ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

2 Επιδιωκόμενοι στόχοι της Νομοθεσίας Οι πολύτιμες ουσίες και κατά συνέπεια οι ιδιότητες των μελισσοκομικών προϊόντων να παραμένουν αναλλοίωτες μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Αποφυγή παραπλάνησης του καταναλωτή, πρόληψης αθέμιτων εμπορικών πρακτικών/απάτης και προστασίας της Δημόσιας Υγείας

3 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. Εθνική (Ο περί τροφίμων (έλεγχος και πώληση Νόμος) του ) 2. Κοινοτική (178/2002, 852/2004, 853/2004, 882/2004, 1169/2011, κ.τ.λ) ΚΑΘΕΤΗ 1. Κοινοτική (οδηγίες: 2001/110/ΕΚ, 2014/63/EE) (Οι περί Μελιού Κανονισμοί του 2004, Κ.Δ.Π.118/2004)

4 ΜΕΛΙ: Φυσική γλυκιά ουσία που παράγουν οι μέλισσες του είδους Apis mellifera από: Το νέκταρ φυτών, ή Εκκρίσεις ζώντων μερών φυτών, ή Εκκρίματα εντόμων απομυζούντων φυτά, τα οποία εκκρίματα βρίσκονται επί ζώντων μερών φυτών, Το οποίο νέκταρ, εκκρίσεις ή εκκρίματα οι μέλισσες συλλέγουν, μετατρέπουν αναμειγνύοντας με ειδικές ύλες του σώματός τους, αποθέτουν, αφυδατώνουν, εναποθηκεύουν και φυλάσσουν σε κηρήθρες, προκειμένου να ωριμάσουν, και περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη μελιού:

5 Ανάλογα με την προέλευση: 1. Μέλι ανθέων, 1. Μέλι μελιτώματος

6 Ανάλογα με τον τρόπο παραγωγής ή παρουσίασης: 1. Μέλι κηρήθρας, 2. Μέλι με τεμάχια κηρήθρας, 3. Μέλι στραγγισμένο, 4. Μέλι φυγοκεντρήσεως, 5. Μέλι πιέσεως, 6. Διηθημένο μέλι, 7. Μέλι ζαχαροπλαστικής

7 Μέλι κηρήθρας Είναι το μέλι το οποίο έχουν εναποθέσει οι μέλισσες σε επικαλυμμένα κελιά πρόσφατα κατασκευασμένων από τις ίδιες κηρηθρών ή σε λεπτά φύλλα κηρήθρας τα οποία γίνονται μόνο από κηρό μέλισσας, τα οποία κελιά ή φύλλα δεν περιέχουν γόνο, και πωλείται σε κηρήθρες ή κομμάτια κηρηθρών.

8 Μέλι με τεμάχια κηρήθρας Το μέλι που περιέχει ένα ή περισσότερα τεμάχια μελιού κηρήθρας

9 Μέλι πιέσεως Το μέλι που λαμβάνεται με πίεση κηρηθρών που δεν περιέχουν γόνο, χωρίς θέρμανση ή ήπια θέρμανση που δεν υπερβαίνει τους 45 C

10 Μέλι στραγγισμένο Τον μέλι που λαμβάνεται με στράγγιση αποσφραγισμένων κηρηθρών, που δεν περιέχουν γόνο.

11 Μέλι φυγοκεντρήσεως Το μέλι που λαμβάνεται με φυγοκέντρηση αποσφραγισμένων κηρηθρών που δεν περιέχουν γόνο.

12 Μέλι ζαχαροπλαστικής Είναι το μέλι το οποίο είναι κατάλληλο για βιομηχανικές χρήσεις ή ως συστατικό σε άλλα τρόφιμα τα οποία στη συνέχεια υφίστανται κατεργασία και δυνατό να: Παρουσιάζει ασυνήθιστη γεύση ή οσμή, Έχει αρχίσει να υφίσταται ή έχει υποστεί ζύμωση ή Έχει υπερθερμανθεί

13 Δεν επιτρέπεται: Η προσθήκη άλλων συστατικών Η προσθήκη οποιουδήποτε πρόσθετου τροφίμων Να περιέχει οργανικές ή άλλες ανόργανες ύλες ξένες προς τη σύσταση του Να παρουσιάζει ασυνήθιστη γεύση ή οσμή Να παρουσιάζει ζύμωση

14 Δεν επιτρέπεται: Να τροποποιείται τεχνητώς η οξύτητα του Να θερμαίνεται με τρόπο που να καταστρέφονται η να αδρανοποιούνται τα φυσικά ένζυμα του Να αφαιρείται η γύρη ή άλλο χαρακτηριστικό συστατικό του

15 Χαρακτηριστικά σύστασης που ρυθμίζονται από τη νομοθεσία: Περιεκτικότητα σε σάκχαρα (φρουκτόζη και γλυκόζη) Περιεκτικότητα σε σακχαρόζη Υγρασία Μη υδατοδιαλυτές ουσίες Ηλεκτρικτρική αγωγιμότητα Ελεύθερα οξέα

16 Χαρακτηριστικά σύστασης που ρυθμίζονται από τη νομοθεσία: Δείκτης διάστασης HMF

17 ΣΗΜΑΝΣΗ Ονομασία

18 Ανάλογα με την προέλευση: 1. Μέλι ανθέων, 1. Μέλι μελιτώματος

19 Ανάλογα με τον τρόπο παραγωγής ή παρουσίασης: 1. Μέλι κηρήθρας, 2. Μέλι με τεμάχια κηρήθρας, 3. Μέλι στραγγισμένο, 4. Μέλι φυγοκεντρήσεως, 5. Μέλι πιέσεως, 6. Διηθημένο μέλι, 7. Μέλι ζαχαροπλαστικής

20 ΣΗΜΑΝΣΗ Ονομασία Όμως αυτές οι ονομασίες μπορούν να αντικατασταθούν από την απλή ονομασία του προϊόντος: «μέλι», εκτός αν πρόκειται για διηθημένο μέλι, μέλι κηρήθρας, μέλι με τεμάχια κηρήθρας ή τεμάχια κηρήθρας με μέλι και μέλι ζαχαροπλαστικής

21 ΣΗΜΑΝΣΗ (με επιφύλαξη των προνοιών του 1169/2011) Ονομασία (Μέλι ζαχαροπλαστικής μόνο για μαγειρική) Άλλες πληροφορίες Φυτική ή Ανθική προέλευση του Τοπική, εδαφική ή τοπογραφική προέλευση του Ειδικά ποιοτικά κριτήρια

22 Χώρα συγκομιδής Σε περίπτωση που προέρχεται από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες η ένδειξη μπορεί να αντικατασταθεί με: -- Μείγμα μελιών ΕΕ, -- μείγμα μελιών εκτός ΕΕ -- μείγμα μελιών ΕΕ και εκτός ΕΕ

23 Κοινοτικός Κανονισμός 1169/2011 (Σε εφαρμογή την 13 ην Δεκεμβρίου 2014) ΣΗΜΑΝΣΗ Το βάρος. Την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν..» Την ημερομηνία την προβλέπει ο παραγωγός κι εγγυάται πως, αν το μέλι ελεγχθεί προ της λήξης της, θα είναι εντός των ποιοτικών ορίων. Το όνομα ή την εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή.

24 Κοινοτικός Κανονισμός 1169/2011 (Σε εφαρμογή την 13 ην Δεκεμβρίου 2014) ΣΗΜΑΝΣΗ (1169/2011) Αν υπάρχουν, τις ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης. Την παρτίδα παραγωγής (αριθμός L), ιχνηλασιμότητα προϊόντος. Ο αριθμός αυτός είναι κωδικοποιημένος από τον παραγωγό και αφορά το σύνολο των συσκευασιών που παρήχθησαν σε συνθήκες πανομοιότυπες. Όλες οι παραπάνω ενδείξεις πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστο στην Ελληνική γλώσσα, σε εμφανές μέρος της συσκευασίας, να είναι ευανάγνωστες και ανεξίτηλες.

25 Νέα ρύθμιση Κοινοτικός Κανονισμός 1169/2011 Οι υποχρεωτικές ενδείξεις αναγράφονται με χαρακτήρες μεγέθους ίσο ή μεγαλύτερο από 1,2 χιλιοστά. (Συσκευασίες με μέγιστη επιφάνεια κάτω από 25 2 cm, το ελάχιστο μέγεθος είναι 0,9 χιλιοστά) Διατροφικός πίνακας (12/2016)

26 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας