ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ν. Κούλης (Προϊστάμενος Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου) Δρ Δήμητρα Γκιλπάθη (Γεωπόνος-Φυτοπαθολόγος) Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 1

2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 1. Αρ. πρωτ 1954/23075/ Η διαδικασία διενέργειας των προβλεπόμενων επισήμων ελέγχων σε ένα φορτίο / μια αποστολή, με σκοπό την έκδοση ενός Πιστοποιητικού Φυτοϋγείας για εξαγωγήß ή ενός Πιστοποιητικού Φυτοϋγείας για επανεξαγωγήß και η σύνταξη του εγγράφου τεκμηρίωσης τους 2. Διεθνή Φυτοϋγειονομικά Πρότυπα Διεθνές Πρότυπο Φυτοϋγειονομικών Μέτρων ISPM 7 (2011) ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣß Διεθνές Πρότυπο Φυτοϋγειονομικών Μέτρων ISPM12 (2011) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ) 2

3 Κατευθυντήριες οδηγίες διενέργειας και τεκμηρίωσης (καταγραφής) των προβλεπόμενων επισήμων ελέγχων. Κάθε φορτίο /αποστολή που προορίζεται να εξαχθεί ή να επαναξαχθεί σε μία Τρίτη Χώρα 3

4 1. Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας για εξαγωγή± Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας για επανεξαγωγή±. Εφόσον μία αποστολή φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που προορίζεται να εξαχθεί ή να επανεξαχθεί από τη χώρα μας σε μία τρίτη χώρα, υπόκειται σε καθεστώς συστηματικών ελέγχων στη χώρα εισαγωγής ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φ.Ε ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φ.Ε ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ 4

5 ΑΠΟΣΤΟΛΗ (Consignment) Μία ποσότητα φυτών, φυτικών προϊόντων και /ή άλλων αντικειμένων που μεταφέρονται από μία χώρα σε μία άλλη και συνοδεύονται, όταν απαιτείται, με ένα πιστοποιητικό φυτοϋγείας Mία αποστολή μπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα προϊόντα ή παρτίδες. 5

6 Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας) για εξαγωγή± Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας για επανεξαγωγή±.. Συνοδεύουν την αποστολή κατά την εξαγωγή ή την επανεξαγωγή. Απευθύνονται στην Εθνική Υπηρεσία Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της χώρας εισαγωγής (NPPO=National Plant Protection Organisation) Διαβεβαιώνεται ότι η σχετική αποστολή καλύπτει τις ισχύουσες φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής και είναι απαλλαγμένη από τους σχετικούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας 6

7 2.Προβλεπόμενοι Επίσημοι Ελεγχοι Φυτοϋγειονομική νομοθεσία όπως ισχύει της χώρας εισαγωγής απαιτεί μία αποστολή από τη χώρα μας να συνοδεύεται με ένα Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας για εξαγωγήß ή ένα Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας για επανεξαγωγή ΔΕΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 7

8 2. Προβλεπόμενοι Επίσημοι Έλεγχοι. 1. Έλεγχος εγγράφων (συνοδευτικά έγγραφα) ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Πληρότητα ( π.χ. στοιχεία εξαγωγέα) Συνέπεια (π.χ. είδος, ποσότητα προϊόντος, είδος συσκευασίας ) Ακρίβεια (π.χ. καταγωγή, συσκευασία) 8

9 2. Προβλεπόμενοι Επίσημοι Έλεγχοι Έλεγχος Εγγράφων Είδος Εγγράφων: - τα τιμολόγια. - οι σημάνσεις. - η έκθεση ελέγχου στον αγρό ή στο θερμοκήπιο. - οι καταχωρήσεις των συσκευασιών. - η έκθεση του επίσημου εργαστηρίου. - άλλα εμπορικά έγγραφα. 9

10 Προβλεπόμενοι Επίσημοι Έλεγχοι.. 2. Έλεγχος Ταυτότητας Διαπιστώνεται ότι η αποστολή περιγράφεται με ακρίβεια βάσει των εγγράφων 10

11 2. Προβλεπόμενοι Επίσημοι Έλεγχοι.. Περιλαμβάνει: 3. Φυτοϋγειονομικός α) Τον μακροσκοπικό έλεγχο β) Τη δειγματοληψία για εργαστηριακή ανάλυση γ) Οδηγίες για μακροσκοπικούς ελέγχους στους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές δ)ενημέρωση των υπόχρεων για τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων 11

12 Φυτουγεινομικός ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Διενεργείται σε όλες τις παρτίδες της αποστολής για να διαπιστώνονται τα συμπτώματα, τα σημεία και η παρουσία ή μη των σχετικών επιβλαβών οργανισμών 12

13 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Απαιτείται: i) Απαραίτητος εξοπλισμός και τα υλικά για τη δειγματοληψία ( π.χ μεγεθυντικούς φακούς, στερεοσκόπιο, μικροσκόπιο, μετρητή υγρασίας του ξύλου, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, τα μέσα λήψης των δειγμάτων, υλικά συσκευασίας αποστολής των δειγμάτων, ψυγείο διατήρησης των δειγμάτων πριν την αποστολή και απολυμαντικά υλικά.) 13

14 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ii) την ελάχιστη υποδομή. - κατάλληλο χώρο ελέγχου. - επαρκή φωτισμό. και - τράπεζα ελέγχου 14

15 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Διενεργείται επίσημη δειγματοληψία, όπου ενδείκνυται, για εργαστηριακή ανάλυση ώστε να διαπιστώνεται ή να επιβεβαιώνεται η παρουσία ή μη των σχετικών επιβλαβών οργανισμών. Για τη διαπίστωση τυχόν λανθάνουσας προσβολής λαμβάνεται μικρός αριθμός δειγμάτων. 15

16 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Τα επίσημα εργαστήρια συντάσσουν τις σχετικές οδηγίες προς τις υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου: i) τη δειγματοληψία. ii) τη συσκευασία. iii) τη σήμανση. και iv) την αποστολή, των δειγμάτων στο επίσημο εργαστήριο 16

17 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Για την ταχεία ταυτοποίηση των επιβλαβών οργανισμών, η υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου και το επίσημο εργαστήριο, μπορούν να κάνουν χρήση του διαδικτύου για ταχεία ανταλλαγή φωτογραφιών σε ψηφιακή μορφή 17

18 γ) Οδηγίες για μακροσκοπικούς ελέγχους στους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές Τα επίσημα εργαστήρια, όπου απαιτείται, συντάσσουν οδηγίες στους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές για τους μακροσκοπικούς ελέγχους και τις δειγματοληψίες. Οι οδηγίες και τα τεχνικά στοιχεία που αφορούν τους μακροσκοπικούς ελέγχους, κατά επιβλαβή οργανισμό, καταχωρίζονται σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο (site) του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (ΜΦΙ) για χρήση από τους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές 18

19 Οι υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου συντάσσουν σχετικές οδηγίες που απευθύνονται στους υπόχρεους (παραγωγούς, συσκευαστές, εξαγωγείς) και στο εργατικό προσωπικό τους, τις οποίες θα πρέπει να συμβουλεύονται κατά τη διαδικασία της παραγωγής, συγκομιδής, διαλογής, συσκευασίας και εξαγωγής των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων 19

20 Δ) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Οι οδηγίες μπορούν να περιλαμβάνουν περιγραφή των σχετικών επιβλαβών οργανισμών, των συμπτωμάτων και των σημείων καθώς και των μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται για την αποφυγή της διάδοσης των σχετικών επιβλαβών οργανισμών. Οι οδηγίες πάντοτε συνοδεύονται με αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες των σχετικών επιβλαβών οργανισμών και των συμπτωμάτων / σημείων. 20

21 Δ) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Η σύνταξη γίνεται σε συνεργασία με το αρμόδιο εργαστήριο Μπορούν να καταχωρίζονται σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο (site) του ΜΦΙ για χρήση από τους ενδιαφερόμενους, αδαπάνως. 21

22 ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Στην περίπτωση που ένας παραγωγός, μία περιοχή, ένα συσκευαστήριο ή ένας εξαγωγέας, μετά από επίσημο έλεγχο, διαπιστώνονται επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής, μπορεί να αυξάνεται η ένταση και η συχνότητα των επισήμων ελέγχων, ιδίως η λήψη μεγαλύτερου αριθμού δειγμάτων για εργαστηριακή ανάλυση 22

23 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Τόπος ελέγχου (επιθεώρησης) α) ο τόπος παραγωγής. β) ο τόπος της διαλογής ή της συσκευασίας, εφόσον ενδείκνυται. γ) ο τόπος της μεταχείρισης χειρισμού 23

24 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΤΟ ΤΟΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ: α) ο κατάλληλος χώρος ελέγχου. β) ο επαρκής φωτισμός. και γ) η τράπεζα ελέγχου. 24

25 ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Τμήματα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.). τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΚΠΦ&ΠΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ ) 25

26 ΟΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ. Αρμόδιοι υπάλληλοι για τη διενέργεια των προβλεπόμενων επίσημων ελέγχων είναι οι ορισμένοι με τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις φυτοϋγειονομικοί ελεγκτές. 26

27 ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Η τυχόν υπογραφή Πιστοποιητικών Φυτοϋγείας από μη εξουσιοδοτημένο άτομο,. πιστοποιητικό άκυρο σοβαρό πειθαρχικό αδίκημα για τον υπογράφοντα αυτό 27

28 Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες Με άλλες υπηρεσίες που μπορεί να σχετίζονται με τη διαδικασία της εξαγωγής και ιδίως με τις τελωνειακές υπηρεσίες για τη σφράγιση του φορτίου/αποστολής ώστε να διασφαλίζεται το φυτοϋγειονομικό καθεστώς του φορτίου μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων. 28

29 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α >1 ΠΦ ΠΕ ( 1) Φ(1) Ε ΠΦ 1 ΣΗΜΕΙΟ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕ( 2)- Φ(2) Ε ΠΦ 2 Φ(1) ΠΦ 1 ΠΕ( 3)-ΦΕ(3) Ε ΠΦ3 Φ(2) ΠΦ 2 Α ΦΕ(3) ΠΦ 3 Φ(ν) ΠΦ ν ΠΦ(ν) (ν) ΠΦ ΠΕ (ν) Φ(ν) Ε ΠΦ( ν) ΣΗΜΕΙΟ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΧΩΡΑ 29

30 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β 1 ΠΦ ΠΕ (1) Φ(1) Ε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α(1) ΠΕ (1) Φ(1) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α(1)ΣΦΡΑΓΙΣ Η ΠΕ 2- Φ(2) Ε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α(2) ΠΕ 2- Φ(2) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α(2) ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΕ 3-ΦΕ(3) Ε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α(3) ΠΕ3- Φ(3) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α(3) ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΕ (ν) Φ(ν) Ε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α(V) ΠΕ ν- Φ(ν) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α(ν) ΣΦΡΑΓΙΣΗ 30

31 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β 1 ΠΦ ΠΕ (1) Φ(1) ΠΕ (2)- Φ(2) ΠΕ (3)- Φ(3) ΠΕ (ν)- Φν) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α(1) ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α(2) ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α(3) ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α(ω) ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗ ΠΦ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α(1) ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α(2) ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α(3) ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α(ν) ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΝΤΙ ΓΡΑ ΦΟ ΠΦ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ(1) Φ(2) Φ(3) ΠΦ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Φ(ν) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ/ΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΞΑΓΩΓΕΑ 31

32 ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α Είναι το υπόδειγμα τεκμηρίωσης (καταγραφής) των προβλεπόμενων επίσημων ελέγχων σε ένα φορτίο/μία αποστολή που προορίζεται να εξαχθεί από τη χώρα μας σε μία τρίτη χώρα και απαιτείται η έκδοση ενός Πιστοποιητικού Φυτοϋγείας για εξαγωγήø. Στην περίπτωση που εκδίδεται ένα Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας για εξαγωγή συμπληρώνονται μόνο τα πεδία 1, 17 και 18 του παρόντος πίνακα και προσαρτάται στο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Φυτοϋγείας για εξαγωγή. 1. Όνομα και Διεύθυνση του Αποστολέα: Ημερομηνία αίτησης του Αποστολέα: Αριθμός Πρωτοκόλλου της οικείας υπηρεσίας: 3. Δηλωθέν όνομα και Διεύθυνση του Παραλήπτη: Χώρα προορισμού:.. 2. ΑΠΟ (2) : 4. ΠΡΟΣ (3) : 5. Τόπος καταγωγής: 6. Δηλωθέν μέσο μεταφοράς: 5.1.Τo παρόν έγγραφο ισχύει μέχρι: 7. Ο τόπος ελέγχου:. α) Η ημερομηνία ελέγχου (Έναρξης: / /., Ολοκλήρωσης / /.) β) Η ημερομηνία και ώρα σφράγισης του φορτίου/αποστολής: / /.., ώρα: 7.1) Ο δηλωθέν τόπος του επόμενου ελέγχου: 8. Σημάνσεις των δεμάτων, αριθμός και φύση των δεμάτων, ονομασία προϊόντος, βοτανική ονομασία των φυτών:.. 9. Δηλωθείσα ποσότητα: 32

33 ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (1) Εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου σε κάθε περίπτωση που ένας υπόχρεος υποβάλλει μία αίτηση για εξαγωγή ή επανεξαγωγή ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των ελέγχων. (2) Η υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου που εκδίδει το παρόν έγγραφο. (3) Η υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου της χώρας μας στην οποία απευθύνεται το παρόν έγγραφο. Όπου ενδείκνυται χρησιμοποιείται η φράση Δεν απαιτείται± ή διαγράφεται το αντίστοιχο πεδίο, για να αποτρέπεται η πλαστογράφηση. 33

34 ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α 10. Βεβαιούται ότι τα ανωτέρω περιγραφόμενα φυτά ή φυτικά προϊόντα: - ελέγχθηκαν σύμφωνα με τις κατάλληλες διαδικασίες και - βρέθηκαν απαλλαγμένα από τους οργανισμούς που προβλέπονται από τη φυτοϋγειονομική νομοθεσία και πρακτικά απαλλαγμένα από άλλους επικίνδυνους οργανισμούς, και - πληρούν τις προϋποθέσεις της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας που ισχύει στη χώρα εισαγωγής. 11. Συμπληρωματική δήλωση: ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ Ή/ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 12. Μεταχείριση (Χειρισμός): 13. Χημικό προϊόν (χρησιμοποιηθείσα δραστική ουσία): 14. Διάρκεια και θερμοκρασία: 15. Συγκέντρωση: 16. Ημερομηνία: 34

35 ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α 17. Συμπληρωματικές πληροφορίες: Έλεγχος εγγράφων:. (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Έλεγχος ταυτότητας:.. (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Μακροσκοπικός έλεγχος. α) Μέγεθος ενός δείγματος:. β) Αριθμός δειγμάτων:. γ) Αριθμός δειγμάτων με ύποπτα συμπτώματα: δ) Επιβλαβής οργανισμός: Εργαστηριακή ανάλυση. α) Μέγεθος ενός δείγματος:. β) Αριθμός δειγμάτων:. γ) Αριθμός δειγμάτων για λανθάνουσα προσβολή: δ) Αριθμός δειγμάτων με ύποπτα συμπτώματα:. ε) Αριθμός θετικών δειγμάτων:.. στ) Επιβλαβής οργανισμός: 35

36 17.5. Τα ξύλινα μέσα συσκευασίας είναι σύμφωνα με το ISPM 15: ΝΑΙ ή ΟΧΙ (σημειώνεται με ) Έγκριση εξαγωγής του φορτίου/αποστολής: ΝΑΙ (σημειώνεται με ). Αναγράφεται ο κωδικός του Πιστοποιητικού φυτοϋγείας για εξαγωγή εφόσον εκδόθηκε:.no EC/GR/ Απόρριψη εξαγωγής του φορτίου/αποστολής. Οι λόγοι απόρριψης του φορτίου/αποστολής Τόπος έκδοσης: 18.2 Αριθ. Πρωτοκόλλου: 18.3 Ημερομηνία: 18.4 Ονοματεπώνυμο και υπογραφή του εξουσιοδοτημένου φυτοϋγειονομικού ελεγκτή 18.5 (+Σφραγίδα της υπηρεσίας) 36

37 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ (1 ΠΦ) α) Ο έλεγχος εγγράφων, ο έλεγχος ταυτότητας και ένα μέρος του φυτοϋγειονομικού ελέγχου διενεργούνται σε μία Π.Ε. και το υπόλοιπο μέρος του φυτοϋγειονομικού ελέγχου όπως για παράδειγμα αυτό που αφορά τη μεταχείριση χειρισμό διενεργείται σε μία άλλη Π.Ε. της Χώρας. ή β) Όταν προβλέπεται η αλλαγή του μεταφορικού μέσου σε μία Π.Ε. της Χώρας διαφορετική από εκείνη στην οποία ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι 37

38 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ (1 ΠΦ) ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΣΟΥ Στην περίπτωση της αλλαγής του μεταφορικού μέσου μπορεί να ακολουθείται και η διαδικασία της Παραγράφου 5, στο σημείο Δηλωθέν μέσο μεταφοράς=declared means of conveyance του ISPM12 (2011)που έχει ως εξής: Declared means of conveyance:.. 38

39 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Δ Εάν σε μία Π.Ε. η αποστολή αποτελείται από ένα ή περισσότερα φορτία και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι (εγγράφων, ταυτότητας και ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος) σε κάθε επιμέρους φορτίο της αποστολής ολοκληρώνονται στην ίδια Π.Ε και προγραμματίζεται τα εν λόγω φορτία να μετακινηθούν με ένα φορτηγό ή περισσότερα φορτηγά με σκοπό να μεταφορτωθούν σε ένα άλλο μεταφορικό μέσο (π.χ. σε ένα πλοίο ή ένα αεροπλάνο ή ένα τραίνο) για την εξαγωγή προς μία τρίτη χώρα τότε 39

40 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Δ μπορεί να εκδίδεται ένα Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας για εξαγωγήß στο οποίο όμως να περιλαμβάνονται όλα τα επιμέρους φορτία της αποστολής και να αναγράφεται το φορτηγό ή τα φορτηγά καθώς και οι διακεκριμένες σημάνσεις ώστε να μπορεί να ταυτοποιείται η αποστολή. Είναι επαρκές να δηλώνεται μόνο το πρώτο μέσο μεταφοράς (το φορτηγό ή τα φορτηγά) στην περίπτωση που οι διακεκριμένες σημάνσεις μπορούν να ταυτοποιούν την αποστολή. 40

41 Το πρώτο μέσο μεταφοράς της αποστολής δεν είναι κατ ανάγκη το μέσο μεταφοράς της αποστολής όταν αφικνείται στη χώρα εισαγωγής. [βλέπε την Παράγραφο 5, στο σημείο Δηλωθέν μέσο μεταφοράς=declared means of conveyance του ISPM12 (2011). Για τον έλεγχο εφαρμογής της εν λόγω διαδικασίας μπορεί να γίνεται συνεννόηση της υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου που έκδωσε το Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας για εξαγωγή ή για επανεξαγωγή και της υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου ή και της τελωνειακής υπηρεσίας του σημείου αλλαγής του μεταφορικού μέσου κατά τη διαδικασία της εξαγωγής 41

42 4. Η σύνταξη των σχετικών εγγράφων μετά την ολοκλήρωση των επίσημων ελέγχων α) Εφόσον πληρούνται οι φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής.: i) Η οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου, εκδίδει ένα Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας για εξαγωγήß ή ένα Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας για επανεξαγωγήß. 42

43 4. Η σύνταξη των σχετικών εγγράφων μετά την ολοκλήρωση των επίσημων ελέγχων ii) Συμπληρώνει το Έντυπο τεκμηρίωσης (καταγραφής) των προβλεπόμενων επισήμων ελέγχωνß μόνο στα πεδία 17 και 18, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α εφόσον πρόκειται για εξαγωγή ή το Υπόδειγμα Β εφόσον πρόκειται για επανεξαγωγή σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος εγγράφου. 43

44 4. Η σύνταξη των σχετικών εγγράφων μετά την ολοκλήρωση των επίσημων ελέγχων iii) Το Έντυπο τεκμηρίωσης (καταγραφής) των προβλεπόμενων επισήμων ελέγχωνß προσαρτάται στο αντίγραφο του σχετικού Πιστοποιητικού Φυτοϋγείας για εξαγωγήß ή του Πιστοποιητικού Φυτοϋγείας για επανεξαγωγήß και διατηρείται στο αρχείο για έλεγχο. iv) Αντίγραφο του Εντύπου τεκμηρίωσης (καταγραφής) των προβλεπόμενων επισήμων ελέγχωνß μπορεί να παραδίδεται ή να αποστέλλεται στον εξαγωγέα για ενημέρωση. 44

45 4. Η σύνταξη των σχετικών εγγράφων μετά την ολοκλήρωση των επίσημων ελέγχων β) Εφόσον δεν πληρούνται οι φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής i) Η οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου δεν εκδίδει ένα Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας για εξαγωγήß ή ένα Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας για επανεξαγωγή 45

46 β) Εφόσον δεν πληρούνται οι φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής ii) συμπληρώνει το Έντυπο τεκμηρίωσης (καταγραφής) των προβλεπόμενων ελέγχωνß του Υποδείγματος Α ή του Υποδείγματος Β του Παραρτήματος του παρόντος εγγράφου και καταχωρίζει τους λόγους της απόρριψης. 46

47 β) Εφόσον δεν πληρούνται οι φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής iii) η αποστολή τίθεται υπό φυτοϋγειονομική επιτήρηση, για να παρακολουθείται και να αποτρέπεται η εξαγωγή ή η διακίνηση της απορριφθείσας αποστολής στην αιτούμενη χώρα εισαγωγής ή σε άλλη χώρα με παρόμοιες φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις Ακολουθείται η διαδικασία της μεταπαρακολούθησης της αποστολής (follow up) για να διαπιστώνεται η τύχη της διάθεσης της. Ενημερώνεται σχετικά ο εξαγωγέας 47

48 Ακολουθείται η διαδικασία της μεταπαρακολούθησης της αποστολής (follow up) για να διαπιστώνεται η τύχη της διάθεσης της. Ενημερώνεται σχετικά ο εξαγωγέας iv) αντίγραφο του Εντύπου τεκμηρίωσης (καταγραφής) των προβλεπόμενων ελέγχωνß παραδίδεται ή αποστέλλεται στον εξαγωγέα για ενημέρωση. 48

49 γ) Ενημέρωση της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ. i) Στην περίπτωση απόρριψης μιας αποστολής που προορίζεται να εξαχθεί ή να επανεξαχθεί σε μία τρίτη χώρα, η οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου αποστέλλει στη Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ αντίγραφο του συμπληρωμένου Εντύπου τεκμηρίωσης (καταγραφής) των προβλεπόμενων ελέγχωνß. i) ii) Η Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να αποστέλλει το συμπληρωμένο Έντυπο τεκμηρίωσης (καταγραφής) των προβλεπόμενων ελέγχωνß σε άλλες υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου ή τελωνειακές υπηρεσίες για ενημέρωση και πιθανές ενέργειες. 49

50 δ) Ορθή συμπλήρωση των στοιχείων. i) Η συμπλήρωση του Πιστοποιητικού Φυτοϋγείας για εξαγωγήß, του Πιστοποιητικού Φυτοϋγείας για επανεξαγωγήß και του Εντύπου τεκμηρίωσης (καταγραφής) των προβλεπόμενων ελέγχωνß να είναι σύμφωνη με τα Διεθνή Πρότυπα Φυτοϋγειονομικών Μέτρων ISPM 7 (2011), ISPM 12 (2011) και ISPM

51 δ) Ορθή συμπλήρωση των στοιχείων. ii) Τα ανωτέρω επίσημα έγγραφα καθίστανται άκυρα στην περίπτωση που μετά από έλεγχο διαπιστώνεται ότι - είναι υπογεγραμμένα από αναρμόδιο υπάλληλο. - υπάρχουν σβησίματα ή διαγραφές, χωρίς επικύρωση με τη μονογραφή του αρμόδιου φυτοϋγειονομικού ελεγκτή και τη σφραγίδα της οικείας υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου. και - παραβιάστηκε η σφράγιση του φορτίου. 51

52 5. Σφράγιση / αποσφράγιση του φορτίου ή της αποστολής α) Η σφράγιση. Μετά την ολοκλήρωση ενός μέρους ή όλων των προβλεπόμενων ελέγχων, ανάλογα με την περίπτωση, η οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου σφραγίζει το φορτίο ή την αποστολή, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ταυτότητα, η ακεραιότητα(**) και το φυτοϋγειονομικό καθεστώς του φορτίου / αποστολής (η φυτοϋγειονομικη ασφάλεια)(***) κατά τη μεταφορά [βλέπε άρθρο IV, παράγραφο2, περίπτωση ζ) του νέου αναθεωρημένου κειμένου της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας Φυτών, όπως κυρώθηκε με το Ν.3495/2006 (Α 215)] (**) ακεραιότητα (μιας αποστολής): η σύνθεση μιας αποστολής όπως περιγράφεται στο πιστοποιητικό φυτοϋγείας ή άλλο αποδεκτό επίσημο έγγραφο, που διατηρείται χωρίς απώλεια, προσθήκη ή υποκατάσταση (βλέπε ISPM 5). (***) Φυτοϋγειονομική ασφάλεια (μιας αποστολής): διατήρηση της ακεραιότητας μιας αποστολής και αποτροπή προσβολής ή μόλυνσής της, με την εφαρμογή κατάλληλων φυτοϋγειονομικών μέτρων [CPM, 2009]. 52

53 5. Σφράγιση / αποσφράγιση του φορτίου ή της αποστολής β) Η αποσφράγιση. Η αποσφράγιση του φορτίου ή της αποστολής μπορεί να διενεργείται μόνο από τις υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου ή από άλλη αρμόδια υπηρεσία (π.χ. τελωνειακή υπηρεσία). 53

54 6. Ιχνηλασιμότητα α) Για να μπορεί να ελέγχεται η ιχνηλασιμότητα των παρτίδων ενός φορτίου / μιας αποστολής, οι υπόχρεοι (παραγωγοί, συσκευαστές, έμποροι, εισαγωγείς και εξαγωγείς), είναι εγγεγραμμένοι στο φυτοϋγειονομικό μητρώο και διατηρούν στο αρχείο τα στοιχεία που αφορούν την ιχνηλασιμότητα. Τα εν λόγω στοιχεία είναι διαθέσιμα στην υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου για έλεγχο. 54

55 6. Ιχνηλασιμότητα β) Κατά τον έλεγχο του αρχείου η υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου ελέγχει το σύστημα ιχνηλασιμότητας που διατηρεί ο υπόχρεος ώστε να μπορεί να διαπιστώνεται το συσκευαστήριο, ο τόπος διαλογής, ο τόπος παραγωγής, το αγροτεμάχιο και ο παραγωγός. 55

56 γ) Ο εξαγωγέας, για κάθε αποστολή στην οποία διενεργήθηκε επίσημος έλεγχος, ανεξάρτητα εάν εκδόθηκε ή όχι ένα Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας για εξαγωγήß ή ένα Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας για επανεξαγωγήß, διατηρεί στο αρχείο κάθε αναγκαίο στοιχείο ώστε να προκύπτει ο τελικός προορισμός διάθεσης της αποστολής. Η υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου έχει πρόσβαση στο αρχείο για έλεγχο. 56

57 6. Ιχνηλασιμότητα γ) Ο εξαγωγέας, για κάθε αποστολή στην οποία διενεργήθηκε επίσημος έλεγχος, ανεξάρτητα εάν εκδόθηκε ή όχι ένα Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας για εξαγωγήß ή ένα Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας για επανεξαγωγήß, διατηρεί στο αρχείο κάθε αναγκαίο στοιχείο ώστε να προκύπτει ο τελικός προορισμός διάθεσης της αποστολής. Η υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου έχει πρόσβαση στο αρχείο για έλεγχο. 57

58 7. Απόρριψη ενός ελληνικού φορτίου από μία χώρα εισαγωγής α) Η υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου μιας χώρας εισαγωγής λαμβάνει επίσημα μέτρα (απόρριψη) κατά μιας αποστολής φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων ελληνικής προέλευσης, στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι δεν πληρούνται οι φυτοϋγειονομοκές απαιτήσεις όπως ισχύουν στη χώρα εισαγωγής. Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου της τρίτης χώρας προβλέπεται να ενημερώνει αμέσως τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ. 58

59 7. Απόρριψη ενός ελληνικού φορτίου από μία χώρα εισαγωγής β) Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ για την αποστολή που απορρίφθηκε: ενημερώνει αμέσως τη σχετική υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου, το επίσημο εργαστήριο ή και άλλες υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου για τους λόγους της απόρριψης. 59

60 7. Απόρριψη ενός ελληνικού φορτίου από μία χώρα εισαγωγής ii) σε συνεργασία, με την εμπλεκόμενη υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου και το επίσημο εργαστήριο εξετάζονται οι λόγοι της απόρριψης και τα μέτρα που θα ληφθούν ώστε να αποτρέπεται η αποστολή φορτίων/αποστολών που δεν πληρούν τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής. 60

61 7. Απόρριψη ενός ελληνικού φορτίου από μία χώρα εισαγωγής Μπορεί να απαιτείται η σύνταξη μιας έκθεσης επί του αποτελέσματος της εξέτασης των λόγων της απόρριψης (βλέπε ISPM 13:2001), εφόσον η αρμόδια υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου της χώρας εισαγωγής το ζητήσει. 61

62 Απόρριψη ενός ελληνικού φορτίου από μία χώρα εισαγωγής Στην ανωτέρω έκθεση καταγράφονται τα αποτελέσματα της διερεύνησης επί των λόγων της απόρριψης (μη συμμόρφωσης), τα φυτοϋγειονομικά μέτρα ή τα άλλα μέτρα που πάρθηκαν ή προγραμματίζεται να παρθούν στη χώρα μας, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών ή και των ποινικών κυρώσεων για να αποτρέπεται ο κίνδυνος μεταφοράς των σχετικών επιβλαβών οργανισμών από τη χώρα μας στη χώρα εισαγωγής 62

63 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΝ Οι υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου των Π.Ε. ενημερώνουν σχετικά τους εξαγωγείς, τους συσκευαστές, τους παραγωγούς και τυχόν άλλους ενδιαφερόμενους Αντίγραφο του με αρ. πρωτ. 1954/23075/ εγγράφου μπορεί να αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους. 63

64 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ 64

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2614 31 Δεκεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 135635 Καθορισμός των φυτοϋγειονομικών όρων εξαγωγής, στη Λαϊκή Δημοκρατία της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προϊόντων προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Agrisystems - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες) τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ & & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ & & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 29/ 8/2007 1.Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 321815 ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Φ.Π. Ταχ.Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείμενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί

Άρθρο 1 Αντικείμενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΪΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 7 / 8 /2012 Α.Π.: 3795/ 85103

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 7 / 8 /2012 Α.Π.: 3795/ 85103 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ

Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ ΠΡΑΚΤΙΚΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΚΈΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΏΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΈΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΈΩΝ Τμήμα της επιμορφωτικής εκστρατείας που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ε εεε ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε. «QWays» Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων και Συστημάτων Αγροπεριβαλλοντικού Χώρου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΔΠQWays-01Κ.30.0.01/11 διαδρομές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 17025 Δ.Γ. Κυριακίδης, Α.Λευκόπουλος,.Μήτσας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-04 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, Βιομηχανική Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Aθήνα, 02-07-2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 1791/74062 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2).

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ------------ Παπάγου 2012 Αριθ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ : Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π.

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π. Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΪΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος: Αριθμός: Έτος: ΦΕΚ: Τέθηκε σε ισχύ: Ημ.Υπογραφής: Τίτλος: Προοίμιο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Είδος: Αριθμός: Έτος: ΦΕΚ: Τέθηκε σε ισχύ: Ημ.Υπογραφής: Τίτλος: Προοίμιο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 79 Έτος: 2007 ΦΕΚ: Α 95 20070503 Τέθηκε σε ισχύ: 03.05.2007 Ημ.Υπογραφής: 30.04.2007 Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ αριθμ. 178/2002, 852/2004,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 473 28 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 455/22800 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της δωρεάν διανομής τυριών

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛ.ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ B Αχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 209(Ι)/2012 209(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟ Προοίμιο. Εφημερίδα της ΕΕ: L 174, 01.07.2011,

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2007.09.18 11:24:47 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 26915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 46 16 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 27. Kαθορισμός κανόνων διενέργειας επισκοπήσεων για την αναγνώριση προστατευόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αρτοποιείας - Ζαχαροπλαστικής 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5

Διαβάστε περισσότερα