Αθηνών, Ιερά Οδός 75, , Αθήνα. Ιερά Οδός 75, , Αθήνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55, Αθήνα. Ιερά Οδός 75, 118 55, Αθήνα"

Transcript

1 Επιβλαβή ακάρεα λειμώνων στην Ελλάδα Επιβλαβή ακάρεα λειμώνων στην Ελλάδα E. M. Μαλανδράκη 1, Ν. Γ. Εμμανουήλ 1 και Γ. Π. Σαρλής 2 1 Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, , Αθήνα 2 Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, , Αθήνα Περίληψη Η παρούσα εργασία αφορά την μελέτη επιβλαβών ακάρεων των οικογενειών Eriophyidae και Tarsonemidae που απαντούν σε λειμώνες στην Ελλάδα. Η εξέταση δειγμάτων έδειξε την παρουσία 17 ειδών επιβλαβών ακάρεων τα οποία ανήκουν στις ανωτέρω οικογένειες. Τα είδη της οικογένειας Eriophyidae ανήκουν σε 3 γένη, τα: Aceria (4 είδη), Aculodes (2 είδη), και Calepitrimerus (1 είδος). Τα είδη τηs οικογένειαs Tarsonemidae ανήκουν σε δύο γένη, τα: Steneotarsonemus (5 είδη) και Tarsonemus (5 είδη). Εννέα από τα ως άνω είδη αναφέρονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Για κάθε είδος δίδονται πληροφορίες για την εξάπλωση, το φυτό ξενιστή καθώς και την παγκόσμια γεωγραφική του εξάπλωση. Λέξεις κλειδιά: Επιβλαβή ακάρεα, λειμώνες, Tarsonemidae, Eriophyidae, Ελλάδα. Εισαγωγή Από τους ζωικούς οργανισμούς που απαντούν στους λειμώνες ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν αυτοί οι οποίοι είναι εχθροί, καταναλώνουν δηλαδή φυτική μάζα. Η απώλεια της μάζας αυτής κυμαίνεται από 1-10% (Curry, 1994). Σε όλους είναι γνωστός ο καταστρεπτικός ρόλος των ακρίδων για παράδειγμα, ή των προνυμφών των λεπιδοπτέρων, τα οποία λόγω του μεγάλου τους μεγέθους γίνονται εύκολα αντιληπτά. Η παρούσα εργασία εξετάζει μία άλλη κατηγορία ζωικών εχθρών, τα ακάρεα, τα οποία λόγω του μικρού τους μεγέθους είναι εν πολλοίς άγνωστα στους ασχολούμενους με την φυτοπροστασία των λειμώνων. Μέχρι σήμερα 16 είδη επιβλαβών ακάρεων σχετιζόμενα με λειμώνες έχουν αναφερθεί στην Ελλάδα, τα οποία ανήκουν σε τρεις οικογένειες, τις: Eriophyidae, Tarsonemidae και Tetranychidae (Πίνακας 1). Η παρούσα μελέτη επικεντρώθηκε στις οικογένειες Eriophyidae και Tarsonemidae. Υλικά και μέθοδοι Για την ανεύρεση των ακάρεων των οικογενειών Eriophyidae και Tarsonemidae διεξήχθησαν εκτεταμένες δειγματοληψίες σε λειμώνες σε όλη την Ελλάδα. Η συλλογή των ακάρεων που υπήρχαν στα δείγματα γινόταν άμεσα (Eriophyidae) με την χρήση στερεοσκοπίου ή με την μέθοδο Berlese-Tullgren (Tarsonemidae). Ακολουθούσε η κατασκευή μικροσκοπικών παρασκευασμάτων με την χρήση εγκλειστικού μέσου Keifer s F-Medium για τα Eriophyidae και Hoyer s για τα υπόλοιπα. Ο προσδιορισμός των ειδών που βρέθηκαν έγινε με την χρήση ειδικού ερευνητικού μικροσκοπίου του Εργαστηρίου Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας. Η Λιβαδοπονία στο κατώφλι του 21 ου αιώνα 85

2 E. M. Μαλανδράκη, Ν. Γ. Εμμανουήλ και Γ. Π. Σαρλής Πίνακας 1. Παρούσα γνώση επί των μάκρο- ή/ και μικροφυτοφάγων ακάρεων των λειμώνιων φυτών α/α Είδος Φυτό ξενιστής Συγγραφέας 1 Aceria medicaginis Medicago sativa Emmanouel & Papadoulis 1987, Lykouressis & Emmanouel 1991, Λυκουρέσης και συν Aceria tulipae Agropyron sp., Agrostis sp Εμμανουήλ & Πελεκάς Tarsonemus aequalis Medicago sativa Emmanouel & Papadoulis 1989, Λυκουρέσης και συν Tarsonemus bilobatus Agropyron sp., Avena sp., Hordeum sp. Emmanouel & Papadoulis Tarsonemus confusus Medicago sativa Emmanouel & Papadoulis 1989 Emmanouel et al. 1991, Λυκουρέσης και συν Tarsonemus fusarii Διάφορα Poaceae Emmanouel & Papadoulis Tarsonemus heterolongus Medicago sativa Emmanouel & Papadoulis 1989 Λυκουρέσης και συν Tarsonemus lucifer Medicago sativa Emmanouel & Papadoulis 1989, Emmanouel et al. 1991, Λυκουρέσης και συν Tarsonemus smithi Medicago sativa Emmanouel & Papadoulis 1989, Emmanouel et al. 1991, Λυκουρέσης και συν Tarsonemus talpae Διάφορα αυτοφυή Poaceae Emmanouel & Papadoulis Tarsonemus waitei Medicago sativa, Διάφορα αυτοφυή Poaceae Emmanouel & Papadoulis Steneotarsonemus konoi Oryzopsis miliacea, Poa pratensis, Agropyron Smiley & Emmanouel 1980 cristatum, A. elongatum, Medicago sativa Λυκουρέσης και συν Steneotarsonemus spinosus Medicago sativa Λυκουρέσης και συν Xenotarsonemus belemnitoides Medicago sativa Emmanouel & Papadoulis 1989 Emmanouel et al. 1991, Λυκουρέσης και συν Tetranychus urticae Medicago sativa Εμμανουήλ και συν Bryobia praetiosa Medicago sativa Hatzinikolis Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

3 Επιβλαβή ακάρεα λειμώνων στην Ελλάδα. Αποτελέσματα και συζήτηση Η εξέταση των φυτικών δειγμάτων έδειξε την παρουσία σημαντικού αριθμού επιβλαβών ακάρεων σε λειμώνες στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ευρέθησαν τα: α) 5 είδη μακροφυτοφάγων ακάρεων του γένους Steneotarsonemus και 5 είδη μικροφυτοφάγων ακάρεων του γένους Tarsonemus, της οικογένειας Tarsonemidae και β) 7 είδη φυτοφάγων ακάρεων τα οποία ανήκουν στην οικογένεια Eriophyidae και συγκεκριμένα στα γένη Aceria (4 είδη), Aculodes (2 είδη) και Calepitrimerus (1 είδος). Για τα είδη των δύο αυτών οικογενειών δίδονται οι ακόλουθες πληροφορίες: Οικογένεια Tarsonemidae 1. Steneotarsonemus hatzinikolisi Emmanouel, 1981 όρος Βόρας Ν. Πέλλας το 1994 και σε Hordeum murinum στην Νίκη Ν. Φλώρινας το Steneotarsonemus konoi Smiley & Emmanouel, 1980 Στοιχεία συλλογής: Βρέθηκε σε Sorgum halepense και σε μη προσδιορισθέν φυτό της οικογένειας Poaceae στο Πολυνέρι Ν. Λάρισας το 1992, σε μη προσδιορισθέν φυτό της οικογένειας Poaceae στις Σέρρες Ν. Σερρών το 1992 και σε Bromus arvensis στο Αργαστήρι Ν. Χανίων το Steneotarsonemus smileyi Emmanouel & Papapanou-Emmanouel, 1985 όρος Γράμμος Ν. Ιωαννίνων το Steneotarsonemus hordei Emmanouel & Smiley, 1985 Πολυνέρι Ν. Λάρισας το Steneotarsonemus acuticlavus Wainstein, 1979 όρος Ροδόπη Ν. Δράμας το 1992 και σε Bromus arvensis στο Αργαστήρι Ν. Χανίων το Εξάπλωση: Πρώην Σοβιετική Ένωση 6. Tarsonemus imitatus Delfinado, 1976 Στοιχεία συλλογής: Βρέθηκε σε Bromus arvensis στο Αργαστήρι Ν. Χανίων το Εξάπλωση: Η.Π.Α (Νέα Υόρκη) 7. Tarsonemus paralucifer Kaliszewski, 1983 όρος Βόρας Ν. Πέλλας το Εξάπλωση: Πολωνία 8. Tarsonemus hermes Suski, 1969 όρος Βόρας Ν. Πέλλας το Εξάπλωση: Πολωνία 9. Tarsonemus virgineus Suski, 1969 Στοιχεία συλλογής: Βρέθηκε σε Sorgum halepense στο Πολυνέρι Ν. Λάρισας το 1992 και σε Achillea sp. στο όρος Γράμμος Ν. Ιωαννίνων το Εξάπλωση: Πολωνία, Ουγγαρία, Πρώην Σοβιετική Ένωση 10. Tarsonemus waitei Banks, 1912 Η Λιβαδοπονία στο κατώφλι του 21 ου αιώνα 87

4 E. M. Μαλανδράκη, Ν. Γ. Εμμανουήλ και Γ. Π. Σαρλής Στοιχεία συλλογής: Βρέθηκε σε Bromus arvensis στο Αργαστήρι Ν. Χανίων το 1998, σε Anthemis vulgaris στον Κατσικά Ν. Ιωαννίνων το 1998, σε Bromus mollis και Tanacetum milliefolium στην Νίκη Ν. Φλώρινας το 1999, σε Hordeum murinum στην Φλώρινα Ν. Φλώρινας το 1999 και σε Lolium sp. στην Νεάπολη Ν. Κοζάνης το Εξάπλωση: Ευρώπη, Ασία, Αμερική Οικογένεια Eriophyidae 1. Aceria medicaginis (Keifer, 1941) Στοιχεία συλλογής: Βρέθηκε σε Medicago sativa στο Νεοχώρι Ν. Αιτωλοακαρνανίας το Εξάπλωση: Η.Π.Α (Καλιφόρνια, Κάνσας), Ινδία, Αυστραλία, Βουλγαρία, Πρώην Γιουγκοσλαβία 2. Aceria tuberculatus (Nalepa, 1891) Στοιχεία συλλογής: Βρέθηκε σε Tanacetum corymbosum στον Κατσικά Ν. Ιωαννίνων το 1998 και σε Tanacetum millefolium στην Νίκη Ν. Φλώρινας το 1999, στην Βέροια Ν. Ημαθίας και στην Κοζάνη Ν. Κοζάνης το Εξάπλωση: Ιταλία, Σουηδία, Αυστρία 3. Aceria tulipae (Keifer, 1938) Στοιχεία συλλογής: Βρέθηκε σε Hordeum murinum στο Αργαστήρι Ν. Χανίων το 1998 και στην Νίκη Ν. Φλώρινας το Εξάπλωση: Η.Π.Α. (Καλιφόρνια, Γεωργία, Κάνσας, Ουάσινγκτον, Τέξας, Οχάιο, Οντάριο, Ντακότα), Καναδάς, Ουαλία, Βραζιλία, Ινδία, Βενεζουέλα, Νέα Ζηλανδία, Πρώην Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία, Φιλανδία, Αργεντινή, Αίγυπτος, Κίνα 4. Aceria achlilleae (Corti, 1903) Στοιχεία συλλογής: Βρέθηκε σε Achillea milliefolium στην Μικρή Πρέσπα Ν. Φλώρινας και στην Νίκη Ν. Φλώρινας το Εξάπλωση: Ιταλία 5. Aculodes dubius (Nalepa, 1891) Στοιχεία συλλογής: Βρέθηκε σε Bromus mollis στην Φλώρινα και στην Νίκη Ν. Φλώρινας το 1999, σε Bromus madritensis στην Νίκη Ν. Φλώρινας το 1999 και σε Dactylis glomerata στις Μηλιές Ν. Μαγνησίας το Εξάπλωση: Αυστρία, Ιταλία, Η.Π.Α. (Καλιφόρνια, Ντακότα), Βουλγαρία, Πρώην Γιουγκοσλαβία 6. Aculodes mckenziei (Keifer, 1944) Στοιχεία συλλογής: Βρέθηκε σε Cynodon dactylon στην Καρδαμύλη Ν. Μεσσηνίας το Εξάπλωση: Η.Π.Α. (Καλιφόρνια, Τέξας, Κάνσας, Οντάριο, Ντακότα), Βουλγαρία, Πρώην Γιουγκοσλαβία, Ινδία 7. Calepitrimerus achilleae Roivainen, 1950 Στοιχεία συλλογής: Βρέθηκε σε Achillea milliefolium στην Βλάχα Μετσόβου Ν. Ιωαννίνων το Εξάπλωση: Ιταλία 88 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

5 . Επιβλαβή ακάρεα λειμώνων στην Ελλάδα Πίνακας 2. Νέα για την Ελλάδα είδη ακάρεων των οικογενειών Eriophyidae και Tarsonemidae τα οποία ευρέθησαν σε λειμώνες Α/α Οικογένεια Είδος Φυτό ξενιστής 1 Eriophyidae Aceria tuberculatus (Nalepa, 1891) Tanacetum milliefolium, Tanacetum corymbosum 2 Eriophyidae Aceria achilleae (Corti, 1903) Achlillea milliefolium 3 Eriophyidae Aculodes dubius (Nalepa, 1891) Bromus mollis, Bromus madritensis, Dactylis glomerata 4 Eriophyidae Aculodes mckenziei (Keifer, 1944) Cynodon dactylon 5 Eriophyidae Calepitrimerus achilleae Roivainen, 1950 Achillea milliefolium 6 Tarsonemidae Steneotarsonemus acuticlavus Wainstein, 1979 Bromus arvensis, Μη προσδιορισθέν φυτό της οικ. Poaceae 7 Tarsonemidae Tarsonemus imitatus Delfinado, 1976 Μη προσδιορισθέν φυτό της οικ. Poaceae 8 Tarsonemidae Tarsonemus hermes Suski, 1969 Μη προσδιορισθέν φυτό της οικ. Poaceae 9 Tarsonemidae Tarsonemus paralucifer Kaliszewski, 1983 Μη προσδιορισθέν φυτό της οικ. Poaceae Η Λιβαδοπονία στο κατώφλι του 21 ου αιώνα 89

6 E. M. Μαλανδράκη, Ν. Γ. Εμμανουήλ και Γ. Π. Σαρλής Από τα παραπάνω 17 είδη τα 9 αποτελούν πρώτες αναφορές για την χώρα μας (Πίνακας 2). Για τα είδη Steneotarsonemus acuticlavus, Tarsonemus imitatus, Tarsonemus paralucifer, Tarsonemus hermes, Aceria achilleae και Calepitrimerus achilleae η Ελλάδα αποτελεί δεύτερη χώρα αναφοράς τους. Από το σύνολο των δειγμάτων που έχουν μέχρι τώρα εξεταστεί προκύπτει ότι από τα είδη της οικογένειας Tarsonemidae, τα πλέον διαδεδομένα είναι τα Tarsonemus waitei και Steneotarsonemus konoi ενώ από τα είδη της οικογένειας Eriophyidae τα πλέον διαδεδομένα είναι τα Aculodes dubius και Aceria tuberculatus. Παρατηρούμε επίσης ότι ενώ το Aceria tuberculatus βρέθηκε να προσβάλλει μόνο είδη του γένους Tanacetum, το Aculodes dubius προσβάλλει αρκετά είδη αγρωστωδών φυτών. Από τα ακάρεα της οικογένειας Tarsonemidae φυτοφάγα θεωρούνται τα είδη του γένους Steneotarsonemus τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές. Όπως για παράδειγμα το είδος Steneotarsonemus konoi Smiley and Emmanouel, (1980), που προσβάλλει κυρίως τις ταξιανθίες διαφόρων αγρωστωδών. Και τα είδη όμως του γένους Tarsonemus προκαλούν έμμεσα ζημιές στα φυτά μεταφέροντας σπόρια μυκήτων τα αίτια σοβαρών ασθενειών όπως για παράδειγμα η ασθένεια της άδειας κορυφής στο ρύζι, της οποίας το παθογόνο, Sarocladium oryzae (Sawada) μεταφέρεται από ακάρεα της οικογένειας Tarsonemidae (Lindquist, 1986). Η οικογένεια Eriophyidae θεωρείται η δεύτερη μετά την Tetranychidae όσον αφορά τις προκαλούμενες ζημιές στα φυτά ξενιστές. Παρόλο το μικρό τους μέγεθος ( μ) τα ακάρεα της οικογένειας αυτής προκαλούν τόσο άμεσες όσο και έμμεσες ζημιές στα φυτά. Ως παράδειγμα άμεσης ζημιάς αναφέρονται τα είδη Aceria medicaginis που προκαλεί παραμόρφωση ανθέων και φύλλων στη μηδική, το Aceria tulipae που προκαλεί παραμόρφωση, μεταχρωματισμό και καθήλωση της ακραίας βλάστησης σε πλήθος αγρωστωδών και το Aceria achilleae που προκαλεί παραμόρφωση των ανθέων και ερινώσεις σε είδη του γένους Achillea. Οι έμμεσες ζημιές αναφέρονται στην μετάδοση ιώσεων και είναι τα Eriophyoidea και ιδιαίτερα τα Eriophyidae, οι σημαντικότεροι από πλευράς ακάρεων φορείς ιώσεων στα φυτά. Το είδος Aceria tulipae μεταφέρει στους ξενιστές του, μεταξύ των οποίων και στο Hordeum murinum τον ιό του γραμμωτού μωσαϊκού του σίτου (Oldfield and Proeseler, 1996). Ακόμη μεταφέρει και τον ιό του κηλιδωτού μωσαϊκού του σίτου, μπορεί δε να μεταδώσει ταυτόχρονα και τους δύο ως άνω ιούς προκαλώντας έτσι μεγαλύτερη ζημιά. Σημαντικό επίσης είναι και το είδος Abacarus hystrix Nalepa, το οποίο δεν ευρέθηκε στην παρούσα μελέτη, αίτιο για την μετάδοση του Ryegrass Mosaic Virus σε πλήθος αγρωστωδών κυρίως όμως στα είδη Lolium multiflorum, Lolium perenne και Dactylis glomerata. Βιβλιογραφία Curry, J.P Grassland invertebrates. Ecology, Influence on soil fertility and Effects on plant growth. Chapman and Hall, London, pp Smiley, R.L. and N. Emmanouel A new species of Steneotarsonemus from Graminae (Acari: Tarsonemidae). Int. J. Acarol., 7: Emmanouel, N.G Panonychus citri (Mac Gregor) (Tetranychidae) and Eriophyes medicaginis K. (Eriophyidae): Two Important Phytophagus Mites Recorded for the first Time in Greece. Entomologia Hellenica, 5: 3-6. Εμμανουήλ, Ν.Γ., Δ. Λυκουρέσης και Α. Βάσταρδος-Χωνάς Μελέτη μικροαρθροπόδων σε φυτικά υπολείμματα παλαιάς φυτείας μηδικής στην Κωπαϊδα Βοιωτίας. Δ Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Βόλος 1991, σελ Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

7 Επιβλαβή ακάρεα λειμώνων στην Ελλάδα Emmanouel, N.G. and G.Th. Papadoulis Acari recorded as new for the first time in Greece. Biologia Gallo-Hellenica 15: Emmanouel, N.G., G.Th. Papadoulis, D.P. Lykoyressis and M. Tsinou Studies on mites associated with lucerne in Greece, p In: The Acari: Reproduction, Development and Life-History Stategies (R. Schuster and P. Murphy, eds). Chapman and Hall, London. Εμμανουήλ, Ν.Γ. και Κ. Πελεκάσης Δύο ιδιαίτερης οικονομικής σημασίας φυτοφάγα ακάρεα που αναφέρονται για πρώτη φορά στην χώρα μας. Α Πανελλήνιο Συνέδριο Φυτοπροστασίας. Αθήνα Περιλήψεις ανακοινώσεων: 63 Lykouressis, D.P. and N.G. Emmanouel Biological aspects on some arthropod pests of lucerne in Greece. J.Appl. Ent., 111: Λυκουρέσης, Δ.Π., Ν. Εμμανουήλ, Γ. Παπαδούλης και Μ. Τσινού Κυριαρχία και συχνότητα αρθροπόδων σε φυτεία μηδικής στην Κωπαϊδα Βοιωτίας. Α Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Αθήνα 6-8 Νοεμβρίου 1985, σελ Oldfield, G.N. and G. Proeseler Eriophyoid mites as Vectors of Plant Pathogens. p In: Eriophyoid mites - Their biology, natural enemies and control. (E.E. Lindquist, M.W. Sabelis and J. Bruin, eds). Elsevier Science Publ., Amsterdam, The Netherlands. Smiley, R.L. and N.G. Emmanouel A new species of Steneotarsonemus from graminae (Acari: Tarsonemidae). Internat. J. Acarol., 6(4): Χατζηνικολή, Ε.Ν Ακάρεα της υποοικογένειας Bryobiinae, σημειωθέντα επί καλλιεργούμενων φυτών εν Ελλάδι. Χρον. Μπενακείου Φυτοπαθ. Ινστ. Ν.Σ., 8: Plant injurious mites on pastures in Greece E.G. Malandraki 1, N.G. Emmanouel 1 and G.P. Sarlis 2 1 Laboratory of Agricultural Zoology and Entomology Agricultural University of Athens, Iera Odos 75, , Athens 2 Laboratory of Systematic Botany Agricultural University of Athens, Iera Odos 75, , Athens Summary The study deals with the plant injurious mites of the families Eriophyidae and Tarsonemidae found in pastures in Greece. The examination of samples taken revealed the presence of 17 species of plant injurious mites belonging to these families. The species of the family Eriophidae belong to the following 3 genera: Aceria (4 species), Aculodes (2 species) and Calepitrimerus (1 species). The species of the family Tarsonemidae belong to the following 2 genera: Steneotarsonemus (5 species) and Tarsonemus (5 species). Nine of the above mentioned species namely Aceria tuberculatus, Aceria achilleae, Aculodes dubius, Aculodes mckenziei, Calepitrimerus achilleae, Steneotarsonemus acuticlavus, Tarsonemus imitatus, Tarsonemus hermes and Tarsonemus paralucifer are reported for the first time in Greece. For each species data are provided about its distribution, its host plant as well as its global distribution. Key words: Injurious mites, pastures, Eriophyidae, Tarsonemidae, Greece. Η Λιβαδοπονία στο κατώφλι του 21 ου αιώνα 91

Φυτοπαρασιτικά και αρπακτικά ακάρεα των Quercus spp. στην Ελλάδα

Φυτοπαρασιτικά και αρπακτικά ακάρεα των Quercus spp. στην Ελλάδα Φυτοπαρασιτικά και αρπακτικά ακάρεα των Quercus spp. στην Ελλάδα Φυτοπαρασιτικά και αρπακτικά ακάρεα των Quercus spp. στην Ελλάδα Ε. Μαλανδράκη 1, Γ. Παπαδούλης 1, Ν. Εμμανουήλ 1, Ε. Καπαξίδη 1 και Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσία ειδών ακάρεων σε λιβάδι στην Κεντρική Ελλάδα και συσχέτισή της με εδαφικές παραμέτρους

Παρουσία ειδών ακάρεων σε λιβάδι στην Κεντρική Ελλάδα και συσχέτισή της με εδαφικές παραμέτρους Παρουσία ειδών ακάρεων σε λιβάδι στην Κεντρική Ελλάδα και συσχέτισή της με εδαφικές παραμέτρους Β. Τάντος 1, Ε. Καπαξίδη 2, Σ. Γάκης 3, Ν. Εμμανουήλ 2, Α. Παπαϊωάννου 4, Χ. Αθανασίου 5 και Ο. Λαμπρινού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 2 II. ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ-ΣΠΟΥΔΕΣ... 2 III. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική και ποιοτική μελέτη αρθροπόδων σε αυτοφυή ποώδη βλάστηση περιοχής Σπάτων Ν. Αττικής

Ποσοτική και ποιοτική μελέτη αρθροπόδων σε αυτοφυή ποώδη βλάστηση περιοχής Σπάτων Ν. Αττικής Ποσοτική και ποιοτική μελέτη αρθροπόδων σε αυτοφυή ποώδη βλάστηση περιοχής Σπάτων Ν. Αττικής Ν. Εμμανουήλ 1, Α. Τσαγκαράκης 1, Γ. Πετεινάτος 1, Χ. Εμμανουήλ 1, Φ. Γκάτζιος 1, Α. Αναγνωστόπουλος 2 και Α.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΖHΜΙΑ EΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΚΑΡΕΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» Πέµπτη 15 εκεµβρίου 2005

«ΕΠΙΖHΜΙΑ EΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΚΑΡΕΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» Πέµπτη 15 εκεµβρίου 2005 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΕΠΙΖHΜΙΑ EΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΚΑΡΕΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» Πέµπτη 15 εκεµβρίου 2005 ΚΤΗΜΑ ΣΥΓΓΡΟΥ, Κηφισίας 182, ΜΑΡΟΥΣΙ Υπό την Αιγίδα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Παράρτηµα Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία

Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Α. Σφουγγάρης, Σ. Τουλιά και Α. Γιαννακόπουλος Εργαστήριο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ακάρεα και άλλοι ζωικοί εχθροί της ελιάς

Ακάρεα και άλλοι ζωικοί εχθροί της ελιάς Ακάρεα και άλλοι ζωικοί εχθροί της ελιάς Δρ Ν. Γ. Εμμανουήλ Καθηγητής Δρ Ε. Ν. Πάνου Ε.ΔΙ.Π. Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εκτος των εντόμων, στο υπεργειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Βιολογικός έλεγχος του λεπιδοπτέρου Sesamia nonagrioides L. σε καλλιέργεια γλυκού σόργου (Sorghum bicolor L.). Εργαστηριακή μελέτη της εντομοπαθογόνου

Διαβάστε περισσότερα

Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα

Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια

Διαβάστε περισσότερα

Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος

Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος Ταχυδρομική Θυρίδα 51214 145 10 Κηφισιά, Αθήνα E-mail: info@entsoc.gr Ιστοσελίδα: www.entsoc.gr Επιμέλεια Έκδοσης Μαρία Παππά ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αντώνιος Μιχαηλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΩΝ Κ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΩΝ Κ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΩΝ Κ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις για τη χρησιμότητα της μηδικής (Medicago sativa L.) σε σχέδια διαχείρισης των τροφικών

Ενδείξεις για τη χρησιμότητα της μηδικής (Medicago sativa L.) σε σχέδια διαχείρισης των τροφικών Ενδείξεις για τη χρησιμότητα της μηδικής (Medicago sativa L.) σε σχέδια διαχείρισης των τροφικών διαθεσίμων του Ευρωπαϊκού λαγού (Lepus europaeus Pallas) σε κυνηγετικές περιοχές Ε. Καρμίρης, Κ. Σούτσας

Διαβάστε περισσότερα

16 o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

16 o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 16 o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επιστημονικό Συνέδριο «Ζιζανιολογία και Βιοποικιλότητα» Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000 Επιμέλεια έκδοσης: Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Ολυμπία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ HELEXPO A.E. ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΕΡΙ Α. Σύγχρονες µέθοδοι αντιµετώπισης εχθρών των καλλιεργειών

ΣΥΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ HELEXPO A.E. ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΕΡΙ Α. Σύγχρονες µέθοδοι αντιµετώπισης εχθρών των καλλιεργειών ΣΥΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ HELEXPO A.E. ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΕΡΙ Α Σύγχρονες µέθοδοι αντιµετώπισης εχθρών των καλλιεργειών Αίθουσα Α Συνεδριακού Κέντρου Ν. Γερµανός HELEXPO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πέµπτη 2 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρδευόμενοι λειμώνες, εικονικό νερό και λήψη αποφάσεων

Αρδευόμενοι λειμώνες, εικονικό νερό και λήψη αποφάσεων Αρδευόμενοι λειμώνες, εικονικό νερό και λήψη αποφάσεων Α. Σ. Χριστοδούλου Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Μ. Παπαδημητρίου, Ι. Ισπικούδης και Β. Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 17ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 17ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 17ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ Αθήνα 22-24 Νοεμβρίου 2012 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1

Διαβάστε περισσότερα

Το πλατώνι της Ρόδου: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, επιπτώσεις από τις δασικές πυρκαγιές, την κτηνοτροφία και τη λαθροθηρία

Το πλατώνι της Ρόδου: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, επιπτώσεις από τις δασικές πυρκαγιές, την κτηνοτροφία και τη λαθροθηρία Το πλατώνι της Ρόδου: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, επιπτώσεις από τις δασικές πυρκαγιές, την κτηνοτροφία και τη λαθροθηρία Ν. Θεοδωρίδης 1, Κ. Βούλγαρης 2 και Κ. Παπαστεργίου 3 1 Επιθεώρηση Δασών Νοτίου Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξάπλωσης και χωρική ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία

Χαρτογράφηση της εξάπλωσης και χωρική ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Χαρτογράφηση της εξάπλωσης και χωρική ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Α. Σφουγγάρης 1 και Α. Γκαραβέλη 2 1 Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας,

Διαβάστε περισσότερα

H διερεύνηση της Τοπικότητας στο πλαίσιο της Οικονομικής Βάσης: Η περίπτωση των Ελληνικών Νομών

H διερεύνηση της Τοπικότητας στο πλαίσιο της Οικονομικής Βάσης: Η περίπτωση των Ελληνικών Νομών H διερεύνηση της Τοπικότητας στο πλαίσιο της Οικονομικής Βάσης: Η περίπτωση των Ελληνικών Νομών ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ GREEK MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE SPECIAL SECRETARIAT FOR FORESTS & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

12 ο Πανελλήνιο Εντοµολογικό Συνέδριο

12 ο Πανελλήνιο Εντοµολογικό Συνέδριο Πρακτικά 12 ου Πανελλήνιου Εντοµολογικού Συνεδρίου, * Λάρνακα, Κύπρος, 13-16 Νοεµβρίου 2007 ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ 12 ο Πανελλήνιο Εντοµολογικό Συνέδριο ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΥΠΡΟΣ 13 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της έντασης κοπής στην αλλομετρική δομή τριών ξυλωδών ειδών

Επίδραση της έντασης κοπής στην αλλομετρική δομή τριών ξυλωδών ειδών Επίδραση της έντασης κοπής στην αλλομετρική δομή τριών ξυλωδών ειδών Ζ.M. Παρίση Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη της Οικολογίας των Αρπακτικών Εντόμων Nephus bisignatus (Boheman) και Nephus includens (Kirsch)

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική γεωργία στην Ελλάδα με έμφαση στο νομό Κορινθίας

Βιολογική γεωργία στην Ελλάδα με έμφαση στο νομό Κορινθίας Βιολογική γεωργία στην Ελλάδα με έμφαση στο νομό Κορινθίας Α. Λουρίδας και Α. Παντέρα Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Λαμίας, 36100 Καρπενήσι Περίληψη Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού Διδακτορική Διατριβή Βλάχος Ε. Χρήστος «Διερεύνηση δυναμικού ποικιλιών σόργου για

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.23 Έκθεση αποτελεσμάτων συστηματικής σύγκρισης παγίδων Υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΑ ΤΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΤΗΣ (Abies cephalonica) ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ

ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΑ ΤΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΤΗΣ (Abies cephalonica) ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΑ ΤΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΤΗΣ (Abies cephalonica) ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ Ι. Σορώτος 1, Γ. Κοράκης 1, Α.Χ. Παπαγεωργίου 1 1 Δ.Π.Θ., Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, 68200 Ορεστιάδα.

Διαβάστε περισσότερα