ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΑΜΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΑΜΑΣ"

Transcript

1 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΑΜΑΣ Αλεξανδρίδου Σ. 1,2 και Νικολάου Κ. 1,3 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Πάτρα 2 Μιαούλη 3 α, ράµα, 3 Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, Βασ. Όλγας 105, Θεσσαλονίκη, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το αστικό πράσινο αποτελεί στοιχείο περιβαλλοντικής ισορροπίας, κοινωνικής λειτουργίας, εργαλείο πολεοδοµικού σχεδιασµού και βιώσιµης ανάπτυξης. Η µελέτη, ανάλυση και αξιολόγηση των χώρων πρασίνου, για την πόλη της ράµας, διαµορφώνει προτάσεις για το λειτουργικό του ρόλο και την δηµιουργία θετικών επιπτώσεων, τη βελτίωση της εργονοµίας της πόλης, την αναβάθµιση της γειτονιάς, την ανάδειξη της αισθητικής του δηµόσιου χώρου, τον επαναπροσδιορισµό της ταυτότητας του αστικού τοπίου, την βελτίωση των κλιµατολογικών συνθηκών, την υποβοήθηση αερισµού και διασποράς αερίων ρύπων, την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, και την ενίσχυση της ασφάλειας. QUALITY UPGRADING AND INCREASE OF GREEN OPEN SPACES IN THE CITY OF DRAMA Alexandridou S. 1,2 and Nikolaou K. 1,3 1 School of Sciences & Technology, Hellenic Open University, Patra, Greece 2 Miaouli 3a, Drama, 3 Organization for the Master Plan and Environmental Protection of Thessaloniki, 105 Vas. Olgas St., Thessaloniki, Greece, ABSTRACT The urban green is a component of environmental balance, social function, urban planning tool and sustainable development. The study, analysis and evaluation of green areas for the city of Drama, develop proposals for its functional role and creation of positive impacts, improving the ergonomics of the city, upgrade the neighborhood, highlighting the aesthetic of public space, redefining the identity of the urban landscape, improve the weather conditions, aiding ventilation and dispersion of air pollutants, improve quality of life and enhance security.

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία στοχεύει στο σχεδιασµό, την ανασύνταξη και επαναδιοργάνωση ενός δικτύου δηµόσιων υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνου στο ιστό της πόλης. Οι συνδέσεις αυτές θα αποτελούν το πλαίσιο λειτουργικής ενσωµάτωσης και σύνδεσης των διαφορετικών επιπέδων της πόλης. Ταυτόχρονα θα επιδιωχθεί η δηµιουργία ενός νέου τοπίου όπου θα εξασφαλίζεται µια συνέχεια του φυσικού ίχνους στον αστικό ιστό µέσα από συνειδητούς συσχετισµούς ανάµεσα σε προϋπάρχοντα και επιθυµητά, µε ξεκάθαρες σχεδιαστικές προθέσεις στο χώρο. 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Η εργασία διαµορφώθηκε σε τρία κεφάλαια: Στο πρώτο έγινε αναφορά στη βιβλιογραφία όσον αφορά το ρόλο που διαδραµατίζει το πράσινο ποσοτικά και ποιοτικά τόσο στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και την βιοκλιµατική απόκριση ενός τόπου, όσο και στην διαχείριση του σαν εργαλείο αστικού σχεδιασµού περιβαλλοντικής συνιστώσας. Παρουσιάζονται διαχειριστικά µοντέλα - παραδείγµατα πόλεων του εξωτερικού. Στο δεύτερο έγινε αναγνώριση της υφιστάµενης κατάστασης του πολεοδοµικού συγκροτήµατος ράµας, αξιολόγηση των ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων, εκτίµηση του δυναµικού της περιοχής µέσα από πρωτογενή στοιχεία, ιστορικά, περιβαλλοντικά, χωροταξικά, πολεοδοµικά, αρχιτεκτονικά δεδοµένα, το οποία δίνουν την κοινωνικο οικολογική και αντιληπτική πλευρά της πόλης, στοχεύοντας στη διάγνωση της φυσιογνωµίας και της εικόνας του αστικού τοπίου καθώς και στον εντοπισµό και την επισήµανση των ιδιαιτεροτήτων και της ικανοχωρητικότητας της περιοχής. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από ποικίλες πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, επί τόπου παρατηρήσεις, αποτυπώσεις στο χάρτη, επισκέψεις στο ήµο, στο ΤΕΙ αρχιτεκτονικής τοπίου, από έρευνες, µελέτες, ιστοσελίδες, συνέδρια. Στο τρίτο κεφάλαιο έγινε καταγραφή και ανάλυση του υπάρχοντος πρασίνου, παρουσίαση προτάσεων σε επίπεδο επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδιασµού, διατύπωση προδιαγραφών και κατευθύνσεων, ιεράρχηση και προσδιορισµός των ενεργειών έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που είναι ο τελικός σχεδιασµός ενός ολοκληρωµένου συστήµατος ελεύθερων χώρων χώρων πρασίνου. Η αξιολόγηση του πρασίνου στην πόλη έγινε µε καταγραφή των φυτικών ειδών, και των στοιχείων αστικού σχεδιασµού µε έρευνα πεδίου στους σχεδιασµένους χώρους (πλατείες και πάρκα), τα αποτελέσµατα καταγράφηκαν σε πίνακες και απεικονίσθηκαν σχεδιαστικά. Οι χώροι πρασίνου καταµετρήθηκαν, µε auto cad 2009, (πηγή ΕΥΑ ), καθώς και µε µετρήσεις από δορυφορικές φωτογραφίες. Η καταγραφή επικαιροποιήθηκε, µε επί τόπου επισκέψεις στους χώρους, καταγραφή και έρευνα σε συναφείς υπηρεσίες (στρατού, εκπαίδευσης). Οι µετρήσεις για κάθε χώρο, καταγράφηκαν σε αναλυτικούς πίνακες, οι οποίοι συνοψίστηκαν στον Πίνακα 1, από τον οποίο υπολογίστηκε το ποσοστό πρασίνου σε m 2 ανά κάτοικο για την πόλη της ράµας, 10,84 m 2 πρασίνου / κάτοικο. Ο υπολογισµός έγινε σύµφωνα µε τους κατοίκους του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της πόλης ράµας κάτοικοι, (σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 ΦΕΚ 715/ τεύχος Β ). Έγινε επιπλέον διαχωρισµός των χώρων πρασίνου στον όπου καταγράφηκαν οι σχεδιασµένοι (µε ποσοστό πρασίνου µεγαλύτερο του 60%) σύµφωνα µε αυτήν ο δείκτης m 2 πρασίνου / κάτοικο διαµορφώνεται στο 2, Σύµφωνα µε τον Πίνακα 1. τα τετραγωνικά πρασίνου ανά κάτοικο ανταποκρίνεται ποσοτικά στις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩ Ε, (10,84 m 2 πρασίνου / κάτοικο >9,25 m 2 / κάτοικο).

3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Βασικοί τύποι πράσινων χώρων για τη ράµα Πολεοδοµικοί πράσινοι χώροι Πράσινος χώρος αναψυχής Συµπτωµατικοί Εντός σχεδίου Συνολική έκταση Πάρκα και κήποι Άτυπες περιοχές αναψυχής Υπαίθριοι χώροι αθλητισµού Παιχνιδότοποι Πράσινος χώρος συνοικίας Λοιποί 2566,38 τυχαίοι χώροι Εκτός σχεδίου στα όρια του οικισµού δυναµικοί χώροι για αξιοποίησ η Λειτουργικοί πράσινοι χώροι Ιδιωτικός πράσινος χώρος Παραγωγικός πράσινος χώρος Οικιακές αυλές και κήποι 4500 Κατάλοιπα αγροτικών καλλιεργειών Αστικοί αγροί ιανοµές Χώροι ταφής Κοιµητήρια Αυλές εκκλησιών 83320,77 Ηµι-φυσικά οικοσυστήµατ α Χώροι ιδρυµάτων Εδάφη µε µεγάλη υγρασία άση Γραµµικοί Αυλές σχολείων, χώροι ,52 ιδρυµάτων, στρατόπεδα ,51 Ανοικτό, ρέον νερό Βάλτοι, έλη 8030, ,86 Φυλλοβόλα δάση Κωνοφόρα δάση Μεικτά δάση ,2 Λοιπά Χερσότοποι, θαµνότοποι Λιβάδια 0 οικοσυστήµατα ιαταραγµένα εδάφη 0 Όχθες ποταµών και καναλιών Άξονες συγκοινωνίας Λοιποί γραµµικοί χώροι (πλαγιές) 32312,39 Σύνολα , , ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 3.1 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Σε επίπεδο επιχειρησιακού σχεδιασµού οι προτάσεις διαµορφώθηκαν σε τρείς κατευθυντήριες δράσεις Θεσµικές: Περιβαλλοντικό παρατηρητήριο, Φορείς διαχείρισης, Κέντρο Αγροτικής καινοτοµίας

4 Λειτουργικές Πολεοδοµικές :δηµιουργία δικτύων (Οργανισµών κοινής ωφέλειας, Μεταφορών, Εµπορείου) Σχεδιαστικές : ηµιουργία ενός δικτύου Θεµατικών πάρκων στον αστικό ιστό, και εγκατάσταση Πράσινων διαδροµών στους οδικούς άξονες αξιολογώντας τους σύµφωνα µε την έρευνα των Ali- Toudert Fazia, όπου η θερµική άνεση επηρεάζεται από διάφορους πιθανούς συνδυασµούς της αναλογίας ύψους κτιρίων πλάτους οδών, του προσανατολισµού των οδών και της χρήσης βλάστησης 3.2 Ποιοτική και Ποσοτική αναβάθµιση του πρασίνου από την εφαρµογή των προτάσεων του Επιχειρησιακού Σχεδιασµού. Η έκταση η οποία θα αναβαθµιστεί ποιοτικά µέσω των θεµατικών πάρκων θα είναι m 2 (σχολικές αυλές m 2, αυλές εκκλησιών 2386 m 2, πλατείες µνηµείων m 2 πάρκο µουσικής 4054 m 2, πλατεία Κύπρου 4041 m 2 ). Η βελτίωση αφορά το 36% της συνολικής έκτασης του πράσινου της υφιστάµενης κατάστασης. Η συνολική έκταση πρασίνου, µετά την εφαρµογή του επιχειρησιακού σχεδιασµού, θα αυξηθεί κατά 45%. Η αύξηση της έκτασης πρασίνου θα επιτευχθεί µε την εγκατάσταση των πράσινων διαδροµών, έκτασης m 2. Το ποσοστό σε m 2 πρασίνου/κάτοικο θα ανέλθει σε 19,80 m 2 /κάτοικο, Πίνακας 2, και η εξοικονόµηση ενέργειας σε βάθος χρόνου (όταν µεγαλώσουν τα δένδρα) θα είναι περίπου kwh σύµφωνα µε τον McPherson, Η προτεινόµενη δηµιουργία πράσινων διαδροµών, απεικονίζεται στο σχήµα 1. Σχήµα 1. Η πόλη της ράµας σχεδιασµένη µε το πλέγµα των πράσινων διαδροµών.

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Βασικοί τύποι πράσινων χώρων για τη ράµα επιχειρησιακός σχεδιασµός Συνολική έκταση Εντός σχεδίου Πολεοδοµικοί Λειτουργικοί Ηµι-φυσικά οικοσυστήµατα Πράσινος χώρος αναψυχής Συµπτωµατικοί Ιδιωτικός πράσινος χώρος Παραγωγικός πράσινος χώρος Χώροι ταφής Χώροι ιδρυµάτων Εδάφη µε µεγάλη υγρασία άση Λοιπά Πάρκα και κήποι Άτυπες περιοχές αναψυχής Υπαίθριοι χώροι αθλητισµού Παιχνιδότοποι Πράσινος χώρος συνοικίας 2566,38 Λοιποί τυχαίοι χώροι Οικιακές αυλές και κήποι 4500 Εκτός σχεδίου στα όρια του οικισµού δυναµικοί χώροι για αξιοποίηση Κατάλοιπα αγροτικών καλλιεργειών Αστικοί αγροί ιανοµές Κοιµητήρια Αυλές 83320,77 εκκλησιών Αυλές σχολείων, χώροι ,52 ιδρυµάτων, στρατόπεδα ,51 Ανοικτό, ρέον νερό Βάλτοι, 8030,5 έλη 50725,86 Φυλλοβόλα δάση Κωνοφόρα δάση Μεικτά δάση ,2 Χερσότοποι, θαµνότοποι 0 Λιβάδια 0 οικοσυστήµατα ιαταραγµένα εδάφη 0 0 Γραµµικοί Όχθες ποταµών και καναλιών Άξονες συγκοινωνίας Λοιποί γραµµικοί χώροι (πλαγιές) ,4 Σύνολα , ,57 Στρατηγικός Σχεδιασµός ΠΡΟΤΑΣΗ 1η Η ένταξη των ανενεργών χώρων του στρατού στον αστικό ιστό θα αποτελούσε µια πολύ καλή επιλογή και θα πρόσφερε γη είτε για αστικό πράσινο είτε θα έδινε λύση σε ζητήµατα οχλουσών χρήσεων που τώρα φιλοξενούνται µέσα στην πόλη. ΠΡΟΤΑΣΗ 2η.

6 Η δηµιουργία του ρέµατος στον οδικό άξονα ης 19 ης Μαϊου, (Σχήµα 2), η ένταξή του στο δίκτυο θεµατικών πάρκων σαν πάρκο επαγγελµάτων που χάνονται στο χρόνο (παπλωµατάδων, εµπορίου ζώων) σε συνέχεια της εφαρµογής του επιχειρησιακού σχεδιασµού. Η πρόταση βασίζεται στη ιδέα µιας «ρωγµής» στην επιφάνεια της πόλης κατά µήκος του οδικού άξονα της 19 Ης Μαϊου. Σχήµα 1. Η ρωγµή βυθίζεται αποκαλύπτοντας την ιστορικότητα της περιοχής και µετατρέπεται από στοιχείο διαχωρισµού σε σηµείο συνένωσης. Αρθρώνεται στο χώρο κατά µήκος του άξονα µε διαφορετικούς τρόπους, σχηµατίζοντας µια πορεία συνεχόµενη µέσα στον αστικό ιστό εισχώρησης του δάσους, οργανώνοντας τον χώρο µε διακριτούς τόπους οι οποίοι θα χαρακτηρίζονται από συµβολικά στοιχεία του παρόντος χρόνου µε ένταση, ρυθµό, επικοινωνία, πληροφορία, εκφράσεις της σύγχρονης αστικής ζωής του πρόσφατου παρελθόντος µε αναφορές στο στοχασµό, στη διαµαρτυρία και την παύση, στο ιστορικό παρελθόν ηρεµία, ονειροπόληση, ανάπαυλα. Σχήµα 3. Κατά µήκος του άξονα η «ρωγµή» θα ενισχύεται σηµειακά από γραµµική φύτευση σαν έκφραση της τοπικής χλωρίδας και από τον γραµµικό φωτισµό σύµβολο δηµιουργικής ανταλλαγής. Σχήµα 2 Η διάνοιξη του ρέµατος της 19 Ης Μαΐου. Σχήµα 3.Η δηµιουργία γεφυρών και σηµείων στάσης ξεκούρασης κατά µήκος του ποταµού.

7 3.3 Ποσοτική αύξηση του πρασίνου µε την εφαρµογή του Στρατηγικού Σχεδιασµού Οι παραπάνω προτάσεις σε επίπεδο Στρατηγικού σχεδιασµού θα αυξήσουν τις εκτάσεις πρασίνου στην πόλη κατά ,44 m 2 και ,13 m 2 σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση και τον επιχειρησιακό σχεδιασµό αντιστοίχως. Οι εκτάσεις του πρασίνου µε την εφαρµογή του Στρατηγικού σχεδιασµού θα αυξηθούν κατά 39 % από τον επιχειρησιακό σχεδιασµό και κατά 155% από την υφιστάµενη κατάσταση. Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τη διαµόρφωση των εκτάσεων πρασίνου µετά την εφαρµογή του στρατηγικού σχεδιασµού. Η αναλογία m 2 πρασίνου / κάτοικο θα διαµορφωθεί στο 27,66. Οι χώροι πρασίνου συνολικά από την εφαρµογή του επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδιασµού απεικονίζονται στο Σχήµα 4. ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Βασικοί τύποι πράσινων χώρων για τη ράµα Στρατηγικός Σχεδιασµός Συνολική έκταση Εντός σχεδίου Πολεοδοµικοί Πράσινος χώρος αναψυχής Συµπτωµατικοί Πάρκα και κήποι Άτυπες περιοχές αναψυχής Υπαίθριοι χώροι αθλητισµού Παιχνιδότοποι Πράσινος χώρος συνοικίας Λοιποί τυχαίοι χώροι 2566,38 Εκτός σχεδίου στα όρια του οικισµού δυναµικοί χώροι για αξιοποίηση Λειτουργικοί Ιδιωτικός πράσινος χώρος Παραγωγικός πράσινος χώρος Οικιακές αυλές και κήποι Κατάλοιπα αγροτικών καλλιεργειών Αστικοί αγροί ιανοµές Χώροι ταφής Χώροι ιδρυµάτων Κοιµητήρια Αυλές εκκλησιών Αυλές σχολείων, χώροι ιδρυµάτων, στρατόπεδα 83320, , ,5 Ηµι-φυσικά Εδάφη µε Ανοικτό, ρέον νερό Βάλτοι, οικοσυστήµατα µεγάλη υγρασία έλη 8030, ,86 άση Φυλλοβόλα δάση Κωνοφόρα δάση Μεικτά ,2 δάση Λοιπά Χερσότοποι, θαµνότοποι Λιβάδια 0 0 οικοσυστήµατα ιαταραγµένα εδάφη 0 0 Γραµµικοί Όχθες ποταµών και καναλιών Άξονες συγκοινωνίας Λοιποί ,4 γραµµικοί χώροι (πλαγιές) Σύνολα , ,36

8 Σχήµα 4 Σχεδιαστική απεικόνιση (επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδιασµού) των εκτάσεων πρασίνου της πόλης (θεµατικά πάρκα) συνδεδεµένα µεταξύ τους µε το δίκτυο των πράσινων διαδροµών 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Θεµελιώδης προϋπόθεση για µια αξιοβίωτη ανάπτυξη της πόλης και της ποιότητας ζωής αποτελούν οι δράσεις οι οποίες αναλύθηκαν µε την παρούσα εργασία και στηρίζονται σε ένα σχέδιο ολοκληρωµένου σχεδιασµού και συνοψίζονται στα παρακάτω: ηµιουργία υπηρεσιών σε επίπεδο δήµου. Προτεινόµενες δράσεις : οι θεσµικές προτάσεις που διατυπώθηκαν σε επίπεδο επιχειρησιακού σχεδιασµού, στελέχωσης, δηµιουργίας δίαυλων επικοινωνίας και διασύνδεσης της τοπικής κοινωνίας µε τους φορείς σχεδιασµού. Ενεργοποίηση των πολιτών έτσι ώστε ο σχεδιασµός να είναι συµµετοχικός, και οι δηµιουργούµενοι χώροι φιλόξενοι και ανταποκρινόµενοι στις ανάγκες των χρηστών. Τεχνικές παρεµβάσεις όσον αφορά τα δίκτυα κοινής ωφελείας, τα δίκτυα µεταφορών. Προτεινόµενες δράσεις: ανακατασκευή των δικτύων κοινής ωφελείας και υπόγεια εγκατάστασή τους, πύκνωση των µέσων µαζικής µεταφοράς, δηµιουργία ποδηλατοδρόµων, δηµιουργία χώρων στάθµευσης ιαµόρφωση άνετων, λειτουργικών και προσβάσιµων στο κοινό δηµόσιων χώρων. Βελτίωση των υπαρχόντων χώρων και λειτουργική τους ένταξή σε ένα ολοκληρωµένο δίκτυο χώρων πρασίνου λειτουργιών της πόλης. Προτεινόµενες δράσεις: δηµιουργία δικτύου θεµατικών πάρκων, διαµόρφωση των σχολικών αυλών, άνοιγµα των αύλειων χώρων των εκκλησιών. Επιλογή σχεδιαστικών δράσεων συµφιλίωσης της πόλης (κτιστού άκτιστου) µε τη φύση. Προτεινόµενες δράσεις: διαµορφώσεις διαδροµών µέσα στο ιστορικό κέντρο, πράσινες διαδροµές µέσα στην πόλη, διάνοιξη ρεµάτων.

9 ιάσωση από την υποβάθµιση και την εξαφάνιση, των διαµορφωµένων, µικρών σε έκταση χώρων, µέσα στην πόλη (διαµόρφωση της Σολωµού, είσοδος στις κατακόµβες κ.α.). Ένταξη των ελεύθερων χώρων σε λειτουργικές χρήσεις της πόλης. Αυξάνοντας τις δραστηριότητες και τις χρήσεις οι χώροι γίνονται πολυλειτουργικοί, πολυσυλλεκτικοί και ανταποκρίνονται στον κοινωνικό τους ρόλο. ιατήρηση της γειτονιάς. Προτεινόµενες δράσεις: ενοποίηση των κοινόχρηστων χώρων των πολυκατοικιών, δηµιουργία δρόµων ήπιας κυκλοφορίας (woonerf) Εγκατάσταση και συντήρηση του πράσινου, από εξειδικευµένο προσωπικό. Προτεινόµενες δράσεις: καταγραφή των δένδρων, διατήρηση βιβλίου διαχείρισης του αστικού πράσινου ( προδιαγραφών εγκατάστασης, εργασιών συντήρησης, κλάδεµα, πότισµα, λίπανση) Επιλογή εγκατάστασης πρασίνου, µε στόχο τον βιοκλιµατικό σχεδιασµό. Προτεινόµενες δράσεις: ανάλογα µε το πλάτος δρόµου εγκατάσταση υψηλών δένδρων σε συνδυασµό µε χαµηλότερες φυτεύσεις π.χ. θάµνων) έτσι ώστε να προστατεύεται, να διαχωρίζεται και να οδηγείται η κίνηση των πεζών, αποφεύγοντας τα καγκελόφραχτα πεζοδρόµια. ηµιουργία ποιοτικών χώρων εκπαίδευσης, καλλιέργειας περιβαλλοντικού ήθους και απόδοσης διαµορφωµένου χώρου πρασίνου σε ακτίνα σχολικού συγκροτήµατος. Προτεινόµενη δράση : η διαµόρφωση των αύλειων χώρων σχολικών συγκροτηµάτων. Απόδοση των εγκαταλειµµένων εκτάσεων στρατού της πόλης, έτσι ώστε να προστατευθούν από την καταπάτηση, την υποβάθµιση, και την προσέλκυση παραβατικών συµπεριφορών. Προτεινόµενες δράσεις ( επίπεδο στρατηγικού σχεδιασµού): το ΚΙΧΝΕ να γίνει κέντρο επανένταξης παραβατικών ατόµων, το παλιό φρουραρχείο να γίνει κέντρο κυκλοφοριακής εκπαίδευσης, ενώ η αποθήκη πυροµαχικών µπορεί πολύ πετυχηµένα να φιλοξενήσει το ΚΤΕΛ. Η κακή διαχείριση του υγρού στοιχείου στην πόλη πρέπει να σταµατήσει. Το νερό να εγγράφεται δυναµικά στο χώρο, και να αποτελεί στοιχείο χωρικής σύνδεσης της πόλης, ιστορικής µνήµης, και φυσικά εργαλείο βιοκλιµατικού σχεδιασµού. Προτεινόµενη δράση σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασµού: η διάνοιξη του παλαιού χειµάρρου της 19 ης Μαΐου. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ανανιάδου - Τζιµοπούλου Μαίρη, ιαµαντόπουλος Στέριος, Ζιάγκας Θεοχάρης, Παπαµίχος Νίκος, Νικολάου Κώστας. «Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο Θεσσαλονίκης» Α στάδιο. ΟΡΘΕ-ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη ΦΕΚ 896/30 Αύγουστος 94, τεύχος ΦΕΚ 945 / , τεύχος Αθανασίου Κάζη. ράµα «Εικόνες και µνήµες της παλιάς πόλης», σελ 12-25, 39, ΕΚΠΟΤΑ, ράµα Κ.Τρακασοπούλου-Τζήµου, «Αρχές της βιοµηχανίας στη ράµα », «Για τα κτίρια των καπναποθηκών». Η ράµα και η περιοχή της-γ Επιστηµονική Συνάντηση-.Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., ράµα, Μάϊος 1998, σελ & σ «Ευρώπη Θεσσαλονίκη », 100 χρόνια σιδηροδροµική σύνδεση, Τρένα & Άνθρωπος, έκτακτη αφιερωµατική έκδοση. Θεσσαλονίκη 1998,.. Αιβάζογλου όβα, «Οικιστική Ανάπτυξη της ράµας στην δεκαετία Η ράµα και η περιοχή της Β Επιστηµονική Συνάντηση» ΕΚΠΟΤΑ, ράµα, Μάιος 1994, σ Α.Ε. Παππά, «Η τοπική αυτοδιοίκηση και τα υφιστάµενα προβλήµατα αυτής» Αθήνα 1976 σελ. 641.

10 Εµµανουηλίδου Σοφία, Ματσίνης Γιάννης, Πολίτης Αρίστος, Τουρλλίνος Γιάννης, ηµητριάδης Γιάννης, Ιωσηφίδης Θανάσης, Πετρόπουλος Νίκος, Ζουρναλής Βασίλης, Γιαννόπουλος Ρίτος, ιαµαντίδου Ευµορφία, Χλιµίντζας Ορέστης, Βέτας Πάνος. Οµάδα Μελέτης, «Γ.Π.Σ. ράµας». ράµα Νοέµβριος 1986 ΦΕΚ 28 / & ΦΕΚ 230 / Fazia, Ali-Toudert, Dependence of outdoor thermal comfort on street design in hot and dry climate, Freiburg, Dissertation Berichte des Meteorologischen Institutes der Universität Freiburg, Nr. 15, ISSN X, Τζώρτζη, Ν., Σαρίκου, Σ., 2006, Ενοποίηση και σχεδιασµός µικρών αστικών χώρων µε βιοκλιµατικές συνθήκες, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, Όγδοο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Πρακτικά., Θεσσαλονίκη Μαρτίου 2006 EU 1994, European Conference of sustainable Cities & Towns, Aalborg Charter, Charter of Eur. Cities and Towns, Towards Sustainability, Aalborg, Denmark Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Πολεοδόµων, Η νέα χάρτα των Αθηνών 1998, Οι αρχές του Ευρ. Συµβ. Πολεοδόµων για το σχεδιασµό των πόλεων, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Πολεοδόµων, Αθήνα Παπαγιάννης Θ., Η αειφόρος διαχείριση του αστικού χώρου, από Σχεδιασµός Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και Μέθοδοι Εκτίµησης τους, Τοµ.Α, ΕΑΠ, Πάτρα, Κοσµάκη Π., ηµούδη, Α, 'Βελτίωση όρων διαβίωσης και της ποιότητας του περιβάλλοντος στον αστικό χώρο, Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός περιβάλλοντος χώρου, Τόµ.Β, ΕΑΠ, Πάτρα, Ruff A., Tregay R., An ecological approach to Urban Landscape Design, University of Manchester: Department of Town and & Country planning, Occasional paper no 8, Sarikou S., Encouraging Nature in Urban Public parks: An evaluation of the results of the ecological approach of 70s, in UK s Urban Nature Parks, WSEAS, IASME Transactions, Vol.2(4), ISSN X, p.p , June 2005 Haaren C. and Reich M., The German way to greenways and habitat networks, Landscape and Urban Planning (in press), EU, European Habitat Directive, Directive 92/43 EEC of the European Parliamnet and of the Council on the Conservation of natural habitats and of wild fauna and flora, Of.journal L 206 of , 92/43 EEC, Malkolm E., Promoting Nature in cities and towns: a practical guide, London:Groom Helm, Γιάννας Σ., Βιοκλιµατικές αρχές πολεοδοµικού σχεδιασµού, από Περιβαλλοντική Τεχνολογία, Τόµος Α, ΕΑΠ, Πάτρα Βλαστός Θ., Μπαρµπόπουλος Ν., Μπαλτάς Π. Νοµοθεσία και πολιτικές για την προώθηση του ποδηλάτου στην Ευρώπη. Οι παλινωδίες στην Ελλάδα ηµοσιεύτηκε στο περιοδικό «Περιβάλλον και ίκαιο», τεύχος 32, Απρίλιος-Ιούνιος 2005, σελ Κάζη Ολυµπία, «Τα οικιστικά τέρατα» και το µοντέλο της Νέας Υόρκης, Της Τάνιας Γεωργιοπούλου Κυριακή, 5 Απρίλιου 2009, αναρτήθηκε από RealArchitects στις 1:17 µµ Ιωάννης Κοφίτσας ρ Μηχ Ε.Μ.Π., Στοιχεία Οδοποιίας, Eκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα 2001, Πέρδιος. Σταµάτης, «Επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε κτίρια - Αθλητικά κέντρα Βιοµηχανίες - Μεταφορές»,Τόµος Α,Αθήνα 2007 CEC "Urbanisation and the function of cities in the European Community", Regional Development Studies 4, Commission of the European Communities, Brussels (1992) Άσπα Γοσποδίνη, «Χωρικές Πολιτικές για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη των Μικρών Ελληνικών Πόλεων». Περιοδικό «Αειχώρος» Τόµος 4 Τεύχος 1, Μάιος Βλαστός, Θ., Μπιρµπίλη, Τ., 2001, «Φτιάχνοντας πόλεις για ποδήλατο. Στοιχεία αισθητικής και κατασκευής»,«ποδήλατο και Αρχιτεκτονική του Οδικού ικτύου. Παράµετροι και Κριτήρια Σχεδιασµού», Ε.Ε. Γ Περιβάλλοντος, Αναπτυξιακή Εταιρεία ήµου Αθηναίων, Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας: Αιµ. Γ. Κορωναίος. Γ.- Φοίβος Σαργέντης. οµικά Υλικά και Οικολογία. Τεύχος του ερευνητικού έργου είναι διαθέσιµο από τη διεύθυνση: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, εύτερη έκδοση Αθήνα, Ιανουάριος 2005 ιεπιστηµονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών ( ΙΠΕ), «Οικολογική όµηση», Αθήνα, Ιούνιος 2000 Πάνου ραγώνα. 31 Ιανουαρίου, 2010.Άρθρο «Κηφισός Το απωθηµένο ποτάµι.» Πηγή: 15/05/2010, 2:52πµ Σοφία Γιαννάκη, βιολόγος, MSc µηχανικός περιβάλλοντος-χωροταξίας Αµβούργο: Πώς ένα δίκτυο πρασίνου προστατεύει την αστική βιοποικιλότητα, Πηγή : 15/05/2010 2:52πµ Βανδώρος Αλέξιος, 25 Ιανουάριος, 2010, Αρχιτέκτων, αρχισυντάκτης e-περιοδικού GreekArchitects.gr, «Αστικές Αναπλάσεις - The HafenCity Project» Πηγή: 15/05/ πµ Alexander Stahle Urban Planning for a Quality Dense Green Structure & endash; Stockholm Sosiotop Map and Park Programme ΕΥΑ ράµας, Χάρτης πόλης, σε auto cad, ράµα 2009

11 Αραβαντινός, Κοσµάκη, Αµούργης. «Σχεδιασµός Πόλεων και περιβαλλοντικές επιπτώσεις». Τόµος Α, και Β. ΕΑΠ, Πάτρα Ραντζούδη Ε., «Η συµβολή του πράσινου κατά µήκος οδικών αξόνων στη βελτίωση του περιβάλλοντος του αστικού ιστού λαµβάνοντας υπόψη βιοκλιµατικά και αισθητικά κριτήρια.», ιπλ. Εργ., ΕΑΠ., Πάτρα 2004 Κεφαλάς Άξιος, «Η Συµβολή του πρασίνου και άλλων στοιχείων εξωτερικής διαµόρφωσης στην βελτίωση των βιοκλιµατικών συνθηκών εξωτερικών και εσωτερικών Χώρων Κτιριακών Συγκροτηµάτων. Μελέτη Περίπτωσης : Ανάπλαση Εξωτερικού Χώρου Πανεπιστηµίου Αιγαίου», ιπλ. Εργ. ΕΑΠ, Πάτρα Αραβαντινός Α., (1999) «Αστικές χρήσεις γης και οι συνεπαγόµενες Περιβαλλοντικές επιπτώσεις», Θ.Ε. Σχεδιασµός και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, Τόµος Α, εκδ. ΕΑΠ, Πάτρα. Ντάφης Σπ. «ασοκοµία Πόλεων» ART OF TEXT, Θεσσαλονίκη, 2001 Akbari H., Pomerantz M. and H. Taha. Cool surfaces and shade trees to reduce energy use and improve air quality in urban areas, Solar Energy Vol., USA 2001 Κατσιµίγας Κώστας, «Βασικές αρχές του περιβάλλοντος τα κτίρια ιδιωτικού - δηµόσιου χώρου» Συνέδριο ΤΕΕ, Βιοκλιµατικός σχεδιασµός Κοµοτηνή 2005 Μαριαλένα Νικολοπούλου, Επιµέλεια σύνταξης, Συντονίστρια του έργου «Σχεδιασµός Υπαίθριων Αστικών Χώρων µε Βιοκλιµατικά Κριτήρια». RUROS - Rediscovering the Urban Realm and Open Spaces το οποίο συντονίστηκε από το Τµήµα Κτιρίων του ΚΑΠΕ (http://alpha.cres.gr/ruros/) Τσαλικίδης Ιωάννης, Σηµειώσεις Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Θεσσαλονίκη 1985 Bonan,. Ecological Climatology: Concepts and Applications. Cambridge Univ. Press, Cambridge, UK Bruse, M Modelling ans strategies for improved urban climates. Invited paper. In: Proceedings of International Conference on Urban Climatology and International Congress of Biometereology, Sydney, November Carreiro, M.M., Song, Y.-C., Wu, J. (eds), Ecology, Planning, and Management of Urban Forests: International Perspectives. Springer Science + Bussiness Media, LLC, New York, USA. Fezer, F Das Klima der Städte. Justus Perthes Verlag Gotha, Gotha. Germany. Gilbert, O.L The Ecology of Urban Habitats. Chapman & Hall, London, UK. Heidt, V., Neef, M., Benefits of urban green space for improving urban climate. In: Carreiro, M.M., Song, Y.-C., Wu, J (eds) Ecology, Planning, and Management of Urban Forests: International Perspectives. Springer Science + Bussiness Media, LLC, New York, USA. McPherson, G., Simpson, J.R., Peper, P.J., Xiao, Q Benefit-cost analysis of Modesto s municipal urban forest. Journal of Arboriculture 25, Meyer, J Die zukunftsfaehige Stadt. Nachhaltige Entwicklung in Stadt und Land.Werner Verlag, Düsseldorf, Germany. Spanos, K.A., Feest, A A review of the assessment of biodiversity in forest ecosystems. Management of Environmental Quality 18 (4), Spanos, 3._., Feest, _., Petraki", P.V., Daskalakou, E.N Salient Points on the Assessment and Monitoring of Forest Biodiversity. Global Science Books, Special Issue: Bioremediation, Biodiversity and Bioavailability (in press). Taha, H., Akbari, H., Sailor, D On the simulation of urban climates: sensitivity to surface parameters and anthropogenic heating. Technical Note, Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley, California. Takashi, A., Vu Than, C.A Case study: effects of vegetation on the climate in the urban area. In: Breuste, J., Feldmann, H., Uhlmann, O. (eds.) Urban Ecology. Springer, Berlin. Witting, R Siedlungsvegetation. Ulmer, Stuttgart. Nilsson, K. and Randrup, T.B., Co-ordination of European research on urban forests and trees. Arboricultural Journal 22 Nicol R., Higgins P., Hamish R. and Mannion G.,. Outdoor Education in Scotland: A summary of recent research. Scottish Natural Heritage and Learning and Teaching Scotland Kaplan R. & Kaplan S.,. The experience of nature: A psychological perspective. New York: Cambridge University Press Kaplan, R., Kaplan, S., Ryan, R., With people in mind: Design and management of everyday nature, Washington, Island Press, Ravkin M.,. The Schoolyard Habitat Movement: What it is and why Children Need it, Early Childhood Education Journal, 1997 Vol. 25, No. 1, pp Kellert S., Introduction. In S. R. Kellert & E. O. Wilson (Eds.), The Biophilia Hypothesis. DC: Island Press/Shearwater. Washington, 1993 Wagner C.,. Planning School Grounds for Outdoor Learning. National Clearing House for Educational Facilities 2000 Κουσούρης Θ., Παπαδογιαννάκη Κ.,. «Περιβαλλοντική Αγωγή µε ιαδραστικά Παιχνίδια», Gutenberg: Αθήνα 2005

12 Αθανασοπούλου, Κ.,. «Η αυλή του σχολείου- Παιχνίδια στην αυλή του σχολείου», Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Σχολικών Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Κόρινθος 2005 Learning Outside the Classroom. Manifesto. Secretary of State for Education and Skills. English Heritage Ταµουτσέλη, Κ. Κατσούλη Β., Νάκου Α., Παπαδόπουλος Χ.. Ελληνική Ενδυµασία: Ξεδιπλώνοντας τον µαγικό κόσµο της Παράδοσης. Πρακτικά 1ου ιεθνή Συνεδρίου «Λαϊκός Πολιτισµός και Εκπαίδευση». Βόλος 2006 Ακύλας Μ., Λιαράκου Γ.,. «Πρασινίζοντας τις Αυλές των Σχολείων», Πιλοτικό Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το ηµοτικό. Αθήνα 1999 Moore R. C.,. Plants for play: A plant selection guide for children's outdoor environments CA: MIG Communications, Berkeley 1993 Τραγαζίκης Π. Αθανασόπουλο Α.,. Ένας σχολικός κήπος εργασίας προσανατολισµένος στην Αειφορία, σσ Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Σχολικών Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αθήνα, 2006 Χαραλαµπίδου Β Ένα πάρκο στην αυλή του σχολείου, Το ΒΗΜΑ Ματσαγγούρας Η.,. «Η διαθεµατικότητα στη σχολική γνώση». Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2003 Θεοδωράκη. «Η αυλή του σχολείου µας». Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Σχολικών Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Κόρινθος 2005 Nabhan, G. P., & St. Antoine, S.,. The loss of floral and faunal story: The Extinction of Experience. In S. R. Kellert & E.O. Wilson (Eds.), The Biophilia Hypothesis. Washington, DC: IslandPress/Shearwater Τσιάνου Στελίνα, Βαγιωνά Αναστασία, Οι προαύλιοι χώροι ως προέκταση της αίθουσας διδασκαλίας, πρακτικά υπό έκδοση από το ράµα Απρίλιος 2010 Συµεωνίδου Παναγιώτα, Πολιτικός Μηχανικός, «Βιοκλιµατικός Επανασχεδιασµός Σχολικών Κτιρίων: Μελέτη Περίπτωσης στην Πόλη της ράµας», ιπλωµατική Εργασία ΕΑΠ, Πάτρα 2008 Μουζακίτη Ασπασία, «Πολιτιστικές αστικές ιαδροµές. Η περίπτωση της ράµας», Πτυχιακή εργασία, επιβλέπων Ν. Σπιτάλας ΤΕΙ Αρχιτεκτονικής τοπίου, ράµα 2009 Ηρώς Καλογεράκου, «ηµιουργία ψηφιακού υποβάθρου της πόλης της ράµας ως εργαλείου διαχείρισης του αστικού πρασίνου»,πτυχιακή ιατριβή, ΤΕΙ Αρχιτεκτονικής τοπίου, Επιβλέπων Γ. Χατζηφιλιππίδης ράµα 2009 Ινστιτούτο Οικονοµίας Κατασκευών (ΙΟΚ), 2η Οµάδα ιοίκησης Έργου. Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, «10 Φυτοτεχνικά Έργα, 05 Εγκατάσταση Πρασίνου, 01 Φυτεύσεις ένδρων Θάµνων». Έκδοση 1η ΥΠΕΧΩ Ε, Πρόγραµµα ράσεων για τον Εκσυγχρονισµό της Παραγωγής των ηµοσίων Έργων. ( Ντάφης 2001, Σαµαρά και Τσιτσώνη 2003, Σαµαρά, Θ. και Τσικώνη, Θ., Ποιοτικός έλεγχος και µέτρα περιποίησης των δένδρων στον αστικό χώρο. Πρακτικά 11ου Πανελληνίου ασολογικού Συνεδρίου. «ασική Πολιτική - Πρεµνοφυή άση - Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος». Αρχαία Ολυµπία, 30 Σεπτεµβρίου-3 Οκτωβρίου Σελ Grey and Deneke 1986, Grey, W.G. and Deneke, F.J., Urban Forestry. Second edition. Krieger Publishing Company. Malabar, Florida, pp & Χατζηστάθης και Ντάφης Χατζηστάθης, Α., Ντάφης Σ., Αναδασώσεις- ασικά Φυτώρια. Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη. Σελ Ντάφης, Σπ., ασοκοµία Πόλεων. Εκδόσεις Art Of Text, Θεσσαλονίκη. Σελ Γεώργιος Μπαλούτσος, «Μέτρα εξοικονόµησης νερού από τις βροχές στα Βουνά της Χώρας :Μια πρώτη γραµµή άµυνας κατά των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίµατος». ΕΘΙΑΓΕ Τριµηνιαία έκδοση του ΕΘΙΑΓΕ τεύχος 37 Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέµβριος 2009, σελ Ευφραιµίδου Ερµιόνη, Ιορδανόπουλος Παναγιώτης, ΑΠΘ, Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Τοµέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδοµής, ιαχείρισης Έργων & Ανάπτυξης, ιπλωµατική Εργασία : «Αξιολόγηση της Εφαρµογής Μέτρων Ήπιας Κυκλοφορίας σε Αστικές Περιοχές: Η Περίπτωση της Θέρµης» Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μ. Πιτσιάβα Λατινοπούλου, Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2008 Τζεσούρη Αικατερίνη ασολόγος, Μεταπτυχιακή Εργασία «Περιβαλλοντικές Μετρήσεις µε στόχο τη Βελτίωση Βιοκλιµατικών Συνθηκών σε Ανοικτούς Υπαίθριους Χώρους. Μελέτη Περίπτωσης: Πόλη της ράµας», Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Τζώρτζη Νεραντζία, Πάτρα Μάιος, 2007 Ντουνιαδάκη Κυριακή "Πολεοδοµικός Σχεδιασµός και αστικό πράσινο". Πρακτικά ηµερίδας µε θέµα «Το Πράσινο µας αφορά όλους» συνδιοργανωτές ΤΕΕ/Τ Κ και ΤΕ Κ. Πηγή Χανιά, Παρασκευή Βλαστός, Θ., Μπιρµπίλη, Τ., 2001, Φτιάχνοντας πόλεις για ποδήλατο. Στοιχεία αισθητικής και κατασκευής, Ε.Ε. Γ Περιβάλλοντος, Αναπτυξιακή Εταιρεία ήµου Αθηναίων, Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας, Mbike, σελ. 256, ISBN Το βιβλίο στην πλήρη του µορφή είναι δηµοσιευµένο στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΧΩ Ε. Αραβαντινός Αθ., Πολεοδοµικός Σχεδιασµός Για µια βιώσιµη ανάπτυξη του αστικού χώρου, Εκδόσεις «Συµµετρία», Αθήνα, Ισπικούδης, Ι. «Το φυσικό τοπίο στην πόλη», πρακτικά εισηγήσεων επιστηµονικής ηµερίδας Αρχιτεκτονική Τοπίου και Αστικό Πράσινο, Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σ.ΤΕ.Γ. ράµας τµήµα Αρχιτεκτονικής Τοπίου, ράµα (2005),

Integrated urban and suburban green space network - functions and multiple benefits

Integrated urban and suburban green space network - functions and multiple benefits Ολοκληρωµένο δίκτυο αστικού και περιαστικού πρασίνου - λειτουργίες και πολλαπλά οφέλη Σπανός Κωνσταντίνος ΕΘΙΑΓΕ Ινστιτούτο ασικών Ερευνών, 57006 Βασιλικά, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 461171 (2, 3), Fax: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Πολυκέντρου στην πόλη της Πτολεμαϊδας

Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Πολυκέντρου στην πόλη της Πτολεμαϊδας Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: Δημούδη Σοφία Αρχιτέκτων μηχ. ΑΠΘ, Ταμιωλάκη Άννα Μαρία Αρχιτέκτων μηχ. ΑΠΘ Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Σκοπός της παρούσας ομιλίας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ NAFPLIO A. THE HISTORIC CHARACTER OF THE CITY B. PROPOSALS FOR PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT THE OLD CITY - VIEW FROM THE

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Τζούλια N. Τζώρτζη * & Σοφία Σαρίκου ** * Δρ. Αρχιτέκτων Τοπίου (Ph.D, MLA), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο(Ε.Α.Π.), Ειδικός Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας ΟΣΑΑ Ορεστιάδας 2007-2013 Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας Δήμος Ορεστιάδας Σκοπός Η ανάπλαση, χωρική και κοινωνική ανασυγκρότηση, βιώσιμη οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση στοχευμένου θύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Τ Μ Η Μ Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ Ο ΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 ΤΚ: 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 7723818-7723820

Διαβάστε περισσότερα

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Η πόλη ως καταλύτης για ένα αειφόρο πρότυπο ανάπτυξης Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Διαπιστώσεις Πού ζούμε ; Ο χάρτης αναπαριστά τη συγκέντρωση πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης. Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος

Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης. Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος Διαπιστώσεις Ο μισός πληθυσμός της γης στεγάζεται ήδη σε πόλεις καταναλώνοντας περίπου τα ¾ των πόρων του πλανήτη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Τ Μ Η Μ Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 ΤΚ: 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα.

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα. Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2011-2014 2014 ΗΜΟΣΙΛΙΟΥ-Εισαγωγή H Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αποτελεί πολύτιµο εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

stelina_tsiantou@yahoo.gr tassaki@yahoo.com

stelina_tsiantou@yahoo.gr tassaki@yahoo.com Οι προαύλιοι χώροι ως προέκταση της αίθουσας διδασκαλίας Τσιάνου Στελίνα 1, Βαγιωνά Αναστασία 2 1 MLA Αρχιτέκτων Τοπίου stelina_tsiantou@yahoo.gr 2 ΜΑ Αρχιτέκτων Τοπίου tassaki@yahoo.com Περίληψη Η αναµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Μπες στο κλίµα κι εσύ!

Μπες στο κλίµα κι εσύ! Μπες στο κλίµα κι εσύ! Έργα - Παρεµβάσεις Οι προτάσεις της µελέτης είναι: Νέες φυτεύσεις Νέος ενιαίος αστικός φωτισµός µε συνδυασµό φωτιστικών επί ιστού και κρεµαστών φωτιστικών στους στενούς δρόµους Νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Η αξία του αστικού πρασίνου Η έννοια του αστικού πράσινου-χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 Πολεοδομική Ανασυγκρότηση Αναβάθμιση του κέντρου της Λάρισας 2009 ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 1 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1956 ΛΑΡΙΣΑ 1960 ΛΑΡΙΣΑ 1970 ΛΑΡΙΣΑ 1980 Η ΟΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα!

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! 1 Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! Η Ευρώπη αλλάζει. Η Χώρα επαναπροσδιορίζεται. Ο Δήμος Κοζάνης σε μετάβαση. Επιλογή μας, αλλά και αναγκαιότητα, η αλλαγή. Αλλαγή που σημαίνει κίνηση! Η πόλη

Διαβάστε περισσότερα

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 45 12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Η ιδέα της διαµόρφωσης δικτύων πρασίνου στη Θεσσαλονίκη αναπτύχθηκε αρχικά κατά τον ανασχεδιασµό της πόλης από τους πολεοδόµους Ernest Hebrard και Κωνσταντίνο Κιτσίκη και

Διαβάστε περισσότερα

Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας

Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας Η ανασυγκρότηση του κέντρου με άξονα την Πανεπιστημίου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικών παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ο Δήμος Αγρινίου προετοιμάζει στρατηγική ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. Βιώσιμη στρατηγική για αστική ανάπτυξη παύει πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δημοτικό αναψυκτήριο και βελτίωση εξοπλισμού στα αποδυτήρια του θεάτρου ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 44.020,54 ευρώ ( 15.000.000 δρχ. ) ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 27.684,62

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ: Αντιπλημμυρική Προστασία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 3.9.2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Παπαδόπουλος Ι. 1,2 και Νικολάου Κ. 1,3 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών & Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου»

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Οδηγός ιαχείρισης Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 / ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» εκέµβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΕΜΠ ΣΧΟΛΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 07 9ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 9: ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΟΜΑ Α 2 ΠΕΡΙΟΧΗ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μάθημα 2Σ5 13: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία: Τίτλοι σπουδών:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία: Τίτλοι σπουδών: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία: 1. Όνομα: Ευάγγελος 2. Επώνυμο: Ματζίρης 3. Ημερομηνία Γέννησης: 21/4/1965 4. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με πέντε παιδιά Τίτλοι σπουδών: 1. Βασικός τίτλος σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική. Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική. Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός Νοµοθετικές Ρυθµίσεις Ν.947/79 Ν.1337/83 οριοθέτηση του αστικού ιστού µε παράλληλη ένταξη πυκνοδοµηµένων περιοχών αυθαιρέτων σε Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικές βιώσιμες ενεργειακές εφαρμογές στο Δήμο Ρεθύμνης H Eυρωπαϊκή πρωτοβουλία Green Partnerships

Πιλοτικές βιώσιμες ενεργειακές εφαρμογές στο Δήμο Ρεθύμνης H Eυρωπαϊκή πρωτοβουλία Green Partnerships Πιλοτικές βιώσιμες ενεργειακές εφαρμογές στο Δήμο Ρεθύμνης H Eυρωπαϊκή πρωτοβουλία Green Partnerships Θεοχάρης Τσούτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ)

Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ) Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ) Ιάσων Τσάκωνας, Διευθύνων Σύμβουλος, OLIAROS Property Development PRODEXPO 14o Συνέδριο για την ανάπτυξη & αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κλειτώ Λεοντίδου- Γεράρδη

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κλειτώ Λεοντίδου- Γεράρδη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το παρόν ερευνητικό πρόγραµµα «Στρατηγικό Πλαίσιο Χωρικής Ανάπτυξης για την Αθήνα Αττική» και µε τη συµµετοχή ενός ευρέως φάσµατος πανεπιστηµιακών δασκάλων και άλλων ερευνητών και συνεργατών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 2Σ5 23: ΨΗΦΙΑΚΕΣ - ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

Μάθημα 2Σ5 23: ΨΗΦΙΑΚΕΣ - ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μάθημα 2Σ5 23: ΨΗΦΙΑΚΕΣ - ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη Οκτώβριος 2012 1. Εισαγωγή Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Μεταπτυχιακή κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία «Προσεγγίσεις του εφαρµοσµένου αστικού σχεδιασµού στην Ελλάδα» Υπεύθυνοι µαθήµατος: Κ. Σερράος, Ε. Κλαµπατσέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Δήμος Λαρισαίων Ο Δήμος Λαρισαίων είναι δικαιούχος χρηματοδότησης προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης από το Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Β Αθήνας, με θέμα το σχολικό κήπο Πετρίδου Βαρβάρα,

Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Β Αθήνας, με θέμα το σχολικό κήπο Πετρίδου Βαρβάρα, «Ο σχολικός κήπος μέσα από ένα πρόγραμμα Π.Ε.: Κομποστοποίηση-Κατασκευή βραχόκηπου» Παρασκευή 2 Μαΐου 2014,Π.Ε. & Δ.Ε. Β Αθήνας Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Β Αθήνας, με θέμα το

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Σοφία Αυγερινού - Κολώνια, καθηγήτρια ΕΜΠ ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρόγεω 1 & Πλ.Καλλεργών Πληροφορίες : Κ.Μπαριτάκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Άρης Σαπουνάκης Δρ Αρχιτέκτων Πολεοδόμος Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, P.E., ASHRAE Accredited

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ε. Ν.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη 25.09.2016 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

"Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων"

Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές "Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική μελέτη για την πόλη της Λεμεσού. Ημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος SUSREG, 18/03/2015, Λεμεσός

Πιλοτική μελέτη για την πόλη της Λεμεσού. Ημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος SUSREG, 18/03/2015, Λεμεσός Πιλοτική μελέτη για την πόλη της Λεμεσού Ημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος SUSREG, 18/03/2015, Λεμεσός Από πειραματική σε πιλοτική εφαρμογή SUSREG Case Study 2 Πειραματική μελέτη Τι κερδίσαμε από την

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΤΗΝΟΠΑΝΙ ΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΤΗΝΟΠΑΝΙ ΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΤΗΝΟΠΑΝΙ ΑΣ Μασλαρινού Ο. 1,2, Μπίρτσας Π. 3 και Νικολάου Κ. 1,4 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών & Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN Πολιτικές για τον αστικό χώρο ΜΑΝΩΛΑ-ΓΚΟΥΝΤΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Αρχιτέκτων Πολεοδόµος ΕΥ Επ. Προγραµµάτων Κ. Π. URBAN Η Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN αποβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ-ΕΡΓΟΥ. Εντοπισμός της περιοχής μελέτης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ-ΕΡΓΟΥ. Εντοπισμός της περιοχής μελέτης. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ-ΕΡΓΟΥ Εντοπισμός της περιοχής μελέτης. Τα Φάρσαλα είναι έδρα Δήμου και πρωτεύουσα την ομώνυμης επαρχίας. Ανήκει διοικητικά στο νομό Λάρισας. Σήμερα είναι μια σύγχρονη και δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ.πρωτ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ.πρωτ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δροσιά,20/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ.πρωτ. 18678 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ:Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: «Λήψη απόφασης του.σ για την υποβολή προτάσεων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Πρόταση Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων στις Δυτικές Συνοικίες του Αστικού Κέντρου του Δήμου Λεμεσού Πρώτη Δημόσια Διαβούλευση Δρ. Ράλλης Γκέκας Οι Στόχοι του ΣΕΣ 2014-2020 Βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό ίκτυο Αγροτικών Περιοχών Μάθησης για ράση

Ενεργειακό ίκτυο Αγροτικών Περιοχών Μάθησης για ράση Ενεργειακό ίκτυο Αγροτικών Περιοχών Μάθησης για ράση (Rural Web Energy Learning Network for Action - erenet) Ιωάννης Ψαρράς Περιεχόμε να ΕΣΑ ΕΜΠ Αγροτικές Κοινότητες & Βιώσιμη Ανάπτυξη Η Πρόταση Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

- 47 - Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες

- 47 - Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες Avinguda del Carrilet (Amadeu Torner, Jacint Verdaguer), L Hospitalet de Llobregat, Βαρκελώνη. Ζώνες ειδικής χρήσης που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κέρκυρας περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των Μεσοπρόθεσμων Γενικών Προτεραιοτήτων (άξονες-θεματικοί τομείς) και τις προκύπτουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012 1 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατρός: Αδαµόπουλος Ανδρέας Νικόλαος Ηµεροµηνία γεννήσεως: 28-10-1979 Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 15/09/2015 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 15/09/2015 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Εσείς Γιατί επιλέξατε το μάθημα Τι περιμένετε από τις ώρες που θα περάσετε διδασκόμενοι μαζί μας; Προτάσεις ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ι. Οι εργασίες θα ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ) ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολυπλοκότητα των θεµάτων, ο µεγάλος αριθµός των εµπλεκοµένων. κοινωνικών και οικονοµικών οµάδων και τα πολλαπλά ιεραρχικά επίπεδα όπως

Η πολυπλοκότητα των θεµάτων, ο µεγάλος αριθµός των εµπλεκοµένων. κοινωνικών και οικονοµικών οµάδων και τα πολλαπλά ιεραρχικά επίπεδα όπως Η πολυπλοκότητα των θεµάτων, ο µεγάλος αριθµός των εµπλεκοµένων κοινωνικών και οικονοµικών οµάδων και τα πολλαπλά ιεραρχικά επίπεδα όπως παρατέθηκαν πιο πάνω απαιτούν µια πιο συστηµατική παρουσίαση των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Γκόρτσος. Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr,

Κώστας Γκόρτσος. Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr, Κώστας Γκόρτσος Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr, Σπουδές 2001 MSc Πολεοδομίας και Χωροταξίας ΕΜΠ 1985 Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη πάνω - κάτω ένταξη κεντρικών αρχαιολογικών χώρων

Θεσσαλονίκη πάνω - κάτω ένταξη κεντρικών αρχαιολογικών χώρων Οµάδα εργασίας Ξενοφών Γιαννάκης Πρόδροµος Νικηφορίδης Κυριακή Πετρίδου Παρασκευή Ταράνη Το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται απόέντονηοικιστικήπυκνότητα, η οποία καθιστά εξαιρετικά πολύτιµη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) ρ. ημήτρης ημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2. Τι είναι ο Αγρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Το υπουργείο Οικολογίας Ενέργειας, Βιώσιµης Ανάπτυξης και Χωροταξίας του γαλλικού κράτους ξεκινάει το προγράµµα Grenelle de l'environnement που ξεκίνησε το Μάϊο του 2007. Το πρόγραµµα έχει σαν στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΙ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΧΛΗΣΕΙΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΟΜΑΧΩΝ (ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ)

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΟΜΑΧΩΝ (ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ) 29 11. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Η δυνατότητα εξεύρεσης νέων χώρων στο πυκνοδοµηµένο πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης είναι ακόµη εφικτή και εντοπίζεται κυρίως στους παρακάτω χώρους: Α. Υπαίθριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 5.1 5.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΌΡΑΜΑ, ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 5.1.1 Αποστολή «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων

Διαβάστε περισσότερα