ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ"

Transcript

1 ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Ενεργειακός Έλεγχος και Καταγραφή Γενικά Μεθοδολογία Ενεργειακού Έλεγχου και Καταγραφής Προκαταρκτική επαφή με τον πελάτηª, υπογραφή σύμβασης Συλλογή πρωτογενών ενεργειακών στοιχείων και άλλων απαραίτητων δεδομένων Επεξεργασία πρωτογενών ενεργειακών στοιχείων, σχεδιασμός ενεργειακής καταγραφής, καθορισμός ημερομηνίας επίσκεψης Ενεργειακός Έλεγχος και Καταγραφή...8 Λεβητοστάσιο / Παραγωγή ατμού...9 Διανομή ατμού...9 Φούρνοι, Ξηραντήρια, Κλίβανοι...10 Παραγωγή, Διανομή Ζεστού / Κρύου Νερού...10 Χρήση Ηλεκτρισμού...11 Βιομηχανική Ψύξη...11 Παραγωγικές Διεργασίες...12 Φωτισμός...12 Θέρμανση, Αερισμός, Κλιματισμός...12 Κέλυφος Κτιρίου...13 Μεταφορές Επεξεργασία Αποτελεσμάτων Μετρήσεων, Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας, Τεχνική Έκθεση Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας...14 Λέβητες...14 Ατμός...14 Βιομηχανικοί Φούρνοι, Κλίβανοι...15 Ανάκτηση Θερμότητας...16 Μείωση Απωλειών...17 Βιομηχανική Ψύξη...17 Ηλεκτρικό Σύστημα...19 Ηλεκτρικοί Κινητήρες...19 Αεροσυμπιεστές...20 Άλλες Μηχανές...20 Σελίδα i

3 Βιομηχανικός Σχεδιασμός...20 Παραγωγικές Διαδικασίες / Λειτουργία...21 Κτίριο...21 Μεταφορές Εμπορευμάτων Επιλογή Της Βέλτιστης Οικονομικά Επέμβασης Εξοικονόμησης Ενέργειας Έλεγχος και αποστολή της τεχνικής έκθεσης Ενημέρωση βάσης δεδομένων Monitoring & Targeting Monitoring Targeting...30 Βιβλιογραφία...31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...31 Σελίδα ii

4 1. Εισαγωγή Η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να εφαρμοσθεί στην βιομηχανία είτε υπό μορφή επεμβάσεων σε συγκεκριμένες βιομηχανικές διεργασίες, των διαφόρων κλάδων, είτε υπό μορφή γενικών επεμβάσεων κοινών για όλους τους κλάδους. Η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να εφαρμοσθεί με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας, το οποίο θα περιλαμβάνει διαφορετικά μέτρα και τεχνολογίες. Είναι λοιπόν σημαντικό να γνωρίζει κανείς πόσο αποδοτικά, από ενεργειακής και οικονομικής απόψεως, είναι τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Έτσι τα μέτρα ή επεμβάσεις ιεραρχούνται με βάση την ενεργειακή αποδοτικότητα και το κόστος - όφελος. Ενεργειακή διαχείριση είναι η βασική μέθοδος βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του συστήματος με τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, με άμεσο στόχο την μείωση της συμμετοχής της ενέργειας στο συνολικό κόστος παραγωγής. Στηρίζεται στα αποτελέσματα του ενεργειακού ελέγχου, στη σαφή γνώση των ενεργειακών απαιτήσεων, του ανθρώπινου δυναμικού, των προτεραιοτήτων και των οικονομικών μέσων. Η διαχείριση ενέργειας αρχίζει και τελειώνει πάντα με ένα πρόγραμμα ενεργειακού ελέγχου. Σε ένα πρόγραμμα ενεργειακής διαχείρισης περιλαμβάνονται: 1. Εκτεταμένοι ενεργειακοί έλεγχοι / καταγραφές καθώς και μελέτες σκοπιμότητας στις εγκαταστάσεις. 2. Δημιουργία αρχείου ενεργειακών καταναλώσεων και συνεχής ενημέρωση του. 3. Σύνταξη ενεργειακών εκθέσεων, σε τακτά χρονικά διαστήματα, προς την διοίκηση. 4. Λειτουργία, ρύθμιση και συντήρηση των μηχανημάτων και εγκαταστάσεων με βάση τις κατάλληλες διαδικασίες και προδιαγραφές. 5. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού σχετικά με τους στόχους του προγράμματος και την συμμετοχή του. 6. Εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού. 7. Εξεύρεση τρόπων χρηματοδότησης έργων (εθνικά, κοινοτικά προγράμματα, third party financing κλπ). 8. Επίβλεψη ενεργειακών έργων. 9. Επιλογή νέων ενεργειακών τεχνολογιών. Η ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας περιλαμβάνει την προώθηση νέων ενεργειακών τεχνολογιών (συμπαραγωγή, Σελίδα 1

5 συστήματα ελέγχου και αυτοματισμού), τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και την δημιουργία υποδομής για την βιομηχανία παραγωγής ενεργειακού εξοπλισμού. Όπως διαφαίνεται λοιπόν το σημαντικότερο μέρος της ενεργειακής διαχείρισης είναι ο ενεργειακός έλεγχος και καταγραφή, η μεθοδολογία εκτέλεσης του οποίου αναλύεται στην συνέχεια. Σελίδα 2

6 2. Ενεργειακός Έλεγχος και Καταγραφή 2.1. Γενικά Ο ενεργειακός έλεγχος και καταγραφή είναι μία από τις σημαντικότερες μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας. Οποιαδήποτε επιχείρηση αποφασίσει να ελέγξει και να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας, εφαρμόζοντας προγράμματα ενεργειακής διαχείρισης, πρέπει να ξεκινήσει με ενεργειακό έλεγχο και καταγραφή. Η κάθε επιχείρηση αντιμετωπίζεται σαν ένα black box, που είναι γνωστά μόνο τα στοιχεία της χρησιμοποιούμενης ενέργειας. Με τον ενεργειακό έλεγχο και καταγραφή εξετάζεται το τι ακριβώς συμβαίνει με την ενέργεια στο black box. Πρέπει δηλαδή να καταγραφούν και να ελεγχθούν τα ακόλουθα στοιχεία: παραγόμενη ή/και προμηθευόμενη ενέργεια, διανομή και χρήση της ενέργειας, απώλειες ενέργειας. Τα προαναφερθέντα στοιχεία αφορούν στον εξοπλισμό (ηλεκτρομηχανολογικό, παραγωγικό κλπ) στο κέλυφος του κτιρίου και στις μεταφορές εντός και εκτός (διανομή προϊόντων) της επιχείρησης. Ο τομέας Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας του ΚΑΠΕ χρησιμοποιεί την μέθοδο αυτή για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία και σε μεγάλους καταναλωτές του τριτογενή τομέα. Για την καλύτερη εκτέλεση του ενεργειακού ελέγχου και καταγραφής χρησιμοποιείται μία διαδικασία που έχει διαμορφωθεί από τον τομέα ΟΧΕ του ΚΑΠΕ και η οποία συστηματοποιεί τον ενεργειακό έλεγχο και καταγραφή, έτσι ώστε να διενεργείται αποτελεσματικότερα και να αξιοποιούνται καλύτερα τα αποτελέσματα των μετρήσεων και τα εξαγόμενα συμπεράσματα. Η διαδικασία εκτέλεσης Ενεργειακού Ελέγχου και Καταγραφής είναι η ακόλουθη: 1. Προκαταρκτική επαφή με τον πελάτηª, υπογραφή σύμβασης. 2. Συλλογή πρωτογενών ενεργειακών στοιχείων και άλλων απαραίτητων δεδομένων. 3. Επεξεργασία πρωτογενών ενεργειακών στοιχείων, σχεδιασμός ενεργειακής καταγραφής, καθορισμός ημερομηνίας επίσκεψης 4. Ενεργειακός Έλεγχος και Καταγραφή 5. Επεξεργασία αποτελεσμάτων μετρήσεων, Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, τεχνική έκθεση 6. Έλεγχος και αποστολή της τεχνικής έκθεσης 7. Ενημέρωση βάσης δεδομένων Σελίδα 3

7 2.2. Μεθοδολογία Ενεργειακού Έλεγχου και Καταγραφής Προκαταρκτική επαφή με τον πελάτηª, υπογραφή σύμβασης. Ανάλυση δυνατοτήτων παροχής υπηρεσιών από τον εκτελούντα τον ενεργειακό έλεγχο και καταγραφή, οικονομική συμφωνία, υπογραφή σύμβασης Συλλογή πρωτογενών ενεργειακών στοιχείων και άλλων απαραίτητων δεδομένων. Για την συλλογή των προαναφερθέντων στοιχείων πρέπει να συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο ενεργειακού ελέγχου και καταγραφής που αφορά: γενικά στοιχεία (όνομα επιχείρησης, κλάδος, τύπος προϊόντων, διεύθυνση, τηλέφωνο, αρμόδιος μηχανικός, στοιχεία παραγωγής, ώρες λειτουργίας ανά ημέρα και έτος, επιφάνεια και όγκος χώρου παραγωγής και γραφείων), στοιχεία καταναλώσεων των τριών τελευταίων ετών (μηνιαίες καταναλώσεις ηλεκτρισμού, μαζούτ 1500 ή/και 3500, diesel, φυσικό αέριο, LPG, στερεά καύσιμα κλπ), ανάλυση της επιχείρησης (περιγραφή και ανάλυση ενεργειακού εξοπλισμού, περιγραφή παραγωγικών διαδικασιών (Σχήμα 1), μονάδες και μηχανήματα που χρησιμοποιούνται με ονομαστική ισχύ και ώρες λειτουργίας, μέθοδοι που χρησιμοποιούνται, πρώτες ύλες και τελικά προϊόντα, δίκτυα μεταφοράς ατμού και ζεστού νερού, μονώσεις - διαρροές, δίκτυο πεπιεσμένου αέρα, συστήματα θέρμανσης - κλιματισμού - φωτισμού γραφείων, άλλες ενεργειακές χρήσεις, συγκεκριμένες καταγραφές που ενδιαφέρουν την επιχείρηση) Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται από τον υπεύθυνο, για τον ενεργειακό έλεγχο και καταγραφή, μηχανικό που ορίζεται από την επιχείρηση σε στενή συνεργασία με τον εκτελούντα τον ενεργειακό έλεγχο και καταγραφή. Τα προαναφερθέντα στοιχεία εισάγονται σε βάση δεδομένων, όπου ανοίγεται φάκελος με τα στοιχεία της επιχείρησης. Σελίδα 4

8 «Ÿ «ƒ ƒ Õ œ œ Ÿ «( ÀŸ Ÿ «) œ ÀŸ Ÿ «À à œ ŸÃ Ãœ à ÀŸ «Õ Õ» Ÿ «Õ à Œ«CO2 ƒ Õ««Σχήμα 1. Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας σε εργοστάσιο αναψυκτικών Επεξεργασία πρωτογενών ενεργειακών στοιχείων, σχεδιασμός ενεργειακής καταγραφής, καθορισμός ημερομηνίας επίσκεψης Τα προαναφερθέντα πρωτογενή ενεργειακά στοιχεία επεξεργάζονται έτσι ώστε να προκύψουν τα ακόλουθα, χρήσιμα για την ενεργειακή καταγραφή, μεγέθη: Τάση της κατανάλωσης ενέργειας τα τελευταία έτη (Διάγραμμα 1 & 2). Αναλυτική μηνιαία κατανάλωση ενέργειας του τελευταίου έτους. Ανάλυση του ενεργειακού και παραγωγικού εξοπλισμού. Κατανομή της κατανάλωσης ενέργειας κατά καύσιμο, διεργασία και μηχάνημαª (Διάγραμμα 3 & 4). Ειδικές καταναλώσεις καυσίμων και ηλεκτρισμού και ανάλυση του τιμολογίου ΔΕΗ. Σελίδα 5

9 Õ ÀŸ ««À Ãœ 2500 MWh Διάγραμμα 1. Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας τα έτη Õ ÀŸ «ÃŸÕ 200 œõœ à œ œ Διάγραμμα 2. Κατανάλωση καυσίμων τα έτη Σελίδα 6

10 ÕœÃ«Õ ÀŸ «Õ ,1% ,0% = œõœ œƒ Õ Ãœ À œ ,9% «À Ãœ À œ œ Διάγραμμα 3. Κατανομή κατανάλωσης καυσίμων. ՜ë«À «Õ œ à 25% ÿ 23% 1% œ œ œ 2% «œ 2% Ÿ «2% ÀÀ œ œ ««2% œ 2% Õ À Õ œ 3% ƒ. œ«ã«õ«6% «À Õ 19% Õ Ã «6% ƒ. ëիà Ãà 7% Διάγραμμα 4. Κατανομή ηλεκτρικής ενέργειας ανά παραγωγική διαδικασία Σελίδα 7

11 Με την επεξεργασία των στοιχείων γίνεται δυνατός ο σχεδιασμός του ενεργειακού ελέγχου και καταγραφής, που είναι το επόμενο στάδιο. Ο ενεργειακός έλεγχος και καταγραφή έχει σαν στόχο την πιστοποίηση των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί, την συμπλήρωση αυτών που δεν υπάρχουν, την μέτρηση ενεργοβόρων διεργασιών και μονάδων, τον εντοπισμό των απωλειών και τέλος την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας. Μετά το τέλος της επεξεργασίας των στοιχείων και του σχεδιασμού του ενεργειακού ελέγχου και καταγραφής καθορίζεται με τους υπευθύνους της επιχείρησης η ημερομηνία επίσκεψης για τον ενεργειακό έλεγχο και καταγραφή. Είναι βέβαια αυτονόητο ότι η διάρκεια του ενεργειακού ελέγχου και καταγραφής είναι ανάλογη με το μέγεθος της επιχείρησης και τις απαιτήσεις Ενεργειακός Έλεγχος και Καταγραφή Το πρόγραμμα του ενεργειακού ελέγχου και καταγραφής είναι το ακόλουθο: Παρουσίαση του μετρητικού εξοπλισμού και των δυνατοτήτων του. Στο σημείο αυτό πρέπει να παρουσιασθούν τα όργανα μετρήσεων, ο τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Σαν παράδειγμα ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί ο τομέας ΟΧΕ του ΚΑΠΕ είναι ο ακόλουθος: - Δύο Αναλυτές Ηλεκτρικής Ενέργειας με παρελκόμενα - Δύο Αναλυτές Καυσαερίων και Απόδοσης Καύσης - Θερμογραφική Κάμερα με παρελκόμενα - Ροόμετρο υγρών με υπερήχους - Πυρόμετρο - Μετρητής Φωτεινότητας - Υγρασιόμετρα - Θερμόμετρα - Ανεμόμετρα - Μετρητής περιστροφής αξόνων - Πιεσόμετρο - Data Logger Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας των πρωτογενών ενεργειακών στοιχείων, συζήτηση, συμπληρωματικά στοιχεία. Εδώ πρέπει να γίνει μία παρουσίαση της επεξεργασίας των στοιχείων, να εντοπισθούν τα σημεία που Σελίδα 8

12 παρουσιάζουν ελλείψεις από πλευράς στοιχείων και να διευκρινισθεί ο τρόπος συμπλήρωσης. Καταγραφή στοιχείων και μετρήσεις στις εγκαταστάσεις. Τα σημεία στα οποία εφαρμόζεται ο ενεργειακός έλεγχος και καταγραφή είναι τα κάτωθι: Λεβητοστάσιο / Παραγωγή ατμού - Γενική κατάσταση λεβητοστασίου. Αποτύπωση της κατάστασης των λεβήτων, του περιβάλλοντα χώρου και των βοηθητικών μηχανημάτων, απαιτούμενες επισκευές. - Στοιχεία λεβήτων. Τύπος λέβητα, στοιχεία καυστήρα, παραγωγή ατμού - ζεστού νερού. - Απώλειες νερού, καπνού. Έρευνα για πιθανές απώλειες νερού ή καπνού στο λεβητοστάσιο και στην καμινάδα. - Καταγραφή μετρούμενων μεγεθών. Συλλογή στοιχείων από τα καταγραφικά (θερμοκρασία καυσαερίων, πίεση ατμού, θερμοκρασία ατμού κλπ). - Είδος καυσίμου. - Κατάσταση φλόγας καυστήρα / Ανάλυση καυσαερίων / Περίσσεια αέρα. Έλεγχος του χρώματος της φλόγας (ελαφρώς μπλε για φυσικό αέριο, ελαφρώς καφέ και κίτρινη για το πετρέλαιο ), της περιεκτικότητας σε CO2 και άλλους ρύπους καθώς και της περίσσειας αέρα. - Λειτουργία λεβήτων. Αποτύπωση του κύκλου λειτουργίας του λέβητα και συνδυασμός λειτουργίας περισσοτέρων λεβήτων, κάλυψη αναγκών σε ατμό. - Πρόσθετος εξοπλισμός λεβητοστασίου. Καταγραφή του πρόσθετου εξοπλισμού και της λειτουργίας του. - Έλεγχος blowdown (στρατσώνα). Έλεγχος της απορριπτόμενης θερμότητας μέσω στρατσώνας. Διανομή ατμού - Κατάσταση συστήματος. Καταγραφή της κατάστασης και των απαραίτητων επισκευών σε αγωγούς, βαλβίδες, ατμοπαγίδες κλπ. - Απώλειες ατμού. Εντοπισμός σημείων όπου υπάρχουν απώλειες ατμού, προσέγγιση ποσότητας (μέγεθος ανοίγματος, μήκος πίδακα ατμού). Σελίδα 9

13 - Ατμοπαγίδες. Ακουστικός έλεγχος λειτουργίας ατμοπαγίδων. - Χρήση αγωγών. Έλεγχος για τμήματα του δικτύου που δεν χρησιμοποιούνται συνεχώς ή καθόλου. - Κατάσταση μόνωσης. Έλεγχος όλου του δικτύου για σημεία χωρίς μόνωση ή με κατεστραμμένη μόνωση. - Ποσότητα και θερμοκρασία συμπυκνωμάτων. Φούρνοι, Ξηραντήρια, Κλίβανοι - Κατανάλωση, είδος καυσίμου. Καταγραφή του είδους του καυσίμου και της κατανάλωσης. - Κατάσταση φλόγας / Ανάλυση καυσαερίων / Περίσσεια αέρα. Όπως στον λέβητα. - Κατάσταση μόνωσης. Καταγραφή της κατάστασης της μόνωσης στα τοιχώματα και εντοπισμός σημείων με κατεστραμμένη μόνωση. - Θερμοκρασίες εισαγωγής - εξαγωγής προϊόντων. Καταγραφή θερμοκρασιών εισαγωγής - εξαγωγής προϊόντος για εκτέλεση ενεργειακού ισοζυγίου - Διάρκεια λειτουργίας, ποσότητα παραγομένου προϊόντος. Καταγραφή του χρόνου λειτουργίας και της ποσότητας του προϊόντος για την εκτέλεση ενεργειακού ισοζυγίου. - Συνθήκες λειτουργίας. Καταγραφή συνθηκών που επηρεάζουν την λειτουργία (ανοίγματα που παραμένουν άσκοπα ανοικτά κλπ). Παραγωγή, Διανομή Ζεστού / Κρύου Νερού - Θερμαντικό σώμα. Τύπος θερμαντικού σώματος (ηλεκτρικό, αερίου, πετρελαίου κλπ). - Δοχείο αποθήκευσης. Καταγραφή χαρακτηριστικών δοχείου αποθήκευσης. - Θερμοκρασία αποθηκευμένου νερού. Καταγραφή θερμοκρασίας νερού στο δοχείο αποθήκευσης (πρέπει να βρίσκεται μεταξύ C). - Θερμοκρασία νερού στη βρύση. Με την καταγραφή αυτής της θερμοκρασίας και της θερμοκρασίας αποθήκευσης φαίνεται αν υπάρχουν απώλειες θερμότητας στο δίκτυο. - Θερμοκρασίες παροχής και επιστροφής. Όπως και παραπάνω. Σελίδα 10

14 - Δίκτυο διανομής. Έλεγχος του δικτύου για απώλειες νερού και θερμότητας. Χρήση Ηλεκτρισμού - Ανάλυση τιμολογίου ΔΕΗ. Ανάλυση βιομηχανικού τιμολογίου, επιλογή, χρεώσεις, συμφωνημένη και εγκατεστημένη ισχύς κλπ. - Κατανομή φορτίων. Ποσοστιαία συμμετοχή των φορτίων στην συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας. - Έλεγχος καταγραφικών. Συλλογή των τιμών από τα καταγραφικά. - Συντελεστής ισχύος. Καταγραφή του συνημιτόνου και έλεγχος πυκνωτών. - Ηλεκτρικοί κινητήρες / Ρυθμιστές στροφών. Καταγραφή ηλεκτρικών κινητήρων, κατάσταση λειτουργίας τους (ώρες, στροφές κλπ). Βιομηχανική Ψύξη - Περιοχές και διεργασίες χρήσης βιομηχανικής ψύξης. Καταγραφή των περιοχών και των διεργασιών που απαιτούν ψύξη (κλιματισμός χώρου, συντήρηση προϊόντων κλπ.). - Περιγραφή συστήματος και εξοπλισμού. Καταγραφή τύπου του συστήματος (chiller και πύργος ψύξης, split κλπ), καταγραφή συστημάτων αποθήκευσης νερού, πάγου ή συστημάτων ανάκτησης θερμότητας. Περιγραφή συστημάτων ελέγχου. - Απαιτήσεις ψύξης. Έλεγχος των απαιτήσεων, της λειτουργίας ψύξης και πιθανής υπερ- ή υποδιαστασιολόγησης. - Λειτουργία chiller. Σύνδεση chiller σε σειρά ή παράλληλα, καταγραφή χρόνου λειτουργίας chiller, αυτόματος ή χειροκίνητος έλεγχος. - Θερμοκρασίες εξάτμισης και συμπύκνωσης. Έλεγχος συστήματος ρύθμισης θερμοκρασιών. - Ψυκτικό μέσο. Έλεγχος στάθμης ψυκτικού μέσου. Εντοπισμός απωλειών. - Συνθήκες λειτουργίας. Έλεγχος εγκατεστημένου εξοπλισμού, συντήρησης, μετρητικών συστημάτων, χώρων ψύξης, προϊόντων. Σελίδα 11

15 Παραγωγικές Διεργασίες - Περιγραφή διεργασιών / Συμμετοχή στην συνολική κατανάλωση. Λεπτομερής περιγραφή του ενεργειακού εξοπλισμού, των παραγωγικών διεργασιών με τον εξοπλισμό του και των βοηθητικών μηχανημάτων που συμμετέχουν στις διεργασίες. Καταγραφή ονομαστικής ισχύος των μηχανημάτων και του χρόνου λειτουργίας. Προσέγγιση της ποσοστιαίας συμμετοχής τους στην συνολική κατανάλωση ενέργειας. - Στοιχεία παραγωγής / Ειδική κατανάλωση ενέργειας. Καταγραφή στοιχείων παραγωγής και προσέγγιση της ειδικής κατανάλωσης ενέργειας (ενέργεια / μονάδα προϊόντος). - Συστήματα πεπιεσμένου αέρα. Έλεγχος απωλειών πεπιεσμένου αέρα από το δίκτυο, θερμοκρασία εισαγομένου αέρα, λειτουργία αεροσυμπιεστή, δυνατότητες ανάκτησης θερμότητας. Φωτισμός - Συστήματα ελέγχου. Καταγραφή αυτομάτων συστημάτων ελέγχου φωτισμού (αν υπάρχουν). - Άσκοπη χρήση. Καταγραφή λαμπτήρων που χρησιμοποιούνται άσκοπα. - Επίπεδο φωτισμού. Κατάσταση στάθμης φωτισμού και προεπιλογή σημείων μέτρησης. - Τύπος λαμπτήρων. Καταγραφή των τύπων και της ισχύος των λαμπτήρων. - Κατάσταση λαμπτήρων και ανακλαστήρων. Έλεγχος της κατάστασης των λαμπτήρων και των ανακλαστήρων, εντοπισμός σημείων επισκευής ή αντικατάστασης. - Χρήση χώρου / Τοίχοι. Καταγραφή της χρήσης των χώρων (χώρος παραγωγής, αποθήκη, εργαστήριο, σχεδιαστήριο, γραφείο κλπ.) και του χρωματισμού των τοιχωμάτων. Θέρμανση, Αερισμός, Κλιματισμός - Απαιτήσεις σε θέρμανση, αερισμό. Καταγραφή των χώρων και των απαιτήσεων σε θέρμανση και αερισμό. Σελίδα 12

16 - Έλεγχος θερμοκρασίας, υγρασίας χώρου. Καταγραφή και έλεγχος συστημάτων ελέγχου και ρύθμισης θερμοκρασίας και υγρασίας του χώρου. - Έλεγχος δικτύου διανομής. Γενικός έλεγχος συστήματος διανομής (μονώσεις, αντλίες, απώλειες). - Πιθανή ανάκτηση θερμότητας από διεργασίες και χρήση της για θέρμανση ή ψύξη. Κέλυφος Κτιρίου - Σκελετός. Καταγραφή του υλικού του σκελετού. - Τοίχοι. Υλικά κατασκευής, μονώσεις. - Παράθυρα. Αριθμός, επιφάνεια, υλικό κουφωμάτων, μονό - διπλό τζάμι κλπ. - Μονώσεις. Υλικό, μονωμένες επιφάνειες. - Πόρτες. Αριθμός, μέγεθος, άνοιγμα - κλείσιμο για χώρους που θερμαίνονται ή κλιματίζονται. Μεταφορές - Ανάλυση εσωτερικών μεταφορών και διανομής προϊόντων. Καταγραφή της κατανάλωσης καυσίμων για τις εντός και εκτός της βιομηχανίας μεταφορές και καταγραφή δρομολογίων διανομής προϊόντων Επεξεργασία Αποτελεσμάτων Μετρήσεων, Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας, Τεχνική Έκθεση Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αποθηκεύονται και επεξεργάζονται έτσι ώστε να γίνει εμφανής η ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας. Η τεχνική έκθεση που παραδίδεται στην επιχείρηση περιλαμβάνει: Γενικά στοιχεία για την συγκεκριμένη ενεργειακή καταγραφή Κατανομή κατανάλωσης ενέργειας (καύσιμα και ηλεκτρισμός) κατά διεργασία. Αναλυτική παρουσίαση των μετρήσεων (ημερομηνία, ώρα, μηχανή, τεχνικά στοιχεία, πιθανώς φωτογραφία κλπ) Επεξήγηση των μετρήσεων (επιτρεπτά όρια, επεξήγηση μετρούμενων μεγεθών) Σελίδα 13

17 Εντοπισμός ενεργειακών απωλειών (θερμότητα, ηλεκτρισμός), αναγωγή σε καύσιμα και χρήματα Προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Οι πιο συνηθισμένες επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα προαναφερθέντα σημεία παρουσιάζονται στην συνέχεια: Λέβητες Λειτουργία - Προθέρμανση αέρα εισαγωγής (καύση). - Λειτουργία του λέβητα στην κατώτερη δυνατή πίεση ατμού ή θερμοκρασία ζεστού νερού που καθορίζεται από το σύστημα μεταφοράς / διανομής. Εξοπλισμός - Αντικατάσταση παλαιών καυστήρων με αποδοτικότερους. - Αντικατάσταση λεβήτων. - Εγκατάσταση πτερυγίων (turbulators) για στροβιλισμό φλόγας δημιουργία τύρβης και καλύτερη ανάμιξη αέρα - καυσίμου. Συντήρηση - Καθιέρωση προγράμματος συντήρησης λεβήτων. - Καθαρισμός αυλών. - Ανάλυση καυσαερίων για ρύθμιση λόγου αέρα / καυσίμου. Blowdown (Στρατσώνα) - Μείωση υπερβολικού blowdown. - Μείωση blowdown με χρήση νερού που έχει υποστεί αποσκλήρυνση. - Χρήση θερμότητας blowdown για προθέρμανση νερού εισαγωγής. Ατμός Σελίδα 14

18 Απώλειες και Μόνωση - Μόνωση δικτύου ατμού. - Επισκευή μόνωσης δικτύου ατμού. - Μείωση απωλειών από αγωγούς και βαλβίδες. Συντήρηση - Καθαρισμός σερπαντίνας σε δοχεία διεργασιών. - Στεγανοποίηση δικτύου που δεν χρησιμοποιείται. Λειτουργία - Μείωση διαρροών περίσσειας ατμού. - Χρήση ατμού με την ελάχιστη δυνατή πίεση λειτουργίας. Ατμοπαγίδες - Εγκατάσταση. - Χρήση σωστά διαστασιολογημένων ατμοπαγίδων. - Επισκευή ή αντικατάσταση ατμοπαγίδων. - Κλείσιμο ατμοπαγίδων σε αγωγούς υπέρθερμου ατμού όταν δεν χρησιμοποιούνται. Συμπυκνώματα - Αύξηση ποσότητας συμπυκνωμάτων επιστροφής. - Μόνωση δοχείων αποθήκευσης συμπυκνωμάτων. - Εγκατάσταση / επισκευή μόνωσης αγωγών συμπυκνωμάτων. - Χρήση θερμότητας συμπυκνωμάτων για παραγωγή ζεστού νερού. Βιομηχανικοί Φούρνοι, Κλίβανοι Λειτουργία - Προθέρμανση πετρελαίου σε κατάλληλη θερμοκρασία για σωστό ψεκασμό. - Ρύθμιση της παροχής αέρα καύσης στα επιτρεπτά όρια. Σελίδα 15

19 - Μείωση και έλεγχος δευτερογενούς αέρα καύσης στην απαιτούμενη ποσότητα για την σωστή λειτουργία του φούρνου. - Μείωση άκαυστων αερίων στα καυσαέρια. - Συστήματα ελέγχου καύσης. Εξοπλισμός - Μονώσεις. - Μείωση ανοιγμάτων. - Εγκατάσταση αυτόματου damper στην καμινάδα. Συντήρηση - Συντήρηση μόνωσης τοιχωμάτων. - Ρύθμιση καυστήρων. - Μείωση απωλειών καυσαερίων. - Επισκευή στις πόρτες των φούρνων ώστε να σφραγίζουν. Ανάκτηση Θερμότητας Ανάκτηση καυσαερίων - Χρήση απορριπτόμενης θερμότητας καυσαερίων για προθέρμανση του αέρα καύσης. - Χρήση θερμότητας καυσαερίων για προθέρμανση νερού τροφοδοσίας του λέβητα. Άλλες χρήσεις καυσαερίων - Χρήση καυσαερίων για παραγωγή ατμού ή/και ηλεκτρισμού. - Χρήση θερμότητας καυσαερίων για προθέρμανση προϊόντων που προορίζονται για ξήρανση, έψηση κλπ. - Χρήση καυσαερίων για παραγωγή θερμότητας ή θερμού νερού. - Χρήση καυσαερίων για θέρμανση αέρα που προορίζεται για θέρμανση χώρων. Ανάκτηση θερμότητας από ειδικά μηχανήματα Σελίδα 16

20 - Από μετασχηματιστές. - Από φούρνους, κλιβάνους. - Από καυσαέρια ΜΕΚ. - Από αεροσυμπιεστές. - Από συμπυκνωτές ψυκτικών διεργασιών. Απορριπτόμενη θερμότητα από άλλες διεργασίες - Χρήση θερμών ρευστών διεργασιών για προθέρμανση εισαγομένου ρευστού. - Επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση θερμού ή ψυχρού αέρα εξαγωγής, ή εναλλαγή θερμότητας με εισερχόμενο αέρα. Διάφορα - Χρήση αέρα ψύξης ζεστών προϊόντων για θέρμανση χώρων. Μείωση Απωλειών Μόνωση - Μόνωση γυμνούª εξοπλισμού. - Χρήση ιδανικού πάχους μόνωσης. - Μόνωση δικτύου ατμού, ζεστού νερού, ψυκτικών υγρών. - Μόνωση μεταξύ χώρων θερμών και ψυκτικών διεργασιών. Βιομηχανική Ψύξη Λειτουργία - Διαστασιολόγηση του συστήματος ψύξης για την λειτουργία του συμπιεστή στη χαμηλότερη δυνατή πίεση. - Χρήση ψυχρού νερού για ψύξη του νερού εισαγωγής στον chiller. - Αποφυγή δημιουργίας πάγου στους εξατμιστές. - Χρήση εξατμιστών πολλαπλών δράσεωνª. Διάφορα Σελίδα 17

21 - Χρήση εξωτερικής πηγής ψυχρού νερού για συνεχή παροχή. - Χρήση απορριπτόμενης θερμότητας χαμηλής ενθαλπίας για ψύξη με απορρόφηση. Σελίδα 18

22 Ηλεκτρικό Σύστημα Διαχείριση Φορτίου - Σχέδιο λειτουργίας μηχανημάτων σε περιόδους που δεν εμφανίζονται αιχμές. - Αποθήκευση ενέργειας (πεπιεσμένος αέρας, κρύο νερό κλπ.) - Συστήματα ελέγχου για την αυτόματη επέμβαση στην κατανομή φορτίου. Συντελεστής Ισχύος - Χρήση συστημάτων ελέγχου συνφ. - Βελτίωση συνφ Παραγωγή Ηλεκτρισμού - Αντικατάσταση εξοπλισμού συνεχούς ρεύματος με εξοπλισμό εναλλασσομένου. - Εγκατάσταση αποδοτικών ανορθωτών. Συμπαραγωγή Θερμότητας / Ηλεκτρισμού - Χρήση απορριπτόμενης ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. - Προώθηση ιδιοπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. Μεταφορά - Αγωγοί - Μείωση φορτίου για μείωση θερμικών απωλειών. - Αύξηση του μεγέθους των αγωγών για μείωση των απωλειών μεταφοράς. Ηλεκτρικοί Κινητήρες Λειτουργία - Χρήση κατάλληλων ιμάντων και άλλων μηχανισμών. Εξοπλισμός - Αντικατάσταση υπερδιαστασιολογημένων κινητήρων. Σελίδα 19

23 - Χρήση ρυθμιστών στροφών για αντλίες, συμπιεστές κλπ. Αεροσυμπιεστές Λειτουργία - Μείωση της πίεσης στο κατώτερο επιτρεπτό όριο. - Εισαγωγή κατά το δυνατόν κρύου αέρα ή χρήση εναλλάκτη για μείωση της θερμοκρασίας εισαγωγής. - Ορθολογική χρήση πεπιεσμένου αέρα για ψύξη προϊόντων. - Κλείσιμο αγωγών δικτύου που δεν χρησιμοποιούνται. - Μείωση απωλειών δικτύου σε αγωγούς και βαλβίδες. Εξοπλισμός - Εγκατάσταση εισαγωγών αέρα σε κρύους χώρους. Άλλες Μηχανές Λειτουργία Συντήρηση. Λίπανση. Εξοπλισμός - Ανανέωση παλαιού εξοπλισμού. - Χρήση σωστά διαστασιολογημένων μηχανών. - Αντικατάσταση υδραυλικού ή πνευματικού εξοπλισμού με ηλεκτρικό. Βιομηχανικός Σχεδιασμός Συστήματα - Θερμικό - Χρήση φούρνων με στάδιο προθέρμανσης υλικών. - Σχεδιασμός τοιχωμάτων κλιβάνων για μείωση του χώρου έψησης. Σελίδα 20

24 - Μηχανικό - Σχεδιασμός δικτύου και ροής για μείωση της απόστασης μεταφοράς μάζας. - Μείωση αντιστάσεων δικτύου. - Διάφορα - Σχεδιασμός διεργασιών - Σχεδιασμός προϊόντων με μικρότερες ενεργειακές απαιτήσεις. Παραγωγικές Διαδικασίες / Λειτουργία Συντήρηση - Περιοδική βαθμονόμηση αισθητήρων και οργάνων μέτρησης. - Ρύθμιση ανεμιστήρων. - Συντήρηση φίλτρων. - Καθαρισμός εξοπλισμού. - Διατήρηση των στερεών καυσίμων σε ξηρά κατάσταση. Έλεγχος Εξοπλισμού - Μείωση χρήσης - Σχεδιασμός - Αυτοματισμοί Κτίριο Φωτισμός - Στάθμη - Λειτουργία - Έλεγχος / Αυτοματισμοί - Εξοπλισμός Συνθήκες Χώρου Σελίδα 21

25 - Συντήρηση - Λειτουργία - Εξοπλισμός Θέρμανσης / Ψύξης - Εξοπλισμός ανακύκλωσης αέρα - Αφύγρανση - Συστήματα ελέγχου - Έλεγχος υγρασίας Αερισμός Κέλυφος Κτιρίου - Απώλειες θερμότητας Μεταφορές Εμπορευμάτων Οχήματα Επιλογή Της Βέλτιστης Οικονομικά Επέμβασης Εξοικονόμησης Ενέργειας Όπως έχει προαναφερθεί, στόχος του ενεργειακού ελέγχου και καταγραφής είναι η εξεύρεση επεμβάσεων που θα βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας. Οι επεμβάσεις αυτές που προτείνονται στον καταναλωτή ενέργειας πρέπει να είναι τεχνικά και οικονομικά τεκμηριωμένες έτσι ώστε να γίνει μία ιεράρχηση και να μπορούν να επιλεγούν οι βέλτιστες κατά περίπτωση λύσεις. Βασική αρχή για τις επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας είναι ότι σε κάθε περίπτωση, πριν από αντικαταστάσεις εξοπλισμού ή εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρέπει να εξαντλούνται τα περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας, έτσι ώστε να γίνεται ορθολογική τεχνικά και οικονομικά επιλογή. Για την επιλογή της βέλτιστης οικονομικά επέμβασης εξοικονόμησης ενέργειας πρέπει να προσδιορισθούν οι απώλειες ενέργειας, το κόστος των απωλειών, ο τρόπος επέμβασης, το κόστος αυτής και το ποσοστό εξοικονόμησης. Έχοντας αυτά τα στοιχεία μπορεί κανείς να προχωρήσει σε διαφορετικές οικονομικές αναλύσεις. Οι οικονομικές αναλύσεις που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι οι ακόλουθες: Χρόνος απόσβεσης (ΧΑ). Είναι ο χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης. Σελίδα 22

26 Καθαρά Παρούσα Αξία (ΚΠΑ). Είναι η αξία (σε σημερινές χρηματικές μονάδες) που προκύπτει από την προεξόφληση του ετήσιου καθαρού οφέλους, που συνεπάγεται η εφαρμογή της επέμβασης στον προβλεπόμενο χρονικό ορίζοντα. N å t (d) = {F / (1+d) } - K t=1 d: Επιτόκιο αναγωγής σε παρούσα αξία πάνω από το γενικό πληθωρισμό (συνήθως χρησιμοποιείται το επιτόκιο δανεισμού κεφαλαίου). F t : Καθαρή χρηματική ροή της επένδυσης για τη χρονική περίοδο t (έσοδα μείον λειτουργικές δαπάνες). Ν: Διάρκεια ζωής της επένδυσης. Κ σ : Συνολικό κόστος επένδυσης ανηγμένο στο χρόνο αναφοράς. Με βάση το κριτήριο αυτό μία επένδυση θεωρείται συμφέρουσα όταν η ΚΠΑ>0 Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (ΕΒΑ). Είναι το επιτόκιο με το οποίο η ΚΠΑ μηδενίζεται (δηλαδή η παρούσα αξία των ταμειακών εισροών εξισώνεται με την παρούσα αξία των ταμειακών εκροών). Το επιτόκιο αυτό εκφράζει την εσωτερική αποδοτικότητα της προτεινόμενης επένδυσης. N å t t (d) = {F / (1+d) } - K = 0 t=1 t Û Û Ο ΧΑ χρησιμοποιείται πάντα και αποτελεί την πρώτη εκτίμηση με την οποία προκρίνονται οι καλύτερες επεμβάσεις. Ακολουθεί η χρησιμοποίηση των άλλων μεθόδων (ΚΠΑ, ΕΒΑ) για πιο αναλυτική αξιολόγηση. Αυτές οι μέθοδοι λαμβάνουν υπόψη τη χρονική αξία του χρήματος και βασίζονται στην έννοια της παρούσας αξίας ενώ εξετάζονται διαχρονικά όλες οι δαπάνες και τα οφέλη με αποτέλεσμα οι χρηματοροές να περιγράφουν την πραγματική οικονομική εικόνα και βιωσιμότητα της επένδυσης, για πιο αναλυτική αξιολόγηση. Κάνοντας οικονομική ανάλυση με την μέθοδο του ΕΒΑ εξάγονται θετικότερα αποτελέσματα για επεμβάσεις με μεγαλύτερες χρηματοροές τα πρώτα χρόνια, ενώ με την μέθοδο της ΚΠΑ μετά από μερικά χρόνια. Έτσι για τα έργα εξοικονόμησης ενέργειας, που δεν αποδίδουν αμέσως, προτιμάται η μέθοδος της ΚΠΑ. Σελίδα 23

27 Παράδειγμα: Μία κλωστοϋφαντουργία παράγει m ύφασμα, kg βαμβακερό νήμα και kg διαφορετικών τύπων νήματα το χρόνο. Το εργοστάσιο διαθέτει δύο στεγνωτήρια συνολικής ισχύος 130 ΗΡ και μία ημερήσια παραγωγή μέτρων υφάσματος. Στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας χρησιμοποιούνται τρεις μηχανές συνολικής ισχύος 54 ΗΡ για την παραγωγή μέτρων υφάσματος. Η απαιτούμενη, για τα στεγνωτήρια και τις μηχανές τελικής επεξεργασίας, θερμότητα παράγεται από λέβητες μαζούτ με βαθμό απόδοσης 80%. Τα ζεστά απαέρια μπορούν να ανακτηθούν από τα τμήματα του στεγνωτηρίου και τελικής επεξεργασίας. Η ποσότητα των απαερίων είναι m 3 /h σε μία διαφορά θερμοκρασίας t = = 180 o C. Η θερμότητα των απαερίων είναι περίπου kcal/h. Το εργοστάσιο λειτουργεί ώρες τον χρόνο έτσι ώστε η ετήσια θερμότητα των απαερίων είναι Μcal. Η προτεινόμενη επέμβαση είναι η ανάκτηση θερμότητας από την παραγωγική διαδικασία με την χρήση δύο εναλλακτών θερμότητας αέρα - αέρα. Αυτοί λειτουργούν με ένα λόγο απαέριο / καθαρός αέρας 2: 1. Ο εναλλάκτης θερμότητας χρειάζεται επιπλέον ισχύ 20 kw για την προώθηση των m 3 /h καθαρού αέρα (ανεμιστήρες). Η θερμοκρασία του καθαρού αέρα ανεβαίνει από τους 20 o C στους 110 o C (Δt = 90 o C) οπότε η ωφέλιμη ενέργεια είναι kcal/h και αντιστοιχεί σε 42,2 kg/h μαζούτ. Το ετήσιο οικονομικό όφελος από την εξοικονόμηση του καυσίμου (40 δρχ./ kg) είναι: 42,2 kg/h Χ h/yr Χ 40 δρχ./ kg = δρχ. Το πρόσθετο λειτουργικό κόστος των δύο ανεμιστήρων με ένα μέσο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας 17 δρχ./kwh είναι: 20 kw Χ h/yr Χ 17 δρχ./kwh = δρχ. Το κόστος επένδυσης για την προτεινόμενη επένδυση είναι: Εναλλάκτες θερμότητας: 2 Χ = δρχ. Εγκατάσταση: 2 Χ = δρχ. Σύνολο δρχ. Σελίδα 24

28 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Επενδεδυμένο κεφάλαιο: δρχ. Καθαρό όφελος: = δρχ. Άρα ΧΑ = 3,64 χρόνια Τα αποτελέσματα της ανάλυσης χρηματοροών παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Ο χρόνος ζωής της επένδυσης είναι 10 χρόνια ενώ λαμβάνεται υπ όψιν 10% επιτόκιο προεξόφλησης για το ρίσκο της επένδυσης. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ ΣΕ ΕΚΑΤ. ΔΡΑΧΜΕΣ 1.Εξοικονόμηση καυσίμου 2.Κόστος επένδυσης ,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 3.Λειτουργικό κόστος - -1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9 Καθαρές χρηματοροές -27 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 Συσσωρευμένη ΚΠΑ ,3-14,1-8,6-3,5 1,1 5,3 9,1 12,8 15,7 18,6 Η ΚΠΑ υπολογίστηκε σε 18,6 εκατ. Δρχ. στο τέλος των 10 χρόνων. Η ΚΠΑ γίνεται θετική μετά τον πέμπτο χρόνο. Βρίσκοντας λοιπόν ότι στο τέλος της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού η ΚΠΑ είναι θετική, μπορεί κανείς να προχωρήσει στον προσδιορισμό του ΕΒΑ, του επιτοκίου δηλαδή που μηδενίζει την ΚΠΑ. Επιτόκιο προεξόφλησης ΚΠΑ ( % ) ( εκατ. Δρχ.) 5 30, , ,2 20 4,1 25-0,5 Σελίδα 25

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση στη βιομηχανία. Άννα Φραγκίδου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc Διαχείριση Περιβάλλοντος MSc Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Ενεργειακή επιθεώρηση στη βιομηχανία. Άννα Φραγκίδου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc Διαχείριση Περιβάλλοντος MSc Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων Ενεργειακή επιθεώρηση στη βιομηχανία Άννα Φραγκίδου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc Διαχείριση Περιβάλλοντος MSc Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων Εκτενής Ενεργειακή Επιθεώρηση με τα ακόλουθα βήματα : Συνεντεύξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα Α. Μπότζιος-Βαλασκάκης Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Διεύθυνση Εξοικονόμησης Ενέργειας Τμήμα Βιομηχανίας και Μεταφορών Θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός

Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός μεταφέρει μεγάλη ποσότητα ενέργειας με την μορφή θερμότητας και χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία για την επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ημερίδα REQUEST2ACTION, 26 Φεβρουαρίου 215 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Απαιτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε.

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Χαράλαμπος Κουκλίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνος Γκουραμάνης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άμπετ Νάτσε, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πέτρος Κολιός, Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η περίπτωση του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. Παπαδέλης Π. Τσανούλας Δ. Σωτηρόπουλος Ηλεκτρική ενέργεια: αγαθό που δεν αποθηκεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης συνολικής διάρκειας 80 ωρών για Κατηγορία Ενεργειακών Ελεγκτών Α Θεωρία συνολική διάρκεια 56 ώρες, Πρακτική εξάσκηση διάρκεια 24 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές Ημερίδα: Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων: Κολυμβητικές Δεξαμενές και Ηλιακός Κλιματισμός Ηράκλειο 4 Νοεμβρίου 2008 Εφαρμογές των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΘΗΣ) στην Περιφέρεια Κρήτης: Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα

Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015 Ξενοδοχείο Αστήρ, Πάτρα Τρόποι και μέθοδοι οικονομικής θέρμανσης κλιματισμού των κτιρίων Απόστολος Ευθυμιάδης Ενεργειακός Σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς 1) Με την ενεργειακή διαχείριση: α) εξασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες και υπηρεσίες με μικρή υποβάθμιση της

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΑ ΜΕΤΡΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΑΠΛΑ ΜΕΤΡΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΛΑ ΜΕΤΡΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ Περιορίστε δραστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές Εξατμιστές Επανάληψη - Εισαγωγή 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του εξατμιστή; 4 3 1 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Ρόλος Τύποι Εξατμιστών Ψύξης αέρα ( φυσικής εξαναγκασμένης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τεχνολογίες θερμάνσεως Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τα οικονομικά της κεντρικής θέρμανσης με πετρέλαιο θέρμανσης ή κίνησης Κατωτέρα θερμογόνος δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου 98,9 ΤWH) και ευθύνονται για το 44% των εκπομπών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα»

Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» ENERGY WASTE Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» Παρουσίαση έργου ENERGY WASTE Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Μέρος 1 ο : Σύγκριση τοπικών και κεντρικών συστημάτων θέρμανσης "Μύρισε χειμώνας" και πολλοί επιλέγουν τις θερμάστρες υγραερίου για τη θέρμανση της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης συνολικής διάρκειας 127 ωρών για Κατηγορία Ενεργειακών Ελεγκτών Α&Β Θεωρία συνολική διάρκεια 88 ώρες, Πρακτική εξάσκηση διάρκεια 39 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων.

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων. 1 Spyrou Lambrou Str, Achillion 1, Flat 702, 1082, Agioi Omologites, Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 427 077 Fax: +357 22 427 087 e-mail: enquiries@energysavecy.com 15/11/2012 Hotel Αξιότιµε κύριε, ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. 4.4 ΕΞΕ ΣΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ Οι επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις φωτισµού στοχεύουν ή έχουν ως αποτέλεσµα ένα ή περισσότερα από τα επόµενα : - Μείωση καταναλισκόµενης ηλεκτρ. ενέργειας - Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων BoilEFF Raising the efficiency of Boiler Installations www.rae.gr/boileff Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Project No. EIE/06/134/sI2.448721 Π 4.1 Εγγυημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Έξυπνες λύσεις και πρακτικές οδηγίες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας. μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη

Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας. μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη Εισαγωγή γή Η Schneider Electric νοιάζεται για την ελληνική οικονομία & κοινωνία Βοηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κατανομή των ελληνικών κτηρίων ανά χρονολογία κατασκευής για το 2001 ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ποσοστιαία κατανομή ελληνικών κτηρίων ανά τελική χρήση για το 2001 29,7

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Σ. Χ. ΜΠΙΚΟΣ, Θ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ Τµήµα Marketing & Υποστήριξης Πωλήσεων ΕΠΑ Α.Ε. Κύρια Σηµεία Συνοπτικά στοιχεία χρήσης ΦΑ Ανάλυση βιοµηχανικής χρήσης ΦΑ ύσκολες εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Ενεργειακή αποδοτικότητα Ενεργειακή αποδοτικότητα Hannes Lütz Προϊστάµενος τµήµατος προϊόντων CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Οι πελάτες ενός ξενοδοχείου θέλουν να απολαµβάνουν τις ανέσεις. Στο κάτω-κάτω, πληρώνουν για

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει

Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει Δεκάδες αναλύσεις έχουν γραφτεί σε μια προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα «ποιο καύσιμο είναι πιο οικονομικό» με το αποτέλεσμα τις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Compressed Air Specialists. Engineering - Audits. Energy Efficiency

Compressed Air Specialists. Engineering - Audits. Energy Efficiency Compressed Air Specialists Engineering - Audits Energy Efficiency Green Air Energy - www.greenairenergy.eu - Μελέτες Συστημάτων Πεπιεσμένου Αέρα, Εξοικονόμηση Ενέργειας Κάλβου 45 Τ.Κ. 187 58 Κερατσίνι,

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012 Ε-News Τεύχος 60 Μάιος 2012 Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων To προγράμμα Ωριαίας Ανάλυσης της Carrier (HAP) είναι ένα εργαλείο πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC - ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκές Οδηγίες/ Κανονισµοί 1. Οδηγία 2010/3 /31/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, που

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1

Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1 Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1 Ηλίας Σωφρόνης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γιώργος Μαρκογιαννάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc. Συνεργάτες ΚΑΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα νοσοκομεία έχουν μία από τις υψηλότερες

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου Αρθρο προς δημοσίευση στο τεύχος 32 του περιοδικού «Περιβάλλον 21» Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου Δρ. Ηλίας Σωφρόνης, Μηχ/γος Μηχ/κος, Thelcon ΕΠΕ (www.thelcon.gr) Η ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. 4.6 ΕΞΕ ΣΤΙΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Οι επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας που σχετίζονται µε τις εγκαταστάσεις πλήρους κλιµατισµού (Θ.Α.Κ. - HVAC) στοχεύουν ή έχουν ως αποτέλεσµα ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Air Inverter Χαμηλή κατανάλωση χάρη στην τεχνολογία inverter Visual_Heat pumps_air Inverter_2.0 Air Inverter Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ) Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ανάγκες τουριστικού κλάδου σε ενέργεια Κατανάλωση Ενέργειας Το 75%

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Δροσισμός Τι είναι το σύστημα TriAqua? Εξαρτήματα συστήματος TriAqua Τεχνικές προδιαγραφές Εύρος Λειτουργίας Λειτουργία Ζεστού Νερού Χρήσης Οφέλη του συστήματος TriAqua Αντλία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡHΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ζεστό νερό χρήσης, ήταν η αρχική αιτία της επινόησης των εναλλακτών θερμότητας. Στους εναλλάκτες ένα θερμαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β. Άξονες παρέμβασης Α. Κ τ ι ρ ι α κ έ ς υ π ο δ ο μ έ ς Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΥΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΥΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΥΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Ελλάδα σήμερα, που διανύει το 3ο έτος της οικονομικής κρίσης, το θέμα της θέρμανσης έχει γίνει πρωτεύον θέμα κάθε νοικοκυριού καθώς οι τιμές

Διαβάστε περισσότερα

Xυτοσιδηροί λέβητες χαµηλών θερµοκρασιών: Επένδυση στο µέλλον. Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας. Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου/ αερίου

Xυτοσιδηροί λέβητες χαµηλών θερµοκρασιών: Επένδυση στο µέλλον. Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας. Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου/ αερίου λέβητες πετρελαίου/ αερίου Θερμικής ισχύς από 71 έως 1.00 kw Xυτοσιδηροί λέβητες χαµηλών θερµοκρασιών: Επένδυση στο µέλλον Logano GE315 Logano GE515 Logano GE615 Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας Χυτοσίδηρος

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική. Θερμογραφία είναι η παρατήρηση, μέτρηση και καταγραφή της θερμότητας και της ροής της. Όλα τα σώματα στη γη, με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν ( 273 ο C) εκπέμπουν θερμική ενέργεια στο υπέρυθρο

Διαβάστε περισσότερα

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm.

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Η Halcotherm ιδρύθηκε το 1986 και η έδρα της βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση Οικονομία Lambda prbe Προηγμένος αλγόριθμος ελέγχει το λέβητα σύμφωνα με τις δεδομένες συνθήκες προσφέροντας τη βέλτιστη απόδοση ανά πάσα στιγμή. Εγγυάται σημαντική εξοικονόμηση, καθαρισμό εναλλάκτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ENERGYRES 2009 FORUM ΑΠΕ/ΕΞΕ Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2009 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΣΗΘ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ. ΙΤΑ α.ε. Τί είναι η Συμπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και βελτιστοποίηση λειτουργίας μονάδας συμπαραγωγής σε Βιομηχανία Τροφίμων

Εγκατάσταση και βελτιστοποίηση λειτουργίας μονάδας συμπαραγωγής σε Βιομηχανία Τροφίμων Εγκατάσταση και βελτιστοποίηση λειτουργίας μονάδας συμπαραγωγής σε Βιομηχανία Τροφίμων Ηλίας Σωφρόνης, Μηχ/γος Μηχ/κος, Ph.D. Thelcon ΕΠΕ (www.thelcon.gr) Κουμανούδης Νικόλαος, Τεχνικός Διευθυντής Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις. α) Ειδικός όγκος (ν) είναι το πηλίκο του όγκου που καταλαμβάνει μια ποσότητα αερίου δια της μάζας του. Σελ. 9

Απαντήσεις. α) Ειδικός όγκος (ν) είναι το πηλίκο του όγκου που καταλαμβάνει μια ποσότητα αερίου δια της μάζας του. Σελ. 9 Απαντήσεις στα Θέματα των πανελληνίων 2013 στο μάθημα ΜΕΚ ΙΙ Θέμα Α Α1 α) Ειδικός όγκος (ν) είναι το πηλίκο του όγκου που καταλαμβάνει μια ποσότητα αερίου δια της μάζας του. Σελ. 9 Σωστό β) Για να περιοριστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Heating 61AF Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Υ Ψ Η Λ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν

Heating 61AF Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Υ Ψ Η Λ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν Heating αντλία θερμότητας 61AF Αέρα/νερού Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Υ Ψ Η Λ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν Τεχνολογία και βιωσιμότητα SINCE 1902 Μια αξιόπιστη μάρκα Όταν ο Willis Carrier το 1902 έφηυρε

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems BENCHMARKING SEMINAR ENERGY AND ENVIRONMENT Patras 2012 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Greenbuilding Τεχνική Ενότητα για την Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ισχύος

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Greenbuilding Τεχνική Ενότητα για την Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ισχύος Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Greenbuilding Τεχνική Ενότητα για την Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ισχύος Περιεχόμενα Ανασκόπηση...2 1. Εισαγωγή...3 2. Καταγραφή της μονάδας συμπαραγωγής...4 3. Αποτίμηση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο OPET BUILDING. Συµβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης

Το έργο OPET BUILDING. Συµβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης Το έργο OPET BUILDING Συµβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης Το έργο OPET BUILDING Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ως µέλος του δικτύου ΟΠΕΤ (Οργανισµός για την Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ, PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχ Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΑ ΝΕΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Οδηγίες για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημόσια κτήρια Αντικαταστήστε λαμπτήρες πυρακτώσεως με ενεργειακά αποδοτικούς Βελτιώστε

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012,

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, Ε-News Τεύχος 58 Φεβρουάριος 2012 Συμμετοχή στην έκθεση Climatherm 2012 Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΒΑΝΩΝ - ΦΟΥΡΝΩΝ Τοµέας Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας ΙΟΥΛΙΟΣ 1996 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνα 190 09 Πικέρµι Τηλ. 6039900 Fax. 6039905 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα ξηραντήρια έχουν δοκιμαστεί επί σειρά ετών κυρίως στην διεθνή αλλά και στην ελληνική αγορά

Όλα τα ξηραντήρια έχουν δοκιμαστεί επί σειρά ετών κυρίως στην διεθνή αλλά και στην ελληνική αγορά Γενικά - Περιγραφή Το τμήμα έρευνας και σχεδιασμού του εργοστασίου, έχει μακρά διεθνή εμπειρία στον σχεδιασμό και την κατασκευή στεγνωτηρίων και ξηραντηρίων διαφόρων προϊόντων, και έχει στο ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας

Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας ηµήτρης Μπόζης ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μελετητής Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας Ηµερίδα «Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας - Από τη θεωρία στην πράξη»

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση Ενέργειας στα ηµόσια Νοσοκοµεία

Κατανάλωση Ενέργειας στα ηµόσια Νοσοκοµεία Κατανάλωση Ενέργειας στα ηµόσια Νοσοκοµεία ρ. Ηλίας Σωφρόνης Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας /νση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασµού ιηµερίδα, Αθήνα 14-15/10/2004 15/10/2004 «Ανάπτυξη συστήµατος παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος NEAR ZERO ENERGY EFFICIENT BUILDINGS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Τον Οκτώβριο του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News Τεύχος. Συμμετοχή της AHI-Carrier στην έκθεση Climatherm 2012. Mάρτιος 2012

Ε-News Τεύχος. Συμμετοχή της AHI-Carrier στην έκθεση Climatherm 2012. Mάρτιος 2012 Ε-News Τεύχος 59 Mάρτιος 2012 Συμμετοχή της AHI-Carrier στην έκθεση Climatherm 2012 Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή της AHI Carrier Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Α.Ε. στην έκθεση CLIMATHERM, που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές

Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές 2010/1060 Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές Προτιμήστε οικιακές ψυκτικές συσκευές ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α+ I II XYZ XYZ L YZ L YZ db Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευφυής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Παρουσιάζονται βασικές παράμετροι γύρω από: ΤΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ & ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Τεύχος 71 Ιούλιος 2014 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Βασικότερα πλεονεκτήματα από τη χρήση αντλίας θερμότητας σε σχέση με τη χρήση λεβήτα: Στις μέρες μας, λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ» ΕΠΑΛ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ» ΕΠΑΛ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ» ΕΠΑΛ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κοινή σύσκεψη μεταξύ εκπροσώπων Υπουργείου Παιδείας, ΥΠΕΚΑ & ΟΣΚ ΑΕ Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα