«Καληµέρα φίλε!» - «mirëmëngjes, mik!» Τριανταφυλλιά Νικολούδη, Νηπιαγωγός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Καληµέρα φίλε!» - «mirëmëngjes, mik!» Τριανταφυλλιά Νικολούδη, Νηπιαγωγός"

Transcript

1 «Καληµέρα φίλε!» - «mirëmëngjes, mik!» Τριανταφυλλιά Νικολούδη, Νηπιαγωγός Το εκπαιδευτικό σύστηµα, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής µας, θα πρέπει να προωθήσει τη διαπολιτισµική επικοινωνία.. Ο ρόλος της γλώσσας, είναι σηµαντικός για την ανάπτυξη αυτής της επικοινωνίας. Θεωρούµε, ότι τα σχολεία µε την πολυπολιτισµική µορφή που παρουσιάζουν, οφείλουν να σέβονται τα διαφορετικά πολιτισµικά στοιχεία των αλλοδαπών µαθητών τους και να προσπαθούν να τα εντάξουν λειτουργικά µέσα στο πρόγραµµά τους Ένα από αυτά τα στοιχεία είναι και η γλώσσα, η οποία είναι απόλυτα συνδεδεµένη µε τον πολιτισµό και δηλώνει την ανάγκη επικοινωνίας που έχουν οι άνθρωποι.. Όχι µόνο τη διατήρηση, αλλά και την υποστήριξη των γλωσσικών διαφορών, προτείνει ο Ευαγγέλου. (Ευαγγέλου, Ο. (2003), στο Η αντιµετώπιση της γλωσσικής διαφορετικότητας στο Νηπιαγωγείο, «Σύγχρονο Νηπιαγωγείο», τχ.34, Αθήνα, σελ ). Επικρατεί η άποψη, ότι όταν η γλώσσα, αγνοείται ή αποκλείεται από τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των µαθητών, τότε οι µαθητές που δε µιλούν τη γλώσσα της κυρίαρχης οµάδας, ξεκινούν από µειονεκτική θέση. (Cummins,1999) Αντιλαµβανόµαστε, ότι αν θέλουµε να µιλάµε για σύγχρονες παιδαγωγικές τάσεις και για εκπαίδευση ίσων ευκαιριών για όλους τους µαθητές (Ματσαγγούρας, 2003), θα πρέπει να βοηθήσουµε κι αυτούς τους µαθητές, που η µητρική τους γλώσσα διαφέρει από την επίσηµη γλώσσα του σχολείου. «Η αδυναµία ενός παιδιού να κατανοήσει τον εκπαιδευτικό, αναιρεί την έννοια της ισότητας των ευκαιριών στην εκπαίδευση» (Ευαγγέλου, Ο. (2003), στο Η αντιµετώπιση της γλωσσικής διαφορετικότητας στο Νηπιαγωγείο, π. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο,τχ.34, Αθήνα,σελ.12-17). Έχοντας να δουλέψουµε µε παιδιά νηπιαγωγείου, προσπαθήσαµε µε έναν διαφορετικό τρόπο, όπως την ταυτόχρονη ανάγνωση ενός δίγλωσσου βιβλίου, να φέρουµε όλα τα παιδιά σε επαφή και µε τις δύο γλώσσες. Αφ ενός, γιατί η ανάγνωση, ως σηµαντική πηγή εισερχόµενης πληροφορίας, ενθαρρύνει την ενεργή χρήση της γλώσσας, ώστε να συνδεθεί η εισερχόµενη πληροφορία µε προηγούµενες εµπειρίες των µαθητών και αφ ετέρου, γιατί, ο κάθε εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος τον τρόπο µε τον οποίο θα προσεγγίσει τους πολιτιστικά διαφέροντες µαθητές τους. (Cummins,1999). Μιλώντας για ένα ευρύτερο πλαίσιο εκπαιδευτικού αντιρατσισµού, οι εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να γνωρίσουν και να ευαισθητοποιηθούν για την πολιτισµική και γλωσσική διαφορετικότητα, να προσδιορίσουν πολλές οµοιότητες που υπάρχουν µεταξύ των πολιτισµών, να εκτιµούν τη γλωσσική ποικιλοµορφία των µαθητών, να διερευνούν τα συναισθήµατα των «διαφορετικών» µαθητών τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίµηση και να εκπαιδεύουν κατάλληλα τους πολιτισµικά και γλωσσικά «διαφορετικούς» µαθητές. (Ευαγγέλου, Ο., Κάντζου, Ν.(2005), Πολυπολιτισµικότητα και εκπαιδευτικός ρατσισµός. Σχέδια εργασίας για το νηπιαγωγείο και το δηµοτικό σχολείο, Εκδ. ίπτυχο, Αθήνα). Στα πλαίσια ενός περιβαλλοντικού προγράµµατος, µε τα παιδιά του νηπιαγωγείου, είχαµε δει τις ξενόγλωσσες πινακίδες, που υπήρχαν στον πεζόδροµο πάνω από το σχολείο µας. Ορισµένα παιδιά εντόπισαν, ότι κάποια γράµµατα τα γνωρίζουν και άρχισαν να τα λένε στα ελληνικά, παρόλο που η πινακίδα ήταν γραµµένη στ αγγλικά. Αυτή η παρατήρηση, µας οδήγησε στην αναγνώριση των κοινών γραµµάτων από τις δύο αλφαβήτες. Επίσης κατά τη διάρκεια του ίδιου προγράµµατος, µας βγήκε αυθόρµητα ως δραστηριότητα, να γράψουµε ένα γράµµα προς τους Άγγλους και να ζητάµε να µας επιστραφούν τα µάρµαρα του Παρθενώνα. Στα παιδιά δηµιουργήθηκε η απορία: «Πώς θα το καταλάβουν αφού δεν ξέρουν ελληνικά». Κάποια άλλα απάντησαν να το δώσουµε σε µία συγκεκριµένη µητέρα, η οποία ξέραµε από προηγούµενή της επίσκεψη στο σχολείο, ότι έχει γεννηθεί στην Αµερική. Της ζητήσαµε να µας γράψει το γράµµα και στα Αγγλικά. Βάζοντας το ένα γράµµα δίπλα στο άλλο, τα παιδιά είδαν τις διαφορετικές γραφές, άκουσαν τις δύο διαφορετικές γλώσσες και κατέληξαν στο συµπέρασµα, ότι «είναι άλλες γλώσσες, αλλά λένε το ίδιο». Αυτές οι δύο δραστηριότητες, µας έδωσαν το ερέθισµα να ασχοληθούµε στην τάξη µε την προσέγγιση και µιας άλλης γλώσσας. Επιλέξαµε την αλβανική, γιατί η

2 πλειοψηφία των αλλοδαπών µαθητών στην τάξη (8 από τα 10), ήταν από την Αλβανία. Στόχος µας δεν ήταν η διδασκαλία µίας δεύτερης γλώσσας, αλλά η ανάδειξη των κοινών στοιχείων που µπορεί να έχουν δύο διαφορετικοί γλωσσικοί κώδικες, καθώς επίσης και η καλλιέργεια της αντίληψης, του κοινού στόχου που έχουν όλες οι γλώσσες, δηλαδή τη µεταφορά µηνύµατος µε διαφορετική εκφορά του λόγου. Σύµφωνα µε την αρχή της αλληλεξάρτησης των γλωσσών, που υποστηρίζει ο Cummins, «το δίγλωσσο παιδί στο σχολείο, έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται τις έννοιες που ήδη γνωρίζει από την πρώτη του γλώσσα, µέσα από έναν άλλο γλωσσικό κώδικα». (Σαλαγιάννη, Μ. (2004), ιδασκαλία της πρότυπης γλώσσας και αναπαραγωγή της κοινωνικής ανισότητας, π. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, τχ.38, Αθήνα, σελ.8-15). εχόµενοι την άποψη, ότι ανάµεσα στα βασικά χαρακτηριστικά της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης είναι και το να προκαλεί την αµοιβαία επίδραση των πολιτισµών µεταξύ των χωρών καταγωγής και υποδοχής (Μάρκου, 1997), θέλαµε µε αυτό τον τρόπο, να αντιληφθούν τα παιδιά την αλληλεξάρτηση των γλωσσών και να προβληµατιστούν για τους λόγους, τους οποίους µπορεί να συµβαίνει αυτό. Με άλλα λόγια, θέλαµε να προσεγγίσουµε µια µειονότητα στην τάξη µε την ανάδειξη ορισµένων από τα κοινά στοιχεία που έχουµε µαζί τους. Εκτός από το θέµα της γλώσσας, επιδιώξαµε τη βελτίωση των σχέσεων µεταξύ των παιδιών και την ενίσχυση της συναισθηµατικής ανάπτυξής τους. Οι καλές σχέσεις µεταξύ των παιδιών, είναι πολύ πιο σηµαντικές από τη σχολική πρόοδό τους, αναφέρει ο Cummins. (Cummins, J. (1995), στο Policy and Practice in Bilingual Education, Multilingual Matters LTD, Clevedon, σελ ). Η οµαλή ψυχοκοινωνική προσαρµογή των µαθητών, η οποία είναι ζητούµενο, επηρεάζεται κατά πολύ, από την αλληλεπίδραση του δάσκαλου µε το µαθητή, την αλληλεπίδραση του µαθητή µε τους συµµαθητές τους, αλλά και την αλληλεπίδραση του µαθητή µε τον εαυτό του. Αναφερόµενοι στην αλληλεξάρτηση µε τους συµµαθητές, εννοούµε τη συνεργασία, τη δηµιουργία φιλικών σχέσεων, την ένταξη σε οµάδα. Η αλληλεξάρτηση του µαθητή µε τον εαυτό του, έχει να κάνει µε την αυτοπεποίθηση που έχει ο ίδιος ο µαθητής και την εµπιστοσύνη στον εαυτόν του. (Ευαγγέλου, Ο., Παλαιολόγου, Ν.,2003). Γνωρίζοντας τα διαφορετικά στοιχεία του «άλλου», µαθαίνουµε γι αυτόν και τον αποδεχόµαστε. Κατ επέκταση, ευελπιστούµε, ότι µελλοντικά «η ιγλωσσία σε κοινωνικό επίπεδο, θα βοηθήσει τις µειονότητες να δηµιουργήσουν γέφυρες φιλίας και κατανόησης των λαών». (Memushaj, R.(1997), στο Εκπαίδευση και ιαπολιτισµική Επικοινωνία, σελ.210). Μέσα από τις δραστηριότητες, επιδιώξαµε να φέρουµε τα παιδιά πιο κοντά µεταξύ τους, να ενισχύσουµε τις σχέσεις τους και να καλλιεργήσουµε την αυτοεκτίµηση και την ενδυνάµωση των αλλοδαπών µαθητών, χωρίς αυτό να σηµαίνει, ότι µειώσαµε την εικόνα των µαθητών της κυρίαρχης οµάδας. Η ενδυνάµωση των δίγλωσσων µαθητών συµβάλλει στις κοινωνικές σχέσεις και στις αλληλεπιδράσεις, µεταξύ των κυρίαρχων και υποτελών οµάδων. Επίσης, όπως υποστηρίζει ο Cummins, η ενδυνάµωση της ταυτότητας του δίγλωσσου µαθητή, συµβάλλει και στη βελτίωση της σχολικής του επίδοσης.(cummins, 1999). Η γλωσσική ενδυνάµωση, σύµφωνα µε τον Cummins, δεν απαιτεί ιδιαίτερο πρόγραµµα διδασκαλίας της µητρικής γλώσσας των αλλοδαπών µαθητών. Μία λέξη την ηµέρα, αν λένε στη γλώσσα τους, είναι αρκετό, για να νιώσουν, ότι η γλώσσα τους υπολογίζεται ισάξια και δεν παραγκωνίζεται. Κατά συνέπεια, ενισχύεται η ταυτότητά τους. (Γκόβαρης,2001) Επιλέξαµε ως τρόπο προσέγγισης της «άλλης γλώσσας», την ανάγνωση του δίγλωσσου βιβλίου: «Καληµέρα, φίλε!» «Mirëmëngengjes, mik!». Όπως διαπιστώσαµε, εκτός από τις δραστηριότητες που είχαµε επιλέξει, βγήκαν και άλλες αυθόρµητες, από τα ίδια τα παιδιά. Επίσης, αν το θέλαµε, θα µπορούσαµε να επεκταθούµε και στο υπόλοιπο Αναλυτικό Πρόγραµµα του Νηπιαγωγείου και να καλύψουµε κι άλλα γνωστικά αντικείµενα. (Βλ. Ευαγγέλου, Ο., Κάντζου, Ν., Νικολούδη, Φ (2005), Καληµέρα, φίλε! Αντιµετωπίζοντας τον εκπαιδευτικό ρατσισµό στις πολυπολιτισµικές κοινωνίες, π. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, τχ.44, Αθήνα,σελ.56-64) Πριν περιγράψουµε τις δραστηριότητες, θα αναφέρουµε λίγα λόγια για την ιστορία του βιβλίου: Το κακάο, βρέθηκε µαζί µε το γάλα στο ίδιο µπουκάλι και συνειδητοποίησαν, ότι παρόλο, που οι δικοί τους, τους έλεγαν στο παρελθόν να µην κάνουν παρέα,

3 αυτοί µοιάζουν σε πολλά και δεν έχουν τίποτα να µοιράσουν µεταξύ τους. Αποφάσισαν λοιπόν, να γίνουν φίλοι και να πουν ο ένας στον άλλο: -«Καληµέρα, miku im» -«Mirëmëngjes,φίλε µου» Οι δραστηριότητες, µε τις οποίες επεξεργαστήκαµε το περιεχόµενο του βιβλίου και προσπαθήσαµε να εκπληρώσουµε τους στόχους που είχαµε αρχικά θέσει είναι: «ιαβάζουµε την ιστορία» Καλούµε ένα αλβανό γονιό στο σχολείο, αφού προηγουµένως του έχουµε δώσει την ιστορία, για να ξέρει το περιεχόµενο και τον έχουµε ενηµερώσει, για το τι θέλουµε να κάνουµε. Ξεκινάµε να διαβάζουµε την ιστορία φράση φράση, µία φορά στα ελληνικά µία στα αλβανικά. Τα παιδιά, κατά τη διάρκεια της αφήγησης, αντιδρούν µε διάφορους τρόπους. Οι έλληνες µαθητές χαµογελάνε κάπως αµήχανα όταν ακούν τα αλβανικά. Στο άκουσµα κάποιας παράξενης λέξης το γέλιο τους έχει ένα αστειευόµενο, αλλά καλοπροαίρετο ύφος. Οι αλβανοί µαθητές έχουν ένα χαµόγελο ικανοποίησης και επαναλαµβάνουν κάποιες λέξεις. Μετά την ανάγνωση της ιστορίας τα παιδιά από την Ελλάδα ρωτούν: «Κυρία τα ίδια λέει;» Αυθόρµητα τους απαντούν οι αλβανοί συµµαθητές τους. «Ναι. Ναι. εν άκουσες; Είπε, qumesht, δηλαδή γάλα. «Συζητάµε για την ιστορία» Μιλάµε µε τα παιδιά και επεξεργαζόµαστε µαζί τους το περιεχόµενο της ιστορίας. Προσοµοιάζουµε τους δύο πρωταγωνιστές µε τους εαυτούς µας και συζητάµε αν µας αρέσει να µην µας έχουν φίλους, γιατί είµαστε «διαφορετικοί» ο ένας µε τον άλλο, γιατί πρέπει να δεχόµαστε το «διαφορετικό». Τα παιδιά πολύ εύστοχα παρατηρούν τις διαφορές και τις οµοιότητες που έχουµε µεταξύ µας και καταλήγουν στο συµπέρασµα, ότι πρέπει να κάνουµε παρέα µε τους άλλους κι ας διαφέρουµε σε ορισµένα πράγµατα. Σε κάποια άλλα είµαστε ίδιοι. «Βρίσκουµε τις ίδιες λέξεις». Ξαναδιαβάζουµε την ιστορία µε τον ίδιο τρόπο. Τα παιδιά είναι πιο προσεχτικά και δεν έχουν πλέον τις αρχικές αντιδράσεις. Στη διάρκεια της ανάγνωσης αυθόρµητα εντοπίζουν κάποιες λέξεις που έχουν το ίδιο άκουσµα, όπως κουζίνα, κακάο. Σε αυτό το σηµείο επισηµαίνουµε, ότι αρχικά είχε προγραµµατιστεί να τα ρωτήσουµε εµείς αν άκουσαν κάποιες λέξεις που είναι ίδιες και στα ελληνικά. Τα παιδιά, στο άκουσµα αυτών των λέξεων, παρατήρησαν από µόνα τους, ότι είναι ίδιες και στις δυο γλώσσες. «Οι λέξεις ταξιδεύουν» Συζητάµε για το πώς γίνεται και είναι ίδιες αυτές οι λέξεις. Αναφέρουµε, ότι οι συγκεκριµένες ίδιες λέξεις που υπάρχουν στην ιστορία, έχουν έρθει στην Ελλάδα από άλλες χώρες (η λέξη κουζίνα από την Ιταλία, η λέξη κακάο από την Ισπανία).Παραξενεύονται. Μιλάµε για τους πιθανούς λόγους που κάνουν τις λέξεις να «ταξιδεύουν». Παρατηρούµε το χάρτη, βρίσκουµε τις χώρες και σχολιάζουµε. Τα παιδιά ρωτάνε τη µητέρα, αν υπάρχουν και άλλες ίδιες λέξεις. Ο γονιός τους λέει ορισµένες που είναι ίδιες, όπως το λεµόνι lemon, παπαγάλος - papagal, σαπούνι - sapoun, Οι έλληνες µαθητές, ακούγοντας αυτές τις λέξεις, πολύ συχνά έλεγαν µε έκπληκτο ύφος: «Ίδιο!!!» Ρωτούσαν τη µητέρα να τους πει κι άλλες τέτοιες λέξεις. Αυτό επαναλήφθηκε αυθόρµητα και σε άλλες δραστηριότητες τις επόµενες µέρες. Π.χ. όταν ζωγράφιζαν, κάποια παιδιά ρωτούσαν: «πώς λέγεται στα αλβανικά το µολύβι;» ή την ώρα του φαγητού: «Πώς λέγεται το κουτάλι, το πηρούνι; κ.ο.κ»

4 «Νανουρίσµατα». Στο άκουσµα των ίδιων λέξεων, ρωτήσαµε τα παιδιά, αν µπορούν να φανταστούν τι άλλο µπορεί να είναι ίδιο στην Ελλάδα και στην Αλβανία». Τα παιδιά µε αφορµή µια δραστηριότητα µε δηµοτικούς χορούς, που είχαµε κάνει στο παρελθόν, είπαν για τη µουσική. Συζητήσαµε ότι και στις δύο χώρες, έχουν σκοπό να διασκεδάσουν µε τη µουσική. Με αφορµή το κοινό σκοπό, ζητήσαµε από τη µητέρα (η οποία ήταν ενήµερη από πριν),να µας τραγουδήσει στη γλώσσα της ένα νανούρισµα, χωρίς να πει στα παιδιά τι είναι. Στη συνέχεια τραγούδησε η νηπιαγωγός ένα νανούρισµα στα ελληνικά. Στο τέλος, τα παιδιά είπαν από µόνα τους ότι είναι νανούρισµα, που το λένε οι µαµάδες για να κοιµίσουν τα µωρά τους. Στην ερώτησή µας από πού το κατάλαβαν, απάντησαν από τη λέξη «νάνι» και από το «σιγανό τρόπο που τραγουδούσαµε για να µη ξυπνήσει το µωρό». Πολλά µάλιστα, την ώρα που τραγουδούσαµε, έκαναν πως είχαν στην αγκαλιά τους ένα µωρό και το κοίµιζαν. Μετά το νανούρισµα, συζητήσαµε, ότι και οι δύο µητέρες ένιωθαν το ίδιο πράγµα και έλεγαν µε τον ίδιο τρόπο το τραγούδι στο παιδί τους, µόνο οι λέξεις διέφεραν. «Τι εκφράζουµε µε τη γλώσσα» Την επόµενη µέρα, ακούµε στο κασετόφωνο την ιστορία και στις δύο γλώσσες. Εστιαζόµαστε, στο ότι λέµε το ίδιο πράγµα, όπως και την προηγούµενη µέρα µε το νανούρισµα, αλλά µε διαφορετικό τρόπο. Στο ερώτηµά µας γιατί, τα παιδιά απαντούν ότι: «Είναι άλλες γλώσσες». Ξεκινάµε µία συζήτηση, για το τι χρειάζεται η γλώσσα στους ανθρώπους και καταλήγουµε στο συµπέρασµα, ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξαιρέτως ποια γλώσσα µιλάνε, τη χρησιµοποιούν για να µπορούν να «πουν αυτό που θέλουν», όπως χαρακτηριστικά µας είπε ένα παιδί. Η χρήση της γλώσσας, έχει την ίδια σηµασία για όλους. ιαφέρει όµως ο τρόπος, γιατί «όλες οι γλώσσες µοιάζουν, αλλά δεν είναι ίδιες». «Αλφαβήτα» Είχαµε ζητήσει από την µητέρα, να µας γράψει την αλβανική αλφαβήτα. Βάζουµε το χαρτί µε την ελληνική αλφαβήτα, δίπλα στο χαρτί µε την αλβανική. Ζητάµε από τα παιδιά να αναγνωρίσουν ποια γράµµατα είναι ίδια. «Γράφουµε τα ίδια γράµµατα» Ζητάµε από τα παιδιά να γράψουν τα γράµµατα που είναι ίδια. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι το κάθε παιδί, τα πρόφερε στη γλώσσα του. Αυτό εξελίχθηκε σε ένα παιχνίδι «ερωταπαντήσεων» µεταξύ τους. Χωρίς να έχουν οριστεί οι κανόνες, έλεγαν πρώτα οι έλληνες µαθητές το γράµµα στα ελληνικά και µετά αλβανοί το έλεγαν στα αλβανικά. Ανάµεσά τους υπήρχε µια ευχάριστη διάθεση και επικρατούσε ένα ωραίο κλίµα Στη συνέχεια, ορισµένα παιδιά έλεγαν λέξεις που αρχίζουν από κάποια γράµµατα και ζητούσαν από τους συµµαθητές τους να πουν αυτή τη λέξη στη γλώσσα τους. «ιαβάζουµε το λεξικό» Με αφορµή την προηγούµενη δραστηριότητα, τους διαβάζουµε και στις δύο γλώσσες, τις λέξεις από το λεξιλόγιο, που βρίσκεται στο πίσω µέρος το βιβλίου. (Υπάρχει οδηγός για τη σωστή προφορά). Τους εξηγούµε, ότι είναι ένα λεξικό που λέει, πώς λένε και στις δύο γλώσσες, ορισµένες από τις λέξεις της ιστορίας. Πολλά παιδιά δεν ήξεραν τι σηµαίνει λεξικό. Την επόµενη µέρα τους φέραµε από το σπίτι διάφορα λεξικά και προσπαθήσαµε να τα βοηθήσουµε να καταλάβουν σε τι χρησιµεύει ένα λεξικό. «Φτιάχνουµε το δικό µας λεξικό» Αποφασίζουµε να φτιάξουµε το δικό µας λεξικό. Επιλέγουµε κάποιες από τις λέξεις της ιστορίας. Τα παιδιά ζωγραφίζουν αυτές τις λέξεις. Στη µέση ενός χαρτιού, κόβουµε και κολλάµε τις ζωγραφιές των παιδιών και εκατέρωθεν των ζωγραφιών, γράφουµε τις λέξεις και στις δύο γραφές (ελληνικά και αλβανικά). Υπήρχε µια διάρκεια στη δηµιουργία του λεξικού. Στις αυθόρµητες δραστηριότητες, το ένα ρωτούσε το άλλο για το πώς λένε στη γλώσσα του κάποια λέξη και το ανακοίνωναν στην υπόλοιπη οµάδα.

5 Συµπεράσµατα Ολοκληρώνοντας τις δραστηριότητες, θα θέλαµε να παρουσιάσουµε ορισµένα συµπεράσµατα, τα οποία προέκυψαν από τις αντιδράσεις, τις παρατηρήσεις, τις απορίες των παιδιών κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. Σε σχέση µε τους στόχους που είχαµε αρχικά θέσει: Τα παιδιά, µέσα από την ανάγνωση του βιβλίου και στις δύο γλώσσες, αντιλήφθηκαν αµέσως, ότι «λένε το ίδιο πράγµα». Αυτό ενισχύθηκε και µε το νανούρισµα, που τους βοήθησε να αντιληφθούν πιο ολοκληρωµένα, το γιατί χρησιµοποιούν οι άνθρωποι τη γλώσσα. Είναι χαρακτηριστική η φράση που µας είπε ένα από τα παιδιά: «ότι όλοι οι άνθρωποι, τη χρησιµοποιούν για να µπορούν να πουν αυτό που θέλουν». Με το πρώτο άκουσµα της ιστορίας, εντόπισαν αµέσως τις κοινές λέξεις και όπως έχουµε ήδη αναφέρει, τα ενθουσίασε το γεγονός, ότι έψαχναν να βρουν πώς λένε στα αλβανικά τις διάφορες λέξεις. Μετέφεραν και στο σπίτι τους πολλές από τις λέξεις αυτές. Η έκφραση του προσώπου τους, όταν έβρισκαν κοινές λέξεις, δεν µπορεί να αποτυπωθεί στο χαρτί. Ο ενθουσιασµός που ένιωθαν, δεν µπορεί να περιγραφεί µε λέξεις. Με το «ταξίδι των λέξεων» και µε τη βοήθεια του χάρτη, αντιλήφθηκαν όσο µπορούν σ αυτή την ηλικία- τους λόγους που κάνουν σε δυο χώρες, τις λέξεις να είναι ίδιες ή να µοιάζουν. Το ίδιο ακριβώς έγινε και µε τα κοινά σύµβολα. Το ενδιαφέρον που τους υποκινούσε η ανεύρεση των κοινών λέξεων, το παρουσίαζαν σε όλη τη διάρκεια της ηµέρας και όχι µόνο την ώρα των συγκεκριµένων δραστηριοτήτων. Αξίζει να επισηµάνουµε, ότι καθ όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων (ολοκληρώθηκαν σε τρεις ηµέρες), υπήρχε ένα ευχάριστο κλίµα. Παρατηρήσαµε, να κάνουν παρέα (δύο περιπτώσεις) και να παίζουν στις γωνιές, παιδιά από την Ελλάδα και την Αλβανία, που µέχρι τώρα δεν είχαν ιδιαίτερες σχέσεις. Επίσης, κάποια από τα µεγάλα νήπια(έλληνες), απηύθυναν το λόγο σε προνήπια (αλβανούς) και τους ρωτούσαν, τις λέξεις στη γλώσσα τους. Εκτός από τη διαµόρφωση καλύτερων σχέσεων, παρατηρήσαµε, ότι οι αλβανοί µαθητές ένιωσαν συναισθηµατικά πιο ενισχυµένοι. Είναι χαρακτηριστικό, ότι όλοι, όση ώρα άκουγαν την αλβανή µητέρα να διηγείται την ιστορία, χαµογελούσαν ικανοποιηµένοι. Επίσης, όταν οι έλληνες µαθητές δεν καταλάβαιναν κάποια λέξη, αναλάµβαναν µε ευχαρίστηση το ρόλο του διερµηνέα. Θεωρούµε, ότι σε ένα ικανοποιητικό ποσοστό, τα παιδιά αντιλήφθηκαν, τόσο τα κοινά στοιχεία που έχουν οι γλώσσες µεταξύ τους, όσο και το, ότι όλες οι γλώσσες, έχουν ως στόχο τη µεταφορά µηνύµατος. Χρειάζεται όµως να γίνονται συχνά και συστηµατικά τέτοιου είδους προσπάθειες. Στη συνέχεια, θα αναφέρουµε ορισµένες συµπληρωµατικές παρατηρήσεις, οι οποίες είναι δείκτες κάποιων αντιλήψεων. Υπήρχαν αντιδράσεις από ορισµένους έλληνες γονείς. Εξέφραζαν µε φόβο και οργή ερωτήσεις του τύπου: «Γιατί τους µαθαίνετε αλβανικά;», «Τι τους κάνετε;»κ.α. Όταν τους εξηγούσαµε, σε τι πλαίσιο τα κάναµε, ότι είχαµε κάνει κι άλλες παρόµοιες δραστηριότητες και µε άλλες µητρικές γλώσσες και ποιος ήταν ο στόχος µας, κάπως ηρεµούσαν τα πράγµατα. Αντίθετα οι αλβανοί γονείς, ένιωσαν ικανοποίηση. Κάποιος µάλιστα δήλωσε, ότι όσα χρόνια στέλνει τα παιδιά του στο ελληνικό σχολείο, είναι η πρώτη φορά που ακούγεται η γλώσσα τους. Ορισµένα παιδιά από τους έλληνες µαθητές, όταν συζητούσαµε για το περιεχόµενο του βιβλίου και τα σχετικά περί διαφορετικότητας και αποδοχής, µετέφεραν απόψεις, όπως: «Οι γονείς µου, µου έχουν πει να µην κάνω παρέα µε Αλβανούς». «Ναι, κι εµείς έχουµε την κυρία Λίντα από την Αλβανία που µας καθαρίζει το σπίτι». «Εµάς µια Ουκρανέζα, µας φυλάει τη γιαγιά». Όταν τα παιδιά έλεγαν λέξεις στα Αλβανικά, ένας από τους έλληνες µαθητές, βλέποντας πως η Μαρία ήξερε όλες τις λέξεις, µε κοίταξε µε απορία και έκπληξη και µε ρώτησε: «Κυρία και η Μαρία είναι από την Αλβανία;»Αυτά τα δυο παιδιά, ήταν και πέρσι µαζί, έκαναν παρέα κι όµως το ένα δεν ήξερε σηµαντικά στοιχεία για το άλλο, όπως η χώρα καταγωγής του. Όταν οι έλληνες µαθητές ρωτούσαν τους αλβανούς συµµαθητές τους να τους πουν λέξεις στα αλβανικά, απευθύνονταν και στα άλλα δύο αλλοδαπά της τάξης µας, που είναι από τις Φιλιππίνες και από το Μπαγκλαντές. Παρόλο που τα συγκεκριµένα παιδιά, έχουν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των χωρών καταγωγής τους, στην αντίληψη των ελλήνων µαθητών ήταν, ότι όλοι οι αλλοδαποί συµµαθητές τους µιλούσαν αλβανικά.

6 Τέλος, θα θέλαµε να προσθέσουµε, ότι αν µιλάµε για µια πολυπολιτισµική κοινωνία και κατά συνέπεια για ένα πολυπολιτισµικό εκπαιδευτικό σύστηµα, δε θα πρέπει να µας παραξενεύει το άκουσµα και άλλων γλωσσών στα σχολεία µας. Στο πολυγλωσσικό, και όχι πλέον στο µονογλωσσικό σχολείο, όλες οι γλώσσες, µπορούν να έχουν τα ίδια δικαιώµατα. (Kangas, T.(1995),στο Policy and Practice in Bilingual Education,Multilingual Matters LTD, Clevedon,σελ.41) Βιβλιογραφία Γεωργογιάννης, Π, κ.α. (1997), Εκπαίδευση και ιαπολιτισµική Επικοινωνία, Εκδ. Gutenberg, Αθήνα. Γκόβαρης, Χ.,(2001), Εισαγωγή στη ιαπολιτισµική Εκπαίδευση, Εκδ. Ατραπός, Αθήνα. Cummins, J. (1999), Ταυτότητες υπό ιαπραγµάτευση,(επιµ) Σκούρτου, Ε, Εκδ. Gutenberg, Αθήνα. Ευαγγέλου, Ο., Κάντζου, Ν.(2005), Πολυπολιτισµικότητα και εκπαιδευτικός ρατσισµός. Σχέδια εργασίας για το νηπιαγωγείο και το δηµοτικό σχολείο, Εκδ. ίπτυχο, Αθήνα. Ευαγγέλου, Ο., Παλαιολόγου, Ν., (2003), ιαπολιτισµική Παιδαγωγική. Εκπαιδευτικές, ιδακτικές και Ψυχολογικές Προσεγγίσεις, Εκδ. Ατραπός, Αθήνα. Garcia, O, Baker,C (ed) (1995), Policy and Practice in Bilingual Education,Multilingual Matters LTD, Clevedon. Μάρκου, Γ (1997), Εισαγωγή στη ιαπολιτισµική Εκπαίδευση, Ηλεκτρονικές τέχνες, Αθήνα. Ματσαγγούρας, Η (2003),Η ιαθεµατικότητα στη Σχολική Γνώση. Εννοιοκεντρική Αναπλαισίωση και Σχέδια Εργασίας, Εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα. Νικολούδη, Φ. (2005), Καληµέρα, φίλε!,εκδ. ίπτυχο, Αθήνα. Αρθρογραφία 1) Ευαγγέλου, Ο. (2003), στο Η αντιµετώπιση της γλωσσικής διαφορετικότητας στο Νηπιαγωγείο, π. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο,τχ.34, Αθήνα,σελ ) Ευαγγέλου, Ο., Κάντζου, Ν., Νικολούδη, Φ (2005), Καληµέρα, φίλε! Αντιµετωπίζοντας τον εκπαιδευτικό ρατσισµό στις πολυπολιτισµικές κοινωνίες, π. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, τχ.44, Αθήνα,σελ ) Σαλαγιάννη, Μ. (2004), ιδασκαλία της πρότυπης γλώσσας και αναπαραγωγή της κοινωνικής ανισότητας, π. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο,τχ.38, Αθήνα, σελ.8-15.

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ . Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Στρατηγικές για την ενίσχυση των μαθητών 2 & 3 Οκτωβρίου 2008 2ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατολογία: 1. Όλου του κόσµου τα παιχνίδια: Ένα ταξίδι που χαρτογραφεί την ιστορία του παιχνιδιού 2. Ελληνικά παραδοσιακά παιχνίδια: Παιχνίδια από ά

Θεµατολογία: 1. Όλου του κόσµου τα παιχνίδια: Ένα ταξίδι που χαρτογραφεί την ιστορία του παιχνιδιού 2. Ελληνικά παραδοσιακά παιχνίδια: Παιχνίδια από ά Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α 2 0 1 6-2 0 1 7 Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα έχουν σκοπό να βοηθήσουν τα παιδιά να γνωρίσουν και να κατανοήσουν ένα θέµα, συνδυάζοντας το παιχνίδι µε τη γνώση.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Eπιμορφωτικό σεμινάριο

Eπιμορφωτικό σεμινάριο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Εξ αποστάσεως επιμόρφωση Eπιμορφωτικό σεμινάριο 3

Διαβάστε περισσότερα

Καλές πρακτικές στο πολυπολιτισμικό σχολείο

Καλές πρακτικές στο πολυπολιτισμικό σχολείο Καλές πρακτικές στο πολυπολιτισμικό σχολείο «Αγαπημένο μου ημερολόγιο»: ένα πλαίσιο και στρατηγικές ενίσχυσης του κλίματος αποδοχής στην προσχολική εκπαίδευση Εύη Κομπιάδου 1. Εισαγωγή Η πρακτική που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα: 5 Ο στάδιο: γράφω και διαβάζω τρισύλλαβες λέξεις 6 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που αρχίζουν µε φωνήεν 7 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που έχουν τελικό σίγµα (-ς) 8 ο στάδιο: γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα βασισμένα στην «Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιθυµητής Συµπεριφοράς Στη Σχολική Τάξη

Ανάπτυξη Επιθυµητής Συµπεριφοράς Στη Σχολική Τάξη Ανάπτυξη Επιθυµητής Συµπεριφοράς Στη Σχολική Τάξη Ελισάβετ Γεωργίου D.Ed.-M.A. Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. «Ουδείς εκών κακός» Σωκράτης Εάν ανατρέξουµε στην ιστορία της σχολικής µάθησης, θα δούµε ότι από αρχαιοτάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ Πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό: Η Αυτοβιογραφία ιαπολιτισµικών Συναντήσεων, είναι ένα υλικό το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ευρύτερα από τους εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» «Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2016 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διγλωσσία και Εκπαίδευση

Διγλωσσία και Εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Διγλωσσία και Μάθηση Διδάσκουσα: Ρούλα Τσοκαλίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Διγλωσσία και Εκπαίδευση

Διγλωσσία και Εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Διγλωσσία και Ζητήματα Εκπαίδευσης Διδάσκουσα: Ρούλα Τσοκαλίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Γίνε ανεξάρτητος, Μάθε να λες ΟΧΙ

Γίνε ανεξάρτητος, Μάθε να λες ΟΧΙ Β Τετράμηνο σχολικό έτος 2014-2015 Γίνε ανεξάρτητος, Μάθε να λες ΟΧΙ Ομάδα: Καψαλάκη Ειρήνη Κουρουθιανάκη Μελανθία Μαρακομηχελάκη Μαρία Τζαγκαράκη Αγγελική Β Τετράμηνο σχολικό έτος 2014-2015 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµάζοµαι Μερίτα Υµέρι και είµαι µετανάστρια από την Αλβανία. Είµαι ασκάλα του Σχολείου Αλβανικής γλώσσας, όπως έχουµε συνηθίσει να το λέµε, που

Ονοµάζοµαι Μερίτα Υµέρι και είµαι µετανάστρια από την Αλβανία. Είµαι ασκάλα του Σχολείου Αλβανικής γλώσσας, όπως έχουµε συνηθίσει να το λέµε, που Ονοµάζοµαι Μερίτα Υµέρι και είµαι µετανάστρια από την Αλβανία. Είµαι ασκάλα του Σχολείου Αλβανικής γλώσσας, όπως έχουµε συνηθίσει να το λέµε, που λειτουργεί στην Καλαµπάκα από το 2008. Αυτή την στιγµή,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Π ΤΕΛΕΣΜ Σ ΑΤ Α Α Τ Α ΤΗΣ Η Σ ΕΡΕ Ρ ΥΝΑ Ν Σ Α

Α Ο Π ΤΕΛΕΣΜ Σ ΑΤ Α Α Τ Α ΤΗΣ Η Σ ΕΡΕ Ρ ΥΝΑ Ν Σ Α ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ Λυκειο Παλαιομετόχου Υπεύθυνη Καθηγήτρια Παναγιώτα Αποστόλου Αυγουστή Μαθητές που εργάστηκαν Α6 Χριστίνα Αντρέου Γιώργος Μαρκου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ (10.11.2010) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς Κεφάλαιο 3: Κυκλοφορούμε με ασφάλεια) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Τερψιχόρη Γκιόκα Μέλος ΠΟΔ Αττικής Η «Συμβουλευτική Ψυχολογία» είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος διευκολύνει την δια βίου προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο : Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ., ο παιδαγωγικός ρόλος ανανεώνεται, αναθεωρείται, αναβαθμίζεται, προκειμένου να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

εφηβεία σχολικό περιβάλλον

εφηβεία σχολικό περιβάλλον εφηβεία bullying Σχολική ζωή: κρίσεις, συγκρίσεις, προτάσεις ρατσισµός σχολικό περιβάλλον ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ 1. ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΥ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ 3. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70 Προβλήµατα διγλωσσίας ίγλωσση εκπαίδευση (γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και µαθησιακές δυσκολίες προβλήµατα συµπεριφοράς) Σαλτερής Νίκος ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών

Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών Περιεχόµενα 1. Σκεπτικό εκπαίδευσης οµάδας ΜΟ 2. Περιγραφή 3. Ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραµµα 4. Εκπαιδευτική µεθοδολογία (µε βήµατα) 5. Θέµατα (στόχος, βήµατα) ΣΟ Υπευθυνότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας 1 2 Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας μας, διεξήγαγε έρευνα ανάμεσα στους συμμαθητές μας.

Διαβάστε περισσότερα

Σκούρτου, Ε. (2005) Οι Εκπαιδευτικοί και οι ίγλωσσοι Μαθητές τους, στο: Βρατσάλης, Κ.(επιµλ.) ιδακτική Εµπειρία και Παιδαγωγική Θεωρία, Αθήνα: Νήσος

Σκούρτου, Ε. (2005) Οι Εκπαιδευτικοί και οι ίγλωσσοι Μαθητές τους, στο: Βρατσάλης, Κ.(επιµλ.) ιδακτική Εµπειρία και Παιδαγωγική Θεωρία, Αθήνα: Νήσος Σκούρτου, Ε. (2005) Οι Εκπαιδευτικοί και οι ίγλωσσοι Μαθητές τους, στο: Βρατσάλης, Κ.(επιµλ.) ιδακτική Εµπειρία και Παιδαγωγική Θεωρία, Αθήνα: Νήσος Οι εκπαιδευτικοί και οι δίγλωσσοι µαθητές τους Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς. 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης

Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς. 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς 1 Σχολείο: 63 ο Δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης Συμμετέχοντες Τάξη / Τμήμα: ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

2: Βιβλίο και Γωνιές Γραµµατισµού

2: Βιβλίο και Γωνιές Γραµµατισµού 2: Βιβλίο και Γωνιές Γραµµατισµού Παρατηρούµε µία οµάδα παιδιών, ηλικίας 4 έως 6 ετών από τα οποία δύο αγόρια δίδυµα είναι δίγλωσσα καθώς έχουν έρθει από Ρωσία τα τελευταία δύο χρόνια. Παρατηρούµε τη γωνιά

Διαβάστε περισσότερα

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 5 ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας Δημοτικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη και καταπολέµηση του αλκοολισµού στην εφηβεία

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη και καταπολέµηση του αλκοολισµού στην εφηβεία Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη και καταπολέµηση του αλκοολισµού στην εφηβεία Αικατερίνη Φλώρου Εκπαιδευτικός Νοµικός Σύµβουλος ΣΕΠ ΓΕΛ Αναβύσσου Το σχολείο βασικός φορέας κοινωνικοποίησης Οι σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Δίνουμε Αξία σε Όλες τις Γλώσσες για την Πρόοδο στην Ευρώπη

Δίνουμε Αξία σε Όλες τις Γλώσσες για την Πρόοδο στην Ευρώπη Τίτλος: Διάρκεια: Δίνουμε Αξία σε Όλες τις Γλώσσες για την Πρόοδο στην Ευρώπη www.valuemultilingualism.org Το πορτρέτο μου 2 διδακτικές ώρες Στόχοι: Στοχαστική ανάλυση των χαρακτηριστικών προσωπικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολικό έτος 2004 2005 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ: ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΜΑΤΕΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Βιωματική άσκηση» Βαρβέρη Μαριάνθη, Κοινωνική Ψυχολόγος, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών - Εφήβων Ψ.Ν.Θ.

«Βιωματική άσκηση» Βαρβέρη Μαριάνθη, Κοινωνική Ψυχολόγος, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών - Εφήβων Ψ.Ν.Θ. «Βιωματική άσκηση» Βαρβέρη Μαριάνθη, Κοινωνική Ψυχολόγος, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών - Εφήβων Ψ.Ν.Θ. Μετά την εισήγηση της 1 ης ημέρας, αρχικά χωρίσαμε τους εκπαιδευτικούς σε 4 ομάδες και δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Χαλί πετά, ιστορία αρχινά! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ποδράσηη Χαλί πετά, ιστορία αρχινά! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Μπενάκη 110ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών Χαλί πετά, ιστορία αρχινά! ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 22-3-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 1. Εισαγωγή 2. Η Πρώτη Συνάντηση της Ομάδας Μαθητών. 3. Η Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Κατσούγκρη Αναστασία

Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Κατσούγκρη Αναστασία Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Κατσούγκρη Αναστασία akatsou0708@gmail.com Διαφοροποίηση στη διδασκαλία Προϋπόθεση για την συνεκπαίδευση Η προσαρμογή της διδασκαλίας για να ανταποκριθεί σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΠΩ,ΠΩ, ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ!!!!»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΠΩ,ΠΩ, ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ!!!!» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΠΩ,ΠΩ, ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ!!!!» Υπεύθυνες Προγράμματος: Κιοσκερίδου Αικατερίνη Σχολική Νοσηλεύτρια. Παπαγερίδου Φωτεινή Κοινωνική Λειτουργός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ: Διαφυλικές

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Σε ποια πόλη θα ανάψει η φλόγα της εκεχειρίας; Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ποδράσηη Σε ποια πόλη θα ανάψει η φλόγα της εκεχειρίας; Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου Σε ποια πόλη θα ανάψει η φλόγα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα)

ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα) Ενότητα 10: Μοντέλα εκπαίδευσης μειονοτήτων Αναστασία Κεσίδου

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις των Κινητικών Παιχνιδιών. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ενός ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις των Κινητικών Παιχνιδιών. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ενός ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις των Κινητικών Παιχνιδιών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ενός ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Σκοποί της παρουσίασης Παρουσίαση των Ψυχοκινητικών, γνωστικών και συναισθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

1 ο.σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ 2

1 ο.σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ 2 1 ο.σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ 2 Ένα παραµύθι για το σχολικό εκφοβισµό γραµµένο και εικονογραφηµένο από τους µαθητές του τµήµατος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποιήθηκαν. ο πίνακας και ένα χαρτόνι, όπου θα αναγράφονται κάποια προϊόντα.

Χρησιμοποιήθηκαν. ο πίνακας και ένα χαρτόνι, όπου θα αναγράφονται κάποια προϊόντα. Αποτίμηση της διδασκαλίας της Μελέτης Περιβάλλοντος Δ Τάξη Δημοτικού Ονοματεπώνυμο:. Ομάδα:Α Γενική εκτίμηση της διδασκαλίας: Πιστεύω ότι η διδασκαλία μου κινήθηκε σε αρκετά καλά πλαίσια. Οι στόχοι, που

Διαβάστε περισσότερα

Από τον επιστημονικό λόγο στο λόγο του σχολείου

Από τον επιστημονικό λόγο στο λόγο του σχολείου Από τον επιστημονικό λόγο στο λόγο του σχολείου Μαρία Ποιμενίδου Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής 32 ης Περιφέρειας Η οργάνωση της διδασκαλίας Πυρήνας της διδασκαλίας είναι οι στόχοι η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλεπουδίτσα και η μπλε βαλίτσα

Η Αλεπουδίτσα και η μπλε βαλίτσα Η Αλεπουδίτσα και η μπλε βαλίτσα Ευαγγελία Στάθη Εικονογράφηση: Απόστολος Καραστεργίου 32 Δραστηριότητες για τις τάξεις: 0-5 Α Β ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤοΚέντροΥποστήριξηςΓονέων παρουσιάζει. το θεραπευτικό παιχνίδι µε το αυτιστικό παιδί

ΤοΚέντροΥποστήριξηςΓονέων παρουσιάζει. το θεραπευτικό παιχνίδι µε το αυτιστικό παιδί ΤοΚέντροΥποστήριξηςΓονέων παρουσιάζει το θεραπευτικό παιχνίδι µε το αυτιστικό παιδί www.kyg.gr 2310 450 941 6940402054 Επίσης: YouTube - therapeutikopaixnidi Πηγές www.autismcentre.org SonRise www.horison.nl

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Για τη σχολική χρονια

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Για τη σχολική χρονια Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Για τη σχολική χρονια 2016-2017 Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών. Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18)

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών. Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18) Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18) Θεματικός άξονας/

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Νεκταρία Βέµη, Χαράλαµπος Αλεξόπουλος Εξελίξεις στην εκπαίδευση τσιγγανοπαίδων στο νοµό Αχαΐας: στάσεις των εκπαιδευτικών

Νεκταρία Βέµη, Χαράλαµπος Αλεξόπουλος Εξελίξεις στην εκπαίδευση τσιγγανοπαίδων στο νοµό Αχαΐας: στάσεις των εκπαιδευτικών Νεκταρία Βέµη, Χαράλαµπος Αλεξόπουλος Εξελίξεις στην εκπαίδευση τσιγγανοπαίδων στο νοµό Αχαΐας: στάσεις των εκπαιδευτικών Τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται σηµαντική προσπάθεια τόσο από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΣΙΝΟΗ ΑΨΟΥΡΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ 8-10 ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ SUZUKI για ΚΙΘΑΡΑ ενημερωτικό δελτίο

Η ΜΕΘΟΔΟΣ SUZUKI για ΚΙΘΑΡΑ ενημερωτικό δελτίο July 2016 SuzukiGuitarthens Τηλ.: 6948009754 Η ΜΕΘΟΔΟΣ SUZUKI για ΚΙΘΑΡΑ ενημερωτικό δελτίο Περίπου 500.000 μαθητές της μεθόδου Suzuki σε όλο τον κόσμο απολαμβάνουν την μελέτη σε πιάνο, βιολί, τσέλο, βιόλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΘΕ 1.2. Ένταξη και Ισότιμη Εκπαίδευση

ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΘΕ 1.2. Ένταξη και Ισότιμη Εκπαίδευση ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΘΕ 1.2. Ένταξη και Ισότιμη Εκπαίδευση Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Ειδική Παιδαγωγός Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 6ης Περιφέρειας ν. Λάρισας Ενσωμάτωση Κοινωνική ενσωμάτωση, μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού

ΦΙΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΦΙΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ: 3.2. Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και σχέσεων 3.3 Διαπολιτισμικότητα - Αποδοχή και Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 2016-2017 Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Διαπαίζουμε. όλοι μαζί. 26o Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Μουσείο Αφής Φάρος Τυφλών Ελλάδος. Υποδράση: Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Μαθητών

Διαπαίζουμε. όλοι μαζί. 26o Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Μουσείο Αφής Φάρος Τυφλών Ελλάδος. Υποδράση: Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Μαθητών Μουσείο Αφής Φάρος Τυφλών Ελλάδος 26o Δημοτικό Σχολείο Αθηνών Διαπαίζουμε όλοι μαζί 1 Συμμετέχοντες Σχολείο: 26 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών Τάξη: ΣΤ τάξη Αριθμός μαθητών: 22 Αριθμός παλιννοστούντων / αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική για το Party!!! 1 Επιλογές µουσικής. Παρατηρήσαµε ότι τα περισσότερα παιδιά διάλεξαν µουσική Pop και τα λιγότερα hip-hop. Αρ. Καλεσµένων!!!

Μουσική για το Party!!! 1 Επιλογές µουσικής. Παρατηρήσαµε ότι τα περισσότερα παιδιά διάλεξαν µουσική Pop και τα λιγότερα hip-hop. Αρ. Καλεσµένων!!! Εργασίες ης τάξης Εµείς, τα παιδιά του α, θέλαµε να οργανώσουµε ένα πάρτι. Στην αρχή αποφασίσαµε τι θα είχε το πάρτι µας. Μετά απαντήσαµε µερικές ερωτήσεις και επιλέξαµε τα πράγµατα που νοµίζαµε ότι θα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Δράση Teachers 4 Europe

Εκπαιδευτική Δράση Teachers 4 Europe Εκπαιδευτική Δράση Teachers 4 Europe «Κάνε τη Διαφορά! Δράσεις κατά του ρατσισμού και υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο περιβάλλον της Ε.Ε.» Ζερβού Κυριακή ΠΕ 70 Δασκάλα/ΠΕ 13 Νομικός 6 ο Διαπολιτισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις: «Η δύναµη των ερωτήσεων» - Ερωτήσεις πριν κατά τη διάρκεια και µετά την ανάγνωση ενός βιβλίου ανειστική Βιβλιοθήκη Ράνια Ιατροπούλου

Απαντήσεις: «Η δύναµη των ερωτήσεων» - Ερωτήσεις πριν κατά τη διάρκεια και µετά την ανάγνωση ενός βιβλίου ανειστική Βιβλιοθήκη Ράνια Ιατροπούλου Απαντήσεις: «Η δύναµη των ερωτήσεων» - Ερωτήσεις πριν κατά τη διάρκεια και µετά την ανάγνωση ενός βιβλίου ανειστική Βιβλιοθήκη Ράνια Ιατροπούλου Ο ρόλος των ερωτήσεων στη ζωή ενός παιδιού αποτελεί δοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Maria Gravani Open University of Cyprus

Maria Gravani Open University of Cyprus Αντλεί από πρόσφατη έρευνά μου στο ΑΠΚΥ (μελέτη περίπτωσης) στην οποία συμμετείχαν 8 μέλη ΣΕΠ και 16 φοιτητές της ΣΑΚΕ. Η παρουσίαση οργανώνεται γύρω από τα εξής θέματα: Επικοινωνία Κλίμα-ατμόσφαιρα κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1. Ομαλή μετάβαση μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειες του Οσμάν Σαχ στα Τρίκαλα. Κουρσούμ Τζαμί. 32o Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων. Υποδράση: Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Μαθητών

Οι περιπέτειες του Οσμάν Σαχ στα Τρίκαλα. Κουρσούμ Τζαμί. 32o Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων. Υποδράση: Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Μαθητών Κουρσούμ Τζαμί 32o Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Οι περιπέτειες του Οσμάν Σαχ στα Τρίκαλα 1 Συμμετέχοντες Σχολείο: 32 ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Τάξη / Τμήμα: Γ2 Αριθμός μαθητών: 13 Αριθμός αλλοδαπών μαθητών:

Διαβάστε περισσότερα

Χαρά Κουτόβα, Ειρήνη Μαυροκεφαλίδου. Χ. Κουτόβα

Χαρά Κουτόβα, Ειρήνη Μαυροκεφαλίδου. Χ. Κουτόβα Χαρά Κουτόβα, Ειρήνη Μαυροκεφαλίδου Ηµαθία: Η κατάσταση τρία χρόνια µετά Χ. Κουτόβα Ξεκινώντας θα ήθελα ν αναφερθώ στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είχαν το εξής ενδιαφέρον στοιχείο, να φέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το Η δηµιουργία του παρόντος υλικού έγινε στο πλαίσιο της ενέργειας 2.4.3 κατηγορία πράξεων γ του ΕΠΕΑΕΚ 2 µε τίτλο: «Προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική προέλευση»

«Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική προέλευση» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου ΗΜΕΡΙΔΑ Το νέο κοινωνιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Φλώρινας Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής. «Ένας περίπατος στο ηλιακό μας σύστημα»

Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Φλώρινας Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής. «Ένας περίπατος στο ηλιακό μας σύστημα» Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Φλώρινας Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής «Ένας περίπατος στο ηλιακό μας σύστημα» Εκπαιδευτικός: Μπλούχου Στεφανία Τάξη: Β Σχολικό έτος: 2012-13 ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση Ενότητα 1: Η πολυπολιτισμικότητα στην κοινωνία και στο σχολείο Αναστασία Κεσίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχέδιο Διδασκαλίας Τάξη: Γ Γυμνασίου Ενότητα: 4 η Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι πολίτες Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Δύο περίοδοι Για τη διδασκαλία ολόκληρης της ενότητας διατίθενται 7

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: «Ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων»

Τίτλος: «Ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων» Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Φλώρινας Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας Σχολικό έτος 2012-13 Εκπαιδευτικός: Αντωνογιάννη Βασιλική Τάξη: Β Εισαγωγή Τίτλος: «Ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων» Κατά τη διάρκεια της

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ»

Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» Δ τάξη, 2013-2014 Παρουσίαση γραπτής εργασίας «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Τα βήματα που ακολουθήσαμε ήταν: 1. Αφού η δασκάλα μας έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές, ιδασκάλους άλλων Θρησκειών

Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές, ιδασκάλους άλλων Θρησκειών ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΠΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΣ (12-14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές,

Διαβάστε περισσότερα

Πίτσου Χαρίκλεια, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΠΕ Ηλείας

Πίτσου Χαρίκλεια, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΠΕ Ηλείας Ένα παράδειγμα για την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που άπτονται της πολυπολιτισμικότητας Πίτσου Χαρίκλεια, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΠΕ Ηλείας Πολυπολιτισμικότητα πληθυσμιακή ανομοιομορφία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαταραχές λόγου και ομιλίας είναι οι πιο συχνές αναπτυξιακές διαταραχές στα παιδιά, αλλά και οι λιγότερο ανιχνευόμενες στην πρωτοβάθμια φροντίδα.

Οι διαταραχές λόγου και ομιλίας είναι οι πιο συχνές αναπτυξιακές διαταραχές στα παιδιά, αλλά και οι λιγότερο ανιχνευόμενες στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Γράφει: Κωνσταντίνα Γκόλτσιου, Παιδίατρος - Αναπτυξιολόγος Οι διαταραχές λόγου και ομιλίας είναι οι πιο συχνές αναπτυξιακές διαταραχές στα παιδιά, αλλά και οι λιγότερο ανιχνευόμενες στην πρωτοβάθμια φροντίδα.

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολικό Έτος:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολικό Έτος: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σχολικό Έτος: 2012-13 ΠαρεµβατικόΠρόγραµµαµετίτλο: ΣχολικόςΕκφοβισµός Υπεύθυνες Προγράµµατος: ΠαγώνηΝίτσα ΠΕ02 Λαγουδάκη Μαρία ΠΕ19 Συµµετέχουνοιµαθητέςτων τµηµάτων:

Διαβάστε περισσότερα

Ηφιλοσοφίατων ΕΠΠΣκαιτωνΑΠΣ. Γιώργος Αλβανόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/ ΑλβανόπουλοςΓ. Σχ. Σύµβουλος 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εποχή µας χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα: 1 η ενότητα: Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία με ανθρώπους, έθιμα πολιτισμό Περίοδοι διδασκαλίας: 7 1 η περίοδος: Μέρος Α Εισαγωγικά κείμενα Μέσα από κείμενα οι μαθητές:

Διαβάστε περισσότερα

3ο Νηπ/γείο Κορδελιού Τμήμα Ένταξης

3ο Νηπ/γείο Κορδελιού Τμήμα Ένταξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Περιεχόμενα Α ΕΠΙΠΕΔΟ (λεξιλόγιο) 1 ο ΣΤΑΔΙΟ : Ονοματοποίηση αντικειμένων και προσώπων 2 Ο ΣΤΑΔΙΟ: Ονοματοποίηση πράξεων 3 ο ΣΤΑΔΙΟ : Καθημερινές εκφράσεις και χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, διαφοροποιούνται, αλλοιώνονται μέσα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, όπου οι τοπικές κοινωνίες τείνουν να χάσουν τα

Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, διαφοροποιούνται, αλλοιώνονται μέσα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, όπου οι τοπικές κοινωνίες τείνουν να χάσουν τα Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, διαφοροποιούνται, αλλοιώνονται μέσα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, όπου οι τοπικές κοινωνίες τείνουν να χάσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και την πολιτιστική τους

Διαβάστε περισσότερα

Καλές πρακτικές στο πολυπολιτισμικό σχολείο

Καλές πρακτικές στο πολυπολιτισμικό σχολείο «Δικαιώματα από την πρώτη μέρα. Εκπαίδευση και φροντίδα στην πρώιμη παιδική ηλικία» Αικατερίνη Τσιλεπώνη 1. Κριτήρια επιλογής του θέματος H επιλογή της συμμετοχής του σχολείου μας στην Παγκόσμια Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ικανότητα για προφορική έκφραση σε συνδυασμό με την ικανότητα για προσεκτική και κριτική ακρόαση αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για αποτελεσματική επικοινωνία. Τα Ελληνόπουλα της

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β Ερώτηση 1 α Το βιβλίο με τίτλο «Χάρτινη Αγκαλιά», της Ιφιγένειας Μαστρογιάννη, περιγράφει την ιστορία ενός κοριτσιού, της Θάλειας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Φεύγει

Διαβάστε περισσότερα

«Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε»

«Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» «Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» της Άννας Κουππάνου Στις σελίδες που ακολουθούν υπάρχουν δραστηριότητες σχετικά με το βιβλίο: «Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» Οι δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα