Πρώτη Εκθεση. Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρώτη Εκθεση. Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης"

Transcript

1 Πρώτη Εκθεση Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης Μετά από πρόταση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας που έγινε αποδεκτή από το Συνήγορο του Πολίτη συγκροτήθηκε Οµάδα εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης. Η Οµάδα συγκροτήθηκε επειδή υπήρξε κοινή από πλευράς του Συνηγόρου του Πολίτη και της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας αλλά και από άλλες έγκυρες πηγέςδιαπίστωση ότι η µεταρρύθµιση δεν έχει ως τώρα προχωρήσει µε ρυθµούς αντίστοιχους του γενικότερου επιπέδου οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας µας. Βασικός στόχος της Οµάδας Εργασίας είναι να περιγράψει µε έγκυρο τρόπο την κατάσταση στην οποία βρισκόµαστε σήµερα και τα µείζονα προβλήµατα που παρουσιάζονται, να ιεραρχήσει όπου αυτό είναι δυνατό αυτά τα προβλήµατα και να εκπονήσει τελικά θέσεις και προτάσεις για την επίλυσή τους µε τρόπο που θα αποβαίνει προς όφελος των προσώπων µε ψυχικές διαταραχές. Η Οµάδα συγκροτήθηκε από τους Αιµιλία Πανάγου και Μαρία Βουτσίνου εκ µέρους του Συνηγόρου του Πολίτη και Χάρη Βαρουχάκη εκ µέρους της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και εργάζεται από εξαµήνου περίπου υπό την εποπτεία του Βοηθού Συνηγόρου κ. Γιάννη Σακέλη. Στο κείµενο που ακολουθεί καταγράφοντα κάποιες πρώτες διαπιστώσεις της Οµάδας και κάποια αρχικά και ενδεχοµένως χρήζοντα περαιτέρω επεξεργασίαςαποτελέσµατα της µέχρι τώρα δουλειάς της. 1. Γενικές διαπιστώσεις και παρατηρήσεις 1.1. Η Οµάδα διαπιστώνει εξ αρχής ότι τα προβλήµατα που παρουσιάζονται είναι πολλά, σοβαρά και δυσεπίλυτα και αναφέρονται όχι µόνο στο θεωρητικό αλλά και κυρίως στο πρακτικό επίπεδο. Είναι λοιπόν προφανές ότι η Οµάδα Εργασίας θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να πετύχει σε ικανοποιητικό βαθµό το σκοπό για τον οποίο συγκροτήθηκε. Και είναι πολύ πιθανό το ενδεχόµενο να χρειαστεί η συµπλήρωσή της και µε άλλα µόνιµα ή επικουρικά µέλη που θα αναλάβουν ίσως την λεπτοµερέστερη διερεύνηση και επεξεργασία ειδικών θεµάτων. Για τον ίδιο λόγο η Οµάδα έκρινε σκόπιµο να υποβάλλει κατά διαστήµατα και πριν από την τελική της έκθεση, ενδιάµεσες εκθέσεις µε τα εν τω µεταξύ αποτελέσµατα των εργασιών της και τις προτάσεις της, προκειµένου να ληφθούν µέτρα που θα µπορούσαν να ληφθούν χωρίς περαιτέρω χρονικές καθυστερήσεις, 1

2 1.2. Η Οµάδα διαπιστώνει επίσης ότι τα εµπόδια που συνάντησε, συναντά και θα εξακολουθήσει για µακρό ακόµα χρόνο να συναντά η Ψυχιατρική Μεταρρύθµιση δεν προκύπτουν µόνο από την κατά την πορεία του χρόνου αναπόφευκτη επιρροή των συντελουµένων γενικοτέρων αλλαγών. Αναφύονται, και µάλιστα όχι σπάνια, και από τα αντιτιθέµενα νόµιµα ή ίσως και παράνοµα συµφέροντα των µε οποιοδήποτε ρόλο και από οποιαδήποτε θέση εµπλεκοµένων στην υλοποίησή της Μείζον επίσης πρόβληµα για την περαιτέρω εξέλιξη της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης µε τρόπο συνάδοντα µε τις βασικές αρχές και τις αξίες της ανακύπτει από το γεγονός ότι οι ίδιοι οι ψυχικά πάσχοντες -το αληθές συµφέρον των οποίων πρέπει να υπηρετεί η οποιαδήποτε θεσµική ή εν τη πράξει παρέµβαση - ελάχιστες δυνατότητες- αλλά και ευκαιρίες- έχουν να παρεµβαίνουν στα συµβαίνοντα. Μεγάλος αριθµός τους είναι άρρωστοι που πάσχουν από βαριά ψυχική αρρώστια,επί χρόνια έγκλειστοι στα ψυχιατρεία, αποξενωµένοι από τον κοινωνικό τους περίγυρο,χωρίς φίλους, χωρίς συγγενείς, χωρίς ανθρώπους που να νοιάζονται γι αυτούς. Ανθρωποι δηλαδή που έχουν υποστεί όχι µόνο τις συνέπειες της αρρώστιας,αλλά και του µακροχρόνιου εγκλεισµού και της αποξένωσης Έτσι πολλοί από αυτούς που διαβιούν στις διάφορες Μονάδες Ψυχικής Υγείας παρουσιάζουν µειωµένη ή παντελή έλλειψη ικανότητας να διεκδικήσουν και να υπερασπιστούν τα δικαιώµατά τους ενώ και όσοι το µπορούν δεν έχουν την ευχέρεια ή εύκολα αποθαρρύνονται να το πράξουν µέσα σ ένα περιβάλλον µειωµένης ελευθερίας και µεγάλης και όχι σπάνια καταπιεστικής εξάρτησης, στο οποίο διαβιούν. Ο συνεχής, εποµένως και υπεύθυνος έλεγχος της λειτουργίας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα είναι απολύτως απαραίτητος. Η Οµάδα προτείνει σχετικά να εξεταστεί η θεσµική σύσταση - στα πλαίσια του Συνηγόρου του Πολίτη και µε την επιστηµονική υποστήριξη της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας- ανεξάρτητου οργάνου που θα έχει αυτή την αποστολή. Κλιµάκια αυτού του οργάνου θα επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα τους χώρους διαβίωσης ψυχικά πασχόντων και θα τους ενθαρρύνουν, προσφέροντας τις δωρεάν υπηρεσίες τους,στη διεκδίκηση των δικαιωµάτων τους Κύριος στόχος της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης ήταν και παραµένει η κατάργηση των γιγαντιαίων, αποκρουστικών και κατ ευφηµισµό µόνον ψυχιατρικών νοσοκοµείων και καθ υποκρισίαν Ασύλων, και παράλληλα η οργάνωση συστήµατος Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας διαφόρων τύπων εγκατεστηµένων σε µια συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή, µε σκοπό να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κατοίκων της. Σε θεσµικό επίπεδο τον σκοπό αυτό υπηρετούν επαρκώς οι εκδοθέντες Νόµοι και κυρίως, ο Νόµος 2071/1992 και ο Νόµος 2716/1999. Η Οµάδα Εργασίας διαπιστώνει όµως ότι σε επίπεδο πρακτικής εφαρµογής τα προβλήµατα είναι πολλά και µεγάλα. Ενδεικτικά µόνο παρατηρεί ότι ο Νόµος 2071 εξακολουθεί ιδία στο κεφάλαιο που αφορά την ακούσια νοσηλεία -να παραβιάζεται ή να συναντά ποικίλες 2

3 αντιδράσεις ακόµη και από τους κύριους υπεύθυνους για την εφαρµογή του ψυχιάτρους και δικαστικούς λειτουργούς,ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου αγνοείται πλήρως από πολλούς εργαζόµενους στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας Επίσης ότι οι αρχές «της διάρθρωσης σε τοµείς, της προτεραιότητας της εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης, της αποασυλοποίησης και της ευαισθητοποίησης και συµµετοχής της κοινωνικής οµάδας στα θέµατα ψυχικής υγείας» είχαν µεν διατυπωθεί στο άρθρο 91 του Ν. 2071/92 και είχε προβλεφθεί η σύσταση σε κάθε νοµό των Τοµέων Ψυχικής Υγείας (Τ.Ψ.Υ.) που περιλάµβαναν τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.), οι οποίες µε τη σειρά τους περιλαµβάνουν τα κέντρα ψυχικής υγείας, τους ψυχιατρικούς τοµείς των νοµαρχιακών και περιφερειακών νοσοκοµείων, τις πανεπιστηµιακές ψυχιατρικές κλινικές, τα ειδικά ψυχιατρικά νοσοκοµεία, τις παιδοψυχιατρικές κλινικές, τις ψυχογηριατρικές κλινικές, τις κινητές µονάδες ψυχικής υγείας, τις ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές, τους ξενώνες, τα οικοτροφεία, τα προστατευόµενα διαµερίσµατα, τις ανάδοχες οικογένειες, τις θεραπευτικές µονάδες αποκατάστασης, τις θεραπευτικές συνεταιριστικές µονάδες, τα νοσοκοµεία ηµέρας και νύχτας και τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα (ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα), αλλά έµειναν επί χρόνια πολλά ανεφάρµοστες, διότι είχαν γενικό χαρακτήρα και παρέπεµπαν στην έκδοση σειράς κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης που όµως δεν εκδόθηκαν. Και του πιο πρόσφατου όµως Νόµου 2716/1999 η ολοκλήρωση απαιτεί έκδοση σειράς προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων, και παρουσιάζει, στο επίπεδο αυτό, µεγάλα κενά, ασάφειες και αντιφάσεις Παράλληλα µε τα θεσµικά προβλήµατα, η Ψυχιατρική Μεταρρύθµιση -όπως ξεκίνησε και συνεχίζει να υλοποιείται µε βάση την Υπουργική Απόφαση Υ5β/οικ.974/ που εγκρίνει «το Εθνικό Σχέδιο ράσης ( 1 η Αναθεώρηση) µε κωδική ονοµασία «ΨΥΧΑΡΓΩΣ», που αφορά την ανάπτυξη δοµών και υποδοµών κατά τη δεκαετία 2001 έως 2010.» -αντιµετωπίζει και προβλήµατα σε επίπεδο πολιτικής βούλησης και πρακτικής εφαρµογής Το «ΨΥΧΑΡΓΩ(Σ)» επικεντρώνει τις προσπάθειες στο στόχο της πλήρους και οριστικής κατάργησης όλων των Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων ( Πέτρας Ολύµπου, Χανίων,Κέρκυρας, Τρίπολης, Λέρου ( το 2015 ), Παιδοψυχιατρικού Νοσοκοµείου, Αττικής (το 2006), Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης ( το 2015), Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής ( το 2015), ροµοκαϊτειου (το 2010). Παράλληλα δε,προβλέπει: «τη ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη 3500 ασθενών µε µακρά παραµονή στα Ψυχιατρεία», «την εξασφάλιση εργασίας στο 30% των ασθενών που µπορούν να εργαστούν» και την κατασκευή και λειτουργία πολύ µεγάλου αριθµού Μονάδων Ψυχικής Υγείας, νοσοκοµειακού ή εξωνοσοκοµειακού τύπου (Ψυχιατρικά Τµήµατα σε γενικά Νοσοκοµεία, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Κέντρα ηµέρας, ξενώνες, Μονάδες επαγγελµατικής επανένταξης κ.τ.λ) Η Οµάδα διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει έγκυρη πληροφόρηση, δέκα χρόνια µετά το ξεκίνηµά του, για την πορεία υλοποίησης σε βασικούς άξονες του Προγράµµατος.. Οπως π.χ. πόσοι και ποιοι χρόνιοι άρρωστοι των ψυχιατρείων µεταφέρθηκαν σε οικοτροφεία (Αλλά και τι απέγιναν: εξακολουθούν να διαβιούν εκεί και σε ποιες 3

4 συνθήκες ; Πέθαναν εν τω µεταξύ και γιατί; Επανήλθαν στα ψυχιατρεία και γιατί;). Πόσοι από αυτούς που αρρώστησαν τα δέκα αυτά χρόνια και εισήχθησαν στα ψυχιατρεία δεν τα κατάφεραν να εξέλθουν, αλλά ιδρυµατοποιήθηκαν και προστέθηκαν στους παλαιότερους ; Πόσες από τις προβλεπόµενες δοµές κατασκευάστηκαν, πόσες λειτούργησαν έστω και µερικώς και πόσες λειτουργούν όπως πρέπει, σε επαρκείς χώρους και µε επαρκές και κατάλληλο προσωπικό, σύµφωνα µε τις αρχές και τις αξίες της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης, επιστηµονικά, διοικητικά και λειτουργικά συνδεδεµένες µε τις άλλες Μονάδες Ψυχικής Υγείας,µε τις οποίες συναποτελούν το δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας συγκεκριµένης γεωγραφικής περιοχής και καλύπτουν τις ανάγκες των κατοίκων της; Πόσοι άρρωστοι πέτυχαν την ψυχοκοινωνική και την επαγγελµατική τους αποκατάσταση; Η Οµάδα πιστεύει ότι είναι επείγουσα η ανάγκη αξιόπιστης καταγραφής της πραγµατικής ( και όχι εξωραϊσµένης για διάφορους λόγους κατάστασης), η οποία ίσως αναδείξει και την ανάγκη αναθεώρησης του Προγράµµατος µε την προσαρµογή του στις εν τω µεταξύ δηµιουργηθείσες συνθήκες και την αποκτηθείσα εµπειρία. Η οργάνωση και η υλοποίηση ενός πειραµατικού προγράµµατος που θα έδινε αξιόπιστη απάντηση στα πιο πάνω αλλά και σε άλλα συναφή ή παρεπόµενα ερωτήµατα µοιάζει επίσης να είναι αναγκαία. Η Οµάδα έχει επεξεργαστεί ένα τέτοιο Πρόγραµµα και προτείνει την άµεση υλοποίησή του,προτιθέµενη να συµβάλει προς τούτο.( Κυρίως µε την τεχνογνωσία και την προσωπική εργασία µελών της Ε.Ψ.Ε.) Φαίνεται να υπάρχει µια σοβαρή αντίφαση στο υπάρχον θεσµικό πλαίσιο που ορίζεται από το Νόµο 2716/1999 που δηµιουργεί και µείζονα πρακτικά προβλήµατα. Η αντίφαση προκύπτει από το γεγονός ότι ό Νόµος 2716 προβλέπει ότι όλες οι µη νοσοκοµειακές Μονάδες Ψυχικής Υγείας λειτουργούν κυρίως ως αποκεντρωµένες οργανικές Μονάδες των Νοσοκοµείων του ν.δ 2592/1953 και του Ν.1397/1983 µεταξύ των οποίων και τα ειδικά ψυχιατρικά Νοσοκοµεία. Το «Ψυχαργώ(ς)» όµως προβλέπει την κατάργηση όλων των Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων, µερικά µάλιστα εκ των οποίων έχουν ήδη καταργηθεί. Η αντίφαση προκαλεί ήδη προβλήµατα ( π.χ. ποια θα είναι η τύχη του προσωπικού του νοσοκοµείων και ποια θα είναι η τύχη της περιουσίας τους ) και ασφαλώς πολλά θα προκύψουν στο µέλλον. 4

5 Εξ άλλου δεν φαίνεται να υπάρχει σύµπτωση απόψεων στην επιστηµονική κοινότητα στον στόχο της κατάργησης όλων των Ψυχιατρικών νοσοκοµείων ούτε στο εάν αντιµετωπίστηκαν επαρκώς τα παράπλευρα προβλήµατα που προέκυψαν από την κατάργηση όσων καταργήθηκαν µέχρι τώρα. Είναι βέβαιο πάντως ότι η µεταφορά της ευθύνης των αρρώστων που χρειάζονται νοσοκοµειακή περίθαλψη από τα ειδικά ψυχιατρικά Νοσοκοµεία στους ψυχιατρικούς τοµείς των γενικών νοσοκοµείων προκαλεί σοβαρά προβλήµατα µε ποιο σηµαντικά την ανάγκη προσαρµογής των Οργανισµών αυτών των νοσοκοµείων αλλά και της κτηριακής υποδοµής τους στις νέες απαιτήσεις, καθώς και την εξασφάλιση του αναγκαίου προσωπικού Όλες οι βασικές προϋποθέσεις που θα εξασφαλίζουν την καλή λειτουργία των ηµόσιων Μονάδων Ψυχικής Υγείας ( αριθµός και ειδικότητες προσωπικού, κτηριακή υποδοµή, έλεγχος από ανεξάρτητο όργανο, αριθµός και νοσολογική σύνθεση των ενοίκων κ.τ.λ.) πρέπει να υφίστανται και στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας που λειτουργούν και από Ν.Π.Ι.. κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα. Και δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις και εκπτώσεις ούτε προς τη µια ούτε προς την άλλη κατεύθυνση. Η Οµάδα νοµίζει ότι αυτές οι βασικές και ελάχιστες προϋποθέσεις που θα εξασφαλίζουν την προς όφελος των αρρώστων λειτουργία της Μονάδας πρέπει να καταγραφούν για κάθε είδος Μονάδας Ψυχικής Υγείας ανεξάρτητα από το εάν η Μονάδα αυτή λειτουργεί στο δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα, και να µην επιτρέπεται η λειτουργία Μονάδας, ούτε στο δηµόσιο ούτε στον ιδιωτικό τοµέα,. που δεν έχει εξασφαλίσει αυτές τις προϋποθέσεις, Ο Νόµος προβλέπει διαφόρους τύπους Μονάδων Ψυχικής Υγείας µε κριτήρια κυρίως τον αναγκαίο βαθµό εποπτείας τους και τη νοσολογική και λειτουργική κατάσταση των αρρώστων που εξυπηρετούν καθώς και τον αριθµό τους. Ο αριθµός,οι ειδικότητες και ο χρόνος εργασίας του αναγκαίου προσωπικού συναρτήσει της ειδικότητάς του διαφέρει για κάθε τύπο Μονάδας και µάλιστα πολύ σε ορισµένες περιπτώσεις. Οι υπάρχουσες σχετικές ρυθµίσεις που προβλέπονται από Νόµους,προεδρικά διατάγµατα και υπουργικές αποφάσεις είναι ασαφείς,αόριστες και όχι σπάνια αντιφατικές και δεν φαίνεται να λαµβάνουν υπόψη αυτές τις διαφορές που όµως έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη καλή λειτουργία των Μονάδων αλλά και στο κόστος λειτουργίας τους. Εξ άλλου µεγάλη 5

6 ασάφεια επικρατεί και ως προς τα ακριβή καθήκοντα της κάθε ειδικότητας και τον απαιτούµενη φυσική παρουσία του αντίστοιχου εργαζόµενου και την αµοιβή του. Η εκπόνηση οργανισµών και αντίστοιχων κανονισµών λειτουργίας για τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας και ιδιαίτερα για τις διάφορες µορφές στεγαστικών δοµών µοιάζει να είναι αναγκαία και επείγουσα. 2. Ειδικές παρατηρήσεις (Αφορούν τα επί µέρους άρθρα του Νόµου 2716/1999) και τα,κατ εξουσιοδότησή του, Προεδρικά διατάγµατα και τις Υπουργικές Αποφάσεις. Ο Έλληνας νοµοθέτης εκδίδει τρεις βασικούς νόµους για να εισαγάγει και εφαρµόσει την ψυχιατρική µεταρρύθµιση και συγκεκριµένα τους νόµους 1397/83 Εθνικό Σύστηµα Υγείας, 2071/19992 Εκσυγχρονισµός και Οργάνωση του Συστήµατος Υγείας και 2716/99 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. Οι νόµοι αυτοί έχουν συνοχή και συµµορφώνονται µε τις γενικές αρχές και τις συνδεόµενες µε αυτές οργανωτικές επιλογές για την ψυχική υγεία που έχουν καθιερωθεί από τους διεθνείς οργανισµούς. Η οργάνωση του ελληνικού συστήµατος ψυχικής υγείας εξυπηρετεί τους στόχους που θέτει η ψυχιατρική µεταρρύθµιση. Είναι δηλαδή το µέσο για την εφαρµογή των στόχων που αποτυπώνονται στο άρθρο 1 του Ν. 2716/99. Συγκεκριµένα, «Το Κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας που έχουν σκοπό την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την περίθαλψη καθώς και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη ενηλίκων, παιδιών και εφήβων µε ψυχικές διαταραχές αυτιστικού τύπου ή µαθησιακά προβλήµατα». Στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας οργανώνονται και λειτουργούν µε βάση τις αρχές της τοµεοποίησης, και της κοινοτικής ψυχιατρικής, της αποϊδρυµατοποίησης, της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας καθώς και της πληροφόρησης και εθελοντικής αρωγής της κοινότητας στην προαγωγή της ψυχικής υγείας. Ορισµένες από τις παραπάνω οργανωτικές αρχές ενυπήρχαν σε προγενέστερες ρυθµίσεις. Ήδη, το άρθρο 21 του Ν. 1397/83 αναφέρεται κατά τρόπο γενικό πάντως και ατελή στην κοινωνική ένταξη του αρρώστου και διακρίνει τις υπηρεσίες προς τους ψυχικά ασθενείς σε αυτές που παρέχονται σε ειδικά ψυχιατρικά νοσοκοµεία, σε αυτές που παρέχονται από το γενικό σύστηµα υγείας και σε αυτές που παρέχονται από τα κέντρα ψυχικής υγείας (Κ.Ψ.Υ.). Πρόκειται για αποκεντρωµένες µονάδες των ειδικών ψυχιατρικών νοσοκοµείων ή των νοµαρχιακών γενικών νοσοκοµείων στα οποία λειτουργούν ψυχιατρικοί τοµείς που έχουν σκοπό την ψυχοκοινωνική µέριµνα, τη συµβουλευτική παρέµβαση στην κοινότητα και διαφώτιση, την πρόληψη, τη θεραπεία και τη συµβολή στην αποκατάσταση και ένταξη του αρρώστου. Τα κέντρα ψυχικής υγείας µπορεί να 6

7 περιλαµβάνουν και ιατροπαιδαγωγικούς σταθµούς καθώς και µονάδες µερικής νοσηλείας. Επίσης, οι αρχές «της διάρθρωσης σε τοµείς, της προτεραιότητας της εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης, της αποασυλοποίησης και της ευαισθητοποίησης και συµµετοχής της κοινωνικής οµάδας στα θέµατα ψυχικής υγείας» είχαν διατυπωθεί στο άρθρο 91 του Ν. 2071/92 και είχε προβλεφθεί η σύσταση σε κάθε νοµό των Τοµέων Ψυχικής Υγείας (Τ.Ψ.Υ.) που περιλάµβαναν τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.), οι οποίες µε τη σειρά τους περιλαµβάνουν τα κέντρα ψυχικής υγείας, τους ψυχιατρικούς τοµείς των νοµαρχιακών και περιφερειακών νοσοκοµείων, τις πανεπιστηµιακές ψυχιατρικές κλινικές, τα ειδικά ψυχιατρικά νοσοκοµεία, τις παιδοψυχιατρικές κλινικές, τις ψυχογηριατρικές κλινικές, τις κινητές µονάδες ψυχικής υγείας, τις ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές, τους ξενώνες, τα οικοτροφεία, τα προστατευόµενα διαµερίσµατα, τις ανάδοχες οικογένειες, τις θεραπευτικές µονάδες αποκατάστασης, τις θεραπευτικές συνεταιριστικές µονάδες, τα νοσοκοµεία ηµέρας και νύχτας και τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα (ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα) 1. Οι προβλέψεις του νόµου για τους Τ.Ψ.Υ. έµειναν 1 Σε κάθε νοµό συνιστάται τοµέας ψυχικής υγείας. Στους νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης µπορεί να συσταθούν και περισσότεροι του ενός τοµείς. Κάθε τοµέας περιλαµβάνει ψυχιατρικές υπηρεσίες που καλούνται Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.). Οι υπηρεσίες αυτές µπορεί να είναι Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. κοινής ωφελείας. Σε αυτές περιλαµβάνονται και οι ήδη υπάρχουσες Μονάδες Ψυχικής Υγείας. Στην έδρα κάθε Τοµέα ιδρύεται η Τοπική Επιτροπή Ψυχικής Υγείας (Τ.Ε.Ψ.Υ.) που γνωµοδοτεί για θέµατα ψυχικής υγείας, καταρτίζει προγράµµατα, εποπτεύει αν εφαρµόζεται η ψυχιατρική µεταρρύθµιση και τα ειδικότερα προγράµµατα για την προώθηση της ψυχικής υγείας, σύµφωνα µε τον εθνικό προγραµµατισµό. Σε κάθε ασθενή παρέχονται υπηρεσίες από Μ.Ψ.Υ. του Τ.Ψ.Υ. της περιοχής που κατοικεί µε εξαίρεση τις περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, παραποµπής για αρτιότερη περίθαλψη, απουσίας ανάλογης µονάδας στον έν λόγω τοµέα. Οι Μ.Ψ.Υ. είναι τα κέντρα ψυχικής υγείας, οι ψυχιατρικοί τοµείς νοµαρχιακών και περιφερειακών νοσοκοµείων, οι πανεπιστηµιακές ψυχιατρικές κλινικές, τα ειδικά ψυχιατρικά νοσοκοµεία, οι παιδοψυχιατρικές κλινικές, οι ψυχογηριατρικές κλινικές, οι κινητές µονάδες ψυχικής υγείας, οι ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές, οι ξενώνες, τα οικοντροφεία, τα προστατευόµενα διαµερίσµατα, οι ανάδοχες οικογένειες, οι θεραπευτικές µονάδες αποκατάστασης, οι θεραπευτικές συνεταιριστικές µονάδες, τα νοσοκοµεία ηµέρας και νύχτας και τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα. Στις Μ.Ψ.Υ. διενεργείται η πρόληψη και η διάγνωση της ψυχικής διαταραχής, η θεραπεία της και η συνέχιση της θεραπευτικής αγωγής, η κοινωνική επανένταξη και η επαγγελµατική αποκατάσταση προσώπων που πάσχουν από ψυχική διαταραχή. Οι επιµέρους αρµοδιότητες καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Τα κέντρα ψυχικής υγείας και τα κέντρα υγείας του άρθρου 14 του Ν. 1397/83 στα οποία δύνανται να αναπτύσσονται και δραστηριότητες Μ.Ψ.Υ. συνιστώνται µε Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας µετά γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) θέσεις Ψυχολογών, Κοινωνικών Λειτουργών, Επισκεπτών Επισκεπτριών Υγείας, Νοσηλευτών και άλλων επαγγελµάτων υγείας και ψυχικής υγείας και διοικητικού, βοηθητικού και λοιπού προσωπικού. Τα κέντρα ψυχικής υγείας διοικούνται από διοικούσα τριµελή επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τον αρχαιότερο επιστηµονικό διευθυντή που υπηρετεί σε αυτά και από δύο µέλη που ορίζονται από τον Νοµάρχη της οικείας Νοµαρχίας στην οποία υπάγεται το κέντρο ψυχικής υγείας. 7

8 ανεφάρµοστες, διότι είχαν γενικό χαρακτήρα και παρέπεµπαν στην έκδοση σειράς κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης που όµως δεν εκδόθηκαν. Ο Ν. 2716/99 θεσπίζεται για να ξεπερασθούν οι δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις, η χαµηλή απορρόφηση κονδυλίων και ο χαµηλός βαθµός αποτελεσµατικότητας 2 που εµποδίζουν την εφαρµογή της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. Επαναλαµβάνει και συγκεκριµενοποιεί τις αρχές της τοµεοποίησης και της αποϊδρυµατοποίησης που είχαν ήδη καθιερωθεί µε τον Ν. 2071/92 και προσθέτει ως οργανωτικές αρχές του συστήµατος ψυχικής υγείας την αρχή της προτεραιότητας της εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης, της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και της κοινωνικής επανένταξης. Με το νόµο αυτό σε συνδυασµό και µε όσα γενικότερα ισχύουν για το ΕΣΥ, οι βασικές αρχές οργάνωσης του ελληνικού συστήµατος ψυχικής υγείας εναρµονίζονται µε τις γενικές αρχές που έχει εξαγγείλει ο ΠΟΥ, δηλαδή τις αρχές της προσβασιµότητας, της ολοκληρωµένης αντιµετώπισης (βέλτιστος συνδυασµός υπηρεσιών), της συντονισµένης και συνεχούς φροντίδας (π.χ. συνδυασµός υγειονοµικών, κοινωνικών και στεγαστικών υπηρεσιών), της ισότιµης αντιµετώπισης (πρόσβαση βάσει αναγκών) και του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 3 Το Κεφάλαιο Β του Ν. 2716/99 (άρθρο 3) αφιερώνεται στους τοµείς ψυχικής υγείας. 4 Οι ρυθµίσεις του νόµου δεν είναι πλήρεις για τρεις κυρίως λόγους: Πρώτον, διότι δεν προβλέπονται οι ελάχιστες ανά τοµέα Μονάδες Ψυχικής Υγείας µε αποτέλεσµα να υπάρχει κίνδυνος άνισης ανάπτυξης των ΜΨΥ στην επικράτεια. Δεύτερον, διότι δεν έχει τυποποιηθεί ο τρόπος µε τον οποίο οι ΤΕΨΥ ασκούν τις αρµοδιότητές τους και µε ποια κριτήρια εισηγούνται την ίδρυση των ΜΨΥ. Τρίτον, διότι οι αρµοδιότητες των Τοµέων είναι κυρίως γνωµοδοτικές µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να αναπτύξουν ολοκληρωµένες ΜΨΥ. Το κεφάλαιο Γ του παραπάνω νόµου (άρθρα 4-12) αναφέρεται στις επί µέρους ΜΨΥ, τις οποίες δεν καθορίζει εξαντλητικά αφού προβλέπει ότι µε απόφαση του Υπουργού Υγείας µετά γνώµη του ΚΕΣΥ µπορεί να προβλέπονται και άλλες µορφές ΜΨΥ για την καταλληλότερη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας του πληθυσµού. Ο νόµος ρυθµίζει ειδικότερα τα κέντρα ψυχικής υγείας και τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα (άρθρο 5), τις υπηρεσίες νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας κατ οίκον (άρθρο 6), τις κινητές µονάδες ψυχικής υγείας (άρθρο 7), τα κέντρα εξειδικευµένης περίθαλψης (άρθρο 8) που µπορεί να είναι κέντρα ηµέρας, νοσοκοµεία ηµέρας, κέντρα παρέµβασης στην κρίση για ενήλικες, εφήβους και παιδιά, τις µονάδες και τα προγράµµατα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (άρθρο 9) που µπορεί να είναι οικοτροφεία, ξενώνες, προστατευόµενα διαµερίσµατα, και φιλοξενούσες οικογένειες, τα ειδικά κέντρα κοινωνικής επανένταξης και τις ειδικές 2 Γνώµη της ΟΚΕ αρ. 20 της 16 Σεπτεµβρίου 1998 επί του σχεδίου Νόµου για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας σελ ΠΟΥ, Πακέτο οδηγιών για την Πολιτική και τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, Οργάνωση των Υπηρεσιών ψυχικής Υγείας, σελ Έχει εκδοθεί η απόφαση µε αρ. Υ5Β/1424/δις/00 του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας για τον καθορισµό του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των τοµεακών επιτροπών ψυχικής υγείας και των τοµεακών επιτροπών ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων του άρθρου 3 του Ν.2716/99. 8

9 µονάδες αποκατάστασης και επαγγελµατικής επανένταξης (άρθρο 10), τις ΜΨΥ στον ιδιωτικό κερδοσκοπικό και µη τοµέα (άρθρο 11) και τέλος τους κοινωνικούς συνεταιρισµούς περιορισµένης ευθύνης (άρθρο 12) 5. 5 Οι ειδικότερες ρυθµίσεις ανά προβλεπόµενη Μ.Ψ.Υ. είναι οι εξής: - Το άρθρο 5 αναφέρεται στα ΚΨΥ και στα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα. Συνιστώνται µε ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Υγείας µετά γνώµη του ΚΕΣΥ και πρόταση της αρµόδιας κατά τόπο ΤΕΨΥ ως αποκεντρωµένες µονάδες των νοσοκοµείων του ΕΣΥ. Τα Πανεπιστηµιακά Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία µε τροποποίηση του νόµου που έγινε το 2002 (Ν. 3027/02 άρθ. 36 παρ.3) δύνατναι και αυτά να αναπτύσσουν Κ.Ψ.Υ. και ιατροπαιδαγωικά κέντρα. Με Προεδρικό Διάταγµα καθορίζεται ενιαίο πλαίσιο για την οργάνωση των κέντρων ψυχικής υγείας και των ιατροπιαδιγωγικών κέντρων ανάλογα µε τον εξυπηερούµενο πληθυσµό και τις τυχόν γεωγραφικές ιδιαιτερότητες του Τ.Ψ.Υ. Σε περιοχές αποµονωµένες µπορεί προσωρινά να λειτουργούν τµήµατα βραχείας ή µερικής νοσηλείας. Δεν αναφέρεται πώς θα στελεχωθούν οι µονάδες αυτές και αν λειτουργούν µε βάση τις αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής. Δεν έχει εκδοθεί το εν λόγω Προεδρικό Διάταγµα. - Το άρθρο 6 αναφέρεται στις υπηρεσίες Νοσηλείας και Ειδικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας κατ οίκον που παρέχονται από τα νοσοκοµεία του ΕΣΥ ή από τα ΚΨΥ και τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα. Με απόφαση Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι κατηγορίες των ατόµων µε ψυχικές διαταραχές, ο τρόπος και η διαδικασία παροχής των υπηρεσιών αυτών. Έχει εκδοθεί η υπ αρ. Υ5β/οικ.1677/01 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας για τον καθορισµό των προϋποθέσεων, του τρόπου και της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγειάς κατ οίκον του άρθρου 6 του Ν.2716/99. - Το άρθρο 7 αναφέρεται στις Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας. Συνιστώνται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού που εκδίδεται µετά από απόφαση της αρµόδιας κατά τόπο Τοµεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας ως µονάδες των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. [περιλαµβανοµένων των Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων και Μονάδων] και των Κ.Ψ.Υ. και των ιατροπαιδαγωγικών κέντρων για την εξυπηρέτηση των αναγκών ψυχικής υγείας των περιοχών µε ιδιαίτερα προβλήµατα προσβάσεως. Παρέχουν υπηρεσίες προλήψεως και νοσηλεία ή ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας κατ οίκον ή σε συγκεκριµένο Τ.Ψ.Υ. µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και µετά γνώµη της Τοµεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας, η στελέχωση καθώς και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του νόµου. Έχει εκδοθεί η υπ αρ. Υ5β/οικ.1662/01 του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας απόφαση για τον καθορισµό του τρόπου λειτουργίας και της στελέχωσης των κινητών µονάδων ψυχικής υγείας του άρ.7 του Ν. 2716/99 καθώς και κάθε λεπτοµέρεια εφαρµογής του ίδιου άρθρου. - Το άρθρο 8 αναφέρεται στα Κέντρα Εξειδικευµένης Περίθαλψης. Μπορεί να είναι Κέντρα Ηµέρας, Νοσοκοµεία Ηµέρας και Κέντρα Παρέµβασης στην Κρίση για ενήλικες, παιδιά και εφήβους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού ορίζονται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας, οι προϋποθέσεις και οι όροι καθώς και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος. Δεν έχει εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ. - Το άρθρο 9 αναφέρεται στις Μονάδες και Προγράµµατα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. Πρόκειται για τα Οικοτροφεία, τους Ξενώνες, τα Προστατευόµενα Διαµερίσµατα και τις Φιλοξενούσες Οικογένειες. Έχει εκδοθεί η υπ αρ. Γ.Π. οικ. 9

10 19353/01 απόφαση των Υπουργών Οικονοµιών και Υγείας Πρόνοιας για τον καθορισµό των προϋποθέσεων της οργάνωσης της λειτουργίας, των αρχών καθώς και κάθε άλλης λεπτοµέρειας των προγραµµάτων φιλοξενουσών αρχών του άρ. 9 του Ν.2716/99. - Το άρθρο 10 αναφέρεται στα Ειδικά Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης, στις Ειδικές Μονάδες Αποκατάστασης και Επαγγελµατικής Επανένταξης. Οι Ειδικέ Μονάδες Αποκατάστασης και επαγγελµατικής επανένταξης για ενήλικες ή έφηβους ηλικίας 15 ετών και άνω µε χρόνιες ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήµατα συνιστώνται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων κατά περίπτωση µετά πρόταση της αρµόδιας κατά τόπο Τ.Ε.Ψ.Υ. Με Π.Δ. που εκδίδεται µετά πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης εκδίδεται Π.Δ. µε το οποίο συνιστώνται οι θέσεις προσωπικού αυτών. Τα εργαστήρια λειτουργούν σε χώρους που ανήκουν ή µισθώνονται από τα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. ως και σε χώρους που τους παραχωρούνται δωρεάν κατά χρήση για τον συγκεκριµένο σκοπό. Παρέχονται υπηρεσίες για την απόκτηση λειτουργικών µαθησιακών και επαγγελµατικών δεξιοτήτων στα άτοµα µε χρόνιες ψυχικές διαταραχές και ψυχοκοινωνικά προβλήµατα µε σκοπό τη θεραπεία, την κοινωνική επανένταξη και την τοποθέτησή τους στην ελεύθερη ή προστατευόµενη αγορά ή σε ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού καθορίζεται η οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής, η στελέχωση και κάθε λεπτοµέρεια εφαρµογής του παρόντος. - Το άρθρο 11 αναφέρεται στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας στον ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και µη Κερδοσκοπικό Τοµέα (πέραν των όσων προβλέπονται από το π.δ. 247/91 και το π.δ. 517/91). Έχει εκδοθεί η απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας µε αρ. Υ5β/οικ. 1962/00 για τον καθορισµό των κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτοµέρειας για έγκριση σκοπιµότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας ΜΨΥ στον ιδιωτικό κερδοσκοπικό και µη κερδοσκοπικό τοµέα. Η απόφαση αυτή έχει τροποποιηθεί µε τις Υ5β/ΓΠ/οικ /03 και Υ5β/οικ.1962/00/ αποφάσεις της Υφυπουργού Υγείας Πρόνοιας. - Το άρθρο 12 αναφέρεται εξαντλητικά στους Κοινωνικούς Συνεταιρισµούς Περιορισµένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.). Σε κάθε τοµέα Ψυχικής Υγείας µπορεί να λειτουργεί αποκλειστικά ένας ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. - Το άρθρο 13 αναφέρεται στους πόρους των ΜΨΥ. Με ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζεται ειδικό νοσήλιο για τις µονάδες και τα προγράµµατα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, τις υπηρεσίες νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας κατ οίκον και τα κέντρα εξειδικευµένης περίθαλψης των άρθρων 6-11 (ΦΕΚ 485/ ). - Στο άρθρο 14 προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας για να καθορισθούν οι προϋποθέσεις εγκρίσεως οργανωµένων προγραµµάτων αποκατάστασης στα οποία προβλέπεται και η χορήγηση χρηµατικού ποσού σε βάρος του προϋπολογισµού του προγράµµατος είτε ως θεραπευτικού κινήτρου για άτοµα µε ψυχικές διαταραχές που έχουν µακρά παραµονή για νοσηλεία σε ΜΨΥ είτε ως κινήτρου επανένταξης για άτοµα που διαµένουν στην κοινότητα (ΦΕΚ 877/ ). 10

11 Παρά το ότι το θεσµικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία των ΜΨΥ υιοθετεί τις οργανωτικές αρχές που έχουν θέσει οι διεθνείς οργανισµοί δεδοµένου ότι ακολουθεί τη διάκριση σε υπηρεσίας ενσωµατωµένες στο γενικό σύστηµα υγείας (πρωτοβάθµιας φροντίδας και υπηρεσιών στα γενικά νοσοκοµεία) κοινοτικές υπηρεσίες υγείας και ιδρυµατικές υπηρεσίες (σε εξειδικευµένα ιδρύµατα ψυχικής υγείας και σε ειδικά ψυχιατρικά νοσοκοµεία) και παρά το ότι το θεσµικό αυτό πλαίσιο εξυπηρετεί τους στόχους της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, εντούτοις η ολοκλήρωση του και συνακόλουθα η αποτελεσµατικότητα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης εµποδίζεται από τους εξής ανασχετικούς παράγοντες: 1) ο βέλτιστος συνδυασµός των απαιτούµενων υπηρεσιών δεν προκύπτει από το κείµενο του νόµου µε βάση κάποια σαφή κριτήρια σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Δεν προκύπτει, αν η έµφαση δίνεται στην πρωτοβάθµια φροντίδα, αν επιδιώκεται η µεγαλύτερη ή µικρότερη ανάπτυξη κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας κλπ. Ούτε προκύπτει µε βάση ποια κριτήρια οι ΤΕΨΥ εισηγούνται την ίδρυση κατά κατηγορία των επί µέρους ΜΨΥ. Δηλαδή, δεν προκύπτει ένα συγκεκριµένο σχέδιο λειτουργίας των ΜΨΥ ως εναλλακτικών µορφών περίθαλψης ενόψει της ταυτόχρονα επιχειρούµενης αποασυλοποίησης, ώστε να καλύπτονται οι πραγµατικές ανάγκες του πληθυσµού κα να εξασφαλίζεται πραγµατικά το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα ασθενών για πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. 2) Οι υπηρεσίες των ΜΨΥ δεν έχουν εξασφαλισθεί µε τη διάθεση των αναγκαίων ανθρώπινων και υλικών πόρων. Της θεσπίσεως του νόµου δεν προηγήθηκε η σύνταξη οικονοµοτεχνικής µελέτης και πρόγραµµα για τη συντονισµένη σταδιακή εφαρµογή των ρυθµίσεών της. Επίσης, δεν προβλέπεται η χρηµατοδότηση των ΜΨΥ από τον κρατικό προϋπολογισµό ή από ειδικούς πόρους. Η χρηµατοδότηση περιορίζεται στα νοσήλια και στις επιδοτήσεις της ΕΕ από κοινοτικά προγράµµατα κάτι ιδιαίτερα επισφαλές. Απαιτείται η πρόβλεψη κονδυλίων από τον τακτικό προϋπολογισµό και η αποτελεσµατική διοικητική και επιστηµονική λειτουργία που εξασφαλίζεται µέσα από την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού και την καθιέρωση ελέγχων ποιότητας. 3) Οι υπηρεσίες των ψυχιατρικών τοµέων των γενικών νοσοκοµείων δεν έχουν πλήρως αναπτυχθεί µε αποτέλεσµα να µην εξυπηρετούνται οι ψυχικά ασθενείς και να προσφεύγουν κατ ανάγκην στα ειδικά ψυχιατρεία και σε ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές. (Τα προβλήµατα οξύνονται σε πολύ µεγάλο βαθµό όταν σε ηµέρα εφηµερίας ο Ψυχιατρικός Τοµέας του γενικού Νοσοκοµείου που εφηµερεύει δεν διαθέτει επαρκή αριθµό κλινών ούτε την κατάλληλη κτηριακή υποδοµή για την αντιµετώπιση των προσαγοµένων βαρύτερων περιστατικώνν) Προβλήµατα δηµιουργούνται και από το σύστηµα εφηµεριών, διότι όταν δεν εφηµερεύει κάποιο ειδικό ψυχιατρείο και δεν υπάρχει στο 11

12 εφηµερεύον γενικό νοσοκοµείο πτέρυγα οξέων περιστατικών, τότε διακινδυνεύεται η ασφάλεια και των ιδίων των ψυχικά ασθενών και των λοιπών ασθενών του γενικού νοσοκοµείου, αφού αυτό δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή για την αντιµετώπιση των βαρύτερων περιστατικών. Οι ελλείψεις στις δοµές οδηγούν κατά κανόνα σε παραβίαση των δικαιωµάτων των ψυχικά ασθενών. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση που εξέτασε ο Συνήγορος του Πολίτη επ ευκαιρία της κράτησης ψυχικά ασθενών στα κρατητήρια αστυνοµικού τµήµατος. Τούτο συνέβαινε επειδή στο γενικό νοσοκοµείο, λόγω οικονοµικής στενότητας, µετά την 15.30µ.µ. δεν εφηµέρευε δεύτερος ψυχίατρος και για να ικανοποιηθεί η προϋπόθεση του νόµου για δεύτερη γνωµάτευση προκειµένου περί ακούσιου εγκλεισµού, οι ασθενείς κρατούνταν στο Α.Τ. µε τους κοινούς κρατούµενους µέχρι την επόµενη τουλάχιστον ηµέρα. Έκθεση Αυτοψίας της Αρχής υπ αρ. πρωτ /03/2.4 στις νοσοκοµειακές µονάδες και στα αστυνοµικά κρατητήρια σχετικά µε τη διαδικασία ακούσιου εγκλεισµού ψυχασθενών. 4) Η ratio των νόµων για την ψυχική υγεία είναι η προστασία της υγείας, της αξίας της αξιοπρέπειας, της προσωπικής ελευθερίας του ψυχικά ασθενούς. (Ακόµα δε και στις βαρύτερες περιπτώσεις η ακούσια νοσηλεία του ασθενούς και ο συνακόλουθος περιορισµός της ελευθερίας του, πρέπει να αποφασίζεται µε γνώµονα το συµφέρον της υγείας του και όχι βέβαια µόνο για την εξασφάλιση των δικαιωµάτων των τρίτων )και ταυτόχρονα η εξασφάλιση των δικαιωµάτων των τρίτων. Τούτο δεν έχει εµπεδωθεί από την ελληνική κοινωνία και µερικές φορές φαίνεται ότι δεν έχει καν εµπεδωθεί από τους αρµόδιους Δικαστές. Στην Ελλάδα, η νοµολογία για τα θέµατα που αφορούν την οργάνωση της ψυχικής υγείας, αλλά και για τα δικαιώµατα των ψυχικά ασθενών είναι περιορισµένη και αναφέρεται κυρίως στον ακούσιο εγκλεισµό και στη εφαρµογή των άρθρων 69 και 70 του ΠΚ. Αποφάσεις Δικαστηρίων σχετικά µε αποασυλοποίηση, στίγµα, άγνοια????απόφαση Αρχής σχετικά µε απόφαση δικαστηρίου??? 5) Συµπερασµατικά, το θεσµικό πλαίσιο για τις ΜΨΥ απαιτεί τον συντονισµό και τον σχεδιασµό της ανάπτυξής τους µε βάση αντικειµενικά και ενιαία κριτήρια που θα ισχύουν για όλους του ΤΨΥ. Οι παρεµβάσεις στους ΤΨΥ και η διάθεση των αναγκαίων ανθρωπίνων και οικονοµικών πόρων θα επιτρέψει την πραγµατική υλοποίηση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. Πάντως, το θεσµικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία των µονάδων ψυχικής υγείας από µόνο του δεν αρκεί. Όπως από την αρχή αναφέραµε απαιτείται η αλλαγή στον τρόπο αντιµετώπισης των ψυχικά ασθενών, η αλλαγή στις στάσεις και νοοτροπίες πρώτα των Δικαστών και των 12

13 επαγγελµατιών υγείας που εγγυώνται την τήρηση των δικαιωµάτων του ψυχικά ασθενούς και σταδιακά όλης της κοινωνίας. Σηµείωση: Η Εκθεση αυτή πήρε την τελική της µορφή µε την οποία εµφανίζεται ανωτέρω ύστερα από σειρά συνεδριάσεων επί τόπου αλλά και ανταλλαγή απόψεων µέσω και του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των µελών Οµάδας Εργασίας. Το µε πλάγια γραφή τµήµα της πήρε την τελική του µορφή από την.κυρία Αιµ.Πανάγου, το άλλο από τον Χάρη Βαρουχάκη. 13

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ Άρθρο 3 Τομείς Ψυχικής Υγείας - Ένταξη των Μονάδων Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΑ. 1. Το Κράτος μεριμνά για την προώθηση και το συντονισμό των λειτουργιών της πρόληψης, της περίθαλψης και της κοινωνικής

ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΑ. 1. Το Κράτος μεριμνά για την προώθηση και το συντονισμό των λειτουργιών της πρόληψης, της περίθαλψης και της κοινωνικής ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΑ Ι. Aρ. 12 ΝΔ 104/1973 1. Υπόχρεοι κατά τας κειμένας διατάξεις προς διατροφήν ή περίθαλψην νοσηλευομένων προσώπων και απομακρυνομένων εκ Νοσοκομείων ή Κλινικών Ψυχικών Νόσων, αρνούμενοι όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

Η ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Η ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Η ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μ. Μαδιανός Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Ζωγράφου, Πανεπιστήµιο Αθηνών Ψυχιατρική 2002, 13:297-300 Η Ελλάδα, τρία έτη µετά την ένταξή της από το

Διαβάστε περισσότερα

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός*

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός* Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 201 (υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το αργότερο έως 28 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, Γ.Ν.Π. «Π.. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΟΜEΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014-2020 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Στόχος: η ομοιόμορφη ανά νομό κατανομή των δομών ψυχικής υγείας σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης Ανάπτυξη και

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 10488/21-10-1999] Θέµα: Προστασία ψυχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Α. Μέσω του έργου QualityRights, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει επικεντρωθεί στο να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 6/2013 ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΥτΥΚΑ, ΕΟΠΥΥ Α2 Θεσμοθέτηση του συστήματος χρηματοδότησης των μονάδων ψυχικής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 6/2013 ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΥτΥΚΑ, ΕΟΠΥΥ Α2 Θεσμοθέτηση του συστήματος χρηματοδότησης των μονάδων ψυχικής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 Σημαντικό όχημα του Υπουργείου και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας Το Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το «Οικοτροφείο 15 χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική», το οποίο εντάχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 17 1.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Κοι.Σ.Π.Ε. 18 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΥΡΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A / Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A / Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ - 269 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 4 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A /18.02.2004 Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

επί του Σχεδίου Νόμου: "Για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας"

επί του Σχεδίου Νόμου: Για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου: "Για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας" Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 1998 Διαδικασία Στις 9 Ιουλίου 1998, ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το «Οικοτροφείο 15 χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική», το οποίο χρηµατοδοτείται από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ Ζάραγκα Τριάδα Εισηγήτρια: κ. Ζιώγου Θεολογία Θεσσαλονίκη 2010 Ψυχιατρική: κλάδος Ιατρικής που µε βάση τις γνώσεις από τις βιολογικές και κοινωνικές επιστήµες

Διαβάστε περισσότερα

103 Φορέας: Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών

103 Φορέας: Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το αργότερο έως 28 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧΟΞ7Μ-ΣΗΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30046/2012

ΑΔΑ: Β4ΛΧΟΞ7Μ-ΣΗΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30046/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30046/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ:.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής 214 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7.1 Εισαγωγή Η υλοποίηση και επιτυχία του επιχειρησιακού σχεδίου του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας, έχει άµεση σχέση µε τις αποφάσεις που λαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Πρόλογος Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Γ' Πανεπιστηµιακής Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί = «μικρογραφία του ενήλικα» Διαφορές: προγράμματος

Παιδί = «μικρογραφία του ενήλικα» Διαφορές: προγράμματος Παιδί = «μικρογραφία του ενήλικα» Διαφορές: 1. αναπτυσσόμενος οργανισμός 2. άλλου τύπου επικοινωνία 3. ρόλος οικογένειας ως σύμμαχος θεραπευτικού προγράμματος 4. προσέγγιση από διεπιστημονική ομάδα Χυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση.

Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση. Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση. Περικλής Τζιάρας, Κοινωνικός Λειτουργός Γ.Ν.Ελευσίνας "Θριάσιο", Μέλος ΔΣ ΣΚΛΕ Κοινωνική Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Γ. Σούτσου 4, 12243 Αιγάλεω Τηλ: 210 5911851, Fax:210 5319409 Ιστο σελίδα: www.kek cmh.gr, e mail: info@kek cmh.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ. 1.1: Ταυτότητα και σύντοµο ιστορικό του Νοσοκοµείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ. 1.1: Ταυτότητα και σύντοµο ιστορικό του Νοσοκοµείου 13 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 1.1: Ταυτότητα και σύντοµο ιστορικό του Νοσοκοµείου Η πρώτη κίνηση για την περισυλλογή των ψυχοπαθών άρχισε στην Κέρκυρα το έτος 1836 υπό

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ. (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6)

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ. (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Θέµα: οµές προστασίας και φιλοξενίας παιδιών και εφήβων µε ψυχικές διαταραχές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Ενηµέρωση Πληροφόρηση υποψηφίων σε διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού σε φορείς της δηµόσιας διοίκησης βάσει του ν. 2190/1994 Βοηθός Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους: η εμπειρία από τη λειτουργία του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου».

Πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους: η εμπειρία από τη λειτουργία του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου». Πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους: η εμπειρία από τη λειτουργία του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου». Αθανασοπούλου Ευαγγελινή Παιδοψυχίατρος, Επιμελήτρια Ε.Σ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ νέοι θεσμοί κοινωνικής προστασίας διαδικασίες μέθοδοι μορφές παρέμβασης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ νέοι θεσμοί κοινωνικής προστασίας διαδικασίες μέθοδοι μορφές παρέμβασης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ νέοι θεσμοί κοινωνικής προστασίας διαδικασίες μέθοδοι μορφές παρέμβασης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση: Απόφαση με ΑΠ ΔΥ8/Β/οικ.37511, 08-Απρ-2005.

Έγκριση: Απόφαση με ΑΠ ΔΥ8/Β/οικ.37511, 08-Απρ-2005. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΨΥΧΕΙΑ ΤΡΙΚΛ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ Δ ΟΜΕΣ»

ΘΕΜΑ «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΨΥΧΕΙΑ ΤΡΙΚΛ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ Δ ΟΜΕΣ» ^Γο λ ο /7 ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΘΕΜΑ «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΨΥΧΕΙΑ ΤΡΙΚΛ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ Δ ΟΜΕΣ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΜΕΛΙΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ»

ΘΕΜΑ: «ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» 24 Σεπτεμβρίου 2007 Aριθμ. Πρωτ.: 7083 & 7548/2007 Ειδικοί Επιστήμονες: Ειρήνη Κυριακάκη 210 ***** Αιμιλία Πανάγου 210 ***** Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παρέχονται συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικές με τις υπηρεσίες παραπομπής ασθενών στα Κέντρα Ημέρας Ψυχικής Υγείας.

ΘΕΜΑ: Παρέχονται συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικές με τις υπηρεσίες παραπομπής ασθενών στα Κέντρα Ημέρας Ψυχικής Υγείας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 10 / 8 / 2015 Α4β/Γ.Π./οικ.61211 Προς : Όπως ο

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη της ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»

«Ανάπτυξη της ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Ανάπτυξη της ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Α. Το

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ονοµατεπώνυµο : Τηλ...fax Γιατρός του ΕΣΥ 2. Γιατρός Ασφ.Ταµείου 3. Ελεύθερος επαγγελµατίας 4. Στρατιωτικός γιατρός 5.

Α. Ονοµατεπώνυµο : Τηλ...fax Γιατρός του ΕΣΥ 2. Γιατρός Ασφ.Ταµείου 3. Ελεύθερος επαγγελµατίας 4. Στρατιωτικός γιατρός 5. (Η αναγραφή του ονόµατος δεν είναι υποχρεωτική) Α. Ονοµατεπώνυµο : Τηλ....fax......e-mail 1. Γιατρός του ΕΣΥ 2. Γιατρός Ασφ.Ταµείου 3. Ελεύθερος επαγγελµατίας 4. Στρατιωτικός γιατρός 5. Πανεπιστηµιακός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης

Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης 206 6 Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης 207 Στο προηγούµενο κεφάλαιο επιχειρήθηκε η προσέγγιση βήµα βήµα των επιχειρησιακών στόχων του Σχεδίου του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η πρωτοβάθμια περίθαλψη και η προμήθεια υπηρεσιών υγείας. μετά τον Ν. 4238/2014. Το Eθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) θεσπίσθηκε το 1983 με Υπουργό

Η πρωτοβάθμια περίθαλψη και η προμήθεια υπηρεσιών υγείας. μετά τον Ν. 4238/2014. Το Eθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) θεσπίσθηκε το 1983 με Υπουργό Η πρωτοβάθμια περίθαλψη και η προμήθεια υπηρεσιών υγείας μετά τον Ν. 4238/2014 Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Πεχλιβανίδη Aναπληρώτρια. Καθηγήτρια στο Παν/μιο Αθηνών, δικηγόρος Το Eθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ)

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής: Αθήνα, 25 Ιουνίου 2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής: Διοικητές Νοσοκομείων, λόγω μη επαρκών εγκεκριμένων κονδυλίων εφημεριών, προβαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION Προς Τον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθήνα 21 Ιανουαρίου 2009 Αρ. Πρωτ. 695 (Υπόψη του Αντιεισαγγελέα κ. Αν. Κανελλόπουλου) Κοιν. 1. Κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η «Αποστολή», Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ως φορέας λειτουργίας του Οικοτροφείου 15 Χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική, στο πλαίσιο της Ενταγμένης

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: ρ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΟΜΕΣ ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

«ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΟΜΕΣ ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΟΜΕΣ ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2 (2010) ΚΕΚ Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής 3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Εθνικής Σχολής ηµόσιας Υγείας (ΕΣ Υ), έχοντας υπόψη:

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Εθνικής Σχολής ηµόσιας Υγείας (ΕΣ Υ), έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ. 965/9-9 Αθήνα, 09/09/2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Κ. Βουρλιώτου Αθ. Λύτρα Αικ. Δαμίγου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας

Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας Ενότητα 2:Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση και η Ιστορική Εξέλιξη της Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας Μαίρη Γκούβα 1 Ανοιχτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποίησε την Πράξη «Λειτουργία Ολοκληρωµένης Μονάδας Αντιµετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 Κανονισμοί δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 22 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Σ ε λ ί δ α 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΡΓΟ «Πρότυπο Σύστημα Υποστήριξης Ατόμων με Αυτισμό (ΠΣΥΑ) Βασιζόμενο σε ένα Ευφυές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010 H ποιότητα ζωής στον αντίποδα της ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 16-2-2010 2010 Μ. Τζινιέρη Κοκκώση, Ph.D Επικ. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας Α Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών-Αιγινήτειο

Διαβάστε περισσότερα

( Ν. Π. Δ. Δ. ) Διεύθυνση: Βότση 42, Τ.Κ ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνα: , , Fax:

( Ν. Π. Δ. Δ. ) Διεύθυνση: Βότση 42, Τ.Κ ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνα: , , Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ( Ν. Π. Δ. Δ. ) Διεύθυνση: Βότση 42, Τ.Κ.262 21 ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνα: 2610277553, 2610278866, Fax:2610275609 Αριθ. Πρωτ.: 13854 Πάτρα : 22-12-2016 Προς τον Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

«Αρμοδιότητες, προσόντα και επαγγελματική σταδιοδρομία του λογοθεραπευτή. Η ημέρα ενός λογοθεραπευτή»

«Αρμοδιότητες, προσόντα και επαγγελματική σταδιοδρομία του λογοθεραπευτή. Η ημέρα ενός λογοθεραπευτή» «Αρμοδιότητες, προσόντα και επαγγελματική σταδιοδρομία του λογοθεραπευτή. Η ημέρα ενός λογοθεραπευτή» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Λογοπεδική / Λογοθεραπεία είναι ένα επάγγελμα στη διασταύρωση ανθρωπιστικών και εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκθεση αυτοψίας στις νοσοκοµειακές µονάδες και στα αστυνοµικά κρατητήρια Ιωαννίνων σχετικά µε τη διαδικασία ακούσιου εγκλεισµού ψυχασθενών.

ΘΕΜΑ: Έκθεση αυτοψίας στις νοσοκοµειακές µονάδες και στα αστυνοµικά κρατητήρια Ιωαννίνων σχετικά µε τη διαδικασία ακούσιου εγκλεισµού ψυχασθενών. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά (αρ. πρωτ. 20051/19.11.03) που αφορούσε στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των ακούσια εγκλειοµένων ψυχασθενών λόγω ανεπαρκούς οργάνωσης υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ν. 4019/2011)

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ν. 4019/2011) (Ν. 4019/2011) ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ»» Γιώργος Μπιθυμήτρης Σύμβουλος συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για την λειτουργία ξενώνων αυξημένης φροντίδας εφήβων με παραβατική συμπεριφορά ή προβλήματα κοινωνικής προσαρμογής

Πρόταση για την λειτουργία ξενώνων αυξημένης φροντίδας εφήβων με παραβατική συμπεριφορά ή προβλήματα κοινωνικής προσαρμογής Μάρτιος 2011 Πρόταση για την λειτουργία ξενώνων αυξημένης φροντίδας εφήβων με παραβατική συμπεριφορά ή προβλήματα κοινωνικής προσαρμογής 1. Εισαγωγή Η παρούσα πρόταση διατυπώνεται στο πλαίσιο της συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧEΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧEΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧEΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ. Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΞΕΝΩΝΑ ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ

ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ. Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΞΕΝΩΝΑ ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ. Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΞΕΝΩΝΑ ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ Ο Ξενώνας ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ λειτουργεί στα πλαίσια του προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ το οποίο αρχικά υλοποιήθηκε από το

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-10-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/390-1/11-10-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποίησε την Πράξη «Λειτουργία Ολοκληρωµένης Μονάδας Αντιµετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΜΘ-83Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΜΘ-83Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 1α & Πατησίων ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10677 Πληροφορίες : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΕΒΘ-86Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & αρ. πρωτ.: Υ1/Γ.Π. οικ.15906 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Δικαιώματα του Παιδιού στον τομέα της Ψυχικής Υγείας» Κείμενο Εισήγησης Γιώργου Μόσχου, Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού

«Τα Δικαιώματα του Παιδιού στον τομέα της Ψυχικής Υγείας» Κείμενο Εισήγησης Γιώργου Μόσχου, Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ημερίδα, 5 Φεβρουαρίου 2009 «Τα Δικαιώματα του Παιδιού στον τομέα της Ψυχικής Υγείας» Κείμενο Εισήγησης Γιώργου Μόσχου,

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», εξαιρουµένων

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Κατανόηση και Αντιμετώπιση της Αυτοκαταστροφικής Συμπεριφοράς»

Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Κατανόηση και Αντιμετώπιση της Αυτοκαταστροφικής Συμπεριφοράς» Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Κατανόηση και Αντιμετώπιση της Αυτοκαταστροφικής Συμπεριφοράς» ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ Πέμπτη 11/06/09 ΘΕΜΑ 1. Εισαγωγική Συνάντηση: o Η λειτουργία της Γραμμής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Επιτροπής Φύση Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών μη υπαγόμενων σε φορείς διαχείρισης

Πρόταση Επιτροπής Φύση Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών μη υπαγόμενων σε φορείς διαχείρισης Πρόταση Επιτροπής Φύση 2000 Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών μη υπαγόμενων σε φορείς διαχείρισης Φεβρουάριος 2012 2 Εισαγωγή Το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας περιλαμβάνει πέντε κατηγορίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΛΚΥΟΝΗ" Ο Σύλλογος ΑΛΚΥΟΝΗ, είναι φιλανθρωπικό σωματείο μη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΛΚΥΟΝΗ"

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΚΥΟΝΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΛΚΥΟΝΗ" Ο Σύλλογος ΑΛΚΥΟΝΗ, είναι φιλανθρωπικό σωματείο μη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο 1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο 1 Με το παρόν σχέδιο νόμου προτείνεται η νομοθετική κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων Μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία: Επαγγελματική Εμπειρία: Βιογραφικό. Όνομα: Άννα Επώνυμο: Κονιδάκη Όνομα Πατρός: Γεώργιος

Προσωπικά Στοιχεία: Επαγγελματική Εμπειρία: Βιογραφικό. Όνομα: Άννα Επώνυμο: Κονιδάκη Όνομα Πατρός: Γεώργιος Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα: Άννα Επώνυμο: Κονιδάκη Όνομα Πατρός: Γεώργιος Επαγγελματική Εμπειρία: Διοικητική εμπειρία σε θέση ευθύνης του Δημόσιου Τομέα, (χρόνια): 25+ Επαγγελματική πείρα: Από: 1988 Εώς:

Διαβάστε περισσότερα

25 Οκτωβρίου 2007 Τεχνική Σύσκεψη Technical Meeting October 25 th, 2007

25 Οκτωβρίου 2007 Τεχνική Σύσκεψη Technical Meeting October 25 th, 2007 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ 2000- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Μονάδα Α 25 Οκτωβρίου 2007 Τεχνική Σύσκεψη Technical Meeting October 25 th, 2007 Αννα Κανακάκη Δράσεις Υγείας στα ΕΠ Του ΕΚΤ 2007-20132013

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα.

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Μαρία Φωτουλάκη Επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ Ν. ΚΑΝΤΖΑΝΟΥ Ιατρός Βιοπαθολόγος Λέκτορας Ιατρικής Σχολής Αθηνών Εργαστήριο Επιδημιολογίας Προληπτικής Ιατρικής Ιατρικής Στατιστικής WHO «Το επίπεδο υγείας του

Διαβάστε περισσότερα