«Καληµέρα φίλε!» - «mirëmëngjes, mik!» Τριανταφυλλιά Νικολούδη, Νηπιαγωγός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Καληµέρα φίλε!» - «mirëmëngjes, mik!» Τριανταφυλλιά Νικολούδη, Νηπιαγωγός"

Transcript

1 «Καληµέρα φίλε!» - «mirëmëngjes, mik!» Τριανταφυλλιά Νικολούδη, Νηπιαγωγός Το εκπαιδευτικό σύστηµα, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής µας, θα πρέπει να προωθήσει τη διαπολιτισµική επικοινωνία.. Ο ρόλος της γλώσσας, είναι σηµαντικός για την ανάπτυξη αυτής της επικοινωνίας. Θεωρούµε, ότι τα σχολεία µε την πολυπολιτισµική µορφή που παρουσιάζουν, οφείλουν να σέβονται τα διαφορετικά πολιτισµικά στοιχεία των αλλοδαπών µαθητών τους και να προσπαθούν να τα εντάξουν λειτουργικά µέσα στο πρόγραµµά τους Ένα από αυτά τα στοιχεία είναι και η γλώσσα, η οποία είναι απόλυτα συνδεδεµένη µε τον πολιτισµό και δηλώνει την ανάγκη επικοινωνίας που έχουν οι άνθρωποι.. Όχι µόνο τη διατήρηση, αλλά και την υποστήριξη των γλωσσικών διαφορών, προτείνει ο Ευαγγέλου. (Ευαγγέλου, Ο. (2003), στο Η αντιµετώπιση της γλωσσικής διαφορετικότητας στο Νηπιαγωγείο, «Σύγχρονο Νηπιαγωγείο», τχ.34, Αθήνα, σελ ). Επικρατεί η άποψη, ότι όταν η γλώσσα, αγνοείται ή αποκλείεται από τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των µαθητών, τότε οι µαθητές που δε µιλούν τη γλώσσα της κυρίαρχης οµάδας, ξεκινούν από µειονεκτική θέση. (Cummins,1999) Αντιλαµβανόµαστε, ότι αν θέλουµε να µιλάµε για σύγχρονες παιδαγωγικές τάσεις και για εκπαίδευση ίσων ευκαιριών για όλους τους µαθητές (Ματσαγγούρας, 2003), θα πρέπει να βοηθήσουµε κι αυτούς τους µαθητές, που η µητρική τους γλώσσα διαφέρει από την επίσηµη γλώσσα του σχολείου. «Η αδυναµία ενός παιδιού να κατανοήσει τον εκπαιδευτικό, αναιρεί την έννοια της ισότητας των ευκαιριών στην εκπαίδευση» (Ευαγγέλου, Ο. (2003), στο Η αντιµετώπιση της γλωσσικής διαφορετικότητας στο Νηπιαγωγείο, π. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο,τχ.34, Αθήνα,σελ.12-17). Έχοντας να δουλέψουµε µε παιδιά νηπιαγωγείου, προσπαθήσαµε µε έναν διαφορετικό τρόπο, όπως την ταυτόχρονη ανάγνωση ενός δίγλωσσου βιβλίου, να φέρουµε όλα τα παιδιά σε επαφή και µε τις δύο γλώσσες. Αφ ενός, γιατί η ανάγνωση, ως σηµαντική πηγή εισερχόµενης πληροφορίας, ενθαρρύνει την ενεργή χρήση της γλώσσας, ώστε να συνδεθεί η εισερχόµενη πληροφορία µε προηγούµενες εµπειρίες των µαθητών και αφ ετέρου, γιατί, ο κάθε εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος τον τρόπο µε τον οποίο θα προσεγγίσει τους πολιτιστικά διαφέροντες µαθητές τους. (Cummins,1999). Μιλώντας για ένα ευρύτερο πλαίσιο εκπαιδευτικού αντιρατσισµού, οι εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να γνωρίσουν και να ευαισθητοποιηθούν για την πολιτισµική και γλωσσική διαφορετικότητα, να προσδιορίσουν πολλές οµοιότητες που υπάρχουν µεταξύ των πολιτισµών, να εκτιµούν τη γλωσσική ποικιλοµορφία των µαθητών, να διερευνούν τα συναισθήµατα των «διαφορετικών» µαθητών τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίµηση και να εκπαιδεύουν κατάλληλα τους πολιτισµικά και γλωσσικά «διαφορετικούς» µαθητές. (Ευαγγέλου, Ο., Κάντζου, Ν.(2005), Πολυπολιτισµικότητα και εκπαιδευτικός ρατσισµός. Σχέδια εργασίας για το νηπιαγωγείο και το δηµοτικό σχολείο, Εκδ. ίπτυχο, Αθήνα). Στα πλαίσια ενός περιβαλλοντικού προγράµµατος, µε τα παιδιά του νηπιαγωγείου, είχαµε δει τις ξενόγλωσσες πινακίδες, που υπήρχαν στον πεζόδροµο πάνω από το σχολείο µας. Ορισµένα παιδιά εντόπισαν, ότι κάποια γράµµατα τα γνωρίζουν και άρχισαν να τα λένε στα ελληνικά, παρόλο που η πινακίδα ήταν γραµµένη στ αγγλικά. Αυτή η παρατήρηση, µας οδήγησε στην αναγνώριση των κοινών γραµµάτων από τις δύο αλφαβήτες. Επίσης κατά τη διάρκεια του ίδιου προγράµµατος, µας βγήκε αυθόρµητα ως δραστηριότητα, να γράψουµε ένα γράµµα προς τους Άγγλους και να ζητάµε να µας επιστραφούν τα µάρµαρα του Παρθενώνα. Στα παιδιά δηµιουργήθηκε η απορία: «Πώς θα το καταλάβουν αφού δεν ξέρουν ελληνικά». Κάποια άλλα απάντησαν να το δώσουµε σε µία συγκεκριµένη µητέρα, η οποία ξέραµε από προηγούµενή της επίσκεψη στο σχολείο, ότι έχει γεννηθεί στην Αµερική. Της ζητήσαµε να µας γράψει το γράµµα και στα Αγγλικά. Βάζοντας το ένα γράµµα δίπλα στο άλλο, τα παιδιά είδαν τις διαφορετικές γραφές, άκουσαν τις δύο διαφορετικές γλώσσες και κατέληξαν στο συµπέρασµα, ότι «είναι άλλες γλώσσες, αλλά λένε το ίδιο». Αυτές οι δύο δραστηριότητες, µας έδωσαν το ερέθισµα να ασχοληθούµε στην τάξη µε την προσέγγιση και µιας άλλης γλώσσας. Επιλέξαµε την αλβανική, γιατί η

2 πλειοψηφία των αλλοδαπών µαθητών στην τάξη (8 από τα 10), ήταν από την Αλβανία. Στόχος µας δεν ήταν η διδασκαλία µίας δεύτερης γλώσσας, αλλά η ανάδειξη των κοινών στοιχείων που µπορεί να έχουν δύο διαφορετικοί γλωσσικοί κώδικες, καθώς επίσης και η καλλιέργεια της αντίληψης, του κοινού στόχου που έχουν όλες οι γλώσσες, δηλαδή τη µεταφορά µηνύµατος µε διαφορετική εκφορά του λόγου. Σύµφωνα µε την αρχή της αλληλεξάρτησης των γλωσσών, που υποστηρίζει ο Cummins, «το δίγλωσσο παιδί στο σχολείο, έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται τις έννοιες που ήδη γνωρίζει από την πρώτη του γλώσσα, µέσα από έναν άλλο γλωσσικό κώδικα». (Σαλαγιάννη, Μ. (2004), ιδασκαλία της πρότυπης γλώσσας και αναπαραγωγή της κοινωνικής ανισότητας, π. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, τχ.38, Αθήνα, σελ.8-15). εχόµενοι την άποψη, ότι ανάµεσα στα βασικά χαρακτηριστικά της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης είναι και το να προκαλεί την αµοιβαία επίδραση των πολιτισµών µεταξύ των χωρών καταγωγής και υποδοχής (Μάρκου, 1997), θέλαµε µε αυτό τον τρόπο, να αντιληφθούν τα παιδιά την αλληλεξάρτηση των γλωσσών και να προβληµατιστούν για τους λόγους, τους οποίους µπορεί να συµβαίνει αυτό. Με άλλα λόγια, θέλαµε να προσεγγίσουµε µια µειονότητα στην τάξη µε την ανάδειξη ορισµένων από τα κοινά στοιχεία που έχουµε µαζί τους. Εκτός από το θέµα της γλώσσας, επιδιώξαµε τη βελτίωση των σχέσεων µεταξύ των παιδιών και την ενίσχυση της συναισθηµατικής ανάπτυξής τους. Οι καλές σχέσεις µεταξύ των παιδιών, είναι πολύ πιο σηµαντικές από τη σχολική πρόοδό τους, αναφέρει ο Cummins. (Cummins, J. (1995), στο Policy and Practice in Bilingual Education, Multilingual Matters LTD, Clevedon, σελ ). Η οµαλή ψυχοκοινωνική προσαρµογή των µαθητών, η οποία είναι ζητούµενο, επηρεάζεται κατά πολύ, από την αλληλεπίδραση του δάσκαλου µε το µαθητή, την αλληλεπίδραση του µαθητή µε τους συµµαθητές τους, αλλά και την αλληλεπίδραση του µαθητή µε τον εαυτό του. Αναφερόµενοι στην αλληλεξάρτηση µε τους συµµαθητές, εννοούµε τη συνεργασία, τη δηµιουργία φιλικών σχέσεων, την ένταξη σε οµάδα. Η αλληλεξάρτηση του µαθητή µε τον εαυτό του, έχει να κάνει µε την αυτοπεποίθηση που έχει ο ίδιος ο µαθητής και την εµπιστοσύνη στον εαυτόν του. (Ευαγγέλου, Ο., Παλαιολόγου, Ν.,2003). Γνωρίζοντας τα διαφορετικά στοιχεία του «άλλου», µαθαίνουµε γι αυτόν και τον αποδεχόµαστε. Κατ επέκταση, ευελπιστούµε, ότι µελλοντικά «η ιγλωσσία σε κοινωνικό επίπεδο, θα βοηθήσει τις µειονότητες να δηµιουργήσουν γέφυρες φιλίας και κατανόησης των λαών». (Memushaj, R.(1997), στο Εκπαίδευση και ιαπολιτισµική Επικοινωνία, σελ.210). Μέσα από τις δραστηριότητες, επιδιώξαµε να φέρουµε τα παιδιά πιο κοντά µεταξύ τους, να ενισχύσουµε τις σχέσεις τους και να καλλιεργήσουµε την αυτοεκτίµηση και την ενδυνάµωση των αλλοδαπών µαθητών, χωρίς αυτό να σηµαίνει, ότι µειώσαµε την εικόνα των µαθητών της κυρίαρχης οµάδας. Η ενδυνάµωση των δίγλωσσων µαθητών συµβάλλει στις κοινωνικές σχέσεις και στις αλληλεπιδράσεις, µεταξύ των κυρίαρχων και υποτελών οµάδων. Επίσης, όπως υποστηρίζει ο Cummins, η ενδυνάµωση της ταυτότητας του δίγλωσσου µαθητή, συµβάλλει και στη βελτίωση της σχολικής του επίδοσης.(cummins, 1999). Η γλωσσική ενδυνάµωση, σύµφωνα µε τον Cummins, δεν απαιτεί ιδιαίτερο πρόγραµµα διδασκαλίας της µητρικής γλώσσας των αλλοδαπών µαθητών. Μία λέξη την ηµέρα, αν λένε στη γλώσσα τους, είναι αρκετό, για να νιώσουν, ότι η γλώσσα τους υπολογίζεται ισάξια και δεν παραγκωνίζεται. Κατά συνέπεια, ενισχύεται η ταυτότητά τους. (Γκόβαρης,2001) Επιλέξαµε ως τρόπο προσέγγισης της «άλλης γλώσσας», την ανάγνωση του δίγλωσσου βιβλίου: «Καληµέρα, φίλε!» «Mirëmëngengjes, mik!». Όπως διαπιστώσαµε, εκτός από τις δραστηριότητες που είχαµε επιλέξει, βγήκαν και άλλες αυθόρµητες, από τα ίδια τα παιδιά. Επίσης, αν το θέλαµε, θα µπορούσαµε να επεκταθούµε και στο υπόλοιπο Αναλυτικό Πρόγραµµα του Νηπιαγωγείου και να καλύψουµε κι άλλα γνωστικά αντικείµενα. (Βλ. Ευαγγέλου, Ο., Κάντζου, Ν., Νικολούδη, Φ (2005), Καληµέρα, φίλε! Αντιµετωπίζοντας τον εκπαιδευτικό ρατσισµό στις πολυπολιτισµικές κοινωνίες, π. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, τχ.44, Αθήνα,σελ.56-64) Πριν περιγράψουµε τις δραστηριότητες, θα αναφέρουµε λίγα λόγια για την ιστορία του βιβλίου: Το κακάο, βρέθηκε µαζί µε το γάλα στο ίδιο µπουκάλι και συνειδητοποίησαν, ότι παρόλο, που οι δικοί τους, τους έλεγαν στο παρελθόν να µην κάνουν παρέα,

3 αυτοί µοιάζουν σε πολλά και δεν έχουν τίποτα να µοιράσουν µεταξύ τους. Αποφάσισαν λοιπόν, να γίνουν φίλοι και να πουν ο ένας στον άλλο: -«Καληµέρα, miku im» -«Mirëmëngjes,φίλε µου» Οι δραστηριότητες, µε τις οποίες επεξεργαστήκαµε το περιεχόµενο του βιβλίου και προσπαθήσαµε να εκπληρώσουµε τους στόχους που είχαµε αρχικά θέσει είναι: «ιαβάζουµε την ιστορία» Καλούµε ένα αλβανό γονιό στο σχολείο, αφού προηγουµένως του έχουµε δώσει την ιστορία, για να ξέρει το περιεχόµενο και τον έχουµε ενηµερώσει, για το τι θέλουµε να κάνουµε. Ξεκινάµε να διαβάζουµε την ιστορία φράση φράση, µία φορά στα ελληνικά µία στα αλβανικά. Τα παιδιά, κατά τη διάρκεια της αφήγησης, αντιδρούν µε διάφορους τρόπους. Οι έλληνες µαθητές χαµογελάνε κάπως αµήχανα όταν ακούν τα αλβανικά. Στο άκουσµα κάποιας παράξενης λέξης το γέλιο τους έχει ένα αστειευόµενο, αλλά καλοπροαίρετο ύφος. Οι αλβανοί µαθητές έχουν ένα χαµόγελο ικανοποίησης και επαναλαµβάνουν κάποιες λέξεις. Μετά την ανάγνωση της ιστορίας τα παιδιά από την Ελλάδα ρωτούν: «Κυρία τα ίδια λέει;» Αυθόρµητα τους απαντούν οι αλβανοί συµµαθητές τους. «Ναι. Ναι. εν άκουσες; Είπε, qumesht, δηλαδή γάλα. «Συζητάµε για την ιστορία» Μιλάµε µε τα παιδιά και επεξεργαζόµαστε µαζί τους το περιεχόµενο της ιστορίας. Προσοµοιάζουµε τους δύο πρωταγωνιστές µε τους εαυτούς µας και συζητάµε αν µας αρέσει να µην µας έχουν φίλους, γιατί είµαστε «διαφορετικοί» ο ένας µε τον άλλο, γιατί πρέπει να δεχόµαστε το «διαφορετικό». Τα παιδιά πολύ εύστοχα παρατηρούν τις διαφορές και τις οµοιότητες που έχουµε µεταξύ µας και καταλήγουν στο συµπέρασµα, ότι πρέπει να κάνουµε παρέα µε τους άλλους κι ας διαφέρουµε σε ορισµένα πράγµατα. Σε κάποια άλλα είµαστε ίδιοι. «Βρίσκουµε τις ίδιες λέξεις». Ξαναδιαβάζουµε την ιστορία µε τον ίδιο τρόπο. Τα παιδιά είναι πιο προσεχτικά και δεν έχουν πλέον τις αρχικές αντιδράσεις. Στη διάρκεια της ανάγνωσης αυθόρµητα εντοπίζουν κάποιες λέξεις που έχουν το ίδιο άκουσµα, όπως κουζίνα, κακάο. Σε αυτό το σηµείο επισηµαίνουµε, ότι αρχικά είχε προγραµµατιστεί να τα ρωτήσουµε εµείς αν άκουσαν κάποιες λέξεις που είναι ίδιες και στα ελληνικά. Τα παιδιά, στο άκουσµα αυτών των λέξεων, παρατήρησαν από µόνα τους, ότι είναι ίδιες και στις δυο γλώσσες. «Οι λέξεις ταξιδεύουν» Συζητάµε για το πώς γίνεται και είναι ίδιες αυτές οι λέξεις. Αναφέρουµε, ότι οι συγκεκριµένες ίδιες λέξεις που υπάρχουν στην ιστορία, έχουν έρθει στην Ελλάδα από άλλες χώρες (η λέξη κουζίνα από την Ιταλία, η λέξη κακάο από την Ισπανία).Παραξενεύονται. Μιλάµε για τους πιθανούς λόγους που κάνουν τις λέξεις να «ταξιδεύουν». Παρατηρούµε το χάρτη, βρίσκουµε τις χώρες και σχολιάζουµε. Τα παιδιά ρωτάνε τη µητέρα, αν υπάρχουν και άλλες ίδιες λέξεις. Ο γονιός τους λέει ορισµένες που είναι ίδιες, όπως το λεµόνι lemon, παπαγάλος - papagal, σαπούνι - sapoun, Οι έλληνες µαθητές, ακούγοντας αυτές τις λέξεις, πολύ συχνά έλεγαν µε έκπληκτο ύφος: «Ίδιο!!!» Ρωτούσαν τη µητέρα να τους πει κι άλλες τέτοιες λέξεις. Αυτό επαναλήφθηκε αυθόρµητα και σε άλλες δραστηριότητες τις επόµενες µέρες. Π.χ. όταν ζωγράφιζαν, κάποια παιδιά ρωτούσαν: «πώς λέγεται στα αλβανικά το µολύβι;» ή την ώρα του φαγητού: «Πώς λέγεται το κουτάλι, το πηρούνι; κ.ο.κ»

4 «Νανουρίσµατα». Στο άκουσµα των ίδιων λέξεων, ρωτήσαµε τα παιδιά, αν µπορούν να φανταστούν τι άλλο µπορεί να είναι ίδιο στην Ελλάδα και στην Αλβανία». Τα παιδιά µε αφορµή µια δραστηριότητα µε δηµοτικούς χορούς, που είχαµε κάνει στο παρελθόν, είπαν για τη µουσική. Συζητήσαµε ότι και στις δύο χώρες, έχουν σκοπό να διασκεδάσουν µε τη µουσική. Με αφορµή το κοινό σκοπό, ζητήσαµε από τη µητέρα (η οποία ήταν ενήµερη από πριν),να µας τραγουδήσει στη γλώσσα της ένα νανούρισµα, χωρίς να πει στα παιδιά τι είναι. Στη συνέχεια τραγούδησε η νηπιαγωγός ένα νανούρισµα στα ελληνικά. Στο τέλος, τα παιδιά είπαν από µόνα τους ότι είναι νανούρισµα, που το λένε οι µαµάδες για να κοιµίσουν τα µωρά τους. Στην ερώτησή µας από πού το κατάλαβαν, απάντησαν από τη λέξη «νάνι» και από το «σιγανό τρόπο που τραγουδούσαµε για να µη ξυπνήσει το µωρό». Πολλά µάλιστα, την ώρα που τραγουδούσαµε, έκαναν πως είχαν στην αγκαλιά τους ένα µωρό και το κοίµιζαν. Μετά το νανούρισµα, συζητήσαµε, ότι και οι δύο µητέρες ένιωθαν το ίδιο πράγµα και έλεγαν µε τον ίδιο τρόπο το τραγούδι στο παιδί τους, µόνο οι λέξεις διέφεραν. «Τι εκφράζουµε µε τη γλώσσα» Την επόµενη µέρα, ακούµε στο κασετόφωνο την ιστορία και στις δύο γλώσσες. Εστιαζόµαστε, στο ότι λέµε το ίδιο πράγµα, όπως και την προηγούµενη µέρα µε το νανούρισµα, αλλά µε διαφορετικό τρόπο. Στο ερώτηµά µας γιατί, τα παιδιά απαντούν ότι: «Είναι άλλες γλώσσες». Ξεκινάµε µία συζήτηση, για το τι χρειάζεται η γλώσσα στους ανθρώπους και καταλήγουµε στο συµπέρασµα, ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξαιρέτως ποια γλώσσα µιλάνε, τη χρησιµοποιούν για να µπορούν να «πουν αυτό που θέλουν», όπως χαρακτηριστικά µας είπε ένα παιδί. Η χρήση της γλώσσας, έχει την ίδια σηµασία για όλους. ιαφέρει όµως ο τρόπος, γιατί «όλες οι γλώσσες µοιάζουν, αλλά δεν είναι ίδιες». «Αλφαβήτα» Είχαµε ζητήσει από την µητέρα, να µας γράψει την αλβανική αλφαβήτα. Βάζουµε το χαρτί µε την ελληνική αλφαβήτα, δίπλα στο χαρτί µε την αλβανική. Ζητάµε από τα παιδιά να αναγνωρίσουν ποια γράµµατα είναι ίδια. «Γράφουµε τα ίδια γράµµατα» Ζητάµε από τα παιδιά να γράψουν τα γράµµατα που είναι ίδια. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι το κάθε παιδί, τα πρόφερε στη γλώσσα του. Αυτό εξελίχθηκε σε ένα παιχνίδι «ερωταπαντήσεων» µεταξύ τους. Χωρίς να έχουν οριστεί οι κανόνες, έλεγαν πρώτα οι έλληνες µαθητές το γράµµα στα ελληνικά και µετά αλβανοί το έλεγαν στα αλβανικά. Ανάµεσά τους υπήρχε µια ευχάριστη διάθεση και επικρατούσε ένα ωραίο κλίµα Στη συνέχεια, ορισµένα παιδιά έλεγαν λέξεις που αρχίζουν από κάποια γράµµατα και ζητούσαν από τους συµµαθητές τους να πουν αυτή τη λέξη στη γλώσσα τους. «ιαβάζουµε το λεξικό» Με αφορµή την προηγούµενη δραστηριότητα, τους διαβάζουµε και στις δύο γλώσσες, τις λέξεις από το λεξιλόγιο, που βρίσκεται στο πίσω µέρος το βιβλίου. (Υπάρχει οδηγός για τη σωστή προφορά). Τους εξηγούµε, ότι είναι ένα λεξικό που λέει, πώς λένε και στις δύο γλώσσες, ορισµένες από τις λέξεις της ιστορίας. Πολλά παιδιά δεν ήξεραν τι σηµαίνει λεξικό. Την επόµενη µέρα τους φέραµε από το σπίτι διάφορα λεξικά και προσπαθήσαµε να τα βοηθήσουµε να καταλάβουν σε τι χρησιµεύει ένα λεξικό. «Φτιάχνουµε το δικό µας λεξικό» Αποφασίζουµε να φτιάξουµε το δικό µας λεξικό. Επιλέγουµε κάποιες από τις λέξεις της ιστορίας. Τα παιδιά ζωγραφίζουν αυτές τις λέξεις. Στη µέση ενός χαρτιού, κόβουµε και κολλάµε τις ζωγραφιές των παιδιών και εκατέρωθεν των ζωγραφιών, γράφουµε τις λέξεις και στις δύο γραφές (ελληνικά και αλβανικά). Υπήρχε µια διάρκεια στη δηµιουργία του λεξικού. Στις αυθόρµητες δραστηριότητες, το ένα ρωτούσε το άλλο για το πώς λένε στη γλώσσα του κάποια λέξη και το ανακοίνωναν στην υπόλοιπη οµάδα.

5 Συµπεράσµατα Ολοκληρώνοντας τις δραστηριότητες, θα θέλαµε να παρουσιάσουµε ορισµένα συµπεράσµατα, τα οποία προέκυψαν από τις αντιδράσεις, τις παρατηρήσεις, τις απορίες των παιδιών κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. Σε σχέση µε τους στόχους που είχαµε αρχικά θέσει: Τα παιδιά, µέσα από την ανάγνωση του βιβλίου και στις δύο γλώσσες, αντιλήφθηκαν αµέσως, ότι «λένε το ίδιο πράγµα». Αυτό ενισχύθηκε και µε το νανούρισµα, που τους βοήθησε να αντιληφθούν πιο ολοκληρωµένα, το γιατί χρησιµοποιούν οι άνθρωποι τη γλώσσα. Είναι χαρακτηριστική η φράση που µας είπε ένα από τα παιδιά: «ότι όλοι οι άνθρωποι, τη χρησιµοποιούν για να µπορούν να πουν αυτό που θέλουν». Με το πρώτο άκουσµα της ιστορίας, εντόπισαν αµέσως τις κοινές λέξεις και όπως έχουµε ήδη αναφέρει, τα ενθουσίασε το γεγονός, ότι έψαχναν να βρουν πώς λένε στα αλβανικά τις διάφορες λέξεις. Μετέφεραν και στο σπίτι τους πολλές από τις λέξεις αυτές. Η έκφραση του προσώπου τους, όταν έβρισκαν κοινές λέξεις, δεν µπορεί να αποτυπωθεί στο χαρτί. Ο ενθουσιασµός που ένιωθαν, δεν µπορεί να περιγραφεί µε λέξεις. Με το «ταξίδι των λέξεων» και µε τη βοήθεια του χάρτη, αντιλήφθηκαν όσο µπορούν σ αυτή την ηλικία- τους λόγους που κάνουν σε δυο χώρες, τις λέξεις να είναι ίδιες ή να µοιάζουν. Το ίδιο ακριβώς έγινε και µε τα κοινά σύµβολα. Το ενδιαφέρον που τους υποκινούσε η ανεύρεση των κοινών λέξεων, το παρουσίαζαν σε όλη τη διάρκεια της ηµέρας και όχι µόνο την ώρα των συγκεκριµένων δραστηριοτήτων. Αξίζει να επισηµάνουµε, ότι καθ όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων (ολοκληρώθηκαν σε τρεις ηµέρες), υπήρχε ένα ευχάριστο κλίµα. Παρατηρήσαµε, να κάνουν παρέα (δύο περιπτώσεις) και να παίζουν στις γωνιές, παιδιά από την Ελλάδα και την Αλβανία, που µέχρι τώρα δεν είχαν ιδιαίτερες σχέσεις. Επίσης, κάποια από τα µεγάλα νήπια(έλληνες), απηύθυναν το λόγο σε προνήπια (αλβανούς) και τους ρωτούσαν, τις λέξεις στη γλώσσα τους. Εκτός από τη διαµόρφωση καλύτερων σχέσεων, παρατηρήσαµε, ότι οι αλβανοί µαθητές ένιωσαν συναισθηµατικά πιο ενισχυµένοι. Είναι χαρακτηριστικό, ότι όλοι, όση ώρα άκουγαν την αλβανή µητέρα να διηγείται την ιστορία, χαµογελούσαν ικανοποιηµένοι. Επίσης, όταν οι έλληνες µαθητές δεν καταλάβαιναν κάποια λέξη, αναλάµβαναν µε ευχαρίστηση το ρόλο του διερµηνέα. Θεωρούµε, ότι σε ένα ικανοποιητικό ποσοστό, τα παιδιά αντιλήφθηκαν, τόσο τα κοινά στοιχεία που έχουν οι γλώσσες µεταξύ τους, όσο και το, ότι όλες οι γλώσσες, έχουν ως στόχο τη µεταφορά µηνύµατος. Χρειάζεται όµως να γίνονται συχνά και συστηµατικά τέτοιου είδους προσπάθειες. Στη συνέχεια, θα αναφέρουµε ορισµένες συµπληρωµατικές παρατηρήσεις, οι οποίες είναι δείκτες κάποιων αντιλήψεων. Υπήρχαν αντιδράσεις από ορισµένους έλληνες γονείς. Εξέφραζαν µε φόβο και οργή ερωτήσεις του τύπου: «Γιατί τους µαθαίνετε αλβανικά;», «Τι τους κάνετε;»κ.α. Όταν τους εξηγούσαµε, σε τι πλαίσιο τα κάναµε, ότι είχαµε κάνει κι άλλες παρόµοιες δραστηριότητες και µε άλλες µητρικές γλώσσες και ποιος ήταν ο στόχος µας, κάπως ηρεµούσαν τα πράγµατα. Αντίθετα οι αλβανοί γονείς, ένιωσαν ικανοποίηση. Κάποιος µάλιστα δήλωσε, ότι όσα χρόνια στέλνει τα παιδιά του στο ελληνικό σχολείο, είναι η πρώτη φορά που ακούγεται η γλώσσα τους. Ορισµένα παιδιά από τους έλληνες µαθητές, όταν συζητούσαµε για το περιεχόµενο του βιβλίου και τα σχετικά περί διαφορετικότητας και αποδοχής, µετέφεραν απόψεις, όπως: «Οι γονείς µου, µου έχουν πει να µην κάνω παρέα µε Αλβανούς». «Ναι, κι εµείς έχουµε την κυρία Λίντα από την Αλβανία που µας καθαρίζει το σπίτι». «Εµάς µια Ουκρανέζα, µας φυλάει τη γιαγιά». Όταν τα παιδιά έλεγαν λέξεις στα Αλβανικά, ένας από τους έλληνες µαθητές, βλέποντας πως η Μαρία ήξερε όλες τις λέξεις, µε κοίταξε µε απορία και έκπληξη και µε ρώτησε: «Κυρία και η Μαρία είναι από την Αλβανία;»Αυτά τα δυο παιδιά, ήταν και πέρσι µαζί, έκαναν παρέα κι όµως το ένα δεν ήξερε σηµαντικά στοιχεία για το άλλο, όπως η χώρα καταγωγής του. Όταν οι έλληνες µαθητές ρωτούσαν τους αλβανούς συµµαθητές τους να τους πουν λέξεις στα αλβανικά, απευθύνονταν και στα άλλα δύο αλλοδαπά της τάξης µας, που είναι από τις Φιλιππίνες και από το Μπαγκλαντές. Παρόλο που τα συγκεκριµένα παιδιά, έχουν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των χωρών καταγωγής τους, στην αντίληψη των ελλήνων µαθητών ήταν, ότι όλοι οι αλλοδαποί συµµαθητές τους µιλούσαν αλβανικά.

6 Τέλος, θα θέλαµε να προσθέσουµε, ότι αν µιλάµε για µια πολυπολιτισµική κοινωνία και κατά συνέπεια για ένα πολυπολιτισµικό εκπαιδευτικό σύστηµα, δε θα πρέπει να µας παραξενεύει το άκουσµα και άλλων γλωσσών στα σχολεία µας. Στο πολυγλωσσικό, και όχι πλέον στο µονογλωσσικό σχολείο, όλες οι γλώσσες, µπορούν να έχουν τα ίδια δικαιώµατα. (Kangas, T.(1995),στο Policy and Practice in Bilingual Education,Multilingual Matters LTD, Clevedon,σελ.41) Βιβλιογραφία Γεωργογιάννης, Π, κ.α. (1997), Εκπαίδευση και ιαπολιτισµική Επικοινωνία, Εκδ. Gutenberg, Αθήνα. Γκόβαρης, Χ.,(2001), Εισαγωγή στη ιαπολιτισµική Εκπαίδευση, Εκδ. Ατραπός, Αθήνα. Cummins, J. (1999), Ταυτότητες υπό ιαπραγµάτευση,(επιµ) Σκούρτου, Ε, Εκδ. Gutenberg, Αθήνα. Ευαγγέλου, Ο., Κάντζου, Ν.(2005), Πολυπολιτισµικότητα και εκπαιδευτικός ρατσισµός. Σχέδια εργασίας για το νηπιαγωγείο και το δηµοτικό σχολείο, Εκδ. ίπτυχο, Αθήνα. Ευαγγέλου, Ο., Παλαιολόγου, Ν., (2003), ιαπολιτισµική Παιδαγωγική. Εκπαιδευτικές, ιδακτικές και Ψυχολογικές Προσεγγίσεις, Εκδ. Ατραπός, Αθήνα. Garcia, O, Baker,C (ed) (1995), Policy and Practice in Bilingual Education,Multilingual Matters LTD, Clevedon. Μάρκου, Γ (1997), Εισαγωγή στη ιαπολιτισµική Εκπαίδευση, Ηλεκτρονικές τέχνες, Αθήνα. Ματσαγγούρας, Η (2003),Η ιαθεµατικότητα στη Σχολική Γνώση. Εννοιοκεντρική Αναπλαισίωση και Σχέδια Εργασίας, Εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα. Νικολούδη, Φ. (2005), Καληµέρα, φίλε!,εκδ. ίπτυχο, Αθήνα. Αρθρογραφία 1) Ευαγγέλου, Ο. (2003), στο Η αντιµετώπιση της γλωσσικής διαφορετικότητας στο Νηπιαγωγείο, π. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο,τχ.34, Αθήνα,σελ ) Ευαγγέλου, Ο., Κάντζου, Ν., Νικολούδη, Φ (2005), Καληµέρα, φίλε! Αντιµετωπίζοντας τον εκπαιδευτικό ρατσισµό στις πολυπολιτισµικές κοινωνίες, π. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, τχ.44, Αθήνα,σελ ) Σαλαγιάννη, Μ. (2004), ιδασκαλία της πρότυπης γλώσσας και αναπαραγωγή της κοινωνικής ανισότητας, π. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο,τχ.38, Αθήνα, σελ.8-15.

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Χαρά Κουτόβα, Ειρήνη Μαυροκεφαλίδου. Χ. Κουτόβα

Χαρά Κουτόβα, Ειρήνη Μαυροκεφαλίδου. Χ. Κουτόβα Χαρά Κουτόβα, Ειρήνη Μαυροκεφαλίδου Ηµαθία: Η κατάσταση τρία χρόνια µετά Χ. Κουτόβα Ξεκινώντας θα ήθελα ν αναφερθώ στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είχαν το εξής ενδιαφέρον στοιχείο, να φέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική για το Party!!! 1 Επιλογές µουσικής. Παρατηρήσαµε ότι τα περισσότερα παιδιά διάλεξαν µουσική Pop και τα λιγότερα hip-hop. Αρ. Καλεσµένων!!!

Μουσική για το Party!!! 1 Επιλογές µουσικής. Παρατηρήσαµε ότι τα περισσότερα παιδιά διάλεξαν µουσική Pop και τα λιγότερα hip-hop. Αρ. Καλεσµένων!!! Εργασίες ης τάξης Εµείς, τα παιδιά του α, θέλαµε να οργανώσουµε ένα πάρτι. Στην αρχή αποφασίσαµε τι θα είχε το πάρτι µας. Μετά απαντήσαµε µερικές ερωτήσεις και επιλέξαµε τα πράγµατα που νοµίζαµε ότι θα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα.

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Το πρόγραμμα βασίστηκε στο αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο (εισήγηση, Έφη Γουργιώτου, λέκτορα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες. προς τον / την εκπαιδευτικό

Γενικές Οδηγίες. προς τον / την εκπαιδευτικό Γενικές Οδηγίες προς τον / την εκπαιδευτικό 1 Γενικές Οδηγίες προς τον / την εκπαιδευτικό Τα δύο τεύχη Ιστορίας-Γεωγραφίας αποτελούν δειγματικές διδακτικές ενότητες οι οποίες μπορούν να μυήσουν αποτελεσματικά

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Β Δεύτερη διδακτική πρόταση Ημερολόγια Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά ή ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου

«ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου Πληθυσµιακή και Γλωσσική Ποικιλότητα «ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου στη Ρόδο: Το Παράδειγµα του Κατερίνα Καλογεροπούλου, Φώτης Κοτζαµάνης, Λιάνα Κουµνάκη, Αγάπη Μπίτσκη, Βασιλική Πίνδη, Πάνος Σιώρος, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

e-mail@p-theodoropoulos.gr

e-mail@p-theodoropoulos.gr Ασκήσεις Μαθηµατικών Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών e-mail@p-theodoropoulos.gr Στην εργασία αυτή ξεχωρίζουµε και µελετάµε µερικές περιπτώσεις ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα ποιήµατα της ορθογραφίας: εκπαιδευτικό υλικό για αλλόγλωσσα παιδιά

Τα ποιήµατα της ορθογραφίας: εκπαιδευτικό υλικό για αλλόγλωσσα παιδιά Εισαγωγή Τα ποιήµατα της ορθογραφίας: εκπαιδευτικό υλικό για αλλόγλωσσα παιδιά Πολύζος Νικόλαος, Εκπαιδευτικός Π.Ε. Στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία η παρουσία αλλόγλωσσων παιδιών και η συνύπαρξή τους

Διαβάστε περισσότερα

Γεφυρώνοντας το κενό µεταξύ των ερευνητών και της κοινωνίας προκειµένου να βοηθήσουµε περισσότερα παιδιά να ωφεληθούν από την διγλωσσία

Γεφυρώνοντας το κενό µεταξύ των ερευνητών και της κοινωνίας προκειµένου να βοηθήσουµε περισσότερα παιδιά να ωφεληθούν από την διγλωσσία Γεφυρώνοντας το κενό µεταξύ των ερευνητών και της κοινωνίας προκειµένου να βοηθήσουµε περισσότερα παιδιά να ωφεληθούν από την διγλωσσία Συµβουλές και πληροφορίες για δίγλωσσες οικογένειες βασισµένες σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής Εισαγωγικό Σημείωμα Αγαπητοί γονείς, Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής κάθε παιδιού. Οι στέρεες βάσεις και τα θεμέλια της μάθησης και της ολόπλευρης ανάπτυξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου»

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΚΣΕ ΚΕΚ ΕΥΡΩΪ ΕΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς» (Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η δημιουργική γραφή στο δημοτικό σχολείο είναι μια προσπάθεια να ξυπνήσουμε στο παιδί τα συναισθήματα και τις σκέψεις του,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 1 of 18 4/16/2015 4:11 PM ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει διάφορες ενότητες για τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζονται σε συσκευές κινητής τεχνολογίας και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΕΑ Μια μέρα στο παιδικό σταθμό «Το παιχνίδι της χαράς» Στο παιχνίδι της χαράς υπάρχει ένα περιβάλλον όπου παρέχει στα παιδιά ασφάλεια, φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ρ. Έλλη Ιωαννίδη Καπόλου Κοινωνιολόγος Ερευνήτρια Τοµέας Κοινωνιολογίας, ΕΣ Υ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Σχεδόν ένας στους δέκα κατοίκους της χώρας είναι ξένος υπήκοος (10%)

Διαβάστε περισσότερα

Η Οργάνωσή µας συνέχισε και φέτος το θεσµό της διοργάνωσης παιδικών

Η Οργάνωσή µας συνέχισε και φέτος το θεσµό της διοργάνωσης παιδικών π π ø π 2 03-10-07 23:22 Page 1 π π øσ π À π ª π π Η Οργάνωσή µας συνέχισε και φέτος το θεσµό της διοργάνωσης παιδικών Κατασκηνώσεων στην Κύπρο για τα παιδιά των συναδέλφων. Η κατασκήνωση από φέτος αναβαθµίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η λέξη ΠΑΙΧΝΊΔΙ προέρχεται από την λέξη παίχτης παίζω παις. Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδας Αθανασίου Η επιµόρφωση των εµπλεκόµενων µε την εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων φορέων στα πλαίσια µιας ιαπολιτισµικής Παιδαγωγικής Το θέµα της δικής µου της εισήγησης, από ό,τι έχετε δει και στο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!!

Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!! Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!! Καραπά Βασιλική Προϊσταμένη και Νηπιαγωγός του 2/θ Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Τρικάλων Ε-mail:vasilikikarapa@gmail.com Αλεξοπούλου Άννα Νηπιαγωγός του 2/θ Ολοήμερου

Διαβάστε περισσότερα

Γκάνιος Γεώργιος, Διευθυντής Εκπαίδευσης Δ Διεύθυνσης Π. Ε. Αθηνών

Γκάνιος Γεώργιος, Διευθυντής Εκπαίδευσης Δ Διεύθυνσης Π. Ε. Αθηνών ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Γκάνιος Γεώργιος, Διευθυντής Εκπαίδευσης Δ Διεύθυνσης Π. Ε. Αθηνών «Όσα συμβαίνουν εκτός σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η ΠΑΛΕΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΜΠΛΟΥΧΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Πάµε βόλτα στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου παρέα µε τα κορίτσια του Γυµνασίου και του Λυκείου, στην κατασκήνωση που οργανώνει η Μητρόπολη ηµητριάδος!

Πάµε βόλτα στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου παρέα µε τα κορίτσια του Γυµνασίου και του Λυκείου, στην κατασκήνωση που οργανώνει η Μητρόπολη ηµητριάδος! Ψάχνετε χειροτεχνίες για παιδική ή εφηβική κατασκήνωση; Πάµε βόλτα στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου παρέα µε τα κορίτσια του Γυµνασίου και του Λυκείου, στην κατασκήνωση που οργανώνει η Μητρόπολη ηµητριάδος!

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 «ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 1 ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ; Γράφει ο Ηλίας Δερμετζής «Τη ζωή μου χωρίς αριθμούς δεν μπορώ να τη φανταστώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: Σε μία κοινωνία που κατακλύζεται από πληροφορίες, το παιδί, ανεξαρτήτου ηλικίας, είναι αδύνατο να μείνει ανεπηρέαστο. Καθημερινά γίνεται αποδέκτης πολυπληθών και πολυποίκιλων μηνυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ - ΠΑΙ ΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ - ΠΑΙ ΙΑ 1 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ - ΠΑΙ ΙΑ Είµαστε µαθητές από την Γ τάξη του ******************************** και, στο σχολείο µας, συνεργαζόµαστε συνεχώς µε το Συνήγορο του Παιδιού. Όταν ο κ. Μόσχος

Διαβάστε περισσότερα

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους Ιούλιος 2011 Τεύχος 11 3 Μια εφηµερίδα για όλη την οικογένεια ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι Βιβλίο: Η χαµένη πόλη Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επικοινωνία ΣυνΚίνησις 2155304973, 6973933877 info@sinkinisis.com www.sinkinisis.com ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Επίδοση Δίγλωσσων Μαθητών Αποτίμηση της Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης. Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σχολική Επίδοση Δίγλωσσων Μαθητών Αποτίμηση της Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης. Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολική Επίδοση Δίγλωσσων Μαθητών Αποτίμηση της Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εισαγωγή Το θέμα της σχολικής επίδοσης σχετίζεται άμεσα με την ικανότητα των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιχνίδια είναι δημιουργήματα του Ελληνικού πολιτισμού με ρίζες που φτάνουν στην

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας δίγλωσσους ή πολύγλωσσους μαθητές σε μονόγλωσσα σχολεία στην Κύπρο. Δύο μελέτες περίπτωσης

Διερευνώντας δίγλωσσους ή πολύγλωσσους μαθητές σε μονόγλωσσα σχολεία στην Κύπρο. Δύο μελέτες περίπτωσης Διερευνώντας δίγλωσσους ή πολύγλωσσους μαθητές σε μονόγλωσσα σχολεία στην Κύπρο. Δύο μελέτες περίπτωσης Ιωάννου Άντρια Πανεπιστήμιο Κύπρου & Ιερωνυμίδη Στάλω Πανεπιστήμιο Κύπρου Εισαγωγή Στη συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή Ζωντανά βιβλία, της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγου, MSc, µε ιστορίες που µάς δίνουν το έναυσµα να τις βιώσουµε, δραµατοποιήσουµε, συζητήσουµε, διαβάσουµε, ώστε να µάθουµε και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) Δράσης KA1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» Υπεύθυνοι Νηπιαγωγοί: ΙΚΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2010-2011 ΑΦΟΡΜΗΣΗ: Αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year Η Αλφαβητοχώρα Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα Η μέρα έμοιαζε συνηθισμένη στην Αλφαβητοχώρα. Ο κύριος ې διαφήμιζε τα φρέσκα λαχανικά του στο μανάβικο δείχνοντας με καμάρι πως το μαρούλι είχε ακόμα την πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Σκούρτου, Ε. (2002) ίγλωσσοι Μαθητές στο ελληνικό Σχολείο, στο: Επιστήµες Αγωγής, Θεµατικό Τεύχος 2002, (11-20) ίγλωσσοι µαθητές στο ελληνικό σχολείο

Σκούρτου, Ε. (2002) ίγλωσσοι Μαθητές στο ελληνικό Σχολείο, στο: Επιστήµες Αγωγής, Θεµατικό Τεύχος 2002, (11-20) ίγλωσσοι µαθητές στο ελληνικό σχολείο Σκούρτου, Ε. (2002) ίγλωσσοι Μαθητές στο ελληνικό Σχολείο, στο: Επιστήµες Αγωγής, Θεµατικό Τεύχος 2002, (11-20) ίγλωσσοι µαθητές στο ελληνικό σχολείο Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Εισαγωγική σηµείωση

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώµατα Και Υποχρεώσεις Β - Ε τάξη του ηµοτικού

ικαιώµατα Και Υποχρεώσεις Β - Ε τάξη του ηµοτικού ικαιώµατα Και Υποχρεώσεις Β - Ε τάξη του ηµοτικού Περιεχόµενο Παιχνίδι µε τις καθηµερινές δραστηριότητες και συζήτηση γύρω από τα πρέπει και τα θέλω της κοινωνικής µας ζωής. Σκοπιµότητα Οι µαθητές εντοπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. Τηλ. 210 48 11 260

TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. Τηλ. 210 48 11 260 TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. 25 ης Μαρτίου 12-177 78 Ταύρος Τηλ. 210 48 11 260 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή του παρόντος βιβλίου με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή, τμηματικά ή περιληπτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Συντονισμός χεριού-ματιού Βοηθούν στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων του παιδιού. Παίζω με τους κύβους

Διαβάστε περισσότερα

Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος;

Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος; Σύντομη Περιγραφή Διερεύνησης Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος; Στόχος της διερεύνησης ήταν να διαφανεί το αν κάποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματός μας. Αρχικά, θελήσαμε να διερευνήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Tα Ατσιποπουλάκια!!! Για παιδιά από 5 εώς 105 ετών...

Tα Ατσιποπουλάκια!!! Για παιδιά από 5 εώς 105 ετών... Τεύχος 5o Iαν - Φεβ. 2008 2ο ηµ. Σχ. Ατσιπόπουλου Tα Ατσιποπουλάκια!!! Για παιδιά από 5 εώς 105 ετών... Περιεχόµενα... Αποκριάτικο πάρτυ 2009 «Ο πίνακας από την αρχή»...σελ. 2 «Τα παραµύθια στη ζωή µας»...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου;

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ενότητα: Ελεύθερος χρόνος διασκέδαση (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Εργασία στο μάθημα: Διδακτική της Γλώσσας I Διδάσκουσα: Μαριάννα Κονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ ηµήτρης Κουτσογιάννης Τµήµα Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ. Επιστηµονικός συνεργάτης του ΚΕΓ dkoutsog@lit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔιΑσκεΔΑσή & κατεβασμα Αρχειων

ΔιΑσκεΔΑσή & κατεβασμα Αρχειων ΔιΑσκεΔΑσή & κατεβασμα Αρχειων στο ΔιΑΔικτυο Δεν ειναι ο,τι λαμπει χρυσοσ Η Αθηνά περνάει από της Ζέτας και του Αλέξη μετά από το μάθημα της στο Πανεπιστήμιο και πριν να συναντήσει τους φίλους της. Η Ζέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Του ρα Κώστα Γ. Κονή *

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Του ρα Κώστα Γ. Κονή * ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Του ρα Κώστα Γ. Κονή * Το θέµα των πωλήσεων ήταν και θα παραµείνει πάντοτε πρώτο στις προτεραιότητες κάθε επιχείρησης. Μάλλον, θα έπρεπε να ήταν το πρώτο θέµα πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

www.eduromproject.eu

www.eduromproject.eu www.eduromproject.eu Στο πλαίσιο του προγράµµατος Edurom το σχολείο µας συµµετείχε στην εφαρµογή των µαθηµάτων στοιχειώδους εκπαίδευσης και στην οργάνωση της Παγκόσµις Ηµέρας των Ροµά. Θεωρούµε πως και

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά.

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τουαλέτα, υγιεινή, πρωινό. Πρωινή προσευχή, ημερολόγιο, αναφορά στο θέμα εβδομάδας. Πρόκειται για τη θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 1 / 16 Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 2.Συγκροτήθηκε στο Δήµο σας ΣΕΜ; ΝΑΙ ΟΧΙ (αν όχι συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τα µυστικά των ΜΟΝΑ ΙΚΩΝ ΕΚΒΑΣΕΩΝ στην Αφηγηµατική Θεραπεία

Τα µυστικά των ΜΟΝΑ ΙΚΩΝ ΕΚΒΑΣΕΩΝ στην Αφηγηµατική Θεραπεία 1 Αδάµ Χαρβάτης, Ψυχολόγος, MSc, Phd Τα µυστικά των ΜΟΝΑ ΙΚΩΝ ΕΚΒΑΣΕΩΝ στην Αφηγηµατική Θεραπεία Επεξεργασία των σχετικών ιδεών και πρακτικών της Αφηγηµατικής Θεραπείας, στηριγµένη και εµπνευσµένη από

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια;

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Για τους μικρούς μας φίλους Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Σε ύ Είµαι το µικρόβιο. Μου αρέσει να κάνω τα µικρά παιδιά να αρρωσταίνουν. Εγώ και η οικογένειά µου βρισκόµαστε παντού στο περιβάλλον που ζεις,

Διαβάστε περισσότερα

Η Πετυχηµένη Προσέγγιση του Πελάτη

Η Πετυχηµένη Προσέγγιση του Πελάτη Η Πετυχηµένη Προσέγγιση του Πελάτη Κώστας ούνας Εµπορικός ιευθυντής Medihelm AE Αλλάζοντας τις αντιλήψεις µας, αλλάζει η συµπεριφορά µας και αλλάζουν βελτιώνονται τα αποτελέσµατα µας! κερδοφορίας του φαρµακείου

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισµική εκπαίδευση στο δηµοτικό σχολείο

Η διαπολιτισµική εκπαίδευση στο δηµοτικό σχολείο Eπιστηµονικό Bήµα, τ. 9, - Μάιος 2008 Η διαπολιτισµική εκπαίδευση στο δηµοτικό σχολείο Ιωάννης Παπάζογλου τ. Σχολικός Σύµβουλος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Εισαγωγή Με τον όρο πολυπολιτισµική κοινωνία δηλώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Τα μικρά παιδιά είναι χρήστες της φυσικής τους γλώσσας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ , ΣΧΟΛΕΙΟ 1,2014-2015 1. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του τρόπου ζωής παιδιών και γονέων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση σωστών διατροφικών συνηθειών και με την αύξηση της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ , ΣΧΟΛΕΙΟ 1,2014-2015 1. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του τρόπου ζωής παιδιών και γονέων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση σωστών διατροφικών συνηθειών και με την αύξηση της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος γονέων & κηδεµόνων παιδικών σταθµών Αγίας Παρασκευής. Δυσλεξία Ανάπτυξη Λόγου & Κίνησης Παιδοψυχολόγος: Νότα Ζέρβα

Σύλλογος γονέων & κηδεµόνων παιδικών σταθµών Αγίας Παρασκευής. Δυσλεξία Ανάπτυξη Λόγου & Κίνησης Παιδοψυχολόγος: Νότα Ζέρβα Σύλλογος γονέων & κηδεµόνων παιδικών σταθµών Αγίας Παρασκευής Δυσλεξία Ανάπτυξη Λόγου & Κίνησης Παιδοψυχολόγος: Νότα Ζέρβα Το παιδί µου δεν µιλάει καθαρά... Έως 2 ετών πρέπει να... Καταλαβαίνει σύνθετες

Διαβάστε περισσότερα

Το Θεατρικό Παιχνίδι στην ένταξη και εκπαίδευση αλλοδαπών µαθητών Μπεττυ Γιαννούλη

Το Θεατρικό Παιχνίδι στην ένταξη και εκπαίδευση αλλοδαπών µαθητών Μπεττυ Γιαννούλη Το Θεατρικό Παιχνίδι στην ένταξη και εκπαίδευση αλλοδαπών µαθητών Μπεττυ Γιαννούλη Το θεατρικό παιχνίδι θεωρούµε ότι µπορεί να παίξει ένα σηµαντικό ρόλο, χάρη στις ιδιαίτερες δυνατότητες που προσφέρει,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

Τρύπωνας ο φαφαγάλος

Τρύπωνας ο φαφαγάλος 10-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 12/19/12 10:44 AM Page 20 Τρύπωνας ο φαφαγάλος Η κυρία Καλλιόπη έχει στο σπίτι της ένα καναρίνι και έναν παπαγάλο που τον λένε Τρύφωνα. Ο Τρύφωνας μιλάει αλλά μπερδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Οι όροι «εκφοβισµός» (bullying) και «θυµατοποίηση» (victimization)

Διαβάστε περισσότερα