ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011"

Transcript

1 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. φτάνοντας στις 661,52 µονάδες (-0,81%), παρά την ανοδική κίνηση των κυριότερων ευρωπαϊκών αγορών. Η αξία των συναλλαγών µειώθηκε σήµερα και διαµορφώθηκε στα 33,5 εκ. Από τις µετοχές που διακινήθηκαν, 63 έκλεισαν µε θετικό πρόσηµο, 85 σηµείωσαν απώλειες, ενώ 27 παρέµειναν αµετάβλητες.

2 Εταιρικές Ανακοινώσεις Ειδήσεις Εθνική: Οριακές ζηµιές στο 9µηνο πριν το PSI Ζηµιές ύψους 7 εκατ. ευρώ εµφάνισε ο όµιλος της ΕΤΕ στο εννεάµηνο, εξαιρουµένης της ζηµιάς ( 1,33 δισ, µετά από φόρους) από την ανταλλαγή των οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου. Η τράπεζα αποδίδει τις ζηµιές στις συνεχιζόµενες υψηλές προβλέψεις έναντι επισφαλειών, οι οποίες ανήλθαν στα 1,31 δισ. ευρώ, αυξηµένες κατά 32% έναντι του εννεαµήνου του 2010 αλλά και της αποµείωσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου µετοχών και αµοιβαίων (133 εκατ. ευρώ στο εννεάµηνο του 2011). Ο όµιλος πέτυχε να διατηρήσει την υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, µε το δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων Tier I στο 10,7% και τον δείκτη κύριων βασικών εποπτικών κεφαλαίων (core Tier I) στο 9,5%, από τους υψηλότερους µεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών µετά την επίπτωση της αποµείωσης των οµολόγων του PSI. Παράλληλα, τα λειτουργικά του έξοδα µειώθηκαν κατά 5% σε επίπεδο οµίλου. Η κερδοφόρος πορεία των θυγατρικών στο εξωτερικό αντιστάθµισε εν µέρει τα αρνητικά αποτελέσµατα εντός Ελλάδας, µε τη Finansbank, θυγατρική της ΕΤΕ στην Τουρκία, να εµφανίζει καθαρά κέρδη 293 εκατ. ευρώ στο εννεάµηνο, µε δυναµική ανάπτυξη χορηγήσεων κατά 29%. Τα κέρδη προ προβλέψεων των θυγατρικών στη ΝΑ Ευρώπη ανήλθαν στα 140 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 35% σε ετήσια βάση. ΠΕΙΡ: Ζηµιές στο 9µηνο λόγω αυξηµένων προβλέψεων Στα 287 εκατ ανήλθαν οι ζηµιές µετά από φόρους αναλογούσες στους µετόχους από συνεχιζόµενες δραστηριότητες της Τράπεζας Πειραιώς, εξαιρουµένης της επίπτωσης του PSI, λόγω των αυξηµένων προβλέψεων δανείων. Συµπεριλαµβανοµένης της επίπτωσης του PSI (- 865 εκατ), τα αποτελέσµατα µετά από φόρους από συνεχιζόµενες δραστηριότητες αναλογούντα στους µετόχους εκατ. Στα 608 εκατ. διαµορφώθηκαν τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων της τράπεζας στο ίδιο διάστηµα, καταγράφοντας άνοδο 30% ετησίως. Τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου διαµορφώθηκαν το Σεπτέµβριο 11 στα 2,9 δισ, ενώ τα συνολικά εποπτικά ίδια κεφάλαια ανήλθαν στα 3,1 δισ. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 8,8%, ο δείκτης Tier I στο 7,8%, ενώ ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I- ΕΒΑ ορισµός), στον οποίο περιλαµβάνονται οι προνοµιούχες µετοχές του Ελληνικού ηµοσίου, διαµορφώθηκε στο 7,4%. Τρ. Κύπρου: Αύξηση κερδών 5% στα 259 εκατ. Τα κέρδη µετά τη φορολογία εξαιρουµένης της αποµείωσης ΟΕ και της ειδικής φορολογίας των τραπεζών ανήλθαν σε 259 εκατ. για την Τραπεζα Κυπρου στο 9µηνο έναντι 248 εκατ. το εννιάµηνο 2010 σηµειώνοντας αύξηση 5%. Συµπεριλαµβανοµένης της αποµείωσης ΟΕ, οι ζηµιές πριν τις προβλέψεις για το εννιάµηνο 2011 ανήλθαν σε 451 εκατ., ενώ οι ζηµιές µετά τη φορολογία ανήλθαν σε 801 εκατ. Στις 3 Νοεµβρίου 2011 το Συγκρότηµα ανακοίνωσε Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενίσχυσης (Σχέδιο) για περαιτέρω ενίσχυση του ισολογισµού του. Το Σχέδιο περιλαµβάνει Έκδοση ικαιωµάτων Προτίµησης ύψους µέχρι 396 εκατ. και εθελοντική ανταλλαγή των Μετατρέψιµων Αξιογράφων Ενισχυµένου Κεφαλαίου σε νέες συνήθεις µετοχές µέχρι 600 εκατ. Με την υλοποίηση του Σχεδίου στο σύνολό του οι ενδεικτικοί δείκτες κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων και βασικών ιδίων κεφαλαίων στις 30 Σεπτεµβρίου 2011 θα ανέρχονται σε 9,6% και 11,0% αντίστοιχα. FF Group: Αύξηση 27,4% στα καθαρά κέρδη 9µήνου Στα 81,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη µετά την αφαίρεση των δικαιωµάτων µειοψηφίας, στη FF Group στο εννεάµηνο 2011 έναντι κερδών 63,9 εκατ. το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους, σηµειώνοντας αύξηση κατά 27,4%. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,1% και ανήλθαν σε 775,5 εκατ., έναντι 737,6 εκατ. το αντίστοιχο εννεάµηνο του Με βάση τις ίδιες συναλλαγµατικές

3 σχέσεις, οι πωλήσεις θα ανέρχονταν σε 795,2 εκατ., και θα παρουσίαζαν αύξηση 8%. Την εκτίµηση πως η πρόβλεψη για κύκλο εργασιών άνω του 1 δισ. ευρώ, κερδοφορίας EBITDA στα 200 εκατ. ευρώ και της καθαρής κερδοφορίας στα 100 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2011 είναι εφικτή, διατύπωσε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ενηµέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσµατα 9µηνου, ο πρόεδρος του οµίλου FF Group, κ.τζ.κουτσολιούτσος. Ο κ.κουτσολιούτσος ανέφερε πως ο όµιλος βρίσκεται σε συζητήσεις µε τις πιστώτριες τράπεζες του οµίλου προκειµένου να επιµηκυνθεί µεγάλο µέρος του βραχυπρόθεσµου δανεισµού του, ο οποίος στις 30/9/2011 διαµορφώνονταν στα 412,6 εκατ. ευρώ, καθώς δάνειο 240 εκατ. ευρώ έχει ωριµάσει και λήγει τον Ιούνιο του Υπογράµµισε ότι σύµφωνα µε τις ενδείξεις ο όµιλος θα επιτύχει την επιµήκυνση σηµαντικού µέρους του δανεισµού του χωρίς δυσµενέστερους όρους, προχωρώντας έτσι και στην αποκλιµάκωση του. MPB: Στα 88,5 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο 9µηνο Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου της Marfin Popular Bank ανήλθαν σε 88.5 εκατ. για το εννεάµηνο 2011 και 10.7 εκατ στο γ τρίµηνο Το γ τρίµηνο 2011 τα καθαρά κέρδη του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε 10.7 εκατ. Ύστερα από την αποµείωση των ελληνικών στοιχείων του ενεργητικού, ο Όµιλος κατέγραψε καθαρές ζηµιές ύψους 86.0 εκατ. Με βάση το funding plan ο όµιλος της MPB θα ενισχύσει την ρευστότητά του µε 2 δις ευρώ µέσα στους επόµενους έξι µήνες, ανέφερε ο διευθυντής στρατηγικής ανάπτυξης του οµίλου,. Σπανοδήµος, στην τηλεδιάσκεψη µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων εννεαµήνου. Το funding plan περιλαµβάνει: τιτλοποίηση ναυτιλιακών δανείων ύψους 400 εκατ ευρώ, τιτλοποιήσεων διάφορων assets στην Κύπρο ύψους 160 εκατ ευρώ, την έκδοση commercial cover bond στην Κύπρο ύψους 1 δις ευρώ και 350 εκατ ευρώ θα αντληθούν από τα UK RNBS. Βιοχάλκο: Ζηµιές έναντι κερδών στο εννεάµηνο Στα 0,7 εκατ. ευρώ διαµορφώθηκαν οι ζηµιές στην Βιοχάλκο στο εννεάµηνο 2011 έναντι κερδών 2,41 εκατ. το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους. Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της Βιοχάλκο το εννεάµηνο του 2011 ανήλθε σε εκατ., αυξηµένος κατά 22,6% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων ( EBITDA ) ανήλθαν σε 142,11 εκατ. έναντι 138,27 εκατ. αυξηµένα κατά 2,8%. Σίδµα: Μείωση 2,5% στον κύκλο εργασιών στο 9µηνο ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της ΣΙ ΜΑ κατά το πρώτο εννεάµηνο διαµορφώθηκε στα 86 εκ. ευρώ, έναντι 89 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010, παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του 2,5 %, ενώ µαζί µε τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαµορφώθηκε στα 110 εκ. ευρώ από 116 εκ. ευρώ τον προηγούµενο χρόνο. Σε επίπεδο Οµίλου, σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, τα αποτελέσµατα προ φόρων παρουσίασαν ζηµιές ύψους 7 εκ. ευρώ από ζηµίες ύψους 6 εκ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσµατα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 6% στα 1,2 εκ. ευρώ σε σχέση µε το πρώτο εννιάµηνο του Fourlis: Στο 1,6 εκ. ευρώ τα καθαρά κέρδη Ο Όµιλος Fourlis στο εννεάµηνο του 2011 παρουσίασε πωλήσεις από τις συνεχιζόµενες δραστηριότητες 312,0 εκατοµµύρια, αυξηµένες κατά 1,0% ( 309,6 εκατοµµύρια την αντίστοιχη περσινή περίοδο). Τα καθαρά κέρδη (µετά από φόρους) ανήλθαν σε 1,6 εκατοµµύρια έναντι 7,1 εκατοµµύρια το Intralot: Μείωση 4,56% στα κέρδη οµίλου Υποχώρηση 4,56% παρουσίασαν τα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας προ συναλλαγµατικών διαφορών και διαγραφών µε τη µορφή αποσβέσεων της Intralot στο 9µηνο του 2011 καθώς διαµορφώθηκαν στα 20,9 εκατ. συγκριτικά µε τα 21,9 εκατ. το 9µηνο O ενοποιηµένος

4 κύκλος εργασιών του Οµίλου Intralot το 9µηνο 2011 ανήλθε στα 856,5 εκατ., σηµειώνοντας αύξηση 7,4% συγκριτικά µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν τα 112,1 εκατ., ενισχυµένα κατά 2,1% σε σχέση µε το 9µηνο ΓΕΚ Τέρνα: Zηµίες 1,2 εκατ. ευρώ το εννεάµηνο Καθαρές ζηµίες 1,2 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε το εννεάµηνο του 2011 η ΓΕΚ Τέρνα, έναντι καθαρών κερδών 1,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστηµα. Οι ενοποιηµένες πωλήσεις της ΓΕΚ Τέρνα ανήλθαν στα 639 εκατ. ευρώ, έναντι 439 εκατ. ευρώ το εννεάµηνο του 2010, αυξηµένες κατά 45,5%, κυρίως λόγω των αυξηµένων πωλήσεων στους τοµείς των κατασκευών και της θερµικά παραγόµενης ενέργειας. Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) του Οµίλου ΓΕΚ Τέρνα διαµορφώθηκε σε 87,7 εκατ. ευρώ, έναντι 50,3 εκατ. ευρώ, αυξηµένη κατά 74,4% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2010, επηρεασµένη κυρίως από τον τοµέα των κατασκευών. Τέρνα Ενεργειακή: Καθαρά κέρδη 8,6 εκατ. το 9Μ Καθαρά κέρδη 8,6 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε το εννεάµηνο η Τέρνα Ενεργειακή, έναντι 5,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξηµένα κατά 52,6%. Οι ενοποιηµένες πωλήσεις διαµορφώνονται σε 46,6 εκατ. ευρώ, έναντι 42,7 εκατ. ευρώ το εννεάµηνο του 2010, αυξηµένες κατά 9% λόγω των αυξηµένων εσόδων από τις ενεργειακές δραστηριότητες της εταιρείας. Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) διαµορφώθηκε σε 19,5 εκατ. ευρώ, έναντι 14,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του 2010, αυξηµένη κατά 35,7% σε σχέση µε την περυσινή περίοδο. Ελλάκτωρ: Ζηµιές στο εννεάµηνο Ζηµιές ύψους 36,23 εκατ. ευρώ στο εννεάµηνο εµφάνισε ο όµιλος Ελλάκτωρ. Πτώση 42,7% στα EBITDA, στα 116,28 εκατ. ευρώ. Στα 967 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών, εµφανίζοντας κάµψη 25,7%. Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε για την περίοδο έως σε 967,64 εκατ. ευρώ έναντι 1.302,25 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010, σηµειώνοντας µείωση 25,69%. Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαµορφώθηκαν σε 116,28 εκατ. ευρώ έναντι 203,15 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2010 µειωµένα κατά 42,76%. Ελαστρον: Ζηµιές 1,55 εκατ. ευρώ στο εννεάµηνο Στα 1,55 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζηµιές στο εννεάµηνο για την Ελαστρον έναντι κερδών ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους. Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου ανήλθε σε 66,2 εκ. έναντι 65,0 εκ. το 9Μ του Το ενοποιηµένο µικτό κέρδος διαµορφώθηκε σε 7,4 εκ ή 11,2% επί των πωλήσεων, έναντι 7,8 εκ. ή 12,0% επί των πωλήσεων το 2010, ενώ τα αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων EBITDA ανήλθαν σε 1,8 εκ., έναντι 2,0 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. ΤΤ: Στα 543,7 εκ. οι ζηµιές µετά από φόρους & PSI Στα 543,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζηµιές µετά από φόρους και συµπεριλαµβανοµένου του αρχικού PSI, για το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο στο εννεάµηνο Η οργανική κερδοφορία αυξήθηκε κατά 8,3%, στα 136,3 εκατ. Ευρώ, από 125,8 εκατ. Ευρώ, κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2010 και αντίστοιχα τα καθαρά έσοδα από τόκους κατά 5,9%, στα 298,7 εκατ. Ευρώ, από 282,1 εκατ. Ευρώ, κατά την αντίστοιχη περίοδο του Η Ζηµία προ φόρων και προ PSI, ανήλθε σε 79,2 εκατ. Ευρώ, κυρίως λόγω των αυξηµένων προβλέψεων αποµείωσης των δανείων (134,9 εκατ. Ευρώ), ενώ µετά από φόρους και συµπεριλαµβανοµένου του αρχικού PSI (της 21ης Ιουλίου 2011), η ζηµία ανήλθε για το Α

5 εννεάµηνο του 2011 στα 543,7 εκατ. Ευρώ. Αναφορικά µε την T BANK οι ζηµίες µετά από φόρους & δικαιώµατα µειοψηφίας µετά την αποµείωση των ΟΕ αυξήθηκαν σε 78,4 εκ. στο εννεάµηνο Attica Bank: Κέρδη 15,3 εκατ. προ PSI Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ύψους 15,3 εκατ. ευρώ εµφάνισε η Attica Bank στο εννεάµηνο, µε το καθαρό αποτέλεσµα να εµφανίζεται ζηµιογόνο λόγω του PSI αλλά των αυξηµένων προβλέψεων (ζηµία ύψους 85,7 εκατ. ευρώ). Η τράπεζα εµφανίζει είκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας 15,9% και δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Tier I) 13,9%. Ο είκτης Κάλυψης ανείων σε καθυστέρηση από προβλέψεις ανέρχεται στο 47,6% ενώ τα ίδια κεφάλαια διαµορφώνονται στα 413,5 εκ. ευρώ. ΕΥ ΑΠ: Αύξηση κερδών 75% στο εννεάµηνο Στο ποσό των 27,264 εκατ. ευρώ διαµορφώθηκαν στο εννεάµηνο του 2011 τα µετά από φόρους κέρδη της ΕΥ ΑΠ Α.Ε., παρουσιάζοντας αύξηση 75% σε σύγκριση µε το περυσινό εννεάµηνο, οπότε είχαν διαµορφωθεί στα 15,579 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) σε 67,419 εκατ. ευρώ, έναντι 48,144 εκατ. ευρώ πέρυσι (αύξηση 40,04%). Ο κύκλος εργασιών της ΕΥ ΑΠ στο εννεάµηνο του 2011 διαµορφώθηκε σε 271,659 εκατ. ευρώ, έναντι 288,451 εκατ. ευρώ του περυσινού εννεάµηνου (µείωση περίπου 5,82%). Μηχανική: ιεύρυνση ζηµιών στον όµιλο το 9µηνο Σε επίπεδο Οµίλου, οι ενοποιηµένες ζηµίες, µετά από φόρους, αµοιβές Σ, και διαφορές φορολογικού ελέγχου, και µετά την αφαίρεση δικαιωµάτων µειοψηφίας, διαµορφώθηκαν σε 61,44 εκατ. το Εννεάµηνο του 2011 έναντι ζηµιών 22,04 εκατ. το αντίστοιχο διάστηµα του Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών κατά το Εννεάµηνο του 2011 διαµορφώθηκε σε 12,46 εκατ. έναντι 63,62 εκατ. κατά το αντίστοιχο διάστηµα του 2010, µειωµένος κατά 80,42%. Σαράντης: Κέρδη 5,68 εκατ. το 9Μ Καθαρά κέρδη 5,68 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε το εννεάµηνο η Σαράντης, µειωµένα κατά 4,81% σε σχέση µε το αντίστοιχο περυσινό διάστηµα. Οι ενοποιηµένες πωλήσεις από τις συνεχιζόµενες δραστηριότητες του Οµίλου αυξήθηκαν κατά 3,02% στα 163,46 εκατ. ευρώ. ΗΟL: Περιορισµός ζηµιών και αύξηση EBITDA Ζηµιές προ φόρων ύψους 14,5 εκατ. ευρώ εµφάνισε στο εννεάµηνο η Hellas On Line, σηµαντικά περιορισµένα σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (-52,9 εκατ.). Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 48,4 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 27,1% µε το περιθώριο να φτάνει στο 28%. Στα 172,8 εκατ. ανήλθαν τα συνολικά ενοποιηµένα έσοδα της εταιρίας, σηµειώνοντας αύξηση 11,9% σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Καύσιµα και κρίση επηρέασαν τα µεγέθη της Minoan O κύκλος εργασιών της Minoan Lines το εννεάµηνο του 2011 διαµορφώθηκε σε 157,4 εκατ., ενώ το λειτουργικό αποτέλεσµα (EBITDA) ανήλθε σε -2,6 εκατ.. Τα καθαρά αποτελέσµατα της Minoan Lines µετά από φόρους το εννεάµηνο του 2011 διαµορφώθηκαν σε -22,3 εκατ.. Σε επίπεδο οµίλου, το εννεάµηνο του 2011, ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε σε 157,5 εκατ., ενώ τόσο η λειτουργική κερδοφορία (ΕBITDA) όσο και τα καθαρά αποτελέσµατα διαµορφώθηκαν στα ίδια επίπεδα µε αυτά της µητρικής εταιρείας. Πηγή: Euro2day

6 Ηµερολόγιο Μετόχου Τρ. Κύπρου: AMK, µε αναλογία 1ν/3π και τιµή διάθεσης 1 και µια δωρεάν µετοχή για κάθε 1ν. Μετατροπή ΜΑΕΚ σε Υποχρεωτικά Μετατρέψιµα Οµόλογα (ΥΜΟ), 8 ηµερών και µετατροπή σε µετοχές µε αναλογία 1ν/1ΥΜΟ και µια δωρεάν µετοχή για κάθε 3ν. Attica Συµµετοχών: ΑΜΚ µε καταβολή µετρητών, µε αναλογία 17ν/40π και τιµή διάθεσης 0,30. JUMBO: Επιστροφή Κεφαλαίου 0,21/µετοχή. Ηµεροµηνία Αποκοπής: 23/12/2011, Ηµεροµηνία Καταβολής 03/01/2012. QUEST Συµµετοχών: Επιστροφή Κεφαλαίου 0,10/µετοχή. Ηµεροµηνία Αποκοπής:, Ηµεροµηνία Καταβολής 08/12/2011. ΤΤ-ΤΒΑΝΚ: Πρόταση Συγχώνευσης από.σ. µε απορρόφηση T-Bank από ΤΤ µε προτεινόµενη σχέση 1 µετοχή ΤΤ για κάθε 50 της T-Bank. Alpha-Eurobank: Συγχώνευση µε απορρόφηση της Eurobank από την Alpha µε ανταλλαγή 5 µετοχών της Alpha για κάθε 7 της Eurobank. Alpha Trust Ανδροµέδα: Επιστροφή Κεφαλαίου 1/µετοχή. Ηµεροµηνία Καταβολής α δόσης 0,65, 01/12/2011. Κανάκης: Επιστροφή Κεφαλαίου 0,08/µετοχή. Από σήµερα και µετά την µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, οι µετοχές της εταιρίας «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (GRS ) είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α. µε νέα ονοµαστική αξία 0,30 (από 0,83) ανά µετοχή. Σήµερα,, σύµφωνα µε την αριθ. 57/ Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πρόκειται να εκποιηθούν (ΚΟ) µετοχές, της εταιρίας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ANE» (GRS ). Ως τιµή εκκίνησης για την εκποίηση των µετοχών ορίζεται η τιµή της αµέσως προηγούµενης τιµής κλεισίµατος των µετοχών σε απόκλιση κατά ποσοστό µείον τέσσερα τοις εκατό (-4%). Από και µετά την µείωση του Μ.Κ., οι µετοχές της εταιρίας «QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (GRS ) είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α. µε νέα ονοµαστική αξία µετοχής 0,60 και χωρίς το δικαίωµα συµµετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού 0,10 ανά µετοχή στους µετόχους της εταιρίας µε καταβολή µετρητών. Από, εισάγονται προς διαπραγµάτευση Χ.Α. α) οι νέες (ΚΑ) µετοχές της εταιρίας «ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.» (GRS ) που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών καθώς και β) οι νέες (ΚΑ) µετοχές που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρίας, µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων, σε τιµή διάθεσης µετοχής 1,00. Από την ίδια ηµεροµηνία, το νέο σύνολο εισηγµένων µετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. ανέρχεται σε (ΚΑ) µετοχές.

7 Οικονοµικό Ηµερολόγιο

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/5/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 814,06 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 3,11%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 30,02 εκατ. εκ των οποίων 0,70 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 12/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 12/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο τέλος για το Χ.Α. σε µια συνεδρίαση µε συνεχείς εναλλαγές προσήµου. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 801,99 µονάδες σηµειώνοντας κέρδη 0,92%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγµένες Τράπεζες. Χρήση 2008. Συνοπτική παρουσίαση χρηµατοοικονοµικής κατάστασης

Eισηγµένες Τράπεζες. Χρήση 2008. Συνοπτική παρουσίαση χρηµατοοικονοµικής κατάστασης Eισηγµένες Τράπεζες Χρήση 2008 Συνοπτική παρουσίαση χρηµατοοικονοµικής κατάστασης Ιούλιος 2009 Οµάδα εργασίας Για την πραγµατοποίηση της έρευνας, εργάστηκε οµάδα στελεχών της Grant Thornton εξειδικευµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Μάρτιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 959,85 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,54%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 75,38 εκατ. εκ των οποίων 5,32 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 Δηλώσεις Διοίκησης Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 «Το 2013 ήταν το 6 ο συνεχόμενο έτος ύφεσης για την ελληνική οικονομία και όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Α) ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑ WEEK ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΔΕΗ, MIG, ΕΥΔΑΠ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΠΛΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΟΠΑΠ, ΜΕΤΚΑ

ΧΡΗΜΑ WEEK ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΔΕΗ, MIG, ΕΥΔΑΠ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΠΛΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΟΠΑΠ, ΜΕΤΚΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ τ.414 / ΤΡΙΤΗ 02.04.2012 4 9 10 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΤΖΙΡΟΥ ΕΦΕΡΑΝ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Η χώρα κινείται ήδη σε προεκλογικούς ρυθμούς, ενώ αβέβαιο είναι το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 1 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 Θετική λειτουργική κερδοφορία EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : κέρδη 11,8εκ έναντι ζημιών 5,8εκ το Α Εξάμηνο 2013 Οι συγκρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Αξιοσημείωτη επίδοση στη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment - CA ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν.3556/2007) Αθήναι 16 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου..................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 954,69 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 4,20%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,90 εκατ. εκ των οποίων 4,39 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ. Συνοπτικά, τα πλεονεκτήµατα της ΑΒ σε σχέση µε το peer group:

ΣΥΝΟΨΗ. Συνοπτικά, τα πλεονεκτήµατα της ΑΒ σε σχέση µε το peer group: ΣΣΧΧΕΕΤΤΙ ΙΚΚΗ ΑΑΠΟΤΤΙ ΙΜΗΣΣΗ: Η :: ΑΑLLPPHAA H BBAANKK (ΑΑΒΒ) ( ) Ηµεροµηνία: 6 Μαΐου 2004 ΤΤµµήήµµαα ΈΈρρεευυννααςς & ΑΑννάάλλυυσσηηςς - ΑΑννααλλυυττήήςς: :: Πάάννοοςς ΑΑλλεεξξόόπποουυλλοοςς ΣΥΝΟΨΗ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα