ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. MIDLAND BASE CAMP PMR446 Ένας πολυλειτουργικός πομποδέκτης PMR ΟΘΟΝΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. MIDLAND BASE CAMP PMR446 Ένας πολυλειτουργικός πομποδέκτης PMR446 - 49 - ΟΘΟΝΗ"

Transcript

1 MIDLAND BASE CAMP PMR446 Ένας πολυλειτουργικός πομποδέκτης PMR446 Ο πομποδέκτης MIDLAND BASE CAMP είναι ένας πομποδέκτης PMR446 που περιέχει δέκτη VHF MARINE και ραδιόφωνο AM/FM. Ο MIDLAND BASE CAMP έχει σχεδιαστεί ως πολυλειτουργικός εξοπλισμός, ραδιόφωνο και πομποδέκτης, για επικοινωνία με άλλες συσκευές συντονισμένες στο ίδιο κανάλι. Ο MIDLAND BASE CAMP είναι η ιδανική λύση για όλες τις υπαίθριες δραστηριότητες, τον ελεύθερο σας χρόνο και γιατί όχι, για έκτακτες ανάγκες και περιπτώσεις που απαιτείται ασφάλεια. Για την ακρίβεια, ο BASE CAMP έχει ενσωματωμένο φακό, και ενσωματωμένη λειτουργία αποστολής σημάτων SOS / Morse, που επιτρέπει στον πομποδέκτη να στέλνει κωδικοποιημένα μηνύματα επιπλέον, το δυναμό επιτρέπει την επαναφόρτιση του πομποδέκτη κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος ή όταν είστε μακριά από πηγή ρεύματος. Μέσω της υποδοχής USB είναι δυνατή η επαναφόρτιση άλλων συσκευών (κινητών τηλεφώνων, ipod, mp3 players) με χρήση του δυναμό, ή του αντάπτορα συνεχούς / εναλλασσόμενου ρεύματος. Το μικρό του μέγεθος επιτρέπει στον χρήστη να πραγματοποιεί ραδιοεπικοινωνίες εν κινήσει. Ο MIDLAND BASE CAMP είναι επίσης εξοπλισμένος με ένα μικρόφωνο χειρός για εύκολη και πρακτική χρήση. Κύρια Χαρακτηριστικά: Πομποδέκτης PMR 446 Δέκτης VHF MARINE μπάντας Διαθέτει ξυπνητήρι / ραδιόφωνο AM/FM Σήματα SOS / Morse Μικρόφωνο χειρός Φακός Δυνατότητα φόρτισης μπαταρίας μέσω δυναμό USB υποδοχή επαναφόρτισης Διαθέτει ένα επαναφορτιζόμενο pack μπαταριών 6V NI -MH Λειτουργία με αλκαλικές μπαταρίες Υποδοχή για αξεσουάρ 2 Pin ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΘΟΝΗ Ο MIDLAND BASE CAMP σας κρατάει συνεχώς ενημερωμένους σχετικά με την λειτουργική του κατάσταση μέσω της οθόνης LCD. Τα σύμβολα και οι αντίστοιχες παράμετροι που μπορούν να εμφανιστούν, σύμφωνα με τη λειτουργική κατάσταση της συσκευής, περιγράφονται ως εξής: (TX) ΕΚΠΟΜΠΗ - Εμφανίζεται όσο κάνετε εκπομπή (Το πλήκτρο PTT είναι πιεσμένο). 2. (RX) ΛΗΨΗ - Σημαίνει ότι ο πομποδέκτης λαμβάνει κάποιο σήμα. 3. (DW) - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DUAL WATCH - Υποδεικνύει ότι η λειτουργία DUAL WATCH είναι ενεργή. 4. (H)High (L) Low- ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΣΧΥΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ - Υποδεικνύει το επίπεδο ισχύος εκπομπής TX (H&L) - μόνο στη PMR μπάντα. 5. AM/PM - Υποδεικνύει τη ρύθμιση ώρας, AM (π.μ.) ή PM (μ.μ.). 6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ - Υποδεικνύει το επιλεγμένο κανάλι (P1-P8 PMR, 1-69 LPD, και 1-88 MARINE). Μπορεί να εμφανίσει την συχνότητα λήψης σε διαμόρφωση AM/FM και τις ρυθμίσεις ώρας. 7. AM/FM - Υποδεικνύει αν ο πομποδέκτης είναι σε κατάσταση λήψης διαμόρφωσης AM ή FM. 8. ΥΠΟΤΟΝΟΣ - Υποδεικνύει τον επιλεγμένο από τον χρήστη υπότονο CTCSS/DCS. Μπορεί να εμφανίσει την συχνότητα λήψης σε διαμόρφωση AM/FM και τις ρυθμίσεις ώρας. 9. VOX - Υποδεικνύει ότι η λειτουργία VOX είναι ενεργή. 10. EMG - Υποδεικνύει πως το κανάλι έκτακτης ανάγκης έχει επιλεγεί στη MARINE μπάντα. 11. LOCK - Υποδεικνύει πως το κλείδωμα πλήκτρων είναι ενεργό (εκτός των πλήκτρων επιλογής μπάντας, διακόπτη επιλογής τύπου μπαταρίας, διακόπτη φωτισμού και MONITOR). 12. SCAN - Υποδεικνύει ότι ο πομποδέκτης είναι σε κατάσταση σάρωσης (SCAN) Υποδεικνύει ότι οι τόνοι πλήκτρων του πομποδέκτη έχουν ενεργοποιηθεί Υποδεικνύει το επίπεδο στάθμης της μπαταρίας. 15. (RGB)- ROGER BEEP - Υποδεικνύει ότι ο τόνος επιβεβαίωσης ολοκλήρωσης εκπομπής (RO- GER BEEP) είναι ενεργός Υποδεικνύει ότι το ξυπνητήρι είναι ενεργό Υποδεικνύει ότι είστε συντονισμένοι σε μπάντα MARINE. 18. CTCSS/DCS - Υποδεικνύει επιλογή υποτόνου CTCSS ή DCS GR

2 PMR446 channels Correspondence of the reference number to be selected CTCSS tones frequencies Channel Frequency RX/TX (MHz) Channel Frequency RX/TX (MHz) P P P P P P P P Number displayed Tone frequency Hz Number displayed Tone frequency Hz Number displayed Tone frequency Hz LPD channels Channel Frequency RX/TX (MHz) Channel Frequency RX/TX (MHz) Channel Frequency RX/TX (MHz)

3 Correspondence of the reference number to be selected DCS codes frequencies MARINE Channels No. DCS code No. DCS code No. DCS code CH RX FREQ CH RX FREQ CH RX FREQ ,650 MHz ,650 MHz ,625 MHz ,700 MHz ,700 MHz ,675 MHz ,750 MHz ,750 MHz ,725 MHz ,800 MHz ,800 MHz ,775 MHz ,850 MHz ,850 MHz ,825 MHz ,300 MHz ,900 MHz ,875 MHz ,950 MHz ,950 MHz ,525 MHz ,400 MHz ,000 MHz ,575 MHz ,450 MHz ,625 MHz ,625 MHz ,500 MHz ,675 MHz ,675 MHz ,550 MHz ,725 MHz ,725 MHz ,600 MHz ,775 MHz ,775 MHz ,650 MHz ,825 MHz ,825 MHz ,700 MHz ,875 MHz ,875 MHz ,750 MHz ,925 MHz ,925 MHz ,800 MHz ,375 MHz ,375 MHz ,850 MHz ,425 MHz ,425 MHz ,500 MHz ,475 MHz ,550 MHz ,525 MHz ,600 MHz ,575 MHz

4 INFORMAZIONE AGLI UTENTI Ai sensi dell art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L utente dovrà, pertanto, conferire l apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L adeguata raccolta differenziata per l avvio successivo dell apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell utente comporta l applicazione delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. n.22/1997 (articolo 50 e seguenti del dlgs. n.22/1997). All articles displaying this symbol on the body, packaging or instruction manual of same, must not be thrown away into normal disposal bins but brought to specialised waste disposal centres. Here, the various materials will be divided by characteristics and recycles, thus making an important contribution to environmental protection. Alle Artikel, die auf der Verpackung oder der Gebrauchanweisung dieses Symbol tragen, dürfen nicht in den normalen Mülltonnen entsorgt werden, sondern müssen an gesonderten Sammelstellen abgegeben werden. Dort werden die Materialien entsprechend ihrer Eigenschaften getrennt und, um einen Beitrag zum Umweltschutz zu liefern, wiederverwertet. Todos los artículos que exhiban este símbolo en el cuerpo del producto, en el embalaje o en el manual de instrucciones del mismo, no deben ser desechados junto a los residuos urbanos normales sino que deben ser depositados en los centros de recogida especializados. En estos centros, los materiales se dividirán en base a sus características y serán reciclados, para así poder contribuir de manera importante a la protección y conservación del medio ambiente. Tous les articles présentant ce symbole sur le corps, l'emballage ou le manuel d'utilisation de celui-ci ne doivent pas être jetés dans des poubelles normales mais être amenés dans des centres de traitement spécialisés. Là, les différents matériaux seront séparés par caractéristiques et recyclés, permettant ainsi de contribuer à la protection de l'environnement. Todos os artigos que apresentem este símbolo no seu corpo, embalagem ou manual de instruções, não devem ser eliminados juntamente com o lixo normal mas sim conduzidos para contentores de eliminação de resíduos especializados. Aqui, os diversos materiais serão divididos por características e reciclados, realizando assim uma importante contribuição para a protecção ambiental. Όλα τα προϊόντα στα οποία εμφανίζεται το ακόλουθο σύμβολο στο σώμα, τη συσκευασία ή το εγχειρίδιο χρήσης τους, δεν πρέπει να εναποθέτονται στους κοινούς κάδους απορριμάτων αλλά να προσκομίζονται στα ειδικά κέντρα αποκομιδής. Εκεί, τα διάφορα υλικά θα πρέπει να διαχωρίζονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τα ανακυκλούμενα υκλικά, συμμετέχοντας έτσι ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Alle artikels die dit symbool weergeven op de behuizing, verpakking of instructiehandleiding ervan, mogen niet weggegooid worden in normale vuilnisemmers maar moeten naar speciale afvalverwerkingscentra gebracht worden. Hier worden de verschillende materialen verdeeld volgens eigenschappen en recyclage waardoor een belangrijke bijdrage aan de milieubescherming wordt geleverd.

5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ LOCK/CALL SCAN MONITOR MENU PTT/SELECT HOUR 3 2 MINUTE 9 ALARM ON/OFF 10 MORSE BASE CAMP 1. ΚΕΡΑΙΑ 2. ΠΛΗΚΤΡΟ MONITOR - ALARM ON/OFF - Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό ενώ ο MIDLAND BASE CAMP είναι ενεργοποιημένος και συντονισμένος σε PMR ή MARINE μπάντα, ενεργοποιείτε την λειτουργία MONITOR. Αν το πλήκτρο αυτό πατηθεί όταν ο πομποδέκτης είναι απενεργοποιημένος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι. 3. ΠΛΗΚΤΡΟ SCAN/MINUTE - Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό ενώ ο MIDLAND BASE CAMP είναι ενεργοποιημένος και συντονισμένος σε PMR ή MARINE μπάντα, ενεργοποιείτε την λειτουργία σάρωσης (SCAN). Εάν έχει γίνει ρύθμιση του διακόπτη BAND στα AM/FM, πιέζοντας το πλήκτρο SCAN/MINUTE επιλέγετε την αποθηκευμένη συχνότητα εάν πιέσετε αυτό το πλήκτρο ενώ ο πομποδέκτης είναι απενεργοποιημένος, μπορείτε να αλλάξετε τα λεπτά στο ρολόι. 4. ΠΛΗΚΤΡΟ LOCK/CALL/HOUR - Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό για περίπου 5 δευτερόλεπτά ενω ο πομποδέκτης είναι ενεργοποιημένος και συντονισμένος σε PMR ή MARINE μπάντα, 11 SNOOZE BAND AM FM PMR MARINE Battery source Alkaline OFF Rechargeable LIGHT ON TONE OFF TUNING VOL ενεργοποιείτε το κλείδωμα πλήκτρων. Εάν η επιλεγμένη μπάντα είναι PMR και ο τόνος κλήσης (CA) είναι ενεργός, πιέζοντας αυτό το πλήκτρο, στέλνετε ένα ηχητικό σήμα κλήσης στο κανάλι που χρησιμοποιείται. Εάν έχει γίνει ρύθμιση του διακόπτη BAND στα AM/FM, πιέζοντας το πλήκτρο SCAN/MINUTE επιλέγετε την αποθηκευμένη συχνότητα εάν πιέσετε αυτό το πλήκτρο ενώ ο πομποδέκτης είναι απενεργοποιημένος, μπορείτε να αλλάξετε την ώρα στο ρολόι. 5. ΦΑΚΟΣ - Ο BASE CAMP έχει ενσωματωμένο φακό. 6. ΥΠΟΔΟΧΗ USB - Χρησιμοποιείται για φόρτιση κινητών τηλεφώνων, mp3 and ipod μέσω του δυναμό. 7. ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΓΑΦΩΝΟΥ / ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ - Επιτρέπει την σύνδεση με εξωτερικές συσκευές όπως κεφαλακουστικά, μικρόφωνα. 8. ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ - Επιτρέπει στον BASE CAMP να φορτιστεί από εξωτερικό φορτιστή. 9. ΜΕΓΑΦΩΝΟ - Ο MIDLAND BASE CAMP έχει ενσωματωμένο μεγάφωνο. 10. ΠΛΗΚΤΡΟ MENU/MORSE - Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο ενώ ο πομποδέκτης είναι συντονισμένος σε PMR μπάντα, μπαίνετε στο MENU ρυθμίσεων του μηχανήματος. Εάν είστε συντονισμένοι σε AM/FM/MARINE μπάντα, πιέζοντας σε συγκεκριμένους χρόνους αυτό το πλήκτρο, μπορείτε να στείλετε σήματα Morse. 11. ΠΛΗΚΤΡΟ PTT/SELECT/SNOOZE - Εάν ο πομποδέκτης είναι στην PMR μπάντα, πιέστε αυτό το πλήκτρο για να κάνετε εκπομπή, και απελευθερώστε το για να κάνετε λήψη. Όταν ο MIDLAND BASE CAMP είναι σε κατάσταση ρύθμισης ώρας ή σε οποιαδήποτε άλλη μπάντα, πιέζοντας αυτό το πλήκτρο όταν κουδουνίζει το ξυπνητήρι, αναβάλετε το κουδούνισμα του. (snooze) 12. ΛΑΒΗ ΔΥΝΑΜΟ - Περιστρέφοντας την δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, φορτίζετε το pack μπαταριών NiMH Επιπλέον, είναι δυνατό να επαναφορτίσετε ένα κινητό τηλέφωνο, mp3 or ipod μέσω της υποδοχής USB. 13. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ - Χρησιμοποιείται για μετάβαση μεταξύ AM/FM/PMR/MARINE. 14. ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - Περιστρέφοντας τον μεταγωγέα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, μπορείτε να κάνετε τις παρακάτω ρυθμίσεις: - Ώρα - Συχνότητες λήψης - Ρυθμίσεις MENU και επιλογή καναλιού (μπάντα PMR) - Επιλογή καναλιού (μπάντα MARINE) 15. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - Χρησιμοποιείται για μετάβαση μεταξύ τροφοδοσίας από αλκαλικές ή επαναφορτιζόμενες NiMH μπαταρίες. 16. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF ΦΑΚΟΥ - Χρησιμοποιείται για να ανάψει/ σβήσει το φακό. 17. ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΝΟΥ - Περιστρέψτε το μεταγωγέα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για αύξηση/ μείωση του τόνου (σε διαμόρφωση AM/FM). 18. ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ POWER/VOLUME - Περιστρέψτε το μεταγωγέα δεξιόστροφα για να ενεργοποιήσετε τον πομποδέκτη και να αυξήσετε την ένταση. Γυρίστε το αριστερόστροφα για να μειώσετε την ένταση και να απενεργοποιήσετε τον πομποδέκτη. 19. MIC - Ο MIDLAND BASE CAMP έχει ένα ενσωματωμένο μικρόφωνο

6 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΜΑΝΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΩΜΟΥ Για να τοποθετήσετε τον ιμάντα στήριξης ώμου, κουμπώστε τα κλιπ του ιμάντα στα μεταλλικά pin στην κορυφή του MIDLAND BASE CAMP. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 Πομποδέκτης MIDLAND BASE CAMP 1 επιτοίχιος αντάπτορας φόρτισης 1 pack μπαταριών 800mA/h 1 ιμάντας στήριξης ώμου 1 μικρόφωνο 2 pin Έκδοση PMR446: από P1 έως P8 και από 9p έως 24p (προ-προγραμματισμένα). Η αντιστοιχία των προ-προγραμματισμένων καναλιών έχει ως εξής: 9 p Αντιστοιχεί στο κανάλι P p Αντιστοιχεί στο κανάλι P p Αντιστοιχεί στο κανάλι P p Αντιστοιχεί στο κανάλι P p Αντιστοιχεί στο κανάλι P p Αντιστοιχεί στο κανάλι P p Αντιστοιχεί στο κανάλι P p Αντιστοιχεί στο κανάλι P p Αντιστοιχεί στο κανάλι P p Αντιστοιχεί στο κανάλι P p Αντιστοιχεί στο κανάλι P p Αντιστοιχεί στο κανάλι P p Αντιστοιχεί στο κανάλι P p Αντιστοιχεί στο κανάλι P p Αντιστοιχεί στο κανάλι P p Αντιστοιχεί στο κανάλι P8 31 ΚΑΛΥΨΗ/ ΕΜΒΕΛΕΙΑ Η μέγιστη εμβέλεια εξαρτάται από την διαμόρφωση του εδάφους και αποκτάται κατά την χρήση σε ανοικτό χώρο. Οι μόνοι περιορισμοί για την μέγιστη δυνατή εμβέλεια είναι περιβαλλοντολογικοί παράγοντες όπως παρεμπόδιση από δέντρα, κτήρια, ή άλλα εμπόδια. Μέσα σε όχημα ή μεταλλικές κατασκευές, η εμβέλεια μπορεί να μειωθεί. Κανονικά η εμβέλεια στην πόλη χωρίς κτήρια ή άλλα εμπόδια είναι περίπου 1 ή 2 Km. Σε ανοικτό χώρο αλλά με εμπόδια όπως δέντρα, φυλλωσιές ή σπίτια, η μέγιστη δυνατή εμβέλεια είναι περίπου 4-6 Km. Σε ανοικτό χώρο, χωρίς εμπόδια και σε ευρύ οπτικό πεδίο, όπως ένα βουνό, η κάλυψη μπορεί να είναι περισσότερο από 12 Km. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ Περιστρέψτε τον μεταγωγέα POWER/VOLUME δεξιόστροφα για να ενεργοποιήσετε τον πομποδέκτη και για να αυξήσετε την ένταση. Περιστρέψτε τον μεταγωγέα POWER/VOLUME αριστερόστροφα για να μειώσετε την ένταση και για να απενεργοποιήσετε τον πομποδέκτη. Κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης, η οθόνη LCD θα εμφανίσει όλα τα εικονίδια για 1 δευτερόλεπτο και η οθόνη LCD θα εμφανίσει το τελευταίο/α επιλεγμένο/η κανάλι/συχνότητα. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΠΑΝΤΑΣ Επιλέξτε τη μπάντα PMR χρησιμοποιώντας το διακόπτη μπάντας. Σύμφωνα με την έκδοση που αγοράσατε, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των ακόλουθων καναλιών: Έκδοση Dual BAND: PMR446 από P1 έως P8 και από 9p έως 24p (προ-προγραμματισμένα) / LPD από 1 έως 69. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ Σε μπάντα PMR, η οθόνη LCD θα εμφανίσει τον αριθμό καναλιού (για παράδειγμα P1). Για επιλογή του επιθυμητού καναλιού, πρέπει να περιστρέψετε δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα τον ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ. ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ Για να επικοινωνήσετε, όλοι οι πομποδέκτες στην ομάδα σας πρέπει να είναι συντονισμένοι στην ίδια μπάντα (PMR) και στο ίδιο κανάλι. Για να εκπέμψετε, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο PTT και μιλήστε με κανονική φωνή στο μικρόφωνο. Το εικονίδιο TX θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD ενώ κάνετε εκπομπή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε επίσης χρησιμοποιώντας ένα μικρόφωνο χειρός ή άλλο τύπο συμβατού μικροφώνου, πιέζοντας και κρατώντας το πλήκτρο PTT στο πλάι του μικροφώνου χειρός. Για μέγιστη ευκρίνεια, κρατήστε την συσκευή σε μια απόσταση περίπου 2/3 cm. Για να λάβετε μία κλήση, απελευθερώστε το πλήκτρο PTT. Το εικονίδιο RX θα εμφανιστεί στην οθόνη σας όταν ο πομποδέκτης λαμβάνει μια εκπομπή. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MONITOR Η λειτουργία MONITOR σας επιτρέπει να απενεργοποιήσετε προσωρινά το αυτόματο Squelch (φίλτρο φίμωσης θορύβου) για τη λήψη των πιθανών αδύναμων σημάτων, τα οποία δεν θα λαμβάνονταν διαφορετικά. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο MONITOR. Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί αποκλειστικά στη μπάντα PMR/MARINE. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ (SCAN) Ο MIDLAND BASE CAMP μπορεί να σαρώσει όλα τα κανάλια για ανίχνευση οποιασδήποτε δραστηριότητας. Όταν ο πομποδέκτης είναι σε κατάσταση λήψης, η λειτουργία σάρωσης (SCAN) θα σταματήσει, και θα επαναληφθεί 5 δευτερόλεπτα αφότου δεν υπάρχει ανίχνευση σήματος. Αυτή GR

7 η λειτουργία είναι χρήσιμη για να ελέγχετε ποια κανάλια είναι ελεύθερα. Όταν πιέζετε το πλήκτρο του PTT για εκπομπή σε ένα ενεργό κανάλι, η λειτουργία σάρωσης (SCAN) θα σταματήσει και θα παραμείνει στο ενεργό κανάλι. Για να επαναλάβετε την σάρωση, πιέστε γρήγορα το πλήκτρο SCAN. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στη ζώνη PMR/MARINE. ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Πιέστε για περίπου 5 δευτερόλεπτα το πλήκτρο LOCK/CALL - Το εικονίδιο KEY LOCK θα εμφανιστεί στην οθόνη. Με αυτόν τον τρόπο, το κλείδωμα πλήκτρων ενεργοποιείται και τα πλήκτρα MENU και SCAN θα είναι απενεργοποιημένα Αυτή η λειτουργία μπορεί να λειτουργήσει μόνο στη μπάντα PMR/MARINE. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ Στην κατάσταση ρύθμισης ώρας (ο πομποδέκτης να είναι απενεργοποιημένος) ο φωτισμός της οθόνης μπορεί να ενεργοποιηθεί πιέζοντας το πλήκτρο MENU, ή περιστρέφοντας τον ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ. Κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης, ο φωτισμός της οθόνης θα ενεργοποιηθεί για περίπου 5 δευτερόλεπτα. Ο φωτισμός της οθόνης μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί πιέζοντας τα περισσότερα πλήκτρα (ο πομποδέκτης να είναι ενεργοποιημένος). ΥΠΟΤΟΝΟΙ CTCSS/ DCS Οι υπότόνοι CTCSS/DCS είναι κωδικοί που μπορούν να προστεθούν στο προ-προγραμματισμένο κανάλι για τη δημιουργία νέων ιδιωτικών καναλιών. Για κάθε κανάλι μπορείτε να επιλέξετε μέχρι 38 υπότονους CTCSS και 83 υπότονους DCS. Η προσθήκη αυτών των υποτόνων μπορεί να γίνει στα ακόλουθα κανάλια: PMR446 - μόνο στα κύρια κανάλια PMR (από P1 έως P8). Τα προ-προγραμματισμένα κανάλια από 9p έως 24p δεν μπορούν να τροποποιηθούν. Για να επιλέξετε έναν υπότονο για το τρέχον κανάλι, πιέστε το πλήκτρο MENU μια φορά, κατόπιν περιστρέψτε τον ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ για να επιλέξετε τον επιθυμητό υπότονο. Ο επιλεγμένος υπότονος θα εμφανιστεί στην οθόνη. Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή, πιέστε το πλήκτρο PTT ή περιμένετε 5 δευτερόλεπτα. Για να ενεργοποιήσετε τους υπότονους DCS, πιέστε το πλήκτρο MENU δύο φορές, κατόπιν περιστρέψτε τον ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ για να επιλέξετε τον επιθυμητό υπότονο. Ο επιλεγμένος υπότονος θα εμφανιστεί στην οθόνη. Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή, πιέστε το πλήκτρο PTT ή περιμένετε 5 δευτερόλεπτα. off στην οθόνη). Για επιβεβαίωση, πιέστε το πλήκτρο PTT. Σημείωση: εάν επιλέξετε οποιονδήποτε υπότονο CTCSS, οποιοσδήποτε προεπιλεγμένος υπότονος DCS θα διαγραφεί και αντίστροφα. Για να επικοινωνήσετε με άλλους πομποδέκτες, πρέπει να είναι συντονισμένοι στο ίδιο κανάλι και υπότονο. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (TX) Ο MIDLAND BASE CAMP έχει 2 επιλογές επιπέδου ισχύος. Για να επιλέξετε επίπεδο, ο πομποδέκτης πρέπει να είναι σε λειτουργία PMR στα κανάλια P1-P8. Πιέστε το πλήκτρο MENU μέχρι το εικονίδιο Pr να εμφανιστεί στην οθόνη, κατόπιν περιστρέψτε τον ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ για να επιλέξετε το ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΣΧΥΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, High (H) ή Low (L). Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη H ή L ανάλογα με το επιλεγμένο επίπεδο. Για να επιβεβαιώσετε, πιέστε το πλήκτρο PTT ή περιμένετε 5 δευτερόλεπτα. Όταν η μπαταρία είναι φορτισμένη πλήρως, η μέγιστη ισχύς είναι 500 MW (ERP), ενώ η χαμηλότερη είναι 10mW (ERP). Χάρη σε αυτήν την λειτουργία, εάν δεν είναι απαραίτητο να καλύψετε μεγάλες αποστάσεις, μπορείτε να επιλέξετε την κατάσταση χαμηλής ισχύος και έτσι, να αυξήσετε τη ζωή της μπαταρίας.! Όταν η στάθμη μπαταρίας φτάσει σε 1 στήλη, η ισχύς εκπομπής TX θα αλλάξει αυτόματα από High (H) στο επίπεδο Low (H). ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ VOX Ο MIDLAND BASE CAMP έχει 4 επίπεδα ευαισθησίας VOX (απενεργοποίημένη, 1, 2, 3, και 4). Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο χρήστη να εκπέμψει χωρίς να πιέσει το πλήκτρο PTT. Πρέπει μόνο να μιλήσετε και η εκπομπή ενεργοποιείται. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ευαισθησία VOX στα 3 επίπεδα, με ή χωρίς αξεσουάρ. Το τέταρτο επίπεδο ενεργοποιεί το VOX με λειτουργία Talkback: όταν μια από τις δύο συσκευές εκπέμπει για περισσότερο από 20 δευτερόλεπτα, το VOX Talkback σταματά την εκπομπή για 10 δευτερόλεπτα έτσι ο άλλος χρήστης έχει και αυτός την ευκαιρία να μιλήσει. Για να ρυθμίσετε το επίπεδο VOX, πιέστε το πλήκτρο MENU, έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη VO. Μετά από αυτό, περιστρέφοντας τον ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, μπορείτε να επιλέξετε 1, 2, 3 ή 4. Για επιβεβαίωση, πιέστε το πλήκτρο PTT ή περιμένετε 5 δευτερόλεπτα. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία VOX, περιστρέφοντας τον ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, επιλέξτε of και πιέστε έπειτα το πλήκτρο PTT. Για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία CTCSS/DCS υποτόνων, επιλέξτε τον υπότονο και πιέστε έπειτα το πλήκτρο MENU, μέχρι να δείτε να αναβοσβήνει στα δεξιά της οθόνης ο υπότονος CTCSS. Επιλέξτε έπειτα off, περιστρέφοντας τον ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (Θα εμφανιστεί η ένδειξη

8 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Ο MIDLAND BASE CAMP επιτρέπει την αποστολή ενός σήματος κλήσης συναγερμού σε όλους τους χρήστες του ίδιου καναλιού στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο TX και ο τόνος της επιβεβαίωσης μπορεί να ακουστεί από το μεγάφωνό σας. Ο MIDLAND BASE CAMP έχει 5 σήματα συναγερμού (απενεργοποιημένη, 1, 2, 3, 4, και 5) για να επιλέξετε. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πιέστε το πλήκτρο LOCK/CALL. Για να επιλέξετε, πιέστε το πλήκτρο MENU έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη το εικονίδιο CA με την τρέχουσα ρύθμιση για το σήμα συναγερμού. Περιστρέψτε τον ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ για να ρυθμίσετε το σήμα συναγερμού ο πομποδέκτης θα εκπέμψει έναν αντίστοιχο τόνο για κάθε επιλογή. Για να επιβεβαιώσετε, πιέστε το πλήκτρο PTT ή περιμένετε 5 δευτερόλεπτα. Η πίεση του πλήκτρου CALL/LOCK για 5 δευτερόλεπτα σε διαμόρφωση AM/FM, επιτρέπει στο χρήστη να αποθηκεύσει έναν επιθυμητό ραδιοσταθμό. ROGER BEEP (Τόνος επιβεβαίωσης ολοκλήρωσης εκπομπής) Όταν το πλήκτρο PTT απελευθερωθεί, ο πομποδέκτης θα εκπέμψει ηχητικό σήμα για να επιβεβαιώσει σε άλλους χρήστες ότι έχετε τελειώσει την εκπομπή σας και ότι μπορούν να αρχίσουν να μιλούν. Για να ενεργοποιήσετε το ROGER BEEP, πιέστε το πλήκτρο MENU μέχρις ότου να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη rb of κατόπιν επιλέξτε rb on περιστρέφοντας τον ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ. Η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη RGB. Για επιβεβαίωση πιέστε το πλήκτρο PTT ή περιμένετε 5 δευτερόλεπτα. Για να απενεργοποιήσετε αυτήν την λειτουργία, επαναλάβετε την διαδικασία επιλέγοντας rb of και η ένδειξη RGB θα εξαφανιστεί από την οθόνη. ΤΟΝΟΙ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Αυτή η λειτουργία επιτρέπει να παράγεται ένα ηχητικό σήμα κάθε φορά που πιέζετε ένα πλήκτρο. Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο MENU μέχρις ότου να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη bp on κατόπιν επιλέξτε bp of περιστρέφοντας τον ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ. Για επιβεβαίωση πιέστε το πλήκτρο PTT ή περιμένετε 5 δευτερόλεπτα. Το εικονίδιο θα εξαφανιστεί από την οθόνη. Σε αυτή την κατάσταση, όλα τα ηχητικά σήματα και οι τόνοι είναι απενεργοποιημένοι. Για να επανενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, επαναλάβετε τη διαδικασία επιλέγοντας bp on περιστρέφοντας τον ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ και επιβεβαιώστε πιέζοντας το πλήκτρο PTT ή περιμένετε 5 δευτερόλεπτα. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DUAL WATCH Η λειτουργία DUAL WATCH επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν, μόνο κατά την λήψη, 2 επιλεγμένα κανάλια για ανίχνευση οποιασδήποτε δραστηριότητας. Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία DUAL WATCH, πιέστε το πλήκτρο MENU έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη DW of. Επιλέξτε το δεύτερο κανάλι περιστρέφοντας τον ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ. Για να επιλέξετε έναν από τους 38 υπότονους CTCSS/DCS για το δεύτερο κανάλι πιέστε πάλι το πλήκτρο MENU και επιλέξτε τον υπότονο περιστρέφοντας τον ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ. Για επιβεβαίωση πιέστε το πλήκτρο PTT ή περιμένετε 5 δευτερόλεπτα. Η οθόνη θα εμφανίζει την ένδειξη DW και εναλλακτικά το κανάλι σε λειτουργία και το δεύτερο που έχει επιλεγεί. Για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία DUAL WATCH, μπορείτε απλά να πιέσετε τα πλήκτρα SCAN ή MENU. Όταν ο πομποδέκτης θα λάβει ένα σήμα σε ένα από τα δύο κανάλια που έχουν επιλεγεί, η λειτουργία DUAL WATCH θα σταματήσει προσωρινά, επιτρέποντας τη εκπομπή και την λήψη του ενεργού σήματος στο κανάλι λειτουργίας. Ο MIDLAND BASE CAMP θα μείνει στο ενεργό κανάλι εφ όσον το σήμα είναι ενεργό και θα επαναλάβει την σάρωση 5 δευτερόλεπτα αφότου δεν υπάρχει ανίχνευση σήματος. ΜΠΑΝΤΑ MARINE Επιλέξτε τη μπάντα MARINE μέσω του διακόπτη ΜΠΑΝΤΑΣ, η οθόνη θα εμφανίσει το τελευταίο κανάλι που είχε επιλεγεί και το εικονίδιο MARINE. Στην μπάντα MARINE, δεν μπορείτε να εκπέμψετε, μόνο να λάβετε σήματα. Όταν είστε σε μπάντα MARINE, η οθόνη θα εμφανίζει τον αριθμό του επιλεγμένου καναλιού (πχ. 1 d). Για να επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι, περιστρέψτε δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα τον ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ. Στη μπάντα MARINE μπορείτε να ενεργοποιήσετε επίσης τις λειτουργίες Σάρωσης (SCAN), MO- NITOR και Κλειδώματος πλήκτρων (LOCK). ΛΗΨΗ ΣΕ AM/FM Ο MIDLAND BASE CAMP μπορεί να λάβει συχνότητες διαμόρφωσης AM/FM, επιλέγοντας μέσω του διακόπτη ΜΠΑΝΤΑΣ την επιθυμητή διαμόρφωση. Η οθόνη θα εμφανίζει την επιλεγμένη διαμόρφωση AM/FM και την ενεργή συχνότητα. Επιλογή συχνότητας σε διαμόρφωση AM/FM Για να επιλέξετε τη διαμόρφωση AM/FM, περιστρέψτε δεξιόστροφα και αριστερόστροφα τον ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ. Κρατώντας τον μεταγωγέα για 2 δευτερόλεπτα δεξιά ή αριστερά, ο πομποδέκτης θα κάνει σάρωση για τις συχνότητες έως ότου λάβει ένα ισχυρό και ευκρινές σήμα εάν συνεχίσετε να περιστρέφετε δεξιόστροφα και αριστερόστροφα τον ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ για 5 δευτερόλεπτα, η λειτουργία σάρωσης θα είναι συνεχής, έως ότου να τη σταματήσετε απλά περιστρέφοντας ελαφρώς τον ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ή πιέζοντας το πλήκτρο PTT. GR

9 Αποθήκευση συχνότητας Ο BASE CAMP μπορεί να αποθηκεύσει 2 επιλεγμένες συχνότητες σε διαμόρφωση AM και 2 σε FM. Για αποθήκευση της πρώτης συχνότητας, πιέστε για 5 δευτερόλεπτα το πλήκτρο LOCK/CALL ενώ για τη δεύτερη, πιέστε το πλήκτρο SCAN. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ Όταν ο BASE CAMP είναι απενεργοποιημένος η οθόνη εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις ώρας. Για να εμφανίζεται το ρολόι ενώ ο πομποδέκτης είναι ενεργοποιημένος, απλά περιστρέψτε τον μεταγωγέα POWER/VOL on/off. Για να ρυθμίσετε την ώρα: Πιέστε το πλήκτρο LOCK/CALL/HOUR και θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα ψηφία της ώρας. Περιστρέψτε τον ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ για να ρυθμίσετε την ώρα. Για επιβεβαίωση πιέστε το πλήκτρο PTT/SELECT ή περιμένετε για 5 δευτερόλεπτα. Για να ρυθμίσετε τα λεπτά: Πιέστε το πλήκτρο SCAN/MINUTE ενώ είστε σε κατάσταση ρύθμισης ώρας και θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα ψηφία των λεπτών. Περιστρέψτε τον ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ για να ρυθμίσετε τα λεπτά. Για επιβεβαίωση πιέστε το πλήκτρο PTT/SELECT ή περιμένετε για 5 δευτερόλεπτα. ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ Ο BASE CAMP μπορεί επίσης να λειτουργήσει σαν ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ. Για να ενεργοποιήσετε το ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ: Πιέστε το πλήκτρο MONITOR/ALARM ON/OFF ενώ είστε σε κατάσταση ρύθμισης ώρας,το εικονίδιο για το ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ θα εμφανιστεί στην οθόνη. Για να ρυθμίσετε την ώρα που θα ενεργοποιηθεί το ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ πιέστε το πλήκτρο LOCK/ CALL/HOUR ενώ είστε σε κατάσταση ρύθμισης ώρας και τα ψηφία της ώρας θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν Περιστρέψτε τον ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ για να ρυθμίσετε την ώρα. Για επιβεβαίωση πιέστε το πλήκτρο PTT/SELECT ή περιμένετε για 5 δευτερόλεπτα. Για να ρυθμίσετε τα λεπτά που θα ενεργοποιηθεί το ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ πιέστε το πλήκτρο SCAN/MINUTE ενώ είστε σε κατάσταση ρύθμισης ώρας και τα ψηφία των λεπτών θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Περιστρέψτε τον ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ για να ρυθμίσετε τα λεπτά. Για επιβεβαίωση πιέστε το πλήκτρο PTT/SELECT ή περιμένετε για 5 δευτερόλεπτα. Για να απενεργοποιήσετε το ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ: Για να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι, πιέστε το πλήκτρο MONITOR/ALARM ON/OFF ενώ είστε σε κατάσταση ρύθμισης ώρας. Το εικονίδιο θα εξαφανιστεί. Αντ αυτού, εάν πιέσετε το πλήκτρο MENU/MONITOR/SCAN-LOCK-CALL, το εικονίδιο θα συνεχίσει να εμφανίζεται, αλλά το ξυπνητήρι θα ενεργοποιηθεί την ίδια ώρα την επόμενη ημέρα, δηλαδή, 24 ώρες από τον προκαθορισμένο χρόνο ρύθμισης. Ρυθμίζοντας την λειτουργία αναβολής (SNOOZE) για το ξυπνητήρι Όταν το ξυπνητήρι κουδουνίζει, μπορείτε να ενεργοποιήσετε λειτουργία αναβολής (SNOO- ZE) πιέζοντας το πλήκτρο PTT/SNOOZE. Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο SNOOZE, το ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ θα σταματάει και θα επανενεργοποιείται μετά από 8 λεπτά. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ Ο BASE CAMP έχει ενσωματωμένο ένα ΦΑΚΟ. Για να ανάψετε το ΦΑΚΟ, θέστε το ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON/OFF ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ στη θέση on. Για να σβήσετε το ΦΑΚΟ, θέστε το ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON/OFF ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ στη θέση off. ΣΗΜΑΤΑ MORSE Ο BASE CAMP μπορεί να στείλει σήματα Morse. Όταν ο πομποδέκτης είναι σε μπάντα AM/FM/MARINE, πιέζοντας το πλήκτρο MENU για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είναι δυνατό να στείλετε σήματα Morse. ΥΠΟΔΟΧΗ USB Ο MIDLAND BASE CAMP μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φορτίσει κινητά τηλέφωνα, ipod, mp3 players μέ το δυναμό, ή αντάπτορα φόρτισης AC/DC μέσω της υποδοχής USB. Τοποθετήστε ένα καλώδιο φόρτισης USB (δεν συμπεριλαμβάνεται) στην υποδοχή USB του MI- DLAND BASE CAMP Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου φόρτισης USB στο κινητό τηλέφωνο, mp3 ή ipod Επαναφορτίστε την μπαταρία του κινητού τηλεφώνου, το mp3 ή το ipod περιστρέφοντας γρήγορα την ΜΑΝΙΒΕΛΑ ΔΥΝΑΜΟ, ή συνδέοντας αντάπτορα AC/DC στην υποδοχή φόρτισης. ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ PACK ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Ο MIDLAND BASE CAMP χρησιμοποιεί ένα επαναφορτιζόμενο pack μπαταριών 6V NiMH που μπορεί να επαναφορτιστεί μέσω ενός επιτοίχιου αντάπτορα φόρτισης AC (συμπεριλαμβάνεται) ή DC (συμπεριλαμβάνεται). Ο προτεινόμενος χρόνος φόρτισης για πρώτη φορά είναι 12 ώρες και μετέπειτα 8/10 ώρες. Για να επιτύχετε τη μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, σας προτείνουμε να φορτίσετε το pack μπαταριών ενώ ο BASE CAMP είναι απενεργοποιημένος και έχοντας ανάψει το εικονίδιο χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Για να επαναφορτίσετε το pack μπαταριών χρειάζεται να τοποθετήσετε το βύσμα του επιτοίχιου αντάπτορα φόρτισης σε μια υποδοχή ρεύματος 220 V AC και να εισάγετε το αντίστοιχο βύσμα του αντάπτορα στην υποδοχή φόρτισης του BASE CAMP. Αφαιρέστε τον MIDLAND BASE CAMP από τον φορτιστή όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος φόρτισης. Επίσης μπορείτε να φορτίσετε το επαναφορτιζόμενο pack μπαταριών NiMH χρησιμοποιώντας

10 την μανιβέλα δυναμό. Για να χρησιμοποιήσετε το δυναμό περιστρέψτε την λαβή της γρήγορα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.! Μην υπερφορτίζετε τις μπαταρίες! Η φόρτιση δεν σταματάει αυτόματα όταν οι μπαταρίες φορτιστούν πλήρως. Επομένως, μην ξεχνάτε να απομακρύνετε τον πομποδέκτη από τον φορτιστή μόλις φορτιστούν οι μπαταρίες, αλλιώς μπορεί να βλάψετε τον πομποδέκτη και τις μπαταρίες.! Μην προσπαθήσετε να φορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση βεβαιωθείτε ότι ο πομποδέκτης σας περιέχει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NI- MH ή το παρεχόμενο pack μπαταριών! Οι αλκαλικές μπαταρίες δεν επαναφορτίζονται. Αν οι μπαταρίες δεν είναι κατάλληλες για φόρτιση μπορεί να παρουσιάσουν διαρροές, να εκραγούν ή και να αναφλεχθούν!! Η χρήση ενός φορτιστή διαφορετικού από τον ενδεδειγμένο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή ακόμα και να θέσει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα του χρήστη.! Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά ή μην τις τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερμότητας διότι μπορεί να εκραγούν και να προκαλέσουν ακόμα και τραυματισμό. Απαλλαγείτε από τις παλιές μπαταρίες, με τις διαδικασίες που επιβάλλει η νομοθεσία.! Μην αναμειγνύετε παλιές και καινούριες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικών τύπων ή μπαταρίες που έχουν χρησιμοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους. Ένδειξη στάθμης μπαταρίας Ο MIDLAND BASE CAMP έχει ένα μετρητή στάθμης μπαταρίας που εμφανίζει το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας. Όσο πιο πολλές οι στήλες στο εικονίδιο τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ισχύς της μπαταρίας. Όταν η στάθμη έχει πέσει σε χαμηλό επίπεδο, το εικονίδιο της στάθμης μπαταρίας θα αναβοσβήνει στην οθόνη υποδεικνύοντας, ότι οι μπαταρίες σας χρειάζονται αντικατάσταση ή επαναφόρτιση εάν χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενο pack μπαταριών. Επιλογή της πηγής τροφοδοσίας Ο MIDLAND BASE CAMP μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε αλκαλικές μπαταρίες είτε επαναφορτιζόμενο pack μπαταριών NiMH. Απλά ρυθμίστε τον ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ είτε σε αλκαλική ή επαναφορτιζόμενη (για pack μπαταριών NiMH). ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ! Χρησιμοποιείστε κάποιο μαλακό νωπό ύφασμα για να καθαρίσετε τον πομποδέκτη. Μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή διαλυτικά.! Μη βρέχετε τον πομποδέκτη.! Απενεργοποιείστε τον πομποδέκτη και αφαιρέστε τις μπαταρίες σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης χωρίς χρήση. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση Δεν ενεργοποιείται ο πομποδέκτης. Ο πομποδέκτης απενεργοποιείται αφού έχει ενεργοποιηθεί για μικρό διάστημα.. Το pack μπαταριών δεν φορτίζει. Ο πομποδέκτης ενεργοποιείται αλλά δεν λαμβάνει σήμα. Υπάρχει πάντα θόρυβος στη λήψη. Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με άλλους. Η επικοινωνία είναι διακεκομμένη ή δεν είναι καθαρή. Το pack μπαταριών έχει αποφορτιστεί και/ ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Αποφορτισμένο pack μπαταριών. Ο φορτιστής του pack μπαταριών δεν είναι συνδεμένος και/ ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Η θέση του πομποδέκτη βρίσκεται κοντά σε σημείο παρεμβολών. Η ένταση της φωνής είναι πολύ χαμηλή. Λάθος επιλεγμένοι υπότονοι CTCSS ή DCS. Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία MONITOR. Έχει επιλεγεί λάθος κανάλι. Η θέση του πομποδέκτη βρίσκεται κοντά σε σημείο παρεμβολών. Λάθος επιλεγμένοι υπότονοι CTCSS ή DCS. Το σήμα είναι πολύ αδύναμο. Η απόσταση εκπομπής είναι μεγάλη και/ή υπάρχουν εμπόδια στην κατεύθυνση του συνομιλητή. Το κανάλι χρησιμοποιείται και από άλλες ομάδες. Ο π/δ σας είναι τοποθετημένος κοντά σε συσκευές που προκαλούν παρεμβολές (τηλεόραση, κομπιούτερ κλπ). Βεβαιωθείτε ότι το pack μπαταριών είναι φορτισμένο και τοποθετημένο σωστά. Επαναφορτίστε το pack μπαταριών. Ελέγξτε τις επαφές του pack μπαταριών και βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένο σωστά. Μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή. Αυξήστε την ένταση της φωνής. Ελέγξτε ότι έχετε επιλέξει τους ίδιους υποτόνους CTCSS ή DCS με τους συνομιλητές σας. Απενεργοποιήστε την λειτουργία MONITOR. Επιλέξτε το ίδιο κανάλι με τους συνομιλητές σας. Μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή. Ελέγξτε ότι έχετε επιλέξει τους ίδιους υποτόνους CTCSS ή DCS με τους συνομιλητές σας. Απενεργοποιήστε προσωρινά τη φίμωση (squelch) μέσω της λειτουργίας MONITOR. Πλησιάστε τον συνομιλητή σας και/ή μετακινηθείτε σε μια περιοχή χωρίς εμπόδια. Ελέγξτε την κίνηση στο κανάλι μέσω της λειτουργίας MONITOR και αλλάξτε κανάλι αν είναι απαραίτητο. Απομακρύνετε τον πομποδέκτη από τις συσκευές που προκαλούν παρεμβολές. GR

11 Οι λαμβανόμενες επικοινωνίες δεν είναι καθαρές. Δεν είναι πάντα δυνατή η εκπομπή. Η λειτουργία VOX κατά λάθος ενεργοποιεί την εκπομπή του πομποδέκτη. Η λειτουργία VOX απαιτεί ομιλία με δυνατή φωνή. Δυσλειτουργίες (εσφαλμένα σύμβολα στην οθόνη, μπλοκάρισμα των λειτουργιών κλπ). Η αυτονομία του pack μπαταριών είναι περιορισμένη. Το κανάλι είναι συχνά απασχολημένο. Το κανάλι χρησιμοποιείται από πολλούς χρήστες ή έχει αποκλειστεί η εκπομπή λόγω κίνησης καναλιού. Έχει ενεργοποιηθεί χρονοδιακόπτης εκπομπής. Η ευαισθησία είναι ρυθμισμένη σε υψηλό επίπεδο και/ ή υπάρχουν δυνατοί περιβαλλοντολογικοί θόρυβοι. Η ευαισθησία είναι ρυθμισμένη σε χαμηλό επίπεδο. Λάθος ρύθμιση που προκλήθηκε από πρόβλημα τροφοδοσίας. Υπερβολικός χρόνος εκπομπής. Για μπαταρίες NiMH μόνο: το pack μπαταριών εμφανίζει φαινόμενο μνήμης. Επιλέξτε κάποιο άλλο κανάλι. Επιλέξτε κάποιο άλλο κανάλι. Προσπαθήστε να μειώσετε τον χρόνο εκπομπής. Ρυθμίστε την ευαισθησία VOX σε χαμηλότερο επίπεδο. Αν ο περιβαλλοντολογικός θόρυβος δεν είναι υψηλός, αυξήστε το επίπεδο ευαισθησίας ή χρησιμοποιείστε ένα μικρόφωνο (δεν συμπεριλαμβάνεται στην συσκευασία ). Επαναφορτίστε το pack μπαταριών. Προσπαθήστε να μειώσετε τον χρόνο εκπομπής και / ή να χρησιμοποιήσετε χαμηλή ισχύ εκπομπής. Περιορίστε το φαινόμενο μνήμης. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Κανάλια...1~8 PMR, 1~69 LPD Δημιουργία συχνοτήτων...pll synthesizer Εμβέλεια συχνοτήτων mhz (PMR) MHz (LPD) KHz (AM) MHz (FM) MHz (MARINE) Διαυλοποίηση KHz (PMR) 25 KHz (LPD) Τροφοδοσία... 6+/- 10% VDC Θερμοκρασία λειτουργίας... από -20 έως +55 Διαστάσεις (χωρίς κεραία)...120x180x 55 mm Βάρος (χωρίς pack μπαταριών)...0,563 kg Κύκλος λειτουργίας (% σε 1 ώρα)...tx 5%, RX 5%, κατάσταση αναμονής 90% Πομπός Ισχύς εξόδου (ERP) έως 500 mw (Επιλέξιμη) Τύπος κυκλώματος... FM Καταστολή αρμονικών... Συμμορφώνεται με τα πρότυπα ETSI Δέκτης Ευαισθησία στα 12dB Sinad... 0,35μV Απόρριψη αρμονικών... 70dB Ισχύς ακουστικής εξόδου (10% THD)... 2W Ενδιάμεσες συχνότητες... 1η:21,4 MHz 2η:455 KHz Σύνδεση για εξωτερικό μικρόφωνο και επαναφόρτιση... 2,5 mm jack stereo Σύνδεση για εξωτερικό μεγάφωνο mm jack mono Οι παραπάνω λειτουργίες και χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές; χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Το Alan 48 Plus Multi αντιπροσωπεύει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί ώς σταθμός αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ)

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LED (λυχνία) Ρότορας ΟΝ/ΟFF Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης Οθόνη (display) Επιλογή συχνότητας α/β Πλήκτρο μπάντας πληκτρολόγιο Πάνω-Κατω Πλήκτρο κλειδώματος PTT ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MT 800 2. Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση του ΜΤ 800. Για να απενεργοποιήσετε το ΜΤ 800:

COBRA MT 800 2. Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση του ΜΤ 800. Για να απενεργοποιήσετε το ΜΤ 800: 1. Κεραία 2. Υποδοχή φόρτισης Hands Free 3. Επιλογή τρόπου λειτουργίας 4. Κλείδωμα λειτουργιών 5. Αλλαγή καναλιών / επιλογή λειτουργίας 6. Μεγάφωνο-μικρόφωνο 7. Φωτισμός οθόνης 8. Ρύθμιση ηχητικής έντασης

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

MT645VP. Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου. Δήλωση συμμόρφωσης (DoC) ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

MT645VP. Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου. Δήλωση συμμόρφωσης (DoC) ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 2 Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου 1. Κεραία 2. Υποδοχή εξωτερικού ηχείου/ μικροφώνου/φόρτισης 3. Κουμπί κατάστασης/ ς 4. Κουμπί σάρωσης 5. Κουμπιά προηγούμενου/ επόμενου καναλιού 6. Οθόνη LCD με

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία του πομποδέκτη. Τοποθέτηση μπαταρίας ΦΟΡΤΙΣΗ Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ αρχική χρήση της μπαταρίας

Συσκευασία του πομποδέκτη. Τοποθέτηση μπαταρίας ΦΟΡΤΙΣΗ Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ αρχική χρήση της μπαταρίας Συσκευασία του πομποδέκτη. Αφαιρέστε προσεκτικά τον πομποδέκτη. Σας συνιστούμε να εντοπίσει τα στοιχεία που παρατίθενται στον παρακάτω πριν την απόρριψη της συσκευασίας υλικό. Εάν κάποια αντικείμενα λείπουν

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

K 912. Εγχειρίδιο Χρήσης

K 912. Εγχειρίδιο Χρήσης K 912 Εγχειρίδιο Χρήσης K 912 Ασύρματα ακουστικά UHF ημιανοιχτού τύπου 1. Εισαγωγή Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της εταιρίας KG. Το K 912 είναι ένα ασύρματο σύστημα ακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

10376 MT975_EL.qxp:MT_975_UK 1/15/08 5:47 AM Page 1

10376 MT975_EL.qxp:MT_975_UK 1/15/08 5:47 AM Page 1 10376 MT975_EL.qxp:MT_975_UK 1/15/08 5:47 AM Page 1 Ασύρµατος Μοντέλο MT 975 ΕΛΛ ΗΝΙΚΑ 1 11 10 2 3 1. Κεραία 2. Εξωτερικό Ηχείο / Βύσμα μικροφώνου 3. Κουμπί έντασης ON/OFF 4. Κουμπί λειτουργίας 5. Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Walkie Talkie APMP500

Walkie Talkie APMP500 Walkie Talkie APMP500 1. Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια 1.1 Προοριζόμενη χρήση 1. Ετικέτες στο εγχειρίδιο 1.3 Γενικές οδηγίες ασφαλείας 5. Προετοιμασία για τη χρήση 5.1 Αποσυσκευασία 5. Περιεχόμενο συσκευασίας.3

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 Υπάρχουν κάποιες µικρές αλλαγές στα κουµπιά µεταξύ των RS25U και RS25E, και κάποιες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιµες και στα δύο µοντέλα. Ένα προαιρετικό χειριστήριο - συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΥΟΚΙ ΤΟΚΙ ΡΟΛOΓΙΑ (FREETALKER) 2 TEM. Εγχειρίδιο Συγχαρητήρια! Αυτός ο διπλός τρόπος επικοινωνίας αντιπροσωπεύει ό,τι πιο προηγµένο έχει να επιδείξει η νεότερη τεχνολογία. Είναι µια ελαφριά, συµπαγής

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Τζακ εξωτερικού µεγαφώνου/µικροφώνου

Τζακ εξωτερικού µεγαφώνου/µικροφώνου Ποµποδέκτης Μοντέλο MT 525 Κεραία ΕΛΛΗΝΙΚΑ Πλήκτρο CALL (Κλήση) Πλήκτρο POWER (Ενεργοποίηση) Πλήκτρο TALK (Οµιλία) Τζακ εξωτερικού µεγαφώνου/µικροφώνου Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση στις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας: Συντήρηση. Κύρια χαρακτηριστικά

Περιεχόμενα συσκευασίας: Συντήρηση. Κύρια χαρακτηριστικά Περιεχόμενα συσκευασίας: 1 πομποδέκτης CT 790 1 κεραία υψηλής απολαβής 1 πακ μπαταριών λιθίου 1 επιτραπέζιο φορτιστή 1 κλιπ ζώνης λουράκι καρπού Συντήρηση Ο πομποδέκτης σας είναι ένα ηλεκτρονικό προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2 ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΑΣ 3 ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3 ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 4 ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 5 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

G15. Δηγιες χρησης. πομποδέκτης PMR446

G15. Δηγιες χρησης. πομποδέκτης PMR446 G15 Δηγιες χρησης πομποδέκτης PMR446 περίληψη λογισμικό Προγραμματισμο (Προαιρετικό) 2 Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 Κύρια Χαρακτηριστικά 3 Βασικοι χειρισμοι και μερη του πομποδεκτη 4 Λειτουργιες 6 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV 050- Dog Traiiner Οδηγίίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 2. Συσκευασία...3 3. Περιγραφή της συσκευής...4 4. Προετοιμασία της συσκευής...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60 www.crystalaudio.com ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου 1. Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου USB στο MEGA PLAYER 521, την άλλη άκρη στον προαιρετικό προσαρμογέα (adapter) και συνδέστε το με πρίζα Εναλλασσόμενου Ρεύματος. (ή συνδέστε

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGISAT MULTI της EMITOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGISAT MULTI της EMITOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGISAT MULTI της EMITOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του οργάνου DIGISAT MULTI της EMITOR AB. Το εγχειρίδιο καλύπτει την λειτουργία και τη συντήρηση του οργάνου. Όλες οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σας ευχαριστεί που προτιμήσατε τον πομποδέκτη TH-F5. O πομποδέκτης αυτός είναι σχεδιασμένος και βασισμένος σε τεχνολογίες αιχμής, παρέχοντας σας σταθερή και χωρίς προβλήματα λειτουργία. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΡΤΑ SIM ΜΕ GPRS ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Περιεχόμενο 1. Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε τον πομποδέκτη μας TH-UVF1. O πομποδέκτης αυτός είναι σχεδιασμένος και βασισμένος στις τεχνολογίες αιχμής, παρέχοντας σας σταθερή και χωρίς προβλήματα λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

C meitrack" Οδηγός Γρήγορης Χρήσης

C meitrack Οδηγός Γρήγορης Χρήσης C meitrack" Οδηγός Γρήγορης Χρήσης 1 Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του MT90. Αυτή η συσκευή θα σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας GPS εντοπισμού όπου βασίζεται σε εξαιρετική τεχνολογία και τα

Διαβάστε περισσότερα

To GT30 είναι μια μικρή συσκευή εντοπισμού θέσης με ενσωματωμένο GPS και GSM/GPRS.

To GT30 είναι μια μικρή συσκευή εντοπισμού θέσης με ενσωματωμένο GPS και GSM/GPRS. 1 Εισαγωγή To GT30 είναι μια μικρή συσκευή εντοπισμού θέσης με ενσωματωμένο GPS και GSM/GPRS. Υπολογίζει τις ακριβείς συντεταγμένες που βρίσκεται μέσω του GPS, και τις αποστέλλει μέσω SMS ή GPRS. Μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό συσκευή αναπαραγωγής MP3 με

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGIAIR db της EMIΤOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGIAIR db της EMIΤOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGIAIR db της EMIΤOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ Σας ευχαριστούμε που αποκτήσατε το όργανο DIGIAIR db. Οι οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν τη χρήση και τη συντήρηση του οργάνου. Όλες οι πληροφορίες της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης MR HH 400 VHF MARINE RADIO

Οδηγίες Χρήσης MR HH 400 VHF MARINE RADIO Οδηγίες Χρήσης MR HH 400 VHF MARINE RADIO Σχήμα 1: Κουμπιά χειρισμού και ενδείξεις του MR HH400 Ρύθμιση Squelch Κεραία Ακροδέκτης σύνδεσης εξωτερικού μεγαφώνου/ ακουστικών ιακόπτης ΟΝ/ OFF/ Ρυθμιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGIAIR RPO της EMIΤOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ (έκδοση 2.0.10)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGIAIR RPO της EMIΤOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ (έκδοση 2.0.10) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGIAIR RPO της EMIΤOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ (έκδοση 2.0.10) Σας ευχαριστούμε που αποκτήσατε το όργανο DIGIAIR RPO. Οι οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν τη χρήση και τη συντήρηση του οργάνου. Όλες οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

DB 271 Dual Band 2m / 70 cm Φορητός Πομποδέκτης

DB 271 Dual Band 2m / 70 cm Φορητός Πομποδέκτης DB 271 Dual Band 2m / 70 cm Φορητός Πομποδέκτης 1 Εισαγωγή Ευχαριστούμε που αγοράσατε τον πομποδέκτη ALBRECHT DB 271. Αυτός ο πομποδέκτης προσφέρει σύγχρονο σχεδιασμό, πολύ-λειτουργικότητα, σταθερή απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

VHF - UHF. www.delfitzis.gr 1

VHF - UHF. www.delfitzis.gr 1 VHF - UHF KT 980 EE VHF - UHF > Εύρος συχνοτήτων 144-146 MHz 8W (136-174 MHz) / 430-440 7W (400-470 MHz) > 128 κανάλια > Οπίσθιος φωτισμός οθόνης LCD με ψηφιακό μετρητή στασίμων S / RF > Ένδειξη κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρματο Τηλέφωνο DECT με αναγνώριση κλήσης Σύντομη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ακουστικού Συνδυασμός πλήκτρων Μενού Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Meimaris.com - Ελπίδος 34 (ΒΑΟ), Συκιές, Θεσσαλονίκη - Tel. 2310.634.513-6977.38.38.73 - www.meimaris.com UV-3R

Meimaris.com - Ελπίδος 34 (ΒΑΟ), Συκιές, Θεσσαλονίκη - Tel. 2310.634.513-6977.38.38.73 - www.meimaris.com UV-3R ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ποµποδέκτης BAOFENG UV3R είναι ένας ποµποδέκτης µινιατούρα διπλής µπάντας µε πάρα πολλά χαρίσµατα, ο οποίος θα σας χαρίσει απρόσκοπτη επικοινωνία µε τα υπόλοιπα µέλη του ραδιοδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός Πομποδέκτης DJ-446

Φορητός Πομποδέκτης DJ-446 ALINCO Φορητός Πομποδέκτης DJ-446 Οδηγίες Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον πομποδέκτη ALINCO. Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει οδηγίες για την ασφάλειά σας και την χρήση του πομποδέκτη σας. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια Οι έγκυες και τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα γυαλιά 3D. Η παρακολούθηση τηλεόρασης με τρισδιάστατη εικόνα δεν συνιστάται για παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

GSM Gateway Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόµενα 1. Περιεχόµενο παράδοσης...2 2. Κωδικός PIN...2 3. Εγκατάσταση...2 4. Συνδέσεις και ενδείξεις µπροστινού πάνελ...3 5. Συνδέσεις και ενδείξεις πίσω πάνελ...3 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Λειτουργία Χειμώνας / Καλοκαίρι 2 επίπεδα θερμοκρασίας + παγετός ΜΟΝΤΕΛΑ: 3V dc L-N:230V ac ΕΛΛΗΝΙΚΑ PE - DETPNN006 08/09 EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DATI

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris.

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris. Σύντοµο Εγχειρίδιο Χρήσης για τον ποµποδέκτη WOUXUN KG-UV8D Περιγραφή Χαρακτηριστικών. 1. Duplex Repeater (VHF - UHF ή UHF - VHF). 2. Duplex Work Mode (TX σε µια περιοχή, ενώ RX σε άλλη περιοχή ταυτόχρονα).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ER 100U REC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ER 100U REC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ER 100U REC ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ER-100U REC Γενικά χαρακτηριστικά: 1.Ψηφιακό σύστημα με ικανότητα συνεργασίας με τα ακόλουθα φορμά και αποθηκευτικά μέσα, SD/MMC CARD,USB MP3. 2.Είσοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΙΣ ΟΔΗΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΙΣ ΟΔΗΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΙΣ ΟΔΗΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Τα κράματα των μετάλλων που έχουν μείνει θαμμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα, σαπίζουν και μπορεί κάποια φορά να δώσουν σήμα χρυσού.

Διαβάστε περισσότερα

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Χωρίς ήχο Παραμόρφωση του ήχου Το ΚΑΡΑΟΚΕ δε λειτουργεί Το MP3 δεν παίζει 1. Καμία πηγή εισόδου ήχου. 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - συσκευή τηλεφώνου x 1 - δέκτης x 1 - καλώδιο Helix x 1 - καλώδιο τηλεφωνικής σύδνεσης x 1 - μπαταρίες ΑΑΑ x 2 - Οδηγίες χρήσης x 1 1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

...δώστε χρώμα στην επικοινωνία σας!

...δώστε χρώμα στην επικοινωνία σας! CATALOGUE 2012...δώστε χρώμα στην επικοινωνία σας! www.soundstar.gr Aσύρματα Dect D 101 O C 401 Ασύρματο ψηφιακό τηλέφωνο DECT, με 1 συσκευή. Φωτιζόμενη οθόνη Αλφαριθμητική οθόνη 12 ψηφίων. 5 μελωδίες

Διαβάστε περισσότερα

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8 Art. 4052 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Το παρόν φυλλάδιο οδηγιών χρήσης είναι πνευματική ιδιοκτησία της SIGMA SECURITY A.B.E.E. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ZTE WF630. Σταθερή Ασύρματη Τερματική Συσκευή για Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας GSM. Οδηγίες Χρήσεως

ZTE WF630. Σταθερή Ασύρματη Τερματική Συσκευή για Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας GSM. Οδηγίες Χρήσεως ZTE WF630 Σταθερή Ασύρματη Τερματική Συσκευή για Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας GSM Οδηγίες Χρήσεως 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ...4 2.1 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ...4 2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα