«Καληµέρα φίλε!» - «mirëmëngjes, mik!» Τριανταφυλλιά Νικολούδη, Νηπιαγωγός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Καληµέρα φίλε!» - «mirëmëngjes, mik!» Τριανταφυλλιά Νικολούδη, Νηπιαγωγός"

Transcript

1 «Καληµέρα φίλε!» - «mirëmëngjes, mik!» Τριανταφυλλιά Νικολούδη, Νηπιαγωγός Το εκπαιδευτικό σύστηµα, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής µας, θα πρέπει να προωθήσει τη διαπολιτισµική επικοινωνία.. Ο ρόλος της γλώσσας, είναι σηµαντικός για την ανάπτυξη αυτής της επικοινωνίας. Θεωρούµε, ότι τα σχολεία µε την πολυπολιτισµική µορφή που παρουσιάζουν, οφείλουν να σέβονται τα διαφορετικά πολιτισµικά στοιχεία των αλλοδαπών µαθητών τους και να προσπαθούν να τα εντάξουν λειτουργικά µέσα στο πρόγραµµά τους Ένα από αυτά τα στοιχεία είναι και η γλώσσα, η οποία είναι απόλυτα συνδεδεµένη µε τον πολιτισµό και δηλώνει την ανάγκη επικοινωνίας που έχουν οι άνθρωποι.. Όχι µόνο τη διατήρηση, αλλά και την υποστήριξη των γλωσσικών διαφορών, προτείνει ο Ευαγγέλου. (Ευαγγέλου, Ο. (2003), στο Η αντιµετώπιση της γλωσσικής διαφορετικότητας στο Νηπιαγωγείο, «Σύγχρονο Νηπιαγωγείο», τχ.34, Αθήνα, σελ ). Επικρατεί η άποψη, ότι όταν η γλώσσα, αγνοείται ή αποκλείεται από τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των µαθητών, τότε οι µαθητές που δε µιλούν τη γλώσσα της κυρίαρχης οµάδας, ξεκινούν από µειονεκτική θέση. (Cummins,1999) Αντιλαµβανόµαστε, ότι αν θέλουµε να µιλάµε για σύγχρονες παιδαγωγικές τάσεις και για εκπαίδευση ίσων ευκαιριών για όλους τους µαθητές (Ματσαγγούρας, 2003), θα πρέπει να βοηθήσουµε κι αυτούς τους µαθητές, που η µητρική τους γλώσσα διαφέρει από την επίσηµη γλώσσα του σχολείου. «Η αδυναµία ενός παιδιού να κατανοήσει τον εκπαιδευτικό, αναιρεί την έννοια της ισότητας των ευκαιριών στην εκπαίδευση» (Ευαγγέλου, Ο. (2003), στο Η αντιµετώπιση της γλωσσικής διαφορετικότητας στο Νηπιαγωγείο, π. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο,τχ.34, Αθήνα,σελ.12-17). Έχοντας να δουλέψουµε µε παιδιά νηπιαγωγείου, προσπαθήσαµε µε έναν διαφορετικό τρόπο, όπως την ταυτόχρονη ανάγνωση ενός δίγλωσσου βιβλίου, να φέρουµε όλα τα παιδιά σε επαφή και µε τις δύο γλώσσες. Αφ ενός, γιατί η ανάγνωση, ως σηµαντική πηγή εισερχόµενης πληροφορίας, ενθαρρύνει την ενεργή χρήση της γλώσσας, ώστε να συνδεθεί η εισερχόµενη πληροφορία µε προηγούµενες εµπειρίες των µαθητών και αφ ετέρου, γιατί, ο κάθε εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος τον τρόπο µε τον οποίο θα προσεγγίσει τους πολιτιστικά διαφέροντες µαθητές τους. (Cummins,1999). Μιλώντας για ένα ευρύτερο πλαίσιο εκπαιδευτικού αντιρατσισµού, οι εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να γνωρίσουν και να ευαισθητοποιηθούν για την πολιτισµική και γλωσσική διαφορετικότητα, να προσδιορίσουν πολλές οµοιότητες που υπάρχουν µεταξύ των πολιτισµών, να εκτιµούν τη γλωσσική ποικιλοµορφία των µαθητών, να διερευνούν τα συναισθήµατα των «διαφορετικών» µαθητών τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίµηση και να εκπαιδεύουν κατάλληλα τους πολιτισµικά και γλωσσικά «διαφορετικούς» µαθητές. (Ευαγγέλου, Ο., Κάντζου, Ν.(2005), Πολυπολιτισµικότητα και εκπαιδευτικός ρατσισµός. Σχέδια εργασίας για το νηπιαγωγείο και το δηµοτικό σχολείο, Εκδ. ίπτυχο, Αθήνα). Στα πλαίσια ενός περιβαλλοντικού προγράµµατος, µε τα παιδιά του νηπιαγωγείου, είχαµε δει τις ξενόγλωσσες πινακίδες, που υπήρχαν στον πεζόδροµο πάνω από το σχολείο µας. Ορισµένα παιδιά εντόπισαν, ότι κάποια γράµµατα τα γνωρίζουν και άρχισαν να τα λένε στα ελληνικά, παρόλο που η πινακίδα ήταν γραµµένη στ αγγλικά. Αυτή η παρατήρηση, µας οδήγησε στην αναγνώριση των κοινών γραµµάτων από τις δύο αλφαβήτες. Επίσης κατά τη διάρκεια του ίδιου προγράµµατος, µας βγήκε αυθόρµητα ως δραστηριότητα, να γράψουµε ένα γράµµα προς τους Άγγλους και να ζητάµε να µας επιστραφούν τα µάρµαρα του Παρθενώνα. Στα παιδιά δηµιουργήθηκε η απορία: «Πώς θα το καταλάβουν αφού δεν ξέρουν ελληνικά». Κάποια άλλα απάντησαν να το δώσουµε σε µία συγκεκριµένη µητέρα, η οποία ξέραµε από προηγούµενή της επίσκεψη στο σχολείο, ότι έχει γεννηθεί στην Αµερική. Της ζητήσαµε να µας γράψει το γράµµα και στα Αγγλικά. Βάζοντας το ένα γράµµα δίπλα στο άλλο, τα παιδιά είδαν τις διαφορετικές γραφές, άκουσαν τις δύο διαφορετικές γλώσσες και κατέληξαν στο συµπέρασµα, ότι «είναι άλλες γλώσσες, αλλά λένε το ίδιο». Αυτές οι δύο δραστηριότητες, µας έδωσαν το ερέθισµα να ασχοληθούµε στην τάξη µε την προσέγγιση και µιας άλλης γλώσσας. Επιλέξαµε την αλβανική, γιατί η

2 πλειοψηφία των αλλοδαπών µαθητών στην τάξη (8 από τα 10), ήταν από την Αλβανία. Στόχος µας δεν ήταν η διδασκαλία µίας δεύτερης γλώσσας, αλλά η ανάδειξη των κοινών στοιχείων που µπορεί να έχουν δύο διαφορετικοί γλωσσικοί κώδικες, καθώς επίσης και η καλλιέργεια της αντίληψης, του κοινού στόχου που έχουν όλες οι γλώσσες, δηλαδή τη µεταφορά µηνύµατος µε διαφορετική εκφορά του λόγου. Σύµφωνα µε την αρχή της αλληλεξάρτησης των γλωσσών, που υποστηρίζει ο Cummins, «το δίγλωσσο παιδί στο σχολείο, έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται τις έννοιες που ήδη γνωρίζει από την πρώτη του γλώσσα, µέσα από έναν άλλο γλωσσικό κώδικα». (Σαλαγιάννη, Μ. (2004), ιδασκαλία της πρότυπης γλώσσας και αναπαραγωγή της κοινωνικής ανισότητας, π. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, τχ.38, Αθήνα, σελ.8-15). εχόµενοι την άποψη, ότι ανάµεσα στα βασικά χαρακτηριστικά της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης είναι και το να προκαλεί την αµοιβαία επίδραση των πολιτισµών µεταξύ των χωρών καταγωγής και υποδοχής (Μάρκου, 1997), θέλαµε µε αυτό τον τρόπο, να αντιληφθούν τα παιδιά την αλληλεξάρτηση των γλωσσών και να προβληµατιστούν για τους λόγους, τους οποίους µπορεί να συµβαίνει αυτό. Με άλλα λόγια, θέλαµε να προσεγγίσουµε µια µειονότητα στην τάξη µε την ανάδειξη ορισµένων από τα κοινά στοιχεία που έχουµε µαζί τους. Εκτός από το θέµα της γλώσσας, επιδιώξαµε τη βελτίωση των σχέσεων µεταξύ των παιδιών και την ενίσχυση της συναισθηµατικής ανάπτυξής τους. Οι καλές σχέσεις µεταξύ των παιδιών, είναι πολύ πιο σηµαντικές από τη σχολική πρόοδό τους, αναφέρει ο Cummins. (Cummins, J. (1995), στο Policy and Practice in Bilingual Education, Multilingual Matters LTD, Clevedon, σελ ). Η οµαλή ψυχοκοινωνική προσαρµογή των µαθητών, η οποία είναι ζητούµενο, επηρεάζεται κατά πολύ, από την αλληλεπίδραση του δάσκαλου µε το µαθητή, την αλληλεπίδραση του µαθητή µε τους συµµαθητές τους, αλλά και την αλληλεπίδραση του µαθητή µε τον εαυτό του. Αναφερόµενοι στην αλληλεξάρτηση µε τους συµµαθητές, εννοούµε τη συνεργασία, τη δηµιουργία φιλικών σχέσεων, την ένταξη σε οµάδα. Η αλληλεξάρτηση του µαθητή µε τον εαυτό του, έχει να κάνει µε την αυτοπεποίθηση που έχει ο ίδιος ο µαθητής και την εµπιστοσύνη στον εαυτόν του. (Ευαγγέλου, Ο., Παλαιολόγου, Ν.,2003). Γνωρίζοντας τα διαφορετικά στοιχεία του «άλλου», µαθαίνουµε γι αυτόν και τον αποδεχόµαστε. Κατ επέκταση, ευελπιστούµε, ότι µελλοντικά «η ιγλωσσία σε κοινωνικό επίπεδο, θα βοηθήσει τις µειονότητες να δηµιουργήσουν γέφυρες φιλίας και κατανόησης των λαών». (Memushaj, R.(1997), στο Εκπαίδευση και ιαπολιτισµική Επικοινωνία, σελ.210). Μέσα από τις δραστηριότητες, επιδιώξαµε να φέρουµε τα παιδιά πιο κοντά µεταξύ τους, να ενισχύσουµε τις σχέσεις τους και να καλλιεργήσουµε την αυτοεκτίµηση και την ενδυνάµωση των αλλοδαπών µαθητών, χωρίς αυτό να σηµαίνει, ότι µειώσαµε την εικόνα των µαθητών της κυρίαρχης οµάδας. Η ενδυνάµωση των δίγλωσσων µαθητών συµβάλλει στις κοινωνικές σχέσεις και στις αλληλεπιδράσεις, µεταξύ των κυρίαρχων και υποτελών οµάδων. Επίσης, όπως υποστηρίζει ο Cummins, η ενδυνάµωση της ταυτότητας του δίγλωσσου µαθητή, συµβάλλει και στη βελτίωση της σχολικής του επίδοσης.(cummins, 1999). Η γλωσσική ενδυνάµωση, σύµφωνα µε τον Cummins, δεν απαιτεί ιδιαίτερο πρόγραµµα διδασκαλίας της µητρικής γλώσσας των αλλοδαπών µαθητών. Μία λέξη την ηµέρα, αν λένε στη γλώσσα τους, είναι αρκετό, για να νιώσουν, ότι η γλώσσα τους υπολογίζεται ισάξια και δεν παραγκωνίζεται. Κατά συνέπεια, ενισχύεται η ταυτότητά τους. (Γκόβαρης,2001) Επιλέξαµε ως τρόπο προσέγγισης της «άλλης γλώσσας», την ανάγνωση του δίγλωσσου βιβλίου: «Καληµέρα, φίλε!» «Mirëmëngengjes, mik!». Όπως διαπιστώσαµε, εκτός από τις δραστηριότητες που είχαµε επιλέξει, βγήκαν και άλλες αυθόρµητες, από τα ίδια τα παιδιά. Επίσης, αν το θέλαµε, θα µπορούσαµε να επεκταθούµε και στο υπόλοιπο Αναλυτικό Πρόγραµµα του Νηπιαγωγείου και να καλύψουµε κι άλλα γνωστικά αντικείµενα. (Βλ. Ευαγγέλου, Ο., Κάντζου, Ν., Νικολούδη, Φ (2005), Καληµέρα, φίλε! Αντιµετωπίζοντας τον εκπαιδευτικό ρατσισµό στις πολυπολιτισµικές κοινωνίες, π. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, τχ.44, Αθήνα,σελ.56-64) Πριν περιγράψουµε τις δραστηριότητες, θα αναφέρουµε λίγα λόγια για την ιστορία του βιβλίου: Το κακάο, βρέθηκε µαζί µε το γάλα στο ίδιο µπουκάλι και συνειδητοποίησαν, ότι παρόλο, που οι δικοί τους, τους έλεγαν στο παρελθόν να µην κάνουν παρέα,

3 αυτοί µοιάζουν σε πολλά και δεν έχουν τίποτα να µοιράσουν µεταξύ τους. Αποφάσισαν λοιπόν, να γίνουν φίλοι και να πουν ο ένας στον άλλο: -«Καληµέρα, miku im» -«Mirëmëngjes,φίλε µου» Οι δραστηριότητες, µε τις οποίες επεξεργαστήκαµε το περιεχόµενο του βιβλίου και προσπαθήσαµε να εκπληρώσουµε τους στόχους που είχαµε αρχικά θέσει είναι: «ιαβάζουµε την ιστορία» Καλούµε ένα αλβανό γονιό στο σχολείο, αφού προηγουµένως του έχουµε δώσει την ιστορία, για να ξέρει το περιεχόµενο και τον έχουµε ενηµερώσει, για το τι θέλουµε να κάνουµε. Ξεκινάµε να διαβάζουµε την ιστορία φράση φράση, µία φορά στα ελληνικά µία στα αλβανικά. Τα παιδιά, κατά τη διάρκεια της αφήγησης, αντιδρούν µε διάφορους τρόπους. Οι έλληνες µαθητές χαµογελάνε κάπως αµήχανα όταν ακούν τα αλβανικά. Στο άκουσµα κάποιας παράξενης λέξης το γέλιο τους έχει ένα αστειευόµενο, αλλά καλοπροαίρετο ύφος. Οι αλβανοί µαθητές έχουν ένα χαµόγελο ικανοποίησης και επαναλαµβάνουν κάποιες λέξεις. Μετά την ανάγνωση της ιστορίας τα παιδιά από την Ελλάδα ρωτούν: «Κυρία τα ίδια λέει;» Αυθόρµητα τους απαντούν οι αλβανοί συµµαθητές τους. «Ναι. Ναι. εν άκουσες; Είπε, qumesht, δηλαδή γάλα. «Συζητάµε για την ιστορία» Μιλάµε µε τα παιδιά και επεξεργαζόµαστε µαζί τους το περιεχόµενο της ιστορίας. Προσοµοιάζουµε τους δύο πρωταγωνιστές µε τους εαυτούς µας και συζητάµε αν µας αρέσει να µην µας έχουν φίλους, γιατί είµαστε «διαφορετικοί» ο ένας µε τον άλλο, γιατί πρέπει να δεχόµαστε το «διαφορετικό». Τα παιδιά πολύ εύστοχα παρατηρούν τις διαφορές και τις οµοιότητες που έχουµε µεταξύ µας και καταλήγουν στο συµπέρασµα, ότι πρέπει να κάνουµε παρέα µε τους άλλους κι ας διαφέρουµε σε ορισµένα πράγµατα. Σε κάποια άλλα είµαστε ίδιοι. «Βρίσκουµε τις ίδιες λέξεις». Ξαναδιαβάζουµε την ιστορία µε τον ίδιο τρόπο. Τα παιδιά είναι πιο προσεχτικά και δεν έχουν πλέον τις αρχικές αντιδράσεις. Στη διάρκεια της ανάγνωσης αυθόρµητα εντοπίζουν κάποιες λέξεις που έχουν το ίδιο άκουσµα, όπως κουζίνα, κακάο. Σε αυτό το σηµείο επισηµαίνουµε, ότι αρχικά είχε προγραµµατιστεί να τα ρωτήσουµε εµείς αν άκουσαν κάποιες λέξεις που είναι ίδιες και στα ελληνικά. Τα παιδιά, στο άκουσµα αυτών των λέξεων, παρατήρησαν από µόνα τους, ότι είναι ίδιες και στις δυο γλώσσες. «Οι λέξεις ταξιδεύουν» Συζητάµε για το πώς γίνεται και είναι ίδιες αυτές οι λέξεις. Αναφέρουµε, ότι οι συγκεκριµένες ίδιες λέξεις που υπάρχουν στην ιστορία, έχουν έρθει στην Ελλάδα από άλλες χώρες (η λέξη κουζίνα από την Ιταλία, η λέξη κακάο από την Ισπανία).Παραξενεύονται. Μιλάµε για τους πιθανούς λόγους που κάνουν τις λέξεις να «ταξιδεύουν». Παρατηρούµε το χάρτη, βρίσκουµε τις χώρες και σχολιάζουµε. Τα παιδιά ρωτάνε τη µητέρα, αν υπάρχουν και άλλες ίδιες λέξεις. Ο γονιός τους λέει ορισµένες που είναι ίδιες, όπως το λεµόνι lemon, παπαγάλος - papagal, σαπούνι - sapoun, Οι έλληνες µαθητές, ακούγοντας αυτές τις λέξεις, πολύ συχνά έλεγαν µε έκπληκτο ύφος: «Ίδιο!!!» Ρωτούσαν τη µητέρα να τους πει κι άλλες τέτοιες λέξεις. Αυτό επαναλήφθηκε αυθόρµητα και σε άλλες δραστηριότητες τις επόµενες µέρες. Π.χ. όταν ζωγράφιζαν, κάποια παιδιά ρωτούσαν: «πώς λέγεται στα αλβανικά το µολύβι;» ή την ώρα του φαγητού: «Πώς λέγεται το κουτάλι, το πηρούνι; κ.ο.κ»

4 «Νανουρίσµατα». Στο άκουσµα των ίδιων λέξεων, ρωτήσαµε τα παιδιά, αν µπορούν να φανταστούν τι άλλο µπορεί να είναι ίδιο στην Ελλάδα και στην Αλβανία». Τα παιδιά µε αφορµή µια δραστηριότητα µε δηµοτικούς χορούς, που είχαµε κάνει στο παρελθόν, είπαν για τη µουσική. Συζητήσαµε ότι και στις δύο χώρες, έχουν σκοπό να διασκεδάσουν µε τη µουσική. Με αφορµή το κοινό σκοπό, ζητήσαµε από τη µητέρα (η οποία ήταν ενήµερη από πριν),να µας τραγουδήσει στη γλώσσα της ένα νανούρισµα, χωρίς να πει στα παιδιά τι είναι. Στη συνέχεια τραγούδησε η νηπιαγωγός ένα νανούρισµα στα ελληνικά. Στο τέλος, τα παιδιά είπαν από µόνα τους ότι είναι νανούρισµα, που το λένε οι µαµάδες για να κοιµίσουν τα µωρά τους. Στην ερώτησή µας από πού το κατάλαβαν, απάντησαν από τη λέξη «νάνι» και από το «σιγανό τρόπο που τραγουδούσαµε για να µη ξυπνήσει το µωρό». Πολλά µάλιστα, την ώρα που τραγουδούσαµε, έκαναν πως είχαν στην αγκαλιά τους ένα µωρό και το κοίµιζαν. Μετά το νανούρισµα, συζητήσαµε, ότι και οι δύο µητέρες ένιωθαν το ίδιο πράγµα και έλεγαν µε τον ίδιο τρόπο το τραγούδι στο παιδί τους, µόνο οι λέξεις διέφεραν. «Τι εκφράζουµε µε τη γλώσσα» Την επόµενη µέρα, ακούµε στο κασετόφωνο την ιστορία και στις δύο γλώσσες. Εστιαζόµαστε, στο ότι λέµε το ίδιο πράγµα, όπως και την προηγούµενη µέρα µε το νανούρισµα, αλλά µε διαφορετικό τρόπο. Στο ερώτηµά µας γιατί, τα παιδιά απαντούν ότι: «Είναι άλλες γλώσσες». Ξεκινάµε µία συζήτηση, για το τι χρειάζεται η γλώσσα στους ανθρώπους και καταλήγουµε στο συµπέρασµα, ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξαιρέτως ποια γλώσσα µιλάνε, τη χρησιµοποιούν για να µπορούν να «πουν αυτό που θέλουν», όπως χαρακτηριστικά µας είπε ένα παιδί. Η χρήση της γλώσσας, έχει την ίδια σηµασία για όλους. ιαφέρει όµως ο τρόπος, γιατί «όλες οι γλώσσες µοιάζουν, αλλά δεν είναι ίδιες». «Αλφαβήτα» Είχαµε ζητήσει από την µητέρα, να µας γράψει την αλβανική αλφαβήτα. Βάζουµε το χαρτί µε την ελληνική αλφαβήτα, δίπλα στο χαρτί µε την αλβανική. Ζητάµε από τα παιδιά να αναγνωρίσουν ποια γράµµατα είναι ίδια. «Γράφουµε τα ίδια γράµµατα» Ζητάµε από τα παιδιά να γράψουν τα γράµµατα που είναι ίδια. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι το κάθε παιδί, τα πρόφερε στη γλώσσα του. Αυτό εξελίχθηκε σε ένα παιχνίδι «ερωταπαντήσεων» µεταξύ τους. Χωρίς να έχουν οριστεί οι κανόνες, έλεγαν πρώτα οι έλληνες µαθητές το γράµµα στα ελληνικά και µετά αλβανοί το έλεγαν στα αλβανικά. Ανάµεσά τους υπήρχε µια ευχάριστη διάθεση και επικρατούσε ένα ωραίο κλίµα Στη συνέχεια, ορισµένα παιδιά έλεγαν λέξεις που αρχίζουν από κάποια γράµµατα και ζητούσαν από τους συµµαθητές τους να πουν αυτή τη λέξη στη γλώσσα τους. «ιαβάζουµε το λεξικό» Με αφορµή την προηγούµενη δραστηριότητα, τους διαβάζουµε και στις δύο γλώσσες, τις λέξεις από το λεξιλόγιο, που βρίσκεται στο πίσω µέρος το βιβλίου. (Υπάρχει οδηγός για τη σωστή προφορά). Τους εξηγούµε, ότι είναι ένα λεξικό που λέει, πώς λένε και στις δύο γλώσσες, ορισµένες από τις λέξεις της ιστορίας. Πολλά παιδιά δεν ήξεραν τι σηµαίνει λεξικό. Την επόµενη µέρα τους φέραµε από το σπίτι διάφορα λεξικά και προσπαθήσαµε να τα βοηθήσουµε να καταλάβουν σε τι χρησιµεύει ένα λεξικό. «Φτιάχνουµε το δικό µας λεξικό» Αποφασίζουµε να φτιάξουµε το δικό µας λεξικό. Επιλέγουµε κάποιες από τις λέξεις της ιστορίας. Τα παιδιά ζωγραφίζουν αυτές τις λέξεις. Στη µέση ενός χαρτιού, κόβουµε και κολλάµε τις ζωγραφιές των παιδιών και εκατέρωθεν των ζωγραφιών, γράφουµε τις λέξεις και στις δύο γραφές (ελληνικά και αλβανικά). Υπήρχε µια διάρκεια στη δηµιουργία του λεξικού. Στις αυθόρµητες δραστηριότητες, το ένα ρωτούσε το άλλο για το πώς λένε στη γλώσσα του κάποια λέξη και το ανακοίνωναν στην υπόλοιπη οµάδα.

5 Συµπεράσµατα Ολοκληρώνοντας τις δραστηριότητες, θα θέλαµε να παρουσιάσουµε ορισµένα συµπεράσµατα, τα οποία προέκυψαν από τις αντιδράσεις, τις παρατηρήσεις, τις απορίες των παιδιών κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. Σε σχέση µε τους στόχους που είχαµε αρχικά θέσει: Τα παιδιά, µέσα από την ανάγνωση του βιβλίου και στις δύο γλώσσες, αντιλήφθηκαν αµέσως, ότι «λένε το ίδιο πράγµα». Αυτό ενισχύθηκε και µε το νανούρισµα, που τους βοήθησε να αντιληφθούν πιο ολοκληρωµένα, το γιατί χρησιµοποιούν οι άνθρωποι τη γλώσσα. Είναι χαρακτηριστική η φράση που µας είπε ένα από τα παιδιά: «ότι όλοι οι άνθρωποι, τη χρησιµοποιούν για να µπορούν να πουν αυτό που θέλουν». Με το πρώτο άκουσµα της ιστορίας, εντόπισαν αµέσως τις κοινές λέξεις και όπως έχουµε ήδη αναφέρει, τα ενθουσίασε το γεγονός, ότι έψαχναν να βρουν πώς λένε στα αλβανικά τις διάφορες λέξεις. Μετέφεραν και στο σπίτι τους πολλές από τις λέξεις αυτές. Η έκφραση του προσώπου τους, όταν έβρισκαν κοινές λέξεις, δεν µπορεί να αποτυπωθεί στο χαρτί. Ο ενθουσιασµός που ένιωθαν, δεν µπορεί να περιγραφεί µε λέξεις. Με το «ταξίδι των λέξεων» και µε τη βοήθεια του χάρτη, αντιλήφθηκαν όσο µπορούν σ αυτή την ηλικία- τους λόγους που κάνουν σε δυο χώρες, τις λέξεις να είναι ίδιες ή να µοιάζουν. Το ίδιο ακριβώς έγινε και µε τα κοινά σύµβολα. Το ενδιαφέρον που τους υποκινούσε η ανεύρεση των κοινών λέξεων, το παρουσίαζαν σε όλη τη διάρκεια της ηµέρας και όχι µόνο την ώρα των συγκεκριµένων δραστηριοτήτων. Αξίζει να επισηµάνουµε, ότι καθ όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων (ολοκληρώθηκαν σε τρεις ηµέρες), υπήρχε ένα ευχάριστο κλίµα. Παρατηρήσαµε, να κάνουν παρέα (δύο περιπτώσεις) και να παίζουν στις γωνιές, παιδιά από την Ελλάδα και την Αλβανία, που µέχρι τώρα δεν είχαν ιδιαίτερες σχέσεις. Επίσης, κάποια από τα µεγάλα νήπια(έλληνες), απηύθυναν το λόγο σε προνήπια (αλβανούς) και τους ρωτούσαν, τις λέξεις στη γλώσσα τους. Εκτός από τη διαµόρφωση καλύτερων σχέσεων, παρατηρήσαµε, ότι οι αλβανοί µαθητές ένιωσαν συναισθηµατικά πιο ενισχυµένοι. Είναι χαρακτηριστικό, ότι όλοι, όση ώρα άκουγαν την αλβανή µητέρα να διηγείται την ιστορία, χαµογελούσαν ικανοποιηµένοι. Επίσης, όταν οι έλληνες µαθητές δεν καταλάβαιναν κάποια λέξη, αναλάµβαναν µε ευχαρίστηση το ρόλο του διερµηνέα. Θεωρούµε, ότι σε ένα ικανοποιητικό ποσοστό, τα παιδιά αντιλήφθηκαν, τόσο τα κοινά στοιχεία που έχουν οι γλώσσες µεταξύ τους, όσο και το, ότι όλες οι γλώσσες, έχουν ως στόχο τη µεταφορά µηνύµατος. Χρειάζεται όµως να γίνονται συχνά και συστηµατικά τέτοιου είδους προσπάθειες. Στη συνέχεια, θα αναφέρουµε ορισµένες συµπληρωµατικές παρατηρήσεις, οι οποίες είναι δείκτες κάποιων αντιλήψεων. Υπήρχαν αντιδράσεις από ορισµένους έλληνες γονείς. Εξέφραζαν µε φόβο και οργή ερωτήσεις του τύπου: «Γιατί τους µαθαίνετε αλβανικά;», «Τι τους κάνετε;»κ.α. Όταν τους εξηγούσαµε, σε τι πλαίσιο τα κάναµε, ότι είχαµε κάνει κι άλλες παρόµοιες δραστηριότητες και µε άλλες µητρικές γλώσσες και ποιος ήταν ο στόχος µας, κάπως ηρεµούσαν τα πράγµατα. Αντίθετα οι αλβανοί γονείς, ένιωσαν ικανοποίηση. Κάποιος µάλιστα δήλωσε, ότι όσα χρόνια στέλνει τα παιδιά του στο ελληνικό σχολείο, είναι η πρώτη φορά που ακούγεται η γλώσσα τους. Ορισµένα παιδιά από τους έλληνες µαθητές, όταν συζητούσαµε για το περιεχόµενο του βιβλίου και τα σχετικά περί διαφορετικότητας και αποδοχής, µετέφεραν απόψεις, όπως: «Οι γονείς µου, µου έχουν πει να µην κάνω παρέα µε Αλβανούς». «Ναι, κι εµείς έχουµε την κυρία Λίντα από την Αλβανία που µας καθαρίζει το σπίτι». «Εµάς µια Ουκρανέζα, µας φυλάει τη γιαγιά». Όταν τα παιδιά έλεγαν λέξεις στα Αλβανικά, ένας από τους έλληνες µαθητές, βλέποντας πως η Μαρία ήξερε όλες τις λέξεις, µε κοίταξε µε απορία και έκπληξη και µε ρώτησε: «Κυρία και η Μαρία είναι από την Αλβανία;»Αυτά τα δυο παιδιά, ήταν και πέρσι µαζί, έκαναν παρέα κι όµως το ένα δεν ήξερε σηµαντικά στοιχεία για το άλλο, όπως η χώρα καταγωγής του. Όταν οι έλληνες µαθητές ρωτούσαν τους αλβανούς συµµαθητές τους να τους πουν λέξεις στα αλβανικά, απευθύνονταν και στα άλλα δύο αλλοδαπά της τάξης µας, που είναι από τις Φιλιππίνες και από το Μπαγκλαντές. Παρόλο που τα συγκεκριµένα παιδιά, έχουν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των χωρών καταγωγής τους, στην αντίληψη των ελλήνων µαθητών ήταν, ότι όλοι οι αλλοδαποί συµµαθητές τους µιλούσαν αλβανικά.

6 Τέλος, θα θέλαµε να προσθέσουµε, ότι αν µιλάµε για µια πολυπολιτισµική κοινωνία και κατά συνέπεια για ένα πολυπολιτισµικό εκπαιδευτικό σύστηµα, δε θα πρέπει να µας παραξενεύει το άκουσµα και άλλων γλωσσών στα σχολεία µας. Στο πολυγλωσσικό, και όχι πλέον στο µονογλωσσικό σχολείο, όλες οι γλώσσες, µπορούν να έχουν τα ίδια δικαιώµατα. (Kangas, T.(1995),στο Policy and Practice in Bilingual Education,Multilingual Matters LTD, Clevedon,σελ.41) Βιβλιογραφία Γεωργογιάννης, Π, κ.α. (1997), Εκπαίδευση και ιαπολιτισµική Επικοινωνία, Εκδ. Gutenberg, Αθήνα. Γκόβαρης, Χ.,(2001), Εισαγωγή στη ιαπολιτισµική Εκπαίδευση, Εκδ. Ατραπός, Αθήνα. Cummins, J. (1999), Ταυτότητες υπό ιαπραγµάτευση,(επιµ) Σκούρτου, Ε, Εκδ. Gutenberg, Αθήνα. Ευαγγέλου, Ο., Κάντζου, Ν.(2005), Πολυπολιτισµικότητα και εκπαιδευτικός ρατσισµός. Σχέδια εργασίας για το νηπιαγωγείο και το δηµοτικό σχολείο, Εκδ. ίπτυχο, Αθήνα. Ευαγγέλου, Ο., Παλαιολόγου, Ν., (2003), ιαπολιτισµική Παιδαγωγική. Εκπαιδευτικές, ιδακτικές και Ψυχολογικές Προσεγγίσεις, Εκδ. Ατραπός, Αθήνα. Garcia, O, Baker,C (ed) (1995), Policy and Practice in Bilingual Education,Multilingual Matters LTD, Clevedon. Μάρκου, Γ (1997), Εισαγωγή στη ιαπολιτισµική Εκπαίδευση, Ηλεκτρονικές τέχνες, Αθήνα. Ματσαγγούρας, Η (2003),Η ιαθεµατικότητα στη Σχολική Γνώση. Εννοιοκεντρική Αναπλαισίωση και Σχέδια Εργασίας, Εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα. Νικολούδη, Φ. (2005), Καληµέρα, φίλε!,εκδ. ίπτυχο, Αθήνα. Αρθρογραφία 1) Ευαγγέλου, Ο. (2003), στο Η αντιµετώπιση της γλωσσικής διαφορετικότητας στο Νηπιαγωγείο, π. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο,τχ.34, Αθήνα,σελ ) Ευαγγέλου, Ο., Κάντζου, Ν., Νικολούδη, Φ (2005), Καληµέρα, φίλε! Αντιµετωπίζοντας τον εκπαιδευτικό ρατσισµό στις πολυπολιτισµικές κοινωνίες, π. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, τχ.44, Αθήνα,σελ ) Σαλαγιάννη, Μ. (2004), ιδασκαλία της πρότυπης γλώσσας και αναπαραγωγή της κοινωνικής ανισότητας, π. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο,τχ.38, Αθήνα, σελ.8-15.

Ο σεβασμός της διαφορετικής καταγωγής στο ελληνικό σχολείο σήμερα. Της Χρύσας Τσελίκα.

Ο σεβασμός της διαφορετικής καταγωγής στο ελληνικό σχολείο σήμερα. Της Χρύσας Τσελίκα. Ο σεβασμός της διαφορετικής καταγωγής στο ελληνικό σχολείο σήμερα. Της Χρύσας Τσελίκα. Εισαγωγή Δεν θα μιλήσω για τον πολιτισμό με την ιδιότητα της γλωσσολόγου ή της δασκάλας ενός γλωσσικού μαθήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φιλοσοφική Σχολή ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: Ι ΑΣΚΑΛΙΑ, ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 1. Χαρακτηριστικά της κατανόησης του προφορικού λόγου Η κατανόηση του προφορικού λόγου αποτελεί µια δεξιότητα κατά την οποία αναµειγνύονται τόσο φυσικές/σωµατικές όσο και διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό µας κανάλι: µια δράση εµψύχωσης σε Κέντρο ηµιουργικής Απασχόλησης Εγγλέζου Ελντίνα, Σφυρόερα Μαρία 1. Ο ρόλος της εµψύχωσης στη σύγχρονη κοινωνία Οι ραγδαίες κοινωνικο-πολιτισµικές εξελίξεις που

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση στη σχολική τάξη στα πλαίσια της ένταξης των παιδιών με αναπηρία στο γενικό σχολείο. Πέτρου Χριστιάνα

Διαφοροποίηση στη σχολική τάξη στα πλαίσια της ένταξης των παιδιών με αναπηρία στο γενικό σχολείο. Πέτρου Χριστιάνα Διαφοροποίηση στη σχολική τάξη στα πλαίσια της ένταξης των παιδιών με αναπηρία στο γενικό σχολείο Μονογιού Έλενα Πανεπιστήμιο Κύπρου Πέτρου Χριστιάνα Πανεπιστήμιο Κύπρου Φτιάκα Ελένη Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Φιλοσοφία για παιδιά» Βασικές έννοιες : Άνθρωπος- ζώο

Θέμα: «Φιλοσοφία για παιδιά» Βασικές έννοιες : Άνθρωπος- ζώο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Π.Ε) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΠΕΝ404 Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Εξαδακτύλου Νίκη-Αθηνά Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ

2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ 2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ Πριν διαβάσετε το δεύτερο κεφάλαιο, σκεφτείτε: Έχετε μαθητές/τριες που μιλούν και άλλες γλώσσες; Συγκεκριμένα, έχετε μαθητές/τριες, που στο σπίτι τους

Διαβάστε περισσότερα

Το Θεατρικό Παιχνίδι στην ένταξη και εκπαίδευση αλλοδαπών µαθητών Μπεττυ Γιαννούλη

Το Θεατρικό Παιχνίδι στην ένταξη και εκπαίδευση αλλοδαπών µαθητών Μπεττυ Γιαννούλη Το Θεατρικό Παιχνίδι στην ένταξη και εκπαίδευση αλλοδαπών µαθητών Μπεττυ Γιαννούλη Το θεατρικό παιχνίδι θεωρούµε ότι µπορεί να παίξει ένα σηµαντικό ρόλο, χάρη στις ιδιαίτερες δυνατότητες που προσφέρει,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Εισαγωγικά Σπανός Βασίλειος, δάσκαλος, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής, Χαϊδογιάννου Χρυσούλα,

Διαβάστε περισσότερα

E ÈÎÔÈÓˆÓ Î È Ù ÙfiÙËÙ ÛÂ Ì ÔÏ ÁψÛÛË ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ

E ÈÎÔÈÓˆÓ Î È Ù ÙfiÙËÙ ÛÂ Ì ÔÏ ÁψÛÛË ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ 25-04-07 11:32 Page 5 E ÈÎÔÈÓˆÓ Î È Ù ÙfiÙËÙ ÛÂ Ì ÔÏ ÁψÛÛË ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ ÕÓÓ M ÓÔ ÛÔ Ô ÏÔ ÏÂÈ È Î È ÓÙÈÎÏÂ È EXOFILA 6*** Ú ÍË Û Á ÚËÌ ÙÔ ÔÙÂ Ù È Î Ù 80% fi ÙÔ Úˆ Îfi ÔÈÓˆÓÈÎfi ÌÂ Ô Î È Î Ù 20% fi ıóèîô fiÚÔ.

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου. Τίτλος: «Όνειρα σε άλλη γλώσσα: ο πολιτισμός μου είναι ο Αλλος»

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου. Τίτλος: «Όνειρα σε άλλη γλώσσα: ο πολιτισμός μου είναι ο Αλλος» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Τίτλος: «Όνειρα σε άλλη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστηµών Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Αξιολόγηση Αναγκών των Διερµηνέων Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής. «H ανάπτυξη της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας μέσα στις συμβατικές τάξεις» Ασπασία Χατζηδάκη

Άρθρο. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής. «H ανάπτυξη της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας μέσα στις συμβατικές τάξεις» Ασπασία Χατζηδάκη Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Άρθρο «H ανάπτυξη της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας μέσα στις συμβατικές τάξεις» Ασπασία Χατζηδάκη 1

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Οδηγού Επιμόρφωσης Κωφών

Περίληψη Οδηγού Επιμόρφωσης Κωφών Περίληψη Οδηγού Επιμόρφωσης Κωφών Βασίλης Κουρμπέτης Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μαριάννα Χατζοπούλου Ειδική Παιδαγωγός για Κωφά Παιδιά Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματική Γλώσσας Β ΚΔΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τσιγγάνοι µαθητές: στην κοινότητα, στο σχολικό χώρο, στη σχολική τάξη Χαρούλα Σταθοπούλου Περίληψη Η πολυπολιτισµική πραγµατικότητα των σύγχρονων σχολικών τάξεων έχει φέρει στην επιφ άνεια νέους προβληµατισµούς

Διαβάστε περισσότερα

4. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

4. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 4. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 4.1. Εισαγωγή 4.1.1. Σκοπός Στα αναλυτικά προγράµµατα των νηπιαγωγείων γενικής εκπαίδευσης, αναφέρεται ότι: "Σκοπός του Νηπιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1

Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1 Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1 Οι παιδαγωγοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτού του οδηγού για

Διαβάστε περισσότερα

Road Safety Cities in Europe

Road Safety Cities in Europe RoSaCe Road Safety Cities in Europe Εγχειρίδιο Εφαρµογής Πειραµατικό σχέδιο µε την υϖοστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών της Ευρωϖα κής Εϖιτροϖής Αρµόδια Κέντρα RoSaCe, Οκτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισµική εκπαίδευση στο δηµοτικό σχολείο

Η διαπολιτισµική εκπαίδευση στο δηµοτικό σχολείο Eπιστηµονικό Bήµα, τ. 9, - Μάιος 2008 Η διαπολιτισµική εκπαίδευση στο δηµοτικό σχολείο Ιωάννης Παπάζογλου τ. Σχολικός Σύµβουλος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Εισαγωγή Με τον όρο πολυπολιτισµική κοινωνία δηλώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ζώα υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα

Ζώα υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα Ζώα υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα Ευαγγελία Γιαννοπούλου 1, Μαρία αρδανού 2, Παναγιώτα ερβένη 3, Αντωνία ερµεντζή 4, ήµητρα Ζαχαράκη 5, Μαριάνθη Καλαφάτη 6, Παρασκευή Τσιρώνη 7, Άννα Φραντζή 8 1, 2, 3, 4,

Διαβάστε περισσότερα

à πƒπ π ƒ ƒπ ø π π ø À

à πƒπ π ƒ ƒπ ø π π ø À À Àƒ π π π π π ƒ Àª ø π π À ƒ π º ƒª ƒ ƒ ªª ø à πƒπ π ƒ ƒπ ø π π ø À µ.. ø À øª ø ƒ º πø À π À π ø π À ºπ ƒπ à πƒπ π ƒ ƒπ ø π π ø À Υ Π ΟΥ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΘΑΝΝΗ Θ. ΠΑΑ ΔΘΔΑΚΣΘΚΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΗ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ

ΓΘΑΝΝΗ Θ. ΠΑΑ ΔΘΔΑΚΣΘΚΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΗ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΘΑΝΝΗ Θ. ΠΑΑ ΔΘΔΑΚΣΘΚΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΗ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ 16 Διαγωνίσματα πος καλύπτοςν ολόκληπη την εξεταστέα ύλη τος μαθήματορ και όλοςρ τοςρ τύποςρ των ασκήσεων τηρ Σπάπεζαρ Θεμάτων Copyright για τιρ απαντήσειρ

Διαβάστε περισσότερα

«Η απρόσμενη επίσκεψη του σεισμού»

«Η απρόσμενη επίσκεψη του σεισμού» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Η απρόσμενη επίσκεψη του σεισμού» Μπαδιεριτάκη Μαρία Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών Ν. Ρεθύμνης mabadierit@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η επίσκεψη του σεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Υποχρεωτικό μάθημα β εξαμήνου) Διδάσκουσα: Λήδα Στεργίου ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Οι σημειώσεις που κρατάτε είναι συμπληρωματικές

Διαβάστε περισσότερα

Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου. σε συνεργασία με τον Anthony Manna. oδηγός Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο

Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου. σε συνεργασία με τον Anthony Manna. oδηγός Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου σε συνεργασία με τον Anthony Manna oδηγός για τους εκπαιδευτικοyς Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο Copyright Σούλα Μητακίδου, Ευαγγελία Τρέσσου Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο Αθήνα 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Σχολές Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Φυσικοθεραπείας Πτυχιακή εργασία µε θέµα: ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Εισηγήτρια: Κα Γεωργιάδου

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Παπούλα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Θεοφιλίδης Χρήστος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Το σχολείο και η οικογένεια είναι

Διαβάστε περισσότερα