Η απασχόληση στον τοµέα της ξενοδοχειακής animation στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η απασχόληση στον τοµέα της ξενοδοχειακής animation στην Ελλάδα"

Transcript

1 Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού Περιοδικό ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής, 1(2), Η απασχόληση στον τοµέα της ξενοδοχειακής animation στην Ελλάδα Ελένη Γλυνιά 1 & Γεώργιος Κώστα 2 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 2 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Περίληψη Η ξενοδοχειακή animation (άθληση και ψυχαγωγία πελατών ξενοδοχείων) θεωρείται τοµέας επαγγελµατικής δραστηριοποίησης για γυµναστές, προπονητές και στελέχη διοίκησης αθλητισµού και αναψυχής. Σκοπός της µελέτης ήταν να αναλυθεί η animation στην Ελλάδα σαν τοµέας απασχόλησης. Η µέθοδος περιελάµβανε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, ανάλυση περιεχοµένου ξενοδοχειακών καταλόγων και δηµοσκόπηση για το προφίλ των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων στην animation ξενοδοχείων. Βρέθηκε ότι υπάρχουν σηµαντικά αντικίνητρα για την απασχόληση (εποχικότητα, µετεγκατάσταση, αστάθεια). Παρά τα προβλήµατα υπάρχουν δυνατότητες για επαγγελµατική ανάπτυξη και ευκαιρίες, που αν αξιοποιηθούν µπορούν να οδηγήσουν σε ποιοτικότερο ξενοδοχειακό προϊόν και νέες θέσεις εργασίας. Λέξεις κλειδιά: ξενοδοχειακή animation, απασχόληση, αναψυχή, ξενοδοχεία διακοπών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξενοδοχειακή άθληση και ψυχαγωγία, γνωστή στην Ευρώπη ως hotel animation, αποτελεί µια περιοχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών, η οποία παίζει σηµαντικό ρόλο στην προσέλκυση και ικανοποίηση των πελατών των ξενοδοχείων διακοπών. Σε άλλους τουριστικούς προορισµούς για το αντίστοιχο προϊόν άθλησης και ψυχαγωγίας χρησιµοποιείται ο όρος hotel entertainment, µε τη διαφορά ότι οι υπηρεσίες αυτές χρεώνονται επιπλέον. Ο ίδιος όρος αυτός χρησιµοποιείται και για τη βραδινή διασκέδαση στο ξενοδοχείο (Λύτρας, 1993). Σύµφωνα µε τους Glinia και Mavromatis (2000), τα ξενοδοχεία που παρέχουν animation διαχωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες: (α) τα κέντρα παραθερισµού (club hotels) και (β) τα µεγάλα συγκροτήµατα διακοπών (resorts). Και οι δύο κατηγορίες διαθέτουν ειδικές εγκαταστάσεις όπως γήπεδα, πισίνες και θέατρα. Το τουριστικό κοινό που συνδυάζει αθλητισµό µε τις διακοπές του διαρκώς µεγαλώνει αριθµητικά και προέρχεται από τις υψηλές οικονοµικές τάξεις (Costa, 2000; Λαλούµης, 1999). Σαν συνέπεια, ο αριθµός των τουριστικών εκµεταλλεύσεων που 25

2 αξιοποιούν τις ειδικές αυτές εγκαταστάσεις µε το κατάλληλο προσωπικό αυξάνεται. Στους µεσογειακούς προορισµούς προσφέρονται πάνω από θέσεις απασχόλησης στην animation. Λίγες µελέτες έχουν διερευνήσει σε βάθος το θέµα στην Ελλάδα (Αυθίνος, Βλάχου & Χαραλάµπους, 2000, Γλυνιά, Κώστα & Αντωνίου, 2001, Γλυνιά, ράκου & Παπαδοπούλου, 2001, Κώστα, Γλυνιά, Γούδας, Αντωνίου & Κουθούρης, 2003). Στη διεθνή τουριστική βιβλιογραφία η animation εξετάζεται σαν ένα νέο, αποκλειστικά ξενοδοχειακό επάγγελµα (Gatti, Mereu & Tagliafero, 2000). Στην Ελλάδα όµως δεν έχει ακόµη αναγνωριστεί ως τέτοιο. Οι εργαζόµενοι στην animation ξενοδοχείων αποκαλούνται εµψυχωτές ή συνήθως animateurs. H ειδικότητα αυτή καλύπτεται από άλλους επαγγελµατικούς κλάδους, όπως γυµναστές και ηθοποιούς, στους οποίους συνήθως τα ξενοδοχεία παρέχουν σεµινάρια επιµόρφωσης. Ο περισσότεροι συγγραφείς του τουρισµού στην Ελλάδα εκτιµούν τον πληθυσµό των animateurs σε µε , εντοπίζοντας τόσο την ανάγκη για καταρτισµένα στελέχη, όσο και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι ξενοδόχοι στον τοµέα αυτό (Αυθίνος, 1998, Βογιατζάκη, Χαραχούσου & Καµπίτσης, 2001, Λύτρας, 2002, Φιλιππίδης & Γκόλιας, 2000). Ο σκοπός της µελέτης ήταν να διερευνήσει αν και κατά πόσο η animation αποτελεί στην πραγµατικότητα µια βιώσιµη επαγγελµατική διέξοδο ώστε να διαµορφωθούν σχετικά προγράµµατα σπουδών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Πραγµατοποιήθηκε ανάλυση του είδους της απασχόλησης, του τύπου των ξενοδοχείων και περιγραφή του προφίλ των εργαζοµένων animateurs. Τα συµπεράσµατα παρουσιάζονται µε τη µέθοδο SWOT από τα αρχικά Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats που σηµαίνει ανάλυση δυνατοτήτων, αδυναµιών, ευκαιριών, απειλών. Η σηµασία της µελέτης βρίσκεται στο ότι (α) θα προκύψει νέα επίγνωση για την απασχόληση στην animation και (β) η µελέτη θα λειτουργήσει σαν βάση για µελλοντικές έρευνες. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Για το σκοπό της µελέτης πραγµατοποιήθηκαν τα εξής τρία µεθοδολογικά βήµατα: Βήµα 1ο: εκτεταµένη ανασκόπηση βιβλιογραφίας. Βήµα 2ο: ανάλυση περιεχοµένου ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών καταλόγων. Βήµα 3ο: δηµοσκόπηση για τη διερεύνηση του προφίλ των εργαζοµένων και της πρόθεσής τους για συνέχιση της εργασία τους για µια ακόµη περίοδο. Η δηµοσκόπηση πραγµατοποιήθηκε σε 151 ξενοδοχεία διακοπών. Επιστράφηκαν 459 από τα 800 ερωτηµατολόγια. Το ερωτηµατολόγιο περιλάµβανε ερωτήσεις για δηµογραφικά στοιχεία των εµψυχωτών (ηλικία, φύλο, εθνικότητα, µορφωτικό επίπεδο και µια ανοιχτή ερώτηση: «έχω την πρόθεση να εργαστώ σ αυτό το ξενοδοχείο τουλάχιστον (χρόνια) ακόµα». Η ποιοτική µέθοδος SWOT χρησιµοποιείται για να αναλύσει τις εξωτερικές καταστάσεις (απειλές - ευκαιρίες) που αντιµετωπίζει ένας οργανισµός και το κατά πόσο µπορούν να ισορροπηθούν αυτές από τα εσωτερικά χαρακτηριστικά (δυνατότητες - αδυναµίες) του, προκειµένου να διαµορφωθεί ανάλογη στρατηγική (Hill & Westbrook, 1997). 26

3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τα τρία µεθοδικά βήµατα για την απασχόληση, την εκπαίδευση, τα ξενοδοχεία και τη ζήτηση από τους εργαζόµενους. Απασχόληση. Η απασχόληση είναι περιστασιακή, εποχιακή και για τους περισσότερους animateurs προσωρινή. Η ξενοδοχειακή animation δεν υπάρχει στην Ελλάδα σαν επάγγελµα, αλλά εµφανίζεται σαν υπηρεσία που παρέχεται από την οµάδα του τµήµατος animation. Στο ξενοδοχειακό οργανόγραµµα το τµήµα αυτό είναι ανεξάρτητο από τα άλλα τµήµατα και υπάγεται στη γενική διεύθυνση (Λαλούµης & Ρούπας, 2000). Από την ανάλυση του προφίλ φάνηκε ότι οι animateurs είναι ξενοδοχοϋπάλληλοι πλήρους απασχόλησης µε σύµβαση µιας τουριστικής περιόδου που ανανεώνεται. Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να είναι εξωτερικοί συνεργάτες ή υπάλληλοι άλλων ταξιδιωτικών οργανισµών ή πρακτορείων. Τα καθήκοντά τους ποικίλουν από τη διοργάνωση ερασιτεχνικών αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, τη δηµιουργική απασχόληση ενηλίκων και παιδιών µέχρι την επαγγελµατική διασκέδαση των ξενοδοχειακών πελατών, όπως λαϊκές βραδιές µε τοπικούς χορούς και γιορτές (Κώστα κ.α., 2003). Κάθε animateur έχει το δικό του αντικείµενο εξειδίκευσης, όµως απαιτείται οµαδική εργασία. Οι παροχές των animateurs περιλαµβάνουν τουλάχιστον διαµονή και διατροφή στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου (Λύτρας, 1993, 2002; Gayler & Finger, 1993) και ορισµένες διευκολύνσεις, όπως εκπτώσεις στη χρήση άλλων τµηµάτων. Εκπαίδευση στην ανιµασιόν. Η ανιµασιόν διδάσκεται σε θεωρητικό επίπεδο στα Τµήµατα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (ΤΕΦΑΑ) της χώρας και στα Τµήµατα τουριστικών επιχειρήσεων (ΤΕΙ). Στον ιδιωτικό τοµέα και σε ορισµένα κέντρα και ινστιτούτα επαγγελµατικής κατάρτισης, γίνεται θεωρητική και πρακτική προσέγγιση διάρκειας τεσσάρων εξαµήνων. Σαν αντικείµενο πρακτικής εκπαίδευσης στη χώρα δεν υπάρχει αυτόνοµα, ενώ στη Γερµανία υπάρχουν 14 ιδιωτικές και δηµόσιες σχολές τουρισµού µε 10-12µηνη παρακολούθηση και πράξη (Λύτρας, 2002). Στη Γαλλία, υπάρχουν επίσηµες σχολές σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο. Γενικά σε όλους τους τουριστικούς προορισµούς την επαγγελµατική κατάρτιση αναλαµβάνουν οι ξενοδοχειακές ή οι τουριστικοί οργανισµοί. Η επαγγελµατική κατάρτιση διαρκεί δύο ή τρεις εβδοµάδες και λειτουργεί προπαρασκευαστικά για την καλύτερη ένταξη των νεοεισαχθέντων animateurs σε οµάδες εργασίας. Παράλληλα δίνεται η ευκαιρία στις επιχειρήσεις να διαµορφώσουν το εργασιακό κλίµα (Gayler & Finger, 1993). Κατηγορίες ξενοδοχείων. Η ανάλυση περιεχοµένου των ιστοσελίδων του ξενοδοχειακού καταλόγου GTP για τις κατηγορίες των ξενοδοχείων στην Ελλάδα έγινε µε βάση αν διαθέτουν την υπηρεσία animation (Πίνακας 1). Τα αποτελέσµατα εµφάνισαν 151 ξενοδοχεία που διαθέτουν animation, από τα οποία το 81,5 % (δηλαδή 24 LUX και 99 Α ) ανήκουν στις κατηγορίας πολυτελείας που διευθύνουν µεγάλοι διεθνείς τουριστικοί όµιλοι (Βογιατζάκη, Χαραχούσου & Καµπίτσης, 2001). 27

4 Πίνακας 1. Κατηγορίες ξενοδοχείων µε ανιµασιόν στην Ελλάδα Συνολικός αριθµός ξενοδοχείων στην Ελλάδα f=αριθµός Ξενοδοχείων µε ανιµασιόν % Ποσοστό επί συνόλου ξενοδοχείων µε ανιµασιόν % Αθροιστικό ποσοστό LUX (159) 24 15,9 15,9 Α (1036) 99 65,6 81,5 Β (1538) 21 14,0 95,4 C (3875) 7 4,65 100,0 ΣΥΝΟΛΟ (6608) ,0% 100,0% Πηγή : (2003). Τύπος διαµονής ξενοδοχείων. Σε δεύτερη αναζήτηση που έγινε µε βάση τον τύπο της διαµονής βρέθηκε ότι 26 από τα 51 ξενοδοχεία µε animation (δηλαδή το 17,21%) λειτουργούν σαν all inclusive κέντρα παραθερισµού ή hotel clubs. Οι Λύτρας (2002) και Glinia και Mavromatis (2000), παραθέτουν 30 τέτοια ξενοδοχεία στην Ελλάδα που βρίσκονται µάλιστα στους νότιους προορισµούς. Λόγω του ότι τα κέντρα παραθερισµού είναι κατασκευασµένα σε αποµακρυσµένες περιοχές, η παραµονή των πελατών σε αυτά είναι µεγάλης διάρκειας. Οι δραστηριότητες άθλησης και ψυχαγωγίας περιλαµβάνονται στο πακέτο διαµονής- διατροφής. Τα ξενοδοχεία αυτά κινούνται πέρα από την απλή παροχή υπηρεσιών στη λογική του «να φροντίσω τη συνολική εµπειρία του πελάτη µου στις διακοπές» (Φιλιππίδης & Γκόλιας, 2001, σ. 27) και έτσι διαθέτουν πληθώρα αθλητικών εγκαταστάσεων και έµψυχου δυναµικού για την απασχόληση των πελατών στον ελεύθερο χρόνο τους ( ασκαλάκη, 1998). Ενώ πριν από µια δεκαετία τα κέντρα παραθερισµού δεν ήταν ανοιχτά και διαθέσιµα στην ελληνική αγορά, σήµερα προωθούν το προϊόν τους και στην Ελλάδα, γεγονός που συµβάλλει στο να θεωρείται επιθυµητή η εργασία και Ελλήνων animateurs. Γεωγραφική θέση ξενοδοχείων. Σε νέα ηλεκτρονική αναζήτηση µε βάση τη γεωγραφική θέση των ξενοδοχείων φάνηκε ότι περισσότερα από τα µισά (51,2%) ξενοδοχεία µε ανιµασιόν βρίσκονται στην Κρήτη και Ρόδο (Πίνακας 2). Πίνακας 2. Γεωγραφική διασπορά των ξενοδοχείων µε ανιµασιόν στην Ελλάδα Περιοχή f= ξενοδοχεία µε ανιµασιόν %Ποσοστό %Αθροιστικό ποσοστό Κρήτη 50 30,2% 30,2% Ρόδος 33 21,0% 51,2% Κέρκυρα 16 10,2% 61,4% Χαλκιδική 15 09,6% 71,0% Κως 12 07,7% 78,7% Λοιπή Ελλάδα* 32 21,00% 100% ΣΥΝΟΛΟ % 100% *Λοιπή Ελλάδα: (Αττική, Κυκλάδες Εύβοια, Ζάκυνθος, Πιερία κλπ). 28

5 Εργαζόµενοι -ζήτηση για εργασία. Επίσηµοι φορείς όπως η CEDEFOP, δηλαδή το ευρωπαϊκό κέντρο για την ανάπτυξη της επαγγελµατικής κατάρτισης (Gatti, Mereu & Tagliaferro, 2000) και συγγραφείς αναφερόµενοι στα νέα ξενοδοχειακά επαγγέλµατα, παρουσιάζουν το επαγγελµατικό προφίλ του animateur ως άτοµο µε πολυσύνθετο φυσικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, µε αθλητική και παιδαγωγική εκπαίδευση και γνώσεις ξένων γλωσσών, µάρκετινγκ και µάνατζµεντ ελεύθερου χρόνου και αναψυχής (Costa, 2000; Opaschowski, 1996). Ένας άλλος επίσηµος φορέας, η ιεύθυνση Εργασίας της Γερµανίας µεσολάβησε το έτος 2000 για 400 θέσεις animateurs σε µεσογειακούς προορισµούς όπως Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρο, Τουρκία και Τυνησία. Κάθε χρόνο ανακοινώνεται ότι αρκετές από αυτές τις θέσεις αυτές παραµένουν τελικά αζήτητες. Γενικά η Γερµανία εµφανίζεται να εξάγει περισσότερους animateurs σε σχέση µε άλλα εργατικά χέρια, ενώ η Ισπανία είναι η πρώτη χώρα υποδοχής animateurs στην Ευρώπη (Bundes Anstalt für die Arbeit,1999; ZAV, 2000). Στον Πίνακα 3 φαίνεται ο αριθµός animateurs στις µεσογειακές χώρες το Πίνακας 3. Αριθµός animateurs στις χώρες Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία το Πηγή: Λύτρας (1993). Χώρα Αριθµός animateurs Ισπανία Γαλλία Ιταλία Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και την ανάλυση περιεχοµένου, προέκυψε ότι τα ξενοδοχεία τύπου all inclusive ανέρχονται σε 23 µε 30 στην Ελλάδα και αποτελούν πάνω από το 20% του συνόλου. εδοµένου ότι αυτά απασχολούν από 40 ως 60 animateurs το καθένα (Λύτρας, 1993, 2002), και µαζί µε τα υπόλοιπα ξενοδοχεία τύπου resort, ο συνολικός πληθυσµός των animateurs στην Ελλάδα µπορεί να εκτιµηθεί τουλάχιστον σε εργαζόµενους σήµερα. Η δηµοσκόπηση σε δείγµα (Ν=459) animateurs που επιλέχθηκε από οκτώ κύριους τουριστικούς προορισµούς της Ελλάδας (Κρήτη 47,4%, Χαλκιδική 15,7%, Κέρκυρα 12,7%, Πελοπόννησος 8,2%, Κως 7,2%, Ρόδος 3,5%, Ζάκυνθο 2,7% και Πιερία 2,5%) έδωσε τα εξής αποτελέσµατα: 1. Την τουριστική περίοδο 2003 εργάστηκαν στην Ελλάδα animateurs από 14 εθνικότητες. Το 60% ήταν Γερµανοί και Ιταλοί. Το 11% ήταν Έλληνες και οι υπόλοιποι κυρίως Βρετανοί, Γάλλοι και Ολλανδοί. ηλαδή το 89% προέρχονται από άλλες χώρες εκτός της Ελλάδας. 2. Mέσος όρος ηλικίας ήταν τα (Μ=26,2) χρόνια. Σχεδόν το 80% των animateurs στην Ελλάδα ήταν κάτω των 24 ετών. 3. Το 62% ήταν γυναίκες. 4. Το 50% διαθέτει βασική και µεσαία µόρφωση (απόφοιτοι γυµνασίου και λυκείου) ενώ δεν αναφέρουν κάποια εξειδίκευση. 5. Μόνο το 7% των animateurs που εργάστηκε τη θερινή περίοδο 2003 έχει εκπαίδευση σχετική µε αθλητισµό ή είναι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ. 6. Το 75% του δείγµατος ενώ εργάστηκε τη θερινή περίοδο 2003, δεν έχει την πρόθεση να εργαστεί την επόµενη τουριστική περίοδο στο ίδιο ξενοδοχείο. 29

6 7. Επίσης βρέθηκε ότι το 20% των animateurs προσλαµβάνεται από τα ξενοδοχεία µέσω πρακτορείων διαµεσολάβησης προσωπικού του εξωτερικού. Από τα αποτελέσµατα των τριών βηµάτων προκύπτουν σηµαντικά στοιχεία για συζήτηση σχετικά µε την ανάπτυξη και βιωσιµότητα της animation. Στα συµπεράσµατα παρουσιάζεται ανάλυση SWOT µε τις αδυναµίες, δυνατότητες ευκαιρίες και απειλές που εµφανίζονται στην Ελλάδα στον τοµέα αυτό. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η παρούσα µελέτη στηρίχθηκε κυρίως σε δευτερογενείς πηγές και υπόκειται στους εξής περιορισµούς: (α) ελλιπής διεθνής βιβλιογραφία, (β) απουσία επίσηµων στατιστικών δεδοµένων στην Ελλάδα, (γ) ποιότητα πρόσβασης σε όλες τις σχετικές πληροφορίες. Τα αποτελέσµατα ερµηνεύονται µε προσοχή. Η πλειοψηφία των εργαζοµένων ως animateurs στα ξενοδοχεία είναι νέοι αλλοδαποί, κυρίως γυναίκες που δεν διαθέτουν τίτλους σπουδών ή δεν ενδιαφέρονται προσωρινά για σπουδές και δεν έχουν πρόθεση να εργαστούν ξανά στο ίδιο ξενοδοχείο. Αυτό σηµαίνει επίσης ότι µεγάλο µέρος του προσωπικού αλλάζει κάθε χρόνο, άρα παρουσιάζεται µεγάλη κινητικότητα. Η κινητικότητα των εργαζοµένων όµως είναι φαινόµενο που παρατηρείται γενικά έντονο στον τουριστικό τοµέα στην Ευρώπη. Το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό (90%) σε αλλοδαπούς animateurs που απασχολούνται στην Ελλάδα, αλλά και η νεαρή τους ηλικία, µπορεί να εξηγηθεί σύµφωνα µε τις Γλυνιά, ράκου και Παπαδοπούλου (2001) και τον Λύτρα (2002) ως εξής: (α) οι ξενοδόχοι στρέφονται σε animateurs από το εξωτερικό λόγω της άνεσης που διαθέτουν οι αλλοδαποί σε ξένες γλώσσες αλλά και επειδή δεν θεωρούνται δεσµευτικοί σε µακρόχρονη θητεία (β) οι νεαροί ανειδίκευτοι αλλοδαποί αναζητούν αυτή τη µορφή απασχόλησης επειδή οι βασικές απαιτήσεις των ξενοδόχων στην Ελλάδα είναι σχετικά χαµηλές και χωρίς δεσµεύσεις, καθώς η τουριστική περίοδος διαρκεί µόλις µερικούς µήνες. υνατότητες. Η Κρήτη και η Ρόδος είναι οι τουριστικοί προορισµοί που µαζί διαθέτουν πάνω από τις µισές ξενοδοχειακές µονάδες που διαθέτουν animation στην Ελλάδα. Ο λόγος για την ανάπτυξη αυτή είναι προφανώς η µεγαλύτερη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας των ξενοδοχείων και οι µεγάλες επενδύσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες σε αυτά τα νησιά (Τσίτουρας, 1998). Άρα οι πιο εύρωστοι οικονοµικά προορισµοί προσελκύουν τους περισσότερους animateurs. Το σύστηµα διαµονής all inclusive επεκτείνεται στις τουριστικές περιοχές της χώρας (π.χ. Κρήτη και Ρόδος), λόγω του ότι επιτρέπει τη συµπίεση του κόστους (Φιλιππίδης & Γκόλιας, 2001). Αυτό το σύστηµα περιορίζει τις εξόδους των πελατών από το ξενοδοχείο και δηµιουργεί δυνατότητες ανάπτυξης και ενίσχυσης του ρόλου των animateurs στο ξενοδοχείο. Τα all inclusive ξενοδοχεία απασχολούν συνήθως 40 µε 60 animateurs (ένας animateur ανά είκοσι περίπου πελάτες), από τους οποίους οι µισοί ασχολούνται µε αθλητικές και κινητικές δραστηριότητες (Glinia & Mavromatis, 2000; Λύτρας 1993). Οι συνεργασίες για επιµόρφωση και οι κοινοπραξίες µεταξύ φορέων και επιχειρήσεων θα µπορούσαν να επιτύχουν µείωση του κόστους εκπαίδευσης για ανθρώπινο δυναµικό και υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών για τα ξενοδοχεία λόγω της εκπαίδευσης. 30

7 Αδυναµίες. Από τη γεωγραφική διασπορά των ξενοδοχείων µε animation στον Πίνακα 2, φαίνεται ότι οι θέσεις εργασίας προσφέρονται εκτός αστικών περιοχών και οι κύριοι εργοδότες είναι τα πολυτελή ξενοδοχεία στη Νότιο Ελλάδα. Η εργασία σε τέτοιες περιοχές απαιτεί αρχικά αλλαγή τρόπου ζωής και µετεγκατάσταση για µελλοντικούς εργαζόµενους. Ταυτόχρονα, η εργασία αυτή προσφέρεται σε µια τουριστική περίοδο κάθε φορά και οι animateurs πρέπει είτε να αναζητήσουν κάποια άλλη απασχόληση για τη χειµερινή περίοδο, είτε να παραµείνουν άνεργοι έως την επόµενη τουριστική περίοδο. Επιπλέον η υπάρχουσα εκπαίδευση στην animation είναι ελλιπής σε ξένες γλώσσες και πρακτική εξάσκηση και γενικά δεν µπορεί να θεωρηθεί επαρκής. Επίσης, στην εργασία αυτή απαιτείται αδιάκοπη διαπροσωπική επαφή µε τους πελάτες. Αυτό σηµαίνει ότι οι εργαζόµενοι είναι διαρκώς εκτεθειµένοι σε άλλους ανθρώπους και ότι το έργο τους είναι εντατικό και συναισθηµατικά εξουθενωτικό. Επιπρόσθετα, η εργασία στον ξενοδοχειακό τοµέα έχει θεωρηθεί χαµηλών δεξιοτήτων (Choy, 2000), αν και αυτό πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση. Οι παραπάνω διαπιστώσεις λειτουργούν σαν αντικίνητρα για καριέρα στους εν δυνάµει Έλληνες animateurs. Ευκαιρίες. Ευκαιρία για την ανάπτυξη και βιωσιµότητα της animation αποτελούν τα κοινοτικά ερευνητικά προγράµµατα, και τα προγράµµατα ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας και εµπλουτισµού του τουριστικού προϊόντος, όπως το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ). Μέσα από τέτοια προγράµµατα οι εκπαιδευτικοί και επαγγελµατικοί φορείς µπορούν να καλλιεργήσουν σχετικά προγράµµατα εκπαίδευσης και επαγγελµατικής επιµόρφωσης όχι µόνο για ανιµατέρ αλλά και για τα υπόλοιπα ξενοδοχειακά στελέχη που σχετίζονται µε τη λειτουργία της ανιµασιόν (διευθυντές προσωπικού, δηµόσιες σχέσεις, στελέχη υποδοχής). Ακόµη οι επαγγελµατικοί φορείς µπορούν να προωθήσουν την animation σε νέες και νέους σαν ευκαιρία για εξάσκηση σε ξένες γλώσσες και εκπαιδευτικά ταξίδια. Απειλές. Απειλή για την βιωσιµότητα της ανιµασιόν στην Ελλάδα, µπορούν να θεωρηθούν η αστάθεια στη ζήτηση και στην προσφορά και η πτώση της τουριστικής κίνησης αφού οι ανιµατέρ αποτελούν περιφερειακή ειδικότητα. Φαίνεται ότι αυτή είναι και η αιτία συρρίκνωσης του πληθυσµού των animateurs στην Ελλάδα, αν υπολογίσουµε τον αριθµό τους το 2003 σε περίπου, ενώ ο Λύτρας (1993) ανέφερε πριν από το Η απειλή αυτή αντισταθµίζεται από την ευκαιρία που έχει η χώρα µας για την τουριστική δραστηριότητα µετά τη διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας. Ακόµη, η βιωσιµότητα της animation σαν ειδικότητα αντιµετωπίζει τις ίδιες απειλές όπως και το τουριστικό προϊόν στην Ελλάδα, δηλαδή γραφειοκρατία, παραδοσιακές αντιλήψεις διοίκησης και υψηλή εποχικότητα. Επίσης απειλή µπορεί να θεωρηθεί η έλλειψη κινήτρων και ο «τυχοδιωκτισµός» των animateurs. Η παρούσα εικόνα των animateurs στην Ελλάδα δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα που αναφέρουν οι Opaschowski (1996) και Costa (2000) κάτι που αποµακρύνει πιθανούς υποψήφιους για καριέρα. Η εποχιακή εργασία µπορεί να θεωρηθεί πρόκληση από µη Έλληνες animateurs (για συλλογή εµπειριών), ενώ για τους Έλληνες η εποχική εργασία µάλλον θεωρείται αντικίνητρο. Άλλη απειλή θεωρείται η µεγάλη κινητικότητα στο χώρο αφού η πλειοψηφία των ανιµατέρ στα ξενοδοχεία είναι νεαρής ηλικίας, αλλά δεν την έχουν πρόθεση να εργαστούν ξανά στο ίδιο ξενοδοχείο. Έτσι µεγάλο µέρος του προσωπικού αντικαθίσταται σε κάθε τουριστική περίοδο µε αποτέλεσµα (α) τη διαρκή έλλειψη 31

8 προσωπικού (β) την αποτυχία αξιοποίησης της όποιας επαγγελµατικής εµπειρίας. Αυτά συνεπάγονται και χαµηλή ποιότητα υπηρεσιών. Η αυξηµένη πρόθεση για αποχώρηση δείχνει ότι η animation αντιµετωπίζεται σαν πρόσκαιρη απασχόληση. Αιτία µπορεί να είναι το ότι δεν έχει θεσµοθετηθεί σαν ξενοδοχειακό επάγγελµα στην Ελλάδα και έτσι δεν υπάρχουν σαφείς προδιαγραφές και έλεγχος από αναγνωρισµένο φορέα. Αν και η ύπαρξη δυνατοτήτων άθλησης και ψυχαγωγίας συνδέεται µε την κατάταξη των ξενοδοχειακών µονάδων σε κατηγορίες πολυτελείας (Ντιγριντάκης, 2000), η αναγνώριση της animation σε ξενοδοχειακό επάγγελµα δεν προβλέπεται να συµβεί σύντοµα. Όσο αυτό δεν συµβαίνει δεν µπορούν να υπάρξουν και επίσηµα στατιστικά στοιχεία για την πορεία της. Η εποχικότητα και η γεωγραφικά αποµακρυσµένη θέση των ξενοδοχείων µπορούν να αντιστραφούν σε κίνητρα, αν οι επιχειρήσεις δηµιουργήσουν ελκυστικό περιβάλλον και πακέτο παροχών για Έλληνες που ενδιαφέρονται να εργαστούν ως animateurs. Αυτό προϋποθέτει υψηλό λειτουργικό κόστος, αλλά το παράδειγµα ορισµένων επιχειρήσεων δείχνει ότι µπορούν να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές (Bourgignon, 1998; Γλυνιά & Μαλλιωτάκης, 1999). Άλλωστε, λόγω επέκτασης της αγοράς της διαµονής τύπου all inclusive στην ελληνική πελατεία, φαίνεται ότι θα υπάρξει ζήτηση για εργασία περισσότερων Ελλήνων για animateurs. Συνοψίζοντας µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι: (α) Η animation αποτελεί µια υπολογίσιµη ξενοδοχειακή ειδικότητα στην Ευρώπη αφού ήδη το 1989 προσέφερε πάνω από θέσεις εργασίας (Πίνακας 3) στις χώρες Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει επαγγελµατική αναγνώριση. (β) Εµφανίζεται έλλειψη σε εξειδικευµένο προσωπικό. Η πλειοψηφία των animateurs προσλαµβάνονται ως ανειδίκευτοι εργάτες. (γ) Η animation παρουσιάζει µεγάλη κινητικότητα (αποχώρηση) µεταξύ των ξενοδοχείων. (δ) εν υπάρχει εκπαίδευση στο αντικείµενο, ούτε και φορέας πιστοποίησης. (ε) Τα ξενοδοχεία µε animation αυξάνονται και αποτελούν «δυνάµει» εργοδότες για στελέχη αθλητισµού και αναψυχής. Φαίνεται λοιπόν ότι οι τέσσερις ενδιαφερόµενες οµάδες δεν έχουν αξιοποιήσει τις δυνατότητες (Πίνακας 4, στήλη 1) που εµφανίζονται για την ανάπτυξη της ξενοδοχειακής animation ως βιώσιµο επάγγελµα. Η ειδικότητα αυτή στην Ελλάδα παραµένει χωρίς εξέλιξη, αλλά τα παρόντα στοιχεία ενισχύουν την υπόθεση ότι η animation µπορεί να αποτελέσει υπολογίσιµη επαγγελµατική προοπτική στο µέλλον, υπό την προϋπόθεση να υπάρξουν πρωτοβουλίες από φορείς. Η µελλοντική της πορεία είναι θέµα τουριστικής πολιτικής, στρατηγικής και στόχων. Στον Πίνακα 4 συνοψίζονται οι δυνατότητες, αδυναµίες, ευκαιρίες και απειλές (SWOT) στο περιβάλλον της αγοράς εργασίας της animation στην Ελλάδα για τους εργοδότες, εργαζόµενους, την πολιτεία και φορείς εκπαίδευσης. Βέβαια, όπως υποστηρίζουν και οι Hill και Westbrook (1997), η ανάλυση SWOT δεν πρέπει να θεωρηθεί ένας απλός 32

9 κατάλογος καταγραφής αλλά να συµπληρωθεί µε σχόλια και στάθµιση των διαφόρων παραγόντων που αλληλεπιδρούν, καθώς υπάρχουν πολλοί περισσότεροι από αυτούς που έχουν αναφερθεί στην παρούσα µελέτη. Τέλος, η ανάλυση SWOT πρέπει να συµπληρώνεται από άλλες ερευνητικές µεθόδους. Πίνακας 4. Σύνοψη συµπερασµάτων για την animation στην Ελλάδα (Ανάλυση SWOT). ες Οµάδες υνατότητες Αδυναµίες Ευκαιρίες Απειλές ργοδότες Συνεργασίες κοινοπραξίες για διαχείριση δυναµικού Ανάπτυξη αθλητικών εγκαταστάσεων µε χρηµατοδότηση Αποµακρυσµένες περιοχές οικονοµικοί περιορισµοί, αδυναµία ενηµέρωσης δηµοσιοποίηση ζήτησης αναγνώριση εργασίας Ζήτηση για Έλληνες animateurs ανάπτυξη συστήµατος all inclusive Ολυµπιακοί Αγώνες αστάθεια, ελαστικ υψηλό λειτουργικ πτώση τουριστική νεργοι νέοι Αυτό-οργάνωση σε ενώσεις, συνδέσµους, Συνεργασίες µε σχετικούς φορείς (εντός -εκτός χώρας) παιδαγωγικά συστήµατα, έλλειψη σε εκπαίδευση, έλλειψη σε καταρτισµένα στελέχη Εκπαίδευση on the job, θερινή απασχόληση, εξάσκηση σε γλώσσες Τυχοδιωκτισµός π για τα ξενοδοχεια επαγγέλµατα Έλλειψη κινήτρων έλλειψη επαγγελµατικής προοπτικής κινητικότητα- απο Γ κοινοτικό πλαίσιο στήριξης Ευρωπαϊκά προγράµµατα Εποχικότητα, έλλειψη πόρων, έλλειψη ειδικών στα κέντρα απόφασης Χρηµατοδοτήσεις, ερευνητικά προγράµµατα Γραφειοκρατία πτώση τουριστική ευσης εµπλουτισµός στα προγράµµατα σπουδών, Ευρωπαϊκά προγράµµατα, ηµιουργία ΚΕΚ κλπ Έλλειψη εξειδίκευσης Έλλειψη ενδιαφέροντος άγνοια υποψηφίων Επιδότηση για επιµόρφωση σε εργοδότες, στελέχη κλπ. Αδυναµία προσαρ προγραµµάτων σπ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σε πρακτικό επίπεδο, οι επιχειρήσεις µπορούν αφενός µεν να αναπτύξουν συνεργασίες µε φορείς εκπαίδευσης, αφετέρου δε να δηµιουργήσουν κοινοπραξίες µεταξύ τους για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού της animation. Επίσης αξιοποιώντας τα ειδικά προγράµµατα για την ανάπτυξη αθλητικών εγκαταστάσεων, µπορούν να βελτιώσουν τους χώρους και τα υλικά που είναι απαραίτητα για ποιοτική animation. Οι τουριστικές σχολές κάθε επιπέδου και τα ΤΕΦΑΑ οφείλουν να ενεργοποιήσουν αυτή την αγορά εργασίας που παρουσιάζεται ως ευκαιρία για την απορρόφηση των αποφοίτων τους, αξιοποιώντας τα ερευνητικά προγράµµατα και τις συνεργασίες µε σχετικούς φορείς µέσα και έξω από τη χώρα. Ερευνητές έχουν προτείνει ότι τα ΤΕΦΑΑ µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο στην επαγγελµατοποίηση της animation, συµβάλλοντας έτσι στη σύνδεση µεταξύ αποφοίτων και αγοράς εργασίας. 33

10 Μεγαλύτερη ωφέλεια µπορούν να αποκοµίσουν οι σπουδαστές και απόφοιτοι των ΤΕΦΑΑ και παιδαγωγικών σχολών της χώρας, καθώς η εργασία αυτή περιέχει στοιχεία που αναπτύσσουν τις ικανότητες των εργαζοµένων και εµπλουτίζει τις επαγγελµατικές εµπειρίες τους. Αναµφισβήτητα χρειάζεται να ξεπεραστούν προκαταλήψεις που ίσως υπάρχουν σχετικά µε την ποιότητα της εργασίας στον ξενοδοχειακό τοµέα. Τόσο η Πολιτεία όσο και οι τουριστικοί φορείς µπορούν επίσης να επωφεληθούν µειώνοντας την ανεργία και την εποχικότητα στον τουρισµό, µε τη δηµιουργία µιας σειράς διευκολύνσεων για τους εργοδότες. Για παράδειγµα, παροχές από την Πολιτεία µπορεί να θεωρηθούν: η επιδότηση και καθοδήγηση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που απασχολούν Έλληνες animateurs, η αξιοποίηση δηµοτικών εγκαταστάσεων και φυσικού περιβάλλοντος περιφερειακά των ξενοδοχείων, η ίδρυση σχολείων animation και προγραµµάτων επιµόρφωσης στελεχών ξενοδοχείων µε στόχο τον εµπλουτισµό του ξενοδοχειακού προϊόντος της χώρας. Από τα αποτελέσµατα φάνηκε ότι χρειάζονται µελλοντικές έρευνες µε επίκαιρα στατιστικά στοιχεία και για την απασχόληση, τη διαχείριση και την οργάνωση της ξενοδοχειακής animation. Σηµαντική βοήθεια θα ήταν οι απόψεις των διευθυντών και ξενοδόχων και οι διαπολιτιστικές µελέτες µε παρόµοιους τουριστικούς προορισµούς. ***Σηµείωση: οι συγγραφείς χρησιµοποίησαν τις ξενικές εκφράσεις animation, animateur για λόγους ευκολίας επικοινωνίας µε την τουριστική αγορά ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bourgignon, P. (1998, Mai). G.O! ready to be G.O., Paris: Club Mediterrane Bundes Anstalt für die Arbeit (1999). Animateur- Animateurin: Berufe im Tourismus pp [ανυπόγραφο άρθρο από επίσηµη έκδοση του Υπουργείου Οικονοµικών, ιεύθυνσης Εργασίας της Γερµανίας]. Chelladurai, P. (1999). Human Resources Management in Sport and Recreation, Human Kinetics: USA Choy, D.J.L.(1995). The quality of tourism employment, Tourism Management, 16,(2) Costa, G. (2000, November). Sports animation in Europe Conference Proceedings of the 6 th Annual Sport Management Association of Australia and New Zealand, Hamilton, New Zealand. Edginton, C., Hanson, C., & Edginton, S. (1992). Leisure programming: Concepts, trends and professional practice, Brown & Benchmark, Dubuque. Gayler, Β. & Finger, C. (1993). Animation im Urlaub: Studie für Planner und Praktiker. Starnberg (χωρίς αναφορά στον εκδότη)(µετάφραση: Εγχειρίδιο animation στις διακοπές, Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού, Αθήνα). Gatti, M., Mereu G.M., & Tagliaferro, C. (2000). Advancements in hotel professions: Case studies in France, Italy, & Spain, CEDEFOP, Thessaloniki, Greece. Glinia, E., & Mavromatis, G. (2000, January). Sport recreation in different hotel types in Europe, Proceedings of the 5 th Annual Sport Management Association of Australia and New Zealand, Sydney, Australia. Glinia, E., & Laloumis, D. (1999). Club-Hotel Animation And Animation In The Greek Hotel Enterprises: Areas Of Contrasts. Proceedings of The 7th 34

11 Congress of European Association for Sport Management, EASM Thessaloniki. GTP, (2003, July). Greek Travel Pages, Greeces Monthly Travel- Tourism Guide, , International Publications Ltd, Athens. Hill, T., & Westbrook, R. (1997). SWOT analysis: It s time for a product recall, Long Range Planning, 30,(1) Jacovlev, Z. A. (1992). Soft animation in hotels. Agency Remark L.L.C., NY. Opaschowski, H. (1996) Einfuerung in die Freizeitwissenschaft, Freizeit und Tourismus Studien, (eds.) Leske +Budrich, 3. Auflage, Opladen. ZAV (Zentrale Stellung für Arbeitsvermittlung Deutschland), (2000). Berufe im Tourismus, (1) Αυθίνος, Γ.. (1998). Άσκηση Άθληση Κινητική Αναψυχή Οργανωτική ιάσταση, Αθήνα. Αυθίνος, Γ.., Βλάχου, Χ., & Χαραλάµπους, Κ. (2000). Χώροι διακοπών στην Ελλάδα: Εργασιακές προοπτικές για τελειόφοιτους ΤΕΦΑΑ. Αθλητική Απόδοση και Υγεία, 2,(1) Βογιατζάκη, Ε., Χαραχούσου, Υ., & Καµπίτσης, Χ. (2001, Μάιος). Αθλητικές εγκαταστάσεις και προγράµµατα ανιµασιόν στην Κρήτη, Άθληση και Κοινωνία Πρακτικά από το 9ο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, έκτακτο τεύχος 28, , ΤΕΦΑΑ/.Π.Θ., Κοµοτηνή. Γλυνιά, Ε. (2000). Η Animation στα ΤΕΦΑΑ και στα άλλα ΑΕΙ Αδηµοσίευτα Πρακτικά Στρογγυλή Τράπεζα: Hotel Animation. Philoxenia/ Helexpo, Θεσσαλονίκη. Γλυνιά, Ε., & Μαλλιωτάκης, Χ. (1999, Μάιος). Εναλλακτικές δραστηριότητες αναψυχής για µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες στην Ελλάδα, Άθληση και Κοινωνία Πρακτικά από το 7ο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, έκτακτο τεύχος 22, ΤΕΦΑΑ/.Π.Θ, Κοµοτηνή. Γλυνιά, Ε., Κώστα, Γ., & Αντωνίου, Π. (2001, Μάιος). Ανασκόπηση στη ιαχείριση της Αναψυχής σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, Άθληση και Κοινωνία Πρακτικά από το 9ο ιεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, έκτακτο τεύχος 28, ΤΕΦΑΑ/.Π.Θ., Κοµοτηνή. Γλυνιά, Ε., Παπαδοπούλου, Μ. ράκου, Α. (2000). Προβλήµατα στη λειτουργία τµηµάτων animation σε ελληνικές ξενοδοχειακές µονάδες: Απόψεις υπευθύνων διευθυντών. Περιλήψεις από το 8 ο ιεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, έκτακτο τεύχος 23, ΤΕΦΑΑ/.Π.Θ., Κοµοτηνή. ασκαλάκη, Α. (1998). Αθλητικές εγκαταστάσεις στις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις στο Λύτρας, Π.Ν. (2002). Η Κοινωνία της Αναψυχής. Η αξιοποίηση του Ελεύθερου Χρόνου στις διακοπές, Interbooks Αθήνα. Κώστα, Γ., Γλυνιά, E., Γούδας, M., Αντωνίου, Π.,& Κουθούρης, Χ. (2003). Εκτίµηση της ποιότητας υπηρεσιών αναψυχής σε ξενοδοχεία διακοπών Αναζητήσεις στη Φυσική αγωγή [http//:www.hape.gr]. Λαλούµης, & Ρούπας, Β. (1999). ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, Έλλην: Αθήνα. Λαλούµης,. (1996). Ψυχαγωγία και Άθληση Πελατών Ξενοδοχείων, Έλλην, Αθήνα. Λαλούµης,. (1999). Ξενοδοχειακή Ψυχαγωγία και Άθληση, Σταµούλης, Αθήνα. Λύτρας, Π.Ν. (1991). Η Κοινωνία της Αναψυχής: Ο Συγκερασµός Αθλητισµού και Τουρισµού προς το 2000, Interbooks, Αθήνα. Λύτρας, Π.Ν. (1993). Τουριστική Ψυχολογία, Interbooks: Αθήνα. Λύτρας, Π.Ν. (2002). Η Κοινωνία της Αναψυχής. Η αξιοποίηση του Ελεύθερου Χρόνου στις διακοπές, Interbooks: Αθήνα. 35

12 Ντιγριντάκης, Χ. (2000, Ιούνιος). Στο τέλος του 2002 θα λάµψουν τα αστέρια Επενδυτής, (35), Τσίτουρας, Α. (1998). Η εποχικότητα του τουρισµού στην Ελλάδα και τις ανταγωνίστριες χώρες, Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, Αθήνα. Φιλιππίδης,., & Γκόλιας, Α. (2001). Ψυχαγωγία και Άθληση Πελατών, Έλλην, Αθήνα. Hotel animation and situation of employment in Greece Eleni Glinia 1 & George Costa 2 Dept. of PE & Sports Science 1 Aristotle University of Thessaloniki 2 Democritus University of Thrace Abstract Hotel animation is considered as an area of professional activity for sports and recreation graduates and sport managers. The aim of this paper was to analyse hotel animation as a new source of employment in Greece. The methods included literature review, content analysis of hotel indexes and a national survey on the profile of employers and employees in hotel animation. Major disadvantages exist (seasonality, relocation, and instability) for the attraction of well-educated Greek employees in hotel animation positions. Despite problems, there are possibilities for professional advancement and opportunities to create a quality hotel product and new jobs. Key words: hotel animation, employment, recreation, holiday resorts Στοιχεία επικοινωνίας Ελένη Γλυνιά, Τυφώνος 16 Τ.Κ Θεσσαλονίκη Τηλ gr 36

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ Οι εξειδικευµένες υπηρεσίες που µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής I: Συμμετοχή σε Αθλητικές Δραστηριότητες Αναψυχής Νικόλαος Θεοδωράκης

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής : Επαγγελματική σταδιοδρομία Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α Σερρών, Α.Π.Θ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής : Αθλητικό Μάρκετινγκ Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α Σερρών, Α.Π.Θ Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Διεθνείς τάσεις και επιπτώσεις ανάπτυξης προγραμμάτων αθλητικού τουρισμού

Αθλητικός Τουρισμός. Διεθνείς τάσεις και επιπτώσεις ανάπτυξης προγραμμάτων αθλητικού τουρισμού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διεθνείς τάσεις και επιπτώσεις ανάπτυξης προγραμμάτων αθλητικού τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613)

Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613) Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613) Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ), ιδρύθηκε το 1956, ήταν η πρώτη Σχολή στην Ελλάδα και από τότε λειτουργεί στη πραγματικότητα ως αμιγής ξενοδοχειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Ονοματεπώνυμο: Γεωργίου Παναγιώτης 113125 Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γιωργής Κριτσωτάκης Δεκέμβριος 2014 Γκολφ - Τουρισμός Readman

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής I: Μάρκετινγκ Αθλητικών Οργανισμών Β Μέρος Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Η δυνατότητα για εργασιακή απασχόληση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες κοινωνικής καταξίωσης και αποδοχής του ατόμου από το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Είδη και τυπολογίες αθλητικών τουριστών Το ελληνικό αθλητικό προϊόν

Αθλητικός Τουρισμός. Είδη και τυπολογίες αθλητικών τουριστών Το ελληνικό αθλητικό προϊόν ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Είδη και τυπολογίες αθλητικών τουριστών Το ελληνικό αθλητικό προϊόν Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. «Οδηγούµε τους ανθρώπους στην επιτυχία σε έναν κόσµο που συνεχώς αλλάζει» TEYΧΟΣ 2 ο. Τριµηνιαίο ενηµερωτικό Η.R.

Newsletter. «Οδηγούµε τους ανθρώπους στην επιτυχία σε έναν κόσµο που συνεχώς αλλάζει» TEYΧΟΣ 2 ο. Τριµηνιαίο ενηµερωτικό Η.R. Newsletter Τριµηνιαίο ενηµερωτικό Η.R. Newsletter TEYΧΟΣ 2 ο «Οδηγούµε τους ανθρώπους στην επιτυχία σε έναν κόσµο που συνεχώς αλλάζει» Εditorial Αγαπητοί συνεργάτες, Το τρίµηνο που διανύσαµε η Adecco πραγµατοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής ΙΙ

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής ΙΙ Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων «Άθλησης για όλους Μέρος Β» Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων» Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων» Διευθυντής ΠΜΣ Καθηγητής Αθανάσιος Κριεμάδης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος

Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Ιανουάριος 2014 Κίνητρο για την επιλογή του θέματος: Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός της Ποιότητας των Υπηρεσιών

Ορισµός της Ποιότητας των Υπηρεσιών ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

3ο Επιστηµονικό Πεδίο 3 5ο Επιστηµονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι των παρακάτω Σχολών δεν εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο: Οργάνωσης και ιαχείρισης Αθλητισµού Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Εποχικότητα του Τουρισµού στην Ελλάδα και τις Ανταγωνίστριες Χώρες. Σύνοψη Μελέτης

Η Εποχικότητα του Τουρισµού στην Ελλάδα και τις Ανταγωνίστριες Χώρες. Σύνοψη Μελέτης Η Εποχικότητα του Τουρισµού στην Ελλάδα και τις Ανταγωνίστριες Χώρες Σύνοψη Μελέτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της µελέτης αυτής είναι η ανάλυση της εποχικότητας που παρουσιάζει ο ελληνικός τουρισµός, η σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μαρουσώ Παπανικολάου Αγίου Χαραλάμπους 6, Άμφισσα, Νομός Φωκίδος Τ.Κ. 33100. Τηλέφωνα Επικοινωνίας : Κινητό: 6937144285

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μαρουσώ Παπανικολάου Αγίου Χαραλάμπους 6, Άμφισσα, Νομός Φωκίδος Τ.Κ. 33100. Τηλέφωνα Επικοινωνίας : Κινητό: 6937144285 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρουσώ Παπανικολάου Αγίου Χαραλάμπους 6, Άμφισσα, Νομός Φωκίδος Τ.Κ. 33100 Τηλέφωνα Επικοινωνίας : Κινητό: 6937144285 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Απρίλιος 2005, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών

Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών Παναγιώτης Μανωλιτζάς Εργαστήριο σχεδιασμού & Ανάπτυξης συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων Πολυτεχνείο Κρήτης ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου ρ. ηµήτρης Κούτουλας Ειδικός Σύµβουλος Τουριστικού Μάρκετινγκ ιδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου E-Mail: d.koutoulas@ba.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Εισηγητής: Γεωργία Κατωτικίδη. Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Στιβακτάκης

ΘΕΜΑ. Εισηγητής: Γεωργία Κατωτικίδη. Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Στιβακτάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ιστορική Εξέλιξη του Management & Προοπτικές στο Σύγχρονο Περιβάλλον. Η ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μορφή µαθήµατος.

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μορφή µαθήµατος. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 1. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής I: Ανασταλτικοί Παράγοντες Συμμετοχής σε Δραστηριότητες Αθλητικής Αναψυχής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος του Γιώργου Τσιάκαλου 25. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 29

Πρόλογος του Γιώργου Τσιάκαλου 25. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 29 Περιεχόµενα Πρόλογος του Γιώργου Τσιάκαλου 25 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κοινωνικός αποκλεισµός και εκπαίδευση Θεωρητικές προσεγγίσεις 30 1.1 Κοινωνικός αποκλεισµός 30 1.1.1 Η εκπαίδευση ως παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑ ΑΣ Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές Παναγιώτης Στρατάκης Γεωγράφος, Υπ. ρ. Ε.Μ.Π. Ηµερίδα Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστεί η έννοια του αθλητικού µάνατζµεντ Οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι αθλητικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ www.anadeixi.gr Υπεύθυνοι έρευνας: Παπαχατζής Κωνσταντίνος, ιευθύνων Σύµβουλος Ρουσοµάνη Βασιλική, Σύµβουλος Ανθρώπινου υναµικού Αθήνα Θεσσαλονίκη Α. ιάκου 21,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θα παρουσιαστεί η έννοια του αθλητικού µάνατζµεντ Οι υπηρεσίες οργανισµοί που προσφέρουν οι αθλητικοί Τα χαρακτηριστικά του αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ References: Baralou, E. (2014) Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στον τουριστικό κλάδο, HR Professional Magazine, June 2014. Ross, D., & Pryce, J. (2010).

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος Ομότιμος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομικής και Διοίκησης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση της Ποιότητας Υπηρεσιών Άθλησης και Ψυχαγωγίας σε Ξενοδοχεία ιακοπών

Εκτίµηση της Ποιότητας Υπηρεσιών Άθλησης και Ψυχαγωγίας σε Ξενοδοχεία ιακοπών Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(1), 8 18 ηµοσιεύτηκε: 30 Ιανουαρίου 2003 www.hape.gr/emag.asp Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1 (1), 8 18 Released: January

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

Η Εποχικότητα στον Τουρισμό: Όρια και Προκλήσεις το σχέδιο για την Κρήτη

Η Εποχικότητα στον Τουρισμό: Όρια και Προκλήσεις το σχέδιο για την Κρήτη Η Εποχικότητα στον Τουρισμό: Όρια και Προκλήσεις το σχέδιο για την Κρήτη Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων 38 η Ετήσια Γενική Συνέλευση Λευκωσία, 02/02/2016 Dr. Άρης Ίκκος, ISHC Επιστημονικός Διευθυντής,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 64 76 ηµοσιεύτηκε: 20 Μαΐου 2005

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 64 76 ηµοσιεύτηκε: 20 Μαΐου 2005 Επισκόπηση Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 64 76 ηµοσιεύτηκε: 20 Μαΐου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 64-76 Released: May 20, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 4Χ4: τέσσερις εποχές Χ τέσσερις γεωγραφικές περιοχές

Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 4Χ4: τέσσερις εποχές Χ τέσσερις γεωγραφικές περιοχές Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 4Χ4: τέσσερις εποχές Χ τέσσερις γεωγραφικές περιοχές Αχιλλέας E. ΤΖΙΜΑΣ Ιδρυτής του Rhodes Windsurfing, Kitesurfing and Sailing Academy και του project «sportstourismgreece»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Μάρτιος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Απασχόληση στα Ελληνικά Ξενοδοχεία

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Απασχόληση στα Ελληνικά Ξενοδοχεία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 5 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Απασχόληση στα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ και Τετάρτη 10/9/2014 ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Θέματα Παρουσίασης Μέρος Α Καλωσόρισμα Περιγραφή Έρευνας Χρ. Μιχαηλίδης Κ. Αλεξάνδρου Μεθοδολογία και Στόχοι Οφέλη/ Χρησιμότητα/

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας για την συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού και καταγραφή απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ABS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ABS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ABS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ABS! Σκοπός: Σκοπός της εταιρίας είναι η ανάπτυξη ανταγωνιστικών και πρωτοποριακών εκπαιδευτικών προγραµµάτων.! Στόχοι: 1. Η συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής ΙΙ

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής ΙΙ Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων «Άθλησης για όλους Μέρος Α» Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Μαρία Γεωργοπούλου Σειρά: 10 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ζωή Βεντούρα

Ονοματεπώνυμο: Μαρία Γεωργοπούλου Σειρά: 10 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ζωή Βεντούρα Ονοματεπώνυμο: Μαρία Γεωργοπούλου Σειρά: 10 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ζωή Βεντούρα Δεκέμβριος 2013 Ο θεσμός των Δ.Σ. στην ελληνική κοινωνία Έρευνα από Πανηγυράκη & Βεντούρα (1999): το 47% έχει Τμήμα Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής I: Οφέλη συμμετοχής σε δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής Νικόλαος Θεοδωράκης

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστική κατοικία: Η θεσμική της κατοχύρωση και η εφαρμογή της στον ελληνικό χώρο

Τουριστική κατοικία: Η θεσμική της κατοχύρωση και η εφαρμογή της στον ελληνικό χώρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ERSA-GR) 11ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Αγροτική οικονομία, ύπαιθρος χώρος, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη Τουριστική κατοικία: Η θεσμική της κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

HELEXPO FILOXENIA 2015 - CONFERENCE Destination Thessaloniki: 365 days of Meetings, Studies, Sports, Cruises & Health

HELEXPO FILOXENIA 2015 - CONFERENCE Destination Thessaloniki: 365 days of Meetings, Studies, Sports, Cruises & Health DESTINATION THESSALONIKI CONFERENCE 2015 Στρατηγική προσέγγιση του 12-μηνου τουρισμού με αθλητικές δραστηριότητες Strategic approach to 12-month tourism with sports activities - International experiences

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα κατανοηθεί η έννοια του οργανισµού Θα κατανοηθεί η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης-Πολυχρόνης Κορφιάτης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Ολίβια Κυριακίδου

Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης-Πολυχρόνης Κορφιάτης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Ολίβια Κυριακίδου Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης-Πολυχρόνης Κορφιάτης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2014 Στόχοι Έρευνας Ο βαθμός χρήσης των συστημάτων διαχείρισης της απόδοσης στα ξενοδοχεία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ Έρευνα και Ανάλυση Μάϊος 2001 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΟΨΗ Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ 1. Τα ερωτήµατα και το δείγµα

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑμΕΑ Ημερομηνία :30/06/2017 Ταχ. Δ/νση : Β. Μελά 1

Φορέας: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑμΕΑ Ημερομηνία :30/06/2017 Ταχ. Δ/νση : Β. Μελά 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Φορέας: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Πόλη: Αθήνα ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑμΕΑ Ημερομηνία :30/06/2017 Ταχ. Δ/νση : Β. Μελά 1 Αρ. Πρωτ.:471 Ταχ. Κώδικας : 15562- Χολαργός Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό Μάρκετινγκ: Λόγοι Εφαρμογής των Αρχών του Μάρκετινγκ στον Αθλητισμό, Αθλητικό Μάρκετινγκ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2003

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2003 Αθήνα, 22 Απριλίου 2004 Από τη Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός του τουρισµού

Ορισµός του τουρισµού ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Εισηγήσεων

Περίγραμμα Εισηγήσεων Περίγραμμα Εισηγήσεων Τίτλος Μαθήματος: Αθλητικός τουρισμός Κωδικός Μαθήματος: 746 Διάλεξη 1 Αθλητισμός αναψυχής 1. Γιατί υπάρχει; 2. Τι είναι ο αθλητισμός αναψυχής 3. Ποιοι ασχολούνται; 4. Είδη αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτή την θεµατική ενότητα οι φοιτητές γνωρίζουν :

Σε αυτή την θεµατική ενότητα οι φοιτητές γνωρίζουν : ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Διεθνής Έκθεση Αναφοράς Ανάλυσης Αναγκών για την Κύπρο Φεβρουάριος 2016 IO1 How to Get There? Η έκθεση αναφοράς αναπτύχθηκε από: This project has been funded with support

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής : Εισαγωγή στη διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α Σερρών,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ Αθλητικό μάρκετινγκ: Αθλητική στρατηγική Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α

Διαβάστε περισσότερα

Click to add subtitle

Click to add subtitle Company LOGO ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Click to add subtitle ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.,ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μ, CRANFIELD UNIVERSITY,SoE Department of Fluid mechanics and Computational

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική Υ.Α Γ2/6646/20-11-97 Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική ΥΠΕΠΘ-Γ2/6646120.Ι 1.97 Ενηµέρωση για το πρόγραµµα επιµόρφωσης Καθηγητών στο Σχολικό Επαγγελµατικό Προσανατολισµό και

Διαβάστε περισσότερα

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δομή έρευνας Εισαγωγή Βασικές Έννοιες και Εργαλεία Έρευνας Σχεδιασμός Έρευνας Σκοπός Έρευνας Στρατηγική Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

Edginton & Hanson s theories (1976)

Edginton & Hanson s theories (1976) ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα