Ηρόδοτος Ηροδότου Υγειονομικός Λειτουργός Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείο Υγείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηρόδοτος Ηροδότου Υγειονομικός Λειτουργός Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείο Υγείας"

Transcript

1 Ηρόδοτος Ηροδότου Υγειονομικός Λειτουργός Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείο Υγείας

2 Σκοπός Ενημέρωση και εφαρμογή με σκοπό την αποφυγή της παραπλάνηση του καταναλωτή σχετικά με τη φύση και τις ιδιότητες του τροφίμου που καταναλώνει. Είδη ελέγχου Επίσημος έλεγχος - Οπτικός Επισήμανση Παρουσίαση Διαφήμιση τροφίμων Εργαστηριακός έλεγχος- επικύρωση της ορθότητας όσων αναγράφονται στην επισήμανση.

3 ΕΕ 1169/2011 Ενοποιεί την οδηγία 2000/13 και την οδηγία 90/496 Στον νέο κανονισμό θεσπίζονται οι γενικές αρχές Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που διέπουν τις πληροφορίες για τα τρόφιμα και ειδικότερα η γενική διατροφική επισήμανση.

4 Μεταβατικά μέτρα Γενική Επισήμανση- τριετή μεταβατική περίοδος έως 13 Δεκεμβρίου 2014 Διατροφική Επισήμανση έως 13 Δεκεμβρίου τρόφιμα που επισημάνθηκαν πριν από τις μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων των τροφίμων

5 Κεφάλαια και Παραρτήματα Ο Κανονισμός αποτελείται από επτά κεφάλαια και συμπληρώνονται με 15 Παραρτήματα. Η παρουσίαση διαχωρίζεται σε δύο μέρη: 1.Γενικές Απαιτήσεις Σήμανση 2.Διατροφική Επισήμανση

6 Βασικότερες αλλαγές με βάση το νέο κανονισμό Αποσαφήνιση των ευθυνών σχετικά με την επισήμανση των τροφίμων. Αναγνωσιμότητα των ετικετών (ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς) Έμφαση των αλλεργιογόνων συστατικών στον κατάλογο συστατικών. Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα συστατικά στα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα.

7 Βασικότερες αλλαγές με βάση το νέο κανονισμό- συνέχεια Αποσαφήνιση των κανόνων που ισχύουν όσον αφορά στην επισήμανση της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης. Υποχρεωτική διατροφική δήλωση για όλα τα προσυσκευασμένα τρόφιμα ( με εξαιρέσεις για ορισμένες κατηγορίες τροφίμων). Καθορισμός των διατροφικών στοιχείων που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην υποχρεωτική διατροφική δήλωση

8 Βασικότερες αλλαγές με βάση το νέο κανονισμό- συνέχεια Καθορισμός κριτηρίων για την πρόσθετη εθελοντική αναγραφή των διατροφικών στοιχείων στο μπροστινό μέρος της ετικέτας. Αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με την παροχή πληροφοριών για την εξ αποστάσεως πώληση.

9 Πεδίο Εφαρμογής Ο παρών κανονισμός ισχύει για τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, εφόσον οι δραστηριότητές τους αφορούν την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές. Ισχύει για όλα τα τρόφιμα που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή, περιλαμβανομένων των τροφίμων που διατίθενται από τις μονάδες ομαδικής εστίασης.dot και των τροφίμων που προορίζονται να παραδοθούν στις μονάδες ομαδικής εστίασης. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε υπηρεσίες εστίασης που παρέχονται από επιχειρήσεις μεταφορών όταν η αναχώρηση λαμβάνει χώρα στις επικράτειες των κρατών μελών στις οποίες ισχύουν οι Συνθήκες.

10 Πεδίο Εφαρμογής (Επιφυλάξεις) Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των απαιτήσεων επισήμανσης που προβλέπονται στις ειδικές ενωσιακές διατάξεις που ισχύουν για συγκεκριμένα τρόφιμα. Ελαιόλαδο, Χυμοί, Μέλι, Μαρμελάδες ζελέδες κ.α

11 Θεμιτές πρακτικές σχετικά με τις πληροφορίες 1.Οι πληροφορίες για τα τρόφιμα δεν πρέπει να είναι παραπλανητικές, ιδίως: α) ως προς τα χαρακτηριστικά του τροφίμου και ιδίως τη φύση, την ταυτότητα, τις ιδιότητες, τη σύνθεση, την ποσότητα, τη διατηρησιμότητα, τη χώρα καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης, τη μέθοδο παρασκευής ή παραγωγής του β) με την απόδοση στο τρόφιμο αποτελεσμάτων ή ιδιοτήτων που δεν έχει (με επιφύλαξη του Κανονισμού 1924/2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς επί θεμάτων διατροφής και υγείας)

12 Θεμιτές πρακτικές σχετικά με τις πληροφορίες γ) με τον υπαινιγμό ότι το τρόφιμο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ενώ στην πραγματικότητα όλα τα παρόμοια τρόφιμα έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, (Φυτικά έλαια: Χωρίς χοληστερόλη) ιδιαίτερα τονίζοντας την παρουσία ή απουσία ορισμένων συστατικών και/ή θρεπτικών ουσιών (Σε φυσικό μεταλλικό νερό «χωρίς σάκχαρα» δ) με το να προτείνουν, μέσω της εμφάνισης, της περιγραφής ή των εικονογραφημένων παραστάσεων, την ύπαρξη συγκεκριμένου τροφίμου ή συστατικού, ενώ στην πραγματικότητα ένα φυσικώς ενεχόμενο συστατικό ή ένα συστατικό που χρησιμοποιείται συνήθως στο εν λόγω τρόφιμο έχει υποκατασταθεί από διαφορετικό συστατικό.

13 Θεμιτές πρακτικές σχετικά με τις πληροφορίες 2.Οι πληροφορίες για τα τρόφιμα πρέπει να είναι ακριβείς, σαφείς και κατανοητές για τον καταναλωτή. 3. Με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τα φυσικά μεταλλικά νερά και τα τρόφιμα ειδικής διατροφής, οι πληροφορίες για τα τρόφιμα δεν πρέπει να αποδίδουν σε οποιοδήποτε τρόφιμο τις ιδιότητες πρόληψης, αγωγής ή θεραπείας οποιασδήποτε ανθρώπινης ασθένειας, ούτε να αναφέρονται σε τέτοιες ιδιότητες.

14 Θεμιτές πρακτικές σχετικά με τις πληροφορίες 4.Τα προαναφερόμενα εφαρμόζονται επίσης: α) στη διαφήμιση β) στην παρουσίαση των τροφίμων, ιδίως στο σχήμα, τη μορφή που τους έχει δοθεί ή τη συσκευασία τους, το χρησιμοποιούμενο υλικό συσκευασίας, τον τρόπο με τον οποίο είναι τακτοποιημένα, καθώς και τον χώρο στον οποίο εκτίθενται.

15 Αποσαφήνιση της ευθύνης για την επισήμανση των τροφίμων μεταξύ των εμπλεκομένων που συμμετέχουν στην αλυσίδα παραγωγής, διακίνησης και πώλησης. Η επιχείρηση στο όνομα της οποίας διατίθενται το τρόφιμο ή ο εισαγωγέας είναι οι καταρχήν υπεύθυνοι για την παρουσία και ακρίβεια των πληροφοριών. Επιχειρήσεις που δεν επηρεάζουν τη σήμανση φέρουν περιορισμένη ευθύνη. Απαγορεύεται ρητά η τροποποίηση της ετικέτας εάν αυτό θα παραπλανούσε τον καταναλωτή. Διεύρυνση των υποχρεώσεων μεταβίβασης πληροφοριών εντός της τροφικής αλυσίδας σε όλα τα τρόφιμα προοριζόμενα και μη για τον τελικό καταναλωτή.

16 Υποχρεωτικές ενδείξεις Ονομασία πώλησης : Νόμιμη Συνήθης περιγραφική Δεν αντικαθίσταται από προστατευόμενη ως πνευματική ιδιοκτησία ονομασίας Έκτο Παράρτημα Annex VI.pdf

17 Κατάλογος συστατικών. Συστατικά: φθίνουσα σειρά περιεκτικότητας σε βάρος Νέα υποχρέωση νανοϋλικά αναγράφονται με το όνομα τους ακολουθεί η λέξη (νάνο) Παράρτημα 7 τεχνικοί κανόνες Annex VII.pdf Πρόσθετα: Κατηγορία: ειδικό όνομα ή αριθμό, Π.Χ Συντηρητικό: σορβικό κάλιο ή Ε202 Προσοχή στα αλλεργιογόνα π.χ. διοξείδιο του θείου >10mg πρέπει να αναφέρεται με το όνομα του όχι με τον αριθμό Ε. Εξαιρέσεις π.χ. νωπά φρούτα, αεριούχα νερά, ξύδι, τυρί γάλα κλπ (άρθρο 19)

18 Αλλεργιογόνα Πιο κάτω:

19 Ποσότητα ορισμένων συστατικών ( όπου απαιτείται). Πότε απαιτείται: συστατικά ή κατηγορία συστατικών στην ονομασία συστατικά ή κατηγορία συστατικών εικόνες Ουσιαστικής σημασίας για το χαρακτηρισμό τροφίμου Πως εκφράζεται: %, Που: είτε στη ονομασία πώλησης ή δίπλα απ αυτήν ή στο κατάλογο συστατικών. Εξαιρέσεις Παράρτημα 8 Annex VIII.pdf

20 Καθαρή ποσότητα του τροφίμου Σε μονάδες μάζας : Στερεά g, Kg Όγκος: Υγρά l, ml, Εξαιρέσεις Παράρτημα 9 Annex IX.pdf

21 Όταν ένα στερεό τρόφιμο παρουσιάζεται σε υγρό κάλυψης, αναγράφεται και το στραγγισμένο βάρος του τροφίμου αυτού.

22 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας και η τελική ημερομηνία ανάλωσης. Τελική ημερομηνία ανάλωσης (ανάλωση έως) σχετίζεται με την ασφάλεια των τροφίμων μικροβιολογικώς ευάλωτα τρόφιμα μετά τη λήξη μη ασφαλή. Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας σχετίζονται με την ποιότητα μετά τη λήξη δεν θεωρούνται μη ασφαλή. Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από (μέρα) Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος (σε άλλες περιπτώσεις) Εξαιρέσεις: Παράρτημα 10 Annex X.pdf

23 Υποχρεωτικές ενδείξεις συνέχεια Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης όπου απαιτείται.( το όνομα, η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση που αναγράφονται στην ετικέτα δεν συνιστούν ένδειξη σχετική με τη χώρα καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης)

24 Χώρα καταγωγής «Χώρα καταγωγής» ορίζεται ως η χώρα όπου τα εμπορεύματα παράγονται εξ ολοκλήρου στην χώρα αυτή, ή όπου για την παραγωγή του εμπορεύματος μεσολάβησαν δύο ή περισσότερες χώρες η χώρα καταγωγής θεωρείται η χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η τελευταία μεταποίηση ή ουσιαστική επεξεργασία, οικονομικά δικαιολογημένη, σε επιχείρηση εξοπλισμένη για το σκοπό αυτό και η οποία κατέληξε στην κατασκευή ενός νέου προϊόντος ή ενός προϊόντος που αντιπροσωπεύει σημαντικό στάδιο παραγωγής. «Τόπος προέλευσης» ορίζεται οποιοσδήποτε τόπος από τον οποίο αναγράφεται ότι προέρχεται ένα τρόφιμο και ο οποίος δεν είναι η χώρα καταγωγής

25 Χώρα καταγωγής/τόπος προέλευσης Υποχρεωτικά Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης αναγράφονται υποχρεωτικά: 1. Όταν ορίζεται σε κάθετη ενωσιακή νομοθεσία π.χ: Παρθένα ελαιολάδα Μέλι Βόειο κρέας Νωπά οπωροκηπευτικά Ιχθύες Κρέας πουλερικών που εισάγεται από Τρίτες χώρες.

26 Χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης 2. όταν η μη αναγραφή τους ενδέχεται να παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς την πραγματική χώρα καταγωγής ή τον πραγματικό τόπο προέλευσης του τροφίμου, ιδίως αν οι πληροφορίες που συνοδεύουν το τρόφιμο ή η ετικέτα στο σύνολό της υπονοούν ότι το τρόφιμο έχει διαφορετική χώρα καταγωγής ή τόπο προέλευσης

27 3. για το κρέας των κωδικών συνδυασμένης ονοματολογίας («ΣΟ») που απαριθμούνται στο παράρτημα ΧΙ. (νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών) Η εφαρμογή του παρόντος στοιχείου υπόκειται στην έκδοση των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο Εκτελεστικός Κανονισμός pdf

28 Χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης Νέα Διάταξη: Σε περίπτωση που αναφέρεται η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης τροφίμου και δεν είναι ίδια με τη χώρα καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού του: α) αναφέρεται επίσης η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης του εν λόγω πρωταρχικού συστατικού ή β) αναφέρεται ότι η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης τού πρωταρχικού συστατικού είναι διαφορετικός από αυτόν του τροφίμου.

29 Υποχρεωτικές ενδείξεις συνέχεια Οδηγίες χρήσης εφόσον η παράλειψη τους θα δυσχέραινε τη σωστή χρήση του τροφίμου. Η αναγραφή του αποκτηθέντος κατ όγκο αλκοολικού τίτλου για τα ποτά με περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη μεγαλύτερη από 1,2%.* Διατροφική δήλωση (πιο κάτω) * Στο ίδιο οπτικό πεδίο( ονομασία, καθαρό βάρος, αλκοολικός τίτλος).

30 Πρόσθετες υποχρεωτικές ενδείξεις Προβλέπονται για συγκεκριμένους τύπους ή κατηγορίες τρόφιμων. Συγκεντρωμένες στο παράρτημα ΙΙΙAnnex III.pdf Υπάρχουν 6 κατηγορίες τροφίμων 1. Τρόφιμα συσκευασμένα σε ορισμένα αέρια 2.Τρόφιμα που περιέχουν γλυκαντικά 3.Τρόφιμα που περιέχουν γλυκυρριζικό οξύ ή το μετά αμμωνίου άλας του. 4.Ποτά με υψηλή περιεκτικότητα καφεΐνης ή τρόφιμα με προσθήκη καφεΐνης. 5.Τρόφιμα στα οποία έχουν προστεθεί φυτοστερόλες, φυτοστανόλες ή φυτοστανολεστέρες 6.Κατεψυγμένο κρέας, κατεψυγμένα παρασκευάσματα κρέατος και κατεψυγμένα μη μεταποιημένα προϊόντα αλιείας.

31 Π.χ 1. Τρόφιμα συσκευασμένα σε ορισμένα αέρια Τρόφιμα που η διάρκεια διατήρησης τους παρατείνεται με τη χρήση αερίων συσκευασίας πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «συσκευασμένο σε προστατευτική ατμόσφαιρα»

32 Πώς δηλώνεται η ημερομηνία καταψύξης ή πρώτης κατάψυξης 1. Προηγούνται οι λέξεις < καταψύχθηκε στις > 2. Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο στοιχείο 1 συνοδεύονται : - Από την ίδια την ημερομηνία ή - Από αναφορά, η οποία παραπέμπει στο σημείο της επισήμανσης όπου αναγράφεται η ημερομηνία. 3. Η ημερομηνία συνίσταται, κατά σειρά, από την ημέρα, τον μήνα και το έτος και αναγράφεται σε μη κωδικοποιημένη μορφή.

33 Νέες απαιτήσεις επισήμανσης για 6 χρωστικές Καν. 1333/2008, άρθρο 24 Κίτρινο Sunset (E 110), Κίτρινο Κινολίνης (E 104), Καρμοϊσίνη (Ε 122), Ερυθρό Allura (E 129), Ταρτραζίνη (Ε102), Πονσώ 4R (Ε124) Επιπρόσθετη πληροφορία «μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και προσοχή στα παιδιά».

34 Παρουσίαση υποχρεωτικών ενδείξεων οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιμα αναγράφονται σε εμφανές σημείο, κατά τρόπον ώστε να είναι εύκολα ορατές, ευανάγνωστες και, ανάλογα με την περίπτωση, ανεξίτηλες. Σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες αυτές δεν κρύβονται, καλύπτονται, διαγράφονται ή διακόπτονται από οποιαδήποτε άλλα κείμενα ή εικόνες ή οποιαδήποτε άλλα παρεμβαλλόμενα στοιχεία. Γλωσσικές Απαιτήσεις: Σε γλώσσα εύκολα κατανοητή Αποφασίζουν τα ΚΜ για τη χρήση της γλώσσας τους (Ελληνικά) Δεν απαγορεύεται η πολύγλωσση επισήμανση

35 Παρουσίαση υποχρεωτικών ενδείξεων- Αναγνωσιμότητα ετικετών οι υποχρεωτικές ενδείξεις όταν εμφανίζονται στη συσκευασία ή την ετικέτα που τοποθετείται σε αυτήν, αναγράφονται στη συσκευασία ή την ετικέτα κατά τέτοιον τρόπον ώστε να διασφαλίζεται σαφώς η αναγνωσιμότητα, με χαρακτήρες μεγέθους γραμματοσειράς της οποίας το ύψος x, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV,Annex IV.pdf είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 1,2 mm.

36 Παρουσίαση υποχρεωτικών ενδείξεων Αναγνωσιμότητα ετικετών Στην περίπτωση συσκευασιών ή περιεκτών των οποίων η μέγιστη επιφάνεια είναι μικρότερη από 80 cm 2, το ύψος x του μεγέθους γραμματοσειράς που αναφέρεται στην παράγραφο 2 είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 0,9 mm.

37 Παρουσίαση υποχρεωτικών ενδείξεων Η Ονομασία του Τροφίμου, η Καθαρή ποσότητα του τροφίμου και ο αλκοολικός τίτλος ευρίσκονται στο ίδιο οπτικό πεδίο. Τα πιο πάνω δεν ισχύει στις περιπτώσεις: υάλινων φιαλών προοριζόμενων να επαναχρησιμοποιηθούν, οι οποίες φέρουν ανεξίτηλη ένδειξη και, ως εκ τούτου, δεν φέρουν ετικέτα, δακτύλιο ή ταινία λαιμού, Στην περίπτωση συσκευασιών ή περιεκτών των οποίων η μεγαλύτερη επιφάνεια έχει εμβαδόν μικρότερο από 10 cm 2

38 Παρουσίαση αλλεργιογόνων Η ονομασία της ουσίας ή του προϊόντος όπως περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ τονίζεται με είδος χαρακτήρων που κάνει σαφή διάκριση της ονομασίας από το υπόλοιπο του καταλόγου των συστατικών, παραδείγματος χάριν μέσω της ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ, της μορφής ή του χρώματος του φόντου Συστατικά : Αλεύρι σίτου, νερό, αυγά, ξύδι, γάλα

39 Παρουσίαση αλλεργιογόνων Αν δεν υπάρχει κατάλογος συστατικών, η αναγραφή των ενδείξεων των αλλεργιογόνων περιλαμβάνει τη λέξη «περιέχει», ακολουθούμενη από την ονομασία της ουσίας ή του προϊόντος όπως περιλαμβάνεται στο παράρτημα II. (π,χ. Αλκοολούχα ποτά) Σε περίπτωση που διάφορα συστατικά ή τεχνολογικά βοηθήματα τροφίμων προέρχονται από μία μόνη ουσία ή προϊόν που απαριθμείται στο παράρτημα II, διευκρινίζεται στην επισήμανση για κάθε σχετικό συστατικό ή τεχνολογικό βοήθημα.

40 Παρουσίαση αλλεργιογόνων Η αναγραφή των αλλεργιογόνων δεν απαιτείται σε περιπτώσεις όπου η ονομασία του τροφίμου αναφέρεται σαφώς στην εν λόγω ουσία ή προϊόν. (πχ. Σοκολάτα με γάλα)

41 Παρουσίαση αλλεργιογόνων Μη προσυσκευασμένα Τρόφιμα Εθνική Νομοθεσία (Κανονισμοί) Οι περί Παροχής Πληροφοριών για τα Τρόφιμα στους Καταναλωτές Κανονισμοί του 2014.doc

42 Πώληση εξ αποστάσεως στην περίπτωση προσυσκευασμένων τροφίμων που διατίθενται προς πώληση με επικοινωνία εξ αποστάσεως: οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιμα, εκτός της ημερομηνίας διατηρησιμότητας, είναι διαθέσιμες πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς και εμφανίζονται στο υλικό που υποστηρίζει την εξ αποστάσεως πώληση ή παρέχονται με άλλα κατάλληλα μέσα που καθορίζονται σαφώς από τον υπεύθυνο επιχείρησης τροφίμων. Όταν χρησιμοποιούνται άλλα κατάλληλα μέσα, οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιμα παρέχονται χωρίς πρόσθετες χρεώσεις από τον υπεύθυνο επιχείρησης τροφίμων προς τους καταναλωτές και όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις είναι διαθέσιμες κατά τη στιγμή της παράδοσης.

43 Πώληση εξ αποστάσεως Διαφοροποίηση προσυσκευασμένων και μη προσυσκευασμένων τροφίμων Προσυσκευασμένα: Υποχρέωση διάθεσης όλων των υποχρεωτικών πληροφοριών για τα τρόφιμα, με εξαίρεση την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή την τελική ημερομηνία ανάλωσης Μη Προσυσκευασμένα: Υποχρέωση διάθεσης πληροφοριών μόνο για τα αλλεργιογόνα, εκτός εάν τα εθνικά μέτρα απαιτούν την παροχή του συνόλου ή ορισμένων ενδείξεων

44 Μηχανήματα αυτόματης πώλησης Εξαιρούνται από τους κανόνες που διέπουν την πώληση εξ αποστάσεως.

45 Διατροφική Δήλωση

46 Εξαιρέσεις Συμπληρώματα Διατροφής Φυσικά Μεταλλικά Νερά Επιφύλαξη για τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή Αλκοολούχα ποτά πάνω από 1.2% κατ όγκο αιθυλική αλκοόλη (Μπορεί να περιορίζεται μόνο στην ενεργειακή αξία) (αν απαιτείται) Τρόφιμα του Παραρτήματος V Annex V.pdf

47 Τι πρέπει να δηλώνεται; ενεργειακή αξία και ποσότητες λιπαρών, κορεσμένων, υδατανθράκων, σακχάρων, πρωτεϊνών και αλατιού. Μη προσυσκευασμένα Ενεργειακή αξία ή μαζί με λιπαρά, κορεσμένα σάκχαρα και αλάτι Η ενεργειακή αξία πρέπει να δίνεται τόσο σε kj (kilojoules) όσο και σε kcal (kilocalories). Η αξία, σε kilojoules, πρέπει να δίνεται πρώτα, ακολουθούμενη από την αξία σε kilocalories. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συντομογραφία kj/kcal.

48 Συμπληρώνεται προαιρετικά Μονοακόρεστα Πολυακόρεστα Πολυόλες Άμυλο Εδώδιμες ίνες Βιταμίνες ή τα ανόργανα συστατικά

49 Πως πρέπει να δηλώνεται Υπολογισμός ανά 100g/ml ή ανά μερίδα /μονάδα κατανάλωσης νοουμένου ότι αυτές ορίζονται ποσοτικά. Επίσης ως ποσοστό των Προσλαμβανόμενων Ποσοτήτων Αναφοράς (ΠΠΑ) Όπου παρέχεται δήλωση σχετικά με τις βιταμίνες δίνεται και ως ποσοστό των ΠΠΑ. Όπου δίνονται πληροφορίες σύμφωνα με το Π.Π.Α. δήλωση «ΠΠΑ ενός μέσου ενήλικα 8400kj/2000 kcal

50 Ποιες βιταμίνες και ανόργανα συστατικά μπορούν να φέρουν επισήμανση; Οποιαδήποτε από τις βιταμίνες ή τα ανόργανα στοιχεία, αν υπάρχει σε σημαντικές ποσότητες. Η σημαντική ποσότητα υπολογίζεται ως εξής: 15 % των διατροφικών τιμών αναφοράς που ορίζονται στον ακόλουθο πίνακα και παρέχεται από 100 g ή 100 ml στην περίπτωση προϊόντων εκτός από ποτά, 7,5 % των διατροφικών τιμών αναφοράς που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και παρέχονται από 100 ml, στην περίπτωση ποτών, ή 15 % των διατροφικών τιμών αναφοράς που ορίζονται στον παρακάτω πίνακα ανά μερίδα, εάν η συσκευασία περιέχει μία μόνο μερίδα.

51 Βιταμίνες και ανόργανα άλατα που μπορούν να δηλώνονται Διατροφικές τιμές αναφοράς (NRV) Βιταμίνη A (μg) 800 Βιταμίνη D (μg) 5 Βιταμίνη E (mg) 12 Βιταμίνη K (μg) 75 Βιταμίνη C (mg) 80 Θειαμίνη (mg) 1,1 Ριβοφλαβίνη (mg) 1,4 Νιασίνη (mg) 16 Βιταμίνη B6 (mg) 1,4 Φολικό οξύ (μg) 200 Βιταμίνη B12 (μg) 2,5 Βιοτίνη (μg) 50 Παντοθενικό οξύ (mg) 6 Κάλιο (mg) Χλώριο (mg) 800 Ασβέστιο (mg) 800 Φωσφόρος (mg) 700

52 Ποια είναι η ποσότητα αναφοράς για τη διατροφική δήλωση; Ενέργεια ή θρεπτική ουσία Προσλαμβανόμενη αναφοράς ποσότητα Ενέργεια kj/2 000 kcal Συνολικά λιπαρά Κορεσμένα Υδατάνθρακες Σάκχαρα Πρωτεΐνες Αλάτι 70 g 20 g 260 g 90 g 50 g 6 g

53 Ποιες διατροφικές πληροφορίες μπορούν να επαναληφθούν στη συσκευασία; Ορισμένες από τις υποχρεωτικές διατροφικές πληροφορίες της επισήμανσης μπορούν να επαναληφθούν στη συσκευασία, στο κύριο οπτικό πεδίο («εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας»), χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μορφές: την ενεργειακή αξία ή την ενεργειακή αξία και την ποσότητα των λιπαρών, κορεσμένων, σακχάρων και αλατιού. Σε αυτήν την επαναλαμβανομένη δήλωση εφαρμόζονται οι κανόνες για το ελάχιστο μέγεθος

54 Πώς μπορεί να καθοριστεί η περιεκτικότητα σε θρεπτικές ουσίες ενός τροφίμου ; Οι δηλούμενες τιμές είναι μέσες τιμές βασιζόμενες: - στην ανάλυση του τροφίμου - σε υπολογισμό με βάση τις γνωστές ή τις πραγματικές μέσες τιμές των συστατικών που χρησιμοποιήθηκαν ή - σε γενικώς τεκμηριωμένα και αποδεκτά στοιχεία.

55 Πότε εφαρμόζονται οι νέοι κανόνες για τη διατροφική επισήμανση; Οι νέοι κανόνες για τη διατροφική επισήμανση εφαρμόζονται από τη 13η Δεκεμβρίου Τα τρόφιμα που διατέθηκαν στην αγορά ή επισημάνθηκαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία, μπορούν να διατίθενται στην αγορά μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

56 Εάν οι επιχειρήσεις επιλέξουν να παρέχουν διατροφικές πληροφορίες σε προαιρετική βάση, από τις 13 Δεκεμβρίου 2014 έως τις 12 Δεκεμβρίου 2016, τότε πρέπει να τηρούν τους κανόνες για την παρουσίαση και το περιεχόμενο που ορίζονται στον κανονισμό σχετικά με τις πληροφορίες για τα τρόφιμα στους καταναλωτές.

57 Στην περίπτωση που διατυπώνεται ισχυρισμός για τη διατροφή και/ή την υγεία ή προστίθενται βιταμίνες και/ή ανόργανα συστατικά σε τρόφιμο, η υποχρεωτική διατροφική δήλωση πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό σχετικά με τις πληροφορίες για τα τρόφιμα στους καταναλωτές από τις 13 Δεκεμβρίου 2014.

58 Πρόσθετες αναφορές έκφρασης και παρουσίασης μπορούν να γνωστοποιούνται με άλλες μορφές έκφρασης και/ή να παρουσιάζονται με τη χρήση γραφικών ή συμβόλων, επιπλέον των λέξεων ή των ψηφίων κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια αρχή καθώς και την Επιτροπή. Π.χ. Traffic lights (UK), Keyhole, κ.α

59

60 Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011

Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΕΦΕΤ/ ΚΥ Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές τροφίμων Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές Αλεξάνδρα Νικολακοπούλου Μονάδα E.4, Διατροφή, σύστασης τροφών και πληροφόρησης Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011R1169 EL 19.02.2014 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12.2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί

Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί Χρίστος Χρίστου Λενής Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας Υγειονομικές Υπηρεσίες 1 ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2 Εισαγωγή Προσδοκώμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. πρωτ. 416/1221 Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2011

Aριθμ. πρωτ. 416/1221 Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2011 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Aριθμ. πρωτ. 416/1221 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του Κανονισμού 1924/2006 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Διεύθυνση Αξιολόγησης & Εγκρίσεων Δεκέμβριος 2010 Ισχυρισμοί διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

της φοιτήτριας : Νέζη Παγώνας Επιβλέπων Καθηγητής : Λαπιδάκης Νικόλαος Student : Nezi Pagona Supervising Professor : Lapidakis Nikolaos

της φοιτήτριας : Νέζη Παγώνας Επιβλέπων Καθηγητής : Λαπιδάκης Νικόλαος Student : Nezi Pagona Supervising Professor : Lapidakis Nikolaos ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ @ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Νοµολογία που διέπει τις αναγραφόµενες πληροφορίες στις ετικέτες τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Επισήμανση Τροφίμων. Ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με το προϊόν. Βασικό εργαλείο management για τη βιομηχανία τροφίμων

Επισήμανση Τροφίμων. Ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με το προϊόν. Βασικό εργαλείο management για τη βιομηχανία τροφίμων Κουτσουμανής Κ., Επ. Καθηγητής Σχολή Γεωπονίας, Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54124, Ταχ. Θυρίδα 265, Τηλ/Φαξ 2310-991647

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 6.5.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 109/29 Ο ΗΓΙΑ 2000/13/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαρτίου 2000 για προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης & Εγκρίσεων ΕΦΕΤ

Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης & Εγκρίσεων ΕΦΕΤ Αθήνα, 17.04.2013 Το νέο νομοθετικό πλαίσιο Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές Καν 1169/2011 & Καν 1924/2006 Επισήμανση, παρουσίαση & διαφήμιση τροφίμων Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός τσέπης όσον αφορά τη νέα στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τη σήμανση των καταναλωτικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Οδηγός τσέπης όσον αφορά τη νέα στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τη σήμανση των καταναλωτικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Οδηγός τσέπης όσον αφορά τη νέα στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τη σήμανση των καταναλωτικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Αλιεία 2 Οδηγός τσέπης όσον αφορά τη νέα στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2000L0013 EL 29.11.2007 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2000/13/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαρτίου 2000

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο θεσμικό πλαισιο Επισήμανση Τροφίμων. Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013

Το νέο θεσμικό πλαισιο Επισήμανση Τροφίμων. Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013 Το νέο θεσμικό πλαισιο Επισήμανση Τροφίμων Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013 Κανονισμός 1169/2011 Βασικά σημεία Πληροφόρηση σχετικά με ένα τρόφιμο που είναι διαθέσιμη στον καταναλωτή μέσω, Επισήμανσης (ετικέτας)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων 2008R1333 EL 20.07.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης

Διαβάστε περισσότερα

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, 30.12.2006 L 404/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1924/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20 Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεμβρίου 1990 σχετικά με τους κανόνες επισήμανσης των τροφίμων όσον αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες (90/496/ΕΟΚ)

ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεμβρίου 1990 σχετικά με τους κανόνες επισήμανσης των τροφίμων όσον αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες (90/496/ΕΟΚ) 1990L0496 EL 11.12.2008 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεμβρίου 1990 σχετικά με τους κανόνες επισήμανσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Έτος: 1987 ΦΕΚ: Β 788 19871231 Τέθηκε σε ισχύ: 31.12.1987 Αρµόδιος Φορέας: Ηµ.Υπογραφής: 09.09.1987 Τίτλος: Σχόλια: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 30.1.2008 COM(2008) 40 τελικό 2008/0028 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006) 18.1.2007 L 12/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα (MBA-TQM)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα (MBA-TQM) Η Σημασία της Επισήμανσης των Τροφίμων για την Προστασία των Καταναλωτών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1)

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1) Άρθρο 11α Διαθρεπτική Επισήμανση (1) 1. α) Το παρόν άρθρο αφορά στην διαθρεπτική επισήμανση των τροφίμων που προορίζονται να διατεθούν ως έχουν στον τελικό καταναλωτή. Εφαρμόζεται, επίσης, σε τρόφιμα που

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

Επισήμανσης ελαιολάδου

Επισήμανσης ελαιολάδου Κανόνες Εμπορίας & Επισήμανσης ελαιολάδου 2012 Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 11526- Αθήνα Ιστοσελίδα: www.efet.gr ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την κατανόηση των ενδείξεων

Οδηγίες για την κατανόηση των ενδείξεων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Οδηγίες για την κατανόηση των ενδείξεων στις Συσκευασίες των Τροφίμων ΑΘΗΝΑ 2009 C h o k o fan Κέικ σοκολάτας Eμπορική ονομασία (σελ. 4) Ονομασία πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) Περιεχόμενα 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...3 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ...3 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 29.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 609/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12ης Ιουνίου 2013 για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτικά στα σημεία εστίασης η αναγραφή της προέλευσης οίνων στους τιμοκαταλόγους

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτικά στα σημεία εστίασης η αναγραφή της προέλευσης οίνων στους τιμοκαταλόγους ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 215/812 Αθήνα, 26 Oκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) Περιεχόμενα 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα