ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΑΜΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΑΜΑΣ"

Transcript

1 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΑΜΑΣ Αλεξανδρίδου Σ. 1,2 και Νικολάου Κ. 1,3 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Πάτρα 2 Μιαούλη 3 α, ράµα, 3 Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, Βασ. Όλγας 105, Θεσσαλονίκη, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το αστικό πράσινο αποτελεί στοιχείο περιβαλλοντικής ισορροπίας, κοινωνικής λειτουργίας, εργαλείο πολεοδοµικού σχεδιασµού και βιώσιµης ανάπτυξης. Η µελέτη, ανάλυση και αξιολόγηση των χώρων πρασίνου, για την πόλη της ράµας, διαµορφώνει προτάσεις για το λειτουργικό του ρόλο και την δηµιουργία θετικών επιπτώσεων, τη βελτίωση της εργονοµίας της πόλης, την αναβάθµιση της γειτονιάς, την ανάδειξη της αισθητικής του δηµόσιου χώρου, τον επαναπροσδιορισµό της ταυτότητας του αστικού τοπίου, την βελτίωση των κλιµατολογικών συνθηκών, την υποβοήθηση αερισµού και διασποράς αερίων ρύπων, την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, και την ενίσχυση της ασφάλειας. QUALITY UPGRADING AND INCREASE OF GREEN OPEN SPACES IN THE CITY OF DRAMA Alexandridou S. 1,2 and Nikolaou K. 1,3 1 School of Sciences & Technology, Hellenic Open University, Patra, Greece 2 Miaouli 3a, Drama, 3 Organization for the Master Plan and Environmental Protection of Thessaloniki, 105 Vas. Olgas St., Thessaloniki, Greece, ABSTRACT The urban green is a component of environmental balance, social function, urban planning tool and sustainable development. The study, analysis and evaluation of green areas for the city of Drama, develop proposals for its functional role and creation of positive impacts, improving the ergonomics of the city, upgrade the neighborhood, highlighting the aesthetic of public space, redefining the identity of the urban landscape, improve the weather conditions, aiding ventilation and dispersion of air pollutants, improve quality of life and enhance security.

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία στοχεύει στο σχεδιασµό, την ανασύνταξη και επαναδιοργάνωση ενός δικτύου δηµόσιων υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνου στο ιστό της πόλης. Οι συνδέσεις αυτές θα αποτελούν το πλαίσιο λειτουργικής ενσωµάτωσης και σύνδεσης των διαφορετικών επιπέδων της πόλης. Ταυτόχρονα θα επιδιωχθεί η δηµιουργία ενός νέου τοπίου όπου θα εξασφαλίζεται µια συνέχεια του φυσικού ίχνους στον αστικό ιστό µέσα από συνειδητούς συσχετισµούς ανάµεσα σε προϋπάρχοντα και επιθυµητά, µε ξεκάθαρες σχεδιαστικές προθέσεις στο χώρο. 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Η εργασία διαµορφώθηκε σε τρία κεφάλαια: Στο πρώτο έγινε αναφορά στη βιβλιογραφία όσον αφορά το ρόλο που διαδραµατίζει το πράσινο ποσοτικά και ποιοτικά τόσο στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και την βιοκλιµατική απόκριση ενός τόπου, όσο και στην διαχείριση του σαν εργαλείο αστικού σχεδιασµού περιβαλλοντικής συνιστώσας. Παρουσιάζονται διαχειριστικά µοντέλα - παραδείγµατα πόλεων του εξωτερικού. Στο δεύτερο έγινε αναγνώριση της υφιστάµενης κατάστασης του πολεοδοµικού συγκροτήµατος ράµας, αξιολόγηση των ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων, εκτίµηση του δυναµικού της περιοχής µέσα από πρωτογενή στοιχεία, ιστορικά, περιβαλλοντικά, χωροταξικά, πολεοδοµικά, αρχιτεκτονικά δεδοµένα, το οποία δίνουν την κοινωνικο οικολογική και αντιληπτική πλευρά της πόλης, στοχεύοντας στη διάγνωση της φυσιογνωµίας και της εικόνας του αστικού τοπίου καθώς και στον εντοπισµό και την επισήµανση των ιδιαιτεροτήτων και της ικανοχωρητικότητας της περιοχής. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από ποικίλες πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, επί τόπου παρατηρήσεις, αποτυπώσεις στο χάρτη, επισκέψεις στο ήµο, στο ΤΕΙ αρχιτεκτονικής τοπίου, από έρευνες, µελέτες, ιστοσελίδες, συνέδρια. Στο τρίτο κεφάλαιο έγινε καταγραφή και ανάλυση του υπάρχοντος πρασίνου, παρουσίαση προτάσεων σε επίπεδο επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδιασµού, διατύπωση προδιαγραφών και κατευθύνσεων, ιεράρχηση και προσδιορισµός των ενεργειών έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που είναι ο τελικός σχεδιασµός ενός ολοκληρωµένου συστήµατος ελεύθερων χώρων χώρων πρασίνου. Η αξιολόγηση του πρασίνου στην πόλη έγινε µε καταγραφή των φυτικών ειδών, και των στοιχείων αστικού σχεδιασµού µε έρευνα πεδίου στους σχεδιασµένους χώρους (πλατείες και πάρκα), τα αποτελέσµατα καταγράφηκαν σε πίνακες και απεικονίσθηκαν σχεδιαστικά. Οι χώροι πρασίνου καταµετρήθηκαν, µε auto cad 2009, (πηγή ΕΥΑ ), καθώς και µε µετρήσεις από δορυφορικές φωτογραφίες. Η καταγραφή επικαιροποιήθηκε, µε επί τόπου επισκέψεις στους χώρους, καταγραφή και έρευνα σε συναφείς υπηρεσίες (στρατού, εκπαίδευσης). Οι µετρήσεις για κάθε χώρο, καταγράφηκαν σε αναλυτικούς πίνακες, οι οποίοι συνοψίστηκαν στον Πίνακα 1, από τον οποίο υπολογίστηκε το ποσοστό πρασίνου σε m 2 ανά κάτοικο για την πόλη της ράµας, 10,84 m 2 πρασίνου / κάτοικο. Ο υπολογισµός έγινε σύµφωνα µε τους κατοίκους του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της πόλης ράµας κάτοικοι, (σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 ΦΕΚ 715/ τεύχος Β ). Έγινε επιπλέον διαχωρισµός των χώρων πρασίνου στον όπου καταγράφηκαν οι σχεδιασµένοι (µε ποσοστό πρασίνου µεγαλύτερο του 60%) σύµφωνα µε αυτήν ο δείκτης m 2 πρασίνου / κάτοικο διαµορφώνεται στο 2, Σύµφωνα µε τον Πίνακα 1. τα τετραγωνικά πρασίνου ανά κάτοικο ανταποκρίνεται ποσοτικά στις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩ Ε, (10,84 m 2 πρασίνου / κάτοικο >9,25 m 2 / κάτοικο).

3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Βασικοί τύποι πράσινων χώρων για τη ράµα Πολεοδοµικοί πράσινοι χώροι Πράσινος χώρος αναψυχής Συµπτωµατικοί Εντός σχεδίου Συνολική έκταση Πάρκα και κήποι Άτυπες περιοχές αναψυχής Υπαίθριοι χώροι αθλητισµού Παιχνιδότοποι Πράσινος χώρος συνοικίας Λοιποί 2566,38 τυχαίοι χώροι Εκτός σχεδίου στα όρια του οικισµού δυναµικοί χώροι για αξιοποίησ η Λειτουργικοί πράσινοι χώροι Ιδιωτικός πράσινος χώρος Παραγωγικός πράσινος χώρος Οικιακές αυλές και κήποι 4500 Κατάλοιπα αγροτικών καλλιεργειών Αστικοί αγροί ιανοµές Χώροι ταφής Κοιµητήρια Αυλές εκκλησιών 83320,77 Ηµι-φυσικά οικοσυστήµατ α Χώροι ιδρυµάτων Εδάφη µε µεγάλη υγρασία άση Γραµµικοί Αυλές σχολείων, χώροι ,52 ιδρυµάτων, στρατόπεδα ,51 Ανοικτό, ρέον νερό Βάλτοι, έλη 8030, ,86 Φυλλοβόλα δάση Κωνοφόρα δάση Μεικτά δάση ,2 Λοιπά Χερσότοποι, θαµνότοποι Λιβάδια 0 οικοσυστήµατα ιαταραγµένα εδάφη 0 Όχθες ποταµών και καναλιών Άξονες συγκοινωνίας Λοιποί γραµµικοί χώροι (πλαγιές) 32312,39 Σύνολα , , ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 3.1 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Σε επίπεδο επιχειρησιακού σχεδιασµού οι προτάσεις διαµορφώθηκαν σε τρείς κατευθυντήριες δράσεις Θεσµικές: Περιβαλλοντικό παρατηρητήριο, Φορείς διαχείρισης, Κέντρο Αγροτικής καινοτοµίας

4 Λειτουργικές Πολεοδοµικές :δηµιουργία δικτύων (Οργανισµών κοινής ωφέλειας, Μεταφορών, Εµπορείου) Σχεδιαστικές : ηµιουργία ενός δικτύου Θεµατικών πάρκων στον αστικό ιστό, και εγκατάσταση Πράσινων διαδροµών στους οδικούς άξονες αξιολογώντας τους σύµφωνα µε την έρευνα των Ali- Toudert Fazia, όπου η θερµική άνεση επηρεάζεται από διάφορους πιθανούς συνδυασµούς της αναλογίας ύψους κτιρίων πλάτους οδών, του προσανατολισµού των οδών και της χρήσης βλάστησης 3.2 Ποιοτική και Ποσοτική αναβάθµιση του πρασίνου από την εφαρµογή των προτάσεων του Επιχειρησιακού Σχεδιασµού. Η έκταση η οποία θα αναβαθµιστεί ποιοτικά µέσω των θεµατικών πάρκων θα είναι m 2 (σχολικές αυλές m 2, αυλές εκκλησιών 2386 m 2, πλατείες µνηµείων m 2 πάρκο µουσικής 4054 m 2, πλατεία Κύπρου 4041 m 2 ). Η βελτίωση αφορά το 36% της συνολικής έκτασης του πράσινου της υφιστάµενης κατάστασης. Η συνολική έκταση πρασίνου, µετά την εφαρµογή του επιχειρησιακού σχεδιασµού, θα αυξηθεί κατά 45%. Η αύξηση της έκτασης πρασίνου θα επιτευχθεί µε την εγκατάσταση των πράσινων διαδροµών, έκτασης m 2. Το ποσοστό σε m 2 πρασίνου/κάτοικο θα ανέλθει σε 19,80 m 2 /κάτοικο, Πίνακας 2, και η εξοικονόµηση ενέργειας σε βάθος χρόνου (όταν µεγαλώσουν τα δένδρα) θα είναι περίπου kwh σύµφωνα µε τον McPherson, Η προτεινόµενη δηµιουργία πράσινων διαδροµών, απεικονίζεται στο σχήµα 1. Σχήµα 1. Η πόλη της ράµας σχεδιασµένη µε το πλέγµα των πράσινων διαδροµών.

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Βασικοί τύποι πράσινων χώρων για τη ράµα επιχειρησιακός σχεδιασµός Συνολική έκταση Εντός σχεδίου Πολεοδοµικοί Λειτουργικοί Ηµι-φυσικά οικοσυστήµατα Πράσινος χώρος αναψυχής Συµπτωµατικοί Ιδιωτικός πράσινος χώρος Παραγωγικός πράσινος χώρος Χώροι ταφής Χώροι ιδρυµάτων Εδάφη µε µεγάλη υγρασία άση Λοιπά Πάρκα και κήποι Άτυπες περιοχές αναψυχής Υπαίθριοι χώροι αθλητισµού Παιχνιδότοποι Πράσινος χώρος συνοικίας 2566,38 Λοιποί τυχαίοι χώροι Οικιακές αυλές και κήποι 4500 Εκτός σχεδίου στα όρια του οικισµού δυναµικοί χώροι για αξιοποίηση Κατάλοιπα αγροτικών καλλιεργειών Αστικοί αγροί ιανοµές Κοιµητήρια Αυλές 83320,77 εκκλησιών Αυλές σχολείων, χώροι ,52 ιδρυµάτων, στρατόπεδα ,51 Ανοικτό, ρέον νερό Βάλτοι, 8030,5 έλη 50725,86 Φυλλοβόλα δάση Κωνοφόρα δάση Μεικτά δάση ,2 Χερσότοποι, θαµνότοποι 0 Λιβάδια 0 οικοσυστήµατα ιαταραγµένα εδάφη 0 0 Γραµµικοί Όχθες ποταµών και καναλιών Άξονες συγκοινωνίας Λοιποί γραµµικοί χώροι (πλαγιές) ,4 Σύνολα , ,57 Στρατηγικός Σχεδιασµός ΠΡΟΤΑΣΗ 1η Η ένταξη των ανενεργών χώρων του στρατού στον αστικό ιστό θα αποτελούσε µια πολύ καλή επιλογή και θα πρόσφερε γη είτε για αστικό πράσινο είτε θα έδινε λύση σε ζητήµατα οχλουσών χρήσεων που τώρα φιλοξενούνται µέσα στην πόλη. ΠΡΟΤΑΣΗ 2η.

6 Η δηµιουργία του ρέµατος στον οδικό άξονα ης 19 ης Μαϊου, (Σχήµα 2), η ένταξή του στο δίκτυο θεµατικών πάρκων σαν πάρκο επαγγελµάτων που χάνονται στο χρόνο (παπλωµατάδων, εµπορίου ζώων) σε συνέχεια της εφαρµογής του επιχειρησιακού σχεδιασµού. Η πρόταση βασίζεται στη ιδέα µιας «ρωγµής» στην επιφάνεια της πόλης κατά µήκος του οδικού άξονα της 19 Ης Μαϊου. Σχήµα 1. Η ρωγµή βυθίζεται αποκαλύπτοντας την ιστορικότητα της περιοχής και µετατρέπεται από στοιχείο διαχωρισµού σε σηµείο συνένωσης. Αρθρώνεται στο χώρο κατά µήκος του άξονα µε διαφορετικούς τρόπους, σχηµατίζοντας µια πορεία συνεχόµενη µέσα στον αστικό ιστό εισχώρησης του δάσους, οργανώνοντας τον χώρο µε διακριτούς τόπους οι οποίοι θα χαρακτηρίζονται από συµβολικά στοιχεία του παρόντος χρόνου µε ένταση, ρυθµό, επικοινωνία, πληροφορία, εκφράσεις της σύγχρονης αστικής ζωής του πρόσφατου παρελθόντος µε αναφορές στο στοχασµό, στη διαµαρτυρία και την παύση, στο ιστορικό παρελθόν ηρεµία, ονειροπόληση, ανάπαυλα. Σχήµα 3. Κατά µήκος του άξονα η «ρωγµή» θα ενισχύεται σηµειακά από γραµµική φύτευση σαν έκφραση της τοπικής χλωρίδας και από τον γραµµικό φωτισµό σύµβολο δηµιουργικής ανταλλαγής. Σχήµα 2 Η διάνοιξη του ρέµατος της 19 Ης Μαΐου. Σχήµα 3.Η δηµιουργία γεφυρών και σηµείων στάσης ξεκούρασης κατά µήκος του ποταµού.

7 3.3 Ποσοτική αύξηση του πρασίνου µε την εφαρµογή του Στρατηγικού Σχεδιασµού Οι παραπάνω προτάσεις σε επίπεδο Στρατηγικού σχεδιασµού θα αυξήσουν τις εκτάσεις πρασίνου στην πόλη κατά ,44 m 2 και ,13 m 2 σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση και τον επιχειρησιακό σχεδιασµό αντιστοίχως. Οι εκτάσεις του πρασίνου µε την εφαρµογή του Στρατηγικού σχεδιασµού θα αυξηθούν κατά 39 % από τον επιχειρησιακό σχεδιασµό και κατά 155% από την υφιστάµενη κατάσταση. Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τη διαµόρφωση των εκτάσεων πρασίνου µετά την εφαρµογή του στρατηγικού σχεδιασµού. Η αναλογία m 2 πρασίνου / κάτοικο θα διαµορφωθεί στο 27,66. Οι χώροι πρασίνου συνολικά από την εφαρµογή του επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδιασµού απεικονίζονται στο Σχήµα 4. ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Βασικοί τύποι πράσινων χώρων για τη ράµα Στρατηγικός Σχεδιασµός Συνολική έκταση Εντός σχεδίου Πολεοδοµικοί Πράσινος χώρος αναψυχής Συµπτωµατικοί Πάρκα και κήποι Άτυπες περιοχές αναψυχής Υπαίθριοι χώροι αθλητισµού Παιχνιδότοποι Πράσινος χώρος συνοικίας Λοιποί τυχαίοι χώροι 2566,38 Εκτός σχεδίου στα όρια του οικισµού δυναµικοί χώροι για αξιοποίηση Λειτουργικοί Ιδιωτικός πράσινος χώρος Παραγωγικός πράσινος χώρος Οικιακές αυλές και κήποι Κατάλοιπα αγροτικών καλλιεργειών Αστικοί αγροί ιανοµές Χώροι ταφής Χώροι ιδρυµάτων Κοιµητήρια Αυλές εκκλησιών Αυλές σχολείων, χώροι ιδρυµάτων, στρατόπεδα 83320, , ,5 Ηµι-φυσικά Εδάφη µε Ανοικτό, ρέον νερό Βάλτοι, οικοσυστήµατα µεγάλη υγρασία έλη 8030, ,86 άση Φυλλοβόλα δάση Κωνοφόρα δάση Μεικτά ,2 δάση Λοιπά Χερσότοποι, θαµνότοποι Λιβάδια 0 0 οικοσυστήµατα ιαταραγµένα εδάφη 0 0 Γραµµικοί Όχθες ποταµών και καναλιών Άξονες συγκοινωνίας Λοιποί ,4 γραµµικοί χώροι (πλαγιές) Σύνολα , ,36

8 Σχήµα 4 Σχεδιαστική απεικόνιση (επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδιασµού) των εκτάσεων πρασίνου της πόλης (θεµατικά πάρκα) συνδεδεµένα µεταξύ τους µε το δίκτυο των πράσινων διαδροµών 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Θεµελιώδης προϋπόθεση για µια αξιοβίωτη ανάπτυξη της πόλης και της ποιότητας ζωής αποτελούν οι δράσεις οι οποίες αναλύθηκαν µε την παρούσα εργασία και στηρίζονται σε ένα σχέδιο ολοκληρωµένου σχεδιασµού και συνοψίζονται στα παρακάτω: ηµιουργία υπηρεσιών σε επίπεδο δήµου. Προτεινόµενες δράσεις : οι θεσµικές προτάσεις που διατυπώθηκαν σε επίπεδο επιχειρησιακού σχεδιασµού, στελέχωσης, δηµιουργίας δίαυλων επικοινωνίας και διασύνδεσης της τοπικής κοινωνίας µε τους φορείς σχεδιασµού. Ενεργοποίηση των πολιτών έτσι ώστε ο σχεδιασµός να είναι συµµετοχικός, και οι δηµιουργούµενοι χώροι φιλόξενοι και ανταποκρινόµενοι στις ανάγκες των χρηστών. Τεχνικές παρεµβάσεις όσον αφορά τα δίκτυα κοινής ωφελείας, τα δίκτυα µεταφορών. Προτεινόµενες δράσεις: ανακατασκευή των δικτύων κοινής ωφελείας και υπόγεια εγκατάστασή τους, πύκνωση των µέσων µαζικής µεταφοράς, δηµιουργία ποδηλατοδρόµων, δηµιουργία χώρων στάθµευσης ιαµόρφωση άνετων, λειτουργικών και προσβάσιµων στο κοινό δηµόσιων χώρων. Βελτίωση των υπαρχόντων χώρων και λειτουργική τους ένταξή σε ένα ολοκληρωµένο δίκτυο χώρων πρασίνου λειτουργιών της πόλης. Προτεινόµενες δράσεις: δηµιουργία δικτύου θεµατικών πάρκων, διαµόρφωση των σχολικών αυλών, άνοιγµα των αύλειων χώρων των εκκλησιών. Επιλογή σχεδιαστικών δράσεων συµφιλίωσης της πόλης (κτιστού άκτιστου) µε τη φύση. Προτεινόµενες δράσεις: διαµορφώσεις διαδροµών µέσα στο ιστορικό κέντρο, πράσινες διαδροµές µέσα στην πόλη, διάνοιξη ρεµάτων.

9 ιάσωση από την υποβάθµιση και την εξαφάνιση, των διαµορφωµένων, µικρών σε έκταση χώρων, µέσα στην πόλη (διαµόρφωση της Σολωµού, είσοδος στις κατακόµβες κ.α.). Ένταξη των ελεύθερων χώρων σε λειτουργικές χρήσεις της πόλης. Αυξάνοντας τις δραστηριότητες και τις χρήσεις οι χώροι γίνονται πολυλειτουργικοί, πολυσυλλεκτικοί και ανταποκρίνονται στον κοινωνικό τους ρόλο. ιατήρηση της γειτονιάς. Προτεινόµενες δράσεις: ενοποίηση των κοινόχρηστων χώρων των πολυκατοικιών, δηµιουργία δρόµων ήπιας κυκλοφορίας (woonerf) Εγκατάσταση και συντήρηση του πράσινου, από εξειδικευµένο προσωπικό. Προτεινόµενες δράσεις: καταγραφή των δένδρων, διατήρηση βιβλίου διαχείρισης του αστικού πράσινου ( προδιαγραφών εγκατάστασης, εργασιών συντήρησης, κλάδεµα, πότισµα, λίπανση) Επιλογή εγκατάστασης πρασίνου, µε στόχο τον βιοκλιµατικό σχεδιασµό. Προτεινόµενες δράσεις: ανάλογα µε το πλάτος δρόµου εγκατάσταση υψηλών δένδρων σε συνδυασµό µε χαµηλότερες φυτεύσεις π.χ. θάµνων) έτσι ώστε να προστατεύεται, να διαχωρίζεται και να οδηγείται η κίνηση των πεζών, αποφεύγοντας τα καγκελόφραχτα πεζοδρόµια. ηµιουργία ποιοτικών χώρων εκπαίδευσης, καλλιέργειας περιβαλλοντικού ήθους και απόδοσης διαµορφωµένου χώρου πρασίνου σε ακτίνα σχολικού συγκροτήµατος. Προτεινόµενη δράση : η διαµόρφωση των αύλειων χώρων σχολικών συγκροτηµάτων. Απόδοση των εγκαταλειµµένων εκτάσεων στρατού της πόλης, έτσι ώστε να προστατευθούν από την καταπάτηση, την υποβάθµιση, και την προσέλκυση παραβατικών συµπεριφορών. Προτεινόµενες δράσεις ( επίπεδο στρατηγικού σχεδιασµού): το ΚΙΧΝΕ να γίνει κέντρο επανένταξης παραβατικών ατόµων, το παλιό φρουραρχείο να γίνει κέντρο κυκλοφοριακής εκπαίδευσης, ενώ η αποθήκη πυροµαχικών µπορεί πολύ πετυχηµένα να φιλοξενήσει το ΚΤΕΛ. Η κακή διαχείριση του υγρού στοιχείου στην πόλη πρέπει να σταµατήσει. Το νερό να εγγράφεται δυναµικά στο χώρο, και να αποτελεί στοιχείο χωρικής σύνδεσης της πόλης, ιστορικής µνήµης, και φυσικά εργαλείο βιοκλιµατικού σχεδιασµού. Προτεινόµενη δράση σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασµού: η διάνοιξη του παλαιού χειµάρρου της 19 ης Μαΐου. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ανανιάδου - Τζιµοπούλου Μαίρη, ιαµαντόπουλος Στέριος, Ζιάγκας Θεοχάρης, Παπαµίχος Νίκος, Νικολάου Κώστας. «Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο Θεσσαλονίκης» Α στάδιο. ΟΡΘΕ-ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη ΦΕΚ 896/30 Αύγουστος 94, τεύχος ΦΕΚ 945 / , τεύχος Αθανασίου Κάζη. ράµα «Εικόνες και µνήµες της παλιάς πόλης», σελ 12-25, 39, ΕΚΠΟΤΑ, ράµα Κ.Τρακασοπούλου-Τζήµου, «Αρχές της βιοµηχανίας στη ράµα », «Για τα κτίρια των καπναποθηκών». Η ράµα και η περιοχή της-γ Επιστηµονική Συνάντηση-.Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., ράµα, Μάϊος 1998, σελ & σ «Ευρώπη Θεσσαλονίκη », 100 χρόνια σιδηροδροµική σύνδεση, Τρένα & Άνθρωπος, έκτακτη αφιερωµατική έκδοση. Θεσσαλονίκη 1998,.. Αιβάζογλου όβα, «Οικιστική Ανάπτυξη της ράµας στην δεκαετία Η ράµα και η περιοχή της Β Επιστηµονική Συνάντηση» ΕΚΠΟΤΑ, ράµα, Μάιος 1994, σ Α.Ε. Παππά, «Η τοπική αυτοδιοίκηση και τα υφιστάµενα προβλήµατα αυτής» Αθήνα 1976 σελ. 641.

10 Εµµανουηλίδου Σοφία, Ματσίνης Γιάννης, Πολίτης Αρίστος, Τουρλλίνος Γιάννης, ηµητριάδης Γιάννης, Ιωσηφίδης Θανάσης, Πετρόπουλος Νίκος, Ζουρναλής Βασίλης, Γιαννόπουλος Ρίτος, ιαµαντίδου Ευµορφία, Χλιµίντζας Ορέστης, Βέτας Πάνος. Οµάδα Μελέτης, «Γ.Π.Σ. ράµας». ράµα Νοέµβριος 1986 ΦΕΚ 28 / & ΦΕΚ 230 / Fazia, Ali-Toudert, Dependence of outdoor thermal comfort on street design in hot and dry climate, Freiburg, Dissertation Berichte des Meteorologischen Institutes der Universität Freiburg, Nr. 15, ISSN X, Τζώρτζη, Ν., Σαρίκου, Σ., 2006, Ενοποίηση και σχεδιασµός µικρών αστικών χώρων µε βιοκλιµατικές συνθήκες, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, Όγδοο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Πρακτικά., Θεσσαλονίκη Μαρτίου 2006 EU 1994, European Conference of sustainable Cities & Towns, Aalborg Charter, Charter of Eur. Cities and Towns, Towards Sustainability, Aalborg, Denmark Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Πολεοδόµων, Η νέα χάρτα των Αθηνών 1998, Οι αρχές του Ευρ. Συµβ. Πολεοδόµων για το σχεδιασµό των πόλεων, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Πολεοδόµων, Αθήνα Παπαγιάννης Θ., Η αειφόρος διαχείριση του αστικού χώρου, από Σχεδιασµός Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και Μέθοδοι Εκτίµησης τους, Τοµ.Α, ΕΑΠ, Πάτρα, Κοσµάκη Π., ηµούδη, Α, 'Βελτίωση όρων διαβίωσης και της ποιότητας του περιβάλλοντος στον αστικό χώρο, Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός περιβάλλοντος χώρου, Τόµ.Β, ΕΑΠ, Πάτρα, Ruff A., Tregay R., An ecological approach to Urban Landscape Design, University of Manchester: Department of Town and & Country planning, Occasional paper no 8, Sarikou S., Encouraging Nature in Urban Public parks: An evaluation of the results of the ecological approach of 70s, in UK s Urban Nature Parks, WSEAS, IASME Transactions, Vol.2(4), ISSN X, p.p , June 2005 Haaren C. and Reich M., The German way to greenways and habitat networks, Landscape and Urban Planning (in press), EU, European Habitat Directive, Directive 92/43 EEC of the European Parliamnet and of the Council on the Conservation of natural habitats and of wild fauna and flora, Of.journal L 206 of , 92/43 EEC, Malkolm E., Promoting Nature in cities and towns: a practical guide, London:Groom Helm, Γιάννας Σ., Βιοκλιµατικές αρχές πολεοδοµικού σχεδιασµού, από Περιβαλλοντική Τεχνολογία, Τόµος Α, ΕΑΠ, Πάτρα Βλαστός Θ., Μπαρµπόπουλος Ν., Μπαλτάς Π. Νοµοθεσία και πολιτικές για την προώθηση του ποδηλάτου στην Ευρώπη. Οι παλινωδίες στην Ελλάδα ηµοσιεύτηκε στο περιοδικό «Περιβάλλον και ίκαιο», τεύχος 32, Απρίλιος-Ιούνιος 2005, σελ Κάζη Ολυµπία, «Τα οικιστικά τέρατα» και το µοντέλο της Νέας Υόρκης, Της Τάνιας Γεωργιοπούλου Κυριακή, 5 Απρίλιου 2009, αναρτήθηκε από RealArchitects στις 1:17 µµ Ιωάννης Κοφίτσας ρ Μηχ Ε.Μ.Π., Στοιχεία Οδοποιίας, Eκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα 2001, Πέρδιος. Σταµάτης, «Επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε κτίρια - Αθλητικά κέντρα Βιοµηχανίες - Μεταφορές»,Τόµος Α,Αθήνα 2007 CEC "Urbanisation and the function of cities in the European Community", Regional Development Studies 4, Commission of the European Communities, Brussels (1992) Άσπα Γοσποδίνη, «Χωρικές Πολιτικές για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη των Μικρών Ελληνικών Πόλεων». Περιοδικό «Αειχώρος» Τόµος 4 Τεύχος 1, Μάιος Βλαστός, Θ., Μπιρµπίλη, Τ., 2001, «Φτιάχνοντας πόλεις για ποδήλατο. Στοιχεία αισθητικής και κατασκευής»,«ποδήλατο και Αρχιτεκτονική του Οδικού ικτύου. Παράµετροι και Κριτήρια Σχεδιασµού», Ε.Ε. Γ Περιβάλλοντος, Αναπτυξιακή Εταιρεία ήµου Αθηναίων, Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας: Αιµ. Γ. Κορωναίος. Γ.- Φοίβος Σαργέντης. οµικά Υλικά και Οικολογία. Τεύχος του ερευνητικού έργου είναι διαθέσιµο από τη διεύθυνση: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, εύτερη έκδοση Αθήνα, Ιανουάριος 2005 ιεπιστηµονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών ( ΙΠΕ), «Οικολογική όµηση», Αθήνα, Ιούνιος 2000 Πάνου ραγώνα. 31 Ιανουαρίου, 2010.Άρθρο «Κηφισός Το απωθηµένο ποτάµι.» Πηγή: 15/05/2010, 2:52πµ Σοφία Γιαννάκη, βιολόγος, MSc µηχανικός περιβάλλοντος-χωροταξίας Αµβούργο: Πώς ένα δίκτυο πρασίνου προστατεύει την αστική βιοποικιλότητα, Πηγή : 15/05/2010 2:52πµ Βανδώρος Αλέξιος, 25 Ιανουάριος, 2010, Αρχιτέκτων, αρχισυντάκτης e-περιοδικού GreekArchitects.gr, «Αστικές Αναπλάσεις - The HafenCity Project» Πηγή: 15/05/ πµ Alexander Stahle Urban Planning for a Quality Dense Green Structure & endash; Stockholm Sosiotop Map and Park Programme ΕΥΑ ράµας, Χάρτης πόλης, σε auto cad, ράµα 2009

11 Αραβαντινός, Κοσµάκη, Αµούργης. «Σχεδιασµός Πόλεων και περιβαλλοντικές επιπτώσεις». Τόµος Α, και Β. ΕΑΠ, Πάτρα Ραντζούδη Ε., «Η συµβολή του πράσινου κατά µήκος οδικών αξόνων στη βελτίωση του περιβάλλοντος του αστικού ιστού λαµβάνοντας υπόψη βιοκλιµατικά και αισθητικά κριτήρια.», ιπλ. Εργ., ΕΑΠ., Πάτρα 2004 Κεφαλάς Άξιος, «Η Συµβολή του πρασίνου και άλλων στοιχείων εξωτερικής διαµόρφωσης στην βελτίωση των βιοκλιµατικών συνθηκών εξωτερικών και εσωτερικών Χώρων Κτιριακών Συγκροτηµάτων. Μελέτη Περίπτωσης : Ανάπλαση Εξωτερικού Χώρου Πανεπιστηµίου Αιγαίου», ιπλ. Εργ. ΕΑΠ, Πάτρα Αραβαντινός Α., (1999) «Αστικές χρήσεις γης και οι συνεπαγόµενες Περιβαλλοντικές επιπτώσεις», Θ.Ε. Σχεδιασµός και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, Τόµος Α, εκδ. ΕΑΠ, Πάτρα. Ντάφης Σπ. «ασοκοµία Πόλεων» ART OF TEXT, Θεσσαλονίκη, 2001 Akbari H., Pomerantz M. and H. Taha. Cool surfaces and shade trees to reduce energy use and improve air quality in urban areas, Solar Energy Vol., USA 2001 Κατσιµίγας Κώστας, «Βασικές αρχές του περιβάλλοντος τα κτίρια ιδιωτικού - δηµόσιου χώρου» Συνέδριο ΤΕΕ, Βιοκλιµατικός σχεδιασµός Κοµοτηνή 2005 Μαριαλένα Νικολοπούλου, Επιµέλεια σύνταξης, Συντονίστρια του έργου «Σχεδιασµός Υπαίθριων Αστικών Χώρων µε Βιοκλιµατικά Κριτήρια». RUROS - Rediscovering the Urban Realm and Open Spaces το οποίο συντονίστηκε από το Τµήµα Κτιρίων του ΚΑΠΕ (http://alpha.cres.gr/ruros/) Τσαλικίδης Ιωάννης, Σηµειώσεις Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Θεσσαλονίκη 1985 Bonan,. Ecological Climatology: Concepts and Applications. Cambridge Univ. Press, Cambridge, UK Bruse, M Modelling ans strategies for improved urban climates. Invited paper. In: Proceedings of International Conference on Urban Climatology and International Congress of Biometereology, Sydney, November Carreiro, M.M., Song, Y.-C., Wu, J. (eds), Ecology, Planning, and Management of Urban Forests: International Perspectives. Springer Science + Bussiness Media, LLC, New York, USA. Fezer, F Das Klima der Städte. Justus Perthes Verlag Gotha, Gotha. Germany. Gilbert, O.L The Ecology of Urban Habitats. Chapman & Hall, London, UK. Heidt, V., Neef, M., Benefits of urban green space for improving urban climate. In: Carreiro, M.M., Song, Y.-C., Wu, J (eds) Ecology, Planning, and Management of Urban Forests: International Perspectives. Springer Science + Bussiness Media, LLC, New York, USA. McPherson, G., Simpson, J.R., Peper, P.J., Xiao, Q Benefit-cost analysis of Modesto s municipal urban forest. Journal of Arboriculture 25, Meyer, J Die zukunftsfaehige Stadt. Nachhaltige Entwicklung in Stadt und Land.Werner Verlag, Düsseldorf, Germany. Spanos, K.A., Feest, A A review of the assessment of biodiversity in forest ecosystems. Management of Environmental Quality 18 (4), Spanos, 3._., Feest, _., Petraki", P.V., Daskalakou, E.N Salient Points on the Assessment and Monitoring of Forest Biodiversity. Global Science Books, Special Issue: Bioremediation, Biodiversity and Bioavailability (in press). Taha, H., Akbari, H., Sailor, D On the simulation of urban climates: sensitivity to surface parameters and anthropogenic heating. Technical Note, Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley, California. Takashi, A., Vu Than, C.A Case study: effects of vegetation on the climate in the urban area. In: Breuste, J., Feldmann, H., Uhlmann, O. (eds.) Urban Ecology. Springer, Berlin. Witting, R Siedlungsvegetation. Ulmer, Stuttgart. Nilsson, K. and Randrup, T.B., Co-ordination of European research on urban forests and trees. Arboricultural Journal 22 Nicol R., Higgins P., Hamish R. and Mannion G.,. Outdoor Education in Scotland: A summary of recent research. Scottish Natural Heritage and Learning and Teaching Scotland Kaplan R. & Kaplan S.,. The experience of nature: A psychological perspective. New York: Cambridge University Press Kaplan, R., Kaplan, S., Ryan, R., With people in mind: Design and management of everyday nature, Washington, Island Press, Ravkin M.,. The Schoolyard Habitat Movement: What it is and why Children Need it, Early Childhood Education Journal, 1997 Vol. 25, No. 1, pp Kellert S., Introduction. In S. R. Kellert & E. O. Wilson (Eds.), The Biophilia Hypothesis. DC: Island Press/Shearwater. Washington, 1993 Wagner C.,. Planning School Grounds for Outdoor Learning. National Clearing House for Educational Facilities 2000 Κουσούρης Θ., Παπαδογιαννάκη Κ.,. «Περιβαλλοντική Αγωγή µε ιαδραστικά Παιχνίδια», Gutenberg: Αθήνα 2005

12 Αθανασοπούλου, Κ.,. «Η αυλή του σχολείου- Παιχνίδια στην αυλή του σχολείου», Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Σχολικών Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Κόρινθος 2005 Learning Outside the Classroom. Manifesto. Secretary of State for Education and Skills. English Heritage Ταµουτσέλη, Κ. Κατσούλη Β., Νάκου Α., Παπαδόπουλος Χ.. Ελληνική Ενδυµασία: Ξεδιπλώνοντας τον µαγικό κόσµο της Παράδοσης. Πρακτικά 1ου ιεθνή Συνεδρίου «Λαϊκός Πολιτισµός και Εκπαίδευση». Βόλος 2006 Ακύλας Μ., Λιαράκου Γ.,. «Πρασινίζοντας τις Αυλές των Σχολείων», Πιλοτικό Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το ηµοτικό. Αθήνα 1999 Moore R. C.,. Plants for play: A plant selection guide for children's outdoor environments CA: MIG Communications, Berkeley 1993 Τραγαζίκης Π. Αθανασόπουλο Α.,. Ένας σχολικός κήπος εργασίας προσανατολισµένος στην Αειφορία, σσ Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Σχολικών Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αθήνα, 2006 Χαραλαµπίδου Β Ένα πάρκο στην αυλή του σχολείου, Το ΒΗΜΑ Ματσαγγούρας Η.,. «Η διαθεµατικότητα στη σχολική γνώση». Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2003 Θεοδωράκη. «Η αυλή του σχολείου µας». Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Σχολικών Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Κόρινθος 2005 Nabhan, G. P., & St. Antoine, S.,. The loss of floral and faunal story: The Extinction of Experience. In S. R. Kellert & E.O. Wilson (Eds.), The Biophilia Hypothesis. Washington, DC: IslandPress/Shearwater Τσιάνου Στελίνα, Βαγιωνά Αναστασία, Οι προαύλιοι χώροι ως προέκταση της αίθουσας διδασκαλίας, πρακτικά υπό έκδοση από το ράµα Απρίλιος 2010 Συµεωνίδου Παναγιώτα, Πολιτικός Μηχανικός, «Βιοκλιµατικός Επανασχεδιασµός Σχολικών Κτιρίων: Μελέτη Περίπτωσης στην Πόλη της ράµας», ιπλωµατική Εργασία ΕΑΠ, Πάτρα 2008 Μουζακίτη Ασπασία, «Πολιτιστικές αστικές ιαδροµές. Η περίπτωση της ράµας», Πτυχιακή εργασία, επιβλέπων Ν. Σπιτάλας ΤΕΙ Αρχιτεκτονικής τοπίου, ράµα 2009 Ηρώς Καλογεράκου, «ηµιουργία ψηφιακού υποβάθρου της πόλης της ράµας ως εργαλείου διαχείρισης του αστικού πρασίνου»,πτυχιακή ιατριβή, ΤΕΙ Αρχιτεκτονικής τοπίου, Επιβλέπων Γ. Χατζηφιλιππίδης ράµα 2009 Ινστιτούτο Οικονοµίας Κατασκευών (ΙΟΚ), 2η Οµάδα ιοίκησης Έργου. Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, «10 Φυτοτεχνικά Έργα, 05 Εγκατάσταση Πρασίνου, 01 Φυτεύσεις ένδρων Θάµνων». Έκδοση 1η ΥΠΕΧΩ Ε, Πρόγραµµα ράσεων για τον Εκσυγχρονισµό της Παραγωγής των ηµοσίων Έργων. ( Ντάφης 2001, Σαµαρά και Τσιτσώνη 2003, Σαµαρά, Θ. και Τσικώνη, Θ., Ποιοτικός έλεγχος και µέτρα περιποίησης των δένδρων στον αστικό χώρο. Πρακτικά 11ου Πανελληνίου ασολογικού Συνεδρίου. «ασική Πολιτική - Πρεµνοφυή άση - Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος». Αρχαία Ολυµπία, 30 Σεπτεµβρίου-3 Οκτωβρίου Σελ Grey and Deneke 1986, Grey, W.G. and Deneke, F.J., Urban Forestry. Second edition. Krieger Publishing Company. Malabar, Florida, pp & Χατζηστάθης και Ντάφης Χατζηστάθης, Α., Ντάφης Σ., Αναδασώσεις- ασικά Φυτώρια. Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη. Σελ Ντάφης, Σπ., ασοκοµία Πόλεων. Εκδόσεις Art Of Text, Θεσσαλονίκη. Σελ Γεώργιος Μπαλούτσος, «Μέτρα εξοικονόµησης νερού από τις βροχές στα Βουνά της Χώρας :Μια πρώτη γραµµή άµυνας κατά των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίµατος». ΕΘΙΑΓΕ Τριµηνιαία έκδοση του ΕΘΙΑΓΕ τεύχος 37 Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέµβριος 2009, σελ Ευφραιµίδου Ερµιόνη, Ιορδανόπουλος Παναγιώτης, ΑΠΘ, Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Τοµέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδοµής, ιαχείρισης Έργων & Ανάπτυξης, ιπλωµατική Εργασία : «Αξιολόγηση της Εφαρµογής Μέτρων Ήπιας Κυκλοφορίας σε Αστικές Περιοχές: Η Περίπτωση της Θέρµης» Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μ. Πιτσιάβα Λατινοπούλου, Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2008 Τζεσούρη Αικατερίνη ασολόγος, Μεταπτυχιακή Εργασία «Περιβαλλοντικές Μετρήσεις µε στόχο τη Βελτίωση Βιοκλιµατικών Συνθηκών σε Ανοικτούς Υπαίθριους Χώρους. Μελέτη Περίπτωσης: Πόλη της ράµας», Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Τζώρτζη Νεραντζία, Πάτρα Μάιος, 2007 Ντουνιαδάκη Κυριακή "Πολεοδοµικός Σχεδιασµός και αστικό πράσινο". Πρακτικά ηµερίδας µε θέµα «Το Πράσινο µας αφορά όλους» συνδιοργανωτές ΤΕΕ/Τ Κ και ΤΕ Κ. Πηγή Χανιά, Παρασκευή Βλαστός, Θ., Μπιρµπίλη, Τ., 2001, Φτιάχνοντας πόλεις για ποδήλατο. Στοιχεία αισθητικής και κατασκευής, Ε.Ε. Γ Περιβάλλοντος, Αναπτυξιακή Εταιρεία ήµου Αθηναίων, Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας, Mbike, σελ. 256, ISBN Το βιβλίο στην πλήρη του µορφή είναι δηµοσιευµένο στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΧΩ Ε. Αραβαντινός Αθ., Πολεοδοµικός Σχεδιασµός Για µια βιώσιµη ανάπτυξη του αστικού χώρου, Εκδόσεις «Συµµετρία», Αθήνα, Ισπικούδης, Ι. «Το φυσικό τοπίο στην πόλη», πρακτικά εισηγήσεων επιστηµονικής ηµερίδας Αρχιτεκτονική Τοπίου και Αστικό Πράσινο, Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σ.ΤΕ.Γ. ράµας τµήµα Αρχιτεκτονικής Τοπίου, ράµα (2005),

Integrated urban and suburban green space network - functions and multiple benefits

Integrated urban and suburban green space network - functions and multiple benefits Ολοκληρωµένο δίκτυο αστικού και περιαστικού πρασίνου - λειτουργίες και πολλαπλά οφέλη Σπανός Κωνσταντίνος ΕΘΙΑΓΕ Ινστιτούτο ασικών Ερευνών, 57006 Βασιλικά, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 461171 (2, 3), Fax: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

stelina_tsiantou@yahoo.gr tassaki@yahoo.com

stelina_tsiantou@yahoo.gr tassaki@yahoo.com Οι προαύλιοι χώροι ως προέκταση της αίθουσας διδασκαλίας Τσιάνου Στελίνα 1, Βαγιωνά Αναστασία 2 1 MLA Αρχιτέκτων Τοπίου stelina_tsiantou@yahoo.gr 2 ΜΑ Αρχιτέκτων Τοπίου tassaki@yahoo.com Περίληψη Η αναµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Μπες στο κλίµα κι εσύ!

Μπες στο κλίµα κι εσύ! Μπες στο κλίµα κι εσύ! Έργα - Παρεµβάσεις Οι προτάσεις της µελέτης είναι: Νέες φυτεύσεις Νέος ενιαίος αστικός φωτισµός µε συνδυασµό φωτιστικών επί ιστού και κρεµαστών φωτιστικών στους στενούς δρόµους Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 2Σ5 23: ΨΗΦΙΑΚΕΣ - ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

Μάθημα 2Σ5 23: ΨΗΦΙΑΚΕΣ - ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μάθημα 2Σ5 23: ΨΗΦΙΑΚΕΣ - ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη Οκτώβριος 2012 1. Εισαγωγή Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δημοτικό αναψυκτήριο και βελτίωση εξοπλισμού στα αποδυτήρια του θεάτρου ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 44.020,54 ευρώ ( 15.000.000 δρχ. ) ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 27.684,62

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικές βιώσιμες ενεργειακές εφαρμογές στο Δήμο Ρεθύμνης H Eυρωπαϊκή πρωτοβουλία Green Partnerships

Πιλοτικές βιώσιμες ενεργειακές εφαρμογές στο Δήμο Ρεθύμνης H Eυρωπαϊκή πρωτοβουλία Green Partnerships Πιλοτικές βιώσιμες ενεργειακές εφαρμογές στο Δήμο Ρεθύμνης H Eυρωπαϊκή πρωτοβουλία Green Partnerships Θεοχάρης Τσούτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

- 47 - Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες

- 47 - Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες Avinguda del Carrilet (Amadeu Torner, Jacint Verdaguer), L Hospitalet de Llobregat, Βαρκελώνη. Ζώνες ειδικής χρήσης που

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Β Αθήνας, με θέμα το σχολικό κήπο Πετρίδου Βαρβάρα,

Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Β Αθήνας, με θέμα το σχολικό κήπο Πετρίδου Βαρβάρα, «Ο σχολικός κήπος μέσα από ένα πρόγραμμα Π.Ε.: Κομποστοποίηση-Κατασκευή βραχόκηπου» Παρασκευή 2 Μαΐου 2014,Π.Ε. & Δ.Ε. Β Αθήνας Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Β Αθήνας, με θέμα το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μάθημα 2Σ5 13: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες κατασκευές Βιώσιμες πόλεις. Κων/νος Καρτάλης Αν. Καθηγητής Παν. Αθηνών

Βιώσιμες κατασκευές Βιώσιμες πόλεις. Κων/νος Καρτάλης Αν. Καθηγητής Παν. Αθηνών Βιώσιμες κατασκευές Βιώσιμες πόλεις Κων/νος Καρτάλης Αν. Καθηγητής Παν. Αθηνών Σημαντικός αριθμός πόλεων χαρακτηρίζεται από μετρήσιμη (αστική) κλιματική μεταβολή. Ειδικά στην Αθήνα, η θερμοκρασία περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Δημήτρης Οικονόμου Μάρτιος 2015 Ενημερωτικό Σημείωμα για τα ΣΟΑΠ Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των ΣΟΑΠ Τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΟΑΠ)

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) ρ. ημήτρης ημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2. Τι είναι ο Αγρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ)

Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ) Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ) Ιάσων Τσάκωνας, Διευθύνων Σύμβουλος, OLIAROS Property Development PRODEXPO 14o Συνέδριο για την ανάπτυξη & αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;»

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις 1931 Συµπεράσµατα του Συνεδρίου των Αθηνών - Χάρτης των Αθηνών (1931) 1933 Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη πάνω - κάτω ένταξη κεντρικών αρχαιολογικών χώρων

Θεσσαλονίκη πάνω - κάτω ένταξη κεντρικών αρχαιολογικών χώρων Οµάδα εργασίας Ξενοφών Γιαννάκης Πρόδροµος Νικηφορίδης Κυριακή Πετρίδου Παρασκευή Ταράνη Το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται απόέντονηοικιστικήπυκνότητα, η οποία καθιστά εξαιρετικά πολύτιµη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα βρίσκεται σε µια κρίσιµη στιγµή της Ιστορίας της. Καλείται να διαχειριστεί µια νέα πρωτόγνωρη πραγµατικότητα και να αναζητήσει ένα αναπτυξιακό µοντέλο που θα της επιτρέψει όχι µόνο να βγει από

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΜΕ Ι Ηµερίδα «Ασφάλεια στο δρόµο, ασφάλεια στη ζωή» Αθήνα, 6 Απριλίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Γ. Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, P.E., ASHRAE Accredited

Διαβάστε περισσότερα

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd.

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης: υποδοµές, βελτίωσηανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 5.1 5.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΌΡΑΜΑ, ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 5.1.1 Αποστολή «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

17-18 Οκτωβρίου 2013. Απολογισµός

17-18 Οκτωβρίου 2013. Απολογισµός 6 ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα «Ενέργεια Περιβάλλον Οικονοµία» 17-18 Οκτωβρίου 2013 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλαδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη 54643 Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρόγεω 1 & Πλ.Καλλεργών Πληροφορίες : Κ.Μπαριτάκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΠ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟ (ΥΠΟ) ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΠ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟ (ΥΠΟ) ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟ (ΥΠΟ) ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Συντήρηση και αναβάθμιση υπάρχοντος δικτύου 15.000,00 2 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής ιπλή εκπαιδευτική λειτουργία των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

"Παρουσίαση έργου REPUBLIC-MED - Καλές πρακτικές στο Δήμο Πειραιά (Ανάπλαση δημοσίων χώρων)"

Παρουσίαση έργου REPUBLIC-MED - Καλές πρακτικές στο Δήμο Πειραιά (Ανάπλαση δημοσίων χώρων) ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές "Παρουσίαση έργου REPUBLIC-MED - Καλές πρακτικές στο Δήμο Πειραιά (Ανάπλαση δημοσίων χώρων)"

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Πεζοί και Περιβάλλον. 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»

Πεζοί και Περιβάλλον. 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» Πεζοί και Περιβάλλον Σωκράτης Μπάσμπας Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 9 Απριλίου 2009 η εκδήλωση για

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education

Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education Μαρία Φουσκάκη, Χημικός Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος Ηράκλειο, 13 Σεπτεμβρίου 2014 Ρέθυμνο, 19 Σεπτεμβρίου 2014 Chain

Διαβάστε περισσότερα

Αναζωογόνηση Πράσινο Αναπλάσεις

Αναζωογόνηση Πράσινο Αναπλάσεις Αναζωογόνηση Πράσινο Αναπλάσεις ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΓΚΑΖΙ ΓΚΑΖΟΧΩΡΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΥΡΡΗ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαμόρφωση των στόχων για το πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ προέκυψε κατόπιν του σχετικού σχεδιασμού του Δήμου Ιητών και με βάση την έκθεση που εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Καπακλής ηµήτρης (*), Νούση Ευθυµία., Φειδάς Παναγίωτης GEOVALUES EE,

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 12. Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση 12Α. Παρουσίαση κατάστασης Η περιβαλλοντική στρατηγική, όπως και η αναπτυξιακή πολιτική, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ο/Η κάθε εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέξει να ακολουθήσει το προτεινόµενο πρόγραµµα, ή να το διαµορφώσει ανάλογα µε το πώς επιθυµεί και ταιριάζει στις ανάγκες και τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων»

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων» ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ : «Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

παθητικός δροσισµός - αερισµός

παθητικός δροσισµός - αερισµός παθητικός δροσισµός - αερισµός Πηγή : http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathcommon_1_11/06/2005_1284166 Παθητικά και Υβριδικά Συστήµατα Ψύξης 01 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Actual

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Λιάµπας Ν. 1 και Νικολάου Κ. 2 1 Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ.

όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ. όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ. α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ό γραφείο με εξειδίκευση σ τ ι ς μ ο ν ά δ ε ς α γ ρ ο τ ο υ ρ ι σ μ ο υ 16.10.13 Η ατομική επιχείρηση, θα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ.

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ. Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ. Σαµπάνης, ²Π. Σαµπάνης, ³Π. Σταµάτης, ³Μ. Κόνσολας ¹ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών-Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria Το Έργο Υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Βουλγαρία 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Πλέγμα επεμβάσεων εκατέρωθεν της Ζώνης των Σταθμών Λαρίσης Πελοποννήσου Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ -ΠΑΤΗΣΙΑ

Πλέγμα επεμβάσεων εκατέρωθεν της Ζώνης των Σταθμών Λαρίσης Πελοποννήσου Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ -ΠΑΤΗΣΙΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΖΑΝΗ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΕΠ.ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ε.Μ.Π ΜΑΡΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΕΚΛΕΓΜΕΝΗ ΛΕΚΤΟΡΑΣ Ε.Μ.Π ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ Ε.Μ.Π ΛΑΣΚΑΡΗ ΑΝΝΑ, ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ Ε.Μ.Π ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ ΤΕΡΕΖΑ, ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ Ε.Μ.Π

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΩΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΩΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ. ΑΘΗΝΑ-18 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΩΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ρ. Αικατερίνη Γκόλτσιου Γεωπόνος (Γ.Π.Α.)-Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Προγράμματος SUSREG

Περιγραφή Προγράμματος SUSREG Περιγραφή Προγράμματος SUSREG Επενδύοντας στην Αειφόρο Ανάπτυξη Στέλιος Στυλανίδης Δήμος Λεμεσού SUSREG Τίτλος Έργου : Stimulating Sustainable Regional Development by means of a Structured Process Approach

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ Του Στράτου Ιωακείμ Η Αρχιτεκτονική Χωρίς Σύνορα είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, μέλος του διεθνούς μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού ASF international (Architecture Sans Frontieres International).

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥ ΑΝΑΗ ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.pure-hersonissos.gr Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.pure-hersonissos.gr Μάμαη Δίκτυο 3α, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Αθήνα // τηλ.-φαξ: SOS // Μάμαη 210 8228795 3α, Αθήνα // e-mail: // τηλ.-φαξ: schools@medsos.gr 210 8228795

Διαβάστε περισσότερα

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Λευκωσία 3

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Λευκωσία 3 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Κύπρος Λευκωσία INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Λευκωσία 3 II. Independent partner other organisation/association organising

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 09 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8.444 Γραφείο Δημάρχου Προς Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece Οργάνωση: ιεθνές ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global NEST)

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

Καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους

Καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους Καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους 1 O Δήμος Αμαρουσίου υλοποιεί μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική, που στόχο έχει να διασφαλίσει καλύτερη ποιότητα ζωής, σε όλους όσους ζουν ή εργάζονται στην πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων Θεσµικές Ρυθµίσεις για «Αειφόρα Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις: Μηχανισµοί παρακολούθησης και ελέγχου Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα