ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Πλήθος καναλιών Χρονική διακριτική ικανότητα Δυναμική σήματος Επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Διόρθωση και αναγωγή των δεδομένων (λ.χ. σε Τα) Συμπίεση των δεδομένων Εφαρμογή σε πραγματικό χρόνο (R.T.) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ακαταλληλότητα των υπολογιστικών και καταγραφικών διατάξεων γενικής χρήσης Ανάγκη ανάπτυξης εξειδικευμένων συστημάτων για πολυκαναλικά σήματα 2

3 ΣΤΟΧΟΣ Σχεδίαση-πραγματοποίηση ενός τέτοιου συστήματος Ανάδειξη επιδόσεων του ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΡΕΤΕΣ Προσαρμογή σε ευρύ πεδίο εφαρμογών Επεκτασιμότητα στο υλικό και στο λογισμικό Ευελιξία και φιλικότητα στο χρήστη Αξιοπιστία Πλήρη αυτοματοποίηση λειτουργιών χωρίς την ανάγκη μεσολάβησης ανθρώπινου παράγοντα 3

4 ΔΟΜΗ ΜΕΡΟΣ Ι: Μελέτη-σχεδίαση και υλοποίηση του συστήματος Ανάπτυξη απαραίτητου λογισμικού ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Εφαρμογή στην πολυκαναλική ηλιακή Ραδιοφασματογραφία Αλγόριθμοι Συμπίεσης ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: Μερικά πρώτα αποτελέσματα Συμπεράσματα - Προοπτικές 4

5 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΡΑΔΙΟΕΞΑΡΣΕΩΝ - Μελέτη ραδιοεξάρσεων - Ταξινόμηση: Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V, U, N, J - Ιδιότητες Ραδιοεικόνα (ραδιοηλιογράφοι) Δυναμικό φάσμα: I=I(f,t) (ραδιοφασματογράφοι) ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΙΙΙ sec Μεγάλη ~100 MHz sec -1 ΙΙ Μερικά λεπτά Πολύ μικρή 1 MHz sec -1 IV Μερικά δευτερόλεπτα Σπάνια Σύνθετα ραδιογεγονότα μεγάλου εύρους ζώνης V 1-2 λεπτά Μικρή ~Ίδια με τύπου ΙΙΙ Ι Μεμονωμένοι: μερικά δέκατα sec Καταιγίδες: Μερικές ώρες ή μέρες Σχέση με ηλιακές κηλίδες 5

6 6

7 7

8 ΗΛΙΑΚΟΙ ΡΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ Ραδιοφασματογράφοι Σάρωσης (scanning) Πολυκαναλικοί (multi channel) Ακουστοοπτικός (AOS) Χαρακτηριστικά Ευαισθησία Δυναμική περιοχή κάλυψης Ολικό εύρος ζώνης Φασματική διακριτική ικανότητα Χρονική διακριτική ικανότητα 8

9 9

10 10

11 11

12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ARTEMIS 1. Δεδομένα από 128 αναλογικά κανάλια 2. Συχνότητα δειγματοληψίας f s 100Hz/κανάλι 3. Ψηφιοποίηση στα 12 bits (4096 διακριτές στάθμες) 4. Χρήση εξωτερικής βάσης χρόνου 5. Χρονολόγηση κάθε μπλοκ δεδομένων 6. Συμπίεση του όγκου των δεδομένων 7. Καταγραφή και αποθήκευση σε μαγνητικές ταινίες 12

13 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Μία μόνο συχνότητα f s που να αντιστοιχεί στην μεγαλύτερη τιμή B max 13

14 ΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΚΒΑΝΤΙΣΗ DD = 10 llllll TTTT mmmmmm TTTT TTTT mmmmmm = SS mm AA ee mmmmmm kk - Μέγιστη δυναμική του σήματος: 150 MHz 41.5db 500 MHz 35.2db - Ελάχιστη τιμή διακυμάνσεως της θερμοκρασίας: ΔΤ mmmmmm = TTTT TTTT mmmmmm BB rr - Ελάχιστο βήμα κβάντισης: ΔD mmmmmm = 10llllll TTTT + ΔΤ mmmmmm TTTT mmmmmm = 10log (1 + 1 BB rr ) nn = DD ΔD mmmmmm ff ss ΔD mmmmmm n Στάθμες 20 1, db , db αλλά 2 11 = 2048 < < 2 12 =

15 ΟΓΚΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Ρυθμός παροχής RR = ff ss NN qq = 25Kbytes/sec=200Kbits/sec - Ημερήσιος όγκος (max) VV mmmmmm = RR tt mmmmmm 1,3Gbytes - Ταινία ποδιών, d=6.250bpi 12 ταινίες / ημέρα - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ανάγκη ανάπτυξης δραστικού αλγορίθμου συμπίεσης σε R.T. 15

16 ΑΝΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τ α ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ 16

17 ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ - Αρθρωτό (modular) σύστημα - Η απαίτηση λειτουργίας σε R.T. Συνεπάγεται μικ/κά συστήματα Γρήγορα συστήματα χρονισμού (timing) Τεχνικές διακοπών της CPU (interrupts) DMA μεταφορές Tαχείς μηχανισμούς διαιτησίας (arbitration) Πολυεπεξεργασία (multitasking) 17

18 ΕΠΙΛΟΓΗ VME ΑΡΤΗΡΙΑΣ - Καθιερωμένη στο χώρο των εφαρμογών R.T. - Τυπική αρχιτεκτονική, υψηλή απόδοση, μεγάλη αξιοπιστία και ανοιχτή για μέλλον ανάπτυξη - Δρομολόγηση των 8, 16 ή 32bits - Ταχύτητες μεταφοράς μέχρι 33 Mbytes/sec - Συνύπαρξη μικροεπεξεργαστών και πρόσβαση στους κοινούς πόρους (resources) - 4 επίπεδα διαιτησίας, 7 επίπεδα διακοπής 18

19 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ARTEMIS - Αρχιτεκτονική δομή - Λ.Σ. Versados Πολυπρογραμματισμός σε RT (RMS68K) Ενδοεπικοινωνία εκτελούμενων εργασιών Χρονοδρομολόγηση διεργασιών βάσει προτεραιότητας (0-255) Αρθρωτό περιβάλλον λογισμικού Σηματοφορείς (semaphores) - Προγραμματιστικά εργαλεία (tools) Dumpanal, Sysamal, Symbug Μακροσυμβολομεταφραστές (macro assemblers) Ετεροχρονιστής (spooler) Διασυμβολομεταφραστές κ.λ.π. (cross assemblers) 19

20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Σχήμα 4.1) κανάλια ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΕΡΑΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΕ ΦΙΛΜ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΟΤΑΙΝΙΑ 20

21 ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΕ ΦΙΛΜ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΡΤΗΡΙΑ VME Μετωπικό υποσύστημα ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΑΡΤΗΡΙΑ VME Κύριο υποσύστημα ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ RMS68K ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑ Α k ΕΡΓΑΣΙΑ Α ν ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΟΠΤΗ Διαχειριστής Συμβάντων ΠΥΡΗΝΑΣ Διαχειριστής Εξαιρέσεων Διαχειριστής Μνήμης Διαχειριστής Κατανομής Χρόνου Διαχειριστής Εξυπηρέτησης TRAP Διαχειριστής Παρακολούθησης & ελέγχου εξαιρέσεων Συντονιστής Εργασιών Διαχειριστής Σηματοφορέων 26

27 27

28 ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ (DMAC MC68450) Κύρια Χαρακτηριστικά 4 ανεξάρτητα κανάλια με προγρ/μες προτεραιότητες Αρτηρία διευθύνσεων εύρους 24bits Ταχύτητα μεταφοράς μέχρι 5 Mbytes/sec Ευελιξία απόκρισης στις αιτήσεις μεταφοράς Μέγιστη ή προγρ/νη ταχύτητα μεταφοράς (εσωτ. αιτήσεις) Κλέψιμο κύκλου με ή χωρίς κράτηση (cycle steal with or without hold) Διακοπές στην CPU 3 τρόπους λειτουργίας: Απλή μεταφορά ενός μπλοκ Συνεχής Αλυσιδωτή 17 καταχωρητές των 8, 16, 32 bits/κανάλι και 1 γενικού ελέγχου 28

29 29

30 30

31 ΡΟΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χρήση κώδικα για την αναγνώριση του αποθηκευτή ΧΡΗΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΣ VME O DMAC δεν πρέπει να μονοπωλεί την αρτηρία VME Ο συνήθης προγραμματισμός δεν επαρκεί Ειδικός προγραμματισμός του DMA0 Εσωτερική δημιουργία αιτήσεων μεταφοράς περιορισμένης ταχύτητας Εναλλακτική χρησιμοποίηση της VME από CPU και DMA0 κάθε 32 κύκλους ρολογιού Ποσοστό χρησιμοποίησης της αρτηρίας 25% 31

32 ΡΟΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Κύρια μνήμη μετωπικού συστήματος Κύρια μνήμη μετωπικού συστήματος ΜΕΤΩΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τοπική μνήμη μονάδας MVME33 ΚΥΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τοπική μνήμη μονάδας MVME33 SCC SCC Σύγχρονη Σειριακή Σύνδεση 32

33 33

34 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ Βασικές ιδιότητες του ηλιακού ραδιοσήματος Άμεση σχέση με 11ετή κύκλο Η ένταση, η διάρκεια και η πιθανότητα εμφάνισης Τυχαίο μη στατικό σήμα Μεγάλα διαστήματα σιωπής Πρώτες προσπάθειες συμπίεσης Ανάλυση Fourier (F. F. T.) Μέθοδοι πρόγνωσης (Prediction) mm YY = aa jj YY mm jj jj=1 Αν YY nn YY nn δδ η YY nn απορρίπτεται σαν πλεονασμός 34

35 35

36 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Καταγραφή δραστηριότητας μιας χρονικής περιόδου Αρκετούς τύπους ραδιοεκπομπών Κρουστικά παράσιτα 1. Εικόνες έντασης μοναδικής μέχρι σήμερα χρονικής και φασματικής ικανότητας 2. Επεξεργασία ψηφιακού σήματος με διαφορικό τρόπο - ευχέρειες ψηφιακής καταγραφής Ανάδειξη λεπτομερειών της δομής για ισχυρά, όσο & ασθενή σήματα Εξαγωγή αξιόπιστων ποσοτικών παραμέτρων: σταθερές χρόνου εκθετικής πτώσης διάρκεια μέσης ισχύος κ.λ.π. Διαχωρισμό μερικά επικαλυπτώμενων φαινομένων Αποκάλυψη αόρατων συνιστωσών της δομής Εξαγωγή αξιόπιστων ποσοτικών παραμέτρων: 3. Επιβεβαίωση της άριστης λειτουργίας του συμπιεστή Απόρριψη περιόδων ηρεμίας Διαχωρισμός κρουστικών παρασίτων από δραστηριότητα 36

37 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - To σύστημα πέτυχε πλήρως τους στόχους του Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές Μοναδικές στο είδος του επιδόσεις - Data acquisition- Συμπίεση πολυκαναλικού σήματος σε πραγματικό χρόνο 1. Ψηφιοποίηση 128 αναλ. καναλιών ταυτόχρονη και κατά τρόπο συνεχή επέκταση στα Ρυθμός στα 100 p.p.s/κανάλι άμεση δυνατότητα στα 300 p.p.s 3. Διόρθωση-αναγωγή σε Tα 4. Συμπίεση όγκου δεδομένων Περιστολή του όγκου τουλάχιστον στο 1/20 του αρχικού Διάσωση όλων των λεπτομερειών Απόρριψη περιόδων ηρεμίας ακόμη και παρουσία παρασίτων 5. Ψηφιακή επεξεργασία 37

38 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (συνέχεια) Η εκτέλεση εργασιών σε R.T. όπως και τα 3. και 4. απελευθερώνει μεγάλο αριθμό ανθρωποωρών Πλήρης αυτοματοποίηση χωρίς παρέμβαση του χρήστη Καταγραφή ραδιοεξάρσεων με τέτοια ακρίβεια έντασης και τέτοια φασματική και χρονική διακριτική ικανότητα που ποτέ στο παρελθόν δεν έχουν επιτευχθεί. 38

39 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (συνέχεια) Τεχνική πλευρά Ανάπτυξη του κατάλληλου λογισμικού υποστήριξης που εξασφαλίζει: Διάλογο μεταξύ μικροεπεξεργαστών Συγχρονισμό στην εκτέλεση των διάφορων εργασιών Σειριακή επικοινωνία μεταξύ υποσ/των σε μεγάλες ταχύτητες (1,5 Mbits/sec) Αποφυγή συγκρούσεων στην διεκδίκηση της αρτηρίας Εκμετάλλευση χρόνου επεξεργαστών α) Τεχνική interrupts αποφυγή polling β) Μεταφορές με DMA γ) σωστή κατανομή εργασιών στις δομικές μονάδες 39

40 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - Η αρθρωτή αρχιτεκτονική δομή εξασφαλίζει την παραπέρα ανάπτυξη του συστήματος 1. Διάταξη εποπτικής παρακολούθησης (monitoring) 2. Διάταξη καταγραφής σε συνεπτυγμένη μορφή (quick look) 3. Προσθήκη νέων δομικών μονάδων VME για ικανοποίηση μελλοντικών απαιτήσεων, π.χ. οπτικών δίσκων 4. Βελτίωση αλγόριθμου συμπίεσης ΣΤΟΧΟΙ: Αναγνώριση μορφής μετάπτωση στον κατάλληλο αλγόριθμο Διδιάστατη συμπίεση στο εσωτερικό των περιόδων δραστηριότητας αλλά και στις διάφορες φασματικές ζώνες 2 η φάση συμπίεσης (π.χ. την νύχτα) - ARTEMIS: πρωτότυπο ισχυρό σύστημα επεξεργασίας και καταγραφής πολυκαναλικού σήματος - Συμμετοχή στα διαστημικά προγράμματα: ULYSSES, WIND, SOHO, CLUSTER, CRAF, ISTP 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Παράλληλη εκτέλεση και Λ.Σ. Προκλήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα:

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: 1 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα 2007 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: Επιλέξτε ένα οποιοδήποτε RTOS μπορείτε να βρείτε (και να προσομειώσετε ή να εκτελέσετε) και να εκτελέσετε σε αυτό μια εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ, ΜΑΪΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA) Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Ο διπλωματούχος Ο.Ε.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Δεδομένων WiMAX

Δίκτυα Δεδομένων WiMAX Μελέτη στα πλαίσια του μαθήματος [Enter Document «Ειδικά θέματα στα Δίκτυα» Title] Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Δίκτυα Δεδομένων WiMAX Δημητρακόπουλος Νικόλαος Παπαδημητρίου Αργύρης [ Ακαδημαϊκό έτος 2005-06]

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) Γενικά Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Οι απολυτήριοι τίτλοι εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό»

ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΤΧΠ Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό» Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς Μάθημα: Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Υπεύθυνος Καθηγητής: Α. Α. Οικονομίδης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών Αρχή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ Προϋπολογισμός: 1.948.020,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MSc

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MSc ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MSc ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783367 2015-05-18

15PROC002783367 2015-05-18 15PROC002783367 2015-05-18 Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο 4 «Προμήθεια εξοπλισμού αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την υλοποίηση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Δημήτριος Τσελές, Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων

Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων 7 Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων Εισαγωγή Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και συλλογής δεδομένων κάθε ορόφου, φιλοξενείται στην σφαίρα τιτανίου στο κέντρο της εξαγωνικής δομής και ποντίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών 1 Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών ιαµορφω-τής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικός Ενισχυτής Η βασική διάταξη ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών περιλαµβάνει: τον οπτικό ποµπό την οπτική ίνα,

Διαβάστε περισσότερα

Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler

Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παπαντωνίου Θεοδώρα (ΑΜ: T-1314) Επιβλέπων: < Δρ.Κόκκινος

Διαβάστε περισσότερα