WILO DrainLift Box. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "WILO DrainLift Box. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας"

Transcript

1 WILO DrainLift Box GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά Στοιχεία για το προϊόν Κωδικοποίηση τύπου Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 2 Aσφάλεια Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας Εξειδικευμένο προσωπικό Κίνδυνοι εάν αγνοηθούν οι υποδείξεις ασφαλείας Yποδείξεις ασφαλείας για τον χρήστη Υποδείξεις ασφαλείας για εργασίες ελέγχου και συναρμολόγησης Αυθαίρετες τροποποιήσεις και κατασκευή ανταλλακτικών Ανεπίτρεπτοι τρόποι λειτουργίας 6 3 Μεταφορά και αποθήκευση 6 4 Περιγραφή προϊόντος και εξοπλισμού Περιγραφή της μονάδας Περιεχόμενο παράδοσης Προαιρετικός εξοπλισμός 7 5 Τοποθέτηση/συναρμολόγηση Σύνδεση των σωληνώσεων Σωλήνας κατάθλιψης Συνδέσεις στο δοχείο Θεμελίωση της εγκατάστασης Ηλεκτρική σύνδεση 14 6 Θέση σε λειτουργία Λειτουργία 16 7 Συντήρηση Θέση εκτός λειτουργίας Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση 17 8 Βλάβες, αίτια και αποκατάσταση 18 Δήλωση προσαρμογής στις προδιαγραφές της E.E 19 2

3 1 Γενικά Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μόνο από ειδικευμένο προσωπικό! 1.1 Σκοπός χρήσης Το Wilo-DrainLift Box είναι σύμφωνα με το EN , ένα αυτόματο συγκρότημα ανύψωσης λυμάτων για ασφαλή αποστράγγιση αποβλήτων χωρίς περιττώματα, από θέσεις αποχέτευσης σε κτίρια και οικόπεδα, οι οποίες βρίσκονται κάτω από το επίπεδο του αποχετευτικού αγωγού του δικτύου πόλεως και ενέχεται ο κίνδυνος επιστροφών. Επιτρέπεται να αποχετευθεί ακάθαρτο νερό οικιακής χρήσης σύμφωνα με το EN Δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση αποβλήτων που περιέχουν στερεές ύλες, ίνες, πίσσα, άμμο, τσιμέντο, στάχτη, χονδρό χαρτί, υπολείμματα οικοδομικών υλικών, απορρίμματα, απορρίμματα σφαγείων, λίπη και έλαια και νερό εκκένωσης πισίνας. Σε εγκαταστάσεις όπου απομακρύνονται απόβλητα με λίπη και έλαια πρέπει να προβλεφθεί λιποσυλλέκτης. 1.2 Στοιχεία για το προϊόν Κωδικοποίηση τύπου DrainLift Box 32 / 8 Συγκρότημα ανύψωσης λυμάτων Έκδοση Τύπος αντλίας 3

4 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης DrainLift Box 32 DrainLift Box 40 TMW32/8 TMW32/11 TC40/10 Τάση σύνδεσης [V] 1~ 230 ±10% 1~ 230 ±10% 1~ 230 ±10% Διεξαγωγή σύνδεσης 10m καλώδιο και φις 10m καλώδιο και φις 5m καλώδιο και φις Απορρόφηση (ένταση) ισχύος [kw] 0,45 0,75 0,94 Ονομαστικό ρεύμα [A] 2,1 3,6 4,7 Συχνότητα δικτύου [Hz] 50 Διαστάσεις ΔxΥ [mm] 500 x 760 Ολικός όγκος [l] 110 Ενεργός όγκος (όγκος εκκίνησης) [l] Μέγιστο μανομετρικό [mws] ,5 Μέγιστη παροχή [m³/h] Βαθμός προστασίας IP68 Βάρος [kg] Μέγιστη θερμοκρασία ρευστού [ C] 35 (βραχύχρονα 90 C) 40 Μέγιστη ελεύθερη διέλευση στερεών [mm] Σύνδεση κατάθλιψης [mm] Ø40 Συνδέσεις προσαγωγής DN 100 ή εκροή δαπέδου Αριθμός στροφών [1/min] 2900 CE WILO AG 02 EN Συγκρότημα ανύψωσης λυμάτων για κτίρια Ανυψωτική ικανότητα - Βλέπε πινακίδα απόδοσης Επίπεδο θορύβου KLF Αντιδιαβρωτική προστασία Υλικά κατασκευής με αντοχή στη διάβρωση Inox/Composite Σε περίπτωση παραγγελίας ανταλλακτικών πρέπει να δίνονται όλα τα στοιχεία τύπου της πινακίδας της εγκατάστασης. 4

5 2 Ασφάλεια Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας περιέχουν θεμελιώδεις υποδείξεις για την εγκατάσταση και λειτουργία στις οποίες πρέπει να δοθεί προσοχή. Γι αυτό το λόγο πρέπει να διαβάζονται από τον υπεύθυνο τοποθέτησης όσο και από τον υπεύθυνο χρήσης πριν από τη συναρμολόγηση και τη θέση σε λειτουργία. Πρέπει να βρίσκονται μόνιμα διαθέσιμες στον τόπο εγκατάστασης του συγκροτήματος. Δεν πρέπει να προσέξουμε μόνο τις γενικές υποδείξεις ασφάλειας αυτής της παραγράφου αλλά και τις ειδικές υποδείξεις ασφάλειας που αναγράφονται στις παρακάτω παραγράφους. 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας Οι υποδείξεις ασφαλείας που περιλαμβάνονται σ' αυτές τις οδηγίες λειτουργίας, που αν δεν τηρηθούν μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους σε ανθρώπους και περιβάλλον, συμβολίζονται με το γενικό σύμβολο κινδύνου: ή με το παρακάτω ειδικό σύμβολο για προειδοποίηση ηλεκτρικής τάσης: Για υποδείξεις ασφαλείας που, αν δεν τηρηθούν, μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για το μηχάνημα/εγκατάσταση και τη λειτουργία τους χρησιμοποιείται η λέξη: ΠΡΟΣΟΧΗ! 2.2 Εξειδικευμένο προσωπικό Το προσωπικό που ασχολείται με τη συναρμολόγηση πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση γι' αυτές τις εργασίες. 2.3 Κίνδυνοι εάν αγνοηθούν οι υποδείξεις ασφαλείας Η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας μπορεί να έχει σαν επακόλουθο τον κίνδυνο προσώπων όσο και μηχανήματος/εγκατάστασης. Η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία διεκδίκησης της αποζημίωσης. Ειδικότερα η μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει τους εξής κινδύνους: Διακοπή σοβαρών λειτουργιών του συγκροτήματος ή της εγκατάστασης. Κινδύνους για τα πρόσωπα από ηλεκτρικές και μηχανικές επιδράσεις. Κινδύνους για πρόσωπα από τη μη τήρηση των προδιαγραφών υγιεινής σε σχέση με αποχετευτικά απόβλητα. Κινδύνους για πρόσωπα και περιβάλλον λόγω διαρροών επικίνδυνων υλών 2.4 Yποδείξεις ασφαλείας για τον χρήστη Πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί που ισχύουν για την πρόληψη ατυχημάτων. Πρέπει να αποκλεισθούν οι κίνδυνοι που προέρχονται από την ηλεκτρική ενέργεια. Πρέπει να δοθεί προσοχή στις προδιαγραφές του VDE και των τοπικών επιχειρήσεων παραγωγής ενέργειας (ΔΕΗ). 2.5 Υποδείξεις ασφαλείας για εργασίες ελέγχου και συναρμολόγησης Ο χρήστης πρέπει να φροντίζει ώστε όλες οι εργασίες ελέγχου και συναρμολόγησης να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο γνωρίζει οπωσδήποτε τις οδηγίες λειτουργίας. 5

6 Εννοείται ότι όλες οι εργασίες στην εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιούνται όταν η εγκατάσταση είναι εκτός λειτουργίας. 2.6 Αυθαίρετες τροποποιήσεις και κατασκευή ανταλλακτικών Μετατροπές στην εγκατάσταση επιτρέπονται μόνο μετά από συνεννόηση με τον κατασκευαστή. Αυθεντικά εξαρτήματα και εξοπλισμός του ιδίου του κατασκευαστή εξασφαλίζουν πλήρη ασφάλεια. Η χρήση εξαρτημάτων άλλης προέλευσης απαλλάσσει τον κατασκευαστή από ενδεχόμενες δυσμενείς συνέπειες. 2.7 Ανεπίτρεπτοι τρόποι λειτουργίας Η ασφάλεια λειτουργίας της εγκατάστασης είναι εγγυημένη μόνον εάν έχουν τηρηθεί οι οδηγίες λειτουργίας της αντιστοίχου παραγράφου 1. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ξεπερασθούν ή να υπολείπονται οι οριακές τιμές που δίδονται στο φύλλο χαρακτηριστικών. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η μονάδα δεν έχει επιλεχθεί για συνεχή λειτουργία. Η δεδομένη μέγιστη ροή ισχύει για διακοπτόμενη λειτουργία (S3 15% ή 25%). Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος προσαγωγής πρέπει πάντα να είναι μικρότερο απ ότι η παροχή της αντλίας στην εκάστοτε θέση λειτουργίας. Πρέπει να τηρηθούν οπωσδήποτε οι προδιαγεγραμμένες τιμές ηλεκτρικής σύνδεσης όπως και οι υποδείξεις συναρμολόγησης και συντήρησης. Η χρήση του μηχανήματος εκτός των προδιαγεγραμμένων ορίων οδηγεί σε υπέρβαση των απαιτήσεων που μπορεί να καλύψει. Η μη τήρηση αυτής της προειδοποίησης μπορεί να έχει σαν επακόλουθο κινδύνους για πρόσωπα και αντικειμενικές ζημιές. 3 Μεταφορά και αποθήκευση ΠΡΟΣΟΧΗ! Το συγκρότημα παραδίδεται συσκευασμένο (όχι σε στοιβάδες). Πρέπει να δοθεί προσοχή κατά τη μεταφορά του και να τηρηθούν οι απαιτούμενοι κανονισμοί ασφαλείας, ώστε να μην επιβαρυνθεί από προσκρούσεις ή πτώσεις. Το συγκρότημα πρέπει να αποθηκευτεί, σύμφωνα με τις οδηγίες πάνω στη συσκευασία του, σε μέρος ξηρό και προστατευμένο έναντι παγετού. 4 Περιγραφή προϊόντος και εξοπλισμού 4.1 Περιγραφή της μονάδας Η μονάδα ανύψωσης λυμάτων DrainLift Box συγκεντρώνει τα προσαγόμενα απόβλητα σε δοχείο συλλογής. Ο ενσωματωμένος στην αντλία πλωτηροδιακόπτης στάθμης εκκινεί στο αντίστοιχο επίπεδο αυτόματα την αντλία Μια βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου κλαπέ είναι ενσωματωμένη στην μονάδα, ώστε σύμφωνα με το EN 12056, να μην απαιτείται πλέον στον σωλήνα κατάθλιψης η εγκατάσταση της προδιαγεγραμμένης βαλβίδας αντεπιστροφής. Προσαγωγές μπορούν να συνδεθούν στα δύο στόμια DN100 τα οποία βρίσκονται απέναντι το ένα από το άλλο. Αυτά τα στόμια μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράλληλα σαν γραμμή εξαερισμού (βλέπε εικόνα 3). Για αύξηση της παροχής/απόδοσης ή για διεύρυνση του όγκου του δοχείου συλλογής υπάρχει η δυνατότητα διεύρυνσης της εγκατάστασης/του συγκροτήματος. Το καπάκι διαθέτει ρύθμιση μεταβολής ύψους (max. 120mm) και είναι περιστρεφόμενο. Στο καπάκι βρίσκεται ενσωματωμένη η εκροή δαπέδου και η φραγή οσμών. Υπάρχει η δυνατότητα να οδηγηθεί το καλώδιο της αντλίας από το δοχείο μέσω του στομίου Ø50 ή μέσω της γραμμής (σωλήνας) εξαερισμού. Ένα άνοιγμα επιθεώρησης κάνει δυνατή μια απλή συντήρηση της εγκατάστασης. 6

7 4.2 Περιεχόμενο παράδοσης Συγκρότημα ανύψωσης αποβλήτων έτοιμο για σύνδεση, που περιλαμβάνει: Αντλία αποστράγγισης ακαθάρτων. Δοχείο συλλογής. Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου κλαπέ. Πλαίσιο για πλακάκια με ενσωματωμένη εκροή δαπέδου. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. Κάλυμμα σωλήνωσης. Τεμ. εύκαμπτου σωλήνα κατάθλιψης ID 40mm με αντίστοιχους δακτύλιους σύσφιξης. Κάλυμμα φραγής οσμών. 4.3 Προαιρετικός εξοπλισμός Ο προαιρετικός εξοπλισμός πρέπει να παραγγέλλεται χωριστά. Κύκλωμα συναγερμού: DrainΑlarm 2 και πλωτηροδιακόπτης WA. Σε δίδυμο συγκρότημα: SK530, δύο πλωτηροδιακόπτες και σειρήνα. Τεμ. εύκαμπτου σωλήνα DN100 και δακτύλιοι σύσφιξης. Για λεπτομερή περιγραφή προϊόντων βλέπε κατάλογο/τιμοκατάλογο. 5 Τοποθέτηση/συναρμολόγηση Κατά την εγκατάσταση μονάδων/συγκροτημάτων ανύψωσης λυμάτων πρέπει να τηρούνται ιδιαίτερα οι τοπικά ισχύουσες προδιαγραφές (π.χ. στη Γερμανία ισχύει ο τοπικός οικοδομικός κανονισμός DIN ) και γενικότερα οι αντίστοιχες οδηγίες κατά EN και EN Οι χώροι εγκατάστασης για συγκροτήματα ανύψωσης λυμάτων πρέπει να είναι επαρκώς μεγάλοι ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στην εγκατάσταση για το χειρισμό της και για εργασίες συντήρησης. Παραπλεύρως στην εγκατάσταση και πάνω από όλα τα μέρη, χειρισμού και συντήρησης πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος εργασίας τουλάχιστον 60 cm πλάτους και ύψους. Ο χώρος εγκατάστασης πρέπει να είναι ασφαλής έναντι παγετού, καλά αεριζόμενος και με καλό φωτισμό. 7

8 Εικόνα 1 Σχέδιο εγκατάστασης DrainLift Box 32 8

9 Εικόνα 2 Σχέδιο εγκατάστασης DrainLift Box Σύνδεση των σωληνώσεων Όλες οι σωληνώσεις πρέπει να τοποθετηθούν χωρίς παραμένουσες τάσεις, με αντικραδασμικό και εύκαμπτο τρόπο. Δεν επιτρέπεται η επίδραση δυνάμεων και ροπών της σωλήνωσης πάνω στη μονάδα. Οι σωληνώσεις πρέπει να στερεωθούν και να υποστηριχθούν έτσι ώστε να μην επιδρούν πάνω στη μονάδα δυνάμεις πίεσης ή ελκυσμού. Τοποθετήστε τους σωλήνες με τρόπο, ώστε να μπορούν να αυτό-εκκενωθούν. Μην τοποθετείτε γωνίες και στενώσεις στην κατεύθυνση της ροής. Όλες οι συνδέσεις των σωληνώσεων πρέπει να διεξαχθούν σωστά με τον αρμόζοντα τρόπο. Βιδώστε προσεκτικά και σταθερά τους δακτύλιους σύσφιξης σωλήνα (ροπή σύσφιξης βιδών 5Nm). Στο σωλήνα προσαγωγής πριν από το δοχείο όσο και πίσω από τη βαλβίδα αντεπιστροφής του σωλήνα κατάθλιψης απαιτείται πάντα σύμφωνα με το EN ένας επιπρόσθετος αποφρακτικός διακόπτης (βάνα) Σωλήνας κατάθλιψης Ο σωλήνας κατάθλιψης με όλα τα μέρη του εξοπλισμού του πρέπει να είναι αντοχής ώστε να υφίσταται με ασφάλεια τις εισερχόμενες πιέσεις λειτουργίας. Για προστασία έναντι ενδεχόμενων επιστροφών από τον δημόσιο αγωγό του δικτύου πόλεως πρέπει να διαμορφωθεί ο σωλήνας κατάθλιψης σε σιφόνι, του οποίου η κάτω ακμή πρέπει να 9

10 βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο πάνω από το καθορισμένο επίπεδο επιστροφών (κατά το πλείστον επίπεδο δρόμου-σύγκριση με εικόνα 9) Συνδέσεις στο δοχείο (εικόνα 4) Προσαγωγές: Στόμια DN100 (που βρίσκονται το ένα απέναντι από το άλλο) Εκροή δαπέδου Σύνδεση εξαερισμού: Ο προδιαγεγραμμένος κατά EN σωλήνας εξαερισμού εγκαθίσταται σε ένα από τα δύο στόμια προσαγωγής DN100 μέσω τεμαχίου T και/ή συστολής (υποχρέωση εγκαταστάτηεικόνα 3). Σύνδεση διεύρυνσης (μόνο για δίδυμα συγκροτήματα): Στόμια DN100 Εικόνα 3 Παράδειγμα εξαερισμού και εισαγωγής καλωδίου 10

11 Εικόνα 4 Συνδέσεις στο δοχείο 5.2 Θεμελίωση της εγκατάστασης (εικόνα 5) Κατασκευή ενός επίπεδου, στεγανού στρώματος χαλικιού και στερέωση του δοχείου μέσω επιχωμάτωσης με χαλίκι. Ευθυγράμμιση του δοχείου μετά τη διευθέτηση των σωλήνων προσαγωγής. Διάνοιξη του αντίστοιχου στομίου για τη σύνδεση της σωλήνωσης κατάθλιψης (εικόνα 6). Χρήση των επιτρεπόμενων υλικών του εμπορίου για τη σύνδεση με τη σωλήνωση κατάθλιψης. Σύνδεση του σωλήνα κατάθλιψης του δοχείου εντός του κτιρίου με μόνιμη ανοδική κλήση. Εάν απαιτηθεί ανοίξτε το στόμιο για τη διέλευση του καλωδίου και συνδέστε με τον κενό σωλήνα διέλευσης του DN50, υποχρέωση εγκαταστάτη. Επιχωματώστε το στρώμα χαλικιού (με επιπρόσθετο χαλίκι) μέχρι να καλυφθούν όλες οι σωληνώσεις. Τοποθετήστε και ευθυγραμμίστε την εκροή δαπέδου κάτω τμήμα (εικόνα 7). Πληρώστε με σκυρόδεμα και τελειώστε με δάπεδο τσιμέντου. Καλύψτε το άνοιγμα με ξηροτοιχία. Τοποθετήστε την εκροή δαπέδου άνω τμήμα (εικόνα 8). ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από τις εργασίες πλακόστρωσης (πλακάκια/τοποθέτηση) πληρώστε ενδεχόμενα κενά (κοίλα μέρη) με κατάλληλο υλικό. 11

12 Εικόνα 5 Συναρμολόγηση δοχείου Εικόνα 6 Διάνοιξη στομίων 12

13 Εικόνα 7 Στεγανοποίηση δοχείου/εκροής δαπέδου (a) (b) (c) Τοποθέτηση δακτυλίου-o Συναρμολογήστε την εκροή δαπέδου. Προσέξτε την ασφαλή έδραση του δακτυλίου-o! Τοποθέτηση της εκροής δαπέδου. Προσαρμογή στο δάπεδο (από πλακάκια) στο χώρο και στερέωση. Εικόνα 8 Στεγανοποίηση εκροής δαπέδου (στεγανοποίηση έναντι οσμών) (a) (b) Τοποθετήστε σιλικόνη του εμπορίου στο κάτω τμήμα της εκροής δαπέδου, περιμετρικά και αφήστε την βραχύχρονα να στεγνώσει. Τοποθετήστε το πάνω τμήμα της εκροής δαπέδου. 13

14 Εικόνα 9 Παράδειγμα εγκατάστασης/θεμελίωσης 5.3 Ηλεκτρική σύνδεση Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να πραγματοποιείται από έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και σύμφωνα με τις τοπικές προδιαγραφές. Το είδος του ηλεκτρικού ρεύματος και η τάση του δικτύου πρέπει να αντιστοιχούν με τα στοιχεία της πινακίδας. Γειώστε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Ασφάλεια δικτύου το ανώτερο 16A. Συστήνεται η χρησιμοποίηση διακόπτη προστασίας έναντι ρεύματος διαρροής 30mA σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Οι ρευματοδότες (πρίζες), ο ηλεκτρικός πίνακας και ο δότης συναγερμού πρέπει να τοποθετούνται σε ξηρό χώρο, ασφαλή έναντι πλημμύρας. Κατά την τοποθέτηση πρέπει να δοθεί προσοχή στις προδιαγραφές κατά VDE Κατά τη σύνδεση πρέπει να τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές οι σχετικές με το ηλεκτρικό ρεύμα. Κατά την οδήγηση του καλωδίου από το δοχείο μέσω του στομίου σύνδεσης Ø50 κόβεται το φις (εικόνα 8), το καλώδιο οδηγείται μέσω του κενού σωλήνα καλωδίου (υποχρέωση 14

15 εγκαταστάτη) με τη βοήθεια σύρματος έλξης στον πίνακα/πρίζα και συνδέεται ηλεκτρικά. Η διέλευση πρέπει να είναι στεγανή έναντι οσμών. Σε εγκαταστάσεις χωρίς ηλεκτρικό πίνακα διατίθεται πρίζα σούκο νέας τεχνολογίας (δεν περιλαμβάνεται στη παράδοση). Στην περίπτωση αυτή πρέπει να τηρηθούν οι ισχύοντες κανονισμοί. Σε εγκαταστάσεις με ηλεκτρικό πίνακα καλωδιώστε ως έπεται: Καφέ πόλος (κλώνος καλωδίου) L1 Μπλε πόλος (κλώνος καλωδίου) N Κίτρινος /πράσινος πόλος PE Κατά την οδήγηση του καλωδίου από το δοχείο μέσω του σωλήνα εξαερισμού δεν απαιτείται να κοπεί το φις σούκο. Το καλώδιο οδηγείται μέσω του σωλήνα εξαερισμού (υποχρέωση εγκαταστάτη) με τη βοήθεια σύρματος έλξης στον πίνακα/πρίζα όπου και συνδέεται ηλεκτρικά. Η διέλευση του καλωδίου πρέπει να είναι στεγανή έναντι οσμών. Καλωδίωση ως περιγράφεται. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην τραβάτε τελείως το καλώδιο της αντλίας από το δοχείο! Για εργασίες συντήρησης και καθαρισμού πρέπει να μένει περίπου 1 μέτρο καλώδιο στο δοχείο. Στερεώστε τη θηλιά καλωδίου στον σωλήνα κατάθλιψης με συνδετήρα καλωδίου. Εικόνα 10 Κόψιμο του φις 6 Θέση σε λειτουργία Η θέση σε λειτουργία μπορεί να ακολουθήσει μόνον όταν οι προτεινόμενες προδιαγραφές κατά VDE έχουν εκπληρωθεί. Έλεγχος εάν έχουν συντελεσθεί σωστά όλες οι απαιτούμενες συνδέσεις (προσαγωγές, σωλήνας κατάθλιψης με εξοπλισμό αποφρακτικών οργάνων, εξαερισμός, ηλεκτρική σύνδεση). Έλεγχος ρυθμίσεων πλωτηροδιακόπτη H min. Έλεγχος και τροφοδοσία τάσης. Άνοιγμα αποφρακτικών οργάνων. Πλήρωση της εγκατάστασης μέχρι να απαντλήσει η αντλία δύο φορές και να πληρωθεί ολοκληρωτικά ο σωλήνας κατάθλιψης. Για μία δοκιμή μπορείτε να ανασηκώσετε με το χέρι τον πλωτηροδιακόπτη πριν την επίτευξη του επιπέδου στάθμης (εκκίνηση με επίτευξη 15

16 επιπέδου στάθμης) στο δοχείο συλλογής. Επιπλέον ελέγξτε τη λειτουργία του πλωτηροδιακόπτη με πλήρωση του δοχείου μέχρι την επίτευξη του επιπέδου εκκίνησης. Πληρώστε τη φραγή οσμών της εκροής δαπέδου. Επιπρόσθετα, για λειτουργία με ηλεκτρικό πίνακα βεβαιωθείτε ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας του ηλεκτρικού πίνακα. Τύπος αντλίας Hmin [mm] TMW32/8 40 TMW32/11 70 TC40/ Λειτουργία ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εγκατάσταση έχει επιλεχθεί για θερμοκρασία ρευστού μέχρι 40 C, βραχύχρονα το ανώτερο μέχρι 60 C σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι 40 C. Πρέπει να αποφευχθεί η ξηρή λειτουργία του συγκροτήματος γιατί διαφορετικά μπορεί να καταστραφεί ο μηχανικός στυπιοθλίπτης της αντλίας. Τρόπος λειτουργίας: Διακοπτόμενη λειτουργία S3-15% (TMW32) και S3-25% (TC40) κατά VDE. Η εγκατάσταση δεν έχει επιλεγεί για συνεχή λειτουργία! 7 Συντήρηση Τα συγκροτήματα ανύψωσης λυμάτων πρέπει κατά το EN να συντηρούνται από ειδικό. Τα χρονικά διαστήματα συντήρησής των δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερα από: Κάθε τρεις μήνες για βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Κάθε έξι μήνες για πολυκατοικίες. Κάθε χρόνο για μονοκατοικίες. Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται με γάντια προστασίας για την αποφυγή μολύνσεων. Ο χρήστης της εγκατάστασης πρέπει να φροντίζει, ώστε όλες οι εργασίες συντήρησης, επιθεώρησης και συναρμολόγησης να διεξάγονται από εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό, το οποίο γνωρίζει επαρκώς κατόπιν επισταμένης μελέτης τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. Με τη διαμόρφωση ενός πλάνου συντήρησης και με ένα ελάχιστο κόστος συντήρησης αποφεύγετε ακριβές επισκευές και έχετε μια εγκατάσταση χωρίς βλάβες. Για τη θέση σε λειτουργία και εργασίες συντήρησης βρίσκεται το Service της Wilo στη διάθεσή σας. Πρέπει να συντάσσεται πρωτόκολλο για τις εργασίες συντήρησης. Πριν από τις εργασίες συντήρησης αποσυνδέστε το ηλεκτρικό ρεύμα και αποκλείστε τυχαία επαναφορά του. Μην επιχειρείτε καμία εργασία σε εγκατάσταση που λειτουργεί! 16

17 7.1 Θέση εκτός λειτουργίας Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός λειτουργίας συστήνουμε έλεγχο της αντλίας έναντι ακαθαρσιών και καθαρισμό της. 7.2 Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση Αποσυναρμολόγηση κα συναρμολόγηση μόνο από ειδικευμένο προσωπικό! Διακόψτε τη παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος! Κλείστε τα αποφρακτικά όργανα (σωλήνες προσαγωγής και κατάθλιψης)! Για τον καθαρισμό ανοίξτε το κάλυμμα επιθεώρησης (αφαιρέστε το πλαίσιο με τα πλακάκια). Αδειάστε το δοχείο συλλογής (π.χ. σηκώστε τον πλωτηροδιακόπτη μέχρι το επίπεδο διακοπής λειτουργίας)! 17

18 8 Βλάβες, αίτια και αποκατάσταση Βλάβες Χαρακτηριστικός αριθμός Αιτία και αποκατάσταση Η αντλία δεν έχει παροχή 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 Πολύ μικρή παροχή 1, 3, 7, 9, 12, 13, 14 Μεγάλη απορρόφηση (ένταση) ρεύματος 1, 4, 5, 8, 14 Πολύ μικρό μανομετρικό 1, 3, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 17 Η αντλία δεν λειτουργεί κανονικά/κάνει μεγάλο θόρυβο 1, 3, 10, 13, 14, 15, 17 Αιτία 1 3 Αποκατάσταση Βουλωμένη η προσαγωγή ή η πτερωτή της αντλίας. Απομακρύνετε τις επικαθίσεις από το δοχείο ή την αντλία. Φθορά των εσωτερικών τμημάτων (πτερωτή, έδρανα). Αντικαταστήστε τα φθαρμένα τμήματα. 4 Χαμηλή τάση λειτουργίας Μπλοκαρισμένος πλωτηροδιακόπτης. Έλεγχος της κινητικότητας του πλωτηροδιακόπτη. Δεν λειτουργεί ο κινητήρας αφού δεν υπάρχει τάση. Ελέγξτε την ηλεκτρική εγκατάσταση. Βουλωμένη η προσαγωγή της αντλίας. Καθαρίστε την προσαγωγή στο δοχείο προς την αντλία. 8 Βλάβη στην περιέλιξη του κινητήρα ή στην ηλεκτρική τροφοδοσία Βουλωμένη η βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου κλαπέ. Καθαρίστε τη βαλβίδα αντεπιστροφής. Μεγάλη η μείωση του επιπέδου στάθμης στο δοχείο. Έλεγχος της στάθμης διακοπής λειτουργίας του πλωτηροδιακόπτη (η στάθμη του ρευστού δεν επιτρέπεται να βρίσκεται κάτω από το στόμιο αναρρόφησης της αντλίας). Βλάβη πλωτηροδιακόπτη. Ελέγξτε τον πλωτηροδιακόπτη. Δεν είναι τελείως ανοιχτός ο αποφρακτικός διακόπτης στην κατάθλιψη (βάνα). Ανοίξτε πλήρως τον αποφρακτικό διακόπτη. 13 Ανεπίτρεπτη περιεκτικότητα σε αέρα ή αέριο στο αντλούμενο υγρό. 14 Βλάβη στο ακτινικό έδρανο του κινητήρα Το συγκρότημα προκαλεί κραδασμούς. Ελέγξτε την ελαστικότητα σύνδεσης των σωληνώσεων. Ο επιτηρητής θερμοκρασίας στην περιέλιξη έχει διακόψει τη λειτουργία λόγω υψηλής θερμοκρασίας στην περιέλιξη. Αφού ψυχθεί ο κινητήρας επαναλειτουργεί αυτόματα. Βουλωμένος ο εξαερισμός της αντλίας. Καθαρίστε τον οπή εξαερισμού της αντλίας/το σωλήνα εξαερισμού. Πολύ υψηλή θερμοκρασία του ρευστού άντλησης. Ψύξη του ρευστού. Εάν δεν αποκατασταθεί η βλάβη απευθυνθείτε στα εξουσιοδοτημένα Κέντρα Service της WILO ή στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της Wilo. 18

19 Ε Δήλωση προσαρμογής στις προδιαγραφές της E.E. Δηλώνουμε δια του παρόντος ότι ο τρόπος DrainLift Box 32/8 κατασκευής των προϊόντων της σειράς 32/11 40/10 σ αυτή την κατάσταση παράδοσης ικανοποιεί τις ακόλουθες διατάξεις: Οδηγίες EG σχετικά με μηχανήματα 98/37/EG Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 89/336/EWG i.d.f/ as amended/ avec les amendements suivants: 91/263/EWG 92/31/EWG 93/68/EWG Εναρμονισμένα χρησιμοποιούμενα πρότυπα, ιδιαίτερα: EN 292-1, ΕΝ EN EN EN Dortmund, Erwin Prieß WILO AG Quality Manager Nortkirchenstraße Dortmund 19

Wilo-Drain Lift XXL. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain Lift XXL. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain Lift XXL GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες ασφαλείας 4 2.2 Εξειδίκευση προσωπικού 5 2.3 Κίνδυνοι εάν

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift TMP 32-0,5. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift TMP 32-0,5. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift TMP 32-0,5 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα Οδηγίες για το χρήστη 3 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MultiCargo MC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-MultiCargo MC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-MultiCargo MC GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 1.2.2 Κωδικοποίηση τύπου 4 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TP 50 /TP 65 /TS 40 /TS 50 /TS 65. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TP 50 /TP 65 /TS 40 /TS 50 /TS 65. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TP 50 /TP 65 /TS 40 /TS 50 /TS 65 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 4 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 4 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Jet WJ GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Χαρακτηριστικά του προϊόντος 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 2 Εικόνα 2 Εικόνα 3 3 Εικόνα 4 4 Περιεχόμενα 1 Γενικά 6 1.1 Σκοπός εφαρμογής 6 1.2 Οδηγίες για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MultiVert-MVIE 2G. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-MultiVert-MVIE 2G. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-MultiVert-MVIE 2G GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 2 Εικόνα 4 Εικόνα 5 Εικόνα 6 3 Εικόνα 7 Εικόνα 8 4 Εικόνα 9 Εικόνα 10 5 Περιεχόμενα 1 Γενικά 7 1.1 Τομείς εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Συνοπτικά γι αυτό το εγχειρίδιο 4 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-TOP-E/TOP-ED/TOP-EV. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-TOP-E/TOP-ED/TOP-EV. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-TOP-E/TOP-ED/TOP-EV GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Στοιχεία σύνδεσης κι απόδοσης 3 2 Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain FA (Κινητήρας Τ) GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain FA (Κινητήρας Τ) GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain FA (Κινητήρας Τ) GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Πίνακας περιεχομένων 1 Πρόλογος και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) 1.1 Πρόλογος 1.2 Συγγραφικά δικαιώματα 1.3 Κατασκευαστής 1.4

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 D Einbau- und Betriebsanleitung NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften US Installation and operating instructions GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Beépítési és üzemeltetési utasítás Installation and operating instructions. Instalacja i instrukcje obsługi Notice de montage et de mise en service

Beépítési és üzemeltetési utasítás Installation and operating instructions. Instalacja i instrukcje obsługi Notice de montage et de mise en service Wilo-DrainLift KH 32-0,4 D Einbau- und Betriebsanleitung H Beépítési és üzemeltetési utasítás GB Installation and operating instructions PL Instalacja i instrukcje obsługi F Notice de montage et de mise

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης 6304 037 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας θέρμανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G5 WS Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. blueline 4W. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR

Οδηγίες εγκατάστασης. blueline 4W. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR Οδηγίες εγκατάστασης Ξυλόσομπα blueline 4W Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα...........................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης 6303 5894-10/2005 EXP (DE) Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας αεριοποίησης ξύλου Logano S121 και Logano S121 WT Διαβάστε το παρόν προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-EMU KM1300... + NU911...

Wilo-EMU KM1300... + NU911... Wilo-EMU KM1300... + NU911... 4ηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Νο παραγγελίας: σειριακός αριθµός template TMPRWLEER WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax:

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου. Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό 6 720 646 656 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου. Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό 6 720 646 656 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό GR 2 Πίνακας περιεχομένων el Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας..............................

Διαβάστε περισσότερα

Combi (E) CP plus ready. Οδηγίες τοποθέτησης

Combi (E) CP plus ready. Οδηγίες τοποθέτησης Combi (E) CP plus ready Οδηγίες τοποθέτησης Combi (E) CP plus ready 2 1 3 6 4 5 Παράδειγμα εγκατάστασης 1 Στοιχεία χειρισμού (αναλογικά/ ψηφιακά) 2 Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος 3 Αναρρόφηση αέρα

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet:

Διαβάστε περισσότερα

VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 885 600 GR 2 VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1... Πληροφορίες και υποδείξεις ασφαλείας... 5 2... Γενική επισκόπηση... 7 2.1....Περιγραφή συστήματος... 7 2.2... Τρόπος λειτουργίας... 8 2.3...

Διαβάστε περισσότερα

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης ecotec plus 0 66 65 55 Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Λέβητας συμπύκνωσης για καύση με πιεστικό καυστήρα αερίου Logano plus SB65 Για τον τεχνικό Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Τεχνική περιγραφή SI5048-TB-TGR110340 TBGR-SI5048 Έκδοση 4.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό 6304 454 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο 63043970.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα