Convention Bureaux. Ο ρόλος τους στην προβολή και προώθηση της χώρας Σηµερινή κατάσταση και προοπτικές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Convention Bureaux. Ο ρόλος τους στην προβολή και προώθηση της χώρας Σηµερινή κατάσταση και προοπτικές"

Transcript

1 Convention Bureaux Ο ρόλος τους στην προβολή και προώθηση της χώρας Σηµερινή κατάσταση και προοπτικές ρ. ηµήτρης Κούτουλας Σύµβουλος Τουριστικής Ανάπτυξης και Μάρκετινγκ ιδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου

2 Επίπεδα Συνεδριακού Μάρκετινγκ Μίκρο-Μάρκετινγκ: πραγµατοποιείται από µεµονωµένες επιχειρήσεις (π.χ. ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρα, PCOs, DMCs, µεταφορικές επιχειρήσεις κοκ.) Μάκρο-Μάρκετινγκ: πραγµατοποιείται από συλλογικούς, συνεργατικούς ή δηµόσιους φορείς διαφόρων µορφών Convention & Visitors Bureaux (CVBs)

3 Convention & Visitors Bureaux Τα Convention Bureaux είναι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί που εργάζονται για την προσέλκυση συνεδρίων και τουριστών σε έναν προορισµό. Συνήθως είναι συνεργατικοί φορείς (δηµόσιοςιδιωτικός τοµέας). Συνήθως δέχονται ως µέλη τουριστικές επιχειρήσεις έναντι συνδροµής. ρουν σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Εν µέρει στοχεύουν και στον τουρισµόαναψυχής.

4 German Convention Bureau Ιδρύθηκε το 1973 ως PPP 220 εγγεγραµµένα µέλη (δήµοι, συνεδριακά κέντρα, επιχειρήσεις κοκ.) Προσωπικό: 16 άτοµα

5 German Convention Bureau Έσοδα: 1,8 εκ. Ευρώ Λοιπά έσοδα 15% Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση 17% Έσοδα από ενέργειες Μάρκετινγκ 37% Συνδροµές µελών 31%

6 German Convention Bureau Έξοδα: 1,8 εκ. Ευρώ Ενέργειες Μάρκετινγκ 47% Μισθοδοσία 38% Λοιπές λειτουργικές δαπάνες 15%

7 German Convention Bureau Website Ταξίδια γνωριµίας Έκδοση συνεδριακών οδηγών Εκθέσεις συνεδριακού τουρισµού ιαφηµιστικές καταχωρήσεις Επισκέψεις σε δυνητικούς πελάτες Workshops Ενέργειες δηµοσιότητας ιοργάνωση έκθεσης IMEX ΠαράρτηµαΝ. Υόρκης Έρευνα Αγοράς

8 Η ελληνική εµπειρία Thessaloniki Convention & Visitors Bureau Ιδρύθηκε το 2000 από µία οµάδα ξενοδόχων Σήµερα: 133 µέλη, χορηγοί και υποστηρικτές από τον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα Λειτουργεί µεπεριορισµένο προϋπολογισµό Προσωπικό: 2 άτοµα Έβαλε τη Θεσσαλονίκη στο συνεδριακό χάρτη

9 Η ελληνική εµπειρία Athens Convention & Visitors Bureau Ιδρύθηκε το 2003 από 4 συλλογικούς φορείς Λειτούργησε µε προδιαγραφές συνδικαλιστικού φορέα εν εξασφάλισε χρηµατοδότηση και στήριξη από τις επιχειρήσεις εν υπήρξε χρηµατοδότηση από τον ΕΟΤ Παύση λειτουργίας το 2006

10 Θέση της Ελλάδας στη συνεδριακή αγορά Μερίδιο αγοράς της Ελλάδας στα Association Meetings (ICCA): Ουδέποτε ασκήθηκε επαγγελµατικό συνεδριακό Μάρκετινγκ για την Ελλάδα Απραξία ως προς την κεφαλαιοποίηση των Ολυµπιακών Αγώνων

11 Θέση της Ελλάδας στη συνεδριακή αγορά Προφανής επιλογή για αύξηση µεριδίου αγοράς: Σύσταση του Greek Convention Bureau (GCB) για επαγγελµατικό destination marketing

12 Σύσταση του Greek Convention Bureau (GCB) Τι δεν είναι το Convention Bureau Συνδικαλιστικός φορέας Οργανωτής συνεδρίων Τι είναι το Convention Bureau Μονάδα Μάρκετινγκ Στελέχωση µε επαγγελµατίες του Μάρκετινγκ Συλλογική και συνολική προβολή του προορισµού Υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στην προσέλκυση συνεδρίων

13 Σύσταση του Greek Convention Bureau (GCB) Πρωτοβουλία σύστασης του GCB ηµόσιος τοµέας; (ΥΤΑ, Περιφέρειες) Ιδιωτικός τοµέας; (φορείς, επιχειρήσεις) Από κοινού; Βασική επιδίωξη:

14 Σύσταση του Greek Convention Bureau (GCB) Το GCB θα πρέπει να είναι: µη κερδοσκοπικός φορέας συνεργατικός φορέας ανοικτός σε νέα µέλη µε αυστηρά επαγγελµατική λειτουργία

15 Σύσταση του Greek Convention Bureau (GCB) Βασικά σηµεία ενός επιχειρησιακού σχεδίου: 1. ιοίκηση του GCB 2. Χρηµατοδότηση του GCB 3. Στελέχωση του GCB 4. Φάσµα δραστηριοτήτων του GCB

16 ιοίκηση του Greek Convention Bureau (GCB) Σύνθεση.Σ.: όποιος χρηµατοδοτεί, ψηφίζει Ρόλος.Σ.: µεριµνά για τη χρηµατοδότηση του GCB θέτει µετρήσιµους στόχους στα στελέχη του GCB ελέγχει την επίτευξή τους αποφασίζει επί των εισηγήσεων των στελεχών θέτει τους όρους της οικονοµικής διαχείρισης

17 ιοίκηση του Greek Convention Bureau (GCB) Προσοχή! Ο Πρόεδρος και τα µέλη ενός.σ. δεν είναι επαγγελµατίες του destination marketing εν έχουν τις γνώσεις και την κατάρτιση εν έχουν το χρόνο εν µπορούν να ελεγχθούν ως προς τον επαγγελµατισµό και την απόδοσή τους ιακριτοί οι ρόλοι.σ. και στελεχιακής οµάδας

18 Χρηµατοδότηση του Greek Convention Bureau (GCB) υνητικές πηγές εσόδων Εισφορές εταίρων ηµόσια χρηµατοδότηση (ΥΤΑ, Περιφέρειες θεσµοθετηµένοι πόροι;) Πρόγραµµα συνδροµητών Παροχή υπηρεσιών Μάρκετινγκ Ευρωπαϊκά προγράµµατα Χορηγίες - παροχές σε είδος

19 Χρηµατοδότηση του Greek Convention Bureau (GCB) Στόχος: Αρχική χρηµατοδότηση από ιδρυτικούς εταίρους και συνδροµητές Προοπτική πενταετίας: ετήσια έσοδα από ιδιωτικό τοµέα από δηµόσιο τοµέα από ευρωπαϊκά προγράµµατα

20 Χρηµατοδότηση του Greek Convention Bureau (GCB) Ενδεδειγµένη κατανοµή δαπανών: 25-30% για µισθοδοσία έως 5% για άλλες λειτουργικές δαπάνες 65-70% για ενέργειες Μάρκετινγκ (αρχική περίοδος: υψηλότερη αναλογία µισθοδοσίας)

21 Στελέχωση του Greek Convention Bureau (GCB) Αναγκαίες δεξιότητες στην οµάδα στελεχών: Έρευνα και ανάλυση της αγοράς Στρατηγικός σχεδιασµός Μάρκετινγκ Σε βάθος γνώση του συνεδριακού κυκλώµατος ηµόσιες σχέσεις και προώθηση πωλήσεων Κατανόηση διαφηµιστικού σχεδιασµού Κειµενογραφία Γλωσσικές και τεχνολογικές δεξιότητες

22 Στελέχωση του Greek Convention Bureau (GCB) Τουλάχιστον 5-6 στελέχη κατά την αρχική φάση Αυστηρή επιλογή επαγγελµατιών του Μάρκετινγκ εν υπάρχουν έτοιµαστελέχη! Επένδυση στην επιµόρφωσή τους Ελκυστικό πλαίσιο αµοιβών και εξέλιξης Μέτρηση απόδοσης βάσει µετρήσιµων στόχων

23 Στελέχωση του Greek Convention Bureau (GCB) Λόγω επιτελικού χαρακτήρα του GCB: Όχι συµβατική ιεραρχική δοµή (διευθυντής + υπάλληλοι) Αντεστραµµένη πυραµίδα (οµάδα στελεχών µε υποστήριξηoffice manager)

24 ραστηριότητες του Greek Convention Bureau (GCB) Για προσέλκυση συνεδρίων απαιτείται: i. Branding της Ελλάδας ως συνεδριακού προορισµού και αναβάθµιση της εικόνας ii. Ενεργή διεκδίκηση συνεδρίων iii. Υποστήριξη συνεδρίων σε συνεργασία µε δηµόσιους φορείς iv. Σύστηµα ποιοτικών προδιαγραφών/πιστοποίησης

25 ραστηριότητες του Greek Convention Bureau (GCB) ΦάσµατεχνικώντουΜάρκετινγκ: Έρευνα αγοράς Στρατηγικός σχεδιασµός ηµόσιες σχέσεις ιαφήµιση Internet Marketing Direct Marketing κοκ.

26 ραστηριότητες του Greek Convention Bureau (GCB) Το αποτελεσµατικό Μάρκετινγκ θα φέρει πολλές επερωτήσεις (enquiries) για επιπρόσθετες πληροφορίες ή προσφορές (RFP) ιαχείριση επερωτήσεων Ξεκάθαροι κανόνες δεοντολογίας για: τα στελέχη του GCB τους εταίρους του τους συνδροµητές

27 Επίλογος Μια ουσιαστική αύξηση των συνεδρίων θα επιφέρει πολλά αναπτυξιακά οφέλη για την Ελλάδα. Το GCB: αποτελεί προϋπόθεση για αύξηση µεριδίου αγοράς προϋποθέτει την ενεργό συµµετοχή όσων σχετίζονται µε το συνεδριακό τουρισµό (stakeholders) δεν έχει λόγο ύπαρξης χωρίς την οικονοµική στήριξη των ιδιωτών Το GCB απέχει µόλις µερικούς µήνες εάν µπορέσουµε να συνεργαστούµε.

28 Ευχαριστώ! ρ. ηµήτρης Κούτουλας Σύµβουλος Τουριστικής Ανάπτυξης και Μάρκετινγκ ιδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου