Εργαστηριακά δεδομένα και

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαστηριακά δεδομένα και"

Transcript

1 Εργαστηριακά δεδομένα και βιολογικοί ίδί δείκτες Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας

2 Δομή μαθήματος Ορισμοί Παραδείγματα Μεγέθη και αριθμοί Σημασία Τιμές μςαναφοράς Προβλήματα Υποκαταστάτες δείκτες

3 Ορισμοί «Ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να μετρηθεί αντικειμενικά και αποτελεί δείκτη μιας φυσιολογικής βιολογικής διεργασίας, μιας παθολογικής βιολογικής διεργασίας ή της φαρμακολογικής απάντησης μιας θεραπευτικής παρέμβασης.» Συσχέτιση με Έκθεση (correlate) Έκβαση (surrogate) Biomarkers Definition Working Group, NIH 1998

4 Παραδείγματα Επίπεδα μολύβδου στο αίμα και δηλητηρίαση από μόλυβδο Επίπεδα αλκοόλ στο αίμα και μέθη Κρεατινίνη ορού και νεφρική λειτουργία Οστική πυκνότητα και κατάγματα οστών EBV-ειδικά δ ά IgM αντισώματα και λοίμωξη από EBV PSA και καρκίνος του προστάτη Επίπεδο πρωτεϊνικής έκφρασης και πρόγνωση αιματολογικών καρκίνων Καρυότυπος και σύνδρομο Down Μονήρεις γονιδιακές μεταλλάξεις (SNP) για Μεντελιανά νοσήματα Σύνθετες γονιδιακές υπογραφές για σύνθετα νοσήματα

5 Μεγέθη και αριθμοί Προσδιορισμός του γονότυπου ατόμων για πολυμορφισμούς (Affymetrix chip) σε σχέση με 7 σύνθετα ύ θ νοσήματα Nature 2007: (447): Center for Biomarkers in Imaging (Department of Radiology, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School) 348 απεικονιστικοί βιολογικοί δείκτες Χολόλιθοι και χολοκυστίτιδα (U/S) Μέγεθος όγκου και καρκίνος του πνεύμονα (CT) Γαλακτικό και ανταπόκριση στη θεραπεία σε νεοπλάσματα ΚΝΣ (MRS)

6 Τι μας μςνοιάζει; ; Οι βιολογικοί δείκτες (θα) εμπλέκονται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των κλινικών αποφάσεων στην καθ ημέρα πράξη. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν Την πρόληψη της νόσου Τη διάγνωση της νόσου Την εξέλιξη ξη της νόσου Την πρόγνωση της νόσου Την ανταπόκριση στη θεραπεία

7 Τι μας μςνοιάζει; ; Η τεχνολογία τροφοδοτεί με αυξανόμενο ρυθμό την κλινική ιατρική με νέους βιολογικούς δείκτες με όλο και ευκολότερη πρόσβαση, σε όλο και μικρότερο κόστος. Συχνά, ένα φάρμακο παίρνει αποδοχή για κάποια ένδειξη ταχύτερα απ ότι συνήθως για λόγους σοβαρότητας της νόσου ή μη- εναλλακτικής θεραπείας ή επείγουσας παρέμβασης ρμβ ης( (unmet medical need). Φέρουν την υπόσχεση της εξατομικευμένης θεραπείας.

8 Παραδείγματα Σύνδρομο Down

9 Παραδείγματα Γονιδιακή έκφραση καρκίνου στοματικής κοιλότητας

10 Προβλήματα ρβήμ Αληθής διαφορά; Ή Βιολογική μεταβλητότητα Ακρίβεια Αναλυτική μεταβλητότητα Συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών μεθόδων μέτρησης Συγκρίσεις παλιών και νέων δειγμάτων

11 Βιολογικοί δείκτες Τιμές αναφοράς Η τιμή ενός βιολογικού δί δείκτη (το αποτέλεσμα ενός τεστ) για έναν ασθενή (ή υγιή) συγκρίνεται με τις προκαθορισμένες τιμές αναφοράς ( φυσιολογικές τιμές) και βοηθά στο να ληφθεί μια κλινική απόφαση (διάγνωση ή θεραπεία) Πρώτη χρήση: 1969 Οι τιμές μςαναφοράς ( φυσιολογικές φ γ ς τιμές) μς) πρέπει να λάβουν υπ όψιν Τον υπό εξέταση πληθυσμό Το υπό εξέταση νόσημα Την εργαστηριακή μέθοδο (κατασκευαστής, εργαστήριο)

12 Βιολογικοί δείκτες Τιμές αναφοράς Σχετιζόμενες εες με την υγεία (health associated) To 95% των υγιών ατόμων που έχουν εξεταστεί από διάφορα εργαστήρια έχουν τιμές καλίου μεταξύ 3.5 και 5.1 meq/l, Σχετιζόμενες με κλινικές αποφάσεις (decision based) Χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας(ldl) > 160 mg/dl αποτελεί το όριο έναρξης παρέμβασης τροποποίησης του τρόπου ζωής σε υγιής ενήλικες χαμηλού κινδύνου. Συνήθως βασίζονται σε αποτελέσματα κλινικών δοκιμών. Circulation. 2004;110: Δεν υπάρχουν τιμές αναφοράς.

13 Βιολογικοί δείκτες Τιμές αναφοράς Η πλειοψηφία των κλινικών ιατρών αρώ αποδέχονται ο α τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναντίρρητα. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία, οι τιμές αναφοράς είναι πλημμελώς τεκμηριωμένες. Τα περισσότερα εργαστήρια δεν καθορίζουν μόνα τους τις τιμές αναφοράς, αλλά αποδέχονται τιμές αναφοράς, όπως προτείνονται από Τον κατασκευαστή Άλλα εργαστήρια (συγκρίσιμες τιμές;) Επιστημονικούς οργανισμούς (τεκμηρίωση;) Βιβλιογραφία (παλιά, καινούργια, συστηματικό σφάλμα;)

14 Τιμές αναφοράς φρ Παράδειγμα Ι 163 εργαστήρια (κυρίως ί USA) έδωσαν πληροφορίες για τις τιμές αναφοράς (health-associated) που χρησιμοποιούσαν σε 7 βιολογικούς δείκτες εκτεταμένης χρήσης (Κ, Ca, Mg, TSH, Hb, Plt, aptt) Τα μισά δεν είχαν κάνει δική τους επικύρωση των τιμών αναφοράς. Η συντριπτική πλειοψηφία χρησιμοποιούσαν εξωτερικές πηγές για τιμές αναφοράς σε παιδιά. 20% των εργαστηρίών είχαν μια ανώτερη ή κατώτερη φυσιολογική τιμή, που ήταν σημαντικά υψηλότερη ή χαμηλότερη από τις τιμές που χρησιμοποιούσε το υπόλοιπο 80% των εργαστηρίων. Arch Pathol Lab Med 2007;131:

15 Τιμές αναφοράς φρ Παράδειγμα ΙΙ Η ραβδομυόλυση είναι μια παρενέργεια των στατινών (φάρμακο για την δυσλιπιδαιμία). Η κινάση της κρεατινίνης (CK) είναι ένα ένζυμο ενδεικτικό μυϊκής προσβολής. Η κινάση της κρεατινίνης χρησιμοποιείται ως βιολογικός δείκτης έναρξης ή διακοπής θεραπείας με στατίνη. Η ανώτερη φυσιολογική τιμή αναφοράς είναι Κατασκευαστής 140IU/l (Θ), 174 IU/l (α) ΠΠΓΝΙ 190 IU/l

16 Τιμές αναφοράς φρ Παράδειγμα ΙΙ Προσπάθεια καθορισμού τιμών αναφοράς σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του National Committee on Clinical Laboratory Standards/Nordic Reference Interval Project σε πληθυσμό 1444 υγιών ατόμων. Το ανώτερο φυσιολογικό όριο των τιμών αναφοράς ήταν 2 έως 5 φορές υψηλότερο από αυτό που προτείνεται από τον κατασκευαστή. 13% των ατόμων Ευρωπαϊκής καταγωγής, 23% των ατόμων Ασιατικής καταγωγής και 49% των ατόμων Αφρικανικής καταγωγής είχαν παθολογική CK. American Heart Journal 2007;154 (4):

17 Μεθοδολογικά προβλήματα ρβήμ Εγκυρότητα Οι βιολογικοί δείκτες δεν μετρούν άμεσα το φαινόμενο που μας ενδιαφέρει, αλλά το εκπροσωπούν εγκυρότητα μέτρησης Εγκυρότητα περιεχομένου Κατασκευαστική εγκυρότητα Εγκυρότητα κριτηρίου

18 Εγκυρότητα περιεχομένου Αντιπροσωπεύει ο βιολογικός δείκτης το φαινόμενο που μας ενδιαφέρει; Έκθεση (συνολική ενεργή δόση της έκθεσης) Νόσος Ερμηνεία ευρημάτων βασικής έρευνας Παράδειγμα: Γονιδιακή μετάλλαξη αντικατάσταση του γλουταμινικού οξέος από βαλίνη στο μόριο της αιμοσφαιρίνης (β αλυσίδα) HbS κλινικός φαινότυπος δρεπανοκυτταρικής αναιμίας Ανίχνευση HbS δρεπανοκυτταρική αναιμία

19 Κατασκευαστική εγκυρότητα Αντιστοιχεί ο βιολογικός δείκτης με άλλες παραμέτρους του φαινόμένου που μας ενδιαφέρει; Παράδειγμα: Η συσχέτιση της τιμής του PSA με το μέγεθος του όγκου στον καρκίνο του προστάτη

20 Εγκυρότητα κριτηρίου Σε τι βαθμό συσχετίζεται ο βιολογικός δείκτης με το φαινόμενο που μας ενδιαφέρει; Σύγκριση με χρυσό κανόνα (gold standard) μεθοδολογία διαγνωστικών δοκιμασιών Συνήθως δεν υπάρχει χρυσός κανόνας

21 Υποκαταστάτης δείκτης Βιολογικοί δείκτες Κλινικές εκβάσεις Υποκαταστάτες δείκτες

22 Υποκαταστάτες δείκτες Βιολογικές ή κλινικές παράμετροι που σχετίζονται με μια κλινική έκβαση και μπορούν να εξηγήσουν τα αποτελέσματα μιας κλινικής δοκιμής ως προς την έκβαση.

23 Τι χρειάζεται για να μετατραπεί ένας βιολογικός δείκτης σε υποκαταστάτη δείκτη; Βιολογική συνάφεια με τη νόσο Επιδημιολογικά τεκμήρια Προγνωστικός δείκτης δί Παρουσία στο βιολογικό μονοπάτι της παρέμβασης Μεταβολές στον βιολογικό δείκτη μεταβολές στην πρόγνωση Επίδραση της θεραπείας ε ας στον βιολογικό ογ δείκτη επίδραση της θεραπείας στην κλινική έκβαση Φαινόμενο τάξης φαρμάκου Θεραπεία με διάφορες παρεμβάσεις μεταβολή του βιολογικού δείκτη

24 Τι χρειάζεται για να μετατραπεί ένας βιολογικός δείκτης σε υποκαταστάτη δείκτη; Αλλά κυρίως.

25 Τι χρειάζεται για να μετατραπεί ένας βιολογικός δείκτης σε υποκαταστάτη δείκτη; Μεγάλες κλινικές δοκιμές μς Αυτό δεν προσπαθούμε να αποφύγουμε; Μήπως η επικύρωση της υποκατάστασης (surrogacy) θα πάρει περισσότερο χρόνο από την εκτίμηση σκληρών κλινικών εκβάσεων; Ποιο θα είναι το κριτήριο(α) της επικύρωσης;

26 Τι χρειάζεται για να μετατραπεί ένας βιολογικός δείκτης σε υποκαταστάτη δείκτη;

27 Συστηματικό σφάλμα επιλεκτικής αναφοράς φρ

28 Συστηματικό σφάλμα επιλεκτικής αναφοράς φρ

29 Συστηματικό σφάλμα επιλεκτικής αναφοράς φρ

30 Take home message Οι βιολογικοί δείκτες δεν μετρούν άμεσα το φαινόμενο που μας ενδιαφέρει, αλλά το εκπροσωπούν. Κάθε αποτέλεσμα μιας εργαστηριακής εξέτασης εμπεριέχει ένα βαθμό αβεβαιότητας. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία, οι τιμές αναφοράς είναι πλημμελώς λώ τεκμηριωμένες.

31 Take home message Οι βιολογικοί δείκτες δί (θα) εμπλέκονται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των κλινικών αποφάσεων στην καθ ημέρα πράξη. Η τεχνολογία τροφοδοτεί με αυξανόμενο ρυθμό την κλινική ιατρική με νέους βιολογικούς δείκτες με όλο και ευκολότερη πρόσβαση, σε όλο και μικρότερο κόστος. Η επικύρωσή τους ως υποκαταστάτες δείκτες απαιτεί αυστηρά κριτήρια και μεθοδολογική ετοιμότητα.

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες.

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες. Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Web Site: Epidemiology Δ ΙΙΑΓΝΩ ΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Proteomics and Genomics for Drug Discovery / Personalized Medicine

Proteomics and Genomics for Drug Discovery / Personalized Medicine ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 9ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Proteomics and Genomics for Drug Discovery / Personalized Medicine ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ: ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚA ΣΥΣTHΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚA ΣΥΣTHΜΑΤΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚA ΣΥΣTHΜΑΤΑ Ιωάννα Τζουλάκη Κώστας Τσιλίδης Ιωαννίδης: κεφάλαιο 2 Guyatt: κεφάλαιο 18 ΕΠΙςΤΗΜΟΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Επιστήμη (θεωρία) Πράξη (φροντίδα υγείας) Γνωστικό μέρος Αιτιό-γνωση Διά-γνωση Πρό-γνωση

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Σακχαρώδης Διαβήτης

Νόσημα: Σακχαρώδης Διαβήτης «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Σακχαρώδης Διαβήτης

Διαβάστε περισσότερα

CONSORT 2010, επεξήγηση και επεξεργασία Αναθεωρημένες οδηγίες για την καταγραφή των τυχαιοποιημένων δοκιμών παράλληλων ομάδων

CONSORT 2010, επεξήγηση και επεξεργασία Αναθεωρημένες οδηγίες για την καταγραφή των τυχαιοποιημένων δοκιμών παράλληλων ομάδων ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(Συμπλ 1):10-59 CONSORT 2010, explanation and elaboration Updated guidelines for reporting parallel group randomized trials CONSORT 2010, επεξήγηση και

Διαβάστε περισσότερα

17o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΕΚΧ-ΚΒ ΘΕΜΑ: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ»

17o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΕΚΧ-ΚΒ ΘΕΜΑ: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ» 17o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΕΚΧ-ΚΒ ΘΕΜΑ: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ» ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΕΣ Αγγελική Μελπίδου, Ανδριανή Γρηγοράτου Ευστάθιος Γκόνος: Aγγελική Μελπίδου: Φλώρα Κοντοπίδου:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΑΝΩΜΑ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΜΕΛΑΝΩΜΑ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από το Reliable Cancer Therapies

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Οστεοπόρωση. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Οστεοπόρωση. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Οστεοπόρωση Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙ ΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Στην Ελλάδα, πάνω από 3.000 άτομα έχουν κάποιο σύνδρομο θαλασσαιμίας. Αν και οι ασθενείς έχουν ποικίλα κοινά προβλήματα υγείας, ζουν με την ασθένειά τους με τελείως διαφορετικούς τρόπους. Οι θαλασσαιμίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης αντιρετροϊκής αγωγής σε ενήλικες και εφήβους

Κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης αντιρετροϊκής αγωγής σε ενήλικες και εφήβους ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΓΡΑΦΕΙΟ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ & ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης αντιρετροϊκής αγωγής σε ενήλικες και εφήβους ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικές προσεγγίσεις στο Άσθμα

Διαγνωστικές προσεγγίσεις στο Άσθμα Ανασκόπηση Διαγνωστικές προσεγγίσεις στο Άσθμα Κωνσταντίνος Κατσούλης Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής, 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Λέξεις κλειδιά - Άσθμα - Σπιρομέτρηση - Δοκιμασία προκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ... 44 3.2.2.Ο δείκτης DALYs... 47

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ... 44 3.2.2.Ο δείκτης DALYs... 47 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ... 5 1.1. Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ : ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ.... 5 1.2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ... 9 1.3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Risk. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ιατρική Σχολή. Φαξ::2810 542650. υπό. ("παράγοντες. κινδύνου") να. κινδύνου. Πάντως σε. (incidence) Καθηγητής

ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Risk. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ιατρική Σχολή. Φαξ::2810 542650. υπό. (παράγοντες. κινδύνου) να. κινδύνου. Πάντως σε. (incidence) Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810 392224 ή 392433 Φαξ::2810 542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Οσφυαλγία Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ UNIVERSITY OF CRETE Κλινική Κοινωνικής & Οικογενειακής Ιατρικής Τ.Θ. 2208, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη Τηλ:2810394600, Φαξ:2810394606 ιευθυντής: Χ. Λιονής, Αναπλ. Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή νόσος των στεφανιαίων αγγείων και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο)

Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή νόσος των στεφανιαίων αγγείων και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο) «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς τις ρίζες μιας επιστημονικής περιοχής που μόνο πρόσφατα, στις αρχές αυτού του αιώνα, αναγνωρίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Τί είναι ο κληρονομικός καρκίνος; κληρονομικός και σποραδικός καρκίνος. Κληρονομικός καρκίνος - Site Ε.Ο.Π.Ε. - Μ.Σ.

Γενικά. Τί είναι ο κληρονομικός καρκίνος; κληρονομικός και σποραδικός καρκίνος. Κληρονομικός καρκίνος - Site Ε.Ο.Π.Ε. - Μ.Σ. 1 Γενικά Ο καρκίνος προκαλείται από αλλαγές στα υλικά του σώματος μας που ονομάζονται «γονίδια». Πρόκειται για τις μονάδες πληροφοριών σε κάθε κύτταρο του σώματός μας. Τα γονίδια υπαγορεύουν στπν οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ TOY ΠΝΕΥΜΟΝΑ (ΜΜΚΠ):

ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ TOY ΠΝΕΥΜΟΝΑ (ΜΜΚΠ): ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ TOY ΠΝΕΥΜΟΝΑ (ΜΜΚΠ): ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρελθόν χρήση ολικού αίματος Στη σύγχρονη εποχή χρήση κατάλληλων παραγώγων αίματος ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις Η χρήση παραγώγων είναι αναγκαία κυρίως λόγω των διαφορετικών συνθηκών φύλαξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο καθένας στο αντικείμενο του επιστημονικού του ενδιαφέροντος

Ο καθένας στο αντικείμενο του επιστημονικού του ενδιαφέροντος «Κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες: από την Ανάπτυξη έως την Εφαρμογή» Ομάδα Ανάπτυξης Κλινικών Κατευθυντηρίων Οδηγιών (ΟΑΚΚΟ) Τομέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

Προγνωστικά συστήματα και προγνωστικοί δείκτες έκβασης ασθενών της μονάδας εντατικής θεραπείας

Προγνωστικά συστήματα και προγνωστικοί δείκτες έκβασης ασθενών της μονάδας εντατικής θεραπείας REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(5):541-557 Προγνωστικά συστήματα και προγνωστικοί δείκτες έκβασης ασθενών της μονάδας εντατικής θεραπείας Τα συστήματα πρόγνωσης της έκβασης για τους ασθενείς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης αντιρετροϊκής αγωγής σε ενήλικες και εφήβους

Κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης αντιρετροϊκής αγωγής σε ενήλικες και εφήβους ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ) ΓΡΑΦΕΙΟ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ & ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης αντιρετροϊκής αγωγής σε ενήλικες και εφήβους ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

28 Βιολόγος. Το ζευγάρι που προσπαθεί να κάνει παιδί θα ξεκινήσει την διερεύνηση με κάποιες Θ. ΖΕΓΚΙΝΙΑΔΟΥ

28 Βιολόγος. Το ζευγάρι που προσπαθεί να κάνει παιδί θα ξεκινήσει την διερεύνηση με κάποιες Θ. ΖΕΓΚΙΝΙΑΔΟΥ Παράµετροι φυσιολογικού σπερµοδιαγράµµατος: καινούργια δεδοµένα Θ. ΖΕΓΚΙΝΙΑΔΟΥ 28 Βιολόγος Το ζευγάρι που προσπαθεί να κάνει παιδί θα ξεκινήσει την διερεύνηση με κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις. Ο άνδρας

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογική μελέτη ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα Η μελέτη EPIPTOSI

Επιδημιολογική μελέτη ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα Η μελέτη EPIPTOSI Πρωτότυπη Εργασία Επιδημιολογική μελέτη ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα Η μελέτη EPIPTOSI Χρίστος Π. Καρβούνης 1, Νίκος Νίκας 2, Έλενα Πανίττι

Διαβάστε περισσότερα