ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 3 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος ( Τόμος Β Κεφάλαια 1 4 ) Ημερομηνία Παράδοσης 25.3.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 3 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ( Τόμος Β Κεφάλαια 1 4 ) Ημερομηνία Παράδοσης 25.3."

Transcript

1 3 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος ( Τόμος Β Κεφάλαια 1 4 ) Ημερομηνία Παράδοσης ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 Δημιουργία συστήματος διαδραστικού ημερολογίου Εισαγωγή Στην Άσκηση αυτή ζητείται να προσθέσετε κάποιες λειτουργίες στο σύστημα που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της 2 ης Γραπτής Εργασίας. Σκοπός της εφαρμογής που καλείστε να αναπτύξετε είναι η δημιουργία ενός online διαδραστικού ημερολογίου για τους τρεις πρώτους μήνες του 2012, όπου ο χρήστης θα μπορεί να αποθηκεύει γεγονότα και υπενθυμίσεις. Για την υλοποίηση της άσκησης θα χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες HTML, PHP, JavaScript και MySQL. Για την εγκατάσταση των PHP και MySQL, καθώς και του Web Server, προτείνεται η χρήση του πακέτου WampServer που υπάρχει στο 2 ο CD του ΕΔΥ. Λειτουργικές προδιαγραφές του συστήματος Το σύστημα θα αποτελείται από μία Βάση Δεδομένων και από ένα web περιβάλλον διεπαφής (web interface). Στη βάση θα αποθηκεύονται πληροφορίες για τις υπενθυμίσεις του χρήστη. Ο χρήστης του συστήματος θα έχει τη δυνατότητα να εισάγει / τροποποιεί / διαγράφει υπενθυμίσεις για συγκεκριμένες μέρες και ώρες. Επίσης θα μπορεί να επισημαίνει τις υπενθυμίσεις με ετικέτες (tags). Τέλος, θα έχει τη δυνατότητα αναζήτησης υπενθυμίσεων. Ερώτηση 1 Η Βάση Δεδομένων. Για τη δημιουργία της βάσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο phpmyadmin το οποίο είναι ενσωματωμένο στο πακέτο WampServer. Αφού έχετε ξεκινήσει σωστά το WampServer, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το phpmyadmin κάνοντας αριστερό click στο εικονίδιο του WampServer στη γραμμή εργαλείων (system tray) και επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή. Από την κεντρική οθόνη της εφαρμογής μπορείτε να δημιουργήσετε τη βάση σας δίνοντας ένα όνομα στο αντίστοιχο πεδίο. Οι πίνακες σχέσεις είναι ενδεικτικά οι παρακάτω: Υπενθύμιση (Κωδικός, Τίτλος, Περιγραφή, ημερομηνία/ώρα). Περιέχει τις υπενθυμίσεις που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα. Ετικέτες (Κωδικός ετικέτας, ετικέτα). Περιέχει τις ετικέτες (tags) που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα. Υπενθύμιση_ετικέτα (Κωδικός υπενθύμισης, Κωδικός ετικέτας). Περιέχει την αντιστοίχηση ετικετών και υπενθυμίσεων. 1

2 Το περιβάλλον διεπαφής Το περιβάλλον διεπαφής αποτελείται από web σελίδες που δημιουργούνται με PHP και HTML. Τα αρχεία αυτά πρέπει να αποθηκεύονται στο www directory (αριστερό click στο εικονίδιο του WampServer) και να είναι προσπελάσιμα μέσω του url Η μορφοποίηση των δεδομένων κάθε σελίδας από τις παρακάτω, θα γίνεται με χρήση CSS. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο περιβάλλον πλοήγησης στην εφαρμογή, καθώς και ένα καλαίσθητο interface. Τέλος, το περιβάλλον της διεπαφής θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. Για τη σύνδεση καθώς και για την υποβολή ερωτήσεων στη βάση, μπορείτε να συμβουλευθείτε το παρακάτω link: Σε όλες τις φόρμες, η ύπαρξη σωστών τιμών στα υποχρεωτικά πεδία θα ελέγχεται με χρήση JavaScript. Για παράδειγμα δείτε εδώ: Ερώτηση 2 Εισαγωγή/ προβολή υπενθύμισης Στην αρχική σελίδα του ημερολογίου οι ημερομηνίες για τις οποίες έχουν καταχωρηθεί υπενθυμίσεις θα επισημαίνονται με διαφορετικό χρώμα. Αν ο χρήστης επιλέξει μία ημερομηνία για την οποία υπάρχουν ήδη υπενθυμίσεις, θα εμφανίζεται, εκτός από τη φόρμα εισαγωγής, μία λίστα με τις πληροφορίες για τις υπάρχουσες υπενθυμίσεις. Ο χρήστης θα μπορεί να κάνει κλικ σε μία ημερομηνία του ημερολογίου και θα μεταφέρεται στη φόρμα εισαγωγής υπενθύμισης. Στη φόρμα θα υπάρχουν τα πεδία τίτλος, λίστα ετικετών, περιγραφή και ώρα (η ημερομηνία θεωρείται δεδομένη από την επιλογή του χρήστη). Όλα τα πεδία, εκτός από τη λίστα ετικετών, είναι υποχρεωτικά. Στα υποχρεωτικά πεδία θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλοι έλεγχοι με χρήση JavaScript. Στο πεδίο «λίστα ετικετών», ο χρήστης θα μπορεί να καταχωρεί όσες ετικέτες επιθυμεί, χωρίζοντάς τις με κόμμα. Με την ολοκλήρωση της εισαγωγής, θα γίνεται επιστροφή στην αρχική σελίδα του ημερολογίου. Ερώτηση 3 Τροποποίηση/ διαγραφή υπενθυμίσεων Στη λίστα στην οποία εμφανίζονται οι υπενθυμίσεις για μία επιλεγμένη ημερομηνία, θα πρέπει να υπάρχουν επιλογές για την τροποποίηση και τη διαγραφή της κάθε υπενθύμισης. Ο χρήστης θα μπορεί να τροποποιήσει κάθε πεδίο της υπενθύμισης. Κατά τη διαγραφή μιας υπενθύμισης ή την αφαίρεση ετικετών μέσω της τροποποίησης, θα πρέπει να διαγράφονται από τη βάση δεδομένων οι σχετικές ετικέτες, εκτός και αν επισημαίνουν και άλλες υπενθυμίσεις στο σύστημα. Πριν τη διαγραφή μιας υπενθύμισης, να εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης διαγραφής με χρήση JavaScript. Ερώτηση 4 Αναζήτηση υπενθυμίσεων Στη κεντρική σελίδα της εφαρμογής θα πρέπει να υπάρχει φόρμα αναζήτησης υπενθυμίσεων με βάση τον τίτλο, την ετικέτα (ή τις ετικέτες) και την ημερομηνία/ώρα. Η αναζήτηση θα πρέπει να μπορεί να πραγματοποιηθεί με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς των τριών κριτηρίων. 2

3 Παραδοτέα Τα παραδοτέα για την Ερώτηση 1 περιλαμβάνουν: ER διάγραμμα της βάσης SQL εντολές κατασκευής της βάσης Export της βάσης (π.χ. μέσω του phpmyadmin. Από την κεντρική σελίδα, διαλέγετε την επιλογή export εξαγωγή, στη συνέχεια επιλέγετε τη βάση σας, τσεκάρετε την επιλογή Save as file Αποστολή και πατάτε το κουμπί GO - Εκτέλεση). Τα παραδοτέα για τις υπόλοιπες Ερωτήσεις περιλαμβάνουν: τεχνική αναφορά όπου θα επεξηγείται ο κώδικας screenshots της εφαρμογής Επίσης, θα πρέπει να παραδοθεί ο πλήρης κώδικας της εφαρμογής (και ότι χρησιμοποιήσατε από τη 2 η Γραπτή Εργασία) σε zip ή rar αρχείο, με σχόλια μέσα στα αρχεία. Στόχος: Η κατανόηση και η πρακτική εφαρμογή των τεχνικών προγραμματισμού εφαρμογών παγκόσμιου ιστού με χρήση HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL. Απαραίτητες γνώσεις: Για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών και των προγραμματιστικών τεχνικών, είναι χρήσιμη η παρακολούθηση των παρουσιάσεων Webcast 1 έως 7 από το 2 ο CD του ΕΔΥ, η μελέτη του υπερκειμένου «UNIT23 - Book2 - HT1» και του ΕΔΥ με hypertext υλικό για «PHP/MySQL και πως χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με την HTML» από το 2 ο CD του ΕΔΥ, καθώς και η χρήση των σχετικών χρήσιμων δικτυακών τόπων από τη σελίδα της Θ.Ε. 3

4 Η Βάση Δεδομένων (Ερώτηση 1) Η βάση αποτελείται από τους εξής πίνακες: reminder tag reminder_tag ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 Το ER διάγραμμα της βάσης εμφανίζεται παρακάτω: Για την κατασκευή της Βάσης Δεδομένων, εκτελούμε τις παρακάτω SQL εντολές: create database calendar; use calendar; create table tag (id_tag int auto_increment NOT NULL, label varchar(20) NOT NULL, PRIMARY KEY (id_tag) ); create table reminder (id_rem int auto_increment NOT NULL, title varchar(50) NOT NULL, description varchar(255) NOT NULL, date DATE NOT NULL, time TIME NOT NULL, PRIMARY KEY (id_rem)); create table reminder_tag (id_r_t int auto_increment NOT NULL, id_rem int, id_tag int, PRIMARY KEY (id_r_t), FOREIGN KEY (id_tag) references tag (id_tag) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY (id_rem) references reminder (id_rem) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE); 4

5 Το περιβάλλον διεπαφής Η Εικόνα 1 δείχνει την κεντρική σελίδα της εφαρμογής. Για την ανάπτυξη της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν PHP 5.2.0, ΜySQL και Apache 2. Η εφαρμογή δοκιμάστηκε και λειτουργεί σωστά σε όλους τους δημοφιλείς browsers (Firefox, Mozilla, Opera, Internet Explorer). Εικόνα 1. Κεντρική σελίδα εφαρμογής Εισαγωγή/ προβολή υπενθύμισης (Ερώτηση 2) Στην αρχική σελίδα του ημερολογίου εμφανίζεται ο πρώτος μήνας Ιανουάριος και αν σε κάποια ημερομηνία έχει καταχωρηθεί υπενθύμιση, η ημερομηνία αυτή είναι κοκκινισμένη. Αριστερά στο μενού ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το μήνα για τον οποίο θέλει να καταχωρήσει υπενθύμιση, ενώ πατώντας πάνω σε μια ημερομηνία του, εμφανίζονται οι ήδη καταχωρημένες υπενθυμίσεις αν υπάρχουν και η φόρμα εισαγωγής μιας υπενθύμισης. Όλα τα πεδία, εκτός της λίστας ετικετών, είναι υποχρεωτικά και οι έλεγχοι γίνονται με χρήση JavaScript. Ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει όσες ετικέτες θέλει, χωρίζοντάς τις με κόμμα. Μετά την εισαγωγή της υπενθύμισης, ο χρήστης επιστρέφει στο μήνα που έκανε την καταχώρηση. Στην Εικόνα 2 φαίνεται το drop down menu με τους μήνες επιλογής: Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο. 5

6 Εικόνα 2. Επιλογή μήνα από drop down menu Παρακάτω φαίνεται ο κώδικας για τη δημιουργία του drop down menu με τους μήνες: TD class="p1"> Μήνας <select name="selmonth" onchange="document.location.href=this.options[this.selectedindex].value;"> <option value="" selected="selected">επιλέξτε μήνα</option> <option value="index.php?menu=1">ιανουάριος</option> <option value="index.php?menu=2">φεβρουάριος</option> <option value="index.php?menu=3">μάρτιος</option> </select> </TD> Έστω ότι επιλέγουμε τον Ιανουάριο, έχοντας ήδη καταχωρήσει κάποιες υπενθυμίσεις σε 3 διαφορετικές ημερομηνίες (γι αυτό είναι κοκκινισμένες). Για το χρωματισμό των ημερομηνιών κάνουμε έναν έλεγχο αν για το μήνα αυτό έχουμε καταχωρήσεις. Αν όντως υπάρχουν, ελέγχουμε σε ποια μέρα αντιστοιχούν και αλλάζουμε το χρώμα σε αυτή την ημερομηνία. Ο έλεγχος για τις υπάρχουσες υπενθυμίσεις γίνεται με τον εξής κώδικα: $reminder= "SELECT * FROM reminder"; // φέρε όλες τις υπενθυμίσεις από τον πίνακα reminder or die('error, query failed'); $num_result=mysql_num_rows($result_reminder); if ($num_result!=0){ //αν υπάρχουν υπενθυμίσεις for($i=0;$i<$num_result;$i++){ $date=mysql_result($result_reminder,$i,'date'); //φέρε τις ημερομηνίες των υπενθυμίσεων $date_m = explode("-", $date); // επειδή η ημερομηνία είναι της μορφής έτος-μήνας-μέρα στη βάση, τη σπάμε με τη χρήση της explode για να πάρουμε τη μέρα if ($date_m[1]==01){ $ar_d[$date_m[2]]=true; // θέτουμε μια μεταβλητή πίνακα με τη μέρα ότι είναι true. Αυτή τη μεταβλητή θα τη χρησιμοποιήσουμε για να τη συγκρίνουμε με την κάθε ημερομηνία και αν όντως είναι true τότε θα αλλάζει το χρώμα της ημερομηνίας. 6

7 Για το χρωματισμό της μέρας γίνεται ο εξής έλεγχος: <td id="01" class="<?php $c=(isset($ar_d['01'])?'p8':'p7');echo $c;?>"><a href="index.php?menu=5&month=1&day=1" style="text-decoration:none">1</td>// ελέγχουμε μέσα στην class του td που γίνεται η μορφοποίηση αν η ημερομηνία αυτή υπάρχει και στο προηγούμενο select που έχουμε κάνει, και αν όντως είναι true τότε από λευκό που είναι κάντο κόκκινο. td.p7{ font-family:"verdana"; font-size:14px; font-style:normal; background-color:rgb(255,255,255);//λευκό χρώμα text-align:center td.p8{ font-family:"verdana"; font-size:14px; font-style:normal; background-color:rgb(255,0,0); // κόκκινο χρώμα text-align:center Αν πατήσουμε πάνω σε μια ημερομηνία θα μας εμφανιστεί μια εικόνα σαν την Εικόνα 3, αν υπάρχει ήδη υπενθύμιση: Εικόνα 3. Φόρμα εισαγωγής υπενθύμισης 7

8 Ελέγχουμε με JavaScript τα υποχρεωτικά πεδία. Ο κώδικας: <script> function checkentryform() { //όνομα της συνάρτησης για τον έλεγχο στο onclick var cform = document.forms.insert; var errstr = ''; // Υπενθύμιση: Έλεγχος για να μην είναι κενό το πεδίο if ( cform.title.value==''){ errstr = errstr+'το πεδίο Υπενθύμιση δεν μπορεί να είναι κενό.\n'; //μήνυμα που εμφανίζεται cform.title.style.backgroundcolor="#ff6347"; // χρωματίζει το κελί ώστε να βλέπουμε ποιο πρέπει να συμπληρωθεί // Περιγραφή: Έλεγχος για να μην είναι κενό το πεδίο if ( cform.description.value==''){ errstr = errstr+'το πεδίο Περιγραφή δεν μπορεί να είναι κενό.\n'; cform.description.style.backgroundcolor="#ff6347"; // Ώρα: Έλεγχος για να μην είναι κενό το πεδίο if ( cform.time.value==''){ errstr = errstr+'το πεδίο Ώρα δεν μπορεί να είναι κενό.\n'; cform.time.style.backgroundcolor="#ff6347"; </script> if (errstr.length>0) alert(errstr); else cform.submit(); Στην Εικόνα 4 φαίνεται πώς λειτουργεί η JavaScript σε περίπτωση που δεν συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία: Εικόνα 4. Έλεγχος για τη συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων 8

9 Η φόρμα εισαγωγής είναι η εξής, στον κώδικα του αρχείου insert_reminder.php: <form name="insert" method="post" action="index.php?menu=5"> <TABLE align="center" border="0"> <TR><TD class="p1">ημερομηνία </TD><TD class="p9"><?php echo $_GET['day']."-".$_GET['month']."- 2012";?></TD></TR> <TR><TD class="p1"> Υπενθύμιση </TD><TD><?php echo"<input type=text name='title' size='28' maxlength='100'>";?> </TD></TR> <TR><TD class="p1"> Περιγραφή </TD><TD><?php echo"<textarea rows=\"5\" cols=\"20\"' value='' name='description'></textarea>";?> </TD></TR> <TR><TD class="p1"> Ετικέτα </TD><TD><?php echo"<input type=text name='tag' size='28' maxlength='100'>";?></td></tr> <TR><TD class="p1"> Ώρα </TD><TD><?php echo"<input type='text' name='time' size='14' maxlength='100'>";?> </TD></TR> <TR><TD> </TD><TD><font size="1" color="red"><i> Η ώρα να είναι της μορφής: 14:25</i></font></TD></TR> <TR><TD> </TD><TD> <input type='hidden' name='date_m' value='<?php echo $_GET['month']?>'> </TD></TR> <TR><TD> </TD><TD> <input type='hidden' name='date_d' value='<?php echo $_GET['day']?>'> </TD></TR> <TR><TD colspan="2" align="middle"> <input onclick='checkentryform();' type='submit' value='εισαγωγή' name='insert' > </TD></TR> // στο onclick καλούμε την checkentryform που κάνει τους ελέγχους </TABLE> </form> Αν η καταχώρηση γίνει με επιτυχία, επιστρέφουμε στο μήνα που ήμασταν, όπως φαίνεται στο παρακάτω κομμάτι κώδικα: if ($query_r_t) //αν έχει γίνει η καταχώρηση σωστά echo '<script language="javascript">alert("η υπενθύμιση εισήχθη!"); //τύπωσε το μήνυμα επιτυχούς καταχώρηςης document.location="index.php?menu='.$_post['date_m'].'";</script>'; // και μετά πήγαινε στο αρχείο που βρίσκεται ο μήνας που ήμασταν Τέλος, δεξιά στην εφαρμογή εμφανίζονται όλες οι υπενθυμίσεις που έχουν καταχωρηθεί με χρονολογική σειρά (Εικόνα 2). Σε ένα «παραγωγικό» σύστημα, εδώ θα μπορούσε να μπει και ένας έλεγχος αν μία καταχώρηση είναι για ημερομηνία που έχει ήδη περάσει σε σχέση με την τρέχουσα, ώστε αυτή η καταχώρηση να μην εμφανίζεται. Ωστόσο, επειδή πλέον έχουν περάσει οι τρεις πρώτοι μήνες του 2012, δεν θα εμφανιζόταν καμία, οπότε ο έλεγχος αυτός δεν υπάρχει και 9

10 εμφανίζονται όλες οι υπενθυμίσεις. Αν ο χρήστης πατήσει πάνω σε μία από αυτές, του εμφανίζονται όλα της τα στοιχεία, ενώ του δίνεται και η δυνατότητα τροποποίησης και διαγραφής της υπενθύμισης όπως θα δούμε και στο επόμενο ερώτημα. Τροποποίηση/ διαγραφή υπενθυμίσεων (Ερώτηση 3) Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει την υπενθύμιση που θέλει (Ερώτηση 4) ή να τη δει από δεξιά στην εφαρμογή ή να πατήσει πάνω στις κοκκινισμένες ημερομηνίες ώστε να τη βρει. Σε κάθε περίπτωση έχει τη δυνατότητα τροποποίησης και διαγραφής της υπενθύμισης αυτής. Έστω ότι επιλέγει να τροποποιήσει την υπενθύμιση «Πρωτοχρονιά» που βρίσκεται πρώτη δεξιά στις υπενθυμίσεις. Κάνει κλικ πάνω στη λέξη «Πρωτοχρονιά» και του εμφανίζεται η υπενθύμιση με τα στοιχεία της (Όνομα, Περιγραφή, Ημερομηνία, Ετικέτες, Ώρα) και οι δυνατότητες επεξεργασίας και διαγραφής. Αρχικά επιλέγουμε την τροποποίηση. Μας εμφανίζεται η ίδια φόρμα με αυτήν της καταχώρησης αλλά με συμπληρωμένα τα υπάρχοντα δεδομένα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει όποιο πεδίο θέλει. Αν η καταχώρηση γίνει επιτυχώς τότε εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης. Αν δεν γίνει καμία αλλαγή, εμφανίζεται μήνυμα ότι δεν έγινε καμία αλλαγή, ενώ αν δεν γίνει σωστά θα εμφανιστεί μήνυμα λάθους. Τα αρχεία που χρησιμοποιούνται για την τροποποίηση είναι το edit.php και το edit_rem.php. Εικόνα 5. Εμφάνιση επιλεχθείσας υπενθύμισης 10

11 Εικόνα 6. Επεξεργασία Υπενθύμισης Αν ο χρήστης επιλέξει να διαγράψει μια υπενθύμιση, εμφανίζεται μήνυμα ότι όντως είναι σίγουρος ότι θέλει να διαγραφεί η υπενθύμιση και στη συνέχεια διαγράφεται η υπενθύμιση και οι ετικέτες που σχετίζονται με αυτήν. Εικόνα 7. Διαγραφή υπενθύμισης Το αρχείο που χρησιμοποιείται για τη διαγραφή της υπενθύμισης και των ετικετών που συνδέονται με αυτήν, είναι το delete.php. $select_query ="SELECT * FROM reminder WHERE id_rem='".$_get['p1']."'"; or die('error, query failed'); $num_result=mysql_num_rows($result); //Αν έχω τουλάχιστον 1 εγγραφή (δηλαδή βρήκα την υπενθύμιση) if($num_result>0) { //Διαγράφω την υπενθύμιση $del_rem_query= "DELETE FROM reminder WHERE id_rem='".$_get['p1']."'"; //ομοίως και για τις ετικέτες $del_rem=mysql_query($del_rem_query) or die('error,query failed'); 11

12 Αναζήτηση υπενθυμίσεων (Ερώτηση 4) Αριστερά στο μενού της εφαρμογής, υπάρχει η επιλογή «Αναζήτηση υπενθύμισης». Ο χρήστης πατώντας αυτήν την επιλογή, έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει μια υπενθύμιση με διάφορους τρόπους, όπως με το όνομα της υπενθύμισης, είτε με τις ετικέτες που θέλει, είτε με την ημερομηνία, είτε με την ώρα. Αν την αναζητήσει με βάση τον τίτλο, αρκεί να γράψει κάτι στο text πεδίο, ενώ για όλα τα άλλα του εμφανίζεται drop down menu με τα ήδη καταχωρημένα δεδομένα και έτσι είναι σίγουρος ότι δεν μπορεί να βρει κάτι διαφορετικό. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με ένα από αυτά τα στοιχεία είτε με συνδυασμό τους. Το αρχείο που χρησιμοποιείται για την αναζήτηση είναι το search.php. Στην Εικόνα 8 φαίνονται τα πεδία με βάση τα οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί η αναζήτηση. Για να γίνει η αναζήτηση με βάση όλους τους δυνατούς συνδυασμούς των πεδίων, χτίζουμε ένα query όπως φαίνεται και στον κώδικα παρακάτω. Εικόνα 8. Αναζήτηση υπενθύμισης if (($_POST['title']=="") && ($_POST['label']=="-1") && ($_POST['date']=="-1") && ($_POST['time']=="-1")) { //αν όλα είναι κενά μην κάνεις τίποτα δεν υπάρχει καταχώρηση με κενά στοιχεία echo '<script language="javascript">alert("δεν υπάρχει τέτοια καταχώρηση!"); document.location="index.php?menu=4";</script>'; // elseif(($_post['title']!="") OR ($_POST['label']!="-1") OR($_POST['date']!="-1") OR($_POST['time']!="-1")) { // αν έστω ένα από τα πεδία είναι συμπληρωμένο $title = $_POST['title']; $label = $_POST['label']; $date = $_POST['date']; $time = $_POST['time']; $query = "select * from ( SELECT a.*, group_concat(label) as nlabel // στο query αυτό κάνουμε left join τους πίνακες ώστε να πάρουμε για κάθε υπενθύμιση όλες τις ετικέτες που αντιστοιχούν σε αυτή και τις ενώνουμε κάνοντας concatenate. 12

13 FROM reminder as a left join reminder_tag as b on a.id_rem=b.id_rem left join tag as c on b.id_tag=c.id_tag group by a.id_rem ) as tmp where "; // εδώ αρχίζουμε να χτίζουμε το query if($_post['title']!="") γράφουμε $query.= "title LIKE '%$title%' AND "; // αν το όνομα της υπενθύμισης μοιάζει με αυτό που if($_post['label']!="-1") $query.= "nlabel LIKE '%".trim($label)."%' AND "; //αν οι ετικέτες που βάζουμε μοιάζουν με κάποια υπάρχουσα, χρησιμοποιούμε την trim για να αφαιρέσουμε τα τυχόν κενά που υπάρχουν if($_post['date']!="-1") $query.= "date='$date' AND "; if($_post['time']!="-1") $query.= "time='$time' AND "; $query= substr("$query", 0, -4); // χρησιμοποιούμε την substr για να διώξουμε το τελευταίο AND από το query or die('error, query failed'); $i=-1; // φτιάχνουμε έναν μετρητή ώστε να προσθέτουμε τις ετικέτες και να εμφανίζονται όλες μαζί $new_title=""; if ($result) { while ($row { if ($row['title']!= $new_title) { $new_title=$row['title']; $i++; $A_apotelesma[$i]['title'] = $row['title']; $A_apotelesma[$i]['description'] = $row['description']; $A_apotelesma[$i]['label'] = $row['nlabel']; $A_apotelesma[$i]['date'] = $row['date']; $A_apotelesma[$i]['time'] = $row['time']; $A_apotelesma[$i]['id_rem'] = $row['id_rem']; else { $A_apotelesma[$i]['label'].= ", ".$row['label']; //βάζουμε και το κόμμα Αν π.χ. επιλέξω την ετικέτα «αργία», τότε μου επιστρέφονται όλες οι υπενθυμίσεις με αυτήν την ετικέτα και διαλέγω ποια θέλω, Εικόνα 9. 13

14 Εικόνα 9. Αποτέλεσμα αναζήτησης με βάση μια ετικέτα Εικόνα 10. Αναζήτηση με όλα τα κριτήρια Εικόνα 11. Αποτέλεσμα προηγούμενης αναζήτησης 14

15 Εικόνα 12. Αναζήτηση που δεν πληροί τα κριτήρια 15

16 Άσκηση 2 Εξοικείωση με το πρωτόκολλο HTTP Εισαγωγή Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η εξοικείωση με το πρωτόκολλο HTTP και η κατανόηση των πιο σημαντικών στοιχείων του. Για το λόγο αυτό, θα εκτελεστεί μία σειρά από ασκήσεις που σαν στόχο έχουν να δείξουν τι κρύβεται πίσω από το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, καθώς και στην αλληλεπίδραση του χρήστη με δεδομένα του διαδικτύου. Ερώτηση 1 1) Ποιες είναι οι διαφορές των αιτημάτων GET και PUT του πρωτοκόλλου HTTP; 2) Αποτυπώστε σε δύο γραμμές ποιο είναι το αίτημα που αποστέλλεται στον εξυπηρετητή όταν προσπαθούμε να πλοηγηθούμε από το φυλλομετρητή στον παραπάνω σύνδεσμο. Ερώτηση 2 1) Προσπαθήστε να προσπελάσετε τη διεύθυνση με χρήση του πρωτοκόλλου HTTP μέσω του φυλλομετρητή σας και αναφέρετε το μήνυμα που σας επιστρέφεται. Προσπαθήστε να εξηγήσετε που οφείλεται και περιγράψτε τις αλλαγές που πρέπει να κάνετε στο σύνδεσμο που χρησιμοποιείτε, ώστε να γίνει η προσπέλαση της διεύθυνσης. 2) Ποια είναι η σχέση των πρωτοκόλλων HTTPS και SSL; Περιγράψτε σύντομα τη λειτουργία τους. Ερώτηση 3 1) Εξηγήστε με ποιον τρόπο μπορούμε να ορίσουμε παραμέτρους στο URI που χρησιμοποιούμε όταν στέλνουμε μία αίτηση του πρωτοκόλλου HTTP. 2) Στον ακόλουθο σύνδεσμο https:// /sum.php παρέχεται μία συνάρτηση η οποία υπολογίζει το άθροισμα δύο αριθμών x και y. Σύμφωνα με το ερώτημα 1, περιγράψτε το URI που πρέπει να καλέσουμε για να υπολογίσουμε το άθροισμα των αριθμών 10 και 20 εισάγοντας τα ορίσματα x και y στο σύνδεσμο. Εκτελέστε την παραπάνω διαδικασία στο φυλλομετρητή σας για να το επιβεβαιώσετε και προσθέστε το αντίστοιχο screenshot στην απάντησή σας. Ερώτηση 4 1) Αναφέρετε τι ακριβώς περιγράφουν οι ακόλουθες κλάσεις των παρακάτω status codes του πρωτοκόλλου HTTP: 1xx, 2xx, 3xx 4xx. 2) Περιγράψτε αναλυτικά τι σημαίνουν τα error codes 503 και ) Στην περίπτωση του error code 406 εξηγήστε ποιος οφείλεται για το σφάλμα, ο εξυπηρετητής ή ο πελάτης; 16

17 Στόχος: Βασικός στόχος της συγκεκριμένης άσκησης είναι η εξοικείωση με το πρωτόκολλο Internet HTTP και η κατανόηση των βασικών στοιχείων αλληλεπίδρασης του χρήστη με τις σελίδες του διαδικτύου (όσον αφορά τον τρόπο απόκρισης του εξυπηρετητή). Απαραίτητες γνώσεις: Κεφάλαιο 2 του Τόμου Β. Ερώτηση 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2 1) Η μέθοδος GET αναφέρεται στην ανάκτηση οποιασδήποτε πληροφορίας καθορίζεται από το URI του αιτήματος. Στην περίπτωση που το URI του αιτήματος αναφέρεται σε μία διεργασία που παράγει δεδομένα, αποσαφηνίζεται πως η χρήση της μεθόδου GET θα επιστρέψει τα παραγόμενα δεδομένα και όχι το πηγαίο κείμενο που περιγράφει τη συγκεκριμένη διεργασία. Αντίθετα, η μέθοδος PUT αιτείται την αποθήκευση της πληροφορίας που περιλαμβάνει στο URI του αιτήματος που αποστέλλεται. Εάν το URI του αιτήματος αναφέρεται σε υπάρχουσα πληροφορία, τότε η πληροφορία του αιτήματος PUT πρέπει να θεωρηθεί σαν τροποποιημένη έκδοση της υπάρχουσας. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον η πληροφορία που φέρει το URI του αιτήματος είναι καλώς ορισμένη, η πληροφορία αυτή μπορεί να αποθηκευτεί ως νέα. 2) Σύμφωνα με τον ορισμό της αίτησης GET το αίτημα που αποστέλλεται στον εξυπηρετητή έχει την παρακάτω μορφή: GET /index.html HTTP/1.1 Host: Ερώτηση 2 1) Προσπαθώντας να προσπελάσουμε τη διεύθυνση με χρήση του πρωτοκόλλου HTTP, εισάγοντας σε οποιονδήποτε φυλλομετρητή το URI λαμβάνουμε το παρακάτω μήνυμα: Είναι προφανές, από το μήνυμα που επιστρέφεται, πως ο εξυπηρετητής δεν δέχεται αιτήματα του πρωτοκόλλου HTTP, καθώς έχει ρυθμιστεί να απαιτεί τη χρήση της ασφαλούς έκδοσης του HTTP, δηλαδή του πρωτοκόλλου HTTPS. Σύμφωνα με αυτό, για 17

18 να προσπελάσουμε την παραπάνω διεύθυνση, αρκεί να τροποποιήσουμε το URI ως https:// που δηλώνει τη χρήση του πρωτοκόλλου HTTPS. Επιβεβαιώνοντας τα παραπάνω, με χρήση του HTTPS λαμβάνουμε το παρακάτω μήνυμα: 2) Η ανταλλαγή πληροφορίας με τη χρήση του πρωτοκόλλου HTTPS γίνεται με ασφαλή τρόπο, όπως άλλωστε υποδηλώνει και η πλήρης ονομασία του (Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer). Σκοπός του HTTPS είναι η ανταλλαγή πληροφορίας αποτρέποντας τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Το πρωτόκολλο HTTPS χρησιμοποιεί τη θύρα 443 αντί της θύρας 80 που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HTTP για την επικοινωνία του με τα χαμηλότερα επίπεδα. Για να προσφέρει ασφάλεια, το HTTPS κρυπτογραφεί και αποκρυπτογραφεί την πληροφορία που ανταλλάσσεται μεταξύ του πελάτη και του εξυπηρετητή. Ουσιαστικά το HTTPS εισάγει τη χρήση του Secure Socket Layer (SSL) ως ένα νέο υποεπίπεδο ακριβώς μετά το επίπεδο εφαρμογής όπου δρα το HTTP, ώστε να προσφέρει προστασία από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Το Secure Sockets Layer (SSL) είναι το πιο διαδεδομένο πρωτόκολλο ασφαλείας που χρησιμοποιείται σήμερα. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πρωτόκολλο που παρέχει ένα ασφαλές κανάλι μεταξύ των δύο υπολογιστών που συνδέονται μέσω του Internet ή ενός εσωτερικού δικτύου. Το SSL είναι ένα διαφανές πρωτόκολλο, το οποίο απαιτεί ελάχιστη αλληλεπίδραση από τον τελικό χρήστη κατά τη δημιουργία ενός ασφαλούς session. Για παράδειγμα, στην περίπτωση μιας μηχανής αναζήτησης, οι χρήστες ενημερώνονται για την παρουσία του SSL όταν το πρόγραμμα περιήγησης εμφανίζει ένα λουκέτο και μια πράσινη μπάρα. Ένα SSL πιστοποιητικό είναι ένα αρχείο που εγκαθίστανται στον server όπου φιλοξενείται η ιστοσελίδα. Αποτελείται από ένα δημόσιο κλειδί, που κρυπτογραφεί τα δεδομένα και από ένα ιδιωτικό κλειδί που τα αποκρυπτογραφεί. Όταν ο client, π.χ. ένας web browser, συνδέεται στον SSL secured server, δημιουργείται ένα μοναδικό session που χρησιμοποιεί τα δύο αυτά κλειδιά. Όλα τα δεδομένα που μεταφέρονται κατά τη διάρκεια αυτού του session προστατεύονται και δεν μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν από κανέναν άλλον. Ερώτηση 3 1) Η δομή ενός τυπικού URI το οποίο είναι ικανό να περνά παραμέτρους είναι: Πιο συγκεκριμένα, το τμήμα query_string αποτελείται από μία σειρά από ζευγάρια πεδίου-τιμής της μορφής: 18

19 field 1 =value 1 &field 2 =value 2 &field 3 =value 3 2) Σύμφωνα με την απάντηση του Ερωτήματος 1, το URI που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να μας επιστραφεί το άθροισμα δύο αριθμών (π.χ. 10 και 20) έχει την εξής δομή: https:// /sum.php?x=10&y=20 Προς επιβεβαίωση αυτού, εισάγοντας το παραπάνω URI σε οποιονδήποτε φυλλομετρητή, μας επιστρέφεται το αποτέλεσμα της πρόσθεσης των αριθμών 10 και 20 όπως απεικονίζεται παρακάτω. Ερώτηση 4 1) Η κλάση 1xx των HTTP status codes υποδηλώνει μία προσωρινή απάντηση, η οποία αποτελείται μόνο από τη γραμμή κατάστασης και προαιρετικές επικεφαλίδες και τερματίζεται από μία κενή γραμμή. Για τη συγκεκριμένη κλάση status codes, δεν υπάρχουν απαιτούμενες επικεφαλίδες. Πρέπει να σημειώσουμε πως καθώς το HTTP/1.0 δεν όριζε κανένα 1xx status code, οι εξυπηρετητές δεν πρέπει να αποστέλλουν 1xx αποκρίσεις σε έναν HTTP/1.0 πελάτη, εκτός από ειδικές περιπτώσεις. Η κλάση 2xx δηλώνει πως το αίτημα του πελάτη έχει ληφθεί επιτυχώς, έχει γίνει κατανοητό και δεκτό. Η κλάση 3xx υποδηλώνει πως απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από την πλευρά του χρήστη ώστε να ολοκληρωθεί το αίτημά του. Η κλάση 4xx προορίζεται για περιπτώσεις στις οποίες ο πελάτης φαίνεται να παρουσιάζει σφάλμα. Εκτός από την περίπτωση απόκρισης σε ένα αίτημα HEAD, ο εξυπηρετητής πρέπει να περιλαμβάνει μία εξήγηση της κατάστασης λάθους, καθώς και εάν πρόκειται για προσωρινή ή μόνιμη κατάσταση. 2) Το error code 503 Service Unavailable, σημαίνει πως ο εξυπηρετητής αδυνατεί επί του παρόντος να χειριστεί το αίτημα λόγω προσωρινής υπερφόρτωσης ή συντήρησης του εξυπηρετητή. Αυτό σημαίνει πως πρόκειται για μία προσωρινή κατάσταση που αναμένεται να επιλυθεί μετά από κάποια καθυστέρηση. Το error code 406 Not Acceptable, σημαίνει πως η πληροφορία που ορίζει το αίτημα είναι ικανή να παράγει μόνο αποκρίσεις με περιεχόμενο μη αποδεκτό σύμφωνα με τις επικεφαλίδες του αιτήματος. Εκτός από την περίπτωση αιτήματος HEAD, η απόκριση θα πρέπει να περιλαμβάνει μία οντότητα που περιέχει μία λίστα των διαθέσιμων χαρακτηριστικών πληροφορίας και τοποθεσία(ες), από την οποία ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την πιο κατάλληλη. 3) Προφανώς, σύμφωνα με την απάντηση του ερωτήματος 2, το error code 406 οφείλεται στον πελάτη ο οποίος απέστειλε ένα αίτημα με μη αποδεκτά χαρακτηριστικά. 19

20 Κριτήρια αξιολόγησης Άσκηση 1 (Σύνολο) 80 Ερώτηση 1 10 Ερώτηση 2 20 Ερώτηση 3 25 Ερώτηση 4 25 Άσκηση 2 (Σύνολο) 20 Ερώτηση 1 5 Ερώτηση 2 5 Ερώτηση 3 5 Ερώτηση 4 5 Σύνολο 100 Ο συνολικός βαθμός θα διαιρεθεί δια 10, ώστε να προκύψει ο τελικός βαθμός της εργασίας. 20

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp XAMPP Το xampp είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση τον Apache, τη MySQL και την PHP. Apache. Ο Apache είναι ένας Web Server. Είναι δηλαδή πρόγραμμα το οποίο τρέχει μόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές διαδικτύου µε PHP

Εφαρµογές διαδικτύου µε PHP Εφαρµογές διαδικτύου µε PHP Σταύρος Πολυβίου Αρχιτεκτονική τριών επιπέδων (three-tier architecture) SQL HTTP request Αποτελέσµατα (πίνακες) PHP HTML Σύστηµα διαχείρισης δεδοµένων (Database Management System)

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP.

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP. Εργαστήριο #5 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. Θα πρέπει να ξέρετε να εισάγετε ένα βασικό πρόγραμμα PHP μέσα σε μια ιστοσελίδα, τη χρήση της echo και τον χειρισμό απλών μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 4 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 ( Τόμος Β, Κεφάλαια 4 8 και Τόμος Γ ) Ημερομηνία Παράδοσης 08.05.2013 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 Επέκταση συστήματος διαχείρισης φιλοδωρημάτων καφετέριας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Server Side Scripting I PHP

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Server Side Scripting I PHP Τεχνολογίες Διαδικτύου Server Side Scripting I PHP Εισαγωγή PHP PHP:Hypertext Preprocessor Mηχανή που συνοδεύει web servers όπως ο IIS και ο Apache Η PHP είναι γλώσσα προγραμματισμού για web εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Web Programming for Dummies

Web Programming for Dummies Web Programming for Dummies Γράψαμε αυτό το tutorial, αφού ολοκληρώσαμε την άσκηση Προγραμματισμού στον Παγκόσμιο Ιστό. Προσπαθήσαμε να γράψουμε γενικά πράγματα που βρήκαμε εμείς μετά από αναζητήσεις.aποφύγαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1 Α. ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EXPORT) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 3 1. ΜΕ ΧΡΗΣΗ INTERNET EXPLORER 3 2. ΜΕ ΧΡΗΣΗ MOZILLA FIREFOX 10 Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html Χρ. Ηλιούδης Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW), ή απλώς Ιστός, βασίζεται στην ιδέα των κατανεμημένων πληροφοριών. Αντί όλες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Άσκηση 2 Σκοπός της άσκησης είναι: 1. Με δεδομένο το σχεσιακό διάγραμμα, η υλοποίηση μιας βάσης σε MySQL. 2. Η εισαγωγή δεδομένων στη βάση. Για το κείμενο των προδιαγραφών της

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

SQL Τύποι Δεδομένων Δημιουργία Πίνακα Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγή στη MySQL (1)

SQL Τύποι Δεδομένων Δημιουργία Πίνακα Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγή στη MySQL (1) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγή στη My (1) Η (Structured Query Language) είναι μια πλήρης γλώσσα Βάσεων Δεδομενων Είναι δομημένη σε βάσεις που περιέχουν πίνακες Οι πίνακες αποτελούνται από γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Survey 123 User Manual

Survey 123 User Manual Survey 123 User Manual 1. Γενικά για το πρόγραμμα 2. Έναρξη προγράμματος 3. Ορισμός χρηστών εφαρμογής 4. Επιλογή - Άνοιγμα έρευνας 5. Δημιουργία νέας έρευνας 6. Δημιουργία έρευνας με βάση το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Θεωρητική Προσέγγιση...15

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Θεωρητική Προσέγγιση...15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος του συγγραφέα...11 Πρόλογος του καθηγητή Γεωργίου Δουκίδη...13 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Θεωρητική Προσέγγιση...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ...17 Ορισμός της έννοιας της επιχείρησης και οι μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER Η εφαρμογή LiveTripTraveller διατίθεται για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android. Στο υπο-ιστοσελίδα www.livetrips.com/sources μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Επεξήγηση των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία της ιστοσελίδας... 6 2.1 Γλώσσα προγραμματισμού ΗΤML για την δημιουργία της Ιστοσελίδας... 6 2.2 Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε στο Παράρτημα Α.1 πώς θα γράψετε ένα πρόγραμμα PHP για την παροχή δεδομένων σε μορφή διαφορετική από την HTML.

Διαβάστε στο Παράρτημα Α.1 πώς θα γράψετε ένα πρόγραμμα PHP για την παροχή δεδομένων σε μορφή διαφορετική από την HTML. Εργαστήριο #13 Από τα προηγούμενα εργαστήρια: Θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει το 11 ο (προσπέλαση βάσης δεδομένων μέσω PHP και 12 ο εργαστήριο (βασικές τεχνικές JavaScript στον browser). Οδηγίες Στο τελευταίο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1 Εργαστήριο #10 Από τα προηγούμενα εργαστήρια......θα χρειαστείτε ορισμένες από τις οδηγίες μορφοποίησης CSS (ανατρέξτε στις εκφωνήσεις του 8 ου και 9 ου εργαστηρίου).! Οδηγίες Στη δυναμική δημιουργία ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδια σε Javascript

Παιχνίδια σε Javascript Παιχνίδια σε Javascript Μάθημα 1ο Μια Γρήγορη Εισαγωγή στη Γλώσσα Τα Εργαλεία Την Javascript μπορούμε (όπως και την HTML) να τη γράψουμε σε ένα απλό συντάκτη κειμένου, ή σε ένα περιβάλλον όπως το Bluefish

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WEBMAIL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. URL Διεύθυνση WebMail... 3 2. Εγκατάσταση Πιστοποιητικού Ασφάλειας... 3 2.1 Εγκατάσταση Πιστοποιητικού στον Internet Explorer... 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration

Διαβάστε περισσότερα

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Triggers

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Triggers Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Triggers Triggers: Βασικές Έννοιες Ένας trigger είναι ένα κομμάτι κώδικα, μια ρουτίνα Συνδέεται με ένα συγκεκριμένο πίνακα Καλείται όταν συμβεί ένα γεγονός στον πίνακα Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.2 Δεκέμβριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 5 1.1 Υποχρεωτικά Πεδία... 5 1.2 Βοηθητική Λίστα Τιμών (drop down

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο Εργαστήριο (Φυλλάδιο 3) ΤΕΙ Καβάλας - Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών ιδάσκων: Μαρδύρης Βασίλειος, ιπλ. Ηλ. Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP Εισαγωγή... 1 Σε Ποιους Απευθύνεται το Βιβλίο... 1 Η Οργάνωση του Βιβλίου... 2 Ο Πηγαίος Κώδικας του Βιβλίου... 3 Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο... 3 Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ www.dimosdelfon.gr/egov ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Δελφών Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων 2 Αρχική Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΔΑΠΥ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πίνακας Υποβολών & Υπολοίπων ανά Ασφαλιστικό Ταμείο Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημαdspace 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Ιστότοπου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Ιστότοπου ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Ιστότοπου µε PHP και MySQL Τσιτσικλή Νίκη Α.Μ. 94/05 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σατρατζέµη Μαρία, Καθηγήτρια Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...3 Συμβατότητα Browser...3 Διεύθυνση πρόσβασης...3 LoginScreen...3 Κύρια Εφαρμογή...4 2. Οδηγίες Χρήσης...5 Αρχική Σελίδα...

1. Εισαγωγή...3 Συμβατότητα Browser...3 Διεύθυνση πρόσβασης...3 LoginScreen...3 Κύρια Εφαρμογή...4 2. Οδηγίες Χρήσης...5 Αρχική Σελίδα... ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ενηµέρωσης Ιατρών Ειδικού Σώµατος Υγειονοµικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 Συμβατότητα Browser...3 Διεύθυνση πρόσβασης...3 LoginScreen...3

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες»

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» (MIS: 439851) Σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού για εμβολιασμό στα Κέντρα Υγείας. Εγχειρίδιο χρήστη Έκδοση 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Blog στο Wordpress Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Περιεχόμενα Μετάβαση στο blog Σύνδεση ως διαχειριστής Πίνακας ελέγχου Εμφάνιση Ρυθμίσεις Άρθρα Σελίδες Πολυμέσα Σύνδεσμοι Widgets Μετάβαση στο blog Πληκτρολογούμε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP

Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP ΕΣΔ516: Τεχνολογίες Διαδικτύου Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP Ερωτήματα μέσω Περιεχόμενα Περιεχόμενα Λογισμικό για εφαρμογές Web Η τριεπίπεδη αρχιτεκτονική (3-tier architecture) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

Αρχική Σελίδα χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί Σύνδεση

Αρχική Σελίδα χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί Σύνδεση Αρχική Σελίδα χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί Σύνδεση Όταν ανοίγουμε το site, εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα: Μπορεί να γίνει περιήγηση στο site χωρίς να έχουμε κάνει σύνδεση, όμως πολλές επιλογές, όπως εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες. Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού

Οδηγίες. Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού Οδηγίες για Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού Περιεχόμενα Έκδοση πιστοποιητικού... σελ. 2 Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας. σελ. 5 Εγκατάσταση στο λογαριασμό αλληλογραφίας..σελ. 10 Έκδοση πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Triggers, Stored procedures Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Triggers-Ενηµέρωση δεδοµένων άλλων πινάκων... 1 Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/ 1) Εμφάνιση ιστοσελίδας Ανοίγουμε το πρόγραμμα πλοήγησης (Firefox, Chrome, Internet Explorer κτλ) και στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογούμε τη διεύθυνση http://localhost ή http://127.0.0.1. Αν δεν βλέπουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Η κεντρική οθόνη του προγράμματος. Ανά χρήστη υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού Menu Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ. Διδάσκοντες: Π. Αγγελάτος, Δ. Ζήνδρος Επιμέλεια διαφανειών: Π. Αγγελάτος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ΔΙΚΤΥΑ. Διδάσκοντες: Π. Αγγελάτος, Δ. Ζήνδρος Επιμέλεια διαφανειών: Π. Αγγελάτος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΔΙΚΤΥΑ Διδάσκοντες: Π. Αγγελάτος, Δ. Ζήνδρος Επιμέλεια διαφανειών: Π. Αγγελάτος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ERPeshop

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ERPeshop Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ERPeshop Αποσυμπιέζουμε το αρχείο ERPeshop.zip στον υπολογιστή μας. Θα πρέπει μέσα στο φάκελο ERPeshop να βλέπουμε το παρακάτω αποτέλεσμα: Αποσυμπιέζουμε το αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 5 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Συγγραφείς: Πέτρος Κωνσταντινίδης, Σίλας Μιχαηλίδης, Σκεύος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες ιαδικτύου

Τεχνολογίες ιαδικτύου Τεχνολογίες ιαδικτύου Εισαγωγή Αρχιτεκτονική, Πρωτόκολλα και Πρότυπα Βασικών Υπηρεσιών Ιστορικά Στοιχεία ARPANET Ο «παππούς» των δικτύων Αναπτύχθηκε από την DARPA στα τέλη του 60 Το 83 διασπάται σε MILNET

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού (http://www.eof.gr) μέσω του διαθέσιμου προγράμματος πλοήγησης, του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη ermis.gov.gr Εθνική Πύλη ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών χαλαρής αποθήκευσης Έκδοση 1.1 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 1 / 31 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ

e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου e-mail: creditcontrol.gr@tnt.com Τηλέφωνο: 210-8905800

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση πιστοποιητικού για τη χρήση Ασφαλών Υπηρεσιών του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής.

Εγκατάσταση πιστοποιητικού για τη χρήση Ασφαλών Υπηρεσιών του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου, Χανιά, 73100 Τηλ.: 28210 37400 (κεντρικό), 28210 37766 (κτίριο ΜΗΠΕΡ), Fax: 28210 37571 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Περιεχόμενα Εγκατάσταση Joomla, JoomFish και VirtueMart... 3 Αποστολή αρχείων Joomla στο Διακομιστή (Host)... 3 Εγκατάσταση Joomla... 4 Εγκατάσταση VirtueMart... 9

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Δικτυακά Πολυμέσα Ι (Β Έτος, 3ο εξ) Διάλεξη #5η: HTML: πίνακες (tables), πλαίσια (frames) Γαβαλάς Δαμιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login Screen...

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2009-2012 -SYSTEM- All rights reserved 2/159 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: New - Save Μάθημα 2: Εισαγωγή στη CSS Μάθημα 3: Τρόπος Σύνταξης Μάθημα 4: Σχόλια Μάθημα 5: ID Μάθημα 6: Class Μάθημα 7: Background

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 4/2/2009 Δικαιώματα χρηστών - Προβολές (Views) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ MYSQL queries results mysql host DB server queries results Client host Β Δ Ηχρήσητηςmysql βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα...4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 1. Πρόσβαση στο Σύζευξις Portal µέσω της δικτυακής δ/νσης: http://www.syzefxis.gov.gr/ 2. Εισαγωγή του Υπεύθυνου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Helpdesk Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Έκδοση 1 Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες

Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Περιεχόμενα Εγγραφή και αρχικές ρυθμίσεις Διαχείριση Ιστοσελίδας Δημιουργία Menu Δημιουργία σελίδας Δημιουργία Αρχικής Σελίδας Δημιουργία Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε! Θέλετε να μάθετε πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις 5250 οθόνες μέσω browser, χωρίς αλλαγή στις υπάρχουσες εφαρμογές και χωρίς εγκατάσταση στον client? Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Περιγραφή και επεξήγηση της χρήσης του χώρου διαχείρισης της ιστοσελίδας για τους καλλιτέχνες 1 Περιεχόμενα Είσοδος στο χώρο διαχείρισης...3 Επεξεργασία της σελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

SingularLogic Σεπτέμβριος 2014

SingularLogic Σεπτέμβριος 2014 LIVE UPDATE Έκδοση 5 SingularLogic Σεπτέμβριος 2014 SingularLogic Live Update (SLUC) Είναι μια ανεξάρτητη εφαρμογή που σας επιτρέπει με εύκολο τρόπο: Να ενημερώνεστε για τις τρέχουσες προσφορές της SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα

Web 2 SMS Εφαρµογή τελικού χρήστη ( ιαδίκτυο) Οδηγός Χρήσης Πίνακας Περιεχοµένων 1. Έναρξη της εφαρµογής... 3 1.1. Πλαίσιο εισόδου / εξόδου και επιλογών... 4 1.2. Πλαίσιο εργασιών αποτελεσµάτων... 5 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Σύστημα Business Intelligence (BI) Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Ιανουάριος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Insert, Update, Delete, Ένωση πινάκων Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Group By... 1 Having...1 Οrder By... 2 Εντολή Insert...

Διαβάστε περισσότερα

Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας

Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας Grand Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. Σας καλοσωρίζουμε στο σύστημα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και Αποστολής Αιτήσεων (συντομ. ΗΤΑΑ) της

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Δικαιώματα Χρηστών Προβολές

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Δικαιώματα Χρηστών Προβολές Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Δικαιώματα Χρηστών Προβολές Επικοινωνία με MySQL mysql host DB server queries results Client host Β Δ Η χρήση της mysql βασίζεται στο μοντέλο client server Remote access to

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete.

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete. H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα