Η σπορά ποωδών φυτών ως μέτρο βελτίωσης της παραγωγικότητας των λιβαδιών και προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση διαταραγμένων επιφανειών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η σπορά ποωδών φυτών ως μέτρο βελτίωσης της παραγωγικότητας των λιβαδιών και προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση διαταραγμένων επιφανειών"

Transcript

1 Η σπορά ποωδών φυτών ως μέτρο βελτίωσης της παραγωγικότητας των λιβαδιών και προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση διαταραγμένων επιφανειών Η σπορά ποωδών φυτών ως μέτρο βελτίωσης της παραγωγικότητας των λιβαδιών και προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση διαταραγμένων επιφανειών Π. Δ. Πλατής Εργαστήριο Λιβαδοπονίας, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Βασιλικά Θεσσαλονίκη Περίληψη Η εφαρμογή της σποράς βελτιωμένων ποωδών φυτών (αγρωστωδών και ψυχανθών) σε υποβαθμισμένα ποολίβαδα συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών βόσκησης για τα ζώα. Στην εργασία αυτή, δίδονται τα αποτελέσματα σποροπαραγωγής των λιβαδικών ειδών που παράγονται στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών. Οι σπόροι αυτοί χρησιμοποιήθηκαν την τελευταία 10ετία σε σπορές υποβαθμισμένων λιβαδιών της χώρας μας ή στην αποκατάσταση της βλάστησης καμένων θαμνώνων. Τα είδη ήταν τα πολυετή αγρωστώδη Dactylis glomerata, Phalaris aquatica, Agropyron cristatum, A. desertorum, A. trichoforum, Bromus inermis και τα ετήσια Bromus mollis και Lolium rigidum, καθώς και τα ψυχανθή Lotus corniculatus και Trifolium subterraneum. Πολλά από τα παραπάνω είδη χρησιμοποιήθηκαν και σε σπορές μετά από βελτίωση θαμνολίβαδων κατά την αναγωγή τους σε ποολίβαδα ή καμένων θαμνώνων μετά την πυρκαγιά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εφαρμογή τους στη δασοπονική πράξη συντελεί στην αύξηση της ποσότητας της βοσκήσιμης ύλης των ποολίβαδων για απευθείας βόσκηση από τα αγροτικά ζώα, ενώ βοηθάει στην κάλυψη του εδάφους κατά τα δύο πρώτα έτη μετά την πυρκαγιά, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της διάβρωσης εξαιτίας του περιορισμού της επιφανειακής διάβρωσης. Λέξεις κλειδιά: Παραγωγή και σπορά λιβαδικών ειδών, αγρωστώδη, ψυχανθή, αποκατάσταση καμένων θαμνώνων. Εισαγωγή Η παραγωγικότητα των λιβαδιών της χώρας μας βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο και αυτό είναι αποτέλεσμα της κακής διαχείρισης που ασκήθηκε κατά το παρελθόν και δυστυχώς εξακολουθεί να εφαρμόζεται και σήμερα. Σε πολλές περιπτώσεις, ωστόσο, η σημερινή κακή λιβαδική κατάσταση είναι αναστρέψιμη και οι παραγωγικές ικανότητες των λιβαδιών στη χώρα μας μπορούν να αυξηθούν εφαρμόζοντας διαφόρους μεθόδους βελτίωσης της βλάστησης, ανάλογα με τον τύπο του υποβαθμισμένου λιβαδιού. Συγκεκριμένα, για τον τύπο των ποολίβαδων μπορεί να βελτιωθεί το παραγωγικό τους δυναμικό με λίπανση, με σπορά βελτιωμένων λιβαδικών ειδών ή με την εγκατάσταση ξυλωδών ειδών (Παπαναστάσης και Πήττας 1986, Παπαναστάσης 1988α, Πλατής 1997). Για την εξασφάλιση και διατήρηση υψηλής παραγωγικότητας για τον τύπο των θαμνολίβαδων έχει βρεθεί ότι πρέπει να μετατραπούν σε ανοικτές φυτοκοινότητες στις οποίες θα υπάρχει αναλογία ξυλωδών και ποωδών φυτών 50:50 περίπου (Papachristou and Nastis 1993), εξασφαλίζοντας έτσι πληθώρα μικροπεριβαλλόντων για τα αγροτικά και άγρια ζώα (Papanastasis and Liacos 1983), υψηλότερη βιοποικιλότητα (Naveh and Whittaker 1979) και μειωμένο κίνδυνο έναντι πυρκαγιών (Λιάκος και συν. 1980). Για να επιτευχθεί η παραπάνω επιθυμητή κατάσταση στα πυκνά θαμνολίβαδα απαιτείται απομάκρυνση μέρους της ξυλώδους βλάστησής τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να γίνει σπορά με ποώδη φυτά αμέσως μετά από κάθε επέμβαση (Παπαχρήστου και συν. Η Λιβαδοπονία στο κατώφλι του21ου αιώνα 301

2 Π. Δ. Πλατής 1997). Επίσης, η πρακτική της σποράς λιβαδικών φυτών στους καμένους θαμνώνες εφαρμόζεται ευρύτατα σε περιοχές με Μεσογειακό τύπο κλίματος (Barro and Conard 1987), ενώ έχει εφαρμοστεί και στη χώρα μας (Papanastasis 1978, Παπαναστάσης 1988β, Πλατής και Παπαναστάσης 1992). Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να δοθούν πληροφορίες, όσον αφορά: α) τα μέτρα βελτίωσης της λιβαδικής βλάστησης των ποολίβαδων με τη σπορά επιλεγμένων λιβαδικών ειδών και β) η επίδραση της σποράς τους στην προστασία του εδάφους κατά την απομάκρυνση της ξυλώδους βλάστησης και της αποκατάστασης της βλάστησης καμένων θαμνώνων αμέσως μετά την πυρκαγιά. Σπορά λιβαδικών ειδών Είδη σποράς Ένας τρόπος βελτίωσης των υποβαθμισμένων λιβαδιών της χώρας μας είναι η εισαγωγή επιθυμητών ειδών και ποικιλιών αγρωστωδών και ψυχανθών, υψηλής παραγωγικότητας και θρεπτικής αξίας για τη δημιουργία ξηρικών λειμώνων. Επίσης, αξιόλογες εκτάσεις εγκαταλειμμένων ή οριακής απόδοσης για τη γεωργία αγρών μπορούν να μετατραπούν σε ξηρικούς λειμώνες για απευθείας βόσκηση από τα αγροτικά ζώα. Για τις βελτιώσεις των λιβαδιών πρέπει να επιλέγονται τα κατάλληλα είδη και ποικιλίες ποωδών φυτών, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στο ξηροθερμικό περιβάλλον και σε υποβαθμισμένα εδάφη (μέτριας γονιμότητας), όπως είναι η πλειονότητα των λιβαδιών της χώρας μας. Τα είδη που παράγονται από τους αγρούς σποροπαραγωγής του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών (ΙΔΕ) και χρησιμοποιήθηκαν την τελευταία 10ετία για τη δημιουργία ξηρικών λειμώνων από κτηνοτρόφους ή δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και για την προστασία του εδάφους, την ανασπορά καμένων θαμνώνων κλπ., είναι: η δακτυλίδα (Dactylis glomerata) με τις ποικιλίες Χρυσοπηγή και Palestina, η καλαμοειδής φεστούκα (Festuca arundinacea), η υδρόφιλη φαλαρίδα (Phalaris aquatica) ποικ. Stenoptera, ο άοπλος βρόμος (Bromus inermis) και από τα ετήσια ο βρόμος ο κρίθινος (Bromus mollis) και το λόλιο το ισχυρό (Lolium rigidum). Η ποικιλία Χρυσοπηγή του είδους D. glomerata δημιουργήθηκε από φυσικούς πληθυσμούς της Βόρειας Ελλάδας (Λιάκος και συν. 1997) και είναι κατάλληλη για σπορές, για την προστασία του εδάφους και ιδιαίτερα για την παραγωγή πλούσιας και θρεπτικής βοσκήσιμης ύλης. Η μέση ετήσια παραγωγή σπόρων κατά την περίοδο ήταν για τα ετήσια αγρωστώδη χλγ/στρ., για τα πολυετή αγρωστώδη χλγ/στρ., και για το Lotus corniculatus 5 χλγ/στρ., ενώ η συνολική παραγωγή κυμάνθηκε κατ έτος από 650 έως 900 χλγ. Κατά την περίοδο , καλλιεργήθηκαν περισσότερα είδη και παρήχθησαν μεγαλύτερες ποσότητες σπόρων, επειδή λειτούργησε πιλοτικά μεγαλύτερος αριθμός φυτωρίων για την παραγωγή λιβαδικών σπόρων στα πλαίσια του προγράμματος σποροπαραγωγής, οι οποίοι σπόροι εφαρμόστηκαν σε στρέμματα δημόσιων και ιδιωτικών εκτάσεων (Παπαναστάσης και Πήττας 1986). Από τα ψυχανθή χρησιμοποιήθηκε το υπόγειο τριφύλλι (Trifolium subterraneum), το οποίο έχει την ικανότητα να αυτοσπέρνεται, να ευδοκιμεί σε όξινα εδάφη και να αντέχει στη βόσκηση (Παπαναστάσης 1984), η ξηρική μηδική (Medicago sativa) η οποία αντέχει στη βόσκηση και έχει καλή απόδοση σε ασβεστολιθικά εδάφη και ο λωτός (Lotus corniculatus) ο οποίος είναι κατάλληλος για ξηροθερμικά περιβάλλοντα. Από τα αποτελέσματα της εφαρμογής σποράς με τα παραπάνω είδη σε ποολίβαδα της ημιορεινής ζώνης, η παραγωγή τους σε πολλά λιβάδια 3πλασιάστηκε. Από τα αγρωστώδη, τα καλύτερα αποτελέσματα έδωσαν τα είδη: D. glomerata, F. arundinacea, B. inermis, L. rigidum και από τα ψυχανθή το T. subterraneum, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τις αρχές της 10ετίας του 1980 στο πρόγραμμα δημιουργίας ξηρικών λειμώνων (Quinlivan 1982). 302 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

3 Η σπορά ποωδών φυτών ως μέτρο βελτίωσης της παραγωγικότητας των λιβαδιών και προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση διαταραγμένων επιφανειών Κυρίως από τα αγρωστώδη θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα πολυετή, τα οποία επιμηκύνουν την περίοδο βόσκησης και λιγότερο τα ετήσια. Οι λιβαδικοί σπόροι του ΙΔΕ διατίθενται για τους παρακάτω σκοπούς: α) για τη δημιουργία ξηρικών λειμώνων σε ιδιόκτητους αγρούς κτηνοτρόφων, β) για την ανασπορά καμένων λιβαδικών εκτάσεων, γ) για τη βελτίωση με σπορά δημόσιων λιβαδικών εκτάσεων (Δασαρχεία, Δ/νσεις Δασών, Δ/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης, Κοινότητες, Δήμοι κλπ.), ε) για πειράματα Ερευνητικών Κέντρων, Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, στ) για τη σπορά βελτιωμένων θαμνολίβαδων, ζ) για την αντιδιαβρωτική προστασία και αποκατάσταση πρανών δρόμων, η) για την προστασία ερημοποιημένων εκτάσεων για την αποφυγή της επιφανειακής διάβρωσης και θ) για την ανανέωση των αγρών σποροπαραγωγής. Βελτίωση λιβαδιών Ανάλογα με το λιβαδικό τύπο βλάστησης μπορούν να εφαρμοστούν διάφοροι μέθοδοι βελτίωσης της λιβαδικής βλάστησης, προκειμένου να αυξηθεί το παραγωγικό τους δυναμικό για απευθείας βόσκηση από τα αγροτικά και άγρια ζώα, έχοντας όμως πάντοτε υπόψη κατά τη διαχείρισή τους τις πολλαπλές λειτουργίες των λιβαδιών. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται οι μέθοδοι βελτίωσης της βλάστησης των λιβαδιών που εφαρμόστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας μας, χωρίς όμως οικονομικά στοιχεία. Υποβαθμισμένα ποολίβαδα Οι μέθοδοι βελτίωσης των ποολίβαδων με την προσθήκη θρεπτικών στοιχείων μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητά τους με τον άριστο συνδυασμό αγρωστωδών και ψυχανθών, αυξάνοντας την ποσότητα και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης τους. Η τεχνητή σπορά θα πρέπει να εφαρμόζεται κυρίως σε υποβαθμισμένα ποολίβαδα και σε θέσεις, όπου η κάλυψη με επιθυμητά φυτά θα απαιτήσει μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτό θα προκύψει ύστερα από μελέτη που θα περιγράφει αναλυτικά το φυσικό παραγωγικό δυναμικό των λιβαδιών. Η επιτυχία της εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες: * Από την επιλογή της θέσης σποράς Θα πρέπει να εφαρμόζεται στις καλύτερες θέσεις του λιβαδιού, όπου το βάθος του εδάφους είναι >30 εκ. και η κλίση του <15% και να υπάρχει ανεπιθύμητη βλάστηση, η οποία θα προκύψει μετά από την καταγραφή της σύνθεσης της υπάρχουσας βλάστησης. Οι εκτάσεις συνήθως που πληρούν τα παραπάνω χαρακτηριστικά, είναι: α) οι εγκαταλειμμένες ή οριακής απόδοσης γεωργικές εκτάσεις, β) οι θέσεις με υψηλό δυναμικό παραγωγής, αλλά καλύπτονται με ανεπιθύμητα είδη, γ) οι θέσεις που καταλαμβάνονται από θάμνους ή δένδρα που δεν έχουν σημαντική οικονομική αξία και ε) οι εκτάσεις που κινδυνεύουν να διαβρωθούν. Από τον τρόπο και το χρόνο προετοιμασίας της σποράς Πριν την εφαρμογή της σποράς, θα πρέπει να γίνουν δύο σταυρωτά οργώματα και στη συνέχεια λίγο πριν τη σπορά φρεζάρισμα, σβάρνισμα και απομάκρυνση τυχόν ζιζανίων. Η καταστροφή της αυτοφυούς βλάστησης επιβάλλεται για την ανάπτυξη των ειδών που σπέρνονται. Η σπορά πρέπει να γίνεται κατά το μήνα Οκτώβριο προκειμένου οι σπόροι να εκμεταλλευτούν τη διαθέσιμη υγρασία των βροχών που θα ακολουθήσουν. Για το φύτρωμα των σπόρων χρειάζονται τουλάχιστον χιλ. βροχής. Από την επιλογή των ειδών σποράς Προϋπόθεση για την επιτυχία της σποράς είναι η επιλογή κατάλληλων ποικιλιών Ελληνικών ή ξενικών, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν στο συγκεκριμένο για βελτίωση λιβαδικό περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η δοκιμή τους σε διάφορα χαρακτηριστικά, επειδή έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις από τα αυτοφυή είδη που προϋπήρχαν στο λιβάδι. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι: α) η αντοχή στη ξηρασία, στο Η Λιβαδοπονία στο κατώφλι του21ου αιώνα 303

4 Π. Δ. Πλατής ψύχος και στις υψηλές θερμοκρασίες, άλατα κλπ. β) η ευκολία εγκατάστασης και η αντοχή στη σκίαση, γ) η δυνατότητα χρησιμοποίησης της βλάστησης σε διάφορες περιόδους, δ) η αντοχή στη βόσκηση, ε) η υψηλή ποσότητα και ποιότητα βοσκήσιμης ύλης, στ) η αντίδραση στη λίπανση και ζ) η ανταγωνιστική ικανότητα στα μίγματα. Από την εφαρμογή του προγράμματος δημιουργίας ξηρικών λειμώνων στην ημιορεινή ζώνη, το καλύτερο μίγμα αποδείχθηκε η δακτυλίδα με τη μηδική, επειδή η δακτυλίδα εξασφαλίζει βοσκήσιμη ύλη κατά τη χειμερινή περίοδο, ενώ η μηδική κατά τη θερινή (Παπαναστάσης 1986). Από τη μέθοδο σποράς Η σπορά εφαρμόζεται με σπαρτική μηχανή, η οποία γίνεται αυτόματα και με καλή κάλυψη σπόρων, κατά γραμμές και σε απόσταση εκ. Η μεθοδολογία αυτή εφαρμόστηκε σε πολλές περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Όταν όμως δεν υπάρχει σπαρτική μηχανή γίνεται ευρυσπορά (πεταχτά) και η κάλυψη στη συνέχεια γίνεται με σβάρνισμα. Το βάθος σποράς θα πρέπει να κυμαίνεται από 0,5 εκ. μέχρι 1,5 εκ.. Τα αγρωστώδη σπέρνονται λίγο βαθύτερα από τα ψυχανθή. Η ποσότητα των σπόρων μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 1,5 και 2,5 χλγ., ανάλογα με το είδος και το βάρος του σπόρου. Ο σπόρος πρέπει να είναι βιώσιμος. Συνήθως χρησιμοποιούνται 2 χλχ/στρ.. Λίγο πριν από τη σπορά κατά τη φθινοπωρινή περίοδο χρειάζεται λίπανση με βασικά λιπάσματα (φωσφορικά και καλιούχα) σε ποσότητα χλγ/στρ ή νωρίς την άνοιξη με επιφανειακό (νιτρική αμμωνία) με την ίδια ποσότητα, αλλά μόνο στα αγρωστώδη. Διαχείριση των επιφανειών εφαρμογής Στόχος της διαχείρισης των υποβαθμισμένων λιβαδιών, όπου εφαρμόστηκαν σπορές με βελτιωμένα ποώδη φυτά είναι η κανονική διαχείριση και συγκεκριμένα η ρύθμιση της βόσκησης, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των αγροτικών ζώων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εποχή και διάρκεια βόσκησης και αριθμό ζώων και να διατηρηθούν τα είδη σποράς για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την εγκατάσταση. Η βόσκηση πρέπει να επιτραπεί μόλις τα νεόφυτα αποκτήσουν ένα ύψος 8-10 εκ. και συγκεκριμένα τα πολυετή αγρωστώδη να προστατευθούν για ένα έτος μετά τη σπορά ή να βόσκονται ελαφρώς, ενώ τα ετήσια πρέπει να προστατεύονται μέχρι το Μάρτιο-Απρίλιο. Η βόσκηση δεν πρέπει να είναι πολύ έντονη προκειμένου τα φυτά να καρποφορήσουν, ιδίως τα τελευταία. Από τη μέχρι τώρα αξιολόγηση των στοιχείων σποράς ποωδών φυτών (αδημοσίευτα στοιχεία ΙΔΕ) που εφαρμόστηκαν σε δημόσιες, κοινοτικές ή ιδιόκτητες εκτάσεις προέκυψε, ότι τα πολυετή αγρωστώδη (D. glomerata, P. aquatica, B. inermis) διατηρούνται τουλάχιστον 3-4 χρόνια μετά τη σπορά σε καλή λιβαδική κατάσταση, αλλά η επιτυχία τους και η διατήρησή τους εξαρτάται από την ορθολογική διαχείριση και κυρίως από την εφαρμογή κανονικής βόσκησης. Αποκατάσταση βλάστησης διαταραγμένων επιφανειών Σε αρκετές περιπτώσεις διαταραγμένων επιφανειών εφαρμόστηκε σπορά με ποώδη φυτά (αγρωστώδη και ψυχανθή), όπως είναι: α) η εκχέρσωση ανεπιθύμητων φυτών με προωθητήρα, β) η αραίωση πυκνών θαμνολίβαδων με προωθητήρα, γ) η ελεγχόμενη καύση και δ) η αποκατάσταση πρανών δρόμων ή στείρων υλικών. Όλοι οι παραπάνω τρόποι σποράς έχουν εφαρμοστεί σε πολλές περιοχές της χώρας μας με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η απομάκρυνση των θάμνων πουρναριού με προωθητήρα και στη συνέχεια σπορά με βελτιωμένα ποώδη φυτά για τη μετατροπή τους σε βελτιωμένο ποολίβαδο αποτελεί μια δραστική και αποτελεσματική μέθοδο καταστροφής των ξυλωδών φυτών, προσφέροντας πολλαπλάσια βοσκήσιμη ύλη σε σχέση με τον αρχικό θαμνώνα, αλλά και τα φυσικά ποολίβαδα (Papanastasis et al. 1991). Επίσης, η σπορά βελτιωμένων ποωδών φυτών (P. aquatica, B. inermis, D. glomerata, T. subterraneum) συμβάλλουν σημαντικά στην 304 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

5 Η σπορά ποωδών φυτών ως μέτρο βελτίωσης της παραγωγικότητας των λιβαδιών και προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση διαταραγμένων επιφανειών αύξηση της διαθέσιμης βοσκήσιμης ύλης των ποωδών, βελτιώνουν τη βοσκησιμότητα των θαμνωδών ειδών και από τα είδη σποράς κατά το τρίτο έτος η D. glomerata είχε την καλύτερη προσαρμοστικότητα (Papachristou et al.1997). Η επιφανειακή απομάκρυνση παλιουριού με προωθητήρα και στη συνέχεια όργωμα και σπορά με βελτιωμένα ποώδη φυτά για την αποφυγή της διάβρωσης με μίγμα αγρωστωδών (B. inermis, B. mollis, D. glomerata, F. arundinacea, L. rigidum και P. aquatica), η επιτυχία εγκατάστασης των νεόφυτων ήταν αποτέλεσμα της διαχείρισης της βόσκησης (Παπαναστάσης 1986). Η απομάκρυνση θάμνων πουρναριού με ελεγχόμενη φωτιά κατά την μετατροπή τους σε ποολίβαδα έδειξε ότι από τα είδη που σπάρθηκαν αμέσως μετά την καύση η D. glomerata είχε τη μεγαλύτερη επιτυχία και ακολουθούσαν τα είδη B. inermis, L. corniculatus, ενώ το L. multiflorum αναπτύχθηκε άριστα κατά το πρώτο έτος μετά την καύση (Λιάκος και συν. 1980). Η εφαρμογή της σποράς προστατεύει από την επιφανειακή διάβρωση και αξιοποιείται καλύτερα από τα αγροτικά ζώα μετά τη βελτίωση των εκτάσεων αυτών, εξασφαλίζοντας πολλαπλάσια παραγωγή. Αρκετά από τα παραπάνω είδη που παράγονται στο ΙΔΕ χρησιμοποιήθηκαν επίσης στην αποκατάσταση πρανών δρόμων και στείρων υλικών με ικανοποιητικά αποτελέσματα, όπου τη μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα κατά την εγκατάσταση είχαν τα είδη: D. glomerata, P. arundinacea, L. rigidum και T. subterraneum. Σπορά καμένων θαμνώνων Η εφαρμογή της σποράς με λιβαδικά είδη που παράγονται στο ΙΔΕ σε καμένους θαμνώνες τυπικών αείφυλλων πλατύφυλλων ή πρινώνων, βοηθά στην προστασία του εδάφους από τη διάβρωση και στην αποκατάσταση της βλάστησης, ενώ η ελεγχόμενη βόσκηση μπορεί να αρχίσει νωρίτερα σε σχέση με τους άσπαρτους καμένους θαμνώνες (Papanastasis 1978, Παπαναστάσης 1988β, Πλατής και Παπαναστάσης 1992, Παπαχρήστου και συν. 1997). Το είδος D. glomerata προσφέρεται για σπορά καμένων θαμνώνων, με σκοπό την προστασία του εδάφους από τη διάβρωση και τη βελτίωση της βοσκήσιμης ύλης περισσότερο από τα ετήσια Lolium και Bromus, τα οποία εξαφανίζονται ήδη από το δεύτερο έτος. Από τη μέχρι τώρα αξιολόγηση των στοιχείων που αφορούν την απώλεια εδάφους σε άσπαρτο καμένο θαμνολίβαδο αείφυλλων πλατύφυλλων και σε σπαρμένο αμέσως μετά την πυρκαγιά με τα είδη D. glomerata και L. rigidum στην περιοχή Σταυρού Ν. Θεσσαλονίκης την περίοδο προέκυψε, ότι: α) η απώλεια του εδάφους το πρώτο έτος μετά την πυρκαγιά ήταν 4πλάσια (1,6 εκ.) στις άσπαρτες επιφάνειες σε σχέση με τις σπαρμένες, β) στο δεύτερο έτος για τις ίδιες επιφάνειες η απώλεια του εδάφους ήταν 3πλάσια (0,68 εκ.) και γ) στο τρίτο έτος ήταν 3πλάσια (0,42 εκ.) για τις ίδιες επιφάνειες (αδημοσίευτα στοιχεία ΙΔΕ). Διαχείριση λιβαδιών Η ορθολογική διαχείριση των βελτιωμένων λιβαδικών εκτάσεων πρέπει να στηρίζεται σε οικολογικές αρχές, να έχει στόχο τη βελτίωση της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών προς όφελος του ανθρώπου αλλά και να λαμβάνει μέριμνα για τη συντήρηση των λιβαδικών οικοσυστημάτων. Μετά την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης της λιβαδικής βλάστησης είναι αναγκαία η εφαρμογή κανονικής διαχείρισης, όσον αφορά τη ρύθμιση του αριθμού των ζώων (βοσκοφόρτωση), του είδους ζώου, της εποχής και της διάρκειας βόσκησης (σύστημα βόσκησης). Βασική όμως προϋπόθεση για την ορθολογική διαχείριση των λιβαδιών είναι η σύνταξη ολοκληρωμένων μελετών όπου θα αναλύονται σε βάθος οι παράγοντες που ρυθμίζουν τη λειτουργία του λιβαδικού οικοσυστήματος και δικαιολογούν οικονομικά και Η Λιβαδοπονία στο κατώφλι του21ου αιώνα 305

6 Π. Δ. Πλατής οικολογικά τις προτεινόμενες βελτιώσεις της βλάστησης με την επιλογή των κατάλληλων ειδών σποράς και κυρίως να μη δημιουργούν περιβαλλοντικά προβλήματα. Η ρύθμιση της βόσκησης στα βελτιωμένα ποολίβαδα είναι από τα δυσκολότερα προβλήματα, ιδίως όταν εφαρμόζεται σε κοινόχρηστες εκτάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, επειδή συνήθως οι κτηνοτρόφοι δεν εφαρμόζουν το χρονικό διάστημα αναστολής της βόσκησης μέχρι να εγκατασταθούν πλήρως τα είδη σποράς. Ολοκληρωμένη διαχείριση των εκτάσεων αυτών θα υπάρξει με την κατά χώρο και χρόνο οργάνωση των λιβαδικών μονάδων. Συμπεράσματα - Προοπτικές Τα κυριότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή σποράς ποωδών φυτών στη βελτίωση λιβαδικής βλάστησης για απευθείας βόσκηση στη συνέχεια από τα αγροτικά και άγρια ζώα, είναι: 1. Η τεχνητή σπορά θα πρέπει να εφαρμόζεται σε υποβαθμισμένα ποολίβαδα και σε θέσεις όπου η κάλυψη με επιθυμητά φυτά θα απαιτήσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Η επιτυχία της σποράς εξαρτάται κυρίως από τη μετέπειτα διαχείριση. 2. Τα λιβαδικά είδη και ποικιλίες που παράγονται στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών θα εξακολουθήσουν να δίνονται και μελλοντικά κυρίως για τη δημιουργία ξηρικών λειμώνων, στην ανασπορά καμένων εκτάσεων και στην προστασία υποβαθμισμένων εκτάσεων για την αποφυγή της επιφανειακής διάβρωσης. 3. Η σπορά καμένων θαμνώνων με λιβαδικά αγρωστώδη συντελεί στη σημαντική αύξηση της κάλυψης του γυμνού εδάφους κατά τα δύο πρώτα έτη μετά την πυρκαγιά, μειώνοντας σημαντικά τις απώλειες του εδάφους από την επιφανειακή απορροή. 4. Η εφαρμογή του μέτρου βελτίωσης των λιβαδιών με σπορά ποωδών φυτών συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών βόσκησης για τα ζώα, αλλά θα πρέπει να εφαρμοστεί ορθολογική διαχείριση έχοντας υπόψη και τις πολλαπλές χρήσεις των λιβαδιών. 5. Οι προοπτικές βελτίωσης της παραγωγικότητας των διαφόρων τύπων λιβαδιών (ποολίβαδων, θαμνολίβαδων) για την παραγωγή ζωϊκών προϊόντων είναι ευοίωνες, όταν αξιοποιούνται απευθείας από τα αγροτικά και άγρια ζώα. Η διατήρηση όμως της παραγωγικότητας σε υψηλά επίπεδα βελτιωμένων λιβαδιών θα εξαρτηθεί από την κατά χώρο και χρόνο οργάνωση της διαχείρισης και από την εφαρμογή κανονικής βόσκησης. Παράλληλα, με τη μεγιστοποίηση της παραγωγής θα πρέπει να εξασφαλίζονται προϊόντα και υπηρεσίες σε αειφορική βάση. Βιβλιογραφία Barro, S.C. and S.G. Conard Use of ryegrass seeding as an emergency revegetation measure in chaparral ecosystems. USDA Forest Service. General Technical Report PSW-102. Λιάκος, Λ., Β. Παπαναστάσης και Κ. Τσιουβάρας Συμβολή στην αναγωγή πρινώνων σε ποολίβαδα και σύγκριση της αποδόσεώς τους με βελτιωμένα θαμνολίβαδα. Δασική Έρευνα, 2: Λιάκος, Λ., Β. Παπαναστάσης και Κ. Παπαδημητρίου Επιλογή της δακτυλίδας (Dactylis glomerata L.) από πληθυσμούς της Βόρειας Ελλάδας. Υπό δημοσίευση στην Επιστ. Επετ. Τμήμ. Δασολ. και Φυσ. Περιβ., ΑΠΘ. Naveh, Z. and R.H. Whittaker Structure and floristic diversity of shrubland and woodlands in northern Israel and other Mediterranean areas. Vegetatio, 41: Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

7 Η σπορά ποωδών φυτών ως μέτρο βελτίωσης της παραγωγικότητας των λιβαδιών και προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση διαταραγμένων επιφανειών Papachristou, T. and A. Nastis Diets of goats grazing oak shrublands of varying cover in northern Greece. J. Range Manage., 46: Papachristou, T., P. Platis and V. Papanastasis Forage production and small ruminant grazing responses in Mediterranean shrublands as influenced by the reduction of shrub cover. Agroforestry Systems, 35: Papanastasis, V Potential of certain range species for improvement of burned bruslands for goats in Greece. Proc. IVth 1 st International Rangeland Congress, Papanastasis, V.P. and L.G. Liacos Productivity and management of kermes oak brushlands for goats, p In: Browse in Africa-The Current State of Knowledge (H.N. Le Houerou, ed.). ILCA. Addis Ababa, Ethiopia. Papanastasis, V., Th. Papachristou and P. Platis Control of woody plants with mechanical means in a rangeland of Macedonia, Greece, p In: Grassland Renovation and Weed Control in Europe. Proc. European Grassland Federation Conference, BAL. Irding, Austria. Παπαναστάσης, Β.Π Το υπόγειο τριφύλλι: ένα πολύτιμο λιβαδικό φυτό για λιβάδια και λειμώνες. Αγροτικά Θέματα, 2: Παπαναστάσης, Β.Π Αποτελέσματα του 5ετούς προτύπου προγράμματος ανάπτυξης των λιβαδιών σε 10 κοινότητες της Κεντροδυτικής Μακεδονίας. Ίδρυμα Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη. Παπαναστάσης, Β.Π. 1988α. Σημειώσεις Συστημάτων Ανάπτυξης Λιβαδιών. Πανεπιστημιακές παραδόσεις. Θεσσαλονίκη. Παπαναστάσης, Β.Π. 1988β. Εξέλιξη της βλάστησης μετά από πυρκαγιά σε καμένο πρινώνα, σπαρμένο με λιβαδικά αγρωστώδη. Επιστ. Επετ. Τμήμ. Δασολ. Φυσ. Περιβ., Α.Π.Θ. ΛΑ: Παπαχρήστου, Θ., Π. Πλατής και Β. Παπαναστάσης Παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης βελτιωμένων θαμνολίβαδων με μηχανικά μέσα, σελ Πρακτικά A Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Αειφορική αξιοποίηση λιβαδιών και λειμώνων. Δράμα, 6-8 Νοεμβρίου Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία. Δημ. Νο 4. Παπαναστάσης, Β.Π. και Α.Κ. Πήττας Παραγωγή σπόρων λιβαδικών φυτών. Δασικά Χρονικά, 7-12: Πλατής, Π.Δ Σύγκριση παραγωγικότητας τεσσάρων ειδών φυλλοβόλων θάμνων και δέντρων και η σημασία τους για την κτηνοτροφία. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 8: Πλατής, Π. και Β. Παπαναστάσης Επίδραση της σποράς λιβαδικών αγρωστωδών στην κάλυψη του εδάφους και στην αποκατάσταση της βλάστησης καμένων πρινώνων. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 3: Quinlivan, B.J Forestry development and reforestation in Greece, Pastures development report No 1. U.N.D.P., FAO. Athens. Η Λιβαδοπονία στο κατώφλι του21ου αιώνα 307

8 Π. Δ. Πλατής Improvement of rangeland productivity and soil protection from erosion by seeding range species P. D. Platis Rangeland Resources Laboratory, Forest Research Institute, National Agricultural Research Foundation, Vassilika, Thessaloniki, Greece Summary Seeding of improved range species (grasses and legumes) increases the productivity of degraded rangelands. Grass and legume species are grown at the experimental farm of the Forest Research Institute for seed production. These seeds have been used for improving rangelands and rehabilitation wildburned shrublands in the last ten years. The results of this program are briefly presented in this paper. Cultivated species include the perennial grasses Dactylis glomerata, Phalaris aquatica, Agropyron cristatum, A. desertorum, A. trichoforum, Bromus inermis, the annuals Bromus mollis and Lolium rigitum and the legumes Lotus corniculatus and Trifolium subterraneum. Most of these species used in the conversion of shrublands to grasslands. The results were an increase of herbage production for the grazing animals and soil protection from sheet erosion in the first two years after the wildfire. Key words: Seeding, herbage production, grasses, legumes, rehabilitation, wildburned shrublands. 308 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Κτηνοτροφικά ξυλώδη φυτά: Ο ρόλος τους στα Μεσογειακά συστήματα παραγωγής

Κτηνοτροφικά ξυλώδη φυτά: Ο ρόλος τους στα Μεσογειακά συστήματα παραγωγής Κτηνοτροφικά ξυλώδη φυτά: Ο ρόλος τους στα Μεσογειακά συστήματα παραγωγής Κτηνοτροφικά ξυλώδη φυτά: Ο ρόλος τους στα Μεσογειακά συστήματα παραγωγής Θ. Γ. Παπαχρήστου Εργαστήριο Λιβαδοπονίας, Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιες επιδράσεις της βόσκησης στη βιοποικιλότητα των λιβαδιών

Μακροχρόνιες επιδράσεις της βόσκησης στη βιοποικιλότητα των λιβαδιών Μακροχρόνιες επιδράσεις της βόσκησης στη βιοποικιλότητα των λιβαδιών Μακροχρόνιες επιδράσεις της βόσκησης στη βιοποικιλότητα των λιβαδιών Ζ. Κούκουρα και Μ. Καρατάσιου Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογία βόσκησης και διαχείριση λιβαδιών: Η περίπτωση των θαμνολίβαδων

Οικολογία βόσκησης και διαχείριση λιβαδιών: Η περίπτωση των θαμνολίβαδων Οικολογία βόσκησης και διαχείριση λιβαδιών: Η περίπτωση των θαμνολίβαδων Οικολογία βόσκησης και διαχείριση λιβαδιών: Η περίπτωση των θαμνολίβαδων Θ.Γ. Παπαχρήστου 1, M.R. Hutchings 2, Π.Δ. Πλατής 1, Η.

Διαβάστε περισσότερα

Δασολιβαδικά Συστήματα. Θ. Παπαχρήστου & Π. Πλατής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Δασολιβαδικά Συστήματα. Θ. Παπαχρήστου & Π. Πλατής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Δασολιβαδικά Συστήματα Θ. Παπαχρήστου & Π. Πλατής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Δασολιβαδικά Συστήματα συστήματα χρήσης γης Βοσκήσιμη ύλη Κτηνοτροφικά προϊόντα Δασικά προϊόντα Μακροπρόθεσμο κέρδος από δένδρα

Διαβάστε περισσότερα

Λιβάδια - Θαµνότοποι

Λιβάδια - Θαµνότοποι ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λιβάδια - Θαµνότοποι ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολές της κάλυψης της ποώδους βλάστησης και της συνολικής παραγωγής βοσκήσιμης ύλης σε

Μεταβολές της κάλυψης της ποώδους βλάστησης και της συνολικής παραγωγής βοσκήσιμης ύλης σε Μεταβολές της κάλυψης της ποώδους βλάστησης και της συνολικής παραγωγής βοσκήσιμης ύλης σε Π.Σ. Σκλάβου και Κ.Ν. Τσιουβάρας Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Tμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο Καρπενήσι 4-6 Σεπτεµβρίου 2002 Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών

3 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο Καρπενήσι 4-6 Σεπτεµβρίου 2002 Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών 3 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο Καρπενήσι 4-6 Σεπτεµβρίου 2002 Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών Συµπεράσµατα Συµβολή των λιβαδιών στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών Τα λιβάδια της χώρας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Επώνυμο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ονομα: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ονομα πατρός: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 21 Ιουνίου 1942 Οικογενειακή κατάσταση: Εγγαμος, δύο παιδιά. Προσόντα:

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραμα εργασιών στα πρακτικά των Πανελλήνιων Λιβαδοπονικών Συνεδρίων της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας ( )

Πανόραμα εργασιών στα πρακτικά των Πανελλήνιων Λιβαδοπονικών Συνεδρίων της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας ( ) Πανόραμα εργασιών στα πρακτικά των Πανελλήνιων Λιβαδοπονικών Συνεδρίων της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας (1996 2006) Ε. Τσατσιάδης, Α. Άνιφτος και Β.Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της βοσκοφόρτωσης στη διαχείριση των βοσκοτόπων: Οδηγίες εφαρμογής

Η σημασία της βοσκοφόρτωσης στη διαχείριση των βοσκοτόπων: Οδηγίες εφαρμογής Η σημασία της βοσκοφόρτωσης στη διαχείριση των βοσκοτόπων: Οδηγίες εφαρμογής Δρ Θωμάς Γ. Παπαχρήστου, Τακτικός Ερευνητής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Η ορθολογική διαχείριση των βοσκοτόπων επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Νέες απόψεις για την εξέλιξη της βλάστησης και η εφαρμογή τους στα Ελληνικά λιβάδια

Νέες απόψεις για την εξέλιξη της βλάστησης και η εφαρμογή τους στα Ελληνικά λιβάδια Νέες απόψεις για την εξέλιξη της βλάστησης και η εφαρμογή τους στα Ελληνικά λιβάδια Β. Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Υποβάθμιση των λιβαδιών στην Ελλάδα: η περίπτωση της δυτικής Ηπείρου

Υποβάθμιση των λιβαδιών στην Ελλάδα: η περίπτωση της δυτικής Ηπείρου Υποβάθμιση των λιβαδιών στην Ελλάδα: η περίπτωση της δυτικής Ηπείρου Σ. Σ. Κανδρέλης 1 και Β. Π. Παπαναστάσης 2 1 Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, 471 00 Άρτα 2 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ Παναγιώτη Δ. ΠΛΑΤΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ Παναγιώτη Δ. ΠΛΑΤΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ Παναγιώτη Δ. ΠΛΑΤΗ Αναπληρωτή Ερευνητή Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) 570 06 Βασιλικά, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 461 141-3 (220),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απόστολος Κυριαζόπουλος. Σπουδές. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απόστολος Κυριαζόπουλος. Σπουδές. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Απόστολος Κυριαζόπουλος Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών Δασολιβαδικά Συστήματα» (ΦΕΚ Γ 479 08/06/2010) Σπουδές 2006 Ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές μεταβολές στην αύξηση του ανωρόφου και υπορόφου σε νεοφυτεία τραχείας πεύκης διαφορετικών φυτευτικών συνδέσμων

Διαχρονικές μεταβολές στην αύξηση του ανωρόφου και υπορόφου σε νεοφυτεία τραχείας πεύκης διαφορετικών φυτευτικών συνδέσμων Διαχρονικές μεταβολές στην αύξηση του ανωρόφου και υπορόφου σε νεοφυτεία τραχείας πεύκης διαφορετικών φυτευτικών συνδέσμων Διαχρονικές μεταβολές στην αύξηση του ανωρόφου και υπορόφου σε νεοφυτεία τραχείας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση βοσκόμενων δασικών εκτάσεων πυρόπληκτων περιοχών της Πελοποννήσου

Διαχείριση βοσκόμενων δασικών εκτάσεων πυρόπληκτων περιοχών της Πελοποννήσου Διαχείριση βοσκόμενων δασικών εκτάσεων πυρόπληκτων περιοχών της Πελοποννήσου Κ. Τσιουβάρας 1, Θ. Παπαχρήστου 2, Π. Πλατής 2, Α. Αϊναλής 3 και Η. Ελευθεροχωρινός 4 1 Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236),

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΣΚΟΪΚΑΝΟΤΗΤΑ Πίνακας 1. Παραγωγή βοσκήσιμης ύλης των ποολιβαδίων μιας περιοχής

ΒΟΣΚΟΪΚΑΝΟΤΗΤΑ Πίνακας 1. Παραγωγή βοσκήσιμης ύλης των ποολιβαδίων μιας περιοχής ΒΟΣΚΟΪΚΑΝΟΤΗΤΑ Πίνακας 1. Παραγωγή βοσκήσιμης ύλης των ποολιβαδίων μιας περιοχής Υψομετρική ζώνη ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Πεδινά- Ημιορεινά (500-1000μ) Ορεινά (100-1700μ)*

Διαβάστε περισσότερα

Η αντοχή των πολυετών αγρωστωδών σε συνθήκες έντονης βόσκησης

Η αντοχή των πολυετών αγρωστωδών σε συνθήκες έντονης βόσκησης Η αντοχή των πολυετών αγρωστωδών σε συνθήκες έντονης βόσκησης K.A. Καραγιάννης και Z. Κούκουρα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τομέας Λιβαδοπονίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 6 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 6 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 6 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ενότητα Α - Κτηνοτροφία και Προστατευόμενες Περιοχές Η κτηνοτροφία αποτελεί σημαντική δραστηριότητα στην Ανατολική Πελοπόννησο και ένα μεγάλο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς

Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Ο. Ντίνη Παπαναστάση

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή και θρεπτική αξία ξυλωδών φυτών σε λιβάδια της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Παραγωγή και θρεπτική αξία ξυλωδών φυτών σε λιβάδια της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Παραγωγή και θρεπτική αξία ξυλωδών φυτών σε λιβάδια της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Χ. Καρακώστα, Μ. Δ. Γιακουλάκη και Β. Π. Παπαναστάσης Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας-Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Μ.Δ. Γιακουλάκη, Μ.Π. Ζαρόβαλη,

Διαβάστε περισσότερα

Η λιβαδοπονία ως παράγοντας ανάπτυξης της

Η λιβαδοπονία ως παράγοντας ανάπτυξης της Η λιβαδοπονία ως παράγοντας ανάπτυξης της Θεσσαλικής υπαίθρου Η λιβαδοπονία ως παράγοντας ανάπτυξης της Θεσσαλικής υπαίθρου Ι.Β. Μανωλόπουλος Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (Δ.Γ.Ε.), Τ.Ε.Ι.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τίτλος ΔΕ_3 (Εργαστήριο Διαχείρισης Λιβαδιών)

Α. Τίτλος ΔΕ_3 (Εργαστήριο Διαχείρισης Λιβαδιών) Α. Τίτλος ΔΕ_3 (Εργαστήριο Διαχείρισης Λιβαδιών) Βοσκοϊκανότητα Grazing capacity Μιχαήλ Βραχνάκης Καρδίτσα, Μάιος2014 Β. Σκοπός ΔΕ Η παραγωγή της λιβαδικής βλάστησης (σύνδεση με την προηγούμενη ΔΕ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα από την άσκηση της λιβαδοπονίας στο χώρο της Μακεδονίας

Προβλήματα από την άσκηση της λιβαδοπονίας στο χώρο της Μακεδονίας Προβλήματα από την άσκηση της λιβαδοπονίας στο χώρο της Μακεδονίας Προβλήματα από την άσκηση της λιβαδοπονίας στο χώρο της Μακεδονίας Ι. Μακέδος Δ/νση Δασών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Τ. Οικονομίδη

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση).

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση). Λίπανση της Ελιάς Η ελιά γενικά δεν θεωρείται απαιτητικό είδος και μπορεί να αναπτυχθεί σε μεγάλη ποικιλία εδαφικών τύπων. Η λίπανση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της διαχείρισης του ελαιώνα και στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

Βοσκότοποι νομού Δράμας και προβλήματα διαχείρισής τους

Βοσκότοποι νομού Δράμας και προβλήματα διαχείρισής τους Βοσκότοποι νομού Δράμας και προβλήματα διαχείρισής τους Σ.Αθανασιάδης 1, Ν. Ζάζόπουλος 2 και Κ. Κονναρής3 1. Δασολόγος του Δασαρχείου Δράμας 2. Κτηνίατρος της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δράμας 3. Γεωπόνος της

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή της παραγωγής ποωδών φυτών σε σχέση με τη θαμνοκάλυψη κατά το πρώιμο εαρινό στάδιο σε λιβάδια της Επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Μεταβολή της παραγωγής ποωδών φυτών σε σχέση με τη θαμνοκάλυψη κατά το πρώιμο εαρινό στάδιο σε λιβάδια της Επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Μεταβολή της παραγωγής ποωδών φυτών σε σχέση με τη θαμνοκάλυψη κατά το πρώιμο εαρινό στάδιο σε λιβάδια της Επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Μ.Π. Ζαρόβαλη, Χ.Χ. Καρακώστα και Β.Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική και ποιοτική μεταβολή της βοσκήσιμης ύλης ποολίβαδων της χαμηλής οικολογικής ζώνης στην περιφέρεια Θεσσαλίας

Ποσοτική και ποιοτική μεταβολή της βοσκήσιμης ύλης ποολίβαδων της χαμηλής οικολογικής ζώνης στην περιφέρεια Θεσσαλίας Ποσοτική και ποιοτική μεταβολή της βοσκήσιμης ύλης ποολίβαδων της χαμηλής οικλογικής ζώνης στην περιφέρεια Θεσσαλίας Ποσοτική και ποιοτική μεταβολή της βοσκήσιμης ύλης ποολίβαδων της χαμηλής οικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση και δομή της βλάστησης μετά από διακοπή της βόσκησης σε ποολίβαδο του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων

Σύνθεση και δομή της βλάστησης μετά από διακοπή της βόσκησης σε ποολίβαδο του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων Σύνθεση και δομή της βλάστησης μετά από διακοπή της βόσκησης σε ποολίβαδο του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων Σύνθεση και δομή της βλάστησης μετά από διακοπή της βόσκησης σε ποολίβαδο του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα κατάσταση των λιβαδιών και δασών στην Αλβανία και προοπτικές ανάπτυξή τους

Παρούσα κατάσταση των λιβαδιών και δασών στην Αλβανία και προοπτικές ανάπτυξή τους Παρούσα κατάσταση των λιβαδιών και δασών στην Αλβανία και προοπτικές ανάπτυξή τους Παρούσα κατάσταση των λιβαδιών και δασών στην Αλβανία και προοπτικές ανάπτυξή τους V. Mine, T. Mako και R. Peka Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα 7 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου

Συμπεράσματα 7 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Συμπεράσματα 7 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Συμπεράσματα Ενότητας A 1 (Ποιότητα προϊόντων) Ποιότητα κτηνοτροφικών προϊόντων στην Ανατολική Μεσόγειο Οι ελληνικοί βοσκότοποι είναι πλούσιοι σε χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα.

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα. η καλλιεργεια της μηδικης στo ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε το ζητούμενο στην Ελληνική γεωργία είναι η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της, η γεωργική παραγωγή είναι απαραίτητο να

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των κτηνοτροφικών φυτών στην αναβάθμιση των

Ο ρόλος των κτηνοτροφικών φυτών στην αναβάθμιση των Ο ρόλος των κτηνοτροφικών φυτών στην αναβάθμιση των λιβαδιών Ε. Κοντσιώτου Γεωπόνος, τ. Ερευνήτρια του ΕθlΑΓΕ, Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκών, Λάρισα ΙΙΕΡΙΛΗΨΗ Η χλωρίδα μεγάλου μέρους των λιβαδιών

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση κοπής και καύσης στη βλάστηση βοσκόμενων υγρολίβαδων στη λίμνη Άγρα

Επίδραση κοπής και καύσης στη βλάστηση βοσκόμενων υγρολίβαδων στη λίμνη Άγρα Επίδραση κοπής και καύσης στη βλάστηση βοσκόμενων υγρολίβαδων στη λίμνη Άγρα Δ. Ορφανίδου 1, Π.Δ. Πλατής 2, Β.Π. Παπαναστάσης 1 και Θ.Γ. Παπαχρήστου 2 1 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286), Σχολή Δασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απογραφής δασολιβαδικών συστημάτων στην Ελλάδα

Σχέδιο απογραφής δασολιβαδικών συστημάτων στην Ελλάδα Σχέδιο απογραφής δασολιβαδικών συστημάτων στην Ελλάδα Κ. Μαντζανάς, Ε. Τσατσιάδης, Ι. Ισπικούδης και Β.Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Π. Κακούρος Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), (60394) 570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή των ειδών των γενών Lathyrus sp. και Vicia sp. στην Ελλάδα

Γεωγραφική κατανομή των ειδών των γενών Lathyrus sp. και Vicia sp. στην Ελλάδα Γεωγραφική κατανομή των ειδών των γενών Lathyrus sp. και Vicia sp. στην Ελλάδα K. Καραγιάννης, I. Θεοδωρίδης και Z. Κούκουρα Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων, Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Μ. Παπαδημητρίου, Ι. Ισπικούδης και Β. Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286),

Διαβάστε περισσότερα

Λιβαδοπονία και ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της Δυτικής Θεσσαλίας

Λιβαδοπονία και ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της Δυτικής Θεσσαλίας Λιβαδοπονία και ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της Δυτικής Θεσσαλίας Λιβαδοπονία και ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της Δυτικής Θεσσαλίας Ι. Β. Μανωλόπουλος Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (Δ.Γ.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή της βιομάζας σε σχέση με τη διαδοχή της βλάστησης σε λιβάδια της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Μεταβολή της βιομάζας σε σχέση με τη διαδοχή της βλάστησης σε λιβάδια της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Μεταβολή της βιομάζας σε σχέση με τη διαδοχή της βλάστησης σε λιβάδια της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Χ. Χ. Καρακώστα, Κ. Θ. Μαντζανάς και Β. Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286), Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ακαρεοπανίδας σε υπέργειο τμήμα και έδαφος φυσικού λειμώνα του Νομού Ιωαννίνων

Μελέτη ακαρεοπανίδας σε υπέργειο τμήμα και έδαφος φυσικού λειμώνα του Νομού Ιωαννίνων Μελέτη ακαρεοπανίδας σε υπέργειο τμήμα και έδαφος φυσικού λειμώνα του Νομού Ιωαννίνων E. Καπαξίδη 1, Χ. Τζιάλλα 2, Χ. Αυγουλάς 3 και Ν. Εμμανουήλ 1 1 Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας, Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή κατά λειτουργικούς τύπους φυτών σε σχέση με τις αλλαγές χρήσης γης σε μεσογειακά λιβάδια

Παραγωγή κατά λειτουργικούς τύπους φυτών σε σχέση με τις αλλαγές χρήσης γης σε μεσογειακά λιβάδια Παραγωγή κατά λειτουργικούς τύπους φυτών σε σχέση με τις αλλαγές χρήσης γης σε μεσογειακά λιβάδια Παραγωγή κατά λειτουργικούς τύπους φυτών σε σχέση με τις αλλαγές χρήσης γης σε μεσογειακά λιβάδια Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

8 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο ΛΙΒΑΔΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Προοπτικές εργασίας για νέους

8 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο ΛΙΒΑΔΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Προοπτικές εργασίας για νέους 8 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο ΛΙΒΑΔΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Προοπτικές εργασίας για νέους ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Τα λιβάδια είναι οικοσυστήματα με πλούσια χλωριδική και πανιδική

Διαβάστε περισσότερα

E3K089. Περιστέρα Κουράκλη, Δημήτρης Χουβαρδάς και Βασίλειος Π. Παπαναστάσης

E3K089. Περιστέρα Κουράκλη, Δημήτρης Χουβαρδάς και Βασίλειος Π. Παπαναστάσης ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΣΚΟΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΕ 7 Δ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περίληψη Περιστέρα Κουράκλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η έννοια του οικοσυστήματος 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η έννοια του οικοσυστήματος 11 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η έννοια του οικοσυστήματος 11 Κεφάλαιο Πρώτο: Το μοντέλο του οικοσυστήματος 1.1. Βασικές αρχές και ορισμοί της Οικολογίας των Οικοσυστημάτων 1.2. Η

Διαβάστε περισσότερα

Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα

Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομική, λειτουργική και συμβατή στο λιβαδικό τοπίο κατασκευή των λιβαδικών δρόμων

Oικονομική, λειτουργική και συμβατή στο λιβαδικό τοπίο κατασκευή των λιβαδικών δρόμων Oικονομική, λειτουργική και συμβατή στο λιβαδικό τοπίο κατασκευή των λιβαδικών δρόμων Ε. Καραγιάννης και Κ. Καραγιάννης Εργαστήριο Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Β.Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη

Β.Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη Οικολογία και διαχείριση των ψευδαλπικών λιβαδιών Β.Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη Περίληψη Τα ψευδαλπικά λιβάδια είναι τα γνησιότερα

Διαβάστε περισσότερα

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης Κ. Μαντζανάς Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Σχολή ασολογίας και Φ. Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική διάσταση της εκτατικοποίησης της κτηνοτροφίας στο νησί της Χάλκης

Η οικονομική διάσταση της εκτατικοποίησης της κτηνοτροφίας στο νησί της Χάλκης Η οικονομική διάσταση της εκτατικοποίησης της κτηνοτροφίας στο νησί της Χάλκης Α. Χριστοδούλου 1 και Β. Π. Παπαναστάσης 2 1 Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συστήματος διαχείρισης και της Ν-λίπανσης στην περιεκτικότητα σε N και σε P τεχνητών λειμώνων περιοχής του N.

Επίδραση του συστήματος διαχείρισης και της Ν-λίπανσης στην περιεκτικότητα σε N και σε P τεχνητών λειμώνων περιοχής του N. Επίδραση του συστήματος διαχείρισης και της Ν-λίπανσης στην περιεκτικότητα σε N και σε P τεχνητών λειμώνων περιοχής του N. Ιωαννίνων Α. Παντέρα 1, Ρ. Θανόπουλος 2, Σ. Γαλατσίδας 1 και Μ. Μπερδελή 1 1 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τίτλος ΔΕ_1 (Εργαστήριο Διαχείρισης Λιβαδιών)

Α. Τίτλος ΔΕ_1 (Εργαστήριο Διαχείρισης Λιβαδιών) Α. Τίτλος ΔΕ_1 (Εργαστήριο Διαχείρισης Λιβαδιών) 1. Απογραφή λιβαδιών Κανονική χρήση λιβαδιών Rangeland inventory Proper use of rangelands Μιχαήλ Βραχνάκης Καρδίτσα, Μάιος2014 Β. Σκοπός ΔΕ Η απογραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνοτροφία και ερημοποίηση στην περιοχή της Μεσογείου

Κτηνοτροφία και ερημοποίηση στην περιοχή της Μεσογείου Κτηνοτροφία και ερημοποίηση στην περιοχή της Μεσογείου Π.Α. Τσιώρας, Κ. Μαντζανάς και Β.Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Λιβαδικές δασοτεχνικές εγκαταστάσεις και η συμβολή των λιβαδιών στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών

Λιβαδικές δασοτεχνικές εγκαταστάσεις και η συμβολή των λιβαδιών στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών Λιβαδικές δασοτεχνικές εγκαταστάσεις και η συμβολή των λιβαδιών στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών Λιβαδικές δασοτεχνικές εγκαταστάσεις και η συμβολή των λιβαδιών στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της παραγωγής βοσκήσιμης ύλης τη χειμερινή περίοδο με τη χρησιμοποίηση γενετικά βελτιωμένων

Αύξηση της παραγωγής βοσκήσιμης ύλης τη χειμερινή περίοδο με τη χρησιμοποίηση γενετικά βελτιωμένων Αύξηση της παραγωγής βοσκήσιμης ύλης τη χειμερινή περίοδο με τη χρησιμοποίηση γενετικά βελτιωμένων Αύξηση της παραγωγής βοσκήσιμης ύλης τη χειμερινή περίοδο με τη χρησιμοποίηση γενετικά βελτιωμένων Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις για τη χρησιμότητα της μηδικής (Medicago sativa L.) σε σχέδια διαχείρισης των τροφικών

Ενδείξεις για τη χρησιμότητα της μηδικής (Medicago sativa L.) σε σχέδια διαχείρισης των τροφικών Ενδείξεις για τη χρησιμότητα της μηδικής (Medicago sativa L.) σε σχέδια διαχείρισης των τροφικών διαθεσίμων του Ευρωπαϊκού λαγού (Lepus europaeus Pallas) σε κυνηγετικές περιοχές Ε. Καρμίρης, Κ. Σούτσας

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα χρήση γης στα πλαίσια της ΚΑΠ 2014-2020

Μια νέα χρήση γης στα πλαίσια της ΚΑΠ 2014-2020 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Αγροδασοπονία: Μια νέα χρήση γης στα πλαίσια της ΚΑΠ 2014-2020 Θεσσαλονίκη, 5 Απριλίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Λιβαδοπονία στην Ήπειρο: Η παρούσα κατάσταση και

Λιβαδοπονία στην Ήπειρο: Η παρούσα κατάσταση και Λιβαδοπονία στην Ήπειρο: Η παρούσα κατάσταση και τα προβλήματά της Σ. Σ. Κανδρέλης Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, 451 00 Άρτα Περίληψη Η ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης της Amorpha fruticosa L.

Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης της Amorpha fruticosa L. Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης της Amorpha fruticosa L. Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης της Amorpha fruticosa L. Ζ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000 Επιμέλεια έκδοσης: Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Ολυμπία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΛΙΒΑΛΙΑ - ΘΑΜΝΟΤΟΠΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΛΙΒΑΛΙΑ - ΘΑΜΝΟΤΟΠΟΙ < ί.; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΛΙΒΑΛΙΑ - ΘΑΜΝΟΤΟΠΟΙ Λιβάδια είναι φυσικά οικοσυστήματα που φέρουν ποώδεις, ξυλώδεις ή και μικτε'ς φυτοκοινωνίες που παράγουν βοσκήσιμη ύλη για τα κτηνοτροφικά και τα άγρια ζώα. Βοσκούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μοντέλου για την επίδραση της φωτιάς στους βοσκότοπους και την εμφάνιση τάσεων ερημοποίησης

Ανάπτυξη μοντέλου για την επίδραση της φωτιάς στους βοσκότοπους και την εμφάνιση τάσεων ερημοποίησης Ανάπτυξη μοντέλου για την επίδραση της φωτιάς στους βοσκότοπους και την εμφάνιση τάσεων ερημοποίησης Γ. Ξανθόπουλος και Μ. Ξανθάκης Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικό μοντέλο προσομοίωσης των σχέσεων βόσκησης και λιβαδικής παραγωγής στην επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Διαχρονικό μοντέλο προσομοίωσης των σχέσεων βόσκησης και λιβαδικής παραγωγής στην επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Διαχρονικό μοντέλο προσομοίωσης των σχέσεων βόσκησης και λιβαδικής παραγωγής στην επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Δ. Χουβαρδάς 1, Χ. Ευαγγέλου 1, U. Helldén 2 και Β.Π. Παπαναστάσης 1 1 Εργαστήριο Λιβαδικής

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 5ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu "Οικονομικά κίνητρα για την υιοθέτηση πρακτικών εξοικονόμησης νερού και

Διαβάστε περισσότερα

Βοσκές και Βοσκότοποι

Βοσκές και Βοσκότοποι Βοσκές και Βοσκότοποι Vasilios P. Papanastasis Σειρα Φυλλαδιων: Γ Aριθμος: 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ; 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΙΒΑΔΙΚΑ ΤΟΠΙΑ; 2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΙΑΚΗ ΛΕΚΑΝΗ 3

Διαβάστε περισσότερα

Ποικιλότητα βλάστησης λιβαδικών οικοτόπων στα

Ποικιλότητα βλάστησης λιβαδικών οικοτόπων στα Ποικιλότητα βλάστησης λιβαδικών οικοτόπων στα Πιέρια όρη Ποικιλότητα βλάστησης λιβαδικών οικοτόπων στα Πιέρια όρη Α. Ιώβη και Β. Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνοτροφία και περιβαλλοντική υποβάθμιση στη Χάλκη

Κτηνοτροφία και περιβαλλοντική υποβάθμιση στη Χάλκη Κτηνοτροφία και περιβαλλοντική υποβάθμιση στη Χάλκη Α. Χριστοδούλου 1, Β. Π. Παπαναστάσης 2 και Ν. Στάμου 1 1 Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής και 2 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Σχολή Δασολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Βιολογική κτηνοτροφία, βοσκότοποι, ιστορική εξέλιξη, λιβαδική πολιτική, χρηματοδότηση, περιβάλλον.

Λέξεις κλειδιά: Βιολογική κτηνοτροφία, βοσκότοποι, ιστορική εξέλιξη, λιβαδική πολιτική, χρηματοδότηση, περιβάλλον. Β. Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 540 06 Θεσσαλονίκη. Περίληψη Η λιβαδοπονία άρχισε να εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογικός σχεδιασμός της διάνοιξης λιβαδικών εκτάσεων

Ορθολογικός σχεδιασμός της διάνοιξης λιβαδικών εκτάσεων Ορθολογικός σχεδιασμός της διάνοιξης λιβαδικών εκτάσεων Ε.Α. Καραγιάννης και Κ.Ν. Καραγιάννης Εργαστήριο Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης.

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης. LIFE07 NAT/GR/000286 PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης www.parnonaslife.gr Δρ. Πέτρος Κακούρος petros@ekby.gr Η πυρκαγιά Η θέση της πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

Όσπρια στην Ελλάδα Ποικιλίες, Σποροπαραγωγή.

Όσπρια στην Ελλάδα Ποικιλίες, Σποροπαραγωγή. Όσπρια στην Ελλάδα Ποικιλίες, Σποροπαραγωγή. Η καλλιέργεια των οσπρίων στη χώρα μας είναι εξαιρετικά περιορισμένη σε περίπου 140.000 στρέμματα. Η παραγόμενη ποσότητα οσπρίων δεν επαρκεί για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ασογεωργικά συστήµατα και το ευρωπαϊκό πρόγραµµα SAFE

ασογεωργικά συστήµατα και το ευρωπαϊκό πρόγραµµα SAFE ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΑΣΟΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ Θεσσαλονίκη, 4 Φεβρουαρίου 2005 ασογεωργικά συστήµατα και το ευρωπαϊκό πρόγραµµα SAFE Βασίλειος Π. Παπαναστάσης Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα Για την αύξηση και την ανάπτυξη των φυτών απαιτείται νερό και χώμα πλούσιο σε θρεπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνοτροφία και ορεινή γεωργία στο ΒΑ τμήμα του Ν. Τρικάλων

Κτηνοτροφία και ορεινή γεωργία στο ΒΑ τμήμα του Ν. Τρικάλων Κτηνοτροφία και ορεινή γεωργία στο ΒΑ τμήμα του Ν. Τρικάλων Σ. Πλεξίδα και Α. Σφουγγάρης Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της θερινής βόσκησης στην ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης ορισμένων ξυλωδών ειδών, τα οποία

Επίδραση της θερινής βόσκησης στην ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης ορισμένων ξυλωδών ειδών, τα οποία Επίδραση της θερινής βόσκησης στην ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης ορισμένων ξυλωδών, τα οποία Επίδραση της θερινής βόσκησης στην ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης ορισμένων ξυλωδών ειδών, τα οποία Α.Β. Αϊναλής

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Κ. Βαλλιάνου, Κ. Γαρέζου, Κ. Μαντζανάς, Δ. Χουβαρδάς και Ι. Ισπικούδης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο

Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της βόσκησης στη σποροπαραγωγή και διασπορά των σπόρων λιβαδικών φυτών

Επίδραση της βόσκησης στη σποροπαραγωγή και διασπορά των σπόρων λιβαδικών φυτών Επίδραση της βόσκησης στη σποροπαραγωγή και διασπορά των σπόρων λιβαδικών φυτών Επίδραση της βόσκησης στη σποροπαραγωγή και διασπορά των σπόρων λιβαδικών φυτών Α. Βασιλάκη Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

τηςσυγκαλλιέργειαςβίκου κριθήςως χαρακτηριστικάτης τηςχλωροµάζας.

τηςσυγκαλλιέργειαςβίκου κριθήςως χαρακτηριστικάτης τηςχλωροµάζας. Μελέτητης τηςσυγκαλλιέργειαςβίκου κριθήςως ωςπροςταποσοτικάκαιποιοτικά χαρακτηριστικάτης τηςχλωροµάζας. Ι. Χατζηγεωργίου 1, Κ. Τσιµπούκας 2 και Γ. Ζέρβας 1 1 Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και ιατροφής,

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της έντασης βόσκησης και των σχεδιασμένων συστημάτων στην παραγωγικότητα και την ευρωστία του

Επίδραση της έντασης βόσκησης και των σχεδιασμένων συστημάτων στην παραγωγικότητα και την ευρωστία του Επίδραση της έντασης βόσκησης και των σχεδιασμένων συστημάτων στην παραγωγικότητα και την ευρωστία του πουρναριού Κ. Τσιουβάρας Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236) Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας

Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας Κ. Μαντζανάς 1, Α. Σιδηροπούλου 1, Μ. Ζαρόβαλη 1, Ο. Ντίνη-Παπαναστάση 2, Π. Πλατής 2 και Ι. Ισπικούδης 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Λιβαδοκτηνοτροφική ανάπτυξη στο Βόρειο Έβρο

Λιβαδοκτηνοτροφική ανάπτυξη στο Βόρειο Έβρο Λιβαδοκτηνοτροφική ανάπτυξη στο Βόρειο Έβρο Ζ.Μ. Παρίση 1, Α. Κυριαζόπουλος 2, Ε.Μ. Αβραάμ 1, Ζ. Άμπας 3, Γ. Κοράκης 2, Δ. Κασιμιάδης 2, Π. Σαλμουσάς 3, Α. Γιάννα 3, και Δ. Ευαγγελινού 3 1 Εργαστήριο Δασικών

Διαβάστε περισσότερα

Η απόδοση των ψεκαστικών μηχανημάτων στη βελτίωση των λιβαδιών

Η απόδοση των ψεκαστικών μηχανημάτων στη βελτίωση των λιβαδιών Η απόδοση των ψεκαστικών μηχανημάτων στη βελτίωση των λιβαδιών Ε. Λάμπου και Π. Καραρίζος Εργαστήριο Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης βελτιωμένων

Παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης βελτιωμένων Παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης βελτιωμένων θαμνολίβαδων με μηχανικά μέσα θ. Παπαχρήστου, Π. Πλατής και Β. ΙΙαπαναστάση ς ' Εργαστήριο Λιβαδοπονίας, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

1. Πείραμα σύγκρισης ενεργειακών καλλιεργειών (ΔΡΑΣΗ 2)

1. Πείραμα σύγκρισης ενεργειακών καλλιεργειών (ΔΡΑΣΗ 2) ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1. Πείραμα σύγκρισης ενεργειακών καλλιεργειών (ΔΡΑΣΗ 2) Το πείραμα περιλαμβάνει την σύγκριση 12 ενεργειακών καλλιεργειών (6 αρδευόμενων και 6 ξηρικών) σε συνδυασμό με δύο διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή και θρεπτική αξία ποώδους βλάστησης σε σχέση με την κάλυψη των δένδρων σε δασολίβαδα δρυός και οξιάς στην επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Παραγωγή και θρεπτική αξία ποώδους βλάστησης σε σχέση με την κάλυψη των δένδρων σε δασολίβαδα δρυός και οξιάς στην επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Παραγωγή και θρεπτική αξία ποώδους βλάστησης σε σχέση με την κάλυψη των δένδρων σε δασολίβαδα δρυός και οξιάς στην επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Χ. Πανταζόπουλος 1, Μ.Δ. Γιακουλάκη 2 και Β.Π. Παπαναστάσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνισμός των ειδών Dactylis glomerata L. και Taraxacum officinale L. υπό ελεγχόμενες συνθήκες καλλιέργειας

Ανταγωνισμός των ειδών Dactylis glomerata L. και Taraxacum officinale L. υπό ελεγχόμενες συνθήκες καλλιέργειας Ανταγωνισμός των ειδών Dactylis glomerata L. και Taraxacum officinale L. υπό ελεγχόμενες συνθήκες καλλιέργειας Γ. Χιντζόγλου 1, Ν. Σιδηράς 1 και M. Loetscher² 1 Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Συνέργεια εκμετάλλευσης δασικής βιομάζας και βόσκησης για τη διατήρηση της ορνιθοπανίδας και την οικονομία της υπαίθρου

Συνέργεια εκμετάλλευσης δασικής βιομάζας και βόσκησης για τη διατήρηση της ορνιθοπανίδας και την οικονομία της υπαίθρου Συνέργεια εκμετάλλευσης δασικής βιομάζας και βόσκησης για τη διατήρηση της ορνιθοπανίδας και την οικονομία της υπαίθρου Π. Κακούρος 1, Π. Κουράκλη 2, Π. Χασιλίδης 3 και Ρ. Τσιακίρης 4 1. Ελληνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση (monitoring) των Δασικών Οικοσυστημάτων και διαχειριστικά μέτρα προσαρμογής

Παρακολούθηση (monitoring) των Δασικών Οικοσυστημάτων και διαχειριστικά μέτρα προσαρμογής Παρακολούθηση (monitoring) των Δασικών Οικοσυστημάτων και διαχειριστικά μέτρα προσαρμογής Έργο: LIFE+ Προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα AdaptFor (Life08 ENV/GR/00054).

Διαβάστε περισσότερα

Ικανότητα ανάρρωσης πολυετών αγρωστωδών στην έντονη κοπή στο μέσον της βλαστικής περιόδου

Ικανότητα ανάρρωσης πολυετών αγρωστωδών στην έντονη κοπή στο μέσον της βλαστικής περιόδου Ικανότητα ανάρρωσης πολυετών αγρωστωδών στην έντονη κοπή στο μέσον της βλαστικής περιόδου K. Καραγιάννης και Z. Κούκουρα Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχή φρυγανικών ειδών στο ελεύθερο ανθρακικό ασβέστιο του εδάφους

Αντοχή φρυγανικών ειδών στο ελεύθερο ανθρακικό ασβέστιο του εδάφους Αντοχή φρυγανικών ειδών στο ελεύθερο ανθρακικό ασβέστιο του εδάφους Α.Τσιόντσης 1, Ο. Ντίνη-Παπαναστάση 1, Α. Γώγος 2 και Β. Π. Παπαναστάσης 3 1 Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., 570 06 Βασιλικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 2008-10 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εδαφοκάλυψησε αγροοικοσυστήµατα

Εδαφοκάλυψησε αγροοικοσυστήµατα Εδαφοκάλυψησε αγροοικοσυστήµατα ρ. E. Καµπουράκης Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (.Ε) Τηλ. 281 0 245851, Fax. 281 0 245873, ekab@nagref-her.gr Τι είναι η εδαφοκάλυψη Εδαφοκαλυψη είναι η µέθοδος κάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή δίαιτας από μηρυκαστικά ζώα και η σημασία της στη διαχείριση των λιβαδιών

Επιλογή δίαιτας από μηρυκαστικά ζώα και η σημασία της στη διαχείριση των λιβαδιών Επιλογή δίαιτας από μηρυκαστικά ζώα και η σημασία της στη διαχείριση των λιβαδιών Θ. Γ. Παπαχρήστου Εργαστήριο Λιβαδοπονίας, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, 570 06 Βασιλικά,

Διαβάστε περισσότερα