πισκόπηση της Αγοράς Πετρελαιοειδών στην Ελλάδα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "πισκόπηση της Αγοράς Πετρελαιοειδών στην Ελλάδα"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίµων και Λιπαντικών πισκόπηση της Αγοράς Πετρελαιοειδών στην Ελλάδα Ευριπίδης Λόης Καθηγητής

2 Περίληψη Ανάλυση του Κλάδου Νοµικό Πλαίσιο Περιγραφή Σχετικών Αγορών Συµπεράσµατα οµικά Προβλήµατα Λαθρεµπόριο Νοθεία Αιτίες Συµπεράσµατα -Συζήτηση

3 Νοµικό Πλαίσιο Νόµος υπ αριθ / 2002 «Οργάνωση της Αγοράς Πετρελαιοειδών και Άλλες ιατάξεις» Τροποποιήσεις: ν /2005, ν /2005 Η ελληνική αγορά πετρελαιοειδών χωρίζεται σε τρία επίπεδα: α. ιύλισης β. Εµπορίας γ. Λιανικής ιάθεσης Για κάθε επίπεδο προβλέπεται ειδική άδεια.

4 Άδεια ιύλισης Χορηγείται µόνο σε Ανώνυµες Εταιρείες ή νοµικά πρόσωπα αντίστοιχης µορφής, µε έδρα στην Ε.Ε. Προµηθεύουν: Εταιρείες Εµπορίας. Συνεταιρισµούς ή Κοινοπραξίες Πρατηριούχων. Μεγάλους τελικούς καταναλωτές. Ένοπλες υνάµεις.

5 Άδεια Εµπορίας Επιτρέπει την προµήθεια πετρελαιοειδών σε: Πρατήρια. Μεγάλους Τελικούς Καταναλωτές. Τελικούς καταναλωτές µε ίδιους αποθηκευτικούς χώρους. Προβλέπονται 5 κατηγορίες άδειας εµπορίας: Όλων των υγρών καυσίµων στην εγχώρια αγορά (Α) Αφορολόγητων ναυτιλιακών (Β1) ή αεροπορικών (Β2) καυσίµων. Υγραερίου (Γ). Ασφάλτου ( ). Οι άδειες ισχύουν για ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Προϋποθέσεις για ίδιους αποθηκευτικούς χώρους και ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο.

6 Άδεια Λιανικής ιάθεσης Χορηγείται από τις κατά τόπους Νοµαρχίες. Αφορά τη διάθεση προϊόντων σε τελικούς καταναλωτές. Συνεταιρισµοί, κοινοπραξίες πρατηριούχων και ανεξάρτητα πρατήρια µπορούν να απευθύνονται στα διυλιστήρια χωρίς τη µεσολάβηση εταιρειών εµπορίας.

7 Απεικόνιση της αγοράς (ν / 2002) ΑΡΓΟ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΑ «Α.Π.» ΒΕΝΖΙΝΗ ΠΕΤ. ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΤ. ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΓΡ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΚΑΦΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΜΕ ΣΗΜΑ ΠΩΛΗΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

8 Αποθέµατα Ασφαλείας Τηρούνται αποκλειστικά στην ελληνική επικράτεια. Αφορούν όλα τα κλάσµατα πετρελαίου (ελαφρά, µεσαία και βαριά), ώστε να καλύπτονται οι υποχρεώσεις της χώρας σε περιόδους κρίσεων.

9 Υπόχρεοι Τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλείας Εισαγωγείς αργού πετρελαίου, πετρελαιοειδών ηµικατεργασµένων προϊόντων για την εγχώρια αγορά ή Ύψος Αποθέµατος = 90/365 των καθαρών εισαγωγών του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους Καθαρές Εισαγωγές = [Εισαγωγές[ Εξαγωγές] [Τελικό Απόθεµα Αρχικό Απόθεµα] [ ιάθεση στη ιεθνή Ναυσιπλοΐα] Οι ποσότητες, οι οποίες προέρχονται από διακίνηση εκ µέρους άλλου κατόχου ιύλισης ή εµπορίας υπολογίζονται στο αλγεβρικό άθροισµα του κατόχου άδειας ο οποίος τις διακίνησε πρώτος.

10 Υπόχρεοι Τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλείας Οι µεγάλοι τελικοί καταναλωτές που εισάγουν προϊόντα για ίδια κατανάλωση. Ύψος Αποθέµατος = 90/365 των καθαρών εισαγωγών του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους Τα παραπάνω όρια µπορεί να µεταβάλλονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Τα αποθέµατα ασφαλείας τηρούνται σε αποθηκευτικούς χώρους οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί ως Αποθήκες Τήρησης Αποθεµάτων ασφαλείας σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τήρησης Αποθεµάτων ασφαλείας.

11 Υπόχρεοι Τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλείας Στα αποθέµατα ασφαλείας προσµετρώνται: Oι ποσότητες προιόντων που χρησιµοποιούνται για λειτουργικές ανάγκες των υπόχρεων Οι ποσότητες που µεταφέρονται µε πλοία που βρίσκονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας, µε σκοπό να τροφοδοτήσουν εγκαταστάσεις κατόχων αδείας διύλισης ή εµπορίας στην Ελληνική Επικράτεια

12 Υπόχρεοι Τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλείας Οι κάτοχοι άδειας διύλισης, για την υποχρέωσή τους τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας : Εχουν τη δυνατότητα να φυλάσσουν αποθέµατα σε αργό πετρέλαιο ή ηµικατεργασµένα ή Πετρελαιοειδή Προϊόντα Εφόσον καλύπτουν µέρος των αναγκών τους από αργό Πετρέλαιο που παράγεται στη χώρα, µπορούν να αφαιρούν τις ποσότητες αυτές από τη συνολική ποσότητα των αποθεµάτων, τα οποία υποχρεούνται να φυλάσσουν κατά το ποσοστό που οι ποσότητες αυτές συµµετέχουν στο σύνολο του διυλιζόµενου πετρελαίου. Οι αφαιρούµενες αυτές ποσότητες δεν µπορούν να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 25% της συνολικής κατανάλωσης της χώρας.

13 Υπόχρεοι Τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλείας Οι υπόχρεοι τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας, µπορούν να αναθέτουν σε τρίτο την τήρηση των ποσοτήτων που πρέπει να τηρούν. Η σχετική σύµβαση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους και να αφορά αποκλειστικά στην τήρηση αποθεµάτων ασφαλείας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µπορεί να ορίζεται ανώτατο όριο ανταλλάγµατος για την παροχή υπηρεσίας τήρησης αποθέµατος ασφαλείας. Κατά τον καθορισµό του ανώτατου αυτού ορίου λαµβάνονται υπόψη τα λειτουργικά και χρηµατοοικονοµικά έξοδα τήρησης του αποθέµατος, στα οποία περιλαµβάνεται κέρδος εκείνου που παραχωρεί το χώρο αποθήκευσης.

14 Υπόχρεοι Τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλείας Τον έλεγχο για την τήρηση αποθεµάτων ασφαλείας ασκεί ο Υπουργός Ανάπτυξης. Οι υπόχρεοι τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας υποβάλλουν στον Υπουργό Ανάπτυξης κάθε σύµβαση που συνάπτουν µε τρίτο για την ανάθεση τήρησης αποθέµατος ασφαλείας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, µετά από γνώµη τηςρ.α.ε, εκδίδεται ο Κανονισµός Τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλείας, ο οποίοςπεριέχειτουςόρουςµε τους οποίους ασκείται η εποπτεία και διενεργείται έλεγχος και κάθε σχετική λεπτοµέρεια. Έως σήµερα έχει εκδοθεί ένα πρώτο µέρος του Κανονισµού Τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλείας (ΦΕΚ Β 710/ ) και εκκρεµεί η έκδοση του δεύτερου µέρους το οποίο θα ρυθµίζει θέµατα όπως τη διαδικασία για την πιστοποίηση των αποθηκευτικών χώρων, την πρόσβαση τρίτων σε αποθήκες τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας και τον καθορισµό ανώτατου ορίου στα ανταλλάγµατα για την πρόσβαση τρίτων σε αποθηκευτικούς χώρους.

15 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Ρ.Α.Ε Η ΡΑΕ συστήθηκε µε τονόµο 2773/ , ο οποίος τροποποιήθηκε µε τοάρθρο5 του νόµου 2837/2000, είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή και έχει κυρίως γνωµοδοτικές και εισηγητικές αρµοδιότητες στον τοµέα της ενέργειας. ηµιουργήθηκε στα πλαίσια της εναρµόνισης της ελληνικής νοµοθεσίας µε τηνκοινοτική Οδηγία 96/92 και συνδυάζεται µε την πολιτική του εκσυγχρονισµού των ενεργειακών αγορών στην Ελλάδα. Ο ρόλος της ΡΑΕ δεν είναι ελεγκτικός ή δικαστικός. Σκοπός της ΡΑΕ είναι να διευκολύνει τον ελεύθερο και υγιή ανταγωνισµό στην ενεργειακή αγορά µε σκοπό να εξυπηρετηθεί σε τελευταία ανάλυση καλύτερα και οικονοµικότερα ο καταναλωτής (ιδιώτης και επιχείρηση) αλλά και να επιζήσει βρίσκοντας νέες ευκαιρίες η µικρή και µεσαία επιχείρηση, η οποία είναι φορέας ανάπτυξης και απασχόλησης. Θα παρακολουθεί και θα εισηγείται για τις τιµές, τη λειτουργία της αγοράς και τις αδειοδοτήσεις. Θα πληροφορεί και θα βοηθάει τους επενδυτές και τους καταναλωτές.

16 οµή του Κλάδου Πετρελαιοειδών ιύλιση Χονδρική εµπορία Λιανική πώληση 2 Εταιρείες Σύγχρονες µονάδες διύλισης στις περιοχές Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Θεσσαλονίκης και Κορίνθου 20 Εταιρείες Εφοδιάζουν το επόµενο στάδιο της αγοράς µε πετρελαιοειδή 8000 Πρατήρια Ηπλειοψηφίαφέρει το σήµα µιας εταιρείας εµπορίας. Περίπου 600 ανεξάρτητα πρατήρια.

17 ΕΛ.ΠΕ και ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Η Αγορά ιύλισης Παράγουν προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας. Η συγκεκριµένη αγορά, αποτελεί σηµαντικό παράγοντα που συµβάλλει θετικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, καθώς το πετρέλαιο κατέχει κυρίαρχη θέση στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας. Τα προϊόντα και οι διαδικασίες που συνθέτουν το στάδιο της διύλισης πετρελαιοειδών, έχουν πολλαπλές και αλυσιδωτές επιδράσεις σε θεµελιώδεις τοµείς της οικονοµίας, όπως οι µεταφορές, η βιοµηχανία, τα νοικοκυριά, ο αγροτικός τοµέας και οι υπηρεσίες. εδοµένουτουκυρίαρχουρόλουπουδιαδραµατίζειηαγοράτηςδιύλισηςστην Ελλάδα, ηδηµιουργία και διατήρηση συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού συµβάλλει σηµαντικά τόσο στην εύρυθµη λειτουργία της εν λόγω αγοράς όσο και στο σύνολο του κλάδου των πετρελαιοειδών.

18 Η Αγορά ιύλισης Σχετική γεωγραφική αγορά η ελληνική επικράτεια. Υποδοµή (αγωγοί, διασυνδέσεις µε άλλες χώρες) περιορισµένη Εισαγωγές απευθείας από τις εταιρείες εµπορίας είναι σχετικώς περιορισµένες. Περιλαµβάνει µόνο 2 εταιρείες Οµοιογενή προϊόντα µε χαµηλό βαθµό διαφοροποίησης. Απευθύνονται στην εγχώρια κατανάλωση και τις διεθνείς πωλήσεις (αεροπορικό και ναυτιλιακό καύσιµο).

19 Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Εισηγµένη στο ΧΑΑ Βασικοί µέτοχοι το Ελληνικό ηµόσιο και την εταιρεία Paneuropean Oil & Industrial Holdings (βασική( µέτοχος της ΠΕΤΡΟΛΑ) Είναι ο µεγαλύτερος εµπορικός και βιοµηχανικός όµιλος στην Ελλάδα. Ο όµιλος περιλαµβάνει 15 εταιρείες στην Ελλάδα και εκτός. Κύρια δραστηριότητα ο τοµέας της διύλισης. Τρία διυλιστήρια στην Ελλάδα και ένα στα Σκόπια. Καλύπτει το 100% της δυναµικότητας διύλισης στην ΠΓ Μ.

20 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ιυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. Εισηγµένη στο ΧΑΑ Ανήκει αποκλειστικά στον όµιλο Βαρδινογιάννη. Είναι το µεγαλύτερο ιδιωτικό βιοµηχανικό συγκρότηµα στην Ελλάδα και από τα πιο ευέλικτα διυλιστήρια στη ΝΑ Ευρώπη. Βασικός προµηθευτής αργού η Saudi Aramco Έµφαση στα προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας και στα προϊόντα νέων προδιαγραφών.

21 Μερίδια αγοράς των εταιρειών διύλισης

22 Φραγµοί Εισόδου και υνητικός Ανταγωνισµός Στην αγορά της διύλισης πετρελαιοειδών, καταγράφονται υψηλά εµπόδια εισόδου. Τα εµπόδια αυτά οφείλονται κατά κύριο λόγο στην ύπαρξη σηµαντικού µη-ανακτήσιµου κόστους (sunk cost). Τα κόστη αυτά συνδέονται µε την κατασκευή και λειτουργία κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδοµής (δεξαµενές, αγωγοί καυσίµων, λιµενικές εγκαταστάσεις, κ.λ.π), ενδέχεται να λειτουργήσουν ως φραγµοί εισόδου σε πιθανούς νεοεισερχόµενους παίκτες. Η δυσχέρεια εισόδου στην αγορά µειώνει ή και ακόµα εξουδετερώνει οποιαδήποτε ανταγωνιστική πίεση από δυνητικούς ανταγωνιστές και ευνοεί το συντονισµό τηςσυµπεριφοράς µεταξύ των δύο εταιρειών.

23 Φραγµοί Εισόδου και υνητικός Ανταγωνισµός Αυξηµένη πιθανότητα συντονισµού και αλληλεξάρτησης της συµπεριφοράς των υπαρχουσών εταιρειών διύλισης. Η δραστηριοποίηση δύο µόνο εταιρειών στη αγορά διύλισης ευνοεί την δυνατότητα της εναρµόνισης της συµπεριφοράς τους και περιορίζει την πιθανότητα ανάπτυξη αυτόνοµης και ανταγωνιστικής δραστηριότητας εκ µέρους των εταιρειών. Εξάλλου, η ύπαρξηµόνο δύο εταιρειών οδηγεί σε αυξηµένα συνολικά κέρδη που µπορούν να προκύψουν από τον συντονισµό τηςσυµπεριφοράς τους και µοιράζοντα µόνο µεταξύ των δύο εταιρειών.

24 Φραγµοί Εισόδου και υνητικός Ανταγωνισµός Ύπαρξη διαρθρωτικών δεσµών: Οι δύο εταιρείες διύλισης που δραστηριοποιούνται στην αγορά διύλιση παρουσιάζουν τέτοιους συνεκτικούς δεσµούς δεδοµένου ότι συµµετέχουν στη επιχείρηση «Εταιρεία Αγωγού Καυσίµων Αεροδροµίου Αθηνών Α.Ε».

25 Πηγές Προµήθειας και ιακίνησης Πετρελαιοειδών Κυρίως οι εγκαταστάσεις των εταιρειών διύλισης και των εταιρειών εµπορίας. Ο εφοδιασµός αεροσκαφών γίνεται από εγκαταστάσεις των εταιρειών εµπορίας στα αεροδρόµια. Κύριος όγκος των πωλήσεων στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

26 ιαµόρφωση τιµής Πετρελαιοειδών Η τιµή διυλιστηρίου (ex-refinery) είναι αυτή που καταβάλουν οι εταιρείες εµπορίας για να παραλάβουν καύσιµα από τις εταιρείες διύλισης. Η τιµή για τη Β. Ευρώπη καθορίζεται στην αγορά του Ρότερνταµ και για τη Ν. Ευρώπη στην αγορά της Γένοβας. Άθροισµα τριών παραµέτρων Ανώτατων τιµών δείκτη Platt s Premium των διυλιστηρίων Εκπτώσεων των εταιρειών διύλισης

27 Συνθήκες Ανταγωνισµού στην Αγορά ιύλισης Ουσιώδης Οικονοµική Ισχύς των ΕΛΠΕ Συνθήκες υοπωλίου Προβλήµατα Ανταγωνισµού Παρεµπόδιση εισόδου Πιθανότητα συντονισµού και αλληλεξάρτησης συµπεριφοράς των εταιρειών διύλισης. Ύπαρξη διαρθρωτικών δεσµών Έλλειψη κινήτρων για εισαγωγές από τις εταιρείες εµπορίας. ιευκολύνεται η δηµιουργία και διατήρηση εναρµονισµένων πρακτικών

28 Μέσο Κόστος Εισαγωγής Αργού σε $/Βαρέλι (2005)

29 Μέσο Κόστος Εισαγωγής Αργού ( ) 2005) Κατάταξη της Ελλάδας στην ΕΕ

30 Τιµολογιακή Πολιτική Η µέθοδος τιµολόγησης, η οποία ακολουθείται και από τις δύο εταιρείες διύλισης, συνίσταται στον υπολογισµό του µέσου όρου των ανώτατων τιµών (high) τεσσάρων ηµερών από το δελτίο Platt s για φορτία FOB Μεσογείου (τρεις προηγούµενης και η ηµεροµηνία παράδοσης). Οι τελικές τιµές που επιβαρύνονται οι εταιρείες εµπορίας διαφέρουν σε µικρό βαθµό µεταξύ τους. Οι όποιες διαφορές στις τελικές τιµές διυλιστηρίου, οφείλονται στην ακολουθούµενη εκπτωτική πολιτική των εγχώριων εταιρειών διύλισης. FOB = Free on Board or Freight on Board CIF=Cost, Insurance and Freight

31 Τιµές Βάσης ιυλιστηρίου ( / 1000 L) Απλή Αµόλυβδη (95 RON) Πετρέλαιο Κίνησης Στο διάγραµµα, έχει παραληφθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ.7 του Κανονισµού Λειτουργίας και ιαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισµού, ο κάθετος άξονας των τιµών καθώς κρίθηκε ότι αποτελεί επιχειρηµατικό απόρρητο.

32 Η Αγορά Χονδρικής Εµπορίας Σχετική γεωγραφική αγορά η ελληνική επικράτεια. Η αγορά δεν είναι υπέρµετρα συγκεντρωµένη. Οι τέσσερις µεγαλύτερες εταιρείες κατέχουν µερίδιο αγοράς περίπου 60 %. εν καταγράφονται σηµαντικοί φραγµοί εισόδου. Μια εταιρεία εµπορίας µε αποθηκευτικούς χώρους σε µια γεωγραφική περιοχή (π.χ. νοµός), µπορεί να εξυπηρετεί και άλλες εταιρείες, παρέχοντας πρόσβαση στους χώρους της. Οι περιορισµοί του ανταγωνισµού πηγάζουν κυρίως από το καθεστώς τήρησης των αποθεµάτων ασφαλείας.

33 οµή Αγοράς 20 περίπου εταιρείες εµπορίας, σε 3 κατηγορίες Εταιρείες µε κάθετο βαθµό ολοκλήρωσης: ΕΚΟ, AVINOIL Θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών: BP, SHELL Ελληνικής ιδιοκτησίας του ιδιωτικού τοµέα (JETOIL, ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ, BITUMINA, CYCLON, DRACOIL, ΕΛΙΝΟΪΛ, ΕΛΠΕΤΡΟΛ, ΕΤΕΚΑ, KAOIL, KMOIL, MEDOIL, ΡΕΒΟΪΛ, ΑΡΓΩ, SILK OIL και SUNOIL)

34 Μερίδια Αγοράς Εταιρειών Χονδρικής Εµπορίας

35 Φραγµοί Εισόδου και υνητικός Ανταγωνισµός Στον κλάδο της χονδρικής εµπορίας πετρελαιοειδών, δεν υφίστανται τεχνικά, νοµικά ή λοιπά εµπόδια εισόδου. Ο δυνητικός ανταγωνισµός δεν περιορίζεται. H είσοδος στον κλάδο διευκολύνεται και από το χαµηλό βαθµό κάθετης ολοκλήρωσης που καταγράφεται στην αγορά. Περιορισµοί που συνδέονται µε την αδειοδότηση των αποθηκευτικών χώρων (κυρίως γραφειοκρατικές διαδικασίες).

36 Πηγές Προµήθειας και ιακίνησης Πετρελαιοειδών Οι πηγές προµήθειας των υγρών καυσίµων είναι κατά κύριο λόγο οι εγκαταστάσεις των εταιρειών διύλισης. Οι εγκαταστάσεις των εταιρειών που µπορούν να εισάγουν καύσιµα από το εξωτερικό εφόσον διαθέτουν τους απαραίτητους αποθηκευτικούς χώρους και επιβαρύνονται µε υποχρέωση τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας. Εφοδιασµός πρατηρίων Βυτιοφόρα. Από ιυλιστήρια για λογαριασµό των Εταιρειών Εµπορίας. Από τις εγκαταστάσεις των Εταιρειών Εµπορίας.

37 ιαµόρφωση τιµής πετρελαιοειδών σε επίπεδο χονδρικής Τιµή διυλιστηρίου Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης Εισφορά υπέρ ΡΑΕ: : 0,16 / 1000 L βενζίνης-ντήζελ ντήζελ Ειδική εισφορά λογαριασµού πετρελαιοειδών για επιδότηση προβληµατικών περιοχών: : 1% της τιµής διυλιστηρίου. Ειδικό τέλος.ε.τ.ε.:.: 0,5 % του αθροίσµατος των παραπάνω. Φ.Π.Α.:.: 19 %, εκτός ορισµένων περιοχών.

38 Ανάλυση τιµής διυλιστηρίου

39 Μέση τελική τιµή βενζίνης ανά νοµό (2006)

40 Μέση τελική τιµή πετρελαίου ανά νοµό (2006)

41 Συνθήκες Ανταγωνισµού τιµολογιακή πολιτική Ο ανταγωνισµός φαίνεται να µην λειτουργεί οµαλά. Οι αρχικές (χονδρικές) τιµές έχουν µικρή διαφοροποίηση ανά νοµό. Οι εκπτώσεις παρουσιάζουν σηµαντικές διακυµάνσεις µεταξύ των νοµών. ηλαδή, ο βασικός παράγοντας που διαµορφώνει τις τελικές τιµές πώλησης στους πρατηριούχους είναι οι εκπτώσεις. Οι περισσότερες εταιρίες εµπορίας δίνουν υψηλές εκπτώσεις σε κάποιους νοµούς και χαµηλές σε άλλους. Αυθαίρετος τρόπος τιµολόγησης από κάθε εταιρία. Κάποιες εταιρείες δεν κάνουν εκπτώσεις και τιµολογούν τα πρατήριά τους µε κόστος κτήσης συν κάποιο κέρδος.

42 Συνθήκες Ανταγωνισµού µεταφορά πετρελαιοειδών Το κόστος µεταφοράς υπεισέρχεται ως ξεχωριστός παράγοντας στο σχηµατισµό της τελικής τιµής χονδρικής. Ανάλογο του τόπου παράδοσης των πετρελαιοειδών. Πρόσθετο κόµιστρο (σηµαία) Η µεταφορά διενεργείται ως επί το πλείστον µε βυτιοφόρα Οι εταιρείες εµπορίας χρησιµοποιούν βυτιοφόρα ΙΧ και Χ. Μεταφορά υγρών καυσίµων στην Ελλάδα γίνεται κυρίως µε ΧΒ. Ο κλάδος µεταφοράς µε ΧΒ δε λειτουργεί ανταγωνιστικά. Η µεταφορά µε ΙΧΒ δυσχεραίνεται κυρίως λόγω γραφειοκρατίας. Στη διαµόρφωση κόστους µεταφοράς, ιδιαίτερο ρόλο παίζει η έλλειψη ανταγωνισµού που συνεπάγεται η ύπαρξη αγορανοµικών διατάξεων για τη λειτουργία ΧΒ.

43 Η Αγορά Λιανικής Πώλησης 8000 πρατήρια Πρατήρια εταιρειών, σήµα εταιρίας Ανεξάρτητα πρατήρια, ΑΠ, καµιά υποχρέωση σε κάποια εταιρία. Super Markets (Πολύ( λίγα πρατήρια). Σχετική γεωγραφική αγορά περιορίζεται σε τοπικό επίπεδο. Η ένταση του ανταγωνισµού στις διάφορες σχετικές γεωγραφικές αγοράς διαφοροποιείται σηµαντικά ανά περιοχή

44 Κατανοµή πρατηρίων ανά εταιρεία

45 Ιδιοκτησιακό Καθεστώς CODO (Company Owned Dealer Operated) ιανοµή καυσίµων σε πρατήρια ιδιοκτησίας εταιρείας εµπορίας. ο επιχειρηµατίας είναι µισθωτής, είτε αντιπρόσωπος είτε µεταπωλητής. DODO (Dealer Owned Dealer Operated) ιανοµή καυσίµων σε πρατήρια ιδιοκτησίας των επιχειρηµατιών. COCO (Company Owned Company Operated) Η εταιρεία εµπορίας λειτουργεί τα πρατήρια ιδιοκτησίας της ή ίδια. Οι διαχειριστές των πρατηρίων είναι υπάλληλοι της εταιρείας. Εφαρµόζεται κυρίως από τις µεγάλες εταιρείες εµπορίας (Shell, EKO). Τα πρατήρια αυτά αντιπροσωπεύουν το 1,5% - 2% του συνόλου. Η τιµή αντλίας καθορίζεται αποκλειστικά από την εταιρεία.

46 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Τα στοιχεία καλύπτουν την τετραετία Οι τιµές των προϊόντων πετρελαίου παρακολουθούνται σε εβδοµαδιαία βάση σε όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταγράφονται σε ειδική έκδοση (Oil Bulletin της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

47 Τελική Τιµή Κατανάλωσης ( / 1000 L) για Αµόλυβδη Βενζίνη

48 Τιµή προ Φόρων και ασµών ( / 1000 L) για Αµόλυβδη Βενζίνη

49 Τελική Τιµή Κατανάλωσης ( / 1000 L) για Πετρέλαιο Κίνησης

50 Τιµή προ Φόρων και ασµών ( / 1000 L) για Πετρέλαιο Κίνησης

51 Μέσο περιθώριο εταιρειών εµπορίας και πρατηρίων για τη βενζίνη και το πετρέλαιο σε / 1000 L

52 Μέσο µικτό περιθώριο εταιρειών εµπορίας (%) και πρατηρίων για τη βενζίνη και το πετρέλαιο σε / 1000 L

53 Τιµές αργού Brent και αµόλυβδης-πετρελαίου (προ φόρων και δασµών) σε / 1000 L αίνεται ότι οι τιµές λιανικής (προ φόρων) ολουθούν σε ικανοποιητικό βαθµό τις ταβολές του πετρελαίου Brent µε r²= 95,6% πλή αµόλυβδη) και r²=95,3% (πετρέλαιο νησης). Κατά το εξεταζόµενο διάστηµα, ταγράφηκαν διακυµάνσεις στις τιµές του γού µε ανοδικές και καθοδικές περιόδους, οι οίες ακολουθήθηκαν από ανάλογες ακυµάνσεις στις τιµές των πετρελαιοειδών πλής αµόλυβδης και πετρελαίου κίνησης). Με λα λόγια, δεν παρατηρήθηκε ακαµψία των µών (price rigidity) προς τα κάτω, κάτι που δεχοµένως θα αποτελούσε ένδειξη αρµόνισης ή καταχρηστικής εκµετάλλευσης σπόζουσας θέσης. στόσο, για τη διαπίστωση συµµετρίας στις ταβολές των τιµών των πετρελαιοειδών γω των διακυµάνσεων του αργού, απαιτείται εφαρµογή σύνθετων οικονοµετρικών χνικών (εκτίµηση βαθµού αιτιότητας, υνολοκλήρωση, εκτίµηση υποδείγµατος

54 ργό ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ BRENT Brent - εξάγεται από τη Βόρεια Θάλασσα, είναι ελαφρύ µείγµα αργού πετρελαίου (38.06 ΑΡΙ ή 0,8345 g/cm³), περιέχει περίπου 0.37% κ.β. θείο, ενώ είναι ιδανικό για παραγωγή βενζίνης και αποστάγµατα πετρελαίου. 0 API = 141,5 ρ 60 / 60 F 131,5 Σε ένα βαρέλι αναλογούν 159 λίτρα (42 αµερικανικά γαλόνια) πετρέλαιο. Αφού επεξεργαστεί ένα βαρέλι πετρελαίου προσφέρει περίπου 72 λίτρα (19 αµερικανικά γαλόνια) βενζίνης.

55 Συσχέτιση των τιµών πετρελαιοειδών µε τις τιµές του αργού πετρελαίου Brent ύµφωνα µε τα ποτελέσµατα της απλής λινδρόµησης, προκύπτει ύπαρξη ισχυρής θετικής υσχέτισης µεταξύ των µών του αργού τρελαίου (ανεξάρτητη εταβλητή) και των τιµών υ πετρελαίου κίνησης και ς απλής αµόλυβδης ενζίνης. Πετρέλαιο Κίνησης Απλή Αµόλυβδη (95 RON)

56 Συνθήκες ανταγωνισµού Μεγάλος αριθµός πρατηρίων σε σχέση µε τον πληθυσµό. 7 πρατήρια ανά κατοίκους, Γερµανία 2/10.000!. 1/5 των πρατηρίων στην Αττική, ½ του κύκλου εργασιών όλων. Ο ανταγωνισµός επηρεάζεται από τη γειτνίαση µε πρατήρια ανταγωνιστικών εταιρειών και από τη γεωγραφική περιοχή. Συµβάσεις Επιχειρήσεων Λιανικής Εµπορίας Οι συµβάσεις µε τις εταιρείες εµπορίας δεσµεύουν υπέρµετρα τους πρατηριούχους, κάτι που οδηγεί σε έλλειψη κινητικότητας από µια εταιρεία σε άλλη και σε υψηλότερες τελικές τιµές καυσίµων, (Λεόντειες Συµβάσεις).

57 Συνθήκες ανταγωνισµού Συµβάσεις Επιχειρήσεων Λιανικής Εµπορίας Οσυµβαλλόµενος πρατηριούχος υποχρεώνεται να καταβάλλει στην εταιρεία εµπορίας αποζηµίωση ανά κυβικό καυσίµου όταν οι πωλήσεις του πρατηρίου ξεπερνούν τα όρια κατανάλωσης που προβλέπει η σύµβασή τους. Ηαποζηµίωση αυτή µπορεί να καταβάλλεται επιπλέον µηνιαίας αµοιβής που οφείλει να καταβάλε στην εταιρεία εµπορίας ο πρατηριούχος και επιπλέον του µηνιαίου µισθώµατο που ο πρατηριούχος οφείλει στην αντισυµβαλλόµενη εταιρεία εµπορίας για το εξοπλισµό (το κόστος συντήρησης του εξοπλισµού το φέρει επίσης ο πρατηριούχος).

58 Συνθήκες ανταγωνισµού Συµβάσεις Επιχειρήσεων Λιανικής Εµπορίας Οι συµβάσεις περιλαµβάνουν υψηλές ποινικές ρήτρες που ο πρατηριούχο οφείλει να καταβάλει σε περιπτώσεις µη τήρησης κάποιου από τους όρους τη σύµβασης, για την τήρηση της πλειοψηφίας των οποίων την ευθύνη φέρει πρατηριούχος και όχι η εταιρεία εµπορίας. εν ορίζεται στη σύµβαση ο τρόπος διαµόρφωσης των τιµών χονδρική πώλησης, δηλαδή των τιµών στις οποίες η εταιρεία εµπορίας προµηθεύει το πρατηριούχο µε καύσιµα (µονοµερής καθορισµός των τιµών χονδρικής από τι εταιρείες εµπορίας). εν προσδιορίζονται επίσης οι εκπτώσεις (τιµολογίου ή απολογιστικές) και οποιεσδήποτε άλλες παροχές προς τους πρατηριούχους.

59 Συνθήκες ανταγωνισµού Συµβάσεις Επιχειρήσεων Λιανικής Εµπορίας Οι συµβάσεις συχνά περιλαµβάνουν επαχθείς όρους και υψηλέ ποινικές ρήτρες για την περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης από την πλευρά του πρατηριούχου.

60 Συνθήκες ανταγωνισµού Καθεστώς των Πρατηρίων στην ΠΑΘΕ-(Πάτρα Πάτρα-Αθήνα- Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι Εύζωνοι). εν έχει το χαρακτήρα κλειστής αγοράς. Αποκλίσεις από πρατήριο σε πρατήριο, όχι εναρµονισµένες πρακτικές. Πολυετείς συµβάσεις για Σταθµούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων, υψηλά µισθώµατα. Οι ΣΕΑ καταβάλλουν και ποσοστά από διαφηµίσεις, από τζίρο, µεγάλα ποσοστά αναπροσαρµογής µισθωµάτων, κλπ. Η υψηλότερη τιµή δικαιολογηµένη.

61 οµικά Προβλήµατα του Κλάδου Λαθρεµπόριο πετρελαιοειδών Κυρίως σε πετρέλαια ειδικού τύπου, και βενζίνες. ιάφοροι τρόποι λαθρεµπορίας Χρήση πετρελαίου θέρµανσης για κίνηση οχηµάτων. Εικονική εµφάνιση εφοδιαζόµενου πλοίου. Παράδοση στο πλοίο µικρότερης ποσότητας από την εµφανιζόµενη Πλαστές εξαγωγές και αντικατάσταση µε νερό ή νόθευση. Πετρέλαιο θέρµανσης από το βυτιοφόρο σε αυτοκίνητο όχηµα. Παράνοµη επανεισαγωγή καυσίµου στη χώρα. Νοθεία βενζίνης λόγω διαφορετικού ΕΦΚ.

62 Σχηµατική απεικόνιση µηχανισµού λαθρεµπορίας

63 Σχηµατική απεικόνιση µηχανισµού λαθρεµπορίας σε επίπεδο λιανικής

64 Λαθρεµπορία Ναυτιλιακού Καυσίµου

65 οµικά Προβλήµατα του Κλάδου Νοθεία πετρελαιοειδών Συνηθέστερες µορφές Επιµόλυνση της σούπερ αµόλυβδης µε απλή Πώληση (ολική ή µερική) πετρελαίου θέρµανσης ως κίνησης. Τολουόλιο στη βενζίνη. Πλασµατικά χαµηλές τιµές Συρρίκνωση ανταγωνισµού Απαξίωση επενδύσεων. Αιτία κυρίως οι διαφορετικοί φορολογικοί συντελεστές για οµοειδή προϊόντα

66 ΕΦΚ ως ποσοστό της τελικής τιµής της βενζίνης

67 ΕΦΚ ως ποσοστό της τελικής τιµής του πετρελαίου

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΟΡΑ ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 1 Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος Hellenic Petroleum Marketing Companies Association Ο ΣΕΕΠΕ λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9 2003 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 2001 1996 42% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 1972 1972-1995 1995 50% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 100% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 42% SAUDI ARAMCO

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 1 Η Ελληνική αγορά εμπορίας Πετρελαιοειδών Στην αγορά λειτουργούν: 2 εταιρίες διύλισης με 4 διυλιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ 1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 12, που έχει ως εξής: 1. «Τα αποθέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γνωµοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισµού στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 3959/2011 για την άρση των περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013 Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ» ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ» ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatasi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 610/2010. Για την επιβολή ανώτατων τιμών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισμένους νομούς της χώρας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 610/2010. Για την επιβολή ανώτατων τιμών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισμένους νομούς της χώρας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 610/2010 Για την επιβολή ανώτατων τιμών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ. Σκοπός

ΜΕΡΟΣ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ. Σκοπός Νόµος 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 230/2.10.2002) ΜΕΡΟΣ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του νόµου αυτού είναι η ρύθµιση θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ PROFIT CENTERS ΤΗΣ MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ PROFIT CENTERS ΤΗΣ MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ PROFIT CENTERS ΤΗΣ MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. Στα πλαίσια της δηµόσιας εγγραφής της REVOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ στο Χ.Α., σας αποστέλλουµε πληροφοριακό υλικό σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

«Μέτρα και προτάσεις ενίσχυσης του ανταγωνισμού στον. κλάδο αγοράς και εμπορίας πετρελαιοειδών σύμφωνα με τις

«Μέτρα και προτάσεις ενίσχυσης του ανταγωνισμού στον. κλάδο αγοράς και εμπορίας πετρελαιοειδών σύμφωνα με τις «Μέτρα και προτάσεις ενίσχυσης του ανταγωνισμού στον κλάδο αγοράς και εμπορίας πετρελαιοειδών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 703/1977 όπως ισχύει» Θέσεις και Απόψεις σε Δημόσια Διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση Ο ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Αλεξανδρούπολη 29 και 30 Μαΐου 2009

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση Ο ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Αλεξανδρούπολη 29 και 30 Μαΐου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση Ο ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αλεξανδρούπολη 29 και 30 Μαΐου 2009 1. Εισαγωγή Το πετρέλαιο ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Έντυπο αίτησης για χορήγηση άδειας 1 Κατηγορία άδειας για την οποία υποβάλλεται η αίτηση. 2 Πλήρες όνομα του αιτούντος ή, σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στην αγορά καυσίμων

Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στην αγορά καυσίμων Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στην αγορά καυσίμων Παρεμβάσεις σε 4 Άξονες Α. Αντιμετώπιση της παραβατικότητας Β. Απελευθέρωση αγοράς-ενίσχυση του ανταγωνισμού Γ. Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Α 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 418/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 418/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 418/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12 η Νοεμβρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Τροποποίηση συµπλήρωση του Κανονισµού Αδειών που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011. Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισµένους νοµούς της χώρας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011. Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισµένους νοµούς της χώρας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011 Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της ΡΑΕ στον Τοµέα των Πετρελαιοειδών

Ο Ρόλος της ΡΑΕ στον Τοµέα των Πετρελαιοειδών Ο Ρόλος της ΡΑΕ στον Τοµέα των Πετρελαιοειδών Αγγελική Μουρτζίκου Οµάδα Πετρελαιοειδών & Φυσικού Αερίου ΟΠετρελαϊκόςΤοµέας στην Ελλάδα, 29-30 Μαΐου 2009, Αλεξανδρούπολη Περιεχόµενα Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 334/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 334/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 334/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 19 η Μαρτίου 2007, ημέρα Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 20 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989

Αριθμός 20 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989 Ε.Ε.Παρ.ΙΠ(Ι) 32 Κ.Δ.Π. 20/96 Αρ. 3036, 26.1.96 Αριθμός 20 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989 207 του 1989. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Εξαίρεση κατά κατηγορίες των Συμφωνιών Αποκλειστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: Αμόλυβδη βενζίνη

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: Αμόλυβδη βενζίνη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αθήνα, 2-7-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 1638 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Λιανική Εμπορία στον τομέα των Πετρελαιοειδών και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΣΕΒΕE ΚΑΙ ΠΟΠΕΚ. Συντάκτης της μελέτης: Δημήτρης Μάρδας Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

ΝΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΣΕΒΕE ΚΑΙ ΠΟΠΕΚ. Συντάκτης της μελέτης: Δημήτρης Μάρδας Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ ΝΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΣΕΒΕE ΚΑΙ ΠΟΠΕΚ Συντάκτης της μελέτης: Δημήτρης Μάρδας Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Φόροι, τιμές κέρδος Το 54,2% της συνολικής λιανικής τιμής της βενζίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων.

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Από: Μότορ Όιλ Ελλάς Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. Ημερομηνία: 2 Σεπτεμβρίου 2013

Προς: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Από: Μότορ Όιλ Ελλάς Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. Ημερομηνία: 2 Σεπτεμβρίου 2013 Προς: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Από: Μότορ Όιλ Ελλάς Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. Ημερομηνία: 2 Σεπτεμβρίου 2013 Θέμα: Σχόλια επί του Σχεδίου Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης σε Αργό Πετρέλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου 1/24 SingularLogic Control 1 ιαχείριση ιακινήσεων Πετρελαίου 1.1 Γενική Περιγραφή Η υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου απευθύνεται σε πρατηριούχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ Ε. Λόης, Καθηγητής 2016 Περίληψη Φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις για την επιβολή ανώτατης τιμής (πλαφόν) στα καύσιμα

Ερωτήσεις Απαντήσεις για την επιβολή ανώτατης τιμής (πλαφόν) στα καύσιμα Ερωτήσεις Απαντήσεις για την επιβολή ανώτατης τιμής (πλαφόν) στα καύσιμα Γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε να επιβάλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων; Το τελευταίο διάστημα, ύστερα από εκτεταμένους και επίμονους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 480/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 480/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 480/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 10 η Μαρτίου 2010, ημέρα Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

«Μέτρα και προτάσεις ενίσχυσης του ανταγωνισμού στον. κλάδο αγοράς και εμπορίας πετρελαιοειδών σύμφωνα με τις

«Μέτρα και προτάσεις ενίσχυσης του ανταγωνισμού στον. κλάδο αγοράς και εμπορίας πετρελαιοειδών σύμφωνα με τις «Μέτρα και προτάσεις ενίσχυσης του ανταγωνισμού στον κλάδο αγοράς και εμπορίας πετρελαιοειδών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 703/1977 όπως ισχύει» Θέσεις και Απόψεις σε Δημόσια Διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1)

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1) εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Οδηγίες δημιουργίας ειδικών παραστατικών και ηλεκτρονικής υποβολής κινήσεων στο σύστημα Ήφαιστος, για διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης. πολ.: 1018-30/01/2008 (Προσοχή οι οδηγίες αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ Ε. Λόης, Καθηγητής 2015 Περίληψη Φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλληνίας 9 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου Τηλ. 210 6196757 Fax. 210 6197029 info@ecocity.gr

Κεφαλληνίας 9 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου Τηλ. 210 6196757 Fax. 210 6197029 info@ecocity.gr Κεφαλληνίας 9 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου Τηλ. 210 6196757 Fax. 210 6197029 info@ecocity.gr ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΤΑΞΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Έλεγχος ιανοµής Καυσίµων. Εποπτεία ροµολογίων και Κέντρα Ελέγχου παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12 Νοεμβρίου 2015 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 Ιστορικά υψηλά λειτουργικά αποτελέσματα Ομίλου, αυξημένες εξαγωγές, διατήρηση ομαλής τροφοδοσίας αγοράς μετά τα capital controls

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Δείγματος Πρατηρίου

Αριθμός Δείγματος Πρατηρίου Α/Α Επωνυμία Είδος Καυσίμου Αριθμός Δείγματος Πρατηρίου Πρόστιμο (ευρώ) 1 AVIN OIL ΑΒΕΝΕΠ Βενζίνη 95 RON 487/2009 10.000 2 3 ΕΛΙΝΟΪΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ AVIN OIL AΒΕΝΕΠ Κίνησης 13093/2009 15.000

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώτατης Τιμής Χονδρικής (Α.Τ.Χ.) και Καταναλωτή (Α.Τ.Κ.) στην αμόλυβδη βενζίνη 95 RON σε ορισμένους Νομούς της χώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώτατης Τιμής Χονδρικής (Α.Τ.Χ.) και Καταναλωτή (Α.Τ.Κ.) στην αμόλυβδη βενζίνη 95 RON σε ορισμένους Νομούς της χώρας». Αθήνα 03/05/2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. Λαμπροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας των Εταιριών Μελών

Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας των Εταιριών Μελών Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας των Εταιριών Μελών Εισαγωγή Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.), στα πλαίσια των δεσμεύσεων και της στρατηγικής των Εταιριών-Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (Ε ) Αθήνα, 19.07.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 26/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 17 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι, 3.02.2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2852 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Στρ. Καραϊσκάκη & Επαύλεως Τηλέφωνο: 213-2047330

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 17-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 18226 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ)

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) 1 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) ΑΡΜΟΔΙΟΣ για πληροφορίες : E. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τηλ.:2310-296544 Fax :2310-228221

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 2.12.2014 Αρ. Πρωτ.: 65879 οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 18-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 60321 οικ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 9-12-2014 Αρ. Πρωτ.: 69108οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Βελτιωμένα αποτελέσματα λόγω υψηλότερων διεθνών περιθωρίων διύλισης και αυξημένης συνεισφοράς των εξαγωγών από το διυλιστήριο Ελευσίνας Η πτώση των διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 31-12-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αρ. Πρωτ.: 4364 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 392541/1010/88 Καθορισμός μέτρων για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και ειδικότερα των οριακών τιμών για την περιεκτικότητα της βενζίνης σε μόλυβδο. (ΦΕΚ 366/Β/8-6-1988) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 25-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 20984 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 24/02/2016 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 24/02/2016 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 24/02/2016 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 533/355 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Πέραμα, 11/10/2017 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ/ΦΑΞ 210-4092265 Email: dimospromithies@gmail.com ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005). 2. Το π.δ. 381/1989

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 18-06-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-1533 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 14

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 11-06-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1847 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 08-04-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1229 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων Αθήνα, 07-05-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1112 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 12.191,28 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% 2.803,99 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 14.995,27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Κοινό λεξιλόγιο

Διαβάστε περισσότερα

6. Το Ν.3982/11 (ΦΕΚ 143/Α) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες

6. Το Ν.3982/11 (ΦΕΚ 143/Α) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤ. ΕΛΛΆ ΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ /ΝΣΗ: Κύπρου ( ιοικητήριο) ΠΛΗΡ

Διαβάστε περισσότερα

Ένας Ενεργειακός Όμιλος με Ηγετική Θέση στη ΝΑ Ευρώπη

Ένας Ενεργειακός Όμιλος με Ηγετική Θέση στη ΝΑ Ευρώπη Ένας Ενεργειακός Όμιλος με Ηγετική Θέση στη ΝΑ Ευρώπη 2 nd SOUTH EAST EUROPE ENERGY DIALOGUE Θεσσαλονίκη 21 Μαΐου 2008 1 Αποτελέσματα 2007 Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες Κύρια Στοιχεία 2008 2 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κωστή Σακελλάρη, Ειδ. Επιστήµων ΡΑΕ Μίλτο Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρο ΡΑΕ

Κωστή Σακελλάρη, Ειδ. Επιστήµων ΡΑΕ Μίλτο Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρο ΡΑΕ Κωστή Σακελλάρη, Ειδ. Επιστήµων ΡΑΕ Μίλτο Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρο ΡΑΕ «Ελληνική Ενεργειακή Αγορά: Προοπτικές και προκλήσεις» I. Στόχο Απελευθέρωση Αγορά Ηλεκτρική Ενέργεια II. Συνθήκε Ελληνική Αγορά το

Διαβάστε περισσότερα

BIOENERGY CONFERENCE 2013

BIOENERGY CONFERENCE 2013 BIOENERGY CONFERENCE 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος Χημικός Μηχανικός Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής ΓΓΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 502*/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 502*/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 502*/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 14 η Μαΐου 2010, ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 491/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 491/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 491/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η

Διαβάστε περισσότερα

10 Χρόνια. Ελέγχου Ποιότητας. Πρόγραµµα. Εργαστηρίου Καυσίµων ΑΘΗΝΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

10 Χρόνια. Ελέγχου Ποιότητας. Πρόγραµµα. Εργαστηρίου Καυσίµων ΑΘΗΝΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 10 Χρόνια Πρόγραµµα Ελέγχου Ποιότητας Εργαστηρίου Καυσίµων Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Πρόγραµµα 10 χρόνια ελέγχων από Εργαστήριο Καυσίµων ΕΜΠ Στρατηγική 10 χρόνια πρόγραµµα ελέγχου ποιότητας Αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13. ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΣ

13. ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΣ 13. ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Από τις 15 Φεβρουαρίου 2008 ισχύει το νέο καθεστώς φορολόγησης του πετρελαίου θέρμανσης όπως ορίζεται στις ΠΟΛ. 1012/2007 και ΠΟΛ. 1018/2008. Οι επιτηδευματίες εκμεταλλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 21 92 11 2-1, Fax: 21 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Draft for discussion purposes only 1 2 3 4 Οι κύριες αρµοδιότητες της ενδυναµωµένης Ρυθµιστικής Αρχής συνοψίζονται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων με πρόχειρο διαγωνισμό

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων με πρόχειρο διαγωνισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 02/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο παραλαβής και διακίνησης υγραερίου κατά της φοροδιαφυγής

Βιβλίο παραλαβής και διακίνησης υγραερίου κατά της φοροδιαφυγής Βιβλίο παραλαβής και διακίνησης υγραερίου κατά της φοροδιαφυγής Αριθμ. ΔΕΦΚΦ/Α/1096142/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ 2113 Β/8-7-16): Έλεγχος και παρακολούθηση της νόμιμης χρησιμοποίησης των υγραερίων που τίθενται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Ιουλίου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Βελτίωση λειτουργικών αποτελεσμάτων σε όλες τις βασικές δραστηριότητες του Ομίλου Επιτυχής υλοποίηση χρηματοοικονομικής στρατηγικής με βελτίωση σε ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 8 Ιανουαρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7562 (229) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 465 1 /VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 465 1 /VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 465 1 /VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές επιπτώσεις από την αύξηση των συντελεστών ΕΦΚ στα προϊόντα καπνού και πετρελαίου

Οικονομικές επιπτώσεις από την αύξηση των συντελεστών ΕΦΚ στα προϊόντα καπνού και πετρελαίου Οικονομικές επιπτώσεις από την αύξηση των συντελεστών ΕΦΚ στα προϊόντα καπνού και πετρελαίου Athens Tax Forum 1 Απριλίου 217 Τον Ιανουάριο 217 (Οκτ 216 για το πετρέλαιο θέρμανσης) αυξήθηκαν οι συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 70/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 28.144,99 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% 6.473,35 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 34.618,34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Διακήρυξη Δημοπρασίας 2. Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα