Η νέα Έκδοση του Προτύπου BRC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η νέα Έκδοση του Προτύπου BRC"

Transcript

1 *ισχύει από ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ BRC Το πρότυπο BRC παρουσιάστηκε αρχικά το Από τότε αναθεωρείται σε τακτικά διαστήματα, ώστε να αντανακλά τα πιο πρόσφατα δεδομένα στην Ασφάλεια Τροφίμων. Super Market και επιχειρήσεις τροφίμων σε όλον τον κόσμο, αναγνωρίζουν ότι η πιστοποίηση με βάση το BRC-Food είναι ένας αξιόπιστος τρόπος να αξιολογήσουν τους προμηθευτές τους και γι αυτό το πρότυπο έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και η χρήση του έχει επεκταθεί εκτός των συνόρων της Μεγάλης Βρετανίας. Το πρότυπο περιγράφει τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων με στόχο να ικανοποιούνται οι νομικές απαιτήσεις και η προστασία του καταναλωτή. Η δομή και η μορφή της νέας έκδοσης δεν διαφέρει ιδιαίτερα από την προηγούμενη έκδοση, αφού περιλαμβάνει κριτήρια για την αξιολόγηση των υποδομών και εγκαταστάσεων, των λειτουργιών και των διαδικασιών της επιχείρησης τροφίμων. Στην αναθεώρηση του προτύπου ενεπλάκησαν εκπρόσωποι από τις κυριότερες αλυσίδες Super Market, από εταιρείες εστίασης, φορείς πιστοποίησης καθώς και οι ίδιες οι πιστοποιημένες εταιρείες. Μάλιστα πριν οριστικοποιηθεί το πρότυπο, έγιναν δοκιμαστικές επιθεωρήσεις, ώστε να ελεγχθεί η αποτελεσματική εφαρμογή των νέων απαιτήσεων. Περιεχόμενα Το πρότυπο BRC 1 Οι βασικοί στόχοι των αλλαγών 1 Πράσινες & Πορτοκαλί απαιτήσεις 1 Αιφνιδιαστικές Επιθεωρήσεις 2 Η εγγραφή 2 Χώροι Υψηλής Επικινδυνότητας και Υψηλής Φροντίδας 3 Μη Συμμορφώσεις 3 Οι βασικοί στόχοι των αλλαγών: Οι βασικές αλλαγές στο νέο πρότυπο έχουν σαν στόχο: Την ισορροπία μεταξύ του χρόνου επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις και στα γραφεία Τη δημιουργία μιας πιο συγκεκριμένης και στοχευμένης αναφοράς επιθεώρησης Την ενθάρρυνση της διενέργειας «αιφνιδιαστικών» επιθεωρήσεων Πράσινες και Πορτοκαλί Απαιτήσεις Τη διευκρίνιση για τους χώρους υψηλής επικινδυνότητας (high risk) και υψηλής φροντίδας (high care) Tη χρήση απλοποιημένης γλώσσας Βαθμολογία και Συχνότητα Επιθεώρησης 3 Αλλαγές στις παραγράφους 3-4 Πεδίο εφαρμογής 4 Η TÜV HELLAS 4 Στοιχεία Επικοινωνίας 5 Στην νέα έκδοση του προτύπου, θα παρατηρήσετε ότι κάθε παράγραφος έχει πορτοκαλί ή πράσινο χρώμα ή και τα 2 χρώματα. Αυτό είναι ενδεικτικό για τον τρόπο που θα επιθεωρηθεί η κάθε απαίτηση. Οι πορτοκαλί απαιτήσεις θα πρέπει να επιθεωρούνται υποχρεωτικά στις εγκαταστάσεις και οι πράσινες στα γραφεία, ενώ οι απαιτήσεις με τα 2 χρώματα επιθεωρούνται τόσο στις εγκαταστάσεις όσο και στα γραφεία. -1-

2 Αιφνιδιαστικές Επιθεωρήσεις Το σχήμα για τις «αιφνιδιαστικές» επιθεωρήσεις αναθεωρήθηκε ώστε να υπάρχουν δύο επιλογές: Επιλογή 1η (Option 1): Στην επιλογή αυτή ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις με το παλαιό πρότυπο. Η επιθεώρηση αφορά όλες τις απαιτήσεις του προτύπου Επιλογή 2η (Option 2): Στην επιλογή αυτή η επιθεώρηση γίνεται σε 2 φάσεις: Η εγγραφή BRC Directory Αν μια επιθεώρηση δεν «ανέβει» στο BRC Directory, δεν αναγνωρίζεται!! Στην περίπτωση που μία επιχείρηση τροφίμων δεν έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, έχει πλέον την δυνατότητα να εγγραφεί στην βάση δεδομένων του BRC (BRC Directory) και να δέχεται επιθεωρήσεις με πλήρη αναφορά επιθεώρησης και με βαθμολογία. ΦΑΣΗ Α. Επιθεωρείται το σύστημα και η τεκμηρίωση της εταιρείας (οι απαιτήσεις με πράσινο χρώμα) και στην συνέχεια ΦΑΣΗ Β. Πραγματοποιείται αιφνιδιαστική» επιθεώρηση στους χώρους της εταιρείας για την εφαρμογή των κανόνων ορθής πρακτικής (GMP audit, οι απαιτήσεις με πορτοκαλί χρώμα). Οι αναφορές αυτές θα κοινοποιούνται στους πελάτες με στόχο να τεθεί ένα χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της πιστοποίησης. Ήδη αρκετές από τις εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί με την προηγούμενη έκδοση του προτύπου, έχουν ενημερωθεί και έχουν κάνει χρήση αυτής της βάσης δεδομένων των επιθεωρήσεων του BRC. Τα στοιχεία για κάθε επιθεώρηση, και οι αναφορές, είναι διαθέσιμες σε αυτή Αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται εφόσον η επιχείρηση τροφίμων σε προηγούμενη επιθεώρηση πιστοποίησης έχει βαθμολογηθεί με Α ή Β. Η προστιθέμενη αξία της επιλογής αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων είναι η διαφορά στην βαθμολογία του πιστοποιητικού στην οποία θα προστίθεται το σήμα +, δηλαδή: A+ ή Β+ τη βάση δεδομένων για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο (πχ υποψήφιο πελάτη) με τη χρήση κωδικού πρόσβασης. Επίσης, από την βάση δεδομένων είναι δυνατόν να αντληθούν στοιχεία από το BRC, τους φορείς πιστοποίησης και διαπίστευσης, ώστε να παρακολουθεί και το BRC την απόδοση των Φορέων Πιστοποίησης αλλά και ξεχωριστά του κάθε επιθεωρητή. Οι αλλαγές -2-

3 Χώροι Υψηλής Επικινδυνότητας και Υψηλής Φροντίδας Στο παράρτημα 3 του προτύπου προστέθηκαν συγκεκριμένοι ορισμοί για τους χώρους υψηλής επικινδυνότητας / υψηλής φροντίδας / χαμηλής επικινδυνότητας (high risk/high care/ low risk). Για να γίνει πιο ξεκάθαρη η κατηγοριοποίηση των προϊόντων και των χώρων προστέθηκε δέντρο αποφάσεων. Έτσι οι σχετικές απαιτήσεις των κεφαλαίων 4 & 7 για τους συγκεκριμένους χώρους έγιναν πιο συγκεκριμένες (4.3.5, 4.3.6, 4.4.4, , 4.8.4, 4.8.5, , 7.4.4) Μη Συμμορφώσεις Διορθωτικές Ενέργειες Οι μη συμμορφώσεις που προκύπτουν κατά την επιθεώρηση, εξακολουθούν να διακρίνονται σε critical, major και minor. Όταν προκύψει μια major σε μια θεμελιώδη (fundamental) απαίτηση ή μια κρίσιμη (critical) μη συμμόρφωση: Α. δε δίνεται βαθμός και δεν εκδίδεται πιστοποιητικό Β. εκδίδεται πιστοποιητικό Γ. πρέπει να γίνει μια επιθεώρηση από την αρχή. Οι major μη συμμορφώσεις αίρονται με επαναληπτική επιθεώρηση που πρέπει να γίνει έως 28 μέρες από την αρχική, εκτός από την περίπτωση που πρόκειται για μία μόνο major μη συμμόρφωση και ο αριθμός των minor δεν υπερβαίνει τις 10. Οι minor μη συμμορφώσεις, αν είναι από 21-30, επίσης πρέπει να αρθούν με επαναληπτική επιθεώρηση. Το πλάνο διορθωτικών ενεργειών και οι διορθωτικές ενέργειες που αποστέλλονται στον Φορέα Πιστοποίησης, πρέπει να έχουν, εκτός από τις άμεσες διορθώσεις (και τις αντικειμενικές αποδείξεις γι αυτές) και ανάλυση της αιτίας των μη συμμορφώσεων (root cause analysis) και προγραμματισμό για την άρση τους. Βαθμολογία και Συχνότητα Επιθεώρησης Ο αριθμός και το είδος των μη συμμορφώσεων, καθώς και το αν η επιθεώρηση έγινε προγραμματισμένα ή αιφνιδιαστικά, καθορίζουν την βαθμολογία της εταιρείας: Α) Δεν υπάρχει πλέον ο βαθμός D όπως στην προηγούμενη έκδοση. Β) Οι εταιρείες που πιστοποιούνται με C, επιθεωρούνται κάθε 6 μήνες και Γ) Οι εταιρείες που ακολουθούν το σχήμα των «αιφνιδιαστικών» επιθεωρήσεων, λαμβάνουν ένα + στην βαθμολογία τους (Α+, Β+, C+) Αλλαγές στις παραγράφους Προσθήκη νέων παραγράφων: 2.2 Προαπαιτούμενα Παραλαβή Α Υλών και Υλικών Συσκευασίας Προμηθευτές Υπηρεσιών Έλεγχος Υπεργολάβων Ειδοποίηση του Φορέα Πιστοποίησης εντός 3 ημερών σε περίπτωση Ανάκλησης Προϊόντων Προϊόντα που συσκευάζονται σε γυάλινους περιέκτες Μαγνήτες -3-

4 Αλλαγές στις παραγράφους Έλεγχος φίλτρων και κοσκίνων Εξοπλισμός για οπτική διαλογή Καθαρισμός Στις άλλες παραγράφους, υπάρχουν μικρές αλλαγές κυρίως για να είναι πιο ξεκάθαρες οι απαιτήσεις. Χρησιμοποιούνται πιο σαφείς εκφράσεις, ορισμένες παράγραφοι έχουν συμπτυχθεί και άλλες έχουν μεταφερθεί σε άλλα κεφάλαια (πχ metal detection από το κεφάλαιο 5 στο 4). Πεδίο Εφαρμογής Στο πεδίο εφαρμογής, το οποίο συμφωνείται ανάμεσα στον φορέα πιστοποίησης και την επιχείρηση τροφίμων, πρέπει να αναφέρονται πιο συγκεκριμένα: Α) το είδος επεξεργασίας των προϊόντων (πχ τεμαχισμός, αποστέωση, εμφιάλωση) Β) οι κατηγορίες των προϊόντων και τα είδη συσκευασίας. Γ) Δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο πεδίο, προϊόντα που δεν παράγονται στο ίδιο το εργοστάσιο που επιθεωρείται, αλλά διακινούνται από αυτό. Δ) Μπορούν επίσης να εξαιρεθούν από το πεδίο πιστοποίησης κάποια από τα προϊόντα που παράγει η εταιρεία, αρκεί αυτό να έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων με τον φορέα πιστοποίησης και τα προϊόντα αυτά παράγονται σε ξεχωριστό τμήμα και με διαφορετικό εξοπλισμό ώστε να μην επηρεάζεται η ασφάλεια των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο πεδίο. Ε) Περισσότερες από μια παραγωγικές μονάδες της ίδιας εταιρείας μπορούν να προστίθενται στο πιστοποιητικό, αρκεί να ανήκουν στην εταιρεία, να βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη από 50 χλμ, να έχουν κοινό σύστημα διαχείρισης και να παράγουν ή να επεξεργάζονται προϊόντα σαν μέρος μιας συνολικής παραγωγής πχ παστερίωση γάλακτος και τυροκόμηση σε ένα site και ωρίμανση, αποθήκευση και συσκευασία σε άλλο site. Η TÜV HELLAS είναι Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, 100% θυγατρική του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD Group. Παρέχει υπηρεσίες σε ολόκληρο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, στους τομείς της Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Προϊόντων, Εξοπλισμού, Κατασκευών, Εγκαταστάσεων, Συστημάτων και όχι μόνο. Η TÜV HELLAS ως μέλος του TÜV Nord Group φιλοδοξεί να ενισχύσει, με τη χρήση του παγκοσμίως αναγνωρίσιμου σήματός της, την παρουσία των ελληνικών προϊόντων τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο διεθνή χώρο. Στόχος μας είναι η παροχή υπηρεσιών με σύντομες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές διαδικασίες που διασφαλίζουν τον καταναλωτή και προσφέρουν στους πελάτες μας πραγματική προστιθέμενη αξία. Βασικό εφόδιό μας αποτελεί η πολυετής εμπειρία των στελεχών μας στην επιθεώρηση και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης (ISO 22000, FSSC, ISO 9000, ISO 14000, Agro 2, Agro 3) αλλά και προϊόντων (IFS, BRC, Globalgap). -4-

5 Οι βασικές δραστηριότητες της TÜV HELLAS στον Αγροδιατροφικό τομέα συνοψίζονται στα παρακάτω: Πρωτογενής Τομέας Ασφάλεια Τροφίμων Ιδιωτικά Πρωτόκολλα Βιολογικά Προϊόντα GlobalGap Agro 2.1, 2.2 Agro 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) ISO 22000:2005 HACCP FSCC IFS BRC Ιχνηλασιμότητα στην Βιομηχανία Τροφίμων Παραγωγή - Διανομή Ζωοτροφών Ελεγχόμενων ως προς GMO BRC IOP FAMI QS QS ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.: , FAX: ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 20, ΘΕΡΜΗ , ΘΕΣ\ΝΙΚΗ ΤΗΛ.: , FAX: ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΒΟΥΤΩΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: , FAX:

Η νέα Έκδοση του Προτύπου IFS (version 6)

Η νέα Έκδοση του Προτύπου IFS (version 6) ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Η νέα Έκδοση του Προτύπου IFS Το IFS ενσωματώνει τα κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων σε ένα πρότυπο που βασίζεται στην εφαρμογή αρχών ανάλυσης επικινδυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. µε τη χρήση ενός παγκοσµίως αναγνωρίσιµου σήµατος Ποιότητας, για πραγµατική Προστιθέµενη Αξία

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. µε τη χρήση ενός παγκοσµίως αναγνωρίσιµου σήµατος Ποιότητας, για πραγµατική Προστιθέµενη Αξία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ µε τη χρήση ενός παγκοσµίως αναγνωρίσιµου σήµατος Ποιότητας, για πραγµατική Προστιθέµενη Αξία Η TUV HELLAS παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στον αγροδιατροφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 ΑΠΣ AT Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/03 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΕΡΑ 1 από 17 Περιεχόμενα 2 από 17 1. Εισαγωγή Η παρούσα προδιαγραφή συντάχθηκε με σκοπό τον καθορισμό των συγκεκριμένων απαιτήσεων που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων, στα τρόφιμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2014 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιωάννης Τσιριγωτάκης Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης DVM, MBA-TQM,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή ISO 22000. μ έ ρ ο ς. 1.1 Σκοπός του προτύπου - Γενικά

1. Εισαγωγή ISO 22000. μ έ ρ ο ς. 1.1 Σκοπός του προτύπου - Γενικά μ έ ρ ο ς Α ISO 22000 1. Εισαγωγή 1.1 Σκοπός του προτύπου - Γενικά Το ISO 22000 αναπτύχθηκε από την ISO Technical Committee 34 Working Group 8 (ISO TC34/WG8) σύμφωνα με τον οδηγό ISO-72 (οδηγός για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αρτοποιείας - Ζαχαροπλαστικής 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Γ. Νικολάου. Υπεύθυνος Agrisystems Γραφείο Κρήτης

Εταιρική Παρουσίαση. Γ. Νικολάου. Υπεύθυνος Agrisystems Γραφείο Κρήτης Εταιρική Παρουσίαση Γ. Νικολάου Γεωπόνος MSc IPM Υπεύθυνος Agrisystems Γραφείο Κρήτης Περιεχόμενα Σύντομη παρουσίαση TÜV HELLAS Προσφερόμενες Υπηρεσίες Αγροτική Παραγωγή γή στην Παγκοσμιοποιημένη η αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

[ Θεσµικό Πλαίσιο του ικτύου ]

[ Θεσµικό Πλαίσιο του ικτύου ] 1 PROMOTE INDIGENOUS DEVELOPMENT BY ENHANCING LOCAL BRANDING THROUGH PRIMARY, SECONDARY AND TERTIARY ECONOMIC SECTOR CLUSTERS AND INNOVATION NODES BRANDINODE [ Θεσµικό Πλαίσιο του ικτύου ] [WP 3.2, Deliverable

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων

Τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων Ιωάννης Τσαγκατάκης Διδάκτορας Χημείας Τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων Κατάλογος περιεχομένων 1.Εισαγωγή...1 2.Ιστορικά...2 3.Ποιότητα τροφίμων...2 3.1.Συστήματα διαχείρισης ποιότητας...3 3.2.Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΜΕ QMS ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ... 2 1.1 ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ... 2 1.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ... 4 1.3 ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΆΦΩΝ... 5 1.4 ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Accessibility to international food markets Recognized certificates and GFSI approved schemes

Accessibility to international food markets Recognized certificates and GFSI approved schemes Accessibility to international food markets Recognized certificates and GFSI approved schemes Uxue Azpiroz Διευθύντρια Γραφείου Κρήτης Υπεύθυνη Αγροδιατροφικού Τομέα Περιεχόμενα Σύντομη παρουσίαση - TÜV

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2008 ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Food Safety / Hazard Analysis Critical Control Point system (HACCP)

Food Safety / Hazard Analysis Critical Control Point system (HACCP) Food Safety / Hazard Analysis Critical Control Point system (HACCP) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα