LIFE09 ENV/GR/ Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LIFE09 ENV/GR/000297. Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report)"

Transcript

1 LIFE09 ENV/GR/ Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων CARBONTOUR Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report) Αύγουστος 2014

2

3 LIFE09 ENV/GR/0297 CARBONTOUR < Strategic Planning Towards Carbon Neutrality in Tourism Accommodation Sector > Beneficiaries Region of North Aegean (RNA) National Technical University of Athens (NTUA) Energy Environment Local Development SA (EPTA) Cyprus Hotel Association (CHA) Aeolian Village S.A. (AEOVI) Mayfair Hotel LTD (MAF) Acknowledgements The CARBONTOUR team would like to acknowledge the European financial instrument for the Environment (LIFE+) for the financial support.

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ CARBONTOUR ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ... 5

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ (LAYMAN'S REPORT) του έργου CARBONTOUR με τίτλο: Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων. Το έργο CARBONTOUR (LIFE09/ENV/GR/000297) υλοποιήθηκε στο Βόρειο Αιγαίο, Ελλάδα και στην Κύπρο με συνολική διάρκεια είκοσι οκτώ (28) μηνών (ημ/νία έναρξης: 1/9/2010, ημ/νία λήξης: 31/12/2012), και συνολικό προϋπολογισμό ,00 (50% χρηματοδότηση ΕΕ). Οι εταίροι του έργου CARBONTOUR ήταν: Συντονιστής εταίρος: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΒΑ). Εταίροι: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), EΠTA Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων (EPTA), Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), Mayfair Hotel και Aeolian Village. 2. ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σκοπός του έργου CARBONTOUR ήταν η αξιολόγηση και μείωση της συνεισφοράς του τουριστικού τομέα στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής: αναπτύσσοντας ένα ισχυρό λογισμικό εργαλείο αποτυπώματος άνθρακα για τον προσδιορισμό και την ποσοτικοποίηση των συνολικών εκπομπών ισοδύναμου CO 2 των τουριστικών καταλυμάτων, δημιουργώντας έναν οδηγό με κατάλληλα μέτρα μετριασμού με αποτέλεσμα λιγότερες εκπομπές ισοδύναμου CO 2, και διαμορφώνοντας μια στρατηγική προσέγγισης για την αντιστάθμιση των εκπομπών CO 2 (CO 2 offset) και την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου του άνθρακα (carbon neutrality) στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων, η οποία παρέχει όλες τις απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές. Επιπλέον στόχος του έργου ήταν η ευαισθητοποίηση των τουριστών σε θέματα που σχετίζονται με τον βιώσιμο τρόπο σκέψης και τον ρόλο τους στη μείωση αποτυπώματος άνθρακα των τουριστικών καταλυμάτων. Εκτιμάται ότι η παγκόσμια τουριστική βιομηχανία (συμπεριλαμβανομένου του εγχώριου τουρισμού) ευθύνεται για την παραγωγή περίπου μεγατόνων (Μtn) εκπομπών ισοδύναμου CO 2, ποσό που αντιστοιχεί στο 5% των παραγόμενων εκπομπών παγκοσμίως, καθιστώντας τον τουρισμό μία πολύ ρυπογόνο δραστηριότητα (2005). Οι τουριστικοί τομείς που συνεισφέρουν κατά κύριο λόγο στις εκπομπές ισοδύναμου CO 2 είναι οι μεταφορές, οι κτιριακές μονάδες και άλλες δραστηριότητες αναψυχής. Ειδικότερα 40% αποδίδεται στις αέριες μεταφορές, 32% στις οδικές μεταφορές, 3% σε άλλες μεταφορές, 4% σε άλλες τουριστικές δραστηριότητες, και 21% στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων, ο οποίος αποτελεί και τον τομέα στόχο του έργου CARBONTOUR. Κατά την περίοδο , οι μέσες εκπομπές CO 2 από τα τουριστικά καταλύματα στην Ελλάδα εκτιμήθηκαν ότι είναι ίσες με 3,731 κιλοτόνους (kt) ισοδύναμου CO 2 ετησίως, 115,7 kt από τους οποίους παρήχθησαν στο Βόρειο Αιγαίο. Στην Κύπρο, η εκτιμώμενη ποσότητα συνολικών εκπομπών από τον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων, κατά την περίοδο , ισούται με 500 κιλοτόνους (kt) ισοδύναμου CO 2 ετησίως. Στην Ελλάδα η συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας λόγω τουρισμού, ισούται περίπου με MWh/έτος. Στην Κύπρο ισούται περίπου με MWh/έτος. LIFE09/ENV/GR/ Σελίδα 1

6 3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Οι ακόλουθες δράσεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου: ΔΡΑΣΗ 1: Ανάλυση & καταγραφή του κλάδου των τουριστικών καταλυμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη στο Βόρειο Αιγαίο και την Κύπρο. Δημιουργία ενός καταλόγου τουριστικών καταλυμάτων με σκοπό την αναγνώριση και επιλογή των μονάδων που θα συμμετέχουν, με βάση τους δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης που θα αναπτυχθούν αργότερα. ΔΡΑΣΗ 2: Ανάπτυξη κατάλληλου λογισμικού για την αξιολόγηση και τον ποσοτικό προσδιορισμό του αποτυπώματος άνθρακα των τουριστικών καταλυμάτων Προσδιορισμός και αξιολόγηση των πηγών εκπομπών ισοδύναμου CO 2. Ανάπτυξη κατάλληλου λογισμικού εργαλείου για τον προσδιορισμό και την ποσοτικοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα των τουριστικών καταλυμάτων. ΔΡΑΣΗ 3: Επίδειξη και βελτιστοποίηση του λογισμικού για το αποτύπωμα άνθρακα Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και βελτιστοποίηση του μοντέλου. Δημιουργία εγχειριδίου χρήσης του λογισμικού. Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εργαστηρίων με στόχο τους ιδιοκτήτες και διευθυντές των ξενοδοχείων. ΔΡΑΣΗ 4: Εφαρμογή του λογισμικού σε μεγάλη κλίμακα Διοργάνωση ευρείας ενημερωτικής καμπάνιας. Εφαρμογή του λογισμικού σε μεγάλη κλίμακα για τη συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων. ΔΡΑΣΗ 5: Στρατηγικές και μέτρα για την αντιστάθμιση του αποτυπώματος του άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για την αντιστάθμιση του CO 2 στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων. Μελέτες περιπτώσεων δυνητικών μέτρων μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα των συμμετεχόντων τουριστικών καταλυμάτων ΔΡΑΣΗ 6: Δραστηριότητες διάχυσης Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Προώθηση του τουριστικά αειφόρου τρόπου σκέψης. LIFE09/ENV/GR/ Σελίδα 2

7 4. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ CARBONTOUR ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκαν τα εξής: Το εργαλείο CARBONTOUR, ένα ισχυρό λογισμικό για το αποτύπωμα άνθρακα Ένας λεπτομερής Οδηγός, που περιλαμβάνει μέτρα και πρακτικές μετριασμού, καθώς και κατάλληλες στρατηγικές μείωσης των εκπομπών CO 2, με στόχο τον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων και τους τουρίστες. A. Το εργαλείο CARBONTOUR ήταν το βασικό εργαλείο στην αξιολόγηση των ισοδύναμων εκπομπών CO 2 που προκύπτουν από τη λειτουργία και συντήρηση των τουριστικών καταλυμάτων, όπως (i) οι ενεργοβόρες δραστηριότητες, (ii) οι πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων, και (iii) οι πρακτικές επεξεργασίας νερού και λυμάτων. Το λογισμικό εργαλείο βασίστηκε σε μεθοδολογίες EN ISO και δεδομένα που συλλέχθηκαν από ενεργειακές βάσεις δεδομένων, με σκοπό να αναγνωριστούν, να αξιολογηθούν και να μοντελοποιηθούν οι κατηγορίες ενεργοβόρων πηγών που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συμπεριφορά του χρήστη. Το εργαλείο CARBONTOUR μπορεί να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες και διευθυντές ξενοδοχείων να ποσοτικοποιήσουν και να παρακολουθήσουν τις ισοδύναμες εκπομπές CO 2 που προέρχονται από το κατάλυμα, με απλό και αποτελεσματικό τρόπο Εικόνες 1 & 2: Εισαγωγική και κύρια οθόνη λογισμικού εργαλείου 4 5 Εικόνες 3-5: Αποτελέσματα εργαλείου Carbontour - εκπομπές CO 2 ανά κλάδο(3), κατανομή εκπομπών CO 2 ανά κλάδο (4) και κανονικοποιημένη κατανομή πρωτογενούς ενέργειας (5). LIFE09/ENV/GR/ Σελίδα 3

8 Εκτός από το λογισμικό, ένας λεπτομερής Οδηγός αναπτύχθηκε, παρουσιάζοντας ποικίλα μέτρα μετριασμού του CO 2 που θα μπορούσαν να αυξήσουν το δυναμικό μείωσης εκπομπών με ένα περιβαλλοντικά ωφέλιμο, οικονομικά αποτελεσματικά και κοινωνικά αποδεκτό τρόπο. Συνδυάζοντας το εργαλείο και τον οδηγό, κάθε επιχείρηση διαμονής είναι σε θέση να αξιολογήσει διάφορα σενάρια με τα μέτρα μείωσης των εκπομπών CO 2, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και τους οικονομικούς περιορισμούς, προκειμένου να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν το πιο αποτελεσματικό σχέδιο δράσης. 5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Κατά τη διάρκεια του CARBONTOUR, τα ακόλουθα εφαρμόστηκαν αποτελεσματικά: Α. Ανάπτυξη ενός ισχυρού και καινοτόμου λογισμικού εργαλείου το οποίο δύναται να ποσοτικοποιήσει και αν αξιολογήσει τις σιοδύναμες εκπομπές CO 2 που προέρχονται από τις διάφορες δραστηριότητες των τουριστικών καταλυμάτων. Η ανάπτυξη βασίστηκε σε 15 ελέγχους και δεδομένα από 80 ξενοδοχεία του Βορείου Αιγαίου και της Κύπρου. Β. Ανάπτυξη 90 δεικτών για τη συγκριτική αξιολόγηση για τους διάφορους συνδυασμούς των τομέων (π.χ. ψύξη χώρου, θέρμανση χώρου, παραγωγή ζεστού νερού κτλ.) και κατηγοριών αξιολόγησης, τόσος την Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Γ. Οργάνωση και εφαρμογή 7 εκπαιδευτικών σεμιναρίων, με στόχο του διευθυντές, τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να εφαρμοστούν και να επιδειχτούν οι δυνατότητες του λογισμικού εργαλείου που αναπτύχθηκε, να εκπαιδευτούν οι αρμόδιοι διευθυντές ώστε αν ερμηνεύσουν και να κατανοήσουν τα αποτελέσματα και να παρουσιάσουν τα γενικά αποτελέσματα που υπολογίστηκαν από το εργαλείο. Εικόνες 6-7: Εξώφυλλο και αφίσα από τον οδηγό, με στόχο τους τουρίστες. Η εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Για παράδειγμα, σε δύο μελέτες περιπτώσεων, τα προτεινόμενα μέτρα επέφεραν 25% μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τη χρήση κλιματιστικών. Δ. Οργάνωση και υλοποίηση μιας ευρείας ενημερωτικής καμπάνιας με στόχο τους τουρίστες. Οι εκστρατείες περιελάμβαναν ποικίλες δραστηριότητες διάχυσης, όπως ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες, εκδηλώσεις κτλ. Το εργαλείο CARBONTOUR, οι οδηγοί και το ενημερωτικό υλικό είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη διεύθυνση: uest.ntua.gr/carbontour LIFE09/ENV/GR/ Σελίδα 4

9 6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ Η χρήση και η εφαρμογή του εργαλείου και των οδηγών CARBONTOUR, μπορεί να οδηγήσει σε μία πληθώρα περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών οφελών. Τα κύρια πλεονεκτήματα είναι: Περιβαλλοντικά Οφέλη Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης και εκπομπών CO 2 από τον τουριστικό κλάδο. Υποθέτοντας ότι στα επόμενα 5 χρόνια, το 5% των τουριστικών καταλυμάτων θα υιοθετήσουν συγκεκριμένα μέτρα υπό την καθοδήγηση του CARBONTOUR, η συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας θα μπορούσε να φτάσει τις MWh/έτος στην Κύπρο και MWh/έτος στην Ελλάδα. Με αυτό το δεδομένο, η σχετική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου εκτιμάται ίση με t CO 2 /έτος στην Ελλάδα και t CO 2 /έτος στην Κύπρο. Το προαναφερθέν ποσοστό (5%), θα μπορούσε σταδιακά να φθάσει στο 20% μέχρι το 2020! Εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Βελτιστοποίηση του τοπικού περιβάλλοντος και συνεπώς της τουριστικής εμπειρίας. Κοινωνικο-Οικονομικά Οφέλη Σημαντική μείωση κόστους των καταλυμάτων, εφαρμόζοντας μέτρα για: 1. τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης 2. τη μείωση της κατανάλωσης νερού 3. τη σωστή διαχείριση των στερεών αποβλήτων και λυμάτων. Βελτιστοποίηση της τουριστικής εμπειρίας, μπορεί να οδηγήσεισε αύξηση των τουριστικών αφίξεων και κατά συνέπεια αύξηση των καθαρών εσόδων και κερδών. Ενδυνάμωση της κοινωνικής ευθύνης, του περιβαλλοντικού προφίλ και της ανταγωνιστικότητας που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη. Τέλος, όλα τα περιβαλλοντικά οφέλη μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση της ποιότητας της υγείας και σε καλύτερη ποιότητα ζωής. Έρευνα του 2012 του Ευρωβαρόμετρου έδειξε ότι το 75% των ΜΜΕ στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων δεν εφαρμόζουν κάποιο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ΜΜΕ χρειάζονται, μεταξύ άλλων 'συμβουλές σχετικά με τη χρήση ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας(15%); 'προσιτούς ενεργειακούς ελέγχους' (12%) και 'εργαλεία αξιολόγησης' (12%). Το εργαλείο CARBONTOUR μπορεί να προσφέρει όλα αυτά με μηδενικό κόστος, και ως εκ τούτου να οδηγήσει σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και να βοηθήσει τις ΜΜΕ να αναπτυχθούν με βιώσιμο τρόπο. LIFE09/ENV/GR/ Σελίδα 5

10 Το έργο Carbontour υλοποιήθηκε στο Βόρειο Αιγαίο, Ελλάδα και στην Κύπρο. Στοιχεία επικοινωνίας Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Συντονιστής εταίρος) Κουντουριώτη 77, Λέσβος, Ελλάδα Τηλ: Fax: Web site:www.ptaba.gr, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών, Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Ηρώων Πολυτεχνείου 9, , Ζωγράφου, Ελλάδα Tηλ: , , Fax: Web site:www.uest.gr,

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

CARBONTOUR. Strategic Planning Towards Carbon Neutrality in Tourism Accommodation Sector

CARBONTOUR. Strategic Planning Towards Carbon Neutrality in Tourism Accommodation Sector LIFE09 ENV/GR/000297 Strategic Planning Towards Carbon Neutrality in Tourism Accommodation Sector CARBONTOUR Deliverable 3.3: Carbon footprint software tool operational manual (in Greek) February 2012

Διαβάστε περισσότερα

Β ό λ ο ς Τοπικό σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή 2010-2020

Β ό λ ο ς Τοπικό σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή 2010-2020 Βόλος Τοπιικό σχέδιιο δράσης γιια την κλιιματιική αλλαγή 2010-2020 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 Περίληψη σχεδίου... 6 Κεφάλαιο 1 ο : Οι κλιματικές αλλαγές... 12 Κεφάλαιο 2 ο : Το αποτύπωμα άνθρακα του Βόλου...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα SAVE. DABASI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No. 1. Σεπτέμβριος 2003

Πρόγραμμα SAVE. DABASI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No. 1. Σεπτέμβριος 2003 Πρόγραμμα SAVE Προώθηση σττο διιαδίίκττυο ττηςς εεξξοιικοννόμησηςς εεννέέργγεειιαςς από ττιιςς εεγγκαττασττάσεειιςς συμπαραγγωγγήςς -- Βάση δεεδομέέννωνν καιι αξξιιολόγγηση DABASI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Κλιματική Αλλαγή KAI Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Κλιματική Αλλαγή και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Πρόγραμμα Life+ «climabiz» (LIFE08 ENV/GR/000552) ΑΘΗΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

CITY_SEC: ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 2020

CITY_SEC: ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 2020 CITY_SEC: ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 2020 COORDINATOR 2 ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 2020 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 04/05 ΤΟ ΕΡΓΟ CITY_SEC 06/07 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου Energy for Mayors Tα κυριότερα σημεία του έργου ENERGY FOR MAYORS Ενδυνάμωση της ικανότητας των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων για μεγιστοποίηση της υποστήριξής τους προς Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Η παρουσία μας Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος του Ομίλου Lafarge, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στην Ελλάδα, με περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Δεκέμβριος 2007 Πρόλογος Το προσχέδιο του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας 1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας Sustainable Energy Action Plan (SEAP) Μάρτιος 2014 Έχει εγκριθεί με την 84/2014 απόφαση ΔΣ 2 Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2010

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2010 Τηλ:22510 37737 47370 Fax:22510 27589 2010 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ EMAS EL000094 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΓΙΑΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής

ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής 2012 ISSN 1831-0826 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO Ειδική έκθεση αριθ. 21 Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής EL Ειδική έκθεση αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 Κ ΥΠΡΙΑΚΗ Δ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΣΜΟΥ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Μ ΕΛΕΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 0 0 0 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ... 12 Α. Σ Υ Ν Ο Ψ Η... 14 Β. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η... 18 B.1. Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία το «Σύμφωνο των Δημάρχων»... 19 B.2. Οι απαιτήσεις του Σ.Δ.Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια Δήμου Τανάγρας

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια Δήμου Τανάγρας Σχηματάρι, 2014 Στις 5 Μαρτίου 2013, ο Δήμαρχος Ευάγγελος Γεωργίου, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου,υπέγραψε το έντυπο προσχώρησης του στο «Σύμφωνο των Δημάρχων»(Covenant of Mayors).

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΤΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Περιεχόμενα 2: Τα δάση της Μεσογείου 4: Τι είναι η βιομάζα; 5: Παρουσίαση του έργου 6: Αύξηση της ευαισθητοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για Διοργανωτές και Πωλητές Οργανωμένων Ταξιδιών Σημείωμα εκδότη Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης αναπτύχθηκε με την υποστήριξη των ακόλουθων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Σ.Δ.Α.Ε. Περιεχόμενα Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η... 5 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1... 6 «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»... 6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση. Προγραμματισμός Δράσεων 2010. Πεπραγμένα 2009

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση. Προγραμματισμός Δράσεων 2010. Πεπραγμένα 2009 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένα 2009 Προγραμματισμός Δράσεων 2010 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ 2009 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ενότητα 1.1 2 Ενότητα 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια με χρήση της Πολυκριτήριας Ανάλυσης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια με χρήση της Πολυκριτήριας Ανάλυσης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008. Πεπραγμένα 2008. Προγραμματισμός Δράσεων 2009. Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008. Πεπραγμένα 2008. Προγραμματισμός Δράσεων 2009. Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Πεπραγμένα 2008 Προγραμματισμός Δράσεων 2009 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Μάρτιος-Απρίλιος 2014

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Μάρτιος-Απρίλιος 2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ MER MARKETING AND GOVERNING INNOVATIVE INDUSTRIAL AREAS Πραγματοποιήθηκε στο Φάρο της Πορτογαλίας στις 31 και 1 Απριλίου 2014, η δεύτερη συνάντηση του έργου MER Marketing and governing

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013 CCI 2007 CB 163 PO 058 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Περίληψη Προγράμματος 1.2

Διαβάστε περισσότερα