D5. Training course material

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "D5. Training course material"

Transcript

1 D5. Training course material Development of novel methods for the toxicity assessment of multicomponent chemical mixtures to humans and the ecosystem (PENEK/0609/24) The Project PENEK/0609/24 is co-financed by the European Regional Development Fund and the Republic of Cyprus through the Research Promotion Foundation

2 Το Έργο ΝΕΑ ΥΠΟΔΟΜΗ/ΣΤΡΑΤΗ/0308/09 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΩΝ ΜΗΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ Μάρλεν Ι. Βάσκες, Υποψήφια Διδάκτωρ

3 Εισαγωγή Παράκελσος ( ) All substances are poisons; there is none that is not a poison. The right dose differentiates a poison and a remedy

4 Παράγοντες που επηρεάζουν την «τοξικότητα» Τοξικότητα της ίδιας ουσίας της ουσίας σε συνδυασμό με άλλες ουσίες βιοδιαθεσιμότητα Βαθμός Έκθεσης Περίοδος έκθεσης Ευαισθησία του οργανισμού

5

6 Είδη τοξικότητας Οξεία τοξικότητα (έκθεση θ σε μεγάλες συγκεντρώσεις) Θάνατο Χρόνια τοξικότητα (έκθεση σε μικρές συγκεντρώσεις) ) Θάνατο Μεταλλάξογονιμότητα, Βλάβες στο αναπαραγωγικό σύστημα, νευροτοξικότητα, κ.α. Μικτή τοξικότητα

7 Μέθοδοι εκτίμησης τοξικότητας Διαφορετικοί οργανισμοί στην τροφική αλυσίδα Παραγωγοί Καταναλωτές 1 ης τάξης, 2 ης τάξης, 3 ης Αποικοδομητές Διαφορετικές επιδράσεις στη λειτουργία του οργανισμού (end points) Διαφορετικά κύτταρα ή μεταβολικά μονοπάτια στους οργανισμούς

8 Ενεργειακή πυραμίδα the-sea/sci-media/images/marine-trophicpyramid

9 Πλεονεκτήματα εφαρμογών βιολογικών μεθόδων Συμπληρωματικές χημικών μεθόδων Μειώνει το χάσμα μεταξύ αναλυτικών δοκιμών και περιβάλλοντος Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση κινδύνου Αρκετές φορές είναι πιο κατανοητά Εξετάζουν την ολική τοξικότητα, έστω και αν η σύσταση της μήτρας δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς Δεν είναι χρονοβόρες ή πολύ ακριβές δοκιμές

10 Μεθοδολογία Μθδλ για την εκτίμηση οικοτοξικότητας

11 Μέθοδοι εκτίμησης τοξικότητας Πρότυποι μέθοδοι οργανισμοί (ISO, OECD, EPA) KITS με οργανισμούς (Daphtox, Microtox, Abratox, Algaltox ) Αυτόχθονα είδη - βιοδείκτες Βιοχημικές μέθοδοι (ELISA) Μοριακές μέθοδοι EC50, TU, NOEC, PNEC

12 Μεθοδολογία

13 Βιοδοκιμές σε παραγωγούς

14 Βιολογία-Οικολογία P. subcapitata (Selenastrum l t sp) Φύκος γλυκού νερού Ικανότητα φωτοσύνθεσης Αναπαραγωγή με διαίρεση ρη Εβδομαδιαία εκκίνηση νέας αποικίας Βασίλειο: Plantae Υπόφυλο: Φύκη Διαίρεση: Chlorophyta py Κλάση: Chlorophyceae Τάξη: Triceratiales Οικογένεια: Brachysiraceae Γένος: Pseudokirchneriella Είδος: P. subcapitata

15

16 Πειράματα χρόνιας τοξικότητας Διατήρηση αποικίας Επιλογή ατόμων σε εκθετική ανάπτυξη Ετοιμασία διαλυμάτων διαφόρων συγκεντρώσεων με Προσθήκη αρχικού αριθμού ατόμων cells/ml Προσθήκη ιχνοστοιχείων και βιταμινών Επώαση με έντονο φωτισμό (> 4000 lux) και ανάδευση Θερμοκρασία 24 ± 1 ºC Καταμέτρηση η πληθυσμού στις 72 και 96 ώρες Πλύσιμο και φύλαξη υαλικών Καθάρισμα πάγκων Καλό πλύσιμο χεριών

17 Burk cells

18 KITS Selenastrum capricornutum

19 Διαχείριση αποτελεσμάτων (OECD, 2006) Κριτήρια Μέσος ειδικός εγκυρότητας ρυθμός ανάπτυξης Αύξηση βιομάζας 16x (Average specific growth rate) Συντελεστής απόκλισης < 35% στο ειδικό ρυθμό ανάπτυξης στο πείραμα ελέγχου για κάθε μέρα Συντελεστής απόκλισης < 7% κάθε μέρα Απόδοση (Yield) Y = X t X 0

20 Βιολογία Οικολογία Lepidium sativum Συγγενικό είδος με τη μουστάρδα Εδώδιμο, κυρίως ως γαρνιτούρα ρ Μεγαλώνει σε υδροπονικές συνθήκες και ελάχιστα αλκαλικό περιβάλλον Βασίλειο: Plantae Φύλο: Angiosperms (unranked): Eudicots (unranked): Rosids Τάξη: Brassicales Οικογένεια: Brassicaceae Γένος: Lepidium Είδος : L. sativum

21 Πειράματα χρόνιας τοξικότητας Ετοιμασία τρυβλίων Μεταφορά Petri συγκεκριμένου Ετοιμασία αριθμού σπερμάτων διαλυμάτων Κλείσιμο τρυβλίων διαφόρων Petri Pti συγκεντρώσεων Επώαση στους 22 ºC Εμποτισμός στο σκοτάδι για 72 διηθητικού χαρτιού ώρες Επιλογή σπερμάτων Υπολογισμός φύτρωσης

22

23

24 Βιοδοκιμές σε αποικοδομητές

25 Πειράματα χρόνιας τοξικότητας Δημιουργία υγρής καλλιέργειας από καλλιέργεια σε τρυβλίο Petri Έκθεση των βακτηρίων για 16 ή 24 ώρες Μέτρηση OD σε καθορισμένο μήκος κύματος

26 KITS Vibrio fischeri

27 Έλεγχος οιστρογονικότητας με ΓΤΖ Σύνθεση β- γαλακτοσιδάσης, η οποία εξαρτάται από την παρουσία οιστργονικών ενώσεων από μεταλλαγμένο στέλεχος Saccharomyces cerevisiae Η παραγωγή προκαλεί χρωματική αλλαγή στο CPRG, η οποία υπολογίζεται χρωματομετρικά στα 540 nm

28 Στερεά εκχύλιση οργανικών ενώσεων Condition the cartridges before extraction by passing through ddh20 (2 x 3ml), methanol (2 x 3 ml) and ddh20 (2 x 3 ml) by applying a slight vacuum Elution in methanol Dry and dilution in ethanol

29

30 Διαχείριση αποτελεσμάτων Για να διορθωθεί η θολερότητα η πιο κάτων εξίσωση χρησιμοποιείται: Corrected value = OD s (540 nm) - [OD s (620 nm)-od b (620 nm)] Τα αποτελέσματα μετατρέπονται σε αντίστοιχες συγκεντρώσεις 17α-εθινυλ οιστραδιόλης χρησιμοποιώντας μια πρότυπη καμπύλη

31 Βιοδοκιμές σε καταναλωτές

32 Πρότυποι μέθοδοι Daphnia sp. Το μέγεθος είναι 5-6 mm Έχει ευρεία εξάπλωση σε γλυκά νερά (κυρίως λίμνες) 4 αναπτυξιακά στάδια (αυγό, ανώριμα στάδια 3-5, πρώιμα ώριμο στάδιο 1, ώριμα στάδια 6-22) Ζει γύρω στις 55 μέρες στους 20 C Χρειάζονται 6-10 μέρες για να ωριμάσουν σεξουαλικά Συνήθως παράγουν 6-10 αυγά σε κάθε ώριμο στάδιο Βασίλειο: Ζώα Φύλο: Αρθρόποδα Υποφύλο: Καρκινοειδή Κλάση: Βραγχιόποδα Τάξη: Cladocera στάδιο Family: Daphnidae Genus: Daphnia

33 Οικολογία Daphnia sp. Σκληρότητα μέχρι 150 mg/l (CaCO3) CO Διαλυμένο οξυγόνο άνω των 3-4 mg/l Θερμοκρασία νερού άνω των 6 C ρη 7-8 Τρέφονται με φύκη Αύξηση πληθυσμού κατά την άνοιξη Πληθυσμοί με πλειοψηφία θηλυκών ατόμων Τα αρσενικά παράγονται συνήθως όταν οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές

34 Κύκλος ζωής Daphnia sp. Παρθενογένεση Σε δυσμενείς συνθήκες σεξουαλική αναπαραγωγή που παράγει ανενεργά αυγά (ephippia)

35 Βιολογία-Οικολογία A. salina Το μέγεθος είναι 8-10 mm Έχει ευρεία εξάπλωση σε αλμυρά νερά (αλυκές) 4 αναπτυξιακά στάδια (αυγό, ναύπλιο, ώριμα στάδια ~15) Ζει καλύτερα σε θερμοκρασίες από ºC Βασίλειο: Ζώα Αλατότητα μέχρι 300 Φύλο: ρη 7-8 Υποφύλο: Τρέφεται από βακτήρια και φύκη Κλάση: Τροφή για ψάρια, πουλιά Τάξη: Anostraca και έντομα Οικογένεια: Artemiidae Αρθρόποδα φ Καρκινοειδή Βραγχιόποδα Γένος: Artemia

36 Κύκλος ζωής Artemia sp.

37

38

39 Πειράματα οξείας τοξικότητας 1. Χρήση προστατευτικού 6. Μεταφορά 20 ατόμων ρουχισμού στο πείραμα ελέγχου. 2. Υπολογισμός όγκου 7. 5 στη θήκη Α-D D διαλύματος/δείγματος 8. Επώαση στους 20 ºC για να ετοιμαστούν τα για 48 ώρες ρς στο διαλύματα σκοτάδι 3. Υπολογισμός ρη, DO 9. Πλύσιμο και φύλαξη 4. Ρύθμιση αλατότητας υαλικών 5. Ετοιμασία διαλυμάτων 10. Καθάρισμα πάγκων και μεταφορά στο 11. Καλό πλύσιμο χεριών multiwell plate 0%, %, 50%, 100% Μέτρηση ακίνητων/νεκρών στις 24 και 48 ώρες

40

41 KITS Daphnia sp.

42 KITS Artemia sp.

43 Βιοδοκιμές με ανθρώπινα κύτταρα

44 Γονοτοξικότητα σε ανθρώπινα κύτταρα Μέθοδος μικροπυρήνων Εντοπισμός βλαβών κατά τη διαίρεση κυττάρων OECD, 2010

45 Μεθοδολογία Day 0 Preparatio n Day 1 Exposure Preparation of initial cultures (trypsinisation, counting) Incubation for 24 hrs in growth medium Removal of growth medium Exposure for 24 hrs to samples by adding fresh growth medium spiked with samples (Initial concentration 0.4 mg/l) Day 2 Cytokinesi sblock Removal of growth medium, double washing with PBS Exposure for 26 hrs to CytoB (Concentration 3 μg/ml) Day 3 Fixation Day 4 Staining Removal of growth medium, double washing with PBS, trypsinisation, addition of PBS to neutralize trypsin Centrifugation 170 g for 4 min at 20 C, discard supernatant and resuspension in hypotonic KCl (75 mm) Addition of Methanol/Acetate acid (25:1) (-20 C), centrifugation 170 g for 4 min at 20 C, discard supernatant and resuspension in Methanol/Acetate acid (25:1) Dispersal in microscope slides and leave to dry overnight Acidic treatment (HCl 1N) to dissolve cytoplasm proteins Neutralisation in Milli-Q water and isotonic (Weiss) solution Giemsa staining for min Fixation of cover slide

46 Διαχείριση αποτελεσμάτων Σύγκριση του αριθμού μικροπυρήνων σε πείραμα ελέγχου με τον αριθμό μικροπυρήνων στο υπό εξέταση δείγμα 000 binucleate ed cells * ** ** ** ** ** ** ** ** PL PC MN / Irradiation time [min]

47 Μεθοδολογία Μθδλ για την εκτίμηση κινδύνου

48 Όρια απόρριψης σε μεγάλους βιολογικούς σταθμούς Παράμετρος Λεμεσός Λάρνακα Πάφος, Τοξικότητα -- 75% των δειγμάτων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα πιο κάτω: Microtox TU50<1 και/ ή TU20<1,5 Daphnia TU50<1 Algae TU50<1 Mutatox: τα επεξεργασμένα λύματα δεν θα πρέπει να είναι θετικά στο S9 Mutatox t test t Παραλίμνι Αγία Νάπα -- TU50 = Toxicity Units = 100/EC50 EC50 = Συγκέντρωση που θα προκαλέσει επίδραση στο 50% του πληθυσμού. Υπολογίζεται στατιστικά.

49

50

51 Old pollutants, New concerns New Pollutants, t Unknown issues C. G. Daughton, Chief, Environmental Chemistry Branch, US EPA

52 Περαιτέρω βιβλιογραφία Βαλανίδης, Οικοτοξικολογία και Περιβαλλοντική Τοξικολογία Βαλανίδης, Περιβαλλοντική Χημεία και Οικοτοξικολογία. Διαχείριση Οικοσυστημάτων-Εκτίμηση Οικολογικού Κινδύνου h / / t EPA Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and Marine Organisms Short-term term Methods for Estimating Chronic Toxicity to Freshwater Organisms Short-term term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Marine and Estuarine Organisms EMEA

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Tetraselmis suecica

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Tetraselmis suecica 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Tetraselmis

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟΥ AZOXYSTROBIN ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ ΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΟΥ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η βιοµηχανία παραγωγής χάρτου αποτελεί έναν σηµαντικό κλάδο της οικονοµικής και βιοµηχανικής αναπτυξής τους. Η παραγωγή χάρτου ουσιαστικά ξεκίνησε πριν από 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (CHEMICAL OXYGEN DEMAND, COD)

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (CHEMICAL OXYGEN DEMAND, COD) ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (CHEMICAL OXYGEN DEMAND, COD) ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΟΞΥΓΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι εκτίμησης των Περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν από τη διάθεση και αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων

Μέθοδοι εκτίμησης των Περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν από τη διάθεση και αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 Μέθοδοι εκτίμησης των Περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Προϋποθέσεις διάθεσης χημικών ουσιών στο εμπόριο και έκθεση των τοξικολογικών στοιχείων (τα τοξικολογικά δεδομένα ισχύουν σε χώρες της ΕΕ, των ΗΠΑ και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Προσδιορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Διάσπαση της φαρμακευτικής ουσίας σερτραλίνης σε υδατικά. διαλύματα, υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας παρουσία

Διάσπαση της φαρμακευτικής ουσίας σερτραλίνης σε υδατικά. διαλύματα, υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας παρουσία Διάσπαση της φαρμακευτικής ουσίας σερτραλίνης σε υδατικά διαλύματα, υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας παρουσία υπεροξειδίου του υδρογόνου (UV/H 2 O 2 ) Πετράκης Ιωάννης Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 2 Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 3 1.1 Γενικά. 3 1.2 Εξοπλισµός και οργάνωση εργαστηρίου. 3 2. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤOΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Μεθοδολογία προσδιορισμού διατηρησιμότητας κατεψυγμένων τροφίμων - Εφαρμογή χρονοθερμοκρασιακών δεικτών για τον έλεγχο της ποιότητας τροφίμων IQ-FRESHLABEL

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας

Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας Γεωργίου Παρθένα Δουλκερίδου

Διαβάστε περισσότερα

horn-type sonicator, Ultrason 250 (LabPlant, Huddersfield, UK), όπου έχουµε την

horn-type sonicator, Ultrason 250 (LabPlant, Huddersfield, UK), όπου έχουµε την ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Αδρανοποίηση του βάκιλλου του άνθρακα µε ακτινοβολία UVA, UVC και υπέρηχους.» Συγγραφή: Μαρκογιαννάκη Ευαγγελία Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. «ιατροφή και παραγωγή των κυρίαρχων ειδών των Kωπηπόδων οικοσύστηµα του Σαρωνικού Κόλπου»

Πτυχιακή Εργασία. «ιατροφή και παραγωγή των κυρίαρχων ειδών των Kωπηπόδων οικοσύστηµα του Σαρωνικού Κόλπου» Πανεπιστήµιο Αιγαίου -Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)- Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας Πτυχιακή Εργασία «ιατροφή και παραγωγή των κυρίαρχων ειδών των Kωπηπόδων σε παράκτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΒΙΟΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΒΙΟΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ON-LINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ON-LINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ON-LINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σηµαντικά η σπουδαιότητα για την συνεχή (on-line) µέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΏΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χημικοί παράγοντες στα τρόφιμα

Χημικοί παράγοντες στα τρόφιμα Χημικοί παράγοντες στα τρόφιμα Νίκος Θωμαΐδης Εργ. Αναλυτικής Χημείας, Τμ. Χημείας, ΕΚΠΑ Περιεχόμενα Eισαγωγή Νομοθεσία Έλεγχος Χημικοί κίνδυνοι στα τρόφιμα Επιδράσεις στην υγεία ΔιατροφικήΈκθεση σε χημικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 15 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT) 13.1. Εισαγωγή: Πώς Πραγματοποιείται η Ποσοτική Εκτίμηση Οικολογικού Κινδύνου

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT) 13.1. Εισαγωγή: Πώς Πραγματοποιείται η Ποσοτική Εκτίμηση Οικολογικού Κινδύνου ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT) 13.1. Εισαγωγή: Πώς Πραγματοποιείται η Ποσοτική Εκτίμηση Οικολογικού Κινδύνου Πολλές πλευρές των ερευνών της περιβαλλοντικής τοξικολογίας έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΩΜΑ Α. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΩΜΑ Α. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΩΜΑ Α. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Πτυχιούχου Γεωπόνου, ιπλ. Πολιτικού Μηχανικού,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της χρήσης αποσταγμάτων επιλεγμένων φυτών ρίγανης στη διατροφή ψαριών με στόχο την μείωση του μικροβιακού φορτίου της τροφής τους (ζωοπλακτόν).

Μελέτη της χρήσης αποσταγμάτων επιλεγμένων φυτών ρίγανης στη διατροφή ψαριών με στόχο την μείωση του μικροβιακού φορτίου της τροφής τους (ζωοπλακτόν). Μελέτη της χρήσης αποσταγμάτων επιλεγμένων φυτών ρίγανης στη διατροφή ψαριών με στόχο την μείωση του μικροβιακού φορτίου της τροφής τους (ζωοπλακτόν). Μιχάλης Κ. Στεφανάκης, Γιώργος Τσικαλάς, Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑI ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑI ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑI ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 10.1. Εισαγωγή στην Εκτίμηση του Περιβαλλοντικού και Οικολογικού Κινδύνου Οι έρευνες της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές μέθοδοι αποτίμησης ποιότητας νερού & λυμάτων

Εργαστηριακές μέθοδοι αποτίμησης ποιότητας νερού & λυμάτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο Τεχνικής και Σχεδιασμού Περιβάλλοντος Εργαστηριακές μέθοδοι αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ : Γεωλογικό και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον για τον Σχεδιασμό Έργων Υποδομής ΤΟΜΕΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Ζυμούμενες ελιές Καλαμών: ένα ανεξερεύνητο οικοσύστημα, μία δεξαμενή νέων εναρκτήριων οξυγαλακτικών βακτηρίων»

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Ζυμούμενες ελιές Καλαμών: ένα ανεξερεύνητο οικοσύστημα, μία δεξαμενή νέων εναρκτήριων οξυγαλακτικών βακτηρίων» ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Ζυμούμενες ελιές Καλαμών: ένα ανεξερεύνητο οικοσύστημα, μία δεξαμενή νέων εναρκτήριων οξυγαλακτικών βακτηρίων» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μαρίνα Παπαδέλλη ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα