Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων CARBONTOUR

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων CARBONTOUR"

Transcript

1 LIFE09 ENV/GR/ Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων CARBONTOUR ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.1: Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη στο Βόρειο Αιγαίο και την Κύπρο Προσδιορισμός των επιλέξιμων τουριστικών καταλυμάτων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Νοέμβριος 2012 (3η έκδοση) CARBONTOUR LIFE09 ENV/GR/ Page 1 of 10

2

3 Η παρούσα έκθεση αναλύει την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη στις δύο χώρες υλοποίησης του έργου CARBONTOUR: την Ελλάδα (με ιδιαίτερη έμφαση στο Βόρειο Αιγαίο) και την Κύπρο. Και στις δύο χώρες, η «τουριστική βιομηχανία» αποτελεί ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς τομείς, συνεισφέροντας στην οικονομική ανάπτυξη, την εισροή κεφαλαίων και την τόνωση της απασχόλησης. Έτσι, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 21 η θέση και η Κύπρος στην 35 η θέση παγκοσμίως, με κριτήριο το μέγεθος της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας. Σε δεύτερο επίπεδο, ο τουρισμός δρα πολλαπλασιαστικά σε όλους τους άλλους τομείς της οικονομίας πρωτογενή τομέα, μεταποίηση και υπηρεσίες. Συνολικά, στην Ελλάδα, ο τομέας του «Τουρισμού και Ταξιδιών», εκτιμάται ότι το 2005 συνεισέφερε άμεσα 13,4 δις ευρώ ή το 7,6% του ΑΕΠ και θέσεις εργασίας. Έμμεσα, εκτιμάται ότι συνεισέφερε 29,7 δις ευρώ ή το 16,9% του ΑΕΠ και θέσεις εργασίας. Στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου εκτιμάται ότι αντιστοιχεί ένα 2-3% αυτής της οικονομικής δραστηριότητας. Αντίστοιχα, στην Κύπρο, ο τομέας του «Τουρισμού και Ταξιδιών», εκτιμάται ότι το 2005 συνεισέφερε άμεσα 1,4 δις ευρώ ή το 10,2% του ΑΕΠ και θέσεις εργασίας. Έμμεσα, εκτιμάται ότι συνεισέφερε 3,1 δις ευρώ ή το 22,7% του ΑΕΠ και θέσεις εργασίας. Ένα πρόβλημα που αναγνωρίζεται στις δύο χώρες είναι η στασιμότητα του τουριστικού προϊόντος και η ανάγκη εκτενών μεταρρυθμίσεων προκειμένου να υπάρξει εκ νέου ανάπτυξη, ειδικά σε ένα γεωγραφικό περιβάλλον (Ανατολική Μεσόγειος) που γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικό. Στην έκθεση δίνεται ιδιαίτερη σημασία στον τομέα των «τουριστικών καταλυμάτων» και της οικονομίας τους καθώς αποτελούν το αντικείμενο του έργου CARBONTOUR. Στο Βόρειο Αιγαίο, λειτουργούν κυρίως μικρές και μεσαίες μονάδες 1, 2, 3 και 4 αστέρων. Η νομαρχία Σάμου έχει την μεγαλύτερη συγκέντρωση μονάδων ενώ ακολουθεί η Λέσβος και τέλος η Χίος. Από το 2005 έως το 2009, κατά μέσο όρο, κατεγράφησαν διανυκτερεύσεις ετησίως στις μονάδες του Βορείου Αιγαίου. Στην Κύπρο λειτουργούν περισσότερες και μεγαλύτερες, κατά μέσο όρο, μονάδες ενώ οι συνολικές ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα είναι σχεδόν δεκαπλάσιες σε αριθμό από ότι στο Βόρειο Αιγαίο. Τα στοιχεία που παρατίθενται και τα επιμέρους συμπεράσματα των παραγράφων της έκθεσης αλλά και της βιβλιογραφίας οδηγούν στην σύνταξη ενός πίνακα SWOT για κάθε περιοχή υλοποίησης του έργου. Από τους πίνακες SWOT φαίνεται ότι η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της αποτελούν μία σημαντική απειλή για το μέλλον του τουρισμού στις δύο περιοχές υλοποίησης. Σε αυτό το πλαίσιο, αναγνωρίζονται από την ανάλυση SWOT οι «απειλές» και τα «αδύναμα σημεία» στην αντιμετώπιση των οποίων το έργο CARBONTOUR θα συνεισφέρει. Πιο συγκεκριμένα, για το Βόρειο Αιγαίο διακρίνονται ως πιο σημαντικοί τρεις άξονες δράσης: 1. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 2. Νέες επενδύσεις σε υποδομές 3. Ανάπτυξη ενός περιβαλλοντικά φιλικού τουρισμού CARBONTOUR LIFE09 ENV/GR/ Σελίδα 3 από 10

4 Το έργο CARBONTOUR θα βοηθήσει στον τρίτο άξονα δράσης μέσω της μείωσης των εκπομπών CO2 από τον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων. Για την Κύπρο, η ανάλυση SWOT διακρίνει επίσης τρεις σημαντικούς άξονες δράσης: 1. Την δημιουργία ενός ξεχωριστού τουριστικού προορισμού 2. Νέες επενδύσεις σε υποδομές 3. Ανάπτυξη ενός περιβαλλοντικά φιλικού τουρισμού Το έργο CARBONTOUR θα βοηθήσει, επίσης, στον τρίτο άξονα δράσης μέσω της μείωσης των εκπομπών CO2 από τον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων. Για να φανεί η σημασία του έργου CARBONTOUR αλλά και των δράσεων και έργων που σχετίζονται με έναν αειφόρο τουρισμό, πρέπει να υπολογιστεί η αμφίδρομη σχέση μεταξύ της τουριστικής βιομηχανίας και της κλιματικής αλλαγής. Στο ένα σκέλος, με τη βοήθεια της μεθοδολογίας που έχει αναπτύξει ο UNWTO μπορούν να εκτιμηθούν οι συνολικές εκπομπές CO2 από τις τουριστικές δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ετήσιες εκπομπές από τις μετακινήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος εκτιμώνται σε 980 Mt CO2, από τα τουριστικά καταλύματα σε 274 Mt CO2 και από τις υπόλοιπες τουριστικές δραστηριότητες σε 48 Mt CO2. Σε τοπικό επίπεδο, οι εκπομπές CO2 από τα τουριστικά καταλύματα, που είναι το αντικείμενο το έργου CARBONTOUR, στο Βόρειο Αιγαίο εκτιμούνται σε 116 kt ετησίως και στην Κύπρο σε 500 kt. Στο δεύτερο σκέλος της σχέσης τουριστικής βιομηχανίας και κλιματικής αλλαγής, πρέπει να γίνει μία εκτίμηση των επιπτώσεων που θα έχει η κλιματική αλλαγή στον τουρισμό και τα τουριστικά καταλύματα. Με τη χρήση αποτελεσμάτων από μοντέλα πρόβλεψης της κλιματικής αλλαγής, μπορούν να περιγραφούν οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο κλίμα των περιοχών υλοποίησης αλλά και το τι συνεπάγονται αυτές οι αλλαγές σε βασικές ενεργειακές καταναλώσεις των τουριστικών καταλυμάτων όπως η θέρμανση και η ψύξη των κλειστών χώρων. Η χρήση τέτοιων εργαλείων μπορεί να βοηθήσει και στην καλύτερη διατύπωση των τρόπων και μεθόδων με τους οποίους το έργο CARBONTOUR θα μπορέσει να βοηθήσει, αφενός στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των τουριστικών καταλυμάτων, και, αφετέρου, στην προσαρμογή τους στις αναμενόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τελικά, εκτιμάται ότι, με τη βοήθεια του έργου CARBONTOUR τα τουριστικά καταλύματα θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στις προσπάθειες μείωσης των εκπομπών άνθρακα κατά 149, kt CO2 (στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας) ή κατά 4,6 46,3 kt CO2 (στην περιοχή του Βόρειου Αιγαίου) και κατά kt CO2 (στην Κύπρο). Προκειμένου να δρομολογηθούν και επιτευχθούν οι στόχοι μείωσης και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, το πρώτο μέρος της έκθεσης κλείνει με την παράθεση των ευρωπαϊκών και εθνικών (Ελλάδα και Κύπρος) πολιτικών και στρατηγικών μείωσης των εκπομπών άνθρακα και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή που σχετίζονται με τον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων καθώς και των πρωτοβουλιών για την προώθηση της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης στις δύο χώρες. Ως συμπέρασμα, ο τομέας του τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει θετικές προοπτικές αρκεί να αντιμετωπιστούν μια σειρά προκλήσεων που, ανάμεσα στα άλλα, περιλαμβάνουν τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή και την υποβάθμιση του κλίματος και CARBONTOUR LIFE09 ENV/GR/ Σελίδα 4 από 10

5 του περιβάλλοντος που αυτή αναμένεται να επιφέρει. Η επιτυχής αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων θα μπορέσει να δώσει μία «νέα στρατηγική για τον τουρισμό» που θα στηρίζεται σε νέες μορφές τουρισμού και την αειφόρο ανάπτυξη. Εκτός των συμπερασμάτων για το σύνολο του τομέα του τουρισμού, η έκθεση κατέληξε και σε μία σειρά συμπερασμάτων ειδικά για τον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία αποτελούν το αντικείμενο του έργου CARBONTOUR, προκειμένου να επιτευχθούν με τον καλύτερο τρόπο τα επιθυμητά αποτελέσματα στις επόμενες δραστηριότητες του έργου: Η έντονη εποχικότητα της τουριστικής βιομηχανίας σημαίνει ότι οι αντίστοιχες υποδομές κατασκευάστηκαν και λειτουργούν με έμφαση στη θερμή, θερινή περίοδο Το εργαλείο και οι προτάσεις που θα αναπτυχθούν στο έργο CARBONTOUR θα πρέπει να προσφέρουν λύσεις και μέτρα σε όλους τους τομείς ενεργειακής κατανάλωσης έτσι ώστε οι ιδιοκτήτες/ διαχειριστές των τουριστικών καταλυμάτων κάθε είδους και μεγέθους, στις περιοχές υλοποίησης, να μπορούν να βρουν, υιοθετήσουν και υλοποιήσουν τα κατάλληλα μέτρα για την περίπτωσή τους Η διαθεσιμότητα (ή αντιθέτως η έλλειψη) επενδυτικών εργαλείων πρέπει, κατά περίπτωση, να συνυπολογιστεί, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το έργο CARBONTOUR προκειμένου να προωθηθεί αποτελεσματικά η υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων και στρατηγικών Η συνεισφορά των χρηστών των τουριστικών καταλυμάτων (υπαλλήλων και επισκεπτών) κρίνεται ως κρίσιμη στη διαδικασία υλοποίησης λειτουργικών σχημάτων εξοικονόμησης ενέργειας Ως αποτέλεσμα, πρέπει να επιδιωχθεί η επαρκής και συνεπής πληροφόρηση και εκπαίδευση των χρηστών των τουριστικών καταλυμάτων Το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για την επιλογή των τουριστικών καταλυμάτων που θα συμμετάσχουν στην εφαρμογή μεγάλης κλίμακας του λογισμικού αξιολόγησης του αποτυπώματος άνθρακα ήταν η συλλογή δεδομένων σχετικά με (α) επιλεγμένα χαρακτηριστικά των μονάδων από τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων καθώς και (β) τις απαιτήσεις που ορίζονται για τους διάφορους τύπους των καταλυμάτων στις υπό μελέτη περιοχές σε σχέση με τις κατηγορίες κατάταξής τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν αξιολογήθηκαν και τα κριτήρια επιλογής για την κατηγοριοποίηση των καταλυμάτων σε πέντε ομάδες ορίστηκαν. Πιο συγκεκριμένα, ένα ενιαίο κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική διαλογή των μονάδων και τον αποκλεισμό εκείνων που δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους στόχους του έργου. Στη συνέχεια, οι υπόλοιπες μονάδες αξιολογήθηκαν με βάση ένα δεύτερο στάδιο ελέγχου με τη χρήση έξι βασικών κριτηρίων και επτά προαιρετικών κριτηρίων κατηγοριοποιούνται σε πέντε ομάδες. Οι μονάδες που πληρούν το σύνολο των κριτηρίων αποτελούν τις επιλέξιμες αλλά και τις επιλαχούσες μονάδες για τη συμμετοχή στην εφαρμογή μεγάλης κλίμακας του λογισμικού αξιολόγησης του αποτυπώματος άνθρακα (δραστηριότητα 4.β). Στο τελικό στάδιο, 80 μονάδες καταλυμάτων επιλέχθηκαν μέσω μιας σειράς πρόσθετων κριτηρίων. CARBONTOUR LIFE09 ENV/GR/ Σελίδα 5 από 10

6 Τα στοιχεία που συνδέονται άμεσα με την κατανάλωση ενέργειας και νερού καθώς και με την επεξεργασία λυμάτων και στερεών αποβλήτων για κάθε μονάδα (έκταση των οικοπέδων, μέγεθος εγκαταστάσεων, ποσότητες των παραγόμενων αποβλήτων κλπ) δεν ήταν διαθέσιμα στις βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν ενώ η συλλογή των στοιχείων αυτών μέσω προσωπικής επικοινωνίας με καθεμία από τις μονάδες είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα. Από την άλλη πλευρά, οι προδιαγραφές που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την ταξινόμηση των καταλυμάτων στην Ελλάδα και την Κύπρο για τα διάφορα είδη των καταλυμάτων και τις αντίστοιχες κατηγορίες ταξινόμησής τους αναφέρονται σε ελάχιστες απαιτήσεις και έτσι δεν είναι ενδεικτικά των χαρακτηριστικών των μονάδων. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε να αξιολογηθούν και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα δεδομένα που συνδέονται έμμεσα με την κατανάλωση ενέργειας και νερού και την επεξεργασία λυμάτων και στερεών αποβλήτων για την κατηγοριοποίηση των μονάδων. Το σημείο αφετηρίας για την επιλογή των καταλυμάτων που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης του CARBONTOUR ήταν η κατάρτιση μίας «εκτενούς λίστας» όλων των καταλυμάτων που είναι εγκατεστημένα στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου και στην Κύπρο. Για τη δημιουργία αυτής της λίστας, αξιολογήθηκαν τα διαθέσιμα στοιχεία στις βάσεις δεδομένων των Ελληνικών και Κυπριακών Οργανώσεων Τουρισμού, τοπικές ενώσεις ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων και καταγράφηκαν τα απαραίτητα στοιχεία για τη διαδικασία επιλογής. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό της κάθε μονάδας όπως το όνομα και τη θέση της καθώς και πρόσθετα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να συνδεθούν (άμεσα ή έμμεσα) με την κατανάλωση ενέργειας και νερού και την παραγωγή λυμάτων και στερεών αποβλήτων. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η δυναμικότητα των μονάδων, ο τύπος του καταλύματος, η κατηγορία ταξινόμησης, οι υπηρεσίες που προσφέρουν όπως η ψύξη και η θέρμανση των χώρων, οι εγκαταστάσεις όπως τα εστιατόρια, οι πισίνες και τα γήπεδα καθώς και πιστοποιήσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν οι μονάδες, όπως το πρότυπο ISO Για το σκοπό αυτό, μια βάση δεδομένων αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας απλό λογισμικό (EXCEL) όπου εισήχθησαν όλα τα δεδομένα που συλλέχθηκαν. Με την ολοκλήρωση της λίστας, όλα τα δεδομένα που συλλέχθηκαν επεξεργάστηκαν και εξήχθησαν τα σχετικά συμπεράσματα. Συνολικά 1,347 τουριστικά καταλύματα καταγράφηκαν, από τα οποία 60% βρίσκονται στην Κύπρο και το υπόλοιπο 40% βρίσκεται στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, Ελλάδα. Ο αντίστοιχος αριθμός των κλινών είναι (76% στην Κύπρο, 24% στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου). Σε Κύπρο, καταγράφηκαν 811 τουριστικά καταλύματα συνολικά ενώ η μέση δυναμικότητά τους εκτιμάται σε 104 κλίνες ανά μονάδα. Η τουριστική δραστηριότητα επικεντρώνεται κυρίως στις περιοχές της Πάφου, όπου βρίσκεται το 35,9% των μονάδων διαμονής στην Κύπρο και στην Αμμόχωστο, η οποία συγκεντρώνει το 32,3% των καταλυμάτων. Στη συνέχεια ακολουθούν οι περιοχές της Λάρνακας και της Λεμεσού με 13,3% και 12% αντίστοιχα, ενώ η Λευκωσία έχει το μικρότερο ποσοστό (6,5%). Ο συνολικός αριθμός των μονάδων που καταγράφηκε στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι 536 με μέσο όρο δυναμικότητας 49 κλίνες ανά μονάδα, η μισή περίπου δηλαδή του αντίστοιχου CARBONTOUR LIFE09 ENV/GR/ Σελίδα 6 από 10

7 μέσου εκτιμώμενου όρου στην Κύπρο. Στην περιφερειακή ενότητα της Λέσβου 198 τουριστικά καταλύματα καταγράφηκαν, αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί στο 36,9% της Περιφέρειας. Η περιφερειακή ενότητα της Σάμου συγκεντρώνει σχεδόν το ήμισυ της τουριστικής δραστηριότητας της περιοχής (46,6%) με 250 καταλύματα να είναι εγκατεστημένα στα νησιά της. Τέλος, η περιφερειακή ενότητα της Χίου έχει το μικρότερο μερίδιο της τουριστικής δραστηριότητας της Περιφέρειας (16,4%) με 88 τουριστικά καταλύματα. Η αρχική εξέταση των τουριστικών καταλυμάτων που καταγράφηκαν πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενός κριτηρίου. Όλες οι μονάδες με δυναμικότητα μικρότερη των 10 κλινών αποκλείστηκαν, καθώς δεν χαρακτηρίζονται από σημαντικές καταναλώσεις ενέργειας και νερού ή σημαντική παραγωγή αποβλήτων. Το αρχικό κριτήριο ικανοποιήθηκε από 1,117 μονάδες, και ως εκ τούτου, ο κατάλογος περιορίστηκε κατά 330 μονάδες (1,347 μονάδες συνολικά). Οι μονάδες που πληρούν αυτό το κριτήριο πέρασαν στο δεύτερο στάδιο ελέγχου για περαιτέρω αξιολόγηση. Το δεύτερο στάδιο ελέγχου πραγματοποιήθηκε μέσω έξι βασικών κριτηρίων τα οποία σχετίζονται με εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που προσφέρονται από τα τουριστικά καταλύματα ανάλογα με τον τύπο του καταλύματος και τη σχετική κατηγορία ταξινόμησης. Τα κριτήρια παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω: Βασικό Κριτήριο 1: Παροχή κλιματισμού στα δωμάτια. Το χαρακτηριστικό αυτό επιλέχθηκε ως βασικό κριτήριο, καθώς σχετίζεται με μία από τις κύριες παραμέτρους ενεργειακής κατανάλωσης των μονάδων διαμονής, ιδίως εκείνων που δραστηριοποιούνται κατά τη διάρκεια των θερμών μηνών του έτους. Βασικό Κριτήριο 2: Εξωτερική πισίνα. Η πισίνα επιλέχθηκε ως βασικό κριτήριο καθώς απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού για τη λειτουργία της, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Βασικό Κριτήριο 3: Μπαρ. Αυτό το χαρακτηριστικό συμβάλλει σε μικρότερο βαθμό στην κατανάλωση ενέργειας και νερού καθώς και στην παραγωγή των αποβλήτων (π.χ. γυαλί, χαρτί, μέταλλο) ενός τουριστικού καταλύματος. Βασικό Κριτήριο 4: Εστιατόριο. Το χαρακτηριστικό αυτό επιλέχθηκε καθώς αποτελεί την κύρια πηγή παραγωγής αποβλήτων (π.χ. βιοδιασπώμενα, γυαλί, χαρτί, μέταλλο) μιας μονάδας καταλύματος. Επιπλέον, συμβάλλει στην κατανάλωση ενέργειας και νερού της μονάδας. Βασικό Κριτήριο 5: Αθλητικές εγκαταστάσεις. Αυτό το χαρακτηριστικό επιλέχθηκε λαμβάνοντας υπόψη ότι, ανάλογα με το είδος μπορεί να απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού (γκολφ) ή την παροχή ηλεκτρισμού για φωτισμό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βασικό Κριτήριο 6: Σάουνα / τζακούζι. Οι εγκαταστάσεις αυτές χαρακτηρίζονται από σημαντική κατανάλωση ενέργειας, δεδομένου ότι απαιτούν την παραγωγή θερμότητας για τη λειτουργία τους. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε ένα σύνολο επτά προαιρετικών κριτηρίων τα οποία αναφέρονται είτε σε χαρακτηριστικά που συναντώνται από περιορισμένα τουριστικά καταλύματα και επομένως δεν αποτελούν βασικά κριτήρια, ή σε πληροφορίες που δεν ήταν διαθέσιμες και στις δύο βάσεις δεδομένων (ελληνική και κυπριακή). Τα κριτήρια αυτά παρουσιάζονται στη συνέχεια: CARBONTOUR LIFE09 ENV/GR/ Σελίδα 7 από 10

8 Προαιρετικό Κριτήριο 1: Κεντρική θέρμανση. Αυτό το χαρακτηριστικό έχει επιλεγεί ως βασικό κριτήριο που σχετίζεται με μία από τις κύριες παραμέτρους της ενεργειακής κατανάλωσης των μονάδων διαμονής, ιδίως εκείνων που δραστηριοποιούνται κατά τη διάρκεια των κρύων μηνών του έτους. Το χαρακτηριστικό αυτό ορίστηκε ως προαιρετικό κριτήριο, δεδομένου ότι σχετικά στοιχεία ήταν διαθέσιμα μόνο για την περίπτωση της Κύπρου. Προαιρετικό Κριτήριο 2: Αίθουσα συνεδριάσεων. Το κριτήριο αυτό επιλέχθηκε καθώς οι αίθουσες αυτές είναι συνήθως μεγάλων διαστάσεων όπου οργανώνονται εκδηλώσεις οι οποίες απαιτούν την παροχή πρόσθετης ενέργειας. Το χαρακτηριστικό αυτό ορίστηκε ως προαιρετικό κριτήριο, προκειμένου να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με το προαιρετικό κριτήριο 3 (γυμναστήριο). Προαιρετικό Κριτήριο 3: Γυμναστήριο. Αυτό το χαρακτηριστικό επιλέχθηκε λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώροι εκγύμνασης απαιτούν ενέργεια για τη λειτουργία των μηχανημάτων γυμναστικής, καθώς και τον εξαερισμό του δωματίου. Το χαρακτηριστικό αυτό επιλέχθηκε ως προαιρετικό κριτήριο προκειμένου να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με το προαιρετικό κριτήριο 2 (αίθουσα συνεδριάσεων). Προαιρετικό Κριτήριο 4: Θαλάσσια σπορ. Αυτό το χαρακτηριστικό αναφέρεται σε μια ποικιλία από θαλάσσια σπορ που ανάλογα με το είδος του αθλήματος μπορεί να καταναλώνει ενέργεια (π.χ. τζετ σκι) ή να μην καταναλώνει ενέργεια (π.χ. ιστιοσανίδα). Προαιρετικό Κριτήριο 5: Εξωτερική θερμαινόμενη πισίνα. Το χαρακτηριστικό αυτό επιλέχθηκε θεωρώντας ότι αυτό το είδος της πισίνας χαρακτηρίζεται από σημαντική κατανάλωση ενέργειας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια περιόδων με χαμηλές θερμοκρασίες. Το χαρακτηριστικό αυτό επιλέχθηκε ως προαιρετικό κριτήριο, καθώς αυτό το είδος της πληροφορίας δεν ήταν διαθέσιμο στις περισσότερες περιπτώσεις στις ελληνικές βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν. Προαιρετικό Κριτήριο 6: Εσωτερική πισίνα. Αυτό το χαρακτηριστικό έχει επιλεγεί, παρόλο που δεν προσδιορίζεται αν είναι θερμαινόμενη ή όχι, δεδομένου ότι συμβάλλει στην κατανάλωση νερού στη μονάδα και, ενδεχομένως, στην κατανάλωση ενέργειας (αν θερμαίνεται). Το χαρακτηριστικό αυτό επιλέχθηκε ως προαιρετικό κριτήριο, καθώς αυτό το είδος των πληροφοριών δεν ήταν διαθέσιμο στις περισσότερες στις ελληνικές βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν. Εφαρμόζεται σε συνδυασμό με το προαιρετικό κριτήριο 5. Προαιρετικό Κριτήριο 7: SPA. Αυτό το χαρακτηριστικό αναφέρεται σε μια ποικιλία από υπηρεσίες που προσφέρονται στα κέντρα ευεξίας. Aνάλογα με το είδος τους μπορεί να χαρακτηρίζεται από κατανάλωση ενέργειας (π.χ. σολάριουμ) ή όχι (π.χ. μασάζ).το χαρακτηριστικό αυτό ήταν διαθέσιμο μόνο στις ελληνικές βάσεις δεδομένων. Κάθε ένα από αυτά τα κριτήρια εφαρμόστηκε διαδοχικά, προκειμένου να κατηγοριοποιηθούν οι επιλέξιμες μονάδες καταλυμάτων. Τα κριτήρια αυτά ομαδοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των μονάδων που έχουν αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και, ταυτόχρονα, τη συσχέτιση των χαρακτηριστικών αυτών με τους τομείς που εξετάζονται. Το σύστημα ταξινόμησης που ακολουθήθηκε για την κατηγοριοποίηση των καταλυμάτων σε πέντε ομάδες παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. CARBONTOUR LIFE09 ENV/GR/ Σελίδα 8 από 10

9 Χώροι/υπηρεσίες Βασικό κριτήριο: Κλιματιζόμενα δωμάτια Προαιρετικό κριτήριο: Κεντρική θέρμανση Βασικά κριτήρια: Εξωτερική πισίνα (μη θερμαινόμενη) και Μπαρ 1η ομάδα 2η ομάδα 3η ομάδα 4η ομάδα 5η ομάδα X X X X X X X X X Βασικό κριτήριο: Εστιατόριο X X X Βασικό κριτήριο: Αθλητικές εγκαταστάσεις Προαιρετικά κριτήρια: Αίθουσα συνεδριάσεων και/ή Γυμναστήριο, Θαλάσσια σπορ Βασικό κριτήριο: Σάουνα/Τζακούζι Προαιρετικά κριτήρια: Εξωτερική θερμαινόμενη πισίνα, εσωτερική πισίνα, SPA X X X Τα καταλύματα που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια αποτελούν τα επιλέξιμα τουριστικά καταλύματα για τη συμμετοχή στην εφαρμογή μεγάλης κλίμακας του λογισμικού αξιολόγησης του αποτυπώματος άνθρακα που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Δράσης 4 του προγράμματος. Ο συνολικός αριθμός των επιλέξιμων μονάδων ανέρχεται σε 616 (353 μονάδες στην Κύπρο, 263 μονάδες στη ΠΒΑ). Αυτός ο αριθμός είναι 7,7 φορές μεγαλύτερος από τον αριθμό στόχο (80), καθώς μια λίστα επιλαχόντων πρέπει να είναι διαθέσιμη σε περίπτωση που κάποια καταλύματα δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την επιλογή των οκτώ (8) μονάδων από την περιοχή του Βορείου Αιγαίου και οκτώ (8) από την Κύπρο για κάθε μια από τις πέντε ομάδες δομήθηκε με βάση τα παρακάτω βήματα: Βήμα 1: Επιλογή των μονάδων που πληρούν τα προαιρετικά κριτήρια που καθορίζονται για κάθε ομάδα. Σε αυτό το στάδιο τα προαιρετικά κριτήρια παίζουν το ρόλο των βασικών κριτηρίων. Εάν ο αριθμός των μονάδων που πληρούν τα κριτήρια είναι μικρότερος σε σχέση με τον απαιτούμενο αριθμό, τότε ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο Βήμα 2 για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού της ομάδας. Εάν ο αριθμός των μονάδων που πληρούν τα κριτήρια είναι μεγαλύτερος από τον απαιτούμενο αριθμό, τότε ακολουθείται το Βήμα 2 της διαδικασίας επιλογής για όλες τις μονάδες. Εάν ο αριθμός των μονάδων που πληρούν τα κριτήρια είναι ίσος με τον απαιτούμενο αριθμό, η σύνθεση της ομάδας έχει ολοκληρωθεί. Βήμα 2: Επιλογή όλων των τύπων καταλυμάτων που προβλέπονται για αυτό το είδος της ομάδας. Βήμα 3: Επιλογή τουλάχιστον μίας μονάδας από κάθε κατηγορία ταξινόμησης των τύπων καταλυμάτων. Εάν ο αριθμός των διαθέσιμων κατηγοριών ταξινόμησης είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τον απαιτούμενο αριθμό, τότε περισσότερες μονάδες από κάθε κατηγορία ταξινόμησης επιλέγονται αναλογικά. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση της ομάδας έχει ολοκληρωθεί. Εάν ο CARBONTOUR LIFE09 ENV/GR/ Σελίδα 9 από 10

10 αριθμός των διαθέσιμων κατηγοριών ταξινόμησης είναι μικρότερος σε σχέση με τον απαιτούμενο αριθμό μονάδων, τότε η διαδικασία συνεχίζεται στο Βήμα 4. Βήμα 4: Επιλογή από κάθε κατηγορία ταξινόμησης των καταλυμάτων με δυναμικότητα ίση με τη μέση δυναμικότητα της κατηγορίας ταξινόμησης. Η επιλογή αυτή βασίζεται επίσης σε πρόσθετα χαρακτηριστικά, όπως τα περιβαλλοντικά πρότυπα πιστοποίησης (ISO 14001, Green Key) που μπορεί να διαθέτουν οι μονάδες, την περίοδο λειτουργίας και την τοποθεσία, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη ποικιλία και αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. CARBONTOUR LIFE09 ENV/GR/ Σελίδα 10 από 10

CARBONTOUR. Strategic Planning Towards Carbon Neutrality in Tourism Accommodation Sector

CARBONTOUR. Strategic Planning Towards Carbon Neutrality in Tourism Accommodation Sector LIFE09 ENV/GR/000297 Strategic Planning Towards Carbon Neutrality in Tourism Accommodation Sector CARBONTOUR Deliverable 3.3: Carbon footprint software tool operational manual (in Greek) February 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Β ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Β ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δεκέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΨΗ...8 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...10 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟ ΙΛΙΟΝ ΘΕΤΕΙ ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΟΜΗΣΕΩΣ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΟΜΗΣΕΩΣ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΟΜΗΣΕΩΣ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΑΚΑΡΕΠΗΣ Π.Μ.Σ. Δ.Ε. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 207 ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Τα στοιχεία αυτού του παραδοτέου ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στο Δήμο Λέρου με την υποχρέωση βάσει του Ν.2121/93 να διαφυλάσσει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013»

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «Καθορισμός προδιαγραφών σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού Προγράμματος» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «Καθορισμός προδιαγραφών σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού Προγράμματος» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 1 Περιεχόμενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δεκέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΨΗ...8 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...10 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟ ΙΛΙΟΝ ΘΕΤΕΙ ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας 1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας Sustainable Energy Action Plan (SEAP) Μάρτιος 2014 Έχει εγκριθεί με την 84/2014 απόφαση ΔΣ 2 Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

LIFE09 ENV/GR/000297. Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report)

LIFE09 ENV/GR/000297. Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report) LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων CARBONTOUR Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report) Αύγουστος 2014 LIFE09 ENV/GR/0297

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: Υπάρχουσα κατάσταση

Α ΜΕΡΟΣ: Υπάρχουσα κατάσταση Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Α ΜΕΡΟΣ: Υπάρχουσα κατάσταση 1 2 Περιεχόμενα Α ΜΕΡΟΣ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Δεκέμβριος 2007 Πρόλογος Το προσχέδιο του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σχέδιο. Δράσης Αειφόρου Ενέργειας

Δήμος Σχέδιο. Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Αγιάς Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δεκέμβριος 20122 Τα στοιχεία αυτού του παραδοτέου ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στον Δήμο Αγιάς με την υποχρέωση, βάσει του Ν.2121/93, να διαφυλάσσει τα ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιµο Ενεργειακό Σχέδιο ράσης για τον ήµο Λειψών στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων Ιανουάριος 2010 1 Πίνακας Περιεχοµένων Ακρωνύµια... 4 1. Περίληψη... 5 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» «ΑΠΟΔΟΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΑΜΟ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή 4. 1.1 Το αντικείμενο του έργου 4 1.2 Στόχος και αντικείμενο της 3ης Φάσης της μελέτης 5

1 Εισαγωγή 4. 1.1 Το αντικείμενο του έργου 4 1.2 Στόχος και αντικείμενο της 3ης Φάσης της μελέτης 5 Μελέτη για την εφαρμογή της αρχής του χερσαίου Μεταφορικού Ισοδύναμου στις θαλάσσιες συνδέσεις των Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος (ΠΕΠ) Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. ΜΕΛΕΤΗ τίε Ρ ίτ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης Πτυχιακή εργασία (Χειμερινό εξάμηνο 2013) Θέμα: Διερεύνηση των συμπεριφορών των πελατών όσο

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

8.2.2 Εκτίµηση και αξιολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε

8.2.2 Εκτίµηση και αξιολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...3 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...8 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...9 3.1 Εισαγωγή...9 3.2 Σκοπιµότητα του Πλαισίου...9 3.3 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ PROCURA + ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 7 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 24 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 2012 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Περιεχόμενα 1. Σύνοψη... 4 2. Εισαγωγή... 6 ΜΕΡΟΣ Α : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008. Πεπραγμένα 2008. Προγραμματισμός Δράσεων 2009. Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008. Πεπραγμένα 2008. Προγραμματισμός Δράσεων 2009. Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Πεπραγμένα 2008 Προγραμματισμός Δράσεων 2009 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα