Αποτελέσµατα α εξαµήνου 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελέσµατα α εξαµήνου 2010"

Transcript

1 Αποτελέσµατα α εξαµήνου 2010 FTSE/ASE 20 Alpha Bank: Καθαρά κέρδη 38,2 εκατ. ευρώ Με καθαρά κέρδη 38,2 εκατ. ευρώ (συµπεριλαµβανοµένης της έκτακτης εισφοράς ύψους 61,9 εκατ. ευρώ), µετά από προβλέψεις 421,3 εκατ. ευρώ έκλεισε το α εξάµηνο για τον όµιλο της Alpha Bank. Τα καθαρά έσοδα τόκων αυξήθηκαν κατά 9% και ανήλθαν στα 917 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 1,133 δισ. ευρώ. Το λειτουργικό κόστος µειώθηκε κατά 0,3%, στα 571 εκατ. ευρώ. Στο τέλος Ιουνίου 2010, οι καταθέσεις διαµορφώθηκαν σε 39,7 δισ. ευρώ, µειωµένες κατά 3,3 δισ. ευρώ ή 7,4% σε σχέση µε το τέλος της προηγούµενης χρήσης. ΕΤΕ: Στα 146 εκατ. τα καθαρά κέρδη α εξαµήνου Στα 146 εκατ. ευρώ διαµορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη α εξαµήνου του οµίλου της Εθνικής Τράπεζας. Τα έσοδα του οµίλου, εξαιρουµένων των διαπραγµατευτικών αποτελεσµάτων, σηµείωσαν αύξηση 6% κυρίως λόγω των καλύτερων επιδόσεων του επιτοκιακού αποτελέσµατος (+8% σε σχέση µε το α εξάµηνο του 2009). Το επιτοκιακό περιθώριο παρέµεινε στο επίπεδο του 4%. Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 6% σε σχέση µε το αντίστοιχο εξάµηνο του προηγουµένου έτους. Οι ζηµίες από δραστηριότητες στην Ελλάδα ανήλθαν σε 159 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω των ζηµιών από το χαρτοφυλάκιο οµολόγων ύψους 249 εκατ. ευρώ (έναντι κερδών 272 εκατ. ευρώ στο α εξάµηνο του 2009) και από την κατά +55% αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις που ανήλθαν σε 467 εκατ. ευρώ (έναντι 301 εκατ. ευρώ το α εξάµηνο του 2009). Eurobank: Κέρδη 50 εκατ. ευρώ στο εξάµηνο Με καθαρά κέρδη ύψους 95 εκατ. ευρώ έκλεισε το α εξάµηνο του 2010 για τον όµιλο Eurobank, µειωµένα κατά 44% σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ µετά την έκτατη εισφορά τα καθαρά κέρδη διαµορφώνονται στα 50 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά έσοδα του οµίλου ενισχύθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση και διαµορφώθηκαν σε 1,5 δισ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαµορφώθηκαν σε 1,2 δισ. ευρώ το α εξάµηνο του 2010, αυξηµένα κατά 2%. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου µειώθηκε σε 2,69% στο α εξάµηνο, από 2,78% που ήταν το α τρίµηνο. Σε επίπεδο λειτουργικών δαπανών, ο όµιλος πέτυχε τη µείωσή τους κατά 3% σε ετήσια βάση. Οι συνολικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 24% και διαµορφώθηκαν σε 682 εκατ. ευρώ, από 550 εκατ. ευρώ το Τρ. Κύπρου: Αυξηµένα τα κέρδη εξαµήνου Ετήσια αύξηση των καθαρών κερδών, µετά τη φορολογία, κατά 10% στα 163 εκατ. ευρώ εµφάνισε η Τράπεζα Κύπρου για το α εξάµηνο του έτους. Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 27% διαµορφούµενα στα 328 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους σηµείωσαν ετήσια αύξηση 28% και ανήλθαν σε 496 εκατ. το α εξάµηνο Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο ανήλθε σε 2,62% για το α εξάµηνο 2010 σηµειώνοντας σηµαντική αύξηση από το 2,24% του α εξαµήνου του Τα δάνεια και οι καταθέσεις στις 30 Ιουνίου 2010 σηµείωσαν ετήσια αύξηση 10% και 14% αντίστοιχα, ενώ από την αρχή του 2010 η αύξηση ανήλθε σε 5% και 14% αντίστοιχα. ΤΤ: Ζηµιογόνο το εξάµηνο Με ζηµιές έκλεισε το α εξάµηνο του 2010 για το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. Οι προ φόρων ζηµιές διαµορφώθηκαν στα 39,75 εκατ. ευρώ, έναντι προ φόρων κερδών 122,94 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω της αρνητικής επίδρασης των αποτιµήσεων του χαρτοφυλακίου των επενδύσεων, επί των χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων. Οι µετά φόρων ζηµιές διαµορφώθηκαν στα 55,11 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 94,28 εκατ. ευρώ στο α εξάµηνο του Το Τ.Τ. στο α εξάµηνο εµφάνισε αύξηση καθαρών επιτοκιακών εσόδων κατά 39,10% στα 180,63 εκατ. ευρώ, έναντι 129,86 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αύξηση χορηγήσεων κατά 9,11% από την αντίστοιχη περίοδο του 2009 και αύξηση καταθέσεων κατά 3,39% από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο του Τα λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν αύξηση 2,81% στα 139,86 εκατ. ευρώ, έναντι 136,04 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο του Ελλάκτωρ: Μείωση κερδών και πωλήσεων Στα 4,03 εκατ. ευρώ διαµορφώθηκαν τα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας της Ελλάκτωρ κατά το α εξάµηνο του 2010, έναντι 50,85 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Παράλληλα, ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 920,36 εκατ. ευρώ έναντι 1.102,51 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009, σηµειώνοντας µείωση 16,52%. Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων (EBIT) ανήλθαν σε 87,26 εκατ. ευρώ έναντι 120,20 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2009 µειωµένα κατά 27,40%. Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαµορφώθηκαν σε 144,74 εκατ. ευρώ έναντι 169,35 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2009 µειωµένα κατά 14,54%. Βιοχάλκο: Με κέρδη το 6µηνο Αύξηση κύκλου εργασιών σηµείωσε ο όµιλος της Βιοχάλκο το α εξάµηνο του έτους, ενώ τα καθαρά ενοποιηµένα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας διαµορφώθηκαν σε κέρδη 2,08 εκατ. ευρώ από ζηµιές 39,08 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα καθαρά ενοποιηµένα αποτελέσµατα, επιβαρύνθηκαν από την έκτακτη εισφορά κατά 4,1 εκατ. ευρώ. Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε εκατ. ευρώ, αυξηµένος κατά 22,28% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του Τα ενοποιηµένα EBITDA ανήλθαν σε 96,98 εκατ. ευρώ έναντι 36,11 εκατ. ευρώ το α εξάµηνο του 2009, ενώ τα αποτελέσµατα προ φόρων διαµορφώθηκαν σε κέρδη 6,96 εκατ. ευρώ, έναντι ζηµιών 58 εκατ. ευρώ.

2 MIG: Ζηµιές στο α εξάµηνο του 2010 Ζηµιές µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ύψους 1,387 δισ. ευρώ εµφάνισε η MIG για το α εξάµηνο του έτους έναντι κερδών ύψους 4,24 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Οι ενοποιηµένες πωλήσεις του α εξαµήνου ανήλθαν σε 1.142,3 εκατ. ευρώ έναντι 861,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009, ενώ τα ενοποιηµένα µικτά κέρδη ανήλθαν σε 211,7 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας κάµψη σε σχέση µε τα 297,7 εκατ. ευρώ το Οι ζηµιές προ φόρων έφτασαν τα εκατ. ευρώ σε αντίθεση µε τα κέρδη 7,4 εκατ. ευρώ του περσινού εξαµήνου. Τα ενοποιηµένα EBITDA ανήλθαν σε ζηµιές 163,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 44,9 εκατ. ευρώ πέρυσι. ΟΠΑΠ: Στα 251,9 εκατ. τα καθαρά κέρδη α εξαµήνου Καθαρά κέρδη 251,9 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε για το α εξάµηνο του 2010 ο ΟΠΑΠ, µειωµένα κατά 32,1% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους. Οι πωλήσεις διαµορφώθηκαν στα 2.744,0 εκατ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009, σηµειώνοντας µείωση κατά 0,7%. Τα µικτά κέρδη ανήλθαν σε 528,7 εκατ. ευρώ από 584,8 εκατ. ευρώ το 2009 σηµειώνοντας µείωση 9,6%. Τα EBITDA ανήλθαν σε 475,6 εκατ. ευρώ έναντι 506,7 εκατ. ευρώ πέρυσι, µειωµένα κατά 6,1%. Τα προσαρµοσµένα καθαρά κέρδη, εξαιρουµένης της έκτακτης εισφοράς, ανήλθαν σε 345,7 εκατ. ευρώ µειωµένα κατά 6,9% σε σχέση µε το α εξάµηνο του Τιτάν: Αύξηση 14,9% στα καθαρά κέρδη α εξαµήνου Αύξηση 14,9% εµφάνισαν τα καθαρά κέρδη µετά δικαιωµάτων µειοψηφίας του οµίλου Τιτάν στο α εξάµηνο του 2010, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, καθώς ανήλθαν στα 68 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών του οµίλου κατά το α εξάµηνο του 2010 ανήλθε σε 681 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή µείωση 0,4% σε σύγκριση µε το α εξάµηνο του Παράλληλα, τα ενοποιηµένα EBITDA ανήλθαν στα 161 εκατ. ευρώ, σχεδόν στα ίδια επίπεδα (+0,2%) µε την αντίστοιχη περίοδο του Τέλος, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διάθεσης του οµίλου αυξήθηκαν κατά 1,0% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2009, φθάνοντας στα 64 εκατ. ευρώ. Τρ. Πειραιώς: Στα 10 εκατ. ευρώ διαµορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη Ενίσχυση της οργανικής κερδοφορίας προ προβλέψεων της τάξης του 14%, στα 334 εκατ. ευρώ, από τα 292 εκατ. ευρώ πέρυσι, εµφάνισε κατά το α εξάµηνο του 2010 ο όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς. Τα καθαρά κέρδη του οµίλου διαµορφώθηκαν στα 10 εκατ. ευρώ µετά τον έκτατο φόρο, από 128 εκατ. ευρώ στο α εξάµηνο του 2009, µε τις προβλέψεις να αυξάνονται κατά 30% και να διαµορφώνονται στα 268 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν σε 312 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 15% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά έντοκα έσοδα ανήλθαν σε 591 εκατ. ευρώ µε άνοδο 12% σε ετήσια βάση. ΑΤΕ: Ζηµιές 109,9 εκατ. ευρώ στο α εξάµηνο Ζηµιογόνο ήταν το α εξάµηνο του 2010 για τον όµιλο της ΑΤΕ Bank. Η ΑΤΕ εµφάνισε στο α µισό του έτους ζηµιές ύψους 109,9 εκατ. ευρώ, σε σχέση µε κέρδη 71,3 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήµατος του Τα οργανικά προ προβλέψεων κέρδη ανήλθαν σε 180,3 εκατ. ευρώ έναντι 122,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάµηνο του 2009, σηµειώνοντας αύξηση 47,2% σε ετήσια βάση. Ο όµιλος προέβη στην αναγνώριση αυξηµένων προβλέψεων αποµείωσης στοιχείων του ενεργητικού ύψους 189,0 εκατ. ευρώ έναντι 142,7 εκατ. ευρώ το α εξάµηνο του 2009 (+32,5%). Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 399,3 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,9% έναντι του αντίστοιχου περσινού εξαµήνου. Motor Oil: Στα 19,571 εκατ. τα κέρδη του οµίλου το α εξάµηνο Πτώση κερδών και ενίσχυση του κύκλου εργασιών παρουσίασε ο όµιλος της Motor Oil το α εξάµηνο του 2010 σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του Τα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας υποχώρησαν στα 19,571 εκατ. ευρώ από 105,171 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 2,442 δισ. ευρώ από 1,817 δισ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων µειώθηκαν στα 85,805 εκατ. ευρώ από 153,210 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο µητρικής τα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας υποχώρησαν στα 20,873 εκατ. ευρώ από 86,154 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 2,17 δισ. ευρώ από 1,59 δισ. ευρώ. ΕΛΠΕ: Αύξηση πωλήσεων, πτώση κερδών στο α εξάµηνο Αύξηση των πωλήσεων και κάµψη των κερδών ανακοίνωσε ο όµιλος των ΕΛΠΕ για το α εξάµηνο του Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών των ΕΛΠΕ ενισχύθηκε στο α µισό του έτους κατά 20% διαµορφούµενος στα 4,21 δισ. ευρώ, σε σχέση µε τα 3,5 δισ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού διαστήµατος. Τα καθαρά κέρδη την ίδια περίοδο παρουσιάζουν πτώση 60% καθώς υποχώρησαν στα 59 εκατ. ευρώ, σε σχέση µε τα 148 εκατ. ευρώ του α εξαµήνου του Σηµειώνεται ότι η καθαρή κερδοφορία το α εξάµηνο του 2010 επιβαρύνθηκε κατά 33 εκατ. ευρώ από την έκτακτη εισφορά φόρων επί των καθαρών κερδών του MPB: Στα 52,6 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη α εξαµήνου Καθαρά κέρδη 60,8 εκατ. ευρώ -εξαιρουµένης της έκτακτης φορολογικής εισφοράς- εµφάνισε ο όµιλος Marfin Popular Bank για το α εξάµηνο του Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους µετόχους µετά από φόρους και την έκτακτη φορολογική εισφορά ύψους 8,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν σε 52,6 εκατ. ευρώ, έναντι 90,3 εκατ. ευρώ το α εξάµηνο Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν 24% σε ετήσια βάση και διαµορφώθηκαν σε 355,1 εκατ. ευρώ. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου βελτιώθηκε σηµαντικά από 1,54% το α εξάµηνο 2009 σε 1,80% το α εξάµηνο Το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου (προ προβλέψεων) του οµίλου κατέγραψε ετήσια άνοδο 11%, ενώ οι χορηγήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, σηµείωσαν άνοδο 8% και 16% αντίστοιχα. ΕΗ: Μείωση κύκλου εργασιών και κερδών στο α εξάµηνο του 2010 Μείωση του κύκλου εργασιών και των καθαρών κερδών εµφάνισε ο όµιλος ΕΗ για το α εξάµηνο του Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 2,89 δισ. το α εξάµηνο του 2010 έναντι 2,99 δισ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα µικτά κέρδη ανήλθαν σε 807,5 εκατ. ευρώ, µειωµένα σε σχέση µε τα 847,87 εκατ. ευρώ του α εξαµήνου του Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 463,6 εκατ. ευρώ έναντι 636,3 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα κέρδη µετά φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας έφτασαν τα 347,9 εκατ. ευρώ από 475,2 εκατ. ευρώ το 2009, σηµειώνοντας µείωση 26,8%. Τα EBITDA διαµορφώθηκαν σε 821,1 εκατ. ευρώ έναντι 978,3 εκατ. ευρώ το α εξάµηνο του περασµένου έτους.

3 Coca-Cola 3E: Στα 201 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη α εξαµήνου Καθαρά κέρδη µετά δικαιωµάτων µειοψηφίας ύψους 196,6 εκατ. ευρώ εµφάνισε για το α εξάµηνο του 2010 ο όµιλος Coca-Cola 3E, συµπεριλαµβανοµένης της έκτακτης εισφοράς φόρου 21 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη εµφανίστηκαν αυξηµένα σε σχέση µε τα 190 εκατ. ευρώ της περσινής περιόδου. Οι καθαρές ταµειακές ροές ανήλθαν σε 251 εκατ. ευρώ το α εξάµηνο του 2010, αυξηµένες κατά 129 εκατ. ευρώ σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του Ο όγκος πωλήσεων διαµορφώθηκε σε εκατ. κιβώτια, σηµειώνοντας µείωση 2% σε σχέση µε το α εξάµηνο του Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανήλθαν σε εκατ. ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση 1% σε σχέση µε πέρυσι. Τα ΕΒΙΤDA ανήλθαν σε 504,5 εκατ. ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση 5,5% έναντι των 478,1 εκατ. ευρώ πέρυσι. Μυτιληναίος: Τετραπλασιασµός κερδών στο εξάµηνο Με τετραπλασιασµό των κερδών και µε ενίσχυση των εσόδων έκλεισε το α εξάµηνο για τον όµιλο Μυτιληναίο. Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών το α εξάµηνο του 2010 για τον Όµιλο Μυτιληναίος διαµορφώθηκε στα 415 εκατ. ευρώ έναντι των 328 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του προηγούµενου έτους. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 111,4 εκατ. ευρώ από 47,7 εκατ. ευρώ το Τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν σε 39,7 εκατ. ευρώ έναντι 10,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάµηνο του Σηµειώνεται ότι τα καθαρά κέρδη του α εξαµήνου 2010 έχουν επιβαρυνθεί µε 10 εκατ. ευρώ λόγω της έκτακτης εισφοράς κοινωνικής ευθύνης. Τέλος, τα ταµειακά διαθέσιµα του οµίλου να προσεγγίζουν τα 259 εκατ. ευρώ στο τέλος του α εξαµήνου ΟΤΕ: "Βουτιά" στα κέρδη εξαµήνου Πτώση στα καθαρά κέρδη σε επίπεδο εξαµήνου και ζηµιές σε επίπεδο β τριµήνου, εµφάνισε ο ΟΤΕ, µε τον κύκλο εργασιών να καταγράφει την ίδια στιγµή υποχώρηση. Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη του Οργανισµού σε επίπεδο εξαµήνου κατέγραψαν πτώση 98,2%, διαµορφούµενα στα 5 εκατ. ευρώ, σε σχέση µε τα 274,9 εκατ. ευρώ του α εξαµήνου του Σε επίπεδο β τριµήνου ο Οργανισµός εµφάνισε ζηµιές ύψους 60,8 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 6,4 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήµατος της περυσινής χρονιάς. Σε ό,τι αφορά τα έσοδα κατέγραψαν πτώση 5,8% σε επίπεδο εξαµήνου (υποχώρησαν στα 2,76 δισ. ευρώ από 2,93 δισ. ευρώ πέρυσι), ενώ στο β τρίµηνο εµφανίζουν µείωση 8,3% στα 1,36 δισ. ευρώ, συγκριτικά µε τα 1,48 δισ. ευρώ του β τριµήνου του Τα EBITDA ανήλθαν σε 941,9 εκατ. ευρώ το α εξάµηνο του 2010 έναντι 1.105,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. FTSE/ASE Mid 40 Folli Follie: Βελτίωση πωλήσεων το α εξάµηνο, υποχώρησαν τα κέρδη Βελτίωση εµφάνισαν οι πωλήσεις του οµίλου της Folli Follie το α εξάµηνο του έτους, ενώ τα ενοποιηµένα κέρδη σηµείωσαν πτώση. Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 464,7 εκατ. ευρώ έναντι 452,7 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο του 2009, δηλαδή αύξηση κατά 2,7%. Τα EBITDA ήταν αυξηµένα κατά 1,8% και ανήλθαν στα 103,3 εκατ. ευρώ από 101,5 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων διαµορφώθηκαν στα 64,8 εκατ. ευρώ σε σχέση µε 80,3 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο του 2009 (-19,3%), ενώ τα καθαρά κέρδη µετά φόρων ανήλθαν στα 43,7 εκατ. ευρώ από 62,8 εκατ. ευρώ, σηµειώνοντας µείωση κατά 30,4%, συµπεριλαµβανοµένης της έκτακτης εισφοράς αξίας 6,2 εκατ. ευρώ. Τα ενοποιηµένα κέρδη µετά φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας διαµορφώθηκαν σε 38,3 εκατ. ευρώ από 54,7 εκατ. ευρώ το 2009, µειωµένα κατά 30,0%. Χαλκόρ: Συρρίκνωση ζηµιών το πρώτο εξάµηνο Αύξηση 65% σηµείωσε ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του οµίλου της Χαλκόρ το α εξάµηνο του έτους, ενώ οι ζηµιές µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας περιορίστηκαν στα 6,1 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 8,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάµηνο του Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε σε 521,4 εκατ. ευρώ έναντι 315,4 εκατ. ευρώ το α εξάµηνο του Τα ενοποιηµένα µικτά κέρδη σηµείωσαν πτώση κατά 2,3% και ανήλθαν σε 19 εκατ. ευρώ έναντι 19,5 εκατ. ευρώ το α εξάµηνο του Τα ενοποιηµένα EBITDA διαµορφώθηκαν σε 14,5 εκατ. ευρώ έναντι 14 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σηµειώνοντας αύξηση κατά 3,9%, ενώ τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) µειώθηκαν κατά 58% και διαµορφώθηκαν σε 0,4 εκατ. ευρώ έναντι 1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα ενοποιηµένα καθαρά αποτελέσµατα ανήλθαν σε ζηµιές 8,1 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 8,9 εκατ. ευρώ το α εξάµηνο του 2009 σηµειώνοντας µείωση κατά 9,1%. ΜΕΤΚΑ: Αύξηση κύκλου εργασιών και καθαρών κερδών Αύξηση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της ΜΕΤΚΑ το α εξάµηνο 2010 και ανήλθε στα 256,5 εκατ. ευρώ, έναντι 101,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του Σηµειώνεται ότι στον κύκλο εργασιών καθώς και στα αποτελέσµατα προ φόρων του α εξαµήνου 2010 έχει συµπεριληφθεί µη επαναλαµβανόµενο έσοδο ύψους 32,4 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά στην πώληση τον Ιανουάριο του 2010 της εταιρείας ΕΤΑ Ε, θυγατρική της ΜΕΤΚΑ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 73,6 εκατ. ευρώ, από 15,1 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ το περιθώριο κέρδους EBITDA διαµορφώθηκε στο 18,4%. Όσον αφορά στα καθαρά κέρδη, αυτά ανήλθαν σε 48,4 εκατ. ευρώ έναντι 8,1 εκατ. ευρώ το α εξάµηνο του Τα καθαρά κέρδη της ΜΕΤΚΑ του α εξαµήνου 2010 έχουν επιβαρυνθεί µε ευρώ 5,6 εκατ. λόγω της έκτακτης εισφοράς κοινωνικής ευθύνης. Eurobank Properties: Ζηµιές έναντι κερδών το α εξάµηνο Ζηµιές της τάξης των 3,3 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Eurobank Properties κατά το πρώτο εξάµηνο του 2010 έναντι κερδών ύψους 25,9 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού διαστήµατος. Τα έσοδα από τόκους µειώθηκαν κατά 2,6 εκατ. ευρώ, ενώ η εκτιµώµενη αξία των ακίνητων της εταιρείας µειώθηκε κατά 18,8 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, τα έσοδα από ενοίκια παρουσίασαν αύξηση κατά 8% και ανήλθαν σε 22,1 εκατ. ευρώ από 20,4 εκατ. ευρώ πέρυσι, τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα µειώθηκαν κατά 1,1 εκατ. ευρώ και τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας παρουσίασαν µικρή µείωση κατά 2% και ανήλθαν σε εκατ. ευρώ από εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσµα, τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας (χωρίς την αναπροσαρµογή των παγίων) παρουσίασαν αύξηση κατά 6,5% σε 18,9 εκατ. ευρώ από 17,7 εκατ. ευρώ.

4 Intrakat: Πτώση κερδών και αύξηση εσόδων το α εξάµηνο Πτώση 16% στα καθαρά κέρδη και αύξηση 2,7% στις πωλήσεις σηµείωσε το α εξάµηνο του 2010 ο όµιλος Intrakat σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του Τα καθαρά κέρδη του οµίλου διαµορφώθηκαν σε 1,44 εκατ., συµπεριλαµβανοµένης της έκτακτης εισφοράς των 557,25 χιλ., έναντι 1,72 εκατ. πέρυσι. Οι πωλήσεις διαµορφώθηκαν σε 102,5 εκατ. έναντι 99,8 εκατ. του α εξαµήνου του Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,8 εκατ. έναντι 2,98 εκατ. το α εξάµηνο του 2009 και παρουσιάζονται µειωµένα κατά 6%. Τα ενοποιηµένα EBITDA, διαµορφώθηκαν σε 6,8 εκατ. έναντι 5,4 εκατ. το αντίστοιχο διάστηµα του 2009, παρουσιάζοντας αύξηση 24%. Βωβός: Ζηµιές 25,4 εκατ. ευρώ στο εξάµηνο Οι ζηµιές από συνεχιζόµενες δραστηριότητες µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας του οµίλου Βωβός ανήλθαν στα 25,4 εκατ. ευρώ κατά το α εξάµηνο του 2010, σε σύγκριση µε ζηµιές 6,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του Οι ζηµιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 6,1 εκατ. ευρώ από κέρδη ύψους 1,9 εκατ. ευρώ το α εξάµηνο του Τα επενδυτικά ακίνητα του οµίλου για το α εξάµηνο του 2010 ανήλθαν σε 1,10 δις. ευρώ, παρουσιάζοντας µείωση 2,1% συγκριτικά µε το τέλος της προηγούµενης χρήσης. Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα του οµίλου διαµορφώθηκαν σε 14,1 εκατ. ευρώ έναντι των 12,9 εκατ. ευρώ του α εξαµήνου του 2009, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 9,5%. Εuromedica: Ζηµιές το α εξάµηνο, πτώση του κύκλου εργασιών Πτώση 6,2% στα 121,5 εκατ. ευρώ σηµείωσε ο κύκλος εργασιών του οµίλου Εuromedica στο α εξάµηνο του 2010, ενώ τα αποτελέσµατα µετά από φόρους διαµορφώθηκαν σε ζηµιές 7,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 6,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό εξάµηνο. Τα κέρδη EBITDA του οµίλου έφτασαν τα 19,6 εκατ. ευρώ από 23,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάµηνο του 2009 και σηµείωσαν κάµψη 18,2%. Τα προ φόρων αποτελέσµατα του οµίλου διαµορφώθηκαν σε ζηµιές 4,5 εκατ. ευρώ από κέρδη 9,0 εκατ. ευρώ στο εξάµηνο του Σε επίπεδο µητρικής, ο κύκλος εργασιών εµφάνισε µείωση 5,1% σε σχέση µε το εξάµηνο του 2009, από 87,8 εκατ. ευρώ σε 83,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσµατα µετά από φόρους σε ζηµιές 8,1 εκατ. ευρώ. Γρ. Σαράντης: Αύξηση εσόδων, πτώση κερδών το α εξάµηνο Αύξηση πωλήσεων κατά 4,39% στα 111,20 εκατ. ευρώ σηµείωσε ο όµιλος Σαράντη το α εξάµηνο του 2010, ενώ τα κέρδη µετά φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας µειώθηκαν κατά 20,59% στα 6,27 εκατ. ευρώ. Το ενοποιηµένο µικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 5,28% στα 55,49 εκατ. ευρώ, ενώ το µικτό περιθώριο κέρδους διαµορφώθηκε σε 49,90% έναντι 49,48%. Τα EBITDA παρουσίασαν µείωση της τάξης του 18,11% στα 10,42 εκατ. ευρώ από 12,72 εκατ. ευρώ το α εξάµηνο του Το περιθώριο EBITDA διαµορφώθηκε σε 9,37% από 11,95% που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων ανήλθαν σε 8,48 εκατ. ευρώ από 10,91 εκατ. ευρώ µειωµένα κατά 22,33%, ενώ το περιθώριο EBIT διαµορφώθηκε σε 7,56% από 9,29%. ΕΥ ΑΠ: Ενισχυµένα τα καθαρά κέρδη για το εξάµηνο Ενισχυµένα κέρδη µετά φόρων κατά 1,45%, ανακοίνωσε για το α εξάµηνο του 2010 η ΕΥ ΑΠ, παρά την υποχώρηση του τζίρου κατά 1,20% και µε την επιβάρυνση από την έκτακτη εισφορά να διαµορφώνεται σε 2,66 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών της ΕΥ ΑΠ διαµορφώθηκε στα 181,892 εκατ. ευρώ, έναντι 184,092 εκατ. ευρώ του αντιστοίχου εξαµήνου του Αντιθέτως, αυξήθηκαν κατά 34,76% τα κέρδη προ φόρων και ανήλθαν σε 7,580 εκατ. ευρώ, έναντι 5,625 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα κέρδη µετά από φόρους διαµορφώθηκαν στα 3,015 εκατ. ευρώ, έναντι 2,972 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού εξαµήνου. Μηχανική: Ζηµιές στο α εξάµηνο Ζηµιές 11,68 εκατ. ευρώ εµφάνισε το α εξάµηνο στα αποτελέσµατα µετά φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας ο όµιλος Μηχανική, έναντι κερδών 8,53 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του Σε επίπεδο µητρικής, οι ζηµιές ήταν 9,23 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 15,80 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών κατά το α εξάµηνο του 2010 διαµορφώθηκε σε 39,51 εκατ. ευρώ έναντι 74,47 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο διάστηµα του 2009, µειωµένος κατά 46,95%. Ο κύκλος εργασιών της µητρικής διαµορφώθηκε σε 37,60 εκατ. ευρώ έναντι 59,73 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του 2009, σηµειώνοντας µείωση κατά 37,05%. Proton Bank: Καθαρά κέρδη 1,01 εκατ. ευρώ στο α εξάµηνο Καθαρά κέρδη 1,01 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε για το α εξάµηνο του 2010 η Proton Bank, συµπεριλαµβανοµένης της έκτακτης εισφοράς, έναντι 11,73 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστηµα του Επίσης, η τράπεζα ανακοίνωσε αύξηση 418,75% στα καθαρά έσοδα προµηθειών, αύξηση 35,37% στα καθαρά έσοδα από τόκους, καθώς και αυξηµένα καθαρά επαναλαµβανόµενα έσοδα 28,8 εκατ. ευρώ, από 2,71 εκατ. ευρώ στο α εξάµηνο του Μινωικές Γραµµές: Στα 21,8 εκατ. ευρώ οι ζηµιές α εξαµήνου Στα 70,8 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών των Μινωικών Γραµµών σε ενοποιηµένη βάση κατά το α εξάµηνο του 2010, έναντι 75,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα καθαρά αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας διαµορφώθηκαν σε ζηµιές 21,9 εκατ. ευρώ, συµπεριλαµβανοµένης της έκτακτης εισφοράς φόρου 1,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζηµιών ύψους 12,7 εκατ. ευρώ την περσινή περίοδο. Τα EBITDA ανήλθαν σε ζηµιές ύψους 11,3 εκατ. ευρώ από κέρδη 4,1 εκατ. ευρώ το α εξάµηνο του 2009, ενώ τα αποτελέσµατα προ φόρων ανήλθαν σε ζηµιές 20,7 εκατ. ευρώ για το α εξάµηνο του 2010, έναντι ζηµιών 12,7 εκατ. ευρώ πέρυσι. Sprider Stores: Ζηµιές 408 χιλ. για το πρώτο εξάµηνο Μείωση 8,6% του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών εµφάνισε ο όµιλος της Sprider Stores για το α εξάµηνο του έτους, ενώ οι ενοποιηµένες ζηµίες µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας συµπεριλαµβανοµένης και της έκτακτης εισφοράς, διαµορφώθηκαν σε 408 χιλ. ευρώ έναντι κερδών χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ το Τα ενοποιηµένα EBITDA διαµορφώθηκαν σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ το α εξάµηνο του 2009, καταγράφοντας µείωση της τάξης του 38,0%. Τα κέρδη προ φόρων διαµορφώθηκαν σε 768 χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ πέρυσι.

5 Σιδενόρ: Συρρίκνωση ζηµιών το α εξάµηνο Μείωση 13% σηµείωσε ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του οµίλου Σιδενόρ το α εξάµηνο του 2010, ενώ τα καθαρά ενοποιηµένα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας διαµορφώθηκαν σε οριακές ζηµίες ύψους 0,2 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών ύψους 38,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάµηνο του Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών στο α εξάµηνο του 2010 διαµορφώθηκε σε 473 εκατ. ευρώ έναντι 542 εκατ. ευρώ το α εξάµηνο του Τα ενοποιηµένα EBITDA διαµορφώθηκαν σε κέρδη 40,8 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 0,6 εκατ. ευρώ το α εξάµηνο του 2009, ενώ το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 8,6%. Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 1,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζηµιών 43,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάµηνο του Fourlis: Μείωση κερδών, διατήρηση των πωλήσεων στο α εξάµηνο Ο Όµιλος Fourlis διατήρησε τις πωλήσεις του το α εξάµηνο του 2010 σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 316,8 εκατ. ευρώ έναντι 316,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 19,5 εκατ. ευρώ έναντι 30,3 εκατ. ευρώ στο α εξάµηνο του Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας ανήλθαν σε 10,1 εκατ. ευρώ έναντι 19,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας κατέγραψαν πτώση 84,3% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2009 και ανήλθαν σε 2,1 εκατ. ευρώ, µετά την έκτακτη φορολογική εισφορά ποσού 5,5 εκατ. ευρώ. Σωληνουργεία Κορίνθου: Πτώση κερδών 58% το α εξάµηνο Πτώση κερδών και εσόδων εµφάνισε το α εξάµηνο του 2010 η Σωληνουργεία Κορίνθου σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του Τα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας του οµίλου, τα οποία επιβαρύνθηκαν µε την έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης ύψους 2,4 εκατ. ευρώ, διαµορφώθηκαν σε 5,3 εκατ. ευρώ έναντι 12,6 εκατ. ευρώ το α εξάµηνο του 2009, εµφανίζοντας µείωση κατά 58%. Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών υποχώρησε στα 78,4 εκατ. ευρώ έναντι 195,2 εκατ. ευρώ το α εξάµηνο του 2009, καταγράφοντας µείωση 59,8%. Τα ενοποιηµένα EBITDA κατέγραψαν ηπιότερη υποχώρηση και διαµορφώθηκαν σε 14,6 εκατ. ευρώ έναντι 19,6 εκατ. ευρώ το 2009, µειωµένα κατά 25,4% περίπου. Aegean Airlines: Ζηµιές 32,6 εκατ. ευρώ στο εξάµηνο Με ζηµιές έναντι κερδών πέρυσι και µε κάµψη στα έσοδα έκλεισε το α εξάµηνο του έτους για την Aegean Airlines. Το καθαρό αποτέλεσµα µετά από φόρους παρουσίασε ζηµιές ύψους 32,6 εκατ. ευρώ σε σύγκριση µε κέρδη ύψους 13,4 εκατ. ευρώ το 2009, ενώ τα έσοδα υποχώρησαν κατά 3%, διαµορφούµενα στα 267,4 εκατ. ευρώ. Η επιβατική κίνηση παρέµεινε στα ίδια επίπεδα µε το προηγούµενο έτος µε την εταιρεία να µεταφέρει συνολικά 2,9 εκατ. επιβάτες. Στο δίκτυο εσωτερικού η Aegean µετέφερε 1,5 εκατ. επιβάτες, σηµειώνοντας ετήσια µείωση 11%, ενώ στο δίκτυο εξωτερικού µεταφέρθηκαν 1,4 εκατ. επιβάτες, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση ύψους 18%. Alapis: Στα 25,1 εκατ. τα καθαρά κέρδη Πτώση του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών κατά 1,5% στα 518,4 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο όµιλος της Alapis για το α εξάµηνο του έτους, ενώ τα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας από συνεχιζόµενες δραστηριότητες διαµορφώθηκαν σε 25,1 εκατ. ευρώ σηµειώνοντας πτώση 52,2%. Τα συνολικά ενοποιηµένα EBITDA παρουσίασαν πτώση 10,5% διαµορφούµενα σε 153,1 εκατ. ευρώ από 171,0 εκατ. ευρώ το α εξάµηνο του Το περιθώριο κέρδους προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων διαµορφώθηκε σε 29,5% έναντι 32,5% το αντίστοιχο εξάµηνο του Μαΐλλης: Βελτίωση µεγεθών Μείωση ζηµιών και αύξηση του κύκλου εργασιών παρουσίασε το πρώτο εξάµηνο του 2010 ο όµιλος Μαΐλλης σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του περασµένου έτους. Ειδικότερα, ο όµιλος εµφάνισε µείωση των µετά φόρων ζηµιών στα 17,8 εκατ. ευρώ έναντι 26,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις ενισχύθηκαν σε ποσοστό 24,6% διαµορφούµενες στα 128,8 εκατ. ευρώ. Το µικτό κέρδος ανήλθε σε 39,74 εκατ. ευρώ έναντι 21,35 εκατ. του α εξαµήνου του 2009, ενώ το µικτό περιθώριο έφτασε το 23,9%, βελτιωµένο από το 20,6% της περσινής περιόδου. Τα EBITDA διαµορφώθηκαν στα 4,25 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 8,38 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Frigoglass: Σηµαντική αύξηση κερδών στο εξάµηνο Με αύξηση των εσόδων αλλά και των κερδών έκλεισε το α εξάµηνο για τον όµιλο της Frigoglass. Οι ενοποιηµένες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 30% στην διάρκεια του α εξαµήνου του έτους ανερχόµενες σε 236 εκατ. ευρώ, σε σχέση µε τα 181,5 εκατ. ευρώ (αναπροσαρµοσµένα βάσει της αλλαγής τρόπου δηµοσίευσης των εσόδων και εξόδων από Logistics). Την ίδια στιγµή το καθαρό κέρδος αυξήθηκε κατά 136,9% στα 14,8 εκατ. ευρώ, από τα 6,25 εκατ. ευρώ πέρυσι επωφελούµενο από τη µείωση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων κατά 12,3% και την µείωση των δικαιωµάτων µειοψηφίας κατά 16,7%. ΕΧΑΕ: Πτώση 26% στα καθαρά κέρδη β τριµήνου Με πτώση καθαρών κερδών έκλεισε το β τρίµηνο του 2010 για τον όµιλο ΕΧΑΕ. Η ενοποιηµένη καθαρή κερδοφορία (µη συµπεριλαµβανοµένης της έκτακτης εισφοράς) ανήλθε στα 8,1 εκατ. ευρώ έναντι 11 εκατ. ευρώ το β τρίµηνο του 2009, παρουσιάζοντας µείωση 26%. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 16,4 εκατ. ευρώ, µειωµένος κατά 15%. Τα έσοδα από την εκκαθάριση στην αγορά µετοχών στα 4,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας µείωση 25% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα από τη διαπραγµάτευση στην αγορά µετοχών εµφάνισαν κάµψη 24% και διαµορφώθηκαν στα 3,1 εκατ. ευρώ, έναντι 4,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστηµα. Τα έσοδα από τις εισηγµένες, διαµορφώθηκαν στα 1,3 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 37%, ενώ τα έσοδα από την αγορά παραγώγων ανήλθαν στα 2,6 εκατ. ευρώ, έναντι 2,2 εκατ. ευρώ.

6 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑ: Καθαρές ζηµίες ύψους 2,1 εκατ. ευρώ. Ζηµίες µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας της τάξης των 2,1 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 11,0 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι, καταγράφηκαν σε συγκρίσιµη βάση για τον όµιλο ΥΓΕΙΑ το α εξάµηνο του Σε ενοποιηµένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών το α εξάµηνο του 2010 µειώθηκε κατά 6,1% στα 171,8 εκατ. ευρώ, έναντι 183,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Επίσης, ο όµιλος ΥΓΕΙΑ παρουσίασε ζηµίες προ φόρων ύψους 4,7 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 15,6 εκατ. ευρώ το α εξάµηνο του Ιονική: Κέρδη έναντι ζηµιών το α εξάµηνο Κέρδη έναντι ζηµιών παρουσίασε το α εξάµηνο του 2010 η Ιονική Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα, τα καθαρά αποτελέσµατα ανήλθαν σε κέρδη 172 χιλ. ευρώ έναντι ζηµιών 173 χιλ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων διαµορφώθηκαν σε 3 εκατ. ευρώ έναντι 4,3 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε σε 15,5 εκατ. ευρώ έναντι 17,6 εκατ. ευρώ πέρυσι. Alpha Αστικά Ακίνητα: Πτώση κερδών α εξαµήνου Μειωµένα κέρδη καθώς και κύκλο εργασιών εµφάνισε η Alpha Αστικά Ακίνητα το πρώτο εξάµηνο του Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε 1,3 εκατ. ευρώ από 2,3 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του Ο κύκλος εργασιών ανήλθε αντιστοίχως σε 6,2 εκατ. ευρώ από 6,3 ευρώ εκατ. πέρυσι. Inform - Λύκος: Αύξηση κερδών και µείωση εσόδων το α εξάµηνο Αύξηση κερδών και µείωση πωλήσεων παρουσίασε το α εξάµηνο του 2010 η Inform - Λύκος σε ενοποιηµένο επίπεδο. Τα κέρδη µετά από φόρους του οµίλου ανήλθαν σε 0,9 εκατ. έναντι 0,6 εκατ. το αντίστοιχο εξάµηνο του 2009, αυξηµένα κατά 44,1%. Τα καθαρά κέρδη έχουν επιβαρυνθεί µε 0,2 εκ. από την έκτακτη εισφορά φόρου. Οι συνολικές πωλήσεις του οµίλου κατά το α εξάµηνο ανήλθαν σε 49,9 εκατ. έναντι 50,6 εκατ. το αντίστοιχο εξάµηνο του 2009, παρουσιάζοντας οριακή µείωση κατά 1,4%. ΓΕΒΚΑ: Μικρές ζηµίες στο α εξάµηνο 2010 Υποχώρηση του κύκλου εργασιών από τα 17 εκατ. ευρώ στα 13,9 εκατ. ευρώ σηµείωσε η Γενική Εµπορίου και Βιοµηχανίας. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν από τις 680 χιλ. ευρώ στις 188 χιλ. ευρώ και τα µετά από φόρους αποτελέσµατα διαµορφώθηκαν σε ζηµίες ύψους 52 χιλ. ευρώ (από 410 χιλ.). Ωστόσο, κατά το πρώτο µισό του 2010 σηµειώθηκαν θετικές λειτουργικές ταµειακές ροές ύψους 1,63 εκατ. ευρώ και θετικές επενδυτικές ταµειακές ροές 193 χιλ. ευρώ. Πλαίσιο: Πτώση κερδών και αύξηση πωλήσεων το α εξάµηνο Αύξηση πωλήσεων κατά 4,9% σηµείωσε ο Όµιλος του Πλαισίου το πρώτο εξάµηνο του έτους ενώ τα κέρδη τόσο του οµίλου όσο και της µητρικής εµφανίζονται µειωµένα. Οι πωλήσεις του οµίλου αυξήθηκαν στα 184,282 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν σε ποσοστό 95,4% στα 39 χιλ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο µητρικής οι πωλήσεις αυξήθηκαν 5,1% στα 182,648 εκατ. ευρώ ενώ τα καθαρά κέρδη µειώθηκαν κατά 93,5% στα 67 χιλ. ευρώ. ΚΑΕ: Πτώση στα καθαρά κέρδη του εξαµήνου Μειωµένα εµφανίστηκαν τα κέρδη του οµίλου Καταστήµατα Αφορολόγητων Ειδών κατά το α εξάµηνο του 2010, µε τις ενοποιηµένες πωλήσεις να υποχωρούν κατά 1,5%. Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας του οµίλου ανήλθαν σε 11,5 εκατ. ευρώ από 17,5 εκατ. ευρώ, επηρεασµένα αρνητικά από την εισφορά έκτακτου φόρου ύψους 4,8 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, στα 264,2 εκατ. ευρώ διαµορφώθηκαν οι ενοποιηµένες πωλήσεις του οµίλου κατά το εξάµηνο του 2010, έναντι 268,1 εκατ. ευρώ το Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαµορφώθηκαν σε 39,2 εκατ. ευρώ από 43,0 εκατ. ευρώ, µε το αντίστοιχο περιθώριο στο 14,8%, ενώ τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 22,8 εκατ. ευρώ από 25,8 εκατ. ευρώ. Τέλος, τα ενοποιηµένα κέρδη ανά µετοχή διαµορφώθηκαν στα 0,223 ευρώ από 0,338 ευρώ. ΑΓΕΤ Ηρακλής: Ζηµιές έναντι κερδών το α εξάµηνο για τον όµιλο Ζηµιές µετά από φόρους και µείωση πωλήσεων εµφάνισε το α εξάµηνο του 2010 ο όµιλος της ΑΓΕΤ Ηρακλής σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του Ο όµιλος παρουσίασε το α εξάµηνο του 2010 ζηµιές µετά από φόρους 2,46 εκατ. ευρώ ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009 είχε καθαρά κέρδη 11,25 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους του α εξαµήνου του 2010 επηρεάστηκαν από την επιβολή έκτακτης κοινωνικής εισφοράς ύψους 6,0 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις διαµορφώθηκαν στα 211,92 εκατ. ευρώ, µειωµένες κατά 21,4% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για το α εξάµηνο του 2010 ήταν 37,95 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 10% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του Σφακιανάκης: Μείωση τζίρου 23,53% στο α εξάµηνο Μείωση κύκλου εργασιών και ζηµιές προ φόρων εµφάνισε το α εξάµηνο του 2010 ο όµιλος Σφακιανάκης. Ο κύκλος εργασιών του οµίλου κατά το α εξάµηνο του 2010, ανήλθε στα 188,5 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας µείωση κατά 23,53% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του Τα λειτουργικά αποτελέσµατα (EBITDA) ανήλθαν σε 10,3 εκατ. ευρώ και τα αποτελέσµατα προ φόρων ήταν ζηµιογόνα και διαµορφώθηκαν σε 8,05 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές δαπάνες των εταιρειών του οµίλου συνέχισαν τη πτωτική τους πορεία και µετά τη µείωση που πραγµατοποιήθηκε το 2009, παρουσίασαν περαιτέρω µείωση της τάξης του 8% το πρώτο εξάµηνο του Τα αποθέµατα του οµίλου εµφανίζουν µείωση κατά 15,02%, και το χρηµατοοικονοµικό κόστος µειώθηκε κατά 18,01%. ΟΛΠ: Αύξηση κερδών και εσόδων το α εξάµηνο Αύξηση κερδών και εσόδων εµφάνισε το πρώτο εξάµηνο του 2010 ο ΟΛΠ σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε 1,65 εκατ. ευρώ έναντι 233 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ τα έσοδα σηµείωσαν αύξηση 5,2% και ανήλθαν στα 64,3 εκατ. ευρώ έναντι 61 εκατ. ευρώ το α εξάµηνο του προηγούµενου έτους. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,6 εκατ. ευρώ µειωµένα σε σχέση µε τα 3,2 εκατ. ευρώ της περσινής περιόδου. Στον τοµέα των εξόδων οι αµοιβές προσωπικού µειώθηκαν κατά 2,9%, οι αµοιβές και τα έξοδα τρίτων µειώθηκαν κατά 35,6%, ενώ οι παροχές τρίτων µειώθηκαν 16,2%.

7 Ευρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση κερδών και εσόδων το α εξάµηνο Αύξηση των κερδών και των εσόδων από ασφάλιστρα και δικαιώµατα συµβολαίων παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ στο α εξάµηνο του Σε επίπεδο εταιρείας, τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν στα 2,7 εκατ. ευρώ έναντι 1,2 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήµατος 2009 (αύξηση 125%) και σε επίπεδο οµίλου διαµορφώθηκαν στα 3,2 εκατ. ευρώ έναντι 1,2 εκατ. ευρώ του 2009 (αύξηση 155%). Τα κέρδη µετά από φόρους για την εταιρεία αυξήθηκαν στα 1,7 εκατ. ευρώ έναντι 0,1 εκατ. ευρώ την περσινή περίοδο και για τον όµιλο ανήλθαν στα 2 εκατ. ευρώ έναντι 0,08 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα έσοδα από ασφάλιστρα και δικαιώµατα συµβολαίων ανήλθαν στα 64,5 εκατ. ευρώ έναντι 53,7 εκατ. ευρώ του α εξαµήνου 2009, σηµειώνοντας αύξηση 20,2%. Τα ενοποιηµένα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στο ποσό των 37 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύοντας το 17% του συνολικού παθητικού του οµίλου. Πετρόπουλος: Μειωµένα τα κέρδη και οι πωλήσεις στο α εξάµηνο Μειωµένα ήταν τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας του οµίλου Πετρόπουλος κατά το α εξάµηνο του 2010 και ανήλθαν σε ευρώ από 1,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του Οι συνολικές πωλήσεις του οµίλου κατά την ίδια περίοδο µειώθηκαν κατά 13,7% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2009 και ανήλθαν σε 33,4 εκατ. ευρώ από τα 38,7 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης φερεγγυότητας του οµίλου (καθαρή θέση ως ποσοστό του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα µετρητά και ισοδύναµα) στις ήταν 44,40%. ΕΤΕΜ: Αύξηση πωλήσεων, διεύρυνση ζηµιών Με αύξηση των πωλήσεων και µε διεύρυνση των ζηµιών σε επίπεδο οµίλου, έκλεισε το α εξάµηνο για την ΕΤΕΜ. Οι ενοποιηµένες πωλήσεις της ΕΤΕΜ για το α εξάµηνο του 2010 ανήλθαν στα 54 εκατ. ευρώ, έναντι 48,3 εκατ. ευρώ το 2009 αυξηµένες κατά 11,7%. Τα ενοποιηµένα EBITDA διαµορφώθηκαν σε ζηµίες 2,9 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του 2009, ενώ τα αποτελέσµατα µετά φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας διαµορφώθηκαν σε ζηµιές 7,4 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 5,7 εκατ. ευρώ το Οι ενοποιηµένες ταµειακές λειτουργικές εκροές έφτασαν τα 0,3 εκατ. ευρώ έναντι θετικών ταµειακών ροών 4,4 εκατ. ευρώ το 2009, ενώ οι εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες για το α εξάµηνο, διαµορφώθηκαν σε 2 εκατ. ευρώ, έναντι εισροών 4,5 εκατ. ευρώ το ΑΒ Βασιλόπουλος: Αύξηση κύκλου εργασιών, µείωση καθαρών κερδών Αύξηση κατά 7,2% εµφάνισε ο κύκλος εργασιών της ΑΒ Βασιλόπουλος κατά το α εξάµηνο του έτους, ανερχόµενος στα 765,8 εκατ. ευρώ από τα 714,4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του Τα µικτά κέρδη ανήλθαν σε 177,6 εκατ. ευρώ για το α εξάµηνο του 2010 από 163,1 εκατ. ευρώ το 2009 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,9%, ενώ οι λειτουργικές δαπάνες ανήλθαν σε 161,6 εκατ. ευρώ από 146,8 εκατ. ευρώ το 2009, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,1%. Τα EBITDA ανήλθαν σε 36,1 εκατ. ευρώ έναντι 33,9 εκατ. ευρώ το 2009, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,4%. Τα κέρδη µετά τους φόρους ανήλθαν σε 5,6 εκατ. ευρώ για το α εξάµηνο του 2010 έναντι 10,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του Κρι-Κρι: Μειωµένα τα καθαρά κέρδη του εξαµήνου Μειωµένα κέρδη και ενισχυµένο κύκλο εργασιών σηµείωσε η Κρι-Κρι κατά την περίοδο του α εξαµήνου του Τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους, που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες της µητρικής, ανήλθαν σε 2,33 εκατ. ευρώ, έναντι 4,067 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου. Τα EBITDA ανήλθαν σε 4,724 εκατ. ευρώ έναντι 6,086 εκατ. ευρώ το εξάµηνο του 2009, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 3,473 εκατ. ευρώ, από 4,849 εκατ. ευρώ το Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 26,497 εκατ. ευρώ έναντι 24,450 εκατ. ευρώ το Elinoil: Πτώση κερδών, αύξηση εσόδων στο α εξάµηνο Πτώση καθαρών κερδών αλλά αύξηση εσόδων εµφάνισε ο όµιλος Elinoil στο α εξάµηνο του Τα ενοποιηµένα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν σε 0,7 εκατ. ευρώ έναντι 1,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 398 εκατ. ευρώ έναντι 321,7 εκατ. ευρώ το α εξάµηνο του 2009 καταγράφοντας αύξηση κατά 23,7%. Ωστόσο, η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση της τιµής των καυσίµων σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2009, αφού ο όγκος πωλήσεων της εταιρίας σηµείωσε µείωση της τάξεως του 9,8%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων του οµίλου υποχώρησαν κατά 23,9% και ανήλθαν σε 3,2 εκατ. ευρώ έναντι 4,2 εκατ. ευρώ το α εξάµηνο του 2009, ενώ τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων του οµίλου ανήλθαν σε 1,0 εκατ. ευρώ έναντι 1,4 εκατ. ευρώ πέρυσι. Hellas OnLine: Αύξηση των EBITDA στα ευρώ 22,9 εκατ. το α εξάµηνο Αύξηση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων και των εσόδων παρουσίασε το α εξάµηνο του 2010 η Hellas OnLine. Τα EBITDA ανήλθαν σε 22,9 εκατ. ευρώ έναντι 2,7 εκατ. ευρώ το α εξάµηνο του Τα ενοποιηµένα έσοδα αυξήθηκαν σε ετήσια βάση σε ποσοστό 42,4% διαµορφούµενα σε 97,8 εκατ. ευρώ. Επίσης, οι ζηµιές προ φόρων µειώθηκαν σε 18,4 εκατ. ευρώ από 24,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τέλος, τα καθαρά αποτελέσµατα µετά δικαιωµάτων µειοψηφίας του οµίλου ανήλθαν σε ζηµιές 18 εκατ. ευρώ, έναντι ζηµιών 24.8 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. ΑΝΕΚ: ιεύρυνση ζηµιών, οριακή αύξηση εσόδων στο α εξάµηνο ιεύρυνση ζηµιών αλλά οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών κατέγραψε ο όµιλος ΑΝΕΚ το α εξάµηνο του Τα καθαρά αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας του οµίλου διαµορφώθηκαν σε ζηµιές 28,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζηµιών 16,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάµηνο του Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 111,8 εκατ. ευρώ, έναντι 111,2 εκατ. ευρώ το α εξάµηνο του Τα µικτά αποτελέσµατα του οµίλου διαµορφώθηκαν σε ζηµίες 2,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών ευρώ 10,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA του οµίλου διαµορφώθηκαν σε ζηµίες ευρώ 13,8 εκατ. έναντι ζηµιών ευρώ 0,7 εκατ. ευρώ σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Intracom: Ζηµιογόνο το εξάµηνο για τον όµιλο Ζηµιογόνο ήταν το πρώτο εξάµηνο του 2010 για τον όµιλο της Intracom, µε ενίσχυση των πωλήσεων κατά 10,9%. Οι ενοποιηµένες ζηµιές µετά φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας στο πρώτο εξάµηνο του 2010 διαµορφώθηκαν στα 19,2 εκατ. ευρώ, σε σχέση µε κέρδη ύψους 16,9 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάµηνο του Οι πωλήσεις του οµίλου ενισχύθηκαν στα 289,1 εκατ. ευρώ από τα 260,8 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι. Παράλληλα, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν στα 25,4 εκατ. ευρώ από τα 50 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάµηνο του προηγούµενου έτους, ενώ τα αποτελέσµατα προ φόρων διαµορφώθηκαν σε ζηµιές της τάξης των 24,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 13 εκατ. ευρώ πέρυσι.

8 Intralot: Αύξηση πωλήσεων και µείωση κερδών Αύξηση του κύκλου εργασιών αλλά µείωση των καθαρών κερδών εµφάνισε ο όµιλος Intralot στο α εξάµηνο του έτους. Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε στα 540,9 εκατ. ευρώ, έναντι 488 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σηµειώνοντας αύξηση 10,8%. Τα ενοποιηµένα EBITDA διαµορφώθηκαν στα 70,8 εκατ. ευρώ, σε σχέση µε 91,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάµηνο του Τα κέρδη µετά φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας προσαρµοσµένα για τον έκτακτο φόρο, έφτασαν τα 30,6 εκατ. ευρώ, έναντι 42 εκατ. ευρώ το α εξάµηνο του Οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 45,8 εκατ. ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση περίπου 77%. Αλουµύλ: Συρρίκνωση ζηµιών, σταθεροποίηση πωλήσεων στο α εξάµηνο Με συρρικνωµένες ζηµιές ολοκλήρωσε το α εξάµηνο του έτους η Αλουµύλ. Οι καθαρές ζηµιές του οµίλου µειώθηκαν στα 2,06 εκατ. ευρώ από τα 9,31 εκατ. ευρώ που είχαν διαµορφωθεί το α εξάµηνο του Ο όµιλος παρουσίασε σταθεροποίηση των πωλήσεων, φθάνοντας τα 95,1 εκατ. ευρώ, έναντι 95,7 εκατ. ευρώ, σηµειώνοντας µείωση της τάξεως του 0,6%. Τα EBITDA διαµορφώθηκαν στα 9,7 εκατ. ευρώ, έναντι 3,3 εκατ. ευρώ του περσινού εξαµήνου. Οι ζηµίες προ φόρων περιορίστηκαν στις 500 χιλ. ευρώ, από ζηµίες 9,2 εκατ. ευρώ πέρυσι. Κορρές: Πτώση καθαρών κερδών στο α εξάµηνο Στα 2 εκατ. ευρώ διαµορφώθηκαν το α εξάµηνο του 2010 τα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας του οµίλου Κορρές, µειωµένα κατά 33,7% σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Παράλληλα, οι πωλήσεις διαµορφώθηκαν στα 23 εκατ. ευρώ εµφανίζοντας πτώση σχεδόν 16%. Τα ενοποιηµένα EBITDA ανήλθαν στα 5,3 εκατ. ευρώ από 6,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009, µειωµένα κατά 16,4%, ενώ τα λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων του οµίλου διαµορφώθηκαν στα 13,5 εκατ. ευρώ έναντι 10,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξηµένα κατά 24,8%. Centric: Πτώση κερδών και εσόδων το α εξάµηνο Πτώση κερδών και εσόδων παρουσίασε το α εξάµηνο του 2010 η Centric σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του Ο κύκλος εργασιών του οµίλου διαµορφώθηκε στα 362,9 εκατ. ευρώ έναντι 382,8 εκατ. ευρώ το α εξάµηνο του 2009 καταγράφοντας µείωση κατά 5,2%. Το µικτό κέρδος του οµίλου αυξήθηκε οριακά κατά 1,8% και διαµορφώθηκε σε 8,7 εκατ. ευρώ έναντι 8,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Το περιθώριο µικτού κέρδους διαµορφώθηκε σε 2,39% έναντι 2,22% πέρυσι. Τα ενοποιηµένα EBITDA ανήλθαν σε 5,1 εκατ. ευρώ έναντι 5,6 εκατ. ευρώ το α εξάµηνο του 2009 καταγράφοντας µείωση της τάξεως του 8,4%, ενώ το περιθώριο EBITDA υποχώρησε οριακά στο 1,4% επί του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών έναντι 1,5% της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Οµοίως, τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (ΕΒΙΤ) υποχώρησαν κατά 8,4% και διαµορφώθηκαν σε 4,9 εκατ. ευρώ έναντι 5,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) ανήλθαν σε 4,5 εκατ. ευρώ το α εξάµηνο του 2010 έναντι 5,0 εκατ. ευρώ αντίστοιχο περυσινό διάστηµα. Τέλος, τα ενοποιηµένα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας διαµορφώθηκαν στα 3,0 εκατ. ευρώ έναντι 3,5 εκατ. ευρώ το α εξάµηνο του Dionic: Κάµψη κερδών και πωλήσεων στο εξάµηνο Μειωµένα ήταν τα ενοποιηµένα κέρδη της Dionic, στο α εξάµηνο του 2010, µε τον ενοποιηµένο κύκλο εργασιών να σηµειώνει µείωση της τάξης του 13,19%. Τα ενοποιηµένα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν σε 0,07 εκατ. ευρώ στο α εξάµηνο του 2010 έναντι 0,6 εκατ. ευρώ στο α εξάµηνο µου Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε σε 32 εκατ. ευρώ έναντι 37 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο α εξάµηνο του Τα µικτά κέρδη του οµίλου κατέγραψαν µείωση της τάξης του 10,55% έναντι του α εξαµήνου του 2009 και ανήλθαν σε 7,7 εκατ. ευρώ έναντι 8,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα EBITDA, ανήλθαν σε 2,3 εκατ. ευρώ έναντι 3,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο α εξάµηνο του Τα κέρδη προ φόρων και τόκων ανήλθαν σε 1,3 εκατ. ευρώ έναντι 2,6 εκατ. ευρώ το α εξάµηνο του 2009, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαµορφώθηκαν σε 0,4 εκατ. ευρώ έναντι 1,9 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο α εξάµηνο του Πλαστικά Θράκης: Πτώση καθαρών κερδών, αύξηση τζίρου στο α εξάµηνο Πτώση στα καθαρά κέρδη αλλά αύξηση των πωλήσεων και των λειτουργικών κερδών ανακοίνωσε ο όµιλος Πλαστικά Θράκης για το α εξάµηνο του Ειδικότερα, τα ενοποιηµένα κέρδη µετά φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας ανήλθαν σε 1,3 εκατ. ευρώ σε σχέση µε 1,4 εκατ. ευρώ πέρυσι, παρουσιάζοντας µείωση κατά 8,1%. Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 110,8 εκατ. ευρώ σε σχέση µε 98,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξηµένος κατά 13,0%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 8,9%. Τα µικτά κέρδη έφτασαν τα 19,1 εκατ. ευρώ σε σχέση µε 18,0 εκατ. ευρώ πέρυσι, αυξηµένα κατά 5,6%., Τέλος, τα ενοποιηµένα EBITDA ανήλθαν σε 10,3 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 11,7% σε σχέση µε τα 9,2 εκατ. ευρώ το α εξάµηνο του MLS: Αύξηση της κερδοφορίας, µείωση του κύκλου εργασιών στο εξάµηνο Με αύξηση της κερδοφορίας και µείωση του κύκλου εργασιών ολοκλήρωσε το α εξάµηνο του 2010 η MLS Πληροφορική. Τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους παρουσίασαν αύξηση κατά 3,2% και διαµορφώθηκαν (µετά την αφαίρεση της έκτακτης εισφοράς ύψους 175 χιλ. ευρώ) σε 1,28 εκατ. ευρώ από 1,24 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών µειώθηκε κατά 17% και ανήλθε σε 5,82 εκατ. ευρώ από 7,01 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατέγραψαν άνοδο 4,7% και έφθασαν σε 2,75 εκατ. ευρώ από 2,63 εκατ. ευρώ το α εξάµηνο του Η καθαρή θέση της MLS ανέρχεται σε 15,23 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στις 30/6/2010 διαµορφώθηκαν σε 3,11 εκατ. ευρώ αυξηµένα κατά 18,7% έναντι της 30/6/2009, οπότε διαµορφώθηκαν σε 2,62 εκατ. ευρώ. Εβροφάρµα: Κέρδη στον όµιλο, ζηµιές για τη µητρική στο εξάµηνο Πτώση εσόδων σηµείωσε ο όµιλος Εβροφάρµα, ενώ σε επίπεδο αποτελεσµάτων το εξάµηνο έκλεισε µε κέρδη. Ειδικότερα, ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε ευρώ χιλ. (-2,9%) και ο εταιρικός σε ευρώ χιλ. (-3,96%) έναντι ευρώ χιλ και ευρώ χιλ. της περσινής περιόδου αντίστοιχα. Τα ενοποιηµένα EBITDA διαµορφώθηκαν σε ευρώ χιλ. (-0,65%) και τα εταιρικά σε ευρώ χιλ (-16,10%), έναντι ευρώ χιλ. και ευρώ χιλ. της περσινής περιόδου αντίστοιχα. Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε ευρώ 351 χιλ. έναντι ζηµιών ευρώ 583 χιλ. της περσινής περιόδου και τα εταιρικά ανήλθαν σε ευρώ 26 χιλ. έναντι ευρώ 83 χιλ. της περσινής περιόδου. Τα ενοποιηµένα κέρδη µετά φόρων ανήλθαν σε ευρώ 9 χιλ. έναντι ζηµιών ευρώ 412 χιλ της περσινής περιόδου, αυξηµένα κατά ευρώ 421 χιλ. Οι ζηµιές µετά φόρων της εταιρίας είναι ευρώ 215 χιλ. έναντι ευρώ 78 χιλ. κερδών της περσινής περιόδου.

9 Ελληνική Υφαντουργία: Μείωση προ φόρων ζηµιών το α 6µηνο Μείωση ζηµιών προ φόρων κατά 17,7% και πτώση εσόδων 12,25% παρουσίασε ο Όµιλος Ελληνική Υφαντουργία Α.Ε. κατά το α εξάµηνο του Τα αποτελέσµατα προ φόρων του οµίλου ανήλθαν σε ζηµιές 5,63 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 6,84 εκατ. ευρώ κατά την ίδια περίοδο του Ο κύκλος εργασιών του οµίλου ανήλθε στα 28,95 εκατ. ευρώ έναντι 32,99 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Το µικτά κέρδη του οµίλου ανήλθαν σε 0,80 εκατ. ευρώ έναντι 1,37 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ωστόσο, τα ενοποιηµένα EBITDA παρουσίασαν βελτίωση και ανήλθαν σε ζηµιές 1,69 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 2,61 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του Τέλος, τα καθαρά αποτελέσµατα µετά δικαιωµάτων µειοψηφίας ανήλθαν σε ζηµιές 5,8 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 2,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. ΝΕΛ: ιεύρυνση ζηµιών και αύξηση εσόδων το α εξάµηνο ιεύρυνση ζηµιών και αύξηση εσόδων παρουσίασε το α εξάµηνο του 2010 η ΝΕΛ σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του Ειδικότερα, τα αποτελέσµατα µετά από φόρους ανήλθαν σε ζηµία ποσού χιλ. ευρώ έναντι ζηµίας ποσού χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του Οι πωλήσεις του οµίλου στη τρέχουσα περίοδο ανήλθαν σε χιλ. ευρώ έναντι πωλήσεων χιλ ευρώ στη προηγούµενη περίοδο και συγκριτικά εµφανίζονται αυξηµένες κατά 34,28 %, ενώ το αντίστοιχο λειτουργικό µικτό αποτέλεσµα διαµορφώθηκε σε ζηµία χιλ. ευρώ έναντι κερδών χιλ. ευρώ. Lavipharm: Στα ευρώ 4,2 εκατ. τα EBITDA το α εξάµηνο για τον όµιλο Ζηµιές έναντι κερδών και πτώση εσόδων παρουσίασε το α εξάµηνο του 2010 η Lavipharm σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της Lavipharm διαµορφώθηκε σε 101,4 εκατ. ευρώ έναντι 122,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστηµα, µειωµένος κατά 17,5%. Το µικτό κέρδος κατέγραψε πτώση 4,7 εκατ. ευρώ, στα 15,7 εκατ. ευρώ από 20,4 εκατ. ευρώ το α εξάµηνο του 2009, ενώ το EBITDA διαµορφώθηκε σε 4,2 εκατ. ευρώ από 4,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι λειτουργικές δαπάνες κατέγραψαν πτώση της τάξης του 6,6%, κυρίως λόγω της µείωσης των διοικητικών εξόδων. Τέλος, ο όµιλος εµφάνισε ζηµιές µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ύψους 4,9 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 6,2 εκατ. ευρώ το α εξάµηνο του Χατζηιωάννου: ιεύρυνση ζηµιών το α εξάµηνο Πτώση 5,4% σηµείωσε ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του οµίλου Χατζηιωάννου το α εξάµηνο του 2010, ενώ τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας, συµπεριλαµβανοµένης της έκτακτης εισφοράς φόρου, διαµορφώθηκαν σε ζηµίες χιλ. ευρώ έναντι ζηµιών 747 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών στο α εξάµηνο του 2010 ανήλθε σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ το α εξάµηνο του Τα ενοποιηµένα µικτά κέρδη διαµορφώθηκαν σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ πέρυσι, µειωµένα κατά 23,8%. Τα EBITDA υποχώρησαν σε 575 χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ, ενώ οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες διαµορφώθηκαν σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ το α εξάµηνο του 2009, µειωµένες κατά 5,5%. Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων διαµορφώθηκαν σε ζηµίες χιλ. ευρώ έναντι κερδών χιλ. ευρώ το α εξάµηνο του Νηρέας: Μείωση κερδών και αύξηση τζίρου το α εξάµηνο Μείωση κερδών και αύξηση εσόδων παρουσίασε το α εξάµηνο του 2010 ο όµιλος Νηρέας σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του Συγκεκριµένα, τα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας µειώθηκαν στα 0,7 εκατ. ευρώ από 1,6 εκατ. ευρώ πέρυσι, συµπεριλαµβανοµένης της έκτακτης κοινωνικής εισφοράς 0,6 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές πωλήσεις του οµίλου ανήλθαν κατά το α εξάµηνο του 2010 στα 92,7 εκατ. ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση 9,7%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούµενου έτους. Ο καθαρός τραπεζικός δανεισµός (ευρώ 245 εκ.) και τα ταµειακά διαθέσιµα (ευρώ 15 εκ.) παρέµειναν στα ίδια επίπεδα µε πέρυσι. Elmec: Στα 2,2 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη εξαµήνου Στα 2,2 εκατ. ευρώ διαµορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Elmec Sport για το α εξάµηνο του 2010, έναντι 5,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του 2009, ενώ τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης επιβαρύνθηκαν µε έκτακτη φορολογική εισφορά ύψους 759 χιλ. ευρώ. Οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν στα 125,7 εκατ. ευρώ (+3,4%) από 121,5 εκατ. ευρώ το Το ενοποιηµένο καθαρό περιθώριο µικτού κέρδους µειώθηκε στο 37,6% από 41%. Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) το α εξάµηνο του 2010 διαµορφώθηκαν στα 6,2 εκατ. ευρώ έναντι 10,6 εκατ. ευρώ το 2009 µειωµένα κατά 42%. Οι λειτουργικές δαπάνες του οµίλου αυξήθηκαν κατά 2 εκατ. ευρώ περίπου, από τα 46,3 εκατ. ευρώ στα 48,3 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 3,5 εκατ. ευρώ έναντι 8,1 εκατ. ευρώ το Cyclon: Κέρδη έναντι ζηµιών στο α εξάµηνο Κέρδη έναντι ζηµιών και αύξηση του κύκλου εργασιών εµφάνισε ο όµιλος της Cyclon κατά το α εξάµηνο του έτους. Σε επίπεδο οµίλου τα κέρδη ανήλθαν στα 984 χιλ. ευρώ έναντι ζηµιών ύψους 161 χιλ. ευρώ που είχαν σηµειωθεί κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Παράλληλα, αύξηση 38,2% σηµείωσε ο κύκλος εργασιών του οµίλου στα 239,18 εκατ. ευρώ από τα 173,02 εκατ. ευρώ του α εξαµήνου του προηγούµενου έτους. ΗΛΕΑΘ: ιεύρυνση ζηµιών στο εννεάµηνο ιεύρυνση ζηµιών και κάµψη κύκλου εργασιών εµφάνισε ο όµιλος Ηλεκτρονική Αθηνών κατά το εννεάµηνο 1/7-31/3/2010. Σε ενοποιηµένο επίπεδο οι ζηµιές διευρύνθηκαν στα 5,24 εκατ. ευρώ από τα 1,67 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Ο κύκλος εργασιών του οµίλου υποχώρησε 8,9% στα 138,27 εκατ. ευρώ από τα 151,78 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του προηγούµενου έτους. Σε επίπεδο µητρικής, οι ζηµιές διαµορφώθηκαν στα 839,2 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών 6,36 χιλ. ευρώ µε τον κύκλο εργασιών της εταιρείας να σηµειώνει πτώση στα 107,28 εκατ. ευρώ από 118,59 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Κλουκίνας-Λάππας: Πτώση σε κέρδη και έσοδα το α εξάµηνο Πτώση σε κέρδη και έσοδα εµφάνισε η Κλουκίνας-Λάππας κατά το α εξάµηνο του Σε ενοποιηµένο επίπεδο τα κέρδη υποχώρησαν στα 47,47 χιλ. ευρώ από τα 3,51 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών του οµίλου σηµείωσε πτώση 24,9% στα 27,16 εκατ. ευρώ από τα 36,19 εκατ. ευρώ του α εξαµήνου του Σε επίπεδο εταιρείας, τα κέρδη υποχώρησαν στα 458,5 χιλ. ευρώ από τα 2,55 εκατ. ευρώ του α εξαµήνου του 2009, ενώ τα έσοδα σηµείωσαν πτώση της τάξης του 6,4% στα 17,88 εκατ. ευρώ από τα 19,11 εκατ. ευρώ.

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. φτάνοντας στις 661,52 µονάδες (-0,81%), παρά την ανοδική κίνηση των κυριότερων ευρωπαϊκών αγορών. Η αξία των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 578,83 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 2,15%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 113,87 εκατ. εκ των οποίων 30,92 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

απώλειες, ενώ 17 παρέµειναν αµετάβλητες.

απώλειες, ενώ 17 παρέµειναν αµετάβλητες. Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Στις 666,95 µονάδες ολοκλήρωσε τις συναλλαγές του ο Γενικός είκτης του Χ.Α., ενισχυµένος κατά 0,41%, ενώ προηγουµένως είχε καταγράψει και - 1,35%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 1/4/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 1/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 775,46 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,36%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 125,71 εκατ. εκ των οποίων 26,56 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 772,71 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,53%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 59,03 εκατ. εκ των οποίων 2,30 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/5/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/5/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 641,04 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,66%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 46,19 εκατ. εκ των οποίων 3,21 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/8/2012

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/8/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Με κέρδη έκλεισε το Χ.Α. καθώς αναµένεται συµφωνία των πολιτικών αρχηγών για τα µέτρα ενώ ώθηση έδωσε και η επιβεβαίωση των συνοµιλιών για την Γενική. Ο Γενικός είκτης έκλεισε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/5/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 851,81 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 3,55%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 97,78 εκατ. εκ των οποίων 2,88 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/8/2016

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/8/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 564,37 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,48%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 24,67 εκατ. εκ των οποίων 0,93 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2/10/2017

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2/10/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 755,61 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,11%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 56,92 εκατ. εκ των οποίων 4,19 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 12/5/2017

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 12/5/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 797,16 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,66%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 134,20 εκατ. εκ των οποίων 13,48 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 649,79 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,09%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 26,58 εκατ. εκ των οποίων 1,24 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μεγάλη πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.093,51 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,66%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 252,08 εκατ. εκ των οποίων 22,82 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 27/5/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 27/5/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 645,40 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,56%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 83,98 εκατ. εκ των οποίων 1,84 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σχεδόν αµετάβλητο το Χ.Α. παρά την πτώση του τραπεζικού δείκτη (-2,37%). Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 821,23 µονάδες σηµειώνοντας κέρδη 0,04%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 25/5/2017

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 25/5/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 766,03 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 2,17%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 107,24 εκατ. εκ των οποίων 3,90 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/8/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/8/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.167,51 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 0,85%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 93,40 εκατ. εκ των οποίων 9,58 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μεγάλη πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 950,95 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,63%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 86,05 εκατ. εκ των οποίων 19,10 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/5/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/5/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 626,37 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,95%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 104,60 εκατ. εκ των οποίων 27,27 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 24/3/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 24/3/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 551,31 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 1,29%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 51,47 εκατ. εκ των οποίων 6,07 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 3/10/2016

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 3/10/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 565,53 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,48%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 37,51 εκατ. εκ των οποίων 2,60 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα /3/2015

Αποτελέσµατα /3/2015 Αποτελέσµατα 214 31/3/215 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 214 Το 214 παρατηρήθηκε βελτίωση οικονοµικών συνθηκών στην Ελλάδα µε ανάπτυξη της οικονοµίας µετά από έξη έτη ύφεσης (27-213 :

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/12/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/12/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Με κέρδη έκλεισε το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.195,68 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 1,26%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 98,99 εκατ. εκ των οποίων 27,54 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 954,69 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 4,20%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,90 εκατ. εκ των οποίων 4,39 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 6Μ /9/2017

Αποτελέσµατα 6Μ /9/2017 Αποτελέσµατα 6Μ2017 14/9/2017 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 6Μ2017 Στις έως τώρα θετικές εξελίξεις του 2017 περιλαµβάνονται - η ολοκλήρωση στις 31/8/2017 της περιόδου κατασκευής και η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννιαµήνου /11/2014

Αποτελέσµατα Εννιαµήνου /11/2014 Αποτελέσµατα Εννιαµήνου 214 28/11/214 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 9Μ214 Η υλοποίηση του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου επιταχύνθηκε στο 3 ο τρίµηνο οδηγώντας σε αυξηµένο κύκλο εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010 Δελτίο τύπου 25 Νοεμβρίου Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου Τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 90.9 εκατ. (1), ως αποτέλεσμα της 18% αύξησης σε ετήσια βάση των

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.6.214 45 4 35 3 25 2 15 39 358 312 Πωλήσεις 287 283 132 143 25 2 15 1 14,8 EBITDA 23,5 17,1 1,9 13,3 8,4 9,9 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 6M 213 6M 214 29 21 211 212 (*) 213 6M

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 7% σε 436εκ. Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά 21,2% Τετραπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε 83εκ. Αύξηση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2/5/2017

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2/5/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 706,51 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,02%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 51,86 εκατ. εκ των οποίων 3,22 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι σε σημερινή συνεδρία του, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει τα Προκαταρκτικά Αποτελέσματα του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013 Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου 2013 29/11/2013 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το Εννιάµηνο 2013 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το εννιάµηνο 2013 ανήλθαν σε 884,5εκατ., σηµειώνοντας µια µικρή αύξηση (1,7%)

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε το Χρηµατιστήριο Αθηνών, αν και ο χαµηλός τζίρος δείχνει την στάση αναµονής που πιθανώς τηρεί το επενδυτικό κοινό κυρίως λόγω του προσδοκώµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/11/2013

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/11/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη για το Χ.Α. κυρίως λόγω ΟΤΕ, ΟΠΑΠ και ΕΗ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.156,57 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 1,60%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 87,94 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 11/4/2017

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 11/4/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 681,46 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,06%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 37,50 εκατ. εκ των οποίων 4,68 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 3/12/2012

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 3/12/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Νέες απώλειες για το Χ.Α. µε τις τράπεζες στο -3,12%. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 809,14 µονάδες σηµειώνοντας απώλειες 0,86%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 59,85

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 723,66 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 1,94%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 113,72 εκατ. εκ των οποίων 16,54 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1/6/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1/6/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 646,97 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,93%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 205,20 εκατ. εκ των οποίων 17,66 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 13/5/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 13/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 829,10 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,37%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 68,96 εκατ. εκ των οποίων 1,31 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης

Ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης Αθήνα, 3 Νοεμβρίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης Τα καθαρά αποτελέσματα του Γ Τριμήνου αντικατοπτρίζουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/5/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 833,42 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,55%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 76,25 εκατ. εκ των οποίων 5,13 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2016 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 238 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου /08/2011

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου /08/2011 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 211 31/8/211 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών 1H 211 Τα έσοδαµειώθηκαν κατά 24,6%σε 694,2 εκατ. κυρίως λόγω µείωσης των εσόδων της κατασκευής (κατά ~ 24 εκατ.) τα λειτουργικά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 82,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά 8%

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Η1 2009

SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Η1 2009 SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Η1 2009 Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2009 Βασικά Σηµεία : Η1 2009 Βελτίωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων του Οµίλου Sarantis στο Β τρίµηνο του 2009 σε σύγκριση µε

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 23 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων κατά 825,3εκ. (2008 204,2εκ.)

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ)

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) Αποτελέσματα περιόδου 1.1 3.9.213 Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) 45 4 35 3 25 2 Πωλήσεις 412 39 358 312 287 23 198 18 16 14 12 1 8 EBITDA 13,1 14,8 17,1 13,3 1,9 9,1 13,3 15 6

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 11/5/2017

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 11/5/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 791,97 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 1,75%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 128,21 εκατ. εκ των οποίων 6,10 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010 Βασικά Σημεία : Η1 2010 Ικανοποιητική ανάπτυξη σε επίπεδο πωλήσεων του Ομίλου κατά την διάρκεια του Α εξαμήνου του

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα /5/2017

Αποτελέσµατα /5/2017 Αποτελέσµατα 2016 2/5/2017 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 2016 Στις θετικές εξελίξεις του 2016 καταγράφεται η ολοκλήρωση στις 12/12/2016 του Αυτοκινητόδροµου Κόρινθος-Τρίπολη- Καλαµάτα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αύξηση λειτουργικών κερδών σε 1εκ. το Γ τρίμηνο, από εκ. το Β τρίμηνο. 89εκ. καθαρά λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο του 2011 (- 575εκ. μετά το PSI της 21 ης Ιουλίου) 1 Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2013

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2013 ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2013 Τα έσοδα της ΟΠΑΠ σταθεροποιούνται μετά από 12 συνεχόμενα πτωτικά τρίμηνα Αθήνα 20 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 238 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχιση ανοδικής πορείας της λειτουργικής απόδοσης µε ετήσια αύξηση 7,4% στα Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη 40 εκατ.

Συνέχιση ανοδικής πορείας της λειτουργικής απόδοσης µε ετήσια αύξηση 7,4% στα Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη 40 εκατ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνέχιση ανοδικής πορείας της λειτουργικής απόδοσης µε ετήσια αύξηση 7,4% στα Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη 40 εκατ. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 31 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών στα 62,0εκ έναντι 29,1εκ το 2012 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Β Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 276 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου 2007 του Ομίλου ΔΕΗ. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 2,47 δις από 2,33 δις, το α εξάμηνο του 2006,αυξημένα κατά 6%.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου 2007 του Ομίλου ΔΕΗ. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 2,47 δις από 2,33 δις, το α εξάμηνο του 2006,αυξημένα κατά 6%. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Αθήνα 28 Αυγούστου Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 2,47 δις από 2,33 δις, το α εξάμηνο του,αυξημένα κατά 6%. Το πολύ χαμηλό ύψος χιονοπτώσεων και βροχοπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων: 11% Αύξηση στα Κέρδη προ Φόρων και Προβλέψεων σε Ετήσια Βάση

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων: 11% Αύξηση στα Κέρδη προ Φόρων και Προβλέψεων σε Ετήσια Βάση ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου 3ΜΗΝΟΥ 2017 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων: 11% Αύξηση στα Κέρδη προ Φόρων και Προβλέψεων σε Ετήσια Βάση Τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών, τα οποία αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 9 Μαΐου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 Σηµαντική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 45% σε 157εκ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 24,6% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 27,8% Βελτίωση Αποτελεσµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 138,5 ΕΚΑΤ «H δυναμική πορεία του Ομίλου Πειραιώς συνεχίσθηκε και το 1 ο 3μηνο του 2008, παρά το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον. Ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 768,67 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,50%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,96 εκατ. εκ των οποίων 7,50 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενισχυμένα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων Ομίλου: 79 εκ. (+64% σεσχέσημετοαντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Τριµήνου /5/2014

Αποτελέσµατα 1 ου Τριµήνου /5/2014 Αποτελέσµατα 1 ου Τριµήνου 2014 30/5/2014 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 3Μ2014 Το 1 ο τρίµηνο 2014 σηµατοδοτεί βελτίωση στα βασικά οικονοµικά µεγέθη του οµίλου - τα ενοποιηµένα έσοδα

Διαβάστε περισσότερα