Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ. (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ. (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6)"

Transcript

1 Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Θέµα: οµές προστασίας και φιλοξενίας παιδιών και εφήβων µε ψυχικές διαταραχές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Γ. Μόσχος Ειδικοί επιστήµονες: Ν.Μπαφέ, Σ.Στρατιδάκη Ιούλιος 2005

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 2. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 4. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 4.1. Η σηµασία της παροχής κατάλληλης και επαρκούς φροντίδας σε παιδιά και εφήβους µε ψυχικές διαταραχές 4.2. ιαπιστώσεις σχετικά µε την ανεπάρκεια εξειδικευµένων δοµών φιλοξενίας παιδιών και εφήβων 4.3. Προβλήµατα λειτουργίας της Μονάδας Επειγόντων Περιστατικών του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής 4.4. Παράδειγµα καλής πρακτικής: ο ξενώνας εφήβων «Ίρις» της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. 5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2

3 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει δεχτεί αναφορές πολιτών αλλά και επανειληµµένη ενηµέρωση από ιδρύµατα παιδικής προστασίας και παιδοψυχιατρικούς φορείς, µε αντικείµενο κάποιες κατηγορίες παιδιών και εφήβων µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αυξηµένες ανάγκες, για τις οποίες δεν υπάρχει καµία πρόβλεψη στο υπάρχον δίκτυο δοµών παιδικής προστασίας. Πρόκειται για παιδιά και εφήβους µε ψυχικές διαταραχές, διαταραχές συµπεριφοράς ή ιδιαίτερες συναισθηµατικές δυσκολίες λόγω σοβαρών ψυχοκοινωνικών προβληµάτων. Στους ανηλίκους αυτούς συµπεριλαµβάνονται και ειδικότερες κατηγορίες, όπως παιδιά που έχουν υποστεί κακοποίηση ή ιδιαίτερα σοβαρή παραµέληση, παιδιά-θύµατα παράνοµης διακίνησης, εµπορίας και εκµετάλλευσης, έφηβοι µε διαταραχές συµπεριφοράς, µε ελαφρά νοητική στέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, µε προβλήµατα ουσιοεξάρτησης, κ.λπ. εδοµένων των γενικότερων προβληµάτων που εµφανίζει η λειτουργία του θεσµού της αναδοχής στη χώρα µας, στα οποία δεν θα επεκταθούµε επί του παρόντος, αλλά και των ιδιαίτερων δυσκολιών που παρουσιάζει η τοποθέτηση σε αναδοχή παιδιών και εφήβων µε συναισθηµατικές δυσκολίες και διαταραχές συµπεριφοράς, αποτελεί πάγια πρακτική, λόγω απουσίας εναλλακτικής λύσης, η εισαγωγή των εν λόγω ανηλίκων στα υπάρχοντα ιδρύµατα παιδικής προστασίας, του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, κατά κανόνα κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Τα ιδρύµατα αυτά προορίζονται για παιδιά και εφήβους χωρίς προβλήµατα τέτοιου τύπου (βλ. π.χ. Υ.Α. Γ2β/Κ.8291/84: «Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας των Κέντρων Παιδικής Μερίµνης»,άρ.4, παρ.3, «Οι εισαγόµενοι πρέπει να είναι σωµατικώς, πνευµατικώς και ψυχικώς υγιείς»), ενώ σε αρκετές περιπτώσεις, βάσει του κανονισµού τους, προορίζονται µόνο για παιδιά µικρότερης ηλικίας. Η εισαγωγή σε αυτά κυρίως εφήβων των ανωτέρω κατηγοριών γίνεται µε βασικό γνώµονα την ανάγκη εξεύρεσης χώρου φιλοξενίας τους, µολονότι είναι γνωστή σε όλους τους εµπλεκόµενους η ανεπάρκεια των εν λόγω δοµών - από άποψη υποδοµής, στελέχωσης και εξειδίκευσης του προσωπικού - για την αντιµετώπιση των πολλαπλών αναγκών τους. Περαιτέρω, από την επικοινωνία και εν γένει συνεργασία του Συνηγόρου του Πολίτη µε το Παιδοψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής, διαπιστώνεται ότι σε περιπτώσεις όπου η «προβληµατική» συµπεριφορά ενός εφήβου υπερβαίνει κάθε δυνατότητα των κοινών ιδρυµάτων παιδικής προστασίας να αντεπεξέλθουν, η απουσία κατάλληλων δοµών έχει ως αποτέλεσµα την επ αόριστο παραµονή εφήβων µε σοβαρότερη παθολογία στη Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκοµείου, 3

4 µολονότι δεν χρήζουν νοσηλείας, µε συνέπειες την κατάργηση του καθεαυτού σκοπού της λειτουργίας της Μονάδας Επειγόντων Περιστατικών του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκοµείου, αλλά και πολλαπλές παραβιάσεις των δικαιωµάτων των εν λόγω παιδιών. Σε άλλες περιπτώσεις, έχει διαπιστωθεί η εισαγωγή εφήβων ή νεαρών ενηλίκων σε ιδρύµατα χρονίως πασχόντων, επίσης ακατάλληλα για την περίπτωσή τους. 2. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Οι παρακάτω, όλως ενδεικτικώς αναφερόµενες, υποθέσεις προέρχονται από αναφορές που έχουν υποβληθεί στο Συνήγορο του Πολίτη. Το πρόβληµα έχουν επισηµάνει επαγγελµατίες προερχόµενοι σχεδόν από το σύνολο των φορέων και ιδρυµάτων παιδικής προστασίας, µε τους οποίους έχει έρθει σε επικοινωνία η Αρχή από τον Ιούλιο του 2003, όταν ξεκίνησε η λειτουργία του Κύκλου ικαιωµάτων του Παιδιού έως σήµερα, ανεξαρτήτως της υποβολής συγκεκριµένων αναφορών Το ***, υπέβαλε αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη (αρ.πρωτ. ****/04), µε θέµα την περίπτωση 17-χρονης φιλοξενούµενης του ιδρύµατος µε σοβαρές διαταραχές συµπεριφοράς, οι οποίες κατέστησαν εξαιρετικά δυσχερή έως αδύνατη τη συνέχιση της παραµονής της στο ίδρυµα. Η έφηβη παρουσίαζε εκρήξεις θυµού και αυτοκαταστροφικής συµπεριφοράς, οι οποίες έχρηζαν θεραπευτικής αντιµετώπισης σε περιβάλλον µε εξειδικευµένο προσωπικό και θεραπευτικό προσανατολισµό. Η συνεχιζόµενη παραµονή της ελλείψει εναλλακτικής λύσης στο ***, το οποίο, βάσει του καταστατικού του, φιλοξενεί παιδιά µικρότερης ηλικίας (έως 14 ετών) χωρίς τέτοιες διαταραχές, προκάλεσε επί µακρόν διάστηµα σοβαρά προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία του ιδρύµατος, µε εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις τόσο για την ίδια την ανήλικη όσο και για τα υπόλοιπα φιλοξενούµενα παιδιά. Η αδυναµία επαρκούς αντιµετώπισης των αναγκών της έφηβης είχε ως συνέπεια επανειληµµένες εισαγωγές της για ψυχιατρική νοσηλεία και µια προοδευτική επιδείνωση της κατάστασής της. Οι εργαζόµενοι και η ιοίκηση του ***, έχοντας καταβάλει πολλαπλές προσπάθειες διαχείρισης του προβλήµατος στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του ιδρύµατος, απευθύνθηκαν τόσο προς τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης ως εποπτεύουσα αρχή όσο και προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την ανεύρεση κατάλληλου πλαισίου φιλοξενίας για την εν λόγω έφηβη, χωρίς αποτέλεσµα. Προσπάθειες εισαγωγής της στον ξενώνα εφήβων «Ίρις» της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) που 4

5 λειτουργεί στο Χαλάνδρι απέβησαν ατελέσφορες, λόγω της µη διαθεσιµότητας θέσεων καθώς και της απουσίας, εν προκειµένω, υποστηρικτικού οικογενειακού πλαισίου, που αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή εφήβων στον συγκεκριµένο ξενώνα Στον Συνήγορο του Πολίτη υπεβλήθη αναφορά από εκπροσώπους του Κέντρου Παιδικής Μέριµνας *** (αρ.πρωτ. ****/04), µε θέµα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετώπιζε το ίδρυµα λόγω της µακρόχρονης παραµονής σε αυτό, ελλείψει εναλλακτικού πλαισίου, 15-χρονης έφηβης µε διάγνωση νοητικής στέρησης και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές (εκρήξεις επιθετικότητας και αυτο-καταστροφική συµπεριφορά) η οποία, ωστόσο, διατηρούσε έναν υψηλό βαθµό λειτουργικότητας σε αρκετούς τοµείς. Λόγω της σοβαρότητας των προβληµάτων συµπεριφοράς της ανήλικης, η συνέχιση της παραµονής της στο Κέντρο κρίθηκε αδύνατη, καθώς το προσωπικό αδυνατούσε να αντιµετωπίσει τις κρίσεις της και η συµπεριφορά της ήταν εξαιρετικά διαταρακτική για τη λειτουργία του ιδρύµατος αλλά και για τα άλλα φιλοξενούµενα παιδιά. Κατόπιν αξιολόγησης της έφηβης από την αρµόδια παιδοψυχιατρική υπηρεσία του Π.Π.Γ. Νοσοκοµείου ***, προτείνεται «η ένταξή της σε κάποιο πλαίσιο που να µπορεί να της παρέχει τη φροντίδα, την καθοδήγηση και την προστασία που χρειάζεται ώστε να προληφθούν στοιχεία επιδείνωσης» (ιατρική γνωµάτευση µε ηµεροµηνία 6/02/04). Έπειτα από πολυάριθµες ατελέσφορες προσπάθειες εκ µέρους του προσωπικού του Κέντρου Παιδικής Μέριµνας για την εξεύρεση καταλληλότερου πλαισίου και µετά από επανειληµµένη ενηµέρωση τόσο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όσο και της αρµόδιας εισαγγελικής αρχής - ζητήθηκε και επετεύχθη µε δικαστική απόφαση η εισαγωγή της ανήλικης στο ***. εδοµένου ότι η ανήλικη είχε παραµείνει για µεγάλα χρονικά διαστήµατα σε ίδρυµα για υγιή παιδιά και ήταν σε θέση, µε κατάλληλη υποστήριξη, να διατηρήσει ένα σχετικά υψηλό βαθµό λειτουργικότητας, ήταν οµόφωνη η εκτίµηση όλων των εµπλεκόµενων επαγγελµατιών ότι το *** δεν ήταν το κατάλληλο πλαίσιο για αυτήν. Ωστόσο, η εισαγωγή της σε αυτό τελικώς κρίθηκε αναγκαία ελλείψει εναλλακτικής λύσης, παρά τις προφανείς δυσµενέστατες συνέπειες για την ίδια Η /νση Κοινωνικής Πρόνοιας της Ν.Α. Θεσσαλονίκης έχει κατ επανάληψη διαπιστώσει το εν λόγω κενό στην παροχή υπηρεσιών για παιδιά και εφήβους και έχει θέσει το ζήτηµα υπόψη του Συνηγόρου του Πολίτη, µε την κοινοποίηση επιστολής προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (αρ.πρωτ. ***) µε 5

6 θέµα τα προβλήµατα στη λειτουργία των επιχορηγούµενων από τη Ν.Α. Θεσσαλονίκης ιδρυµάτων. Στην εν λόγω επιστολή επισηµαίνονται σοβαρά προβλήµατα που προκύπτουν από την έλλειψη οποιασδήποτε δοµής για τη φιλοξενία παιδιών µε ψυχιατρικά προβλήµατα στη Βόρειο Ελλάδα και την παραµονή των παιδιών αυτών σε δοµές ακατάλληλες για να τα στηρίξουν, όπως αυτά έχουν διαπιστωθεί από το Τµήµα Εποπτείας και Ελέγχου της Ν.Α. Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του εποπτικού του έργου. Στην επιστολή, περαιτέρω, επισηµαίνονται οι σοβαρότατες δυσκολίες που προέκυψαν στο *** σε σχέση µε την προαναφερόµενη έφηβη, λόγω της απουσίας κατάλληλης δοµής για τη φιλοξενία και τη φροντίδα της. 2.4 Η Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής Ειδικότερη αλλά ιδιαίτερα σηµαντική κατηγορία µεταξύ των υπό εξέταση περιπτώσεων, αποτελούν τα παιδιά και οι έφηβοι που εµφανίζουν δυσκολίες που υπερβαίνουν κάθε δυνατότητα των υπαρχουσών δοµών. Οι εν λόγω ανήλικοι, παρά τη σύγχρονη τάση στον χώρο της ψυχιατρικής και παιδοψυχιατρικής αλλά και την ισχύουσα νοµοθεσία περί αποασυλοποίησης, καταλήγουν να φιλοξενούνται στον εντελώς ακατάλληλο για τον σκοπό αυτό χώρο της Μονάδας Επειγόντων Περιστατικών του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής, λόγω έλλειψης εναλλακτικής λύσης. Η διοίκηση και το προσωπικό του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής έχουν επισηµάνει προς τον Συνήγορο του Πολίτη (αρ.πρωτ ***) την αδιέξοδη κατάσταση που δηµιουργείται λόγω της συσσώρευσης και µακρόχρονης παραµονής στη Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκοµείου εφήβων µε διαφορετικές διαγνώσεις και ανάγκες, οι οποίοι δεν χρήζουν νοσηλείας αλλά παραµένουν στη Μονάδα λόγω της έλλειψης κατάλληλων δοµών για τη φιλοξενία τους στην κοινότητα. Μολονότι το Νοσοκοµείο βρίσκεται στη διαδικασία αποασυλοποίησης στο πλαίσιο του προγράµµατος ΨΥΧΑΡΓΩΣ, και παρά τις προβλέψεις της ισχύουσας νοµοθεσίας για τη δηµιουργία ειδικών ξενώνων ψυχο-κοινωνικής αποκατάστασης για παιδιά και εφήβους (ν.2716/99, άρθρο 9), έως σήµερα δεν έχει γίνει καµία κίνηση για τη δηµιουργία τέτοιων δοµών, πέραν των υπό σύσταση ξενώνων για την αποασυλοποίηση των χρόνιων ασθενών του Π.Ν.Α. οι οποίοι, σχεδόν στο σύνολό τους, είναι πλέον ενήλικοι. Η διοίκηση και το επιστηµονικό προσωπικό του Π.Ν.Α., επισηµαίνουν οµόφωνα τα σοβαρότατα προβλήµατα στη λειτουργία της Μονάδας Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκοµείου, ως αποτέλεσµα της χρόνιας παραµονής σε αυτήν 6

7 εφήβων µε ψυχικές διαταραχές που καλύπτουν ένα φάσµα διαφορετικών περιπτώσεων, και οι οποίοι δεν µπορούν να γίνουν δεκτοί στις υπάρχουσες δοµές φιλοξενίας. Κατά συνέπεια, αφενός οι εν λόγω έφηβοι «κακοποιούνται» από το σύστηµα καθώς οι ψυχο-κοινωνικές τους ανάγκες δεν αντιµετωπίζονται κατάλληλα, αφετέρου η Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών αδυνατεί να επιτελέσει αποτελεσµατικά το έργο της ως παιδοψυχιατρικό/θεραπευτικό πλαίσιο για παιδιά και εφήβους που χρήζουν διάγνωσης και νοσηλείας. Σε ερώτηµα του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά µε τον προγραµµατισµό για τους προαναφερόµενους εφήβους κατά τη διάδοχη κατάσταση µετά το προγραµµατισµένη επικείµενη αντικατάσταση της Μονάδας Επειγόντων Περιστατικών από Παιδοψυχιατρικές Μονάδες Γενικών Νοσοκοµείων (του Γ.Ν.Παίδων Πεντέλης και του Σισµανόγλειου), καθώς και για αντίστοιχες περιπτώσεις εφήβων στο µέλλον, η διοίκηση του Νοσοκοµείου, στο υπ αρ. *** έγγραφο, απαντά: «.. δεν υπάρχει προγραµµατισµός γιατί (τα παιδιά αυτά) είναι ανεπιθύµητα από τις υπάρχουσες δοµές για ορθούς λόγους και η πολιτεία δεν έχει µεριµνήσει για τη δηµιουργία κατάλληλων δοµών όπως επανειληµµένα έχουν ζητήσει οι αρµόδιοι φορείς». 7

8 3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Σύµφωνα µε το Σύνταγµα, άρθρο 21, παρ.3, «Το κράτος µεριµνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά µέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων». Η ιεθνής Σύµβαση για τα ικαιώµατα του Παιδιού (Ν.2101/92, άρθρο 20, παρ.1) ορίζει ότι «Κάθε παιδί που στερείται προσωρινά ή οριστικά το οικογενειακό του περιβάλλον ή το οποίο για το δικό του συµφέρον δεν είναι δυνατόν να παραµένει στο περιβάλλον αυτό δικαιούται ειδική προστασία και βοήθεια εκ µέρους του Κράτους». Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 3, παρ. 1 της Σύµβασης, «Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν στα παιδιά, είτε αυτές λαµβάνονται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς οργανισµούς κοινωνικής προστασίας, είτε από τα δικαστήρια, τις διοικητικές αρχές ή τα νοµοθετικά όργανα, πρέπει να λαµβάνεται πρωτίστως υπόψη το συµφέρον του παιδιού». Ο Ν. 2716/ (ΦΕΚ 96 Α) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις», προβλέπει τα εξής: «Άρθρο 1: Γενικές Αρχές Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας 1. Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας που έχουν σκοπό την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την περίθαλψη καθώς και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη ενηλίκων, παιδιών και εφήβων µε ψυχικές διαταραχές και διαταραχές αυτιστικού τύπου και µε µαθησιακά προβλήµατα». «Αρθρο 9: Μονάδες και προγράµµατα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης 1. Οι Μονάδες ή προγράµµατα όπου παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για ενήλικες, παιδιά ή εφήβους είναι τα Οικοτροφεία, οι Ξενώνες, τα Προστατευόµενα ιαµερίσµατα και οι Φιλοξενούσες οικογένειες. 2. Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. έχουν σκοπό την τοποθέτηση και ψυχιατρική παρακολούθηση σε χώρους διαβίωσης, θεραπείας και υποστήριξης, για µακρόχρονη ή βραχεία παραµονή των ατόµων µε ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχο-κοινωνικά προβλήµατα, όταν δεν έχουν στέγη ή κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον.» Περαιτέρω, η Υ.Α. Α3α/οικ.876/ περί καθορισµού του τρόπου οργάνωσης των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραµµάτων Προστατευόµενων ιαµερισµάτων του άρθρου 9 του Ν.2716/99, προβλέπει τα εξής: 8

9 «Άρθρο 6: Ξενώνες και Οικοτροφεία Παιδιών και εφήβων. Οι ξενώνες και τα οικοτροφεία Παιδιών και Εφήβων µε ψυχικές διαταραχές ή νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές προσφέρουν θεραπευτικό περιβάλλον µακριά από την οικογένεια, όταν αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες θεραπείας τους και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα, κατά την περίοδο εκείνη τα άτοµα αυτά να ενταχθούν σε Φιλοξενούσες Οικογένειες της παρ.5 του άρθρου 9 του Ν.2716/99.. Οι ξενώνες και τα οικοτροφεία φιλοξενούν ενδεικτικά: Παιδιά προσχολικής ηλικίας µε προβλήµατα σωµατικής κακοποίησης ή συναισθηµατικής παραµέλησης. Ο αριθµός των παιδιών δεν υπερβαίνει τα Παιδιά λανθάνουσας ή προεφηβικής ηλικίας που προέρχονται από διαταραγµένες οικογένειες, οι οποίες δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των παιδιών. Ο αριθµός των παιδιών δεν υπερβαίνει τα 15 Έφηβους µε παραπτωµατική συµπεριφορά, µε ψυχικές διαταραχές ή χωρίς σοβαρή ψυχική διαταραχή αλλά µε σοβαρά διαταραγµένους γονείς. Ο αριθµός των εφήβων δεν υπερβαίνει τους εν επιτρέπεται η λειτουργία ξενώνων ή οικοτροφείων στους οποίους φιλοξενούνται παιδιά και έφηβοι µαζί.» Η ίδια Y.A. καθορίζει λεπτοµερώς τους στόχους της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (άρθρο 7), τις παρεχόµενες υπηρεσίες των εν λόγω Μονάδων (άρθρο 8), καθώς και τον τρόπο στελέχωσής τους, προσδιορίζοντας συγκεκριµένα την ανάγκη ύπαρξης διεπιστηµονικής θεραπευτικής οµάδας, τη σύνθεσή της, τις αρχές λειτουργίας της, την ανάγκη συστηµατικής κλινικής εποπτείας της θεραπευτικής οµάδας από εξωτερικό επόπτη, καθώς και την ανάγκη καθορισµού Επιστηµονικά Υπευθύνου της οµάδας (άρθρα 9 και 10). Περαιτέρω, προσδιορίζονται θέµατα διαχείρισης και λειτουργίας των Μονάδων καθώς και προδιαγραφές όσον αφορά τον χώρο (άρθρο 20) και την υλικοτεχνική υποδοµή (άρθρο 21). 9

10 4. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Από τη συνολική διερεύνηση του θέµατος προκύπτει ότι η απουσία εξειδικευµένων δοµών φιλοξενίας για τις προαναφερόµενες κατηγορίες παιδιών και εφήβων, παρά τις προβλέψεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, δηµιουργεί ένα σοβαρότατο κενό στο σύστηµα της προστασίας και φροντίδας των ανηλίκων στη χώρα µας, το οποίο χρήζει άµεσης προσοχής και µέριµνας εκ µέρους της Πολιτείας Η σηµασία της παροχής κατάλληλης και επαρκούς φροντίδας σε παιδιά και εφήβους µε ψυχικές διαταραχές Είναι γνωστό από την παιδοψυχιατρική πρακτική ότι η έγκαιρη παρέµβαση στην αντιµετώπιση ψυχικών διαταραχών ή συναισθηµατικών δυσκολιών που εµφανίζονται στην παιδική και εφηβική ηλικία ως συνέπεια δυσµενών ή τραυµατικών εµπειριών ζωής, είναι καθοριστική για την εξέλιξη της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής λειτουργικότητας των εν λόγω παιδιών και εφήβων. Όσον αφορά τις υπό εξέταση περιπτώσεις, η έγκαιρη παρέµβαση εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη λειτουργία δοµών φιλοξενίας µε θεραπευτική κατεύθυνση. Η απουσία τέτοιων δοµών για την παροχή επαρκούς και κατάλληλης υποστήριξης σε παιδιά και εφήβους µε ιδιαίτερες δυσκολίες, και η παραµονή των τελευταίων σε ακατάλληλα για την περίπτωσή τους ιδρύµατα, πέραν των άµεσων συνεπειών που παρατίθενται παραπάνω, συνεπάγεται µια δυσµενή πρόγνωση όσον αφορά τη µελλοντική ψυχοκοινωνική τους εξέλιξη. ηµιουργούνται, αναπόφευκτα, αυξηµένες πιθανότητες περαιτέρω δυσκολιών στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των ενδιαφερόµενων ανηλίκων και, σε πολλές περιπτώσεις, µπορεί βάσιµα να πιθανολογηθεί µια πορεία περιθωριοποίησης και έκπτωσης της ψυχικής τους υγείας, µε σοβαρότατες προσωπικές αλλά και κοινωνικές συνέπειες ιαπιστώσεις σχετικά µε την ανεπάρκεια εξειδικευµένων δοµών φιλοξενίας παιδιών και εφήβων Όπως ήδη τονίστηκε πιο πάνω, το πρόβληµα δεν περιορίζεται στα µεµονωµένα παραδείγµατα που αναφέρονται στο παρόν πόρισµα, αλλά επισηµαίνεται από εκπροσώπους φορέων και επαγγελµατίες σχεδόν από το σύνολο των ιδρυµάτων παιδικής προστασίας µε τα οποία βρίσκεται σε επικοινωνία ο Συνήγορος του Πολίτη, ανεξαρτήτως της υποβολής συγκεκριµένων αναφορών. Πρόκειται, συνεπώς, για ένα πρόβληµα που παρεµποδίζει την οµαλή λειτουργία µεγάλου αριθµού ιδρυµάτων παιδικής προστασίας και, περαιτέρω, έχει ως συνέπεια την παραβίαση βασικών δικαιωµάτων µιας ιδιαίτερα ευάλωτης κατηγορίας 10

11 παιδιών και εφήβων, µε σοβαρότατες συνέπειες για τη µελλοντική ψυχο-κοινωνική τους εξέλιξη. Το υπάρχον σύστηµα ιδρυµατικής φροντίδας για παιδιά που στερούνται κατάλληλου οικογενειακού περιβάλλοντος και περιέρχονται στη φροντίδα της Πολιτείας, περιλαµβάνει τα ιδρύµατα παιδικής προστασίας (του δηµόσιου τοµέα ή ιδιωτικής και εκκλησιαστικής πρωτοβουλίας) για «υγιή» παιδιά και τα ιδρύµατα για άτοµα µε χρόνιες σοβαρές αναπηρίες. Τα ιδρύµατα αυτά, όπως επισηµαίνεται παραπάνω, δεν διαθέτουν τις προδιαγραφές για τη φροντίδα και την αποκατάσταση των προαναφερόµενων κατηγοριών ανηλίκων, καθώς η παραπάνω ταξινόµηση δεν ανταποκρίνεται πλήρως στη σύγχρονη πραγµατικότητα, στο πλαίσιο της οποίας παρατηρείται ένα πολύ ευρύτερο φάσµα προβληµάτων και αναγκών. Τα προβλήµατα ψυχικής υγείας χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και εξειδικευµένης αντιµετώπισης, προκειµένου να αποφευχθεί η περαιτέρω κοινωνική περιθωριοποίηση και η επιδείνωση της ψυχικής υγείας των εν λόγω παιδιών, εφήβων και µελλοντικών νεαρών ενηλίκων. Αναφέρουµε, ενδεικτικά κάποιες κατηγορίες, ορισµένες από τις οποίες προσδιορίζονται και στην Υ.Α Α3α/οικ.876/ : παιδιά που χρήζουν ειδικής θεραπευτικής αντιµετώπισης λόγω τραυµατικών εµπειριών π.χ. θύµατα κακοποίησης ή σοβαρής παραµέλησης, θύµατα εµπορίας και εκµετάλλευσης (trafficking), έφηβοι µε παραπτωµατική συµπεριφορά, µε ψυχικές διαταραχές, µε προβλήµατα ουσιοεξάρτησης κλπ. Μια κατηγορία που επίσης χρήζει ειδικής προσοχής αφορά τα παιδιά µε νοητική στέρηση ελαφριάς µορφής και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές - όπως η περίπτωση της έφηβης από το Κέντρο Παιδικής Μέριµνας ***, που αναφέρεται παραπάνω - τα οποία φιλοξενούνται σε ιδρύµατα για «υγιή» παιδιά, ενώ συχνά παρακολουθούν ειδικά σχολεία, και οι ανάγκες των οποίων δεν καλύπτονται ούτε από τα ιδρύµατα αυτά, ούτε από τα υπάρχοντα ιδρύµατα για άτοµα µε αναπηρίες, τα οποία αφορούν πολύ βαρύτερες περιπτώσεις. Οι ανάγκες, λοιπόν των παραπάνω κατηγοριών παιδιών και εφήβων δεν καλύπτονται από τις υπάρχουσες δοµές παιδικής προστασίας, και οι επιπτώσεις της εισαγωγής και παραµονής τους σε ακατάλληλα για την περίπτωσή τους ιδρύµατα, µπορεί να είναι πολύ αρνητικές έως και ολέθριες τόσο για τους ίδιους όσο και για την εύρυθµη λειτουργία των εν λόγω δοµών. 11

12 4.3. Προβλήµατα λειτουργίας της Μονάδας Επειγόντων Περιστατικών του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής Επισηµαίνεται η ιδιαίτερη σοβαρότητα του προβλήµατος όσον αφορά τους εφήβους που φιλοξενούνται στην παρούσα φάση στη Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών του Π.Ν.Α. Από τη συνεργασία και επικοινωνία του Συνηγόρου του Πολίτη µε τη διοίκηση και το επιστηµονικό προσωπικό του Π.Ν.Α. όσο και από επίσκεψη-αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε στο χώρο του Νοσοκοµείου στις 15/02/05, διαπιστώθηκαν σοβαρότατες παραβιάσεις δικαιωµάτων των εν λόγω παιδιών, λόγω τόσο της ακαταλληλότητας της Μονάδας Επειγόντων Περιστατικών ως πλαισίου για τη φιλοξενία τους, όσο και λόγω των γενικότερων σοβαρών προβληµάτων στη λειτουργία της Μονάδας, τα οποία έχουν τεθεί κατ επανάληψη υπόψη του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από τη διοίκηση και από µέλη του προσωπικού του Νοσοκοµείου. Τα προβλήµατα αυτά και η ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών λειτουργίας της Μονάδας φαίνεται να έχουν παραµεριστεί κατά τα τελευταία έτη, λόγω της παρατεταµένης µεταβατικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται το Νοσοκοµείο, εν όψει της διαδικασίας αποασυλοποίησης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μολονότι τα προβλήµατα λειτουργίας της Μονάδας Επειγόντων Περιστατικών του Π.Ν.Α. δεν είναι το κύριο θέµα υπό εξέταση επί του παρόντος, θα θέλαµε να επισηµάνουµε κάποια σοβαρά ζητήµατα: Την έλλειψη προγραµµατισµού για την αποκατάσταση σε κατάλληλες δοµές τριών συγκεκριµένων παιδιών που φιλοξενούνται στη Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών κατά τα τελευταία έτη, λόγω ακριβώς της ανυπαρξίας τέτοιων δοµών για τη φιλοξενία τους Την απουσία σχεδιασµού όσον αφορά αντίστοιχες περιπτώσεις παιδιών και εφήβων στο µέλλον, µε την ολοκλήρωση του µετασχηµατισµού του Π.Ν.Α. στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται η αντικατάσταση της λειτουργίας της Μονάδας Επειγόντων Περιστατικών µε τη λειτουργία Παιδοψυχιατρικού Τµήµατος στο Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης και τη λειτουργία Μονάδας Εφήβων στο Σισµανόγλειο Νοσοκοµείο Το χρονοδιάγραµµα του µετασχηµατισµού του Π.Ν.Α. και τα παρατηρούµενα προβλήµατα κατά την παρατεταµένη µεταβατική περίοδο: Η διοίκηση του νοσοκοµείου στο µε αρ.πρωτ. ***έγγραφο, αναφέρει ότι «ο όλος προγραµµατισµός παρουσιάζει σηµαντική καθυστέρηση», και στην παρούσα φάση ελπίζεται ότι «µέχρι τις αρχές του 2007 θα έχουν ολοκληρωθεί τα αντίστοιχα τµήµατα νοσηλείας, τα οποία προϋποθέτουν νέες κτιριακές 12

13 υποδοµές». Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, η «σηµαντική καθυστέρηση» συνοδεύεται από τη µη αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας της Μονάδας Επειγόντων Περιστατικών, εξαιτίας της προσωρινότητας της κατάστασης. ηµιουργείται, έτσι, µια παρατεταµένη χρονική περίοδος, κατά την οποία παραβιάζονται βασικά δικαιώµατα αφενός των εφήβων που παραµένουν στη Μονάδα χωρίς ανάγκη νοσηλείας, και οι οποίοι δεν λαµβάνουν την εξειδικευµένη αντιµετώπιση που χρειάζονται, και αφετέρου παιδιών και εφήβων µε ψυχικές διαταραχές που χρήζουν διάγνωσης και νοσηλείας. Οι γονείς των εν λόγω ανηλίκων, σύµφωνα µε τη διοίκηση του Π.Ν.Α. αποθαρρύνονται από το να εισάγουν τα παιδιά τους σε αυτό το ακατάλληλο πλαίσιο, εξαιτίας των προαναφερόµενων προβληµάτων Παράδειγµα καλής πρακτικής: ο ξενώνας εφήβων «Ίρις» της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. Στην Αθήνα λειτουργεί ο ξενώνας «Ίρις» της Εταιρείας Ψυχο-κοινωνικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) από το έτος Το «Ίρις», όπως διαπιστώθηκε κατόπιν επίσκεψης εκπροσώπων του Συνηγόρου του Πολίτη στο πλαίσιο γνωριµίας και συνεργασίας µε φορείς ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, αποτελεί µια πρότυπη κοινοτική δοµή, όπου παρέχεται ένα θεραπευτικό πρόγραµµα για εφήβους ηλικίας ετών µε ψυχο-κοινωνικά προβλήµατα, που χρήζουν ψυχοθεραπευτικής υποστήριξης, στο πλαίσιο της οποίας κρίνεται σκόπιµη η προσωρινή αποµάκρυνση από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Ωστόσο, πρόκειται για µεµονωµένη δοµή αυτού του τύπου µε µικρή δυναµικότητα (6 θέσεις σε ένα πρόγραµµα διάρκειας 18 περίπου µηνών) και οι προϋποθέσεις ένταξης στον ξενώνα (ηλικία ετών, ύπαρξη υποστηρικτικού οικογενειακού πλαισίου, συναίνεση των γονέων και συµµετοχή τους στο θεραπευτικό πρόγραµµα µε κύριο στόχο την επανένταξη του παιδιού στο οικογενειακό πλαίσιο) αποκλείουν ένα µεγάλο αριθµό εφήβων που χρήζουν αντίστοιχης θεραπευτικής αντιµετώπισης, και ειδικότερα, το σύνολο σχεδόν του πληθυσµού των παιδιών των ιδρυµάτων. 13

14 5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Εν όψει των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί επιτακτική την ανάγκη προγραµµατισµού για τη σύσταση των δοµών που προβλέπει η Υ.Α. Α3α/οικ.876/ περί καθορισµού και οργάνωσης των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του άρθρου 9 του Ν.2716/99. Όπως προαναφέρθηκε, η παραπάνω Υ.Α. αναφέρεται αναλυτικά στον τρόπο οργάνωσης δοµών φιλοξενίας για παιδιά και εφήβους, µε εξειδικευµένο θεραπευτικό προσανατολισµό, οι οποίες, βάσει των διεθνών προτύπων, θα πρέπει να λειτουργούν ως µικρές θεραπευτικές µονάδες (έως φιλοξενούµενοι, κατά περίπτωση), όπου θα προωθείται ενεργά η αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη των φιλοξενούµενων παιδιών και εφήβων. Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι ο σχεδιασµός τέτοιων δοµών θα πρέπει να βασίζεται σε µια προσεκτική µελέτη και αξιολόγηση των αναγκών της συγκεκριµένης οµάδας-στόχου για την οποία προορίζονται (π.χ. έφηβοι µε συναισθηµατικές δυσκολίες ή προβλήµατα συµπεριφοράς, θύµατα παράνοµης διακίνησης και εµπορίας, έφηβοι µε προβλήµατα ουσιοεξάρτησης, κλπ.), από επαγγελµατίες µε εµπειρία και εξειδίκευση σε θέµατα ψυχικής υγείας και στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε οµάδας-στόχου. Εξαιρετικά σηµαντική επίσης, βάσει των σύγχρονων επιστηµονικών δεδοµένων, είναι η επαρκής και διεπιστηµονική στελέχωση, η ύπαρξη επιστηµονικά υπευθύνου, η δυνατότητα ανάπτυξης εξειδίκευσης, επιστηµονικής εποπτείας της θεραπευτικής οµάδας από εξωτερικό επόπτη, κλπ. Εκτιµάται ότι ο ξενώνας εφήβων «Ίρις» της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., που λειτουργεί βάσει των ανωτέρω προδιαγραφών, θα µπορούσε να χρησιµεύσει ως πρότυπο για την οµάδα-στόχο στην οποία απευθύνεται, όσον αφορά το µοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας του (θεραπευτικός προσανατολισµός, υψηλό επίπεδο υποστήριξης, εξειδικευµένη στελέχωση, υψηλή αναλογία προσωπικού-φιλοξενούµενων παιδιών, κλπ.). Περαιτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί αναγκαία τη δηµιουργία και άλλων αντίστοιχων δοµών, ο σχεδιασµός των οποίων θα πρέπει επιπλέον να λαµβάνει υπόψη: Α) τις περιπτώσεις παιδιών και εφήβων όπου δεν υφίσταται υποστηρικτικό οικογενειακό πλαίσιο (όπως αναφέραµε, η συνεργασία της οικογένειας αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή παιδιών στο πρόγραµµα του προαναφερόµενου ξενώνα), οι οποίες αποτελούν τη µεγάλη πλειοψηφία του πληθυσµού των παιδιών που φιλοξενούνται σε ιδρύµατα παιδικής προστασίας. 14

15 Β) την ανάγκη δηµιουργίας αντίστοιχων δοµών για παιδιά και εφήβους µε άλλες κατηγορίες προβληµάτων Γ) την ανάγκη ισοµερούς γεωγραφικής κατανοµής των εν λόγω δοµών, καθώς και άλλων παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών και φορέων υποστήριξης της οικογένειας ώστε σε περιπτώσεις ανάγκης ή κρίσης έφηβοι από άλλες περιοχές της χώρας να µπορούν να λάβουν την κατάλληλη φροντίδα χωρίς να αποκόπτονται από το οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Πληροφορίες: Νίκη Μπαφέ, Σαµάνθα Στρατιδάκη (τηλ. *** *******,*** *******) Αποδέκτης: κ. Νικήτα Κακλαµάνη, Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κοινοποίηση: 1. κ. Γ. Κωνσταντόπουλο, Υφυπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2. κ. Α. Γιαννόπουλο, Υφυπουργό Υγείας 3. κα Β. Ζαρονίκα, ιευθύντρια, /νση Προστασίας Οικογένειας 4. κα Κ. Μαυρατζώτου, ιευθύντρια, /νση Ψυχικής Υγείας 15

ΠΟΡΙΣΜΑ. Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού. Υλοποίηση του προγράµµατος: «Προστασία και κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο δρόµο»

ΠΟΡΙΣΜΑ. Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού. Υλοποίηση του προγράµµατος: «Προστασία και κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο δρόµο» Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Θέµα: Υλοποίηση του προγράµµατος: «Προστασία και κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο δρόµο» Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού. Πόρισµα

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού. Πόρισµα Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού Πόρισµα (Άρθρο 4 6 ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») Συνθήκες λειτουργίας της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας για παιδιά µε αναπηρίες «Κέντρο Περίθαλψης

Διαβάστε περισσότερα

επί του Σχεδίου Νόμου: "Για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας"

επί του Σχεδίου Νόμου: Για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου: "Για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας" Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 1998 Διαδικασία Στις 9 Ιουλίου 1998, ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ. (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6)

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ. (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Θέµα: Συνθήκες λειτουργίας Παιδόπολης Νεαπόλεως Λασιθίου Κρήτης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Εκθεση. Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης

Πρώτη Εκθεση. Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης Πρώτη Εκθεση Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης Μετά από πρόταση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας που έγινε αποδεκτή από το Συνήγορο του Πολίτη συγκροτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 εκεµβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1500.2/60650/2014. Πληροφορίες: Σ.Στρατιδάκη

Αθήνα, 10 εκεµβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1500.2/60650/2014. Πληροφορίες: Σ.Στρατιδάκη Αθήνα, 10 εκεµβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1500.2/60650/2014 Σ.Στρατιδάκη Πληροφορίες: Προς: κο Σ. Κοκκινάκη, Προϊστάµενο ιεύθυνσης Πρόνοιας Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του φάσματος του Αυτισμού Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του φάσματος του Αυτισμού Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» ικαιώµατα Ψυχικώς Πασχόντων ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β ΦΑΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΘΕΜΑ: ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΠΟ ΤΟ 1951 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΠΟ ΤΟ 1951 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΠΟ ΤΟ 1951 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ κ. ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

του παιδιου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ του φαινομένου

του παιδιου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ του φαινομένου Δικαιώματα Δικαιωματα του παιδιού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 119 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 122 Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 122 ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 123 ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολή του Συνηγόρου του Πολίτη στον ηµόσιο ιάλογο για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Συµβολή του Συνηγόρου του Πολίτη στον ηµόσιο ιάλογο για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Εισαγωγή Συµβολή του Συνηγόρου του Πολίτη στον ηµόσιο ιάλογο για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (µε αφορµή την παρουσίαση Σχεδίου Νόµου από το Υπ.Ε.Π.Θ.) Μάιος 2008 Στις 2 Απριλίου 2008 το Υπουργείο Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Πολυχρονιάδης Νίκος

Επιµέλεια: Πολυχρονιάδης Νίκος Κέντρο Ηµέρας ΕΣΤΙΑ 2002-2008 Επιµέλεια: Πολυχρονιάδης Νίκος ΣΥΝΘΕΣΗ Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρία Έρευνας Εκπαίδευσης & Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Μαρασλή 51 & Ζουµετίκου 9 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54249

Διαβάστε περισσότερα

Ανήλικοι µε εισαγγελική εντολή: εκπαίδευση και µέριµνα στο Νοσοκοµείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

Ανήλικοι µε εισαγγελική εντολή: εκπαίδευση και µέριµνα στο Νοσοκοµείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» Ανήλικοι µε εισαγγελική εντολή: εκπαίδευση και µέριµνα στο Νοσοκοµείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» Πρακτικά Επιστηµονικής ηµερίδας, που διοργανώθηκε από την Κοινωνική Υπηρεσία και το Σύλλογο ιδασκόντων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ «Ε.Σ.Α.Ε.Α.» Μυλλέρου 1, 10436 Αθήνα, τηλ: 5238961, φαξ: 5238967, e-mail: esaea@otenet.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ «Ε.Σ.Α.Ε.Α.» Μυλλέρου 1, 10436 Αθήνα, τηλ: 5238961, φαξ: 5238967, e-mail: esaea@otenet. ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ «Ε.Σ.Α.Ε.Α.» Μυλλέρου 1, 10436 Αθήνα, τηλ: 5238961, φαξ: 5238967, e-mail: esaea@otenet.gr 3 Δεκεμβρίου Εθνική Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ΤΑ «ΑΟΡΑΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑ - ΣΥΝΟ ΟΣ Β Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΗΣ ΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑ - ΣΥΝΟ ΟΣ Β Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΗΣ ΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑ - ΣΥΝΟ ΟΣ Β Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΗΣ ΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή: Σ.Ε.Υ.Π. Τµήµα: Κοινωνικής Εργασίας Πτυχιακή Εργασία

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή: Σ.Ε.Υ.Π. Τµήµα: Κοινωνικής Εργασίας Πτυχιακή Εργασία Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή: Σ.Ε.Υ.Π. Τµήµα: Κοινωνικής Εργασίας Πτυχιακή Εργασία Στεγαστικές ψυχιατρικές δοµές κοινοτικού τύπου. Συγκριτική προσέγγιση αστικού και ηµιαστικού χώρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ / ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ / ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ / ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ Ιούλιος 2013 Α) Η αναγκαιότητα υιοθέτησης ενός Εθνικού Σχεδίου ράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2005 143 2009 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5.1 Ανάπτυξη στρατηγικής Η ανάπτυξη στρατηγικής του Ψυχιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα

Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β ΦΑΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.) ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.) Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Διοικητής Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, Ειδικός Σύμβουλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1 ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. Δεύτερη Εστιασµένη Μελέτη 2013. Η οργάνωση των δοµών υποδοχής των αιτούντων άσυλο στα διάφορα κράτη µέλη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. Δεύτερη Εστιασµένη Μελέτη 2013. Η οργάνωση των δοµών υποδοχής των αιτούντων άσυλο στα διάφορα κράτη µέλη ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Δεύτερη Εστιασµένη Μελέτη 2013 Η οργάνωση των δοµών υποδοχής των αιτούντων άσυλο στα διάφορα κράτη µέλη Κοινό Πρότυπο Η Δεύτερη Εστιασµένη Έρευνα 2013 συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 21 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ. Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου ΘΕΜΑ. Άτοµα µε ειδικές ανάγκες. People with special needs

ΜΑΘΗΜΑ. Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου ΘΕΜΑ. Άτοµα µε ειδικές ανάγκες. People with special needs Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Ν. Ο. Π. Ε Τµήµα Νοµικής Πανεπιστηµιακό έτος 2005 2006 ΜΑΘΗΜΑ Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου ΘΕΜΑ Άτοµα µε ειδικές ανάγκες People with special needs Εποπτεύων

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στη νηπιακή ηλικία. Ο ρόλος του Συνηγόρου του Παιδιού

Η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στη νηπιακή ηλικία. Ο ρόλος του Συνηγόρου του Παιδιού Η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στη νηπιακή ηλικία. Ο ρόλος του Συνηγόρου του Παιδιού Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ικαιώµατα του Παιδιού Εισαγωγή Τα δικαιώµατα των ανηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. «Πώς βελτιώνεται ο ρόλος ενός Συλλόγου;»

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. «Πώς βελτιώνεται ο ρόλος ενός Συλλόγου;» ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ «Πώς βελτιώνεται ο ρόλος ενός Συλλόγου;» Ο ρόλος του συλλόγου μπορεί να βελτιωθεί με την ενεργό συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων γονέων. Η εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα