ΔΑΦΝΗ Δίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου. Βιώσιμο Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης για τον Δήμο Σκύρου στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΑΦΝΗ Δίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου. Βιώσιμο Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης για τον Δήμο Σκύρου στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων"

Transcript

1 ΔΑΦΝΗ Δίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιμο Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης για τον Δήμο Σκύρου στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων Ιανουάριος 2010

2 Πίνακας Περιεχομένων Ακρωνύμια Περίληψη Περιγραφή του Δήμου Γενικά στοιχεία Παρούσα κατάσταση Υποδομές Τάσεις ανάπτυξης Αειφορία Δυναμικό ΑΠΕ και ΕΞΕ Αιολικό δυναμικό Ηλιακό δυναμικό Εξοικονόμηση ενέργειας Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου Άνθρωπος - Υποδομές Ενέργεια - Περιβάλλον Διοικητική οργάνωση Ενεργειακή κατάσταση έτους βάσης Βασικές επιλογές Παραδοχές Υπολογισμός τελικής ενεργειακής κατανάλωσης Συλλογή δεδομένων Περιγραφή υπολογισμών Εφαρμογή bottom-up ανάλυσης για υπολογισμό κτιριακών καταναλώσεων Επιμέρους καταναλώσεις ανά ενεργειακό φορέα Αποτελέσματα καταγραφής τελικής ενεργειακής κατανάλωσης Καθορισμός συντελεστών εκπομπής CO Εκπομπές CO Περιγραφή δράσεων και μέτρων Μεθοδολογία προσδιορισμού και ανάπτυξης δράσεων και μέτρων Αξιολόγηση καταγραφής ενεργειακής κατάστασης έτους βάσης Προσδιορισμός τομέων προτεραιότητας δραστηριοτήτων Παρουσίαση δράσεων Βραχυπρόθεσμες δράσεις Εγκατάσταση Φ/Β σταθμών για παραγωγή ηλεκτρισμού Εξοικονόμηση ενέργειας στις προμήθειες του Δήμου Μακροπρόθεσμες δράσεις Συγκεντρωτικά αποτελέσματα δράσεων...31 Αναφορές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παράρτημα Α: Πίνακας πηγών δεδομένων

3 Ακρωνύμια ΑΠΕ: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας CoMO: Covenant of Mayors Office Ε.Ε.: Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΑΦΝΗ: Δίκτυο Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου ΟΤΑ: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΕΞΕ: Εξοικονόμηση Ενέργειας Α/Γ: Ανεμογεννήτρια Α/Π: Αιολικό Πάρκο Φ/Β: Φωτοβολταϊκα ΧΑΔΑ: Χώρος Ανεξέλεκτης Διάθεσης Απορριμμάτων ΧΥΤΑ: Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων COM: Covenant of Mayors IPCC: International Panel on Climate Change ΠΔ: Πραγματικά δεδομένα BU: Bottom-Up (analysis) ΣΔ: Συνδυασμένα δεδομένα EMY: Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία KAΠΕ: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΕΣΥΕ: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος ΡΑΕ: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ΔΕΗ: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΔΕΣΜΗΕ: Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΕΟΤ: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού OΣΚ: Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων SEAP: Sustainable Energy Action Plan 3

4 1 Περίληψη Ο Δήμος Σκύρου, στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής που ακολουθεί στους τομείς της αειφορικής ανάπτυξης και του ενεργειακού σχεδιασμού και αναγνωρίζοντας την ευθύνη του ως Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ανάληψη δράσεων καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, συμμετέχει στο Σύμφωνο των Δημάρχων και αναλαμβάνει τις σχετικές δεσμεύσεις. Έτσι λοιπόν, δεσμεύεται να υπερβεί τους στόχους που έθεσε η Ε.Ε. για το 2020, μειώνοντας τις εκπομπές CO2 στην επικράτεια του Δήμου τουλάχιστον κατά 20%, μέσω της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια. Προϋπόθεση για την υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου είναι η βασική απογραφή των εκπομπών στο έτος βάσης, η συνεχής παρακολούθησή τους κατά τον χρονικό ορίζοντα του σχεδίου και η υποβολή έκθεσης αξιολόγησης του σχεδίου ανά 2 έτη. Η συμμετοχή του Δήμου Σκύρου στο Σύμφωνο των Δημάρχων έρχεται ως συνέχεια στη μέχρι σήμερα φιλοπεριβαλλοντική πολιτική του Δήμου. Ο Δήμος Σκύρου, συμμετέχει από τον Σεπτέμβριο του 2006 ως μέλος στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου «ΔΑΦΝΗ». Στόχος του ΔΑΦΝΗ είναι η προώθηση δράσεων αειφορίας στα νησιά μέλη και μετά την εφαρμογή των δράσεων η πιστοποίηση. Επίσης το ΔΑΦΝΗ προωθεί τη διεθνή συνεργασία στα ως άνω θέματα. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες ΟΤΑ δεσμεύονται για την επίτευξη ορισμένων στόχων μεταξύ των οποίων η μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου, η ΕΞΕ και η προώθηση των ΑΠΕ. Η ΔΑΦΝΗ είναι οργανισμός αναγνωρισμένος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως «Δομή Στήριξης» των νησιωτικών δήμων του Αιγαίου που συμμετέχουν στο «Σύμφωνο». Στο Σύμφωνο των Δημάρχων συμμετέχουν αυτή τη στιγμή 10 ΟΤΑ-μέλη του ΔΑΦΝΗ. Η ίδρυση, το 2008, του «Ενεργειακού Γραφείου Ίου-Αιγαίου» και η συμμετοχή του Δήμου Μήλου στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» είναι μέρος και καρπός αυτής της συνεργασίας. Το Ενεργειακό Γραφείο υποστηρίζει τους ΟΤΑ μέλη του ΔΑΦΝΗ (37 σήμερα) σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού και στην παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων (παραγωγή δεικτών και μεθοδολογίας). Με τη συμμετοχή του στο Σύμφωνο των Δημάρχων, ο Δήμος Σκύρου αποσκοπεί στη συνέχιση της πορείας του νησιού προς την βιώσιμη ανάπτυξη, με την προώθηση ενεργειακών πολιτικών παράλληλα με τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2, την ασφάλεια της διάθεσης της ενέργειας, τη μείωση της εξάρτησης από την εισαγωγή ορυκτών καυσίμων και την αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Βασικοί άξονες του ενεργειακού σχεδιασμού του Δήμου είναι η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις αστικές υποδομές και στον κτιριακό τομέα και η βιώσιμη αστική κινητικότητα. Δεδομένης δε της υποχρέωσης βάσει του Συμφώνου να συμπεριληφθεί όλη η γεωγραφική περιοχή του Δήμου στο Σχέδιο Δράσης, αυτό θα περιλαμβάνει δράσεις που θα αφορούν όχι μόνο στον δημόσιο τομέα, αλλά και στον ιδιωτικό. Οι βασικοί στόχοι του Σχεδίου Δράσης του Δήμου Σκύρου, συνοψίζονται στους εξής: Διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο και, κυρίως εκμετάλλευση του αξιόλογου αιολικού δυναμικού του νησιού. 4

5 Εξοικονόμηση ενέργειας στις αστικές υποδομές και στον δημοτικό φωτισμό, με βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού. Εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα, με προώθηση δράσεων εξοικονόμησης σε ξενοδοχεία και δημοτικά κτίρια και με δράσεις ενημέρωσης των κατοίκων, όσον αφορά στον οικιακό τομέα. Η κλιμάκωση των μέτρων στον χρονικά ορίζοντα του Σχεδίου Δράσης γίνεται με βάση το μέγεθος, την ωριμότητα, τη δυσκολία υλοποίησης του καθενός και την αποτελεσματικότητα στη μείωση των εκπομπών. 2 Περιγραφή του Δήμου 2.1 Γενικά στοιχεία Γεωγραφία Η Σκύρος είναι το νοτιότερο νησί των Βορείων Σποράδων. Βρίσκεται ανατολικά της Εύβοιας, από την οποία απέχει γύρω στα 35 χλμ και είναι το μεγαλύτερο σε έκταση νησί των Σποράδων (209 τετρ. χλμ.) με πληθυσμό κατοίκων. Η Σκύρος είναι στο μεγαλύτερο τμήμα της ορεινή, με δύο διακριτούς ορεινούς όγκους στο βόρειο και το νότιο τμήμα. Ανάμεσά τους υπάρχει μία ημιπεδινή και ημιλοφώδης έκταση, η οποία έχει διεύθυνση βορρά νότου, ανάμεσα στις βόρειες ανατολικές και τις νότιες ακτές του νησιού. Το βόρειο τμήμα καλύπτεται από πυκνό πευκοδάσος, ενώ στα διαδοχικά υψώματα και βουνά δεσπόζει η κορυφή Όλυμπος. Στο νότιο τμήμα κυριαρχεί ο ορεινός όγκος του Κόχυλα (792 μ.), ενώ τα βουνά είναι χέρσα και βραχώδη. Κατά μία έννοια, το βόρειο κομμάτι συγγενεύει με τα φυσικά τοπία που συναντά κανείς στις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια, ενώ το νότιο με τα τοπία της νότιας Εύβοιας αλλά ακόμα και των Κυκλάδων. Γεωγραφία 5

6 Συντεταγμένες: Νησιωτικό Σύμπλεγμα: Έκταση: Περιφέρεια: Νομός: Πρωτεύουσα: N E Σποράδες 209 km² Διοικητικά Στατιστικά Κεντρικής Ελλάδας Ευβοίας Σκύρος (Χώρα) Πληθυσμός: (απογραφή 2001) Πυκνότητα: Πίνακας 2.1. Γενικά στοιχεία Δήμου Σκύρου Διοικητικά - Δημογραφικά 12/km² Ιστοσελίδα Δήμου Η πρωτεύουσα του νησιού είναι η Χώρα ή Χωριό ή Σκύρος, η οποία βρίσκεται στο βόρειο-ανατολικό τμήμα του νησιού προς το Αιγαίο πέλαγος. Όμοροι οικισμοί της Χώρας είναι τα Μαγαζιά, ο Μώλος, τα Γυρίσματα και τα Πουριά, οι οποίοι εκτείνονται στα επίπεδα βόρεια της πρωτεύουσας προς τη θάλασσα. Στη βόρεια ακτή, νοτιότερα από τη Χώρα βρίσκονται επίσης οι οικισμοί Ασπούς και Αχχίλι, ενώ στο βόρειο τμήμα του νησιού υπάρχουν επίσης οι οικισμοί Τραχύ, όπου βρίσκεται και το αεροδρόμιο της Σκύρου, και η Ατσίτσα, στις δυτικές ακτές. Το βασικό λιμάνι είναι η Λιναριά, στη νοτιοδυτική ακτή στον ομώνυμο όρμο, από όπου και το νησί συνδέεται ακτοπλοϊκά με την υπόλοιπη Ελλάδα. Στον διπλανό όρμο εκτείνεται ο οικισμός Αχερούνες και δυτικότερα ο Πεύκος. Ανατολικά της Λιναριάς βρίσκεται ο οικισμός Καλαμίτσα, στον ομώνυμο όρμο. Η Σκύρος υπάγεται διοικητικά στο νομό Εύβοιας, με την οποία άλλωστε διατηρεί σημαντικούς πολιτιστικούς και ιστορικούς δεσμούς. Το νησί αποτελεί αυτόνομο δήμο με ένα ενιαίο δημοτικό διαμέρισμα, ενώ λόγω της απόστασής του από την έδρα της νομαρχίας στη Χαλκίδα, στη Χώρα εδρεύει και επαρχείο, με βάση τον παλαιότερο θεσμό της επαρχίας. Στο δήμο Σκύρου υπάγονται όλοι οι οικισμοί του νησιού, καθώς και οι νησίδες που βρίσκονται κοντά σε αυτό. Οικονομία Οι κάτοικοι του νησιού ασχολούνται με τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία, τη βιοτεχνία και τη συλλογή ρητίνης. Η Σκύρος φημίζεται για τα τα μάρμαρα και τα ζωοκομικά προϊόντα της. Η πιο χαρακτηριστική σκυριανή χειροτεχνία είναι η κεντητική και χρησιμοποιείται για τη διακόσμηση του οικιακού ρουχισμού και της σκυριανής φορεσιάς. Το χαρακτηριστικό στα σκυριανά κεντήματα είναι η ποικιλία στα θέματα και στους χρωματισμούς και η λεπτότητα στα υλικά. Το νησί επίσης φημίζεται για την τέχνη του στην κατασκευή επίπλων. Τα ιδιότυπα σκυριανά έπιπλα τα συναντάμε στα σαλόνια της Αθήνας και των άλλων πόλεων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης κι η αγγειοπλαστική. Η Σκύρος 6

7 παράγει ακόμα μέλι, αρκετά φρούτα, μυζήθρα κι εκλεκτά κεφαλοτύρια. Οργανωμένα εργαστήρια λαϊκής τέχνης, όπως ξυλογλυπτικής, κεραμικής, καλαθοπλεκτικής και εριοταπητουργίας, υπάρχουν στην πρωτεύουσα και στο Γιαλό. 2.2 Παρούσα κατάσταση Υποδομές Ηλεκτρικό σύστημα Η Σκύρος είναι ένα αυτόνομο μη διασυνδεδεμένο νησί με τοπικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στον τοπικό σταθμό της Σκύρου υπάρχουν 6 θερμικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής (diesel), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6,70 MW. Η συνολική συμβατική παραγωγή ενέργειας για το 2008 έφτασε τις 15,81GWh με αιχμή ζήτησης τα 4,51MW. Εγκαταστάσεις ΑΠE Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις ΑΠΕ για ηλεκτροπαραγωγή. Λοιπές τεχνικές υποδομές Εκκρεμεί η κατασκευή μονάδας βιολογικού καθαρισμού για την παραλαβή και επεξεργασία των υγρών λυμάτων της Χώρας, ενώ σχεδιάζεται η εγκατάσταση σύγχρονης μονάδας compact βιολογικού καθαρισμού που θα εξυπηρετεί τους οικισμούς Ασπούς και Καλαμίτσα. Επίσης δρομολογείται η κατασκευή ΧΥΤΑ που θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο ΧΑΔΑ Τάσεις ανάπτυξης Δημογραφική εξέλιξη Στον πίνακα που ακολουθεί, φαίνεται η εξέλιξη του πληθυσμού σε ολόκληρο το νησί κατά την τελευταία πεντακονταετία σύμφωνα με απογραφές της Ε.Σ.Υ.Ε. Έτος απογραφής Πληθυσμός Οικονομική ανάπτυξη Η οικονομική ανάπτυξη της Σκύρου στηριζόταν πάντα στην γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία, και τη βιοτεχνία μικρής κλίμακας. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει επιπλέον μια ήπια τουριστική ανάπτυξη. Ευκαιρία οικονομικής ανάπτυξης για το νησί θα μπορούσε να αποτελέσει η εκμετάλλευση της 7

8 εγκατάστασης και λειτουργίας ενός αιολικού πάρκου. Ενέργεια & ανάπτυξη Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της κατανάλωσης ενέργειας εκτιμάται σε 3% και οφείλεται στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου και των τεχνικών υποδομών. Όσον αφορά στη διείσδυση των ΑΠΕ για ηλεκτροπαραγωγή στο ενεργειακό ισοζύγιο, μεγάλη προτεραιότητα και ευκαιρία ταυτόχρονα για τη Σκύρο αποτελεί η εκμετάλλευση του μεγάλου αιολικού της δυναμικού, σε συνάρτηση με τις ευνοϊκές χωροταξικές συνθήκες, που επιτρέπουν τη διείσδυση μεγάλων αιολικών πάρκων Αειφορία Ο Δήμος Σκύρου, συμμετέχει από το 2006 στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου «ΔΑΦΝΗ» με στόχο του την προώθηση δράσεων αειφορίας σε συνδυασμό με τη διαδημοτική και διεθνή συνεργασία. Στο πλαίσο των αειφορικών δράσεων του Δήμου συγκαταλέγονται δυο πολύ σημαντικά έργα που σχεδιάζονται για το νησί, αυτά της κατασκευής βιολογικού καθαρισμού και ΧΥΤΑ, που θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο ΧΑΔΑ. Επιπλέον, το 2008, ιδρύθηκε το «Ενεργειακό Γραφείο Ίου-Αιγαίου», για την υποστήριξη των μελών του ΔΑΦΝΗ σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού. Με τη συμμετοχή του στο Σύμφωνο των Δημάρχων, ο Δήμος Σκύρου αποσκοπεί στη συνέχιση και ενίσχυση της αειφορικής του πορείας μέσω της διεθνούς συνεργασίας, με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και την διείσδυση των ΑΠΕ. 2.3 Δυναμικό ΑΠΕ και ΕΞΕ Η Σκύρος έχει αξιόλογο αιολικό και σχετικά καλό ηλιακό δυναμικό Αιολικό δυναμικό Η Σκύρος χαρακτηρίζεται από το υψηλό αιολικό δυναμικό που διαθέτει, όχι μόνο ως φυσική πηγή, αλλά και ως πραγματικά εκμεταλλεύσιμο δυναμικό. Το επενδυτικό ενδιαφέρον μάλιστα είναι πολύ έντονο, ενώ υπάρχουν άδειες παραγωγής από αιολικά πάρκα και άδειες σε εκκρεμότητα. Ωστόσο, το μεγάλο μέγεθος των προτεινόμενων εγταταστάσεων (προβλέπεται διασύνδεση των πάρκων με την ηπειρωτική χώρα) έχει προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις της κοινής γνώμης, που στρέφεται εναντία σε αυτή την προοπτική, για τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού. Στον παρακάτω χάρτη αποτυπώνεται το αιολικό δυναμικό (μέση ταχύτητα ανέμου ετησίως): 8

9 Σχήμα 2.2. Αιολικό δυναμικό Ηλιακό δυναμικό Η Σκύρος επιπλέον διαθέτει αξιόλογο ηλιακό δυναμικό, που επίσης δεν έχει αξιοποιηθεί ως τώρα. Στον παρακάτω χάρτη αποτυπώνεται το ηλιακό δυναμικό (πρόσπτωση ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντια επιφάνεια ετησίως): 9

10 Σχήμα 2.3. Ηλιακό δυναμικό Εξοικονόμηση ενέργειας Δημοτικά κτίρια Τα δημοτικά κτίρια (κυρίως κτίρια υπηρεσιών και σχολικά κτίρια) αποτελούν άλλη μια κατηγορία κτιρίων τα οποία είναι συνήθως ενεργοβόρα, και στα οποία δίνεται εύκολα η δυνατότητα στον Δήμο να επέμβει για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης. Οικιακός τομέας Ο οικιακός τομέας εμφανίζει αξιόλογο δυναμικό εξοικονόμησης, ωστόσο είναι προφανώς δύσκολο να οργανωθούν μεθοδευμένες δράσεις εξοικονόμησης μιας και δεν θα μπορούσαν απλά να επιβληθούν στους κατοίκους. Στον τομέα αυτόν ο Δήμος θα κατευθυνθεί κυρίως προς δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών ώστε να ωριμάσει η στιγμή πραγματοποίησης ουσιαστικών δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Στην Σκύρο, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, το σύνολο σχεδόν των κτιρίων που κατασκευάστηκαν πριν το 1980, οπότε και άρχισε να ισχύει ο «Κανονισμός Θερμομόνωσης», δεν ήταν θερμομονωμένα. Αυτό το γεγονός, μαζί με τα στατιστικά στοιχεία του έτους κατασκευής των κτιρίων οδηγεί σε μια πρώτη εκτίμηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας, από παρεμβάσεις θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου. Χαρακτηριστικό είναι πως το έτος κατασκευής είναι κριτήριο επιλεξιμότητας για ένταξη κατοικιών στο, προς το παρόν «παγωμένο», πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ οίκον» του πτρώην ΥΠΑΝ, όπου μόνο κτίρια κατασκευασμένα πριν το 1980 είναι επιλέξιμα. Ειδικά στη Σκύρο, το ποσοστό κτιρίων που κατασκευάστηκαν πριν το 1981, βάσει στοιχείων της ΕΣΥΕ ανέρχεται σε 64,2%, το οποίο υποδηλώνει αξιόλογο δυναμικό. Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις Ο ξενοδοχειακός τομέας παρουσιάζει μικρό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας, λόγω των πειορισμένων ξενοδοχειακών υποδομών. Οι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις λειτουργούν σχεδόν αποκλειστικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι ενεργειακές καταναλώσεις σε αυτές αφορούν κυρίως κλιματισμό και θέρμανση ζεστού νερού χρήσης και, δευτερευόντως, τον φωτισμό. Προβλέπεται 10

11 αύξηση της διείσδυσης των θερμικών ηλιακών συστημάτων (ηλιακοί θερμοσίφωνες), ενώ θα προωθηθούν και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας. 2.4 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου Στην συνέχεια παρατίθεται μια συγκεντρωτική λίστα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Δήμου Σκύρου τα οποία έχουν άμεση επίδραση στην βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξή του. Τα χαρακτηριστικά αυτά προσδιορίζουν μια ειδική κατηγορία δήμων συμμετεχόντων στο Σύμφωνο των Δημάρχων, αυτή των μικρών νησιωτικών δήμων με ήπια τουριστική δραστηριότητα. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις ομάδες, σε αυτά σε σχέση με τον άνθρωπο και τις υποδομές, το περιβάλλον και την ενέργεια και τα διοικητικά Άνθρωπος - Υποδομές Μη αστικός Δήμος. Το μεγαλύτερο ποσοστό (~67%) των κατοίκων της Σκύρου είναι εγκατεστημενο στην Χώρα, ενώ οι υπόλοιποι κάτοικοι ζουν στους διάσπαρτους οικισμού τυ νησιού κυριώς στο βόρειο τμήμα του. Μικρή εποχιακή διακύμανση του πληθυσμού. Ως νησί των Βόρειων Σποράδων απολαμβάνει μια ήπια τουριστική ανάπτυξη η οποία οδηγεί περιορισμένη αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας τους καλοκαιρινούς μήνες συγκριτικά με νησιά υψηλής τουριστικής ανάπτυης. Αυξητικές τάσεις του πληθυσμού. Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται τάση αποκέντρωσης από τις μεγάλες πόλεις προς τα νησιά και αντιστροφή της πτωτικής τάσης του πληθυσμού στον δήμο. Η απογραφή του 2011 θα παράξει νέα δημογραφικά δεδομένα προς επαλήθευση αυτών των τάσεων. Αναπτυσσόμενες υποδομές. Κάποια έργα που τοποθετούνται στην λίστα των βραχυπρόθεσμων έργων υποδομής είναι η εγκατάσταση μονάδων βιολογικού καθαρισμού και επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτό η πλειονότητα των οικισμών, η εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης, κατασκευή ΧΥΤΑ. Μεταφορές: Δεν είναι συχνή η μετακίνηση αυτοκινήτων που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους του νησιού εκτός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου λόγω των προφανών δυσκολιών που επιβάλλει η νησιωτικότητα. Συνεισφορά στις μεταφορές τους καλοκαιρινούς μήνες έχει η αυξημένη τουριστική κίνηση. Ένα ποσοστό αυτών (κυρίως εγχώριος τουρισμός) επισκέπτεται το νησί με προσωπικό του όχημα, ενώ πολλοί επιλέγουν την ενοικίαση αυτοκινήτων ή μοτοποδηλάτων που διατίθενται στο νησί (κυρίως διεθνής τουρισμός). Οι πρώτοι συνήθως έχουν εφοδιαστεί με καύσιμα από τον τόπο αναχώρησης τους, όπου συνήθως η τιμή των καυσίμων είναι φθηνότερη, ενώ οι δεύτεροι αγοράζουν τα αναγκαία καύσιμα εξ ολοκλήρου από τα τοπικά πρατήρια Ενέργεια - Περιβάλλον Αυτόνομο ηλεκτρικό δικτύο. Όπως ήδη αναφέρθηκε στην Σκύρο είναι εγκατεστημένη μονάδα παραγωγής ηλεκτρισμού με γεννήτριες πετρελαίου που καλύπτει τις ανάγκες σε ηλεκτρισμό όλου του νησιού. 11

12 Γειτνίαση με την θάλασσα. Όπως αναδείχθηκε και στο κεφάλαιο 2.3 το νησιωτικό προφίλ του Δήμου παρέχει υψηλό δυναμικό ΑΠΕ. Η θάλασσα παρέχει πολλές δυνατότητες αειφορικών δράσεων αλλά από την άλλη αποτελεί και ένα ευαίσθητο οικοσύστημα το οποίο χρήζει ιδιαίτερης ευθύνης και προστασίας. Διαθέσιμη γη για εφαρμογές ΑΠΕ. Η χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού του Δήμου (12/km 2 ), αποτέλεσμα του μη-αστικού προφίλ του αλλά και της μεγάλης γεωγραφικής έκτασης του Δήμου, καταδεικνύει την δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών με χρήση ΑΠΕ. Παρόλα αυτά είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι χωροταξικοί και περιβαλλοντικοί αλλά και ιδιοκτησιακοί περιορισμοί περιορίζουν την διαθέσιμη γη Διοικητική οργάνωση Περιορισμένο προσωπικό για ενασχόληση με το Σύμφωνο. Το προσωπικό και οι πόροι του Δήμου δεν επαρκούν για συνεχή ενασχόληση εργαζομένου με το Σύμφωνο. Μεταφορικοί περιορισμοί Αυξημένο κόστος επένδυσης. Μεγάλη απόσταση από διοικητικά και εμπορικά κέντρα. Υψηλό κόστος μεταφοράς υλικών και υπηρεσιών. 3 Ενεργειακή κατάσταση έτους βάσης Η καταγραφή της ενεργειακής κατάστασης του Δήμου είναι αναγκαία ώστε να υπολογισθούν οι εκπομπές CO 2 και να οριστούν οι στόχοι μείωσης τους μέχρι το Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι διάφορες επιλογές και παραδοχές που υιοθετήθηκαν, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την συλλογή δεδομένων, τον υπολογισμό της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης και των αντίστοιχων εκπομπών CO 2, και τα τελικά αποτελέσματα ακολουθώντας την προτεινόμενη μορφολογία του γραφείου του Συμφώνου των Δημάρχων (Covenant of Mayors Office, CoMO). 3.1 Βασικές επιλογές Παραδοχές Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικές επιλογές και οι αναγκαίες παραδοχές που θα καθορίσουν το πλαίσιο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση. 1. Έτος βάσης: Η συλλογή δεδομένων στο προτεινόμενο έτος βάσης 1990 παρουσιάζει διάφορες δυσκολίες αρχής γενομένης με την μη ύπαρξη αρχειοθετημένων δεδομένων από τον δήμο. Λαμβάνοντας υπόψη την δυσκολία ανάκτησης παλαιών δεδομένων και των αναπτυσσόμενων υποδομών των τελευταίων ετών (αυξάνοντας την ενεργειακή κατανάλωση και τις εκπομπές) ως έτος βάσης επιλέχθηκε το τελευταίο έτος με πλήρη ενεργειακά δεδομένα, δηλαδή το Συνολικός στόχος μείωσης εκπομπών CO 2 : Μόνο απόλυτος στόχος ορίζεται μιας και λόγω της έντονης διακύμανσης του πληθυσμού ο καθορισμός ενός κατά κεφαλή στόχου με βάση τον μόνιμο πληθυσμό του νησιού θα ήταν υπερεκτιμημένος. 3. Μονάδα αναφοράς εκπομπών: Από την ομάδα των διαφόρων αερίων του θερμοκηπίου μόνο οι εκπομπές CO 2 υπολογίζονται και για αυτό ως μονάδα αναφοράς των εκπομπών ορίζεται ο τόνος [t] CO Προσέγγιση υπολογισμού συντελεστών εκπομπής: Οι συντελεστές εκπομπής που θα 12

13 χρησιμοποιηθούν για την ποσοτικοποίηση των εκπομπών CO 2 μέσω της καταγραφής της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης καθορίζονται σύμφωνα με τα πρότυπα μεγέθη που παρέχονται από το IPCC. 5. Ρυθμός αύξησης της ενεργειακής κατανάλωσης: Όπως προαναφέρθηκε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου η ενεργειακή κατανάλωση του Δήμου έχει αυξητικές τάσεις. Παρόλα αυτά σε αυτή την φάση υιοθετείται η συντηρητική προσέγγιση της παράβλεψης του ρυθμού αύξησης. 6. Δημογραφικά στοιχεία: Τα πιο πρόσφατα επίσημα δημογραφικά στοιχεία παρέχονται για το 2001, όπου και πραγματοποιήθηκε η τελευταία πληθυσμιακή απογραφή. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται προσεγγιστικά ικανοποιητικά για την παρούσα ανάλυση. Νέα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα το 2011 και επανεξέταση των αρχικών υπολογισμών θα είναι δυνατή. 7. Βιομηχανία: Δεν έχει συμπεριληφθεί ο βιομηχανικός τομές σε σχέδια δράσης μείωσης εκπομπών CO 2 και επομένως η καταγραφή των ρύπων σε αυτόν τον τομέα δεν θεωρήθηκε επιβεβλημένη. 8. Μεταφορές: Για τον υπολογισμό των εκπομπών CO 2 στον τομέα των μεταφορών έχουν χρησιμοποιηθεί δεδομένα πώλησης καυσίμων από τα τοπικά πρατήρια. Το βασικό προτέρημα για τον δήμο Σκύρου είναι ο γεωγραφικός περιορισμός του Δήμου. Παρόλο που αυτή η μέθοδος δεν είναι ενδεδειγμένη σύμφωνα με το CoM, σε αυτή την φάση έχει θεωρηθεί αποδεκτή προσέγγιση λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου στον τομέα των μεταφορών όπως αναλύθηκαν παραπάνω. 9. Θέρμανση: Για τον υπολογισμό των εκπομπών CO 2 από την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων για την θέρμανση χώρων και νερού τα δεδομένα από τα τοπικά πρατήρια θεωρούνται αρκετά ακριβή μιας και σπανίζει η αγορά καυσίμων εκτός του νησιού για τέτοιες χρήσεις. Σε αυτή την περίπτωση δεχόμαστε πως κατά την διάρκεια ενός έτους οι ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης που αγοράστηκαν από τα πρατήρια ισούνται με την ποσότητα πετρελαίου που καταναλώθηκε από το σύνολο του Δήμου. 10. Διασύνδεση με ηπειρωτικό ηλεκτρικό δίκτυο: Το ενδεχόμενο διασύνδεσης του νησιού με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό δίκτυο δεν έχει ληφθεί υπόψη μιας και δεν υπάρχει συγκεκριμένη απόφαση ή χρονοδιάγραμμα για τέτοιο έργο. 3.2 Υπολογισμός τελικής ενεργειακής κατανάλωσης Η συλλογή διαφόρων δεδομένων είναι αναγκαία ώστε να επιτευχθεί μια πλήρης καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων ακολουθώντας την προτεινόμενη φόρμα του CoMO. Οι αντίστοιχες εκπομπές CO 2 υπολογίζονται κάνοντας χρήση των κατάλληλων συντελεστών εκπομπής. Η πληρότητα αυτών των δεδομένων δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί μόνο με την συλλογή και αξιοποίηση υπαρχόντων στοιχείων από τις τοπικές αρχές και τους λοιπούς εν δυνάμει καταναλωτές ενέργειας εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Συλλογή δεδομένων Η μεθοδολογία που ακολουθείται, προκειμένου να συντεθεί ένας πλήρης κατάλογος εκπομπών, συνδυάζει τα υπάρχοντα στοιχεία, επιδιώκοντας την μέγιστη δυνατή αξιοποίησή τους, με στοιχεία που 13

14 έχουν παραχθεί εφαρμόζοντας μια υπολογιστική bottom-up (από κάτω προς τα επάνω) ανάλυση. Τα υπάρχοντα στοιχεία σχετίζονται κυρίως με τις δημοτικές καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων (θέρμανση, μεταφορές). Τα στοιχεία παρέχονται από τις τοπικές αρχές. Η bottom-up ανάλυση είναι βασισμένη στις πληροφορίες για τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται, τους συντελεστές ενεργειακής αποδοτικότητας και τους τύπους καυσίμων που καταναλώνονται και συνδυάζονται με στατιστικά στοιχεία σχετικά με δημογραφικά δεδομένα, τον τουρισμό, το τοπικό κλίμα και άλλα. Αναλυτικός πίνακας με τις πηγές των διάφορων αναγκαίων δεδομένων παρουσιάζεται στο παράρτημα. Τα στοιχεία που προκύπτουν σχετίζονται κυρίως με τις καταναλώσεις του οικιακού και του τριτογενή τομέα αλλά και των μεταφορών στον ιδιωτικό/εμπορικό τομέα όπου και υπάρχει η μεγαλύτερη έλλειψη σε πραγματικά στοιχεία. Να σημειωθεί ότι ο τριτογενής τομέας προσεγγίζεται ως το άθροισμα των καταναλώσεων στον εμπορικό και τουριστικό τομέα. Η μεθοδολογία για τον υπολογισμό συγκεκριμένων καταναλώσεων σύμφωνα με την bottom-up ανάλυση θα παρουσιαστεί στην συνέχεια Περιγραφή υπολογισμών Αρχικά παρουσιάζεται η εφαρμογή και αξιοποίηση της bottom-up ανάλυσης, ενώ στην συνέχεια αναλύεται ο συνδυασμός της με τα πραγματικά δεδομένα ώστε να επιτευχθεί η πλήρης καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων Εφαρμογή bottom-up ανάλυσης για υπολογισμό κτιριακών καταναλώσεων Όπως ήδη αναφέρθηκε η bottom-up ανάλυση αξιοποιείται κυρίως για υπολογισμούς ενεργειακών καταναλώσεων στον οικιακό και τριτογενή τομέα και στις ιδιωτικές/εμπορικές μεταφορές. Για τις καταναλώσεις σε κτίρια η εφαρμογή του υπολογιστικού μοντέλου βασίζεται στην παραδοχή ότι στα συνήθη κτίρια ενέργεια καταναλώνεται για ανάγκες θέρμανσης χώρου, θέρμανσης νερού, κλιματισμού χώρου και κατευθείαν για την λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών. Διάφορες τεχνολογίες αξιοποιώντας αντίστοιχες πηγές ενέργειας χρησιμοποιούνται για την κάλυψη αυτών των αναγκών. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία και προσεγγίσεις ορίζεται το μερίδιο και ο βαθμός απόδοσης κάθε τεχνολογίας στην παραγωγή ενέργειας ανά τύπο κατανάλωσης. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αντίστοιχα μερίδια και οι βαθμοί απόδοσης κάθε τεχνολογίας για κάθε χρήση ενέργειας (οικιακό τριτογενή). Οικιακός Τομέας χρήση ενέργειας ενεργειακός φορέας μερίδιο τεχνολογίας βαθμός απόδοσης θέρμανση χώρου ηλεκτρισμός 30% 100% πετρέλαιο 45% 75% υγραέριο 5% 90% βιομάζα 20% 35% θέρμανση νερού ηλεκτρισμός 55% 90% πετρέλαιο 5% 40% βιομάζα 35% 100% 14

15 ηλιακοί θερμοσίφωνες 5% 75% ηλεκτρικές συσκευές ηλεκτρισμός 100% 100% κλιματισμός χώρου ηλεκτρισμός 100% 90% Τουριστικός Τομέας χρήση ενέργειας ενεργειακός φορέας μερίδιο τεχνολογίας βαθμός απόδοσης θέρμανση χώρου ηλεκτρισμός 20% 100% πετρέλαιο 80% 75% θέρμανση νερού ηλεκτρισμός 45% 90% πετρέλαιο 10% 40% ηλιακοί θερμοσίφωνες 45% 75% ηλεκτρικές συσκευές ηλεκτρισμός 100% 100% κλιματισμός χώρου ηλεκτρισμός 100% 90% Εμπορικός Τομέας χρήση ενέργειας ενεργειακός φορέας μερίδιο τεχνολογίας βαθμός απόδοσης θέρμανση χώρου ηλεκτρισμός 20% 100% πετρέλαιο 80% 75% θέρμανση νερού ηλεκτρισμός 100% 90% ηλεκτρικές συσκευές ηλεκτρισμός 100% 100% κλιματισμός χώρου ηλεκτρισμός 100% 90% Πίνακας 3.1. Μερίδια και οι βαθμοί απόδοσης κάθε τεχνολογίας για κάθε χρήση ενέργειας Στην συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά η προσέγγιση της bottom-up ανάλυσης για τον υπολογισμού των συνολικών ενεργειακών καταναλώσεων ανά χρήση ενέργειας. Θέρμανση χώρου: Η μηνιαία συνολική κατανάλωση ενέργειας για την θέρμανση χώρου υπολογίζεται κάνοντας χρήση των βαθμοημέρων ανά μήνα σε συνδυασμό με τον συντελεστή θερμικών απωλειών του χώρου. Για τον υπολογισμό των βαθμοημέρων είναι αναγκαίος ο καθορισμός της επιθυμητής θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου και των αναμενόμενων ωρών θέρμανσης. Θέρμανση νερού: Η μηνιαία συνολική κατανάλωση ενέργειας για την θέρμανση νερού υπολογίζεται κάνοντας χρήση της θερμοχωρητικότητας του νερού και κλιματικών δεδομένων για την μέση μηνιαία θερμοκρασία του νερού στο υπόγειο δίκτυο και για την μέση θερμοκρασία του αέρα. Επίσης είναι αναγκαίος ο καθορισμός της επιθυμητής θερμοκρασίας θερμού νερού και της μέσης ημερήσια κατά κεφαλή καταναλισκόμενης ποσότητας θερμού νερού. Κλιματισμός χώρου: 15

16 Η συνολική κατανάλωση ενέργειας από συσκευές κλιματισμού χώρου βασίζεται στον καθορισμό της συνολικής τυπικής μέσης τιμής ισχύος του κλιματιστικού συστήματος και στην εκτίμηση του ποσοστού κλιματιζόμενων χώρων επί του συνόλου και των αναμενόμενων ωρών λειτουργίας. Ηλεκτρικές συσκευές: Η συνολική κατανάλωση από ηλεκτρικές συσκευές υπολογίζεται καθορίζοντας την μέση ονομαστική ισχύ του συνόλου των συσκευών και του αναμενόμενου χρόνου χρήσεως τους. Υπολογίζοντας τις συνολικές ενεργειακές καταναλώσεις και διαμερίζοντας τα αποτελέσματα σύμφωνα με τα μερίδια των τεχνολογιών είναι δυνατός ο καθορισμός των ενεργειακών καταναλώσεων ανά χρήση και φορέα ενέργειας. Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι ακριβή δεδομένα για την κατανάλωση καυσίμων και ηλεκτρισμού έχουν συγκεντρωθεί δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τον συγκερασμό των αποτελεσμάτων με τα πραγματικά συγκεντρωμένα δεδομένα Επιμέρους καταναλώσεις ανά ενεργειακό φορέα Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι προσεγγίσεις υπολογισμού κάθε κατηγορίας ενεργειακών καταναλώσεων σε συνάρτηση με τον φορέα ενέργειας (ηλεκτρισμός, ορυκτά καύσιμα, ΑΠΕ). Να σημειωθεί ότι στην στήλη του πετρελαίου περιλαμβάνονται αποτελέσματα που αναφέρονται σε πετρέλαιο για κίνηση (μεταφορές) και σε πετρέλαιο για θέρμανση (κτίρια, εξοπλισμός/υποδομές). Μόνο οι φορείς ενέργειας τους οποίους εκμεταλλεύονται ο Δήμος και οι κάτοικοί του συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα. Το υπόμνημα που ακολουθεί τον πίνακα εξηγεί την έννοια κάθε χρωματισμού, όπου οι συντομογραφίες ΠΔ, BU και ΣΔ συμβολίζουν τα πραγματικά δεδομένα, την bottom-up ανάλυση και τα συνδυασμένα δεδομένα. ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ [ΜWh] Κατηγορία Ηλεκτρισμός Ορυκτά Καύσιμα ΑΠΕ Υγραέριο Πετρέλαιο Βενζίνη Βιομάζα Ηλιακά Θερμικά ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΥΠΟΔΟΜΕΣ Δημοτικά κτίρια, εξοπλισμός/υποδομές Τριτογενή κτίρια, εξοπλισμός/υποδομές ΠΔ ΠΔ BU BU BU Οικιακά κτίρια BU BU BU BU BU Δημοτικός φωτισμός ΠΔ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Δημοτικός στόλος ΠΔ 16

17 Δημόσιες μεταφορές Ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές Πίνακας 3.2. Μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακών καταναλώσεων ανά κατηγορία και ενεργειακό φορέα ΣΔ ΣΔ Δεν υπάρχουν δεδομένα BU ΠΔ ΣΔ Δεδομένα από bottom-up υπολογισμό Πραγματικά δεδομένα από τοπικούς φορείς Συνδυασμός bottom-up υπολογισμού και πραγματικών δεδομένων Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι ιδιαιτερότητες στον τρόπο υπολογισμού των επιμέρους ενεργειακών καταναλώσεων ανά ενεργειακό φορέα, τύπο κατανάλωσης και σε συνάρτηση με την πηγή προέλευσης των απαιτούμενων δεδομένων εισόδου. Α. Ηλεκτρισμός Υγραέριο Βιομάζα Ηλιακά θερμικά Οι συνολικές ενεργειακές καταναλώσεις υπολογίζονται και μοιράζονται στους φορείς ενέργειας κάνοντας χρήση των μερισμάτων κάθε τεχνολογίας. Ο υπολογισμός του μερίσματος ενέργειας λόγω κατανάλωσης πετρελαίου αναλύεται ξεχωριστά σε επόμενη παράγραφο. Α1. Δημοτικά κτίρια, εξοπλισμοί/υποδομές Δημοτικός Φωτισμός Οι δημοτικές ηλεκτρικές καταναλώσεις σε κτίρια, εξοπλισμούς/υποδομές και φωτισμό ήταν δυνατό να ανακτηθούν με ακρίβεια από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που διατηρούνται στα αρχεία του Δήμου. Όσον αφορά τους εξοπλισμούς και υποδομές οι καταναλώσεις αφορούν στα αντλιοστάσιο των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και στις καταναλώσεις στα αντλιοστάσια των γεωτρήσεων. Α2. Οικιακά κτίρια Ο υπολογισμός της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στα οικιακά κτίρια αναλύεται για κάθε χρήση ενέργειας. Θέρμανση χώρου: Για τον υπολογισμό των βαθμοημέρων η επιθυμητή θερμοκρασία εσωτερικού χώρου ορίζεται στους 20 ο C και ο μέσος αριθμός αναγκαίων ωρών θέρμανσης στις 5 ώρες. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία τα κτίρια χωρίζονται σε αυτά μόνο με ισόγειο και σε αυτά και με 1 ο όροφο για τα οποία και ορίζεται διαφορετικός συντελεστής θερμικών απωλειών. Θέρμανση νερού: Καθορίζεται απαιτούμενη θερμοκρασία θερμού νερού τους 45 ο C, μέση ημερήσια κατά κεφαλή καταναλισκόμενη ποσότητα θερμού νερού τα 40λίτρα. Κλιματισμός χώρου: Το 60% των κατοικιών θεωρείται ότι φέρει ηλεκτρικές συσκευές κλιματισμού χώρου. Η συνολική τυπική μέση τιμή ισχύος ενός κλιματιστικού συστήματος ανά νοικοκυριό θεωρείται τα 12000ΒΤU, ενώ η περίοδος λειτουργίας επιλέγεται στους 4 μήνες τον 17

18 χρόνο και στις 6 ώρες την μέρα. Ηλεκτρικές συσκευές: Ο υπολογισμός των ηλεκτρικών καταναλώσεων από συσκευές γίνεται αφού ορίσουμε μια λίστα με τις πλέον συνήθεις συσκευές ενός σπιτιού και αφού λάβουμε υπόψη την μέση ονομαστική ισχύ κάθε τέτοιας συσκευής και των αναμενόμενων ημερών τον χρόνο και ωρών την ημέρα που θα χρησιμοποιηθούν. Α3. Τριτογενή κτίρια, εξοπλισμοί/υποδομές Για τον υπολογισμό της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στον τριτογενή (εμπορικό τουριστικό) τομέα ακολουθήθηκε η ίδια προσέγγιση με τα οικιακά κτίρια με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις οι οποίες θα παρουσιαστούν στην συνέχεια. Επίσης διαφορές υπάρχουν στον υπολογισμό των καταναλώσεων στα υποσύνολα του εμπορικού και τουριστικού τομέα για αυτό και θα γίνει διαχωρισμός μεταξύ τους. Θέρμανση χώρου: Τουριστικός τομέας: Για τον υπολογισμό των βαθμοημέρων η επιθυμητή θερμοκρασία εσωτερικού χώρου ορίζεται στους 22 ο C και ο μέσος αριθμός αναγκαίων ωρών θέρμανσης στις 6 ώρες. Σκοπός είναι ο υπολογισμός του θερμικού φορτίου ανά κλίνη. Ορίζονται για αυτό τον λόγο μέσες διαστάσεις δωματίου ξενοδοχείου και συντελεστής θερμικών απωλειών. Με χρήση στατιστικών στοιχείων για τον τουριστικό τομέα καθορίζεται ο αριθμός κλινών εντός των ορίων του Δήμου καθώς και ένας λόγος κάλυψης των κλινών ανά μήνα που περιγράφει την τουριστική κίνηση. Εμπορικός τομέας: Ομοίως με τον τουριστικό τομέα. Σε αυτή την περίπτωση η επιθυμητή θερμοκρασία εσωτερικού χώρου ορίζεται στους 22 ο C και ο μέσος αριθμός αναγκαίων ωρών θέρμανσης στις 4 ώρες. Οι διαστάσεις ενός τυπικού καταστήματος αλλά και ο αριθμός των καταστημάτων από στατιστικά δεδομένα χρειάζονται για τον υπολογισμό του θερμικού φορτίου ανά μήνα. Θέρμανση νερού: Τουριστικός τομέας: Καθορίζεται απαιτούμενη θερμοκρασία θερμού νερού τους 45 ο C, μέση ημερήσια κατά κεφαλή καταναλισκόμενη ποσότητα θερμού νερού τα 60λίτρα. Στατιστικά στοιχεία για τον τουριστικό τομέα επίσης χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του θερμικού φορτίου. Εμπορικός τομέας: Στον εμπορικό τομέα η παραγωγή θερμού νερού με χρήση ηλεκτρισμού θεωρείται αμελητέα και δεν συνυπολογίζεται. Κλιματισμός χώρου: Τουριστικός τομέας: Ο ίδιος τρόπος υπολογισμού με αυτόν τον οικιακών κτιρίων χρησιμοποιείται, με τη διαφορά ότι εδώ η ισχύς ενός τυπικού δωματίου τουριστικού καταλύματος θεωρείται τα 9000BTU. Εμπορικός τομέας: Ομοίως και για τον εμπορικό τομέα, με την διαφορά ότι εδώ οι ώρες λειτουργίας εκτιμώνται στις 4 και η μέση ισχύς ανά εμπορικό κατάστημα στα 12000BTU. Ηλεκτρικές συσκευές: 18

19 Τουριστικός τομέας: Για τον υπολογισμό της ηλεκτρικής κατανάλωσης κατευθείαν από συσκευές ορίζεται μια μέση εγκατεστημένη ισχύ συσκευών ανά κλίνη της τάξεως των 400W όπου σε συνδυασμό με τον μέσο αναμενόμενο χρόνο πλήρωσης των κλινών μας επιστρέφει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εμπορικός τομέας: Ανάλογα με τον τουριστικό τομέα ορίζεται μέση εγκατεστημένη ισχύς ανά κατάστημα της τάξεως των 2kW και οι μέσες ώρες λειτουργίας των καταστημάτων ανά ημέρα. Β. Πετρέλαιο (θέρμανσης - κίνησης) Β1. Δημοτικά κτίρια, εξοπλισμοί/υποδομές Η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης για κάλυψη των αναγκών των δημοτικών κτιρίων ήταν δυνατόν να υπολογισθεί από τα τιμολόγια αγοράς καυσίμων από το δημοτικό πρατήριο καυσίμων τα οποία και ήταν διαθέσιμα στο λογιστικό αρχείο του Δήμου. Στην συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη την κατώτερη θερμογόνος ικανότητα του καυσίμου καθίστατο δυνατός ο υπολογισμός της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση των δημοτικών κτιρίων. Β2. Οικιακά κτίρια Τριτογενή κτίρια, εξοπλισμοί/υποδομές Η κατανάλωση πετρελαίου για ανάγκες θέρμανσης χώρου και νερού υπολογίζεται αποκλειστικά με χρήση των αποτελεσμάτων της bottom-up ανάλυσης ως ποσοστό (σύμφωνα με τον πίνακα3.1) της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας για τις συγκεκριμένες χρήσεις. Β3. Δημοτικός στόλος Οι καταναλώσεις πετρελαίου κίνησης και βενζίνης για κάλυψη των αναγκών του δημοτικού στόλου προσδιορίζονται όμοια με αυτές για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης μιας και είναι γνωστές οι ποσότητες πετρελαίου κίνησης και βενζίνης που αγοράστηκαν από το δημοτικό πρατήριο. Β4. Ιδιωτικές Εμπορικές μεταφορές Ο υπολογισμός των ενεργειακών καταναλώσεων για ιδιωτικές εμπορικές μεταφορές πραγματοποιείται συνδυάζοντας πραγματικά δεδομένα και αποτελέσματα της bottom-up ανάλυσης. Συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας υπάρχοντα πραγματικά δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα μεταφορών από νησιά με πληθυσμό και οικονομική δραστηριότητα ανάλογα της Λήμνου μπορούμε να ορίσουμε ένα μέσο ποσοστό κατανάλωσης ενέργειας σε αυτό τον τομέα επί της συνολικά καταναλισκόμενης ενέργειας. Ανάγοντας αυτό το ποσοστό στον πληθυσμό της Λήμονου και γνωρίζοντας την συνολική κατανάλωση ενέργειας εκτός της ενέργειας για τον τομέα μεταφορών μπορούμε να υπολογίσουμε την συνολική κατανάλωση ενέργειας και στην συνέχεια την ενεργειακή κατανάλωση του εν λόγω τομέα. Επίσης ο διαχωρισμός αυτού του ποσού ανάλογα με τον τύπο καυσίμου (πετρέλαιο κίνησης - βενζίνη) γίνεται πάλι με χρήση ποσοστιαίων τιμών που έχουν προκύψει από στοιχεία άλλων νησιών. Οι τιμές που προκύπτουν διαμοιράζονται μεταξύ των δήμων όπως προαναφέρθηκε ανάλογα με την πληθυσμιακή συγκέντρωση σε κάθε δήμο. Τέλος αφαιρώντας από αυτό το ποσό την ενέργεια που έχει υπολογισθεί από πραγματικά δεδομένα ότι καταναλώνεται από τον δημοτικό στόλο καταλήγουμε στην επιθυμητή τιμή της ενεργειακής κατανάλωσης ανά τύπο καυσίμου για ιδιωτικές εμπορικές μεταφορές. 19

20 3.2.3 Αποτελέσματα καταγραφής τελικής ενεργειακής κατανάλωσης Ακολουθώντας την μεθοδολογία υπολογισμού των ενεργειακών καταναλώσεων που περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο είναι πλέον δυνατή η κατάρτιση του απαιτούμενου πίνακα τελικής ενεργειακής κατανάλωσης σύμφωνα με την προτεινόμενη φόρμα του CoMO. Πρέπει να σημειωθεί πως στα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνονται οι ενεργειακοί φορείς οι οποίοι αξιοποιούνται από τον δήμο και τους κατοίκους. ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ [MWh] Ορυκτά καύσιμα ΑΠΕ Κστηγορία Ηλεκτρισμός Ηλιακά Υγραέριο Πετρέλαιο Βενζίνη Βιομάζα θερμικά Σύνολο ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΥΠΟΔΟΜΕΣ: Δημοτικά κτίρια, εξοπλισμός/υποδομές Κτίρια τριτογενή τομέα, εξοπλισμός/υποδομές Κτίρια οικιακού τομέα Δημοτικός φωτισμός Υποσύνολο κτίρια, εξοπλισμός/υποδομές ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Δημοτικός στόλος Δημόσιες μεταφορές Ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές Υποσύνολο μεταφορές Σύνολο Πίνακας 3.3. Τελική ενεργειακή κατανάλωση 3.3 Καθορισμός συντελεστών εκπομπής CO 2 Έχει ήδη σημειωθεί η επιλογή των τυπικών συντελεστών εκπομπής σύμφωνα με τις προτεινόμενες τιμές του IPCC. Οι τιμές των συντελεστών για τους αντίστοιχους ενεργειακούς φορείς παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Αντίστοιχοι συντελεστές εκπομπών CO2 [t/mwh] Πίνακας 3.4. Συντελεστές εκπομπών CO Εκπομπές CO 2 Συνδυάζοντας πλέον τα αποτελέσματα των τελικών ενεργειακών καταναλώσεων και των συντελεστών εκπομπής CO 2 η ποσοτικοποίηση των εκπομπών είναι δυνατή. Το τελικό αποτέλεσμα της καταγραφής των εκπομπών CO 2 για τον δήμο Σκύρου με έτος βάσης το 2008 παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα. 20

21 εκπομπές CO2 [t]/ ισοδύναμες εκπομπές CO2 [t] Ορυκτά καύσιμα ΑΠΕ Κστηγορία Ηλεκτρισμός Ηλιακά Υγραέριο Πετρέλαιο Βενζίνη Βιομάζα θερμικά Σύνολο ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΥΠΟΔΟΜΕΣ : Δημοτικά κτίρια, εξοπλισμός/υποδομές Κτίρια τριτογενή τομέα, εξοπλισμός/υποδομές Κτίρια οικιακού τομές Δημοτικός φωτισμός Υποσύνολο κτίρια, εξοπλισμός/υποδομές ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Δημοτικός στόλος Δημόσιες μεταφορές Ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές Υποσύνολο μεταφορές Σύνολο Πίνακας 3.5. Εκπομπές CO 2 4 Περιγραφή δράσεων και μέτρων Η επίτευξη των στόχων και δεσμεύσεων του Δήμου για μείωση των εκπομπών CO 2 μέσω μιας γενικότερης βιώσιμης ανάπτυξης προϋποθέτει την δραστηριοποίηση του Δήμου σε διαφόρους τομείς έχοντας άμεση ή έμμεση συνεισφορά. Η ενεργοποίηση του Δήμου οφείλει να είναι αφενός άμεση, σχεδιάζοντας βραχυπρόθεσμα επιτεύξιμες δράσεις, αφετέρου αναγκαίος είναι και ο μακροπρόθεσμος ενεργειακός σχεδιασμός λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας και των αναπτυσσόμενων υποδομών του Δήμου. Σε αυτή την φάση παρουσιάζονται δράσεις οι οποίες είναι αρκετά ώριμες ώστε να θεωρούνται βραχυπρόθεσμες, αλλά και δράσεις οι οποίες αν και θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν βραχυπρόθεσμες, υπολείπονται σε οργάνωση και προγραμματισμό με αποτέλεσμα να συγκαταλέγονται στις μακροπρόθεσμες. Παρόλα αυτά πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι το επόμενο διάστημα από την κατάθεση του αρχικού σχεδίου δράσης, το περιεχόμενο, το χρονοδιάγραμμα και η οικονομικότητα νέων δράσεων θα είναι δυνατό να καθοριστούν και να προστεθούν στην λίστα των βραχυπρόθεσμων δράσεων. 4.1 Μεθοδολογία προσδιορισμού και ανάπτυξης δράσεων και μέτρων Για τον προσδιορισμό των τομέων προτεραιότητας δράσης πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της καταγραφής των ενεργειακών καταναλώσεων και εκπομπών CO 2 στο έτος βάσης Αξιολόγηση καταγραφής ενεργειακής κατάστασης έτους βάσης Στα επόμενα διαγράμματα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα ποσοστιαία αποτελέσματα της καταγραφής των ενεργειακών καταναλώσεων και των εκπομπών του CO 2 είτε ανά κατηγορία και υποκατηγορία καταναλώσεων είτε ανά ενεργειακό φορέα. Τα συμπεράσματα που εξάγονται για την ενεργειακή κατάσταση του Δήμου Σκύρου στο έτος βάσης παρουσιάζονται στην συνέχεια: Κατηγορίες καταναλώσεων Μεταφορές: Ο τομέας των μεταφορών συνεισφέρει σχεδόν ισόποσα στην κατανάλωση 21

22 ενέργειας σε σχέση με τον τομέα των κτιρίων, εξοπλισμών και υποδομών (βλ. Σχήμα 4.1). Παρόλα αυτά όταν το αποτέλεσμα μεταφράζεται σε εκπομπές η συνεισφορά μειώνεται στο 1/5 (βλ. Σχήμα 4.2) λόγω των συγκριτικά χαμηλότερων συντελεστών εκπομπών των ενεργειακών φορέων για μεταφορές σε σχέση με τις λοιπές καταναλώσεις (βλ. Πίνακα 3.5). o Δημοτικός στόλος: Οι εκπομπές του δημοτικού στόλου δεν ήταν δυνατό να διαχωριστούν από τις συνολικές αλλά αναμένεται να είναι αρκετά μικρές λόγω του μικρού αριθμού δημοτικών οχημάτων και στο γεγονός ότι η τοπική συγκοινωνία είναι ιδιωτική και πολύ περιορισμένη. o Ιδιωτικές/ Εμπορικές μεταφορές: Ο κύριος όγκος εκπομπών στον τομέα των μεταφορών παράγεται φυσικά από ιδιώτες και επιχειρηματίες (βλ. Σχήμα 4.4), ενώ σε αυτή την κατηγορία πρέπει να συνυπολογισθεί και η συνεισφορά του τουριστικού τομέα. Κτίρια, Εξοπλισμός/ Υποδομές: Οι εκπομπές σε αυτό τον τομέα είναι αυξημένες λόγω της υψηλής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος που συγκριτικά με τα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης έχει υψηλότερο συντελεστή εκπομπών (βλ. Πίνακα 3.5). o Τριτογενής Οικιακός τομέας: Σχεδόν το σύνολο των εκπομπών παράγονται λόγω ενεργειακής κατανάλωσης στον τριτογενή και οικιακό τομέα με τον οικιακό τομέα να αποτελεί τον μεγαλύτερο και αδιαμφησβίτητο καταναλωτή (βλ. Σχήμα 4.3). o Δημοτικός τομέας (κτίρια, εξοπλισμός/υποδομές, φωτισμός): Το σύνολο των δημοτικών ενεργειακών καταναλώσεων και εκπομπών αποτελεί ένα μικρό κομμάτι του συνόλου (βλ. Σχήμα 4.3). Ενεργειακοί φορείς Ηλεκτρισμός: Το γεγονός ότι η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος θεωρείται η πλέον ρυπογόνος δραστηριότητα σε μια κοινωνία καθίσταται σαφές, μιας και αποτελεί πηγή ενέργειας δραστηριοτήτων που στο σύνολό τους εκπέμπουν CO 2 σε ποσοστό μεγαλύτερο του 3/4 επί του συνόλου. Βενζίνη: Καταναλώνεται αποκλειστικά από ιδιωτικά και εμπορικά οχήματα και έχει σημαντική συνεισφορά στην κατανάλωση ενέργειας. Πετρέλαιο: Η συχνή χρήση του πετρελαίου ως καύσιμο για θέρμανση χώρου και νερού στον τριτογενή και οικιακό τομέα και φυσικά η κατανάλωση του από οχήματα το καθιστά τρίτο πιο συνήθη ενεργειακό φορέα. Υγραέριο: Σπάνια χρησιμοποιείται το υγραέριο ως καύσιμο, κυρίως για μαγείρεμα αντικαθιστώντας ηλεκτρικό ρεύμα. Ηλιακά θερμικά: Ίσως είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος εκμετάλλευσης ΑΠΕ. Αξιοποιείται αποκλειστικά για θέρμανση νερού και εξοικονομεί ηλεκτρική ενέργεια και πετρέλαιο. Βιομάζα: Πολύ μικρό ποσοστό συνεισφοράς στην τελική ενεργειακή κατανάλωση που βασίζεται κυρίως στην ανεξέλεγκτη καύση καυσόξυλων σε τζάκια. 22

23 Συνολική τελική ενεργειακή κατανάλωση GWh Συνολικές εκπομπές CO t Μεταφορές 44.72% Κτίρια, Εξοπλισμός/ Υποδομές 56.28% Μεταφορές 20% Κτίρια, Εξοπλισμός/ Υποδομές 80% Σχήμα 4.1 Σχήμα 4.2 Κτίρια, Εξοπλισμός/ Υποδομές t Δημοτικός φωτισμός 0.30% Δημοτικά κτίρια, Εξοπλισμός/ Υποδομές 4.20% Tριτογενής τομέας 18,10% Οικιακός τομέας 78,40% Σχήμα 4.3 Μερίδια κατανάλωσης ενέργειας ανά ενεργειακό φορέα Βενζίνη 29.06% Βιομάζα 3.03% Ηλιακά Θερμικά 1,73% Μερίδια εκπομπών CO 2 ανά ενεργειακό φορέα Πετρέλαιο 11.12% Βενζίνη 12.67% Σχήμα 4.4 Πετρέλαιο 23,78% Υγραέριο 0.71% Ηλεκτρισμός 41.68% Σχήμα 4.5 Υγραέριο 0.29% Ηλεκτρισμός 75.92% 23

24 4.1.2 Προσδιορισμός τομέων προτεραιότητας δραστηριοτήτων Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της αξιολόγησης της ενεργειακής καταγραφής στο έτος βάσης και λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου (βλ. παρ.2.4) προσδιορίζονται οι τομείς προτεραιότητας δραστηριοτήτων και τα χαρακτηριστικά σημεία του βιώσιμου ενεργειακού σχεδίου δράσης (το αγγλικό ακρωνύμιο SEAP θα χρησιμοποιείται στην συνέχεια). Τομείς δραστηριοποίησης 1. Τοπική παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ: Έχει καταστεί σαφές από την ανωτέρα αξιολόγηση ότι το μερίδιο του ηλεκτρισμού στην κατανάλωση ενέργειας και στις εκπομπές CO 2 είναι το υψηλότερο ανάμεσα στους λοιπούς ενεργειακούς φορείς. Οι γενικότερα υψηλοί συντελεστές εκπομπών για ηλεκτροπαραγωγή σε εθνικό επίπεδο συνεισφέρουν κυρίως σε αυτό το αποτέλεσμα. Το γεγονός ότι ο Δήμος χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα αξιόλογο δυναμικό ΑΠΕ και διαθέσιμη γη δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για πραγματοποίηση νέων εφαρμογών ΑΠΕ για παραγωγή ηλεκτρισμού στοχεύοντας σε μείωση του συγκεκριμένου συντελεστή εκπομπών. 2. Εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας στις δημοτικές καταναλώσεις: Αν και το μερίδιο του Δήμου στην τελική κατανάλωση ενέργειας και στις εκπομπές CO 2 είναι αρκετά μικρό, η λήψη μέτρων από τον Δήμο για μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού και καυσίμων είναι πολύ σημαντική ώστε να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για τους κατοίκους αλλά και να εισαγάγει στο νησί καινοτόμους εφαρμογές οι οποίες θα μπορούσαν να γενικευτούν στην συνέχεια στον τριτογενή και οικιακό τομέα. 3. Εξοικονόμηση κατανάλωσης ηλεκτρισμού και πετρελαίου στο τριτογενή και οικιακό τομέα: Πέρα από την δραστηριοποίηση στον τομέα ηλεκτροπαραγωγής, αλλάζοντας στην ουσία το μίγμα καυσίμου, καίριας σημασίας και συνεισφοράς στον περιορισμό των εκπομπών είναι και η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού αλλά και πετρελαίου στον ενεργοβόρο τριτογενή και οικιακό τομέα. Η χρήση ηλεκτρισμού σε αυτούς τους τομείς μοιράζεται σε πληθώρα χρήσεων προσφέροντας ένα πολυδιάστατο πεδίο δράσης ενώ το πετρέλαιο χρησιμοποιείται κατά κόρον σε καυστήρες για κάλυψη αναγκών θέρμανσης χώρου. 4.2 Παρουσίαση δράσεων Όπως προαναφέρθηκε, οι δράσεις που παρουσιάζονται στην συνέχεια διαχωρίζονται σε αυτές που είναι ήδη αρκετά ώριμες και εκτιμάται η περίοδος εφαρμογής τους εντός των επομένων 3-5 ετών και σε αυτές που χρήζουν μακροχρόνιας περιόδου εφαρμογής και περαιτέρω οργάνωσης Βραχυπρόθεσμες δράσεις Εγκατάσταση Φ/Β για παραγωγή ηλεκτρισμού Στον Δήμο Σκύρου έχουν κατατεθεί 8 αιτήσεις για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας Φ/Β σταθμών, συνολικής ισχύος 1075,87 kw, σε διάφορες περιοχές του Δήμου. Όλες οι αιτήσεις κατατέθηκαν την 24

25 περίοδο του Σεπτέμβριου του Σύμφωνα με τα ορία διείσδυσης Φ/Β σταθμών που έθεσε η ΡΑΕ (523,83 kw) υπάρχει πλεόνασμα αιτήσεων στο σύστημα της Σκύρου. Περιγραφή Ακολουθώντας καθορισμένα όρια επιμερισμου αναμένεται να εγκατασταθούν κατά προτεραιότητα τα μικρά Φ/Β και στην συνέχεια τα μεγαλύτερα, περιορίζοντας την μέγιστη αδειοδοτούμενη ισχύ τα 80kW. Αναμένεται σύντομα να καλυφθεί όλη η διαθέσιμη ισχύς των 523,83kW. Στο επόμενο διάστημα, και μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, προβλέπεται να δοθούν οι σχετικές άδειες και να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση των πρώτων μονάδων. Δεν είναι δυνατόν να περιγραφούν συγκεκριμένοι Φ/Β σταθμοί μιας και δεν είναι ξεκάθαρο ποιές αιτήσεις θα αξιολογηθούν θετικά. Προκύπτει συνολική ισχύς: 523,83kW. Υπεύθυνος έργου Όλα τα έργα πραγματοποιούνται από ιδιώτες επενδυτές και ως υπεύθυνοι των έργων δράσεων θεωρούνται οι εταιρίες που έχουν αναλάβει την επένδυση. Χρονοδιάγραμμα Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σαφούς χρονοδιαγράμματος αλλά εκτιμάται ότι τα Φ/Β πάρκα θα είναι σε λειτουργία εντός τριετίας. Εκτίμηση κόστους Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για το κόστος των επενδύσεων. Παρόλα αυτά χρησιμοποιωντας το μέσο κόστος εγκατάστασης των 3000 /kw προκύπτουν ενδεικτικά κόστη κάθε επένδυσης. Συνολικό κόστος: 1,57Μ Παρaγόμενη ηλεκτρική ενέργεια Η αναμενόμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται για βέλτιστη γωνία κλίσης και κατεύθυνση και για δεδομένες τιμές απωλειών σύμφωνα με την PVGIS εφαρμογή του JRC (βλ. Αναφορές). Ετήσια συνολική παραγόμενη ενέργεια: 710ΜWh Εκτίμηση μείωσης εκπομπών CO 2 Η ετήσια μείωση των εκπομπών λόγω της αύξησης της ηλεκτροπαραγωγής από Φ/Β πάρκα θα είναι: Σύνολο: 738,4 t Ποσοστιαία μείωση: ~4,06% 25

26 Εξοικονόμηση ενέργειας στις προμήθειες του Δήμου Το μέρισμα κατανάλωσης ενέργειας του δημοτικού τομέα είναι αρκετά χαμηλό, παρόλα αυτά θεωρείται επιβεβλημένη η δραστηριοποίηση του Δήμου κυρίως για λόγους παραδειγματοποιήσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων αλλά και επίδειξης νέων τεχνολογιών. Περιγραφή Εξοικονομούμενη Ενεργεία/Εκπομπές CO 2 Στοιχεία Κόστους Η βραχυπρόθεσμη δράση που έχει επιλέξει ο Δήμος είναι: Εγκατάσταση αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων με Φ/Β πλαίσια Η εγκατάσταση των αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων με Φ/Β πλαίσια εκτιμάτε ότι θα έχουν την ακόλουθη εξοικονόμηση σε ηλεκτρισμό και εκπομπές CO 2. Εκτιμώμενος αριθμός αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων με Φ/Β πάνελ Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας [kwh/έτος] Ετήσια εξοικονόμηση δαπανών [ /έτος] 26 Ετήσια μείωση εκπομπών CO 2 [kg/έτος] ,6 2657,2 Πίνακας 4.1 Ποσοστιαία μείωση: 0,02% Σημειώνεται ότι οι υπολογισμοί έγιναν λαμβάνοντας υπόψη ότι το συγκεκριμένο φωτιστικό σώμα χρησιμοποιεί λαμπτήρες LED, οι οποίοι αντιστοιχούν σε συμβατικούς λαμπτήρες 70 W. Συνεπώς η εξοικονόμηση επιτυγχάνεται από την αποφυγή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία των συμβατικών λαμπτήρων: Ισχύς 70 W Κόστος αγοράς πλήρους φωτιστικού 1000 Ώρες λειτουργίας το έτος ώρες/έτος Ετήσια καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια 255,50 kwh/έτος Τιμή ηλεκτρικής ενέργειας 0,12 /kwh Ετήσιο κόστος λειτουργίας 30,66 /έτος Ετήσιες εκπομπές CO2 232,51 kg/έτος Πίνακας 4.2 Συνολική ετήσια εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας: 2,56MWh/έτος Συνολική ετήσια εξοικονόμηση εκπομπών CO 2 : 2,66t/έτος Ποσοστιαία μείωση εκπομπών CO 2 : 0,0002% Υπεύθυνος Δράσεων Ως υπεύθυνος της δράσης εξοικονόμησης ορίζεται η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Σκύρου. Χρονοδιάγραμμα Η προμήθεια των φωτιστικών αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο επόμενο έτος.

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιµο Ενεργειακό Σχέδιο ράσης για την Κοινότητα Οίας στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων Ιανουάριος 2010 1 Πίνακας Περιεχοµένων Ακρωνύµια... 4 1 Περίληψη... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιµο Ενεργειακό Σχέδιο ράσης για τον ήµο Κορθίου στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων Ιανουάριος 2010 1 Πίνακας Περιεχοµένων Ακρωνύµια...4 1 Περίληψη...5 2 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιµο Ενεργειακό Σχέδιο ράσης για τον ήµο Λειψών στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων Ιανουάριος 2010 1 Πίνακας Περιεχοµένων Ακρωνύµια... 4 1. Περίληψη... 5 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιµο Ενεργειακό Σχέδιο ράσης για τον ήµο Ποσειδωνίας στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων Ιανουάριος 2010 1 Πίνακας Περιεχοµένων Ακρωνύµια... 4 1 Περίληψη...

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιµο Ενεργειακό Σχέδιο ράσης για τον ήµο Νισύρου στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων Ιανουάριος 2010 1 Πίνακας Περιεχοµένων Ακρωνύµια... 3 1. Περίληψη... 5 2.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βιώσιμος ενεργειακός σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βιώσιμος ενεργειακός σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βιώσιμος ενεργειακός σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο Ασκήσεις αξιολόγησης Α περιόδου Διδάσκων: Κώστας Κομνηνός 1. Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των υπογράφοντων των ΣτΔ και ΣτΝ; (Βαθμός Ερώτησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων

Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων Προϊόντα & εξοπλισμός παράμετροι για εξοικονόμηση ενέργειας Συνεχή χρήση Βαθμός Ενεργειακής αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Η εμπειρία του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 11. Ενεργειακή απόδοση 11Α. Παρουσίαση κατάστασης Ο Δήμος Λαρισαίων έχει θέσει ως στόχο της πολιτικής του με το παρόν Σχέδιο Δράσης την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ανωγείων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ανωγείων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ανωγείων O Δήμος Ανωγείων Περιγραφή Ο Δήμος Ανωγείων συστάθηκε το 1947. Η Κοινότητα Ανωγείων με Β.Δ. το 1946 ανακηρύσσεται σε Δήμο, τιμής ένεκεν. Αποτελείται από δύο οικισμούς με συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Χανιά, 22 και 23 Μαΐου 2009 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Αθήνα, 12 / 06 / 2014 ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ & ΤΑΣΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.sc. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δήμος Φαρσάλων Χαρακτηριστικά του Δήμου : Βρίσκεται στο κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Ανθή Χαραλάμπους Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 7 Νοεμβρίου 2014 Δομή υποστήριξης του «Συμφώνου των Δημάρχων»

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Σπουδαστές: ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: ΒΕΡΝΑΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ) ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ) Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου & Βαγγέλης Μαρινάκης Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, ΕΜΠ Παρασκευή, 27/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Τανάγρας 2013. Δήμος Τανάγρας

Δήμος Τανάγρας 2013. Δήμος Τανάγρας 2013 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Τίτλος του έργου: Μέτρα Ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίησης των ΑΠΕ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Λακατάμιας. Τοποθεσία: Λακατάμια,

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα Τ4Ε 2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Teachers4Europe Οδηγιεσ χρησησ Το αρχείο που χρησιμοποιείτε είναι μια διαδραστική ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Πεντέλης Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας. Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας Αναβάθμιση ποιότητας ζωής

Δήμος Πεντέλης Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας. Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας Αναβάθμιση ποιότητας ζωής Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας Αναβάθμιση ποιότητας ζωής ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Μάρτιος 2014 O δήμος της Πεντέλης είναι σήμερα μια αλσούπολη 17 km Β.Α της Αθήνας Πληθυσμός: Εκταση:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος

Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος Ολοκληρωμένος Ενεργειακός Σχεδιασμός ΟΤΑ και δυνατότητες χρηματοδότησης σχετικών δράσεων Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος ΜέλοςΜΕΤΑΠΑ ΜΕΤΑΠΑ τουτεε Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία,

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και την Capital Link για αυτήν την πρωτοβουλία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε μία χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ) ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ) Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου & Βαγγέλης Μαρινάκης Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, ΕΜΠ Παρασκευή, 27/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ από τη ΕΒΗΕ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Δρ Ενεργειακός Μηχανολόγος Παρά τις διαβεβαιώσεις της ΔΕΗ σε πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει

Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει Δεκάδες αναλύσεις έχουν γραφτεί σε μια προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα «ποιο καύσιμο είναι πιο οικονομικό» με το αποτέλεσμα τις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα ΕΕ & ΠΔΠ Κατευθυντήριες γραμμές και θεσμικό πλαίσιο Οδηγίες για Δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ΔΕΔΔΗΕ στο ρυθμιστικό πλαίσιο των ηλεκτρικών οχημάτων

Ο ρόλος του ΔΕΔΔΗΕ στο ρυθμιστικό πλαίσιο των ηλεκτρικών οχημάτων Ο ρόλος του ΔΕΔΔΗΕ στο ρυθμιστικό πλαίσιο των ηλεκτρικών οχημάτων Σεπτέμβριος 2014 1 Θέματα σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα Τύποι Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΗΟ) Με συσσωρευτές (BEV) Υβριδικά (PHEV) Υβριδικό

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014 Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014 2 2 2015 Το 2014 ήταν μια πολύ κακή χρονιά για την αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα. Εγκαταστάθηκαν ελάχιστα συστήματα (το μέγεθος της αγοράς ήταν μόλις

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Συνεισφορά της Ένωσης Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εμπειρία από τα νησιά του Αιγαίου. Αλέξης Χατζημπίρος

Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εμπειρία από τα νησιά του Αιγαίου. Αλέξης Χατζημπίρος Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εμπειρία από τα νησιά του Αιγαίου Αλέξης Χατζημπίρος Ξξ Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ Δίκτυο Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου: Αστική μηκερδοσκοπική εταιρεία των

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια. Εμμανουήλ Σουλιώτης

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια. Εμμανουήλ Σουλιώτης Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια Εμμανουήλ Σουλιώτης Πρόβλεψη για τις ΑΠΕ μέχρι το 2100 ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΝΕΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Οι προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια.

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια. Ν. Χατζηαργυρίου: «Έξυπνη προσαρμογή ή θάνατος;» Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Economist για το σημερινό Συνέδριο που έχει ως επίκεντρο ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα,

Διαβάστε περισσότερα

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΝΕ 13 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι.Ν. ΔΕΣΥΠΡΗΣ ENDESA HELLAS H Νέα Πολιτική της Ε.Ε. Αναγνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Όπως είναι γνωστό, ο ηλεκτρισµός παρέχεται στον καταναλωτή-χρήστη ως τελική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε ωφέλιµη ενέργεια, µε πληθώρα χρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα CARBONTOUR ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1: Προσδιορισμός και αξιολόγηση των πηγών εκπομπών ισοδύναμου CO 2 των τουριστικών καταλυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 09 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8.444 Γραφείο Δημάρχου Προς Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ. Ασηµακόπουλος, Α. Καρταλίδης και Γ. Αραµπατζής Σχολή Χηµικών Μηχανικών, ΕΜΠ Ηµερίδα ProDES 9 Σεπτεµβρίου 2010 Υδροδότηση Κυκλάδων και ωδεκανήσων Προβληµατική κάλυψη αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Τα στοιχεία αυτού του παραδοτέου ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στο Δήμο Λέρου με την υποχρέωση βάσει του Ν.2121/93 να διαφυλάσσει τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων.

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη Άργος, 10 Μαρτίου 2012 Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Τι είναι το ΣΔΑΕ; Ένα Σχέδιο Δράσης μέχρι το2020 με συγκεκριμένους στόχους μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε.

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Χαράλαμπος Κουκλίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνος Γκουραμάνης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άμπετ Νάτσε, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πέτρος Κολιός, Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας Εύη Τζανακάκη Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας New Integrated Renovation Strategy

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας. Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 07/03/2014 Κοινότητα Λυθροδόντα

Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας. Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 07/03/2014 Κοινότητα Λυθροδόντα Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 07/03/2014 Κοινότητα Λυθροδόντα Πρόοδος Εργασιών ΣΔΒΕ Λευκωσίας 1. Υπογραφή του Συμφώνου 8/10/2013 2. Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

2/12/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015

2/12/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015 1 Συμμετοχή του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Κεντρικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής 13.000 στρ. Έκταση Δήμου (6.000 στρ. εντός σχεδίου ) Υπόλοιπη έκταση είναι χαρακτηρισμένη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρόγεω 1 & Πλ.Καλλεργών Πληροφορίες : Κ.Μπαριτάκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεία της ΑΗΚ, Λευκωσία Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014, 11:00 π.μ.

Γραφεία της ΑΗΚ, Λευκωσία Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014, 11:00 π.μ. Δήλωση του Γενικού Διευθυντή της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων,κ. Μιχάλη Πήλικου στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την 10 η Έκθεση Εξοικονόμησης Ενέργειας «SAVENERGY 2014» και την 7 η Έκθεση Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Χώρα, Ίος 840 01, Κυκλάδες Τηλ.: 22860 92450 Fax: 22860 92254 info@dafni.net.gr. Αμοργός: Ενεργειακή Κατάσταση, Προοπτικές, Προτεραιότητες

Χώρα, Ίος 840 01, Κυκλάδες Τηλ.: 22860 92450 Fax: 22860 92254 info@dafni.net.gr. Αμοργός: Ενεργειακή Κατάσταση, Προοπτικές, Προτεραιότητες Χώρα, Ίος 840 01, Κυκλάδες Τηλ.: 22860 92450 Fax: 22860 92254 info@dafni.net.gr Αμοργός: Ενεργειακή Κατάσταση, Προοπτικές, Προτεραιότητες Δομή Παρουσίασης Παρούσα κατάσταση Δυναμικό - Αιτήσεις Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές προκλήσεις για χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ

Ευρωπαϊκές προκλήσεις για χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ Ευρωπαϊκές προκλήσεις για χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 24 Ιουνίου 2016 Ημερίδα: «Εφαρμογές της Αβαθούς Γεωθερμίας και Ηλιακής Ενέργειας στα Θερμοκήπια»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μ. ΕΥΥΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μ. ΕΥΥΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μ. ΕΥΥΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φάρσαλα, 25/09/2012 Παναγιώτης Ι. Κ. Λιακόπουλος, Διδάκτωρ Μηχ. Μηχανικός ΕΜΠ Στάδια Μελέτης [1/2] Δράση 1 - Συλλογή Απαραίτητων

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) Σειρά Πληροφοριακού και Εκπαιδευτικού Υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΠΑΤΡΑ, 2016 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΗΛΙΟΣ ΗΛΙΟΣ - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές Ημερίδα: Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων: Κολυμβητικές Δεξαμενές και Ηλιακός Κλιματισμός Ηράκλειο 4 Νοεμβρίου 2008 Εφαρμογές των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΘΗΣ) στην Περιφέρεια Κρήτης: Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ:

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αλέξης Χατζημπίρος, Φυσικός MSc Κων/νος Ψωμόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ph.D Ειρήνη Σκουλά, Φυσικός MSc Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός 2η Ημερίδα Γεωθερμίας Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ Εμμανουήλ Σταματάκης Δρ. Χημικός Μηχανικός Τομέας Τεχνολογιών ΑΠΕ & Υδρογόνου email: mstamatakis@cres.gr Το έργο Το έργο «Πράσινο Νησί Αϊ Στράτης» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Παρουσίαση ΕΣΑΗ Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Μανώλης Κακαράς, Γενικός Διευθυντής ΕΣΑΗ, Καθηγητής ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Ενότητες Εργαστηρίου ΑΠΕ Ι και Ασκήσεις Ενότητα 1 - Εισαγωγή: Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, Μάρτιος 2010 Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία Στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής Μείωση των εκπομπών ρύπων έως το 2020

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ «ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΕ»

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ «ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΕ» Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ «ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΕ» 1. Εισαγωγή Δρ. Νίκος Βασιλάκος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παραγωγών Ενέργειας από ΑΠΕ (EREF) & Αντιπρόεδρος του Ομίλου για τη Διάδοση των Ανανεώσιμων

Διαβάστε περισσότερα