Σχεδιασμός -υπολογισμός ξύλινων κατασκευών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιασμός -υπολογισμός ξύλινων κατασκευών"

Transcript

1 ΤΕΕ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΩΝ Ευρωκώδικας 5 (ΕΝ ) Σχεδιασμός -υπολογισμός ξύλινων κατασκευών Ελευθερία Τσακανίκα Θεοχάρη ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ (Λέκτορας ρ ς Π 407)

2 ΕΝ : 2004 Ευρωκώδικας 5 Σχεδιασμός ξυλίνων κατασκευών Μέρος 1 1 : Γενικά - Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτήρια ΕΝ Ευρωκώδικας 5 Σχεδιασμός ξυλίνων κατασκευών Μέρος 2: Γέφυρες ΕΝ : 2004 (Ε) Ευρωκώδικας 5 Σχεδιασμός ξυλίνων κατασκευών Μέρος 1 2: Γενικά Δομικός σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Παναγιώτης Τουλιάτος Ελισσαίος Κατσαραγάκης Ελευθερία Τσακανίκα Ζανής Κοντέας ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Παναγιώτης Τουλιάτος Ελισσαίος Κατσαραγάκης Ελευθερία Τσακανίκα Ζανής Κοντέας ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Παναγιώτης Τουλιάτος Ζανής Κοντέας Ελευθερία Τσακανίκα O Ευρωκώδικας 5 (EN 1995) αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους κανονιστικά κείμενα : EN EN EN Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτήρια Γενικοί κανόνες ομικός Σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς Γέφυρες

3 ΕΝ : 2004 Ευρωκώδικας 5 Σχεδιασμός ξυλίνων κατασκευών Μέρος 1 1 : Γενικά - Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτήρια ΕΝ Ευρωκώδικας 5 Σχεδιασμός ξυλίνων κατασκευών Μέρος 2: Γέφυρες ΕΝ : 2004 (Ε) Ευρωκώδικας 5 Σχεδιασμός ξυλίνων κατασκευών Μέρος 1 2: Γενικά Δομικός σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Παναγιώτης Τουλιάτος Ελισσαίος Κατσαραγάκης Ελευθερία Τσακανίκα Ζανής Κοντέας ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Παναγιώτης Τουλιάτος Ελισσαίος Κατσαραγάκης Ελευθερία Τσακανίκα Ζανής Κοντέας ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Παναγιώτης Τουλιάτος Ζανής Κοντέας Ελευθερία Τσακανίκα Η τελευταία έκδοση του Ευρωκώδικα 5 πού θα αποκτήσει την Μετάφραση από την αρχή. ισχύ Εθνικού Κανονισμού παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές γς Eφαρμογή από 1 η Απριλίου 2010 από παλαιότερες εκδόσεις.

4 Amendment (Τροποποιητικά κείμενα διορθώσεις τεχνικού περιεχομένου) Corringedum ( ιορθωτικά κείμενα για εκδοτικά λάθη) +

5 Συνοπτική παρουσίαση κεφαλαίων που περιλαμβάνει ο Ευρωκώδικας 5 Μέρος 1 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κεφ. 1 Γενικά Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού Κοινά στοιχεία για όλους τους Ευρωκώδικες Περιλαμβάνει στοιχεία για το πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα, τα απαιτούμενα συμπληρωματικά κανονιστικά κείμενα καθώς και βασικούς ορισμούς. Πραγματεύεται τις βασικές αρχές σχεδιασμού για την οριακή κατάσταση αστοχίας και την οριακή κατάσταση λειτουργικότηκας με αναφορές στο ΕΝ 1990:2002 «Ευρωκώδικας Βάσεις σχεδιασμού» και στο ΕΝ 1991 «Δράσεις στις κατασκευές» Κυρίως όμως δίδονται συμπληρωματικά στοιχεία των παραπάνω γενικών κανονισμών που αφορούν στις ξύλινες κατασκευές. (Υπολογισμός παραμορφώσεων ξύλινων στοιχείων, τιμές των συντελεστών γ Μ για ιδιότητες δό και αντοχές διαφόρων υλικών από όξύλο, στοιχεία για την επιρροή υγρασίας και διάρκειας φόρτισης στην αντοχή και την παραμόρφωση (ερπυσμό) των ξύλινων κατασκευών Ορισμός κλάσεων λειτουργίας των κατασκευών, κλάσεων διάρκειας φόρτισης). Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών Κεφ. 4 Ανθεκτικότητα (αντοχή στον χρόνο) Δίδονται πίνακες με τις τιμές των συντελεστών k mod, k def, μέσω των οποίων λαμβάνεται υπ όψιν η επιρροή της υγρασίας των διάρκειας φόρτισης στον υπολογισμό των ξύλινων κατασκευών (βλ. κεφ. 2) καθώς και τιμές του k h (επιρροή του μεγέθους του μέλους στην αντοχή διαφόρων ειδών ξυλείας) Υπενθυμίζεται ότι όλα τα στοιχεία για τα μηχανικά χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπου ξυλείας και των προϊόντων ξύλου (αντοχές, μέτρα ελαστικότητας και διάτμησης, πυκνότητα) βρίσκονται στα σχετικά ΕΝ και όχι σε αυτό το κεφάλαιο. Περιλαμβάνονται παραπομπές σε ΕΝs με στοιχεία για την ανθεκτικότητα σε βιολογικούς παράγοντες της δομικής ξυλείας και των προϊόντων ξύλου. Δίδεται επίσης πίνακας με στοιχεία για την προστασία έναντι διαβρώσεως των μεταλλικών συνδέσμων που χρησιμοποιούνται σε ξύλινες κατασκευές

6 Συνοπτική παρουσίαση κεφαλαίων που περιλαμβάνει ο Ευρωκώδικας 5 Μέρος 1 1 Κεφ. 5 Βάσεις αναλύσεως Κεφ. 6 Οριακές καταστάσεις αστοχίας Κεφ. 7 Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας Κεφ. 8 Συνδέσεις με μεταλλικούς συνδέσμους Κεφ. 9 Μέλη σύνθετης διατομής και δομικά συστήματα Δίδονται γενικές οδηγίες για τον τρόπο προσομοίωσης δομικών συστημάτων από ξύλο (πλαίσια, δικτυώματα, δικτυώματα με ηλοφόρες πλάκες). Καλύπτει τον υπολογισμό ξύλινων φερόντων στοιχείων (ευθύγραμμων, καμπύλων και γενικότερα φερόντων στοιχείων με μεταβαλλόμενη διατομή). Περιλαμβάνονται στοιχεία για τους ελέγχους οριακής κατάστασης αστοχίας. Eφελκυσμό και θλίψη παράλληλα και κάθετα στις ίνες, κάμψη, διάτμηση, στρέψη. Θλίψη υπό γωνία ωςπροςτιςίνες Συνδυασμό αξονικών δυνάμεων και κάμψης. Δίδονται στοιχεία για τον : λυγισμό και στρεπτοκαμπτική ευστάθεια (πλευρικό λυγισμό) καμπτόμενων μελών, υπολογισμό δοκών με απότμηση στην στήριξη, συντελεστή διανομής φορτίου k sys. Δίδονται μόνο συστάσεις για τις οριακές τιμές βέλους δοκών οι οριστικές τιμές των οποίων υπάρχουν στο Εθνικό Προσάρτημα. Αναλυτικά στοιχεία για τον υπολογισμό των παραμορφώσεων σε οριακή κατάσταση λειτουργίας δίδονται στο κεφ. 2. Δίδονται επίσης στοιχεία για το μέτρο ολισθήσεως συνδέσεων, Κ ser, και για τον υπολογισμό ταλάντωσης πατωμάτων. Αποτελεί το μεγαλύτερο κεφάλαιο του Ευρωκώδικα ενδεικτικό του ότι οι συνδέσεις αποτελούν τον σημαντικότερο και δυσκολότερο τμήμα του σχεδιασμού και υπολογισμού των ξύλινων κατασκευών. Καλύπτονται συνδέσεις ξύλου ξύλου, ξυλοπλάκας ξύλου λά ξύλ και χάλυβα ξύλου για ήλους, δίκαρφα, κοχλίες (μπουλόνια), βλήτρα, βίδες, ηλοφόρες πλάκες, δακτυλιοειδή δισκοειδή και οδοντωτά διατμητικά ενθέματα, υπό εγκάρσια και αξονική φόρτιση. Δίδονται στοιχεία για τον σχεδιασμό και υπολογισμό: μελών σύνθετης διατομής (δοκοί και υποστυλώματα μορφής Ι). δικτυωμάτων και διαφραγματικών κατασκευών πατωμάτων στεγών και τοίχων κατασκευασμένων από ξύλινο σκελετό και διαφόρων τύπων ξυλόφυλλα (κόντρα πλακέ, ΟSB, κ.α.).

7 Συνοπτική παρουσίαση κεφαλαίων που περιλαμβάνει ο Ευρωκώδικας 5 Μέρος 1 1 Κεφ. 10 Κατασκευαστικές Περιλαμβάνει πρόσθετες απαιτήσεις ςγια : λεπτομέρειες και έλεγχοι κατασκευαστικές λεπτομέρειες που αφορούν στις συνδέσεις, και στις διαφραγματικές κατασκευές πατωμάτων, στεγών και τοίχων, γενικότερες εργασίες στο εργοτάξιο (μεταφορά, αποθήκευση, έγερση φορέων κ.α.). Παράρτημα Α (Πληροφοριακό): Παράρτημα Β (Πληροφοριακό): Παράρτημα Γ (Πληροφοριακό): Περιλαμβάνει στοιχεία για τον έλεγχο της αστοχίας από διατμητική απόσπαση ή διατμητική απόσχιση συνδέσεων χάλυβα με ξύλο με πολλούς συνδέσμους τύπου βλήτρου. Περιλαμβάνει πρόσθετα στοιχεία για τον υπολογισμό δοκών συντιθεμένων με μηχανικούς συνδέσμους με απλοποιητική μέθοδο ανάλυσης. Περιλαμβάνει στοιχεία για σύνθετα υποστυλώματα συντιθέμενα με μηχανικούς συνδέσμους επιθέματα και παρεμβλήματα καθώς και δικτυωματικά υποστυλώματα.

8 Κφ1 Κεφ. 1 Γενικά

9 Κεφ. 1 Γενικά Aπαιτούμενα συμπληρωματικά κανονιστικά κείμενα Η χρήση του ΕΝ 1995 γίνεται σε συνδυασμό με τα εξής κείμενα : 1. ΕΝ 1990:2002 «Ευρωκώδικας Βάσεις σχεδιασμού» 2. ΕΝ 1991 «ράσεις στις κατασκευές» 3. ΕΝ 1998 «Αντισεισμικός Σχεδιασμός», για τις ξύλινες κατασκευές σε σεισμικές περιοχές, (κεφ. φ 8 Ειδικοί κανόνες για κτήρια από ξύλο) )

10 Seismic loading may be crucial for the design of timber structures in regions of high seismic risk. Smaller scale timber structures (traditional buildings or new ones with timber roofs and floors ) Larger scale timber structures (buildings with long span timber frames - multi storey timber structures t e.t.c) Seism is not critical for the timber components, but is critical for the anchorage of the roofs on the vertical load bearing systems (masonry or brick walls, RC frames e.t.a.) the overall stability, and the establishment of diaphragmatic action. Seism is not critical for the timber components, but is critical for the anchorage of the buildings, the overall stability, some times the joints, the establishment of diaphragmatic action and mainly for the horizontal deformations. υσμενέστερος συχνά ο άνεμος

11 Smaller scale timber structures t (traditional buildings or new ones with timber roofs and floors ) Seism is not critical for the timber components, but is critical for the anchorage of the roofs on the vertical load bearing systems (masonry or brick walls, RC frames e.t.a.) the overall stability, and the establishment of diaphragmatic action. Larger scale timber structures (buildings with long span timber frames - multi storey timber structures t e.t.c) Seism is not critical for the timber components, but is critical for the anchorage of the buildings, the overall stability, some times the joints, the establishment of diaphragmatic action and mainly for the horizontal deformations.

12 Δίδονται στοιχεία για τον σχεδιασμό και υπολογισμό: μελών σύνθετης διατομής (δοκοί και υποστυλώματα μορφής Ι), δικτυωμάτων, συστήματα και διαφραγματικών κατασκευών πατωμάτων στεγών και τοίχων κατασκευασμένων από Κεφ. 9 Μέλη σύνθετης διατομής και δομικά συστήματα ξύλινο σκελετό και διαφόρων τύπων ξυλοπλάκες (κόντρα πλακέ, ΟSB, κ.α.) Κεφ. 10 Κατασκευαστικές λεπτομέρειες και έλεγχοι Περιλαμβάνει πρόσθετες απαιτήσεις για : κατασκευαστικές λεπτομέρειες που αφορούν στις συνδέσεις, και στις διαφραγματικές κατασκευές πατωμάτων, στεγών και τοίχων, γενικότερες εργασίες στο εργοτάξιο (μεταφορά, αποθήκευση, έγερση φορέων κ.α.).

13 Κεφ. 1 Γενικά Aπαιτούμεναμ συμπληρωματικά μ κανονιστικά κείμενα. Η χρήση του ΕΝ 1995 γίνεται σε συνδυασμό με τα εξής κείμενα : 1. ΕΝ 1990:2002 «Ευρωκώδικας Βάσεις σχεδιασμού» 2. ΕΝ 1991 «ράσεις στις κατασκευές» 3. ΕΝ 1998 «Αντισεισμικός Σχεδιασμός», για τις ξύλινες κατασκευές σε σεισμικές περιοχές. (κεφ. φ 8 Ειδικοί κανόνες για κτήρια από ξύλο) ) 4. ΕΝ 1993 «Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός Κατασκευών από Χάλυβα» συνδέσεων χάλυβα με ξύλο (έλεγχο π.χ. των μεταλλικών πλακών)

14

15 Κεφ. 1 Γενικά Aπαιτούμεναμ συμπληρωματικά μ κανονιστικά κείμενα. Η χρήση του ΕΝ 1995 γίνεται σε συνδυασμό με τα εξής κείμενα : 1. ΕΝ 1990:2002 «Ευρωκώδικας Βάσεις σχεδιασμού» 2. ΕΝ 1991 «ράσεις στις κατασκευές» 3. ΕΝ 1998 «Αντισεισμικός Σχεδιασμός», για τις ξύλινες κατασκευές σε σεισμικές περιοχές. (κεφ. φ 8 Ειδικοί κανόνες για κτήρια από ξύλο) ) 4. ΕΝ 1993 «Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός Κατασκευών από Χάλυβα» συνδέσεων χάλυβα με ξύλο (έλεγχο π.χ. των μεταλλικών πλακών) υπολογισμός χαλύβδινων χιαστί συνδέσμων ακαμψίας

16 ΧΙΑΣΤΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΑΚΑΜΨΙΑΣ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΕΠΙΠΕ Ο (Caironi, Bonera, 1989) Π. Τουλιάτος

17 Κεφ. 1 Γενικά Aπαιτούμεναμ συμπληρωματικά μ κανονιστικά κείμενα Η χρήση του ΕΝ 1995 γίνεται σε συνδυασμό με τα εξής κείμενα : 1. ΕΝ 1990:2002 «Ευρωκώδικας Βάσεις σχεδιασμού» 2. ΕΝ 1991 «ράσεις στις κατασκευές» 3. ΕΝ 1998 «Αντισεισμικός Σχεδιασμός», για τις ξύλινες κατασκευές σε σεισμικές περιοχές. (κεφ. φ 8 Ειδικοί κανόνες για κτήρια από ξύλο) ) 4. ΕΝ 1993 «Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός Κατασκευών από Χάλυβα» συνδέσεων χάλυβα με ξύλο (έλεγχος π.χ. των μεταλλικών πλακών) υπολογισμός χαλύβδινων χιαστί συνδέσμων ακαμψίας υπολογισμός χαλύβδινων στοιχείων μικτών φορέων από ξύλο και χάλυβα

18 Φορείς με ξύλινα και χαλύβδινα μέλη

19 Κεφ. 1 Γενικά Aπαιτούμεναμ συμπληρωματικά μ κανονιστικά κείμενα Η χρήση του ΕΝ 1995 γίνεται σε συνδυασμό με τα εξής κείμενα : 1. ΕΝ 1990:2002 «Ευρωκώδικας Βάσεις σχεδιασμού» 2. ΕΝ 1991 «ράσεις στις κατασκευές» 3. ΕΝ 1998 «Αντισεισμικός Σχεδιασμός», για τις ξύλινες κατασκευές σε σεισμικές περιοχές. (κεφ. φ 8 Ειδικοί κανόνες για κτήρια από ξύλο) ) 4. ΕΝ 1993 «Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός Κατασκευών από Χάλυβα» 5. Εθνικό Προσάρτημα, στο οποίο περιλαμβάνονται πληροφορίες για τις παραμέτρους που αφήνονται ανοιχτές στους Ευρωκώδικες προκειμένου να συμπληρωθούν με Εθνική Επιλογή. Η μέχρι σήμερα εμπειρία στον τομέα των ξυλίνων κατασκευών στην Ελλάδα δεν είχε ως αποτέλεσμα την εξαγωγή συμπερασμάτων που να αντικρούουν τις συνιστώμενες εκ μέρους του Ευρωκώδικα τιμές των Εθνικώς προσδιοριζομένων παραμέτρων. Βάσει του ανωτέρω αιτιολογείται η αποδοχή των συνιστωμένων τιμών για τις περισσότερες περιπτώσεις. Για την περίπτωση εθνικών επιλογών διαφορετικών από τις συνιστώμενες από τον Ευρωκώδικα 5 χρησιμοποιήθηκε η διεθνής βιβλιογραφία και εμπειρία.

20 ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 5 ΜΕΡΟΣ 1-1 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΝ Σχεδιασμός ξυλίνων κατασκευών: Γενικά -Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτήρια Το παρόν Εθνικό Προσάρτημα συνοδεύει το Μέρος 1-1 του Ευρωκώδικα 5 (ΕΝ ), στο οποίο προβλέπεται Εθνική Επιλογή στα παρακάτω: (2)Α Κατάταξη φορτίων σε κλάσεις διάρκειας φορτίσεως (1)Α Κατάταξη κατασκευών σε κλάσεις λειτουργίας (1)Α Επί μέρους συντελεστές για τις ιδιότητες των υλικών 6.4.3(8) Δοκοί με αμφιπλεύρως μειούμενη διατομή, καμπύλες δοκοί και δοκοί με καμπύλητριγωνική κορωνίδα 7.2.(2) Οριακές τιμές βελών κάμψης 7.3.3(2) Οριακές τιμές ταλαντώσεων (4) Ηλώσεις ξύλο με ξύλο: κανόνες για ήλους στο σόκορο του ξύλου (7) Ηλώσεις ξύλο με ξύλο: είδη ευαίσθητα στο σχίσιμο (7) Μέθοδος σχεδιασμού διαφραγμάτων τοίχων (1) Τροποποιητικοί συντελεστές για την εξασφάλιση δυσκαμψίας συστημάτων δοκών ή δικτυωμάτων (3) Ανέγερση δικτυωμάτων με ηλοφόρες πλάκες: μέγιστο βέλος (4) Ανέγερση δικτυωμάτων με ηλοφόρες πλάκες: μέγιστη απόκλιση. Κλάση λειτουργίας 2 Περιλαμβάνονται: κατασκευές που είναι κλειστές αλλά όχι συνεχώς θερμαινόμενες,- (Π.Π.Υ.= (12 ± 3)%). κατασκευές που είναι ανοικτές αλλά δεν εκτίθενται στα καιρικά φαινόμενα (π.χ. άμεση διαβροχή), δηλαδή είναι επαρκώς στεγασμένες.- (Π.Π.Υ.= (15 ± 3)%). Κλάση λειτουργίας 3 Περιλαμβάνονται: κατασκευές που είναι πλήρως εκτεθειμένες στα καιρικά φαινόμενα (π.χ. άμεση διαβροχή) (Π.Π.Υ. > 19%), Ξύλινα μέλη κατασκευών στα οποία επικρατούν διαφορετικές συνθήκες απ ότι στην υπόλοιπη κατασκευή θα πρέπει να κατατάσσονται σε αντίστοιχη Κλάση Λειτουργίας. Για παράδειγμα για μέλη κατασκευών Κλάσεως Λειτουργίας 1 ή 2, τα οποία όμως βρίσκονται σε άμεση επαφή με το έδαφος, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα συγκέντρωσης και κυρίως εγκλωβισμού υγρασίας (Π.Π.Υ. > 19%), όποτε θα πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση Λειτουργίας (1)Α Επί μέρους συντελεστές για τις ιδιότητες των υλικών Γίνονται αποδεκτές οι τιμές οι συνιστώμενες τιμές του Πίνακα (8) Δοκοί με αμφιπλεύρως μειούμενη διατομή, καμπύλες δοκοί και δοκοί με καμπύλητριγωνική κορωνίδα Γίνεται αποδεκτή η συνιστώμενη σχέση (6.54). Οι Εθνικώς προσδιοριζόμενες ρ παράμετροι ρ έχουν ως εξής: 7.2(2) Οριακές τιμές βελών κάμψης Ισχύουν οι παρακάτω τιμές : (2)Α Κατάταξη φορτίων σε κλάσεις διάρκειας φορτίσεως Το τμήμα του φορτίου του χιονιού ψ 2Qi, θεωρείται μεσοχρόνια φόρτιση και το τμήμα του φορτίου (1- ψ 2)Qi θεωρείται βραχυχρόνια φόρτιση. Τα εξαιρετικά φορτία χιονιού και οι εξαιρετικές παρασύρσεις χιονιού όπως ορίζονται στον Ευρωκώδικα 1, Μέρος ρς1.3 και στο αντίστοιχο Εθνικό Προσάρτημα ρ θεωρούνται ως τυχηματικές καταστάσεις και κατά συνέπεια ανήκουν στην στιγμιαία κλάση διάρκειας φόρτισης (2) Οριακές τιμές ταλαντώσεων a=1,0 10 mm/kn, b=120 w inst w net,fin w fin Αμφιέρειστη l/300 l /250 l /200 Πρόβολος l/150 l /125 l /75 Το φορτίο ανέμου θεωρείται στιγμιαία φόρτιση (1)Α Κατάταξη κατασκευών σε κλάσεις λειτουργίας (4) Ηλώσεις ξύλου με ξύλο: κανόνες για ήλους στο σόκορο του ξύλου Ισχύει η σύσταση, δηλαδή τα οριζόμενα στο (3): Οι λείοι ήλοι που καρφώνονται στο σόκορο θεωρείται ότι δεν αναλαμβάνουν δυνάμεις εγκάρσια στον άξονά τους. Κλάση λειτουργίας 1 Περιλαμβάνονται : κατασκευές που είναι κλειστές και συνεχώς θερμαινόμενες (Ποσοστό Περιεχόμενης Υγρασίας ξύλου, (Π.Π.Υ. )= (9 ± 3)%) (7) Ηλώσεις ξύλου με ξύλο: είδη ευαίσθητα στο σχίσιμο Ακολουθείται η σύσταση δηλαδή το άρθρο (7) ισχύει για την ελάτη (fir - abies alba) και την ψευδοτσούγκα (Douglas fir - pseudotsouga menziensi)

21 Κεφ. 1 Γενικά Εθνικό Προσάρτημα (συνέχεια)

22 Κεφ. 1 Γενικά Aπαιτούμενα συμπληρωματικά κανονιστικά κείμενα Η χρήση του ΕΝ 1995 γίνεται σε συνδυασμό με τα εξής κείμενα : 1. ΕΝ 1990:2002 «Ευρωκώδικας Βάσεις σχεδιασμού» 2. ΕΝ 1991 «Δράσεις στις κατασκευές» 3. ΕΝ 1998 «Αντισεισμικός Σχεδιασμός», για τις ξύλινες κατασκευές σε σεισμικές περιοχές. (κεφ. 8 Εδ Ειδικοί κανόνες για κτήρια από ξύλο). ) 4. ΕΝ 1993 «Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός Κατασκευών από Χάλυβα» 5. Το Εθνικό Προσάρτημα στο οποίο περιλαμβάνονται πληροφορίες για τις παραμέτρους που αφήνονται ανοιχτές στους Ευρωκώδικες προκειμένου να συμπληρωθούν με Εθνική Επιλογή. 6. Πρότυπα ΕΝs για τα δομικά προϊόντα σχετικά με τις ξύλινες κατασκευές. Αναλυτικός κατάλογος των ΕΝs υπάρχει στον ιστότοπο του ΕΛΟΤ.

23 Κεφ. 1 Γενικά ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Oλα τα στοιχεία για τα μηχανικά χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπου ξυλείας και των προϊόντων ξύλου (αντοχές, μέτρα ελαστικότητας, πυκνότητα) βρίσκονται στα αντίστοιχα ΕΝs. εν είναι δυνατόν να υπολογιστεί ούτε μια απλή δοκός πατώματος μόνο με το κυρίως σώμα του Ευρωκώδικα 5. Περίπου 70 ΕΝs

24 Κεφ. 1 Γενικά ΕΝ 338, για φυσική ξυλεία (κωνοφόρων και πλατύφυλλων ξύλων) (TRADA, 2007)

25 Κεφ. 1 Γενικά s

26 ΓΙΑΤΙ Ο ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 5 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Όμως, τα περισσότερο χρησιμοποιούμενα ΕΝs είναι λίγα, άρα όταν αποκτηθούν τα βασικά, μπορούν να αντιμετωπιστούν οι περισσότερες τρέχουσες εφαρμογές των ξύλινων κατασκευών. Πρόσβαση πλέον και αγορά μέσω internet. To κόστος όμως ιδιαίτερα μεγάλο.

27 Κεφ. 1 Γενικά ύσχρηστος κανονισμός

28 ΓΙΑΤΙ Ο ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 5 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Tώρα πλέον όλοι οι μηχανικοί χρησιμοποιούν υπολογιστές και αυτό έχει ληφθεί υπ όψιν από την Επιτροπή σύνταξής του. Με απλά προγράμματα όπως το (Excel) η ταχύτητα και η ακρίβεια των υπολογισμών εξασφαλίζεται πλήρως. Οι «δύσχρηστοι, πολύπλοκοι» τύποι αποφασίστηκε να παραμείνουν στον Ευρωκώδικα καθώς περιγράφουν ργρ πολύ καλύτερα την συμπεριφορά των ξύλινων φορέων και των συνδέσεων τους αφού προκύπτουν από τα τελευταία ερευνητικά αποτελέσματα.

29 Κεφ. 1 Γενικά

30 Κεφ. 1 Γενικά ΓΙΑΤΙ Ο ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 5 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ O EC5 έχει αυτήν την μορφή γιατί η αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να συμπεριληφθούν μόνο οι βασικοί κανόνες σχεδιασμού και υπολογισμού με τους οποίους όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες έπρεπε καταρχήν να συμφωνούν, δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα στις Εθνικές Επιτροπές και Οργανισμούς της κάθε χώρας να αποφασίσουν ελεύθερα ποια θα είναι τα καταλληλότερα και συμβατά συμπληρωματικά άβοηθήματα και εγχειρίδια με τις τοπικές ιδιαίτερες συνθήκες, παραδόσεις και ερευνητικές εργασίες τους. Ο EC5 είναι γραμμένος για χώρες που : έχουν ήδη αναπτύξει ένα σύστημα προδιαγραφών και ερευνητικών εργασιών που αφορούν σε ξύλινες κατασκευές και έχουν ήδη πολλά βοηθήματα εγχειρίδια, και σχετικές υποστηρικτικές προδιαγραφές όπως η Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία κ.λ.π. Όταν όλες οι χώρες προσαρμόσουν τους κανονισμούς τους στον ΕC5, όλη αυτή η γνώση που θα εμπλουτίζεται από την μεγάλη εμπειρία ορισμένων χωρών θα είναι πολύ πιο εύκολα προσιτή και ιδιαίτερα στις χώρες που δεν έχουν προηγούμενους κανονισμούς. (π.χ. η Αγγλία) ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

31 Κεφ. 1 Γενικά Ορολογία που αφορά στο ξύλο, στα προϊόντα ξύλου και στις ξύλινες κατασκευές «Ο Πύργος της Βαβέλ» Πολλά δομικά συστήματα Πάρα πολλοί τύποι συνδέσεων παραδοσιακοί και σύγχρονοι Πολλά υλικά παλιά και νέα Π.χ. (Glued laminated timber = σύνθετη ξυλεία ή συγκολλητή ξυλεία ή επικολλητή ξυλεία)

32 Κεφ. 1 Γενικά ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΟΤ Τεχνική Επιτροπή ΤΕ 92 «ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» ιεπιστημονική ομάδα (ΤΕΕ, ΕΜΠ, ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΕΘΙΑΓΕ, ΣΕΒ) Ψήφισμα σχεδίων Eυρωπαϊκών Προτύπων (ΕΝ) της CEN Ενέργειες για ανάπτυξη και πιστοποίηση ξύλινων κατασκευών στην Ελλάδα Επιλογή των Ευρωπαϊκών προτύπων των οποίων πρέπει να προηγηθεί η μετάφραση και μετάφραση τίτλων Διαμόρφωση παγίωση αποδεκτής από όλους ορολογίας για το ξύλο και τις ξύλινες κατασκευές, μετάφραση ΕΝ , ενημέρωση Ευρωκώδικα 5.

33 Κεφ. 1 Γενικά ΕΝ (για την ορολογία στρογγύλης και πριστής ξυλείας σε 3 γλώσσες)

34 Κεφ. 1 Γενικά ΕΝ (μετάφραση στα Ελληνικά) EN March 1995 Με πράσινο και κίτρινο ΕΘΙΑΓΕ Round and sawn timber Terminology Part 3: E.M.Π. General terms relating to sawn timber Με μπλέ,τει ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Στρογγύλη και πριστή ξυλεία Ορολογία Μέρος 3: Γενικοί όροι σχετιζόμενοι με την πριστή ξυλεία 3.3. Planed timber Πλανισμένη ξυλεία Πριστή ξυλεία η οποία σε περιεχόμενη υγρασία 3.4. Boule (Πριστό κορμοτεμάχιο).. Ενιαίο κορμοτεμάχιο, μ, τεμαχισμένο κατά μήκος OK 3.5. Square edged Παρυφωμένη ξυλεία timber Αδρά ορθογωνισμένη ξυλεία 3.6. Wane Λειψάδα Απομείωση διατομής 3.7. Unedged timber Απαρύφωτη ξυλεία??? βλ. 3.5 ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ κατάλληλη για την τελική χρήση έχει κατεργαστεί (machining)σε όλο το μήκος και πλάτος της σε τουλάχιστον μια όψη για να αποκτήσει λεία επιφάνεια. Τεμάχια απαρύφωτης ξυλείας, που προέκυψαν από την κατά μήκος κοπή ενός κορμοτεμαχίου με επιτυχείς παράλληλες τομές μςκαι επανατοποθετήθηκαν στο αρχικό σχήμα του κορμοτεμαχίου, χωρίς τα εξακρίδια. Πριστή ξυλεία ορθογωνικής διατομής, με απομειώσεις της διατομής (λειψάδες) που εφόσον επιτρέπονται δεν υπερβαίνουν ένα ορισμένο αριθμό (ξεφαρδισμένη). φ ρ μ Στρογγυλεμένη επιφάνεια στρογγυλεμένο τμήμα διατομής λόγω του αρχικού σχήματος του κορμοτεμαχίου, με ή χωρίς φλοιό, σε οποιαδήποτε όψη (face) ή ράχη (edge) της πριστής ξυλείας. Face = πλατιά διαμήκης πλευρά ξύλου (ΕΜΠ) Οψη Edge= πλευρά (διαμήκης) ξύλου (Ευρ. 5) Ράχη Στενή διαμήκης πλευρά ξύλου (ΕΜΠ) Αποστάσεις από edge (Ευρ.5) Πριστή ξυλεία με παράλληλες όψεις και μια ή και τις δυο ράχες μη πριονισμένες (αξεφάρδιστη) Narrowest width Ελάχιστο (στενότερο) πλάτος Πλάτος απαρύφωτης ξυλείας στο στενότερο σημείο της στενότερης όψης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο γερμανικός όρος χρησιμοποιείται

35 Κεφ. 1 Γενικά ΕΝ (μετάφραση στα Ελληνικά) Αποδεκτός από όλους όρος

36 Κφ2 Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού

37 Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού Πραγματεύεται τις βασικές αρχές σχεδιασμού για την οριακή κατάσταση αστοχίας και την οριακή κατάσταση λειτουργικότητας. Η γενική φιλοσοφία σχεδιασμού είναι κοινή για όλους τους Ευρωκώδικες (οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας σε συνδυασμό με την μέθοδο των επί μρ μέρους συντελεστών). ) Έλεγχοι Οριακής Κατάστασης Αστοχίας όπου : Sd Rd Sd = τιμή σχεδιασμού των εσωτερικών δυνάμεων που δημιουργούν οι δράσεις Rd = τιμή σχεδιασμού της αντοχής (μέγεθος αντοχής σχεδιασμού)

38 Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού Έλεγχοι Οριακής Κατάστασης Αστοχίας Sd Rd ΡΑΣΕΙΣ και ΣΥΝ YΑΣΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ (Sd) (βλ. ΕΝ 1990:2002 και ΕΝ 1991 ) α. Χωρίς σεισμό Σ γg,jj Gk,j + γq,1 1 Qk,1 + ΣγQ,ii ψ0,ii Qk,i β. Mε σεισμό ΣGk,j j + Ad + Σψ2,i Qk,i ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Συγκεντρωτικός Πίνακας), (βλ. Εθνικό Προσάρτημα, ΕΝ 1990:2002) G = ίδια βάρη, Q ή q = επιβαλλόμενα φορτία, S = χιόνι, W = άνεμος γ G = 1.35 γ Q =1.5 ψ 0 (q) = 0.7 (κατοικίες, γραφεία, χώροι συνάθροισης, καταστήματα, χώροι κυκλοφορίας οχημάτων) ψ 0 (q) = 1.0 (χώροι αποθήκευσης) ψ 0 (s) = 0.5 (υψόμετρο <1000μ.), ψ 0 (s) = 0.7 (υψόμετρο >1000μ.) ψ 0 (w) = 0.6 ψ 2 (q) = 0.3 (κατοικίες, γραφεία), ψ 2 (q) = 0.6 (χώροι συνάθροισης, καταστήματα) ψ 2 (q) = 0.0 (για μη βατές στέγες, βλ. κατηγορία Η EC 0) ψ 2 (s) = 0.0 (υψόμετρο <1000μ.), ψ 2 (s) = 0.2 (υψόμετρο >1000μ.) ψ 2 (w) = 0.0

39 Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού Έλεγχοι Οριακής Κατάστασης Αστοχίας Sd Rd ΡΑΣΕΙΣ και ΣΥΝ YΑΣΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ (Sd) (βλ. ΕΝ 1990:2002 και ΕΝ 1991 ) α. Χωρίς ρςσεισμό Σ γg,j Gk,j + γq,1, Qk,1 + ΣγQ,i, ψ0,i, Qk,i Παραδείγματα συνδυασμών φορτίσεων για συνήθεις εφαρμογές

40 Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού Έλεγχοι Οριακής Κατάστασης Αστοχίας Sd Rd ΡΑΣΕΙΣ και ΣΥΝ YΑΣΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ (Sd) (βλ. ΕΝ 1990:2002 και ΕΝ 1991 ) β. Mε σεισμό ΣGk,j j + Ad + Σψ2,i Qk,i Παραδείγματα συνδυασμών φορτίσεων για συνήθεις εφαρμογές Πάτωμα κατοικίας : G + A G+ A+ ψ2(q) Q = G + A Q Mη βατή κεκλιμένη στέγη: G + A +00S W 0.0W (υψόμετρο <1000μ.)

41 Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού Έλεγχοι Οριακής Κατάστασης Αστοχίας Sd Rd Για όλα τα υλικά Sd R k γμ όπου : γ Μ είναι ο επί μέρους συντελεστής ασφαλείας

42 Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού Θεμελιώδεις συνδυασμοί δράσεων γ Μ Πίνακας 2.3 του ΕΝ Στο Εθνικό Προσάρτημα έγινε αποδοχή των συνιστώμενων από τον Ευρωκώδικα 5 τιμών. Φυσική ξυλεία (στρογγύλη, πελεκητή, πριστή solid timber): Επικολλητή ξυλεία (Glued laminated timber) : 1,25 1,3 Ξυλεία επικολλημένων ξυλοφύλλων (LVL) : 1,2 Για τον υπολογισμό των αντοχών διαφόρων ειδών ξύλου και προϊόντων ξύλου Sd R k Αντικολλητή ξυλεία «κόντρα πλακέ» (plywood) : Πλάκες προσανατολισμένων ξυλοτεμαχιδίων (Οriented Strand Boards ΟSB) : 1,3 γμ Μοριοπλάκες (Particleboards): 1,3 Ινοπλάκες σκληρές (Fibreboards hard) : 1,3 Ινοπλάκες μέσης σκληρότητας (Fibreboards medium): 1,3 Ινοπλάκες μέσης πυκνότητας (Fibreboards MDF) : 1,3 Ινοπλάκες μαλακές (Fibreboards soft) : 1,3 Συνδέσεις : 1,3 Συνδέσεις με ηλοφόρες πλάκες : 1,25 Για τον υπολογισμό των συνδέσεων Τυχηματικοί συνδυασμοί Για όλα τα υλικά και για όλα τα είδη συνδέσεων 1,0

43 Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού Θεμελιώδεις συνδυασμοί δράσεων γ Μ Φυσική ξυλεία (στρογγύλη, πελεκητή, πριστή solid timber): Επικολλητή ξυλεία (Glued laminated timber) : 1,25 1,3 Ξυλεία επικολλημένων ξυλοφύλλων (LVL) : 1,2 Αντικολλητή ξυλεία «κόντρα πλακέ» (plywood) : Πλάκες προσανατολισμένων ξυλοτεμαχιδίων (Οriented Strand Boards ΟSB) : 1,3 Επισημαίνεται η μείωση του συντελεστή γμ στο τελευταίο κείμενο του Ευρωκώδικα 5 για την επικολλητή ξυλεία και το LVL. Στις προηγούμενες εκδόσεις ήταν 1,3. O συντελεστής γμ για την επικολλητή ξυλεία και το LVL (βιομηχανικά προϊόντα ξύλου), είναι μικρότερος των υπολοίπων λόγω μείωσης των αβεβαιοτήτων κατά την παραγωγή γή τους. Μοριοπλάκες (Particleboards): 1,3 Ινοπλάκες σκληρές (Fibreboards hard) : 1,3 Ινοπλάκες μέσης σκληρότητας (Fibreboards medium): 1,3 Ινοπλάκες μέσης πυκνότητας (Fibreboards MDF) : 1,3 Ινοπλάκες μαλακές (Fibreboards soft) : 1,3 Συνδέσεις : 1,3 Συνδέσεις με ηλοφόρες πλάκες : 1,25 Αντίθετα, για τον υπολογισμό των συνδέσεων, ο συντελεστής γμ που αφορά στα μεταλλικά συνδετικά μέσα (κοχλίες, ήλους, κλπ.) ) αυξήθηκε από 11σε 1,1 13 1,3. Τυχηματικοί συνδυασμοί Για όλα τα υλικά και για όλα τα είδη συνδέσεων 1,0

44 Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών Π. Τουλιάτος «Σημειώσεις Οικοδομικής»

45 Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών Έλεγχοι Οριακής Κατάστασης Αστοχίας Sd Rd Για όλα τα υλικά Sd R k γμ

46 Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών Έλεγχοι Οριακής Κατάστασης Αστοχίας Sd Rd Για όλα τα άλλα υλικά S Sd R k γμ Για το ξύλο Sd kmod R k γμ όπου: R k γ Μ είναι η χαρακτηριστική τιμή της φέρουσας ικανότητας είναι ο επί μέρους συντελεστής για μία ιδιότητα του υλικού k mod είναι ένας τροποποιητικός συντελεστής με τον οποίο λαμβάνεται υπόψη η επιρροή της διάρκειας φόρτισης και το ποσοστό περιεχομένης υγρασίας του ξύλου.

47 Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών k mod είναι ένας τροποποιητικός συντελεστής με τον οποίο λαμβάνεται υπόψη η επιρροή στις αντοχές και στις ιδιότητες δυσκαμψίας του ξύλου της : 1. διάρκειας φόρτισης Sd kmod R k γμ Η φέρουσα ικανότητα του ξύλου και των προϊόντων ξύλου επηρεάζεται σημαντικά από τον χρόνο επιβολής των φορτίων. Παραλαμβάνονται λιγότερα φορτία όταν αυτά καταπονούν την κατασκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. μόνιμα). Γι αυτό οι δράσεις που εισάγονται στους υπολογισμούς κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με την διάρκεια τους, οι οποίες ονομάζονται (κατηγορίες διάρκειας φόρτισης).

48 Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών η επιρροή της διάρκειας φορτίσεως Πίνακας κατατάξεως φορτίσεων σε κατηγορίες διάρκειας όπως ορίζονται στο Ελληνικό Εθνικό Προσάρτημα (βλ. επίσης ΕΝ , Πίνακες 2.1, 2.2) Kατηγορίεςί δά διάρκειας Παραδείγματα φορτίων Σωρευτική ήδά διάρκεια φόρτισης χαρακτηριστικού φορτίου Μόνιμη ίδιο βάρος άνω των 10 ετών Μακροχρόνια φορτία αποθηκεύσεως 6 μήνες έως 10 έτη Μεσοχρόνια Επιβαλλόμενα (κινητά) φορτία πατωμάτων 1 εβδομάδα έως 6 μήνες Βραχυχρόνια χιόνι λιγότερο από ό11 εβδομάδα Στιγμιαία άνεμος, τυχηματικά φορτία (π.χ. σεισμός) Παρατηρήσεις : Σύμφωνα με το Εθνικό Προσάρτημα, το φορτίο του χιονιού θεωρείται βραχυχρόνια φόρτιση και ο άνεμος τυχηματική.

49 Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών η επιρροή της διάρκειας φορτίσεως Πίνακας Κατατάξεως φορτίσεων σε κατηγορίες διάρκειας όπως ορίζονται στο Ελληνικό Εθνικό Προσάρτημα (βλ. επίσης ΕΝ , Πίνακες 2.1, 2.2) Κατηγορία διάρκειας Παραδείγματα φορτίων Σωρευτική διάρκεια φόρτισης χαρακτηριστικού φορτίου Μόνιμη ίδιο βάρος άνω των 10 ετών Μακροχρόνια φορτία αποθηκεύσεως 6 μήνες έως 10 έτη Μεσοχρόνια Επιβαλλόμενα (κινητά) φορτία πατωμάτων 1 εβδομάδα έως 6 μήνες Βραχυχρόνια χιόνι λιγότερο από 1 εβδομάδα Στιγμιαία άνεμος, τυχηματικά φορτία (π.χ. σεισμός) Cost E55 Για άλλες χώρες το χιόνι μπορεί να είναι μεσοχρόνια φόρτιση και ο άνεμος βραχυχρόνια.

50 Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών Τιμές του k mod (βλ. ΕΝ , 2.4.1, Πίνακα 3.1, Amendment, EN :2004/A - June 2008)) Μόνιμη δράση Υλικό Πρότυπο Κατηγορία Λειτουργίας Κατηγορίαδιάρκειαςφόρτισης Μακρο- Μεσοχρόνια Βραχυχρόνια χρόνια δράση δράση δράση Στιγμιαία δράση Μειωτικός συντελεστής των αντοχών εκτός στιγμιαίας φόρτισης (άνεμο,σεισμό) Φυσική ξυλεία Επικολλητή ξυλεία Ξυλεία επικολλημένων ξυλοφύλλων (LVL) Αντικολλητή ξυλεία ( κόντρα-πλακέ, plywood) py ΕΝ ΕΝ EN 14374, EN ΕΝ 636 ΕΝ ΕΝ ΕΝ ,60 0,70 0,80 0,90 1,10 2 0,60 0,70 0,80 0,90 1, , , , , ,90 Πλάκες προσανατολισμένων ξυλοτεμαχιδίων (Οriented Strand Boards - OSB) EN 300 OSB/2 OSB/3, OSB/4 OSB/3, OSB/ ,30 0,40 0,30 0,45 0,50 0,40 0,65 0,70 0,55 0,85 0,90 0,70 1,10 1,10 0,90 Μοριοπλάκες (particleboards) ΕΝ 312 Τύπου P4, P5 Τύπου P5 Τύπου P6, P7 Τύπου P ,30 0,20 0,40 0,30 0,45 0,30 0,50 0,40 0,65 0,45 0,70 0,55 0,85 0,60 0,90 0,70 1,10 0,80 1,10 0,90 Ινοπλάκες σκληρές ΕΝ (Fibreboards, hard ή HB.LA, HB.HLA1 ή 2 hardboard) HB.HLA1 ή ,30 0,20 0,45 0,30 0,65 0,45 0,85 0,60 1,10 0,80 Ινοπλάκες μέσης σκληρότητας (Fibreboards, medium ή mediumboard) ΕΝ MBH.LA1 ή 2 ΜΒΗ.ΗLS1 ή 2 ΜΒΗ ΗLS1 ή 2 1 0,20 0,40 0,60 0,80 1,10 1 0,20 0,40 0,60 0,80 1,10 ή mediumboard) ΜΒΗ.ΗLS1 ή , ,80 Ινοπλάκες μέσης πυκνότητας (Fibreboards, MDF) EN MDF.LA, MDF.HLS MDF.HLS 1 2 0,20-0,40-0,60-0,80 0,45 1,10 0,80

51 Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού O k mod είναι ένας τροποποιητικός συντελεστής με τον οποίο λαμβάνεται υπόψη η επιρροή : της διάρκειας φόρτισης και τoυ ποσοστού περιεχομένης υγρασίας του ξύλου (Π.Π.Υ.) Sd kmod R k γμ Μείωση μηχανικών αντοχών σε συνδυασμό με την διάρκεια φόρτισης (kmod) Αύξηση ερπυστικών παραμορφώσεων (k def ) Μεταβολές διαστάσεων διατομής, στρεβλώματα, ρηγματώσεις ξήρανσης Σήψη όταν Π.Π.Υ. > 20%

52 Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών Sd kmod R k γμ «Ποσοστό Περιεχόμενης Υγρασίας ξύλου» (Π.Π.Υ.%) = Βάρος περιεχόμενου νερού x 100 Bάρος αποξηραμένου ξύλου Μείωση μηχανικών αντοχών σε συνδυασμό με τη διάρκεια φόρτισης

53 Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών Στον EC5 καθορίζονται «κατηγορίες λειτουργίας" στις οποίες κατατάσσονται οι κατασκευές ανάλογα με την σχετική υγρασία και θερμοκρασία του περιβάλλοντος τους. Το σύστημα των κατηγοριών λειτουργίας προορίζεται κυρίως για τον καθορισμό τιμών αντοχών μέσω του συντελεστή kmod.

54 Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών Τιμές του k mo d (βλ. ΕΝ , 2.4.1, Πίνακα 3.1, Ammendment, EN :2004/A - June 2008)) Φυσική ξυλεία Επικολλητή ξυλεία Ξυλεία επικολλημένων ξυ λοφύλλων (LVL) ΕΝ ΕΝ EN 14374, EN Μόνιμη δράση Υλικό Πρότυπο Κατηγορία Λειτουργίας Κατηγορία διάρκειαςφόρτισης Μακροχρόνιχρόνιχρόνια Μεσο- Βραχυ- δράση δράση δράση Στιγμιαία δράση 1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 2 0,60 0,70 0,80 0,90 1, , , , , ,90 Μειωτικός συντελεστής των αντοχών εκτός στιγμιαίας φόρτισης (άνεμο, σεισμό) Αντικολλητή ξυλεία ( κόντρα-πλακέ, plywood) py ΕΝ 636 ΕΝ ΕΝ ΕΝ Πλάκες προσανατολισμένων ξυ λοτεμαχιδίων (Οriented Strand Boards - OSB) EN 300 OSB/2 OSB/3, OSB/4 OSB/3, OSB/ ,30 0,40 0,30 0,45 0,50 0,40 0,65 0,70 0,55 0,85 0,90 0,70 1,10 1,10 0,90 Μοριοπλάκες (particleboards) ΕΝ 312 Τύπου P4, P5 Τύπου P5 Τύπου P6, P7 Τύπου P ,30 0,20 0,40 0,30 0,45 0,30 0,50 0,40 0,65 0,45 0,70 0,55 0,85 0,60 0,90 0,70 1,10 0,80 1,10 0,90 Ινοπλάκες σκληρές ΕΝ (Fibreboards hard ή HB.LA, HB.HLA1 ή 2 hardboard) HB.HLA1 ή ,30 0,20 0,45 0,30 0,65 0,45 0,85 0,60 1,10 0,80 Ινοπλάκες μέσης σκληρότητας (Fibreboards medium ή mediumboard) ΕΝ MBH.LA1 ή 2 ΜΒΗ.ΗLS1 ή 2 ΜΒΗ.ΗLS1 ή 2 ή ) ή ,20 0,20-0,40 0,40-0,60 0,60-0,80 0,80 0,45 1,10 1,10 0,80 Ινοπλάκες μέσης πυκνότητας (Fibreboards MDF) EN MDF.LA, MDF.HLS MDF.HLS 1 2 0,20-0,40-0,60-0,80 0,45 1,10 0,80

55 Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών Στον EC5 καθορίζονται «κατηγορίες λειτουργίας» στις οποίες κατατάσσονται οι κατασκευές ανάλογα με την σχετική υγρασία και θερμοκρασία του περιβάλλοντος τους. Το σύστημα των κατηγοριών λειτουργίας προορίζεται κυρίως για τον καθορισμό τιμών αντοχών μέσω του συντελεστή kmod. Πίνακας κατάταξης κατασκευών σε κατηγορίες λειτουργίας (βλ. ΕΝ , ) Κατηγορία λειτουργίας Θερμοκρασία και σχετική υγρασία περιβάλλοντος 1 20 ο C, υγρασία >65% για λίγες εβδομάδες το χρόνο. Πώς συνδέονται οι κατηγορίες λειτουργίας των κατασκευών με το? εβδομάδες το χρόνο ο C, υγρασία >85% για λίγες Π.Π.Υ. του ξύλου 3 Κλιματικές συνθήκες οι οποίες οδηγούν σε Π.Π.Υ. του ξύλου ανώτερο από εκείνο της κατηγορίας 2

56 Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών Το ξύλο είναι ιδιαίτερα υγροσκοπικό υλικό. Από την ώρα που υλοτομείται και σε όλη την διάρκεια της ζωής του ως δομικό μέλος, αποδίδει ή προσλαμβάνει υγρασία έως ότου το ποσοστό της υγρασίας του σταθεροποιηθεί στο λεγόμενο «ποσοστό υγρασίας σε ισορροπία με το περιβάλλον». Το ποσοστό αυτό εξαρτάται άμεσα από την θερμοκρασία και την σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας του χώρου που βρίσκεται το ξύλο. ξ ξ θ Επομένως ένα αποξηραμένο ξύλινο στοιχείο όταν εκτεθεί σε υγρή ατμόσφαιρα τείνει να επαναπροσλάβει υγρασία και να διογκωθεί ή το αντίθετο.

57 Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών Η υγρασία επηρεάζει σημαντικά τις μηχανικές ιδιότητες του ξύλου όταν μεταβάλλεται κάτω από το σημείο κορεσμού των ινωδών κυττάρων του (δηλαδή Π.Π.Υ. <25-30%). Λόγω της συμπύκνωσης της μάζας των κυτταρικών τοιχωμάτων, οι μηχανικές αντοχές του ξύλου μειώνονται όταν αυξάνεται η περιεχόμενη υγρασία του και αυξάνονται όταν ελαττώνεται η υγρασία. Π. Τουλιάτος «Σημειώσεις Οικοδομικής» ΠΠΥ < 20% 20% <ΠΠΥ < 30% ΠΠΥ ~30% 30% < ΠΠΥ <300% Ξηρή Ξυλεία Υγρή ή πράσινη Ελεύθερο νερό στις κοιλότητες (dry wood) ξυλεία (green wood) των ινωδών κυττάρων = Όταν τα τοιχώματα των ινωδών κυττάρων του ξύλου είναι πλήρως διαβρεγμένα χωρίς όμως να υπάρχει ελεύθερο νερό στις κοιλότητες τους, τότε θεωρείται ότι το ξύλο βρίσκεται στο σημείο κορεσμού των ινωδών κυττάρων του ή στο σημείο ινοκόρου (Π.Π.Υ. 25%-35% ανάλογα με το είδος της ξυλείας). 30% < ΠΠΥ <300%

58 Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών Πίνακας κατάταξης κατασκευών σε κατηγορίες λειτουργίας (βλ. ΕΝ , και Εθνικό Προσάρτημα) Κατηγορίες Θερμοκρασία και σχετική υγρασία Ποσοστό περιεχόμενης λειτουργίας περιβάλλοντος υγρασίας του ξύλου (Π.Π.Υ.) Π Υ 1 20 ο C, υγρασία >65% για λίγες εβδομάδες το χρόνο ο C, υγρασία >85% για λίγες εβδομάδες το χρόνο. 3 Κλιματικές συνθήκες οι οποίες οδηγούν σε Π.Π.Υ. του ξύλου ανώτερο από εκείνο της κατηγορίας 2. Το Π.Π.Υ. των ξύλινων στοιχείων που χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους χώρους σταθεροποιείται στο 9 ±3%. Π.Π.Υ. ξύλινων στοιχείων = (12 ± 3)% Π.Π.Υ. ξύλινων στοιχείων = (15 ± 3)% Παραδείγματα Κλειστές κατασκευές ή χώροι που θερμαίνονται, θερμές στέγες, εσωτερικά πατώματα και εσωτερικοί τοίχοι. Κλειστές κατασκευές, μη θερμαινόμενες. Ανοικτές στεγασμένες κατασκευές, που (15 ± 3)% δεν εκτίθενται στα καιρικά φαινόμενα (π.χ. άμεση διαβροχή), ψυχρές στέγες, εξωτερικοί τοίχοι. Π.Π.Υ. ξύλινων στοιχείων >19%. Κατασκευές πλήρως εκτεθειμένες στα καιρικά φαινόμενα (π.χ. άμεση διαβροχή). Παρατήρηση : Ξύλινα μέλη κατασκευών στα οποία επικρατούν διαφορετικές συνθήκες ανά χώρο θα πρέπει να κατατάσσονται σε αντίστοιχη κατηγορία λειτουργίας. Για παράδειγμα, τα μέλη κατασκευών κλάσεως λειτουργίας 1 ή 2, που βρίσκονται σε άμεση επαφή με το έδαφος, με μεγάλη πιθανότητα α συγκέντρωσης και εγκλωβισμού υγρασίας ας (Π.Π.Υ. > 19%), θα πρέπει να ελέγχονται για γακατηγορία αηγοραλειτουργίας ουργας 3.

59 Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών Εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες φέροντα ξύλινα στοιχεία (κατηγορία υγρασίας 3)

60 Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών Εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες ξύλινες κατασκευές (κατηγορία υγρασίας 3)

61 Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών κατηγορία υγρασίας 2 για τα μέλη που είναι μη εκτεθειμένα, και κατηγορία υγρασίας 3 για τα ξύλινα μέλη που είναι εκτεθειμένα κατηγορία υγρασίας τουλάχιστον 2 για ξύλινες κατασκευές σε κολυμβητήρια

62 Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών Στεγασμένες ανοιχτές ξύλινες κατασκευές (κατηγορία υγρασίας 2) Ξύλινος σκελετός εξωτερικού τοίχου (κατηγορία υγρασίας 2)

63 Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών (κατηγορία υγρασίας 2) Ψυχρές στέγες Θερμές στέγες (κατηγορία υγρασίας 1) Εσωτερικοί θερμαινόμενοι χώροι

64 Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών Τιμές του k mo d (βλ. ΕΝ , 2.4.1, Πίνακα 3.1, Ammendment, EN :2004/A - June 2008)) Φυσική ξυλεία Επικολλητή ξυλεία Ξυλεία επικολλημένων ξυ λοφύλλων (LVL) ΕΝ ΕΝ EN 14374, EN Μόνιμη δράση Υλικό Πρότυπο Κατηγορία Λειτουργίας Κατηγορία διάρκειαςφόρτισης Μακροχρόνιχρόνιχρόνια Μεσο- Βραχυ- δράση δράση δράση Στιγμιαία δράση Ίδιες τιμές του k 1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 mod για τη φυσική, 2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 την επικολλητή ξυλεία, το LVL και , , , , ,90 το «κόντρα-πλακέ» για όλες τις κατηγορίες λειτουργίας και διάρκειας φόρτισης. Αντικολλητή ξυλεία ( κόντρα-πλακέ, plywood) py ΕΝ 636 ΕΝ ΕΝ ΕΝ Πλάκες προσανατολισμένων ξυ λοτεμαχιδίων (Οriented Strand Boards - OSB) EN 300 OSB/2 OSB/3, OSB/4 OSB/3, OSB/ ,30 0,40 0,30 0,45 0,50 0,40 0,65 0,70 0,55 0,85 0,90 0,70 1,10 1,10 0,90 Μοριοπλάκες (particleboards) ΕΝ 312 Τύπου P4, P5 Τύπου P5 Τύπου P6, P7 Τύπου P ,30 0,20 0,40 0,30 0,45 0,30 0,50 0,40 0,65 0,45 0,70 0,55 0,85 0,60 0,90 0,70 1,10 0,80 1,10 0,90 Ινοπλάκες σκληρές ΕΝ (Fibreboards hard ή HB.LA, HB.HLA1 ή 2 hardboard) HB.HLA1 ή ,30 0,20 0,45 0,30 0,65 0,45 0,85 0,60 1,10 0,80 Ινοπλάκες μέσης σκληρότητας (Fibreboards medium ή mediumboard) ΕΝ MBH.LA1 ή 2 ΜΒΗ.ΗLS1 ή 2 ΜΒΗ.ΗLS1 ή 2 ή ) ή ,20 0,20-0,40 0,40-0,60 0,60-0,80 0,80 0,45 1,10 1,10 0,80 Ινοπλάκες μέσης πυκνότητας (Fibreboards MDF) EN MDF.LA, MDF.HLS MDF.HLS 1 2 0,20-0,40-0,60-0,80 0,45 1,10 0,80

65 Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών Τιμές του k mo d (βλ. ΕΝ , 2.4.1, Πίνακα 3.1, Ammendment, EN :2004/A - June 2008)) Φυσική ξυλεία Επικολλητή ξυλεία Ξυλεία επικολλημένων ξυ λοφύλλων (LVL) ΕΝ ΕΝ EN 14374, EN Μόνιμη δράση 0,60 0, Υλικό Πρότυπο Κατηγορία Λειτουργίας Κατηγορία διάρκειαςφόρτισης Μακροχρόνιχρόνιχρόνια Μεσο- Βραχυ- δράση δράση δράση 0,70 0, ,80 0, ,90 0, Στιγμιαία δράση 1,10 1, Μειωτικός συντελεστής των αντοχών εκτός στιγμιαίας φόρτισης (άνεμο σεισμό) 3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 Επισημαίνεται η σημαντική μείωση της αντοχής των ξύλων (40% - έως και 50%) για τα μεγάλης διάρκειας φορτία (μόνιμα και μακροχρόνια). Αντικολλητή ξυλεία ( κόντρα-πλακέ, plywood) py ΕΝ 636 ΕΝ ΕΝ ΕΝ Πλάκες προσανατολισμένων ξυ λοτεμαχιδίων (Οriented Strand Boards - OSB) EN 300 OSB/2 OSB/3, OSB/4 OSB/3, OSB/ ,30 0,40 0,30 0,45 0,50 0,40 0,65 0,70 0,55 0,85 0,90 0,70 1,10 1,10 0,90 Μοριοπλάκες (particleboards) ΕΝ 312 Τύπου P4, P5 Τύπου P5 Τύπου P6, P7 Τύπου P ,30 0,20 0,40 0,30 0,45 0,30 0,50 0,40 0,65 0,45 0,70 0,55 0,85 0,60 0,90 0,70 1,10 0,80 1,10 0,90 Ινοπλάκες σκληρές ΕΝ (Fibreboards hard ή HB.LA, HB.HLA1 ή 2 hardboard) HB.HLA1 ή ,30 0,20 0,45 0,30 0,65 0,45 0,85 0,60 1,10 0,80 Ινοπλάκες μέσης σκληρότητας (Fibreboards medium ή mediumboard) ΕΝ MBH.LA1 ή 2 ΜΒΗ.ΗLS1 ή 2 ΜΒΗ.ΗLS1 ή 2 ή ) ή ,20 0,20-0,40 0,40-0,60 0,60-0,80 0,80 0,45 1,10 1,10 0,80 Ινοπλάκες μέσης πυκνότητας (Fibreboards MDF) EN MDF.LA, MDF.HLS MDF.HLS 1 2 0,20-0,40-0,60-0,80 0,45 1,10 0,80

66 Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών Τιμές του k mo d (βλ. ΕΝ , 2.4.1, Πίνακα 3.1, Ammendment, EN :2004/A - June 2008)) Φυσική ξυλεία Επικολλητή ξυλεία Ξυλεία επικολλημένων ξυ λοφύλλων (LVL) ΕΝ ΕΝ EN 14374, EN Μόνιμη δράση Υλικό Πρότυπο Κατηγορία Λειτουργίας Κατηγορία διάρκειαςφόρτισης Μακροχρόνιχρόνιχρόνια Μεσο- Βραχυ- δράση δράση δράση Στιγμιαία δράση 1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 2 0,60 0,70 0,80 0,90 1, , , , , ,90 Μειωτικός συντελεστής των αντοχών εκτός στιγμιαίας φόρτισης (άνεμο σεισμό) Αντικολλητή ξυλεία ( κόντρα-πλακέ, plywood) py ΕΝ 636 ΕΝ ΕΝ ΕΝ Πλάκες προσανατολισμένων ξυ λοτεμαχιδίων (Οriented Strand Boards - OSB) Μοριοπλάκες (particleboards) EN 300 OSB/2 OSB/3, OSB/4 OSB/3, OSB/4 ΕΝ 312 Τύπου P4, P5 Τύπου P5 Τύπου P6, P7 Τύπου P7 Ινοπλάκες σκληρές ΕΝ (Fibreboards hard ή HB.LA, HB.HLA1 ή 2 hardboard) HB.HLA1 ή 2 Ινοπλάκες μέσης σκληρότητας (Fibreboards medium ή mediumboard) ΕΝ MBH.LA1 ή 2 ΜΒΗ.ΗLS1 ή 2 ΜΒΗ.ΗLS1 ή 2 ή ) ή ,30 0,40 0,30 0,30 0,20 0,40 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20-0,45 0,50 0,40 0,45 0,30 0,50 0,40 0,45 0,30 0,40 0,40-0,65 0,70 0,55 0,65 0,45 0,70 0,55 0,65 0,45 0,60 0,60-0,85 0,90 0,70 0,85 0,60 0,90 0,70 0,85 0,60 0,80 0,80 0,45 1,10 1,10 0,90 1,10 0,80 1,10 0,90 1,10 0,80 1,10 1,10 0,80 Επισημαίνεται η σημαντική μείωση της αντοχής (70% - έως και 80%) των ξυλοπλακών διαφόρων τύπων όταν καταπονούνται από μόνιμες (ίδια βάρη) και μακροχρόνιες δράσεις (φορτία αποθήκευσης). Οι ξυλοπλάκες για τις οποίες δεν υπάρχει τιμή, θεωρούνται ακατάλληλες για φέροντα στοιχεία. Ινοπλάκες μέσης πυκνότητας (Fibreboards MDF) EN MDF.LA, MDF.HLS MDF.HLS 1 2 0,20-0,40-0,60-0,80 0,45 1,10 0,80

67 Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Όταν ένας συνδυασμός φορτίων απαρτίζεται από δράσεις που κατατάσσονται σε διαφορετικές κατηγορίεςδιάρκειας φορτίσεων, θα πρέπει να λαμβάνεται η τιμή του k mod που αντιστοιχεί στην δράση μικρότερης διάρκειας. π.χ. για έναν συνδυασμό (1.35G+1.5S) που περιλαμβάνει ένα μόνιμο (ίδιο βάρος) και ένα βραχυχρόνιο φορτίο (χιόνι), θα πρέπει να χρησιμοποιείται η τιμή του k mod που αντιστοιχεί στο βραχυχρόνιο φορτίο. ΑΡΑ, ο δυσμενέστερος συνδυασμός φορτίσεων εξαρτάται και από την αντίστοιχη τιμή του k mod.

68 Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών Πώς μπορούμε να το ελέγξουμε ;;; l = 8,1m Myd kmod R R k γμ Υπολογισμός αμείβοντα από επικολλητή ξυλεία (επικάλυψη στέγης από φύλλα χαλκού) Ελέγχουμε τον λόγο γm Μyd / kmod 1,0 Ο μέγιστος λόγος δίδει τον δυσμενέστερο συνδυασμό

69 Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών ΠΡΟΣΟΧΗ, σε στέγες με βαριά επικάλυψη π.χ. κολυμβητά κεραμίδια ή σχιστόπλακες, ο συνδυασμός φόρτισης 1.35G στον οποίο αντιστοιχεί kmod =0.60 μπορεί να είναι δυσμενέστερος από τον συνδυασμό 1.35G+1.5S στον οποίο αντιστοιχεί kmod =0.90. Υπολογισμός αμείβοντα ζευκτού από φυσική ξυλεία Ελέγχουμε τον λόγο γmμyd/kmod 1,3 Ο μέγιστος λόγος δίδει τον δυσμενέστερο συνδυασμό

70 Κεφ. 2 Βάσεις σχεδιασμού, Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών Έλεγχοι Οριακής Κατάστασης Αστοχίας Sd Rd Για όλα τα άλλα υλικά Sd R k γμ Για το ξύλο Sd kmod R k γμ όπου: R k γ Μ είναι η χαρακτηριστική τιμή της φέρουσας ικανότητας είναι ο επί μέρους συντελεστής για μία ιδιότητα του υλικού k mod είναι ένας τροποποιητικός συντελεστής με τον οποίο λαμβάνεται υπόψη η επιρροή της διάρκειας φορτίσεως και το ποσοστό περιεχομένης υγρασίας του ξύλου.

71 Κεφ. 2, 3, 6 : Βάσεις σχεδιασμού, Ιδιότητες υλικών, Οριακές καταστάσεις αστοχίας Έλεγχοι Οριακής Κατάστασης Αστοχίας Sd Rd Για όλα τα άλλα υλικά Sd R k γμ Στην πραγματικότητα για το ξύλο Sd kmod Φ R k όπου: R R k γ Μ k mod είναι η χαρακτηριστική τιμή της φέρουσας ικανότητας είναι ο επί μέρους συντελεστής για μία ιδιότητα του υλικού είναι ένας τροποποιητικός συντελεστής με τον οποίο λαμβάνεται υπόψη η επιρροή της διάρκειας φορτίσεως και το ποσοστό περιεχομένης υγρασίας του ξύλου. γμ Φ διάφοροι αυξητικοί των αντοχών συντελεστές : - k h = συντελεστής επιρροής μεγέθους μέλους, - k sys = συντελεστής αντοχής συστήματος λόγω διανομής φορτίων

72 Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών k h =συντελεστής ύψους (επιρροή μεγέθους μέλους στην καμπτική και εφελκ. αντοχή) Λαμβάνει υπ όψιν το «φαινόμενο κλίμακας», την παρατηρούμενη δηλαδή αύξηση της αντοχής ενός δοκιμίου όταν μειώνεται ο όγκος του. Όσο μικρότερος είναι ο όγκος ενός δομικού στοιχείου, τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα να βρεθούν περιοχές χαμηλής αντοχής που θα καθορίσουν την αντοχή του συνόλου. Στο ξύλο το φαινόμενο αυτό είναι πολύπιοέντονοαπόάλλαδομικάυλικά, λόγω της μεγάλης πιθανότητας ύπαρξης ρόζων και άλλων φυσικών ελαττωμάτων τα οποία καθορίζουν την αντοχή των ξύλινων μελών. Sd kmod k h R k γμ Συντελεστής (k h ) Αντοχές που Τύποι Παρατηρήσεις τροποποιούνται k h Φυσική ξυλεία ΕΝ , 3.2 Κάμψη και εφελκυσμός // στις ίνες, f m,k f t,0,k k h 150 = min h 1, 3 0,2 Αυξητικός συντελεστής. Ισχύει για : ρk 700 kg/m3, h< των 150 mm. h (mm) =ύψος διατομής που καταπονείται σε κάμψη ή η μέγιστη διάσταση διατομής που καταπονείται σε εφελκυσμό. k h Επικολλητή ξυλεία ΕΝ , 3.3 Κάμψη και εφελκυσμός // στις ίνες, f m,k f t,0,k k h 600 0, 1 = min h 11, Αυξητικός συντελεστής. Ισχύει για : h< των 600 mm. h (mm) =ύψος διατομής που καταπονείται σε κάμψη ή η μέγιστη διάσταση της διατομής που καταπονείται σε εφελκυσμό. k Αξ h Κάμψη, f Αυξητικός συντελεστής. m,k s 300 k h = min h 12, Ξυλεία επικολλημένων ξυλοφύλλων (LVL) ΕΝ , 3.4 h=ύψος διατομής σε κάμψη σε mm, s= συντελεστής φαινομένου κλίμακας. Λαμβάνεται όπως δηλώνεται στο ΕΝ k h εφελκυσμός// στις s / 2 Αυξητικός συντελεστής. Ισχύει για : 3000 Ξυλεία επικολλημένων ίνες, f l=μήκος μέλους σε mm, t,0,k ξυλοφύλλων (LVL) k l = min l s= συντελεστής φαινομένου κλίμακας. ΕΝ , 3.4 Λαμβάνεται όπως δηλώνεται στο ΕΝ ,1

73 Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών Αυξητικός συντελεστής αντοχής συστήματος λόγω διανομής φορτίων (k sys ) (ΕΝ , 6.6). Sd kmod k sys R k γμ Επηρεάζει όλες τις αντοχές ενός κύριου φορέα αυξάνοντας τες κατά 10% όταν υπάρχουν συστήματα διανομής φορτίων (k sys =1,1). Xρησιμοποιείται όταν αρκετοί (τουλάχιστον 4) ίδιου τύπου φορείς (π.χ. δοκοί, ορθοστάτες τοίχων, δικτυώματα), είναι τοποθετημένοι σε ίσες περίπου αποστάσεις και συνδέονται εγκάρσια μεταξύ τους με δευτερεύοντα δομικά στοιχεία τα οποία μπορούν να μοιράσουν τα φορτία.

74 Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών Αυξητικός συντελεστής αντοχής συστήματος λόγω διανομής φορτίων (k sys ) (ΕΝ , 6.6). Sd kmod k sys R k γμ Παραδείγματα κύριων φερόντων συστημάτων των οποίων όλες οι αντοχές μπορούν να αυξηθούν κατά 10%. (k sys = 1,1) είναι : 4 τουλάχιστον ολόσωμες δοκοί πατώματος ή στεγών ανά αποστάσεις περίπου 60εκ., ή 4 τουλάχιστον ολόσωμα υποστυλώματα (π.χ. χ ορθοστάτες ξύλινων τοίχων) που συνδέονται μεταξύ τους με δευτερεύοντα φέροντα στοιχεία τα οποία αποτελούν συστήματα διανομής φορτίων ( τεγίδες, δοκίδες, επικαλύψεις από σανίδες ή κόντρα-πλακέ, καδρόνια κ.λ.π). Δικτυώματα στεγών τοποθετημένων σε αξονικές αποστάσεις όχι μεγαλύτερες από 1,2 m. Μπορεί να θεωρηθεί ότι τα καδρόνια επικεραμώσεως, οι τεγίδες, ή επιφανειακά στοιχεία που εδράζονται στα δικτυώματα (σανίδωμα, κόντρα- πλακέ, OSB κ.α.), μπορούν να διανείμουν το φορτίο στα γειτνιάζοντα δικτυώματα, με την προϋπόθεση ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία διανομής φορτίου καλύπτουν τουλάχιστον δύο ανοίγματα, και είναι κλιμακωτά διατεταγμένα.

75 Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών Υπενθυμίζεται ότι όλα τα στοιχεία για τα μηχανικά χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων ξυλείας και των προϊόντων ξύλου (αντοχές, μέτρα ελαστικότητας και διάτμησης, πυκνότητα), βρίσκονται στα σχετικά ΕΝs και όχι σε αυτό το κεφάλαιο. Θεμελιώδεις συνδυασμοί δράσεων γ Μ Για τα υλικά στα οποία αναφέρεται Ευρωκώδικας 5 βλ. πίνακες συντελεστών : Φυσική ξυλεία (στρογγύλη, πελεκητή, πριστή solid 1,3 timber): Επικολλητή ξυλεία (Glued laminated timber) : 1,25 Ξυλεία επικολλημένων ξυλοφύλλων (LVL) : 1,2 Αντικολλητή ξυλεία «κόντρα πλακέ ό λ έ( (plywood), 13 1,3 Πλάκες προσανατολισμένων ξυλοτεμαχιδίων (Οriented Strand Boards ΟSB) : Μοριοπλάκες (particleboards): 1,3 Ινοπλάκες σκληρές (Fibreboards, hard) : 1,3 Για νέα υλικά, βλ. νέα ΕΝs Ινοπλάκες μέσης σκληρότητας (Fibreboards, medium): 1,3 Ινοπλάκες μέσης πυκνότητας (Fibreboards, MDF) : 1,3 Ινοπλάκες μαλακές (Fibreboards, soft): 1,3

76 Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών Φυσική ξυλεία (solid timber) Ξυλεία από κωνοφόρα ή βελονοφόρα: χαρακτηρίζεται ως μαλακή ξυλεία (softwood). Στα κωνοφόρα συμπεριλαμβάνονται η πεύκη, η ελάτη, το κυπαρίσσι, ο ίταμος, η άρκευθος, η ψευδοτσούγκα (Douglas fir), το pitch pine i κλπ. Ξυλεία από πλατύφυλλα ή φυλλοβόλα: Παρατήρηση: χαρακτηρίζεται ως σκληρή ξυλεία (hardwood). Στα πλατύφυλλα συμπεριλαμβάνονται η δρύς, η καστανιά, η καρυδιά, δά η συμήδα, το σφενδάμι, η φτελιά, η οξυά, ο πλάτανος, η φιλύρα, η λεύκη, η μπάλσα κλπ. οι ονομασίες «μαλακή» ή «σκληρή» ξυλεία δεν συνεπάγονται αντίστοιχη σκληρότητα. Η ψευδοτσούγκα (Douglas fir) είναι ιδιαίτερα σκληρό ξύλο, ενώ η μπάλσα πολύ μαλακό. H φυσική ξυλεία παράγεται με την μορφή στρογγύλης ξυλείας, πελεκητής και πριστής ξυλείας. Για την πλειονότητα των φερόντων στοιχείων χρησιμοποιείται πριστή ξυλεία κωνοφόρων είτε ως φυσική ξυλεία είτε ως επικολλητή.

77 Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών Π. Τουλιάτος Νέα υλικά, βιομηχανικά παράγωγα του ξύλου (wood based products) Γραμμικού τύπου και Επιφανειακού τύπου στοιχεία (ξυλoπλάκες)

78 Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών Επικολλητή ξυλεία (γραμμικά στοιχεία) (Μ. Caironi, L. Bonera, 1989) υνατότητα κάλυψης μεγάλων ανοιγμάτων ποικιλία μορφής φορέων

79 Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών (STEP 1, 1995) Ξυλεία επικολλημένων ξυλοφύλλων Laminated veneer Lumber

80 Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών Eπιφανειακά φ στοιχεία «Κόντρα πλακέ», αντικολλητή ξυλεία (plywood) (Pίζος, 1998) Π. Τουλιάτος «Σημειώσεις Οικοδομικής»

81 Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών Κατασκευές από πυκνό και ελαφρύ σκελετό διαφραγματοποιημένες σε κατακόρυφο, οριζόντιο ή κεκλιμένο επίπεδο με «κόντραπλακέ».

82 Κεφ. 3 Ιδιότητες υλικών Eπιφανειακά στοιχεία Γραμμικά στοιχεία ΟSB

83 Στην Ελλάδα, σημαντική έλλειψη βαθμονομημένου ξύλου

84 5γ ΓΙΑΤΙ Ο ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 5 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Όσον αφορά στην επικολλητή ξυλεία, πολλές βο βιομηχανίες και παραγωγοί ση στην Ευρώπη, έχουν ήδη υιοθετήσει τους Νέους Κανονισμούς και μπορούν να προμηθεύουν, προφανώς και στην Ελλάδα, βαθμονομημένη ως προς την αντοχή επικολλητή ξυλεία. Πρόσφατα και Ελληνικές βιομηχανίες προμηθεύουν βαθμονομημένο ξύλο. Για την φυσική δομική ξυλεία το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο. μγ

ΕΝ 1995-1-1 Ευρωκώδικας 5 Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών

ΕΝ 1995-1-1 Ευρωκώδικας 5 Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών ΤΕΕ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ ΕΝ 995-- Ευρωκώδικας 5 Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών Μέρος Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτήρια 0 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΘΕΟΧΑΡΗ ΖΑΝNΗΣ ΚΟΝΤΕΑΣ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΞΥΛΙΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΞΥΛΙΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :ΠΙΣΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ : ΓΕΝ. ΓΡ. ΝΕΑΣΓΕΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου Επίπλου ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ Μηχανικές ιδιότητες = είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί

Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί Aρης B. Aβδελάς Αναπληρωτής Kαθηγητής Eργ.. MεταλλικώνM Kατασκευών Tμήμα Πολιτικών Mηχανικών A.Π.Θ. Aντικείμενο Να δοθούν οδηγίες για το σχεδιασμό ξύλινων περιοχές κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ Τ.Ε.Ι. Λάρισας - Παράρτημα Καρδίτσας Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Εργαστήριο Τεχνολογίας & Συντήρησης Ξυλοκατασκευών 1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ

ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ 2012 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ

ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ http://www.e-stergiu.cm/index.php?lang=1 ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ Πλανισμένες δοκοί σύνθετης συγκολλητής ξυλείας εισαγωγής. Προσφέρουν υψηλή μηχανική αντοχη (GL24),διαθέτουν μικρό ειδικό βάρος (450kg/m

Διαβάστε περισσότερα

0, 75R(σε σχέση με το άξονα y-y,όπου η πλευρική στρεπτική αστάθεια λόγω κάμψης δεν

0, 75R(σε σχέση με το άξονα y-y,όπου η πλευρική στρεπτική αστάθεια λόγω κάμψης δεν 1 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 5 1.1.ΓΕΝΙΚΑ.... 5 1.1.1.ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ... 6 1.1.2.Η ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ... 6 1.1.3.ΕΡΠΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ... 8 1.1.4.ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ.... 9 1.1.5.ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Technological & Education Institute of Larissa - Branch of Karditsa Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λάρισας - Παράρτηµα Καρδίτσας

Technological & Education Institute of Larissa - Branch of Karditsa Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λάρισας - Παράρτηµα Καρδίτσας Technological & Education Institute of Larissa - Branch of Karditsa Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λάρισας - Παράρτηµα Καρδίτσας Dept. of Wood & Furniture Design & Technology Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

"Τύποι ξύλινων δομικών κατασκευών - πιστοποίηση οικοδομικής ξυλείας, CE πιστοποίηση σε προϊόντα ξύλου H

Τύποι ξύλινων δομικών κατασκευών - πιστοποίηση οικοδομικής ξυλείας, CE πιστοποίηση σε προϊόντα ξύλου H "Τύποι ξύλινων δομικών κατασκευών - πιστοποίηση οικοδομικής ξυλείας, CE πιστοποίηση σε προϊόντα ξύλου H Δρ Μιχάλης Σκαρβέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, υπεύθυνος Εργαστηρίου Τεχνολογίας & Συντήρησης Ξυλοκατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Ξύλου. Ενότητα 01: Εισαγωγή στην Τεχνολογία Ξύλου. Ιωάννης Φιλίππου Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Τεχνολογία Ξύλου. Ενότητα 01: Εισαγωγή στην Τεχνολογία Ξύλου. Ιωάννης Φιλίππου Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 01: Εισαγωγή στην Ιωάννης Φιλίππου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΑΣΟΣ ΠΡΙΣΤΗΡΙΟ ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΜΗΚΗ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΤΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΔΑΣ. ΕΙΔΟΣ ή και ΚΛΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΡΜΟΣΠΙΤΩΝ

2 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΡΜΟΣΠΙΤΩΝ Τ.Ε.Ι. Λάρισας - Παράρτημα Καρδίτσας Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Εργαστήριο Τεχνολογίας & Συντήρησης Ξυλοκατασκευών 2 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΡΜΟΣΠΙΤΩΝ του Καθηγητή Δρ. Ιωάννη Κακαρά

Διαβάστε περισσότερα

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ Πιστοποιητικά ποιότητας Φινλανδία: VTT-RTH-03040-07, Γερμανία: Z-26.2-49, Ηνωμένο Βασίλειο: BBA 05/4204, Ρωσσία: РОСС FI.СЛ19.Н00323, Τσεχία: 204/C5/2006/060-025293, Σλοβακία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. στην Ελλάδα. Flashback on Regulatory Framework concerning Engineering Design in Greece

Αναδρομή. στην Ελλάδα. Flashback on Regulatory Framework concerning Engineering Design in Greece Geotechnical & Structural Engineering Services A Partnership for Civil Engineering Works www.geostatic.eu info@geostatic.eu Αναδρομή στο κανονιστικό πλαίσιο σχεδιασμού τεχνικών έργων στην Ελλάδα Flashback

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ηκατανόησητωνδιαδικασιώνκατάτηκαταπόνησηστρέψης, η κατανόηση του διαγράµµατος διατµητικής τάσης παραµόρφωσης η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S Α.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχοποιιών καλύπτεται από συστήματα ξηράς δόμησης όπως γυψοσανίδες. Εξτρά μονώσεις τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Ευστ. Μπούσιας, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Γενικά Οι Ευρωκώδικες αποτελούν μαζί με τα Πρότυπα Υλικών, τα Πρότυπα Προϊόντων, τα Πρότυπα για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

6α ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ & ΠΑΝΕΛΣ

6α ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ & ΠΑΝΕΛΣ Τ.Ε.Ι. Λάρισας - Παράρτημα Καρδίτσας Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Εργαστήριο Τεχνολογίας & Συντήρησης Ξυλοκατασκευών 6α ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ & ΠΑΝΕΛΣ του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ www.ets.tee.gr Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Κομοτηνή 10 Οκτωβρίου 2009 Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8 ΠΛΑΙΣΙΟ ver. Πρόκειται ια ένα υπολοιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού υπολοισμού ενός πλαισιωτού αμφίπακτου φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων). Η στατική

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - Αισθητική και βαθμός συμμετοχής του Φ.Ο. στη μορφολογία του έργου - Στατική ανάγκη (μεγάλα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - Αισθητική και βαθμός συμμετοχής του Φ.Ο. στη μορφολογία του έργου - Στατική ανάγκη (μεγάλα ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - Αισθητική και βαθμός συμμετοχής του Φ.Ο. στη μορφολογία του έργου - Στατική ανάγκη (μεγάλα ανοίγματα, ελαφριές κατασκευές) - Κατασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright, Μάϊος 2012, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright, Μάϊος 2012, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα ISN 978-96-456-33-4 Copyright, Μάϊος 1, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ιωάννης Μπαρμπούτης Επ. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εισαγωγή Ουσιαστικό μέσο για την διασφάλιση της διαδικασίας σήμανσης προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Ανοχές κατασκευαστικών ατελειών. με τη βιομηχανική κατεργασία

Ανοχές κατασκευαστικών ατελειών. με τη βιομηχανική κατεργασία Ανοχές κατασκευαστικών ατελειών κατά τη βιομηχανική κατεργασία Ανακύπτει συχνά το ερώτημα κατά την παραλαβή στα έργα δομικών στοιχείων από χάλυβα αλλά και κατά τους ποιοτικούς ελέγχους που γίνονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 Μπελόκας Γεώργιος ιδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8

Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8 Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΤΕΕ ΕΛΛ. ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡ/ΤΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 21.06.2008 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ = Εξωτερικοί παράγοντες που µπορούν να προκαλέσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 4 -Δεκ- 2010

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 4 -Δεκ- 2010 ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 4 -Δεκ- 2010 Η ελληνική αγορά δομικής ξυλείας και η ποιότητα των κατασκευών Δρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη, υπό ανεμοπίεση... 9 Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη υπό αναρρόφηση ανέμου... 7 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 10. Εσχάρες... 17 Γενικότητες... 17 10.1 Κύρια χαρακτηριστικά της φέρουσας λειτουργίας... 18 10.2 Στατική διάταξη και λειτουργία λοξών γεφυρών... 28 11. Πλάκες...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ενότητα 1: Διαστασιολόγηση της επικάλυψης των υαλόφρακτων θερμοκηπίων Δρ Μενέλαος Θεοχάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6900mm Απαιτούμενος χώρος 10150Χ10500mm Μήκος 8000mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1550 mm Ύψος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές πληροφορίες για τη χρήση. μασσίφ ξύλου MH HERSTELLERGEMEINSCHAFT MH MASSIVHOLZ AUSTRIA

Τεχνικές πληροφορίες για τη χρήση. μασσίφ ξύλου MH HERSTELLERGEMEINSCHAFT MH MASSIVHOLZ AUSTRIA Τεχνικές πληροφορίες για τη χρήση μασσίφ ξύλου MH HERSTELLERGEMEINSCHAFT MH MASSIVHOLZ AUSTRIA 2 1. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ MH-MASSIVHOLZ AUSTRIA Η κοινοπραξία κατασκευαστών MassivHolz Austria δεσμεύεται

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» Α ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΑΝΤΩΝΙΑΣ Ι. ΠΟΥΣΠΟΥΤΑΚΗ ΑΜ 986 Επιβλέπων Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΑΡΑΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΜΕ PANEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β PANELS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 1461 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΞΥΛΙΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΞΥΛΙΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τα βήματα μελέτης και κατασκευής μιας ξύλινης κατασκευής για εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Α. ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Α. ΑΒΔΕΛΑΣ 1986: Οδηγίες Σχεδιασμού της ECCS (European Convention

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1

Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 1 Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 Οι κατηγορίες περιβαλλοντικής, αναλόγως του είδους της πιθανής

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

«Νομοθεσία και Προδιαγραφές που αφορούν το ξύλο» Μιχάλης Σκαρβέλης,

«Νομοθεσία και Προδιαγραφές που αφορούν το ξύλο» Μιχάλης Σκαρβέλης, «Νομοθεσία και Προδιαγραφές που αφορούν το ξύλο» Μιχάλης Σκαρβέλης, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Α) H Ξυλεία πρέπει να προέρχεται από αειφορικά διαχειριζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γιώργος Καρύδης Πολιτικός Μηχανικός, MSc-DIC Λέξεις κλειδιά: οπλισμός οριζοντίων αρμών, τοίχοι πληρώσεως,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Εισαγωγή Ο Ευρωκώδικας 2 περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη: Μέρος 1.1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια Μέρος 1.2: Σχεδιασµός για πυρασφάλεια Μέρος 2:

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ Το ξύλο έχει καλές ακουστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TREYLOR ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 500Kp ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Steel Portal Frame EC3

Steel Portal Frame EC3 Υπολογισμός και Σχεδίαση μεταλλικών δίστηλων πλαισίων για βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες, υπόστεγα σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 Ελαστική ανάλυση με πρόβλεψη για φαινόμενα 2ας τάξεως. Φορτία βαρύτητας, φορτία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.runet.gr 1-Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1

www.runet.gr 1-Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1 Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1 1Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Κόμβοι κατασκευής Κόμβος x [m] y[m] 1 0.000 0.000 2 0.000 4.600 3 8.400 4.600 4 8.400 0.000 Στηρίξεις κατασκευής Κόμβος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6400mm Απαιτούμενος χώρος 9550Χ8700mm Μήκος 7850mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 2100 mm Ύψος 3300mm Ηλικία χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Πελοποννήσου Μεγαλόπολις, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα