Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες"

Transcript

1 Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Ενότητα 1η Βασικές έννοιες στις Τηλεπικοινωνίες Μάθηµα 2ο ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τοµέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήµατος Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

2 Περιεχόµενα Το µοντέλο του Τηλεπικοινωνιακού συστήµατος Αναλογικά Ψηφιακά Συστήµατα Η έννοια της Πληροφορίας Περιγραφή της Τηλεπικοινωνιακής κίνησης Μετατροπή Αναλογικού σήµατος σε Ψηφιακό Σχέση πληροφορίας Εύρους ζώνης-θορύβου Χαρακτηριστικά Τηλεπικοινωνιακού Καναλιού Στοιχεία µετάδοσης στα Τηλεπικοινωνιακά συστήµατα Τυποποίηση 2

3 Το µοντέλο του Τηλεπικοινωνιακού συστήµατος Αναλογικά και Ψηφιακά συστήµατα Πλεονεκτήµατα Ψηφιακών συστηµάτων High fidelity Source independence. υνατότητα Κωδικοποίησης Αναγέννηση Σήµατος 3

4 Αναλογικά συστήµατα vs ψηφιακών 4

5 Το µοντέλο του Τηλεπικοινωνιακού συστήµατος SINK CODING DE-COD CHANNEL CODING CHANNEL DE-COD TRANSMITTER Tx CHANNEL NOISE & INTERF. RECEIVER Rx 5

6 Το µοντέλο του Τηλεπικοινωνιακού συστήµατος 1 CODING CHANNEL CODING Tx CHANNEL Rx CHANNEL DE-COD DE-COD SINK - Φωνή ((Voice) - HiFi / TV - Data Quality Delay 6

7 Το µοντέλο του Τηλεπικοινωνιακού συστήµατος 2 CODING CHANNEL CODING Tx CHANNEL Rx CHANNEL DE-COD DE-COD SINK Η διαδικασία µετατροπής της εξόδου αναλογικής η ψηφιακής πηγής σε µια ακολουθία διακριτών συµβόλων αποτελεί: CODING 1. Electromagnetic representation (current) 2. Quantization/Digitalization 3. Compression (minimize redundancy) 7

8 Το µοντέλο του Τηλεπικοινωνιακού συστήµατος 3 CODING CHANNEL CODING Tx CHANNEL Rx CHANNEL DE-COD DE-COD Η εισαγωγή ελεγχόµενης redundancy στο σήµα για αντιστάθµιση του θορύβου και των παρεµβολών αποτελεί: CHANNEL CODING - repetition (no intelligence) - other coding (intelligence) Input k bits Output n bits: k/n code rate 8

9 Το µοντέλο του Τηλεπικοινωνιακού συστήµατος 4 CODING CHANNEL CODING Tx CHANNEL Rx CHANNEL DE-COD DE-COD Η διεπαφή που µετατρέπει τη digital bit stream σε κατάλληλη µορφή, ώστε να µπορεί να διαδοθεί στο κανάλι επικοινωνίας είναι : MODULATOR or TRANSMITTER 9

10 Το µοντέλο του Τηλεπικοινωνιακού συστήµατος 5 CODING CHANNEL CODING Tx CHANNEL Rx CHANNEL DE-COD DE-COD SINK Το µέσο µεταξύ Tx and Rx ονοµάζεται: κανάλι επικοινωνίας CHANNEL - Wireless - Telephone - Fiber cable Each of the channels has unique features with respect to signal distortion and noise. Thus each is treated separately and the modulation schemes differ! 10

11 Το µοντέλο του Τηλεπικοινωνιακού συστήµατος 6 CODING CHANNEL CODING Tx NOISE Rx CHANNEL DE-COD DE-COD SINK Όλες οι διαδικασίες που υποβαθµίζουν το σήµα πληροφορίας µε προσθετικό τρόπο αποτελούν το ΘΟΡΥΒΟ του καναλιού: NOISE - Thermal noise (Tx, cable, Rx) - Natural and man-made noise 11 - Interferences (usually from other man operated systems)

12 Το µοντέλο του Τηλεπικοινωνιακού συστήµατος 7 CODING CHANNEL CODING Tx CHANNEL Rx CHANNEL DE-COD DE-COD - έκτης: Επιτελεί την επεξεργασία του λαµβανόµενου (παραµορφωµένου) σήµατος 12

13 Το µοντέλο του Τηλεπικοινωνιακού συστήµατος 8 CODING CHANNEL CODING Tx CHANNEL Rx CHANNEL DE-COD DE-COD SINK - Ανάκτηση της αποσταλµένης πληροφορίας µε αποµάκρυνση του πλεονασµού που είχε εισαχθεί στον ποµπό 13

14 Το µοντέλο του Τηλεπικοινωνιακού συστήµατος 9 CODING CHANNEL CODING Tx CHANNEL Rx CHANNEL DE-COD DE-COD SINK - Αναπαραγωγή του αρχικού µηνύµατος πληροφορίας και απόδοση της στον προορισµό. 14

15 15 H έννοια της Πληροφορίας Πηγές Πληροφορίας: Αναλογικές ιακριτές ιακριτή Πηγή Πληροφορίας Σύνολο διακριτών συµβόλων Πληροφοριακό περιεχόµενο Ι ενός µηνύµατος m Η πηγή εκπέµπει i µηνύµατα µε πιθανότητα p i, i=1..q ρτητα ανεξ και ά m m m I m I m m I p m I p m I p p m I m I p j k j k j k k k k k j k j k q i i ), ( ) ( ) ( ) ( 1 0 ) ( ) ( ) ( = < > = =

16 Μέτρο της Πληροφορίας Η συνάρτηση που ικανοποιεί τις προηγούµενες συνθήκες είναι: I ( m ) = log(1/ p k k Μονάδα µέτρησης της πληροφορίας: ) I m ) = I( m ) = log ( p ) = log ( p ) = log 2 1 ( = bit 16

17 Μέση Πληροφορία Μέση πληροφορία Εντροπία Η Μήνυµα Ν συµβόλων περιέχει πληροφορία ανά σύµβολο Η: H = I ολικη Ν = 1 Ν q ι= 1 Np i log q = 2 (1/ pi ) pi log2(1/ pi ) bits / ι= 1 symbol Παρατήρηση: H max = log 2 q bits / symbol Ρυθµός µετάδοσης R b =r s H bits/sec [bps] 17

18 Περιγραφή της τηλεπικοινωνιακής κίνησης Η πληροφορία στα σύγχρονα συστήµατα µετατρέπεται σε ΗΛΜ σήµα I. Ψηφιακά δεδοµένα σειρά από 0 και 1 [bits] Αν ένα ψηφιακό σήµα αναπαριστά n στάθµες τότε εµπεριέχει Πληροφορία Ι =log 2 (n) bits Ταχύτητα µετάδοσης πληροφορίας R b [b/s] ΙΙ. Αναλογικά δεδοµένα [εικόνα ήχος] Εύρος ζώνης Β: διάστηµα συχνοτήτων εντός του οποίου κατανέµεται η ισχύς του σήµατος 18

19 Χαρακτηριστικά ΗΛΜ σήµατος στο πεδίο του χρόνου Μήκος κύµατος Πλάτος Συχνότητα Φάση Ταχύτητα διάδοσης Ταχύτητα Οµάδας 19

20 Πεδίο συχνότητας και εύρος ζώνης s(t)=asin(2πft+φ 0 ) Θεώρηµα Fourier: οποιοδήποτε σήµα s(t) αναπαριστάνεται σαν άθροισµα ηµιτονικών σηµάτων διαφορετικών συχνοτήτων και φάσεων Περιοδικά σήµατα: εύρος ζώνης ο, όχι µεταφορά πληροφορίας Μη Περιοδικά σήµατα: εύρος ζώνης πρακτικά πεπερασµένο, µεταφορά πληροφορίας Ο διαµορφωτής πρέπει να εκµεταλλεύεται πλήρως διαθέσιµο εύρος ζώνης του καναλιού 20

21 Μετασxηµατισµός Fourier Αν σήµα s(t) στο πεδίο του χρόνου, οι φασµατικές του συνιστώσες S(f) λαµβάνονται από τη σχέση S( f ) = s( t) e dt j2πft Και vice versa: s( t) j2πft = S( f ) e df 21

22 Μετασχηµατισµός Fourier Ι Very s(t) FT S(f) smooth t f smooth s(t) 50Hz FT S(f) t 50Hz f s(t) 100Hz FT S(f) steeper (more changes per time!) 22 t 100Hz f

23 Μετασxηµατισµός Fourier ΙΙ smooth s(t) 50Hz FT S(f) t + 50Hz f s(t) 100Hz FT S(f) steeper t 100Hz f s(t) 50Hz + 100Hz FT S(f) even steeper t 50Hz 100Hz f 23

24 Μετασxηµατισµός Fourier ΙΙΙ s(t) FT S(f) t 50Hz f s(t) FT S(f) t 100Hz f 24

25 Μετασxηµατισµός Fourier ΙV T=20ms s(t) FT S(f) sinc(f) t 50Hz f s(t) FT S(f) T=10ms t 100Hz f 25

26 Μετασxηµατισµός Fourier V T=20ms s(t) FT S(f) sinc(f) t 50Hz f T=20ms s(t) IFT S(f) t 50Hz f 26

27 Μετασxηµατισµός Fourier VI Filter: T=20ms In Telecommunications each user is confined to a certain spectrum band. Thus, filters have to be applied to confine the infinite bandwidth of the rectangular pulse. s(t) FT S(f) filter t 50Hz f T=20ms s(t) IFT S(f) 27 t 50Hz f

28 Εύρος ζώνης και db P1 [ db] = 10log P 0 10 P P

29 Μετατροπή αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό Αν s ο αριθµός των δειγµάτων τότε Η διαδικασία ADC πρέπει να υπακούει στο νόµο: s > 2B Θεώρηµα Nyquist-Shannon µε Β το εύρος ζώνης του αναλογικού σήµατος Μετατροπείς ADC και DAC 29

30 Χαρακτηριστικά τηλεπικοινωνιακού καναλιού Εύρος Ζώνης [Hz] : Εξασθένιση [db/km] : ιασπορά [ps] : Καθυστέρηση διάδοσης [ps] Θόρυβος: Το Κανάλι επιτυγχάνεται τη φυσική σύνδεση ποµπού-δέκτη 30

31 Σχέση πληροφορίας εύρους ζώνης-θορύβου Ποια η max R b που µπορεί να µεταδώσει ένα κανάλι; Πρέπει: R b < C Όπου C, η χωρητικότητα του καναλιού C = Β log 2 (1+S/N) Νόµος Hartley-Shannon Προσθετικός Gaussian θόρυβος (N=nΒ) S lim C = B n Ανταλλαγή εύρους ζώνης - ισχύος 31

32 Παράδειγµα 32

33 Χωρητικότητα Ψηφιακών Συστηµάτων 33

34 O θόρυβος στα ψηφιακά συστήµατα BER στο BPSK απουσία θορύβου το σήµα παίρνει τιµές ±u b Θόρυβος Gaussian διακύµανση σ 2 Πιθανότητα σφάλµατος για εκποµπή 1 Πιθανότητα σφάλµατος για εκποµπή 0 Συνεπώς : Pe Στις περισσότερες περιπτώσεις BER = 10-6 Στα οπτικά συστήµατα ΒΕR <

35 Περιορισµοί στο ρυθµό µετάδοσης και τη χωρητικότητα Η µέθοδος διαµόρφωσης θέτει όρια στo R b inter-symbol interference (ISI). Ισχύει τελικά ο νόµος του Shannon? R b ορίζεται από τη σχεδίαση για δεδοµένο ΒΕR 35

36 Στοιχεία µετάδοσης στα Τηλεπικοινωνιακά συστήµατα Μορφές µετάδοσης: Σειριακή-Παράλληλη Συγχρονισµός: Ασύγχρονα - Σύγχρονα Συστήµατα Τρόποι επικοινωνίας: Simplex, Half/Full Duplex Τρόποι Σύνδεσης: point to point, Multipoint Ρυθµοί µετάδοσης Τύποι Μεταγωγής: Μεταγωγή κυκλώµατος, Μεταγωγή Πακέτου 36

37 Τρόποι Σύνδεσης 37

38 Τρόποι Σύνδεσης 38

39 Συγχρονισµός των ψηφιακών συστηµάτων Τα ψηφιακά συστήµατα απαιτούν έλεγχο χρονισµού (Αναγνώριση bit rate, αρχή και τέλος κάθε bit) Tα bits αποστέλλονται ως οµάδες ( blocks) Προσθήκη bits ελέγχου χρονισµού Ασύγχρονα συστήµατα Σύγχρονα συστήµατα 39

40 Ασύγχρονα Συστήµατα Αποστολή δεδοµένων υπό µορφή χαρακτήρων (8bits) Χρονικό διάστηµα διαχωρισµού Προσθήκη bits ελέγχου: start bit, parity bit, stop bit (idle) 40

41 Σύγχρονα συστήµατα Οι χαρακτήρες οµαδοποιούνται σε blocks Τα δεδοµένα συνοδεύονται από ένα σήµα χρονισµού (Clock) = τετραγωνική κυµατοµορφή µε συχνότητα ίση µε το ρυθµό µετάδοσης Ανεξάρτητα clocks για εκποµπή και λήψη υο χαρακτήρες συγχρονισµού για την αναγνώριση της αρχής και του τέλους του block 41

42 Ρυθµός µετάδοσης διαµορφωµένου σήµατος Ρυθµός µετάδοσης διαµορφωµένου σήµατος: 1/0.010= 100 bauds Ρυθµός µετάδοσης data : 1/0.010= 100 bps Ρυθµός µετάδοσης διαµορφωµένου σήµατος: 1/0.010= 100 bauds Ρυθµός µετάδοσης data : 1/0.0050= 200 bps 42

43 Τυποποιηµένοι ρυθµοί Μετάδοσης 43

44 Τρόποι Μεταγωγής circuit switched network (CSN): Φυσική σύνδεση τερµατικών µέσω ηλεκτρ. Κυκλώµατος packet switched network (PSN): Κατάτµηση της πληροφορίας σε πακέτα που διανέµονται στο δίκτυο και φτάνουν στον παραλήπτη ακολουθώντας διαφορετικές διαδροµές 44

45 Φορείς τυποποίησης ιεθνείς φορείς χορηγούν τις συστάσεις (standards) που αφορούν το υλικό (hardware) και τις διεπαφές(interfaces) των τηλεπικοινωνιακών δικτύων V- σειρά standards: σύνδεση τερµατικών στα PSTN δίκτυα D- σειρά standards: σύνδεση τερµατικών στα PSDN δίκτυα I- σειρά standards: σχετίζεται µε τις ISDN υπηρεσίες Στόχος η συµβατότητα µεταξύ των τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων ISO ITU-CCITT BSI ANSI IEEE 45

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΕΚΤΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ QPSK

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΕΚΤΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ QPSK ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΕΚΤΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Ενότητα 5η Τεχνικές Μετάδοσης Μάθηµα 6ο 10o ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τοµέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήµατος 1 Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Παπαπέτρου

Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Μετάδοση Πληροφορίας και Δομικά Στοιχεία Υλικού Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 76

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM. TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Υπολογιστών I ρ. Παύλος Θεοδώρου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων pavlos@aegean.

ίκτυα Υπολογιστών I ρ. Παύλος Θεοδώρου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων pavlos@aegean. ίκτυα Υπολογιστών I ρ. Παύλος Θεοδώρου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων pavlos@aegean.gr Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή 2. Το φυσικό Στρώµα 3. Το στρώµα Ζεύξης εδοµένων 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Μελέτη της τεχνικής ψαλιδισμού (clipping) του λόγου μέγιστης τιμής ισχύος προς μέση τιμή ισχύος σημάτων με ψηφιακή διαμόρφωση QPSK

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΣ 04: Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων

ΒΕΣ 04: Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων ΒΕΣ 04: Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων ίκτυα Πολυµέσων, Μετάδοση Πολυµέσων σε ίκτυα Βέλτιστης Προσπάθειας (Best Effort Networks), Τεχνολογίες Streaming Περιεχόµενα ίκτυα Πολυµέσων Τηλεφωνικά ίκτυα (Telephone

Διαβάστε περισσότερα

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν»

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν» Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Γ Ι Α Τ Ο Μ Α Θ Η Μ Α : «Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAI ΕYΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Σηµειώσεις Θεωρίας) Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ρ. Βασίλειος Α. Κώτσος Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr

Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr ίκτυα Υπολογιστών (Γ έτος, ΣΤ εξ) ιάλεξη #2η: To φυσικό επίπεδο: Αναλογικές και ψηφιακές επικοινωνίες, κυκλώµατα και µέσα µετάδοσης, διαµόρφωση, πολυπλεξία Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr Εαρινό εξάµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τηλεπικοινωνιών Αλγόριθμος Waterfilling σε συστήματα ADSL Διπλωματική Εργασία Σπυριδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Για πολλά χρόνια, ο μόνος τρόπος μετάδοσης ενός σήματος ήταν σε αναλογική μορφή. Αυτό σημαίνει πως το σήμα έχει άπειρες τιμές τάσης. Επίσης ένα σήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: «ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ-ΚΩ ΙΚΕΣ» ρ. ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Μέσα για Πολυµεσικές Εφαρµογές. ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων

Τηλεπικοινωνιακά Μέσα για Πολυµεσικές Εφαρµογές. ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Τηλεπικοινωνιακά Μέσα για Πολυµεσικές Εφαρµογές ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πρωτόκολλα και Πρότυπα Πρωτόκολλο = Σύνολο από κανόνες που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία)

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) 4 ο Εξάμηνο Μέρος 1 Διδάσκων: Μαδεμλής Ιωάννης M.Sc Ηλεκτρονικός Μηχανικός 1 ΠΡΟΦΙΛ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βασική βιβλιογραφία: «Επικοινωνίες Υπολογιστών & Δεδομένων», William Stallings,

Διαβάστε περισσότερα

Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης

Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης ΒΕΣ 04 Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης Εισαγωγή Ένα σηµαντικό ερώτηµα είναιπάντοτεανµπορεί η πληροφορία να

Διαβάστε περισσότερα

ποικίλους κώδικες αναπαράστασης (modes of representation) ποικίλες τροπικότητες (modalities).

ποικίλους κώδικες αναπαράστασης (modes of representation) ποικίλες τροπικότητες (modalities). ΠΟΛΥΜΕΣΑ Τι είναι τα Πολυµέσα Πολυµέσο: µια δοµή στην οποία συνυπάρχουν περισσότερα από ένα µέσα Ένα σύστηµα πολυµέσων είναι ένα σύστηµα οργάνωσης, πρόσβασης και παρουσίασης ψηφιακής πληροφορίας όπου η

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΣΗΦ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ρ. Α.

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΣΗΦ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ρ. Α. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΣΗΦ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ρ. Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΧΑΝΙΑ 29/6/2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 7 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 7 η Το Πρότυπο OSI (Open Systems Interconnection Reference Model) Σχηµατισµό των επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ VIDEO ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ VIDEO ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ VIDEO ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Μενδρινός Κ. Ιωάννης Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία)

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) 4 ο Εξάμηνο Μέρος 2 Διδάσκων: Μαδεμλής Ιωάννης M.Sc Ηλεκτρονικός Μηχανικός 1 Μέσα μετάδοσης ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Καθοδηγούμενα (περιορισμοί από το μέσο) Χάλκινο καλώδιο συνεστραμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεροφώτης Αλέξανδρος (ΑΕΜ:4717) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 4G LTE

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 4G LTE ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 4G LTE ΧΑΝΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΜ: Τ03279 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ XDSL Επιβλέπων Καθηγητής: Τραχανάς Κωνσταντίνος Του σπουδαστή: Αλεξίου Αριστείδη Άρτα,

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων Αρχιτεκτονική Κόμβων & Δικτύου ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΟΜΒΩΝ & ΔΙΚΤΥΟΥ Αρχιτεκτονική Κόμβων & Δικτύου Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η ιδάσκουσα: Παντάνο Ρόκου Φράνκα Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8 η : Το Φυσικό Επίπεδο Το Φυσικό Επίπεδο ιάδοση Σήµατος Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα Οπτικές Ίνες Γραµµές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δίκτυο : Δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών ή απλά δίκτυο ορίζεται ένα σύνολο συσκευών (υπολογιστών, τερματικώνκτλ) συνδεδεμένων μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας VoIP πάνω σε Υποδοµές Ασυρµάτων ικτύων Τεχνολογίας Wi-Fi.

Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας VoIP πάνω σε Υποδοµές Ασυρµάτων ικτύων Τεχνολογίας Wi-Fi. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ιπλωµατική Εργασία Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Μετάδοσης & ίκτυα Οπτικών Ινών

Συστήματα Μετάδοσης & ίκτυα Οπτικών Ινών EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Μετάδοσης & ίκτυα Οπτικών Ινών www.telecom.ntua.gr/photonics Ηρακλής Αβραμόπουλος Photonics Communications Research

Διαβάστε περισσότερα