Ποιότητα μονάδων ομφαλοπλακουντιακού αίματος: Ο ρόλος των μαιευτικών παραμέτρων και των συνθηκών συντήρησης και μεταφοράς τους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ποιότητα μονάδων ομφαλοπλακουντιακού αίματος: Ο ρόλος των μαιευτικών παραμέτρων και των συνθηκών συντήρησης και μεταφοράς τους"

Transcript

1 21(3): , 2009 Κλινική μελέτη Ποιότητα μονάδων ομφαλοπλακουντιακού αίματος: Ο ρόλος των μαιευτικών παραμέτρων και των συνθηκών συντήρησης και μεταφοράς τους Ο. Αναστασίου 1,2 Ε.Τάκη 3 Ο. Χατζόγλου 1 Π. Δεληγιαννίδης 1 Θ. Θεοδωρίδης 2 Ι. Μπόντης 2 1 Τράπεζα κρυοσυντήρησης ομφαλοπλακουντιακού αίματος LIAISON Stem Cell Banking 2 Α Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 3 Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αλληλογραφία: Αναστασίου Όλγα LIAISON Stem Cell Banking Θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων THERMI I 9ο χλμ Θεσ/νικης - Θέρμης, Τηλ.: Φαξ: Κατατέθηκε: 15/6/09 Εγκρίθηκε: 17/8/09 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας: Καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας της μεταμόσχευσης με αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα ομφαλοπλακουντιακού αίματος (ΟΠΑ) αποτελεί η ποιότητα μονάδας ΟΠΑ, και ιδιαίτερα η κυτταρική «δόση» που περιέχει. Στόχος της εργασίας ήταν να αναλυθούν οι μαιευτικοί παράμετροι που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα των δειγμάτων ΟΠΑ καθώς και να προσδιοριστούν οι ευνοϊκότερες συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς των δειγμάτων μέχρι την επεξεργασία τους. Υλικά & Μέθοδοι: Αναλύθηκαν 296 δείγματα ΟΠΑ μετά από έγγραφη συναίνεση των γονέων. Οι παράμετροι που εξετάστηκαν ήταν ο τρόπος τοκετού (φυσιολογικός - ΦΤ ή καισαρική τομή-κτ), οι εβδομάδες κύησης, ο όγκος δείγματος συλλογής, ο αριθμός CD45+ και CD34+ κυττάρων, οι μικροβιακές μολύνσεις. 36 δείγματα συντηρήθηκαν για 24 και 48 ώρες στους 4 o C και 18 o C και αξιολογήθηκε η βιωσιμότητα τους. Αποτελέσματα: Ενώ ο όγκος του αίματος, η συγκέντρωση των CD45+ και CD34+ κυττάρων δε φαίνεται να επηρεάζεται από τη διαδικασία συλλογής (ΦΤ ή ΚΤ), σημαντική συσχέτιση παρουσιάζεται μεταξύ των εβδομάδων κύησης και του βάρους του παιδιού με τη συγκέντρωση του δείγματος σε εμπύρηνα κύτταρα. Αναφορικά με τις συνθήκες και χρόνους συντήρησης των δειγμάτων πριν την επεξεργασία, πτώση της βιωσιμότητας παρατηρείται τόσο στις 24 όσο και στις 48 ώρες με μεγαλύτερη απώλεια όταν αυτά συντηρούνται στους 18 ο C. Συμπεράσματα: Για τη συγκέντρωση μονάδων ΟΠΑ κατάλληλων προς μεταμόσχευση πρέπει να συλλέγονται τουλάχιστον 60ml OΠΑ από νεογνά >36 εβδομάδων και >2300g σωματικού βάρους. Η επεξεργασία των μονάδων πρέπει να πραγματοποιείται κατά τις πρώτες 24 ώρες μετά τον τοκετό. Λέξεις κλειδιά: Βλαστικά κύτταρα, ομφαλοπλακουντιακό αίμα, κυτταρική δόση, κρυοσυντήρηση. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια το ομφαλοπλακουντιακό αίμα (ΟΠΑ) έχει εξελιχθεί σε μια σημαντική πηγή βλαστικών κυττάρων για μεταμόσχευση σε ένα μεγάλο εύρος αιματολογικών ασθενειών αλλά και μη αιματολογικών κακοηθειών και διαταραχών. Ασθένειες, όπως π.χ. η οξεία μυελογενής λευχαιμία (Acute Myeloid Leukemia) (Ooi et al, 2004), μεταβολικές διαταραχές όπως η Νόσος του Krabbe (Escolar et al, 2005) και ανοσοανεπάρκειες όπως το σύνδρομο Wiskott Aldrich (Slatter et al, 2006) έχουν 256

2 Aριθμός CD45+ (x10 8 ) Όγκος δείγματος (ml) Σχήμα 1. Συσχέτιση συγκέντρωσης CD45+ & CD34+ κυττάρων με την εβδομάδα κύησης. Σχήμα 2. Συσχέτιση όγκου ΟΠΑ (ml) και αριθμού CD45+ κυττάρων. θεραπευτεί επιτυχώς με μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Η πρώτη μεταμόσχευση ΟΠΑ ανακοινώθηκε το 1989 σε παιδί με αναιμία Fanconi από τους Gluckman et al, ενώ έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 7000 μεταμοσχεύσεις παγκοσμίως. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του ΟΠΑ σε σχέση με τα μοσχεύματα του μυελού των οστών και του περιφερικού αίματος είναι η γρήγορη και άμεση διαθεσιμότητα του μοσχεύματος (εντός ημερών από τη στιγμή που θα ζητηθεί), η ανώδυνη συλλογή του, η εύκολη μεταφορά του και η μικρή πιθανότητα ιογενούς επιμόλυνσης. Επιπλέον, τα αιμοποιητικά κύτταρα του ΟΠΑ έχουν μεγαλύτερη πολλαπλασιαστική ικανότητα από τα αντίστοιχα του μυελού ενώ παρουσιάζουν και μειωμένη επίπτωση της νόσου μοσχεύματος κατά ξενιστή (Graft versus Host Disease GvHD) που αποτελεί σοβαρή επιπλοκή της μεταμόσχευσης (Davey et al, 2004; Grewal et al, 2003). Τέλος σε αντίθεση με το μυελό των οστών και το περιφερικό αίμα, όπου απαιτείται απόλυτη γενετική ταυτότητα για να μπορέσουν να μεταμοσχευθούν, μεταμοσχεύσεις ΟΠΑ μπορούν να πραγματοποιηθούν και με απλοταυτόσημες μονάδες, κάτι που διευκολύνει την εύρεση συγγενούς ή μη, συμβατού δότη (Veys et al, 2003). Οι περιορισμοί της ευρείας χρήσης του ΟΠΑ οφείλονται στον περιορισμένο αριθμό σε βλαστικά κύτταρα και στη μη διαθεσιμότητα, με την έννοια της επανασυλλογής του μοσχεύματος σε περίπτωση που χρειασθεί κυτταρική θεραπεία μετά τη μεταμόσχευση. Ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει την έκβαση της μεταμόσχευσης ΟΠΑ είναι η ποσότητα/συγκέντρωση κυττάρων που θα χορηγηθεί στον ασθενή. Χαρακτηριστικά, βάσει του ευρωπαϊκού οργανισμού μεταμοσχεύσεων ΟΠΑ EUROCORD πρέπει να χορηγούνται τουλάχιστον >1.5 x 10 7 /kg εμπύρηνα κύτταρα στις περιπτώσεις κακοηθών νοσημάτων και > 3 x 10 7 ανά κιλό ασθενούς στις μη κακοήθεις ασθένειες. Ο σημαντικότερος περιορισμός του ΟΠΑ ως πηγή μοσχευμάτων είναι ο σχετικά περιορισμένος αριθμός εμπύρηνων κυττάρων που περιέχει, με αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός δειγμάτων να μην περιέχουν την ελάχιστη απαιτούμενη δόση κυττάρων σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και να απορρίπτονται. Αν και οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα μιας μονάδας ΟΠΑ είναι πολλαπλοί, σημαντικό ρόλο φαίνεται να έχουν περιγενετικοί και μητρικοί παράγοντες (Jones et al, 2003; Nakagawa et al, 2004) καθώς και εργαστηριακοί, όπως ο χρόνος επεξεργασίας των δειγμάτων (Shlebak et al, 1999). Στόχος της παρούσης μελέτης αποτελεί η ανάλυση των μαιευτικών παραμέτρων που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα των δειγμάτων ΟΠΑ καθώς και να προσδιοριστεί ο ελάχιστος όγκος συλλογής που αναλογεί στην απαιτούμενη αυτή κυτταρική δόση. Παράλληλα αναλύθηκαν οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα των κυττάρων, όπως η θερμοκρασία συντήρησης τους και η χρονική καθυστέρηση μέχρι την επεξεργασία τους, με στόχο τη βελτιστοποίηση των συνθηκών κρυοσυντήρησης τους. ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΙ Συλλογή ΟΠΑ Στη μελέτη συμπεριλήφθησαν 296 δείγματα ομφαλοπλακουντιακού αίματος τα οποία συλλέχθηκαν μετά από έγγραφη συναίνεση των γονέων. Οι συλλογές πραγματοποιήθηκαν μετά από φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τομή πριν την αποκόλληση του πλακούντα (in utero) με χρήση ασκού συλλογής ΟΠΑ (Macopharma) και κατόπιν πλήρους απολύμανσης του ομφαλίου λώρου σύμφωνα με τις τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίες (ΤΔΛ) της τράπεζας. Τα δείγματα ΟΠΑ αξιολογήθηκαν, επεξεργάσθηκαν και κρυοσύντηρηθηκαν το αργότερο 24 ώρες μετά τη συλλογή. Ποιοτική ανάλυση των δειγμάτων ΟΠΑ Όλες οι διαδικασίες ανάλυσης και επεξεργασίας 257

3 Αναστασίου και συν. Ποιότητα μονάδων ομφαλοπλακουντιακού αίματος: Ο ρόλος των μαιευτικών παραμέτρων και των συνθηκών συντήρησης και μεταφοράς τους των δειγμάτων ΟΠΑ διεξάχθηκαν σε απόλυτα καθαρό χώρο (grade C clean room). Η δειγματοληψία από τις μονάδες ΟΠΑ έγινε κάτω από στείρες συνθήκες σε θαλάμους νηματικής ροής (class II laminar flows). Πριν και μετά τη διαδικασία μείωσης όγκου του ΟΠΑ με το αυτοματοποιημένο κλειστό σύστημα SEPAX (Papasavvas et al, 2007) μικροδείγματα αφαιρέθηκαν για μικροβιολογική, αιματολογική και κυτταρομετρική ανάλυση. Η μικροβιολογική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το διαγνωστικό (IVD- In Vitro Diagnostics) σύστημα BAcTAlert (Biomerieux), o πλήρης αιματολογικός έλεγχος με τον αιματολογικό αναλυτή CellTac ενώ η κυτταρομετρική ανάλυση με το όργανο BD FACSCalibur σύμφωνα με το πρωτόκολλο της ISHAGE για την καταμέτρηση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Χρησιμοποιήθηκε το IVD BD Trucount kit με αντισώματα anti CD45+, anti CD34+ & 7ADD για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας. Αξιολόγηση της βιωσιμότητας Για το τμήμα της μελέτης που αφορά την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των κυττάρων σε διαφορετικές χρονικές στιγμές 4, 24 και 48 ώρες μετά τη συλλογή, συμπεριλήφθησαν μόνο τα δείγματα που επεξεργάσθηκαν άμεσα (1-4 ώρες μετά τη συλλογή), (n = 36). Μικροδείγματα ελήφθησαν τα οποία συντηρήθηκαν για 24 ή 48 ώρες στους 4 o C & 18 o C. Στατιστική ανάλυση Οι στατιστικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας το x 2 και unpaired t tests. Στατιστικά σημαντικό θεωρήθηκε το p<0,05. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαιευτικοί - περιγεννητικοί παράγοντες και ποιότητα δείγματος ΟΠΑ 131 δείγματα ΟΠΑ συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια φυσιολογικού τοκετού (ΦΤ) και 165 μετά από καισαρική τομή (ΚΤ). Ο όγκος του αίματος, η ποσότητα και συγκέντρωση των CD45+ και CD34+ κυττάρων δε φαίνεται να επηρεάζεται από τη διαδικασία συλλογής (Πίνακας 1). Το ποσοστό των επιμολύνσεων κατά τη λήψη ήταν 7,8% σε ΦΤ, όμως 4 επιμολυσμένα δείγματα βρέθηκαν και μετά από ΚΤ (4,6%) παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες καισαρικής τομής θεωρούνται στείρες. Μετά από ταυτοποίηση, βρέθηκε ότι τα μικρόβια που εμφανίζονται συχνότερα στα επιμολυσμένα δείγματα είναι τα εξής: Staphylococus epidermis, Bifidobacteium & Bacteroides, αποδεικνύοντας τη μη επαρκή απολύμανση του ομφαλίου λώρου στο σημείο της παρακέντησης. Σε αντίθεση με το είδος τοκετού που δε φαίνεται να επηρεάζει τη διαδικασία συλλογής, σημαντική συσχέτιση παρουσιάζεται μεταξύ των εβδομάδων κύησης και του βάρους του παιδιού με τη συγκέντρωση του δείγματος 258 Πίνακας 1. Σύγκριση συλλογής ΟΠΑ (όγκος και κυτταρική συγκέντρωση) κατά τη διάρκεια Φυσιολογικού τοκετού (ΦΤ) και καισαρικής τομής (ΚΤ). ΦΤ KT (n= 131) (n=165) Όγκος ml 81,24 82,11 CD45+ (x 108) cells 8,6 +/- 4,2 7,9 +/- 3,8 CD34 (x 106)cells 2,6 +/- 2,2 2,4 +/- 2 Ο αριθμός των κυττάρων αναγράφεται με τη μορφή μέσου όρου +/- τυπικής απόκλισης (mean +/- standard deviation) σε εμπύρηνα κύτταρα, με τα δείγματα πρόωρων νεογνών <36 εβδομάδων να παρουσιάζουν σημαντικά ελαττωμένη συγκέντρωση κυττάρων (Σχήμα 1). Ανάλογα είναι και τα αποτελέσματα δειγμάτων νεογνών με σωματικό βάρος <2300g τόσο για τα CD45+ (5,5 vs 8,43 x 10 8 ) όσο και για τα CD34+ (1,1 vs 2,6 x 10 8 ) κύτταρα. Τέλος βρέθηκε θετική συσχέτιση του όγκου ΟΠΑ και του αριθμού CD45+ κυττάρων (r = 0.7) (Σχημα 2), με δείγματα < 60ml να περιέχουν στατιστικά μικρότερο και ανεπαρκή αριθμό κυττάρων (2,75 x 10 8 vs 7,6 x 10 8 CD45+, p < 0,001). Επίπτωση της χρονικής καθυστέρησης επεξεργασίας & των συνθηκών διατήρησης των δειγμάτων ΟΠΑ στην ποιό τητα τους Οι καταλληλότερες συνθήκες θερμοκρασίας για τη συντήρηση του δείγματος μέχρι την επεξεργασία του δεν έχουν οριστεί από τις διεθνείς προδιαγραφές και η πλειονότητα των τραπεζών, σύμφωνα με τις ΤΔΛ τους, διατηρούν τα δείγματα έως 48 ώρες μετά τη συλλογή σε θερμοκρασία δωματίου. Με σκοπό να διερευνηθούν οι βέλτιστες συνθήκης που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα κυττάρων, μικροδείγματα συντηρήθηκαν στους 18 και 4 ο C για 24 και 48 ώρες. Για τα δείγματα που συντηρήθηκαν στους 4 ο C, η απώλεια βιώσιμων CD45+ κυττάρων ήταν 13,6% και 29,5% στις 24 κι 48 ώρες αντίστοιχα, ενώ σε θερμοκρασία δωματίου σημαντικά υψηλότερη: 20,2% και 29,6%. Ανάλογα αποτελέσματα σημειώθηκαν και με τα CD34+ κύτταρα, τα οποία εμφανίζονται και πιο ευαίσθητα, καθώς μετά από 48ώρες συντήρησης σε θερμοκρασία δωματίου, μόλις το 58,7% των κυττάρων επιβιώνουν (Σχήματα 3, 4). Οι διαφορές αυτές στη βιωσιμότητα μεταξύ 4 ο C και 18 ο C είναι στατιστικά σημαντικές (p<0,05) και για τους 2 τύπους κυττάρων (CD45+, CD34+). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Τα βλαστικά κύτταρα του ομφαλοπλακουντιακού

4 Σχήμα 3. Απώλεια βιώσιμων CD45+ κυττάρων μετά από 24 και 48 ώρες συντήρησης σε θερμοκρασίες 4 ο C & 18 ο C. Σχήμα 4. Απώλεια βιώσιμων CD34+ κυττάρων μετά από 24 και 48 ώρες συντήρησης σε θερμοκρασίες 4 ο C & 18 ο C. αίματος αποκτούν όλο και μεγαλύτερη εφαρμογή τόσο στην κλινική πράξη όσο και στην έρευνα. Στις μεταμοσχεύσεις, το ΟΠΑ αποτελεί πλέον μια έγκυρη εναλλακτική πηγή βλαστικών κυττάρων, αντί του μυελού των οστών ή του περιφερικού αίματος και παρουσιάζει, όπως είδαμε, πολλά πλεονεκτήματα. Σήμερα, η συνιστώμενη δόση εμπύρηνων κυττάρων για μεταμοσχεύσεις ΟΠΑ είναι τουλάχιστον 1.5x10 7 /kg για ενήλικες και 3x10 7 /kg για τα παιδιά (Mancinelli et al, 2006). Έτσι, καθίσταται όλο και πιο σημαντικό να καθοριστούν οι καλύτερες διαδικασίες επιλογής δοτών και επεξεργασίας των μονάδων, για τη βελτίωση της ποιότητας τους και την αποφυγή κρυοσυντήρησης ανεπαρκών σε κύτταρα δειγμάτων ΟΠΑ. Έχει διαπιστωθεί ότι διάφοροι μαιευτικοί παράγοντες συσχετίζονται με τη συγκέντρωση τόσο εμπύρηνων όσο και CD34+ κυττάρων στο ΟΠΑ. Στο τμήμα αυτό της παρούσης εργασίας αποδείχθηκε ότι το βάρος του νεογέννητου και το στάδιο κύησης έχουν μια θετική συσχέτιση με την αύξηση στη συγκέντρωση κυττάρων, υποστηρίζοντας δεδομένα που βρέθηκαν και σε προηγούμενες μελέτες (Chivu et al, 2007; Mohyeddin et al, 2004). Οι παράμετροι που διερευνήθηκαν και δε βρέθηκαν να έχουν κάποια συσχέτιση με την κυτταρική συγκέντρωση ΟΠΑ ήταν ο τύπος τοκετού (φυσιολογικός τοκετός ή καισαρική τομή) και το φύλο του νεογνού, αν και μερικές εργασίες δείχνουν αυξημένη συγκέντρωση στα θήλεα απ ό,τι στους άρρενες (Nakagawa et al, 2004). Αυτά τα αποτελέσματα, τόσο για τις συγκεντρώσεις εμπύρηνων όσο και προγονικών CD34+ κυττάρων υποδηλώνουν ότι οι πιο «πολύτιμες» μονάδες ΟΠΑ για κρυοσυντήρηση και κατ επέκταση για μεταμόσχευση προέρχονται από μεγαλύτερα σε βάρος νεογνά, που γεννιούνται με φυσιολογική διάρκεια κυοφορίας. Αυτό θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει και το ανοσοποιητικό σύστημα των νεογνών αφού ο χαμηλός αριθμός των εμπύρηνων κυττάρων είναι συνυφασμένος με χαμηλό αριθμό λεμφοκυττάρων (McGuckin et al, 2007). Παράλληλα με τους περιγεννητικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των δειγμάτων ΟΠΑ σημαντικό ρόλο παίζουν και παράγοντες επεξεργασίας, όπως η θερμοκρασία και ο χρόνος συντήρησης τους πριν την επεξεργασία και κατάψυξη τους. Τα δημοσιευμένα αποτελέσματα για τα αποδεκτά χρονικά περιθώρια και θερμοκρασίες συντήρησης των δειγμάτων ΟΠΑ παρουσιάζουν αντιφατικά αποτελέσματα: Ο Antonenas et al (2006) αναφέρει ότι η βέλτιστη θερμοκρασία για τη διατήρηση της βιωσιμότητας των αιματοποιητικών βλαστικών κυττάρων (Hematopoietic Stem Cells HSCs) είναι 2 έως 8 o C, αναφέροντας απώλειες των CD34 + κυττάρων 9,4 % και 28 % σε 24 και 72 ώρες αντίστοιχα σε θερμοκρασία 2 έως 8 o C. Όταν τα δείγματα διατηρήθηκαν σε συνθήκες θερμοκρασίας δωματίου οι απώλειες έφτασαν το 21,9 % και 43,3 % στις 24 και 72 ώρες. Ο Hubel et al (2003) για τα ίδια χρονικά διαστήματα βρίσκει ανάλογες ανακτήσεις HSCs: 95% και 81% στους 4 o C και 88% και 56% μετά την αποθήκευση σε θερμοκρασία δωματίου. Εν αντιθέσει, κατά τη μελέτη του Isoyama (1996) τα εμπύρηνα κύτταρα μπορούν να συντηρηθούν χωρίς πρόβλημα σε θερμοκρασία δωματίου για 24 ώρες ή και περισσότερο. Για άλλους η συντήρηση σε θερμοκρασία δωματίου είναι επίσης ευνοϊκότερη αφού αναφέρουν ανάκτηση εμπύρηνων κυττάρων της τάξης του 95% μετά από 48 ώρες (Campos et al, 1995)! Σε μια προσπάθεια επίλυσης των παραπάνω αντιφατικών δεδομένων, στα πλαίσια της παρούσης μελέτης, δείγματα συντηρήθηκαν για διαφορετικά χρονικά διαστήματα (το μέγιστο 72 ώρες) τόσο σε συνθήκες ψύξης (4 o C) όσο δωματίου (20 o C) και αξιολογήθηκε η βιωσιμότητα των εμπύρηνων και αρχέγονων αιμοποιητικών CD34+ κυττάρων. Βρέθηκε ότι η εκτεταμένη διατήρηση των δειγμάτων στην «υγρή» τους φάση πριν την κατάψυξη αποφέρει σημαντικές απώλειες στη βιωσιμότητα των διάφορων 259

5 Αναστασίου και συν. Ποιότητα μονάδων ομφαλοπλακουντιακού αίματος: Ο ρόλος των μαιευτικών παραμέτρων και των συνθηκών συντήρησης και μεταφοράς τους κυτταρικών πληθυσμών και ιδιαίτερα των αρχέγονων CD34+ κυττάρων. Τα αποτελέσματά μας είναι σε συμφωνία με αυτούς που υποστηρίζουν την άποψη ότι πρέπει η επεξεργασία και κρυοσυντήρηση των μονάδων ΟΠΑ να πραγματοποιείται, το συντομότερο δυνατό μετά τη συλλογή. Αν η άμεση επεξεργασία τους δεν είναι δυνατή, τα δείγματα πρέπει να αποθηκεύονται στους 4 o C. Summary Anastsiou O, Taki E, Xatzoglou O, Deligiannidis P, Theodoridis T, Mpontis J. Quality of cord blood units: The possible roles of obstetric factors and of the storage/transport conditions Helen Obstet Gynecol 21(3): , 2009 Introduction: A key factor for a successful transplantation with cord blood haemopoietic stem cells is the quality of the cord blood unit (CBU) and specifically its cellular dose content. The aim of this study was to analyze the obstetric factors that may influence the quality of CBU samples and to determine the optimal conditions for storing and transport of CBU units prior to processing & cryopreservation. Materials & Methods: 296 CBUs have been analysed after written consent of the parents. The parameters studied were the following: type of delivery (vaginal or caesarean section), gestational weeks, volume collection, CD45+ and CD34 + cell concentration, microbial contamination. 36 samples were stored for 24 and 48 hours at 18 o C and 4 o C and their viability was assessed. Results: While the delivery type does not seem to influence the collected blood volume or the CD45 + and CD34 + concentration, a significant correlation was observed between the above parameters and the gestational age and newborn s weight. Regarding the temperature and storage delays of the units before processing, a drop of cell viability is observed in both 24 and 48 hours with the highest cell loss to be observed when CBUs are maintained at 18 o C. Conclusions: So as to obtain CBUs suitable for transplantation, at least 60 ml of cord blood should be collected preferably from neonates > 36 weeks and > 2300g weight. The processing of the units should take place during the first 24 hours after collection. Key words: Stem cells, cord blood, cell dose, cryopreservation. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Campos L, Roubi N, Guyotat D. Definition of optimal conditions for the collection and cryopreservation of umbilical cord hematopoietic cells. Cryobiology 1995; 32: Chivu SN, Sultana C, Bleotu C, Alexiu I, Hudita D. Optimizing donor selection in order to establish a cord blood banking facility: maternal and obstetric factors impact. Cent Eur J Med 2007; 2: Davey S, Armitage S, Rocha V, Garnier F, Brown J, Brown CJ et al. The London Cord Blood Bank: analysis of banking and transplantation outcome. Br J Haematol 2004; 125: Escolar ML, Poe MD, Provenzale JM, Richards KC, Allison J, Wood S, et al. Transplantation of umbilical-cord blood in babies with infantile Krabbe s disease. N Engl J Med 2005; 352: Gluckman E, Broxmeyer HA, Auerbach AD, Friedman HS, Douglas GW, Devergie A, Esperou H, Thierry D, Socie G, Lehn P, et al. Hematopoietic reconstitution in a patient with Fanconi s anemia by means of umbilical-cord blood from an HLA-identical sibling. N Engl J Med. 1989; 321(17): Grewal SS, Barker JN, Davies SM, Wagner JE. Unrelated donor hematopoietic cell transplantation: marrow or umbilical cord blood? Blood 2003; 101: Hubel A, Carlquist D, Clay M, McCullough J. Short term liquid storage of umbilical cord blood. Transfusion 2003; 43: Isoyama K, Yamada K, Hirota Y, Ishikawa K, Imai M, Notake Y. Study of the collection and separation of umbilical cord blood for use in hematopoietic progenitor cell transplantation. Int J Hematol 1996; 63: Jones J, Stevens CE, Rubinstein P, Robertazzi RR, Kerr A, Cabbad MF. Obstetric predictors of placental/umbilical cord blood volume for transplantation. Am J Obstet Gynecol 2003; 188: Mancinelli F, Tamburini A, Spagnoli A, Malerba C, Suppo G, Lasorella R et al. Optimizing umbilical cord blood collection: Impact of obstetric factors versus quality of cord blood units.transplant Proc 2006; 38: McGuckin CP, Basford C, Hanger K, Habibollah S, Forraz N. Cord blood revelations: the importance of being a first born girl, big, on time and to a young mother! Early Hum Dev. 2007; 83(12): Mohyeddin Bonab MA, Alimoghaddam KA, Goliaei ZA, Ghavamzadeh AR. Which factors can affect cord blood variables? Transfusion 2004; 44: Nakagawa R, Watanabe T, Kawano Y, Kanai S, Suzuya H, Kaneko M, et al. Analysis of maternal and neonatal factors that influence the nucleated and CD34+ cell yield for cord blood banking. Transfusion 2004; 44: Ooi J, IsekiT, Takahashi S, Tomonari A, Takasugi

6 K, ShimohakamadaY et al. Unrelated cord blood transplantation for adult patients with de novo acute myeloid leukemia. Blood 2004; 103: Papassavas AC, Gioka V, Chatzistamatiou T et al. A strategy of splitting individual high volume cord blood units into two half subunits prior to processing increases the recovery of cells and facilitates ex vivo expansion of the infused haematopoietic progenitor cells in adults. Int J LabHematology. January Shlebak AA, Marley SB, Roberts IA, Davidson RJ, Goldman JM, Gordon MY. Optimal timing for processing and cryopreservation of umbilical cord haematopoietic stem cells for clinical transplantation. Bone Marrow Transplant Jan;23(2): Slatter MA, Gennery AR. Umbilical cord stemcell transplantation for primary immunodeficiencies. Expert Opin Biol Ther 2006; 6: Veys P, Amrolia P, Rao K. The role of haploidentical stem cell transplantation in the management of children with haematological disorders. Br J Haematol. 2003;123(2):

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΑΡΧΕΓΟΝΑ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΛΕΥΧΑΙΜΙΩΝ; Δημητρίου Έλενα Λεμεσός 2011 ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΜΦΑΛΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΜΦΑΛΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργαστήριο Στατιστικής και Μεθόδων Ποσοτικής Ανάλυσης Διευθυντής: Καθ. Ελευθέριος Ιακώβου Laboratory of Advanced Supply

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία 10 χρόνια έχει αναπτυχθεί στις Η.Π.Α., αλλά και την Ευρώπη, η συλλογή αίματος από τον ομφάλιο λώρο τη στιγμή του τοκετού.

Τα τελευταία 10 χρόνια έχει αναπτυχθεί στις Η.Π.Α., αλλά και την Ευρώπη, η συλλογή αίματος από τον ομφάλιο λώρο τη στιγμή του τοκετού. Συλλογή βλαστιικών κυττάρων από αίίμα ομφάλιιου λώρου ΜΙΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΑΝΑΤΕΛΛΕΙΙ Τα τελευταία 10 χρόνια έχει αναπτυχθεί στις Η.Π.Α., αλλά και την Ευρώπη, η συλλογή αίματος από τον ομφάλιο λώρο τη στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Νεαρά βλαστικά κύτταρα για παθολογικά αγγεία μια νέα προοπτική που βασίζεται στα αποτελέσματα των πειραμάτων σε ζώα

Νεαρά βλαστικά κύτταρα για παθολογικά αγγεία μια νέα προοπτική που βασίζεται στα αποτελέσματα των πειραμάτων σε ζώα Νεαρά βλαστικά κύτταρα κατά της αθηροσκλήρωσης Καθ. Παν. Δρ. Karl-Heinz Preisegger στις 23.12.03 Τα αγγεία νεαρών ατόμων είναι σαφώς πιο ανθεκτικά απέναντι στην αθηροσκλήρωση από ότι είναι τα αγγεία των

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση H παρουσία των εμβρυϊκών κυττάρων στο αίμα της εγκύου. Τι γνωρίζουμε σήμερα;

Ανασκόπηση H παρουσία των εμβρυϊκών κυττάρων στο αίμα της εγκύου. Τι γνωρίζουμε σήμερα; 19(4):353-365, 2007 Ανασκόπηση H παρουσία των εμβρυϊκών κυττάρων στο αίμα της εγκύου. Τι γνωρίζουμε σήμερα; Α. Δανιηλίδης 1 Κ. Κουζή-Κολιάκου 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρουσία των εμβρυϊκών κυττάρων στο αίμα εγκύων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Aπαντήσεις

Ερωτήσεις & Aπαντήσεις Ερωτήσεις & Aπαντήσεις Τι είναι τα βλαστικά κύτταρα; Ομφαλοπλακουντιακά βλαστικά κύτταρα Τι είναι το ομφαλοπλακουντιακό αίμα; Τι είναι τα βλαστικά κύτταρα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος; Το ομφαλοπλακουντιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη βάσης δεδομένων αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και στατιστική ανάλυση βασικών παραμέτρων

Ανάπτυξη βάσης δεδομένων αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και στατιστική ανάλυση βασικών παραμέτρων Πανεπιστήμιο Πατρών Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πληροφορική Επιστημών Ζωής Ανάπτυξη βάσης δεδομένων αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και στατιστική ανάλυση βασικών παραμέτρων Σπύρος Ματσάγγος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Some decisions. can last a. lifetime 250,000

Some decisions. can last a. lifetime 250,000 Some decisions can last a lifetime 250,000 Η γέννηση ενός μωρού είναι η πιο συγκινητική και γοητευτική στιγμή στη ζωή μας. Πολλές ερωτήσεις θα γυροφέρνουν στο μυαλό σας σχετικά με την μετέπειτα ζωή του.

Διαβάστε περισσότερα

NEWS 05. Αυτόλογη χορήγηση βλαστοκυττάρων που φυλάσσονταν στη Biohellenika από την αιματολογική κλινική του πανεπιστημίου Duke των ΗΠΑ

NEWS 05. Αυτόλογη χορήγηση βλαστοκυττάρων που φυλάσσονταν στη Biohellenika από την αιματολογική κλινική του πανεπιστημίου Duke των ΗΠΑ NEWS 05 ÓåðôÝìâñéïò 2009 www.biohellenika.gr Αυτόλογη χορήγηση βλαστοκυττάρων που φυλάσσονταν στη Biohellenika από την αιματολογική κλινική του πανεπιστημίου Duke των ΗΠΑ Αυτόλογη μεταμόσχευση Η Βiohellenika

Διαβάστε περισσότερα

Η υπογραφή αυτής της συµφωνίας για τη διασφάλιση. Λειτουργία βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας και της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις τράπεζες κρυοσυντήρησης

Η υπογραφή αυτής της συµφωνίας για τη διασφάλιση. Λειτουργία βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας και της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις τράπεζες κρυοσυντήρησης H Omnigen είναι µια από τις πιο σύγχρονες εταιρίες βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα. ραστηριοποιείται στο χώρο της φύλαξης βλαστοκυττάρων και των κυτταρικών θεραπειών µε τη χρήση πρωτοποριακών µεθόδων, µε τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Restoration of ovarian activity and pregnancy after transplantation of cryopreserved ovarian tissue: a review of 60 cases of reimplantation

Restoration of ovarian activity and pregnancy after transplantation of cryopreserved ovarian tissue: a review of 60 cases of reimplantation Αποκατάσταση της δραστηριότητας των ωοθηκών και εγκυμοσύνη μετά από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού: μια ανασκόπηση 60 περιπτώσεων επανεμφύτευσης ωοθηκικού ιστού Restoration of ovarian activity and pregnancy

Διαβάστε περισσότερα

Κρυοσυντήρηση σπέρµατος και ορχικού ιστού

Κρυοσυντήρηση σπέρµατος και ορχικού ιστού 1 ANΗΡ 2013 Τεύχος προσκεκληµένων εκδοτών Κρυοσυντήρηση σπέρµατος και ορχικού ιστού Θ. Ζεγκινιάδου, Δ.Γ. Γουλής Ανήρ 13:1, 2013 2 Κρυοσυντήρηση σπέρµατος και ορχικού ιστού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος των εκδοτών

Διαβάστε περισσότερα

Βλαστοκύτταρα κλειδί στη θεραπεία ασθενειών.

Βλαστοκύτταρα κλειδί στη θεραπεία ασθενειών. Βλαστοκύτταρα κλειδί στη θεραπεία ασθενειών. Η πρώτη και ασφαλής πηγή λήψης βλαστοκυττάρων στη ζωή του ανθρώπου είναι το ομφαλοπλακουντιακό αίμα το οποίο παραμένει στον πλακούντα μετά τη γέννηση. Το υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

θέματα ΤΕΥΧΟΣ 47 ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007

θέματα ΤΕΥΧΟΣ 47 ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Ι θέματα ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 47 ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΚΩΔΙΚΟΣ: 4108 ΤΙΜΗ: 1 ΛΕΠΤΟ Πολιτικές δημοσκοπήσεις και φαρμακευτικές μελέτες Η ιδρυματική περίθαλψη

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός CD34 + αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων

Προσδιορισµός CD34 + αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων Προσδιορισµός CD34 + αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων Ελληνική Εταιρεία Κυτταροµετρίας Βασιλική Ε. Καλοδήµου (PhD PhD) Μοριακή Γενετίστρια Υπ. Τµήµατος Κυτταροµετρίας Ροής- Έρευνας & Αναγεννητικής Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ;

ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ; NEWS 07 Éïýëéïò 2011 www.biohellenika.gr ΘΑ ΧΑΡΙΖΑΤΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ; ΝΑΙ ΟΧΙ Οικογενειακή ή δημόσια φύλαξη βλαστοκυττάρων; Πως εξασφαλίζω το παιδί μου; Στις περισσότερες χώρες του κόσμου οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 12, Τεύχος 3 (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2013) _ΕΡΕΥΝΑ_ Το δικαίωμα ενημέρωσης ασθενών με μεσογειακή αναιμία στη θεραπεία και την έρευνα Ροδίτου Κ. Μαρία 1, Μπαρμπούνη Κ. Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 77, ΑΘΗΝΑ 11521 ÌéêñïâéïëïãéêÞò

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 77, ΑΘΗΝΑ 11521 ÌéêñïâéïëïãéêÞò äåëôßïí åëëçíéêþò åôáéñåßáò ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο Κ.Δ. Αθηνών Αριθμός Άδειας 217/1988 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 77, ΑΘΗΝΑ 11521 ÌéêñïâéïëïãéêÞò ACTA MICROBIOLOGICA HELLENICA

Διαβάστε περισσότερα

Είναι δυνατή η επιστημονική και ηθική νομιμοποίηση της ιδιωτικής αποθήκευσης ομφαλοπλακουντιακού αίματος;

Είναι δυνατή η επιστημονική και ηθική νομιμοποίηση της ιδιωτικής αποθήκευσης ομφαλοπλακουντιακού αίματος; Είναι δυνατή η επιστημονική και ηθική νομιμοποίηση της ιδιωτικής αποθήκευσης ομφαλοπλακουντιακού αίματος; Nicholas M. Fisk, Irene A. G. Roberts, Roger Markwald, Vladimir Mironov Πρωτότυπο άρθρο: Can routine

Διαβάστε περισσότερα

NEWS 06. H Biohellenika υποστηρίζει αυτόλογες κυτταρικές θεραπείες ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. Éïýëéïò 2010. www.biohellenika.gr

NEWS 06. H Biohellenika υποστηρίζει αυτόλογες κυτταρικές θεραπείες ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. Éïýëéïò 2010. www.biohellenika.gr NEWS 06 Éïýëéïò 2010 www.biohellenika.gr H Biohellenika υποστηρίζει αυτόλογες κυτταρικές θεραπείες ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ παράλυση και τον αυτισμό αποτε- Με τη συνεργασία της Biohellenika και ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Ονοματεπώνυμο: Βενιζέλου Σωκράτης Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Mήνυµα Προέδρου...2. Οµιλητές - Συντονιστές...3-4. Συνοπτικό Επιστηµονικό Πρόγραµµα...5. Επιστηµονικό Πρόγραµµα...9-12. Περιλήψεις Εισηγήσεων...

Mήνυµα Προέδρου...2. Οµιλητές - Συντονιστές...3-4. Συνοπτικό Επιστηµονικό Πρόγραµµα...5. Επιστηµονικό Πρόγραµµα...9-12. Περιλήψεις Εισηγήσεων... CMYK Περιεχόµενα Σελίδα Mήνυµα Προέδρου...2 Οµιλητές - Συντονιστές...3-4 Συνοπτικό Επιστηµονικό Πρόγραµµα...5 Επιστηµονικό Πρόγραµµα...9-12 Περιλήψεις Εισηγήσεων...15-40 Γενικές Πληροφορίες...41-42 Ευχαριστίες...43

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυμοσύνη μετά τα 40. Είναι κύηση υψηλού κινδύνου;

Εγκυμοσύνη μετά τα 40. Είναι κύηση υψηλού κινδύνου; EΛΛHNIKO ΠEPIOΔIKO ΓYNAIKOΛOΓIAΣ & MAIEYTIKHΣ TΟΜ. 3, TΕΥΧ. 3, ΣΕΛ. 239-244, 2004 ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εγκυμοσύνη μετά τα 40. Είναι κύηση υψηλού κινδύνου; Ευάγγελος Δρίζης, Νικόλαος Πράπας, Αλέξιος Παπανικολάου,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης

Κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης Παράγωγα Αίματος Κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης Μέρος 2 ο Κ. Φουντούλη Συντονίστρια Διευθύντρια Αιμοδοσίας Χορήγηση αιμοπεταλίων με κριτήρια Κατευθυντήριες οδηγίες μετάγγισης ΑΜΠ το μεγαλύτερο όφελος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Zarzio 30 MU/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση σε προγεμισμένη σύριγγα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Ημερίδα Αναπαραγωγής. Τι θα δούμε στο μέλλον;»

Επιστημονική Ημερίδα Αναπαραγωγής. Τι θα δούμε στο μέλλον;» ΗΜΕΡΙΔΑ Επιστημονική Ημερίδα Αναπαραγωγής «30 χρόνια εξωσωματική γονιμοποίηση (ΙVF) - Τι θα δούμε στο μέλλον;» Η Ένωση Μαιευτήρων-Γυναι κολόγων Ελλάδος πραγματοποίησε, το Σάββατο, 24 Μαΐου 2008, στο ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

V Chalkiadakis A Vassiliou A Dimitriou P Maragoudakis N Papadimitriou A Komis D Kandiloros T Nikolopoulos

V Chalkiadakis A Vassiliou A Dimitriou P Maragoudakis N Papadimitriou A Komis D Kandiloros T Nikolopoulos Β Χαλκιαδάκης Α Βασιλείου Α Δημητρίου Π Μαραγκουδάκης Ν Παπαδημητρίου A Κόμις Δ Κανδηλώρος Θ Νικολόπουλος Β Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθήνας, Αττικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Tράπεζα Αίματος Ομφάλιου Λώρου Umbilical Cord Blood Bank

Tράπεζα Αίματος Ομφάλιου Λώρου Umbilical Cord Blood Bank Tράπεζα Αίματος Ομφάλιου Λώρου Umbilical Cord Blood Bank Ιδρύθηκε Πρώτη στην Ευρώπη για Φύλαξη Βλαστικών Κυττάρων. Η Lifeline ιδρύθηκε στη Βρετανία το 1994 και δραστηριοποιήθηκε ως περιφερειακή τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Αικατερίνη Λαμπρινού Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ Λεάνδρου Τάσος 2007316512 Πτυχιακή Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιγεννητική ασφυξία και νοσηλευτική φροντίδα

ΘΕΜΑ: Περιγεννητική ασφυξία και νοσηλευτική φροντίδα ΣΧΟΛΗ:Σ.Ε.Υ.Π ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ:ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΡΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ Α.Μ. :350 ΘΕΜΑ: Περιγεννητική ασφυξία και

Διαβάστε περισσότερα