Οι µικροοργανισµοί της φύσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι µικροοργανισµοί της φύσης"

Transcript

1 Οι µικροοργανισµοί της φύσης στην υπηρεσία του ανθρώπου

2 Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Τα προβλήµατα στα οποία δίνει αξιόπιστη λύση η Agrologistics είναι: υσοσµία: 1. από κάδους απορριµµάτων 2. από δηµόσια αποχωρητήρια 3. από προκυµαίες 4. από κεντρικές αγορές τροφίµων 5. από βιολογικούς καθαρισµούς 6. από φρεάτια βοθρολυµάτων 7. από σηµεία ανεξέλεγκτης ρίψης απορριµµάτων 8. σε χώρους εκδηλώσεων, εστίασης, κουζινών

3 Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Μεγάλη συγκέντρωση λίπους σε σωληνώσεις, αγωγούς και φρεάτια: 1. σε σωληνώσεις οικιών 2. σε κεντρικούς αγωγούς αποχέτευσης 3. σε λιποσυλλέκτες λιποπαγίδες Μη αποτελεσµατική λειτουργία µονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων: 1. σε βιολογικούς καθαρισµούς εργοστασίων 2. σε βιολογικούς καθαρισµούς οικιών 3. σε σηπτικούς βόθρους οικιών 4. σε βιολογικούς καθαρισµούς δήµων Βιοαποκατάσταση εδάφους και νερών από τοξικά απόβλητα

4 Οι µικροοργανισµοί της φύσης στην υπηρεσία του ανθρώπου Στην φύση υπάρχουν µικροοργανισµοί (βακτήρια) µε την ικανότητα να αποδοµούν σύνθετες οργανικές ενώσεις, συµβάλλοντας µε αυτό τον τρόπο στην διατήρηση της ισορροπίας στο περιβάλλον. Οι µικροοργανισµοί αυτοί έχουν την δυνατότητα να «επεξεργάζονται» λιπαρές ουσίες, οικιακά και βιοµηχανικά υγρά απόβλητα κα. Η Agrologistics στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της στην διάδοση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών περιβάλλοντος έχει αναπτύξει σηµαντική τεχνογνωσία, η οποία χρησιµοποιεί τους φυσικούς µικροοργανισµούς και δίνει αποτελεσµατικές λύσεις σε µεγάλο αριθµό προβληµάτων δηµοσίων φορέων, επιχειρήσεων ή ιδιωτών. Η Agrologistics χρησιµοποιώντας την µεγάλη εµπειρία της σε διάδοση καινοτοµιών και µετά από διαρκή έρευνα και µελέτη αντίστοιχων προβληµάτων και λύσεων στο εξωτερικό είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις σε προβλήµατα όπως δυσοσµίας, µη ολοκληρωµένης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (οικιακών και βιοµηχανικών), βιοαποκατάσταση µολυσµένων εδαφών και νερών και διαχείρισης προβληµάτων από την µεγάλη συγκέντρωση λιπαρών ουσιών στο δίκτυο της αποχέτευσης.

5 Η φιλοσοφία της λύσης εκ µέρους της Agrologistics Η εφαρµογή νέων λύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος που προσφέρει η Agrologistics βασίζεται σε τεχνογνωσία αιχµής και σε συγκεκριµένες βασικές αρχές, όπως: Οι λύσεις να µην έρχονται σε σύγκρουση µε το φυσικό περιβάλλον αλλά να απορρέουν από αυτό. Στην ουσία οι µηχανισµοί της φύσης να αξιοποιούνται στην υπηρεσία του ανθρώπου Να έχουν εφαρµογή τόσο σε µεγάλη (πχ σε βιολογικού καθαρισµούς δήµων και εργοστασίων) όσο και σε µικρή κλίµακα (πχ συντήρηση αποχετευτικού δικτύου οικιών) Να παρέχουν ασφάλεια κατά την εφαρµογή τους από τους χρήστες Να διακρίνονται για την ευκολία στην εφαρµογή και Να διακρίνονται από την αξιοπιστία και την αποτελεσµατικότητά τους Στο επίπεδο αυτό η Agrologistics συνεργάζεται µε την Millennium Steel ΕΠΕ, αντιπρόσωπο της CustomBio Inc, στην Ελλάδα.

6 υσοσµία υσάρεστες οσµές από κάποια εστία εκλύονται όταν ισχύει µία ή περισσότερες από τις παρακάτω παραµέτρους: Εκλύεται κάποια οργανική ουσία κατά την αποδόµηση πολύπλοκων οργανικών µορίων από γηγενής µικροοργανισµούς Εκλύονται ενώσεις του θείου που υπάρχουν ως συστατικό θειικών αµινοξέων Υπάρχει ατελής αερισµός του χώρου όπου συγκεντρώνεται οργανικό φορτίο, γεγονός που εξουδετερώνει τους µικροοργανισµούς που το αποδοµούν Σε κάθε περίπτωση, το πρόβληµα εστιάζεται στην µη ολοκληρωµένη και πλήρη αποδόµηση των οργανικών ενώσεων από τα γηγενή βακτήρια.

7 υσοσµία Οι λύσεις έως σήµερα: Οι λύσεις που εφαρµόζονται σήµερα στοχεύουν κυρίως στην κάλυψη ή στον εγκλωβισµό των δυσάρεστων οσµών και όχι στην αντιµετώπιση της πηγής της δυσοσµίας, όπως θα έπρεπε κανονικά να γίνεται. Η λύση της Agrologistics: Η λύση της Agrologistics εστιάζεται στην αντιµετώπιση της πηγής της δυσοσµίας µετά από µελέτη του προβλήµατος και την χρήση µικροοργανισµών που προέρχονται από την φύση. Η προσθήκη νέων, ανθεκτικότερων και πιο αποδοτικών µικροοργανισµών παρέχει λύση στο πρόβληµα ποικιλοτρόπως: Οι νέοι µικροοργανισµοί λειτουργούν ανταγωνιστικά µε τους γηγενής και λόγω του µεγάλου ρυθµού αύξησης του πληθυσµού τους «καταναλώνουν» όλη την «τροφή», µε αποτέλεσµα οι γηγενής να «λιµοκτονούν» και να εξαφανίζονται Με κατάλληλη επιλογή µικροοργανισµών που αποδοµούν συγκεκριµένες οργανικές ενώσεις, που δεν µπορούν οι φυσικά αναπτυσσόµενοι µικροοργανισµοί Οι νέοι µικροοργανισµοί λειτουργούν συνεργατικά µε τους γηγενής, επιτυγχάνοντας πλήρη αποδόµηση του οργανικού φορτίου

8 Μεγάλη συγκέντρωση λίπους σε σωληνώσεις, αγωγούς και φρεάτια Τα βασικά χαρακτηριστικά των λιπαρών ουσιών είναι: Αποτελούνται από πολύπλοκα οργανικά µόρια Είναι µη υδατοδιαλυτές Είναι στερεές ουσίες που υγροποιούνται σε υψηλή σχετικά θερµοκρασία Κατά την είσοδο στο αποχετευτικό δίκτυο λιπαρών ουσιών, λαµβάνει χώρα η ακόλουθη διαδικασία: Γρήγορη ψύξη και στερεοποίηση των λιπαρών ουσιών Συγκέντρωσή τους στα τοιχώµατα σωληνώσεων, αγωγών και φρεατίων Προσθετική εναπόθεση λιπαρών ουσιών στα σηµεία που έχουν ήδη αποτεθεί άλλες προηγουµένως Έτσι µε την πάροδο του χρόνου το δίκτυο αποχέτευσης οδηγείται σταδιακά σε δυσλειτουργικές καταστάσεις όπου εµφανίζονται: Φράξιµο των σωλήνων, των αγωγών και των φρεατίων, καθιστώντας αδύνατη την διέλευση των αποβλήτων Έντονη δυσοσµία από σωληνώσεις αποχέτευσης οικιών, κεντρικών φρεατίων δικτύου αποχέτευσης, λιποπαγίδες ή λιποσυλλέκτες.

9 Μεγάλη συγκέντρωση λίπους σε σωληνώσεις, αγωγούς και φρεάτια Οι λύσεις έως σήµερα: Χρήση ισχυρών χηµικών ουσιών, καταστρέφοντας τους αγωγούς εσωτερικά, µεταφέροντας τις λιπαρές ουσίες σε ένα επόµενο σηµείο του δικτύου όπου επαναστερεοποιούνται και µε σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων που τα χρησιµοποιούν. Η χρήση των χηµικών δεν δίνει λύση στο πρόβληµα και έχει σηµαντικά µεγαλύτερο κόστος εφαρµογής Η λύση της Agrologistics: Η προσθήκη µικροοργανισµών, που αποδοµούν τα πολύπλοκα µόρια των λιπαρών ουσιών, είναι η µόνη λύση που εξασφαλίζει: Πλήρη αποµάκρυνση των συγκεντρωµένων λιπών Απόφραξη του δικτύου αποχέτευσης Προστασία της κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης Εξάλειψη δυσάρεστων οσµών από αγωγούς και φρεάτια Προστασία αντλιοστασίων

10 Μη αποτελεσµατική λειτουργία µονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Η σύγχρονη περιβαλλοντική νοµοθεσία επιβάλλει την λειτουργία διαφόρων µεγεθών βιολογικών καθαρισµών για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων. Έτσι συχνά παρατηρείται κακή λειτουργία του βιολογικού, εξαιτίας κυρίως: Της υπερτροφοδοσίας σε απόβλητα, είτε λόγω κακού σχεδιασµού είτε λόγω αυξηµένου φορτίου Μη αποδεκτός βαθµός επεξεργασίας Αποσταθεροποίηση της λειτουργίας λόγω εισόδου στον βιολογικό τοξικών ουσιών ηµιουργία σηµαντικής ποσότητας λυµατολάσπης Σε κάθε περίπτωση µη ικανοποιητικής απόδοσης της λειτουργίας ενός βιολογικού καθαρισµού παρατηρούνται προβλήµατα όπως: Έντονη δυσοσµία στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο Μη επαρκής απόδοσης επεξεργασία αποβλήτων Συγκέντρωση λιπαρών ουσιών Σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήµατα από την εκροή µη επαρκώς επεξεργασµένου αποβλήτου

11 Οι λύσεις έως σήµερα: Η λύση που εφαρµόζεται κυρίως σήµερα είναι ο µεγαλύτερος αερισµός και ο σχεδιασµός επεκτάσεων της µονάδας επεξεργασίας. Λύσεις όµως που είναι κοστοβόρες και δεν αντιµετωπίζουν πολλές φορές το πρόβληµα. Η λύση της Agrologistics: Μη αποτελεσµατική λειτουργία µονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Ένας βιολογικός καθαρισµός χρησιµοποιεί τους µικροοργανισµούς που υπάρχουν στα απόβλητα για να τα επεξεργαστεί. Έχει παρατηρηθεί όµως ότι ένα ποσοστό της τάξης του 5 10% είναι αυτό που έχει ενεργό ρόλο στην αποδόµηση του οργανικού φορτίου των αποβλήτων. Με την προσθήκη κατάλληλα επιλεγµένων µικροοργανισµών που λειτουργούν συνεργατικά µε τους υπάρχοντες επιτυγχάνεται: Μείωση της ποσότητας της παραγόµενης λυµατολάσπης Αποδόµηση των λιπαρών ουσιών Επίτευξη του επιθυµητού βαθµού επεξεργασίας Αύξηση του ποσοστού των «ενεργών» µικροοργανισµών Επανεκκίνηση λειτουργίας µετά από τοξικό «σοκ» της βιολογικής επεξεργασίας

12 Βιοαποκατάσταση εδάφους και νερών από τοξικά απόβλητα Η δηµόσια υγεία και το φυσικό περιβάλλον µιας περιοχής συχνά απειλούνται από την µόλυνση από: Αρωµατικούς υδρογονάνθρακες Χλωριωµένους οργανικούς διαλύτες Φυτοφάρµακα Πετροχηµικά προϊόντα (πχ λάδια µηχανών) Πετροχηµικά προϊόντα (πχ λάδια µηχανών) Άλλες τοξικές ουσίες Οι παραπάνω ρυπογόνες ουσίες ευθύνονται για: Πλήθος σοβαρών ασθενειών του ανθρώπου Καταστροφή της βιοκοινότητας της περιοχής (ζώα και φυτά) Μόνιµες καταστροφές στο αβιοτικό περιβάλλον (έδαφος, υδάτινοι πόροι, κα)

13 Βιοαποκατάσταση εδάφους και νερών από τοξικά απόβλητα Η λύση της Agrologistics: Η απορρύπανση της περιοχής πραγµατοποιείται µε την εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας µε την αδρανοποίηση ή την αποµάκρυνση των ρυπαντικών ουσιών από το έδαφος ή το νερό, µε την χρήση µικροοργανισµών. Οι µικροοργανισµοί αυτοί έχουν την ικανότητα να χρησιµοποιούν ως πηγή ενέργειας και άνθρακα της πολύπλοκες αυτές οργανικές ενώσεις και να παράγουν διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Μεγαλύτερη απόδοση της βιοαποκατάστασης των µολυσµένων περιοχών επιτυγχάνεται µε την ενίσχυση του εδάφους µε ποσότητες µικροοργανισµών απευθείας στην µολυσµένη περιοχή. Οι µικροοργανισµοί είναι κατάλληλα επιλεγµένοι ώστε να αποδοµούν τις σύνθετες οργανικές ενώσεις των ρύπων. Ενισχύοντας το περιβάλλον µε µικροοργανισµούς επιτυγχάνεται σηµαντική αύξηση του πληθυσµού τους, που συνεργάζεται µε τους γηγενώς αναπτυσσόµενους µικροοργανισµούς, δρώντας µε ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα στην αποδόµηση της ρυπογόνου ουσίας. Η βιοαποκατάσταση του περιβάλλοντος, επαναφέρει µε φυσικό τρόπο το οικοσύστηµα, αποµακρύνοντας τις ρυπογόνους ουσίες και επιτρέποντας στους έµβιους οργανισµούς την επιβίωση και εξέλιξη τους.

14 Περιγραφή των φυσικών µικροοργανισµών - βακτηρίων Τα βακτήρια είναι οι πολυπληθέστεροι οργανισµοί της φύσης, µε ικανότητα να αποδοµούν σύνθετα οργανικά µόρια. Τα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά η Agrologistics ΕΠΕ, αποτελούνται από βακτήρια τα οποία βρίσκονται σε νάρκη και επανενεργοποιούνται κατά την εφαρµογή τους. Έχουν µεγάλο ρυθµό πολλαπλασιασµού και το σηµαντικότερο είναι ότι παραµένουν ενεργοί όσο έχουν «τροφή». Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι συνεχίζουν την δράση τους για καιρό µετά την εφαρµογή. Όλα τα βακτήρια που χρησιµοποιούνται είναι τάξης 1, σύµφωνα µε την κατάταξη του American Type Culture Collection. Τα βακτήρια τάξης 1 είναι εξ' ορισµού µη παθογόνα και µη ευκαιριακά παθογόνα. Αυτοί οι οργανισµοί είναι ασφαλείς και δεν προκαλούν µολυσµατικές ή λοιµώδεις επιπτώσεις σε ανθρώπους, ζώα ή φυτά. Από το USDA (United States Department of Agriculture) έχει ελεγχθεί κάθε οργανισµός που περιέχεται στα προϊόντα και έχει εκδοθεί αντίστοιχο πιστοποιητικό. Επίσης τα προϊόντα συνοδεύονται από πιστοποιητικά και από το Γενικό Χηµείο του Ελληνικού Κράτους. Τα βακτήρια αυτά δεν είναι γενετικά τροποποιηµένα και υπάρχουν στις φλούδες πορτοκαλιών και στο πεπτικό σύστηµα ζώντων οργανισµών. Τα προϊόντα είναι παρασκευής των εργαστηρίων βιοτεχνολογίας της CustomBio Inc.

15 Περιγραφή των φυσικών µικροοργανισµών - βακτηρίων

16 Custom ΟΕ TM Που εφαρµόζεται: Χρησιµοποιείται για την εξάλειψη της δυσοσµίας από κάδους απορριµµάτων, χωµατερές, βιολογικούς καθαρισµούς, προκυµαίων και αιγιαλού, φρεατίων βοθρολυµάτων, δηµόσιων και ιδιωτικών αποχωρητηρίων, χώρων συγκέντρωσης ζώων, κουζίνας εστιατορίου ή οικιακής, τσιγάρου από δηµόσιες αίθουσες, αποµάκρυνση µυγών και εντόµων. Πως λειτουργεί: Μόλις τα βακτήρια εναποτεθούν σε µια επιφάνεια, ενεργοποιούνται και αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται. Για την επιβίωσή τους και τον πολλαπλασιασµό τους χρειάζονται συγκεκριµένες θρεπτικές ουσίες. Τις θρεπτικές τους ουσίες τα βακτήρια τις προσλαµβάνουν από τις οργανικές ενώσεις που προκαλούν την δυσοσµία, µε αποτέλεσµα να µην εµφανίζεται. Τα βακτήρια επιτυγχάνουν την απόσµηση µέσω ενός ακόµα µηχανισµού. Στα απορρίµµατα αναπτύσσονται γηγενής αποικίες βακτηρίων, τα οποία ευθύνονται για την δυσοσµία. Τα βακτήρια της φόρµουλας ΟΕ πολλαπλασιάζονται µε πολύ µεγαλύτερους ρυθµούς µε αποτέλεσµα να καταναλώνουν όλο το θρεπτικό φορτίο πριν από τα γηγενή, τα οποία λιµοκτονούν και να εξολοθρεύονται. Σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι ότι τα βακτήρια της φόρµουλα ΟΕ όσο έχουν τροφή παραµένουν ενεργά µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίσουν την δυσοσµία ακόµη και καιρό µετά την εφαρµογή.

17 Custom ΟΕ TM

18 Custom ΟΕ TM

19 Custom GT TM Που εφαρµόζεται: Χρησιµοποιείται για την διάσπαση λίπους, φυτικής ή ζωικής προέλευσης, πρωτεϊνών, λιπιδίων και αµύλου σε λιποπαγίδες, αποχετευτικό δίκτυο που προέρχονται από super market και κυρίως από κουζίνες εστιατορίων, fast food, ξενοδοχείων, ζαχαροπλαστείων, catering. Πως λειτουργεί: Η φόρµουλα GT αποτελείται από βακτήρια που παράγουν µεγάλες ποσότητες ενζύµων που αποδοµούν τις µεγάλες και πολύπλοκες οργανικές ενώσεις και τις µετατρέπουν σε «τροφή» για τα βακτήρια. Έτσι επιτυγχάνεται η σηµαντική µείωση της ποσότητας των λιπών που καταλήγουν στο αποχετευτικό σύστηµα. Με αποτέλεσµα την απόφραξη και προστασία των σωληνώσεων και του δικτύου καθώς και τη σωστή λειτουργία των λιποπαγίδων µε ταυτόχρονο περιορισµό της συντήρησης τους.

20 Custom GT TM

21 Custom GT TM

22 Που εφαρµόζονται: Septic Fizzytabs TM & Custom ST TM Το Septic Fizzytabs TM χρησιµοποιείται για την προστασία και τον καθαρισµό των σωληνώσεων της αποχέτευσης µια οικίας ή ενός κτιρίου. ιασπά τα λίπη, τις πρωτεΐνες και το άµυλο προστατεύοντας έτσι το δίκτυο σωληνώσεων αλλά και τον σηπτικό βόθρο από συχνή συντήρηση και καθαρισµό. Το Custom ST TM χρησιµοποιείται σε compact βιολογικούς καθαρισµούς και σε σηπτικούς ή απορροφητικούς βόθρους κατοικιών ή συγκροτηµάτων κατοικιών. Πως λειτουργούν: Τα βακτήρια του Septic Fizzytabs TM αποδοµούν και καταναλώνουν τις ουσίες εκείνες που φράζουν τις σωληνώσεις, επιδεινώνουν την λειτουργία του σηπτικού βόθρου και δηµιουργούν δυσάρεστες οσµές. Επίσης τα βακτήρια που υπάρχουν στην φόρµουλα συµβάλουν στην βελτίωση της λειτουργίας του σηπτικού συστήµατος µε αποτέλεσµα να µεγαλώνει κατά πολύ ο χρόνος που χρειάζεται καθαρισµό. Τα βακτήρια του Custom ST TM αποδοµούν βιολογικά την λυµατολάσπη που συγκεντρώνεται και να περιορίσει µε αυτό τον τρόπο τις οσµές και τον συχνό καθαρισµό του συστήµατος, συµβάλλοντας έτσι στην καλή λειτουργία του.

23 Septic Fizzytabs TM & Custom ST TM

24 Septic Fizzytabs TM & Custom ST TM

25 Που εφαρµόζεται: Custom FM TM Χρησιµοποιείται σε βιολογικούς καθαρισµούς δήµων και εργοστασίων. Έχει εφαρµοστεί επιτυχώς για εκκίνηση λειτουργίας των βιολογικών καθαρισµών, για την σταθεροποίηση της λειτουργίας τους, για την µείωση συγκέντρωσης ρύπων (πχ υδρογονάνθρακες), για µείωση του BOD και του COD, για σταθεροποίηση του BOD και του COD, για βελτίωση λειτουργίας υπερτροφοδοτούµενων συστηµάτων ή υποαεριζόµενων, για την βελτίωση των αποτελεσµάτων της προεπεξεργασίας και της αποδόµησης λιπών οποιασδήποτε προέλευσης, για την βελτιστοποίηση λειτουργίας µε νερό χαµηλής ή υψηλής θερµοκρασίας, την βελτίωση του ποσοστού καθίζησης των αιωρούµενων στερεών και εποµένως της διαύγειας του νερού της εκροής, την µείωση της παραγόµενης λυµατολάσπης, της µείωσης των δυσάρεστων οσµών. Πως λειτουργεί: Το Custom FM TM περιέχει κατάλληλα επιλεγµένους µικροοργανισµούς, που είναι σε θέση να αποδοµήσουν µέρος της λυµατολάσπης. Ενισχύουν σηµαντικά τον αριθµό των ενεργών βακτηρίων σε ένα βιολογικό καθαρισµό και µε τον µεγάλο ρυθµό πολλαπλασιασµού τους συντελούν στην γρήγορη αποδόµηση των αποβλήτων.

26 Custom FM TM

27 Που εφαρµόζεται: Custom HC TM Χρησιµοποιείται για υποβάθµιση πετρελαϊκών υδρογονανθράκων, χλωριωµένων οργανικών διαλυτών, φυτοφαρµάκων και άλλων επικίνδυνων για το περιβάλλον ουσιών στο νερό ή το έδαφος. Εφαρµόζεται για την αποκατάσταση µολυσµένων εδαφών, λιµνών, ρεµάτων αλλά και σε διαχωριστές ελαίων νερού. Πως λειτουργεί: Η φόρµουλα HC TM αποτελείται από µικροοργανισµούς που έχουν την ικανότητα να διασπούν πετρελαϊκούς υδρογονάνθρακες σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Με την χρήση της φόρµουλας HC TM επιτυγχάνεται η ραγδαία αύξηση των µικροοργανισµών σε µια περιοχή περιορίζοντας έτσι την πιθανότητα να υπάρξει µεγάλη διασπορά και αναποτελεσµατικότητά τους. Η δράση τους συνεχίζεται όσο υπάρχει ρυπογόνος ουσία στο έδαφος ή στο νερό, µέχρι την τελική αποκατάστασή του. Στην περίπτωση χρήσης σε διαχωριστές ελαίων νερού εξασφαλίζουν την αποδόµηση των ελαίων, επιτρέποντας την βιολογική τους επεξεργασία µε τα κοινά οικιακά υγρά απόβλητα.

28 Custom HC TM

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αναστάσιος Ι. Στάµου Επικ. Καθηγητής Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Εργων. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου

Πολυτεχνείο Κρήτης. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακή ιατριβή Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου Κωνσταντοπούλου Φλώρα Επιβλέπων Καθηγητής: Π. Γκίκας,

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων» Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Τριανταφυλλιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ...4 2.2 ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ...4 2.3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ...12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ Αστικά λύµατα περιέχονται στους υπονόµους του αποχετευτικού συστήµατος που µεταφέρει τα ακάθαρτα νερά µιας ανθρώπινης κοινότητας. Τα αστικά λύµατα προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΤΑΞΗ : Α 4 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : κα. Μ.ΤΕΡΖΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΚΑΝΔΑΜΗ 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας και σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων

Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Χατζούλης Γεώργιος Μελίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΛΚΗΣΤΙΣ- ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΕΚΚΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού

Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Στέφανος Κανάκας (ΑΜ: Τ-767) Επιβλέπων: Βέντζας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Επιµέλεια Κων/νος Τσαγκαράκης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ευθύµιος Νταρακάς Θεσσαλονίκη 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ Ε.Ε.Λ.(ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ)...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Α.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4 Α.2 ΣΤΕΡΕΑ (SOLIDS)..5 Α.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ..6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυμάτων της πόλης της Πάτρας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυμάτων της πόλης της Πάτρας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την μονάδα επεξεργασίας υγρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5 1.1 Εισαγωγή... 5 1.2 Πολιτικές και δράσεις για την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων... 5 2 κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δεκάλογος των περιβαλλοντικών θεμάτων στην Ελλάδα

Ο Δεκάλογος των περιβαλλοντικών θεμάτων στην Ελλάδα Ο Δεκάλογος των περιβαλλοντικών θεμάτων στην Ελλάδα του Δρ Μιχάλη Χάλαρη, Επιπυραγού - Χημικού PhD, Τμηματάρχη Ασφάλειας και Υγιεινής κατά τις Επιχειρήσεις, Διεύθυνση Υγιεινής & Ασφάλειας Α.Π.Σ. Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον Ο σύγχρονος βιοµηχανικός τρόπος ζωής έχει οδηγήσει στην αύξηση των παραγόµενων λυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΡΟΩΝ Ραφαέλλα

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜ ΜΑΝΣΗΣΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜ ΜΑΤΩΝ»» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικός υπεύθυνος: ημήτριος Αργυρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ Στην ενότητα που ακολουθεί αναπτύσσονται λύσεις σε ζητήµατα που αφορούν ρύπανση υπογείων νερών και εδαφών από τοξικούς ή οργανικούς ρύπους όπως βαρέα µέταλλα, φυτοφάρµακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις ηµέρες µας όλο και πιο φλέγον ζήτηµα είναι η ρύπανση του εδάφους. Το έδαφος αποτελεί το «σπίτι» µας για δισεκατοµµύρια χρόνια. Παρόλα αυτά τους τελευταίους δύο αιώνες ο άνθρωπος µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΟ ΚΑΥΣΙΜΟ Επιμέλεια: Αλεξίου Μάριος Αρ. Μητρώου: 03100425 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικά συστήματα επεξεργασίας

Φυσικά συστήματα επεξεργασίας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 157 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Φυσικά συστήματα επεξεργασίας (Αγγελίδης, Tchobanoglou 1995) 9.1 Εισαγωγή Στο περιβάλλον συμβαίνουν διάφορες φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες με την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα