Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Εφαρµογές ήχου στα Πολυµέσα. Βιβλιογραφία. Ήχος και Πολυµέσα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Εφαρµογές ήχου στα Πολυµέσα. Βιβλιογραφία. Ήχος και Πολυµέσα"

Transcript

1 Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Ήχος και Πολυµέσα Εφαρµογές ήχου στα συστήµατα πολυµέσων Αισθήσεις και παραισθήσεις Φαινόµενα συγκάλυψης Στερεοφωνικός ήχος Τρισδιάστατος ήχος Ψηφιακός ήχος Σύνθεση ήχου (MIDI) Επιλογή µορφής ήχου σε συστήµατα πολυµέσων Ήχος και ιαδίκτυο Βιβλιογραφία Εφαρµογές ήχου στα Πολυµέσα Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 5, [link] Ηχητικά Σήµατα, Νικήτας Σγούρος, Πανεπιστήµιο Πειραιά, in [pdf] Vaughan [2004]: Chapter 5 Chapman [2004]: Chapter 9 Hillman [1997]: Chapter 6 Ψυχαγωγικές και Εκπαιδευτικές Εφαρµογές Information kiosks Εφαρµογές µε αντικείµενο τη µουσική Εφαρµογές που προορίζονται για ανθρώπους µε προβλήµατα όρασης Αναγνώριση και σύνθεση οµιλίας σε επαγγελµατικές εφαρµογές Halsal [2001]: Chapter 2, pp

2 Αισθήσεις και Παραισθήσεις => Αισθήσεις και Παραισθήσεις Φαινόµενα συγκάλυψης Το ανθρώπινο αυτί έχει την ικανότητα να αναπληρώνει κάποιες αρµονικές συχνότητες ακόµα κι αν αυτές δεν υπάρχουν στον µεταδιδόµενο ήχο, Ή να αγνοεί κάποιες συχνότητες ακόµα κι όταν αυτές υπάρχουν Οι ιδιότητες αυτές συχνά καλύπτουν τις αδυναµίες του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για την παραγωγή και µετάδοση του ήχου Φασµατική κάλυψη (spectral masking) Χρονική κάλυψη (temporal masking) Αισθήσεις και Παραισθήσεις => Στερεοφωνικός ήχος Από τις µεγαλύτερες ψευδαισθήσεις στην αντίληψη του ήχου είναι η στερεοφωνία Το µυαλό αντιλαµβάνεται την πηγή ενός ήχου βάσει των διαφορών ανάµεσα στα σήµατα που λαµβάνει το αριστερό και δεξί αυτί Αν είναι διαφορετικά τα 2 σήµατα έχουµε τη ψευδαίσθηση του χώρου. Αν πανοµοιότυπα σήµατα φτάσουν και στα 2 αυτιά τότε ο εγκέφαλος το µεταφράζει σαν η πηγή να βρίσκεται ακριβώς µπροστά. Αισθήσεις και Παραισθήσεις => Τρισδιάστατος ήχος Ο προσδιορισµός της κατεύθυνσης από την οποία εκπέµπεται ένας ήχος στηρίζεται στην εκτίµηση τριών µεγεθών που καθορίζουν τη θέση της ηχητικής πηγής ως προς τη θέση του ακροατή: του αζιµούθιου (azimuth) δηλ. της οριζόντιας γωνίας που σχηµατίζει η ηχητική πηγή µε τη θέση του ακροατή, της απόστασης ή της ταχύτητας για σταθερές ή κινούµενες πηγές αντίστοιχα, του ζενίθ (zenith) δηλ. του ύψους ή της κάθετης γωνίας που σχηµατίζει η πηγή µε τον ακροατή.

3 Αισθήσεις και Παραισθήσεις => Τρισδιάστατος ήχος => Αισθήσεις και Παραισθήσεις => Τρισδιάστατος ήχος => Προσοµοίωση αζιµουθίου Η προσοµοίωση του αζιµουθίου µίας ηχητικής πηγής µπορεί να γίνει µε τη χρήση τουλάχιστον δύο ηχείων Α, Β και τη µεταβολή της έντασης του ήχου που παράγει καθένα από αυτά. Για παράδειγµα ο ακροατής έχει την αίσθηση ότι ένας ήχος προέρχεται από τη θέση στην οποία βρίσκεται το Α όταν η ένταση του Α έχει µη µηδενική τιµή και η ένταση του Β είναι ίση µε το µηδέν. Η µεταβολή της οριζόντιας θέσης του ήχου γίνεται δυνατή µε την εφαρµογή της µεθόδου της οριζόντιας µετατόπισης (panning). Φαινόµενο Doppler Το φαινόµενο Doppler περιγράφει τη µεταβολή της του ύψους (αντιλαµβανόµενης συχνότητας) του ήχου που παράγεται από µια ηχητική πηγή που κινείται σε σχέση µε τη θέση του ακροατή. Για παράδειγµα, όταν στεκόµαστε στην άκρη του δρόµου, ο ήχος της µηχανής ενός αυτοκινήτου που κινείται προς εµάς µε µεγάλη ταχύτητα γίνεται όλο και πιο οξύς όσο το αυτοκίνητο πλησιάζει τον ακροατή, ενώ το ύψος του συνεχώς ελαττώνεται όσο το αυτοκίνητο αποµακρύνεται από εµάς. Το ύψος Υ του ήχου που γίνεται αντιληπτό στην περίπτωση αυτή είναι ανάλογο της ακτινικής ταχύτητας της πηγής προς τον παρατηρητή και δίνεται από τον τύπο: vs Y = f v v s r όπου f η πραγµατική συχνότητα του ηχητικού σήµατος, v s η ταχύτητα του ήχου και v r η ακτινική ταχύτητα της πηγής σε σχέση µε τον ακροατή. Αισθήσεις και Παραισθήσεις => Τρισδιάστατος ήχος => Προσοµοίωση Ζενίθ Η προσοµοίωση του ζενίθ που αντιστοιχεί σε µια ηχητική πηγή επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή φίλτρων στο ηχητικό σήµα τα οποία µεταβάλλουν το φάσµα συχνοτήτων του σήµατος κατά τρόπο ανάλογο των µεταβολών που επιφέρουν οι ανακλάσεις του ήχου στο κεφάλι και στους ώµους του ακροατή. Οι µεταβολές αυτές διαφέρουν από ακροατή σε ακροατή καθώς εξαρτώνται από τις διαστάσεις των κεφαλιών και των ώµων τους. Η απόκριση συχνότητας των συγκεκριµένων φίλτρων ονοµάζεται συνάρτηση µεταφοράς κεφαλής (head-related transfer function ή HRTF) και για την επίτευξη ενός ικανοποιητικού βαθµού πιστότητας θα πρέπει να αντιστοιχεί στα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου ακροατή. Ψηφιακός ήχος Τυπικά ο ψηφιακός ήχος δηµιουργείται µε την µετατροπή ήχων σε αριθµούς οι οποίοι αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή άλλα ψηφιακά µέσα µέσω της διαδικασίας της ψηφιοποίησης Βασικά χαρακτηριστικά: Συχνότητα ειγµατοληψίας (Sampling frequency) 44,1 khz 22,05kHz 11,025 khz Αριθµός bits ανά δείγµα (bit depth) 8 bits /sample 16 bits /sample

4 Ψηφιακός ήχος => Επεξεργασία ψηφιακών ηχογραφήσεων Καθορισµός επιπέδου έντασης για ψηφιακή ηχογράφηση Ανάµεσα σε -3db και -10db είναι η συνιστώµενη επιλογή Συνδυασµός πολλών ηχογραφήσεων σε µία (multiple track mix) Αποκοπή (trimming): Αφαίρεση κενών ανάµεσα σε ηχογραφήσεις ή στο τέλος τους Ρύθµιση έντασης: Καθορισµός ενιαίας µέγιστης ή µέσης έντασης για όλες τις ηχογραφήσεις Μετατροπή τύπου (format conversion) Επαναδειγµατοληψία ή υποδειγµατοληψία Παρεµβολή (interpolation) για αύξηση των δειγµάτων µε τεχνικό τρόπο Αφαίρεση δειγµάτων ανά τακτά χρονικά διαστήµατα Ψηφιακός ήχος => Επεξεργασία ψηφιακών ηχογραφήσεων (ΙΙ) Fade in / Fade out: Βαθµιαία εισαγωγή / ολοκλήρωση ηχογράφησης Οµαλή εναλλαγή ανάµεσα σε ηχογραφήσεις Εξισορρόπηση (equalization): Ρύθµιση της ισχύος για διάφορες συχνότητες (π.χ. για προσοµοίωση της κίνησης ηχητικής πηγής µέσω του φαινοµένου Doppler) Χρονική σύµπτυξη: Αλλαγή τέµπου (tempo) Ψηφιακά effect: Chorus (για δηµιουργία χορωδίας) Reverb (για προσοµοίωση ακουστικών χώρων π.χ. Club, κενού δωµατίου κλπ) Panning (για οριζόντια οριοθέτηση της ηχητικής πηγής) Σύνθεση ήχου (MIDI) Σύνθεση ήχου (MIDI) (ΙΙ) Κάθε ψηφιοποιηµένο ηχητικό σήµα (ψηφιακός ήχος) δεν περιέχει καµία σηµασιολογική πληροφορία για τον ήχο που περιγράφει. Απλά έχει καταγεγραµµένος τις τιµές έντασης του ήχου που πρέπει να αναπαραχθούν Αυτή η µορφή αναπαράστασης του ήχου είναι το αντίστοιχο της χαρτογραφικής απεικόνισης (bitmap) των εικόνων. Σε αναλογία µε τα διανυσµατικά γραφικά, υπάρχει για τη µουσική το πρότυπο MIDI (Musical Instrument Digital Interface). Το MIDI καθορίζει πως κωδικοποιούνται τα διάφορα στοιχεία µιας µουσικής παρτιτούρας καθώς και τα όργανα που συµµετέχουν. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιµοποίησης 127 οργάνων και ηχητικών εφέ. Το MIDI περιέχει και πρότυπα για την επικοινωνία µουσικών οργάνων µε υπολογιστή. Ένας υπολογιστής µε MIDI interface µπορεί να χειριστεί συσκευές που ακολουθούν αυτό το πρότυπο όπως ηλεκτρονικά synthesizers. Στις πιο πολλές κάρτες ήχου που προσφέρουν MIDI, η σύνθεση των ήχων των οργάνων γίνεται συνήθως µε FM σύνθεση που δεν δίνει καλά αποτελέσµατα. Σε πολλές όµως περιπτώσεις, περιέχουν αποθηκευµένα σε µνήµη ROM δείγµατα πραγµατικών οργάνων µε αποτέλεσµα η µουσική MIDI να µοιάζει αρκετά µε πραγµατική

5 Επιλογή µορφής ήχου σε συστήµατα πολυµέσων Ήχος και ιαδίκτυο Τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του MIDI έναντι της ψηφιοποιηµένης µουσικής είναι ανάλογα µε αυτά των εικόνων έναντι των γραφικών: Υπάρχει µεγαλύτερη ευελιξία στην επεξεργασία της µουσικής MIDI (π.χ. αλλαγή tempo χωρίς να επηρεάζεται η ακουστική ποιότητα) Απαιτείται και σηµαντικά µικρότερος αποθηκευτικός χώρος Σε ορισµένες περιπτώσεις η ποιότητα της µουσικής MIDI είναι πολύ υψηλή εξαιτίας της πηγής εισόδου Από την άλλη πλευρά: Υπάρχει υπολογιστικό κόστος για να µετατραπεί η συµβολική αναπαράσταση MIDI σε ακουστή κυµατοµορφή Επίσης, το αποτέλεσµα εξαρτάται από τη συσκευή εξόδου και συνήθως είναι υποδεέστερο της ψηφιοποιηµένης µουσικής εν αναπαριστά σε αποδεκτό βαθµό οµιλία. Οζωντανός ήχος στο δίκτυο ακολουθεί τα βήµατα της ραδιοφωνίας. Παρόλο τον ενθουσιασµό και την υποµονή µας, το νέο µέσο συναντά εµπόδια Έχει χαµηλή πιστότητα, εν προσφέρει ασφαλώς µεταφέρσιµο περιεχόµενο εν προσφέρει το µεγάλο του πλεονέκτηµα την διαδραστικότητα. Ο ζωντανός ήχος στο δίκτυο έχει απέραντο ρεπερτόριο εφαρµογών: Η ελκυστικότητα και η ζωντάνια που προσφέρει στις σελίδες του WWW ιακίνηση µουσικής Παρόλα αυτά υπάρχουν µερικοί ενοχλητικοί παράγοντες: Καθυστέρηση για να «κατεβάσει» κανείς τα µεγάλα αρχεία ήχου. Αρχεία µουσικής (συµπιεσµένα σε 192 kbps) έχουν ένα λόγο µεταφοράς 5:1 µέσω συνδέσεων dial-up θα πρέπει να περιµένεις τουλάχιστον 5 λεπτά για να ακούσεις 1 λεπτό ήχου. Ακόµη ο αποθηκευτικός χώρος που απαιτείται είναι τεράστιος. Αν συµβεί οτιδήποτε στο αρχείο κατά τη διάρκεια του «κατεβάσµατος» ολόκληρο το αρχείο είναι άχρηστο. Ήχος και ιαδίκτυο => Ήχος και ιαδίκτυο => Streaming Audio => Streaming Audio IP Multicast Στα προηγούµενα προβλήµατα δίνει λύση η τεχνολογία του «streaming audio», κατά την οποία ο ήχος µεταδίδεται µέσω του τηλεπικοινωνιακού δικτύου και εκτελείται καθώς φτάνει στον προορισµό του, χωρίς να απαιτείται η αποθήκευσή του Η τεχνολογία του streaming ανταποκρίνεται πολύ περισσότερο στις ανάγκες των χρηστών απ' ότι προηγούµενες τεχνολογίες αφού προσφέρει µια αίσθηση αµεσότητας στους χρήστες ενώ δίνει και ένα δυνατό όπλο στα χέρια των επαγγελµατιών του δικτύου αφού µπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον των χρηστών στις σελίδες τους περισσότερο χρόνο. Επιπλέον δύο βασικές εφαρµογές: Ραδιοφωνία µέσω ιαδικτύου Τηλεφωνικές υπηρεσίες µέσω ιαδικτύου (Internet telephony). Αντί κάθε φορά να παράγουµε αντίτυπα του αρχείου που θέλουµε να µεταδώσουµε για κάποιον που το ζητάει, το IP Multicast µεταδίδει την ίδια πληροφορία µία φορά µόνο σε πολλούς χρήστες. Όταν ένας ακροατής θέλει να ακούσει κάτι οι routers βρίσκουν τον πλησιέστερο κόµβο που διαθέτει την πληροφορία και την αντιγράφουν, κάνοντας το µοντέλο κλιµακωτό. Το IP Multicast µπορεί να χρησιµοποιηθεί από οποιοδήποτε είδος δικτύου που υποστηρίζει IP συµπεριλαµβανοµένων και των εξής: ATM, frame relay, dial up, ακόµη και δορυφορικών συνδέσεων. Η αξιοπιστία είναι ένα πρόβληµα µε το multicast επειδή δεν υπάρχει απαραίτητα ένας διπλός δρόµος ανάµεσα στον εξυπηρετητή και τους χρήστες ώστε να υποστηρίζεται η επαναµετάδοση των χαµένων πακέτων. Από τα πρωτόκολλα επιπέδου µεταφοράς (Internet Transmission Protocols) προτιµάται το UDP (User Datagram Protocol) έναντι του TCP (Transmission Control Protocol). Ακόµη και αν υπάρχει, µια πληµµύρα από χαµένα πακέτα µπορεί να δηµιουργήσει τέτοιο φόρτο δικτύου που να ακυρώνει τα κέρδη σε εύρος ζώνης. Για το λόγο αυτό δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί το πρωτόκολλο TCP/IP για τη µετάδοση.

6 Ήχος και ιαδίκτυο => Streaming Audio => IP Multicast (ΙΙ) Ηχωρίς διακοπές µεταφορά ηχητικών σηµάτων απαιτεί ένα αξιόπιστο µέσο µεταφοράς. Ένας τρόπος αντιµετώπισης του προβλήµατος είναι να µεταδίδουµε επιπλέον πληροφορία για να έχουµε ευκολότερη διόρθωση λαθών. Η επιπλέον πληροφορία βελτιώνει την απόδοση ικανοποιητικά και συνδυασµένη µε packet interleaving µπορεί να είναι µια καλή στρατηγική αλλά απαιτεί µεγαλύτερο εύρος ζώνης για δεδοµένη ποιότητα. Το γεγονός αυτό είναι ασύµφορο σε συνδέσεις µε modem αφού εκεί χρειαζόµαστε απεγνωσµένα και το τελευταίο bit. Άλλος τρόπος υλοποίησης θα µπορούσε να είναι η δέσµευση και εγγύηση του απαραίτητου εύρους ζώνης δικτύου ώστε τα πακέτα να φτάνουν σίγουρα. Η διασφάλιση της µεταφοράς µέσω δικτύου γίνεται µε τη βοήθεια του Πρωτοκόλλου Κράτησης (εξασφάλισης) Μέσου RSVP (Resource Reservation Protocol) που επιτρέπει στους ακροατές να ζητούν µια συγκεκριµένη ποιότητα υπηρεσιών για δοσµένη ροή δεδοµένων.

3. ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ. 3.1 Τι είναι ήχος;

3. ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ. 3.1 Τι είναι ήχος; 3. ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 3.1 Τι είναι ήχος; Από φυσική άποψη ένας ήχος παράγεται από µεταβολές της πίεσης που µεταδίδονται σε ένα µέσο που µπορεί να συµπιεστεί. Παρόλο που ο ακριβής µηχανισµός διαφέρει από περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Βασικές Αρχές και Έννοιες. Αύγουστος Τσινάκος

ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Βασικές Αρχές και Έννοιες. Αύγουστος Τσινάκος ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Βασικές Αρχές και Έννοιες Αύγουστος Τσινάκος Ευχαριστίες Στο συνάδελφο Γίαννη Σδρίµα για την διάθεση σηµειώσεων έτσι ωστε να είναι δυνατή η σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΣΑ- MULTIMEDIA

ΠΟΛΥΜΕΣΑ- MULTIMEDIA ΠΟΛΥΜΕΣΑ- MULTIMEDIA ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΗΣΤΗ & Η/Υ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ HARDWARE Οθόνες και κάρτα γραφικών κάρτα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Φωτόπουλος Βασίλης, Φαλιέρης Σωτήρης, Νικολόπουλος Γιώργος, Νικολόπουλος Κώστας Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 4 Ο ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ... 4 1.1 Οργάνωση και Λειτουργία... 4 1.2 Χώροι Εργασίας... 5 Ηχοµόνωση... 5 Εσωτερική ακουστική... 6 Ραδιοφωνικό στούντιο... 9 Χώρος ελέγχου... 10

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας VoIP πάνω σε Υποδοµές Ασυρµάτων ικτύων Τεχνολογίας Wi-Fi.

Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας VoIP πάνω σε Υποδοµές Ασυρµάτων ικτύων Τεχνολογίας Wi-Fi. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ιπλωµατική Εργασία Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ MIDI

ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ MIDI ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ MIDI ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΧΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΥΚΟΒΙΚΑΣ 1 2 Θέλουμε να ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Πολυμέσα. Πολυμέσα - Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα:

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Πολυμέσα. Πολυμέσα - Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Πολυμέσα Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Πολυμέσα - Α Λυκείου Συγγραφική ομάδα: Παπαντωνίου Ιάκωβος, Β.Δ Α Τορτούρης Μιχάλης, Β.Δ. Μιλτιάδου Μάριος, Β.Δ. Τάσου Τάσος, Β.Δ. Μιχάλης Διονυσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων

Τεχνολογία Πολυμέσων Τεχνολογία Πολυμέσων Εισαγωγή Εαρινό Εξάμηνο 2008-2009 Εισαγωγή ιδάσκων: ρ. email: cpanag@csd.uoc.gr webpage: www.csd.uoc.gr/~cpanag Επισκέπτης Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΑ...1 Μορφές ψηφιακής εικόνας...1 Α) ιανυσµατικές εικόνες (vector graphics)...1 Β) Χαρτογραφικές ή ψηφιογραφικές εικόνες (bitmap graphics)...1 Συµπίεση αρχείου ψηφιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 06

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ VIDEO ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ VIDEO ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ VIDEO ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Μενδρινός Κ. Ιωάννης Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Μέσα για Πολυµεσικές Εφαρµογές. ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων

Τηλεπικοινωνιακά Μέσα για Πολυµεσικές Εφαρµογές. ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Τηλεπικοινωνιακά Μέσα για Πολυµεσικές Εφαρµογές ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πρωτόκολλα και Πρότυπα Πρωτόκολλο = Σύνολο από κανόνες που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ( Μ Ε) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ( Μ Ε) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ( Μ Ε) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

VoIP. (Voice over Internet Protocol) Τηλεφωνία Μέσω ιαδικτύου Η Επόµενη Γενιά Τηλεφωνικής Επικοινωνίας

VoIP. (Voice over Internet Protocol) Τηλεφωνία Μέσω ιαδικτύου Η Επόµενη Γενιά Τηλεφωνικής Επικοινωνίας VoIP (Voice over Internet Protocol) Τηλεφωνία Μέσω ιαδικτύου Η Επόµενη Γενιά Τηλεφωνικής Επικοινωνίας Επιµέλεια Πτυχιακής: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ. : 3161 Επιβλέπων Καθηγητής: ΑΝΤΩΝΙ ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος -Video. ρ. Μαγκλογιάννης Ηλίας. Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων

Ήχος -Video. ρ. Μαγκλογιάννης Ηλίας. Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Ήχος -Video ρ. Μαγκλογιάννης Ηλίας Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Ήχος και Εφαρµογές O ήχος, κατάλληλα συνδυασµένος µε τα άλλα είδη πληροφορίας, µπορεί να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Μουμτζή Ελένη Α.Μ. 1989

Μουμτζή Ελένη Α.Μ. 1989 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΩΡΙΩΝ Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: Σύγχρονοι Μέθοδοι Συμπίεσης και Αποσυμπίεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SURROUND 5.1 ΣΕ STUDIO POST RECORDING Πτυχιακή Εργασία

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SURROUND 5.1 ΣΕ STUDIO POST RECORDING Πτυχιακή Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SURROUND 5.1 ΣΕ STUDIO POST RECORDING Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΜΟΥ ΛΕΛΟΥΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: ΕΠΙΠΕ Α, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ, ΜΟΝΤΕΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΚΟΠΟΣ Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τις θεµελιώδεις έννοιες της αρχιτεκτονικής δικτύων και τα κυριώτερα µοντέλλα αναφοράς. ΠΡΟΣ ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΉΣ. Τίτλος ιπλωµατικής Εργασίας

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΉΣ. Τίτλος ιπλωµατικής Εργασίας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΉΣ Τίτλος ιπλωµατικής Εργασίας Μελέτη και υλοποίηση των µεθόδων γρήγορης αποσυνέλιξης µε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων

Τεχνολογία Πολυμέσων Τεχνολογία Πολυμέσων Εισαγωγή Εαρινό Εξάμηνο 2009-2010 Εισαγωγή Διδάσκων: Δρ. email: cpanag@csd.uoc.gr webpage: www.csd.uoc.gr/~cpanag Επισκέπτης Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ (AUDIO GAME)

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πάτρας. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΧΟΣ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ. ηµήτρης Καλαµαράς Α.Μ. 137. oxy@master.math.upatras.gr

Πανεπιστήµιο Πάτρας. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΧΟΣ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ. ηµήτρης Καλαµαράς Α.Μ. 137. oxy@master.math.upatras.gr Πανεπιστήµιο Πάτρας Τµήµα Μαθηµατικών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υπολογιστικά Μαθηµατικά και Πληροφορική» ΗΧΟΣ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ηµήτρης Καλαµαράς Α.Μ. 137 oxy@master.math.upatras.gr για το µεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παπακώστας Αλέξανδρος Επιβλέπων καθηγητής : ρ. Κουριδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MSc

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MSc ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MSc ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Α.Μ. 797 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Α.Μ. 724

Διαβάστε περισσότερα