Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων CARBONTOUR

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων CARBONTOUR"

Transcript

1 LIFE09 ENV/GR/ Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων CARBONTOUR ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.1: Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη στο Βόρειο Αιγαίο και την Κύπρο Προσδιορισμός των επιλέξιμων τουριστικών καταλυμάτων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Νοέμβριος 2012 (3η έκδοση) CARBONTOUR LIFE09 ENV/GR/ Page 1 of 10

2

3 Η παρούσα έκθεση αναλύει την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη στις δύο χώρες υλοποίησης του έργου CARBONTOUR: την Ελλάδα (με ιδιαίτερη έμφαση στο Βόρειο Αιγαίο) και την Κύπρο. Και στις δύο χώρες, η «τουριστική βιομηχανία» αποτελεί ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς τομείς, συνεισφέροντας στην οικονομική ανάπτυξη, την εισροή κεφαλαίων και την τόνωση της απασχόλησης. Έτσι, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 21 η θέση και η Κύπρος στην 35 η θέση παγκοσμίως, με κριτήριο το μέγεθος της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας. Σε δεύτερο επίπεδο, ο τουρισμός δρα πολλαπλασιαστικά σε όλους τους άλλους τομείς της οικονομίας πρωτογενή τομέα, μεταποίηση και υπηρεσίες. Συνολικά, στην Ελλάδα, ο τομέας του «Τουρισμού και Ταξιδιών», εκτιμάται ότι το 2005 συνεισέφερε άμεσα 13,4 δις ευρώ ή το 7,6% του ΑΕΠ και θέσεις εργασίας. Έμμεσα, εκτιμάται ότι συνεισέφερε 29,7 δις ευρώ ή το 16,9% του ΑΕΠ και θέσεις εργασίας. Στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου εκτιμάται ότι αντιστοιχεί ένα 2-3% αυτής της οικονομικής δραστηριότητας. Αντίστοιχα, στην Κύπρο, ο τομέας του «Τουρισμού και Ταξιδιών», εκτιμάται ότι το 2005 συνεισέφερε άμεσα 1,4 δις ευρώ ή το 10,2% του ΑΕΠ και θέσεις εργασίας. Έμμεσα, εκτιμάται ότι συνεισέφερε 3,1 δις ευρώ ή το 22,7% του ΑΕΠ και θέσεις εργασίας. Ένα πρόβλημα που αναγνωρίζεται στις δύο χώρες είναι η στασιμότητα του τουριστικού προϊόντος και η ανάγκη εκτενών μεταρρυθμίσεων προκειμένου να υπάρξει εκ νέου ανάπτυξη, ειδικά σε ένα γεωγραφικό περιβάλλον (Ανατολική Μεσόγειος) που γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικό. Στην έκθεση δίνεται ιδιαίτερη σημασία στον τομέα των «τουριστικών καταλυμάτων» και της οικονομίας τους καθώς αποτελούν το αντικείμενο του έργου CARBONTOUR. Στο Βόρειο Αιγαίο, λειτουργούν κυρίως μικρές και μεσαίες μονάδες 1, 2, 3 και 4 αστέρων. Η νομαρχία Σάμου έχει την μεγαλύτερη συγκέντρωση μονάδων ενώ ακολουθεί η Λέσβος και τέλος η Χίος. Από το 2005 έως το 2009, κατά μέσο όρο, κατεγράφησαν διανυκτερεύσεις ετησίως στις μονάδες του Βορείου Αιγαίου. Στην Κύπρο λειτουργούν περισσότερες και μεγαλύτερες, κατά μέσο όρο, μονάδες ενώ οι συνολικές ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα είναι σχεδόν δεκαπλάσιες σε αριθμό από ότι στο Βόρειο Αιγαίο. Τα στοιχεία που παρατίθενται και τα επιμέρους συμπεράσματα των παραγράφων της έκθεσης αλλά και της βιβλιογραφίας οδηγούν στην σύνταξη ενός πίνακα SWOT για κάθε περιοχή υλοποίησης του έργου. Από τους πίνακες SWOT φαίνεται ότι η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της αποτελούν μία σημαντική απειλή για το μέλλον του τουρισμού στις δύο περιοχές υλοποίησης. Σε αυτό το πλαίσιο, αναγνωρίζονται από την ανάλυση SWOT οι «απειλές» και τα «αδύναμα σημεία» στην αντιμετώπιση των οποίων το έργο CARBONTOUR θα συνεισφέρει. Πιο συγκεκριμένα, για το Βόρειο Αιγαίο διακρίνονται ως πιο σημαντικοί τρεις άξονες δράσης: 1. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 2. Νέες επενδύσεις σε υποδομές 3. Ανάπτυξη ενός περιβαλλοντικά φιλικού τουρισμού CARBONTOUR LIFE09 ENV/GR/ Σελίδα 3 από 10

4 Το έργο CARBONTOUR θα βοηθήσει στον τρίτο άξονα δράσης μέσω της μείωσης των εκπομπών CO2 από τον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων. Για την Κύπρο, η ανάλυση SWOT διακρίνει επίσης τρεις σημαντικούς άξονες δράσης: 1. Την δημιουργία ενός ξεχωριστού τουριστικού προορισμού 2. Νέες επενδύσεις σε υποδομές 3. Ανάπτυξη ενός περιβαλλοντικά φιλικού τουρισμού Το έργο CARBONTOUR θα βοηθήσει, επίσης, στον τρίτο άξονα δράσης μέσω της μείωσης των εκπομπών CO2 από τον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων. Για να φανεί η σημασία του έργου CARBONTOUR αλλά και των δράσεων και έργων που σχετίζονται με έναν αειφόρο τουρισμό, πρέπει να υπολογιστεί η αμφίδρομη σχέση μεταξύ της τουριστικής βιομηχανίας και της κλιματικής αλλαγής. Στο ένα σκέλος, με τη βοήθεια της μεθοδολογίας που έχει αναπτύξει ο UNWTO μπορούν να εκτιμηθούν οι συνολικές εκπομπές CO2 από τις τουριστικές δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ετήσιες εκπομπές από τις μετακινήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος εκτιμώνται σε 980 Mt CO2, από τα τουριστικά καταλύματα σε 274 Mt CO2 και από τις υπόλοιπες τουριστικές δραστηριότητες σε 48 Mt CO2. Σε τοπικό επίπεδο, οι εκπομπές CO2 από τα τουριστικά καταλύματα, που είναι το αντικείμενο το έργου CARBONTOUR, στο Βόρειο Αιγαίο εκτιμούνται σε 116 kt ετησίως και στην Κύπρο σε 500 kt. Στο δεύτερο σκέλος της σχέσης τουριστικής βιομηχανίας και κλιματικής αλλαγής, πρέπει να γίνει μία εκτίμηση των επιπτώσεων που θα έχει η κλιματική αλλαγή στον τουρισμό και τα τουριστικά καταλύματα. Με τη χρήση αποτελεσμάτων από μοντέλα πρόβλεψης της κλιματικής αλλαγής, μπορούν να περιγραφούν οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο κλίμα των περιοχών υλοποίησης αλλά και το τι συνεπάγονται αυτές οι αλλαγές σε βασικές ενεργειακές καταναλώσεις των τουριστικών καταλυμάτων όπως η θέρμανση και η ψύξη των κλειστών χώρων. Η χρήση τέτοιων εργαλείων μπορεί να βοηθήσει και στην καλύτερη διατύπωση των τρόπων και μεθόδων με τους οποίους το έργο CARBONTOUR θα μπορέσει να βοηθήσει, αφενός στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των τουριστικών καταλυμάτων, και, αφετέρου, στην προσαρμογή τους στις αναμενόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τελικά, εκτιμάται ότι, με τη βοήθεια του έργου CARBONTOUR τα τουριστικά καταλύματα θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στις προσπάθειες μείωσης των εκπομπών άνθρακα κατά 149, kt CO2 (στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας) ή κατά 4,6 46,3 kt CO2 (στην περιοχή του Βόρειου Αιγαίου) και κατά kt CO2 (στην Κύπρο). Προκειμένου να δρομολογηθούν και επιτευχθούν οι στόχοι μείωσης και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, το πρώτο μέρος της έκθεσης κλείνει με την παράθεση των ευρωπαϊκών και εθνικών (Ελλάδα και Κύπρος) πολιτικών και στρατηγικών μείωσης των εκπομπών άνθρακα και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή που σχετίζονται με τον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων καθώς και των πρωτοβουλιών για την προώθηση της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης στις δύο χώρες. Ως συμπέρασμα, ο τομέας του τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει θετικές προοπτικές αρκεί να αντιμετωπιστούν μια σειρά προκλήσεων που, ανάμεσα στα άλλα, περιλαμβάνουν τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή και την υποβάθμιση του κλίματος και CARBONTOUR LIFE09 ENV/GR/ Σελίδα 4 από 10

5 του περιβάλλοντος που αυτή αναμένεται να επιφέρει. Η επιτυχής αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων θα μπορέσει να δώσει μία «νέα στρατηγική για τον τουρισμό» που θα στηρίζεται σε νέες μορφές τουρισμού και την αειφόρο ανάπτυξη. Εκτός των συμπερασμάτων για το σύνολο του τομέα του τουρισμού, η έκθεση κατέληξε και σε μία σειρά συμπερασμάτων ειδικά για τον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία αποτελούν το αντικείμενο του έργου CARBONTOUR, προκειμένου να επιτευχθούν με τον καλύτερο τρόπο τα επιθυμητά αποτελέσματα στις επόμενες δραστηριότητες του έργου: Η έντονη εποχικότητα της τουριστικής βιομηχανίας σημαίνει ότι οι αντίστοιχες υποδομές κατασκευάστηκαν και λειτουργούν με έμφαση στη θερμή, θερινή περίοδο Το εργαλείο και οι προτάσεις που θα αναπτυχθούν στο έργο CARBONTOUR θα πρέπει να προσφέρουν λύσεις και μέτρα σε όλους τους τομείς ενεργειακής κατανάλωσης έτσι ώστε οι ιδιοκτήτες/ διαχειριστές των τουριστικών καταλυμάτων κάθε είδους και μεγέθους, στις περιοχές υλοποίησης, να μπορούν να βρουν, υιοθετήσουν και υλοποιήσουν τα κατάλληλα μέτρα για την περίπτωσή τους Η διαθεσιμότητα (ή αντιθέτως η έλλειψη) επενδυτικών εργαλείων πρέπει, κατά περίπτωση, να συνυπολογιστεί, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το έργο CARBONTOUR προκειμένου να προωθηθεί αποτελεσματικά η υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων και στρατηγικών Η συνεισφορά των χρηστών των τουριστικών καταλυμάτων (υπαλλήλων και επισκεπτών) κρίνεται ως κρίσιμη στη διαδικασία υλοποίησης λειτουργικών σχημάτων εξοικονόμησης ενέργειας Ως αποτέλεσμα, πρέπει να επιδιωχθεί η επαρκής και συνεπής πληροφόρηση και εκπαίδευση των χρηστών των τουριστικών καταλυμάτων Το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για την επιλογή των τουριστικών καταλυμάτων που θα συμμετάσχουν στην εφαρμογή μεγάλης κλίμακας του λογισμικού αξιολόγησης του αποτυπώματος άνθρακα ήταν η συλλογή δεδομένων σχετικά με (α) επιλεγμένα χαρακτηριστικά των μονάδων από τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων καθώς και (β) τις απαιτήσεις που ορίζονται για τους διάφορους τύπους των καταλυμάτων στις υπό μελέτη περιοχές σε σχέση με τις κατηγορίες κατάταξής τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν αξιολογήθηκαν και τα κριτήρια επιλογής για την κατηγοριοποίηση των καταλυμάτων σε πέντε ομάδες ορίστηκαν. Πιο συγκεκριμένα, ένα ενιαίο κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική διαλογή των μονάδων και τον αποκλεισμό εκείνων που δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους στόχους του έργου. Στη συνέχεια, οι υπόλοιπες μονάδες αξιολογήθηκαν με βάση ένα δεύτερο στάδιο ελέγχου με τη χρήση έξι βασικών κριτηρίων και επτά προαιρετικών κριτηρίων κατηγοριοποιούνται σε πέντε ομάδες. Οι μονάδες που πληρούν το σύνολο των κριτηρίων αποτελούν τις επιλέξιμες αλλά και τις επιλαχούσες μονάδες για τη συμμετοχή στην εφαρμογή μεγάλης κλίμακας του λογισμικού αξιολόγησης του αποτυπώματος άνθρακα (δραστηριότητα 4.β). Στο τελικό στάδιο, 80 μονάδες καταλυμάτων επιλέχθηκαν μέσω μιας σειράς πρόσθετων κριτηρίων. CARBONTOUR LIFE09 ENV/GR/ Σελίδα 5 από 10

6 Τα στοιχεία που συνδέονται άμεσα με την κατανάλωση ενέργειας και νερού καθώς και με την επεξεργασία λυμάτων και στερεών αποβλήτων για κάθε μονάδα (έκταση των οικοπέδων, μέγεθος εγκαταστάσεων, ποσότητες των παραγόμενων αποβλήτων κλπ) δεν ήταν διαθέσιμα στις βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν ενώ η συλλογή των στοιχείων αυτών μέσω προσωπικής επικοινωνίας με καθεμία από τις μονάδες είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα. Από την άλλη πλευρά, οι προδιαγραφές που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την ταξινόμηση των καταλυμάτων στην Ελλάδα και την Κύπρο για τα διάφορα είδη των καταλυμάτων και τις αντίστοιχες κατηγορίες ταξινόμησής τους αναφέρονται σε ελάχιστες απαιτήσεις και έτσι δεν είναι ενδεικτικά των χαρακτηριστικών των μονάδων. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε να αξιολογηθούν και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα δεδομένα που συνδέονται έμμεσα με την κατανάλωση ενέργειας και νερού και την επεξεργασία λυμάτων και στερεών αποβλήτων για την κατηγοριοποίηση των μονάδων. Το σημείο αφετηρίας για την επιλογή των καταλυμάτων που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης του CARBONTOUR ήταν η κατάρτιση μίας «εκτενούς λίστας» όλων των καταλυμάτων που είναι εγκατεστημένα στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου και στην Κύπρο. Για τη δημιουργία αυτής της λίστας, αξιολογήθηκαν τα διαθέσιμα στοιχεία στις βάσεις δεδομένων των Ελληνικών και Κυπριακών Οργανώσεων Τουρισμού, τοπικές ενώσεις ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων και καταγράφηκαν τα απαραίτητα στοιχεία για τη διαδικασία επιλογής. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό της κάθε μονάδας όπως το όνομα και τη θέση της καθώς και πρόσθετα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να συνδεθούν (άμεσα ή έμμεσα) με την κατανάλωση ενέργειας και νερού και την παραγωγή λυμάτων και στερεών αποβλήτων. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η δυναμικότητα των μονάδων, ο τύπος του καταλύματος, η κατηγορία ταξινόμησης, οι υπηρεσίες που προσφέρουν όπως η ψύξη και η θέρμανση των χώρων, οι εγκαταστάσεις όπως τα εστιατόρια, οι πισίνες και τα γήπεδα καθώς και πιστοποιήσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν οι μονάδες, όπως το πρότυπο ISO Για το σκοπό αυτό, μια βάση δεδομένων αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας απλό λογισμικό (EXCEL) όπου εισήχθησαν όλα τα δεδομένα που συλλέχθηκαν. Με την ολοκλήρωση της λίστας, όλα τα δεδομένα που συλλέχθηκαν επεξεργάστηκαν και εξήχθησαν τα σχετικά συμπεράσματα. Συνολικά 1,347 τουριστικά καταλύματα καταγράφηκαν, από τα οποία 60% βρίσκονται στην Κύπρο και το υπόλοιπο 40% βρίσκεται στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, Ελλάδα. Ο αντίστοιχος αριθμός των κλινών είναι (76% στην Κύπρο, 24% στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου). Σε Κύπρο, καταγράφηκαν 811 τουριστικά καταλύματα συνολικά ενώ η μέση δυναμικότητά τους εκτιμάται σε 104 κλίνες ανά μονάδα. Η τουριστική δραστηριότητα επικεντρώνεται κυρίως στις περιοχές της Πάφου, όπου βρίσκεται το 35,9% των μονάδων διαμονής στην Κύπρο και στην Αμμόχωστο, η οποία συγκεντρώνει το 32,3% των καταλυμάτων. Στη συνέχεια ακολουθούν οι περιοχές της Λάρνακας και της Λεμεσού με 13,3% και 12% αντίστοιχα, ενώ η Λευκωσία έχει το μικρότερο ποσοστό (6,5%). Ο συνολικός αριθμός των μονάδων που καταγράφηκε στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι 536 με μέσο όρο δυναμικότητας 49 κλίνες ανά μονάδα, η μισή περίπου δηλαδή του αντίστοιχου CARBONTOUR LIFE09 ENV/GR/ Σελίδα 6 από 10

7 μέσου εκτιμώμενου όρου στην Κύπρο. Στην περιφερειακή ενότητα της Λέσβου 198 τουριστικά καταλύματα καταγράφηκαν, αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί στο 36,9% της Περιφέρειας. Η περιφερειακή ενότητα της Σάμου συγκεντρώνει σχεδόν το ήμισυ της τουριστικής δραστηριότητας της περιοχής (46,6%) με 250 καταλύματα να είναι εγκατεστημένα στα νησιά της. Τέλος, η περιφερειακή ενότητα της Χίου έχει το μικρότερο μερίδιο της τουριστικής δραστηριότητας της Περιφέρειας (16,4%) με 88 τουριστικά καταλύματα. Η αρχική εξέταση των τουριστικών καταλυμάτων που καταγράφηκαν πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενός κριτηρίου. Όλες οι μονάδες με δυναμικότητα μικρότερη των 10 κλινών αποκλείστηκαν, καθώς δεν χαρακτηρίζονται από σημαντικές καταναλώσεις ενέργειας και νερού ή σημαντική παραγωγή αποβλήτων. Το αρχικό κριτήριο ικανοποιήθηκε από 1,117 μονάδες, και ως εκ τούτου, ο κατάλογος περιορίστηκε κατά 330 μονάδες (1,347 μονάδες συνολικά). Οι μονάδες που πληρούν αυτό το κριτήριο πέρασαν στο δεύτερο στάδιο ελέγχου για περαιτέρω αξιολόγηση. Το δεύτερο στάδιο ελέγχου πραγματοποιήθηκε μέσω έξι βασικών κριτηρίων τα οποία σχετίζονται με εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που προσφέρονται από τα τουριστικά καταλύματα ανάλογα με τον τύπο του καταλύματος και τη σχετική κατηγορία ταξινόμησης. Τα κριτήρια παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω: Βασικό Κριτήριο 1: Παροχή κλιματισμού στα δωμάτια. Το χαρακτηριστικό αυτό επιλέχθηκε ως βασικό κριτήριο, καθώς σχετίζεται με μία από τις κύριες παραμέτρους ενεργειακής κατανάλωσης των μονάδων διαμονής, ιδίως εκείνων που δραστηριοποιούνται κατά τη διάρκεια των θερμών μηνών του έτους. Βασικό Κριτήριο 2: Εξωτερική πισίνα. Η πισίνα επιλέχθηκε ως βασικό κριτήριο καθώς απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού για τη λειτουργία της, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Βασικό Κριτήριο 3: Μπαρ. Αυτό το χαρακτηριστικό συμβάλλει σε μικρότερο βαθμό στην κατανάλωση ενέργειας και νερού καθώς και στην παραγωγή των αποβλήτων (π.χ. γυαλί, χαρτί, μέταλλο) ενός τουριστικού καταλύματος. Βασικό Κριτήριο 4: Εστιατόριο. Το χαρακτηριστικό αυτό επιλέχθηκε καθώς αποτελεί την κύρια πηγή παραγωγής αποβλήτων (π.χ. βιοδιασπώμενα, γυαλί, χαρτί, μέταλλο) μιας μονάδας καταλύματος. Επιπλέον, συμβάλλει στην κατανάλωση ενέργειας και νερού της μονάδας. Βασικό Κριτήριο 5: Αθλητικές εγκαταστάσεις. Αυτό το χαρακτηριστικό επιλέχθηκε λαμβάνοντας υπόψη ότι, ανάλογα με το είδος μπορεί να απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού (γκολφ) ή την παροχή ηλεκτρισμού για φωτισμό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βασικό Κριτήριο 6: Σάουνα / τζακούζι. Οι εγκαταστάσεις αυτές χαρακτηρίζονται από σημαντική κατανάλωση ενέργειας, δεδομένου ότι απαιτούν την παραγωγή θερμότητας για τη λειτουργία τους. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε ένα σύνολο επτά προαιρετικών κριτηρίων τα οποία αναφέρονται είτε σε χαρακτηριστικά που συναντώνται από περιορισμένα τουριστικά καταλύματα και επομένως δεν αποτελούν βασικά κριτήρια, ή σε πληροφορίες που δεν ήταν διαθέσιμες και στις δύο βάσεις δεδομένων (ελληνική και κυπριακή). Τα κριτήρια αυτά παρουσιάζονται στη συνέχεια: CARBONTOUR LIFE09 ENV/GR/ Σελίδα 7 από 10

8 Προαιρετικό Κριτήριο 1: Κεντρική θέρμανση. Αυτό το χαρακτηριστικό έχει επιλεγεί ως βασικό κριτήριο που σχετίζεται με μία από τις κύριες παραμέτρους της ενεργειακής κατανάλωσης των μονάδων διαμονής, ιδίως εκείνων που δραστηριοποιούνται κατά τη διάρκεια των κρύων μηνών του έτους. Το χαρακτηριστικό αυτό ορίστηκε ως προαιρετικό κριτήριο, δεδομένου ότι σχετικά στοιχεία ήταν διαθέσιμα μόνο για την περίπτωση της Κύπρου. Προαιρετικό Κριτήριο 2: Αίθουσα συνεδριάσεων. Το κριτήριο αυτό επιλέχθηκε καθώς οι αίθουσες αυτές είναι συνήθως μεγάλων διαστάσεων όπου οργανώνονται εκδηλώσεις οι οποίες απαιτούν την παροχή πρόσθετης ενέργειας. Το χαρακτηριστικό αυτό ορίστηκε ως προαιρετικό κριτήριο, προκειμένου να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με το προαιρετικό κριτήριο 3 (γυμναστήριο). Προαιρετικό Κριτήριο 3: Γυμναστήριο. Αυτό το χαρακτηριστικό επιλέχθηκε λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώροι εκγύμνασης απαιτούν ενέργεια για τη λειτουργία των μηχανημάτων γυμναστικής, καθώς και τον εξαερισμό του δωματίου. Το χαρακτηριστικό αυτό επιλέχθηκε ως προαιρετικό κριτήριο προκειμένου να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με το προαιρετικό κριτήριο 2 (αίθουσα συνεδριάσεων). Προαιρετικό Κριτήριο 4: Θαλάσσια σπορ. Αυτό το χαρακτηριστικό αναφέρεται σε μια ποικιλία από θαλάσσια σπορ που ανάλογα με το είδος του αθλήματος μπορεί να καταναλώνει ενέργεια (π.χ. τζετ σκι) ή να μην καταναλώνει ενέργεια (π.χ. ιστιοσανίδα). Προαιρετικό Κριτήριο 5: Εξωτερική θερμαινόμενη πισίνα. Το χαρακτηριστικό αυτό επιλέχθηκε θεωρώντας ότι αυτό το είδος της πισίνας χαρακτηρίζεται από σημαντική κατανάλωση ενέργειας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια περιόδων με χαμηλές θερμοκρασίες. Το χαρακτηριστικό αυτό επιλέχθηκε ως προαιρετικό κριτήριο, καθώς αυτό το είδος της πληροφορίας δεν ήταν διαθέσιμο στις περισσότερες περιπτώσεις στις ελληνικές βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν. Προαιρετικό Κριτήριο 6: Εσωτερική πισίνα. Αυτό το χαρακτηριστικό έχει επιλεγεί, παρόλο που δεν προσδιορίζεται αν είναι θερμαινόμενη ή όχι, δεδομένου ότι συμβάλλει στην κατανάλωση νερού στη μονάδα και, ενδεχομένως, στην κατανάλωση ενέργειας (αν θερμαίνεται). Το χαρακτηριστικό αυτό επιλέχθηκε ως προαιρετικό κριτήριο, καθώς αυτό το είδος των πληροφοριών δεν ήταν διαθέσιμο στις περισσότερες στις ελληνικές βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν. Εφαρμόζεται σε συνδυασμό με το προαιρετικό κριτήριο 5. Προαιρετικό Κριτήριο 7: SPA. Αυτό το χαρακτηριστικό αναφέρεται σε μια ποικιλία από υπηρεσίες που προσφέρονται στα κέντρα ευεξίας. Aνάλογα με το είδος τους μπορεί να χαρακτηρίζεται από κατανάλωση ενέργειας (π.χ. σολάριουμ) ή όχι (π.χ. μασάζ).το χαρακτηριστικό αυτό ήταν διαθέσιμο μόνο στις ελληνικές βάσεις δεδομένων. Κάθε ένα από αυτά τα κριτήρια εφαρμόστηκε διαδοχικά, προκειμένου να κατηγοριοποιηθούν οι επιλέξιμες μονάδες καταλυμάτων. Τα κριτήρια αυτά ομαδοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των μονάδων που έχουν αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και, ταυτόχρονα, τη συσχέτιση των χαρακτηριστικών αυτών με τους τομείς που εξετάζονται. Το σύστημα ταξινόμησης που ακολουθήθηκε για την κατηγοριοποίηση των καταλυμάτων σε πέντε ομάδες παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. CARBONTOUR LIFE09 ENV/GR/ Σελίδα 8 από 10

9 Χώροι/υπηρεσίες Βασικό κριτήριο: Κλιματιζόμενα δωμάτια Προαιρετικό κριτήριο: Κεντρική θέρμανση Βασικά κριτήρια: Εξωτερική πισίνα (μη θερμαινόμενη) και Μπαρ 1η ομάδα 2η ομάδα 3η ομάδα 4η ομάδα 5η ομάδα X X X X X X X X X Βασικό κριτήριο: Εστιατόριο X X X Βασικό κριτήριο: Αθλητικές εγκαταστάσεις Προαιρετικά κριτήρια: Αίθουσα συνεδριάσεων και/ή Γυμναστήριο, Θαλάσσια σπορ Βασικό κριτήριο: Σάουνα/Τζακούζι Προαιρετικά κριτήρια: Εξωτερική θερμαινόμενη πισίνα, εσωτερική πισίνα, SPA X X X Τα καταλύματα που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια αποτελούν τα επιλέξιμα τουριστικά καταλύματα για τη συμμετοχή στην εφαρμογή μεγάλης κλίμακας του λογισμικού αξιολόγησης του αποτυπώματος άνθρακα που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Δράσης 4 του προγράμματος. Ο συνολικός αριθμός των επιλέξιμων μονάδων ανέρχεται σε 616 (353 μονάδες στην Κύπρο, 263 μονάδες στη ΠΒΑ). Αυτός ο αριθμός είναι 7,7 φορές μεγαλύτερος από τον αριθμό στόχο (80), καθώς μια λίστα επιλαχόντων πρέπει να είναι διαθέσιμη σε περίπτωση που κάποια καταλύματα δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την επιλογή των οκτώ (8) μονάδων από την περιοχή του Βορείου Αιγαίου και οκτώ (8) από την Κύπρο για κάθε μια από τις πέντε ομάδες δομήθηκε με βάση τα παρακάτω βήματα: Βήμα 1: Επιλογή των μονάδων που πληρούν τα προαιρετικά κριτήρια που καθορίζονται για κάθε ομάδα. Σε αυτό το στάδιο τα προαιρετικά κριτήρια παίζουν το ρόλο των βασικών κριτηρίων. Εάν ο αριθμός των μονάδων που πληρούν τα κριτήρια είναι μικρότερος σε σχέση με τον απαιτούμενο αριθμό, τότε ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο Βήμα 2 για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού της ομάδας. Εάν ο αριθμός των μονάδων που πληρούν τα κριτήρια είναι μεγαλύτερος από τον απαιτούμενο αριθμό, τότε ακολουθείται το Βήμα 2 της διαδικασίας επιλογής για όλες τις μονάδες. Εάν ο αριθμός των μονάδων που πληρούν τα κριτήρια είναι ίσος με τον απαιτούμενο αριθμό, η σύνθεση της ομάδας έχει ολοκληρωθεί. Βήμα 2: Επιλογή όλων των τύπων καταλυμάτων που προβλέπονται για αυτό το είδος της ομάδας. Βήμα 3: Επιλογή τουλάχιστον μίας μονάδας από κάθε κατηγορία ταξινόμησης των τύπων καταλυμάτων. Εάν ο αριθμός των διαθέσιμων κατηγοριών ταξινόμησης είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τον απαιτούμενο αριθμό, τότε περισσότερες μονάδες από κάθε κατηγορία ταξινόμησης επιλέγονται αναλογικά. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση της ομάδας έχει ολοκληρωθεί. Εάν ο CARBONTOUR LIFE09 ENV/GR/ Σελίδα 9 από 10

10 αριθμός των διαθέσιμων κατηγοριών ταξινόμησης είναι μικρότερος σε σχέση με τον απαιτούμενο αριθμό μονάδων, τότε η διαδικασία συνεχίζεται στο Βήμα 4. Βήμα 4: Επιλογή από κάθε κατηγορία ταξινόμησης των καταλυμάτων με δυναμικότητα ίση με τη μέση δυναμικότητα της κατηγορίας ταξινόμησης. Η επιλογή αυτή βασίζεται επίσης σε πρόσθετα χαρακτηριστικά, όπως τα περιβαλλοντικά πρότυπα πιστοποίησης (ISO 14001, Green Key) που μπορεί να διαθέτουν οι μονάδες, την περίοδο λειτουργίας και την τοποθεσία, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη ποικιλία και αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. CARBONTOUR LIFE09 ENV/GR/ Σελίδα 10 από 10

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα CARBONTOUR ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1: Προσδιορισμός και αξιολόγηση των πηγών εκπομπών ισοδύναμου CO 2 των τουριστικών καταλυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

LIFE09 ENV/GR/000297. Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report)

LIFE09 ENV/GR/000297. Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report) LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων CARBONTOUR Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report) Αύγουστος 2014 LIFE09 ENV/GR/0297

Διαβάστε περισσότερα

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Τίτλος του έργου: Μέτρα Ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίησης των ΑΠΕ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Λακατάμιας. Τοποθεσία: Λακατάμια,

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME

AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ INTEGRA ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME BARDOLINO, GARDA LAKE AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME Το Κτίριο Πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων που σχεδιάστηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Πράσινο Εστιατόριο είναι εκείνη η επιχείρηση εστίασης που σταδιακά μειώνει το ανθρακικό της αποτύπωμα βάσει ενός βιώσιμου σχεδίου εξέλιξης και στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας

Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας Δρ. Βενιζέλος Ευθυμίου Εκτελεστικός Διευθυντής Δικτύων Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

CARBONTOUR. Strategic Planning Towards Carbon Neutrality in Tourism Accommodation Sector

CARBONTOUR. Strategic Planning Towards Carbon Neutrality in Tourism Accommodation Sector LIFE09 ENV/GR/000297 Strategic Planning Towards Carbon Neutrality in Tourism Accommodation Sector CARBONTOUR Deliverable 3.3: Carbon footprint software tool operational manual (in Greek) February 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Από τα προϊόντα στις ολοκληρωμένες λύσεις. Energy Solutions & Industry

Από τα προϊόντα στις ολοκληρωμένες λύσεις. Energy Solutions & Industry Από τα προϊόντα στις ολοκληρωμένες λύσεις Energy Solutions & Industry 05.03.2015 To 2014 σε αριθμούς Πωλήσεις 98εκ 45 καταστήματα Δίκτυο Μερίδιο 32% Ανθρώπινο δυναμικό 620 To 2014 σε αριθμούς Νέοι κωδικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2014 Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2014 Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 20 Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Σελίδα. Κύρια Πορίσματα 2 2. Ανάθεση και Μεθοδολογία 3. Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινάει από την ερχόμενη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου η παγκόσμια διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή και το Περιβάλλον.

Ξεκινάει από την ερχόμενη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου η παγκόσμια διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή και το Περιβάλλον. Ξεκινάει από την ερχόμενη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου η παγκόσμια διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή και το Περιβάλλον. Θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι έως 11 Δεκεμβρίου και θεωρείται μία από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Οι επιμέρους μελέτες ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η κλιματική αλλαγή? Ποιά είναι τα αέρια του θερμοκηπίου?

Τι είναι η κλιματική αλλαγή? Ποιά είναι τα αέρια του θερμοκηπίου? Ενημερωτικό Υλικό Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως επηρεάζουν το Περιβάλλον και πως μπορούν να μετρούν το Ανθρακικό τους Αποτύπωμα? Τ ι είναι? Τι είναι η κλιματική αλλαγή?

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου Το Σχέδιο ενδέχεται να συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς 1) Με την ενεργειακή διαχείριση: α) εξασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες και υπηρεσίες με μικρή υποβάθμιση της

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές προκλήσεις για χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ

Ευρωπαϊκές προκλήσεις για χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ Ευρωπαϊκές προκλήσεις για χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 24 Ιουνίου 2016 Ημερίδα: «Εφαρμογές της Αβαθούς Γεωθερμίας και Ηλιακής Ενέργειας στα Θερμοκήπια»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΑΕΠ. Το 2014 ο τουρισμός παρουσίασε ανάπτυξη 1,7 δις έναντι μείωσης του συνολικού ΑΕΠ κατά 3,4 δις σε ονομαστικούς όρους.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΑΕΠ. Το 2014 ο τουρισμός παρουσίασε ανάπτυξη 1,7 δις έναντι μείωσης του συνολικού ΑΕΠ κατά 3,4 δις σε ονομαστικούς όρους. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΑΕΠ Η άμεση ( 16,6 δις) και έμμεση ( 27,5 δις) συμβολή του τουρισμού ανήλθε στο 25% του ΑΕΠ το 2014 έναντι 22% το 2013 ( 15 δις άμεση και 24,7 δις έμμεση). Το 2014 ο τουρισμός παρουσίασε ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 Το όραμά μας είναι μια αναγεννημένη Ελλάδα που θα εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης Τουρισµός Κλιµατική Αλλαγή Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στον Τουρισµό Πράσινη Οικονοµία και Τουρισµός ράσεις Προσαρµογής Τουρισµός µ Η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα ERACOBUILD

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα ERACOBUILD Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα ERACOBUILD Παναγιώτης Καστανιάς Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Μηχανολόγος Μηχανικός(BSc)

Διαβάστε περισσότερα

Αναλύοντας τις Δυνατότητες Εξοικονόμησης και Προσδιορίζοντας τους Στόχους

Αναλύοντας τις Δυνατότητες Εξοικονόμησης και Προσδιορίζοντας τους Στόχους Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Προώθηση Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης Αναλύοντας τις Δυνατότητες Εξοικονόμησης και Προσδιορίζοντας τους Στόχους Contract No.EIE/04/211/S07.38673 Ιαν. 2005 Δεκ. 2007 (36 μήνες)

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2015 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA

Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA Ανδρέας Σωτηρόπουλος, Περιβαλλοντολόγος, MSc. Ωκεανογραφίας Ρούλα Χανδρινού, Περιβαλλοντολόγος, MSc.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 και οι Επιπτώσεις στον Ελληνικό Τουρισµό

Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 και οι Επιπτώσεις στον Ελληνικό Τουρισµό ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax 33 120 33 Αθήνα, 2 Απριλίου1999 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 και οι Επιπτώσεις στον Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ, PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχ Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΑ ΝΕΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές Στυλιανός Διαμαντίδης, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πειραιά Δήμος Πειραιά Πειραιάς, 20 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία,

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και την Capital Link για αυτήν την πρωτοβουλία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε μία χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Απαιτούμενη Διαχείριση Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Motor Challenge Ενότητα Πολιτικής Ενεργειακής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές Ημερίδα: Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων: Κολυμβητικές Δεξαμενές και Ηλιακός Κλιματισμός Ηράκλειο 4 Νοεμβρίου 2008 Εφαρμογές των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΘΗΣ) στην Περιφέρεια Κρήτης: Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ενεργειακή επανάσταση 3 ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ενεργειακή Επανάσταση Τεχνική έκθεση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίον εξασφαλίζεται ενεργειακή επάρκεια παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Δράσης 3 (Δ3): Παραγωγή περιεχομένου για την ψηφιακή υπηρεσία στήριξης των τοπικών μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Δράσης 3 (Δ3): Παραγωγή περιεχομένου για την ψηφιακή υπηρεσία στήριξης των τοπικών μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB 2.0 / SOCIAL MEDIA / MOBILE TECHNOLOGIES

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Click to add subtitle

Click to add subtitle Company LOGO ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Click to add subtitle ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.,ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μ, CRANFIELD UNIVERSITY,SoE Department of Fluid mechanics and Computational

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ:

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αλέξης Χατζημπίρος, Φυσικός MSc Κων/νος Ψωμόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ph.D Ειρήνη Σκουλά, Φυσικός MSc Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 7-2 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 214 ISBN 978-9963-43-974-4 Υπεύθυνος Λειτουργός Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.gr Τουρισμός στη πράξη Περισσότερα από 900 εκ τουρίστες ταξίδεψαν

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Ανάπτυξης, υπόψη Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) κ. Σπύρου Ευσταθόπουλου.

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Ανάπτυξης, υπόψη Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) κ. Σπύρου Ευσταθόπουλου. ΑΘΗΝΑ 24-11-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2358 ΠΡΟΣ : Υπουργείο Ανάπτυξης, υπόψη Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) κ. Σπύρου Ευσταθόπουλου. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματική Αλλαγή: Φυσική διαδικασία ή ανθρώπινη επέμβαση;

Κλιματική Αλλαγή: Φυσική διαδικασία ή ανθρώπινη επέμβαση; Κλιματική Αλλαγή: Φυσική διαδικασία ή ανθρώπινη επέμβαση; TοΦαινόμενοΘερμοκηπίου Ηλιακή ακτινοβολία διαπερνάει την ατμόσφαιρα της Γης Μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας ανακλάται από τη Γη και την ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Β.Κ. Τσουκαλά, Λέκτορας ΕΜΠ

Β.Κ. Τσουκαλά, Λέκτορας ΕΜΠ Β.Κ. Τσουκαλά, Λέκτορας ΕΜΠ E-mail:v.tsoukala@hydro.civil.ntua.gr 6 Μαίου 2009 Τι είναι η ανάλυση κύκλου ζωής; Ορισμός: Τεχνική εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων που συνδέονται με κάποιο προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Διαχείριση Ζήτησης Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Motor Challenge Ενότητα Συστημάτων Συμπιεσμένου Αέρα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας

Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας Εκτίμηση του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα (CO2) των ελληνικών νομών από ενεργειακές χρήσεις του οικιακού τομέα το 2010 Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ

Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ Έδεσσα, 25-10-2014 I. Γενικές διαπιστώσεις από την εφαρμογή της προσέγγισης LEADER II. III. IV. Τοπική Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:La.Re.T.S.A.& Quantos S.A. ΤτΕ Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών / Διεύθυνση Στατιστικής Η Έρευνα Συνόρων για

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Θυρίδα ασφαλείας, Δωμάτια για μη καπνίζοντες, Ανελκυστήρας, Θέρμανση, Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους

Γενικά Θυρίδα ασφαλείας, Δωμάτια για μη καπνίζοντες, Ανελκυστήρας, Θέρμανση, Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους PERUN LODGE Τιμές Ξενοδοχείου 11-15 Δεκεμβρίου... 18-22 Δεκεμβρίου... Διαθεσιμότητα Δωματίων 5 x 2κλινα 4 x 3κλινα 2 x 4κλινα Παροχές Το Perun Lodge είναι ένα καινούργιο ξενοδοχείο διαμερισμάτων, σε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες

Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες 18 Οκτωβρίου 2016 Συνέδριο ΣΕΤΕ: «Ελληνικός Τουρισμός: Νέα Δεδομένα και Μελλοντικές Προκλήσεις» PwC REMACO/ Υπεργολάβος: ΕΚΠΑ Οι επιδόσεις της χώρας αποδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

SOLPOOL. Χρήση Ηλιακής Ενέργειας σε Εξωτερικές Πισίνες

SOLPOOL. Χρήση Ηλιακής Ενέργειας σε Εξωτερικές Πισίνες SOLPOOL Χρήση Ηλιακής Ενέργειας σε Εξωτερικές Πισίνες Solar Energy Use in Outdoor Swimming Pools Φύλλο Τεχνοοικονομικών Πληροφοριών Συγγραφείς Δ. Χασάπης, ΚΑΠΕ Β. Δρόσου, ΚΑΠΕ 08 2007 Το έργο SOLPOOL χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Συνεισφορά της Ένωσης Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Γιατί να επιλέξει κανείς τη γεωθερµία ; Ποιος ο ρόλος των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας ; Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ( Με στόχο την ενηµέρωση περί γεωθερµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013. Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013. Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013 Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Σελίδα 1. Κύρια Πορίσματα 2 2. Ανάθεση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.2886 Ηράκλειο,18/07/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο με τίτλο «Παροχή Επιστημονικής και Τεχνικής Υποστήριξης των Δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές του Ελληνικού Τουρισμού. Δρ. Ανδρέας Α. Ανδρεάδης Πρόεδρος ΣΕΤΕ

Οι Προοπτικές του Ελληνικού Τουρισμού. Δρ. Ανδρέας Α. Ανδρεάδης Πρόεδρος ΣΕΤΕ Οι Προοπτικές του Ελληνικού Τουρισμού Δρ. Ανδρέας Α. Ανδρεάδης Πρόεδρος ΣΕΤΕ Ελληνικός Τουρισμός 2014 Συνολικές Αφίξεις 14 Συνολικά Άμεσα Έσοδα 14 Συνολική Συνεισφορά ΑΕΠ 14 Συνολικές Επενδύσεις 13-14

Διαβάστε περισσότερα

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία.

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία. Πως ξεκίνησε 2004: Η ιδέα αφορούσε στη προώθηση των απαιτήσεων της τήρησης της νομοθεσίας 2007: Στη συνέχεια ήταν η προώθηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 2011: Σήμερα αποτελεί μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ Συμβουλευτική 9 ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης Τηλ. 2311 999939, Fax: 2311 999938 info@systasi-consulting.gr www.systasi-consulting.

ΣΥΣΤΑΣΗ Συμβουλευτική 9 ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης Τηλ. 2311 999939, Fax: 2311 999938 info@systasi-consulting.gr www.systasi-consulting. Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον ΤΟΥΡΙΣΜΟ Επιχειρήσεις με δικαίωμα συμμετοχής Υφιστάμενες, Νέες και υπό σύσταση Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο AIDA. Ορισμός & Θεσμικό πλαίσιο Κτιρίων με σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας

Το έργο AIDA. Ορισμός & Θεσμικό πλαίσιο Κτιρίων με σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας 30 Νοεμβρίου 2012, 1 η Εκπαιδευτική επίσκεψη: Κτίριο γραφείων της εταιρείας R.C.TECH Το έργο AIDA Ορισμός & Θεσμικό πλαίσιο Κτιρίων με σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας Γιακουμή Αργυρώ, Φυσικός, MSc.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης

2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο: 210-7723551,

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Δυναμικό, προέλευση και χρήσεις της βιομάζας ξυλείας στην Κύπρο και αξιολόγηση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΑΕΙΦΟΡΙΑ/ΚΟΙΑΦ/0608(ΒΕ)/02 Χάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα