Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Επιθεωρητών και Εσωτερικών Ελεγκτών των Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Επιθεωρητών και Εσωτερικών Ελεγκτών των Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων"

Transcript

1 Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Επιθεωρητών και Εσωτερικών Ελεγκτών των Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Το εκπαιδευτικό υλικό βασίζεται στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση για την Διαχείριση Συνεταιρισμών - MATCOM» του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) Απρίλιος 2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...1 Αξιολόγηση αναγκών εκπαίδευσης...1 Α. Κατάλογος θεμάτων του υλικού κατάρτισης...3 Β. Υλικό κατάρτισης για τους εκπαιδευτές Συνεταιριστικός Έλεγχος και Εποπτεία...5 2

3 Εισαγωγή O παρόν οδηγός περιγραφεί το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό του Δικτύου ΚΑΠΑ για την κατάρτιση των Επιθεωρητών και των Εσωτερικών Ελεγκτών των Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Βασίζεται στο πρόγραμμα «Εκπαίδευσης για την Διαχείριση Συνεταιρισμών» (Training for the Management of Cooperatives-MATCOM). Το Πρόγραμμα MATCOM ξεκίνησε το 1978 από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (I.L.O.), με την χρηματοδοτική στήριξη της Σουηδίας. Στην τρίτη φάση ( ) του Προγράμματος MATCOM χρηματοδοτήθηκε από τη Δανία, τη Φινλανδία και τη Νορβηγία. Σε συνεργασία με συνεταιριστικές οργανώσεις και ιδρύματα κατάρτισης από όλο τον κόσμο, το MATCOM σχεδιάζει και παράγει εκπαιδευτικό υλικό για την κατάρτιση των διευθυντών των συνεταιρισμών και βοηθά στην προετοιμασία εκδόσεων που βασίζονται σε μεθόδους για την εκπαίδευση ενηλίκων LifeLong Learning (LLL), κατάλληλα προσαρμοσμένες για την χρήση σε διάφορες χώρες. Το MATCOM παρέχει επίσης υποστήριξη για τη βελτίωση των μεθόδων συνεταιριστικής εκπαίδευσης και την κατάρτιση των εκπαιδευτών. Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Δίκτυο ΚΑΠΑ) έχει αναλάβει για την Ελλάδα την μετάφραση αυτού του έργου, τον εκσυγχρονισμό του, την προσαρμογή του στα τοπικά δεδομένα και την παροχή εκπαιδευτικών μαθημάτων για την κατάρτιση των Επιθεωρητών και των Εσωτερικών Ελεγκτών των Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων σύμφωνα με την θεματολογία που περιγράφεται στην συνεχεία. Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 10 θέματα τα οποία αναπτύσσονται σε αντίστοιχες συνεδρίες από ένα πλούσιο υλικό 324 σελίδων. Αξιολόγηση αναγκών εκπαίδευσης Ο εξωτερικός συνεταιριστικός έλεγχος και εποπτεία είναι μια άγνωστη έννοια στον τόπο μας. Στις περισσότερες χώρες οι οποίες έχουν ένα ανεπτυγμένο συνεταιριστικό κίνημα, οι συνεταιριστικές οργανώσεις κορυφής ή οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες αναλαμβάνουν τον έλεγχο των συνεταιρισμών προσθέτοντας έναν ακόμη μηχανισμό ασφαλείας ο οποίος εγγυάται την διαφάνεια και την χρηστή διαχείριση προς το όφε- 1

4 λος των μελών. Ο συνεταιριστικός έλεγχος δεν περιορίζεται στον έλεγχο των λογιστικών εγγραφών των συνεταιρισμών, αλλά επεκτείνεται στον έλεγχο εάν υπηρετούνται οι στόχοι του συνεταιρισμού οι οποίοι έχουν ως σκοπό την εξυπηρέτηση των κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών των μελών. Επίσης οι επιθεωρητές πρέπει να συμβουλεύουν και να προτείνουν βέλτιστες τεχνικές και μεθόδους για την πραγματοποίηση πιο αποδοτικών εσωτερικών ελέγχων καθώς και για την γενική διαχείριση του συνεταιρισμού. Η δημιουργία δομών εξωτερικού ελέγχου στον τόπο μας θα εγγυηθεί και θα συμβάλλει στην επανάκτηση της εμπιστοσύνης των μελών αλλά και όλου του υπόλοιπου κόσμου προς τους συνεταιρισμούς, επαναφέροντας την άποψη ότι μπορούν να λειτουργήσουν με διαφάνεια. Ο εξωτερικός συνεταιριστικός έλεγχος μαζί με την συνεταιριστική εκπαίδευση και ένα συνεταιριστικό νομοθετικό περιβάλλον το οποίο θα βασίζεται στις συνεταιριστικές αρχές αποτελούν τους πυλώνες της συνεταιριστικής ανάπτυξης. 2

5 Α. Κατάλογος θεμάτων του υλικού κατάρτισης 1. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ 1.1 Εισαγωγή 1.2 Ορισμός και Σκοποί του Ελέγχου 1.3 Πεδίο εφαρμογής του Συνεταιριστικού Ελέγχου 1.4 Χαρακτηριστικά ενός καλού Ελεγκτή 2. ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 2.1 Εσωτερικός Έλεγχος 2.2 Άλλοι τύποι Ελέγχου 3. ΛΑΘΗ, ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΣΠΑΤΑΛΗ 3.1 Λάθη, Απάτη και Σπατάλη 3.2 Ευθύνη των Ελεγκτών για τα Λάθη, τις Απάτες και την Σπατάλη 4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 4.1 Η ανάγκη του Ελέγχου 4.2 Τύποι Εσωτερικού Ελέγχου 4.3 Σχέση Κόστους / Οφέλους του Εσωτερικού Ελέγχου 4.4 Αξιολόγηση του Εσωτερικού Ελέγχου 5. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 5.1 Σχεδιασμός του Ελέγχου 5.2 Χρόνος διεξαγωγής του Έλεγχου 5.3 Προγράμματα Ελέγχου 5.4 Κείμενα Εργασίας 5.5 Επανεξέταση του Ελέγχου 6. ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 6.1 Κατηγορίες των δειγματοληπτικών Ελέγχων 6.2 Τεχνικές δειγματοληψίας 6.3 Αναλυτική επανεξέταση 6.4 Τεχνικές πραγματοποίησης των Ελέγχων 6.5 Επιβεβαίωση 7. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ 7.1 Επαλήθευση του Ενεργητικού 7.2 Επαλήθευση των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων 7.3 Η επαλήθευση του Κυκλοφορούν Ενεργητικού ρευστού, αποθεματικού 7.4 Επαλήθευση άλλων μορφών Κυκλοφορούν Ενεργητικών 3

6 7.5 Έλεγχος Υποχρεώσεων 8. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 8.1 Έκθεση Ελέγχου σε συμφωνία 8.2 Έκθεση Ελέγχου με επιφύλαξη 8.3 Έκθεση Ελέγχου με πλήρη αναγνώριση 9. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 9.1 Περιεχόμενο της έκθεσης προς τη Διοίκηση 10. ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 10.1 Έλεγχος των Ηλεκτρικών Συστημάτων και Υπολογιστών 10.2 Μορφές ερευνών 10.3 Έλεγχος Διοίκησης 11. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ 11.1 Δέσμευση για Δράση 4

7 Β. Υλικό κατάρτισης για τους εκπαιδευτές 1. Συνεταιριστικός Έλεγχος και Εποπτεία Συγγραφέας(είς) Τόπος Scott, Gavin Γενεύη, Ελβετία Ημέρες κατάρτισης: είκοσι (20) Αριθμός σελίδων: 324 Περίληψη Όλες οι οργανώσεις πρέπει να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων. Αυτό είναι απαραίτητο ειδικά στους συνεταιρισμούς όπου το κίνητρο του κέρδους δεν είναι ο πρωταρχικός στόχος της οργάνωσης, και συχνά οι οικονομικοί πόροι είναι περιορισμένοι. Τα κατάλληλα μέτρα εποπτείας και ελέγχου πρέπει να είναι συνεχή και πάντα σε ισχύ για να εξασφαλιστεί ότι τα περιουσιακά στοιχεία του συνεταιρισμού διαχειρίζονται και χρησιμοποιούνται με σωστό τρόπο και ότι οι λειτουργίες διεξάγονται αποτελεσματικά, με έναν τρόπο που θα διασφαλίζονται τα συμφέροντα και θα αποφέρουν τα μέγιστα οφέλη για τους ιδιοκτήτες - μέλη. Ο ρόλος του συνεταιριστικού ελεγκτή σε αυτά τα θέματα είναι ζωτικής σημασίας. Αυτή η εκπαιδευτική ενότητα προορίζεται για την κατάρτιση των ελεγκτών των συνεταιριστικών οργανώσεων, είτε απασχολούνται εντός του συνεταιρισμού (εσωτερικοί ελεγκτές), είτε από τις οργανώσεις/ οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες ελέγχου στους συνεταιρισμούς (εξωτερικοί ελεγκτές), για παράδειγμα από ομοσπονδίες συνεταιρισμών ή κυβερνητικές υπηρεσίες οι οποίες είναι αρμόδιες για τη συνεταιριστική ανάπτυξη ή άλλους φορείς που ειδικεύονται στον έλεγχο των συνεταιρισμών. Προορίζεται επίσης για την κατάρτιση των συνεταιριστικών επιθεωρητών και των εποπτών, αρμοδιότητα των οποίων είναι ο εξωτερικός και εσωτερικός έλεγχος. Ο στόχος του είναι να δώσει την δυνατότητας σε αυτούς τους ανθρώπους να εφαρμόσουν προγράμματα ελέγχου και επιθεώρησης των συστημάτων ελέγχου των συνεταιρισμών. Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείτε από δέκα κεφάλαια (θέματα) που καλύπτουν το συνεταιριστικό έλεγχο, τους τύπους ελέγχου, τα λάθη τις απάτες και σπατάλες, τον εσωτερικό έλεγχο, την διενέργεια ελέγχου, τους τύπους δειγματοληπτικών ελέγχων, τον επανέλεγχο εκθέσεων ελέγχου, τις εκθέσεις για τη διαχείριση και τους ειδικούς ελέγχους. Το πρόγραμμα κάνει ευρεία χρήση των συμμετοχικών μεθόδων μάθησης όπως οι περιπτωσιολογικές μελέτες, τα παιχνίδια ρόλου, η συζήτηση και οι πρακτικές ασκήσεις. 5

8 Πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είναι μέλη συνεταιρισμών Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις, παρέχουν πάνω από θέσεις εργασίας, 20% περισσότερες από αυτές που προσφέρουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις Οι 300 μεγαλύτερες συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον κόσμο κατά το 2009 παρά την ύφεση, παρουσίασαν αύξηση στην ανάπτυξη τους κατά 14%, αντιπροσωπεύοντας σε όλους τους τομείς της οικονομίας ένα κύκλο εργασιών 1,1 τρις δολαρίων ίσο με αυτό της 10ης οικονομίας στον κόσμο, της Ισπανίας. Τα στοιχεία για το έτος 2010 αναφέρουν, παρά την ύφεση, αύξηση του κύκλου εργασιών στα 1,6 τρις δολάρια, ικανοποιώντας ταυτόχρονα και κοινωνικές ανάγκες των μελών. Για το έτος 2011 ο κύκλος εργασιών έφτασε στα 2 τρις δολάρια. Το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών το 2012 από τον ΟΗΕ προωθεί την Συνεταιριστική Εκπαίδευση, την προσαρμογή των εθνικών συνεταιριστικών νομοθεσιών σύμφωνα με τις συνεταιριστικές αρχές και την δημιουργία συνεταιρισμών, ως τρόπο καταπολέμησης της κοινωνικοοικονομικής Κρίσης. 1

Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση

Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Στελεχών και Προσωπικού Συνεταιρισμών Καταναλωτών Το εκπαιδευτικό υλικό βασίζεται στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση για την Διαχείριση Συνεταιρισμών - MATCOM» του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Στελεχών και Μελών Επιτροπών Γεωργικών Συνεταιρισμών

Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Στελεχών και Μελών Επιτροπών Γεωργικών Συνεταιρισμών Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Στελεχών και Μελών Επιτροπών Γεωργικών Συνεταιρισμών Το εκπαιδευτικό υλικό βασίζεται στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση για την Διαχείριση Συνεταιρισμών MATCOM» του

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση της Ελληνικής Συνεταιριστικής Νομοθεσίας με την Ισπανική Συνεταιριστική Νομοθεσία

Σύγκριση της Ελληνικής Συνεταιριστικής Νομοθεσίας με την Ισπανική Συνεταιριστική Νομοθεσία Σύγκριση της Ελληνικής Συνεταιριστικής Νομοθεσίας με την Ισπανική Συνεταιριστική Νομοθεσία η οποία διέπεται από τις συνεταιριστικές αρχές σύμφωνα με την Σύσταση 193/2002 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να βελτιώσετε και να ενθαρρύνετε τις καλές ενεργειακές πρακτικές

Πώς να βελτιώσετε και να ενθαρρύνετε τις καλές ενεργειακές πρακτικές Πώς να βελτιώσετε και να ενθαρρύνετε τις καλές ενεργειακές πρακτικές Ένας Οδηγός για Διευθυντές Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων Μάϊος 2014 Το E-seaP είναι ένα εργαλείο υποστήριξης που στοχεύει στην εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης (ΚΠΑ) Εργαλείο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση Βελτιώνοντας μία δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος της Επιτροπής Αρχών με την κατάρτιση των Σημειώσεων Κατευθυντηρίων Γραμμών έχει δύο πτυχές:

Ο στόχος της Επιτροπής Αρχών με την κατάρτιση των Σημειώσεων Κατευθυντηρίων Γραμμών έχει δύο πτυχές: Αγαπητέ συνεταιριστή, Επιδιώκουμε την εμπειρία σας! Υπό την αιγίδα του Σχεδίου Δράσης για την Συνεταιριστική Δεκαετία, η Επιτροπή Αρχών ηγείται της σύνταξης των Σημειώσεων Κατευθυντηρίων Γραμμών βοηθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 1 2 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 5 4. Advanced Professional Certificate... 5 περιεχόμενα 5. Χρονική Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση)

IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση) IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση) Επιμέλεια: Peter Weber

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ

ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΡΟ 4.6: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΡΑΣΗ 4.6.1.: ΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΠΠΚ) Περιφερειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνεταιριστική Νομοθεσία

Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνεταιριστική Νομοθεσία Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνεταιριστική Νομοθεσία δεύτερη, αναθεωρημένη έκδοση του Hagen Henrÿ Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνεταιριστική Νομοθεσία Η πρωτότυπη έκδοση αυτής της εργασίας δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 7. Εκτυπωτικό Σύστημα Πληροφορικής. Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 7. Εκτυπωτικό Σύστημα Πληροφορικής. Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 7 Εκτυπωτικό Σύστημα Πληροφορικής του κύριου έργου Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής ΕΛΣΤΑΤ Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2011 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2011 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΜΕΡΟΣ 1 Ο BENCHMARKING Ορισμός Benchmarking. 2 Είδη Benchmarking.. 2 Διαδικασία υλοποίησης. 3 Αποτελέσματα του Benchmarking.. 3 Που

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβέρνηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη

Διακυβέρνηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Διακυβέρνηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Πολιτικές, δομές, χρηματοδότηση και ακαδημαϊκό προσωπικό Ευρωπαϊκή Επιτροπή EURYDICE Διακυβέρνηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Πολιτικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. INTERREG IV C Mini-Programme

ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. INTERREG IV C Mini-Programme INTERREG IV C Mini-Programme Ευρωπαϊκά Δίκτυα, Εμπειρία, Συμβουλές για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα εφαρμοσμένη στις πόλεις και στη ζωή των πολιτών της ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Έκδοση: 31 Μαΐου 2010 EnercitEE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Έκδοση 2 η Μάρτιος 2012 Περιεχόμενα 1. Κείμενο Εργασίας για την Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την

Διαβάστε περισσότερα

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για Διοργανωτές και Πωλητές Οργανωμένων Ταξιδιών Σημείωμα εκδότη Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης αναπτύχθηκε με την υποστήριξη των ακόλουθων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΑΜΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΑΜΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

SRSSOCIAL. Οδηγός σύνταξης Εκθέσεων με γνώμονα τoν Κοινωνικό Αντίκτυπο REPORTING STANDARD. Έκδοση 2011

SRSSOCIAL. Οδηγός σύνταξης Εκθέσεων με γνώμονα τoν Κοινωνικό Αντίκτυπο REPORTING STANDARD. Έκδοση 2011 REPORTING SRSSOCIAL STANDARD Έκδοση 2011 Οδηγός σύνταξης Εκθέσεων με γνώμονα τoν Κοινωνικό Αντίκτυπο Ένα κοινό έργο των: Ashoka Γερμανίας ggmbh, Auridis GmbH, BonVenture Management GmbH, Phineo gag, Schwab

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2 0 1 4 ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΑΜΕΙΑ ΕΔΕ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ++ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ)++ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες γραμμές:

Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες γραμμές: Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες γραμμές: για την ανάπτυξη μηχανισμών/εργαλείων υποστήριξης της ατομικής ζήτησης για κατάρτιση μέσω της χρήσης Κουπονιών Κατάρτισης ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα