Οδηγός τσέπης όσον αφορά τη νέα στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τη σήμανση των καταναλωτικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός τσέπης όσον αφορά τη νέα στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τη σήμανση των καταναλωτικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας."

Transcript

1 Οδηγός τσέπης όσον αφορά τη νέα στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τη σήμανση των καταναλωτικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Αλιεία

2 2

3 Οδηγός τσέπης όσον αφορά τη νέα στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τη σήμανση των καταναλωτικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Γνωρίζετε ότι από τις 13 Δεκεμβρίου 2014 θα αλλάξουν οι κανόνες για τη σήμανση που συνοδεύουν όλα τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας για τους καταναλωτές της ΕΕ; Ο παρών συνοπτικός οδηγός εξηγεί τι πρέπει να περιέχει η νέα σήμανση και ποιες συμπληρωματικές πληροφορίες μπορούν να αναφέρονται. Το παρόν έντυπο αποτελεί επίσης πρακτικό οδηγό που θα σας βοηθήσει να εφαρμόσετε τους παραπάνω νέους κανόνες. Δεν αποτελεί ούτε νομικό, ούτε επίσημο έγγραφο, ούτε πλήρη κατάλογο απαιτήσεων. Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε τη νομοθεσία στη σελίδα 15 και τις ιστοσελίδες που αναφέρονται στο οπισθόφυλλο του παρόντος οδηγού. 1

4 Α. Μη μεταποιημένα και ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Οι ακόλουθες απαιτήσεις ισχύουν για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στο παράρτημα 1 (σημεία α, β, γ και ε) του κανονισμού ΚΟΑ. Εν ολίγοις, οι εν λόγω απαιτήσεις ισχύουν για όλα τα μη μεταποιημένα και για ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα (π.χ., αλατισμένα, καπνιστά προϊόντα, μαγειρεμένες γαρίδες με το κέλυφός τους). Τα προϊόντα αυτά δύνανται να είναι «προσυσκευασμένα» και «μη προσυσκευασμένα». Εφαρμόζονται τόσο ο κανονισμός ΚΟΑ (κεφάλαιο IV) όσο και ο κανονισμός ΠΤΚ (βλ. σελίδα 15). 2

5 1. Υποχρεωτικές πληροφορίες Προσυσκευασμένα και μη προσυσκευασμένα προϊόντα Εμπορική επωνυμία και επιστημονικές ονομασίες: Πρέπει να εμφανίζονται τόσο η εμπορική όσο και η επιστημονική ονομασία. Οι εν λόγω ονομασίες πρέπει να αντιστοιχούν στον επίσημο κατάλογο που καταρτίζεται και δημοσιεύεται από κάθε χώρα της ΕΕ. Η εμπορική επωνυμία και η επιστημονική ονομασία ενδέχεται να αντιστοιχούν πλήρως με το όνομα του τροφίμου (κανονισμός ΠΤΚ) ή εν μέρει, ανάλογα με την περίπτωση, κάτι το οποίο εξαρτάται από το εάν πρέπει να προστεθούν συμπληρωματικές ενδείξεις στην ονομασία. Μέθοδος παραγωγής: Η μέθοδος παραγωγής πρέπει να εμφανίζεται ιδίως με τη χρήση των ακόλουθων διευκρινίσεων: «αλιεύθηκε» ή «αλιεύθηκε σε γλυκά ύδατα...» ή «εκτρεφόμενα...». Όσον αφορά τα μεικτά προϊόντα που είναι ίδιου είδους αλλά διαφορετικών μεθόδων παραγωγής, πρέπει να αναφέρεται η μέθοδος της παραγωγής για κάθε παρτίδα. Περιοχή αλίευσης/χώρα και ύδατα/ χώρα παραγωγής: Η περιοχή αλίευσης για τα ψάρια που αλιεύονται στη θάλασσα είναι η περιοχή, υποπεριοχή ή διαίρεση FAO όπου αλιεύθηκαν τα ψάρια. Τα ψάρια που αλιεύονται στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο πρέπει να φέρουν το όνομα της υποπεριοχής ή διαίρεσης, καθώς και ονομασία ευκολονόητη για τον καταναλωτή, ή χάρτη ή εικονόγραμμα. Το όνομα αυτό αντικαθιστά το όνομα της περιοχής. Όσον αφορά τον υπόλοιπο κόσμο πρέπει να αναφέρεται μόνο το όνομα της περιοχής. Ο κατάλογος των περιοχών, υποπεριοχών και διαιρέσεων (ICES) δημοσιεύεται από τον FAO fishery/cwp/handbook/h/en. Τα ψάρια που αλιεύονται σε γλυκά ύδατα πρέπει να φέρουν το όνομα των υδάτων (ποταμού, λίμνης κ.λπ.) και της χώρας όπου αλιεύθηκε το προϊόν. Όσον αφορά τα εκτρεφόμενα ψάρια (υδατοκαλλιέργειας) πρέπει να αναφέρεται η χώρα παραγωγής. Όσον αφορά τα μεικτά προϊόντα του ίδιου είδους αλλά τα οποία έχουν αλιευθεί σε διαφορετικές ζώνες αλιείας ή έχουν συλλεχθεί σε διαφορετικές χώρες υδατοκαλλιέργειας πρέπει, τουλάχιστον, να αναφέρεται σε αυτά η περιοχή/χώρα της παρτίδας που είναι πιο αντιπροσωπευτική από την άποψη της ποσότητας, και να υπάρχει η ένδειξη ότι τα προϊόντα προέρχονται από διαφορετικές περιοχές/χώρες. Αλιευτικά εργαλεία: Όσον αφορά τα ψάρια που δεν είναι εκτροφής, πρέπει να αναφέρεται μια από τις παρακάτω κατηγορίες αλιευτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την αλίευση ψαριών: «γρι γρι», «τράτες», «απλάδια δίχτυα και παρεμφερή δίχτυα», «κυκλωτικά δίχτυα και δίχτυα τύπου αθερινολόγου», «αγκίστρια και πετονιές», «δράγες», και «κιούρτοι και παγίδες». Όσον αφορά τα μεικτά προϊόντα του ίδιου είδους τα οποία έχουν αλιευθεί από αλιευτικά εργαλεία διαφορετικής κατηγορίας, πρέπει, για κάθε παρτίδα, να αναφέρεται η κατηγορία των αλιευτικών εργαλείων με τα οποία αλιεύθηκαν. Αποψυγμένα: Στη σήμανση πρέπει να αναφέρεται κατά πόσον το προϊόν έχει αποψυχθεί. Όσον αφορά τα προσυσκευασμένα προϊόντα, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να συνοδεύουν την εμπορική ονομασία. Όσον αφορά τα μη προσυσκευασμένα προϊόντα, οι πληροφορίες δεν χρειάζεται να συνοδεύουν την ονομασία του τροφίμου, εντούτοις πρέπει να αναγράφονται σε πινακίδες ή αφίσες. çç Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητες εάν τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας: είναι συστατικά που περιέχονται στο τελικό προϊόν, ή έχουν προηγουμένως καταψυχθεί για λόγους προστασίας της υγείας, ή έχουν αποψυχθεί πριν από το κάπνισμα, το αλάτισμα, το μαγείρεμα, τη διατήρηση σε ξίδι, την αποξήρανση ή συνδυασμό των διαδικασιών αυτών, ή είναι τρόφιμα για τα οποία η κατάψυξη είναι απαραίτητο τεχνικό στάδιο. Ημερομηνία «ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από»/ημερομηνία «ανάλωσης έως»: Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, αντιστοιχεί στην ημερομηνία «ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από...» ή στην ημερομηνία «ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από το τέλος...». Σε όλα τα προσυσκευασμένα προϊόντα που δεν είναι εξαιρετικά ευπαθή πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από». Αντιθέτως, στα εξαιρετικά ευπαθή προϊόντα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «ανάλωση έως». 3

6 4 Όσον αφορά όλα τα μη προσυσκευασμένα προϊόντα, τα προϊόντα που είναι προσυσκευασμένα για άμεση πώληση ή στην εγκατάσταση πώλησης κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή, οι χώρες της ΕΕ μπορούν να αποφασίσουν αν πρέπει να θεσπίσουν εθνικούς κανόνες που να ορίζουν ότι πρέπει να εμφαίνεται η ένδειξη «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» ή η ένδειξη «ανάλωση έως». Όσον αφορά τα ζώντα δίθυρα μαλάκια, η ένδειξη «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» μπορεί να αντικαθίσταται από τη σήμανση «τα ζώα αυτά πρέπει να είναι ζωντανά κατά τη στιγμή της πώλησης». Αλλεργιογόνα: Όσον αφορά τα προσυσκευασμένα προϊόντα, στον κατάλογο των συστατικών θα πρέπει να περιέχεται σαφής αναφορά στην ονομασία τυχόν αλλεργιογόνων. Αυτό θα πρέπει να εμφαίνεται με τυπογραφικά στοιχεία (π.χ. με τη γραμματοσειρά, ή το χρώμα του φόντου) με τα οποία θα γίνεται σαφής διάκριση της ονομασίας από τον υπόλοιπο κατάλογο των συστατικών. Όσον αφορά τα μη προσυσκευασμένα προϊόντα, τα προϊόντα που είναι προσυσκευασμένα για άμεση πώληση ή στην εγκατάσταση πώλησης κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή, οι πληροφορίες σχετικά με τα αλλεργιογόνα είναι επίσης υποχρεωτικές. Ωστόσο, οι χώρες της ΕΕ μπορούν να λαμβάνουν εθνικά μέτρα σχετικά με τα «μέσα», με τα οποία παρέχονται οι πληροφορίες αυτές. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλογος συστατικών, η παρουσία αλλεργιογόνων πρέπει να αναγράφεται ως εξής: «περιέχει». çç Δεν απαιτείται όταν η ονομασία του τροφίμου αναφέρεται σαφώς σε αλλεργιογόνα. Πρόσθετες απαιτήσεις για τα προσυσκευασμένα προϊόντα Οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται για προσυσκευασμένα προϊόντα, επιπλέον εκείνων που παρατίθενται ανωτέρω: Κατάλογος των συστατικών: Κατάλογος όλων των συστατικών, κατά φθίνουσα σειρά βάρους, θα πρέπει να αναρτάται δίπλα στη λέξη «συστατικά». çç Αυτό δεν είναι απαραίτητο για τα τρόφιμα που αποτελούνται από ένα μόνο συστατικό που έχουν την ίδια ονομασία με το εν λόγω συστατικό. Ποσότητα των συστατικών: Θα πρέπει να εκφράζεται ως ποσοστό. Θα πρέπει να αναγράφεται όταν το συστατικό: εμφαίνεται στην ονομασία του τροφίμου διακρίνεται σαφώς στη σήμανση έχει ουσιαστική σημασία για τον χαρακτηρισμό τροφίμου. çç Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις εν προκειμένω όπως, π.χ., εάν αναφέρεται το καθαρό στραγγισμένο βάρος. Καθαρή ποσότητα (Καθαρό βάρος): Αυτό θα πρέπει να εκφράζεται σε γραμμάρια ή χιλιόγραμμα. Το καθαρό στραγγισμένο βάρος του τροφίμου πρέπει επίσης να αναγράφεται εφόσον αυτό παρουσιάζεται σε υγρή μορφή (ή είναι κατεψυγμένο ή βαθείας κατάψυξης). Αν το τρόφιμο έχει γλασαριστεί, το δηλωμένο καθαρό βάρος του τροφίμου δεν περιλαμβάνει αυτό του γλάσου. Στην περίπτωση αυτή, μία από αυτές τις τέσσερις πιθανότητες θα πρέπει να αναφέρεται στην ετικέτα (π.χ. για 250 g): α) καθαρό βάρος = 250 g και καθαρό στραγγισμένο βάρος = 250 g β) καθαρό βάρος = καθαρό στραγγισμένο βάρος = 250 g γ) καθαρό στραγγισμένο βάρος = 250 g δ) καθαρό βάρος (χωρίς γλάσο) = 250 g. Συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης: Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης πρέπει να εμφαίνονται.

7 Η ονομασία ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση της επιχείρησης τροφίμων: Πρέπει να εμφαίνεται η ονομασία και η διεύθυνση του υπεύθυνου της επιχείρησης τροφίμων, αρμόδιου για τις πληροφορίες όσον αφορά τα τρόφιμα, στο όνομα του οποίου διατίθεται στην αγορά το τρόφιμο. Εάν ο φορέας εκμετάλλευσης δεν βρίσκεται στην ΕΕ, πρέπει να εμφαίνεται το όνομα και η διεύθυνση του εισαγωγέα. Χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης: Αυτό πρέπει να εμφαίνεται, δεδομένου ότι η παράλειψή της θα μπορούσε να παραπλανήσει τον καταναλωτή. Οδηγίες χρήσης: Μόνον εφόσον αυτό απαιτείται. Διατροφική δήλωση (από τις 13 Δεκεμβρίου 2016): Σε αυτή περιλαμβάνονται η ενεργειακή αξία και οι ποσότητες λίπους, κορεσμένων, υδατανθράκων, σακχάρων πρωτεΐνης και άλατος ανά 100 g ή ανά 100 ml. Δύνανται να περιλαμβάνονται και βιταμίνες, ανόργανες και άλλες θρεπτικές ουσίες. Επιπλέον, αυτό μπορεί να εκφραστεί και ως «ανά μερίδα» ή ως ποσοστό της «προσλαμβανόμενης ποσότητας αναφοράς». Εξαιρούνται τα μη μεταποιημένα προϊόντα που περιέχουν ένα μόνον συστατικό ή μία κατηγορία συστατικών. Συσκευασμένο σε προστατευτική ατμόσφαιρα: Αυτό πρέπει να περιλαμβάνεται εάν το προϊόν συσκευάστηκε σε ορισμένα αέρια. «Ημερομηνία κατάψυξης» ή «ημερομηνία πρώτης κατάψυξης»: Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται μόνο για τα μη μεταποιημένα προϊόντα. Η ένδειξη «ανάλωση έως» αναγράφεται ως εξής: «Κατεψύχθη στις: ημερομηνία/μήνας/έτος». Προσθήκη νερού: Η προσθήκη νερού πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού ΠΤΚ. Όσον αφορά τα αλιευτικά προϊόντα τα οποία έχουν τη μορφή τεμαχίου, τεμαχίου με κόκαλο, φέτας, μερίδας, φιλέτου ή ολόκληρου προϊόντος αλιείας, η προσθήκη ύδατος πρέπει επίσης να εμφανίζεται στην ονομασία του τροφίμου εάν το πρόσθετο νερό υπερβαίνει το 5 % του βάρους του τελικού προϊόντος. Προσθήκη πρωτεϊνών διαφορετικής ζωικής προέλευσης: Στην ονομασία του τροφίμου πρέπει να αναφέρεται η παρουσία πρόσθετων πρωτεϊνών και η ζωική τους προέλευση. Σχηματισμένα ψάρια: Προϊόντα τα οποία δίνουν την εντύπωση ότι είναι παρασκευασμένα από ολόκληρο κομμάτι ψαριού, αλλά στην πραγματικότητα αποτελούνται από συνδυασμό διαφορετικών κομματιών, με χρήση άλλων συστατικών (πχ., με πρόσθετα και ένζυμα τροφίμων) ή με άλλα μέσα, πρέπει να φέρουν την παρούσα ένδειξη. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης οφείλει να χρησιμοποιεί τον όρο «σχηματισμένο ψάρι». Σήμα αναγνώρισης: Η ονομασία της χώρας, ο αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου λαμβάνει χώρα η παραγωγή και το σήμα ΕΚ, ή η μετάφρασή του σε άλλες γλώσσες της ΕΕ, πρέπει να αναφέρονται, όταν το προϊόν αυτό παράγεται στην ΕΕ. Όσον αφορά τα εισαγόμενα προϊόντα, μόνον το όνομα της χώρας και ο αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης είναι υποχρεωτικά. Ημερομηνία(-ες) συσκευασίας: Η ημερομηνία αυτή πρέπει να αναφέρεται για τα ζώντα δίθυρα μαλάκια. Η ημερομηνία αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον την ημέρα και τον μήνα. 5

8 6 2. Πληροφορίες που παρέχονται σε προαιρετική βάση Εκτός από τις υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτούνται, οι ακόλουθες πληροφορίες μπορούν να παρέχονται εφόσον είναι σαφείς, ακριβείς και επαληθεύσιμες, και δεν παραπλανούν τον κατα - ναλωτή. Η αναγραφή πληροφοριών σε προαιρετική βάση δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος του χώρου που διατίθεται για τις υποχρεωτικές πληροφορίες. Ημερομηνία αλίευσης/συλλογής: Σύµφωνα µε τα υφιστάµενα δικαιολογητικά. Ημερομηνία εκφόρτωσης: Σύµφωνα µε τα υφιστάµενα δικαιολογητικά. Λιμένας εκφόρτωσης των προϊόντων αλιείας: Όνομα του λιμένα όπου τα ψάρια εκφορτώνονται για πρώτη φορά. Λεπτομερέστερα αλιευτικά εργαλεία: Σύµφωνα µε τα υφιστάµενα δικαιολογητικά. Εκτός από τις επτά υποχρεωτικές κατηγορίες αλιευτικών εργαλείων που αναφέρονται στο σημείο 1, μπορούν να προστεθούν λεπτομερέστερες πληροφορίες, όπως τα εργαλεία που απαριθμούνται στις στήλες 2 και/ή 3 του παραρτήματος III του κανονισμού ΚΟΑ. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό ΚΟΑ στο τέλος του παρόντος οδηγού. Εάν τα αλιεύματα αλιεύθηκαν με βάση άλλες αλιευτικές τεχνικές που δεν απαριθμούνται (π.χ. με το χέρι ή με κατάδυση), αυτό μπορεί να αναφέρεται σε προαιρετική βάση. Κράτος σημαίας του σκάφους: Σύµφωνα µε τα υφιστάµενα δικαιολογητικά. Περιβαλλοντικές, ηθικές και κοινωνικές πληροφορίες: Σύµφωνα µε τα υφιστάµενα δικαιολογητικά. Τεχνικές και μέθοδοι παραγωγής: Σύµφωνα µε τα υφιστάµενα δικαιολογητικά. Περιεκτικότητα σε θρεπτικές ουσίες/ διατροφική δήλωση: Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων ενθαρρύνονται να παρέχουν τη διατροφική δήλωση οικειοθελώς στις ακόλουθες περιπτώσεις: μέχρις ότου καταστεί υποχρεωτική στις 13 Δεκεμβρίου 2016 για προϊόντα που εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις από την υποχρεωτική διατροφική δήλωση του παραρτήματος V του κανονισμού ΠΤΚ. Μπορείτε να βρείτε τον κανονισμό στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρατίθεται στο οπισθόφυλλο. Από τις 13 Δεκεμβρίου 2014 οι πληροφορίες αυτές που παρέχονται σε προαιρετική βάση ακολουθούν τους ίδιους κανόνες έκφρασης και παρουσίασης, όπως και η υποχρεωτική διατροφική δήλωση. Άλλα: Κάθε άλλη πληροφορία που ο υπεύθυνος της επιχείρησης τροφίμων εκτιμά ότι είναι χρήσιμη για τον καταναλωτή, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σαφής, μονόσημη και επαληθεύσιμη.

9 7

10 Παράδειγμα σήμανσης ενός μη μεταποιημένου και προσυσκευασμένου προϊόντος Εμπορική επωνυμία και επιστημονική ονομασία Κατηγορία αλιευτικών εργαλείων ΣΚΟΥΜΠΡΙ (Scomber scombrus) 8 Καθαρό βάρος Επιχείρηση τροφίμων Αλιεύτηκε με τράτα Καθαρό βάρος: 250 g Επωνυμία και διεύθυνση της επιχείρησης: xxx Ιρλανδία xxx-yyy-zz ΕΚ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Κανονισμός ΚΟΑ Κανονισμός ΠΤΚ Σήμα αναγνώρισης Να σημειωθεί ότι, όσον αφορά τα μη επεξεργασμένα και τα μη προσυσκευασμένα προϊόντα, οι υποχρεωτικές πληροφορίες όσον αφορά τον κανονισμό ΚΟΑ πρέπει να αναγράφονται, μεταξύ άλλων, σε πινακίδες ή αφίσες.

11 Portugal United Kingdom Andorra Luxemburg Monaco Schweiz Moldawien Niederlande Belgien Dänemark Slowenien Malta Bosnien u. Herzegowina Montenegro Mazedonien Albanien Griechenland Μέθοδος παραγωγής Περιοχή αλίευσης Island Finnland Russland Αλιεύτηκε στη Βόρεια Κελτική Θάλασσα Εκφορτώθηκε στο Killybegs στις Marokko Ανάλωση έως: Διατηρείται από 0 έως 2 C ΥΥΥ Πιστοποιημένα αειφόρο Spanien Irland Algerien Frankreich Tunesien Norwegen Deutschland Italien Schweden Tschechien Slowakei Österreich Ungarn Kroatien Polen Serbien Estland Lettland Litauen Weißrussland Rumänien Bulgarien Ukraine Türkei Zypern. Λιμένας εκφόρτωσης Ημερομηνία εκφόρτωσης «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από»/ «Ανάλωση έως» Κωδικός Ταχείας Απόκρισης 9 Σήμανση πιστοποίησης Συνθήκες αποθήκευσης

12 Β. Άλλα μεταποιημένα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Οι ακόλουθες απαιτήσεις ισχύουν για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ΠΛΗΝ ΕΚΕΙΝΩΝ που περιλαμβάνονται στα σημεία α, β, γ και ε του παραρτήματος Ι του κανονισμού ΚΟΑ. Εν ολίγοις, οι απαιτήσεις αυτές εφαρμόζονται σε μεταποιημένα προϊόντα, όπως στις κονσέρβες, στα σύνθετα προϊόντα, στα παναρισμένα προϊόντα κ.λπ. Τα προϊόντα αυτά μπορεί να είναι «προσυσκευασμένα» και «μη προσυσκευασμένα». Εφαρμόζεται μόνον ο κανονισμός ΠΤΚ (βλ. σελίδα 15). 10

13 1. Υποχρεωτικές πληροφορίες Σημείωση: Όσον αφορά τα µη-προσυσκευασµένα προϊόντα, μόνον οι πληροφορίες σχετικά με τα αλλεργιογόνα είναι υποχρεωτικές, ενώ οι λοιπές υποχρεωτικές ενδείξεις δεν εφαρμόζονται, εκτός εάν οι χώρες της ΕΕ εγκρίνουν εθνικά μέτρα όσον αφορά όλες ή κάποιες από αυτές. Ονομασία του τροφίμου: Πρέπει να χρησιμοποιείται η νόμιμη ονομασία, ή, εάν αυτή δεν υπάρχει, η συνήθης ονομασία. Αν δεν υπάρχει συνήθης ονομασία ή εάν η συνήθης ονομασία δεν χρησιμοποιείται, μπορεί να χρησιμοποιείται περιγραφική ονομασία. Αποψυγμένα: Στην περίπτωση τροφίμων που έχουν καταψυχθεί πριν από την πώληση και τα οποία πωλούνται αποψυγμένα, η ονομασία του τροφίμου συνοδεύεται από την ένδειξη «αποψυγμένο». çç Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητες για: συστατικά που περιέχονται στο τελικό προϊόν, τρόφιμα για τα οποία η κατάψυξη είναι τεχνολογικά απαραίτητο στάδιο της διεργασίας παραγωγής, τρόφιμα για τα οποία η απόψυξη δεν έχει αρνητική επίπτωση στην ασφάλεια ή στην ποιότητα του τροφίμου. Κατάλογος των συστατικών: Κάθε συστατικό ή τεχνολογικό βοήθημα που προκαλεί αλλεργίες ή δυσανεξίες (αλλεργιογόνα): Ποσότητα των συστατικών: Καθαρή ποσότητα: Ημερομηνία «ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από»/ημερομηνία «ανάλωσης έως»: Συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης: Η ονομασία ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση της επιχείρησης τροφίμων: Χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης: Οδηγίες χρήσης: Διατροφική δήλωση (από τις 13 Δεκεμβρίου 2016): Πρόσθετες υποχρεωτικές ενδείξεις: Συσκευασμένο σε προστατευτική ατμόσφαιρα: Προσθήκη νερού: Σχηματισμένα ψάρια: Προσθήκη πρωτεϊνών διαφορετικής ζωικής προέλευσης: Οι κονσέρβες τόνου και παλαμίδας/ σαρδέλας και παρόμοιων προϊόντων: Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές εμπορίας για τα προϊόντα αυτά. Οι εν λόγω προδιαγραφές περιέχονται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1536/92 και (ΕΟΚ) αριθ. 2136/89 αντίστοιχα. 2. Πληροφορίες που παρέχονται σε προαιρετική βάση Εκτός από τις υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτούνται για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι προαιρετικές πληροφορίες μπορούν να παρέχονται εφόσον είναι σαφείς, χωρίς αμφισημίες, με βάση τα σχετικά επιστημονικά στοιχεία, και δεν παραπλανούν τον καταναλωτή. Η αναγραφή πληροφοριών σε προαιρετική βάση δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος του χώρου που διατίθεται για τις υποχρεωτικές πληροφορίες. 11

14 Παράδειγμα σήμανσης ενός μεταποιημένου προϊόντος (κοσερβοποιημένου) Ονομασία του τροφίμου Καθαρή ποσότητα Φιλέτα από ΣΚΟΥΜΠΡΙ σε ελαιόλαδο Καθαρό βάρος: 250 g Επωνυμία και διεύθυνση της επιχείρησης: xxx 12 Επιχείρηση τροφίμων Μαρόκο xxx-yyy-zz ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Κανονισμός ΚΟΑ Κανονισμός ΠΤΚ Σήμα αναγνώρισης

15 Συστατικά: Σκουμπρί (75 %), ελαιόλαδο, αλάτι Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: 10/2016 Διατηρείται σε δροσερό και ξηρό μέρος Κατάλογος συστατικών (ποσότητα κύριου συστατικού, αλλεργιογόνων) «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από»/«ανάλωση έως» Συνθήκες αποθήκευσης 13 Γραμμωτός κώδικας

16 Πώς πρέπει να παρουσιάζονται οι προαιρετικές πληροφορίες στους καταναλωτές; Οι προαιρετικές πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες και εύκολα προσβάσιμες. Όσον αφορά τα προσυσκευασμένα τρόφιμα, οι υποχρεωτικές πληροφορίες αναγράφονται απευθείας στη συσκευασία ή σε ετικέτα συνδεδεμένη σε αυτή. Όσον αφορά μη προσυσκευασμένα προϊόντα τα οποία εμπίπτουν στον κανονισμό ΚΟΑ, είναι δυνατόν να παρέχονται πληροφορίες υπό διαφορετικές μορφές σήμανση, πινακίδες, αφίσες κ.λπ. Αυτές πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο, ώστε να είναι εύκολα ορατές, ευανάγνωστες και, κατά περίπτωση, ανεξίτηλες. Σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες αυτές δεν κρύβονται, καλύπτονται, διαγράφονται ή διακόπτονται από οποιαδήποτε άλλα κείμενα ή εικόνες ή οποιαδήποτε άλλα παρεμβαλλόμενα στοιχεία. Πρέπει να είναι τυπωμένες στη συσκευασία ή στην ετικέτα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται σαφώς το ευανάγνωστο, με χαρακτήρες μεγέθους γραμματοσειράς της οποίας το ύψος x είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 1,2 χιλιοστά. Στην περίπτωση συσκευασιών ή περιεκτών των οποίων η μέγιστη επιφάνεια είναι μικρότερη από 80 cm 2, το ύψος x του μεγέθους γραμματοσειράς που αναφέρεται στην παράγραφο 2 είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 0,9 mm. Η πλήρης ονομασία του τροφίμου και το καθαρό βάρος πρέπει να εμφαίνονται στο ίδιο οπτικό πεδίο. 14

17 Νομική βάση Κανονισμοί που συνδέονται με την ΚΟΑ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1536/92 του Συμβουλίου, της 9ης Ιουνίου 1992, περί καθορισμού κοινών προδιαγραφών εμπορίας για τις κονσέρβες τόνου και παλαμίδας Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2136/89 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1989, περί καθορισμού κοινών προδιαγραφών εμπορίας για τις κονσέρβες σαρδελών Κανονισμός ΠΤΚ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής Κανόνες υγιεινής Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης Πρόσθετα τροφίμων Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων 15

18 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οδηγός τσέπης όσον αφορά τη νέα στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τη σήμανση των καταναλωτικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σ. 20 x 20 cm ISBN doi: /80432 Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.

19

20 KL EL-N Συχνές ερωτήσεις: ΚΟΑ ΠΤΚ application_reg _el.pdf Ιστότοποι Επικοινωνία: ISBN doi: /80432

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές Αλεξάνδρα Νικολακοπούλου Μονάδα E.4, Διατροφή, σύστασης τροφών και πληροφόρησης Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011

Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΕΦΕΤ/ ΚΥ Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές τροφίμων Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011R1169 EL 19.02.2014 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων 2008R1333 EL 20.07.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης

Διαβάστε περισσότερα

Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί

Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί Χρίστος Χρίστου Λενής Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας Υγειονομικές Υπηρεσίες 1 ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2 Εισαγωγή Προσδοκώμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Επισήμανση Τροφίμων. Ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με το προϊόν. Βασικό εργαλείο management για τη βιομηχανία τροφίμων

Επισήμανση Τροφίμων. Ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με το προϊόν. Βασικό εργαλείο management για τη βιομηχανία τροφίμων Κουτσουμανής Κ., Επ. Καθηγητής Σχολή Γεωπονίας, Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54124, Ταχ. Θυρίδα 265, Τηλ/Φαξ 2310-991647

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. πρωτ. 416/1221 Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2011

Aριθμ. πρωτ. 416/1221 Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2011 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Aριθμ. πρωτ. 416/1221 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12.2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 05-12- 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 05-12- 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 05-12- 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ αρ. πρωτ:9354.1/1/11 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ& ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Q-CERT ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Q-CERT 16/03/2011 1. Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1.1 Ο παρών κανονισμός περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1991R2092 06/08/2003 Αριθµός σελίδων: 102 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

της φοιτήτριας : Νέζη Παγώνας Επιβλέπων Καθηγητής : Λαπιδάκης Νικόλαος Student : Nezi Pagona Supervising Professor : Lapidakis Nikolaos

της φοιτήτριας : Νέζη Παγώνας Επιβλέπων Καθηγητής : Λαπιδάκης Νικόλαος Student : Nezi Pagona Supervising Professor : Lapidakis Nikolaos ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ @ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Νοµολογία που διέπει τις αναγραφόµενες πληροφορίες στις ετικέτες τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2000L0013 EL 29.11.2007 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2000/13/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαρτίου 2000

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 14.6.2002 L 155/27 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2002 για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Επισήμανσης ελαιολάδου

Επισήμανσης ελαιολάδου Κανόνες Εμπορίας & Επισήμανσης ελαιολάδου 2012 Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 11526- Αθήνα Ιστοσελίδα: www.efet.gr ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Έγγραφο προσανατολισμού για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1151/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Νοεμβρίου 2012 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας Καινοτομία και βιωσιμότητα Βρυξέλλες, 28.11.2013 Έγγραφο καθοδήγησης της Ένωσης σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 29.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 609/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12ης Ιουνίου 2013 για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 112/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 404/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Απριλίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ελαιόλαδο Νοµοθεσία - Ελαιόλαδο - Καν. (ΕΚ) αριθ. 1019/2002, για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου. (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης & Εγκρίσεων ΕΦΕΤ

Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης & Εγκρίσεων ΕΦΕΤ Αθήνα, 17.04.2013 Το νέο νομοθετικό πλαίσιο Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές Καν 1169/2011 & Καν 1924/2006 Επισήμανση, παρουσίαση & διαφήμιση τροφίμων Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) L 77/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 206/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα