓΓΑΜΟΣ+Τ 3.012, , , , , ,00 7. ΣΧΗΣ ΑΓΑΜΟΣ 2.346, , , , , ,00

11 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΓΑΜΟΣ 2.417, , , , , ,00 ΕΓΓΑΜΟΣ+Τ 2.487, , , , , ,00 α. Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν. 2913/2001 για τον υπολογισµό του εφάπαξ βοηθήµατος κατά τις διατάξεις του Ν 398/74, όταν εφαρµόζεται η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 2448/96, το επίδοµα εξοµάλυνσης µισθολογικών διαφορών των δικαιούχων υπολογίζεται στο υψηλότερο ποσό, το οποίο έλαβαν καθ όλη τη διάρκεια συµµετοχής τους στο Ταµείο. Η εκάστοτε προβλεπόµενη κράτηση επί του επιδόµατος εξοµάλυνσης µισθολογικών διαφορών ενεργείται και υπολογίζεται συµψηφιστικά, κατά την ηµεροµηνία λήψης του εφάπαξ βοηθήµατος. Η κράτηση αυτή ενεργείται και επί της διαφοράς µεταξύ του υψηλότερου ποσού του επιδόµατος εξοµάλυνσης µισθολογικών διαφορών που έλαβε ο δικαιούχος του εφάπαξ βοηθήµατος καθ όλη τη διάρκεια συµµετοχής του στο Ταµείο και του ποσού που πράγµατι ελάµβανε κατά την ηµεροµηνία λήξης της µετοχικής του σχέσης, επί το αντίστοιχο δε χρονικό διάστηµα της διαφοράς αυτής. β. Έναρξη Λήξη Μετοχικής Σχέσης Η µετοχική σχέση αρχίζει από την πρώτη ηµέρα εισόδου (κατάταξη) στο στρατό, µε οποιαδήποτε ιδιότητα (µαθητής ΑΣΕΙ, ΣΜΥ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ) και λήγει την τελευταία ηµέρα του µήνα εντός του οποίου δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η οικεία διοικητική πράξη αποστρατείας. γ. Ποσό Εφάπαξ Βοηθήµατος Για τον υπολογισµό του εφάπαξ βοηθήµατος λαµβάνονται υπόψη ο ΒΜ, το χρονοεπίδοµα, το επίδοµα εξοµάλυνσης, το επίδοµα ειδικής απασχόλησης και το επίδοµα υψηλής ευθύνης για Αξκούς από το βαθµό του Ταξχου (διοικητικό) και άνω ή η ειδική παροχή των 176 ευρώ, για στρατιωτικούς µέχρι το βαθµό του Σχη (διοικητικό). Το δικαιούµενο εφάπαξ βοήθηµα είναι το γινόµενο του ποσού αυτού επί τα έτη συµµετοχής στο ΕΛ-ΜΤΣ. Για κάθε µήνα συµµετοχής (κλάσµα του έτους) καταβάλλεται το 1/12 του ετήσιου ποσού, κλάσµα µηνός άνω των 15 ηµερών υπολογίζεται σαν πλήρης µήνας, κάτω δε των 15 ηµερών δεν υπολογίζεται. Οι µέτοχοι του ΕΛ-ΜΤΣ θα πρέπει κατά τη λήψη του εφάπαξ βοηθήµατος, προκειµένου να µην τους γίνουν επιπλέον κρατήσεις, να έχουν καταβάλει στο Ταµείο τουλάχιστον 12 πλήρεις µηνιαίες εισφορές που αναλογούν στο µισθολογικό βαθµό της αποστρατείας τους. δ. Ποσά Επιδοµάτων: (1) Επίδοµα Εξοµάλυνσης (α) Άγαµος 138 (β) Έγγαµος 209 (γ) Έγγαµος µε παιδιά 279 (2) Επίδοµα Ειδικής Απασχόλησης (α) Ανώτατοι Αξκοί και Αξκοί που λαµβάνουν µισθολογική προαγωγή ανωτάτων 464. (β) Λοιποί Αξκοί 263 (3) Επίδοµα Υψηλής ή Αυξηµένης Ευθύνης και Ειδική Παροχή (α) Α/ΓΕΕΘΑ 881 (β) Α/ΓΕΣ ΓΕΠΣ. ΣΤΡΑΤΙΑΣ 587 (γ) ΑΝΤΓΟΣ 441 (δ) ΥΠΤΓΟΣ 323 (ε) ΤΑΞΧΟΣ 205 (στ) ΣΧΗΣ και κάτω 176 Για τον υπολογισµό του ποσού του επιδόµατος αυτού λαµβάνεται υπόψη ο αποστρατευτικός διοικητικός βαθµός και όχι ο µισθολογικός. ε. Το εφάπαξ βοήθηµα δεν υπόκειται σε κρατήσεις. στ. Παράδειγµα: Έστω Σχης έγγαµος µε παιδιά. Εισήλθε στη ΣΣΕ Αποστρατεύεται µε το βαθµό του Ταξχου την ως ευδοκίµως τερµατίσας τη σταδιοδροµία του. Τι εφάπαξ βοήθηµα δικαιούται; Από έως =31 έτη 7 µήνες 15 ηµέρες=31 έτη 8 µήνες ΒΜ Αντγου ΕΧΥ 60% 898,8 + επίδοµα εξοµάλυνσης 279 +επίδοµα ειδικής απασχόλησης

12 464 + επίδοµα υψηλής ευθύνης 205 = 3.344, ,8 Χ 31 και 8/12 = ,6 Επειδή έγινε κράτηση υπέρ ΕΛ-ΜΤΣ στο βαθµό του Αντγου µόνο 2 µήνες θα παρακρατηθεί από το εφάπαξ 10 µήνες Χ (4% Χ 3.344,8=133,79 )=1.337,90 Υπόλοιπο πληρωτέο ποσό εφάπαξ = ,77 Ακριβές Αντίγραφο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΣΤΗ Φ. 840/6/548467/Σ. 703 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ 7 Φεβ 2006 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 1. Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τον κανονισµό της σύνταξης, την απόληψη εφάπαξ βοηθήµατος, την απονοµή µερίσµατος ΜΤΣ και την οικονοµική ενίσχυση ΕΚΟΕΜΣ. α. Αρµόδια υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τις παραπάνω περιπτώσεις είναι η ΟΙ/ΓΕΣ, στην οποία λειτουργεί ειδικά για το σκοπό αυτό γραφείο (Γραφείο 4γ). Το γραφείο αυτό βρίσκεται στο Ισόγειο του κεντρικού κτιρίου του ΓΕΣ (γραφείο Νο 026 τηλ ). β. Στο γραφείο αυτό, µετά την έκδοση της Ε αποστρατείας, πρέπει να προσκοµισθούν από τον αποστρατευόµενο στρατιωτικό, τα εξής κατά περίπτωση δικαιολογητικά: (1) Για τον κανονισµό της σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ): (α) Βεβαίωση µονάδας ή ΥΓ/ΓΕΣ σε 2 αντίτυπα ότι παραλήφθηκαν τα βιβλιάρια νοσηλείας(του ιδίου και των µελών της οικογένειάς του) από τα οποία το 1 προσκοµίζεται στο ΓΕΣ/ ΟΙ/4γ και το άλλο χρησιµοποιείται για την έκδοση βιβλιαρίου νοσηλείας συνταξιούχου. (β) Πρόσφατη βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας για πολιτική προϋπηρεσία, που έχει αναγνωριστεί σαν συντάξιµη υπηρεσία (ανεξάρτητα εάν έχει αναγνωριστεί επίσηµα µε διαταγή του 1 ου ΕΓ/ΓΕΣ η προϋπηρεσία αυτή). (γ) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του στρατιωτικού, στο οποίο να φαίνεται εκτός των άλλων και η ηµεροµηνία γέννησης κάθε παιδιού(σε περίπτωση ύπαρξης παιδιών). (δ) Όταν τα τέκνα είναι ηλικίας άνω των 18 ετών και φοιτούν στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και µέχρι τη συµπλήρωση του 19 ου έτους της ηλικίας τους, ή φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές ή σε ΙΕΚ (δηµόσια ή ιδιωτικά) και µέχρι τη συµπλήρωση του 24 ου έτους της ηλικίας τους, εκτός από το ανωτέρω πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, απαιτείται και πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, στο οποίο να φαίνονται το έτος εισόδου, το έτος που φοιτά και τα προβλεπόµενα από τον οργανισµό λειτουργίας κάθε σχολής έτη σπουδών. (ε) Φ/Α πρώτης της σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων οποιασδήποτε τράπεζας, για την κατάθεση της σύνταξης, µε πρώτο όνοµα το ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου (χωρίς επικύρωση). (στ) Φ/Α αστυνοµικής ταυτότητας (χωρίς επικύρωση). (ζ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας από την οικεία ΟΥ ή φ/ο του εκκαθαριστικού του σηµείου εκείνου που αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο και το ΑΦΜ του

13 ενδιαφεροµένου. (2) Για την απόληψη του εφάπαξ βοηθήµατος από το ΕΛ - ΜΤΣ (α) Βεβαίωση της µονάδας από την οποία αποστρατεύτηκε ο ενδιαφερόµενος ότι δεν άφησε καµία οικονοµική και διαχειριστική εκκρεµότητα. (β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας από την οικεία ΟΥ µε την ένδειξη «για είσπραξη χρηµάτων», εις διπλούν. (γ) Φ/Α της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων της Γενικής Τράπεζας, µε πρώτο όνοµα το ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου. (δ) Αντίγραφο της Εγκυκλίου αποστρατείας (3) Για την απονοµή του µερίσµατος ΜΤΣ και την οικονοµική ενίσχυση ΕΚΟΕΜΣ κανένα δικαιολογητικό δεν απαιτείται για προσκόµιση στο ΓΕΣ/ ΟΙ/4γ. 2. Τρίµηνες αποδοχές αποστρατευόµενων. α. Ο στρατιωτικός που αποστρατεύεται δικαιούται πλήρεις αποδοχές ενέργειας για 30 ηµέρες ακόµη από την ηµεροµηνία του ΦΕΚ (συµπεριλαµβανοµένης) στο οποίο δηµοσιεύθηκε το Π της αποστρατείας του. β. Από την επόµενη της λήξεως των 30 ηµερών δικαιούται αποδοχές 3 µηνών (τρίµηνες αποδοχές) στις οποίες λαµβάνονται υπόψη ο βασικός µισθός, το επίδοµα χρόνου υπηρεσίας, η οικογενειακή παροχή και το επίδοµα εξοµάλυνσης. Οι τρίµηνες αποδοχές εξάγονται εφάπαξ από το ΟΛΚΕΣ. γ. εν δικαιούνται τρίµηνες αποδοχές: (1) Οι στρατιωτικοί που αποστρατεύονται για πειθαρχικό παράπτωµα ή που διαγράφονται µετά από καταδίκη (καθαίρεση έκπτωση). (2) Οι αξιωµατικοί που αποτάσσονται ή οι Ανθστές, Υπξκοί και οπλίτες που τίθενται σε οριστική απόλυση. (3) Οι παραιτούµενοι στρατιωτικοί, που δε θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης από το ηµόσιο. (4) Οι έφεδροι γενικά στρατιωτικοί (έφεδροι εξ εφεδρείας ή εξ απονοµής, έφεδροι του Ν 483/70 κ.λ.π.), που αποµακρύνονται από την υπηρεσία ανεξάρτητα αν θεµελιώνουν ή όχι δικαίωµα για σύνταξη. δ. Για την καταβολή ή όχι των τρίµηνων αποδοχών, απαιτείται η προσκόµιση από τον ενδιαφερόµενο υπεύθυνης δήλωσης, µε την οποία να δηλώνει εάν επιθυµεί να λάβει ή όχι τρίµηνες αποδοχές, έτσι ώστε η καταβολή της σύνταξης και των λοιπών παροχών από το ΜΤΣ και τον ΕΚΟΕΜΣ, να αρχίζουν από την εποµένη ηµέρα της διαγραφής του από τις Τάξεις του Στρατού ή µετά την λήξη των τρίµηνων αποδοχών. ε. Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί η ανωτέρω δήλωση τεκµαίρεται η συναίνεση του συνταξιοδοτούµενου για την καταβολή τριµήνων αποδοχών. Μετά την καταβολή των τριµήνων αποδοχών δεν είναι δυνατή η υποβολή της προαναφερόµενης έγγραφης δήλωσης. στ. Εάν οι συνταξιοδοτούµενοι ασκήσουν το δικαίωµα επιλογής µε έγγραφη δήλωσή τους, για τη µη καταβολή των τριµήνων αποδοχών, δεν έχουν δικαίωµα επανεπιλογής. ζ. Στην περίπτωση που ο συνταξιοδοτούµενος θα ζητήσει τη µη καταβολή των τριµήνων αποδοχών: (1) Η σύνταξή του και τα επικουρικά βοηθήµατα (ΜΤΣ ΕΚΟΕΜΣ) θα υπολογίζονται από την επόµενη ηµέρα της διαγραφής του από την ενεργό υπηρεσία και θα καταβληθούν µετά την έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. (2) Θα κληθεί, πιθανόν να επιστρέψει τις αποδοχές που έχει λάβει προκαταβολικά, καθόσον οι µισθοί προκαταβάλλονται και δε θα είναι δυνατός ο συµψηφισµός αυτών µε τις τρίµηνες αποδοχές. η. Η καταβολή ή µη των τριµήνων αποδοχών αποτελεί επιλογή του συνταξιοδοτούµενου ο οποίος θα πρέπει να εκτιµήσει το οικονοµικό όφελος ή τη ζηµιά που πιθανόν θα έχει από αυτή την επιλογή. θ. Στην περίπτωση που ο συνταξιοδοτούµενος επιλέξει την καταβολή τρίµηνων αποδοχών, η σύνταξή του, καθώς επίσης και τα επικουρικά βοηθήµατα(μτσ-εκοεμσ), θα υπολογίζονται µετά την λήξη των τρίµηνων αποδοχών και θα καταβληθούν µετά την έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 3. Καταβολή ώρων Χριστουγέννων Πάσχα και Επιδόµατος Αδείας.

14 α. Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις τα επόµενα της αποµάκρυνσης ώρα Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το Επίδοµα Αδείας, καταβάλλονται στους συνταξιούχους από µια πηγή. ηλαδή ή από τη στρατιωτική υπηρεσία ή από το ΓΛΚ. β. Για να γίνει αυτό ο στρατιωτικός µε υπεύθυνη δήλωσή του (προσθήκη 9 παραρτήµατος Γ Πα 8 9/1997/ΓΕΣ/ ΟΙ) δηλώνει από ποια πηγή θέλει να του καταβληθούν οι παροχές αυτές, τη µονάδα και το αρµόδιο ΚΤΣ. γ. Με την εφαρµογή του νέου µισθολογίου (Ν. 3205/2003) η καταβολή των ώρων συµφέρει να γίνει από την στρατιωτική υπηρεσία όταν ο αποστρατευόµενος στρατιωτικός συνταξιοδοτείται µε πλήρη σύνταξη (35ετία), δε δικαιούται προσαύξηση της σύνταξης λόγω πτητικών, πτωτικών, υποβρύχιων καταστροφέων και καταδυτικών εξαµήνων και µε την προϋπόθεση ότι οι τρίµηνες αποδοχές του λήγουν: (1) Για ώρο Χριστουγέννων: (α) Μετά την 5 Νοεµβρίου για αγάµους. (β) Μετά την 1 Νοεµβρίου για έγγαµους χωρίς προστατευόµενα για ΦΕ τέκνα στρατιωτικούς. (γ) Μετά την 26 Οκτωβρίου για έγγαµους µε τέκνα προστατευόµενα για ΦΕ. (2) Για δώρο Πάσχα (α) Μετά την 26 Μαρτίου για αγάµους (β) Μετά την 24 Μαρτίου για εγγάµους χωρίς προστατευόµενα για ΦΕ τέκνα στρατιωτικούς. (γ) Μετά την 21 Μαρτίου για εγγάµους µε τέκνα προστατευόµενα για ΦΕ. (3) Για επίδοµα Αδείας (α) Μετά την 1 Μαϊου για αγάµους. (β) Μετά την 23 Απριλίου για εγγάµους χωρίς προστατευόµενα για ΦΕ τέκνα στρατιωτικούς. (γ) Μετά την 14 Απριλίου για εγγάµους µε τέκνα προστατευόµενα για ΦΕ. 4. Οδοιπορικά Έξοδα Αποστρατευοµένων Στρατιωτικών α. Ο στρατιωτικός που αποστρατεύεται αυτεπάγγελτα ή µετά από αίτησή του µε δικαίωµα σύνταξης, δικαιούται γι αυτόν και την οικογένειά του πλήρη οδοιπορικά έξοδα, από τον τόπο που υπηρετούσε όταν αποστρατεύθηκε, µέχρι τον τόπο που όρισε σαν τόπο οριστικής διαµονής. β. Για το σκοπό αυτό, µετά την έκδοση της Εγκυκλίου αποστρατείας, υποβάλλει αναφορά στο Σχηµατισµό (1ο ΕΓ) που υπάγεται η µονάδα από την οποία αποστρατεύτηκε, µαζί µε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τον τόπο της οριστικής του εγκατάστασης(η οποία πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον ένα έτος), προκειµένου να εκδοθεί η εγκριτική διαταγή. γ. Το υπόµνηµα οδοιπορικών εξόδων(υοε) προελέγχεται από τη ΟΙ/Σχηµατισµού ή το οικείο ΕΛ ΑΠ που υπάγεται γεωγραφικά ο τόπος οριστικής διαµονής του δικαιούχου(πχ εάν δηλώθηκε ως τόπος οριστικής διαµονής κάποιο µέρος της Πελοποννήσου το ΥΟΕ θα προελεχθεί από τη ΟΙ/IV ΜΠ, εάν η Κρήτη, από τη ΟΙ/5ης ΤΑΞΠΖ κλπ). Εξοφλείται συνήθως από το Ταµείο του ΛΣ των Σχηµατισµών αυτών. δ. Τα παραστατικά στοιχεία δικαιολόγησης του Υποµνήµατος Οδοιπορικών Εξόδων (ΥΟΕ), είναι: (1) Πρωτότυπο ΦΠ θεωρηµένο(για την άφιξη) από το Φρουραρχείο του τόπου της µόνιµης εγκατάστασής του. (2) Υπεύθυνη δήλωση που θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: (α) Το επάγγελµα της (του) συζύγου. (β) Την ηλικία των παιδιών. (γ) Τις περιπτώσεις σωµατικής ή πνευµατικής ανικανότητας των παιδιών ή αδελφών που προστατεύονται από αυτόν, ανεξάρτητα από την ηλικία τους. (δ) Τη συνοίκηση και τη συντήρηση των µελών πατρικής οικογενείας (του ενδιαφερόµενου ή της συζύγου). (3) Βεβαίωση φοίτησης της οικείας σχολής, για τα παιδιά που σπουδάζουν και είναι µεγαλύτερα των 18 ετών. (4) Αντίγραφο εγκριτικής διαταγής του Σχηµατισµού/1ο ΕΓ. (5) Βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας της εργαζόµενης συζύγου(όταν είναι δηµόσιος υπάλληλος), ότι δεν καταβλήθηκαν οδοιπορικά έξοδα για την κίνησή της. (6) ΥΟΕ εις διπλούν.

15 (7) Αναλυτικό Φύλλο τελευταίας µισθοδοσίας. ε. ικαιούµενο ποσό υποµνήµατος (1) Τα οδοιπορικά έξοδα οριστικής εγκατάστασης περιλαµβάνουν: (α) Τα έξοδα µετακίνησης. (β) Τα έξοδα εγκατάστασης. (2) Τα έξοδα µετακίνησης είναι το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του βασικού ποσού επί το άθροισµα των συντελεστών βαθµού, µελών της µετακινούµενης οικογενείας και χιλιοµετρικής απόστασης. (3) Το βασικό ποσό των εξόδων µετακίνησης καθορίστηκε: (α) Για τους εγγάµους σε 56,84. (β) Για τους αγάµους σε 37,87. (4) Ο συντελεστής βαθµού καθορίστηκε σε: (α) Τέσσερις (4) µονάδες για τους ανώτατους αξιωµατικούς. (β) Τρείς (3) µονάδες για τους ανώτερους Αξιωµατικούς. (γ) ύο (2) µονάδες για τους κατώτερους Αξιωµατικούς και τους Ανθστές. (δ) Μία (1) µονάδα για τους λοιπούς. (5) Ο συντελεστής µελών οικογενείας καθορίστηκε σε µία (1) µονάδα ανά µετακινούµενο µέλος, χωρίς να περιλαµβάνεται ο ίδιος ο στρατιωτικός. (6) Ο συντελεστής χιλιοµετρικής απόστασης καθορίστηκε σε 5 µονάδες για αποστάσεις µέχρι 100 χιλιόµετρα και προσαυξάνεται κατά: (α) Μία (1) µονάδα ανά 100άδα χιλιοµέτρων, για αποστάσεις από 101 µέχρι 600 χιλιόµετρα. (β) ύο (2) µονάδες ανά 100άδα χιλιοµέτρων, για αποστάσεις από 601 µέχρι 800 χιλιόµετρα. (γ) Τρείς (3) µονάδες ανά 100άδα χιλιοµέτρων, για αποστάσεις από 801 και άνω χιλιόµετρα. Σε περίπτωση που η µετακίνηση περιλαµβάνει και θαλάσσια διαδροµή, ο παραπάνω συνολικά εξαγόµενος συντελεστής, προσαυξάνεται κατά δύο (2) µονάδες ανά εκατοντάδα χιλιοµέτρων θαλάσσιας διαδροµής. Η ρύθµιση αυτή δεν αφορά τις θαλάσσιες διαδροµές που είναι κάτω των δέκα (10) ναυτικών µιλίων και εξυπηρετούνται µε τοπικά πορθµεία. (7) Για τον υπολογισµό του συντελεστή χιλιοµετρικής απόστασης, τµήµα εκατοντάδας χιλιοµέτρων λογίζεται ως ακέραιη εκατοντάδα. (8) Τα έξοδα εγκατάστασης καθορίστηκαν στα 2/3 των συντάξιµων αποδοχών που λαµβάνει ο στρατιωτικός (ΒΜ+χρονοεπίδοµα+ οικογενειακή παροχή) όταν είναι έγγαµος και στο ½ του βασικού µισθού και του χρονοεπιδόµατος, όταν είναι άγαµος. (9) Οδοιπορικά έξοδα για την οικογένεια του στρατιωτικού δικαιολογούνται, µόνο εφόσον λαµβάνει χώρα πραγµατική µετακίνηση αυτής. (10) Υπόψη ότι οι µισθολογικά προαγόµενοι στρατιωτικοί δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα βάσει του βαθµού της µισθολογικής τους προαγωγής και ειδικότερα δικαιούνται έξοδα εγκατάστασης και συντελεστή βαθµού του βαθµού του οποίου τις αποδοχές λαµβάνουν. (11) Τα ανωτέρω οδοιπορικά έξοδα υπόκεινται σε κρατήσεις 10%(5% υπέρ ΕΚΟΕΜΣ και 5% υπέρ ΕΛ-ΜΤΣ), οι οποίες υπολογίζονται στο χρηµατικό σύνολο του υποµνήµατος, αφαιρουµένου του ποσού της χιλιοµετρικής απόστασης. (12) Παράδειγµα: Έστω Σχης έγγαµος, µε σύζυγο µη εργαζόµενη και 2 παιδιά. Εισήλθε στη ΣΣΕ Αποστρατεύεται µε το βαθµό του Ταξχου την ως ευδοκίµως τερµατίσας τη σταδιοδροµία του. Υπηρετούσε στην Αθήνα και δηλώνει τόπο οριστικής διαµονής της Βέροια. Τι οδοιπορικά έξοδα δικαιούται; Συντελεστής βαθµού 4 + µέλη οικογενείας 3 + συντελεστής χιλιοµετρικής απόστασης 10 (520 χιλιόµετρα) = 17 Χ 56,84 = 966,28. ΒΜ Αντγου ΕΧΥ 60% 898,80 + Οικογενειακή παροχή 71 = 2.467,80 Χ 2/3=1.645, , ,28 = 2.611,48-204,31 = 2.407,17 υπόλοιπο πληρωτέο. 5. Μηχανογραφική Βεβαίωση Καταβληθεισών Αποδοχών Ενέργειας για Φορολογική Χρήση α. Η µηχανογραφική βεβαίωση των αποδοχών ενέργειας που καταβλήθηκαν κατά το έτος αποστρατείας αποστέλλεται µε µέριµνα του ΟΛΚΕΣ µέχρι 28η Φεβρουαρίου του εποµένου έτους της αποστρατείας στη διεύθυνση που δήλωσε ο στρατιωτικός µε την ειδική για το σκοπό αυτό δήλωσή του (Προσθήκη 8 Παραρτήµατος Γ Πα 8-9/1997/ΓΕΣ/ ΟΙ), που συµπλήρωσε στο ΓΕΣ/ ΟΙ/4γ. Τονίζεται ότι σε περίπτωση αλλαγής της αρχικής διεύθυνσης που δηλώθηκε, θα πρέπει να γνωστοποιηθεί αυτή έγκαιρα στο ΟΛΚΕΣ, γιατί σε αντίθετη περίπτωση, η βεβαίωση θα σταλεί στην αρχικά δηλωθείσα διεύθυνση, µε κίνδυνο απώλειάς της ή καθυστέρηση παραλαβής από τον δικαιούχο.

16 β. Η παραπάνω βεβαίωση αποτελεί απαιτούµενο παραστατικό στοιχείο για τη συµπλήρωση της φορολογικής δήλωσης. 6. Για την έκδοση βιβλιαρίων νοσηλείας συνταξιούχου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: α. Εγκύκλιος αποστρατείας. β. Βεβαίωση ότι παρέδωσε τα βιβλιάρια νοσηλείας δικά του και των µελών της οικογενείας του. γ. Από 2 φωτογραφίες αυτού και των µελών της οικογενείας του. δ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. ε. Πιστοποιητικό ανώτερης ή ανώτατης σχολής για παιδιά ηλικίας µέχρι 25 ετών, που φοιτούν ή σπουδάζουν. στ. Φ/ο φορολογικής δήλωσης Ε1. Τα βιβλιάρια νοσηλείας εκδίδονται στη Νοµαρχία του τόπου διαµονής. Ακριβές Αντίγραφο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Φ.951.1/36/492461 Σ. 1401 Αθήνα, 8 Μαρ 2007 ΘΕΜΑ: Μετοχικό Ταµείο Στρατού (ΜΤΣ) ΣΧΕΤ: α. Φ. 951.1/101/64/Σ. 2819/ Μαϊ 2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 783) β. Φ. 951.1/132/8839/Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Γ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Γ Η ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/ΔΜΠ/1β (20 αντιγρ.) Τηλ. (Εσωτ.):2347 Φ.400/3/782561 Σ.160 Αθήνα, 26 Οκτ 2006 ΘΕΜΑ: Αποστρατείες Στελεχών ΣΧΕΤ: α. ΝΔΑ 18/1984/ΓΕΕΘΑ/4 η ΜΕΟ/ΔΜ3.

Διαβάστε περισσότερα

Φ.951.1/1/682193/Σ.61/5 Ιαν 2011/ΥΠΕΘΑ/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ

Φ.951.1/1/682193/Σ.61/5 Ιαν 2011/ΥΠΕΘΑ/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ ΠΡΟΣ: ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Τηλέφ. 210-6552403 Φ.951.1/49/6897 ΚΟΙΝ: ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΥΠ/Τμ.Οικ. Σ. 2385 ΓΕΕΘΑ/Β ΚΛΑΔΟΣ/ΔΟΙ Αθήνα, 21 Μαρ 2011 ΓΕΣ/ΕΓ-Δνσεις ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ-1ο-2ο-3ο-4ο

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχές Στρατιωτικού Προσωπικού

Αποδοχές Στρατιωτικού Προσωπικού ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/ ΙΠΑ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4γ Τηλ. (εξωτ.) 210-6552343 ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/ ΟΙ/4γ Φ.846/49/860258 ΓΕΣ/ ΕΝ ΗΣ Σ.6876 Αθήνα, 22 Σεπ 2014 Συνηµµένα: Ένα (1) αρχείο ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ.: Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: - ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ - ΜΤΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Κολοκοτρώνη 13 Τηλ

ΠΡΟΣ: - ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ - ΜΤΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Κολοκοτρώνη 13 Τηλ ΠΡΟΣ: - ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ - ΜΤΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Κολοκοτρώνη 13 Τηλ. 2106552403 Τ.Κ 105 62, Αθήνα Φ.951.1/27/669566 - ΟΛΚΕΣ Σ. 2003 - ΣΣΕ ΣΣΑΣ ΣΑΝ ΣΜΥ Αθήνα, 13 Απρ 2009 ΚΟΙΝ: - ΣΓ/ΥΕΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Γενικό Επιτελείο Στρατού νση Οικονοµικού Γραφείο 4γ

Προς Γενικό Επιτελείο Στρατού νση Οικονοµικού Γραφείο 4γ Αίτηση Βαθµός :. Όπλο ή Σώµα :.. Α.Μ. :.. Επώνυµο :.. Ονοµα :.. Ονοµα Πατέρα : Α.Μ.Κ.Α.:. νση Κατοικίας: Προς Γενικό Επιτελείο Στρατού νση Οικονοµικού Γραφείο 4γ Ύστερα από την αποστρατεία µου µε το από.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ Χαριλ. Τρικούπη 18Α ΤΚ 10679, Αθήνα Τηλ. 210-3633797 ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ Η ΟΡΦΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ : Έξοδα Κηδείας Βοήθημα Θανάτου Τριών

Διαβάστε περισσότερα

Προς Γενικό Επιτελείο Στρατού Δνση Οικονομικού Γραφείο 4γ

Προς Γενικό Επιτελείο Στρατού Δνση Οικονομικού Γραφείο 4γ Επώνυμο :.. Ονομα :.. Ονομα Πατέρα : Α.Μ.Κ.Α.:. Προς Γενικό Επιτελείο Στρατού Δνση Οικονομικού Γραφείο 4γ Ύστερα από τον θάνατο του/της συζύγου μου...... σας στέλνω τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από

Διαβάστε περισσότερα

http://greekfirefighters.zago.gr

http://greekfirefighters.zago.gr http://greekfirefighters.zago.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ [Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.] Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ ΕΚΟΕΜΣ) ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ ΕΚΟΕΜΣ) ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗ 31 Δεκ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ ΕΚΟΕΜΣ) Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ Ο συνολικός

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. οικ. 2/5099/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία αύξηση, ενδεικτικά από 1 Μαΐου 2014, στο ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ (αυτό που κατατίθεται στην

Μηνιαία αύξηση, ενδεικτικά από 1 Μαΐου 2014, στο ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ (αυτό που κατατίθεται στην Σε αναμονή της καθαρογραφής και δημοσίευσης της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ και αν επαληθευτεί η δημοσιογραφική διαρροή για επαναφορά μισθών και επιδομάτων που ίσχυαν με την 31-7-2012, συντάχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙ

ΖΩΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙ Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ Ε.Δ. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υπλγος (Ο) Ηλίας Νατσιούλας 3/12/2012 1 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ - ΕΚΟΕΜΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ - ΕΚΟΕΜΣ) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗ 26 Μαΐου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ - ΕΚΟΕΜΣ) Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάξεις Ειρηνικής Περιόδου (Αναγνώριση Χρόνου Πραγματικής Συντάξιμης Υπηρεσίας των ΕΜΘ, Αξκων Μακράς Ανακατάταξης).

Συντάξεις Ειρηνικής Περιόδου (Αναγνώριση Χρόνου Πραγματικής Συντάξιμης Υπηρεσίας των ΕΜΘ, Αξκων Μακράς Ανακατάταξης). ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΚΤΣ ΚΤΕΘ Μονάδες με ΑΔΧ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ΓΕΕΘΑ/ΔΟΙ ΓΕΣ/EΓΑ ΓΕΣ/ΔΟΙ/1ο-2ο-3ο-4α-5ο ΓΕΣ/ΕΓ - ΔΝΣΕΙΣ Γρ. ΓΕΠΣ Β Υ/ΓΕΣ ΕΛΔΑΠ, ΟΛΚΕΣ, ΝΠΔΔ/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ ΣΧΟ, ΕΥΣΑ, ΕΥΣΘ Υπουργείο Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθηµα Οικογενειακής Επαγγελµατικής Αυτοτέλειας» (ΒΟΕΑ) Μετοχικου Ταµείου Ναυτικού

Βοήθηµα Οικογενειακής Επαγγελµατικής Αυτοτέλειας» (ΒΟΕΑ) Μετοχικου Ταµείου Ναυτικού Βοήθηµα Οικογενειακής Επαγγελµατικής Αυτοτέλειας» (ΒΟΕΑ) Μετοχικου Ταµείου Ναυτικού! ΣΚΟΠΟΣ : Παροχή στα παιδιά των µετόχων και µερισµατούχων του Ταµείου, εφάπαξ βοηθήµατος για τη δηµιουργία ή την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΟΥΛΙΟ 2012-ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2012-ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2014 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΟΥΛΙΟ 2012-ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2012-ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2014 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΟΥΛΙΟ -ΑΥΓΟΥΣΤΟ -ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΙΟΥΛΙΟ σε ΙΟΥΛ ΣΕ ΝΟΕ ΜΕ ΙΟΥΛ ΙΟΥΛΙΟ (ΧΩΡΙΣ Α/ΓΕΕΘΑ ΑΓΑΜΟΣ 60% 5,555.27 4,434.80-1,120.47-20.1695% 5,009.37 574.57 51.2794%

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης ήλωσης Η αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου ;

Πώς θα υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου ; Πώς θα υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου ; Παραδείγματα: Τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Hλεκτρονική διεύθυνση: www.espeth.gr και espeth.blogspot.gr e-mail : espeth2012@gmail.com

Hλεκτρονική διεύθυνση: www.espeth.gr και espeth.blogspot.gr e-mail : espeth2012@gmail.com ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.) Νόµιµα αναγνωρισµένο σωµατείο µε την υπ αριθµ. 361/2012 διαταγή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, καταχωρηµένο στα βιβλία σωµατείων του αυτού δικαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. οικ. 2/5099/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Συντάξεις Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού (Ειρηνικής Περιόδου) Ανάλυση νέου Συνταξιοδοτικού Νόμου

ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Συντάξεις Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού (Ειρηνικής Περιόδου) Ανάλυση νέου Συνταξιοδοτικού Νόμου ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ΓΕΕΘΑ/ΔΟΙ, ΓΕΣ/EΓΑ ΓΕΣ/ΔΟΙ/1ο-2ο-3ο-4α-5ο ΓΕΣ/ΕΓ - ΔΝΣΕΙΣ Γρ. ΓΕΠΣ Β Υ/ΓΕΣ ΕΛΔΑΠ, ΟΛΚΕΣ, ΣΧΟ ΚΤΣ ΚΤΕΘ,ΕΥΣΑ, ΕΥΣΘ Μονάδες με ΑΔΧ, ΝΠΔΔ/ΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάξεις Ειρηνικής Περιόδου (Αναγνώριση Χρόνου Πραγματικής Συντάξιμης Υπηρεσίας των ΕΜΘ, Αξκων Μακράς Ανακατάταξης).

Συντάξεις Ειρηνικής Περιόδου (Αναγνώριση Χρόνου Πραγματικής Συντάξιμης Υπηρεσίας των ΕΜΘ, Αξκων Μακράς Ανακατάταξης). ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΚΤΣ ΚΤΕΘ Μονάδες με ΑΔΧ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ΓΕΕΘΑ/ΔΟΙ ΓΕΣ/EΓΑ ΓΕΣ/ΔΟΙ/1ο-2ο-3ο-4α-5ο ΓΕΣ/ΕΓ - ΔΝΣΕΙΣ Γρ. ΓΕΠΣ Β Υ/ΓΕΣ ΕΛΔΑΠ, ΟΛΚΕΣ, ΝΠΔΔ/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ ΣΧΟ, ΕΥΣΑ, ΕΥΣΘ Υπουργείο Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

µε την παρακράτηση φόρου εισοδήµατος από µισθούς, ηµεροµίσθια, συντάξεις και

µε την παρακράτηση φόρου εισοδήµατος από µισθούς, ηµεροµίσθια, συντάξεις και Αθήνα, 12 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθιο, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2005. 1. Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. ΠΟΛ.: 1142

- 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. ΠΟΛ.: 1142 - 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ Α -- 1341 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 71 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1132830/2276/Α'0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 21-7-2011. «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και των Εφοριακών συνταξιούχων».

Αθήνα 21-7-2011. «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και των Εφοριακών συνταξιούχων». ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 20 106 72 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210 3616178 210 3625026- FAX 210 3625983 Αθήνα 21-7-2011 «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Στρατιωτικού

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Στρατιωτικού Τίτλος Υπηρεσίας Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Στρατιωτικού Από τον ατοµικό υπηρεσιακό φάκελο του/της πιστοποιούνται τα παρακάτω: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κεφάλαιο 1 Επώνυµο: 1 Όνοµα: 2 Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ με τους ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ που ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ με το ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ του

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ με τους ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ που ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ με το ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ του ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ με τους ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ που ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ με το ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ του Ν.4024/2011 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

, 21 2010 /2282/2010 & .: 1188 : 10 : 101 84 : : 210 3375314-6 : 210 3375001 , 2011. 1. , 1 2011, , , 57 9 1

, 21 2010 /2282/2010 & .: 1188 : 10 : 101 84 : : 210 3375314-6 : 210 3375001 , 2011. 1.   ,     1 2011, , ,   57   9    1 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 εκεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 12Α/2282/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ.: /2016/0092. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ.: /2016/0092. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.02.15 09:57:05 EET Reason: Location: Athens Αθήνα 10 Φεβρουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ).

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι κατηγορίες των υπαλλήλων για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του νόμου.

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος κλιμακίου 5.000 0 0 5.000 0 7.000 10 700 12.000 700 4.000 18 720 16.000 1.420 10.000 25 2.500 26.000 3.920 14.000 35 4.900 40.000 8.

Φόρος κλιμακίου 5.000 0 0 5.000 0 7.000 10 700 12.000 700 4.000 18 720 16.000 1.420 10.000 25 2.500 26.000 3.920 14.000 35 4.900 40.000 8. I. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

2106552151 στο ίδιο τηλέφωνο 2106553036 FAX 2106552396 2106552343-44 Γ ΣΣ/ΔΙΠΡΟ (τηλ 2310893101),

2106552151 στο ίδιο τηλέφωνο 2106553036 FAX 2106552396 2106552343-44 Γ ΣΣ/ΔΙΠΡΟ (τηλ 2310893101), Με στόχο την όσο το δυνατό ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των συναδέλφων, ετοίμασα έναν όσο πιο λεπτομερή οδηγό μπόρεσα για όσους αποστρατεύονται. Ο οδηγός είναι προσαρμοσμένος (ονόματα, τηλέφωνα, διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Φ Κ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ε Φ Κ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Φ Κ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Χ Α Ρ. Τ Ρ Ι Κ Ο Υ Π Η 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-3606283,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ Αρ. Πρωτ.. Τοπ./Δημ. Kοιν.. Νομού Κωδ. Τοπ./Δημ. Κοιν. Ημ. Μην. Έτος 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Α Α:.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ:

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Α Α:.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Α Α:.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4δ Πίνακα Αποδεκτών Τηλ. (Εσωτ.) 3216 Φ.414.12/1/319339 ΚΟΙΝ.: Σ. 1764 Αθήνα, 26 Φεβ 16 ΘΕΜΑ: Αποστρατείες

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * No. 55

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * No. 55 - 1455 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * No. 55 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12) ΤΜΗΜΑ Α' Αθήνα 22 Νοεμβρίου 1999 Αρ.Πρωτ.: 1109136/1664/A

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, IΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ) -Αποδοχές -Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Στεγάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού

Στεγάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Πλήν 0700-0730, 4534-4544) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ/1 ο Τηλεφ. (Εσωτ.) 3407 ΚΟΙΝ : ΓΕΣ/ Υ Μ/1 ο ΜΠ/1α Φ. 910/ 33 / 384346 Σ. 1554 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑΥΤΕΚΩ Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε Χρήμα ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Τμήμα Μητρώου Τηλ.210-3606283 & 210-3623275 FAX: 210-3605545 Email:taapt.ag@tayteko.gr Site:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /12/2006 Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

ΠΟΛ /12/2006 Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων Θέμα: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2007 Α. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Φ Κ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ε Φ Κ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Φ Κ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Χ Α Ρ. Τ Ρ Ι Κ Ο Υ Π Η 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-3606283,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΙΟΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΙΟΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΙΟΣ 2010 Πλοίαρχος (Ο) Ι.Αντωνιάδης Π.Ν. 1 Α. UΑΠΟΔΟΧΕΣ 1. Οι αποδοχές του στρατιωτικού προσωπικού διακρίνονται από τις αντίστοιχες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ. Υποβάλλω συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να εντάξετε στο πρόγραμμα Τυφλότητας εμένα τ ίδι. ή τ...

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ. Υποβάλλω συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να εντάξετε στο πρόγραμμα Τυφλότητας εμένα τ ίδι. ή τ... ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: Δ/ΝΣΗ: ΠΟΛΗ: Προς ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

*ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 77 Η.Π /Ε.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 1995

*ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 77 Η.Π /Ε.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 1995 -- 172 -- *ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 77 Η.Π. 17.11.95/Ε.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:1128049/2911/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ & Δ.Π. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

08/05/ /12/ Επίδομα θέσης ευθύνης της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3205/2003 για όσους είχαν

08/05/ /12/ Επίδομα θέσης ευθύνης της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3205/2003 για όσους είχαν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ (υπάλληλος που έχει ασφαλιστεί για πρώτη φορά για κύρια σύνταξη σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της Χώρας ή σε φορέα ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου στις ηµόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π... όλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 104

ΠΟΛ.: * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 104 - 1461 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 104 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α' Πληροφορίες: Αικ. Κουφοπούλου Τηλέφωνο: 3375315-16

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας τροποποιούμενων καταργούμενων διατάξεων. Τροποποιούνται ή καταργούνται τα κάτωθι άρθρα ή παράγραφοι άρθρων:

Πίνακας τροποποιούμενων καταργούμενων διατάξεων. Τροποποιούνται ή καταργούνται τα κάτωθι άρθρα ή παράγραφοι άρθρων: Πίνακας τροποποιούμενων καταργούμενων διατάξεων Τροποποιούνται ή καταργούνται τα κάτωθι άρθρα ή παράγραφοι άρθρων: Άρθρο 1 Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν.4387/2016: «2. α. Ως συντάξιμες αποδοχές για τον

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικές εγκύκλιοι: 1. Φ.10043/οικ.58770/1442/ (ΑΔΑ : 6ΦΧ3465Θ1Ω-0ΧΞ) 2. Φ.10043/οικ.14224/430/ (ΑΔΑ : Ω0ΠΖ465Θ1Ω-ΜΜΟ)

Σχετικές εγκύκλιοι: 1. Φ.10043/οικ.58770/1442/ (ΑΔΑ : 6ΦΧ3465Θ1Ω-0ΧΞ) 2. Φ.10043/οικ.14224/430/ (ΑΔΑ : Ω0ΠΖ465Θ1Ω-ΜΜΟ) Αθήνα, 29 /12/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Δ29/17) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Με την εγκύκλιο επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. β) Υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Π.Κ. ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Π.Κ. ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Π.Κ. ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Παρακαλείστε όπως, προτού συμπληρώσετε την αίτηση, μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 3215 Φ. 400/46/343877

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Μαΐου 2010

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Μαΐου 2010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.πρωτ:Δ12Α/931/18-5-2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αρ.Πρωτ.: 1121055/2340/Α0012

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αρ.Πρωτ.: 1121055/2340/Α0012 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2007 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1121055/2340/Α0012 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.: 1154 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. ΓΕΝΔΙΠΑΡ/216/796711 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4ΑΜΕΛ-ΩΣΦ Αθήνα, 16/8/2011 Α. Π. Φ.80000/οικ /1227

Α Α: 4ΑΜΕΛ-ΩΣΦ Αθήνα, 16/8/2011 Α. Π. Φ.80000/οικ /1227 Α Α: 4ΑΜΕΛ-ΩΣΦ Αθήνα, 16/8/2011 Α. Π. Φ.80000/οικ. 18510/1227 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ : ΚΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 5662 Φ. 400/19/338760

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ 1.- Γενικές Οδηγίες Με τη συµπλήρωση του ελτίου επιδιώκεται η αντικατάσταση των πολλών δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του ν.4387 /2016 (Α 85)».

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του ν.4387 /2016 (Α 85)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ15) ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Μετακινούμενους στο Εξωτερικό Σύμφωνα με το Ν.4336/15 (ΦΕΚ 94Α)

Οδηγίες προς Μετακινούμενους στο Εξωτερικό Σύμφωνα με το Ν.4336/15 (ΦΕΚ 94Α) ΘΕΜΑ: Οδηγίες προς Μετακινούμενους στο Εξωτερικό Σύμφωνα με το Ν.4336/15 (ΦΕΚ 94Α) Α. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΩ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1995

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1995 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Νο. 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 3.2.95/Α.Ζ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1995 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. Αρ. Πρωτ.: 1022210/333/Α0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 5662 Φ. 400/46/368778

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 22+1 ερωτήσεις-απαντήσεις Πώς θα εξαγοράσετε χρόνο ασφάλισης ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/09/2010, 06:46 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03/09/2010, 06:46 Απαντήσεις σε 23 γενικά

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 3

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 3 -- 81 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ : 1014370/266/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ. : 1027 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

-Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.»

-Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.» ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων αρ. 62 του Ν. 2676/99. -Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.» Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του αρ. 62 του Ν. 2676/99 (ΦΕΚ 1/5.1.99) «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1/6/2016. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/οικ.22102/922

Αθήνα, 1/6/2016. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/οικ.22102/922 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) ΤΜΗΜΑ A ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/10/2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 47122 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: Φ. Ψαρομηλίγκου 213 1519233 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ

Κατηγορίες ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ Κατηγορίες ΑΓΑΜΕΣ Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΕΚΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΑΜΕΣ Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ 1. Πώς διαμορφώνονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ.

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: Δ/ΝΣΗ: ΠΟΛΗ: ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: Προς ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Α Ι Τ Η Σ Η Της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ειδικών Δυνάµεων, της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συνδέσµων Αποστράτων Αξιωµατικών ΣΣΕ, της Λέσχης

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015 Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ 24 104 37 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 5229512 FAX: 210 5247633 http://www.poeota.gr e-mail: info@poeota.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/132/317922

Διαβάστε περισσότερα

http://www.tnomik.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=usertext&cresrc=147&cnode=...

http://www.tnomik.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=usertext&cresrc=147&cnode=... Σελίδα 1 από 5 Ασφαλιστικές Εισφορές (τρέχουσες) - Ανακοίνωση Α & Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων».

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 28/5/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/35981/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ Ημερομηνία Ανάρτησης: 05/08/2004 ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ Ειδοποιούνται οι συνάδελφοι, μέλη και μη μέλη της ΕΣΗΕΑ, ότι στις 12 Αυγούστου 2004, λήγει η εξάμηνη προθεσμία που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Α. ΑΡΘΡΟ 6

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Α. ΑΡΘΡΟ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ, ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΤΕΑΔΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΤΠΥ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΘΗΓΗ- ΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΤΟ 2009 ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ, ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΤΕΑΔΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΤΠΥ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΘΗΓΗ- ΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΤΟ 2009 ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑ ΣΥ, ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΤΕΑΔΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΤΠΥ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΘΗΓΗ- ΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΤΟ 2009 ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 1) Για την κύρια σύνταξη α) Υπηρεσία πάνω από έξι μήνες θεωρείται χρόνος. β)

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων ύψους της σύνταξης γήρατος και αναπηρίας των μισθωτών σύμφωνα ΙΝΕ - ΓΣΕΕ www.inegsee.gr info@inegsee.gr Περιεχόμενα 3 4 6. σελ. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες έτους 2014.

Πρόγραμμα Παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες έτους 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-11-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 58838 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΗΛ.: 2131519233, 231 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤ ΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1246/7.12.2011. Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2011

ΠΟΛ.1246/7.12.2011. Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2011 ΠΟΛ.1246/7.12.2011 Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά πριν από την

Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά πριν από την Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά πριν από την 1-1-1993 Σύνταξη Αναπηρίας από κοινή νόσο Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος κριθεί από τις Υγειονομικές Επιτροπές

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η. Διευκρινήσεις - παραδείγματα για την αναγνώριση ως συντάξιμα έτη σπουδών, στρατιωτική θητεία και μάχιμη 5ετία

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η. Διευκρινήσεις - παραδείγματα για την αναγνώριση ως συντάξιμα έτη σπουδών, στρατιωτική θητεία και μάχιμη 5ετία Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Διευκρινήσεις - παραδείγματα για την αναγνώριση ως συντάξιμα έτη σπουδών, στρατιωτική θητεία και μάχιμη 5ετία Δεκέμβριος 2016 1 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 Στην Αθήνα σήµερα 13 Φεβρουαρίου 1980 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30) παρουσία του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας κ. Μ. Εβερτ, µεταξύ, αφ' ενός µεν του

Διαβάστε περισσότερα