Όλα τα λεφτά οι τράπεζες. Κύκλος Εργασιών. Λειτουργικά Αποτελέσµατα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όλα τα λεφτά οι τράπεζες. Κύκλος Εργασιών. Λειτουργικά Αποτελέσµατα"

Transcript

1 Αποτελέσµατα 3µήνου 2007 Πέµπτη, 31 Μαΐου 2007 Flash Note ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Αποτελέσµατα 3Μ 2007 Ισολογισµοί: 301 Βασικοί Λογαριασµοί Κύκλος Εργασιών: (%) 11,5% Λειτουργικά Κέρδη: (%) 3,7% Κέρδη µετά από φόρους: (%) 11,6% Κερδοφόρες εταιρίες 230 Αύξηση Κερδών 132 Μείωση Κερδών 69 Επιστροφή σε κέρδη 29 Ζηµιογόνες εταιρίες 71 Αύξηση Ζηµιών 22 Μείωση Ζηµιών 30 Επιστροφή σε ζηµιές 19 Περιθώρια (EBITDA) 3Μ 2007 FTSE ,62% -103 bps FTSE ,17% -444 bps FTSE ,59% +53 bps FTSE ,73% -171 bps Σύνολο Αγοράς 15,38% -116 bps Καθαρό περιθ. κέρδους 3Μ 2007 FTSE ,35% +244 bps FTSE -40 0,00% bps FTSE -80 2,88% -25 bps FTSE ,74% -45 bps Σύνολο Αγοράς 5,71% -197 bps Όλα τα λεφτά οι τράπεζες Στα 2,8 δις ανήλθαν τα κέρδη των εισηγµένων εταιριών το α τρίµηνο του 2007 αυξηµένα κατά 11,6%. Αν και η σχέση χαµένων κερδισµένων (σε ότι αφορά την αύξηση των κερδών) παρέµεινε σχεδόν η ίδια µε το σύνολο της κερδοφορίας του 12µήνου του 2006, είναι η πρώτη φορά που µετά από τέσσερα χρόνια ανόδου της εταιρικής κερδοφορίας παρουσιάζονται έντονες διακυµάνσεις και µεγάλες ανοµοιοµορφίες σε πολλούς επιχειρηµατικούς κλάδους λόγω της εµφάνισης µη επαναλαµβανόµενων αποτελεσµάτων τόσο κατά την φετινή όσο και κατά την περυσινή χρήση. Το γεγονός αυτό αυξάνει την µελλοντική ευαισθησία των κερδοφοριών σε παράγοντες που σχετίζονται µε την διακύµανση των αγορών, των εµπορευµάτων, στην αποτίµηση των παγίων ή την αποµείωση των συµµετοχών. Για άλλη µια φορά οι τράπεζες έδειξαν ότι δικαίως νέµονται το µεγαλύτερο µερίδιο της χρηµατιστηριακής ανόδου αφού χωρίς την συνεισφορά τους οι εισηγµένες εταιρίες θα κατέγραφαν µείωση µεγεθών στα καθαρά κέρδη κατά 15%. Επιπλέον το ήµισυ αυτής της ανόδου στα κέρδη οφείλεται σε έναν µόνο τίτλο: Την Εθνική Τράπεζα της οποίας η κερδοφορία αντιστοιχεί στο 13,6% του συνόλου καθιστώντας την µεγαλύτερη εταιρία σε αποτίµηση ως τον απόλυτο σηµατωρό για την πορεία των κερδών της αγοράς. Αναλυτικότερα: Κύκλος Εργασιών Ενθαρρυντική θα µπορούσε να χαρακτηριστεί η µεγέθυνση του κύκλου εργασιών καθώς σταδιακά όλο και περισσότεροι κλάδοι συµµετέχουν στην διάχυση της ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονοµίας λειτουργώντας ως αντίβαρο στην µερική απώλεια της αξίας του κύκλου εργασιών των ιυλιστηρίων (- 10%) στα οποία πέρυσι αναλογούσε το 16,8% του συνολικού κύκλου εργασιών των εισηγµένων εταιριών. Το 2006 παρατηρήθηκε µετά από αρκετά χρόνια διψήφιος ρυθµός ανόδου δραστηριότητας η οποία προήλθε από την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων αλλά και την βελτίωσης της εγχώριας ζήτησης. Τα δύο αυτά συστατικά επαναλήφθηκαν και στο α τρίµηνο του 2007 καθώς η αύξηση του ΑΕΠ κατά 4,6% και οι µεταβατικές εισροές από το εξωτερικό οδήγησαν στην διατήρηση του ρυθµού του κύκλου εργασιών στο 11,5% παράγοντας 19,8 δις ευρώ. Σηµαντικό ρόλο στην διάχυση της ανάπτυξης έξω από τον καθιερωµένο τραπεζικό κλάδο έπαιξε η εντεινόµενη οικοδοµική και κατασκευαστική δραστηριότητα λόγω των καλών καιρικών συνθηκών αλλά και του µεγάλου αποθέµατος οικοδοµικών αδειών αλλά και η ταχύτατη ωρίµανση των επενδύσεων στα Βαλκάνια τα οποία αντισταθµίζουν την εντονότατη πίεση των περιθωρίων κέρδους στο εσωτερικό σε πολλούς κλάδους που αφορούν την οικοδοµική δραστηριότητα. Μεγάλη δυναµική ανόδου προήλθε από το χώρο της µεταλλουργίας, τις τηλεπικοινωνίες λόγω της ανάπτυξης των ευρυζωνικών εφαρµογών και από τα ιχθυοτροφία που βιώνουν την επιχειρηµατική τους αιχµή. Λειτουργικά Αποτελέσµατα Η αύξηση του κύκλου εργασιών δεν πέρασε στα λειτουργικά αποτελέσµατα, καθώς η ΕΗ, οι εταιρίες Η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση ή προτροπή αγοράς / πώλησης µετοχών 1

2 συµµετοχών που δραστηριοποιούνται στο real estate και στις κατασκευές και τα υιληστήρια «ροκάνισαν» σηµαντικά τα περιθώρια EBITDA τα οποία διαµορφώθηκαν στο 15,4% από 16,5% µειωµένα κατά 116 µονάδες βάσης. Τα λειτουργικά κέρδη διαµορφώθηκαν σε 3,04 δις ευρώ αυξηµένα οριακά κατά 3,7%. Μεγάλες ανισότητες ωστόσο εµφανίζονται λόγω εποχικών επιδράσεων αλλά και εκτάκτων παραγόντων που ενδεχοµένως στην διάρκεια της χρήσης να εµφανίσουν καλύτερη εικόνα. εν παύει ωστόσο να προβληµατίζει η εικόνα φθοράς που παρατηρείται από το ξεκίνηµα της χρήσης δεδοµένου του ότι ο ανταγωνισµός είχε εξοµαλυνθεί, οι συνθήκες ζήτησης ήταν εξαιρετικές (καιρικές συνθήκες, κυκλοφορία χρήµατος, µείωση επισφαλειών). Κέρδη µετά από φόρους Αν και η µείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 4 ποσοστιαίες µονάδες ήταν ένα καλό εχέγγυο για το ξεκίνηµα της χρονιάς εντούτοις τα κέρδη µετά από φόρους δεν εµφάνισαν το βαθµό µεγέθυνσης που αναµέναµε. Αιτία ήταν η µεγάλη επίδραση εκτάκτων παραγόντων κατά την περυσινή χρήση η οποία στην συγκρινόµενη περίοδο δεν επαναλαµβάνεται. Επιπλέον, πολλές εταιρίες έχουν περάσει σηµαντικό µέρος των προβλέψεων τους από το ξεκίνηµα της χρήσης κατεβάζοντας σηµαντικά το ρυθµό αύξησης των κερδών (είναι άλλωστε και µια ευκαιρία να κρατήσουν κέρδη για πιο δύσκολες εποχές). µειώνοντας παράλληλα την φορολογική απαίτηση στο τέλος της χρήσης. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 11,6% στα 2,8 δις ευρώ µε το 77% των κερδών να προέρχεται από τις µετοχές του FTSE-20 οι οποίες σηµείωσαν αύξηση κερδών κατά 30%. Στις υπόλοιπες κατηγορίες υπήρξαν έντονες διακυµάνσεις καθώς τα µη επαναλαµβανόµενα περυσινά κέρδη παρέµειναν µη επαναλαµβανόµενα. Ενδεικτική είναι η εικόνα του FTSE-40 όπου η Ιnfoquest, ο Μυτιλιναίος, η Lamda Development και η Βωβός δηµιούργησαν «λογιστικό θόρυβο» µε αποτέλεσµα το καθαρό περιθώριο να µειωθεί κατά µονάδες βάσης Πρωταγωνιστές Από τις βιοµηχανικές εταιρείες ισχυρά µεγέθη εµφάνισαν οι θυγατρικές του οµίλου Βιοχάλκο, ο Τιτάνας, ο Ηρακλής η Frigoglass ενώ τα διυλιστήρια που πέρυσι οδήγησαν την κούρσα των κερδοφοριών φαίνεται ότι επηρεάστηκαν από την πτώση της τιµής του πετρελαίου. Ανάλογα των εκτιµήσεων ήταν τα αποτελέσµατα των KAE, της ΕΧΑΕ, του ΟΠΑΠ, του Μυτιλιναίου, της ΜΕΤΚΑ, του Σαράντη και της Intralot ενώ πάνω από τις εκτιµήσεις ήταν τα αποτελέσµατα της Jumbo, της Kleeman και της Coca Cola. Σηµαντικές κερδοφορίες εντοπίσαµε στoν κλάδο µεταλλουργίας και σε µεµονωµένες περιπτώσεις όπως η Σφακιανάκης, ΕΥ ΑΠ και Ιασώ. Αντίθετα για µια ακόµα φορά απογοητευτικά ήταν τα αποτελέσµατα της ΕΗ, της Intracom και της Ολυµπιακής Τεχνικής. Συνολικά δυνατή εικόνα εµφάνισαν οι ιχθυοκαλλιέργειες και η ακτοπλοία, τα χηµικά και ο κλάδος της Υγείας. Οι Τράπεζες Πέτρος Τσούρτης, Αναλυτής Τα αποτελέσµατα των τραπεζών στο πρώτο τρίµηνο ξεπέρασαν οριακά τις προσδοκίες της αγοράς. Τα θεµελιώδη µεγέθη υποστηρίζουν τις τρέχουσες καθώς και υψηλότερες εκτιµήσεις. Τέσσερα στοιχεία αξίζουν την προσοχή των επενδυτών από την ανάγνωση των αποτελεσµάτων. Η συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους, η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους, η επέκταση στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Βόρειου Αφρικής και η µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων. Ο εντεινόµενος ανταγωνισµός έχει αρχίσει να πιέζει τα περιθώρια κέρδους σε όλες τις κατηγορίες δανείων πέραν των στεγαστικών. Πιστεύουµε ότι η πίεση θα συνεχιστεί και τα επόµενα χρόνια σε όλες τις κατηγορίες και ειδικότερα στα δάνεια προς µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Τα περιθώρια κέρδους στην ΝΑ Ευρώπη είναι υψηλότερα και µπορούν να αντισταθµίσουν τις πιέσεις στην ελληνική αγορά. Η επέκταση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη συνεχίζεται µε ταχύτατους ρυθµούς ενώ η συγκράτηση του κόστους στην Ελληνική αγορά είναι εντυπωσιακή. Ωστόσο, αναµένουµε ότι η συνεισφορά των διεθνών δραστηριοτήτων θα αρχίσει να φαίνεται στην τελική γραµµή το 2009, εκτός από την περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας, όπου η συνεισφορά της Finansbank είναι ήδη καταλυτική. Η Eurobank διαθέτει ακόµα το δεύτερο µεγαλύτερο δίκτυο καταστηµάτων στην περιοχή, ενώ ισχυρή παρουσία έχουν οι Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank. Ενθαρρυντική είναι η καλή ποιότητα των χορηγήσεων, καθώς όλες οι τράπεζες εµφάνισαν µειωµένο δείκτη µη εξυπηρετούµενων δανείων, σε αντίθεση µε ότι συµβαίνει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Ιταλία). Οι κυριότερες επιλογές µας στον τραπεζικό κλάδο είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα Πειραιώς. Πιστεύουµε ότι η ελληνική τραπεζική αγορά βρίσκεται προ των πυλών της δεύτερης φάσης εξαγορών και συγχωνεύσεων. Η πρώτη φάση χαρακτηρίστηκε από την ενδυνάµωση όλων των τραπεζών και τη συγκέντρωση του 70% της τραπεζικής αγοράς από τις πέντε µεγαλύτερες. Η ελληνική αγορά τότε ήταν υπανάπτυκτη και τα περιθώρια ανάπτυξης µεγάλα, ενώ οι τράπεζες δραστηριοποιούνταν µόνο στην τοπική αγορά. Εννέα χρόνια µετά, η ελληνική τραπεζική αγορά αρχίζει να ωριµάζει και οι ελληνικές τράπεζες δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Εποµένως, η ανάγκη της περιοχής για µεγαλύτερα σχήµατα, η συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους στην ελληνική αγορά και η ανάγκη για οικονοµίες κλίµακος αναµένουµε να οδηγήσουν αργά η γρήγορα σε συγχωνεύσεις µεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Τέλος, πρέπει να επισηµάνουµε ότι οι διοικήσεις των τεσσάρων µεγαλύτερων τραπεζών έχουν µεγάλη εµπειρία στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Το αν οι συγχωνεύσεις θα πετύχουν ή όχι θα το δούµε στην πράξη. Ο κύβος πάντως ερρίφθει Η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση ή προτροπή αγοράς / πώλησης µετοχών 2

3 είκτης µη εξυπηρετούµενων δανείων (NPLs) 31/3/ /3/2006 Εθνική Τράπεζα 4,00% 4,70% Τράπεζα Πειραιώς 2,23% 3,23% Eurobank 2,65% 3,02% Marfin Popular Bank 6,40% 9,80% Αγροτική Τράπεζα 10,30% 15,00% Πηγή: Αποτελέσµατα πρώτου τριµήνου τραπεζών Κατασκευές Χριστιάνα Πάσχου, Αναλύτρια Οι εταιρίες του κατασκευαστικού κλάδου διανύουν µια περίοδο καµπής και αλλαγής προσανατολισµού. Χαρακτηριστικό των αποτελεσµάτων είναι τα πολύ χαµηλά περιθώρια κέρδους. Πιο συγκεκριµένα, το σύνολο του κύκλου εργασιών του κλάδου ανέρχεται στα 823 εκ ευρώ αυξηµένος κατά 31.7%, τα EBITDA παρουσίασαν σηµαντική πτώση της τάξεως του 68% φτάνοντας τα 58 εκ. ευρώ έναντι 183 εκ. ευρώ το 2006 ενώ τα καθαρά κέρδη κινήθηκαν πτωτικά κατά 74%. Από τις 22 εταιρίες του κλάδου οι 7 έχουν αρνητικό καθαρό περιθώριο κέρδους, 5 έχουν περιθώρια κέρδους κάτω του 5% ενώ 9 έχουν βιωσιµότερα περιθώρια. Στην µετά Ολυµπιακών Αγώνων εποχή, οι εξελίξεις στον κλάδο των κατασκευών χαρακτηρίζονται από τον έντονο ανταγωνισµό (πολλές φορές και αθέµιτο), από σηµαντικές καθυστερήσεις πληρωµών για τα έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ενώ τα προβλήµατα οξύνονται µε τις αναβολές στις αναθέσεις των δηµοσίων έργων. Οι ανακατατάξεις µεταξύ κατασκευαστικών εταιριών µέσω συγχωνεύσεων, εξαγορών και στρατηγικών συνεργιών καθώς και ο προσανατολισµός σε άλλες δραστηριότητες όπως στα συγχρηµατοδοτούµενα έργα, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στα έργα διανοµής φυσικού αερίου και στον τοµέα του Real Estate µπορούν να θεωρηθούν ως οι µόνοι διέξοδοι στα συµπιεσµένα περιθώρια κέρδους του κλάδου τα οποία προκύπτουν από την ανάθεση δηµοσίων έργων και από τα πάγια έξοδα τα οποία είναι σταθερά αυξηµένα. Με τα νέα δεδοµένα, οι µεγαλύτερες δυνάµεις του κλάδου Ελληνική Τεχνοδοµική, J&P ΑΒΑΞ και ΓΕΚ- ΤΕΡΝΑ έχουν δηµιουργήσει δυνατές συνέργιες µε εταιρίες που τους προσδίδουν προστιθέµενη αξία. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα, η εξαγορά του 21,4% της Αττικατ από τον Όµιλο της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ καθώς και η απορρόφηση της Παντεχνικής από την Ελληνική Τεχνοδοµική. Στο άλλο άκρο των εξελίξεων του κλάδου βρίσκονται οι µικρές εταιρίες των οποίων το µέλλον είναι αβέβαιο καθώς δεν θεωρούνται ελκυστικές από τους µεγάλους οµίλους λόγω των υψηλών δανειακών τους υποχρεώσεων και των αποδυναµωµένων περιθωρίων κέρδους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα οµίλου που βρίσκεται σε οριακή θέση αποτελεί η Προοδευτική η οποία εµφανίζεται µε ουσιαστικά ελάχιστο ανεκτέλεστο υπόλοιπο αν και τα αποτελέσµατα του α τριµήνου ενισχύθηκαν µε τα καθαρά κέρδη να παρουσιάζουν αύξηση της τάξεως του 184%. Επιπλέον τα αποτελέσµατα της ΑΕΓΕΚ παρουσίασαν ζηµιές 4 εκ ευρώ έναντι κερδών 2 εκ ευρώ το α τρίµηνο του 2006 µε τα περιθώρια καθαρού κέρδους να εµφανίζονται ιδιαιτέρως χαµηλά και τις δανειακές υποχρεώσεις υψηλές φτάνοντας τα 500 εκ ευρώ. Η Τεχνική Ολυµπιακή παρουσίασε τα πιο αδύναµα αποτελέσµατα µε ζηµιές ύψους 34 εκ. ευρώ µειωµένα κατά 244% συγκριτικά µε την περυσινή αντίστοιχη περίοδο ενώ τα καθαρά περιθώρια κέρδους εµφανίζονται απογοητευτικά. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα αποτελέσµατα της Τεχνικής Ολυµπιακής συµπιέζουν το κλαδικό καθαρό περιθώριο κέρδους κατά 737 µονάδες βάσης. Εξαίρεση αποτελεί η Έδραση η οποία αν και κινείται αυτόνοµα έχει ενισχύσει την παρουσία της στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή ενώ τα αποτελέσµατα της παρουσιάζονται ενθαρρυντικά µε αύξηση των καθαρών κερδών κατά 127.8%. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και ο Όµιλος Αθηνά ο οποίος αύξησε τα καθαρά κέρδη κατά 175% και τα περιθώρια κέρδους αυξηµένα κατά 407 µονάδες βάσης. Επιπροσθέτως, οι όµιλοι του κλάδου στοχεύουν στην εξάπλωση τους σε ξένες αγορές όπου οι ρυθµοί ανάπτυξης είναι έντονοι και το εργατικό κόστος µειωµένο. Συγκεκριµένα η Ελληνική Τεχνοδοµική, η οποία διαθέτει ανεκτέλεστο υπόλοιπο ύψους 4 δις ευρώ, έχει περιορίσει την κατασκευαστική της δραστηριότητα (30% της συνολικής της αξίας) ενώ δίνει µεγαλύτερη έµφαση στις παραχωρήσεις και στην επέκταση της παρουσίας του Οµίλου στα Βαλκάνια. Τα αποτελέσµατα του Οµίλου παρουσίασαν ενισχυµένο κύκλο εργασιών κατά 38%, τα EBITDA υποχώρησαν στα 16 εκ ευρώ έναντι 33 εκ ευρώ το α τρίµηνο του 2006 µειωµένα κατά 58% ενώ τα καθαρά κέρδη σηµείωσαν πτώση της τάξεως του 35% εξαιτίας των υψηλών κατασκευαστικών περιθωρίων του κλάδου που προέκυψαν την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ο όµιλος J&P Άβαξ παρουσίασε δυνατά αποτελέσµατα µε αυξηµένο κύκλο εργασιών κατά 36%, ενισχυµένα EBITDA κατά 17% ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 7 εκ ευρώ έναντι 6 εκ ευρώ κατά την προηγούµενη χρήση. Παρά τα δυνατά αποτελέσµατα του Οµίλου τα περιθώρια EBITDA καθώς και τα καθαρά περιθώρια κέρδους µειώθηκαν ακολουθώντας την τάση του κλάδου. Ο τρίτος, σε µερίδιο αγοράς, όµιλος ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ παρουσίασε ενισχυµένα αποτελέσµατα συγκριτικά µε τα αποτελέσµατα του Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του οµίλου ΓΕΚ ανέρχεται στα 95,6 εκ. ευρώ, έναντι 56,7 εκ ευρώ το πρώτο τρίµηνο του 2006 αυξηµένος κατά 68,3%, τα EBITDA διαµορφώθηκαν στα 27,5 εκ. ευρώ αυξηµένα κατά 45%, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 20,8 εκ. ευρώ έναντι 13,9 εκ. ευρώ αυξηµένα κατά Τα περιθώρια των εταιριών το α τρίµηνο του 2007 EBITDA Margin Net Margin ΑΒΑΞ 14,6% 12,6% -201 bps 8,5% 7,1% -142 bps ΑΕΓΕΚ 11,2% 7,2% -400 bps 3,3% -12,5% bps Η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση ή προτροπή αγοράς / πώλησης µετοχών 3

4 ΑΘΗΝΑ 6,5% 11,4% +486 bps -2,7% 1,4% +407 bps ΑΤΤΙ-ΚΑΤ 16,1% 4,3% bps -2,4% 1,1% +356 bps BETANET 29,0% 32,3% +333 bps 18,4% 13,5% -492 bps ΒΙΟΤΕΡ 20,3% 17,1% -319 bps 4,8% 5,8% +98 bps ΓΕΚ 33,0% 28,8% -420 bps 14,4% 10,9% -354 bps ΓΕΝΕΡ -1,1% -227,2% bps 3,6% -720% bps ΙΕΚΑΤ 19,0% 6,4% bps 9,2% -1,2% bps ΟΜΙΚΗ ΚΡ. 170,5% -6,3% bps 164,4% -17,6% bps Ε ΡΑΣΗ 11,7% 14,9% +312 bps 2,2% 4,1% +187 bps ΕΚΤΕΡ 2,3% 15,5% bps 7,0% 18,8% bps ΕΛ.ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ 24,7% 8,8% bps 18,3% 8,7% -960 bps INTRACOM ΚΑΤ. -9,7% 4,2% bps -11,6% -0,7% bps ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ 27,6% 27,5% -10 bps 16,3% 17,8% +154 bps ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ 10,2% 4,2% -597 bps 1,6% -5,3% -692 bps ΜΗΧΑΝΙΚΗ 25,0% 32,6% +768 bps 21,4% 20,4% -101 bps ΜΟΧΛΟΣ -3,2% 7,0% bps -4,9% 3,3% +820 bps ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ 17,0% -0,3% bps -12,4% 22,4% bps ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ 11,3% 7,9% -343 bps 9,6% 6,5% -310 bps ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 12964% % bps 4456,3% -7129,9% ΤΕΡΝΑ 23,9% 19,5% -439 bps 8,7% 6,5% bps -221 bps Σύνολο 27,0% 6,5% bps 12,1% 2,4% -975 bps Μέταλλα Σπύρος Κώτσιος, Αναλυτής Η δηµοσίευση των αποτελεσµάτων του 1ου τριµήνου του 2007 έδειξε ότι οι εταιρείες του κλάδου των βασικών µετάλλων παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση µε τα αντίστοιχα τρίµηνα των προηγούµενων χρόνων και αυτό οφείλεται ότι σιγά σιγά ξεφεύγουν από την καµπή που είχε παρουσιαστεί στην µεταολυµπιακή περίοδο καθώς και στο εξαιρετικά ευνοϊκό 2006, στο οποίο η αύξηση των τιµών στα βασικά µέταλλα (χαλκός, χάλυβας, αλουµίνιο), όσο και η αύξηση της παγκόσµιας ζήτησης πριµοδότησαν την δραστηριότητα των εγχώριων επιχειρήσεων µε υψηλά περιθώρια κέρδους και σηµαντική άνοδο των πωλήσεων. Στο ξεκίνηµα του 2007 το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων στρέφεται πλέον σε επενδύσεις προιόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας, στην αύξηση της παραγωγικής τους δυναµικότητας καθώς και στην επέκτασή τους στις διεθνείς αγορές. εν είναι καθόλου τυχαίο ότι το έτος 2007 αναµένεται οι επενδύσεις των µεταλλουργικών επιχειρήσεων να ξεπεράσουν τα 70 εκ. ευρώ καθιστώντας τον κλάδο των βασικών µετάλλων σε έναν από τους σηµαντικότερους για την ελληνική βιοµηχανία. Το επόµενο χρονικό διάστηµα οι µεταπράτες αναµένουν ισχυρή διόρθωση στην τιµή του χαλκού, διακυµάνσεις στις τιµές του αλουµινίου ενώ θετικές παραµένουν οι εκτιµήσεις για τις τιµές του χάλυβα. Παρά όλα αυτά εκτιµάται ότι τα επόµενα χρόνια οι τιµές θα παραµείνουν σε υψηλά επίπεδα για να ισορροπήσουν την ανάπτυξη των νέων περιθωρίων παραγωγικής δυνατότητας. Η ζήτηση των βασικών µετάλλων θα σηµειώνει αύξηση 16% λόγω των κατασκευών και των επενδύσεων στις αναδυόµενες χώρες. Τα αποτελέσµατα τριµήνου του οµίλου Σιδενορ παρουσίασαν ενισχυµένο κύκλο εργασιών κατά 37,5%, τα ΕBITDA αυξήθηκαν στα 71 εκ. ευρώ έναντι 39 εκ. το 1ο τρίµηνο του 2006 αυξηµένα κατά 79,6% ενώ τα καθαρά κέρδη σηµείωσαν αύξηση της τάξεως 175,5%. Ο ενοποιηµένος κύκλος της Αλουµυλ ανήλθε στα 64 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξησης της τάξεως του 32,8%, τα EBITDA διαµορφώθηκαν 10 εκ. ευρώ αυξηµένα κατά 15% και καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 26,8% 3 εκ. ευρώ. Αναµενόµενη είναι η µείωση και των κερδών στα 12 εκ. ευρώ έναντι 13 εκ. ευρώ το 2006 του οµίλου Χαλκόρ παρότι ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 37,5% φτάνοντας στα 327 εκ. ευρώ. Παράδειγµα εταιρείας που επλήγη περισσότερο αποτελεί η Μ.Ι.Μαιλλης της οποίας τα EBITDA παρουσίασαν µείωση της τάξεως του 21,3%, και τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν υποχώρηση κατά 53,8% φτάνοντας στα 3 εκ. ευρώ. Τέλος τα κλαδικά περιθώρια κέρδους είναι θετικά µε αποτέλεσµα οι όµιλοι να έχουν ευεξία στις µελλοντικές επιχειρηµατικές τους κινήσεις. Αξιολόγηση - Αποτίµηση αγοράς Μια παράµετρος η οποία δεν αξιολογείται επαρκώς από την παρούσα ανάλυση είναι η ύπαρξη υψηλών διαθεσίµων στα ταµεία των επιχειρήσεων. Αν και πολλές βιοµηχανικές εταιρίες θα µπορούσαν να µειώσουν σε µεγάλο βαθµό την µόχλευση τους προτιµούν να διατηρούν µετρητά. Η εξήγηση που δίδεται έχει να κάνει µε το κόστος του δανειακού κεφαλαίου το οποίο ακόµα είναι σηµαντικά χαµηλότερο από το κόστος των Ιδίων Κεφαλαίων, την µόχλευση του ισολογισµού προκειµένου να αποθαρρυνθούν επιθετικές Η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση ή προτροπή αγοράς / πώλησης µετοχών 4

5 κινήσεις εξαγορών αλλά και την δυνατότητα των ίδιων των εταιριών να κινηθούν επιθετικά σε µια ενδεχόµενη κρίση αγοράζοντας µερίδιο ή την είσοδο τους σε νέες αγορές υψηλής προστιθέµενης αξίας. Τα µετρητά των εταιριών εκτιµούµε ότι θα αποτελέσουν το επόµενη σηµείο αιχµής των ισολογισµών (µετά τα ακίνητα) και το κίνητρο πολλών χρηµατιστηριακών κινήσεων αφού η ρευστότητα φαίνεται να ελκύει πιο σοφιστικέ παίκτες στην αγορά. Σε ότι αφορά την αποτίµηση της αγοράς τα αποτελέσµατα του α τριµήνου βελτίωσαν την εικόνα των αποτιµήσεων αλλά όχι στο βαθµό που έγινε σε προηγούµενες τριµηνιαίες ανακοινώσεις. Αν και τα µεγέθη στην τελική γραµµή εµφάνισαν αύξηση τα συµπιεσµένα EBITDA δεν είναι και ότι καλύτερο για το σύνολο της αγοράς. Αυτό δίνει ωστόσο την δυνατότητα για πιο εστιασµένες κινήσεις στην δοµή του χαρτοφυλακίου. Πολλές αποτιµήσεις έχουν περιθώρια βελτίωσης και µεταξύ αυτών βρίσκονται οι κυριότερες δεικτοβαρείς µετοχές από το χώρο των τραπεζών, των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας (εναλλακτικές µορφές, νέοι παραγωγοί) και της µεταλλουργίας. Με αυτούς τους κλάδους σαν οδηγό αναµένουµε την αγορά να αφοµοιώσει τα απαιτητικά επίπεδα των µονάδων καθώς πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια απωλειών ή αστοχιών σε κορυφαίο επίπεδο λόγω της αυστηρά επαγγελµατικής δοµής της Ελληνικής αγοράς. Μάνος Χατζηδάκης Πέτρος Τσούρτης Χριστιάνα Πάσχου Σπύρος Κώτσιος Υπ. Επενδυτικής Στρατηγικής Αναλυτής Αναλύτρια Αναλυτής Η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση ή προτροπή αγοράς / πώλησης µετοχών 5

6 Γνωστοποιήσεις Υπεύθυνο Πρόσωπο Υπεύθυνο πρόσωπο: ΠΗΓΑΣΟΣ AXEΠΕΥ. Συντάκτες Ανάλυσης: Μανώλης Χατζηδάκης, Υπεύθυνος Επενδυτικής Στρατηγικής, Πιστοποιηµένος Αναλυτής Μετοχών και Αγοράς, Πέτρος Τσούρτης, Αναλυτής. Αρµόδια Εποπτική Αρχή:Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ανεξαρτησία Αναλυτή Ο αναλυτής ο οποίος εκπονεί αυτή την ανάλυση του οποίου τα στοιχεία αναφέρονται ανωτέρω βεβαιώνει ότι: (α) όλες οι γνώµες που αναφέρονται σε αυτή την ανάλυση αντικατοπτρίζουν προσωπικές απόψεις, σχετικά µε όλους τους εκδότες τίτλων και χρηµατοπιστωτικά µέσα που αναφέρονται στην ανάλυση / πρωινή - εβδοµαδιαία ενηµέρωση / επενδυτική στρατηγική, (β) η αµοιβή του δεν συνδέεται ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα ανάλυση / πρωινή - εβδοµαδιαία ενηµέρωση / επενδυτική στρατηγική, ούτε συνδέεται µε υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής που τυχόν παρέχει η Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ. Πιθανή Σύγκρουση Συµφερόντων Σηµειώνεται ότι η Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ και οι εργαζόµενοι στην εταιρία ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι η Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ ενδέχεται να έχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες. Για την σύνταξη της ανάλυσης ή/και για τον καλύτερο σχηµατισµό άποψης για την (τις) εταιρεία (είες) που αναφέρεται (ονται) στην παρούσα ανάλυση / πρωινή - εβδοµαδιαία ενηµέρωση / επενδυτική στρατηγική, ο αναλυτής, µπορεί να έχει δεχθεί την συνδροµή των στελεχών της εταιρίας η οποία µπορεί να είναι, πρόσβαση στο διαδυκτιακό τόπο της εταιρίας, προσωπικές συναντήσεις µε την διοίκηση και επιτελικά στελέχη της, παρουσιάσεις και συνεντεύξεις τύπου της εταιρίας ή δηµοσιεύµατα στον διεθνή και εγχώριο τύπο. Η Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ θα προβαίνει σε επικαιροποίηση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών χωρίς προκαθορισµένη περιοδικότητα αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις, εξελίξεις, τις συνθήκες της αγοράς και τυχόν άλλες δηµοσιοποιούµενες πληροφορίες. Όλες οι απόψεις, εκτιµήσεις και κρίσεις εκφράζουν την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής - εβδοµαδιαίας ενηµέρωσης / επενδυτικής στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανάλυση / πρωινή - εβδοµαδιαία ενηµέρωση / επενδυτική στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. Το παραπάνω κείµενο περιέχει πληροφορίες και στοιχεία µε σκοπό αποκλειστικά την πληροφόρηση των πελατών της Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί ως προσφορά, συµβουλή ή προτροπή προς πώληση, αγορά ή διακράτηση εισηγµένων στο ΧΑ µετοχών, παραγώγων προϊόντων, οµολόγων ή άλλων αξιόγραφων. Οι εν λόγω πληροφορίες βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται ως αξιόπιστες, των οποίων όµως δεν µπορεί να ελεγχθεί η ακρίβεια και πληρότητα. Αναφερόµενες Τιµές Οι ανωτέρω αναφερόµενες τιµές και οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες που σχετίζονται µε αυτές αναφέρονται στο κλείσιµο της προηγούµενης εργάσιµης ηµέρας, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Επεξηγήσεις Αξιολόγησης Αξιολόγηση Κινδύνου: Αξιολογούµε τον κίνδυνο της εταιρίας µε βάση υποκειµενικά θεµελιώδη στοιχεία, την ιστορική µεταβλητότητα της τιµής της µετοχής καθώς επίσης και την προηγούµενη εµπειρία µας για το βαθµό προβλεψιµότητας των µελλοντικών οικονοµικών µεγεθών της εταιρίας, ως ακολούθως: Χαµηλού κινδύνου, Μεσαίου κινδύνου, Υψηλού κινδύνου. Αξιολόγηση Απόδοσης Υπεραπόδοση (Outperform): Απόδοση µεγαλύτερη από 10% σε σχέση µε την απόδοση του Γενικού είκτη, κατά του επόµενους 12 µήνες. Απόδοση ανάλογη της αγοράς (Neutral): Απόδοση µεταξύ 10% και +10% σε σχέση µε την απόδοση του Γενικού είκτη κατά του επόµενους 12 µήνες. Υποαπόδοση (Underperform) : Απόδοση µικρότερη από 10% σε σχέση µε την απόδοση του Γενικού είκτη, κατά του επόµενους 12 µήνες. Ανάλυση ιαχείριση Επενδυτική Στρατηγική Παναγιώτης Γλαρούδης Λίλα Καδινοπούλου Μάνος Χατζηδάκης Πέτρος Τσούρτης Χρυσούλα Μέµτσα Παράγωγα Θάνος Χανιώτης Χριστιάνα Πάσχου Θανάσης Φάσσας ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ Μέλος της Αγοράς Μετοχών και της Αγοράς Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Ξένες Αγορές, Συµβουλευτικές Υπηρεσίες, On Line Trading Κεντρικό: Βαλαωρίτου 17 & Αµερικής, , Αθήνα, Τηλ Θεσσαλονίκη:Καλαποθάκη 8, , Τηλ Βόλος:Λώρη 1 & Ιάσωνος, , Τηλ Χαλκίδα:Λεωφ. Αθηνών 12, Τηλ Αθήνα: Σταδίου 7, , Τηλ Νέα Σµύρνη:Οµήρου 70, , Τηλ Ίλιον:Νέστορως 122, , Τηλ Γλυφάδα: Μεταξά 21, Τηλ Νέα Μάκρη: Λ. Μαραθώνος 79, , Τηλ Η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση ή προτροπή αγοράς / πώλησης µετοχών 6

ΚΡΙ- ΚΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Q1:2007. 18 Μαΐου 2007. Τιµή (17/5/2007) 4,60 Γ ΧΑ (17/5/2007) 4.864,66. Κλάδος: Τρόφιµα & Ποτά

ΚΡΙ- ΚΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Q1:2007. 18 Μαΐου 2007. Τιµή (17/5/2007) 4,60 Γ ΧΑ (17/5/2007) 4.864,66. Κλάδος: Τρόφιµα & Ποτά Βλέπετε τελευταία σελίδα για γνωστοποιήσεις ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Q1:2007 Καραγεώργη Σερβίας 4, 105 62, Σύνταγµα Τηλ: 210 32 74 000, Fax: 210 32 74 009 e-mail: info@praxis.com.gr ΚΡΙ-ΚΡΙ Τιµή (17/5/2007)

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ν Υ Τ Ι Κ Η Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Η. BETA ΑΧΕΠΕΥ Μάρτιος 2015

Ε Π Ε Ν Υ Τ Ι Κ Η Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Η. BETA ΑΧΕΠΕΥ Μάρτιος 2015 Ε Π Ε Ν Υ Τ Ι Κ Η Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Η BETA ΑΧΕΠΕΥ Μάρτιος 2015 Ο Μ Η Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Σ Α. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σελ. 3 Β. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Σελ. 4 Γ. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΘΕΣΗ Σελ. 6. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΟΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ν Υ Τ Ι Κ Η Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Η. BETA ΑΧΕΠΕΥ Φεβρουάριος 2015

Ε Π Ε Ν Υ Τ Ι Κ Η Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Η. BETA ΑΧΕΠΕΥ Φεβρουάριος 2015 Ε Π Ε Ν Υ Τ Ι Κ Η Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Η BETA ΑΧΕΠΕΥ Φεβρουάριος 2015 Ο Μ Η Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Σ Α. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Σελ. 3 Β. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΘΕΣΗ Σελ. 4 Γ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΟΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Σελ. 7. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/5/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/5/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 626,37 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,95%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 104,60 εκατ. εκ των οποίων 27,27 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. φτάνοντας στις 661,52 µονάδες (-0,81%), παρά την ανοδική κίνηση των κυριότερων ευρωπαϊκών αγορών. Η αξία των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 772,71 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,53%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 59,03 εκατ. εκ των οποίων 2,30 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 959,85 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,54%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 75,38 εκατ. εκ των οποίων 5,32 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 954,69 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 4,20%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,90 εκατ. εκ των οποίων 4,39 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 578,83 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 2,15%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 113,87 εκατ. εκ των οποίων 30,92 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 666,68 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 3,65%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 74,06 εκατ. εκ των οποίων 5,49 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνήθεις ύποπτοι. Πέµπτη, 31 Μαΐου 2012. Αποτελέσµατα 3Μ 2012. Εικόνα κερδοφορίας και περιθώρια

Οι συνήθεις ύποπτοι. Πέµπτη, 31 Μαΐου 2012. Αποτελέσµατα 3Μ 2012. Εικόνα κερδοφορίας και περιθώρια Πέµπτη, 31 Μαΐου 2012 BETA Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ Μέλος του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Αποτελέσµατα 3Μ 2012 Εικόνα κερδοφορίας και περιθώρια Ισολογισµοί: 226 Βασικοί Λογαριασµοί Κύκλος Εργασιών: 19.042.370 (%):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 24/3/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 24/3/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 551,31 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 1,29%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 51,47 εκατ. εκ των οποίων 6,07 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα α εξαµήνου 2010

Αποτελέσµατα α εξαµήνου 2010 Αποτελέσµατα α εξαµήνου 2010 FTSE/ASE 20 Alpha Bank: Καθαρά κέρδη 38,2 εκατ. ευρώ Με καθαρά κέρδη 38,2 εκατ. ευρώ (συµπεριλαµβανοµένης της έκτακτης εισφοράς ύψους 61,9 εκατ. ευρώ), µετά από προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μεγάλη πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 950,95 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,63%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 86,05 εκατ. εκ των οποίων 19,10 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/8/2016

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/8/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 564,37 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,48%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 24,67 εκατ. εκ των οποίων 0,93 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 27/5/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 27/5/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 645,40 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,56%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 83,98 εκατ. εκ των οποίων 1,84 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/5/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 851,81 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 3,55%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 97,78 εκατ. εκ των οποίων 2,88 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1/9/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1/9/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 577,39 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 2,31%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 86,01 εκατ. εκ των οποίων 5,96 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ω ι ν ό Ε ν η µ ε ρ ω τ ι κ ό ε λ τ ί ο

Π ρ ω ι ν ό Ε ν η µ ε ρ ω τ ι κ ό ε λ τ ί ο 2 8 / 0 2 / 0 7 ΠΡΩΙΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Σχόλιο Αγοράς Γεν. είκτης (12 µήνες & ενδοσυν. διακύµανση) 4.900 4.700 Θεωρούµε ότι οι ρευστοποιήσεις θα κυριαρχήσουν και σήµερα στην αγορά, µε το Γ να κινείται

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1/12/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1/12/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 628,75 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 2,97%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 180,92 εκατ. εκ των οποίων 73,75 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μεγάλη πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.093,51 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,66%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 252,08 εκατ. εκ των οποίων 22,82 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 649,79 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,09%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 26,58 εκατ. εκ των οποίων 1,24 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/5/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 833,42 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,55%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 76,25 εκατ. εκ των οποίων 5,13 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 17/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 17/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 763,09 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 0,92%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 65,02 εκατ. εκ των οποίων 0,52 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/5/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 814,06 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 3,11%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 30,02 εκατ. εκ των οποίων 0,70 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Ιουλίου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Βελτίωση λειτουργικών αποτελεσμάτων σε όλες τις βασικές δραστηριότητες του Ομίλου Επιτυχής υλοποίηση χρηματοοικονομικής στρατηγικής με βελτίωση σε ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Βελτιωμένα αποτελέσματα λόγω υψηλότερων διεθνών περιθωρίων διύλισης και αυξημένης συνεισφοράς των εξαγωγών από το διυλιστήριο Ελευσίνας Η πτώση των διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ω ι ν ό Ε ν η µ ε ρ ω τ ι κ ό ε λ τ ί ο

Π ρ ω ι ν ό Ε ν η µ ε ρ ω τ ι κ ό ε λ τ ί ο 2 4 / 0 8 / 0 7 Π Ρ ΩΙΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙ ΚΟ ΕΛΤΙΟ Σχόλιο Αγοράς Γεν. είκτης (12 µήνες & ενδοσυν. διακύµανση) 5.200 5.000 4.800 4.600 4.400 4.200 4.000 3.800 Θεωρούµε ότι το ενδεχόµενο αποκοµιδής κερδών είναι

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σχεδόν αµετάβλητο το Χ.Α. παρά την πτώση του τραπεζικού δείκτη (-2,37%). Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 821,23 µονάδες σηµειώνοντας κέρδη 0,04%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 551,36 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 2,91%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 64,39 εκατ. εκ των οποίων 2,34 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 23/6/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 23/6/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.305,93 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,47%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 197,05 εκατ. εκ των οποίων 21,88 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Ικανοποιητική ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα, ο καλύτερος του κλάδου Δάνεια προς καταθέσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 721,93 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 1,59%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 144,92 εκατ. εκ των οποίων 21,52 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3

Διαβάστε περισσότερα

απώλειες, ενώ 17 παρέµειναν αµετάβλητες.

απώλειες, ενώ 17 παρέµειναν αµετάβλητες. Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Στις 666,95 µονάδες ολοκλήρωσε τις συναλλαγές του ο Γενικός είκτης του Χ.Α., ενισχυµένος κατά 0,41%, ενώ προηγουµένως είχε καταγράψει και - 1,35%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 768,67 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,50%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,96 εκατ. εκ των οποίων 7,50 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 1/4/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 1/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 775,46 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,36%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 125,71 εκατ. εκ των οποίων 26,56 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 3/12/2012

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 3/12/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Νέες απώλειες για το Χ.Α. µε τις τράπεζες στο -3,12%. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 809,14 µονάδες σηµειώνοντας απώλειες 0,86%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 59,85

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013 Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου 2013 29/11/2013 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το Εννιάµηνο 2013 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το εννιάµηνο 2013 ανήλθαν σε 884,5εκατ., σηµειώνοντας µια µικρή αύξηση (1,7%)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/12/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/12/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή άνοδος για το Χ.Α παρά την πτώση των τραπεζών (-6,35% ο σχετικός δείκτης). Μεγάλη άνοδος για ΒΙΟΧΚ (+6,35%), ΦΦΓΚΡΠ (+6,225) και ΟΤΕ (+3,5%). Ο Γενικός είκτης έκλεισε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Μαΐου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Το δυσμενές περιβάλλον διύλισης και ιδιαίτερα η χειρότερη περίοδος πετρελαίου θέρμανσης των τελευταίων ετών στην Ελλάδα επηρέασαν τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/7/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/7/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Ανοδικά κινήθηκε το Χρηµατιστήριο Αθηνών, µε οδηγό τον ΟΠΑΠ (+ 4,91%) και τη ΕΗ (+3,07%). Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 622,26 µονάδες σηµειώνοντας άνοδο +1,40%. Η αξία των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Βαριές απώλειες για το Χ.Α. στον απόηχο της πολιτικής αβεβαιότητας. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 794,67 µονάδες σηµειώνοντας απώλειες 3,77%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 13/8/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 13/8/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 691,40 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,93%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 43,16 εκατ. εκ των οποίων 12,54 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ AΝΑΛΥΣΗ. Τεγόπουλος Εκδόσεις. 27 Οκτωβρίου 2004. Τιµή (26/10/2004) 2,52

ΕΤΑΙΡΙΚΗ AΝΑΛΥΣΗ. Τεγόπουλος Εκδόσεις. 27 Οκτωβρίου 2004. Τιµή (26/10/2004) 2,52 ΕΤΑΙΡΙΚΗ AΝΑΛΥΣΗ Καραγεώργη Σερβίας 4, 105 62, Σύνταγµα Τηλ: 210 32 74 000, Fax: 210 32 74 009 e-mail: info@praxis.com.gr Τιµή (26/10/2004) 2,52 Τεγόπουλος Εκδόσεις Τιµή Στόχος (DCF) 3,00 Κλάδος: Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12 Νοεμβρίου 2015 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 Ιστορικά υψηλά λειτουργικά αποτελέσματα Ομίλου, αυξημένες εξαγωγές, διατήρηση ομαλής τροφοδοσίας αγοράς μετά τα capital controls

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/4/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 767,92 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,23%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 46,00 εκατ. εκ των οποίων 2,77 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Καθαρά κέρδη 2010 προ των εκτάκτων φορολογικών υποχρεώσεων στα 485εκατ., ( 50% έναντι του 2009). Καθαρά κέρδη 2010 μετά την έκτακτη φορολογία στα 406 εκατ. ( 56% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.)

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.) INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.) Με την ευγενική χορηγία O δείκτης αποτίµησης που συνδυάζει το λόγο «Τιµή προς Κέρδη ανά Μετοχή» µε τους διαχρονικούς ρυθµούς

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 5/5/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 5/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 826,04 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,38%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 83,98 εκατ. εκ των οποίων 7,46 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/1/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/1/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή πτώση για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.158,03 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,62%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 138,78 εκατ. εκ των οποίων 51,81

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 30/9/2016

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 30/9/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 568,24 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,90%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 22,22 εκατ. εκ των οποίων 0,68 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/11/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/11/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 701,22 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,03%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 47,96 εκατ. εκ των οποίων 0,69 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 8/10/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 8/10/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 680,10 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,40%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 61,63 εκατ. εκ των οποίων 25,33 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/4/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 797,99 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 81,65 εκατ. εκ των οποίων 0,50 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ)

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) Αποτελέσματα περιόδου 1.1 3.9.213 Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) 45 4 35 3 25 2 Πωλήσεις 412 39 358 312 287 23 198 18 16 14 12 1 8 EBITDA 13,1 14,8 17,1 13,3 1,9 9,1 13,3 15 6

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/4/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 806,01 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,41%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 100,53 εκατ. εκ των οποίων 3,89 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα