Οδηγίες για τη μέτρηση της φυσικής σου κατάστασης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες για τη μέτρηση της φυσικής σου κατάστασης"

Transcript

1 Οδηγίες για τη μέτρηση της φυσικής σου κατάστασης Προτού προχωρήσεις στη μέτρηση της φυσικής σου κατάστασης, άκουσε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. 1. Να εφαρμόσεις όσο πιο πιστά μπορείς τις οδηγίες που αναφέρονται σε κάθε δοκιμασίας. 2. Να ζητήσεις τη βοήθεια του γυμναστή σου. 3. Να έχεις βάλει κάποιο στόχο, δηλαδή να έχεις κίνητρο και να θέλεις να βελτιωθείς. 4. Να επαναλάβεις τη μέτρηση μετά από ένα μήνα και στο τέλος των τριμήνων. 5. Για να μπορείς να συγκρίνεις τα διαδοχικά αποτελέσματα πρέπει οι συνθήκες διεξαγωγής των δοκιμασιών να είναι ίδιες. 6. Οι δοκιμασίες πρέπει να γίνουν με τη σειρά που προτείνεται στην εφαρμογή. 7. Από μια δοκιμασία σε άλλη πρέπει να μεσολαβεί αρκετός χρόνος για αποκατάσταση. 8. Πρέπει να καταβάλεις μέγιστη προσπάθεια. 9. Να καταγράφεις τις επιδόσεις σου σε ειδικό δελτίο. Οδηγίες εκτέλεσης των δοκιμασιών 1. Ευλυγισ ί α - Δί πλ ωση α πό εδρα ί α θέση 2. Στ α τ ι κή δύναμη - Xειροδυνα μο μέ τρηση 3. Εκρηκ τ ι κή δύναμη - Μήκος χωρί ς φ όρ α 4. Μυϊκή αν τοχή - Aναδι π λ ώσε ι ς 5. Αντοχή - Παλ ίνδρομο τρέ ξ ι μο αν τοχής 1. Ευλυγισ ί α : Μετρ ιέ τ α ι με τ η δί π λ ωση α πό εδρα ί α θέση Όσο το δυνατόν πιο μεγάλη δίπλωση προς τα εμπρός από την εδραία θέση. Για την εκτέλεση της δοκιμασίας είναι απαραίτητο ένα ειδικό τραπεζάκι ή κιβώτιο με τις εξής διαστάσεις: Mήκος βάσης 35cm, πλάτος 45cm, ύψος 32cm. Oι διαστάσεις της πάνω επιφάνειας είναι : 55cm, πλάτος 45cm. Aυτή η επιφάνεια επεκτείνεται 15cm πέρα από την πλευρά που τοποθετούνται τα πέλματα των ποδιών. Στο μέσο της πάνω επιφάνειας σημειώνεται μια κλίμακα από 0 έως 50cm. Επιπλέον χρειάζεται ένας χάρακας μήκους περίπου 30cm που να είναι κάθετος πάνω στην κλίμακα της οριζόντιας επιφάνειας του οργάνου και να μετακινείται από το δοκιμαζόμενο, καθώς αυτός προωθεί τα χέρια του για να φθάσει όσο πιο μακριά μπορεί. Y ποδε ί ξε ι ς στο δοκ ιμ α ζόμενο Kαθήστε στην εδραία θέση, τοποθετώντας τα πέλματα των ποδιών σας στην μπροστινή κάθετη πλευρά του οργάνου και τις άκρες των δακτύλων των χεριών σας στο χείλος της πάνω οριζόντιας επιφάνειας. Διπλώστε τον κορμό σας και τεντώστε όσο μπορείτε περισσότερο προς τα εμπρός, κρατώντας τα γόνατά σας τεντωμένα. Σπρώξτε αργά και βαθμιαία το χάρακα μπροστά, με τα χέρια σας τελείως τεντωμένα χωρίς να ανασηκώνεστε απότομα. Κρατηθείτε ακίνητος στην τελική θέση της δίπλωσης. Mην κάνετε ταλαντεύσεις. Θα επαναλάβετε τη δοκιμασία δύο φορές και το καλύτερο αποτέλεσμα καταγράφεται ως βαθμολογία. O δηγ ίες γ ι α τ ον υπεύθυνο τ ων μ ε τρήσε ων 1. Σταθείτε δίπλα στο δοκιμαζόμενο πιέζοντας τα γόνατά του προς το έδαφος, για να μείνουν τεντωμένα. 2. Ο δοκιμαζόμενος θα πρέπει να έχει τα χέρια του στο χείλος της πάνω επιφάνειας του οργάνου, ακουμπώντας με τις άκρες των δακτύλων του το χάρακα, πριν αρχίσει η δίπλωση. 3. Tο πιο απόμακρο σημείο της κλίμακας που μπορεί να φθάσει ο δοκιμαζόμενος με τις άκρες των δακτύλων του είναι και η επίδοσή του. 4. Δοκιμαζόμενος πρέπει να κρατήσει αυτή τη θέση της δίπλωσης για λίγα δευτερόλεπτα (όσο να μετρήσουμε μέχρι το 2 τουλάχιστον), ώστε η επίδοση να μπορεί να διαβαστεί σωστά. 5. Eάν τα δάκτυλα των δύο χεριών δεν φθάσουν στο ίδιο σημείο, καταγράψτε τη μέση τιμή της απόστασης των δύο χεριών.

2 6. H δοκιμασία πρέπει να πραγματοποιείται σιγά και προοδευτικά, χωρίς ο δοκιμαζόμενος να κάνει ταλαντεύσεις. 7. H δεύτερη προσπάθεια γίνεται μετά από μια μικρή ανάπαυλα. Bαθμολογ ί α Ως τελικό αποτέλεσμα σημειώνεται η καλύτερη από τις δύο προσπάθειες και καταγράφεται σε εκατοστά, σύμφωνα με την ένδειξη της κλίμακας στην πάνω επιφάνεια του οργάνου. Ένας δοκιμαζόμενος που μόλις φθάνει στο ύψος των δακτύλων των ποδιών του παίρνει 15, ενώ ένας άλλος που ξεπερνά κατά 7cm τα δάκτυλα των ποδιών του παίρνει Στ α τ ι κή δύναμη : Μετριέ τ α ι με τ η χειροδυναμο μέ τρηση Πιέζετε τη λαβή του δυναμόμετρου όσο πιο δυνατά μπορείτε. Για τη μέτρηση της δύναμης είναι απαραίτητο ένα βαθμονομημένο δυναμόμετρο με ρυθμιζόμενη λαβή. Y ποδε ί ξε ι ς στο δοκ ιμ α ζόμενο 1. Πιάστε το δυναμόμετρο με το χέρι που προτιμάτε. 2. Σφίξτε το (συμπιέστε) όσο πιο δυνατά μπορείτε, κρατώντας το μακριά από το σώμα σας καθ' όλη τη διάρκεια της προσπάθειας. 3. Σφίξτε συνεχόμενα και προοδευτικά για 2 sec τουλάχιστον. O δηγ ίες γ ι α τ ους υπεύθυνους τ ων με τρήσε ων 1. H δοκιμασία γίνεται 2 φορές και καταγράφεται το καλύτερο αποτέλεσμα. 2. Eπαναφέρατε την ένδειξη του δυναμόμετρου στο «μηδέν» πριν από κάθε μέτρηση και σιγουρευτείτε ότι βλέπετε το δείκτη του δυναμόμετρου καθ' όλη τη διάρκεια της προσπάθειας. 3. Zητήστε από το δοκιμαζόμενο να χρησιμοποιήσει το χέρι που προτιμά. Pυθμίστε τη λαβή του δυναμόμετρου, έτσι ώστε οι δύο ράβδοι του οργάνου να βρίσκονται σε αντιστοιχία με την πρώτη φάλαγγα του μέσου δακτύλου. 4. Kατά τη διάρκεια της προσπάθειας, βραχίονας, πήχης και παλάμη του χεριού που κρατά το δυναμόμετρο δεν πρέπει να ακουμπούν το σώμα. Tο όργανο κρατιέται με την παλάμη στην προέκταση του πήχη και κρέμεται κάτω στο πλάι. 5. Mετά από σύντομη ανάπαυση πραγματοποιείται και η δεύτερη προσπάθεια. 6. Ο δείκτης του οργάνου δεν χρειάζεται να επανέλθει στο μηδέν μετά την πρώτη προσπάθεια. Tο μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να ελέγξετε εάν η δεύτερη προσπάθεια είναι καλύτερη από την πρώτη. Bαθμολογ ί α Ως τελικό αποτέλεσμα καταγράφεται η καλύτερη από τις δύο επιδόσεις σε kg. Eπίδοση 24 kg καταγράφεται ως Εκρηκ τ ι κή μυϊκή δύνα μη : M ε τριέ τ α ι με τ ο μήκος χωρίς φ όρ α Άλμα σε μήκος από στατική θέση. 1. Σκληρή επιφάνεια που δεν γλιστρά. Kατά προτίμηση δύο σκληρά στρώματα γυμναστικής, τοποθετημένα το ένα κατά μήκος του άλλου, ή ανάλογου υλικού ειδικός τάπητας. 2. Kιμωλίες. 3. Mετροταινία. Y ποδε ί ξε ι ς στους δοκ ιμ α ζόμενους Σταθείτε με τα πόδια ανοιχτά σε κανονική απόσταση με τα δάκτυλα των ποδιών μόλις πίσω από τη γραμμή. Λυγίστε τα γόνατά σας έχοντας τα χέρια σας μπροστά παράλληλα με το έδαφος. Aιωρείστε τα χέρια προς τα πίσω, ωθείστε με δύναμη το έδαφος και πηδήξτε όσο μπορείτε μακρύτερα. Προσπαθήστε να προσγειωθείτε και με τα δύο σας πόδια μαζί, και να σταθείτε όρθιοι. Θα κάνετε δύο προσπάθειες και θα μετρήσει η καλύτερη. O δηγ ίες γ ι α τ ον υπεύθυνο τ ων μ ε τρήσε ων: 1. Στο σημείο προσγείωσης χαράξτε οριζόντιες γραμμές που απέχουν μεταξύ τους 10 cm και είναι παράλληλες προς τη γραμμή απογείωσης, ξεκινώντας από απόσταση 1 m από αυτήν.

3 2. H τοποθέτηση μιας μετροταινίας κάθετα προς τις παράλληλες αυτές γραμμές, βοηθά στην ακρίβεια των μετρήσεων. 3. Σταθείτε στο πλάι και σημειώστε αμέσως την απόσταση του άλματος μετά από κάθε προσπάθεια. 4. H απόσταση κάθε άλματος μετριέται από το μπροστινό χείλος της γραμμής απογείωσης μέχρι το πλησιέστερο προς τη γραμμή αυτή αποτύπωμα που άφησαν οι φτέρνες κατά την προσγείωση. 5. Eάν ο δοκιμαζόμενος πέσει προς τα πίσω ή αγγίξει το στρώμα με κάποιο άλλο μέρος του σώματός του κατά την προσγείωση, πρέπει να του δοθεί μια πρόσθετη προσπάθεια. 6. Tα σημεία απογείωσης και προσγείωσης πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί (στρώματα ή πλαστικός διάδρομος), να είναι καλά στερεωμένο στο έδαφος. 7. Aπαιτείται μεγάλη ακρίβεια κατά τη μέτρηση. Bαθμολογ ί α Ως τελικό αποτέλεσμα σημειώνεται η καλύτερη από τις δύο προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν. Oι επιδόσεις καταγράφονται σε εκατοστά. Ένα άλμα μήκους 1m και 56 cm δίνει 156 βαθμούς. 4. Μυϊκή αν τοχή : Με τρ ιέ τ α ι με τ ι ς αν αδι π λ ώσε ι ς σε 30" O μέγιστος αριθμός των αναδιπλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σε 30 sec από εδραία θέση. 1. Δύο στρώματα γυμναστικής τοποθετημένα το ένα κατά μήκος του άλλου ή ειδικός πλαστικός διάδρομος. 2. Xρονόμετρο. 3. Bοηθός. Y ποδε ί ξε ι ς στους δοκ ιμ α ζόμενους Kαθήστε στην εδραία θέση με την πλάτη ίσια, τα χέρια στην ανάκαμψη με τα δάκτυλα μπλεγμένα, τα γόνατα λυγισμένα σε γωνία 90ο και τα πέλματα των ποδιών να ακουμπούν στο στρώμα. Ξαπλώστε στην ύπτια κατάκλιση με τους ώμους να ακουμπούν στο στρώμα και στη συνέχεια επανέλθετε στην εδραία θέση με τους αγκώνες προς τα εμπρός, ώστε να αγγίζετε τα γόνατα. Nα θυμάστε ότι οι αναδιπλώσεις θα θεωρούνται έγκυρες μόνο όταν αγγίζετε τα γόνατα με τους αγκώνες σας στην εδραία θέση και οι ώμοι σας έρχονται σε επαφή με το στρώμα στην ύπτια κατάκλιση. Διατηρείστε τα χέρια στην ανάκαμψη και τα δάκτυλα μπλεγμένα μέχρι το τέλος της δοκιμασίας και εκπνέετε ελεύθερα όταν βρίσκεστε στην εδραία θέση. Mπορείτε να κάνετε μία αναδίπλωση για δοκιμή πριν αρχίσετε την προσπάθεια. Mε το παράγγελμα «Έτοιμοι... Πάμε» αρχίστε τη δοκιμασία, με στόχο να πραγματοποιήσετε όσο το δυνατόν περισσότερες αναδιπλώσεις μέσα σε 30 sec. Mη σταματήσετε την προσπάθεια πριν ακούσετε τη λέξη «ΣTOΠ». Θα κάνετε τη δοκιμασία αυτή μόνο μια φορά. O δηγ ίες γ ι α τ ους υπεύθυνους τ ων με τρήσε ων 1. Γονατίστε δίπλα στο δοκιμαζόμενο ελέγχοντας τη σωστή αρχική του θέση. 2. Kαθήστε εσείς ή ο βοηθός σας πάνω στους άκρους πόδες του δοκιμαζόμενου με μέτωπο προς αυτόν και με τα πόδια ανοικτά, έτσι ώστε τα πέλματά του να εφάπτονται πλήρως με το έδαφος. 3. Tα πόδια του δοκιμαζόμενου πρέπει να κρατούνται σταθερά και σε κάμψη 90ο. 4. Πριν αρχίσει η δοκιμασία, ο δοκιμαζόμενος εκτελεί μια αναδίπλωση για να διαπιστωθεί εάν έχει κατανοήσει σωστά τις οδηγίες. 5. Bάλτε το χρονόμετρο σε λειτουργία με το παράγγελμα «Eτοιμοι... Πάμε!» και σταματήστε το μετά από 30 sec. 6. Mετράτε μεγαλόφωνα κάθε φορά που ολοκληρώνεται μια σωστή αναδίπλωση. H αναδίπλωση αρχίζει από την εδραία θέση, συνεχίζεται με την πτώση στην ύπτια κατάκλιση αγγίζοντας με τους ώμους το στρώμα και ολοκληρώνεται όταν ο κορμός επανέρχεται στην εδραία θέση, με τους αγκώνες να ακουμπούν στα γόνατα.

4 7. H αρίθμηση γίνεται όταν οι αγκώνες αγγίζουν τα γόνατα. Δεν υπολογίζονται όσες αναδιπλώσεις δεν γίνονται σωστά. 8. Kατά τη διάρκεια της δοκιμασίας πρέπει να διορθώνετε το δοκιμαζόμενο, όταν αυτός δεν ακουμπά στο στρώμα με τους ώμους, ή δεν αγγίζει τα γόνατα με τους αγκώνες. Aπο τελέσμ α τ α Σαν τελικό αποτέλεσμα σημειώνεται ο συνολικός αριθμός σωστών αναδιπλώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε χρονικό διάστημα 30 sec. 15 σωστές αναδιπλώσεις σημειώνονται με τον αριθμό Καρδιο αν α πνευστ ική αν τοχή : M ε τριέ τ α ι με τ ο π α λ ίνδρομο τρέ ξ ι μο αν τοχής Oι δοκιμαζόμενοι τρέχουν παλίνδρομα (πήγαινε - έλα) μέχρι εξάντλησης, σε μια απόσταση 20 m που ορίζεται από δύο παράλληλες γραμμές και με ρυθμό που αυξάνει προοδευτικά κάθε λεπτό και καθορίζεται από ηχητικά σήματα που δίνονται από ένα κασετόφωνο. Tο χρονικό στάδιο στο οποίο ο δοκιμαζόμενος θα σταματήσει το τρέξιμο αποτελεί και το δείκτη της καρδιοαναπνευστικής του αντοχής. 1. Yπαίθριος ή στεγασμένος χώρος διαστάσεων 22x5 m τουλάχιστον (υπολογίστε 1 m για κάθε δοκιμαζόμενο), ώστε να είναι δυνατή η οριοθέτηση του 20μετρου διαστήματος. 2. Mετροταινία 20 m. 3. Aυτοκόλλητη ταινία για τον καθορισμό της αρχής και του τέλους του 20μετρου διαστήματος. 4. Ένα κασετόφωνο, κατά προτίμηση με δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητάς του. 5. Tην κασέτα της δοκιμασίας. 6. Xρονόμετρο. Y ποδε ί ξε ι ς στους δοκ ιμ α ζόμενους H δοκιμασία του παλίνδρομου τρεξίματος που πρόκειται να εκτελέσετε σε λίγο δίνει τη δυνατότητα εκτίμησης της μέγιστης αερόβιας ικανότητας(αντοχής) και προϋποθέτει παλίνδρομο τρέξιμο (πέρα - δώθε) κατά μήκος μιας διαδρομής 20 m. Tρέξτε όσο περισσότερες φορές μπορείτε πηγαίνοερχόμενοι σε απόσταση 20 m, κρατώντας πάντοτε την ταχύτητα (ρυθμό) που καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά ηχητικά σήματα που εκπέμπονται από την ειδική κασέτα σε κανονικά διαστήματα. Tα ηχητικά σήματα θα σας ειδοποιούν πάντοτε για τη στιγμή που θα πρέπει να βρίσκεστε στο τέλος της μιας ή της άλλης πλευράς της απόστασης των 20 m. Προσέγγιση με διαφορά 1-2 m είναι επιτρεπτή. Πρέπει να πατάτε τη γραμμή που οριοθετεί το 20μετρο διάστημα και αμέσως να αλλάζετε μέτωπο συνεχίζοντας το τρέξιμο προς την αντίθετη κατεύθυνση. Στρίψτε αμέσως και επιτόπου. Aποφύγετε να πραγματοποιείτε μεγάλες και ανοικτές στροφές. Στην αρχή η ταχύτητα είναι μικρή αλλά θα αυξάνει αργά και σταθερά κάθε λεπτό. Σκοπός σας είναι να ακολουθείτε τον προκαθορισμένο ρυθμό όσο μπορείτε περισσότερο. Γι αυτό θα πρέπει να σταματήσετε όταν δεν είστε σε θέση να ακολουθήσετε τον καθορισμένο ρυθμό ή όταν νιώθετε ανήμποροι να ολοκληρώσετε την περίοδο του ενός λεπτού που θα ακολουθήσει. Θυμηθείτε τον τελευταίο αριθμό που σας ανακοινώθηκε λίγο πριν σταματήσετε, γιατί αυτός ο αριθμός είναι η τελική επίδοσή σας. H διάρκεια της δοκιμασίας ποικίλλει ανάλογα με τις ικανότητες του κάθε δοκιμαζόμενου. Όσο καλύτερη είναι η φυσική κατάστασή σας, τόσο περισσότερο θα αντέξετε τη δοκιμασία. Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι η δοκιμασία αυτή απαιτεί μέγιστη προσπάθεια που καταβάλλεται με μια προοδευτικότητα. Δηλαδή, στην αρχή της δοκιμασίας ο ρυθμός είναι πολύ ήπιος και γίνεται όλο και περισσότερο έντονος όσο πλησιάζουμε στο τέλος. Καλή τύχη". O δηγ ίες γ ι α τ ους υπεύθυνους τ ων με τρήσε ων 1. Διαβάστε και μελετήστε προσεκτικά το πρωτόκολλο πραγματοποίησης της δοκιμασίας. 2. Eπιλέξτε την τοποθεσία που θα διεξαχθεί η δοκιμασία. Σιγουρευτείτε ότι υπάρχει τουλάχιστο 1-1,5 m ελεύθερος χώρος πέρα από την οριοθέτηση της απόστασης των 20

5 m από κάθε πλευρά. Όσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος του χώρου που θα χρησιμοποιήσετε, τόσο περισσότεροι δοκιμαζόμενοι μπορεί να εξετάζονται ταυτόχρονα, υπολογίζοντας τουλάχιστον 1 m πλάτος για τον κάθε ένα. 3. H επιφάνεια του εδάφους πρέπει να είναι ομαλή και να μην γλιστρά, χωρίς να έχουν ιδιαίτερη σημασία τα υλικά κατασκευής της. Tα 2 άκρα (όρια) της απόστασης των 20 m θα πρέπει να είναι ευκρινώς σημειωμένα. 4. Kάντε έλεγχο στη λειτουργία της κασέτας και του κασετοφώνου. Σιγουρευτείτε ότι ο ήχος είναι καθαρός και αρκετά ισχυρός, ώστε να ακούγεται από όλους τους δοκιμαζόμενους. 5. Aκούστε το περιεχόμενο της κασέτας. Σημείωστε τα νούμερα του μετρητή στο κασετόφωνο, ώστε να μπορείτε να επανατοποθετείτε την κασέτα στο σωστό σημείο, που θέλετε, πολύ γρήγορα. 6. Kάντε έλεγχο της ταχύτητας του κασετοφώνου που θα χρησιμοποιηθεί την ημέρα της δοκιμασίας. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείστε το υπόδειγμα της περιόδου 1 min που υπάρχει στην αρχή και το τέλος της κασέτας της δοκιμασίας. Eάν υπάρξει διαφορά ταχύτητας μεγαλύτερη από 1 sec, αυξήστε ή μειώστε την απόσταση των 20 m σύμφωνα με το σχετικό πίνακα. 7. Eλέγξτε εάν όλοι οι δοκιμαζόμενοι είναι υγιείς την ημέρα της δοκιμασίας. Aπο τελέσμ α τ α Σαν τελικό αποτέλεσμα σημειώνεται η χρονική περίοδος (στάδιο) στο οποίο ο δοκιμαζόμενος σταμάτησε το τρέξιμο, κατά προσέγγιση μισού σταδίου. Aυτ;oς ο αριθμός ανταποκρίνεται σε μια συγκεκριμένη τιμή VO2max ml.kg-1.min-1 που δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. Παράδειγμα Eάν ένας από τους δοκιμαζόμενους σταμάτησε στο στάδιο 3.5, η επίδοσή του καταγράφεται ως 35 και αντιστοιχεί σε VO2max ml.kg-1.min-1. Eάν σταμάτησε στο στάδιο 11, η επίδοση καταγράφεται ως 110 και αντιστοιχεί σε VO2max ml.kg-1.min-1. Αν τ ισ το ιχ ί α στ αδ ί ων μ ε mlo2 Στάδια mlo²..kg- 1.min- 1 Στάδια mlo²..kg- 1.min- 1 Στάδια mlo²..kg- 1.min ,2 8 46, ,1 1,5 22,7 8,5 48,1 15,5 68,6 2 29,2 9 49, ,0 2,5 30,6 9,5 51,0 16,5 71,5 3 32, , ,9 3,5 33,5 10,5 53,9 17,5 74,4 4 35, , ,8 4,5 36,4 11,5 56,8 18,5 77,3 5 37, , ,7 5,5 39,3 12,5 59,7 19,5 80,2 6 40, , ,5 6,5 42,2 13,5 62,6 20,5 83,1 7 43, , ,6 7,5 45,1 14,5 65,5 Σωματομετρήσεις Για τη σωστή και έγκυρη σωματομέτρηση επιβάλλεται η αυστηρή τήρηση των παρακάτω οδηγιών: 1. Ο χώρος όπου πραγματοποιούνται οι μετρήσεις να είναι ζεστός και φωτεινός. 2. Η ενδυμασία των εξεταζόμενων πρέπει να επιτρέπει την ψηλάφηση των επιφανειακών οδηγών σημείων. 3. Ενδείκνυται οι μαθητές και οι μαθήτριες να φορούν σορτσάκι και βαμβακερό μπλουζάκι. 4. Οι μετρήσεις καλό είναι να γίνονται τις πρωινές ώρες: 9-12 π.μ.

6 5. Ο τρόπος μέτρησης, τα όργανα μέτρησης και οι ώρες εξέτασης να είναι το ίδιο για όλους τους εξεταζόμενους και να παραμένουν το ίδιο, όταν οι μετρήσεις επαναλαμβάνονται. 6. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων πρέπει να καταγράφονται αμέσως μετά τη μέτρηση στην κατάλληλη θέση του δελτίου του μαθητή, στο μέρος που προβλέπεται για τη σωματική ανάπτυξη. 7. Το αποτέλεσμα της μέτρησης πριν την καταγραφή του πρέπει να ανακοινώνεται διακριτικά και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να σχολιάζεται δημόσια με ύφος ειρωνικό. 8. Σε περίπτωση όπου διαπιστώνεται εμφανής αρνητική παρέκκλιση, το αποτέλεσμα της μέτρησης δεν ανακοινώνεται ή φροντίζουμε διακριτικά να αποφύγει τη μέτρηση το συγκεκριμένο άτομο. 1. M έ τρηση τ ου αν ασ τ ή μ α τος Eξο πλι σμός Όταν δεν υπάρχει ειδικό αναστημόμετρο, η μέτρηση του αναστήματος γίνεται με μεζούρα μήκους τουλάχιστον 2 m και ορθή γωνία. Περιγρα φ ή Το ανάστημα μετριέται από την κορυφή του κρανιακού θόλου μέχρι το επίπεδο των πελμάτων. Για να φθάσει η κορυφή του κρανιακού θόλου στο ψηλότερο δυνατό σημείο, ο εξεταζόμενος πρέπει να σταθεί μπροστά στην κατακόρυφη επιφάνεια ενός τοίχου έτσι ώστε, οι πτέρνες, οι γάμπες, οι μεγάλοι γλουτοί, το θωρακικό κύρτωμα και η πίσω επιφάνεια του κρανιακού θόλου, να εφάπτονται στην κατακόρυφη επιφάνεια. Επίσης πρέπει ο μαθητής να κρατά το κεφάλι του έτσι ώστε η γραμμή που ενώνει την εξωτερική γωνία του ματιού με την ανώτερη άκρη του αυτιού, να είναι οριζόντια. Για την ακριβή ανάγνωση του αποτελέσματος της μέτρησης του ύψους χρησιμοποιείται ορθή γωνία. Η μία κάθετη πλευρά της ορθής γωνίας εφάπτεται στην επιφάνεια του τοίχου, στο μέρος όπου είναι χαραγμένες οι υποδιαιρέσεις του μέτρου. Η γωνία κατεβαίνει προς τα κάτω μέχρι που η άλλη κάθετη πλευρά της να αγγίξει την κορυφή του κρανιακού θόλου. Στη φάση αυτή ο εξεταζόμενος φεύγει. Απο τέλεσμ α Ο εξεταστής διαβάζει, στο σημείο της κορυφής της γωνίας, την τελευταία υποδιαίρεση του μέτρου. Η ένδειξη αυτή αποτελεί το αποτέλεσμα της μέτρησης του αναστήματος του συγκεκριμένου μαθητή και καταγράφεται στο δελτίο του με ακρίβεια 0,5 cm. 2. M έ τρηση τ ου σω μ α τ ι κού βάρους Ζυγαριά της οποίας έχει ελεγχθεί η ακρίβεια. Περιγρα φ ή Ο εξεταζόμενος ανεβαίνει στη ζυγαριά και στέκεται προσοχή. Απο τέλεσμ α Ο εξεταστής διαβάζει την ένδειξη η οποία αποτελεί το αποτέλεσμα της μέτρησης του σωματικού βάρους του συγκεκριμένου μαθητή και την καταγράφει στο δελτίο του με ακρίβεια 0,5 kg. Ιδαν ικό βάρος Για να βρείτε το ιδανικό σας βάρος πρέπει πρώτα να εξετάσετε την κατηγορία του σκελετού σας. Για να βρείτε την κατηγορία του σκελετού σας αρκεί να μετρήσετε τη διάμετρο του καρπού σας. Για να μετρήσετε τον καρπό σας πιάστε τον με τον αντίχειρα και το μεσαίο δάχτυλο. Αν οι άκρες των δαχτύλων σας δεν σμίγουν, έχετε βαρύ σκελετό. Αν οι άκρες των δαχτύλων σας μόλις αγγίζουν, έχετε κανονικό σκελετό. Αν οι άκρες των δαχτύλων σας σμίγουν, έχετε ελαφρύ σκελετό. Αφού ορίσετε την κατηγορία του σκελετού σας βρίσκετε, ανάλογα με το ανάστημα και το φύλο σας, το ιδανικό σας βάρος. Στη συνέχεια αφαιρείται τα πραγματικό σας βάρος από το ιδανικό και βρίσκεται τη διαφορά. Αν η διαφορά είναι θετική πηγαίνετε στο κεφάλαιο της διατροφής και της κινητικής δραστηριότητας για να βρείτε το χρόνο που χρειάζεστε να φτάσετε στο επίπεδο του ιδανικού βάρους συνδυάζοντας τη διατροφή με την κινητική δραστηριότητα.

7 3. M έ τρηση τ ου π άχους τ ων δερμ α το π τυχών Δερματοπτυχόμετρο. Περιγρα φ ή Για τη μέτρηση του πάχους των δερματοπτυχών, ο υπεύθυνος των μετρήσεων πιάνει με τον αντίχειρα και το δείκτη του αριστερού χεριού του μία πτυχή δέρματος και υποδόριου ιστού μαζί 1 cm πάνω από το σημείο που θα γίνει η μέτρηση και την τραβά προς τα έξω προσπαθώντας να την απομακρύνει από τον αντίστοιχο μυ. Tότε οι άκρες των σιαγώνων του δερματοπτυχόμετρου τοποθετούνται στο σημείο μέτρησης 1 cm πιο κάτω από τον αντίχειρα και αφήνονται να ασκήσουν όλη τους την πίεση πάνω στη δερματοπτυχή για λίγα δευτερόλεπτα, πριν καταγραφεί το πάχος από τον πίνακα των ενδείξεων του δερματοπτυχόμετρου. Όλες οι μετρήσεις πρέπει να γίνονται στην ίδια πλευρά (αριστερή ή δεξιά) του σώματος του δοκιμαζόμενου. Σε όλες τις μετρήσεις ο δοκιμαζόμενος στέκεται όρθιος σε θέση χαλάρωσης, εκτός από τη μέτρηση των δερματοπτυχών του γαστροκνημίου, όπου πρέπει να βρίσκεται καθιστός. Tο τελικό αποτέλεσμα καταγράφεται σε 0,1 mm. Πάχος δερματοπτυχής που βρέθηκε 12,7 mm καταγράφεται ως α. T ρικέ φ α λος βραχ ιόν ιος O δοκιμαζόμενος στέκεται με το χέρι να κρέμεται στο πλάι χαλαρά. Tο σημείο στο οποίο θα γίνει η μέτρηση είναι το μέσο ακριβώς της απόστασης μεταξύ του ακρωμίου και του ωλέκρανου, στο πίσω μέρος του βραχίονα και κάθετα. H δερματοπτυχή ανασηκώνεται και μετριέται σε κάθετη φορά προς το οριζόντιο επίπεδο. β. Δικέ φ α λος βραχιόν ιος O δοκιμαζόμενος βρίσκεται στην προηγούμενη θέση. Tο σημείο που θα γίνει η μέτρηση βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του βραχίονα, ακριβώς πάνω από την κοιλότητα της κατ' αγκώνα άρθρωσης, στο ίδιο επίπεδο που μετρήθηκε και ο τρικέφαλος. H δερματοπτυχή ανασηκώνεται και μετριέται σε κάθετη φορά προς το οριζόντιο επίπεδο. γ. Yποπλ ά τ ιος O δοκιμαζόμενος στέκεται με τα χέρια χαλαρά πεσμένα στο πλάι του σώματος. Tο σημείο που θα γίνει η μέτρηση βρίσκεται λίγο χαμηλότερα από την κάτω γωνία της ωμοπλάτης. H δερματοπτυχή ανασηκώνεται και μετριέται διαγωνίως προς τα κάτω και έξω (\ ), σε γωνία 45ο προς το οριζόντιο επίπεδο. δ. Yπερλ αγών ιος O δοκιμαζόμενος βρίσκεται στην προηγούμενη θέση. Tο σημείο που θα γίνει η μέτρηση είναι 5-7 cm πάνω από την λαγόνιο ακρολοφία, σε ευθεία γραμμή με τη μασχάλη. H δερματοπτυχή ανασηκώνεται και μετριέται διαγωνίως προς τα κάτω και μέσα(/ ), σε γωνία 45ο προς το οριζόντιο επίπεδο. ε. Γαστροκνήμ ιος O δοκιμαζόμενος κάθεται σε μία καρέκλα ή πάγκο εντελώς χαλαρός, με τα γόνατα λυγισμένα σε γωνία 90ο. Tο σημείο που θα γίνει η μέτρηση είναι στο πλάι και εσωτερικά της κνήμης, εκεί όπου βρίσκεται η μέγιστη περίμετρος του γαστροκνημίου. H δερματοπτυχή ανασηκώνεται και μετριέται σε κάθετη φορά προς το οριζόντιο επίπεδο.

ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Εξέταση και αξιολόγηση των κυρτωμάτων της σπονδυλικής στήλης 1 1. Κατακόρυφος άξονας 2 3 2. Λοβίο του αυτιού 3. Ακρώμιο 4 5 6 7 8 4. Ομφαλός 5. Πρόσθια

Διαβάστε περισσότερα

http://users.sch.gr/oxyzoglou

http://users.sch.gr/oxyzoglou ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΗ & ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΕΥ-ΖΗΝ» Θέμα: Η σηµασία της αξιολόγησης για τους μαθητές τριες και πως πραγματοποιείται Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2014 Νίκος Οξύζογλου Σχολικός Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Για μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Για μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου Αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, Το Πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ σχεδιάστηκε για να δίνει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πρόγραμμα «Ε.Υ.Ζ.Η.Ν.» Εθνική δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου Αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, Μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Επικοινωνία και συνεννόηση μεταξύ καθηγητή Φ.Α και μαθητών Καλύτερη συνεργασία Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Προγραμμάτων

Σχεδιασμός Προγραμμάτων Σχεδιασμός Προγραμμάτων Ευλυγισία & Ισορροπία Μ. Μιχαλοπούλου Δ. Π. Θράκης Διατάσεις με καρέκλα Κάθισμα σε καρέκλα και Αυτί στον ώμο (κατέβασμα του αυτιού προς τον ώμο). Το σαγόνι βλέπει τον ώμο. Κυκλικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Πάτρας PROJECT Α3. Θέμα: «Η Μεσογειακή διατροφή στην Ελλάδα» Υπεύθυνος Καθηγητής: Παυλάκης Ιωάννης

Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Πάτρας PROJECT Α3. Θέμα: «Η Μεσογειακή διατροφή στην Ελλάδα» Υπεύθυνος Καθηγητής: Παυλάκης Ιωάννης Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Πάτρας PROJECT Α3 Θέμα: «Η Μεσογειακή διατροφή στην Ελλάδα» Υπεύθυνος Καθηγητής: Παυλάκης Ιωάννης Ομάδα Δ : Κατίκα Νίκη Κοντσέ Ευφημία Πατρώνη Μαρία Σταθοπούλου Βασιλική Τομπουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική ΔΟ.ΚΙ.Μ.Η Εγέρσεις από καρέκλα σε 30 δευτερόλεπτα

Λειτουργική ΔΟ.ΚΙ.Μ.Η Εγέρσεις από καρέκλα σε 30 δευτερόλεπτα Εγέρσεις από καρέκλα σε 30 δευτερόλεπτα Εξοπλισμός: χρονόμετρο χειρός και καρέκλα χωρίς μπράτσα. Χρησιμοποιήστε μια πολύ σταθερή καρέκλα και οπωσδήποτε χρησιμοποιείστε την ίδια καρέκλα ή καρέκλα ίδιου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές ασκήσεις. Άσκηση 1

Βασικές ασκήσεις. Άσκηση 1 Το πρόγραμμα ασκήσεων που ακλουθεί έχει δημιουργηθεί για να ανακτηθεί η κινητικότητα στην άρθρωση του ώμου και να βελτιωθεί η ελαστικότητα των μυών οι οποίοι την κινούν. Σε περίπτωση τραυματισμού στην

Διαβάστε περισσότερα

ασκήσεις για τη μέση

ασκήσεις για τη μέση ασκήσεις για τη μέση 1 η άσκηση ύπτια θέση (ανάσκελα) Λυγίζουμε τα δύο γόνατα και τα τραβάμε με τα χέρια δυνατά προς το στήθος. Μετράμε αργά μέχρι το 5 και επαναφέρουμε τα πόδια στην αρχική θέση. Χαλαρώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ

ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ 1) Έλξεις στο μονόζυγο για αγόρια. Έχουμε τα χέρια με λαβή στραμμένα προς το σώμα και ζητάμε από τον μαθητή να κάνει όσες περισσότερες έλξεις μπορεί. Προσέχουμε, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ Ρ.Γ. Έτη γέννησης 1994-1995-1996-1997 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ Ρ.Γ. Έτη γέννησης 1994-1995-1996-1997 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ Ρ.Γ. Έτη γέννησης 99-99-996-997 ΙΟΥΛΙΟΣ 009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Σωματομετρικός έλεγχος Μέτρηση ύψους Μέτρηση βάρους Έλεγχος άρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΟ7-Χ ISO-7X ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

ΙΖΟ7-Χ ISO-7X ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κωδ: ΙΖΟ7-Χ ISO-7X ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Παρακαλούµε συµβουλευτείτε το γιατρό σας πριν ξεκινήσετε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα γυµναστικής. ιαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις εμπιστοσύνης, ισορροπίας και ενδυνάμωσης

Ασκήσεις εμπιστοσύνης, ισορροπίας και ενδυνάμωσης Ασκήσεις εμπιστοσύνης, ισορροπίας και ενδυνάμωσης.. τα δύο σώματα γίνονται ένα σύστημα σωμάτων κι αποκτούν κοινό κέντρο βάρους, με ισοκατανομή δυνάμεων το κεφάλι, η πλάτη, η κοιλιά και οι γλουτοί βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Ξεπεράστε τα όριά σας!

Ξεπεράστε τα όριά σας! Ξεπεράστε τα όριά σας! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντες είναι τεντωμένοι ανά πάσα στιγμή. Για βέλτιστα αποτελέσματα, κρατήστε πίεση στις λαβές όταν ασκείστε και να προσπαθείτε να κάνετε ελεγχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Ενότητα 8. Σταθερά γυμναστικά όργανα: Οι Γυμναστικοί πάγκοι Μπαρκούκης Βασίλειος, Αναστασιάδης Θεοφύλακτος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΞ9-9Ω6. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας Δημοτικά Σχολεία (μέσω των Δ.Π.Ε.) ΠΡΟΣ: Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΕΔΞ9-9Ω6. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας Δημοτικά Σχολεία (μέσω των Δ.Π.Ε.) ΠΡΟΣ: Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. ΑΔΑ: ΒΕΔΞ9-9Ω6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

EASY FIT 5 TRAINER ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

EASY FIT 5 TRAINER ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ EASY FIT 5 TRAINER ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΤΡΕΙΝΕΡ, ΤΡΕΙΝΕΡ-1 Το σετ που έχετε αγοράσει περιλαµβάνει: 1 Easy Fit 5 Trainer 2 χειρολαβές 2 µπάλες αντίστασης επίπεδο εκγύµνασης 2: µεσαίο (πράσινο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Ενότητα 10. Σταθερά γυμναστικά όργανα: Τα πολύζυγα Μπαρκούκης Βασίλειος, Αναστασιάδης Θεοφύλακτος Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΙΚΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΙΚΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σκοπός και στόχοι ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΙΚΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σκοπός της καταγραφής δεικτών της κινητικής και σωµατικής ανάπτυξης είναι ο έλεγχος της φυσιολογικής και αρµονικής ανάπτυξης των µαθητών.

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πατρών

Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πατρών Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πατρών (Μέλος Δικτύου ESCAPE) Πρόγραμμα ΚΕΣΥΠ : ESCAPE «Μια εκπαιδευτική αθλητική πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών» Εργασία μαθητών Θέμα : «Λιπομέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Volley. Προπονητικές ομάδες ΦΑΣΗ 1. Ανάπτυξη των ειδικών κινητικών δεξιοτήτων και τα πρώτα στοιχεία του επιθετικού χτυπήματος

Volley. Προπονητικές ομάδες ΦΑΣΗ 1. Ανάπτυξη των ειδικών κινητικών δεξιοτήτων και τα πρώτα στοιχεία του επιθετικού χτυπήματος PAOLINI final_layout 1 12/17/14 5:52 PM Page 7 Volley Προπονητικές ομάδες ΦΑΣΗ 1 Ανάπτυξη των ειδικών κινητικών δεξιοτήτων και τα πρώτα στοιχεία του επιθετικού χτυπήματος PAOLINI final_layout 1 12/17/14

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ 111 Γενική Φυσική Ι 6 η Εργασία Επιστροφή: Μάζα είναι δεµένη στο ένα άκρο ενός νήµατος αµελητέας µάζας. Το άλλο άκρο του νήµατος

ΦΥΣ 111 Γενική Φυσική Ι 6 η Εργασία Επιστροφή: Μάζα είναι δεµένη στο ένα άκρο ενός νήµατος αµελητέας µάζας. Το άλλο άκρο του νήµατος ΦΥΣ 111 Γενική Φυσική Ι 6 η Εργασία Επιστροφή: 26.10.18 1. Μάζα είναι δεµένη στο ένα άκρο ενός νήµατος αµελητέας µάζας. Το άλλο άκρο του νήµατος είναι δεµένο σε ένα πολύ λεπτό, λείο κατακόρυφο στύλο. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ 04-03 ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

ΚΕ 04-03 ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΚΕ 04-03 ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 1. Στο ελεύθερο η είσοδος του χεριού πρέπει να γίνεται α με το χέρι ελαφρώς λυγισμένο έξω από το ύψος του ώμου β με το χέρι τεντωμένο έξω από το ύψος του ώμου γ με το χέρι

Διαβάστε περισσότερα

ασκήσεις για τον αυχένα

ασκήσεις για τον αυχένα ασκήσεις για τον αυχένα 1 η ΑΣΚΗΣΗ θέση καθιστή ή όρθια Έχοντας σταθερούς τους ώμους, κατεβάζουμε το κεφάλι προς τα κάτω, έτσι ώστε το πηγούνι να ακουμπήσει στο στέρνο. στην αρχική θέση. Σηκώνουμε το κεφάλι

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο προπονητών επιτραπέζιας αντισφαίρισης

Σεμινάριο προπονητών επιτραπέζιας αντισφαίρισης Σεμινάριο προπονητών επιτραπέζιας αντισφαίρισης Βασικές δεξιότητες 1)Κατάλληλη ρακέτα 2)Σωστός τρόπος κρατήματος 3)Διδασκαλία βασικών χτυπημάτων και σωστή στάση 4)Σέρβις 5)Εκμάθηση τεχνικής χτυπημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθιο ΙΙΙ Εκκίνηση & Στροφή Λάθη τεχνικής

Πρόσθιο ΙΙΙ Εκκίνηση & Στροφή Λάθη τεχνικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Z ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ι

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ι Ενότητα 3. Κινήσεις με μπάλα (Υποδοχή πιάσιμο της μπάλας ασκήσεις εξοικείωσης θέση τριπλής απειλής) Γαλαζούλας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ ΩΝ 8-9 ΚΑΙ 10 ΕΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ ΩΝ 8-9 ΚΑΙ 10 ΕΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ ΩΝ 8-9 ΚΑΙ 10 ΕΤΩΝ ΑΛΜΑ: Χειροκυβίστηση Αρχική αξία:10.00β. -Επιτρέπεται η εκτέλεση δύο αλμάτων και μετράει ο βαθμός του καλύτερου άλματος. Επιτρέπεται επιπλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα καλό σέρβις είναι ένα από τα πιο σημαντικά χτυπήματα επειδή μπορεί να δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αρχή του πόντου. Το σέρβις είναι το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελλούλ Ιωάννης, Νευρολόγος, Λέκτορας Νευρολογίας. Τηλ. 2610999495, 2610992997, 6944746083

Ελλούλ Ιωάννης, Νευρολόγος, Λέκτορας Νευρολογίας. Τηλ. 2610999495, 2610992997, 6944746083 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Πρόγραµµα Λειτουργικής Νευροχειρουργικής Πανεπιστηµίου Πατρών Μαρκάκη Έλλη Ειδικ. Νευρολόγος Ελλούλ Ιωάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βασική Αιώρηση με Kettlebell (Kettlebell Swing)

Η Βασική Αιώρηση με Kettlebell (Kettlebell Swing) Η Βασική Αιώρηση με Kettlebell (Kettlebell Swing) Copyright 2012 Σπυρίδων Βασιλείου Κατσιγιάννης Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμήματος του βιβλίου με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς τη γραπτή άδεια του

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Προγραμμάτων

Σχεδιασμός Προγραμμάτων Σχεδιασμός Προγραμμάτων Ενδυνάμωση άνω κάτω άκρων & κορμού Μ. Μιχαλοπούλου Ph.D. Δ.Π.Θράκης Ασκήσεις Αερόμπικ με καρέκλα Εκτέλεση διαφόρων κινήσεων των ποδιών οι οποίες συνοδεύονται από κινήσεις των χεριών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. Κάρτες εκγύμνασης

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. Κάρτες εκγύμνασης ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ Άσκηση 1 η Κάρτες εκγύμνασης Υλικά: Ο εκπαιδευτικός ετοιμάζει 4 κάρτες με κινητικές δραστηριότητες (πχ. επικύψεις, καθίσματα, ασκήσεις χεριών, ασκήσεις ποδιών). Ο εκπαιδευτικός μοιράζει

Διαβάστε περισσότερα

Δέσμη Μέτρησης Φυσικής Κατάστασης. για παιδιά και εφήβους (6-12 ετών) «Δημόκριτος» DEMOCRITOS-FIT (DEMOFIT)

Δέσμη Μέτρησης Φυσικής Κατάστασης. για παιδιά και εφήβους (6-12 ετών) «Δημόκριτος» DEMOCRITOS-FIT (DEMOFIT) Δέσμη Μέτρησης Φυσικής Κατάστασης για παιδιά και εφήβους (6-12 ετών) «Δημόκριτος» DEMOCRITOS-FIT (DEMOFIT) Εγχειρίδιο Οδηγιών 2014 1. ΤΑ ΤΕΣΤ 1.1. Ωρίμανση (Στάδια Tanner) Πίνακας 1. Στάδια κατά Tanner

Διαβάστε περισσότερα

Δέσμη Μέτρησης Φυσικής Κατάστασης. για παιδιά και εφήβους (6-12 ετών) «Δημόκριτος» DEMOCRITOS-FIT (DEMOFIT) Εγχειρίδιο Οδηγιών

Δέσμη Μέτρησης Φυσικής Κατάστασης. για παιδιά και εφήβους (6-12 ετών) «Δημόκριτος» DEMOCRITOS-FIT (DEMOFIT) Εγχειρίδιο Οδηγιών Δέσμη Μέτρησης Φυσικής Κατάστασης για παιδιά και εφήβους (6-12 ετών) «Δημόκριτος» DEMOCRITOS-FIT (DEMOFIT) Εγχειρίδιο Οδηγιών 1. ΤΑ ΤΕΣΤ 1.1. Ωρίμανση (Στάδια Tanner) Πίνακας 1. Στάδια κατά Tanner για

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις ενδυνάμωσης της σπονδυλικής στήλης

Ασκήσεις ενδυνάμωσης της σπονδυλικής στήλης Ασκήσεις ενδυνάμωσης της σπονδυλικής στήλης 1.Τοποθετήστε ένα μαξιλάρι κάτω από τα γόνατα για να μειώσετε τη λόρδωση της μέσης. Αυτό θα χαλαρώσει τους ραχιαίους μυς. 2.Τοποθετήστε τα γόνατα και τα ισχία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Βόλου και Μειλίχου, Κάτω Συχαινά, Πάτρα Τηλ.: 2610. 464000

ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Βόλου και Μειλίχου, Κάτω Συχαινά, Πάτρα Τηλ.: 2610. 464000 ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Βόλου και Μειλίχου, Κάτω Συχαινά, Πάτρα Τηλ.: 2610. 464000 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΟΝΟΜΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Χατζηδαμιανός Θεόδωρος, Φυσικοθεραπευτής, Σακελλάρη Βασιλική, Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, PhD.

Χατζηδαμιανός Θεόδωρος, Φυσικοθεραπευτής, Σακελλάρη Βασιλική, Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, PhD. «Σχεδιασμός προγράμματος ασκήσεων σε άτομα τρίτης ηλικίας.» Χατζηδαμιανός Θεόδωρος, Φυσικοθεραπευτής, Σακελλάρη Βασιλική, Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, PhD. Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΗΣΗ. διάφορες μέθοδοι (0-180 / / 360 / ΟΜΕΣ)

ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΗΣΗ. διάφορες μέθοδοι (0-180 / / 360 / ΟΜΕΣ) ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΗΣΗ διάφορες μέθοδοι (0-180 / 180-0 / 360 / ΟΜΕΣ) μέσα μέτρησης (γωνιόμετρα, ηλεκτρογωνιόμετρα, μεζούρα, βιντεοκάμερες, τρισδιάστατα συστήματα ανάλυσης κίνησης, γωνιόμετρο με υπερήχους ή ποτενσιόμετρα,

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικές ασκήσεις μετά από λεμφαδενικό καθαρισμό ή μαστεκτομή

Θεραπευτικές ασκήσεις μετά από λεμφαδενικό καθαρισμό ή μαστεκτομή ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Θεραπευτικές ασκήσεις μετά από λεμφαδενικό καθαρισμό ή μαστεκτομή ΕΥ ΖΩ W W W. E F Z O. G R Με τη στήριξη 2 Αγαπητέ ασθενή Η θεραπευτική άσκηση μετά από λεμφαδενικό καθαρισμό ή μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Οι ποντικοί και το τυρί Δεξιότητες: Τρέξιμο σε διάφορες κατευθύνσεις και με διάφορες ταχύτητες. Σταμάτημα και αλλαγή κατεύθυνσης.

Οι ποντικοί και το τυρί Δεξιότητες: Τρέξιμο σε διάφορες κατευθύνσεις και με διάφορες ταχύτητες. Σταμάτημα και αλλαγή κατεύθυνσης. Οι ποντικοί και το τυρί Τρέξιμο σε διάφορες κατευθύνσεις και με διάφορες ταχύτητες. Οργάνωση: Εργασία σε ζευγάρια. Τα δυο παιδιά είναι οι ποντικοί και η μπάλα το τυρί. Ο ένας ποντικός κρατά το τυρί Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Πρώτων Βοηθειών

Τεχνικές Πρώτων Βοηθειών 3 Τεχνικές Πρώτων Βοηθειών 3.1 Θέση Ανάνηψης Ενηλίκων Αυτή η θέση βοηθάει ένα άτομο, ημιλιπόθυμο ή αναίσθητο, να αναπνεύσει, αφού εμποδίζει τη γλώσσα να πέσει στο πίσω μέρος του λαιμού, ενώ επιτρέπει τα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. By [Copyright 2009 PhysioAid] Phoca PDF

Άσκηση 1. By  [Copyright 2009 PhysioAid] Phoca PDF Το παρακάτω πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει την δύναμη και την αντοχή των μυών που κινούν την άρθρωση του ώμου. Πριν την εφαρμογή του προγράμματος συμβουλευτείτε τον φυσικοθεραπευτή σας για

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο

Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο Εισηγητής: Γούλας Παναγιώτης, ΚΦΑ ΤΑ ΑΛΜΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΘΕΤΑ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Ή ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Ή ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Ή ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Η θεραπευτική άσκηση μετά από λεμφαδενικό καθαρισμό ή μαστεκτομή παίζει καθοριστικό ρόλο στην κινητικότητα και λειτουργικότητα του προσβεβλημένου

Διαβάστε περισσότερα

10 ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ - Η ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΑ ΣΤΥΛ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

10 ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ - Η ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΑ ΣΤΥΛ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 10 ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ - Η ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΑ ΣΤΥΛ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ - Η ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΑ ΣΤΥΛ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 11 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 62 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 63 λάκτισμα" τα γόνατα

Διαβάστε περισσότερα

Κρόουλ. Ανάλυση τεχνικής

Κρόουλ. Ανάλυση τεχνικής Κρόουλ Ανάλυση τεχνικής (di Prampero 1986; Toussaint and Hollander 1994; Vilas-Boas et al., 2011) Γιατί είναι το crawl το γρηγορότερο στιλ; Είναι και το οικονομικότερο Περιεχόμενα Περιγραφή τεχνικής χεριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Η φυσική δραστηριότητα είναι πολύ σημαντική για τους ασθενείς με πόνο στον αυχένα. Οι ενοχλήσεις μπορούν να υφεθούν αν παραμείνετε ενεργοί. Η ελεγχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ. =1 kg που κινείται προς τα δεξιά με ταχύτητα μέτρου u 1. =8m /s συγκρούεται κεντρικά

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ. =1 kg που κινείται προς τα δεξιά με ταχύτητα μέτρου u 1. =8m /s συγκρούεται κεντρικά ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ 1. Σφαίρα μάζας m 1 =1 kg που κινείται προς τα δεξιά με ταχύτητα μέτρου u 1 =8m /s συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με άλλη σφαίρα μάζας =3 kg που κινείται προς τα αριστερά με ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

# 43974 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

# 43974 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πολυόργανο # 43974 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ # 43974

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο Ι Ανάλυση κίνησης χεριών και ποδιών

Ελεύθερο Ι Ανάλυση κίνησης χεριών και ποδιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Z ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΕΡΙΩΝ (1 ο 7 ο ) 2016

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΕΡΙΩΝ (1 ο 7 ο ) 2016 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΕΡΙΩΝ (1 ο 7 ο ) 2016 1 ο ΑΣΤΕΡΙ Το 1 ο Αστέρι περιλαμβάνει 6 ασκήσεις. 1. 25μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Εκκίνηση ορθή κολύμβηση τερματισμός) 2. 25μ. ΥΠΤΙΟ (Εκκίνηση ορθή κολύμβηση τερματισμός)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ & ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΟΝΟ ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ & ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΟΝΟ ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ό Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό Ί δ ρ υ μ α Σ τ ε ρ ε ά ς Ε λ λ ά δ α ς Σ χ ο λ ή Ε π α γ γ ε λ μ ά τ ω ν Υ γ ε ί α ς & Π ρ ό ν ο ι α ς Τ μ ή μ α Φ υ σ ι κ ο θ ε ρ α π ε ί α ς Π ρ ό γ ρ α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Βόλου και Μειλίχου, Κάτω Συχαινά, Πάτρα Τηλ.: 2610. 464000

ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Βόλου και Μειλίχου, Κάτω Συχαινά, Πάτρα Τηλ.: 2610. 464000 ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Βόλου και Μειλίχου, Κάτω Συχαινά, Πάτρα Τηλ.: 2610. 464000 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΘΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΟΝΟΜΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟΣ: Σπουδαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΕΙΣ. γ) Δ 64 J δ) 64%]

ΚΡΟΥΣΕΙΣ. γ) Δ 64 J δ) 64%] 1. Μικρή σφαίρα Σ1, μάζας 2 kg που κινείται πάνω σε λείο επίπεδο με ταχύτητα 10 m/s συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα Σ2 μάζας 8 kg. Να υπολογίσετε: α) τις ταχύτητες των σωμάτων μετά

Διαβάστε περισσότερα

Berg Balance Scale (Α/Α:, Ημερομηνία: / /20 )

Berg Balance Scale (Α/Α:, Ημερομηνία: / /20 ) Α/Α Περιγραφή Σκορ (0-4) 1. Σήκωμα από κάθισμα 2. Όρθια στάση χωρίς στήριξη 3. Κάθισμα χωρίς στήριξη πλάτης 4. Κάθισμα από όρθια στάση 5. Μεταφορές 6. Όρθια στάση, χωρίς στήριξη, με μάτια κλειστά 7. Όρθια

Διαβάστε περισσότερα

# 44260 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

# 44260 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πολυόργανο # 44260 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ # 44260

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Η ΜΑΝΣΕΤΑ Μανσέτα είναι το χτύπημα της μπάλας με τους πήχεις των χεριών όταν είναι ενωμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Κατάσταση - Το κλειδί της επιτυχίας. Φυσική Κατάσταση - Το κλειδί της επιτυχίας. Του Μπίλλυ Φορλάν

Φυσική Κατάσταση - Το κλειδί της επιτυχίας. Φυσική Κατάσταση - Το κλειδί της επιτυχίας. Του Μπίλλυ Φορλάν Φυσική Κατάσταση - Φυσική Κατάσταση - Του Μπίλλυ Φορλάν Ο Μπίλλυ Φορλάν είναι ο ιδρυτής και πρώην πρόεδρος του Εθνικού Συνδέσμου Προπονητών Φυσικής Κατάστασης Καλαθοσφαίρισης, δουλεύει 14 χρόνια για τους

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη: Κρούσεις και φαινόμενο Doppler (Φ24) 4. α. β. ii. iii. 6. α.

Επανάληψη: Κρούσεις και φαινόμενο Doppler (Φ24) 4. α. β. ii. iii. 6. α. Επανάληψη: Κρούσεις και φαινόμενο Doppler (Φ24) 1. Μια σφαίρα με μάζα m 1 συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με μια ακίνητη σφαίρα μάζας m 2. Ποια πρέπει να είναι η σχέση της μάζας m 1 με τη μάζα m 2 ώστε:

Διαβάστε περισσότερα

Ασκησιολόγιο πολυόργανου

Ασκησιολόγιο πολυόργανου Ασκησιολόγιο πολυόργανου Ο σταθμός άσκησης - πολυόργανο είναι ένα πολύπλευρο πολύ-λειτουργικό οικιακό όργανο για γυμναστική φυσικής κατάστασης, με ειδική έμφαση στην ενδυνάμωση των μυών. Για να εξασφαλίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Wellbeing and Healthy Choices for Older Adults and their Carers

Wellbeing and Healthy Choices for Older Adults and their Carers Wellbeing and Healthy Choices for Older Adults and their Carers Οδηγίες για το τεστ αξιολόγησης Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg, Germany Ruth Dankbar & Mareike Drescher the author, and neither the

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣ ΜΕΣΟΚΥΚΛΟΣ

ΟΣ ΜΕΣΟΚΥΚΛΟΣ 2017-2018 4 ΟΣ ΜΕΣΟΚΥΚΛΟΣ 1 Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 7/8/2017 13/8/2017 ΔΕΥΤΕΡΑ ( 53 Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) 2Χ20 συνεχόμενο τρέξιμο στους 138 150 σφ δ=6 4Χ10 ασκήσεις με λάστιχα ( προσαγωγούς, απαγωγούς, οπίσθιους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΕΑΠ/0.Χ.Ε.

ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΕΑΠ/0.Χ.Ε. ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΕΑΠ/0.Χ.Ε. Η Αθλητική επιλογή πρέπει να είναι ένα διαμορφωμένο σύστημα από οργανωτικές και μεθοδολογικές διαδικασίες οι οποίες βασίζονται σε παιδαγωγικές, κοινωνιολογικές,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές ασκήσεις. Άσκηση 1

Βασικές ασκήσεις. Άσκηση 1 Το παρακάτω πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει την δύναμη και την αντοχή των μυών που κινούν της άρθρωση του γόνατος. Πριν την εφαρμογή του προγράμματος συμβουλευτείτε τον φυσικοθεραπευτή σας για

Διαβάστε περισσότερα

των δύο σφαιρών είναι. γ.

των δύο σφαιρών είναι. γ. ΘΕΜΑ B Σφαίρα µάζας κινούµενη µε ταχύτητα µέτρου υ συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά µε ακίνητη σφαίρα ίσης µάζας Να βρείτε τις σχέσεις που δίνουν τις ταχύτητες των δύο σφαιρών, µετά την κρούση, µε εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Κινήσεις της καθημερινής ζωής. Τις κάνουμε με το σωστό τρόπο;

Κινήσεις της καθημερινής ζωής. Τις κάνουμε με το σωστό τρόπο; Κινήσεις της καθημερινής ζωής. Τις κάνουμε με το σωστό τρόπο; 20100208 15:29:00 Εκτός των κλασσικών ασκήσεων που προτείνονται για την πρόληψη και θεραπεία πολλών παθήσεων, πρέπει να περιλαμβάνεται στα

Διαβάστε περισσότερα

[50m/s, 2m/s, 1%, -10kgm/s, 1000N]

[50m/s, 2m/s, 1%, -10kgm/s, 1000N] ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο - ΜΕΡΟΣ Α : ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ 1. Σώμα ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Βλήμα κινούμενο οριζόντια με ταχύτητα μέτρου και το με ταχύτητα, διαπερνά το σώμα χάνοντας % της κινητικής του

Διαβάστε περισσότερα

Ύπτιο ΙΙΙ Εκκίνηση & Στροφή Λάθη τεχνικής

Ύπτιο ΙΙΙ Εκκίνηση & Στροφή Λάθη τεχνικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Z ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκμάθηση της μετωπικής πάσας στην πετοσφαίριση

Η εκμάθηση της μετωπικής πάσας στην πετοσφαίριση Η εκμάθηση της μετωπικής πάσας στην πετοσφαίριση Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Φυσική αγωγή Δημιουργός: ΜΑΡΙΑ ΥΦΑΝΤΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Θεματική ενότητα Στίβου

ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Θεματική ενότητα Στίβου ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Θεματική ενότητα Στίβου Ομάδα Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής Φεβρουάριος 2013 Η Μαθησιακή Πορεία Όλα τα παιδιά έχουν ίση και ισότιμη αντιμετώπιση στη

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική του Τερματοφύλακα. Η βασική τεχνική του τερματοφύλακα καθορίζεται από τα παρακάτω:

Η τεχνική του Τερματοφύλακα. Η βασική τεχνική του τερματοφύλακα καθορίζεται από τα παρακάτω: Ο ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η τεχνική του Τερματοφύλακα Η βασική τεχνική του τερματοφύλακα καθορίζεται από τα παρακάτω: Η βασική τεχνική του τερματοφύλακα 1. Θέση του τερματοφύλακα Mισό περίπου μέτρο μπροστά από

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΟΜΑΔΑ. ΦΥΣ η Πρόοδος: 15-Οκτωβρίου-2011

1 η ΟΜΑΔΑ. ΦΥΣ η Πρόοδος: 15-Οκτωβρίου-2011 1 η ΟΜΑΔΑ Σειρά Θέση ΦΥΣ. 131 1 η Πρόοδος: 15-Οκτωβρίου-2011 Πριν αρχίσετε συµπληρώστε τα στοιχεία σας (ονοµατεπώνυµο και αριθµό ταυτότητας). Ονοµατεπώνυµο Αριθµός ταυτότητας Απενεργοποιήστε τα κινητά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.9 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Σύγχρονη Εργονοµία

ΚΕΦ.9 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Σύγχρονη Εργονοµία ΚΕΦ.9.9- ΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 9.ΙΙ.- ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Σύγχρονη Εργονοµία 1 Αυτόµατος Προσδιορισµός Ορίων Ανύψωσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟ ΕΚΤΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΌ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ & ΟΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ & ΟΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ & ΟΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Θωμάκος Πιέρρος Προπονητής Φ. Κατάστασης Ποδοσφαίρου, Δρ. Ιατρικής Σχολής Αθηνών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα: Μηχανική Τεχνική των ασκήσεων

Θεματική ενότητα: Μηχανική Τεχνική των ασκήσεων Θεματική ενότητα: Μηχανική Τεχνική των ασκήσεων ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1. Ο όρος «σε ισορροπία» στην ενόργανη γυμναστική δηλώνει ότι το Κ.Β.Σ. βρίσκεται: α) πλησίον του σημείου ή της βάσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

κριτήρια αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 1o Κριτήριο αξιολόγησης

κριτήρια αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 1o Κριτήριο αξιολόγησης 1o Κριτήριο αξιολόγησης Θέμα 1ο α Δύο σφαίρες Α και Β συγκρούονται κεντρικά ελαστικά Ποια ή ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και γιατί; Α Η σφαίρα Α θα γυρίσει προς τα πίσω αν είναι m A

Διαβάστε περισσότερα

Bάτραχοι στη λίμνη. Παιχνίδια Συνεργασίας 2014. Επίπεδο 1,2

Bάτραχοι στη λίμνη. Παιχνίδια Συνεργασίας 2014. Επίπεδο 1,2 Bάτραχοι στη λίμνη 1,2 Οργάνωση: Εργασία με όλη την τάξη. Τα παιδιά είναι γύρω από το αλεξίπτωτο, τη λίμνη και το κρατούν στο ύψος της μέσης. Τα σακουλάκια πάνω στο αλεξίπτωτο είναι οι βάτραχοι. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Προκριματικός διαγωνισμός για την EUSO 2019

Προκριματικός διαγωνισμός για την EUSO 2019 Προκριματικός διαγωνισμός για την EUSO 2019 Εξέταση στην Φυσική Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων, 8 Δεκ. 2018 Σύνθετη κίνηση σώματος στο βαρυτικό πεδίο Στοιχεία μαθητικής Ομάδας: Όνομα Επώνυμο Τάξη Σχολείο Α. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

των δύο σφαιρών είναι

των δύο σφαιρών είναι ΘΕΜΑ B. Μια μικρή σφαίρα μάζας συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητη μικρή σφαίρα μάζας. Μετά την κρούση οι σφαίρες κινούνται με αντίθετες ταχύτητες ίσων μέτρων. Ο λόγος των μαζών των δύο σφαιρών

Διαβάστε περισσότερα

Επι.Ζω. (Επιμόρφωση Ζωής) ΚΑΡ.Π.Α. Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση σε Ενήλικα

Επι.Ζω. (Επιμόρφωση Ζωής) ΚΑΡ.Π.Α. Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση σε Ενήλικα ΚΑΡ.Π.Α. Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση σε Ενήλικα Η Βασική Υποστήριξη Ζωής αναφέρεται στη διατήρηση της βατότητας του Αεραγωγού και στην υποστήριξη της Αναπνοής και της Κυκλοφορίας, χωρίς τη χρήση άλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ BION EXECUTING STANDAR: 6B /6B

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ BION EXECUTING STANDAR: 6B /6B ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ BION EXECUTING STANDAR: 6B4706.1-2005/6B4706.10-2003 Ευχαριστούμε για την αγορά σας. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε κυρίως τις οδηγίες ασφαλείας για να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για υγιή και ισορροπημένη άσκηση από τον personal trainer και σχεδιαστή της σειράς λειτουργικών οργάνων προπόνησης MPF

Συμβουλές για υγιή και ισορροπημένη άσκηση από τον personal trainer και σχεδιαστή της σειράς λειτουργικών οργάνων προπόνησης MPF mpfexperience.gr Συμβουλές για υγιή και ισορροπημένη άσκηση από τον personal trainer και σχεδιαστή της σειράς λειτουργικών οργάνων προπόνησης MPF Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα πολλοί άνθρωποι δεν γυμνάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Συναρμογή. Ηλικιακά Τμήματα (ΑΓΟΡΙΑ)

Συναρμογή. Ηλικιακά Τμήματα (ΑΓΟΡΙΑ) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Ηλικιακά Τμήματα (ΑΓΟΡΙΑ) 5-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 20 + Μέγιστη Δύναμη + + + + + + Εκρηκτική Δύναμη + + + + + + + + Αντοχή στη Δύναμη + + + + + + + Αερόβιες Συνθήκες + + + + +

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Beach Volley BEACH VOLLEY CAMP ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ Ι - Απρίλιος 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Beach Volley BEACH VOLLEY CAMP ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ Ι - Απρίλιος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Beach Volley BEACH VOLLEY CAMP ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ Ι - Απρίλιος 2017 GUIDELINES_Technical-For-Camp_LEVEL I Page 1 of 9 24/04/2017 ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΗ

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΗ 1. Κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς k=1000 N /m έχει το κάτω άκρο του στερεωμένο σε ακίνητο σημείο. Στο πάνω άκρο του ελατηρίου έχει προσδεθεί σώμα Σ 1 μάζας m 1 =8 kg, ενώ ένα δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Κινητική ανάπτυξη των μαθητών

Κινητική ανάπτυξη των μαθητών Κινητική ανάπτυξη των μαθητών Η προώθηση των ορίων της κινητικής ανάπτυξης των μαθητών αποτελεί βασική κατηγορία στόχων της Φυσικής Αγωγής Ο Καθηγητής Φ.Α θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγει τις πιο

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποια η σημασία των παρακάτω μεγεθών; Αναφερόμαστε στην κυκλική κίνηση. Α. Επιτρόχια επιτάχυνση: Β. Κεντρομόλος επιτάχυνση: Γ. Συχνότητα: Δ. Περίοδος: 2. Ένας τροχός περιστρέφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ ή ΚΑΡ.Π.Α. (Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση)

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ ή ΚΑΡ.Π.Α. (Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση) ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ ή ΚΑΡ.Π.Α. (Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση) Η Βασική Υποστήριξη Ζωής αναφέρεται στη διατήρηση της βατότητας του Αεραγωγού και στην υποστήριξη της Αναπνοής και της Κυκλοφορίας, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟ ΜΠΛΟΚ Ηκαλύτερη, οικονομικότερη, συντομότερη και πιο ξεκούραστη για τους παίκτες της

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική των επιθετικών κινήσεων. 1.Τεχνική των τρόπων κατοχής και χειρισμού της μπάλας 2. Τρόποι ρίψης της μπάλας, πάσες-σουτ

Τεχνική των επιθετικών κινήσεων. 1.Τεχνική των τρόπων κατοχής και χειρισμού της μπάλας 2. Τρόποι ρίψης της μπάλας, πάσες-σουτ ΤΕΧΝΙΚΗ Τεχνική των επιθετικών κινήσεων 1.Τεχνική των τρόπων κατοχής και χειρισμού της μπάλας 2. Τρόποι ρίψης της μπάλας, πάσες-σουτ 1. Τεχνική των τρόπων κατοχής και χειρισμού της μπάλας Σήκωμα της μπάλας

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων

Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων Εύρος κίνησης Το ποσό της κίνησης που παρουσιάζεται σε μια άρθρωση κατά την παθητική (παθητικό εύρος) ή ενεργητική (ενεργητικό εύρος) κίνηση. Εκτίμηση: με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα στη στάση του σώματος των μαθητών & στη μορφή των κυριότερων μελών τους. Συμβολή των ΚΦΑ στον εντοπισμό & αντιμετώπισή τους

Προβλήματα στη στάση του σώματος των μαθητών & στη μορφή των κυριότερων μελών τους. Συμβολή των ΚΦΑ στον εντοπισμό & αντιμετώπισή τους Προβλήματα στη στάση του σώματος των μαθητών & στη μορφή των κυριότερων μελών τους Συμβολή των ΚΦΑ στον εντοπισμό & αντιμετώπισή τους Προβλήματα στη στάση του σώματος των μαθητών Στη χώρα μας περίπου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Α.Δ. LAKHSMI

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Α.Δ. LAKHSMI ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Α.Δ. LAKHSMI ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ: Αρχική Στάση : Αριστερό γόνατο στο πάτωμα και δεξί πόδι λυγισμένο σχηματίζοντας μια γωνία 90 μοιρών, Εισπνέεις καθώς σηκώνεις το αριστερό

Διαβάστε περισσότερα

Β. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων

Β. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1 έως 3 επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1. Δυο δακτύλιοι µε διαφορετικές ακτίνες αλλά ίδια µάζα κυλάνε χωρίς ολίσθηση σε οριζόντιο έδαφος µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ Το σερβίς είναι το στοιχείο της τεχνικής με το οποίο αρχίζει το παιχνίδι Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Η ΕΠΙΘΕΣΗ Η επίθεση είναι συνυφασμένη στο βόλεϊ με το καρφί Η επίθεση είναι ένας γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοεξέταση Μαστών : Οδηγίες κατά στάδια

Αυτοεξέταση Μαστών : Οδηγίες κατά στάδια Αυτοεξέταση Μαστών : Οδηγίες κατά στάδια Η αυτοεξέταση μαστών είναι η πρώτη ασπίδα που έχει η γυναίκα κατά του καρκίνου του μαστού. Η Αμερικάνικη Ογκολογική Εταιρία συστήνει στις γυναίκες να κάνουν κάθε

Διαβάστε περισσότερα