«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιανουάριος 2009

2 «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΡΤ Α.Ε Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης Γενική Διεύθυνση Τηλεόρασης Γενική Διεύθυνση Ραδιοφωνίας Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Υπηρεσίες Προέδρου Δ.Σ. Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΡΤ Α.Ε ΕΡΤ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ Γενικές Αρχές Πληροφοριακού Συστήματος Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική Λύση ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΠΣΔ ΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Μελέτη Εφαρμογής Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Υποσυστήματα Λογισμικού Δοκιμές ελέγχου - τεκμηρίωση Μετάπτωση Δεδομένων Μετάπτωση Λειτουργίας Εκπαίδευση Περίοδος Πιλοτικής Λειτουργίας Περίοδος Παραγωγικής Λειτουργίας Διαθεσιμότητα Παραλαβή του Έργου Εγγύηση Συντήρηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Ορισμός φάσεων και ορόσημων ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σελ. 2 από 145

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ Database Application Web ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (STORAGE AREA NETWORK - SAN) Υποσύστημα αποθήκευσης (SAN) Μεταγωγοί (SAN Switches) ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (BACKUP) Σύστημα Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας Λογισμικό Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας Γενικές απαιτήσεις ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΣΙΑΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (RDBMS) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ APPLICATION/WEB SERVERS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ / ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σελ. 3 από 145

4 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συνοπτικά Στοιχεία Έργου «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε.» (ΕΡΤ Α.Ε.) Ανάπτυξη και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης (ΟΠΣΔ) «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε.» (ΕΡΤ Α.Ε.) Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Λ. Μεσογείων 432, 15342, Αγία Παρασκευή και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο υπάρχει δραστηριότητα που θα ενταχθεί στο έργο Κατηγορία υπηρεσίας 48 Πακέτα Λογισμικού και Συστήματα Πληροφορικής. Ταξινόμηση κατά CPV «Πακέτα Λογισμικού για Σχεδιασμό Επιχειρηματικών Πόρων». Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων και πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ ( ,00) πλέον ΦΠΑ 19% (προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: ,00) ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 18 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 24 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή της Σύμβασης 12 ΜΗΝΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σελ. 4 από 145

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΡΤ Α.Ε. (Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει αποστολή, όπως ορίζεται από το Ν.1730/87, να παρέχει ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες οι οποίες συμβάλλουν στην ενημέρωση, μόρφωση και ψυχαγωγία των Ελλήνων στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Η ΕΡΤ Α.Ε. παρέχει τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές υπηρεσίες σε εθνικό, τοπικό και διεθνές επίπεδο μέσω επίγειων (αναλογικών και ψηφιακών), δορυφορικών και διαδικτυακών συστημάτων μετάδοσης. Η ΕΡΤ διαθέτει σήμερα 3 αναλογικά τηλεοπτικά δίκτυα (ΕΤ1, ΝΕΤ, ΕΤ3), 3 ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια (Πρίσμα+, Σινέ+, Σπορ+), 3 διεθνή δορυφορικά τηλεοπτικά προγράμματα για Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία (ERT World), 10 ραδιοφωνικά προγράμματα και 19 περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Επίσης η ΕΡΤ εκδίδει το εβδομαδιαίο περιοδικό «Ραδιοτηλεόραση» και λειτουργεί 5 Μουσικά Σύνολα (Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα, Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής, Χορωδία της ΕΡΤ, Παιδική Ορχήστρα, Ορχήστρα ΕΡΤ-3). Η εταιρία κατέχει τέλος το 100% της «Νέας Συνδρομητικής Τηλεόρασης Α.Ε.». Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΡΤ Α.Ε. ανέρχεται σήμερα σε 265 εκατ. Η ΕΡΤ Α.Ε. απασχολεί πάνω από εργαζόμενους ως τακτικό και έκτακτο προσωπικό και περίπου εξωτερικούς συνεργάτες ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΡΤ Α.Ε. Η ΕΡΤ Α.Ε. σήμερα ακολουθεί την παρακάτω βασική οργανωτική δομή: Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης Γενική Διεύθυνση Τηλεόρασης Γενική Διεύθυνση Ραδιοφωνίας Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Υπηρεσίες Προέδρου Δ.Σ. Δ/ντος Συμβούλου Ανεξάρτητα από τις παραπάνω Γενικές Διευθύνσεις, στο πλαίσιο της ΕΡΤ Α.Ε. λειτουργεί η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση 3 (ΕΡΤ-3) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αποτελεί ανεξάρτητο κλάδο και διατηρεί αυτοτελή προϋπολογισμό και ισολογισμό που αποτελούν ιδιαίτερο κεφάλαιο στον προϋπολογισμό και ισολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε. αντίστοιχα. Κάθε Γενική Διεύθυνση περιλαμβάνει επιμέρους Διευθύνσεις και αντίστοιχα Τμήματα σε κάθε Διεύθυνση όπως παρουσιάζονται στα επισυναπτόμενα οργανογράμματα καθώς και αναλυτικά παρακάτω: Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης Η Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης έχει την ευθύνη της παραγωγής ειδήσεων, ενημερωτικών και αθλητικών εκπομπών για την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, την ERT World, το internet, τα εξειδικευμένα ψηφιακά κανάλια κλπ. Έχει επίσης την ευθύνη για τη μέριμνα των εκδόσεων της ΕΡΤ. Παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης και έχει τη δυνατότητα να τον αναμορφώνει, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, στο πλαίσιο της συνολικής πολιτικής της ΕΡΤ Α.Ε. και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σελ. 5 από 145

6 Η Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης αποτελείται από τις παρακάτω υπηρεσιακές μονάδες: 1. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Το Γραφείο του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης, όπως και κάθε Γενικού Διευθυντή της ΕΡΤ περιλαμβάνει το Τμήμα Γραμματείας, ενώ η περιγραφή των λειτουργιών του Γραφείου θα γίνει στη συνέχεια. 2. Διεύθυνση Ειδήσεων Η Διεύθυνση Ειδήσεων ασχολείται με την κάλυψη της καθημερινής ελληνικής και διεθνούς ειδησεογραφίας, τη συγκέντρωση, επεξεργασία και παρουσίασή της. Περιλαμβάνει δε τα Τμήματα Παραγωγής Δελτίων Ειδήσεων Τηλεόρασης, Παραγωγής Δελτίων Ειδήσεων Ραδιοφωνίας, Ρεπορτάζ, Διεθνών Ειδήσεων, Αρχείου και Υποστήριξης. 3. Διεύθυνση Ενημερωτικών Εκπομπών Η Διεύθυνση Ενημερωτικών Εκπομπών ασχολείται με την οργάνωση, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση παραγωγών εκπομπών κάθε είδους. Στη Διεύθυνση Ενημερωτικών Εκπομπών ανήκουν τα Τμήματα Παραγωγής και Σκηνοθεσίας, Εκπομπών, Προβολής Κοινοβουλευτικού Έργου και Υποστήριξης. 4. Διεύθυνση Λειτουργίας Η Διεύθυνση Λειτουργίας μεριμνά για την εξασφάλιση των τηλεοπτικών κυκλωμάτων και τη διανομή τους εντός και εκτός ΕΡΤ, τον έλεγχο και τη ρύθμιση εικόνας και ήχου, την κάλυψη των γεγονότων με κινητές μονάδες και τον έλεγχο, τη συντήρηση και εγκατάσταση όλων των ηλεκτρονικών μέσων της Γενικής Διεύθυνσης με την ταυτόχρονη παροχή τεχνικής βοήθειας. Αποτελείται από τα Τμήματα Κεντρικού Ελέγχου, Θαλάμων, Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Εικόνας και Ήχου, φορητών και Κινητών Μονάδων, Ραδιοζεύξεων, Εγκατάστασης και Συντήρησης, Λήψεων και Φωτογραφίας, Γραφιστικής, Σκηνικών και Υποστήριξης. 5. Διεύθυνση Αθλητικών Προγραμμάτων Η Διεύθυνση Αθλητικών Προγραμμάτων ασχολείται με την κάλυψη της αθλητικής ειδησεογραφίας τηλεόρασης και ραδιοφώνου με σκοπό την παραγωγή και μετάδοση των αθλητικών προγραμμάτων, την ευθύνη για τη συλλογή και αρχειοθέτηση του αθλητικού υλικού. Περιλαμβάνει τα Τμήματα Δελτίων Ειδήσεων Τηλεόρασης, Παραγωγής και Αρχείου Αθλητικών Προγραμμάτων Τηλεόρασης, Παραγωγής και Αρχείου Αθλητικών Προγραμμάτων Ραδιοφωνίας, Διεθνών Αθλητικών Διοργανώσεων και Υποστήριξης. 6. Διεύθυνση Εκδόσεων Η Διεύθυνση Εκδόσεων ασχολείται με την έκδοση του περιοδικού Ραδιοτηλεόραση, ενώ συνεργάζεται επίσης με τις Γενικές Διευθύνσεις Τηλεόρασης, Ραδιοφώνου και Δημοσίων Σχέσεων για την προβολή των προγραμμάτων και των εκδηλώσεων της ΕΡΤ. 7. Διεύθυνση Πολυμέσων Η συγκεκριμένη Διεύθυνση ασχολείται με όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της εταιρίας στο δικτυακό χώρο και γενικότερα με οτιδήποτε έχει σχέση με το internet. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σελ. 6 από 145

7 Γενική Διεύθυνση Τηλεόρασης Η Γενική Διεύθυνση Τηλεόρασης έχει την ευθύνη του σχεδιασμού, της παραγωγής, της προμήθειας και της εμπορικής εκμετάλλευσης του τηλεοπτικού προγράμματος με εξαίρεση το ειδησεογραφικό και ενημερωτικό. Παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού δαπανών της Διεύθυνσης με τη δυνατότητα αναμόρφωσης και εσωτερικής ανακατανομής των επιμέρους κονδυλίων, ενώ εφαρμόζει στο χώρο της τις βασικές αρχές και τη στρατηγική της εταιρίας. Η Γενική Διεύθυνση Τηλεόρασης αποτελείται από τις παρακάτω υπηρεσιακές μονάδες: 1. Γραφείο Γενικού Διευθυντή 2. Διεύθυνση Προγράμματος Η Διεύθυνση Προγράμματος είναι υπεύθυνη για την οργάνωση, το συντονισμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων. Αποτελείται από τα Τμήματα Παραγωγής και Σκηνοθεσίας, Δραματοποιημένων Προγραμμάτων, Ψυχαγωγικών Προγραμμάτων, Νεανικών και Επιμορφωτικών Προγραμμάτων, Ξένου Προγράμματος, Διεθνών Συμπαραγωγών, Υποτιτλισμού, Μεταγλωττισμού και Ελέγχου, Σύνθεσης Προγράμματος, Ροής Προγράμματος, Προβολής, Ταινιοθήκης και Υποστήριξης. 3. Διεύθυνση Λειτουργίας Η Διεύθυνση Λειτουργίας ασχολείται με την προετοιμασία, τον προγραμματισμό και τον απαραίτητο έλεγχο για τη μετάδοση του τηλεοπτικού προγράμματος, την εγκατάσταση και συντήρηση των ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων της, την κάλυψη των παραγωγών με κινητές μονάδες και τη συντήρησή τους. Η Διεύθυνση Λειτουργίας Τηλεόρασης περιλαμβάνει τα Τμήματα Μετάδοσης Προγράμματος, Κεντρικού Ελέγχου, Θαλάμων, Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Εικόνας και Ήχου, Ηλεκτρολογείου, Κινητών Μονάδων και Ρ/Ζ, Εγκατάστασης και Συντήρησης Κινητών Μονάδων και Ρ/Ζ, Λήψεων και Φωτογραφίας, Εγκατάστασης και Συντήρησης, Σκηνικών, Κινηματογραφίας και Υποστήριξης. 4. Διεύθυνση Διεθνών Τηλεοπτικών Εκπομπών Η Διεύθυνση Διεθνών Τηλεοπτικών Εκπομπών έχει την ευθύνη του ERT WORLD και αποτελείται από τα Τμήματα Παραγωγής Προγράμματος, Σύνθεσης και Ροής Προγράμματος και τη Γραμματεία. 5. Διεύθυνση Marketing και Διαφήμισης Η συγκεκριμένη Διεύθυνση ασχολείται με την προβολή των προγραμμάτων της ΝΕΤ και ΕΤ-1 στα ΜΜΕ και την ενημέρωση των διαφημιστών με ταυτόχρονη προώθηση των πωλήσεων διαφημιστικού χρόνου και χορηγιών. Επίσης έχει την ευθύνη για την κοστολόγηση και έκδοση των διαφημιστικών παραγγελιών, ενώ παρακολουθεί τις τάσεις της αγοράς και παίζει υποστηρικτικό ρόλο στο σχεδιασμό του προγράμματος. Περιλαμβάνει τα Τμήματα Διαφημιστικής Εκμετάλλευσης, Διακανονισμού, Έρευνας και Επεξεργασίας Στοιχείων και τη Γραμματεία. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σελ. 7 από 145

8 Γενική Διεύθυνση Ραδιοφωνίας Η Γενική Διεύθυνση Ραδιοφωνίας έχει την ευθύνη της παραγωγής και εκμετάλλευσης μουσικών ψυχαγωγικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων για όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΑ, ενώ ασχολείται με τη διάδοση και προβολή του έργου των Μουσικών Συνόλων. Παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού δαπανών με τη δυνατότητα αναμόρφωσης και εσωτερικής ανακατανομής των επιμέρους κονδυλίων, ενώ εφαρμόζει στο χώρο της τις βασικές αρχές και τη συνολική στρατηγική της εταιρείας. Η Γενική Διεύθυνση Ραδιοφωνίας αποτελείται από τις παρακάτω υπηρεσιακές μονάδες: 1. Γραφείο Γενικού Διευθυντή 2. Διεύθυνση Προγράμματος Η Διεύθυνση Προγράμματος έχει την ευθύνη για την παραγωγή μουσικών, θεατρικών, επιμορφωτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων, καθώς και τον έλεγχο και την προώθησή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για μετάδοση. Η Διεύθυνση έχει την ευθύνη για τα παρακάτω τμήματα: Μουσικών Προγραμμάτων, Επιμόρφωσης και Πολιτισμού, Προγραμματισμού, Παρουσίασης ροής και Ελέγχου, Δισκοθήκης Ταινιοθήκης και τέλος το Τμήμα Υποστήριξης. 3. Διεύθυνση Λειτουργίας Η Διεύθυνση Λειτουργίας μεριμνά για τον τεχνικό έλεγχο των ραδιοφωνικών προγραμμάτων και των κυκλωμάτων μετάδοσης, ενώ παράλληλα είναι υπεύθυνη για την επιθεώρηση, τη συντήρηση και επισκευή όλων των εγκαταστάσεων και κινητών μονάδων της ΕΡΑ. Αποτελείται από τα Τμήματα Κεντρικού Ελέγχου, Μεταδόσεων Ι, Μεταδόσεων ΙΙ, Παραγωγής και Λήψεων, Εγκατάστασης και Συντήρησης και τέλος το Τμήμα Υποστήριξης. 4. Διεύθυνση Διεθνών Ραδιοφωνικών Εκπομπών Η Διεύθυνση Διεθνών Ραδιοφωνικών Εκπομπών έχει την ευθύνη για την ενημέρωση του απόδημου Ελληνισμού με την παραγωγή ενημερωτικών, μορφωτικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών προγραμμάτων. Αποτελείται από τα Τμήματα Ξενόγλωσσων Εκπομπών, Απόδημου Ελληνισμού, Προγραμματισμού Ροής και Ελέγχου και τη Γραμματεία. 5. Διεύθυνση Περιφερειακών Ραδιοφωνικών Σταθμών Η Διεύθυνση Περιφερειακών Ραδιοφωνικών Σταθμών έχει την ευθύνη του προγραμματισμού της λειτουργίας και ανάπτυξης του δικτύου των περιφερειακών ραδιοφωνικών σταθμών με την παράλληλη εποπτεία και το συντονισμό τους. Αποτελείται από τη Γραμματεία. 6. Διεύθυνση Μουσικών Συνόλων Η Διεύθυνση Μουσικών Συνόλων έχει την ευθύνη για τη σωστή οργάνωση και λειτουργία όλων των διαδικασιών που έχουν σχέση με τις Ορχήστρες της ΕΡΤ. Αποτελείται από τα Τμήματα Οργάνωσης Παραγωγών, Ηχογραφήσεων, Υποστήριξης και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα, την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής και τη Χορωδία. 7. Διεύθυνση Marketing και Διαφήμισης Η συγκεκριμένη Διεύθυνση ασχολείται με την προβολή των προγραμμάτων της ΕΡΑ στα ΜΜΕ και την ενημέρωση των διαφημιστών με ταυτόχρονη προώθηση των πωλήσεων διαφημιστικού χρόνου και χορηγιών. Ακόμα έχει την ευθύνη για την κοστολόγηση και έκδοση των διαφημιστικών παραγγελιών, ενώ παρακολουθεί τις τάσεις της αγοράς και παίζει υποστηρικτικό ρόλο στο σχεδιασμό του προγράμματος. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σελ. 8 από 145

9 Αποτελείται από τα Τμήματα Έρευνας και Διαφημιστικής Εκμετάλλευσης, Διακανονισμού και Πωλήσεων και τη Γραμματεία Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Η Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει την αποκλειστική ευθύνη της τεχνολογικής ανάπτυξης, διαμόρφωσης και εποπτείας όλων των χώρων παραγωγής και εκπομπής της ΕΡΤ. Μεριμνά για τη σύνταξη και παρακολούθηση του ενιαίου προγράμματος Προμηθειών και Επενδύσεων της εταιρίας, παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού δαπανών της Διεύθυνσης με τη δυνατότητα αναμόρφωσης και εσωτερικής κατανομής των επιμέρους κονδυλίων της και εφαρμόζει στο χώρο της τις βασικές αρχές και τη συνολική στρατηγική της ΕΡΤ. Η Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελείται από τις παρακάτω υπηρεσιακές μονάδες: 1. Γραφείο Γενικού Διευθυντή 2. Διεύθυνση Δομικών και Η/Μ Έργων Η συγκεκριμένη Διεύθυνση ασχολείται με τη μελέτη των αναγκών σε δομικά, οδικά και Η/Μ έργα, καθώς και την εκπόνηση αρχιτεκτονικών, στατικών και λοιπών μελετών. Επίσης έχει την επίβλεψη λειτουργίας, τη συντήρηση και την επισκευή Η/Μ και Η/Π έργων και εγκαταστάσεων. Τέλος, μεριμνά για τη χορήγηση, την εποπτεία και τη συντήρηση τηλεπικοινωνιακών γραμμών της ΕΡΤ. Αποτελείται από τα Τμήματα Μελετών Δομικών και Οδικών Έργων, Κατασκευών και Συντήρησης Δομικών και Οδικών Έργων, Μελετών και Κατασκευών Η/Μ Έργων, Συντήρησης και Επισκευής Η/Μ Έργων, Τηλεπικοινωνιών, Εγκαταστάσεων Λεωφόρου Μεσογείων 136 και Υποστήριξης. 3. Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας Η Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας ασχολείται με ζητήματα διαχείρισης φάσματος και συχνοτήτων. Περιλαμβάνει δε τα παρακάτω Τμήματα: Σχεδιασμού Φάσματος - Συχνοτήτων, Δορυφορικών Επικοινωνιών, Νέων Τεχνολογιών και του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Έρευνας, Μελετών και Εγκατάστασης Πομπών και Αναμεταδοτών, Διαχείρισης Υλικού και τη Γραμματεία. 4. Διεύθυνση Τεχνικής Ανάπτυξης και Εποπτείας Τ/Ο και Ρ/Φ Αρμοδιότητες της συγκεκριμένης Διεύθυνσης είναι ο σχεδιασμός και ο συνεχής εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού των τεχνικών μέσων της ΕΡΤ, η σύνταξη των προδιαγραφών και του προϋπολογισμού για τις σχετικές επενδύσεις και η ευθύνη της σχετικής εποπτείας. Αποτελείται από τα Τμήματα Τεχνικής Ανάπτυξης και Εποπτείας Τ/Ο, Τεχνικής Ανάπτυξης και Εποπτείας Ρ/Φ και τη Γραμματεία. 5. Διεύθυνση Λειτουργίας Δικτύου Η Διεύθυνση Λειτουργίας Δικτύου ασχολείται με τα θέματα που αφορούν στα Κέντρα Εκπομπής της ΕΡΤ, όπως επίσης και στους πομπούς μετάδοσης. Αποτελείται από τα Τμήματα Εποπτείας Κ.Ε. Α.Μ. και Ραδιοκυκλωμάτων, Εποπτείας Κ.Ε. FM TV και Α/Δ, Εργαστηρίου Πομπών, Α/Δ και Κεραιών, Εργαστηρίου Πομπών, Α/Δ και Κεραιών Βόρειας Ελλάδας, Διαχείρισης Υλικού και Υποστήριξης. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σελ. 9 από 145

10 Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών έχει την ευθύνη της σύνταξης και παρακολούθησης του ετήσιου προϋπολογισμού Εσόδων και Δαπανών της ΕΡΤ, της Διαχείρισης των διαθεσίμων και της περιουσίας της, της προμήθειας υλικών, ανταλλακτικών και υπηρεσιών, καθώς και της μηχανοργάνωσης των υπηρεσιών της. Μεριμνά για την ανάπτυξη νέων οργανωτικών προτύπων και για την ορθολογικότερη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων. Τέλος, εφαρμόζει στο χώρο της τις βασικές αρχές και τη συνολική στρατηγική της εταιρίας. Η Γενική Διεύθυνση ΔΟΥ αποτελείται από τις παρακάτω υπηρεσιακές μονάδες: 1. Γραφείο Γενικού Διευθυντή 2. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού έχει τη συνολική ευθύνη διαχείρισης των θεμάτων που αφορούν στους υπαλλήλους της ΕΡΤ. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού περιλαμβάνει τα Τμήματα Υπηρεσιακής Κατάστασης, Εργατικής Νομοθεσίας, Κωδικοποίησης και Πειθαρχικού Ελέγχου, Αποδοχών, Αξιολόγησης Προσωπικού, Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας, Εκπαίδευσης και τη Γραμματεία. 3. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών έχει την ευθύνη όλων των οικονομικών θεμάτων που αφορούν την εταιρεία και αποτελείται από τα Τμήματα Λογιστηρίου, Προϋπολογισμού και Στατιστικής, Εσόδων, Δαπανών Αμοιβών Προσωπικού, Λοιπών Δαπανών, Ταμείου, Αμοιβών Εξωτερικών Συνεργατών, Ασφαλιστικού και τη Γραμματεία. 4. Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Η Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση του προγράμματος προμηθειών, τη συγκέντρωση όλων των αιτημάτων από τις υπηρεσιακές μονάδες της ΕΡΤ και τη διεξαγωγή διαγωνισμών, καθώς επίσης και για την κοστολόγηση παγίων και αποθεμάτων της εταιρίας. Αποτελείται από τα Τμήματα Προμηθειών Παγίων, Προμηθειών Ανταλλακτικών & Υπηρεσιών, Προμηθειών Λοιπών Υλικών και Εκτελωνισμού, Αποθηκών & Απογραφής Υλικών, Κοστολόγησης Παγίων & Αποθεμάτων και τη Γραμματεία. 5. Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής Η ανωτέρω Διεύθυνση έχει στις αρμοδιότητές της τη μελέτη, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και το συντονισμό των έργων πληροφορικής της εταιρίας. Αποτελείται από τα Τμήματα Ανάπτυξης και Συντονισμού Έργων Πληροφορικής, Τεχνικής Υποστήριξης, Δικτύου Η/Υ, Παραγωγής και τη Γραμματεία. 6. Διεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας Η Διεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και εποπτεία των τηλεφωνικών κέντρων και καθαριότητας της ΕΡΤ, καθώς επίσης και όλων των διαδικασιών που αφορούν στη συντήρηση και τη λειτουργία των οχημάτων της εταιρίας. Τέλος ασχολείται με θέματα υποδοχής και ασφάλειας της ΕΡΤ. Αποτελείται από τα Τμήματα Πρωτοκόλλου, Υγειονομικού, Γενικής Μέριμνας, Συντήρησης Οχημάτων, Ελέγχου και Υποδοχής και τη Γραμματεία. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σελ. 10 από 145

11 Υπηρεσίες Προέδρου Δ.Σ. Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΡΤ Α.Ε. Στις Υπηρεσίες Προέδρου ΔΣ και Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΡΤ Α.Ε. ανήκουν οι παρακάτω υπηρεσιακές μονάδες: 1. Γραφείο Προέδρου ΔΣ Διευθύνοντος Συμβούλου 2. Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών ασχολείται με όλα τα νομικά ζητήματα της εταιρίας. Αποτελείται από τα Τμήματα Εργασιακών Σχέσεων, Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Γενικών Υποθέσεων, Νομοθεσίας και Νομολογίας και τη Γραμματεία. 3. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου ασχολείται με τη διενέργεια ελέγχων σε όλα τα συστήματα και τις διαδικασίες της εταιρίας και την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της επάρκειάς τους, καθώς επίσης και την υποβολή εκθέσεων στον Πρόεδρο με τα αποτελέσματα και τις προτάσεις. 4. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων Η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων έχει την ευθύνη για την προώθηση των σχέσεων της ΕΡΤ με άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς επίσης και την παρακολούθηση των διαφόρων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη μέριμνα για την αξιοποίησή τους. Αποτελείται από τα Τμήματα Διεθνών Σχέσεων, Πωλήσεων και τη Γραμματεία. 5. Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων Η Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων επεξεργάζεται και επιμελείται το πρόγραμμα των σταθμών της ΕΡΤ και το προωθεί στα ΜΜΕ. Έχει την ευθύνη για την επικοινωνία με το κοινό και την οργάνωση των εκδηλώσεων της εταιρίας, ενώ επίσης ασχολείται με τις χορηγίες και την υλοποίησή τους στην ΕΡΤ. Αποτελείται από τα Τμήματα Τύπου, Προβολής και Αμοιβαίας Διαφήμισης, Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων, Χορηγιών και τη Γραμματεία. 6. Διεύθυνση Μουσείου Αρχείου Αρμοδιότητες της συγκεκριμένης Διεύθυνσης είναι η συγκέντρωση του υλικού και εξοπλισμού της ΕΡΤ που έχει μουσειακή αξία, η διατήρηση, ταξινόμηση και κατάταξη του οπτικοακουστικού και φωτογραφικού αρχείου και η συνεργασία με τα υπόλοιπα αρχεία της ΕΡΤ, με στόχο τη διαμόρφωση ενός κοινού συστήματος αρχειακού υλικού. Αποτελείται από τα Τμήματα Μουσείου, Αρχείου και τη Γραμματεία. 7. Διεύθυνση Ανάπτυξης και Μελετών Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Μελετών υποστηρίζει τις διαδικασίες σύνταξης των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών προγραμμάτων της εταιρίας και διερευνά τις πηγές χρηματοδότησης για την εξασφάλιση πόρων. Μέριμνά της είναι η συγκέντρωση και επεξεργασία όλων των απαραίτητων στοιχείων για τη σύνταξη μελετών και εκθέσεων και η παρακολούθηση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου. 8. Τμήμα Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου Αρμοδιότητες της Γραμματείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και η ευθύνη για την ενημέρωση των μελών του για τα θέματα και το χρόνο πραγματοποίησης των συνεδριάσεων. Ακόμα, η συγκέντρωση και αποστολή στα μέλη του Δ.Σ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σελ. 11 από 145

12 των διαφόρων εισηγήσεων και του ενημερωτικού υλικού που αντιστοιχεί στα θέματα των συνεδριάσεων, καθώς επίσης και η τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και η έκδοση των αποφάσεων. Στο πλαίσιο της ΕΡΤ Α.Ε. εντάσσεται και η Ψηφιακή Τηλεόραση, η οποία αποτελεί ιδιαίτερη επιχειρησιακή μονάδα υπαγόμενη στις Υπηρεσίες Προέδρου. Όπως έχει σημειωθεί παραπάνω, σε κάθε Γενική Διεύθυνση λειτουργεί Γραφείο Γενικού Διευθυντή, του οποίου οι αρμοδιότητες περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια: Ο συντονισμός των διοικητικο-οικονομικών λειτουργιών της εκάστοτε Γενικής Διεύθυνσης και η ευθύνη για την πρόταση μέτρων βελτίωσης όπου αυτό απαιτείται σε συνεργασία με τις Κεντρικές Διοικητικο-οικονομικές Υπηρεσίες Η ευθύνη για τη συγκέντρωση των αιτημάτων των Διευθύνσεων και για τη διαμόρφωση των ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών της εκάστοτε Γενικής Διεύθυνσης Η ευθύνη για την καταβολή πάγιων προκαταβολών για τις τρέχουσες ανάγκες της κάθε Γενικής Διεύθυνσης, η συγκέντρωση των δικαιολογητικών και η εκκαθάρισή τους Η μέριμνα για τη σύνταξη πίνακα κατανομής των κονδυλίων του προϋπολογισμού της κάθε Γενικής Διεύθυνσης Η παρακολούθηση της τήρησης του προϋπολογισμού και η ευθύνη για την ενημέρωση του Γενικού Διευθυντή Η ευθύνη για τη συγκέντρωση των αιτημάτων των διευθύνσεων που αναφέρονται σε προμήθειες υλικών και υπηρεσιών και η προώθησή τους στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Προμηθειών και Διαχείρισης Η αντιμετώπιση των θεμάτων της πειθαρχικής διαδικασίας στο πλαίσιο των διατάξεων του ΓΚΠ Η μέριμνα για την τήρηση αρχείου συμβάσεων και μητρώου εξωτερικών συνεργατών και η ευθύνη για την ενημέρωση του Γενικού Διευθυντή Η ευθύνη για την πρωτοκόλληση των εγγράφων, τη διεκπεραίωση και την τήρηση των αρχείων της κάθε Γενικής Διεύθυνσης Τέλος, σε πολλές Διευθύνσεις λειτουργούν Τμήματα Υποστήριξης, οι αρμοδιότητες των οποίων είναι: Η ευθύνη για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τους ανθρώπινους πόρους της Διεύθυνσης και αφορούν τον έλεγχο παρουσίας του, της μετακινήσεις και τις άδειές του, τα προγράμματα εργασίας και την πρόσθετη απασχόλησή του, τη νυχτερινή εργασία κλπ. Η σύνταξη των σχετικών καταστάσεων και η διαβίβασή τους στο Τμήμα Δαπανών Αμοιβών Προσωπικού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Η έκδοση αποφάσεων και η χορήγηση προκαταβολών στους υπαλλήλους και εξωτερικούς συνεργάτες που μετακινούνται εκτός έδρας. Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών και η εκκαθάρισή τους. Η διενέργεια όλων των οικονομικών διαδικασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία της κάθε Διεύθυνσης Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προμηθειών της Διεύθυνσης Η υλοποίηση των εντολών αγοράς ή μίσθωσης προγραμμάτων και η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών Η διεκπεραίωση των διαδικασιών για την αποστολή εμβασμάτων μέσω τραπεζών στο εξωτερικό που αφορούν δαπάνες προγράμματος Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της εκάστοτε Διεύθυνσης και η βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την πραγματοποίηση δαπανών ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σελ. 12 από 145

13 Η πρωτοκόλληση των εγγράφων και η τήρηση αρχείου της Διεύθυνσης Η γραμματειακή υποστήριξη της κάθε Διεύθυνσης ΕΡΤ-3 Η ΕΡΤ-3 αποτελείται σήμερα από τις ακόλουθες τρεις Διευθύνσεις: Διοίκησης Διαχείρισης, Τηλεόρασης και Ραδιοφωνίας, καθώς και από τις Υπηρεσίες που υπάγονται άμεσα στον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής και στο Γενικό Διευθυντή. Κάθε Διεύθυνση περιλαμβάνει επιμέρους Υποδιευθύνσεις και αντίστοιχα Τμήματα όπως παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω: Διεύθυνση Διοίκησης-Διαχείρισης: Η Διεύθυνση Διοίκησης-Διαχείρισης αποτελείται από τις ακόλουθες οργανωτικές μονάδες: 1. Γραφείο Διευθυντή Διοίκησης-Διαχείρισης 2. Υποδιεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Η Υποδιεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών αποτελείται από το Τμήμα Προσωπικού και Πρωτοκόλλου, το Τμήμα Κίνησης-Μέριμνας και τη Γραμματεία. 3. Υποδιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Η Υποδιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών αποτελείται από το Τμήμα Λογιστηρίου, το Τμήμα Εσόδων, το Τμήμα Ταμείου-Πληρωμών, το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού και τη Γραμματεία. 4. Υποδιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Μηχανοργάνωσης Η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Μηχανοργάνωσης αποτελείται από το Τμήμα Δομικών Έργων, το Τμήμα Μελετών Εξοπλισμού, το Τμήμα Πληροφορικής, το Τμήμα Παρακολούθησης Δικτύου Εκπομπής και Ραδιοκυκλωμάτων και τη Γραμματεία. 5. Τμήμα Διοικητικής & Οικονομικής Στήριξης Τηλεόρασης & Ραδιοφώνου Διεύθυνση Τηλεόρασης: Η Διεύθυνση Τηλεόρασης αποτελείται από τις ακόλουθες οργανωτικές μονάδες: 1. Γραφείο Διευθυντή Τηλεόρασης 2. Υποδιεύθυνση Μόρφωσης Ψυχαγωγίας Η Υποδιεύθυνση Μόρφωσης Ψυχαγωγίας αποτελείται από το Τμήμα Εσωτερικών Παραγωγών, το Τμήμα Συμπαραγωγών και Επιλογής Εξωτερικών Παραγωγών, το Τμήμα Παραγωγής Ντοκιμαντέρ και τη Γραμματεία. 3. Υποδιεύθυνση Προγραμματισμού και Παραγωγής Προγράμματος Η Υποδιεύθυνση Προγραμματισμού και Παραγωγής Προγράμματος αποτελείται από το Τμήμα Προγραμματισμού Παραγωγής και Ποιοτικού Ελέγχου Εκπομπών, το Τμήμα Διάθεσης Μέσων, Προσωπικού και Φορητών Συνεργείων, το Τμήμα Αρχείου και τη Γραμματεία. 4. Υποδιεύθυνση Τεχνικής Στήριξης και Μετάδοσης Προγράμματος Η Υποδιεύθυνση Τεχνικής Στήριξης και Μετάδοσης Προγράμματος αποτελείται από το Τμήμα Κεντρικού Ελέγχου και Θαλάμων Παραγωγής, το Τμήμα Μαγνητικών Εγγραφών, το Τμήμα Κινητών Μονάδων, το Τμήμα Λειτουργίας Περιφερειακών Στούντιο, το Τμήμα Εργαστηρίου και Ραδιοζευκτών και τη Γραμματεία. 5. Τμήμα Ελέγχου Ροής Προγράμματος 6. Τμήμα Σχεδιασμού και Υποστήριξης Προγράμματος 7. Τμήμα Νέων Τεχνολογιών, Τηλεκινηματογραφίας και Πολυμέσων Διεύθυνση Ραδιοφωνίας: Η Διεύθυνση Ραδιοφωνίας αποτελείται από τις ακόλουθες οργανωτικές μονάδες: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σελ. 13 από 145

14 1. Γραφείο Διευθυντή Ραδιοφωνίας 2. Υποδιεύθυνση Εγγραφών και Μεταδόσεων Η Υποδιεύθυνση Εγγραφών και Μεταδόσεων αποτελείται από το Τμήμα Διάθεσης Μέσων και Προσωπικού, το Τμήμα Εργαστηρίων, Ραδιοζευκτών και Συνδέσεων και τη Γραμματεία. 3. Υποδιεύθυνση Α Προγράμματος 4. Υποδιεύθυνση Β Προγράμματος 5. Υποδιεύθυνση Γ Προγράμματος 6. Υποδιεύθυνση Δ Προγράμματος 7. Υποδιεύθυνση Ε Προγράμματος 8. Υποδιεύθυνση ΣΤ Προγράμματος Όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα λειτουργούν ως αυτόνομες Υποδιευθύνσεις, επικουρούμενα από Γραμματείες. 9. Τμήμα Ειδήσεων 10. Τμήμα Προγραμματισμού, Παραγωγής και Στήριξης Εκπομπών Υπηρεσίες που υπάγονται στον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής και στο Γενικό Διευθυντή: Οι υπηρεσίες που υπάγονται άμεσα στον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής και στο Γενικό Διευθυντή είναι οι ακόλουθες: 1. Γραφείο Διοικούσας Επιτροπής Το Γραφείο της Διοικούσας Επιτροπής αποτελείται από το Γραφείο Προέδρου, το Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και τη Γραμματεία. 2. Υποδιεύθυνση Ενημέρωσης Η Υποδιεύθυνση Ενημέρωσης αποτελείται από το Τμήμα Σύνταξης Ειδήσεων, το Τμήμα Ρεπορτάζ, το Τμήμα Ανταποκριτών, το Τμήμα Ενημερωτικών Εκπομπών, το Τμήμα Αθλητικών Προγραμμάτων, το Τμήμα Ειδησεογραφικής Υποστήριξης και τη Γραμματεία. 3. Υποδιεύθυνση Διεθνών Τηλεοπτικών Εκπομπών και Συνεργασιών Η Υποδιεύθυνση Διεθνών Τηλεοπτικών Εκπομπών και Συνεργασιών αποτελείται από το Τμήμα Διεθνών Τηλεοπτικών Εκπομπών, το Τμήμα Διεθνών Συνεργασιών και τη Γραμματεία. 4. Υποδιεύθυνση Επικοινωνίας Προώθησης Πωλήσεων Η Υποδιεύθυνση Επικοινωνίας Προώθησης Πωλήσεων αποτελείται από το Τμήμα Δημόσιων και Διεθνών Σχέσεων, το Τμήμα Πωλήσεων Διαφήμισης και Προβολής, το Τμήμα Προώθησης Πωλήσεων και Παροχής Υπηρεσιών και τη Γραμματεία. 5. Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών και Συμβάσεων 6. Τμήμα Μουσικών Συνόλων 7. Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΡΤ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει τη σημερινή οργανωτική της δομή, όποτε το θεωρήσει σκόπιμο. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σελ. 14 από 145

15 1.3. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΕΡΤ Α.Ε. επιθυμεί να εισέλθει σε μία νέα περίοδο που θα χαρακτηρίζεται από ανάπτυξη, ευελιξία, αποτελεσματικότητα και δυνατότητα παρακολούθησης και σχεδιασμού των χρηματοοικονομικών παραμέτρων λειτουργίας της επιχείρησης. Στόχος του ζητούμενου έργου είναι η υποβολή προτάσεων και η υλοποίησή τους για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ΕΡΤ Α.Ε., την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που αυτή καλείται να παρέχει, καθώς και την εισαγωγή και αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων διοίκησης και πληροφορικής στην καθημερινή πρακτική. Το έργο θα αποβλέπει, μέσω της ενοποίησης της τεχνολογικής υποδομής των υπαρχουσών εφαρμογών και όσων πρόκειται να αναπτυχθούν για λογαριασμό της εταιρείας σε μία και μόνο ενιαία πλατφόρμα, στη μείωση του κόστους λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς έκπτωση στην ποιότητά τους, καθώς και στη βελτίωση της παραγωγής και στη μείωση της γραφειοκρατίας. Απώτερος στόχος του έργου είναι η εύρυθμη και ορθολογική λειτουργία της εταιρίας σύμφωνα με την αποστολή της. Με το έργο αυτό επιδιώκεται η ένταξη όλων των ανασχεδιασμένων διαδικασιών της ΕΡΤ μέσα σε ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που θα ελαχιστοποιήσει τις χειρόγραφες διαδικασίες, θα βελτιστοποιήσει την παραγωγή, θα αξιοποιήσει καλύτερα τους ανθρώπινους πόρους, θα ελέγχει και θα βοηθά τη συντήρηση του εξοπλισμού. Παράλληλα επιχειρείται η προετοιμασία της εταιρείας για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών για την κάλυψη υπαρχουσών και μελλοντικών απαιτήσεών της. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σελ. 15 από 145

16 1.4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το βασικό αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνει τον προσδιορισμό απαιτήσεων, το σχεδιασμό, την προμήθεια, την παραμετροποίηση, την εγκατάσταση, τις δοκιμές και την υποστήριξη και παροχή εγγύησης για υλικό και λογισμικό τα οποία θα απαρτίζουν το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης (ΟΠΣΔ) της ΕΡΤ Α.Ε.. Το ΟΠΣΔ θα λάβει υπόψη πιθανή νέα οργανωτική δομή της εταιρίας, η οποία δε θα διαφέρει σε πολυπλοκότητα από τη σημερινή δομή, καθώς και τα συστήματα διακίνησης εγγράφων, τα συστήματα αναφοράς, τις διαδικασίες διακίνησης της πληροφορίας και τις διαδικασίες ελέγχου, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί με τη χρήση του λογισμικού ARIS. Επίσης, στο βασικό αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνεται ο καθορισμός των διαδικασιών και της οργάνωσης για τη βέλτιστη αξιοποίηση του ΟΠΣΔ, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η παροχή υπηρεσιών τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης των χρηστών καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης, παραγωγικής λειτουργίας και εγγυητικής περιόδου, η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των εφαρμογών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης της λειτουργίας του συστήματος. Το προσφερόμενο ΟΠΣΔ θα πρέπει να στηρίζεται σε έτοιμα πακέτα λογισμικού (commercial off the shelf software), τα οποία θα παραμετροποιηθούν και θα διαμορφωθούν κατάλληλα έτσι ώστε να καλύψουν τις απαιτήσεις της ΕΡΤ Α.Ε. Ως βασικό λογισμικό, ορίζεται το λογισμικό που περιλαμβάνει το σύνολο των τομέων που αναλύονται παρακάτω εξαιρουμένης της Διαχείρισης Τηλεοπτικών Προγραμμάτων. Το ΟΠΣΔ θα αποτελείται από το βασικό λογισμικό και από το υποσύστημα Διαχείρισης Τηλεοπτικών Προγραμμάτων. Το βασικό λογισμικό του ΟΠΣΔ θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί σε τουλάχιστον 4 ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τους οποίους τουλάχιστον ο ένας θα είναι δημόσιος. Το βασικό λογισμικό του ΟΠΣΔ θα πρέπει επίσης να έχει εγκατασταθεί στην ελληνοποιημένη του έκδοση σε τουλάχιστον 3 δημόσιους οργανισμούς ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ αντίστοιχου μεγέθους (βάσει αριθμού υπαλλήλων είτε κύκλου εργασιών είτε αριθμού χρηστών) της ΕΡΤ. Το υποσύστημα Διαχείρισης Τηλεοπτικών Προγραμμάτων θα πρέπει να αποτελεί εξειδικευμένη λύση για Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, να έχει κατάλληλο και φιλικό προς το χρήστη user interface και αποδεδειγμένα να έχει εγκατασταθεί σε ένα τουλάχιστον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παραπάνω Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα γενικά χαρακτηριστικά: Να ακολουθεί τα πρότυπα της διεθνούς αγοράς πληροφορικής και να δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης με άλλα περιβάλλοντα και τράπεζες πληροφοριών. Να χρησιμοποιεί υψηλής τεχνολογίας προϊόντα για την ασφάλεια του συστήματος, την εξυπηρέτηση των πελατών και τη διαχείριση των παγίων και των υλικών. Να διαθέτει κοινή μορφή της βάσης δεδομένων για όλους τους χρήστες. Να επιτρέπει στον κάθε χρήστη να έχει τη δυνατότητα να εισάγει στο ΟΠΣΔ τα δεδομένα που δημιουργεί ο ίδιος και για τα οποία είναι υπεύθυνος. Να παρουσιάζει τα δεδομένα σύμφωνα με τις επιθυμίες των χρηστών. Να μην αποκλείει την πρόσβαση ενός χρήστη σε στοιχεία που δημιουργήθηκαν από άλλους χρήστες. Να διακινεί έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του τοπικού δικτύου Η/Υ, και να πραγματοποιεί αυτόματη εισαγωγή των δεδομένων που περιέχονται σε αυτά στο ΟΠΣΔ. Το βασικό λογισμικό του ΟΠΣΔ να αποτελεί την πλέον πρόσφατη πλήρως ελληνοποιημένη έκδοση πιστοποιημένη από αρμόδιο φορέα. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σελ. 16 από 145

17 Το υποσύστημα Διαχείρισης Τηλεοπτικών Προγραμμάτων να αποτελεί την πλέον πρόσφατη πλήρως ελληνοποιημένη έκδοση. Η δυνατότητα πρόσβασης στα αρχεία των βάσεων δεδομένων καθώς και των λειτουργιών του ΟΠΣΔ από τους χρήστες να είναι αυστηρά προκαθορισμένη βάσει του δικαιώματος χρήσης τους, με δικαίωμα μεταβολής αυτής της δυνατότητας ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης θα πρέπει να καλύπτει όλες τις λειτουργίες των ακόλουθων τομέων: Διαχείριση Εγγράφων - Πρωτοκόλληση Λογιστική Διαχείριση (Γενική/ Αναλυτική Λογιστική) Διαχείριση Προϋπολογισμού Διαχείριση Προμηθειών Διαχείριση Παγίων Ελεγκτική και Κοστολόγηση Διαχείριση Υλικών Διαχείριση Πωλήσεων Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων Διαχείριση Έργων Διαχείριση Ποιότητας Συντήρηση Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτηση Πολιτών Διαχείριση Τηλεοπτικών Προγραμμάτων Η υλοποίηση και η θέση σε παραγωγική λειτουργία των παραπάνω πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω απαράβατα κριτήρια: Υψηλή διαθεσιμότητα του συστήματος (99,99%) Απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας κατά τη μετάβαση στο νέο σύστημα Πλήρης κάλυψη των υφιστάμενων και των νέων (ζητούμενων με την παρούσα) λειτουργικών αναγκών Στην ΕΡΤ έχει πραγματοποιηθεί πλήρης και λεπτομερής αποτύπωση του συνόλου των λειτουργιών και διαδικασιών της εταιρίας. Η καταγραφή έχει δομηθεί σε πολλαπλά επίπεδα λεπτομέρειας βάσει της μεθοδολογίας και του λογισμικού ARIS. Βασικό στοιχείο της μεθοδολογίας αποτελούν τα διαγράμματα ροής, τα οποία συνοδεύονται από λεπτομερή τεκμηρίωση. Στον αναλυτικότερο βαθμό καταγραφής, οι διαδικασίες αποτυπώνονται και αναλύονται σε επίπεδο θέσης εργασίας, στο οποίο περιλαμβάνεται η χρήση όλων των πόρων (πληροφοριακά συστήματα, έντυπα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός κλπ.) που απαιτούνται για την υλοποίηση κάθε ενέργειας. Στον ανάδοχο θα παραδοθεί το σύνολο των λεπτομερώς καταγεγραμμένων διαδικασιών της ΕΡΤ, καθώς και μέρος των ανασχεδιασμένων διαδικασιών στο βαθμό που θα έχουν ολοκληρωθεί κατά την έναρξη του έργου του αναδόχου. Ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών, ο οποίος πραγματοποιείται από ομάδα έργου της εταιρίας, προσεγγίζεται ανεξαρτήτως πλατφόρμας (platform independent) μελλοντικής υλοποίησης των διαδικασιών και επιδιώκει την ενοποίηση και τυποποίηση του συνόλου αυτών. Η καταγραφή και η ανάλυση των διαδικασιών θα αξιοποιηθούν από τον ανάδοχο και θα αποτελέσουν την πηγή ολοκληρωμένης πληροφόρησης αναφορικά με τις απαιτήσεις του έργου και τις ανάγκες των χρηστών. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σελ. 17 από 145

18 1.5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Το τοπικό δίκτυο εκτείνεται σε κάθε ένα από τα κτίρια της ΕΡΤ, στα οποία υπάρχει δομημένη καλωδίωση. Για την επικοινωνία με το διαδίκτυο χρησιμοποιείται ένας ειδικού τύπου server που έχει τοποθετηθεί στο DMZ και τρέχει λειτουργικό σύστημα LINUX. Η σύνδεση των παραπάνω αποτυπώνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί. VLAN ΧΡΗΣΤΩΝ PRINTERS ΡΗΓΙΛΛΗΣ INTERNET PRINTERS CAPMED VLAN ΧΡΗΣΤΩΝ VLAN ΧΡΗΣΤΩΝ PRINTERS ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ VLAN ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ PRINTERS Θεσσαλονίκη ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡM ORACLE NOTES ΕΙΔΗΣΕIΣ Σχήμα 1. Δίκτυο ΕΡΤ Ειδήσεις: Στο Ραδιομέγαρο υπάρχει το σύστημα των ειδήσεων, το οποίο έχει εφαρμογές σύνδεσης με τα πρακτορεία Reuters, AFP, ΑΠΕ, Associated Press, το Αθλητικό Αρχείο, το Ολυμπιακό Αρχείο, το Φωτογραφικό Υλικό, το Αρχείο Οπτικών Ειδήσεων, το Αρχείο Ενημερωτικών Εκπομπών και το Συντακτικό Σύστημα Ειδήσεων. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στα παραπάνω μέσω ειδικής εφαρμογής που ανοίγει WEB σελίδες (HPRESS). Οι Servers που υποστηρίζουν τις παραπάνω εφαρμογές βρίσκονται στα Computer Rooms του Ραδιομεγάρου, μέσω των οποίων έχουν πρόσβαση στα συστήματα των ειδήσεων και απομακρυσμένοι χρήστες από Κατεχάκη, Ρηγίλλης, Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για Servers IBM με τεχνολογία cluster για redundancy και τρέχουν λειτουργικό σύστημα AIX και κάποιοι Windows 2003 Server. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σελ. 18 από 145

19 Οι εφαρμογές των ειδήσεων μπορούν να είναι ορατές για συγκεκριμένους χρήστες και μέσω του INTERNET με τη χρήση ειδικού server που έχει τοποθετηθεί στο DMZ και τρέχει λειτουργικό σύστημα LINUX. Προκειμένου οι χρήστες να μπορούν να λειτουργήσουν το πρόγραμμα των ειδήσεων, έχει εγκατασταθεί εφαρμογή (WEB Client) στο PC τους και σε περίπτωση που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις πλήρεις ιδιότητες του προγράμματος και να εκμεταλλευτούν όλες τις δυνατότητες που προσφέρει, είναι εξοπλισμένοι και με τον client της ORACLE. Αυτή την στιγμή περίπου 180 υπολογιστές (σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη) έχουν ρυθμιστεί για να μπορούν να βλέπουν τα παραπάνω συστήματα και έχουν λειτουργικό σύστημα Windows XP με service pack 2 και ORACLE Client. Σχήμα 2. Αρχική Οθόνη Προγράμματος ειδήσεων στον Client VLAN: Για καλύτερη διαχείριση επικοινωνίας, ασφάλεια και έλεγχο πρόσβασης χρηστών σε εφαρμογές, το INTRANET της ΕΡΤ υλοποιεί τεχνολογίες VLAN που προγραμματίζονται και υλοποιούνται στα 3 COM Multilayer Switch 7700 (οπτικά και Ethernet). Lotus Notes Domino Mail Program: O κεντρικός Mail Server της ΕΡΤ βρίσκεται στο DMZ. Ο Server αυτός έχει εγκαταστημένο λειτουργικό Windows 2003 Server και το πρόγραμμα DOMINO της IBM. NETWORK PRINTERS: Σε κάθε εγκατάσταση της ΕΡΤ (Ραδιομέγαρο, Κατεχάκη, Ρηγίλλης και Θεσσαλονίκη) υπάρχουν δικτυακοί εκτυπωτές, προκειμένου να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητές τους περισσότεροι του ενός χρήστες μέσα από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν. Διαφημίσεις: Στην Κατεχάκη υπάρχει εγκατεστημένη η εφαρμογή των διαφημίσεων στον IBM Server με το όνομα TAZ. Μέσω της εφαρμογής αυτής γίνεται διαχείριση του ημερήσιου προγράμματος τηλεόρασης / ραδιοφώνου, οι διαφημίσεις, η τιμολόγησή τους και η προβολή / μετάδοσή τους στα διάφορα μέσα της εταιρείας. Λογιστήριο: Στο λογιστήριο υπάρχει ένας Server AIX με Oracle, που λειτουργεί με custom εφαρμογή. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σελ. 19 από 145

20 Σχήμα 3. Στην ΕΡΤ Α.Ε. υφίστανται πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές, η πλειονότητα των οποίων βασίζεται σε περιβάλλον Oracle, που εξυπηρετούν τόσο διοικητικό-οικονομικές (υποστηρικτικές) λειτουργίες όσο και λειτουργίες παραγωγής και μετάδοσης προγράμματος. Οι βασικές εφαρμογές που υποστηρίζουν, επί του παρόντος, τις οικονομικές υπηρεσίες περιγράφονται παρακάτω: Εφαρμογή γενικής - αναλυτικής λογιστικής Εφαρμογή προσωπικού - μισθοδοσίας Εφαρμογή εξωτερικών συνεργατών Εφαρμογή διαχείρισης προϋπολογισμού Εφαρμογή ροής δαπανών Εφαρμογή σύνταξης και υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών Εφαρμογή προσωρινών ισοζυγίων Εφαρμογή παρακολούθησης τιμολογίων Εφαρμογή παρακολούθησης των εκτός έδρας ταξιδιών Εφαρμογή διαχείρισης ασφαλιστικών εισφορών και άλλες Οι βασικές εφαρμογές που υποστηρίζουν τις διοικητικές υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες: Εφαρμογή οικοπέδων - κτιρίων Μητρώο παγίων Εφαρμογή αποθηκών - υλικών Εφαρμογή παρακολούθησης αποθεμάτων Εφαρμογή παρακολούθησης πορείας προμηθειών Παρακολούθηση αδειών - υπερωριών Εφαρμογή παρακολούθησης ασθενειών Υποσύστημα εκπαίδευσης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σελ. 20 από 145

21 Εφαρμογή αξιολόγησης υποψηφίων διαγωνισμού μέσω ΑΣΕΠ Εφαρμογή ελέγχου εισόδου - εξόδου προσώπων και αυτοκινήτων Εφαρμογή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου Εφαρμογή εποπτείας συμβάσεων Εφαρμογή Lotus Notes και άλλες Άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στην ΕΡΤ Α.Ε. είναι: Εφαρμογή διαχείρισης αρχείων Εφαρμογή διαφημίσεων Εφαρμογή ειδήσεων Εφαρμογή μισθωμένου προγράμματος Εφαρμογή προγραμματισμού ροής προγράμματος και άλλες ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σελ. 21 από 145

22 1.6. ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέσω της λειτουργικότητας του συστήματος θα υποστηριχθούν οι εσωτερικές λειτουργίες των διευθύνσεων της ΕΡΤ και οι διαδικασίες συναλλαγών με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους εξωτερικούς συνεργάτες. Επειδή το ΟΠΣΔ καλύπτει λειτουργικές περιοχές με τελείως διαφορετικά αντικείμενα, το σύστημα θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες διαφορετικών ομάδων χρηστών. Η κάθε ομάδα έχει διαφορετικές απαιτήσεις από το σύστημα και διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης στα υποσυστήματα. Ο συνολικός αριθμός των χρηστών των εφαρμογών του συστήματος (συμπεριλαμβανομένων όλων των λειτουργικών περιοχών) ανέρχεται στους πεντακόσιους (500) χρήστες. Ο αριθμός αυτός κατανέμεται ως ακολούθως: τουλάχιστον 2 χρήστες με δυνατότητες τροποποίησης, ανάπτυξης και διαχείρισης εφαρμογών του συστήματος (developers), τουλάχιστον 488 με δυνατότητες πλήρους χρήσης του λογισμικού, σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε θέσης εργασίας (heavy users) και έως 10 χρήστες με δυνατότητα ανάγνωσης μόνο (viewers). Ειδικά για το υποσύστημα Διαχείρισης Τηλεοπτικών Προγραμμάτων απαιτούνται τουλάχιστον ογδόντα (80) άδειες χρήσης, οι οποίες θα κατανεμηθούν στις άνω κατηγορίες χρηστών ανάλογα με τις ανάγκες που θα διαπιστωθούν κατά την περίοδο της μελέτης εφαρμογής. Οι άδειες αυτές συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό αριθμό των πεντακοσίων (500) χρηστών του ΟΠΣΔ. Ο σχεδιασμός του ΟΠΣΔ θα πρέπει να προβλέπει δυνατότητα μελλοντικής αύξησης των χρηστών. Στην οικονομική του προσφορά ο διαγωνιζόμενος οφείλει να αναφέρει το αναλυτικό και αθροιστικό κόστος των κάθε είδους αδειών λογισμικού (π.χ. του RDBMS, του ERP, του λειτουργικού συστήματος κλπ.) Η ΕΡΤ διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει το συνολικό αριθμό χρηστών κατά τη σύμβαση με τον Ανάδοχο, όπως αναφέρεται στη διακήρυξη. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σελ. 22 από 145

23 1.7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σχετικά με την ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στα εξής στοιχεία: Διασφάλιση της εγκυρότητας των δεδομένων που περιέχονται σε αυτό. Διασφάλιση της μη αποποίησης εκτέλεσης εργασιών και επεξεργασίας δεδομένων που περιέχονται στο σύστημα (non-repudiation). Διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων με διαδικασίες λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup). Εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών αλλά και του περιορισμού της πρόσβασης στο σύστημα, σε επίπεδο χειριστή, σύμφωνα με τις ανάγκες της ΕΡΤ (access control and authorization). Παροχή μηχανισμών εξακρίβωσης της ταυτότητας του χρήστη (authentication). Παροχή μηχανισμών καταγραφής της ταυτότητας του χρήστη και των ενεργειών του σε μη προσβάσιμο από τρίτους μέσο (auditing). Προστασία από επιθέσεις με στόχο τη διακοπή της υπηρεσίας (denial of service attacks). Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την προστασία της διαθεσιμότητας και της ακεραιότητας των πληροφοριών, αναζητώντας και εντοπίζοντας με μεθοδικό και συστηματικό τρόπο τα τεχνικά μέσα και τις οργανωτικό-διοικητικές διαδικασίες οι οποίες είναι αναγκαίες για την επαρκή ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών, μέσων και υποδομών. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σελ. 23 από 145

24 1.8. ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Για την επιτυχή εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης, απαιτείται η αντιμετώπιση με συνέπεια από τον ανάδοχο μια σειράς θεμάτων: Η αναλυτική καταγραφή της υφισταμένης κατάστασης λειτουργίας των εφαρμογών της ΕΡΤ οι οποίες θα διατηρηθούν και με τις οποίες το ΟΠΣΔ θα συνδεθεί μέσω διεπαφών που θα αναπτυχθούν από τον ανάδοχο για το σκοπό αυτό. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι ο εντοπισμός των ιδιαίτερων παραμετροποιήσεων που πρέπει να γίνουν ώστε να υπάρξει απρόσκοπτη λειτουργία. Η συμμετοχή από πλευράς της ΕΡΤ, στην παραπάνω διαδικασία των υπευθύνων των επιχειρησιακών εφαρμογών και των υπευθύνων Μηχανογράφησης - Πληροφορικής, έτσι ώστε να καλυφθούν όλες οι επιπλέον απαιτήσεις της εταιρείας. Η μετάβαση στο ΟΠΣΔ να γίνει με στόχο τη μη διαταραχή των λειτουργιών της εταιρείας. Η διαδικασία ελέγχων να εγγυηθεί την ομαλή και αδιάλειπτη λειτουργία της εταιρείας με τις νέες εφαρμογές. Η μετάπτωση των εφαρμογών και των δεδομένων, από το υπάρχον περιβάλλον στο νέο, αποτελεί κομβικό σημείο αναφοράς στην προτεινόμενη λύση και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής προκειμένου να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων αλλά και των διοικητικοοικονομικών υπηρεσιών της εταιρείας. Η απόλυτη κάλυψη των αναγκών λειτουργικότητας και η μεταφορά τους σε λογισμικό αποτελεί το κύριο ζητούμενο από τον ανάδοχο. Η αποτυχία πλήρους εξυπηρέτησης των αναγκών με τρόπο εύληπτο και αποδοτικό ενδέχεται να οδηγήσει στην απόρριψη του πληροφοριακού συστήματος. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κατάλληλα η ενδεχόμενη ανάγκη διαφοροποίησης (προσαρμογής) κάθε περιοχής εφαρμογής. Η ευκολία προσαρμογής των χρηστών στο εφαρμοζόμενο πληροφοριακό σύστημα, τυπικό πρόβλημα εφαρμογής μηχανογραφικής λύσης σε μεγάλο εργασιακό χώρο, θα πρέπει να απαιτεί την ελάχιστη προσπάθεια από μέρους του χρήστη, ώστε να περιοριστεί το μεσοδιάστημα προσαρμογής και να μειωθεί ο κίνδυνος απόρριψης του συστήματος από το χρήστη. Το σύστημα θα πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του χρήστη. Πολύ σημαντικό θέμα αποτελεί η διερεύνηση θεμάτων δια-λειτουργικότητας λοιπών πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία είτε ήδη λειτουργούν είτε αναπτύσσονται είτε προβλέπονται και τα οποία σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τη λειτουργία της εταιρείας. Η ύπαρξη διαρκούς και καλής ποιότητας τεχνική υποστήριξη. Κατά την υλοποίηση του έργου ο ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη: Της έγκαιρης προμήθειας και εγκατάστασης υλικού και λογισμικού Της υλοποίησης ρυθμίσεων και παραμετροποιήσεων που απαιτούνται για την καλή λειτουργία του συστήματος, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις προδιαγραφές και την τεχνική του πρόταση Της παροχής σχετικού υλικού τεκμηρίωσης για τον εξοπλισμό αλλά και όποιες επιπλέον ενέργειες εγκατάστασης και παραμετροποίησης έγιναν επ αυτού, το οποίο θα επικαιροποιείται σε κάθε φάση μεταβολής. Της ενημέρωσης και εκπαίδευσης τεχνικών και χρηστών της ΕΡΤ σε όποιο αντικείμενο ο Ανάδοχος κρίνει απαραίτητο και περιγράφει στην πρότασή του. Της ασφαλούς και χωρίς περιθώρια ρίσκου για την εταιρεία μετάπτωσης των δεδομένων στο νέο παραγωγικό σύστημα ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σελ. 24 από 145

25 Της κατάρτισης και εκτέλεσης δοκιμών υψηλού φόρτου (stress tests) για το σύνολο του συστήματος σε συνεργασία με τους εκπροσώπους και το τεχνικό προσωπικό της ΕΡΤ και των εξουσιοδοτημένων χρηστών. Ο διαγωνιζόμενος καλείται να περιγράψει στην πρότασή του συγκεκριμένα εργαλεία που συνιστά ή που θα χρησιμοποιήσει για την προετοιμασία και εκτέλεση τέτοιων δοκιμών Της πιστοποίησης καλής λειτουργίας εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, όπου αυτό έχει εφαρμογή και σύμφωνα με τα όσα περιγράφει η πρότασή του και οι Πίνακες Συμμόρφωσης Της παροχής τεχνικής υποστήριξης σύμφωνα με το πλαίσιο που οριοθετείται από τους Πίνακες Συμμόρφωσης και την πρότασή του. Οι διαστάσεις, η κρισιμότητα αλλά και οι εξειδικευμένες επιχειρησιακές απαιτήσεις που χαρακτηρίζουν την ΕΡΤ υπαγορεύουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις τόσο για τις ιδιότητες των επιμέρους τμημάτων του εξοπλισμού, όσο και για τον γενικότερο σχεδιασμό της λύσης που θα προτείνει ο διαγωνιζόμενος. Συμβατότητα και ομαλή ολοκλήρωση Η λύση που θα προταθεί θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την υφιστάμενη τεχνολογική υποδομή της ΕΡΤ Α.Ε., όπως και τους γενικότερους επιχειρησιακούς της στόχους που αφορούν ενοποίηση τεχνολογιών, υποδομών, εφαρμογών και δεδομένων (enterprise integration). Συγκεκριμένα, ο διαγωνιζόμενος στην πρότασή του θα πρέπει να περιγράφει και να τεκμηριώνει: o o o Τα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου εξοπλισμού και της μεθόδου υλοποίησης της συνολικής υποδομής που εγγυώνται την ομαλή συνεργασία και διασύνδεση με την υφιστάμενη υποδομή. Για τις περιπτώσεις όπου ο εξοπλισμός που προδιαγράφεται, πρόκειται να φιλοξενήσει υπάρχον λογισμικό/εφαρμογές, πρέπει να τεκμηριώνεται η πλήρης συμβατότητα αυτών. Τα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου περιβάλλοντος που εξασφαλίζουν τη δυνατότητα της ΕΡΤ να θέσει σε λειτουργία υφιστάμενες εφαρμογές με τα υπάρχοντα εργαλεία και την τεχνογνωσία που διαθέτει. Τα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης λύσης και τη μεθοδολογική προσέγγισή του για την ολοκλήρωσή της, που εξασφαλίζουν την ομαλή ένταξη του τελικού συστήματος στη δικτυακή υποδομή της ΕΡΤ, χωρίς ανεπιθύμητες παρενέργειες σε υπαρκτά συστήματα που ήδη λειτουργούν. Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να περιγράψει και να τεκμηριώσει οποιαδήποτε σημεία της προτεινόμενης λύσης παρεκκλίνουν από τις παραπάνω κατευθύνσεις, όπως επίσης και τον τρόπο με τον οποίο δεσμεύεται να εξομαλύνει και να επιλύσει τα όποια σχετικά προβλήματα και παρενέργειες. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σελ. 25 από 145

26 1.9. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ Γενικές Αρχές Πληροφοριακού Συστήματος Τα συστήματα που θα εγκατασταθούν θα είναι τεχνολογίας αιχμής και «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), δηλαδή θα παρέχουν ανεξαρτησία από συγκεκριμένο προμηθευτή και θα χρησιμοποιούν πρότυπα που θα διασφαλίζουν: Ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των επιμέρους λειτουργικών εφαρμογών και συστημάτων της ολοκληρωμένης λύσης, Τη δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή / και συστημάτων τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα, Την επεκτασιμότητα των μηχανογραφικών συστημάτων και εφαρμογών χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους. Η ανοικτή αρχιτεκτονική θα ακολουθηθεί τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού (εύκολη διασύνδεση, επέκταση, αντικατάσταση μερών κλπ) όσο και σε επίπεδο λογισμικού εφαρμογών (π.χ. αρθρωτός σχεδιασμός, επέκταση λειτουργικότητας, ύπαρξη APIs κλπ). Επιπλέον, είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού. Το σύστημα θα έχει αρχιτεκτονική τουλάχιστον 3-tier για την ευελιξία της κατανομής του κόστους μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα. Η λειτουργία των επιμέρους συστημάτων και εφαρμογών που θα αποτελέσουν διακριτά τμήματα του πληροφοριακού συστήματος, θα γίνεται σε ένα ενιαίο περιβάλλον, το οποίο θα αποτελέσει το βασικό «χώρο εργασίας» για τους εργαζόμενους των διαφόρων διευθύνσεων της ΕΡΤ. Στόχοι του σχεδιασμού πρέπει να είναι οι εξής: Επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ομοιομορφίας στις διεπαφές μεταξύ των διαφόρων εφαρμογών και στον τρόπο εργασίας αυτών Επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης, όσον αφορά στις διεπαφές των χρηστών με τις εφαρμογές Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει συστήματα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την ευκολία διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, τη δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στο χρήστη και για την αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος, καθώς και τη δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης στα δεδομένα με χρήση υπηρεσιών καταλόγου συμβατών με το πρωτόκολλο LDAP V3. Θα πρέπει να διασφαλίζονται τα ακόλουθα: Το περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών θα πρέπει να στηρίζεται σε διεθνή πρότυπα και πρωτόκολλα Ανοικτά τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα συστήματα διεπαφής με προγράμματα τρίτων Ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας Ανοικτό περιβάλλον ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα συστήματα Ακόμη, στην περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιμοποιήσει σουίτα εργαλείων διαχείρισης των συστημάτων, απαιτείται: Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας του χρήστη με το σύστημα (GUI) για την αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους, Να υποστηρίζονται, επίσης, keyboard shortcuts για κάθε λειτουργία της εφαρμογής που θα είναι προσβάσιμη μέσω point-and-click interface, ανεξαρτήτως επιλεγμένης γλώσσας πληκτρολογίου. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σελ. 26 από 145

27 Ενσωμάτωση στα υποσυστήματα άμεσης υποστήριξης βοήθειας (online help) και οδηγιών προς τους χρήστες ανά διαδικασία ή και οθόνη, καθώς και εμφάνιση μηνυμάτων σφαλμάτων (error messages). Δυνατότητα χρησιμοποίησης από το χρήστη συγκεκριμένων προσχεδιασμένων αναφορών που θα περιέχουν πληροφορίες για την ανάλυση των βασικών διαδικασιών, καθώς και τη δυνατότητα για δημιουργία ad-hoc αναφορών για την ανάλυση συγκεκριμένων παραμέτρων και υποθέσεων. Δυνατότητα άμεσης σύνδεσης των αναφορών κατά τη δημιουργία τους με επίπεδα ταυτοποίησης (authorization) και ασφάλειας. Δυνατότητα στατιστικής επεξεργασίας στοιχείων. Άμεση ανταλλαγή επεξεργάσιμων στοιχείων από και προς εργαλεία υποστήριξης εργασιών γραφείου. Δυνατότητα συνδυασμού και επεξεργασίας στοιχείων τόσο από εσωτερικές όσο και από εξωτερικές πηγές πληροφόρησης. Η ανάλυση και παρουσίαση των πληροφοριών θα πρέπει να γίνεται με την κατά περίπτωση πιο πρόσφορη μορφή (πίνακες, γραφικά, στατιστικά κλπ). Δυνατότητα εξαγωγής του συνόλου των αναφορών και των στατιστικών του συστήματος σε διαφορετικές ηλεκτρονικές μορφές αρχείων για την κατά περίπτωση καλύτερη αξιοποίησή τους (π.χ. ιστοσελίδες, απλό κείμενο, έγγραφα PDF, έγγραφα Word / Excel, σχεσιακοί πίνακες κλπ). Το παρεχόμενο λογισμικό του ΟΠΣΔ θα πρέπει απαραίτητα να στηρίζεται σε open standards, SOA (Service Oriented Architecture) και προγραμματιστικό API (Application Programming Interface), το οποίο να επιτρέπει πλήρη προσπέλαση στις υπηρεσίες του. Το API πρέπει να είναι τεκμηριωμένο, να βασίζεται σε τεχνολογίες web services και να παρέχεται με άμεση λειτουργικότητα (out-of-the-box). Η αρχιτεκτονική SOΑ θα βοηθήσει την ΕΡΤ να επιτύχει: Για τις υπηρεσιακές μονάδες: Πολύ μεγάλη ευελιξία στην υλοποίηση νέων διαδικασιών, όπου απαιτούνται, και βελτιστοποίηση των υφιστάμενων μέσω της αξιοποίησης και επαναχρησιμοποίησης κάποιων standard services ή τη δημιουργία νέων service groups. Για την πληροφορική: Ομοιογενή και μεθοδική υλοποίηση, τροποποίηση, επέκταση, σύνθεση και ολοκλήρωση των πληροφοριακών συστημάτων. Για την ευθυγράμμιση των εργασιών των μονάδων με την πληροφορική (Business and IT Alignment): Να χρησιμοποιήσει τα services και τις διαδικασίες γενικότερα ως γέφυρα η οποία θα ευθυγραμμίζει Business με IT ώστε να συνεισφέρει στη γενικότερη στρατηγική ευελιξία της ΕΡΤ και στη δυνατότητά της να ανταποκρίνεται στρατηγικά στις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ο Ανάδοχος πρέπει να σχεδιάσει τη μετάβαση στο νέο σύστημα λαμβάνοντας υπόψη ότι το πληροφοριακό σύστημα θα λειτουργήσει αρχικά πιλοτικά. Στο πλαίσιο της πιλοτικής λειτουργίας ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει την καταχώρηση δεδομένων (data entry) στο σύστημα, για μέρος από τα τηρούμενα χειρογραφικά αρχεία που διαθέτουν οι Διευθύνσεις που θα ενταχθούν στην πιλοτική λειτουργία. Ο Ανάδοχος θα παράσχει την εποπτεία και τις τεχνικές συμβουλές του στο αρμόδιο προσωπικό της ΕΡΤ που θα αναλάβει την καταχώρηση δεδομένων κατά τη διάρκεια της εγγυητικής περιόδου Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική Λύση Για την τεχνική ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος προτείνεται να εγκατασταθούν κεντρικοί εξυπηρετητές με όλες τις εφαρμογές και τα δεδομένα των διαφόρων λειτουργικών περιοχών (application, database servers κλπ). Το μοντέλο λειτουργίας που θα εφαρμοστεί θα είναι τουλάχιστον 3-tier με υποστήριξη Web. Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται το μοντέλο λειτουργίας όπως αυτό θα πρέπει να ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σελ. 27 από 145

28 εφαρμοστεί στο προς υλοποίηση πληροφοριακό σύστημα. Περιλαμβάνει τρία τουλάχιστον λογικά επίπεδα (tiers): - Το επίπεδο δεδομένων (data tier), που είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση δεδομένων. - Το επίπεδο εφαρμογών (application tier), που ενσωματώνει τη λογική των εφαρμογών (business logic), δηλαδή όλους τους επιχειρησιακούς κανόνες (business rules) που διέπουν τη λειτουργία της κάθε εφαρμογής. - Το επίπεδο χρηστών (client tier), που είναι υπεύθυνο για τη διεπαφή με τον τελικό χρήστη και την παρουσίαση των δεδομένων. Οι διαφορετικές ομάδες χρηστών θα διαθέτουν διαφορετικά δικαιώματα όσον αφορά στην πρόσβαση στις εφαρμογές και την πληροφορία. Οι εφαρμογές θα πρέπει να είναι πλήρως web-based - προκειμένου να είναι δυνατή η απομακρυσμένη πρόσβαση σε αυτές μέσω του διαδικτύου -, να μην απαιτούν την εγκατάσταση στον Η/Υ του χρήστη επιπλέον λογισμικού πέρα του browser και των αντίστοιχων plug-ins και η λειτουργικότητά τους να μην εξαρτάται από τον web browser ή το λειτουργικό σύστημα των σταθμών εργασίας των χρηστών (clients). Μια ενδεικτική φυσική αρχιτεκτονική των υποδομών παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα. Ο διαγωνιζόμενος μπορεί να διαφοροποιηθεί σε σχέση με την ενδεικτική αρχιτεκτονική του σχήματος, διασφαλίζοντας όμως την απαιτούμενη ποιότητα υπηρεσιών. Διευκρινίζεται ότι το πλήθος των στοιχείων που συνθέτουν το σύστημα (π.χ. Διακομιστές Εφαρμογών) δεν εμφανίζεται στο σχήμα, δίνοντας στον Υποψήφιο Ανάδοχο την ευελιξία να προτείνει κατά την κρίση του τη βέλτιστη σύνθεση. Η λύση που θα προτείνει ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργική και συμβατή με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί σε σχέση με το έργο. Για το σκοπό αυτό η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτική αιτιολόγηση της συμβατότητας, η οποία ενισχύεται με τη, μεταξύ άλλων, εξασφάλιση διασυνδεσιμότητας μέσω της ύπαρξης APIs καθώς και υποστήριξη προτύπου XML για την ανταλλαγή της πληροφορίας. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σελ. 28 από 145

29 Σχήμα 4. Ενδεικτική Αρχιτεκτονική ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σελ. 29 από 145

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιανουάριος 2009 «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων οργάνωσης, στρατηγικού σχεδιασμού, δικαίου εταιρειών, φορολογίας, λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης Σύμβουλοι ανάπτυξης ικαιούχοι Ενισχύσεων Η Επιχείρηση είναι υφιστάμενη με

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση και Μετάδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών 2007. Συνέντευξη Τύπου ΖΑΠΠΕΙΟ 12/09/2007

Συγκέντρωση και Μετάδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών 2007. Συνέντευξη Τύπου ΖΑΠΠΕΙΟ 12/09/2007 Συγκέντρωση και Μετάδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών 2007 Συνέντευξη Τύπου ΖΑΠΠΕΙΟ 12/09/2007 ΥΠΕΣΔΔΑ Πάτροκλος Γεωργιάδης, Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΣΔΔΑ Γιάννης Ζαννετόπουλος, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9) ΤΜΗΜΑ γ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 15 Ταχ. Κώδικας: 176 76-Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα Μια νέα Ψηφιακή Στρατηγική Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι Στόχοι της εφαρμογής του Τι θα αλλάξει για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης Μια Νέα Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

NEWSASSET ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ

NEWSASSET ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο και ασφαλές πληροφοριακό σύστημα Λήψης, Παραγωγής, Αρχειοθέτησης, Διαχείρισης, Διανομής Ειδήσεων (κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά), καθώς και Ελέγχου Ροής Εργασίας. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1 ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 1.1 Τι είναι Οργάνωση...17 1.1.1 Ορισμοί...18 1.1.2 Στελέχωση μιας Επιχείρησης...20 1.2 Μορφές Οργανισμών και Επιχειρήσεων...21 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 Προσδοκίες Τελικών Χρηστών Αμεσότητα και Ευκολία Χρήσης Βέλτιστη Σύνδεση Αξιοπιστία και Ασφάλεια ΤΕΕ -10Ιαν, 2005 2 Προκλήσεις για τους Παρόχους Φιλικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. 4. Η υπ αριθµ. 74713/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β 30-12-2010) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. 4. Η υπ αριθµ. 74713/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β 30-12-2010) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β4Μ9Ν-Π3Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Δεκεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 47473 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΗΕΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Βραδιών Προσωπικού (Roster MaSter)

Διαχείριση Βραδιών Προσωπικού (Roster MaSter) Διαχείριση Βραδιών Προσωπικού (Roster MaSter) Το Roster MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR MaSter, αποτελεί το λογισμικό ενός ολοκληρωμένου συστήματος, που έχει στόχο, να καλύψει πλήρως τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο απόφοιτος του τμ. Λογιστικής ονομάζεται «Πτυχιούχος Λογιστής» και έχει κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα με βάση Π.Δ. του 1989: - Τηρεί λογιστικά βιβλία και

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Γενικές Αρχές Οργάνωσης Λογιστηρίου Δικαιολογητικά Έγγραφα και Οργάνωση αυτών Εισαγωγή 15

περιεχόμενα Γενικές Αρχές Οργάνωσης Λογιστηρίου Δικαιολογητικά Έγγραφα και Οργάνωση αυτών Εισαγωγή 15 περιεχόμενα Εισαγωγή 15 Κεφ. Ιο Γενικές Αρχές Οργάνωσης Λογιστηρίου 1.1. Έννοια οργάνωσης 24 1.2. Οργάνωση λογιστηρίου 26 1.2.1. Προβλήματα διάρθρωσης οργανωτικού σχεδίου 27 1.2.2. Λειτουργικές βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο.

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο. Εταιρικό Ιστορικό Η Sector αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Ελληνικά εταιρικά σχήματα στο χώρο των Συστημάτων και Υπηρεσιών Ασφαλείας. Από το 1976 η εταιρία σχεδιάζει, εγκαθιστά και υποστηρίζει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις στοιχείων τεκμηρίωσης φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο της δράσης digi-content

Απαιτήσεις στοιχείων τεκμηρίωσης φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο της δράσης digi-content ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1 Ανάλυση των επιτρεπόμενων δαπανών «Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού» Περιλαμβάνονται δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού κάθε μορφής ΤΠΕ που κρίνεται από τον δικαιούχο αναγκαίος για την

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα με την Νέα Αρχιτεκτονική: - Επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση σε λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, 325 Δήμοι από 1034 Δήμους

Ειδικότερα με την Νέα Αρχιτεκτονική: - Επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση σε λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, 325 Δήμοι από 1034 Δήμους Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Ορεστιάδας για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» 1. Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών Κτίρια, εγκαταστάσεις & περιβάλλων χώρος Μηχανήματα Εξοπλισμός παραγωγής Λοιπός Εξοπλισμός Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 Διαλειτουργικότητα/ διασυνδεσιμότητα μεταξύ των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους ασφαλιστικούς φορείς Στόχοι Τυποποίηση/συντήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ :

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ Διαχείρισης Παραγωγής & Διαχείρισης Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΕΡΓΟ: «Διαχείριση Παραγωγής &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» CPV 79211200-8

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» CPV 79211200-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 9-12- 2014 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πολιτική χρέωσης αρχειακού υλικού

Θέμα: Πολιτική χρέωσης αρχειακού υλικού 09.10.2013 Θέμα: Πολιτική χρέωσης αρχειακού υλικού 1. Εισαγωγή Mετά τη μεταφορά του αρχειακού υλικού (τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού) στο νέο κτίριο του Αρχείου του ΡΙΚ, αποφασίζεται η εφαρμογή τιμολογιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας Project Training & Consulting Ltd Διοργάνωση Σεμιναρίων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μπορείτε να εκπαιδεύσετε όλα τα στελέχη του μόνο από 590,00 (η προσφορά ισχύει έως τέλος Μαρτίου 2015) Επίκαιρη Πρόταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ Κάθε πρόταση ΕΤΑΚ θα πρέπει να αφορά εφαρμοσμένη έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, πιλοτικές δοκιμές και επιδεικτικά έργα, αλλά όχι βασική έρευνα. Για τη συμπλήρωση του ΤΔΕ θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ KAI ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στόχος του παρόντος Έργου, είναι η εγκατάσταση ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου Διοικητικού οικονομικού συστήματος πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ Πιο κάτω αναφέρονται οι συνήθεις επιλέξιμες δαπάνες όπως αυτές καταγράφονται στις δημοσιεύσεις των επιδοτούμενων προγραμμάτων μέσω ΕΣΠΑ τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Χάρις Τσίγκου, Ειδικός Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ Η συμβιωτική σχέση τηλεόρασης και αθλητισμού Πορεία ευθέως ανάλογη της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 24-105 64 Aθήνα ΠPOΣ: Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : X. Ανδρουτσάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρ. 862 Αθήνα, 1-11-2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (ΠΟΣΠΕΡΤ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (ΠΟΣΠΕΡΤ) Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο Σ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Τ Μ ε σ ο γ ε ί ω ν 4 3 2 1 5 3 4 2 Α γ ί α Πα ρ α σ κ ε υ ή Τ η λ. + 3 2 1 0 6 0 6 6 2 6 6 F a x + 3 2 1 0 6 0 6 6 2 6

Διαβάστε περισσότερα

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. 032866312 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 26/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/128877 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

εύχρηστες και καινοτόμες εφαρμογές

εύχρηστες και καινοτόμες εφαρμογές E-COMMERCE OPEN API ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Αποθήκη Προσωπικό ΟΘΟΝΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Πελάτες Εστιάστε στη σταθερή ανάπτυξη ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟμε εύχρηστες και καινοτόμες εφαρμογές ΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Απρίλιος 2012 1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Το Πράσινο Ταμείο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις»

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» «Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG),

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση Εργασίας. Αναβαθμισμένες υπηρεσίες για όλους ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ

Επιθεώρηση Εργασίας. Αναβαθμισμένες υπηρεσίες για όλους ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ Επιθεώρηση Εργασίας Αναβαθμισμένες υπηρεσίες για όλους ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ ΣΏΜΑ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος ωρομέτρησης του προσωπικού του Πανεπιστημίου Πειραιώς».

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος ωρομέτρησης του προσωπικού του Πανεπιστημίου Πειραιώς». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση: Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Καραολή & Δημητρίου 80 Πειραιάς 18534 Τηλ.: 210 4142371 Fax: 210 4142469 Πειραιάς, 30-06-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 20144184

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

Για τη Διαχειριστική Υποστήριξη των έργων (διαχειριστές έργων)

Για τη Διαχειριστική Υποστήριξη των έργων (διαχειριστές έργων) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014. Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014. Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014 «e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ» Αθήνα 8.10.2014 Προς κάθε ενδιαφερόμενο 1 Διευκρινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο

Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο τρίπτυχο: Πελάτες, Συνεργάτες, Στελέχη. Δημιουργώντας πολύπλευρη προστιθέμενη αξία και παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ 1. Σκοπός Ο Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του Συνδέσμου σκοπό έχει να προτρέπει τα μέλη του Συνδέσμου στο να κατανοούν και να εφαρμόζουν συστηματοποιημένους

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ΥΠΕΣ Mάρτιος 2013 Η Πολιτική μας Η συρρίκνωση κατά 60% της κρατικής χρηματοδότησης για τους ΟΤΑ τα τελευταία χρόνια, καθώς και η ανάγκη για τη στήριξη, τον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων TRACER FACTORY Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

1. Στρατηγικός Σχεδιασµός και Στόχοι για τον εκσυγχρονισµό των ιχθυοσκαλών.

1. Στρατηγικός Σχεδιασµός και Στόχοι για τον εκσυγχρονισµό των ιχθυοσκαλών. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΙΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ Εισαγωγικό Σηµείωµα Ο Οργανισµός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ αµέσως µετά την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ.

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07/02/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1751/706415

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. πρωτ.:4402/a2-2592 Ταχ. /νση: Πειραιώς 46

Διαβάστε περισσότερα

Τα Χαρακτηριστικά µας I

Τα Χαρακτηριστικά µας I d.d. Synergy Hellas Τα Χαρακτηριστικά µας I Οι Σύµβουλοί µας Η Φιλοσοφία µας Οι Ικανότητές µας υναµική & Έµπειρη οµάδα Συµβούλων Μέση Εµπειρία > 7 χρόνια Ενεργοί Σύµβουλοι µε Εµπειρία 17 ετών Οµαδικό πνεύµα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Manxper. Growth Ratios. Sophisticated ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Manxper. Growth Ratios. Sophisticated ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Manxper 1Q Sophisticated Growth Ratios ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Ταυτότητα 3 - Στελέχη 4 - Όραμα/Αξίες 5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Οικονομική Διαχείριση 6 - Λογιστική Παρακολούθηση 8 - Φοροτεχνική Διεκπεραίωση 9 -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών" με κωδικό MIS 377754 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών με κωδικό MIS 377754 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΡΙΤ Α.Ε. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΡΙΤ Α.Ε. Η ΝΕΡΙΤ, σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο (παρ. 1 του άρθρου 15 του 4173/2013), προσλαμβάνει το προσωπικό της, μεταξύ άλλων, με συμβάσεις εργασίας αορίστου ή ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α'

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα