Δρ. Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Λαμίας. Διδακτικό βοήθημα γρήγορης μελέτης για τον προγραμματισμό του μικροεπεξεργαστή MIPS 32bit

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δρ. Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Λαμίας. Διδακτικό βοήθημα γρήγορης μελέτης για τον προγραμματισμό του μικροεπεξεργαστή MIPS 32bit"

Transcript

1 Δρ. Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Λαμίας Διδακτικό βοήθημα γρήγορης μελέτης για τον προγραμματισμό του μικροεπεξεργαστή MIPS 32bit Το υλικό του οδηγού έχει αντικατασταθεί από το βιβλίο του μαθήματος ενώ παρόμοιος οδηγός γρήγορης μελέτης υπάρχει στο αντίστοιχο DVD.

2 Εισαγωγικό σημείωμα Αυτός ο οδηγός περιέχει βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά ως προς τις αντίστοιχες σημειώσεις του εργαστηρίου. Ο στόχος του είναι να βοηθήσει στην οργάνωση της μελέτης του υλικού των σημειώσεων ειδικά για όσους θεωρούν ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα εκτεταμένο εκπαιδευτικό υλικό. Αυτός ο οδηγός είναι το αποτέλεσμα επίπονων προσπαθειών προκειμένου να προσαρμόσω τις διαδικασίες μεταφοράς γνώσης σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των σημερινών σπουδαστών. Στο υλικό που περιέχεται υπάρχει το ενδεχόμενο να εντοπίσετε και λάθη εκ παραδρομής αφού το υλικό οργανώθηκε γρήγορα προκειμένου να προλάβουμε τις επερχόμενες γραπτές εξετάσεις του εργαστηρίου. Κάθε δική σας παρατήρηση είναι ευπρόσδεκτη για συζήτηση προκειμένου να βελτιωθεί το εκπαιδευτικό υλικό και να μεγιστοποιηθεί το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου για οποιοδήποτε θέμα έχει προκύψει και σχετίζεται με τα μαθήματα που διδάσκω. Δρ. Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου Επίκουρος Καθηγητής Πρώτη έκδοση Νοέμβριος Web: Προσοχή Αυτός ο οδηγός είναι βοηθητικός και δεν αντικαθιστά τις σημειώσεις ή το βιβλίο του μαθήματος

3 ΕΝΟΤΗΤΑ Η γενική δομή του μικροεπεξεργαστή ΑΛΜ Μονάδα Ελέγχου Μνήμη Καταχωρητές Γενικής & Ειδικής Χρήσης Είσοδος / Έξοδος ΚΜΕ ΑΛΜ : Αριθμητική και Λογική μονάδα. Εκτελεί αριθμητικές (π.χ. 1+1=2) και λογικές (1 AND 1=1) πράξεις. Μονάδα ελέγχου : Συγχρονίζει τις λειτουργίες του μικροεπεξεργαστή (π.χ. για αποκωδικοποίηση εντολών, μεταφορά δεδομένων από καταχωρητές στην ΑΛΜ, κλπ). Καταχωρητές : περιοχές περιορισμένης και προσωρινής αποθήκευσης εντός του μικροεπεξεργαστή με συγκεκριμένη ονομασία και υλοποιημένες με συγκεκριμένα ψηφιακά κυκλώματα. 3 Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου

4 1.2 Εύρος καταχωρητών Ο μικροεπεξεργαστής MIPS διαθέτει 32 καταχωρητές γενικής χρήσης των 32bit. Τι σημαίνει καταχωρητής 32bit ; (μη προσημασμένοι αριθμοί) Πλήθος τιμών που μπορεί να φιλοξενήσει : 2 32 = Ελάχιστη τιμή : Μέγιστη τιμή : (2 32-1) (προσημασμένοι αριθμοί) Αν το περισσότερο σημαντικό bit χρησιμοποιηθεί για την αναπαράσταση του προσήμου (0=θετικός, 1=αρνητικός) τότε από τα αρχικά n bit απομένουν (n-1) bit για το μέτρο του αριθμού (μέγιστος θετικός 2 (n-1) -1 ή 2 (32-1) -1 για καταχωρητή 32bit). 4 Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου

5 1.3 Μοντέλο οργάνωση μνήμης 7FFFFFFFH Τμήμα σωρού (Stack Segment) Το τμήμα text φιλοξενεί τις εντολές των προγραμμάτων, ενώ το τμήμα data τα αντίστοιχα δεδομένα. Αξίζει να σημειωθεί επίσης, ότι το τμήμα data χωρίζεται στη H Δυναμική περιοχή Στατική περιοχή Τμήμα δεδομένων (Data segment) στατική και τη δυναμική περιοχή. Όταν ο όγκος των δεδομένων υπερβεί τα όρια της στατικής H 0 Τμήμα προγράμματος (Text segment) Δεσμευμένο περιοχής, τότε η αποθήκευση συνεχίζεται στη δυναμική περιοχή η οποία αυξάνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχουν πολύ μικρές πιθανότητες να προκύψει σύγκρουση με το τμήμα του σωρού (stack). Τέλος, στις πρώτες διευθύνσεις της μνήμης υπάρχει ένα δεσμευμένο τμήμα για τη λειτουργία του ίδιου του συστήματος. 5 Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου

6 1.4 Μερικοί καταχωρητές Βασική ονομασία t0, t1, t2 a0, a1 v0,v1 Χρήση μέσα στο πρόγραμμα $t0,$t1,$t2 $a0,$a1 $v0,$v1 6 Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου

7 ΕΝΟΤΗΤΑ 2Α 2Α.1 Μερικές εντολές 1 Φόρτωση ακέραιης τιμής σε καταχωρητή li καταχωρητής, τιμή π.χ. li $v0,4 #$v0=4 2 Φόρτωση τιμής από καταχωρητή σε καταχωρητή move καταχωρητής1, καταχωρητής2 π.χ. move $t1,$v0 #$t1=$v0 3 Φόρτωση διεύθυνσης σε καταχωρητή la καταχωρητής, ετικέτα π.χ. la $a0,panayotis #$a0=[panayotis] 4 Κλήση συνάρτησης Το σύμβολο # δηλώνει ότι αυτό που ακολουθεί είναι σχόλιο και δεν παίζει κανένα ρόλο στην εκτέλεση του προγράμματος. 7 Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου

8 2Α.2 Βασικές συναρτήσεις συστήματος Το περιβάλλον PC-SPIM υποστηρίζει ορισμένες συναρτήσεις για την είσοδο και έξοδο δεδομένων. Η κλήση κάθε συνάρτησης γίνεται πάντα με τον ίδιο τρόπο. Ο τρόπος κλήσης καθορίζεται από σχετικό πίνακα του κατασκευαστή. Λειτουργία συνάρτησης Εμφάνιση μηνύματος Διάβασμα ακέραιου αριθμού Εμφάνιση ακέραιου αριθμού Τερματισμός προγράμματος Αριθμός συνάρτησης ($v0) Ορίσματα (Είσοδος) Αποτέλεσμα (έξοδος) $a0=διεύθυνση 4 (ετικέτα) μηνύματος που θα - εμφανιστεί 5 - Αριθμός που διαβάστηκε ($v0) $a0=ο ακέραιος 1 αριθμός που θα - εμφανιστεί Κάθε συνάρτηση αντί για όνομα, έχει ένα μοναδικό αριθμό. Η επιλογή της συνάρτησης γίνεται τοποθετώντας αυτό τον αριθμό στον καταχωρητή $v0. Ανάλογα τη συνάρτηση, μπορεί να απαιτηθεί και καθορισμός πρόσθετων παραμέτρων (πάντα μέσω καταχωρητών). 8 Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου

9 2Α.3 Χρήση συναρτήσεων (1) Εμφάνιση μηνύματος στην οθόνη Αριθμός συνάρτησης : 4 (στο $v0) Καθορισμός διεύθυνσης μηνύματος (στο $a0) Κλήση συνάρτησης li $v0,4 la $a0,ετικέτα Ολοκληρωμένο παράδειγμα.text main: li $v0,4 la $a0,panayotis.data panayotis:.asciiz Hello 9 Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου

10 (2) Ανάγνωση ακέραιου αριθμού από το πληκτρολόγιο Αριθμός συνάρτησης : 5 (στο $v0) Κλήση συνάρτησης li $v0,5 Ο αριθμός που θα διαβαστεί αποθηκεύεται αυτόματα από τη συνάρτηση στο $v0. Παράδειγμα li $v0,5 move $t1,$v0 Σε αυτό το παράδειγμα ο αριθμός που διαβάστηκε (στο $v0 μετά την κλήση της συνάρτησης) αποθηκεύεται προσωρινά στον καταχωρητή $t1, επειδή το $v0 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλήση άλλης συνάρτησης με αποτέλεσμα να χάσει το περιεχόμενό του. (3) Εμφάνιση ακέραιου αριθμού στην οθόνη Αριθμός συνάρτησης : 1 (στο $v0) Αριθμός που θα εμφανιστεί (στο $a0) Κλήση συνάρτησης li $v0,1 move $a0,καταχωρητής 10 Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου

11 Παράδειγμα li $v0,1 move $a0,$t1 Σε αυτό το παράδειγμα, θα εμφανιστεί στην οθόνη το περιεχόμενο του $t1. 11 Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου

12 2Α.4 Ασκήσεις (1) Να γραφεί πρόγραμμα που να διαβάζει δύο αριθμούς από το πληκτρολόγιο και στη συνέχεια να τους εμφανίζει στην οθόνη..text 0x main: #Διάβασε αριθμό Α li $v0,5 move $t1,$v0 ΑΡΧΗ #Διάβασε αριθμό Β li $v0,5 move $t2,$v0 # Διάβασε αριθμούς Εμφάνισε αριθμούς ΤΕΛΟΣ #Εμφάνισε αριθμό Α move $a0,$t1 li $v0,1 #Εμφάνισε αριθμό Β move $a0,$t2 li $v0,1 # #Έξοδος li $v0,10 (2) Να ενσωματωθούν βοηθητικά μηνύματα στο πρόγραμμα της άσκησης (1). 12 Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου

13 ΕΝΟΤΗΤΑ 2Β 2Β.1 Εντολές βασικών αριθμητικών υπολογισμών Πρόσθεση 1 add καταχωρητής1, καταχωρητής2, πηγή π.χ. add $t0,$t1,1 # $t0=$t1+1 add $t0,$t1,$t2 # $t0=$t1+$t Αφαίρεση sub καταχωρητής1, καταχωρητής2, πηγή π.χ. sub $t0,$t1,1 # $t0=$t1-1 sub $t0,$t1,$t2 # $t0=$t1-$t2 Πολλαπλασιασμός mul καταχωρητής1, καταχωρητής2, πηγή π.χ. mul $t0,$t1,1 # $t0=$t1*1 mul $t0,$t1,$t2 # $t0=$t1*$t2 Διαίρεση* (πηλίκο), μορφή τριών ορισμάτων) div καταχωρητής1, καταχωρητής2, πηγή π.χ. div $t0,$t1,1 # $t0=$t1/1 div $t0,$t1,$t2 # $t0=$t1/$t2 * μορφή εντολής με τρία ορίσματα 13 Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου

14 2Β.2 Ασκήσεις Παραδείγματα (1) Να γραφεί πρόγραμμα που να προσθέτει δύο αριθμούς (που θα εισάγονται από το πληκτρολόγιο) και να εμφανίζει το αποτέλεσμα στην οθόνη. (2) Να τροποποιηθεί το πρόγραμμα της άσκησης (1) ώστε το αποτέλεσμα να εμφανίζεται στη μορφή (A+B)=Ν (όπου Ν το άθροισμα των δύο αριθμών). (3) Να τροποποιηθεί το πρόγραμμα της άσκησης (2) ώστε το αποτέλεσμα να τυπώνεται παραμετρικά. Για παράδειγμα, αν γίνει εισαγωγή των αριθμών 5 και 2 το πρόγραμμα να εμφανίζει (5+2)=7. Για να εμφανιστεί το άθροισμα στην παραπάνω μορφή θα πρέπει να συνδυαστούν τόσο αλφαριθμητικά όσο και αριθμητικά δεδομένα. Αν για παράδειγμα οι αριθμοί είναι αποθηκευμένοι στους καταχωρητές $t1 και $t2 αντίστοιχα, θα πρέπει να γίνει εμφάνιση με την ακόλουθη σειρά: Αλφαριθμητικό ( Περιεχόμενο $t1 Αλφαριθμητικό + Περιεχόμενο $t2 Αλφαριθμητικό )= Περιεχόμενο $t0 (το οποίο θεωρούμε ότι περιέχει το αποτέλεσμα της πρόσθεσης) 14 Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου

15 Έστω $t1=5, $t2=2 και $t0=7 (μέσω της add $t0,$t1,$t2). Το τμήμα του κώδικα που σχετίζεται με την παραμετρική εμφάνιση είναι: li $v0,4 la $a0,par Κώδικας Αποτέλεσμα στην οθόνη ( li $v0,1 move $a0,$t1 5 li $v0,4 la $a0,syn + li $v0,1 move $a0,$t2 2 li $v0,4 la $a0,kp )= li $v0,1 move $a0,$t0 7 Δήλωση μηνυμάτων.data par:.asciiz ( syn:.asciiz + kp:.asciiz )= 15 Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου

16 (4) Να γραφεί πρόγραμμα που να διαβάζει από το πληκτρολόγιο τρεις αριθμούς (A,B,C) και να εμφανίζει στην οθόνη το αποτέλεσμα των ακόλουθων πράξεων: X1=A+B+C X2=A-B+C X3=A/C X4=(A+B)*C Δεδομένου ότι οι αριθμητικές πράξεις γίνονται μεταξύ δύο μόνο αριθμών, μπορεί να απαιτηθεί η χρήση πολλαπλών εντολών για την υλοποίηση μιας πράξης. Για τον υπολογισμό του X1 θα απαιτηθούν οι εντολές: add $t0,$t1,$t2 add $t0,$t0,$t3 (εφόσον οι αριθμοί A,B,C είναι αποθηκευμένοι στους καταχωρητές $t1, $t2 και $t3 αντίστοιχα). Τα αποτελέσματα να τυπώνονται στη μορφή X1=N, όπου Ν το αποτέλεσμα της αντίστοιχης αριθμητικής πράξης. (5) Να τροποποιηθεί το πρόγραμμα της άσκησης (4) ώστε τα αποτελέσματα να εμφανίζονται παραμετρικά (βλέπε άσκηση (3). 16 Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου

17 ΕΝΟΤΗΤΑ Εντολές αλλαγής ροής εκτέλεσης (διακλάδωση) μετά από έλεγχο συνθήκης 1 Σύγκριση με το μηδέν (μορφή εντολής) <εντολή> καταχωρητής, ετικέτα beqz Rsrc, label Διακλάδωση στην εντολή που βρίσκεται στο label αν Rsrc == 0 bgez Rsrc, label Διακλάδωση στην εντολή που βρίσκεται στο label αν Rsrc >= 0 bgtz Rsrc, label Διακλάδωση στην εντολή που βρίσκεται στο label αν Rsrc > 0 blez Rsrc, label Διακλάδωση στην εντολή που βρίσκεται στο label αν Rsrc <= 0 bltz Rsrc, label Διακλάδωση στην εντολή που βρίσκεται στο label αν Rsrc < 0 bnez Rsrc, label Διακλάδωση στην εντολή που βρίσκεται στο label αν Rsrc <> 0 2 Σύγκριση με ακέραιο αριθμό (ή με το μηδέν) <εντολή> καταχωρητής, καταχωρητής ή τιμή, ετικέτα beq Rsrc1, Src2, label bge Rsrc1, Src2, label bgt Rsrc1, Src2, label ble Rsrc1, Src2, label blt Rsrc1, Src2, label bne Rsrc1, Src2, label Διακλάδωση στην εντολή που βρίσκεται στο label αν Rsrc1 == Src2 Διακλάδωση στην εντολή που βρίσκεται στο label αν Rsrc1 >= Src2 Διακλάδωση στην εντολή που βρίσκεται στο label αν Rsrc1 > Src2 Διακλάδωση στην εντολή που βρίσκεται στο label αν Rsrc1 <= Src2l Διακλάδωση στην εντολή που βρίσκεται στο label αν Rsrc1 < Src2 Διακλάδωση στην εντολή που βρίσκεται στο label αν Rsrc1 <> Src2 17 Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου

18 3.2 Παραδείγματα υλοποίησης κλασικών δομών Διπλός έλεγχος στη γλώσσα C Διπλός έλεγχος στην assembly { } if (sum>0) printf("\nsum > 0"); else if (sum<0) printf("\nsum < 0"); else printf("\nsum = 0"); #$t0=sum bgtz $t0,l1 bltz $t0,l2 L3: #sum=0 #τύπωσε Sum=0 j L4 L1: #τύπωσε Sum>0 j L4 L2: #τύπωσε Sum<0 L4: Επανάληψη στη γλώσσα C (έλεγχος στο τέλος) int i=1; do { /* εντολές */ i++; } while (i<=10) Επανάληψη στην assembly (έλεγχος στο τέλος) #$t0=i li $t0,1 #i=1 L0: #do #εντολές addi $t0,$t0,1 ble $t0,10,l0 #i++ #while (i<=10) L1: * Η εντολή j ετικέτα, οδηγεί τη ροή εκτέλεσης στο σημείο που οριοθετείται από την ετικέτα (διακλάδωση χωρίς συνθήκη). 18 Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου

19 3.3 Ασκήσεις Παραδείγματα (1) Να γραφεί πρόγραμμα που να υπολογίζει το άθροισμα τριών αριθμών και να τυπώνει σχετικό μήνυμα αν SUM=0, SUM>0 και SUM<0. Το τμήμα του κώδικα που σχετίζεται με τον έλεγχο και την αντίστοιχη εμφάνιση μηνύματος, είναι: beqz $t0,iso bgtz $t0,meg #Τύπωσε SUM<0 j exodos iso: #Τύπωσε SUM=0 j exodos meg: #Τύπωσε SUM>0 exodos: li $v0,10 ΠΡΟΣΟΧΗ : Η εμφάνιση των μηνυμάτων έχει μπει ως σχόλιο για να επικεντρωθούμε μόνο στη δομή του προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι στην υλοποίηση του κώδικα θα πρέπει να αντικατασταθούν τα σχόλια με τις κατάλληλες εντολές. 19 Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου

20 (2) Να γραφεί πρόγραμμα που να υπολογίζει το άθροισμα τριών αριθμών (SUM=A+B+C) και να ελέγχει αν αυτό βρίσκεται στο διάστημα [0,10]. Έλεγχος αν το άθροισμα (έστω στο $t0) δεν ανήκει στο [0,10]. bltz $t0,exodos bgt $t0,10,exodos # εμφάνισε το μήνυμα ότι ανήκει στο διάστημα περίπτωση else των παραπάνω # ελέγχων. Έλεγχος αν το άθροισμα (έστω στο $t0) ανήκει στο [0,10]. bgez $t0,next1 j exodοs next1: ble $t0,10,next2 j exodοs next2: # εμφάνισε το μήνυμα ότι ανήκει στο διάστημα * Θεωρούμε ότι από την ετικέτα exodos ξεκινά η κλήση της συνάρτησης τερματισμού προγράμματος. (3) Να γραφεί πρόγραμμα που να διαβάζει τρεις αριθμούς A,B,C και ανάλογα με την τιμή του Α να κάνει τους ακόλουθους υπολογισμούς: Αν A>0 A+B-C Αν A=0 A-B-C Αν A<0 A*B*C 20 Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου

21 (4) Να γραφεί πρόγραμμα που να υπολογίζει τη διακρίνουσα (Δ=B 2-4AC) και να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα για το είδος των ριζών που προκύπτουν. (5) Να γραφεί πρόγραμμα που να κάνει επιλεγμένους υπολογισμούς ανάλογα με την τιμή του αθροίσματος τριών αριθμών (SUM=A+B+C). 10 Αν SUM>0 i i= 1 10 Αν SUM<0 2i i= 1 2 Αν SUM=0 θα τυπώνει απλά ένα μήνυμα Υλοποίηση loop στο επιθυμητό διάστημα τιμών π.χ. από 10 προς 1 li $t1,10 xana: #εντολές που θα επαναλαμβάνονται add $t1,$t1,-1 bgtz $t1,xana #επιστροφή στο xana αν $t1>0 21 Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου

22 2 Υλοποίηση υπολογισμού i στο loop 10 i= 1 xana: li $t0,0 #SUM=0 li $t1,10 #μετρητής i=10 mul $t2,$t1,$t1 #υπολογισμός τετραγώνου μετρητή, i 2 add $t0,$t0,$t2 #ενημέρωση αθροίσματος, SUM=SUM+i 2 add $t1,$t1,-1 #ενημέρωση μετρητή bgtz $t1,xana #συνθήκη loop 22 Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου

23 3.4 Εντολή διαίρεσης με δύο ορίσματα Διαίρεση (υπολογισμός πηλίκου και υπόλοιπου) div Rsrc1,Rsrc2 π.χ. div $t1,$t2 Η εντολή αυτή διαιρεί τα περιεχόμενα των Rsrc1 και Rsrc2 (Rsrc1/Rsrc2). Το αποτέλεσμα της διαίρεσης αποθηκεύεται στους καταχωρητές LO (πηλίκο) και ΗΙ (υπόλοιπο). Αν ο διαιρέτης είναι μηδέν, το αποτέλεσμα είναι απροσδιόριστο. Επειδή οι καταχωρητές LO και HI είναι ειδικής χρήσης, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα το περιεχόμενό τους για αριθμητικές πράξεις. Έτσι, θα πρέπει να γίνει μεταφορά του περιεχομένου τους σε απλούς καταχωρητές. π.χ. mfhi Rdest mflo Rdest mfhi $t1 mflo $t1 #δηλαδή $t1=hi #δηλαδή $t1=lo 23 Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου

24 3.5 Ασκήσεις (1) Να γραφεί πρόγραμμα που να υπολογίζει: f( x) = f( x) = f( x) = f( x) = f( x) ( x 3)( x 4) x 2 3 ( x 1) x 2 + x ( x mod 2) x ( x + 1) ( x ) 2 = x + mod x x Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αμυντικό προγραμματισμό (έλεγχος επιτρεπόμενων δεδομένων εισόδου και αποφυγή σφαλμάτων υπολογισμού). Το Χ είναι ακέραιος αριθμός ο οποίος εισάγεται από το πληκτρολόγιο. Για τον υπολογισμό του mod, χρησιμοποιήστε την εντολή div με δύο ορίσματα. (2) Να γραφεί πρόγραμμα που να εμφανίζει το ακόλουθο αποτέλεσμα : ***** **** *** ** * π.χ για Ν=5 24 Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου

25 (3) Να γραφεί πρόγραμμα που να κάνει μετατροπή ενός δεκαδικού αριθμού στον αντίστοιχο δυαδικό (ημιτελής προσέγγιση). Υπόδειξη : (α) δεν απαιτείται η αντίστροφη εκτύπωση των υπολοίπων που έχουν προκύψει, (β) να χρησιμοποιηθεί η εντολή div με δύο ορίσματα, (γ) να χρησιμοποιηθούν κατάλληλες εντολές για τη μεταφορά δεδομένων από τους καταχωρητές HI και LO σε καταχωρητές γενικής χρήσης. (4) Να γραφούν κατάλληλα προγράμματα assembly για την υλοποίηση των ακόλουθων υπολογισμών και ελέγχων: (α) (1-10) 2 +(2-9) 2 + +(10-1) 2 (β) Αν (Α>=5 και Α ε [8,15]) τύπωσε το μήνυμα Hello. Γενικές ασκήσεις (1) Βρείτε το λάθος και διορθώστε το 1: move $v0,4 2: la $a0,mes 3: 4:.data 5: mes:.asciix hello Γραμμή λάθους ( ), διόρθωση ( ) (2) Βρείτε το λάθος και διορθώστε το 1: L1: 2: li $t1,10 3: #print message 4: addi $t1,$t1,1 5: ble $t1,10,l1 Γραμμή λάθους ( ), διόρθωση ( ) 25 Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου

26 (3) Τι θα τυπώσει το πρόγραμμα αν $t1=1, $t2=2,$t0=4? add $t0,$t1,$t2 mul $t0,t0,$t2 sub $t0,$t1,$t0 bgtz $t2,l2 blt $t1,-1,l3 L1: # τύπωσε μήνυμα AAA L2: # τύπωσε μήνυμα BBB J exodos L3: # τύπωσε μήνυμα CCC exodos: li $v0,10 Απάντηση (4) Το ακόλουθο πρόγραμμα : li $t1,2 li $t2,1 L1: div $t1,$t2 mfhi $t1 add $t1,$t1,$t2 bnez $t1,l1 (a) Θα κάνει ατέρμονο loop (b) Θα σταματήσει όταν $t1=0 (c) Θα σταματήσει όταν $t2=0 (d) Τίποτα από τα παραπάνω (5) Τι θα τυπώσει το ακόλουθο πρόγραμμα? move $a0,mes li $v0,1.data mes:.asciiz hello Απάντηση 26 Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου

27 (6) Γράψτε τις αντίστοιχες εντολές assembly (MIPS) I=1 do { printf( hello ); I=I+1; } while (I<=10) #print hello (7) Πόσα * θα τυπώσει το ακόλουθο πρόγραμμα? li $t1,3 again: move $t2,$t1 again2: #print * addi $t2,$t2,-1 bnez $t2,again2 addi $t1,$t1,-1 bnez $t1,again (a) 7 (b) 6 (c) 2 (d) 8 (e) Τίποτα από τα παραπάνω (8) Πότε πρέπει να καταφεύγουμε σε χρήση θέσεων μνήμης? (a) ποτέ (b) πάντα (c) Σε περίπτωση ομαδοποιημένων υπολογισμών που απαιτούν περισσότερους καταχωρητές από τους διαθέσιμους. (d) τίποτα από τα παραπάνω 9) Για να εμφανίσουμε παραμετρικά το ((A+B)*C/D)-E θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε (βέλτιστη περίπτωση) (a) 5 εμφανίσεις αριθμών, 5 εμφανίσεις αλφαριθμητικών (b) 4 εμφανίσεις αριθμών, 8 εμφανίσεις αλφαριθμητικών (c) 7 εμφανίσεις αλφαριθμητικών (d) 5 εμφανίσεις αριθμών, 4 εμφανίσεις αλφαριθμητικών 27 Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΤΕΣΤ1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Κατανόηση, Ανάλυση, Επίλυση 2. Είσοδος, Επεξεργασία, Έξοδος, Έλεγχος 3. Κατανόηση 4. Πληροφορία 5. Διατύπωση 6. Δομή 7. Απαιτήσεων 8. Λ, 9. Σ,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Pascal

Σημειώσεις για την Pascal Σημειώσεις για την Pascal 10 Νοεμβρίου 2013 1 Γλώσσες προγραμματισμού Οι σύγχρονοι μικροεπεξεργαστές μπορούν μεταξύ άλλων να εκτελούν αριθμητικές και λογικές πράξεις και να διαβάζουν και γράφουν στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας, Προγραμματισμός Ι

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας, Προγραμματισμός Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ( Γλώσσα Προγραμματισμού C ) Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αλγόριθμοι Γλώσσες PASCAL και C ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΒΑΔΑ Φυσικού M.Sc. Computer Science Univ. of Wisconsin Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C Φροντιστήρια Σύντομη Ιστορία της C Η γλώσσα προγραμματισμού C δημιουργήθηκε από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs το 1972 όταν αυτός και ο Ken Thompson ασχολούνταν με τον σχεδιασμό του λειτουργικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα Δομή επιλογής Κεφάλαιο 4 ο Περιεχόμενα 4.1. Δομή επιλογής 4.2. Δομή απλής επιλογής 4.3. Παραδείγματα δομή απλής επιλογής 4.4. Δομή σύνθετης επιλογής 4.5. Παραδείγματα δομή σύνθετης επιλογής 4.6. Δομή πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Αλγόριθμος, είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ Τάξη ΕΠΑ.Λ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ Τάξη ΕΠΑ.Λ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωτσάκης Σ., Μακρυγιάννης Η., Παραδείση Α. Ταταράκη Α,. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 146 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Εισαγωγή Κάθε γλώσσα προγραμματισμού, όπως αναφέρθηκε, έχει το δικό της λεξιλόγιο και τα προγράμματα της ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εκπαιδευτικό Σύστηµα BGC-8088 ρ. Σπύρος Α. Καζαρλής Επίκουρος Καθηγητής Σέρρες, Σεπτέµβριος 2004 1 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι Μικροεπεξεργαστής 8085, Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι Μικροεπεξεργαστής 8085, Εργαστηριακές Ασκήσεις ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι Μικροεπεξεργαστής 8085, Εργαστηριακές Ασκήσεις Δρ. Τοπάλης Ευάγγελος (Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Υπολογιστών) Δρ.Κεραμίδας Γεώργιος (Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Κεφαλαίου 1. 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού.

Ασκήσεις Κεφαλαίου 1. 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού. Απαντήσεις ασκήσεων Νίκος Μ. Χατζηγιαννάκης Ασκήσεις Κεφαλαίου 1 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού. 2 Απαντήσεις ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης 1 ου μαθήματος Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Ποια η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Εισαγωγικές Σημειώσεις (Έκδοση 2.0) Γ. Τσιρτσής-Β. Κολοβογιάννης Μυτιλήνη Φεβρουάριος 2015 Πρόλογος Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings).

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings). Για να λύσουμε ένα πρόβλημα στη C++ χρειαζόμαστε δυο βασικές έννοιες. Η μια είναι οι οδηγίες εντολές, ο αλγόριθμος δηλαδή, που πρέπει να ακολουθήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημά μας και η άλλη είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΙΩΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ. Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ. Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μάρτιος 2010 Προηγούμενη διάλεξη Μαθησιακές δυσκολίες Σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ερευνητικό πρόγραμμα: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 75% από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ «Nέες Tεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Projects στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Version 2 Ισχύει από Φεβρουάριο 2009

Projects στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Version 2 Ισχύει από Φεβρουάριο 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 4 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Projects στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Version 2 Ισχύει από Φεβρουάριο

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν μερικές από τις πολλές δυνατότητες της Java:

Ακολουθούν μερικές από τις πολλές δυνατότητες της Java: JAVA TUTORIAL ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τι κάνει τη Java να ξεχωρίζει; Η Java προκάλεσε ίσως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη στον κόσμο του Internet. Όλοι μιλούν γι αυτήν. Όλοι έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 1996 2 Πρόλογος Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για τους φοιτητές του Εθνικού Μετσοβίου

Διαβάστε περισσότερα