Κεφάλαιο 6. ικτυακές εφαρµογές πολυµέσων. Εφαρµογές Πολυµέσων και Ποιότητα Υπηρεσίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 6. ικτυακές εφαρµογές πολυµέσων. Εφαρµογές Πολυµέσων και Ποιότητα Υπηρεσίας"

Transcript

1 Κεφάλαιο 6 ικτυακές εφαρµογές πολυµέσων Πηγή των ακόλουθων διαφανειών είναι οι διαφάνειες που συνοδεύουν ως διδακτικό υλικό το βιβλίο των J.F. Kurose and K.W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, 2η έκδοση Computer Networking: A Top Down Approach Featuring the Internet, 2 nd edition. Jim Kurose, Keith Ross Addison-Wesley, July Εφαρµογές Πολυµέσων και Ποιότητα Υπηρεσίας Εφαρµογές πολυµέσων (multimedia applications): ήχος και βίντεο µέσω δικτύου (εφαρµογές συνεχών µέσων ) Ποιότητα Υπηρεσίας (Quality of Service) QoS το δίκτυο παρέχει στην εφαρµογή το επίπεδο απόδοσης που απαιτείται για να λειτουργεί η εφαρµογή 6-2 1

2 Κεφάλαιο 6: Στόχοι Αρχές Ταξινόµηση εφαρµογών πολυµέσων Προσδιορισµός υπηρεσιών δικτύου που χρειάζονται οι εφαρµογές Βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση της υπηρεσίας βέλτιστης προσπάθειας Μηχανισµοί παροχής Ποιότητας Υπηρεσίας (Quality of Service, QoS) Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Πρωτόκολλα για την υπηρεσία βέλτιστης προσπάθειας RTP, SIP, H.323 Αρχιτεκτονικές που παρέχουν εγγυήσεις QoS Ενοποιηµένες υπηρεσίες, ιαφοροποιηµένες υπηρεσίες 6-3 Κεφάλαιο ικτυακές εφαρµογές πολυµέσων 6.2 Εφαρµογές µετάδοσης αποθηκευµένου ήχου και βίντεο µε συνεχή ροή RTSP 6.3 Αξιοποιώντας την υπηρεσία βέλτιστης προσπάθειας: ένα παράδειγµα ιαδικτυακού τηλεφώνου 6.4 Πρωτόκολλα για διαδραστικές εφαρµογές πραγµατικού χρόνου RTP, RTCP SIP 6.5 Πέρα από τα όρια της βέλτιστης προσπάθειας 6.6 Μηχανισµοί χρονοπρογραµµατισµού και αστυνόµευσης 6.7 Ενοποιηµένες Υπηρεσίες 6.8 Πρωτόκολλο RSVP 6.9 ιαφοροποιηµένες Υπηρεσίες 6-4 2

3 Κατηγορίες εφαρµογών πολυµέσων: 1) Εφαρµογές µετάδοσης αποθηκευµένου ήχου και βίντεο µε συνεχή ροή (Streaming stored audio/video) 2) Εφαρµογές ζωντανής µετάδοσης ήχου και βίντεο µε συνεχή ροή (Streaming live audio/video) 3) ιαδραστικές εφαρµογές µετάδοσης ήχου και βίντεο σε πραγµατικό χρόνο (Real-time interactive audio/video) Jitter: η µεταβλητότητα της καθυστέρησης των πακέτων που ανήκουν στην ίδια ροή Βασικά χαρακτηριστικά: ευαισθησία ως προς τις καθυστερήσεις καθυστέρηση από άκρο σε άκρο (ολική) µεταβλητότητα καθυστέρησης ανοχή ως προς τις απώλειες: περιστασιακές απώλειες προκαλούν µικρές ανωµαλίες Σε αντίθεση µε τα δεδοµένα που παρουσιάζουν ανοχή στις καθυστερήσεις όχι όµως στις απώλειες 6-5 Εφαρµογές µετάδοσης αποθηκευµένων πολυµέσων µε συνεχή ροή Συνεχής ροή (Streaming): τα µέσα είναι αποθηκευµένα στην πηγή µεταδίδονται στον client συνεχής ροή: ο client αρχίζει την αναπαραγωγή πριν ολοκληρωθεί η παραλαβή των δεδοµένων χρονικός περιορισµός για τα δεδοµένα που δεν έχουν µεταδοθεί ακόµη από τον server: πρέπει να φθάσουν στον client έγκαιρα για την αναπαραγωγή τους 6-6 3

4 Εφαρµογές µετάδοσης αποθηκευµένων πολυµέσων µε συνεχή ροή Συνεχής ροή: Άθροισµα δεδοµένων 1. εγγραφή βίντεο 2. αποστολή βίντεο καθυστέρηση δικτύου 3. παραλαβή βίντεο, αναπαραγωγή στον client χρόνος συνεχής ροή: τη χρονική αυτή στιγµή, ο client αναπαράγει ένα µέρος του βίντεο που έλαβε προηγουµένως, ενώ ο server εξακολουθεί να στέλνει µέρη του βίντεο που έπονται 6-7 Εφαρµογές µετάδοσης αποθηκευµένων πολυµέσων µε συνεχή ροή ιαδραστικότητα (Interactivity): ο client µπορεί να ελέγξει τη λειτουργία µε εντολές όπως pause, rewind, fast forward κλπ (όπως σε ένα VCR, για παράδειγµα) συχνά χρησιµοποιείται το RTSP 6-8 4

5 Εφαρµογές ζωντανής µετάδοσης πολυµέσων µε συνεχή ροή Παραδείγµατα Ζωντανή µετάδοση ραδιοφωνικής εκποµπής στο ιαδίκτυο Ζωντανή µετάδοση αθλητικού γεγονότος στο ιαδίκτυο Συνεχής ροή χρονικοί περιορισµοί ως προς την αναπαραγωγή αντίστοιχοι µε αυτούς σε εφαρµογές µετάδοσης αποθηκευµένων πολυµέσων µε συνεχή ροή η αναπαραγωγή µπορεί να αρχίσει µε καθυστέρηση µερικών δεκάδων δευτερολέπτων από τη στιγµή που ο χρήστης θα ζητήσει τη µετάδοση ιαδραστικότητα αδύνατη η λειτουργία fast forward δυνατές οι λειτουργίες rewind, pause 6-9 ιαδραστικές εφαρµογές µετάδοσης πολυµέσων σε πραγµατικό χρόνο Παραδείγµατα ιαδικτυακή τηλεφωνία (IP telephony) Βιντεοδιάσκεψη (video conference) Απαιτήσεις καθυστέρησης από άκρο σε άκρο: αυστηρότερες από ότι για εφαρµογές streaming stored multimedia ή streaming live multimedia ήχος: καθυστερήσεις < 150 msec δεν γίνονται αντιληπτές 150 msec < καθυστερήσεις < 400 msec αποδεκτές καθυστερήσεις > 400 msec επηρεάζουν τη δυνατότητα επικοινωνίας Σηµείωση: η καθυστέρηση από άκρο σε άκρο περιλαµβάνει εκτός από τις καθυστερήσεις στο δίκτυο και καθυστερήσεις στο επίπεδο εφαρµογής (καθυστέρηση πακετοποίησης)

6 Εφαρµογές πολυµέσων στο ιαδίκτυο IP: υπηρεσία βέλτιστης προσπάθειας καµία εγγύηση ως προς καθυστερήσεις, απώλειες Οι εφαρµογές πολυµέσων απαιτούν Ποιότητα Υπηρεσίας και επίπεδο απόδοσης ώστε να είναι αποτελεσµατικές Οι εφαρµογές πολυµέσων στο ιαδίκτυο χρησιµοποιούν τεχνικές στο επίπεδο εφαρµογής για να µετριάσουν (όσο καλύτερα γίνεται) την επίδραση των καθυστερήσεων και απωλειών 6-11 Με ποιο τρόπο θα πρέπει να εξελιχθεί το ιαδίκτυο ώστε να παρέχει καλύτερη υποστήριξη πολυµέσων; Φιλοσοφία ενοποιηµένων υπηρεσιών: Ριζικές αλλαγές στο ιαδίκτυο ώστε οι εφαρµογές να είναι σε θέση να δεσµεύουν bandwidth από άκρο σε άκρο Απαιτεί νέο, πολύπλοκο λογισµικό σε hosts και δροµολογητές Laissez-faire: καµία σηµαντική αλλαγή περισσότερο bandwidth όπου απαιτείται διανοµή περιεχοµένου, multicast στο επίπεδο εφαρµογής επίπεδο εφαρµογής Φιλοσοφία διαφοροποιηµένων υπηρεσιών: Λιγότερες αλλαγές στην υποδοµή του ιαδικτύου ύο κλάσεις υπηρεσιών

7 Συµπίεση ηχητικού σήµατος Το αναλογικό σήµα δειγµατοληπτείται µε σταθερό ρυθµό τηλέφωνο: 8000 δείγµατα/s µουσική CD: δείγµατα/s Κάθε δείγµα κβαντίζεται π.χ. 2 8 = 256 δυνατές τιµές κβάντισης Κάθε τιµή κβάντισης παριστάνεται µε bits 8 bits για 256 τιµές Παραδείγµατα PCM: 8000 δείγµατα/s 8 bits/δείγµα = bps (τηλεφωνία) δείγµατα/s 16 bits/ δείγµα 2 κανάλια = 1,411 Mbps (µουσική CD) Ο δέκτης µετατρέπει το ψηφιακό σήµα σε αναλογικό: υποβάθµιση ποιότητας σήµατος Παραδείγµατα ρυθµών Τηλεφωνία IP: 5,3-13 kbps MP3: 96, 128, 160 kbps 6-13 Συµπίεση σήµατος βίντεο Βίντεο: ακολουθία εικόνων που προβάλλονται µε σταθερό ρυθµό π.χ. 24 εικόνες/sec Η ψηφιακή εικόνα είναι ένας πίνακας από pixels Κάθε pixel παριστάνεται µε bits Πλεονασµός χωρικός χρονικός Παραδείγµατα: MPEG 1 (CD-ROM) 1,5 Mbps MPEG 2 (DVD) 3-6 Mbps MPEG 4 (χρησιµοποιείται συχνά στο ιαδίκτυο) < 1 Mbps Έρευνα: κωδικοποίηση πολλαπλών επιπέδων (multi-layer) προσαρµογή των επιπέδων στο διαθέσιµο bandwidth

8 Κεφάλαιο ικτυακές εφαρµογές πολυµέσων 6.2 Εφαρµογές µετάδοσης αποθηκευµένου ήχου και βίντεο µε συνεχή ροή RTSP 6.3 Αξιοποιώντας την υπηρεσία βέλτιστης προσπάθειας: ένα παράδειγµα ιαδικτυακού τηλεφώνου 6.4 Πρωτόκολλα για διαδραστικές εφαρµογές πραγµατικού χρόνου RTP, RTCP SIP 6.5 Πέρα από τα όρια της βέλτιστης προσπάθειας 6.6 Μηχανισµοί χρονοπρογραµµατισµού και αστυνόµευσης 6.7 Ενοποιηµένες Υπηρεσίες 6.8 Πρωτόκολλο RSVP 6.9 ιαφοροποιηµένες Υπηρεσίες 6-15 Εφαρµογές µετάδοσης αποθηκευµένων πολυµέσων µε συνεχή ροή Streaming stored multimedia: Το αρχείο ήχου/βίντεο είναι αποθηκευµένο στον server Ο χρήστης (client) ζητά το αρχείο ήχου/βίντεο Μερικές δεκάδες δευτερόλεπτα µετά την αίτηση ο client αρχίζει να λαµβάνει το αρχείο Παρέχεται συνήθως η δυνατότητα διαδραστικότητας Media Player αποσυµπίεση αποµάκρυνση jitter διόρθωση/συγκάλυψη σφαλµάτων γραφική διεπαφή χρήστη (GUI) περιλαµβάνει κουµπιά ελέγχου (ένταση ήχου, pause/resume, rewind, κλπ) για διαδραστικότητα

9 Πολυµέσα στο ιαδίκτυο: απλούστερη προσέγγιση Web Browser (1) αίτηση/απόκριση HTTP για αρχείο ήχου/βίντεο Web Server (2) αρχείο ήχου/βίντεο Media Player ήχος ή βίντεο αποθηκευµένα σε αρχείο το αρχείο µεταφέρεται ως αντικείµενο HTTP λαµβάνεται εξ ολοκλήρου από τον client µετά µεταβιβάζεται στον media player Μειονέκτηµα: ο Web browser λειτουργεί ως ενδιάµεσος µεταξύ media player και server µεγάλες καθυστερήσεις έως την αναπαραγωγή του ήχου/βίντεο 6-17 Πολυµέσα στο ιαδίκτυο: συνεχής ροή από web server Web Browser (2) µετά-αρχείο Media Player (1) αίτηση/απόκριση HTTP για µετά-αρχείο (meta file) Web Server (3) το αρχείο ήχου/βίντεο ζητείται και αποστέλλεται µέσω HTTP ο browser ζητεί και λαµβάνει το αρχείο µετά-αρχείο (meta file) (αρχείο περιγραφής παρουσίασης του αντικειµένου) ο browser εκκινεί τον media player στον οποίο µεταβιβάζει το µετά-αρχείο ο media player επικοινωνεί µε τον server ο server στέλνει τον ήχο/βίντεο στον media player µε streaming

10 Πολυµέσα στο ιαδίκτυο: συνεχής ροή από streaming server Web Browser (2) αρχείο περιγραφής παρουσίασης Media Player (1) αίτηση/απόκριση HTTP για αρχείο περιγραφής παρουσίασης (3) το αρχείο ήχου/βίντεο ζητείται και αποστέλλεται Web Server Streaming Server Ηαρχιτεκτονική αυτή επιτρέπει τη χρήση µεταξύ streaming server και media player πρωτοκόλλων διαφορετικών από το HTTP Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί UDP αντί για TCP 6-19 Streaming Server: επιλογές Υπάρχουν διάφορες επιλογές όσον αφορά την παράδοση ενός αρχείου ήχου/βίντεο από τον streaming server στον media player: προσωρινή αποθήκευση (buffering) στον client καθυστέρηση έναρξης αναπαραγωγής για την αποµάκρυνση του jitter χρήση UDP έναντι χρήσης TCP

11 Πολυµέσα συνεχούς ροής: προσωρινή αποθήκευση στον client µετάδοση βίντεο µε σταθερό ρυθµό µεταβλητή καθυστέρηση δικτύου παραλαβή βίντεο από τον client αποθηκευµένο βίντεο αναπαραγωγή βίντεο µε σταθερό ρυθµό στον client Άθροισµα δεδοµένων καθυστέρηση αναπαραγωγής στον client χρόνος Η προσωρινή αποθήκευση στην πλευρά του client και η καθυστέρηση αναπαραγωγής αντισταθµίζουν τη µεταβλητότητα της καθυστέρησης (jitter) 6-21 Πολυµέσα συνεχούς ροής: προσωρινή αποθήκευση στον client από το δίκτυο µεταβλητός ρυθµός πλήρωσης x(t) buffer στον client σταθερός ρυθµός απορροής d προς αποσυµπίεση και αναπαραγωγή προσωρινά αποθηκευµένο βίντεο Ο buffer του client γεµίζει µε µεταβλητό ρυθµό x(t) (fill rate) και αδειάζει µε σταθερό ρυθµό d (drain rate)

12 Πολυµέσα συνεχούς ροής: UDP ή TCP; UDP ο server στέλνει µε ρυθµό κατάλληλο για τον client (αδιαφορώντας για τη συµφόρηση στο δίκτυο) συχνά, ρυθµός αποστολής = ρυθµός κωδικοποίησης = σταθ. = d οπότε, x(t) = d ρυθµός απωλειών πακέτων µικρή καθυστέρηση αναπαραγωγής (2-5 δευτερόλεπτα) για την αντιστάθµιση του jitter ανάκαµψη από σφάλµατα εφόσον το επιτρέπουν οι χρονικοί περιορισµοί TCP ο server στέλνει µε το µέγιστο δυνατό ρυθµό που επιτρέπει το TCP ο ρυθµός πλήρωσης εµφανίζει διακυµάνσεις λόγω ελέγχου συµφόρησης και ροής στο TCP µεγαλύτερη καθυστέρηση αναπαραγωγής για την εξοµάλυνση του ρυθµού παράδοσης του TCP HTTP/TCP διέρχεται ευκολότερα από firewalls 6-23 Πολυµέσα συνεχούς ροής: ρυθµός του client ρυθµός κωδικοποίησης 1,5 Mbps ρυθµός κωδικοποίησης 28,8 kbps Ορυθµός µε τον οποίο µπορεί να λαµβάνει ο client εξαρτάται από το είδος πρόσβασης στο δίκτυο π.χ. 28,8 kbps dialup 100 Mbps Ethernet Ο server διαθέτει πολλαπλά αντίγραφα ενός βίντεο µε διαφορετικούς ρυθµούς κωδικοποίησης

13 Έλεγχος µέσων συνεχούς ροής από τον χρήστη: RTSP HTTP εν σχεδιάσθηκε για συνεχή µέσα εν υποστηρίζει την αλληλεπίδραση του χρήστη µε τον server δεν παρέχει εντολές για fast forward, pause κλπ. RTSP [RFC 2326]: Πρωτόκολλο client-server στο επίπεδο εφαρµογής Επιτρέπει τον έλεγχο παρουσίασης από το χρήστη: rewind, fast forward, pause, resume κλπ. Το RTSP: δεν ορίζει µεθόδους συµπίεσης για ήχο/βίντεο δεν ορίζει τον τρόπο ενθυλάκωσης του ήχου/βίντεο σε πακέτα για µετάδοση στο δίκτυο δεν επιβάλλει περιορισµούς στον τρόπο µεταφοράς των µέσων: µπορεί να χρησιµοποιηθεί UDP ή TCP δεν καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο ο media player αποθηκεύει τον ήχο/βίντεο 6-25 RTSP: έλεγχος out of band Το FTP χρησιµοποιεί ένα κανάλι ελέγχου out-of-band : Ένα αρχείο µεταφέρεται µέσω µίας σύνδεσης TCP (κανάλι δεδοµένων) Πληροφορία ελέγχου (αλλαγή καταλόγου, διαγραφή αρχείου κλπ.) µεταφέρεται µέσω µίας ξεχωριστής σύνδεσης TCP (κανάλι ελέγχου) Τα κανάλια ελέγχου ( out-ofband ) και δεδοµένων ( inband ) χρησιµοποιούν διαφορετικούς αριθµούς θύρας Τα µηνύµατα του RTSP στέλνονται επίσης out-ofband : Τα µηνύµατα ελέγχου του RTSP χρησιµοποιούν διαφορετικό αριθµό θύρας από το media stream αριθµός θύρας 554 Το media stream θεωρείται in-band

14 Παράδειγµα RTSP Σενάριο: ο web browser ζητά και λαµβάνει το αρχείο περιγραφής παρουσίασης (meta file) ο browser εκκινεί τον media player εγκαθιδρύεται RTSP session µεταξύ media player και streaming server µεταφορά δεδοµένων από τον streaming server στον media player 6-27 Παράδειγµα Meta file <title>twister</title> <session> <group language=en lipsync> <switch> <track type=audio e="pcmu/8000/1" src = "rtsp://audio.example.com/twister/audio.en/lofi"> <track type=audio e="dvi4/16000/2" pt="90 DVI4/8000/1" src="rtsp://audio.example.com/twister/audio.en/hifi"> </switch> <track type="video/jpeg" src="rtsp://video.example.com/twister/video"> </group> </session>

15 Λειτουργία του RTSP 6-29 Παράδειγµα ανταλλαγών µηνυµάτων στο RTSP C: SETUP rtsp://audio.example.com/twister/audio.en RTSP/1.0 Transport: rtp/udp; compression; port=3056; mode=play S: RTSP/ OK Session: 4231 C: PLAY rtsp://audio.example.com/twister/audio.en/lofi RTSP/1.0 Session: 4231 Range: npt=0- C: PAUSE rtsp://audio.example.com/twister/audio.en/lofi RTSP/1.0 Session: 4231 Range: npt=37 C: TEARDOWN rtsp://audio.example.com/twister/audio.en/lofi RTSP/1.0 Session: 4231 S: RTSP/ OK

16 Κεφάλαιο ικτυακές εφαρµογές πολυµέσων 6.2 Εφαρµογές µετάδοσης αποθηκευµένου ήχου και βίντεο µε συνεχή ροή RTSP 6.3 Αξιοποιώντας την υπηρεσία βέλτιστης προσπάθειας: ένα παράδειγµα ιαδικτυακού τηλεφώνου 6.4 Πρωτόκολλα για διαδραστικές εφαρµογές πραγµατικού χρόνου RTP, RTCP SIP 6.5 Πέρα από τα όρια της βέλτιστης προσπάθειας 6.6 Μηχανισµοί χρονοπρογραµµατισµού και αστυνόµευσης 6.7 Ενοποιηµένες Υπηρεσίες 6.8 Πρωτόκολλο RSVP 6.9 ιαφοροποιηµένες Υπηρεσίες 6-31 ιαδραστικές εφαρµογές µετάδοσης πολυµέσων σε πραγµατικό χρόνο ιαδικτυακή τηλεφωνία από PC σε PC από PC σε τηλέφωνο Dialpad Net2phone Βιντεοδιάσκεψη µε Webcams Θα εξετάσουµε ένα παράδειγµα ιαδικτυακής τηλεφωνίας από PC σε PC

17 ιαδικτυακή τηλεφωνία ένα σήµα φωνής αποτελείται από εναλλασσόµενες περιόδους οµιλίας (talk spurts) και περιόδους σιωπής (silent periods) πακέτα παράγονται µόνο κατά τη διάρκεια των talk spurts ρυθµός γένεσης πληροφορίας: 64 kbps (8 kbytes/sec) κατά τη διάρκεια ενός talk spurt η εφαρµογή παράγει 160 bytes δεδοµένων κάθε 20 msec σε κάθε 160 bytes δεδοµένων προστίθεται µία επικεφαλίδα επιπέδου εφαρµογής δεδοµένα και επικεφαλίδα ενθυλακώνονται σε ένα UDP segment η εφαρµογή στέλνει ένα UDP segment κάθε 20 msec κατά τη διάρκεια ενός talkspurt 6-33 ιαδικτυακή τηλεφωνία: απώλειες και καθυστέρηση πακέτων απώλειες δικτύου: ένα πακέτο (datagram) χάνεται λόγω συµφόρησης στο δίκτυο (υπερχείλιση στους buffers των δροµολογητές) απώλειες καθυστέρησης: ένα πακέτο που φθάνει στον παραλήπτη καθυστερηµένα (µετά τον προγραµµατισµένο χρόνο αναπαραγωγής) θεωρείται ότι έχει χαθεί κάθε πακέτο υφίσταται καθυστερήσεις στους δροµολογητές και τις ζεύξεις του δικτύου (επεξεργασία, αναµονή στην ουρά, µετάδοση, διάδοση) και στα τερµατικά συστήµατα (αποστολέα, παραλήπτη) τυπική τιµή µέγιστης ανεκτής καθυστέρησης: 400 ms ανοχή στις απώλειες: ανάλογα µε τη µέθοδο κωδικοποίησης της φωνής και τη µέθοδο συγκάλυψης των απωλειών, οι εφαρµογές αυτές µπορούν να ανεχθούν ρυθµό απωλειών πακέτων µεταξύ 1% και 10%

18 ιαδικτυακή τηλεφωνία: µεταβλητότητα καθυστέρησης (jitter) άθροισµα δεδοµένων µετάδοση µε σταθερό ρυθµό µεταβλητή καθυστέρηση δικτύου (jitter) παραλαβή από τον client αποθηκευµένα δεδοµένα αναπαραγωγή µε σταθερό ρυθµό στον client καθυστέρηση αναπαραγωγής χρόνος Θεωρείστε τις καθυστερήσεις από άκρο σε άκρο (end-to-end) δύο διαδοχικών πακέτων: η διαφορά µπορεί να είναι µικρότερη ή µεγαλύτερη από 20 msec Για την αποµάκρυνση του jitter χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό αριθµοί ακολουθίας, χρονοσφραγίδες (timestamps) και καθυστέρηση αναπαραγωγής 6-35 ιαδικτυακή Τηλεφωνία: σταθερή καθυστέρηση αναπαραγωγής ο παραλήπτης επιχειρεί να αναπαράγει κάθε κοµµάτι των 160 bytes ακριβώς q msecs µετά από τη στιγµή που παρήχθη το κοµµάτι εάν ένα κοµµάτι έχει χρονοσφραγίδα t, τότε ο χρόνος για την αναπαραγωγή του είναι t+q εάν το κοµµάτι φθάσει µετά το χρόνο t+q, δηλαδή καθυστερηµένα για την αναπαραγωγή, ο παραλήπτης το απορρίπτει Επιλογή της τιµής του q: µεγάλη τιµή q: λιγότερες απώλειες πακέτων µικρή τιµή q: καλύτερη διαδραστική επικοινωνία

19 Σταθερή καθυστέρηση αναπαραγωγής Ο αποστολέας παράγει ένα πακέτο κάθε 20 msec κατά τη διάρκεια του talk spurt Το πρώτο πακέτο λαµβάνεται τη χρονική στιγµή r Περίπτωση 1: η αναπαραγωγή αρχίζει τη χρονική στιγµή p Περίπτωση packets 2: η αναπαραγωγή αρχίζει τη χρονική στιγµή p πακέτα παραγόµενα packets generated πακέτα απώλεια loss λαµβανόµενα packets received πακέτα καθυστέρηση playout schedule αναπαραγωγής p' - r p r playout καθυστέρηση schedule αναπαραγωγής p - r p r time χρόνος r p p' 6-37 Προσαρµοστική καθυστέρηση αναπαραγωγής (1) Στόχος: ελαχιστοποίηση της καθυστέρησης αναπαραγωγής υπό τη συνθήκη χαµηλού ρυθµού απωλειών λόγω καθυστέρησης Προσέγγιση: προσαρµοστική ρύθµιση της καθυστέρησης αναπαραγωγής: εκτίµηση της καθυστέρησης δικτύου, ρύθµιση της καθυστέρησης αναπαραγωγής στην αρχή κάθε talk spurt οι περίοδοι σιωπής συµπιέζονται και επιµηκύνονται τα πακέτα αναπαράγονται κάθε 20 msec κατά τη διάρκεια του talk spurt t = χρονοσφραγίδα πακέτου i r = χρονική στιγµή λήψης πακέτου i από τον παραλήπτη p = χρονική στιγµή αναπαραγωγής πακέτου i στον παραλήπτη r t = καθυστέρηση δικτύου για το πακέτο i i d i i i i i = εκτίµηση της µέσης καθυστέρησης δικτύου µετά τη λήψη του πακέτου υναµική εκτίµηση της µέσης καθυστέρησης στον παραλήπτη: d i = όπου u σταθερά (π.χ. u = 0.01) ( 1 u) di 1 + u( ri ti ) i

20 Προσαρµοστική καθυστέρηση αναπαραγωγής (2) Εκτίµηση της µέσης απόκλισης της καθυστέρησης, v i : v i = ( 1 u) vi 1 + u ri ti di Οι εκτιµήσεις d i and v i υπολογίζονται για κάθε λαµβανόµενο πακέτο, χρησιµοποιούνται όµως µόνο στην αρχή κάθε talk spurt Η χρονική στιγµή αναπαραγωγής για το πρώτο πακέτο ενός talk spurt (έστω πακέτο i) είναι: p = t + d + Kv όπου K θετική σταθερά i i Τα υπόλοιπα πακέτα στο talkspurt αναπαράγονται περιοδικά i i 6-39 Προσαρµοστική καθυστέρηση αναπαραγωγής (3) Για την εφαρµογή της µεθόδου απαιτείται ο προσδιορισµός του πρώτου πακέτου σε κάθε talkspurt Στην περίπτωση χωρίς απώλειες, ο παραλήπτης εξετάζει τις διαδοχικές χρονοσφραγίδες διαφορά διαδοχικών χρονοσφραγίδων > 20 msec έναρξη talk spurt Στην περίπτωση µε απώλειες, ο παραλήπτης πρέπει να εξετάσει και τις χρονοσφραγίδες και τους αριθµούς ακολουθίας διαφορά διαδοχικών χρονοσφραγίδων > 20 msec και συνεχόµενοι αριθµοί ακολουθίας έναρξη talk spurt

21 Ανάκαµψη από απώλειες πακέτων (1) forward error correction (FEC): απλή µέθοδος για κάθε οµάδα από n κοµµάτια δηµιουργείται ένα πλεονάζον κοµµάτι, εφαρµόζοντας xor στα n αρχικά κοµµάτια µεταδίδονται n+1 κοµµάτια, µε αποτέλεσµα την αύξηση του απαιτούµενου bandwidth κατά ένα παράγοντα 1/n εάν χαθεί το πολύ ένα κοµµάτι, τότε τα n αρχικά κοµµάτια µπορούν να ανακατασκευασθούν από τα n+1 λαµβανόµενα κοµµάτια Η καθυστέρηση αναπαραγωγής πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση µε το χρόνο που απαιτείται για να ληφθούν και τα n+1 κοµµάτια Επιλογή της τιµής του n: Για µεγάλες τιµές του n, µικρότερη σπατάλη bandwidth µεγαλύτερη καθυστέρηση αναπαραγωγής µεγαλύτερη πιθανότητα να χαθούν 2 ή περισσότερα κοµµάτια 6-41 Ανάκαµψη από απώλειες πακέτων (2) εύτερη µέθοδος FEC παράλληλη αποστολή δεύτερου audio stream χαµηλότερης ποιότητας (πλεονασµός) π.χ. κύριο audio stream κωδικοποιηµένο µε PCM στα 64 kbps και πλεονάζον audio stream κωδικοποιηµένο µε GSM στα 13 kbps Αρχική ροή πακέτων Πλεονασµός Απώλεια πακέτου Ανακατασκευασµένη ροή πακέτων Εάν δεν έχουµε απώλειες γειτονικών πακέτων, ο παραλήπτης µπορεί να συγκαλύψει τις απώλειες

22 Ανάκαµψη από απώλειες πακέτων (3) Αρχική ροή πακέτων ιαπλεγµένη ροή Απώλεια πακέτου Ανακατασκευασµένη ροή πακέτων Interleaving (διάπλεξη) τα κοµµάτια τεµαχίζονται σε µικρότερες µονάδες για παράδειγµα 4 µονάδες των 5 msec ανά κοµµάτι ένα πακέτο περιέχει µικρές µονάδες από διαφορετικά κοµµάτια εάν χαθεί ένα πακέτο, εξακολουθούµε να έχουµε το µεγαλύτερο µέρος κάθε κοµµατιού δεν απαιτείται πλεονασµός αυξάνεται η καθυστέρηση αναπαραγωγής 6-43 Εφαρµογές πολυµέσων στο ιαδίκτυο: Σύνοψη χρησιµοποιούν UDP ώστε να αποφεύγουν τον έλεγχο συµφόρησης του TCP (καθυστερήσεις) για κίνηση µε ευαισθησία στις καθυστερήσεις (time-sensitive) προσαρµοστική καθυστέρηση αναπαραγωγής στην πλευρά του client ώστε να αντισταθµίζονται οι καθυστερήσεις η πλευρά του server επιδιώκει να ταιριάξει το bandwidth του audio/video stream µε το διαθέσιµο bandwidth στη διαδροµή µεταξύ client και server επιλογή µεταξύ streams µε διαφορετικούς ρυθµούς δυναµικός ρυθµός κωδικοποίησης από τον server ανάκαµψη από σφάλµατα (επάνω από UDP) FEC, interleaving επαναµεταδόσεις εφόσον το επιτρέπει ο χρόνος συγκάλυψη σφαλµάτων µε επανάληψη γειτονικών δεδοµένων

23 Κεφάλαιο ικτυακές εφαρµογές πολυµέσων 6.2 Εφαρµογές µετάδοσης αποθηκευµένου ήχου και βίντεο µε συνεχή ροή RTSP 6.3 Αξιοποιώντας την υπηρεσία βέλτιστης προσπάθειας: ένα παράδειγµα ιαδικτυακού τηλεφώνου 6.4 Πρωτόκολλα για διαδραστικές εφαρµογές πραγµατικού χρόνου RTP, RTCP SIP 6.5 Πέρα από τα όρια της βέλτιστης προσπάθειας 6.6 Μηχανισµοί χρονοπρογραµµατισµού και αστυνόµευσης 6.7 Ενοποιηµένες Υπηρεσίες 6.8 Πρωτόκολλο RSVP 6.9 ιαφοροποιηµένες Υπηρεσίες 6-45 Real-Time Protocol (RTP) [RFC 3550] το πρωτόκολλο RTP καθορίζει µία δοµή για πακέτα που µεταφέρουν δεδοµένα ήχου και βίντεο ένα πακέτο RTP παρέχει αναγνώριση του είδους του ωφέλιµου φορτίου (payload type) του πακέτου αρίθµηση σειράς των πακέτων πληροφορία χρονισµού (χρονοσφραγίδων) το RTP τρέχει στα τερµατικά συστήµατα τα πακέτα RTP ενθυλακώνονται µέσα σε UDP segments διαλειτουργικότητα (interoperability): εάν δύο εφαρµογές ιαδικτυακής τηλεφωνίας τρέχουν RTP, τότε ενδεχοµένως να είναι σε θέση να συνεργασθούν

24 Το RTP τρέχει επάνω από το UDP Οι βιβλιοθήκες του RTP παρέχουν µία διεπαφή επιπέδου µεταφοράς που επεκτείνει το UDP: αριθµός θύρας, διεύθυνση IP είδος ωφέλιµου φορτίου αριθµός ακολουθίας πακέτου χρονοσφραγίδα identifier πηγής (SSRC) 6-47 Παράδειγµα RTP Θεωρείστε την αποστολή φωνής κωδικοποιηµένης µε PCM (64 kbps) µε RTP Η εφαρµογή συλλέγει τα κωδικοποιηµένα δεδοµένα σε κοµµάτια, π.χ. κάθε 20 msec παράγεται ένα κοµµάτι µε 160 bytes Το κοµµάτι αυτό µαζί µε την επικεφαλίδα RTP αποτελούν το πακέτο RTP, το οποίο ενθυλακώνεται µέσα σε ένα UDP segment Ηεπικεφαλίδα RTP υποδεικνύει τη µέθοδο κωδικοποίησης της φωνής σε κάθε πακέτο ο αποστολέας µπορεί να αλλάξει µέθοδο κωδικοποίησης κατά τη διάρκεια µίας διάσκεψης Η επικεφαλίδα RTP περιέχει επίσης αριθµούς ακολουθίας και χρονοσφραγίδες

25 RTP και QoS Το RTP δεν παρέχει κανένα µηχανισµό που να διασφαλίζει την έγκαιρη παράδοση των δεδοµένων ούτε παρέχει άλλες εγγυήσεις QoS Η ενθυλάκωση σε πακέτα RTP γίνεται αντιληπτή στα τερµατικά συστήµατα µόνο: οι ενδιάµεσοι δροµολογητές αγνοούν εάν ένα datagram µεταφέρει ένα πακέτο RTP ή όχι Οι δροµολογητές που παρέχουν υπηρεσία βέλτιστης προσπάθειας δεν καταβάλλουν καµία ιδιαίτερη προσπάθεια για να διασφαλίσουν την έγκαιρη άφιξη των πακέτων RTP στον προορισµό 6-49 RTP Streams Το RTP επιτρέπει να ανατίθεται ένα ανεξάρτητο RTP stream από πακέτα σε κάθε πηγή (π.χ. µία κάµερα ή ένα µικρόφωνο) Για παράδειγµα, σε µία βιντεοδιάσκεψη µε δύο συµµετέχοντες µπορούν να ανοιχθούν τέσσερα RTP streams: δύο streams για τη µετάδοση του ήχου (ένα σε κάθε κατεύθυνση) και δύο streams για το βίντεο Ορισµένες τεχνικές κωδικοποίησης (π.χ. MPEG 1 και MPEG 2) πολυπλέκουν τον ήχο και το βίντεο σε µία µόνο ροή κατά τη διαδικασία της κωδικοποίησης Στην περίπτωση αυτή έχουµε ένα µόνο RTP stream προς καθεµία από τις δύο κατευθύνσεις Στην περίπτωση ενός multicast session µε περισσότερους από έναν αποστολείς και παραλήπτες, όλοι οι αποστολείς και πηγές συνήθως στέλνουν τα RTP streams στο ίδιο δένδρο multicast µε την ίδια διεύθυνση multicast

26 Επικεφαλίδα RTP Payload Type Sequence Number Timestamp Synchronization Source identifier ιάφορα Πεδία Επικεφαλίδα RTP Payload Type (7 bits): Υποδεικνύει τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο κωδικοποίησης. Με το πεδίο αυτό ο αποστολέας πληροφορεί τον παραλήπτη για την αλλαγή της µεθόδου κωδικοποίησης κατά τη διάρκεια µίας διάσκεψης. Payload type 0: PCM µ-law, 64 kbps Payload type 3: GSM, 13 kbps Payload type 7: LPC, 2.4 kbps Payload type 26: Motion JPEG Payload type 31: H.261 Payload type 33: MPEG2 video Sequence Number (16 bits): Αυξάνεται κατά ένα µε κάθε αποστελλόµενο πακέτο RTP. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανίχνευση απωλειών πακέτων και για την επαναδιάταξη των πακέτων στη σειρά Επικεφαλίδα RTP (συνέχεια) Timestamp (32 bits): Αναφέρεται στη στιγµή δειγµατοληψίας του πρώτου byte των δεδοµένων που περιέχονται σε ένα πακέτο RTP στην περίπτωση του ήχου, το ρολόι των χρονοσφραγίδων συνήθως αυξάνεται κατά ένα για κάθε περίοδο δειγµατοληψίας (π.χ. κάθε 125 µsecs για ρολόι δειγµατοληψίας µε συχνότητα 8 KHz) εάν η εφαρµογή χρησιµοποιεί 160 κωδικοποιηµένα δείγµατα στο ωφέλιµο φορτίο του πακέτου RTP, τότε η τιµή του πεδίου timestamp αυξάνεται κατά 160 για κάθε πακέτο RTP όσο η πηγή είναι ενεργή. Το ρολόι των χρονοσφραγίδων εξακολουθεί να αυξάνεται µε σταθερό ρυθµό όσο η πηγή είναι αδρανής SSRC (32 bits): Προσδιορίζει την πηγή του RTP stream. Κάθε stream σε ένα RTP session πρέπει να έχει ξεχωριστό SSRC

27 Real-Time Control Protocol (RTCP) Συνοδεύει το πρωτόκολλο RTP Κάθε συµµετέχων σε ένα RTP session µεταδίδει περιοδικά πακέτα ελέγχου RTCP προς όλους τους άλλους συµµετέχοντες Κάθε πακέτο RTCP περιέχει αναφορές (reports) αποστολέα και/ή αναφορές παραλήπτη αναφορά στατιστικών που είναι χρήσιµες στην εφαρµογή Οι στατιστικές περιλαµβάνουν τον αριθµό των απεσταλµένων πακέτων, τον αριθµό των απολεσθέντων πακέτων, µεταβλητότητα χρόνου µεταξύ αφίξεων (interarrival jitter) κλπ. Η πληροφορία αυτή ανάδρασης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο της απόδοσης και για διαγνωστικούς σκοπούς Ο αποστολέας µπορεί να τροποποιήσει τις µεταδόσεις του µε βάση την πληροφορία ανάδρασης 6-53 RTCP (συνέχεια) αποστολέας RTP RTCP ιαδίκτυο RTCP παραλήπτης RTCP παραλήπτης -Ένα RTP session έχει συνήθως µία µοναδική διεύθυνση multicast Όλα τα πακέτα RTP και RTCP που ανήκουν στο session χρησιµοποιούν την διεύθυνση multicast - Τα πακέτα RTP και RTCP διακρίνονται µεταξύ τους µε τη χρήση ξεχωριστών αριθµών θύρας - Για τον περιορισµό της κίνησης, κάθε συµµετέχων µειώνει την κίνηση RTCP που παράγει µε την αύξηση του αριθµού των συµµετεχόντων

28 Πακέτα RTCP Πακέτα αναφοράς παραλήπτη (receiver report): SSRC του RTP stream, ποσοστό απολεσθέντων πακέτων RTP, αριθµός ακολουθίας µε µέγιστη τιµή, µέσο jitter ενδοαφίξεων Πακέτα αναφοράς αποστολέα (sender report): SSRC του RTP stream, χρονοσφραγίδα NTP (απόλυτος χρόνος), χρονοσφραγίδα RTP, αριθµός απεσταλµένων πακέτων RTP, αριθµός απεσταλµένων bytes ωφέλιµου φορτίου Πακέτα περιγραφής πηγής (source description): SSRC του σχετιζόµενου RTP stream, διεύθυνση του αποστολέα, όνοµα αποστολέα, κλπ. Παρέχει απεικόνιση µεταξύ SSRC και του ονόµατος του χρήστη/host 6-55 Συγχρονισµός των RTP streams Το RTCP µπορεί να συγχρονίσει διαφορετικά RTP streams σε ένα RTP session Θεωρείστε µία εφαρµογή βιντεοδιάσκεψης όπου κάθε αποστολέας παράγει ένα RTP stream για βίντεο και ένα για ήχο Οι χρονοσφραγίδες των πακέτων RTP αναφέρονται στα ρολόγια δειγµατοληψίας του βίντεο και του ήχου δεν αναφέρονται στον απόλυτο χρόνο (wallclock time) Κάθε πακέτο RTCP sender report περιέχει: χρονοσφραγίδα ΝTP (απόλυτος χρόνος δηµιουργίας του πακέτου RTCP) χρονοσφραγίδα RTP (χρόνος δηµιουργίας του πακέτου RTCP σε µονάδες χρόνου RTP) Οι παραλήπτες µπορούν να χρησιµοποιήσουν αυτή τη σχέση για να συγχρονίσουν την αναπαραγωγή του ήχου και του βίντεο

29 Κλιµάκωση αναγκών σε εύρος ζώνης στο RTCP Το RTCP επιχειρεί να περιορίσει την κίνησή του στο 5% του session bandwidth Παράδειγµα Έστω ότι υπάρχει ένας αποστολέας ο οποίος στέλνει βίντεο µε ρυθµό 2 Mbps Το RTCP επιχειρεί να περιορίσει την κίνησή του σε 100 kbps Το RTCP δίνει 75% του ρυθµού αυτού στους παραλήπτες και το υπόλοιπο 25% στον αποστολέα Τα 75 kbps µοιράζονται εξίσου µεταξύ των παραληπτών: Με R παραλήπτες, κάθε παραλήπτης στέλνει κίνηση RTCP µε ρυθµό 75/R kbps Ο αποστολέας στέλνει κίνηση RTCP µε ρυθµό 25 kbps Κάθε συµµετέχων προσδιορίζει την περίοδο µετάδοσης πακέτων RTCP υπολογίζοντας το µέσο µέγεθος πακέτου RTCP (σε ολόκληρο το session) και διαιρώντας µε τον παραχωρηµένο ρυθµό 6-57 Session Initiation Protocol (SIP) [RFC 3261] Αναπτύχθηκε από το IETF Μακροπρόθεσµο όραµα του SIP Όλες οι τηλεφωνικές κλήσεις και οι βιντεοδιασκέψεις πραγµατοποιούνται µέσω του ιαδικτύου Για την αναγνώριση ενός χρήστη χρησιµοποιείται ένα όνοµα ή µία διεύθυνση παρά ένας αριθµός τηλεφώνου Η κλήση µπορεί να προωθηθεί στον καλούµενο ανεξάρτητα από το που βρίσκεται και από την συσκευή IP που χρησιµοποιεί (personal mobility)

30 Υπηρεσίες που παρέχει το SIP Εγκαθίδρυση κλήσης Παρέχει µηχανισµούς ώστε ο καλών να µπορεί να γνωστοποιήσει στον καλούµενο ότι θέλει να εγκαθιδρύσει µία κλήση Παρέχει µηχανισµούς ώστε ο καλών και ο καλούµενος να διαπραγµατευθούν το είδος του µέσου και της κωδικοποίησης Παρέχει µηχανισµούς για τον τερµατισµό κλήσης Προσδιορισµός τρέχουσας διεύθυνσης IP του καλούµενου Απεικονίζει έναν µνηµονικό identifier στην τρέχουσα διεύθυνση IP ιαχείριση κλήσης Προσθήκη νέων µέσων κατά τη διάρκεια µίας κλήσης Αλλαγή κωδικοποίησης κατά τη διάρκεια της κλήσης Πρόσκληση νέων συµµετεχόντων σε µία διάσκεψη Μεταφορά κλήσης (call transfer) και κλήση σε αναµονή (on hold) 6-59 Εγκαθίδρυση κλήσης σε γνωστή διεύθυνση IP Alice time INVITE c=in IP m=audio RTP/AVP 0 port 5060 port 5060 port OK c=in IP m=audio RTP/AVP 3 ACK port 5060 GSM µ Law audio port time Bob Bob's terminal rings Το µήνυµα SIP INVITE της Alice υποδεικνύει τον δικό της αριθµό θύρας & διεύθυνση IP. Υποδεικνύει τη µέθοδο κωδικοποίησης που προτιµά να λάβει η Alice (PCM µ-law) Το µήνυµα 200 OK του Bob υποδεικνύει τον δικό του αριθµό θύρας, διεύθυνση IP & προτιµώµενη µέθοδο κωδικοποίησης (GSM) Τα µηνύµατα SIP µπορούν να σταλούν επάνω από TCP ή UDP Προεπιλεγµένος αριθµός θύρας SIP:

Συνεχής ροή πολυµέσων

Συνεχής ροή πολυµέσων Συνεχής ροή πολυµέσων Εισαγωγή ικτυακά πρωτόκολλα Πολυµέσα και δίκτυα Συνεχής ροή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές µέσων Πρωτόκολλο RTSP Πρωτόκολλο RTP οµή πακέτων RTP Πρωτόκολλο RTCP

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δικτύωση Πολυμέσων

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δικτύωση Πολυμέσων Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δικτύωση Πολυμέσων Διδάσκων: Λάζαρος Μεράκος Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

Ροή πολυμέσων. Εισαγωγή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές μέσων Το πρωτόκολλο RTSP

Ροή πολυμέσων. Εισαγωγή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές μέσων Το πρωτόκολλο RTSP Ροή πολυ Εισαγωγή Ροή από εξυπηρετητές Ροή από εξυπηρετητές Το πρωτόκολλο RTSP Τεχνολογία Πολυ και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 17-1 Εισαγωγή Ροής (media streaming) Αναπαραγωγή παράλληλα με τη λήψη Αρκεί να

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Αρχές δικτυακών εφαρμογών Αρχιτεκτονικές Μοντέλα υπηρεσιών επιπέδου μεταφοράς Μοντέλο πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων. Ενότητα # 11: RTSP Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμη των Υπολογιστών»

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων. Ενότητα # 11: RTSP Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμη των Υπολογιστών» Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων Ενότητα # 11: RTSP Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμη των Υπολογιστών» Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ethereal: ICMP

Εργαστήριο Ethereal: ICMP Εργαστήριο Ethereal: ICMP Έκδοση:1.0 2005 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Στο εργαστήριο αυτό θα εξετάσουµε µερικά

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1 Δίκτυα ATM Εισαγωγή Εικονικά κυκλώματα Πακέτα και κελιά Δρομολόγηση και προώθηση Ιεραρχία πρωτοκόλλων Επίπεδα προσαρμογής Ποιότητα υπηρεσίας Υποστήριξη IP Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Wireshark: DNS

Εργαστήριο Wireshark: DNS Εργαστήριο Wireshark: DNS Έκδοση:2.0 2007 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2.5 του

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πολυµέσων στο ιαδίκτυο

Υπηρεσίες Πολυµέσων στο ιαδίκτυο Υπηρεσίες Πολυµέσων στο ιαδίκτυο Εφαρµογές Πολυµέσων Οι εφαρµογές πολυµέσων στηρίζονται στη µετάδοση δεδοµένων ήχου, βίντεο, εικόνας και ήχου Ορισµένα από τα δεδοµένα είναι από τη φύση τους σε ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΘΕΜΑ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 1. Στο μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2 η Διάλεξη: TCP/UDP Δικτυακά πρωτόκολλα / εφαρμογές Ports Unix δικτυακές εντολές Transmission Control Protocol - TCP Πρωτόκολλο Mεταφοράς RFC 793 [Postel 1981] Xρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Παπαγεωργίου Ι. Χρυσόστοµου ΑΕΜ: 4821 Θέµα: «Μετάδοση ροών ήχου και

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP Άσκηση 1 η : Καθυστερήσεις Θεωρείστε μία σύνδεση μεταξύ δύο κόμβων Χ και Υ. Το εύρος ζώνης του συνδέσμου είναι 10Gbits/sec

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΩΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Τετάρτη 16 Ιουνίου 2004 Οδηγίες: Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3,5 ώρες. Ισχύουν όσα αναφέρονται στους Κανονισµούς Εξετάσεων του ΕΑΠ γενικότερα και της ΘΕ ειδικότερα. Είναι υποχρεωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ( ηµιουργία συστήµατος µε ροint-tο-ροint σύνδεση) ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2 ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ PΟINT-TΟ-PΟINT...2

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Wireshark: TCP

Εργαστήριο Wireshark: TCP Εργαστήριο Wireshark: TCP Έκδοση: 2.0 2007 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Στο εργαστήριο αυτό θα εξετάσουµε λεπτοµερώς

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG)

Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG) Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG) Εισαγωγή στο MPEG-2 Κωδικοποίηση βίντεο Κωδικοποίηση ήχου Ροή δεδοµένων Εισαγωγή στο MPEG-4 οµή σκηνών Κωδικοποίηση ήχου και βίντεο Τεχνολογία Πολυµέσων 11-1 Εισαγωγή στο MPEG-2

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 20010-2011 Θέματα προς συζήτηση Είδη πολυπλεξίας Μεταγωγή Καθυστερήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ethereal: IP

Εργαστήριο Ethereal: IP Εργαστήριο Ethereal: IP Έκδοση:1.0 2005 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Στο εργαστήριο αυτό θα εξετάσουµε το πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ ρ. Κ. Σ. Χειλάς Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι : (α) η εµβάθυνση σε θέµατα λειτουργίας δικτύων καθώς και (β) η εξοικείωση των σπουδαστών µε ένα από τα συχνότερα

Διαβάστε περισσότερα

Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών. Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης

Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών. Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Σύγκλιση δικτύων δεδομένων και φωνής Ορισμένα παραδείγματα: τηλέφωνα IP softphones ενοποιημένη επικοινωνία εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου : είναι υπεύθυνο για την δρομολόγηση των πακέτων δεδομένων στον τελικό τους

Επίπεδο Δικτύου : είναι υπεύθυνο για την δρομολόγηση των πακέτων δεδομένων στον τελικό τους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Με την χρήση της μεταγωγής κυκλώματος, κάθε ροή δεδομένων λαμβάνει συγκεκριμένο εύρος ζώνης το οποίο εξομοιώνει ένα δεσμευμένο φυσικό κύκλωμα ανάμεσα στον αποστολέα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες ιαδικτύου

Τεχνολογίες ιαδικτύου Τεχνολογίες ιαδικτύου Εισαγωγή Αρχιτεκτονική, Πρωτόκολλα και Πρότυπα Βασικών Υπηρεσιών Ιστορικά Στοιχεία ARPANET Ο «παππούς» των δικτύων Αναπτύχθηκε από την DARPA στα τέλη του 60 Το 83 διασπάται σε MILNET

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης)

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) TEI Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) Ανάλυση Πρωτοκόλλων Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Δρ. Αναστάσιος Πολίτης Καθηγητής Εφαρμογών anpol@teiser.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου ρ Κωνσταντίνος Σ Χειλάς Ethernet Ένα πλαίσιο (frame) Ethernet 00 d0 06 99 18 28 00 02 b3 0b 86 08 00 45 00 Η επικεφαλίδα του IP 0 ToS 0 ToS 00

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Μάθημα 8ο Δικτύωση TCP/IP Μιχαηλίδης Παναγιώτης Περιεχόμενα Δικτύωση TCP/IP Τι είναι το TCP/IP; Επίπεδα, διευθύνσεις, ΝΑΤ Πρωτόκολλα: ARP, DHCP TCP/IP H πιο κοινή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α.1. 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α Β ΟΜΑ Α) ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013. Στόχος: 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013 Άσκηση 4 Η κατανόηση βασικών εννοιών όσον αφορά τη μετάδοση πολυμεσικής πληροφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Συστήματα πολυμέσων Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 03-1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυµέσα Ποιοι εµπλέκονται στα πολυµέσα Χαρακτηριστικά των µέσων Απαιτήσεις πολυµέσων Ιδιότητες πολυµέσων Μετάδοση πολυµέσων οµή συστηµάτων πολυµέσων Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υποσυστηµάτων αίθουσας τηλεδιάσκεψης. Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής

Περιγραφή υποσυστηµάτων αίθουσας τηλεδιάσκεψης. Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής Περιγραφή υποσυστηµάτων αίθουσας τηλεδιάσκεψης Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής Περιεχόµενα (1) Εικόνα Κάµερες DVD Recorder/Player Οπτικοποιητής Οθόνες Plasma Προβολέας Ήχος Μικρόφωνα επιτραπέζια

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων

Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ 1 Από ένα αθόρυβο κανάλι 4 khz παίρνουμε δείγματα κάθε 1 msec. - Ποιος είναι ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων; - Πώς μεταβάλλεται ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11. Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25. Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης...

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11. Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25. Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης... Περιεχόμενα Εισαγωγή...7 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11 Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25 Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης...65 Κεφάλαιο 4 Μεταγωγή Δεδομένων και Δρομολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή καινοτόμων υπηρεσιών πολυμέσων με το βιντεοτηλέφωνο της Tellas Εικόνες από το μέλλον

Παροχή καινοτόμων υπηρεσιών πολυμέσων με το βιντεοτηλέφωνο της Tellas Εικόνες από το μέλλον Παροχή καινοτόμων υπηρεσιών πολυμέσων με το βιντεοτηλέφωνο της Tellas Εικόνες από το μέλλον Vanni Colombo, Network Director Γεώργιος Λούκος, Technological Innovations Εισαγωγή Τον Μάιο του 2005 η ΤΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Υπηρεσίες Internet ίκτυα Η/Υ Επίπεδο Εφαρµογής O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές κωδικοποίησης. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 08-1

Αρχές κωδικοποίησης. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 08-1 Αρχές κωδικοποίησης Απαιτήσεις κωδικοποίησης Είδη κωδικοποίησης Κωδικοποίηση εντροπίας Διαφορική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση μετασχηματισμών Στρωματοποιημένη κωδικοποίηση Κβαντοποίηση διανυσμάτων Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Καθυστέρηση επεξεργασίας (processing delay) Έλεγχος επικεφαλίδας Καθορισµός εξερχόµενης ζεύξης 3

Καθυστέρηση επεξεργασίας (processing delay) Έλεγχος επικεφαλίδας Καθορισµός εξερχόµενης ζεύξης 3 Καθυστέρησησεδίκτυα µεταγωγήςπακέτων 2 ο Φροντιστήριο ΗΥ 335 Οι 4 συνιστώσες της καθυστέρησης πακέτων 2 Καθυστέρηση επεξεργασίας (processing delay) Έλεγχος επικεφαλίδας Καθορισµός εξερχόµενης ζεύξης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 3 Ακαδημαϊκό Έτος 011-01 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 9/01/01 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 Στόχος: Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ύλης του Α Τόμου, ο στόχος της άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΨΗΦΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΨΗΦΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ http://www.nashtucky.com/photoscanning.html ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ http://www.unlvweb.com/we/week2.html ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1 Ήχος και φωνή Φύση του ήχου Ψηφιοποίηση µε µετασχηµατισµό Ψηφιοποίηση µε δειγµατοληψία Παλµοκωδική διαµόρφωση Αναπαράσταση µουσικής Ανάλυση και σύνθεση φωνής Μετάδοση φωνής Τεχνολογία Πολυµέσων 4-1 Φύση

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση ήχου. Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG

Κωδικοποίηση ήχου. Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG Κωδικοποίηση ήχου Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG Τεχνολογία Πολυµέσων και Πολυµεσικές Επικοινωνίες 10-1 Κωδικοποίηση καναλιού φωνής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 3: Εισαγωγή. Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 3: Εισαγωγή. Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 3: Εισαγωγή Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Συνιστώμενο Βιβλίο: Δικτύωση Υπολογιστών Προσέγγιση από Πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts)

Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts) Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts) Η επικοινωνία εφαρµογών που τρέχουν σε ετερογενή συστήµατα τα οποία συνδέονται σε δίκτυα διαφορετικών τεχνολογιών Χρήστος Ηλιούδης, Πέτρος Λάµψας & Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένηκλήση διαδικασιών Τοπική κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Μεταβίβαση παραµέτρων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Αντιγραφή µηνυµάτων Προδιαγραφές διαδικασιών RPC στο σύστηµα DCE Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΣ 04: Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων

ΒΕΣ 04: Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων ΒΕΣ 04: Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων ίκτυα Πολυµέσων, Μετάδοση Πολυµέσων σε ίκτυα Βέλτιστης Προσπάθειας (Best Effort Networks), Τεχνολογίες Streaming Περιεχόµενα ίκτυα Πολυµέσων Τηλεφωνικά ίκτυα (Telephone

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 19.5.013 ΘΕΜΑ 1 Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM, με μέγεθος συστάδας (cluster) κυψελών επαναληψιμότητας συχνοτήτων 1, είναι εγκατεστημένο σε μια γεωγραφική περιοχή και

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρονισµός πολυµέσων

Συγχρονισµός πολυµέσων Συγχρονισµός πολυµέσων Έννοια του συγχρονισµού Απαιτήσεις παρουσίασης Ποιότητα υπηρεσίας συγχρονισµού Πλαίσιο αναφοράς συγχρονισµού Κατανεµηµένος συγχρονισµός Προδιαγραφές συγχρονισµού Τεχνολογία Πολυµέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 2004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και 3 από

ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 2004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και 3 από ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και από τις 6 ερωτήσεις του Μέρους ΙΙ Πάντοτε οι απαντήσεις σας θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Απόδοσης Ασύρματων Δικτύων Multimedia

Μελέτη Απόδοσης Ασύρματων Δικτύων Multimedia Πτυχιακή Εργασία Με Θέμα : Μελέτη Απόδοσης Ασύρματων Δικτύων Multimedia Ονοματεπώνυμο : Ιωάννης Μίνως ΑΕΜ : 3120 Τπεύθυνος Καθηγητής : Ιωάννης Βραδελης Ευχαριστίες Ολοκληρώνοντας έναν κύκλο στη ζωή μου

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 12: Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες διαδικτύου MPLS Φώτης Βαρζιώτης

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 12: Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες διαδικτύου MPLS Φώτης Βαρζιώτης 1 Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 12: Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες διαδικτύου MPLS Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων 2.1 Ethernet 2.2 Internet 2.3 Asynchronous Transfer Mode 2.4 Η αρχιτεκτονική του Δικτύου Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 2A (Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ., Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 6 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 Πολύπλεξη ΗΠολύπλεξηείναι η µετάδοση διαφορετικών ρευµάτων πληροφορίας µέσα από την ίδια φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση (πες μου την IP σου να σου πω ποιος είσαι) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα