Εισαγωγή στη διαγνωστική έρευνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στη διαγνωστική έρευνα"

Transcript

1 DEPARTMENT OF HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY Εισαγωγή στη διαγνωστική έρευνα Κώστας Τσιλίδης, Ιωαννίδης: κεφάλαιο 3 Ahlbom: κεφάλαιο 3, 4 Guyatt: κεφάλαιο 16, 17.1, 17.2

2 Επιστημονική ιατρική Επιστήμη (θεωρία) Πράξη (φροντίδα υγείας) Γνωστικό μέρος Αιτιό-γνωση Διά-γνωση Πρό-γνωση Page 2

3 Σκοπός διαγνωστικής έρευνας Η πρόβλεψη (περιγραφή) της πιθανότητας νόσου σε συνάρτηση με το κλινικό προφίλ του αρρώστου (συμπτώματα, σημεία, αποτελέσματα δοκιμασιών), κι όχι η εξήγηση γιατί κάποιος έπαθε τη νόσο. Page 3

4 Διάγνωση είναι κάθε νοητική διαδικασία που χρησιμοποιεί δεδομένα για να αλλάξει την πρότερη αντίληψη που έχουμε για τη σχετική πιθανότητα του φυσιολογικού και του παθολογικού. Διαφορική διάγνωση είναι η πιθανολογική ιεράρχηση πολλών διαφορετικών νοσολογικών οντοτήτων με βάση τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα. Page 4

5 Παραδείγματα διαγνωστικών δοκιμασιών Νόσημα Διαγνωστική δοκιμασία Χρυσός κανόνας δοκιμασίας Θεραπεία Στεφανιαία νόσος Τεστ κοπώσεως Στεφανιαία αγγειογραφία CABG Οξεία σκωληκοειδίτιδα Φυσική εξέταση Χειρουργική εξέταση Εκτομή Καρκίνος μαστού Μαστογραφία Βιοψία Εκτομή και φάρμακα Καρκίνος προστάτη PSA Βιοψία Εκτομή και φάρμακα Page 5

6 Διαγνωστικές δοκιμασίες διχότομες διαγνώσεις Νόσημα Δοκιμασία ή σύμπτωμα ή σημείο a b a + b - c d c + d a + c b + d N = a + b + c + d a: αληθώς θετικά αποτελέσματα (true positives) b: ψευδώς θετικά αποτελέσματα (false positives) c: ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα (false negatives) d: αληθώς αρνητικά αποτελέσματα (true negatives) Page 6

7 Διαγνωστικές ποιότητες (πιθανοφάνειες) Δοκιμασία ή σύμπτωμα ή σημείο Νόσημα a b a + b - c d c + d a + c b + d N = a + b + c + d a a + c : Ποσοστό αληθώς θετικών αποτελεσμάτων (ευαισθησία, Se, p(t/n)) Page 7

8 Διαγνωστικές ποιότητες (πιθανοφάνειες) Νόσημα Δοκιμασία ή σύμπτωμα ή σημείο a b a + b - c d c + d a + c b + d N = a + b + c + d b b + d : Ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων (1 - ειδικότητα, p(t/n - )) Page 8

9 Διαγνωστικές ποιότητες (πιθανοφάνειες) Νόσημα Δοκιμασία ή σύμπτωμα ή σημείο a b a + b - c d c + d a + c b + d N = a + b + c + d d b +d : Ποσοστό αληθώς αρνητικών αποτελεσμάτων (ειδικότητα, Sp, p(t - /N - )) Page 9

10 Διαγνωστικές ποιότητες (πιθανοφάνειες) Νόσημα Δοκιμασία ή σύμπτωμα ή σημείο a b a + b - c d c + d a + c b + d N = a + b + c + d c a + c : Ποσοστό ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων (1 - ευαισθησία, p(t - /N)) Page 10

11 Χαρακτηριστικά των διαγνωστικών ποιοτήτων Η ευαισθησία ενός ευρήματος εξαρτάται από το εξελικτικό στάδιο του νοσήματος και είναι μεγαλύτερη, όταν το στάδιο είναι πιο προχωρημένο. Ο πληθυσμός στον οποίο προσδιορίζεται η ειδικότητα, καθορίζεται από τη φύση του διαγνωστικού προβλήματος, του οποίου επιζητείται η λύση με βάση το εύρημα (η ειδικότητα αυξάνει εάν μελετάται σε άτομα που είναι τελείως υγιή). Τα χαρακτηριστικά του δείγματος του μελετώμενου πληθυσμού για τον προσδιορισμό των διαγνωστικών ποιοτήτων μιας δοκιμασίας πρέπει να είναι τα ίδια όπως και στον πληθυσμό όπου θα αναχθούν τα αποτελέσματα. Page 11

12 Η νοσολογική ευαισθησία και ειδικότητα του καρκινοεμβρυικού αντιγόνου (CEA) σε διάφορα στάδια καρκίνου παχέος εντέρου κατά Duke. Η ευαισθησία ενός ευρήματος εξαρτάται από το εξελικτικό στάδιο του νοσήματος. Page 12

13 Λόγοι πιθανοφανειών Θετικός λόγος πιθανοφάνειας (L, +LR) % ΑΘ % ΨΘ Ο θετικός λόγος πιθανοφάνειας δείχνει πόσες φορές είναι πιο συχνό το θετικό αποτέλεσμα μιας δοκιμασίας στους πάσχοντες σε σχέση με τους μη πάσχοντες από το συγκεκριμένο νόσημα. Αρνητικός λόγος πιθανοφάνειας (λ, -LR) % ΨΑ % ΑΑ Ο αρνητικός λόγος πιθανοφάνειας δείχνει πόσες φορές είναι πιο συχνό το αρνητικό αποτέλεσμα στους πάσχοντες σε σχέση με τους μη πάσχοντες από το συγκεκριμένο νόσημα. = = Se 1 - Sp 1 - Se Sp = = p(t/n) p(t/n - ) p(t - /N) p(t - /N - ) Page 13

14 Η διαγνωστική συμβολή του θετικού αποτελέσματος είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο ο L είναι μεγαλύτερος. Το αντίθετο ισχύει για το λ. Χαρακτηριστικά των ατόμων %ΑΘ %ΑΑ L Φύλο Άνδρες ,5 Γυναίκες ,7 Επίπεδα 4,0-6, ,3 χοληστερόλης (mmol/l) 6,1-12, ,9 Συστολική αρτηριακή ,0 Πίεση (mmhg) ,8 Moons KGM et al. Epidemiology 1997; 8: Page 14

15 Διάγνωστική έρευνα κρίσιμη ερώτηση Αν η εξέταση στην οποία υποβληθώ δώσει θετικό αποτέλεσμα, ποια είναι η πιθανότητα να πάσχω από το νόσημα Χ. Αν το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι αρνητικό, ποια είναι η πιθανότητα να μην πάσχω από το νόσημα Χ. Page 15

16 Διαγνωστικές πιθανότητες Νόσημα Δοκιμασία ή σύμπτωμα ή σημείο a a + b a b a + b - c d c + d a + c b + d N = a + b + c + d : Θετική Διαγνωστική Αξία (ΘΔΑ) ή p(n/t) Page 16

17 Διαγνωστικές πιθανότητες Νόσημα Δοκιμασία ή σύμπτωμα ή σημείο a b a + b - c d c + d a + c b + d N = a + b + c + d b a + b : Θετικό Διαγνωστικό Σφάλμα (ΘΔΣ) ή p(n- /T) Page 17

18 Διαγνωστικές πιθανότητες Νόσημα Δοκιμασία ή σύμπτωμα ή σημείο d c + d a b a + b - c d c + d a + c b + d N = a + b + c + d : Αρνητική Διαγνωστική Αξία (ΑΔΑ) ή p(n - /T - ) Page 18

19 Διαγνωστικές πιθανότητες Νόσημα Δοκιμασία ή σύμπτωμα ή σημείο a b a + b - c d c + d a + c b + d N = a + b + c + d c c + d : Αρνητικό Διαγνωστικό Σφάλμα (ΑΔΣ) ή p(n/t- ) Page 19

20 Θεώρημα του Bayes Thomas Bayes ( ) Άγγλος κληρικός και μαθηματικός Essay Towards Solving a Problem on the Doctrines of Chances p(n/t) = p(n) x %ΑΘ p(n) x %ΑΘ + p(n - ) x %ΨΘ Page 20

21 Επίδραση επιπολασμού του νοσήματος στη θετική διαγνωστική αξία (θετική διαγνωστική αξία της PSA [%ΑΘ = 70%, %ΑΑ = 90%] σε διάφορους πληθυσμούς). Τομέας Επιπολασμός (περιπτώσεις/ ) Θετική διαγνωστική αξία (%) Γενικός πληθυσμός 35 0,4 Άνδρες, ηλικίας 75 ετών ή μεγαλύτεροι Κλινικώς ύποπτες περιπτώσεις προστατικού όγκου 500 5, ,0 Watson RA, Tang DB. N Engl J Med, 1980; 303: Page 21

22 Διαγνωστικές δοκιμασίες συνεχείς διαγνώσεις Διαχωριστικό όριο είναι ένα σημείο στην κλίμακα μέτρησης μιας ποσοτικής μεταβλητής, πέραν του οποίου οι τιμές της μεταβλητής (ή καλύτερα τα αποτελέσματα μιας δοκιμασίας) θεωρούνται «θετικές» ή «παθολογικές» και κάτω του οποίου οι τιμές θεωρούνται «αρνητικές» ή «φυσιολογικές». Page 22

23 Κατανομές των αρρώστων με και χωρίς ΟΕΜ, ανάλογα με την υψηλότερη τιμή της CPK. CPK (IU/L) ΟΕΜ Ναι Όχι Σύνολο Page 23

24 Διαγνωστικές ποιότητες για διαφορετικά διαχωριστικά όρια (Δ.Ο.) της δοκιμασίας CPK (κρεατινοφωσφοκινάση). Διαχωριστικά όρια της CPK (σε IU/L) % ΑΘ 42% 93% 99% 100% % ΑΑ 99% 88% 68% 0% % ΨΘ 1% 12% 32% 100% Μη πάσχοντες Δ.Ο. 1 Πάσχοντες %ΨΘ Επίπεδα CPK αίματος Page 24

25 Διαγνωστικές ποιότητες για διαφορετικά διαχωριστικά όρια (Δ.Ο.) της δοκιμασίας CPK (κρεατινοφωσφοκινάση). Διαχωριστικά όρια της CPK (σε IU/L) % ΑΘ 42% 93% 99% 100% % ΑΑ 99% 88% 68% 0% % ΨΘ 1% 12% 32% 100% Μη πάσχοντες Δ.Ο. 2 Πάσχοντες %ΨΘ 0 80 Επίπεδα CPK αίματος Page 25

26 Διαγνωστικές ποιότητες για διαφορετικά διαχωριστικά όρια (Δ.Ο.) της δοκιμασίας CPK (κρεατινοφωσφοκινάση). Μη πάσχοντες Δ.Ο. 3 Διαχωριστικά όρια της CPK (σε IU/L) % ΑΘ 42% 93% 99% 100% % ΑΑ 99% 88% 68% 0% % ΨΘ 1% 12% 32% 100% Πάσχοντες %ΨΘ 0 40 Επίπεδα CPK αίματος Page 26

27 Όταν αυξάνεται η ευαισθησία μειώνεται η ειδικότητα και αντίστροφα Punglia et al. N Engl J Med. 2003;349: Page 27

28 Ποσοστό αληθώς θετικών (ευαισθησία) Καμπύλη ROC Ποσοστό ψευδώς θετικών (1-ειδικότητα) 1 Page 28

29 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ROC 1. Για τη σύγκριση εργαστηριακών δοκιμασιών 2. Για την οριοθέτηση του διαχωριστικού ορίου μιας δοκιμασίας Page 29

30 Ποσοστό αληθώς θετικών Σύγκριση καμπύλων ROC (1) (2) (3) 0 Ποσοστό ψευδώς θετικών 1 Page 30

31 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ROC 1. Για τη σύγκριση εργαστηριακών δοκιμασιών 2. Για την οριοθέτηση του διαχωριστικού ορίου μιας δοκιμασίας Page 31

32 ROC καμπύλη για τη CPK για τη διάγνωση ΟΕΜ Page 32

33 ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΟΡΙΟ Κλίση καμπύλης ROC = εφω = C B x 1 p(n) p(n) - Όπου C = το καθαρό κόστος της θεραπείας μη πασχόντων (το κόστος δηλαδή των ψευδώς θετικών ευρημάτων) - Όπου B = το καθαρό όφελος της θεραπείας πασχόντων (το όφελος δηλαδή των αληθώς θετικών ευρημάτων) 1 %ΑΘ ω 0 %ΨΘ 1 Page 33

34 ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΟΡΙΟ Κόστος των ψευδώς θετικών ευρημάτων: επιπλέον διαγνωστικές εξετάσεις θεραπεία και παρενέργειες επιβάρυνση του συστήματος υγείας ανησυχία των εξεταζομένων Κόστος των ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων: χειρότερη πρόγνωση από την καθυστέρηση της θεραπείας Page 34

35 Τρόποι μείωσης του τυχαίου σφάλματος των διαγνωστικών δοκιμασιών Χρήση δύο ή περισσοτέρων διαγνωστικών δοκιμασιών επανάληψη των ίδιων διαγνωστικών δοκιμασιών (βελτίωση επαναληπτότητας) χρήση διαφορετικών διαγνωστικών δοκιμασιών (διαφορετικές διαγνωστικές ποιότητες, κόστος) Page 35

36 Παράλληλη χρήση δύο διαγνωστικών δοκιμασιών Μελετώμενος πληθυσμός Ν+ Η παράλληλη χρήση διαγνωστικών δοκιμασιών παράγει υψηλότερη συνολική ευαισθησία και χαμηλότερη συνολική ειδικότητα σε σχέση με την εφαρμογή κάθε δοκιμασίας ξεχωριστά. Δοκιμασία 1 Δοκιμασία 2 Δοκιμασία + Δοκιμασία - Δοκιμασία + Δοκιμασία - Αν μία από τις δοκιμασίες είναι θετική, τότε αξιολόγησε ως Δοκιμασία + Αν και οι δύο δοκιμασίες είναι αρνητικές, τότε αξιολόγησε ως Δοκιμασία - Page 36

37 Εν σειρά χρήση δύο διαγνωστικών δοκιμασιών Μελετώμενος πληθυσμός Η εν σειρά χρήση διαγνωστικών δοκιμασιών παράγει χαμηλότερη συνολική ευαισθησία και υψηλότερη συνολική ειδικότητα σε σχέση με την εφαρμογή κάθε δοκιμασίας ξεχωριστά. Ν+ Δοκιμασία 1 Δοκιμασία 2 Δοκιμασία + Δοκιμασία - Δοκιμασία + Δοκιμασία - Αν και οι δύο δοκιμασίες είναι θετικές, τότε αξιολόγησε ως Δοκιμασία + Διαφορετικά αξιολόγησε ως Δοκιμασία - Page 37

38 Εν σειρά χρήση πολλών διαγνωστικών δοκιμασιών Πιθανότητα ΟΕΜ μετά από κάθε κλινική πληροφορία Πληροφορία Λόγοι πιθανοφανειών 0. Επιπολασμός 0,5 1α. Πόνος L=20 9 1β. Δύσπνοια L=2 16,5 1γ. Εφίδρωση L=1,5 22,9 2α. Αρτηριακή πίεση λ=0,8 19,2 2β. Σφύξεις L=1,25 22,9 2γ. Ακρόαση λ=0, Ηλεκτροκαρδιογράφημα L=10 73,8 4. Ένζυμα L=10 96,5 Πιθανότητα ΟΕΜ (%) Page 38

39 Προτεινόμενη βιβλιογραφία 1. Σπάρος Λ. Μετα-επιδημιολογία ή εφαρμοσμένη ιατρική έρευνα (Αιτιογνωστική, Διαγνωστική, Προγνωστική). Αθήνα, Εκδόσεις Βήτα, 2001: Towards complete and accurate reporting of studies on diagnostic accuracy: the STARD initiative. BMJ 2003;326: Sackett DL, Haynes RB, Guyatt GH, Tugwell P. Clinical epidemiology. A basic science for clinical medicine. Boston: Little, Brown and Company, Gordis L. Epidemiology. Philadelphia: W.B. Saunders Company, Page 39

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες.

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες. Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Web Site: Epidemiology Δ ΙΙΑΓΝΩ ΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚA ΣΥΣTHΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚA ΣΥΣTHΜΑΤΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚA ΣΥΣTHΜΑΤΑ Ιωάννα Τζουλάκη Κώστας Τσιλίδης Ιωαννίδης: κεφάλαιο 2 Guyatt: κεφάλαιο 18 ΕΠΙςΤΗΜΟΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Επιστήμη (θεωρία) Πράξη (φροντίδα υγείας) Γνωστικό μέρος Αιτιό-γνωση Διά-γνωση Πρό-γνωση

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραση κλινικών παρατηρήσεων

Έκφραση κλινικών παρατηρήσεων Έκφραση κλινικών παρατηρήσεων ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ (qualitative) ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ (quantitative, interval/ratio) Κατηγορικές (ordinal) Ονομαστικές (nominal) Συνεχείς (continuous) Ασυνεχείς (discrete)

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3 ο. Τι θα µάθουµε. ιαγνωστικές δοκιµασίες. Τι σηµαίνουν και πως υπολογίζονται:

Μάθηµα 3 ο. Τι θα µάθουµε. ιαγνωστικές δοκιµασίες. Τι σηµαίνουν και πως υπολογίζονται: Μάθηµα 3 ο Τι θα µάθουµε Τι σηµαίνουν και πως υπολογίζονται: Ευαισθησία (Se)( Ειδικότητα (Sp)( Θετικός προγνωστικός δείκτης (+PV)( Αρνητικός προγνωστικός δείκτης (-PV) Likelihoo rtio (+LR, -LR) ιαγνωστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙ ΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.α ιαγνωστικοί Έλεγχοι. 2.α Ευαισθησία και Ειδικότητα (εισαγωγικές έννοιες) ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Πολύ σηµαντικό το θεώρηµα του Bayes:

1.α ιαγνωστικοί Έλεγχοι. 2.α Ευαισθησία και Ειδικότητα (εισαγωγικές έννοιες) ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Πολύ σηµαντικό το θεώρηµα του Bayes: ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007, 3ο εξάµηνο ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 6 ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 1.β ιαγνωστικοί Έλεγχοι Πολύ σηµαντικό το θεώρηµα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικά Προγράμματα Προσυμπτωματικού Ελέγχου για Ενηλίκους στην Ελλάδα

Εθνικά Προγράμματα Προσυμπτωματικού Ελέγχου για Ενηλίκους στην Ελλάδα Εθνικά Προγράμματα Προσυμπτωματικού Ελέγχου για Ενηλίκους στην Ελλάδα Σκρουμπέλος Αναστάσιος, Κυριόπουλος Γιάννης Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τομέας Οικονομικών της Υγείας 2010 a.skroumpelos [Type the

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ρόλος της Στατιστικής στην Ιατρική Η εξέλιξη της Ιατρικής από το δογµατισµό, ακόµη και το µυστικισµό, στην επιστηµονική αβεβαιότητα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ρόλος της Στατιστικής στην Ιατρική Η εξέλιξη της Ιατρικής από το δογµατισµό, ακόµη και το µυστικισµό, στην επιστηµονική αβεβαιότητα . ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ο ρόλος της Στατιστικής στην Ιατρική Η εξέλιξη της Ιατρικής από το δογµατισµό, ακόµη και το µυστικισµό, στην επιστηµονική αβεβαιότητα ξεκίνησε τον 7 ο αιώνα. Το κλειδί σ αυτή την εξέλιξη υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

Σιγά μη φταίει το τσιγάρο. Έχω κάποιον. πρόταση ζωής

Σιγά μη φταίει το τσιγάρο. Έχω κάποιον. πρόταση ζωής _SELIDES4:Layout 1 1/25/11 12:58 PM Page 24 24 πρόταση ζωής Σταματήστε το κάπνισμα Η μόνη λύση απέναντι στον καρκίνο του πνεύμονα, που είναι ο δεύτερος, σε συχνότητα, στους άνδρες (πρώτος είναι ο καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ... 44 3.2.2.Ο δείκτης DALYs... 47

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ... 44 3.2.2.Ο δείκτης DALYs... 47 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ... 5 1.1. Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ : ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ.... 5 1.2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ... 9 1.3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

22/4/2010. Σφάλματα προκατάληψης, Συγχυτικοί παράγοντες και πλάνες στην Επιδημιολογία

22/4/2010. Σφάλματα προκατάληψης, Συγχυτικοί παράγοντες και πλάνες στην Επιδημιολογία Σφάλματα προκατάληψης, Συγχυτικοί παράγοντες και πλάνες στην Επιδημιολογία Νίκος Τζανάκης Περίγραμμα μαθήματος Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών των συστηματικών λαθών με έμφαση στις μελέτες ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη. Τι θα διαπραγµατευτεί το. Ορισµοί στην πρόληψη. Ιατρικές δραστηριότητες πρόληψης. Κατανόηση των βασικών αρχών της πρόληψης π.χ.

Πρόληψη. Τι θα διαπραγµατευτεί το. Ορισµοί στην πρόληψη. Ιατρικές δραστηριότητες πρόληψης. Κατανόηση των βασικών αρχών της πρόληψης π.χ. Πρόληψη Να ζείτε συνετά, σε χίλιους ανθρώπους µόνο ένας θα πεθάνει φυσικά, οι υπόλοιποι θα υποκύψουν λόγω του παράλογου τρόπου ζωής τους Μαµµωνίδης 1135-1204 µ.χ. Τι θα διαπραγµατευτεί το µάθηµα Ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ. ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ. ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ. ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του Προγράμματος Πρόληψη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ- ΒΑΓΙΩΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ- ΒΑΓΙΩΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ- ΒΑΓΙΩΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ VS ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ Ι 1. Η στατιστική σημαντικότητα αντανακλά την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων

Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(5):699-711 Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων 1. Εισαγωγή 2. Επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 3. Είδη δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Τί είναι ο κληρονομικός καρκίνος; κληρονομικός και σποραδικός καρκίνος. Κληρονομικός καρκίνος - Site Ε.Ο.Π.Ε. - Μ.Σ.

Γενικά. Τί είναι ο κληρονομικός καρκίνος; κληρονομικός και σποραδικός καρκίνος. Κληρονομικός καρκίνος - Site Ε.Ο.Π.Ε. - Μ.Σ. 1 Γενικά Ο καρκίνος προκαλείται από αλλαγές στα υλικά του σώματος μας που ονομάζονται «γονίδια». Πρόκειται για τις μονάδες πληροφοριών σε κάθε κύτταρο του σώματός μας. Τα γονίδια υπαγορεύουν στπν οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Ορμονικών προσδιορισμών. μεθόδων

Μεθοδολογία Ορμονικών προσδιορισμών. μεθόδων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Μεθοδολογία Ορμονικών προσδιορισμών Κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των μεθόδων Δημήτρης Ρίζος, PhD, EuSpLM Αναπλ. Καθηγητής Κλινικής Χημείας

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες διατροφικής αξιολόγησης και η συσχέτισή τους με την εκδήλωση χρονίων νοσημάτων

Δείκτες διατροφικής αξιολόγησης και η συσχέτισή τους με την εκδήλωση χρονίων νοσημάτων ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(3):315-328 Δείκτες διατροφικής αξιολόγησης και η συσχέτισή τους με την εκδήλωση χρονίων νοσημάτων Εδώ και πολύ καιρό, η επιστημονική κοινότητα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Απόλαυσε τον ήλιο με προστασία. Βάλτε περισσότερη άσκηση στη ζωή σας. Ενημέρωση για τον καρκίνο του προστάτη. Αφιέρωμα διατροφικές συνήθειες και υγεία

Απόλαυσε τον ήλιο με προστασία. Βάλτε περισσότερη άσκηση στη ζωή σας. Ενημέρωση για τον καρκίνο του προστάτη. Αφιέρωμα διατροφικές συνήθειες και υγεία Ιουνιος 2012 - Τευχος 03-04 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 Απόλαυσε τον ήλιο με προστασία Βάλτε περισσότερη άσκηση στη ζωή σας Ενημέρωση για τον καρκίνο του προστάτη Αφιέρωμα διατροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ. Π.Μ.Σ.: Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή. Αλέξανδρος Γρυπάρης, PhD

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ. Π.Μ.Σ.: Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή. Αλέξανδρος Γρυπάρης, PhD ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ Π.Μ.Σ.: Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή Αλέξανδρος Γρυπάρης, PhD Μετα-ανάλυση o Η χρήση των άρθρων ανασκόπησης (reviews) και της µετα-ανάλυσης έχει γίνει ένα σηµαντικό κοµµάτι της επιδηµιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ της ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ/ Ή ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΟ ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ/ Ή ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΟ ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ/ Ή ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΟ ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ Υπεύθυνος Καθηγητής : Ροβίθης Μιχαήλ, Καθηγητής Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Ποια στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ασθενή μας δίνει η δοκιμασία κόπωσης; Η δοκιμασία κόπωσης σε τάπητα χρησιμοποιείται κυρίως ως αναίμακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πιστόλλα Γεωργία Επιβλέπων: Καθηγητής Πραστάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Risk. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ιατρική Σχολή. Φαξ::2810 542650. υπό. ("παράγοντες. κινδύνου") να. κινδύνου. Πάντως σε. (incidence) Καθηγητής

ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Risk. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ιατρική Σχολή. Φαξ::2810 542650. υπό. (παράγοντες. κινδύνου) να. κινδύνου. Πάντως σε. (incidence) Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810 392224 ή 392433 Φαξ::2810 542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς τις ρίζες μιας επιστημονικής περιοχής που μόνο πρόσφατα, στις αρχές αυτού του αιώνα, αναγνωρίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Προγνωστικά συστήματα και προγνωστικοί δείκτες έκβασης ασθενών της μονάδας εντατικής θεραπείας

Προγνωστικά συστήματα και προγνωστικοί δείκτες έκβασης ασθενών της μονάδας εντατικής θεραπείας REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(5):541-557 Προγνωστικά συστήματα και προγνωστικοί δείκτες έκβασης ασθενών της μονάδας εντατικής θεραπείας Τα συστήματα πρόγνωσης της έκβασης για τους ασθενείς

Διαβάστε περισσότερα