καταγραφή τεκμηρίωση πιστοποίηση ιχνηλάτηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "καταγραφή τεκμηρίωση πιστοποίηση ιχνηλάτηση"

Transcript

1 καταγραφή τεκμηρίωση πιστοποίηση ιχνηλάτηση cert in-progress ltd Πατρ. Γρηγορίου Ε 24 - Έδεσσα - Τ.Κ Eπικοινωνία: Τηλ URL:

2 Γενικά Οι σύγχρονες τάσεις της αγοράς στον αγροδιατροφικό τομέα απαιτούν πρωτογενή αγροτικά προϊόντα: υψηλών προδιαγραφών εξασφαλισμένης ποιότητας ασφαλή προς τον καταναλωτή, χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων με ταυτότητα, ομοιογενή. Ισχυρές είναι ακόμη οι πιέσεις ευαισθητοποιημένων καταναλωτών και ομάδων ενεργών πολιτών, αναφορικά με την αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος, απαιτώντας τη χρήση καλλιεργητικών τεχνικών ιδιαίτερα φιλικών προς το περιβάλλον. Στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις πιο πάνω ανάγκες, οι μεγάλες αλυσίδες των Super Market καθώς και η βιομηχανία μεταποίησης τυποποίησης γεωργικών προϊόντων, ξεκίνησαν τα τελευταία χρόνια να επιβάλλουν στις ομάδες παραγωγών να εφαρμόζουν και να πιστοποιούνται με μια σειρά προτύπων και πρωτοκόλλων στην πρωτογενή παραγωγή, προκειμένου να εναρμονιστούν με τις νέες τάσεις της αγοράς στον αγροδιατροφικό τομέα. Ειδικότερα, θέλησαν και επέβαλλαν τουλάχιστον στις πιο σοβαρές αγορές- την εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης αγροτικής διαχείρισης, προσβλέποντας σε καλύτερα ποιοτικά και πιο ασφαλή προϊόντα στον τελικό καταναλωτή. Από τα δημοφιλέστερα πιστοποιήσιμα συστήματα σχετικά με την πρωτογενή παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το Global G.A.P. και το AGRO Και τα δύο αυτά συστήματα ολοκληρωμένης αγροτικής διαχείρισης εν γένει στοχεύουν στην τελική αύξηση της προστιθέμενης αξίας του παραγόμενου προϊόντος με την ενσωμάτωση σε αυτό της προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών περιβαλλοντικής μέριμνας, ποιότητας και ασφάλειας στον τελικό καταναλωτή.

3 Οφέλη από την πιστοποίηση Δεν είναι όμως μόνον αυτό το κέρδος από την πιστοποίηση. Tα οφέλη είναι πολλαπλά. Εξωτερικά οφέλη το μεγαλύτερο ποσοστό (%) καταναλωτών, θεωρούν την ποιότητα και ασφάλεια των πιστοποιημένων προϊόντων δεδομένη έναντι των συμβατικών, αύξηση και διατήρηση της ικανοποίησης του καταναλωτή, εξαιτίας της σταθερής ποιότητας ασφαλές προϊόν χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων, αναγνωρίσιμο προϊόν - ανταγωνιστικό πλεονέκτημα πιθανή αύξηση μεριδίου αγοράς εργαλείο-μέσο προβολής και διαφήμισης ισχυροποίηση των δομών της ομάδας παραγωγών, μέσω ύπαρξης επιβλέποντα γεωπόνου, ενίσχυση της συνείδησης των παραγωγών, μέσω εκπαιδεύσεων, αποτελεσματικότερη λειτουργία και μείωση του κόστους παραγωγής, λόγω ορθολογικής χρήσης πόρων ανάπτυξη κλίματος πρόληψης, π.χ. ενδεχόμενης χρήσης μη επιτρεπόμενων σκευασμάτων, υπερβάσεων σε MRLs επίτευξη οικονομίας σε χρησιμοποιούμενα φυτοφάρμακα και λιπάσματα. Για τον ίδιο τον παραγωγό καταγραφές για κάθε καλλιέργεια, αγροτεμάχιο, χαμηλότερο κόστος εισροών ύπαρξη γεωπόνου στην εκμετάλλευση εκπαίδευση (νέες τεχνικές & εξελίξεις) επώνυμο προϊόν μονόδρομος για επιδοτήσεις από την Ε.Ε.

4 Δυσκολίες Σχεδιασμού & Εφαρμογής Συστημάτων Ολοκληρωμένης Αγροτικής Διαχείρισης Σίγουρα όμως υπάρχουν δυσκολίες και παράγοντες οι οποίοι αποτρέπουν όχι μόνο την πιστοποίηση αλλά ακόμη και την υιοθέτηση και ενσωμάτωση τέτοιων συστημάτων. Τα πιο συνήθη προβλήματα που σχετίζονται με την πιστοποίηση είναι: αύξηση της γραφειοκρατίας, μεγάλος όγκος καταγραφών, αντίδραση και δυσκολία προσαρμογής των παραγωγών στις αλλαγές έλλειψη απαιτούμενης δέσμευσης από τη διοίκηση και μη επαρκής υποστήριξη του έργου η επιλογή του σύμβουλου ανάπτυξης, των εργαστηρίων αναλύσεων και του φορέα πιστοποίησης το οικονομικό κόστος όλης της διαδικασίας

5 Η εφαρμογή Η εφαρμογή αποτελεί ένα εργαλείο ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης για την κάλυψη των απαιτήσεων Ελληνικών και Διεθνών προτύπων που αφορούν την διαδικασία παραγωγής αγροτικών προϊόντων με σκοπό την πιστοποίησή της από αρμόδιους Πιστοποιητικούς Οργανισμούς. Επιτρέπει στους πελάτες, αλλά και σε άλλους εμπλεκόμενους στην διαδικασία παραγωγής αγροτικών προϊόντων να διεθέσουν όλο το απαραίτητο για την κάλυψη των απαιτήσεων των Προτύπων Εφαρμογής, σύστημα εγγράφων, πληροφοριών, νομοθεσίας και λοιπών απαιτήσεων με σκοπό την τεκμηρίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, την ποιοτικότερη παραγωγή αγροτικών προϊόντων και την επιτυχή πιστοποίηση αυτών. Στο ηλεκτρονικό αυτό σύστημα της πιστοποίησης της αγροτικής παραγωγής συμμετέχουν 5 εμπλεκόμενοι: παραγωγός, ο οποίος παράγει αγροτικά προϊόντα, ο γεωπόνος προμηθευτής αγροτικών εφοδίων και τεχνικός υπεύθυνος για την παραγωγή του κάθε παραγωγού ξεχωριστά, η εξαγωγική επιχείρηση ή οι συνεταιρισμοί οι οποίοι συγκεντρώνουν σε πρώτη βάση τα προϊόντα των παραγωγών, ο σύμβουλος πιστοποίησης ως συντονιστής- σχεδιαστής της όλης διαδικασίας, η τελική αγορά (π.χ. super market) στην οποία φτάνει τελικά το προϊόν για τον τελικό καταναλωτή.

6 Πως Λειτουργεί Μέσω internet και με χρήση κωδικών πρόσβασης από την ιστοσελίδα της υπηρεσίας, επιτρέπεται στον κάθε ένα από τους εμπλεκόμενους η είσοδος στο σύστημα και κατά συνέπεια η είσοδος στην απαραίτητη πληροφόρηση και τεκμηρίωση που απαιτείται. Ο κάθε παραγωγός ξεχωριστά έχει πρόσβαση στα στοιχεία της καλλιέργειάς του (αγροτεμάχια, καλλιέργειες, ποικιλίες κοκ) και σε κατάλληλο Ημερολόγιο Αγρού ώστε να μπορεί να καταγράφει ηλεκτρονικά και με κάθε λεπτομέρεια, όλες του τις ενέργειες κατά την παραγωγική διαδικασία. Επίσης υπάρχει πρόσβαση σε τεχνικά δελτία καλλιεργειών, φωτογραφικά αρχεία ασθενειών και απαραίτητες πληροφορίες για την εργασίας του. Ο τοπικός γεωπόνος μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο στους παραγωγούς στους οποίους έχει ορισθεί ως τεχνικός υπεύθυνος για την σωστή παραγωγή και κάθε απαραίτητη πληροφορία για την εργασία του (προτάσεις ψεκασμών, κατάλληλα φυτοφάρμακα για κάθε καλλιέργεια, αρχεία για αναγνώριση εχθρών, εντολές ψεκασμών κοκ). Η εταιρεία εξαγωγής ή ο συνεταιρισμός μπορεί να έχει πλήρη εικόνα για τα μέλη προμηθευτές της όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα τα οποία συγκεντρώνει (ποσότητες, ποικιλίες, πιθανές ημερομηνίες ωρίμανσης, κανόνες ασφαλείας, χρόνους επιτρεπόμενης συγκομιδής, ψεκασμούς και λοιπές καλλιεργητικές φροντίδες οι οποίες έχουν λάβει χώρα σε όλη την παραγωγική διαδικασία από το ημερολόγιο αγρού κοκ.) Έτσι μπορεί να έχει πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο για κάθε περιοχή και καλλιέργεια της Ελλάδας ή του εξωτερικού στην πρώτη ύλη της και στις διαδικασίες παραγωγής αυτής πράγμα που χωρίς την χρήση της υπηρεσίας είναι αδύνατο να συμβεί. Η τελική αγορά (πχ super market ή τελικός καταναλωτής) μπορεί να έχει πρόσβαση στους παραγωγούς των οποίων τα προϊόντα διακινεί ή καταναλώνει, ώστε να αντλεί τις ζητούμενες πληροφορίες για την παραγωγική διαδικασία (φυτοφάρμακα που έχουν χρησιμοποιηθεί, ημερομηνίες ψεκασμών, ημερομηνίες συγκομιδής κοκ).

7 Που απευθύνεται Η υπηρεσία απευθύνεται σε συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών, εταιρείες εξαγωγών αγροτικών προϊόντων αλλά και μεμονωμένους παραγωγούς, οι οποίοι θέλουν να πιστοποιήσουν με κατάλληλα πρότυπα ή να δώσουν δυνατότητα ιχνηλάτησης στα προϊόντα τα οποία παράγουν ή διακινούν προς τον τελικό καταναλωτή. Αρκεί και μόνο μια πρόσβαση στο διαδίκτυο και η γνώση κωδικού ώστε η αξιοποίηση να μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Είναι δυνατόν κάθε συσκευασία τελικού προϊόντος, για την αξιοποίηση δυνατοτήτων ιχνηλάτησης, να σημαίνεται με ειδικό κωδικό έτσι ώστε ο τελικός καταναλωτής, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, να μπορεί να δει σε ποιο μέρος της Ελλάδας έχει παραχθεί το προϊόν το οποίο αγόρασε, από ποιόν παραγωγό (τα πλήρη στοιχεία του) και με ποιο τρόπο και διαδικασίες έχει αυτό παραχθεί. Αυτή και μόνο η χρήση θα δώσει μια εντελώς διαφορετική εικόνα και πληροφόρηση για τα προϊόντα τα οποία θα είναι εφοδιασμένα με την υπηρεσία, η οποία μπορεί να δώσει ώθηση σε όλο τον γεωργικό τομέα της χώρας. Συμπληρωματικά και για την πλήρη λειτουργικότητα της βασικής υπηρεσίας, είναι δυνατή η διασύνδεση της εφαρμογής με σύστημα αυτοματοποιημένης αποστολής μηνυμάτων SMS, για ενημέρωση των εμπλεκομένων σε θέματα που αφορούν την παραγωγική διαδικασία και την διαδικασία πιστοποίησης. Με την χρήση της παραπάνω υπηρεσίας δίνεται η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης, όταν οι περιστάσεις το απαιτούν για κρίσιμα θέματα και επείγουσες τεχνικές πληροφορίες (π.χ. ενημέρωση για ψεκασμό, δελτίο έκτακτων καιρικών φαινομένων κτλ) στους εμπλεκομένους.

8 Δυνατότητες Η βασική πλατφόρμα της εφαρμογής-υπηρεσίας είναι μια κεντρική βάση δεδομένων που περιέχει στοιχεία παραγωγών και στοιχεία των καλλιεργειών τους. Στην παραπάνω βάση, δημιουργείται για κάθε παραγωγό ένα ημερολόγιο αγρού στο οποίο καταγράφεται αναλυτικά η παραγωγική διαδικασία (Καλλιεργητικές εργασίες, ψεκασμοί, λιπάνσεις κτλ). Για όλες τις καλλιέργειες που περιλαμβάνονται στην βάση δεδομένων καταχωρούνται οι καλλιεργητικές πρακτικές και πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ορθή γεωργική πρακτική. Ο κάθε παραγωγός μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών για τις καλλιέργειες που τον αφορούν. Αντίστοιχα, ο τοπικός γεωπόνος αλλά και η ομάδα (το σύνολο των παραγωγών) μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση κατά τον ίδιο τρόπο στους παραγωγούς και τις αντίστοιχες καλλιέργειές τους και στον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα τους παράγονται. Για επείγουσες τεχνικές πληροφορίες (π.χ. ενημέρωση για ψεκασμό, δελτίο έκτακτων καιρικών φαινομένων κτλ) η εφαρμογή προβλέπει άμεση αποστολή της πληροφορίας στους εμπλεκομένους με χρήση του sms gateway. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την επιτυχή παραγωγή και πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων μπορούν να παραμετροποιηθούν (π.χ. λίστες εγκεκριμένων φυτοφαρμάκων ανά καλλιέργεια, νομικές και άλλες απαιτήσεις, καλλιεργητικές οδηγίες κτλ)

9 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Διαλειτουργικότητα Εγγενώς web based Web2 Standards Rich Ajax Application Ημερολόγιο Παραγωγού Στοιχεία Παραγωγού Χωράφια, Καλλιέργειες Παρακολούθηση Εξοπλισμού και Συντήρησης Παρακολούθηση Καλλιεργητικών Εργασιών Ηλεκτρονικά Έντυπα / Αναφορές Δυνατότητα δημιουργίας εντύπων Παρακολούθηση Άρδευσης και Λίπανσης Παρακολούθηση Φυτοπροστασίας και Συγκομιδής Δυνατότητα οργάνωσης σε κατηγορίες Δυνατότητα εισαγωγής εντύπων ανά καλλιέργεια Δυνατότητα ελεγχόμενης πρόσβασης έως και επίπεδο χρήστη Αναφορά ανάλυσης υπολειμμάτων Δυνατότητα δημιουργίας οδηγιών λίπανσης και ψεκασμού Ηλεκτρονική Επιθεώρηση Δυνατότητα δημιουργίας εντύπων επιθεώρησης Δυνατότητα πολλαπλών επιθεωρήσεων ανά παραγωγό Δυνατότητα εσωτερικής επιθεώρηση ομάδας Ασφάλεια Πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας, (Παραγωγοί, Γεωπόνοι, Αγοραστές, Καταναλωτές, Ομάδες, Διαχειριστές) Παραμετροποίηση ασφάλειας σε κάθε επίπεδο πρόσβασης

10 Ασφαλή πρόσβαση πολλών επιπέδων Η υπηρεσία είναι ένα σύστημα πιστοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας αγροτικών προϊόντων με χρήση κωδικών με διαφορετικό επίπεδο πρόσβασης κάθε φορά ώστε όλοι να μαθαίνουν αυτά που τους αφορούν. Ο κάθε παραγωγός αγροτικών προϊόντων μπορεί να έχει πρόσβαση ώστε να ενημερώνει ηλεκτρονικά το ημερολόγιο αγρού αλλά και ποιες καλλιέργειες θέλει να πιστοποιήσει. Ο κάθε γεωπόνος έχει πρόσβαση σε αυτούς τους παραγωγούς οι οποίοι τον έχουν επιλέξει σαν τεχνικό σύμβουλο για την ορθότερη παραγωγή των προϊόντων τους και ο οποίος θα μπορεί να ενημερώνεται με τις απαραίτητες πληροφορίες για τις καλλιέργειες οι οποίες εντάσσονται στο σύστημα αλλά και να ενημερώνει και αυτός τα ημερολόγια αγρού των παραγωγών- πελατών του. Πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας, (Παραγωγοί, Γεωπόνοι, Αγοραστές, Καταναλωτές, Ομάδες, Διαχειριστές) Παραμετροποίηση ασφάλειας σε κάθε επίπεδο πρόσβασης Η εξαγωγική εταιρεία ή ο συνεταιρισμός (1ο σημείο συγκέντρωσης) μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλους τους παραγωγούς και γεωπόνους οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το σύνολο ώστε να ελέγχει την καταλληλότητα των προϊόντων αλλά και την ασφάλειά τους όσον αφορά τις προδιαγραφές παραγωγής αφού όλη η διαδικασία γίνεται σε πραγματικό χρόνο και μπορεί να προωθεί τα προϊόντα στις κατάλληλες αγορές οι οποίες απαιτούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, Η τελική αγορά μπορεί να διαπιστώνει σε πραγματικό χρόνο για τους παραγωγούς προμηθευτές της μέσω του ημερολογίου αγρού τις προδιαγραφές των προϊόντων τους και τελικά ο τελικός καταναλωτής να έχει πρόσβαση σε ένα προϊόν με «ταυτότητα», ιχνηλασιμότητα και χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων.

11 Ηλεκτρονική Επιθεώρηση Η εφαρμογή μας δίνει την δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών εντύπων επιθεωρήσεων για την κάλυψη των αναγκών του κάθε προτύπου. Τα δυναμικά έντυπα επιθεωρήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων σε ομάδες παραγωγών αλλά και σε μεμονωμένους όσες φορές απαιτηθεί. Δυνατότητα δημιουργίας εντύπων επιθεώρησης Δυνατότητα πολλαπλών επιθεωρήσεων ανά παραγωγό Δυνατότητα εσωτερικής επιθεώρησης ομάδας

12 Ηλεκτρονική Επιθεώρηση Τα αποτελέσματα της επιθεώρησης αρχειοθετούνται στην βάση δεδομένων της εφαρμογής και είναι διαθέσιμα όποτε απαιτηθεί η ανάκλησή τους. Δυνατότητα δημιουργίας εντύπων επιθεώρησης Δυνατότητα πολλαπλών επιθεωρήσεων ανά παραγωγό Δυνατότητα εσωτερικής επιθεώρησης ομάδας

13 Ημερολόγιο Αγρού Με την χρήση του ημερολογίου αγρού ο παραγωγός καταχωρεί, μέσα σε ένα εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον, όλες τις εργασίες που αφορούν την παραγωγική διαδικασία. Τα καταχωρημένα στοιχεία αρχειοθετούνται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την διαδικασία πιστοποίησης ή ιχνηλάτησης των προϊόντων. Στοιχεία Παραγωγού Χωράφια, Καλλιέργειες Παρακολούθηση εξοπλησμού και συντήρησης Παρακολούθηση καλλιεργητικών εργασιών Παρακολούθηση άρδευσης και λίπανσης Παρακολούθηση φυτοπροστασίας και συγκομιδής

14 Δυναμικά Έγγραφα & Αναφορές Μέσα από έναν πανίσχυρο μηχανισμό διαχείρισης εγγράφων η εφαρμογή μπορεί να δημιουργήσει στατικά ή δυναμικά έγγραφα και αναφορές, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του χρήστη. Τα δυναμικά έγγραφα μπορούν να αντλήσουν στοιχεία από το σύνολο των καταχωρημένων δεδομένων που έχουν εισαχθεί από τους παραγωγούς ή τους γεωπόνους. Η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας ποτέ δεν ήταν περισσότερο αποτελεσματική! Δυνατότητα δημιουργίας δυναμικών εγγράφων Δυνατότητα οργάνωσης των εγγράφων σε κατηγορίες Δυνατότητα εισαγωγής εντύπων ανά καλλιέργεια Δυνατότητα ελεγχόμενης πρόσβασης έως και επίπεδο χρήστη Αναφορά ανάλυσης υπολειμμάτων Δυνατότητα δημιουργίας οδηγιών λίπανσης και ψεκασμού

15 Δυναμικά Έγγραφα & Αναφορές Το σύνολο των δυναμικών εγγράφων μπορούν να εξαχθούν από την εφαρμογή σε πολλά γνωστά format για περαιτέρω επεξεργασία, έντυπη αρχειοθέτηση ή εκτύπωση. Δυνατότητα δημιουργίας δυναμικών εγγράφων Δυνατότητα οργάνωσης των εγγράφων σε κατηγορίες Δυνατότητα εισαγωγής εντύπων ανά καλλιέργεια Δυνατότητα ελεγχόμενης πρόσβασης έως και επίπεδο χρήστη Αναφορά ανάλυσης υπολειμμάτων Δυνατότητα δημιουργίας οδηγιών λίπανσης και ψεκασμού

16 Ιχνηλάτηση τελικών προϊόντων Η εφαρμογή δημιουργεί και εξάγει έναν μοναδικό κωδικό για κάθε συγκομιδή, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν το ίδιο το προϊόν αλλά και την διαδικασία της παραγωγής του. Ο κωδικός μπορεί να εξαχθεί σε τρεις διαφορετικές μορφές: Αριθμός (απλό κείμενο), Γραμμωτός κώδικας (Barcode), Εξυπνη ετικέτα (SmartTag) Για την ιχνηλάτηση του τελικού προϊόντος έχουν δημιουργηθεί πέντε υποσυστήματα της εφαρμογής τα οποία αξιοποιούν κατάλληλα τον εξαγόμενο κωδικό. 1. Ιστοσελίδα αναζήτησης. Στην ειδική σελίδα αναζήτησης ο ενδιαφερόμενος εισάγει τον αριθμό που θα βρεί στην ετικέτα του προϊόντος. Εάν ο κωδικός είναι σωστός η εφαρμογή θα επιστρέψει το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν 2. IVR (Interactive Voice Response). Με την χρήση τηλεφωνικού αριθμού ο ενδιαφερόμενος μπορεί να πληκτρολογήσει στο πληκτρολόγιο του τηλεφώνου του τον αριθμό που θα βρεί στην συσκευασία και να πληροφορηθεί, με χρήση σύνθεσης ομιλίας, για βασικές πληροφορίες του προϊόντος 3. SMS. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποστείλει τον κωδικό που θα βρεί στην συσκευασία σε ειδικό νούμερο υπηρεσίας SMS. Η εφαρμογή θα επιστρέψει στο τηλέφωνο του χρήστη βασικές πληροφορίες για το προϊόν. 4. SmartTag (Έξυπνη ετικέτα). Ο χρήστης μπορεί να σκανάρει με το κινητό του, την έξυπνη ετικέτα που βρίσκεται στην συσκευασία του προϊόντος και να λάβει βασικές πληροφορίες (έως χαρακτήρες) για το προϊόν καθώς και την ηλεκτρονική διεύθυνση όπου μπορεί να λάβει το σύνολο της πληροφορίας. 5. Barcode. O ενδιαφερόμενος μπορεί με χρήση barcode scanner να σκανάρει τον γραμμωτό κώδικα που βρίσκεται στην ετικέτα του προϊόντος και να δει σε ιστοσελίδα το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν το προϊόν.

17

18 Τα βήματα για την Πιστοποίηση Τα βήματα για την πιστοποίηση είναι τα ακόλουθα: Απόφαση Διοίκησης και Παραγωγών Δημιουργία Οργανωτικής Δομής Ελεγχος της Υφιστάμενης κατάστασης και σύγκριση με τις απαιτήσεις Σχεδιασμός Συστήματος Σύνταξη Εγχειριδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Σύνταξη Διαδικασιών-Σχεδίων Διαχείριση Εφαρμογή Διαδικασιών-Σχεδίων Διαχείρισης Εκπαίδευση Εμπλεκομένων Εσωτερικοί Έλεγχοι Εσωτερική Επιθεώρηση Διορθωτικές ενέργειες Επιλογή Φορέα Πιστοποίησης Επιθεώρηση από Φορέα Υλοποίηση πιθανών διορθωτικών ενεργειών Πιστοποίηση

19 Η υπηρεσία.cert διατίθεται συνδρομητικά από την εταιρεία YourPoint Ltd. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: in-progress ltd Πατρ. Γρηγορίου Ε 24 - Έδεσσα - Τ.Κ Eπικοινωνία: Τηλ URL:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Επιχειρηματικό Σχέδιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Επιχειρηματικό Σχέδιο ίδρυσης οινοποιείου Καθηγητής : Μπογάς Χρήστος Σπουδαστές :Ιωαννίδης Σπύρος - Βαβατζιάνη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝ. [ΕΚ] 867/08

Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝ. [ΕΚ] 867/08 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Για την ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝ. [ΕΚ] 867/08 ΠΡΩΤΟ & ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ by Στο πλαίσιο υλοποίησης του τριετούς προγράμματος εργασίας [ΠΕ] που

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 1.1 Γενικά...9 1.2 Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας για μικρομεσαίες

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 1.1 Γενικά...9 1.2 Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας για μικρομεσαίες ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 1.1 Γενικά...9 1.2 Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις»...12 1.3 Μέθοδοι χρήσης των εκπαιδευτικών υλικών...14 1.4

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ]

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ] Προς:- Υπόψη:- Κοινοποίηση:- - Θέμα:- Συνημμένα:- Αξιότιμε κ. [CONTACT], [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ] Τ: [ΤΗΛ.], F: [ΦΑΞ], E: [EMAIL] [CONTACT] Θεσσαλονίκη, [DATE]. Αναγνωριστικό προσφοράς: [QUOTE_ID] Προσφορά για τη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων" ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων" Επιμέλεια: Αφροδίτη Φουρτουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8.2.0. Τίτλος του Μέτρου 16 Συνεργασία 8.2.1. Νομική βάση Άρθρα 35 και 55-57 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Παρουσιάστηκε από: Bulgaria Economic Forum (BEF) Επωνυμία επιχείρησης Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σελίδα2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους Βιομάζας» ΗΜΕΡΙΔΑ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών

Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝ. [ΕΚ] 867/08

Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝ. [ΕΚ] 867/08 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Για την ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝ. [ΕΚ] 867/08 ΠΡΩΤΟ & ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ by Στο πλαίσιο υλοποίησης του τριετούς προγράμματος εργασίας [ΠΕ] που

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μ.Β.Α. ΕΧΕCUTIVE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα