«Οι απόψεις των υπευθύνων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για τη Συναισθηματική Νοημοσύνη»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Οι απόψεις των υπευθύνων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για τη Συναισθηματική Νοημοσύνη»"

Transcript

1 16 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών «Οι απόψεις των υπευθύνων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για τη Συναισθηματική Νοημοσύνη» Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc/Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Ελ.Βενιζέλου 70, Καλλιθέα Τηλ: , Fax: , Περίληψη Οι βιβλιοθήκες του 21 ου αι. έχουν να αντιμετωπίσουν αμέτρητες προκλήσεις τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον. Η επίδραση της τεχνολογίας αντανακλάται στο μετασχηματισμό των συλλογών, των υπηρεσιών και της διάθεσής τους, στις πολιτικές που ακολουθούνται, στην κατανομή των πηγών καθώς και στους τρόπους αντιμετώπισης των αλλαγών αυτών από το προσωπικό. Τη στιγμή των αλλαγών και των αυξανόμενων ευέλικτων δομών σε όλους τους οργανισμούς, οι Βιβλιοθήκες σήμερα, περισσότερο από ποτέ είναι σε θέση να εστιάσουν τις υπηρεσίες τους στο περιεχόμενο και να δημιουργήσουν ένα σύστημα παράδοσης της πληροφορίας προσανατολισμένο στον άνθρωπο. Οι προϋποθέσεις και οι δεξιότητες εκείνες που θα καταστήσουν τον Βιβλιοθηκονόμο και γενικά τον Επιστήμονα της Πληροφόρησης, ικανό να ανταποκριθεί στους σημερινούς ρόλους της Βιβλιοθήκης με επιτυχία δεν έχουν διερευνηθεί πλήρως. Αν και ο ρόλος των τεχνολογικών και οργανωσιακών χαρακτηριστικών στη διαδικασία των αλλαγών έχει εκτενώς αναλυθεί και συζητηθεί στη βιβλιογραφία, τα προσωπικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι εξίσου καθοριστικά για την επιτυχία των αλλαγών, έχουν παραμεληθεί. Έρευνες των τελευταίων ετών αποδεικνύουν ότι η ευφυΐα από μόνη της δεν μπορεί να εξηγήσει τις επιτυχίες στη ζωή μας ή στη δουλειά μας και πως τα συναισθήματα παίζουν ένα ρόλο-κλειδί στην επιτυχία του οργανισμού μας. Η Συναισθηματική Νοημοσύνη (ΣΝ) (Emotional Intelligence), είναι η ικανότητα να κατανοεί κανείς τα συναισθήματα τόσο τα δικά του όσο και των άλλων, να κάνει λεπτές διακρίσεις ανάμεσα στα διάφορα συναισθήματα, και να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες ώστε να καθοδηγεί αναλόγως τις σκέψεις και τις πράξεις του. Η ΣΝ, σύμφωνα με πολλούς μελετητές, αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες επιτυχίας στη ζωή, με πιθανά μεγαλύτερη επίδραση από αυτή της γνωσιακής νοημοσύνης σε πολλές πλευρές της ανθρώπινης συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένων της εργασίας και της εκπαίδευσης. Η έννοια έχει υποστηριχτεί και συζητηθεί σε βάθος από τους ψυχολόγους και φαίνεται να έχει σημαντική δυνατότητα εφαρμογής στο διοικητικό πεδίο. Στις συζητήσεις σχετικά με τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ της διοίκησης και της ηγεσίας εξετάζεται και το κατά πόσον η διαφορά μεταξύ ενός διευθυντή και ενός ηγέτη μπορεί να αποδοθεί στην κατανόηση της συναισθηματικής νοημοσύνης. 16 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2

2 Αποτέλεσμα της ΣΝ, σύμφωνα με έρευνες είναι η αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ του προσωπικού, η υποκίνηση του προσωπικού από τους διευθυντές/προϊσταμένους, και κατά συνέπεια η υψηλή παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα αυτού στην εργασία του. Στο προσωπικό με υψηλή ΣΝ παρατηρούνται χαμηλά ποσοστά συγκρούσεων και υψηλότερα επίπεδα ετοιμότητας για δημιουργία και καινοτομία. Ενσωματώνοντας το μοντέλο της ΣΝ στην καθημερινότητά τους, οι Βιβλιοθηκονόμοι μπορούν να αναπτύξουν ικανότητες που θα οδηγήσουν σε επιτυχημένη διαπροσωπική επαφή με τους χρήστες, με στόχο την πληρέστερη κάλυψη των πληροφοριακών τους αναγκών. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να αναλυθεί, με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, η έννοια της ΣΝ, και να τονιστεί η αξία της σε σχέση με τις δυνατότητες που διανοίγονται από την χρήση της στον εργασιακό χώρο και ειδικά στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. Συμπερασματικά, μέσα από τα βιβλιογραφικά στοιχεία διαφαίνεται το γεγονός πως η ΣΝ είναι ένα πεδίο έρευνας και πρακτικής πολλά υποσχόμενο. Λέξεις κλειδιά: Συναισθηματική Νοημοσύνη, Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Βιβλιοθηκονόμοι, Διοίκηση, Χρήστες. 16 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 3

3 SUMMARY IN ENGLISH Academic Libraries of 21 st century have to face numerous challenges from the internal and external environment. The effect of technology is reflected in the transformation of their collections, services and their disposal, in the policies that are followed, in the distribution of sources, such as, in the ways that personnel deal with all those changes. This moment of changes and increasing flexible structures in all organizations, the libraries today, more than never, can focus their services in the content and they can create a system of information delivery orientate to the person-user. Those prerequisites and skills which place Librarian and general the Information Scientist, capable enough to come up successfully in today s role of Library, have not been fully investigated. Although the role of organizational characteristics in the change process has been extensively analyzed and discussed in the literature, individual characteristics, which are equally crucial for the success of change, have been neglected. Evidence exists to suggest that intelligence alone will not explain our achievement at work or life and that emotion plays a key role in organizational success. Emotional Intelligence (EI) is the ability to monitor one s own and others feelings and emotions, to discriminate among them and to use this information to guide one s thinking and actions. EI, according a lot of researchers of the field, constitutes one of the main elements of success in life, probably with much more influence than the one of knowledge intelligence, in many aspects of human behavior, including work and education. The concept has been argued and discussed at length by psychologists and it appears to have key applicability in the management area in debates over differences between management and leadership and whether the difference between a manager and a leader can be attributed to an understanding of emotional intelligence. As a result of EI, according several researchers, is the increasing cooperation between staff, the staff motivation from the leaders and as a result of all these, is the high productivity and outcome. Low percentage of conflicts and higher levels of readiness for creation and innovation are observed in staff with increasing EI. Incorporating the model of EI in their daily routine, librarians can develop skills which will lead them to a successful interpersonal contact with users, targeting to accomplish their informational needs. This paper, based to the existing literature, attempts to analyze the concept of EI and to emphasize its value, in relation with the possibilities can exist after its use in the work field and especially in Academic Libraries. As a conclusion, through bibliography, it seems that EI is a field for research and practice with lots of promises. Key words: Emotional Intelligence, Academic Libraries, Librarians, Users, Management 16 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 4

4 1.Εισαγωγή Η διεύρυνση των συλλογών (συμβατικών και ψηφιακών), η ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων βιβλιοθηκών σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές εξελίξεις, οι μεταβολές στην οικονομία και οι νέες κοινωνικές, πολιτικές πραγματικότητες επιφέρουν αναπόφευκτα σημαντικές πιέσεις στο μοντέλο οργάνωσης και διοίκησης, όπως εφαρμόζεται μέχρι σήμερα στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Η αξιοποίηση των αλλαγών και των ευκαιριών που γεννιούνται στο περιβάλλον των Βιβλιοθηκών απαιτεί την ύπαρξη ικανότητας, τέχνης και συνδυασμών ώστε να προσαρμοστούν στους σκοπούς του οργανισμού (Λεκίδου, 2002). Το μεγάλο κεφάλαιο όμως για κάθε εργασιακό χώρο είναι το ανθρώπινο δυναμικό που καλείται να υλοποιήσει αποτελεσματικά και να εφαρμόσει καινοτομίες και αλλαγές, άρα οι βιβλιοθηκονόμοι πρέπει να γίνουν οι εργάτες της γνώσης, ειδικευόμενοι στην πληθώρα των μεθόδων του μάνατζμεντ. Οι ηγέτες των βιβλιοθηκών είναι αυτοί που έχουν ως ευθύνη να δημιουργούν εκείνο το οργανωτικό κλίμα που ενθαρρύνει και προωθεί την αλλαγή (Κατσιρίκου, 2002). Αν και ο ρόλος των οργανωσιακών χαρακτηριστικών στη διαδικασία των αλλαγών στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, έχει εκτενώς αναλυθεί και συζητηθεί στη βιβλιογραφία, τα προσωπικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι εξίσου καθοριστικά για την επιτυχία των αλλαγών, έχουν παραμεληθεί (Vakola,e.a. 2004). Τα τελευταία χρόνια πολλές έρευνες έχουν εμφανιστεί που αποδεικνύουν ότι η ευφυΐα και η νοημοσύνη από μόνη της δεν μπορεί να εξηγήσει τις επιτυχίες μας στην καθημερινή μας εργασία ή τη ζωή μας και ότι τα συναισθήματα παίζουν έναν πρωταρχικό ρόλο στην οργανωτική επιτυχία (Suliman, 2007). Η συναισθηματική νοημοσύνη συνδέεται με τα βαθύτερα επίπεδα της προσωπικότητας του ατόμου και σχετίζεται με τις αξίες και τις συμπεριφορές του, άπτεται των άμεσων ενδιαφερόντων του σύγχρονου ανθρώπου για ορθή και αποτελεσματική επικοινωνία ως θεμελιώδες μέσο για αρμονική συνεργασία, πρόοδο και ευημερία σ όλους τους τομείς, ειδικά στον εργασιακό. (Τσετσώνη, ό.π.) Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη εντός του 2007 για τη συναισθηματική νοημοσύνη στις ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες με σκοπό τη διερεύνηση της ύπαρξης της έννοιας στην καθημερινότητα των υπευθύνων των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ειδικότερα, σκοπός ήταν η καταγραφή: α)της γνώσης ή όχι της έννοιας καθώς και της προθυμίας για την υιοθέτησή της β)του βαθμού που θεωρούνται σημαντικά τα χαρακτηριστικά της γ)καταγραφή των χαρακτηριστικών που διαθέτουν οι υπεύθυνοι των Βιβλιοθηκών δ)καταγραφή των χαρακτηριστικών που θεωρούν πιο σημαντικά για ένα διευθυντή και τέλος ε)την προθυμία υιοθέτησης μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας σχετικά με αυτήν. 2.Ορισμός της Συναισθηματικής Νοημοσύνης Το πρόσφατο ενδιαφέρον για τη ΣΝ είναι απόρροια πολλών ετών έρευνας στην περιοχή της κοινωνικής ψυχολογίας που ασχολείται με τις γνωστικές διεργασίες και τα συναισθήματα (Forgas, 2001). Τη δεκαετία του 1990 ο Jack Meyer και ο Peter Salovey υποστήριξαν ότι υπάρχει ένα είδος νοημοσύνης διαφορετικό από τη 16 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 5

5 γνωσιακή ευφυΐα που μπορεί να μετρηθεί με αξιόπιστο τρόπο (Καφέτσιος, 2003). Σύμφωνα με αυτούς, η ΣΝ ορίστηκε ως «μια μορφή κοινωνικής ευφυΐας η οποία περιλαμβάνει την ικανότητα να κατανοεί κανείς τα συναισθήματα τόσο τα δικά του όσο και των άλλων ανθρώπων, να κάνει λεπτές διακρίσεις ανάμεσα στα διάφορα συναισθήματα, και να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες ώστε να καθοδηγεί αναλόγως τις σκέψεις και τις πράξεις του» (Mayer & Salovey, 1993). Στον ορισμό αυτό ο Goleman (2000) αναπτύσσει ένα μοντέλο της συναισθηματικής νοημοσύνης στο οποίο ενσωματώνει ένα συνδυασμό δεξιοτήτων το οποίο έχει άμεση δυνατότητα εφαρμογής στην περιοχή της εργασίας και της οργανωτικής αποτελεσματικότητας, ιδιαίτερα στην πρόβλεψη της τελειότητας στις εργασίες όλων των ειδών, και σε όλες τις βαθμίδες: Αυτεπίγνωση (self-awareness) Αυτό-έλεγχο (self-regulation) Παρακίνηση (motivation) Ενσυναίσθηση (empathy) Κοινωνικές δεξιότητες (social skills). Το άτομο που διαθέτει σε υψηλό βαθμό το χαρακτηριστικό της αυτεπίγνωσης (selfawareness) είναι σε θέση ν αναγνωρίζει ανά πάσα στιγμή τα συναισθήματά του και να τα χρησιμοποιεί για την ορθή λήψη αποφάσεων. Διαθέτει αυτοπεποίθηση και οποιαδήποτε κριτική τη δέχεται καλοπροαίρετα με απώτερο σκοπό τη βελτίωσή του. Μια τέτοια δεξιότητα είναι ανεκτίμητη για τους Βιβλιοθηκονόμους που έχουν να δυνδιαλεγούν με διαφορετικούς τύπους χρηστών. Ο αυτοέλεγχος (self-regulation) αποτρέπει την ανάπτυξη κάθε είδους παρόρμησης. Βοηθά το άτομο να ελέγχει τα συναισθήματά του και ειδικά του θυμού και της ανασφάλειας. Μέρος του αυτοελέγχου, αποτελεί σύμφωνα με τον Eidson (2000) και η προσαρμοστικότητα και ευκαμψία στο χειρισμό διαφόρων αλλαγών. Για το Βιβλιοθηκονόμο, μια εφαρμογή της δεξιότητας αυτής είναι η δυνατότητα προσαρμογής στις αλλαγές των ερωτήσεων που υποβάλλονται από τους χρήστες. Οι Dewdney & Michell (1997) σημειώνουν πως οι Βιβλιοθηκονόμοι ζουν καθημερινά τις τάσεις των χρηστών να θέτουν τις αρχικές τους ερωτήσεις ελλιπείς, ασαφείς και συχνά με συγκαλυμμένους όρους. Στην πραγματικότητα, αυτό γίνεται όχι για να υποβληθεί ένα ερώτημα αλλά απλά για να έρθουν σε επαφή με τους Βιβλιοθηκονόμους και να αποκτηθεί έτσι η προσοχή τους. Η παρακίνηση (motivation) αποτελεί παράγοντα κινητοποίησης προκειμένου το άτομο να υλοποιεί τους στόχους του που θέτει. Το άτομο αναπτύσσει πρωτοβουλίες, επιζητά τη βελτίωση, την καινοτομία και παράλληλα μέσω αυτών των διαδικασιών αναγνωρίζει τις αδυναμίες του και προσπαθεί να τις εξαλείψει. Η ενσυναίσθηση (empathy) σχετίζεται με την ικανότητα του ατόμου να γνωρίζει τα συναισθήματα των άλλων. Ο τόνος της φωνής των ανθρώπων, οι κινήσεις των σωμάτων τους, οι αντιδράσεις τους, αποτελούν στοιχεία τα οποία αποκωδικοποιούνται από τα άτομα που διαθέτουν ενσυναίσθηση. Έτσι, εξάγουν πολύτιμα συμπεράσματα για αυτούς με τους οποίους συναναστρέφονται και είναι σε θέση να διαμορφώνουν σχέσεις ακόμα και με άτομα διαφορετικών κοινωνικών τάξεων. Τέλος, οι κοινωνικές δεξιότητες (social skills) σχετίζονται με το χειρισμό των συναισθημάτων του ατόμου στις διαπροσωπικές του σχέσεις (Τσελέκης, 2005). 16 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 6

6 Σήμερα, η συναισθηματική νοημοσύνη εκτιμάται όλο και περισσότερο για τις πολλές υποσχόμενες εφαρμογές της στον εργασιακό χώρο και την τελευταία δεκαετία έχει αυξηθεί κατακόρυφα ο αριθμός των ερευνητών που μελετούν τη φύση, τη μέτρηση και τις πρακτικές εφαρμογές της (Πλατσίδου, 2004). Τα συναισθηματικά ευφυή άτομα μπορούν να είναι πιο ενήμερα για τα συναισθήματά τους καθώς επίσης και για τα συναισθήματα των άλλων, καλύτερα ικανά να τα προσδιορίσουν, και καλύτερα ικανά να επικοινωνήσουν όπου χρειάζεται (Mayer & Salovey, 1993). Τα συναισθήματα επηρεάζουν τις επιλογές συμπεριφοράς στον εργασιακό χώρο και μπορούν ακόμα να υπονομεύσουν τη λογική επιλογή των βέλτιστων σχεδίων δράσης (Leith & Baumeister, 1996). Οι Quebbeman και Rozell (2002) αναφέρουν σε εργασία τους ότι επιχειρήσεις, και κατ επέκταση και οργανισμοί παροχής υπηρεσιών, θα πρέπει να διαθέτουν στο δυναμικό τους άτομα με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, μιας και έχουν τις λιγότερες πιθανότητες να εμπλακούν σε συγκρούσεις με συναδέλφους τους, ενδυναμώνοντας με αυτό τον τρόπο το καλό κλίμα του οργανισμού και πετυχαίνοντας έτσι την ανάπτυξη της αποδοτικότητάς του. Σύμφωνα με τον Walsh (1995) παρότι γνωρίζουμε πολύ λίγα για τη συναισθηματική βάση των οργανωτικών αλλαγών, είμαστε σε θέση να αναγνωρίζουμε το σημαντικό ρόλο των συναισθημάτων και τον τρόπο που το προσωπικό τα χρησιμοποιεί και τα χειρίζεται κατά την εφαρμογή αυτών των αλλαγών μέσα σε ένα οργανισμό. Ο Huy (1999) υποστηρίζει ότι η δυναμική των συναισθημάτων είναι τα σημεία κλειδιά που καθορίζουν αν ένας στόχος που έχει τεθεί θα επιτύχει ή θα αποτύχει. Έρευνες αποδεικνύουν ότι άτομα με υψηλά επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης (Vakola e.a, 2004): Βιώνουν επιτυχία στην καριέρα τους (Dulewicz & Higgs, 1998 ; Weisinger,1998) Αισθάνονται λιγότερο ανασφαλείς στην εργασία τους (Jordan e.a., 2002) Ηγούνται αποτελεσματικότερα στην εργασία τους (Cooper & Sawaf, 1997 ; Palmer e.a., 2000 ; Prati e.a, 2003 ; Higgs & Rowland, 2002) Είναι περισσότερο αποτελεσματικοί στην ηγεσία ομάδων και στην απόδοση αυτών (Prati e.a,ο.π.) Προσαρμόζονται καλύτερα σε καταστάσεις πίεσης και στρες (Νικολάου & Τσαούσης, 2002 ; Slaski & Cartwright, 2002) Αντιμετωπίζουν και εφαρμόζουν καλύτερα οποιεσδήποτε στρατηγικές έχουν τεθεί (Bar-On e.a, 2000) Οι Dewdney & Michell (1997) εξηγούν πως προκειμένου οι βιβλιοθηκονόμοι να δίνουν ικανοποιητικές απαντήσεις, πρέπει να έχουν σαφή και πλήρη κατανόηση των αναγκών πληροφόρησης των χρηστών. Για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες συχνά απαιτείται κάτι περισσότερο από απλή γνώση και εξοικείωση με τις πληροφοριακές πηγές που παρέχει η βιβλιοθήκη, απαιτείται συναισθηματική νοημοσύνη. Όπως αναφέρει ο Goleman (1998) "οι χρήστες θεωρούν δεδομένη την κατοχή αρκετών διανοητικών δυνατοτήτων και της τεχνογνωσίας του πώς να κάνουμε τη δουλειά μας, και εστιάζουν αντ' αυτού στις προσωπικές ιδιότητες, όπως η πρωτοβουλία και η ενσυναίσθηση, η προσαρμοστικότητα και η πειστικότητα. 3.Συναισθηματική Νοημοσύνη στο χώρο εργασίας 16 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 7

7 Τις τελευταίες δεκαετίες οι διαπροσωπικές δεξιότητες έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της αποτελεσματικής ηγεσίας (Goleman,1998). Οι ηγέτες του παρελθόντος που σχεδίαζαν και ήλεγχαν ολοκληρωτικά έναν οργανισμό, στη σημερινή εποχή την προσανατολισμένη στην καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες, σταδιακά συγκαταλέγουν στους ρόλους τους την ενθάρρυνση και την έμπνευση των άλλων, την καλλιέργεια των θετικών συμπεριφορών στην εργασία και τη δημιουργία της αίσθησης συνεισφοράς και σπουδαιότητας μεταξύ του προσωπικού (Hogan e.a,1994). Η ανάπτυξη των ηγετών σε μια Βιβλιοθήκη σύμφωνα με τον Mech (1996) αποτελεί θέμα συνεχούς ανάπτυξης του ατόμου υποβοηθούμενου από τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον οργανισμό στον οποίο εργάζεται. Μια μεταβλητή που τελευταία έχει γίνει δημοφιλής ως μια δυνητική δεξιότητα της αποτελεσματικής διοίκησης είναι ο σχεδιασμός και ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης (Sosik & Megerian,1999). Η συναισθηματική ικανότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ηγεσία, έναν ρόλο του οποίου η ουσία έγκειται στη δυνατότητα κινητοποίησης των άλλων για την πιο αποτελεσματική εκτέλεση της εργασίας τους. Η ανικανότητα των ηγετών στο διαπροσωπικό επίπεδο επιδρά αρνητικά στην επίδοση όλων: χάνεται χρόνος, δημιουργούνται εντάσεις, διαβρώνονται τα κίνητρα και η αφοσίωση, προκαλούνται επιθετικότητα και αδιαφορία. Τα ισχυρά και αδύνατα σημεία ενός ηγέτη σε ό,τι αφορά τη συναισθηματική ικανότητα μπορούν να μετρηθούν από το κέρδος ή την απώλεια που έχει ο οργανισμός σε σχέση με την πλήρη εκμετάλλευση των ταλέντων των οποίων ηγείται (Goleman, 2000). Σύμφωνα με τον Diggins (2004) οι καλύτεροι διευθυντές πρέπει να κατέχουν τη συναισθηματική νοημοσύνη (EI) για να λάβουν τις αποφάσεις που βάσισαν σε έναν συνδυασμό αυτοδιαχειριστικών και δεξιοτήτων σχέσης και μια συνειδητοποίηση για το πώς η συμπεριφορά τους έχει επιπτώσεις σε άλλες στην οργάνωση. Ο τελευταίος υποστήριξε επίσης ότι η συναισθηματική νοημοσύνη διαδραματίζει έναν μεγαλύτερο ρόλο από τη "παραδοσιακή" νοημοσύνη στην καθοριστική επιτυχία των ηγετών και των οργανώσεων και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ΣΝ βοηθά τους ανθρώπους να: γνωρίσουν το διαπροσωπικό ύφος τους, αναγνωρίσουν και διαχειριστούν τον αντίκτυπο των συγκινήσεων στις σκέψεις και τη συμπεριφορά τους, αναπτύξουν τις δυνατότητές τους, καταλάβουν πόσο καλά διαχειρίζονται τις σχέσεις τους με τους άλλους και πώς να βελτιωθούν. 4. Μεθοδολογία έρευνας 4.1. Τεκμηρίωση της ανάγκης για έρευνα Όπως αναφέρει η Weiner (2003) «η ηγεσία σε μια Βιβλιοθήκη είναι εκείνη που καθορίζει αν η φιλοσοφία και το όραμα που έχουν τεθεί είναι αποσαφηνισμένα και σε τι έκταση υλοποιούνται. Αν και πολλές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί 16 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 8

8 προκειμένου να διαπιστωθούν τα χαρακτηριστικά των διευθυντών των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, το στυλ διοίκησης, οι ρόλοι και οι υπευθυνότητές τους εν τούτοις, είναι σαφές ότι πολλές πλευρές δεν έχουν καταγραφεί και περαιτέρω μελέτες και έρευνες είναι απαραίτητες». Έρευνα των Rosete & Ciarrochi (2005) απέδειξε ότι «διευθυντές με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να επιτύχουν εργασιακά αποτελέσματα και να θεωρηθούν αποτελεσματικοί ως ηγέτες από τους κατωτέρους τους. Η βιβλιογραφία σχετικά με τη συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο της Βιβλιοθηκονομίας είναι σχετικά περιορισμένη (Eidson 2000 ; Nazarova, 2002 ; Rovenger, 2000). Αξιοσημείωτη είναι η έρευνα που χρηματοδότησε η American Association of Law Libraries (AALL) (Browne, 2005) βασιζόμενη σε έρευνες που αποδεικνύουν πως η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία του ατόμου στη ζωή, αλλά και στο ότι οι συγκεκριμένοι παράγοντές της συμβάλλουν στην επιτυχία σε συγκεκριμένες επαγγελματικές περιοχές. Οι Herner & Rossiter (2006) είναι οι πρώτοι που παρουσίασαν εμπειρική έρευνα μεταξύ της άμεσης σχέσης των δεξιοτήτων της συναισθηματικής νοημοσύνης και των ιδανικών χαρακτηριστικών για τους διευθυντές Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Η έρευνά τους κατέληξε στο ότι η ηγεσία μπορεί να οριστεί σε όρους της Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Η Hopper (2005) συνέκρινε τα επιθυμητά γνωρίσματα των διευθυντών βιβλιοθηκών έτσι όπως έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία, με αυτά που εμφανίζονται στην έρευνα των Herner & Rossiter 1 αποδεικνύοντας ότι αυτά σχετίζονται. Στην Ελλάδα δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια ανάλογη έρευνα στο χώρο των Βιβλιοθηκών και η παρούσα εργασία σκοπό έχει την έναρξη ενασχόλησης με τη συγκεκριμένη έννοια καθώς και την παρακίνηση για μια σειρά μελλοντικών ερευνών στο θέμα αυτό, μιας και αποτελεί πεποίθηση της συγγραφέως η τεράστια συμβολή της στην βελτίωση του καθημερινού εργασιακού κλίματος με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση των εργαζομένων. 1 Ενόσω ήταν σε κατάσταση «in press» 16 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 9

9 4.2. Στοιχεία κατασκευής του ερωτηματολογίου της έρευνας για τη Συναισθηματική Νοημοσύνη στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Η αρχική μορφή του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου ετέθη σε πιλοτική διακίνηση για την καταγραφή της άποψης ομάδας ειδικών, αποτελούμενη από 2 Βιβλιοθηκονόμους, με πολυετή εμπειρία στο χώρο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και ανώτατες σπουδές, καθώς και 1 καθηγήτρια με εξειδίκευση στη συναισθηματική νοημοσύνη, 1 υποψήφια Διδάκτορα στο θέμα αυτό, και 1 Λέκτορα με εξειδίκευση στη στατιστική επιστήμη. Βασιζόμενοι στις παρατηρήσεις τους έγιναν αναθεωρήσεις και βελτιώσεις που οδήγησαν στη τελική μορφή του ερωτηματολογίου. Στην τελική του μορφή το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 17 ερευνητικές ερωτήσεις εκ των οποίων οι 10 είναι κλειστού τύπου και οι επτά ανοικτού τύπου (πίν.1). Πίν.1:Δομή και περιεχόμενο ερωτηματολογίου για τη Συναισθηματική Νοημοσύνη στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Ερ.1-6 Στοιχεία ερωτώμενων Φύλο Ηλικία Σπουδές Ακαδημαϊκό Ίδρυμα Έτη εργασιακής εμπειρίας Έτη στο συγκεκριμένο ίδρυμα Ερ.7-9 Στοιχεία για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Είδος Βιβλιοθήκης (Κεντρική ή Τμηματική) Αριθμός χρηστών που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη Αριθμός προσωπικού που απασχολεί Ενότητα Β Ερ Γνώση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Αναγκαιότητα μόνο των γνωστικών δεξιοτήτων Γνώση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης Προθυμία για τη υιοθέτησή της Ερ Χαρακτηριστικά της Συναισθηματικής Νοημοσύνης Ποια η γνώμη σας για το βαθμό σημαντικότητας καθενός από αυτά Ποια από τα χαρακτηριστικά αυτά νομίζετε ότι διαθέτε Ερ.15: Χαρακτηριστικά ενός διευθυντή Βιβλιοθήκης (ανοικτού τύπου) Ερ.16 : Εκπαίδευση και Συναισθηματική Νοημοσύνη Ερ.17 (ανοικτού τύπου): Παρακαλώ όπως εκφράσετε την άποψή σας για την εφαρμογή των δεξιοτήτων της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα. Ειδικότερα, σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή: α)της γνώσης ή όχι της έννοιας καθώς και της προθυμίας για την υιοθέτησή της β)του βαθμού που θεωρούνται σημαντικά τα χαρακτηριστικά της γ)καταγραφή των χαρακτηριστικών που διαθέτουν οι υπεύθυνοι των Βιβλιοθηκών δ)καταγραφή των χαρακτηριστικών που θεωρούν πιο σημαντικά για ένα διευθυντή και τέλος ε)την προθυμία υιοθέτησης μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας σχετικά με αυτήν. 16 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 10

10 4.3.Ταυτότητα της έρευνας για τη Συναισθηματική Νοημοσύνη στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η έρευνα, ήταν ο Ιούλιος του Ο πληθυσμός στον οποίο απευθυνόταν το ερωτηματολόγιο ήταν οι διευθυντές/προϊστάμενοι/υπεύθυνοι των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών των ΑΕΙ και ΤΕΙ στην Ελλάδα. Για την αποστολή του επιλέχθηκε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο λόγω της γεωγραφικής διασποράς των παραληπτών αλλά και λόγω μείωσης στο ελάχιστο δυνατό, του χρόνου που απαιτεί η παράδοσή του. Τα ερωτηματολόγια που εστάλησαν ήταν συνολικά 39 και από αυτά επεστράφησαν συμπληρωμένα τα 31 δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης του 79,4%. Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τις απαντήσεις των ερωτώμενων αναφορικά με τις κατηγορικές μεταβλητές που αναφέρονται στην ταυτότητα του ερωτώμενου. Πίνακας 2 Σύνθεση των ερωτώμενων με βάση τα απαντημένα ερωτηματολόγια (ερωτήσεις από 1 μέχρι 9) Ταυτότητα έρευνας για τη Συναισθηματική Νοημοσύνη στις Ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Φύλο γυναίκες (ποσοστό 80,65) και άνδρες (ποσοστό 19,35%) Κατηγορίες ηλικιών (32,2%), 35-45(25,8%) και 45- (35,4%) πτυχίο εκτός Βιβλιοθηκονομίας (38,7%), ΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας (67,7%), ΑΕΙ Σπουδές Βιβλιοθηκονομίας (9,6%), μεταπτυχιακές σπουδές στην Βιβλιοθηκονομία (19,3%), μεταπτυχιακές σπουδές εκτός Βιβλιοθηκονομίας (16,1%) Ακαδημαϊκό Ίδρυμα Οι υπεύθυνοι Βιβλιοθηκών όλων των ΑΕΙ(εκτός 3) και όλων των ΤΕΙ (εκτός 5) Έτη εργασιακής εμπειρίας 1-5 έτη (22,5%), 6-10 έτη (6,4%), έτη (6,4%), έτη (22,5%) πάνω από 20 έτη (41,9%) Έτη εργασιακής εμπειρίας στο συγκεκριμένο ίδρυμα Είδος Βιβλιοθήκης Αριθμός χρηστών Αριθμός προσωπικού που απασχολεί η Βιβλιοθήκη 1-5 έτη (32,2%), 6-10 έτη (19,3%), έτη (22,5%), πάνω από 20 έτη (25,8%) 74,19% προΐσταται σε Κεντρική Βιβλιοθήκη και το 25,81% σε Τμηματική Βιβλιοθήκη μέχρι 1000 χρήστες (9,68%), χρήστες(48,39%), χρήστες (12,5%) πάνω από χρήστες (29,03%) 1-6 άτομα (29%), 6-10 άτομα (25,8%), άτομα (9,6%), άτομα (6,4%), άτομα (3,2%), άτομα (6,4%), πάνω από 31 άτομα (16,1%) 4.4. Αποτελέσματα της έρευνας για τη Συναισθηματική Νοημοσύνη στους Διευθυντές των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Μετά την καταγραφή της ταυτότητας των ερωτώμενων εξετάζεται το πρώτο ερευνητικό ζητούμενο δηλ. η γνώση ή όχι της έννοιας της συναισθηματικής νοημοσύνης στο οποίο και η συντριπτική πλειοψηφία (93,5%) απάντησε πως γνωρίζει(σχ.1). Το ίδιο ποσοστό (93,5%) απάντησε πως είναι πρόθυμο να την υιοθετήσει στην καθημερινή του εργασία. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε επίσης πως 83,87% των ερωτώμενων απάντησε πως η εργασία στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες δεν απαιτεί μόνο γνωστικές δεξιότητες (Σχ.2). 16 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 11

11 ΓΝΩΣΗ ΣΥΝ.ΝΟΗΜ. 6% 94% ΝΑΙ ΌΧΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ στις ΑΒ ΑΠΑΙΤΕΙ ΜΟΝΟ ΓΝΩΣΤΙΚ.ΔΕΞΙΟΤ.; ΝΑΙ ΌΧΙ Σχ.1: Γνώση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης Σχ.2: Απαίτηση μόνο γνωστ.δεξιοτήτων στις ΑΒ Στην ερευνητική ερώτηση που αφορούσε το βαθμό σημαντικότητας κατά την κρίση των ερωτώμενων, των χαρακτηριστικών της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, οι τελευταίοι απάντησαν πως θεωρούν την αυτεπίγνωση πάρα πολύ σημαντική σε ποσοστό 64,52%, τον αυτοέλεγχο σε ποσοστό 67,74%, την παρακίνηση σε ποσοστό 48,39%, την ενσυναίσθηση σε ποσοστό 41,94% ενώ τις κοινωνικές δεξιότητες σε ποσοστό 45,16%(Πίν.3). Ερευνητικές ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ Ερωτήσεις ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΥΤΩΝ Αυτεπίγνωση - - 3,23% 29,03% 64,52% ,39% 45,16% (self-awareness) Αυτό-έλεγχος - - 6,45% 22,58% 67,74% - 6,45% 19,35% 41,94% 25,81% (self-regulation) Παρακίνηση - - 6,45% 41,94% 48,39% - 3,23% 9,68% 38,71% 45,16% (motivation) Ενσυναίσθηση ,2% 41,94% 22,58% 3,23% 9,68% 19,35% 29,03% 35,48% (empathy) Κοινωνικές ,3% 32,26% 45,16% 3,23% 3,23% 29,03% 25,81% 35,48% δεξιότητες (social skills) Πίν.3:Βαθμός σημαντικότητας των χαρακτηριστικών και Βαθμός διάθεσης αυτών Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της παραπάνω ερώτησης με τα αποτελέσματα της επόμενης ερώτησης που ζητούσε από τους ερωτώμενους να καταγράψουν το βαθμό στον οποίο διαθέτουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά (βλ.πίν.2), φαίνεται πως οι ερωτώμενοι διαθέτουν αυτεπίγνωση σε ποσοστό «πολύ» 48,39%, ενώ το δηλώνουν ως «πάρα πολύ σημαντικό» 64,52%. Το ίδιο συμβαίνει με τον αυτοέλεγχο που ενώ δηλώνεται ως «πάρα πολύ» σημαντικός με ποσοστό 67,74%, δηλώνεται ως βαθμός διάθεσης το «πολύ» με ποσοστό 41,94%. Στο χαρακτηριστικό της παρακίνησης ταυτίζονται οι απαντήσεις όσον αφορά το βαθμό που θεωρείται σημαντικό («πάρα πολύ» με ποσοστό 48,3%) και το βαθμό που δηλώνουν οι ερωτώμενοι πως το κατέχουν («πάρα πολύ» με ποσοστό 45,16%). Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία απάντησε σε ποσοστό 41,94% πως η ενσυναίσθηση θεωρείται «πολύ σημαντική», εν τούτοις, οι ερωτώμενοι απάντησαν πως διαθέτουν «πάρα πολύ» το χαρακτηριστικό αυτό, σε ποσοστό 35,48%. Τέλος, οι κοινωνικές δεξιότητες, θεωρούνται «πάρα πολύ» σημαντικές για τους ερωτώμενους σε ποσοστό 45,16%, και η πλειοψηφία δηλώνει πως διαθέτει αυτό το χαρακτηριστικό «πάρα πολύ» σε ποσοστό 35,48%. 16 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 12

12 Στην ανοικτού τύπου ερώτηση που αφορούσε την καταγραφή των χαρακτηριστικών που πρέπει να διαθέτει ένας διευθυντής Βιβλιοθήκης, απάντησαν 29 από τους 31 που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο (δηλ. ένα ποσοστό 93,54%). Οι απαντήσεις που καταγράφησαν ήταν ποικίλες και ενδιαφέρουσες. Σύμφωνα με αυτές τις απαντήσεις και το πλήθος των ερωτώμενων που τις κατέγραψε, τα πιο δημοφιλή χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας διευθυντής βιβλιοθήκης είναι : ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΡ.ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Αυτοέλεγχος 14 Παρακίνηση 14 Γνώση της επιστήμης 12 Αυτεπίγνωση 12 Κοινωνικές Δεξιότητες 11 Ενσυναίσθηση 10 Επικοινωνία 8 Συνεχής ενημέρωση 6 Συνεργατικότητα 5 Εργατικότητα 5 Οργανωτικότητα 5 Κατανόηση 5 Πίν.4: Δημοφιλέστερα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένας διευθυντής Από τα παραπάνω αποτελέσματα διακρίνουμε πως τα πέντε χαρακτηριστικά της συναισθηματικής νοημοσύνης κατατάσσονται από τους διευθυντές των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών πρώτα μεταξύ των άλλων που πρέπει να διαθέτει το άτομο που κατέχει μια ανάλογη θέση 2. Στο τελευταίο ερευνητικό ζητούμενο που εξέταζε το γεγονός της εκπαίδευσης σχετικά με την συναισθηματική νοημοσύνη η πλειοψηφία των ερωτώμενων (93,5%) ήταν θετική στην εισαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το συγκεκριμένο θέμα. Συμπεράσματα Η έρευνά μας επιβεβαίωσε τη σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης στην ηγεσία των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Η επιθυμία και η ανάγκη για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών που πρέπει να διαθέτουν οι διευθυντές των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών θα συνεχίσει να υπάρχει αφ ης στιγμής οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες είναι οργανισμοί που δέχονται επιδράσεις από το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν και το οποίο εξελίσσεται συνεχώς καθώς, και από την εσωτερική τους λειτουργία αυτή καθ αυτή. Το συγκεκριμένο θεματικό πεδίο αποτελεί πρόσφορο έδαφος για μελλοντικές έρευνες. Η κατανόηση του πως ακριβώς σχετίζεται η συναισθηματική νοημοσύνη με την αποτελεσματική διοίκηση μπορεί να οδηγήσει στον προσδιορισμό νέων χαρακτηριστικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 2 Η έρευνα των Hernon & Rossiter (2006) έφερε σε πρώτη θέση την αυτεπίγνωση, τον αυτοέλεγχο και την παρακίνηση, ακολουθούμενη από την ενσυναίσθηση και τις κοινωνικές δεξιότητες, αποδεικνύοντας ότι η ηγεσία μπορεί να οριστεί με όρους της συναισθηματικής νοημοσύνης. Συνεπώς μπορούμε να συμπεράνουμε πως οι απόψεις των Ελλήνων υπευθύνων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών συγκλίνουν με αυτές των ξένων συναδέλφων τους. 16 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 13

13 εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στην ανάπτυξη προγραμμάτων, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των διοικούντων. Η γνώση που μπορεί να προέλθει από τέτοιου είδους έρευνες μπορεί να εμπλουτίσει την κατανόηση της αποτελεσματικής διοίκησης και να συντελέσει στην παραγωγή εργαλείων για την επιλογή, εκπαίδευση και ανάπτυξη των ηγετών, ενισχύοντας έτσι την απόδοση ολόκληρου του οργανισμού. Επίλογος Σαφώς πολλοί άνθρωποι έφτασαν στην κορυφή παρά τις μειονεξίες τους στη συναισθηματική νοημοσύνη, αυτή είναι μια πραγματικότητα που ισχύει εδώ και πολύ καιρό στη ζωή των οργανισμών. Καθώς όμως η εργασία γίνεται πιο σύνθετη και απαιτεί συνεργασία, οι οργανισμοί όπου οι άνθρωποι δουλεύουν με αρμονική συνεργασία διαθέτουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Στο νέο χώρο της εργασίας, όπου δίνεται έμφαση στην ευελιξία, τις ομάδες και τον προσανατολισμό στο χρήστη, αυτό το εξαιρετικά σημαντικό σύνολο των συναισθηματικών ικανοτήτων γίνεται όλο και πιο βασικό για την υπεροχή σε κάθε θέση εργασίας, σε κάθε μέρος του κόσμου. Σαφώς η συναισθηματική νοημοσύνη δεν αποτελεί το μαγικό ραβδί, ούτε εγγύηση για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην παροχή υπηρεσιών από τις βιβλιοθήκες. Ο κόσμος των βιβλιοθηκών είναι ρευστός και σύνθετος και δεν μπορεί μια μόνο παρέμβαση ή αλλαγή να λύσει όλα τα προβλήματα. Όπως όμως λένε: «Όλα είναι δυνατά όσο υπάρχουν άνθρωποι», και αν ο ανθρώπινος παράγοντας αγνοηθεί, τότε τίποτα άλλο δε θα αποδώσει στον ίδιο βαθμό. Στα επόμενα χρόνια, οργανισμοί στις οποίες τα άτομα συνεργάζονται αρμονικά θα είναι ανταγωνιστικές και έτσι η συναισθηματική νοημοσύνη θα είναι πιο ζωτικής σημασίας. Πέρα όμως από τη συναισθηματική νοημοσύνη των οργανισμών για τους οποίους εργαζόμαστε, αν διαθέτουμε αυτές τις ικανότητες έχουμε τη δυνατότητα να επιβιώσουμε διατηρώντας ανέπαφη την ανθρωπιά και την ψυχική μας υγεία, άσχετα από το πού εργαζόμαστε. Και καθώς αλλάζει η εργασία, αυτές οι ανθρώπινες ικανότητες μπορούν να μας βοηθήσουν όχι μόνο να φέρνουμε σε πέρας τα καθήκοντά μας, αλλά να ανακαλύψουμε τρόπους ώστε η εργασία να μπορεί να μας συνεπάρει, να μας καλλιεργήσει και να μας προσφέρει το αίσθημα της εκπλήρωσης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Κατσιρίκου,Α. (2002) «Ο ρόλος του βιβλιοθηκάριου κατά την περίοδο των αλλαγών» στο Σύγχρονη Βιβλιοθήκη και υπηρεσίες πληροφόρησης, 13, σ Καφέτσιος, Κ.(2003) «Ικανότητες Συναισθηματικής νοημοσύνης: θεωρία και εφαρμογή στο εργασιακό περιβάλλον» στο Ελληνική Ακαδημία Επιχειρήσεων, 2,σ Λεκίδου, Μ. (2002) «Οργάνωση και Διοίκηση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκώνθεωρητική προσέγγιση και ελληνική εμπειρία» στο Το μάνατζμεντ στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: πρακτικά 10 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οκτ ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 14

14 4. Νικολάου, Ι. και Τσαούσης, Ι. (2002) Emotional Intelligence in the workplace: exploring its effects on occupational stress and organizational commitment in The International Journal of Organizational Analysis, 10, pp Πλατσίδου, Μ. (2004) «Συναισθηματική νοημοσύνη: σύγχρονες προσεγγίσεις μιας παλιάς έννοιας» στο Επιστήμες Αγωγής, 1 σ Τσελέκης, Ι. (2005) «Συναισθηματική νοημοσύνη στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα». Μεταπτυχιακή εργασία. 7. Τσετσώνη, Μ.Ε. (2003) «Συναισθηματική Νοημοσύνη»:η συμβολή μιας γνωστής άγνωστης στην κοινωνία και τον κόσμο των επιχειρήσεων». Μεταπτυχιακή εργασία. 8. Browne, K. (2005) Completed Research Grant Project in Law Library Journal 97(4), pp Cooper, R.K and Sawaf, A. (1997) Executive EQ: emotional intelligence in leadership and organizations. New York: Grosset/Putnam 10. Dedney, P. and Michell, G. (1997) Asking why questions in the reference interview: a theoretical justification in Library Quarterly, 67, pp Diggins, C. (2004) Emotional Intelligence: the key to effective performance and to staying ahead of the pack at times of organizational change in Human Resource Management International Digest, 12(1), pp Dulewicz, V. and Higgs, M. (1998) Emotional intelligence:can it be measured reliably and validly using competency data? in Competency, Eidson, M. (2000) Using emotional intelligence in the reference interview in Colorado Libraies, 26(2), pp Forgas, J.P. (2001) Affect and Social Cognition, introduction in J.P.Forgas, ed. Affect and Social Cognition. Manhwah: Lawrence Erlabaum,pp Goleman, D. (1998) What makes a leader? in Harvard Business Review, vol.76,pp (2000) «Η συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο της εργασίας». Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα , e.a. (2002) «Ο νέος ηγέτης». Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα 18. Hernon, P. and Rossiter, N. (2006) Emotional Intelligence: which traits are most prized? in College and Research Libraries, 67(3), pp Higgs, M. and Rowland, D. (2002) Does it need emotional intelligence to lead change in Journal of General Management, 27, pp Hopper, R.E. (2005) Emotional intelligence in academic library leadership [τεκμήριο www, url: τελευταία πρόσβαση27/7/2007] 21. Hogan, R. e.a. (1994) What we know about leadership effectiveness and personality in American Psychologist, vol.49,pp Huy, Q.N. (1999) Emotional capability, emotional intelligence and radical change in Academy of Management Review, 24, pp Jordan, P.A. e.a (2002) Emotional intelligence as a moderator of emotional and behavioral reactions to job insecurity in Academy of Management Review, 27, pp ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 15

15 24. Leith K.P. and Baumeister, R.F. (1996) Why do bad moods increase selfdefeating behavior? Emotion, risk taking, and self-regulation in Journal of Personality and Social Psychology, 71(6), pp Mayer, J.D. and Salovey P. The intelligence of emotional intelligence in Intelligence, 17(4), pp Mech, T. (1996) Leadership and the evolution of academic librarianship in Journal of Academic Librarianship, 22(5), pp Nazarova, A. (2002) Librarianship in Azerbaijan: what can o leader do? in Science and Technology Libraries 23(2-3), pp Palmer, B.e.a.(2000) Emotional intelligence and effective leadership in Leadership and Organizational Development Journal, 22,pp Prati, L.M. (2003) Emotional intelligence, leadership effectiveness and team outcomes in The International Journal of Organizational Analysis, 11, pp Quebbeman, A.J. and Rozell, E.J. (2002) Emotional intelligence and dispositional affectivity as moderators of workplace aggression: the impact on behavior choice in Human Resource Management Review 12(1), pp Sosik, J.J and Megerian, L.E. (1999) Understanding Leader Emotional Intelligence and Performance: The Role of Self-Other Agreement on Transformational Leadership Perceptions in Group and Organization Management 24 (3), pp Suliman,A.M. and Al-Shaikh,F.N. (2007) Emotional intelligence at work: links to conflict and innovation in Employee Relations, 29(4) pp Slaski, M. and Cartwright, S. (2002) Health, performance and emotional intelligence:an exploratory study of retail managers in Stress and Health, 18, pp Rosete, D. and Ciarrochi, J. (2005) Emotional intelligence and its relationship to workplace: performance outcomes of leadership effectiveness in Leadership & Organizational Development Journal, 26, pp Vakola,M e.a (2004) The role of emotional intelligence and personality variables on attitudes toward organizational change in Journal of Managerial Psychology, 19(2), pp Walsh, J.P. (1995) Managerial and organizational cognition: notes from a trip down memory lane in Organization Science, 6, pp Weiner, S.G. (2001) Leadership of academic libraries: a literature review in Education Libraries, 26, p Weisinger, H. (1998) Emotional intelligence at work. San Francisco : Jossey- Bass. 16 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 16

«Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στη βελτίωση των ομάδων εργασίας : Η περίπτωση του Δημοσίου Τομέα (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)»

«Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στη βελτίωση των ομάδων εργασίας : Η περίπτωση του Δημοσίου Τομέα (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων «Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στη βελτίωση των ομάδων εργασίας : Η περίπτωση του Δημοσίου Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.- Λέκτορας Συναισθηματική Νοημοσύνη - Μια μορφή κοινωνικής νοημοσύνης, η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα;

ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα; ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα; ρ. Όλγα Επιτροπάκη Eπίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ALBA Επισκόπηση της παρούσας οµιλίας Έχει το

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Ψυχολογία

Οργανωσιακή Ψυχολογία Οργανωσιακή Ψυχολογία Ιωάννης Νικολάου Επίκουρος Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας www.inikolaou.gr inikol@aueb.gr Ιωάννης Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

εκπαιδευτικο αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τυπικών και άτυπων ομάδων από μια δυναμική αλληλεξάρτησης

εκπαιδευτικο αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τυπικών και άτυπων ομάδων από μια δυναμική αλληλεξάρτησης Στη πράξη, για να είναι μια σχολική μονάδα αποτελεσματική, είναι απαραίτητη η αρμονική και μεθοδική λειτουργία του κάθε υποσυστήματος: μαθητές, εκπαιδευτικοί, διδακτικοί χώροι, διαθέσιμα μέσα, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη: Ορισμός, δομή, μοντέλα, μέσα αξιολόγησης

Συναισθηματική Νοημοσύνη: Ορισμός, δομή, μοντέλα, μέσα αξιολόγησης Συναισθηματική Νοημοσύνη: Ορισμός, δομή, μοντέλα, μέσα αξιολόγησης Νοημοσύνη; Ικανότητα διεκπεραίωσης γνωστικών λειτουργιών (μνήμη, προσοχή, αντίληψη, μάθηση, αφαιρετική σκέψη, ομιλία, κλπ.) Αξιολογείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ Ακ. έτος 2013-14 ΗΓΕΣΙΑ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ Ηγέτης: Το άτομο που στο πλαίσιο ενός συνόλου ασκεί την μεγαλύτερη επιρροή στα υπόλοιπα μέλη (δεν ταυτίζεται πάντα με την

Διαβάστε περισσότερα

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers»

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε-Learning και επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ (1), Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ (2) (1) (2) ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου 63-71, 142 31 Νέα Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η πρόκληση του νέου επιχειρηµατία

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η πρόκληση του νέου επιχειρηµατία ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η πρόκληση του νέου επιχειρηµατία ρ. Όλγα Επιτροπάκη Eπίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ALBA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Όλγα Επιτροπάκη Eπίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ALBA 30 Μαίου 2002, ΣΣ Π

ρ. Όλγα Επιτροπάκη Eπίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ALBA 30 Μαίου 2002, ΣΣ Π ρ. Όλγα Επιτροπάκη Eπίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ALBA 30 Μαίου 2002, ΣΣ Π HR και οι σύγχρονες ακαδηµαϊκές τάσεις Οργανωτική µάθηση και διαχείριση της γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών - 0 - Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης Σεμινάρια Ιατρικών βιβλιοθηκών 10 Φεβρουαρίου 2012 Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Ψυχολογία

Οργανωσιακή Ψυχολογία Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Ο ρόλος των συναισθημάτων στο χώρο εργασίας... ΟΙ ΜΥΘΟΙ... δεν έχουν θέση στις επιχειρήσεις αποτελούν δείγμα αδυναμίας εμποδίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme Πρόγραμμα MED έργο WIDE growing of SMEs: organizational innovation and Development in med area Αντώνης Μπούμπουλας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 Ημερομηνία: Αύγουστος 02, 2012 2

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Χρόνου Το πιο σημαντικό σε θέματα αποτελεσματικότητας είναι όχι μόνο να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα αλλά και τι επίδραση είχε στους

Διαχείριση Χρόνου Το πιο σημαντικό σε θέματα αποτελεσματικότητας είναι όχι μόνο να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα αλλά και τι επίδραση είχε στους Η σωστή διαχείριση του χρόνου είναι πολύ σημαντική γιατί μας βοηθά στο να γίνουμε αποτελεσματικοί. Πράγματι από τις βασικές δραστηριότητες του management είναι ο χρόνος. Συγκεκριμένα οι βασικές συνιστώσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της πληροφορικής ως φορέα καινοτομίας στις επιχειρήσεις

Ο ρόλος της πληροφορικής ως φορέα καινοτομίας στις επιχειρήσεις Ο ρόλος της πληροφορικής ως φορέα καινοτομίας στις επιχειρήσεις Λεωνίδας Χατζηκωνσταντής, Ph.D. Partner, Ernst & Young Φεβρουάριος 2013 Περιεχόμενα Ο ρόλος της πληροφορικής μέσα στην επιχείρηση Η πρόσφατη

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales Πρόγραμμα Ανάπτυξης Το πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελείται από μια σειρά συμπυκνωμένων πρακτικών σεμιναρίων εργαστηρίων σχεδιασμένα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε βασικές εργασίες - κλειδιά των σημερινών

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Λουκάς Νικ. Άννινος, Υποψήφιος ιδάκτωρ ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν

Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν 2 Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν Στους φοιτητές μου που αποτελούν την πηγή και το κίνητρο για: «συνεχή βελτίωση» «συνεχή μάθηση» «συνεχή ανανέωση» και προβληματισμό 3 ανάπτυξη, αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Σκοποί της παρουσίασης Εξέταση των προϋποθέσεων καταλληλότητας των παιχνιδιών σε σχέση με τα προγράμματα Φ.Α. Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντάς Δ/ντής Executive MBA και M.Sc. in Human Resources Management ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ευγενία Βασιλακάκη Αρχειονόμος/ Βιβλιοθηκονόμος- MSc Information Science DBS Εταιρεία Πληροφορικής mscevasilak@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΟ 11. ΘΕΜΑ 1 Ο... 2 Ερώτηση 1.1...2 Ερώτηση 2.2...3 ΘΕΜΑ 2 Ο... 3 Ερώτηση 2.1...3 Ερώτηση 2.2...5 Θέμα 3 ο... 6 Πηγές...

2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΟ 11. ΘΕΜΑ 1 Ο... 2 Ερώτηση 1.1...2 Ερώτηση 2.2...3 ΘΕΜΑ 2 Ο... 3 Ερώτηση 2.1...3 Ερώτηση 2.2...5 Θέμα 3 ο... 6 Πηγές... 2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΟ 11 ΘΕΜΑ 1 Ο... 2 Ερώτηση 1.1...2 Ερώτηση 2.2...3 ΘΕΜΑ 2 Ο... 3 Ερώτηση 2.1...3 Ερώτηση 2.2...5 Θέμα 3 ο... 6 Πηγές... 8 ΘΕΜΑ 1 Ο Ερώτηση 1.1 Σύμφωνα με τους Nαξάκης et al (1999;113) η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία: Οι αναδυόμενες κοινωνικές ικανότητες

Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία: Οι αναδυόμενες κοινωνικές ικανότητες Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία: Οι αναδυόμενες κοινωνικές ικανότητες Αναστασιάδου Βασιλική Ειρήνη Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ελλάδα) Η σύγχρονη εναλλασσόμενη και ρευστή

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας»

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» «Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» Νίκος Γαβαλάκης «Η Ανθρώπινη Διάσταση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» 22 Οκτωβρίου 2013 Υποστήριξη Νέας Επιχειρηματικότητας Προώθηση Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη

Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη Επιμέλεια : Αγαγιώτου Σμαρώ Επιβλέποντες καθηγητές : Μ. Πλατσίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 7: Ηγεσία συμμετοχική, χαρισματική και μετασχηματιστική. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 7: Ηγεσία συμμετοχική, χαρισματική και μετασχηματιστική. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 7: Ηγεσία συμμετοχική, χαρισματική και μετασχηματιστική Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης Δελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης Αθήνα, 9/6/2011 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ LX6041 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 ΕΞΥΠΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΥΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η «ΔΟΜΗΣΗ» ΤΗΣ ΟΙ 5 ΠΕΙΘΑΡΧΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΑ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΤΟΡΙΝΟ, ΣΧΟΛΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Από τη

Διαβάστε περισσότερα

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος Η αποστολή των Δημοσίων Σχέσεων είναι να επηρεάζουν αντιλήψεις και συμπεριφορές. influence Για την Porter Novelli είναι κάτι

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Diploma από τον Association for Coaching

DIPLOMA IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Diploma από τον Association for Coaching DIPLOMA IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Diploma από τον Association for Coaching Εισαγωγή Το πρόγραμμα Diploma in Coaching AC Accredited, έχει σαν στόχο την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λοχαγός, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας M.Sc Πληροφορική Υγεία Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης 1 Βασικά σημεία παρουσίασης Αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα χωρών

Διαβάστε περισσότερα

GENERATION Y. in the workplace. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

GENERATION Y. in the workplace. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού GENERATION Y in the workplace Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Τι θα συζητήσουμε Γνωριμία με τη γενιά Υ Η έρευνά μας Αποτελέσματα της έρευνάς μας Προσέλκυση Παρακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

Οι δεξιότητες πέρα από τη χαρισματικότητα

Οι δεξιότητες πέρα από τη χαρισματικότητα Οι δεξιότητες πέρα από τη χαρισματικότητα Βίκη Παυλίδη Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, ΜΑ,MSc Τμήμα Συμβουλευτικής & Ψυχολογίας Εκπαιδευτήρια Γείτονα Χαρακτηριστικά της χαρισματικότητας Γνωστικές Δεξιότητες Τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία Από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2013, η KPMG International σε συνεργασία με την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία ερευνών Brandon

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η χρήση των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών: Στάσεις των χρηστών της Βιβλιοθήκης Επιστημών Αγωγής, Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα