C5a ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ. Κιτ ανοσοενζυματικού ποσοτικού προσδιορισμού του C5a σε ανθρώπινο ορό και πλάσμα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "C5a ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ. Κιτ ανοσοενζυματικού ποσοτικού προσδιορισμού του C5a σε ανθρώπινο ορό και πλάσμα"

Transcript

1 C5a Κιτ ανοσοενζυματικού ποσοτικού προσδιορισμού του C5a σε ανθρώπινο ορό και πλάσμα Προετοιμασία Αντιδραστηρίων Και Δειγμάτων Αραιώστε Συμπυκνωμένο Διάλυμα Πλύσης 1:20 με απιονισμένο νερό. Αραιώστε τα δείγματα πλάσματος 1:50 με Αραιωτικό Δείγματος Συμπληρώματος (.. 10 μl μl). Αραιώστε τα δείγματα ορού 1:20 με Αραιωτικό Δείγματος Συμπληρώματος (.. 20 μl μl). Προσθέστε 100 µl κάθε Προτύπου, Μάρτυρας, και αραιωμένου δείγματος σε πηγαδάκια ανάλυσης Επωάστε για 60 ± 1 λεπτά στους o C Προσθέστε 100 μl Σύζευγμα Επωάστε για 60 ± 1 λεπτά στους o C Προσθέστε 100 μl Υπόστρωμα Επωάστε για 15 ± 1 λεπτά στους o C Προσθέστε 100 μl Διάλυμα Παύσης C5a Προσθέστε ~ 300 μl Διάλυμα Πλύσης σε πηγαδάκια ανάλυσης Επωάστε για 2 λεπτά στους C Αφαιρέστε το υγρό από το κάθε πηγαδάκι (λεκές ξηρός) Πλύσιμο 2X με 1X Διάλυμα Πλύσης Πλύσιμο 5X με 1X Διάλυμα Πλύσης Πλύσιμο 5X με 1X Διάλυμα Πλύσης Διαβάστε την Οπτική Πυκνότητα στα 450 nm. Να αναλύει τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας μια γραμμική καμπύλη ταιριάζει (y = mx +b) ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Ο ενζυμικός προσδιορισμός MicroVue C5a μετράει την ποσότητα του C5a σε ανθρώπινο ορό, πλάσμα και άλλα βιολογικά υγρά. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ Ο ενζυμικός προσδιορισμός MicroVue C5a 96 θέσεων, μετράει την ποσότητα του C5a σε ανθρώπινο ορό, πλάσμα, και άλλα βιολογικά υγρά ή ερευνητικά δείγματα. Σε φυσιολογικές συνθήκες, η ενεργοποίηση του μονοπατιού του κλασσικού, εναλλακτικού ή της λεκτίνης έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό ενός πολύ-μοριακού ενζύμου C5 convertase, ικανό να διαιρέσει το C5 σε C5a και C5b. (1,2) Το C5b είναι ένα βασικό στοιχείο του Τελικού Συμπληρώματος Συμπλέγματος και έχει μια ποικιλία λειτουργιών. Το C5a είναι ένα θραύσμα πρωτείνης μικρού μοριακού βάρους (περίπου 9kD) 74 αμινοξέων. (3) Το C5a μεταβολίζεται γρήγορα με το ένζυμο καρβοξυπεπτιδάση του ορού, σε C5a des-arg. (2,3) που είναι σταθερότερο, λιγότερο ενεργό, με 73 αμινοξέα. Για διευκόλυνση, και οι δύο μορφές θα αναφέρονται ως C5a για τους σκοπούς αυτού του φυλλαδίου. Το MicroVue C5a, που παρέχει μια γρήγορη, άκρος επακριβή και ποσοτική διαδικασία για την μέτρηση των επιπέδων του C5a, έχει σχεδιαστεί για την έρευνα στο ρόλο ή στη θέση στη ενεργοποίηση του τελικού συμπληρώματος μονοπατιού σε πολυάριθμες ερευνητικές ρυθμίσεις, και για την παρακολούθηση της παραγωγής του C5a in vivo ή in vitro. Ως η πιο ισχυρή από τις αναφυλατοξίνες του συμπληρώματος, η C5a έχει μια ποικιλία βιολογικών λειτουργιών (2) που περιλαμβάνουν αποκοκκοποίηση βασεόφιλων κυττάρων, χημειόταξη, απομάκρυνση λευκών αιμοσφαιρίων, κυτταρική ενεργοποίηση με σύνδεση στον C5a υποδοχέα (2) (C5aR ή CD88). Έρευνες έχουν συσχετίσει τα ανεβασμένα επίπεδα της υγρής φάσης και προσροφούμενου C5a με αιμοασυμβατότητα κάποιων βιο-υλικών, και ειδικά σε εξωσωματικά κυκλώματα (5-9). Έρευνες έχουν επίσης συσχετίσει τα επίπεδα της C5a με την παθογένεση μιας ποικιλίας καταστάσεων ασθενειών όπως μυοκαρδιακό έμφραγμα (10-14), εγκεφαλικό (15,16), καθώς και σύνδρομο αγγειώδους διαρροής και συσχετιζόμενο τραύμα νεφρού (17-19). Ο ρόλος του C5a στην παθογένεση της ελονοσίας (20) και άλλων μολυσματικών ασθενειών, καθώς και της σήψης (21-24) είναι καλά τεκμηριωμένος. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Η ανοσοενζυμική αντίδραση MicroVue C5a είναι μια διαδικασία τριών βημάτων που χρησιμοποιεί (1) μια πλάκα μικροανάλυσης που είναι επικαλλυμένη με μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικιού που προσδένεται ειδικώς σε ανθρώπινο C5a, (2) ένα μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικιού έναντι της C5a περιοχής του C5 και (3) ένα χρωμογόνο υπόστρωμα. 1350EL01 (2010/05)

2 Στο πρώτο στάδιο, τα πρότυπα, οι μάρτυρες, και τα δείγματα προστίθενται στις κυψέλες μικροανάλυσης που είναι επικαλυμμένες με ένα μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικιού C5a. Το μονοκλωνικό αντίσωμα προσδένεται στο C5a στα πρότυπα, στους μάρτυρες ή στα δείγματα. Μετά την επώαση, ένας κύκλος πλύσης απομακρύνει το μη προσδεμένο υλικό. Στο δεύτερο βήμα, το αντι- -C5(C5a) αντίσωμα ποντικού που είναι συζευγμένο με υπεροξειδάση χρένου (HRP) προστίθεται σε κάθε κυψέλη εξέτασης. Το συζευγμένο με αντι-c5(c5a) προσδένεται στο συνδεδεμένο C5a του πρώτου βήματος. Μετά την επώαση, ένας κύκλος πλύσης απομακρύνει το αδέσμευτο σύζευγμα που περισσεύει. Στο τρίτο βήμα, το 3,3,5,5 τετραμέθυλβενζιδίνη (TMB), έτοιμο προς χρήση, χρωμογόνο υπόστρωμα διάλυμα, προστίθεται σε κάθε κυψέλη μικροανάλυσης. Το συζευγμένο HRP αντιδρά με το υπόστρωμα, σχηματίζοντας μπλε χρώμα. Μετά την επώαση, η ενζυμική αντίδραση σταματά χημικά, το χρώμα αλλάζει από μπλε σε κίτρινο, επιβεβαιώνοντας ότι η αντίδραση έχει συμβεί. Η ένταση του χρώματος του μίγματος της αντίδρασης υπολογίζεται φασματοφωτομετρικά στα A 450. Η ένταση του χρώματος του μίγματος της αντίδρασης είναι ανάλογη της συγκέντρωσης του παρόντος C5a στα αραιωμένα δείγματα εξέτασης, στα πρότυπα, και στους μάρτυρες. Τα αποτελέσματα υπολογίζοτναι από την πρότυπη καμπύλη χρησιμοποιώντας ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 96 αναλύσεις για το σύμπλεγμα C5a Το κιτ Ενζυματικής ανοσοαντίδρασης MicroVue C5a περιέχει τα παρακάτω: A B C D E C5a Πρότυπα: Μέρη το καθένα, 1,5 ml Έτοιμο προς χρήση. Περιέχει μια γνωστή συγκέντρωση (ng/ml) του C5a σε ανθρώπινο ορό, σταθεροποιητές πρωτεΐνης L Μάρτυρας χαμηλής συγκέντρωσης: Μέρος ,5 ml Έτοιμο προς χρήση. Περιέχει μια γνωστή συγκέντρωση (ng/ml) του C5a σε ανθρώπινο ορό, σταθεροποιητές πρωτεΐνης H Μάρτυρας Υψηλής συγκέντρωσης: Μέρος ,5 ml Έτοιμο προς χρήση. Περιέχει μια γνωστή συγκέντρωση (ng/ml) του C5a σε ανθρώπινο ορό, σταθεροποιητές πρωτεΐνης q Επικαλυμμένες Λωρίδες Μέρος έκαστο οκτώ πηγάδια ταινίες επικαλυμμένες με μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικού ειδικό για ανθρώπινη C5a σε επανασφραγιζόμενο σάκο με έλασμα w Διάλυμα παύσης Μέρος A ml Περιέχει 1N (4%) Υδροχλωρικό οξύ e 20X Συμπυκνωμένο διάλυμα Πλύσης Μέρος A το καθένα, 50 ml Περιέχει αλατούχο διάλυμα φωσφορικών (PBS), 1,0% Tween-20, και 0,035% Proclin 300 r Αραιωτικό διάλυμα συμπληρώματος Μέρος A ml Περιέχει PBS, 0,05% Tween-20 σταθεροποιητές πρωτεΐνης, 0,035% Proclin 300 t TMB Υπόστρωμα Μέρος ml Έτοιμο προς χρήση. Περι 3,3,5,5 -tetramethylbenzidene (TMB) και Hydrogen Peroxide (H 2O 2) y Σύζευγμα Μέρος ml Περιέχει υπεροξειδάση χρένου συζευγμένο με αντι-c5 μονοκλωνικό αντίσωμα Το Tween-20 αποτελεί εμπορικό σήμα της ICI Americas Inc. Το ProClin αποτελεί σήμα κατατεθέν της Rohm και Haas Company. ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ Χρονόμετρο (εύρος 60 λεπτών) Υπολογιστής χειρός ή άλλη υπολογιστική μέθοδος για επικύρωση της ανάλυσης. Καθαρές, μη χρησιμοποιούμενες πλάκες μικροανάλυσης και/ή δοκιμαστικούς σωλήνες και στατώ. Δοχείο για αραίωση ρυθμιστικού διαλύματος πλύσης. Φιάλη πλύσης ή άλλο σύστημα πλύσης ανοσοαντίδρασης. Ρυθμιζόμενη πολυκάναλη πιπέτα (8 ή 12 καναλιών) ή επαναληπτικές μικροπιπέτες (προαιρετικά). Καθαρές πιπέτες 1 ml, 5 ml, και 10 ml Μικροπιπέτες και αποστειρωμένα ρύγχη πιπετών μιας χρήσης. Φωτόμετρο για ανάγνωση οπτικής πυκνότητας A 450 μεταξύ 0,0 και 3,0. Απιονισμένο ή αποσταγμένο νερό. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 1. Για in vitro διαγνωστική χρήση. 2. Να χειρίζεστε τα δείγματα ως ενδεχομένως βιοεπικίνδυνα υλικά. Ακολουθήστε τις Γενικές Προφυλάξεις, όταν χειρίζεστε περιεχόμενα αυτού του κιτ και δείγματα ασθενών. 3. Να φοράτε ρούχα προστασίας, γάντια, και προστασία για τα μάτια/πρόσωπο όταν χειρίζεστε τα περιεχόμενα αυτού του κιτ. 4. Χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα αντιδραστήρια ως ολοκληρωμένη μονάδα πριν από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευασίας. 5. Φυλάξετε τα αντιδραστήρια ανάλυσης όπως ορίζεται. 6. Μην χρησιμοποιείτε τις επικαλυμμένες ταινίες εάν ο σάκος έχει τρυπήσει. 7. Το ProClin 300 χρησιμοποιείται ως συντηρητικό. Η τυχαία επαφή ή η κατάποση ρυθμιστικών διαλυμάτων ή αντιδραστηρίων που περιέχουν ProClin μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα, στα μάτια ή στο στόμα. Χρησιμοποιείτε ενδεικνυόμενες εργαστηριακές πρακτικές για να μειώσετε την έκθεση. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα αν παρουσιαστούν συμπτώματα. 8. Το διάλυμα παύσης είναι διαβρωτικό και μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό. Μην το καταπίνετε. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, το δέρμα και τα ρούχα. Σε αντίθεση περίπτωση, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με νερό. Εάν καταποθεί ειδοποιήστε ιατρό. 1350EL01 (2010/05) 2

3 9. Για κάθε μονάδα δότη που χρησιμοποιείται στην προετοιμασία των Πρότυπων και Ρυθμιζόμενων διαλυμάτων δοκιμάστηκε μια μέθοδος εγκεκριμένη από τον FDA για την παρουσία αντισώματος του ανθρώπινου ανοσοελλειματικού ιού, (HIV 1 και 2) και του ιού της ηπατίτιδας C, καθώς και της ηπατίτιδας B επιφανειακού αντιγόνου και βρέθηκαν να είναι αρνητικά (δεν ήταν επανειλημμένα αντιδραστικά). Επειδή καμία μέθοδος εξέτασης δεν εξασφαλίζει πλήρως την απουσία μολυσματικών παραγόντων, πρέπει να χειρίζεστε τα αντιδραστήρια αυτά σε Επίπεδο 2 Βιοασφάλειας, όπως προτείνεται για κάθε δυνητικά μολυσματικό ανθρώπινο ορό ή δείγμα αίματος στο εγχειρίδιο Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών/Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας. 10. Συνιστάται η χρήση πολυκάναλων ή επαναληπτικών πιπεττών για την εξασφάλιση έγκαιρης χορήγησης αντιδραστηρίων. 11. Για την ακριβή μέτρηση δειγμάτων, προσθέστε με ακρίβεια δείγματα και πρότυπα. Λάβετε με πιπέτα χρησιμοποιώντας μόνο βαθμονομημένα όργανα. 12. Η σωστή συλλογή και φύλαξη των προς εξέταση δειγμάτων είναι ουσιώδης για ακριβή αποτελέσματα (βλέπε ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ). 13. Αποφύγετε μικροβιακή μόλυνση ή επιμόλυνση των δειγμάτων, ή των αντιδραστηρίων. 14. Μετρήστε το κάθε δείγμα εις διπλούν. 15. Μην χρησιμοποιείτε ένα πηγαδάκι μικροανάλυσης για περισσότερες από μία εξετάσεις. 16. Η χρήση χρόνων επώασης και θερμοκρασιών διαφορετικών από εκείνες που υποδεικνύονται στην ενόητα ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ενδέχεται να δώσει εσφαλμένα αποτελέσματα. 17. Το υπόστρωμαtmb πρέπει να προστατεύεται από το φως κατά τη φύλαξη και επώαση. Αποφύγετε επαφή με τα μάτια, το δέρμα και τα ρούχα. Σε αντίθετη περίπτωση, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή προσβολής με νερό. 18. Μην αφήνετε τα πηγαδάκια να στεγνώσουν κατά τη διαδικασία ανάλυσης. 19. Όταν αφαιρείτε υγρό από τα πηγαδάκια μικροανάλυσης, μην αποξέετε ή αγγίζετε τον πυθμένα των φρεατίων. 20. Αδρανοποιημένα με θέρμανση, υπερλιπαιμικά ή μολυσμένα δείγματα ενδέχεται να δώσουν εσφαλμένα αποτελέσματα. 21. Για να αποφύγετε το σχηματισμό αεροζόλ κατά την πλύση, χρησιμοποιήστε μια συσκευή για να αναρροφήσετε το υγρό πλύσης μέσα σε φιάλη που περιέχει λευκαντικό για οικιακή χρήση. 22. Για το πλύσιμο της πλάκας πρέπει να χρησιμοποιηθεί φιάλη πλύσης ή αυτοματοποιημένη συσκευή πλήρωσης (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, Βήμα 8). Για καλύτερα αποτελέσματα, μη χρησιμοποιείτε πολυκάναλες πιπέτες για να πλύνετε την πλάκα μικροανάλυσης. 23. Απαλλαγείτε από τα δοχεία και τα μη χρησιμοποιημένα περιεχόμενα τους σύμφωνα με τους Ομοσπονδιακούς, Κρατικούς και Τοπικούς κανονισμούς. ΦΥΛΑΞΗ Φυλάξετε το κλειστό κιτ στους 2-8 C. Φέρτε τα αντιδραστήρια σε θερμοκρασία δωματίου (18-28 C) πριν την χρήση. Επιστρέψτε όλες τις μη χρησιμοποιημένες ταινίες στους σάκους αποθήκευσης τους, σφραγίστε τους σάκους, και αποθηκεύεστε στους 2-8 C. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ Η ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Θολερότητα ή αποχρωματισμός του αραιωμένου Διαλύματος Πλύσης, υποδηλώνει αποσύνθεση αυτού του αντιδραστηρίου. Αν συμβεί αυτό, το διάλυμα πρέπει να απορριφθεί. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Χειρισμός και απόρριψη όλων των δειγμάτων χρησιμοποιώντας Γενικές Προφυλάξεις. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού των δειγμάτων πρέπει να διεξάγονται στους 2-8 C. Συλλογή δείγματος Η κατάλληλη συλλογή και αποθήκευση των δειγμάτων είναι απαραίτητη, γιατί ο Παράγοντας C5a μπορεί να ενεργοποιηθεί σε δείγματα που δεν χειρίστηκαν σωστά. Οι τιμές για τα φυσιολογικά δείγματα ορού θα είναι τυπικά πιο υψηλά από αυτά που έχουν ληφθεί από φυσιολογικά δειγματα πλάσματος με EDTA ή κιτρικό νάτριο. Τα επίπεδα του C5a levels σε πλάσμα με EDTA ή κιτρικό νάτριο μπορεί να αντιπροσωπεύουν τις in vivo συγκεντρώσεις (25) με περισσότερη ακρίβεια. Τα δείγματα ορού, πλάσματος με EDTA ή με κιτρικό άλας πρέπει να συλλέγονται άσηπτα χρησιμοποιώντας τις καθορισμένες τεχνικές. (26) Τα δείγματα πρέπει να εξεταστούν αμέσως ή να αποθηκευθούν στους 4 C ή σε πάγο μέχρι να αναλυθούν. Παρόλ αυτά, αυτό το σύντομο διάστημα αποθήκευσης σε πάγο δεν πρέπει να ξεπεράσει τις τέσσερις ώρες. Εάν το δείγμα δεν εξετασθεί μέσα σε τέσσερις ώρες σύμφωνα με τις καθορισμένες παραπάνω τεχνικές, το δείγμα πρέπει να καταψυχθεί στους -70 C, ή χαμηλότερα. Σταθεροποιητικό Διάλυμα Δείγματος (Αρ. Κατ. A9576) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση δειγμάτων ορού και πλάσματος. Η σωστή χρήση του προιοντος αυτού, που διατίθεται μόνο από την Quidel, απαιτεί πρίν καταψυχθεί το δείγμα να αναμιχθεί με το διάλυμα σε αναλογία 1:1. Επικοινωνήστε με την Τεχνική Βοήθεια της Quidel για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το Σταθεροποιητικό διάλυμα Δείγματος. 1350EL01 (2010/05) 3

4 Απόψυξη Παγωμένων Δειγμάτων Αποψύξτε τα κατεψυγμένα δείγματα με σύντομη απόψυξη στους 37 C. Μεταφέρετε τα αποψυγμένα δείγματα αμέσως σε πάγο (για όχι περισσότερο από οκτώ ωρών) για να αποφύγετε την ενεργοποίηση του συμπληρώματος πριν από την αραίωση. Μην αφήνετε τα δείγματα σε θερμοκρασία 37 C, καθώς μπορεί να συμβεί η ενεργοποίηση συμπληρώματος. Μην ξεπαγώστε τα δείγματα αργά στη θερμοκρασία δωματίου ή στον πάγου διότι αυτό μπορεί να οδηγήσει στην ενεργοποίηση του C5 και να επηρεάσει τα αποτελέσματα. Τα δείγματα πρέπει να αναλύονται όσο το δυνατόν πιο σύντομα μετά την απόψυξη. Μέχρι 3 κύκλους ψύξης/απόψυξης μπορούν να εκτελεστούν χωρίς να επηρεαστούν τα αποτελέσματα. Εάν τα δείγματα πρέπει να καταψυχθούν εκ νέου για περαιτέρω ανάλυση, η Quidel συνιστά την κατάψυξη πολλαπλών υποδειγμάτων για να αποφευχθούν οι πολλαπλοί κύκλοι κατάψυξης/απόψυξης. Αραίωση Δείγματος Προσοχή: Χειριστείτε όλα τα δείγματα ως εν δυνάμει μολυσματικά. Χρησιμοποιείτε Γενικές Προφυλάξεις. Μην χρησιμοποιείτε δείγματα αδρανοποιημένα με θέρμανση, μολυσμένα, ή ακατάλληλα φυλαγμένα. Σημείωση: Βλέπε Απόψυξη Παγωμένων Δειγμάτων για σημαντικές πληροφορίες για κατάλληλες μεθόδους απόψυξης των παγωμένων δειγμάτων. Ο σωστός χειρισμός των δειγμάτων είναι απαραίτητος για ακριβή αποτελέσματα. Η Quidel συνιστά τα δείγματα πλάσματος να αραιωθούν 1:20 σε Αραιωτικό διαλύματος, και τα δείγματα ορού να αραιωθούν 1:50. Σε δείγματα με υψηλά ποσοστά C5a μπορεί να χρειάζεται αραίωση 1:200 ή παραπάνω. Τα δείγματα πρέπει να αραιωθούν ώστε οι A 450 τιμές που παρατηρούνται να είναι παραπάνω από το LLOQ και να μην υπερβαίνουν τις A 450 τιμές του C5a Πρότυπου E. Δείγματα με A 450 τιμές εκτός αυτών των ορίων θα πρέπει να επαναεξετάζονται με καινούργια αραίωση. Καθορίστε τον αριθμό (N) των δειγμάτων για εξέταση. Μαρκάρετε τους δοκιμαστικούς σωλήνες από #1 έως #N, και καταγράψτε πιο δείγμα αναλογεί σε πιο σωλήνα. Προετοιμάστε την κατάλληλη αραίωση (βλέπε επόμενη παράγραφο) του κάθε δείγματος χρησιμοποιόντας το Αραιωτικό διάλυμα δείγματος. Αναμίξτε καλά, αλλά αποφύγετε τον σχηματισμό αφρού και φυσαλίδων. Μη φυλάσετε ή επαναχρησιμοποιείτε τα αραιωμένα δείγματα. Προσθήκη αραιωμένων δειγμάτων στα πηγαδάκια μικροανάλυσης. Η προσθήκη αραιωμένων δειγμάτων στα πηγαδάκια μικροανάλυσης πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 15 λεπτά από την προσθήκη του πρώτου δείγματος. Οποιαδήποτε από τις δύο μεθόδους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσθήκη των αραιωμένων δειγμάτων, Προτύπων και Μαρτύρων στα πηγαδάκια. (βλέπε βήμα 6 για ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ). Για μικρούς κύκλους ανάλυσης οπού εξετάζονται μόνο λίγα δείγματα, τα αραιωμένα διαλύματα και τα άλλα αντιδραστήρια μπορούν να προστεθούν κατευθείαν στο αντίστοιχο πηγαδάκι με μια μικροπιπέττα (100 μl/πηγαδάκι). Για μικρούς ή μεγάλους κύκλους, αλλά ειδικότερα για μεγάλους κύκλους, συνιστούμε την χρήση πολύ-κάναλης πιπέττας για προσθήκη δειγμάτων με τον ακόλουθο τρόπο. Για να τοποθετήσετε τα Πρότυπα, τους Μάρτυρες και τα αραιωμένα διαλύματα στα πηγαδάκια μικροανάλυσης όσο το δυνατόν γρηγορότερα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια διαδικασία αντιγραφής πλακών. Αντί για τη μεμονωμένη προσθήκη 100 μl κάθε Προτύπου, Μάρτυρα ή αραιωμένου διαλύματος σε πηγαδάκια καλυμμένα με αντίσωμα, μπορεί να προστεθεί μl κάθε διαλύματος σε μεμονωμένα πηγαδάκια σε πλάκα τυφλού (δεν παρέχεται) που αντιστοιχεί στο τελικό επιθυμητό υπόδειγμα EIA. Αφού όλα τα δείγματα προς εξέταση έχουν προστεθεί στα πηγαδάκια μικροανάλυσης στην πλάκα τυφλού, μεταφέρετε γρήγορα 100 μl από κάθε πηγαδάκι τυφλού στα πηγαδάκια καλυμμένα με το αντίσωμα χρησιμοποιώντας μια πολύ-κάναλη μικροπιπέττα. Για να αποφύγετε την πιθανότητα επιμόλυνσης, τα άκρα της πιπέττας πρέπει να αλλάζουν κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή στη σύνθεση των δειγμάτων προς μεταφορά. Η διαδικασία αντιγραφής πλακών μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την διευκόλυνση της προσθήκης των αντιδραστηρίων του Υποστρώματος, του Συζεύγματος και του Διαλύματος. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Φέρτε όλα τα αντιδραστήρια και τα υλικά για ανάλυση στους C πριν την χρήση. Αφού επιλέξετε τα αντιδραστήρια και υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση, επιστρέψτε αμέσως τα μη χρησιμοποιημένα αντιδραστήρια στις κατάλληλες θερμοκρασίες φύλαξης τους (δείτε ΦΥΛΑΞΗ). Τα Πρότυπα Διαλύματα και οι Μάρτυρες Τα Πρότυπα διαλύματα και οι Μάρτυρες δεν χρειάζονται αραίωση ή προετοιμασία πριν από την χρήση. Διάλυμα Πλύσης Αναμείξτε το 20X Συμπυκνωμένο Διάλυμα Πλύσης αναστρέφοντας το μπουκάλι μερικές φορές. Εάν το 20X Συμπυκνωμένο Διάλυμα Πλύσης έχει φυλαχτεί στους 2-8 C, μπορεί να έχουν δημιουργηθεί κρύσταλλοι. Για να διαλυθούν οι κρύσταλλοι, ζεστάνετε το μπουκάλι σε μπανάκι νερού στους C μέχρι να διαλυθούν οι κρύσταλλοι, και στην συνέχεια ανακατέψτε καλά. Παρασκευάστε το Διάλυμα πλύσης αραιώνοντας όλο το περιεχόμενο ενός από τα μπουκάλια του 20X Συμπυκνωμένο Διάλυμα Πλύσης μεχρι το ένα λίτρο με αποσταγμένο ή απιονισμένο νερό. Αναμίξτε καλά. Το Διάλυμα Πλύσης είναι σταθερό επί 30 μέρες όταν αποθηκεύεται σε καθαρό δοχείο στους 2-8 C. Αν παρουσιαστεί αλλοίωση του χρώματος ή θολότητα, απορρίψτε το αντιδραστήριο. Επιλέγοντας τις Λωρίδες Μικροανάλυσης Προσδιορίστε τον αριθμό των ταινιών που απαιτούνται για την ανάλυση. Συνιστάται το τυφλό, οι Μάρτυρες και τα Πρότυπα να εξεταστούν εις διπλούν. Επιστρέψτε τα μην χρησιμοποιούμενα αντιδραστήρια στους σάκους αποθήκευσης, σφραγίστε τους σάκους, και αποθηκεύεστε στους 2-8 C. Ασφαλίστε τις ταινίες που πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση στην βάση της πλάκας. 1350EL01 (2010/05) 4

5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Πριν ξεκινήσετε την ανάλυση διαβάστε ολόκληρο το ένθετο του προϊόντος. Βλέπε ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ και ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ. 1. Καταγράψτε τις θέσεις των πηγαδιών που αντιστοιχούν στα τυφλά πηγαδάκια, σε όλα τα προς εξέταση δείγματα, Πρότυπα, και Ρυθμιστικά διαλύματα καθώς και τον υποδεικνυόμενο αριθμό παρτίδας από τις ετικέτες των φιαλιδίων. Σημειώστε μια γωνία της πλάκας μικροανάλυσης για προσανατολισμό. 2. Προετοιμάστε τις λωρίδες μικροανάλυσης ως εξής: a. Επανυδατώστε τα πηγαδάκια μικροανάλυσης προσθέτοντας περίπου 300 μl Διαλύματος Πλύσης σε κάθε πηγαδάκι χρησιμοποιώντας μια φιάλη πλύσης ή αυτοματοποιημένη συσκευή πλύσης πλακών. b. Επωάστε τα πηγαδάκια για δύο λεπτά στους C. c. Αφαιρέστε το υγρό από τα πηγαδάκια. d. Προσθέστε περίπου 300 μl Διαλύματος πλύσης σε κάθε πηγαδάκι. e. Αφαιρέστε το υγρό από τα πηγαδάκια. f. Επαναλάβετε τα βήματα d-e μια φορά ακόμη, για συνολικά τρεις πλύσεις. g. Αντιστρέψτε την πλάκα και χτυπήστε δυνατά πάνω σε απορροφητικό χαρτί για να αφαιρέσετε και το τελευταίο ίχνος υγρού. 3. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα πηγαδάκια ως τυφλά. Προσθέστε 100 μl Αραιωτικού διαλύματος στα πηγαδάκια που θα χρησιμοποιηθούν για να μηδενίσουν το φωτόμετρο. 4. Προσθέστε 100 μl του κάθε C5a Πρότυπου (A, B, C, D, E) σε διπλά πηγαδάκια. Σημείωση: Τα Πρότυπα είναι έτοιμα προς χρήση και δεν χρειάζονται αραίωση. 5. Προσθέστε 100 μl του C5a Μάρτυρα Χαμηλής Συγκέντρωσης και του C5a Μάρτυρα Υψηλής Συγκέντρωσης σε διπλά πηγαδάκια. Σημείωση: Οι μάρτυρες είναι έτοιμοι προς χρήση και δεν χρειάζονται αραίωση. 6. Προσθέστε 100 μl αραιωμένου δείγματος στα προσδιορισμένα πηγαδάκια. (Βλέπε Αραίωση Δείγματος). 7. Επωάστε στους C για 60 ± 1 λεπτά. 8. Ξεπλύνετε τα πηγαδάκια μικροανάλυσης ως εξής: a. Μετά την επώαση στο βήμα 7 (ή στο βήμα 10 παρακάτω) αφαιρέστε το υγρό από τα κάθε πηγαδάκι. b. Προσθέστε περίπου 300 μl Διάλυμα πλύσης στο κάθε πηγαδάκι χρησιμοποιώντας μια φιάλη πλύσης ή αυτοματοποιημένη συσκευή πλύσης πλακών. c. Αφαιρέστε το υγρό από τα πηγαδάκια. d. Επαναλάβετε τα βήματα b-c τέσσερις ακόμη φορές. e. Μετά τον πέμπτο κύκλο πλύσης, αντιστρέψτε την πλάκα και χτυπήστε δυνατά πάνω σε απορροφητικό χαρτί για να αφαιρέσετε και το τελευταίο ίχνος υγρού. 9. Χρησιμοποιώντας πολυκάναλη πιπέττα ή πιπέττα επανάληψης, προσθέστε 100 μl of C5a Συζεύγματος σε κάθε εκπλυμένο δοκιμαστικό πηγαδάκι, συμπεριλαμβανομένων και των τυφλών 10. Επωάστε τα πηγαδάκια στους C για 60 ± 1 λεπτά. 11. Ξεπλύνετε τα πηγαδάκια μικροανάλυσης μετά την επώαση διάρκειας 60-λεπτών (βήμα 10), όπως περιγράφεται στην ενότητα ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, βήμα Αμέσως μετά την διαδικασία έκπλυσης, προσθέστε 100 μl από το Διάλυμα Υποστρώματος σε κάθε πηγαδάκι, συμπεριλαμβανομένων και των τυφλών. 13. Επωάστε τα πηγαδάκια στους C για 15 (± 1) λεπτά. 14. Προσθέστε 100 μl Διαλύματος Παύσης σε κάθε πηγαδάκι για να σταματήσετε την ενζυμική αντίδραση. Το Διάλυμα Παύσης πρέπει να προστίθεται στα πηγαδάκια με την ίδια σειρά και την ίδια συχνότητα όπως και το Διάλυμα Υποστρώματος. Χτυπήστε απαλά την πλάκα για να διανείμετε ομοιόμορφα την ανάπτυξη χρώματος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ιδανικά αποτελέσματα μπορούν να ληφθούν χρησιμοποιωντας την αυτόματη λειτουργία μίξης του φωτομέτρου (auto-mix) πριν την μέτρηση της πλάκας. 15. Ορίστε την ένδειξη απορρόφησης στα 450 nm (A 450 value) για κάθε δοκιμαστικό πηγαδάκι εντός 60 λεπτών μετά από την προσθήκη Διαλύματος Παύσης (βήμα 14), πραγματοποιώντας διόρθωση τυφλού σύμφωνα με το φασματοφωτομετρικό σύστημα που χρησιμοποιείται. 16. Υπολογίστε τις απορροφήσεις των δειγμάτων και των Μαρτύρων από την πρότυπη καμπύλη. 17. Απορρίψτε τα εναπομείναντα αραιωμένα διαλύματα, το υπόστρωμα, και τις χρησιμοποιημένες ταινίες μικροανάλυσης (βλέπε ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ). ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η σωστή εργαστηριακή πρακτική συνιστά την χρήση μαρτύρων έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα της διαδικασίας. Το κάθε κιτ C5a περιέχει Μάρτυρες Υψηλής και Χαμηλής Συγκέντρωσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτόν τον σκοπό. Τα όρια των μαρτύρων παρέχονται. Οι τιμές των μαρτύρων έχουν σκοπό να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της καμπύλης και των δειγμάτων. Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να εφαρμόσει τις δικές του παραμέτρους για τα αποδεκτά όρια της εξέτασης. Εάν οι τιμές των μαρτύρων ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ μέσα στα αποδεκτά όρια του εργαστηρίου σας, τα αποτελέσματα της εξέτασης ενδέχεται να είναι μη έγκυρα, και τα δείγματα πρέπει να επαναληφθούν. Επίσης, το εσώκλειστο προυποθέτει ότι η πρότυπη καμπύλη που δημιουργείται με τα Πρότυπα του κιτ ανταποκρίνεται στις αυστηρές απαιτήσεις τεκμηρίωσης. Εάν η εξέταση δεν πληροί αυτές τις απαιτήσεις, επαναλάβετε την διαδικασία ή επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Quidel. 1350EL01 (2010/05) 5

6 Το Πιστοποιητικό Ανάλυσης που περιέχεται σε αυτήν τη συσκευασία είναι ειδικό για την παρτίδα (lot specific) και χρησιμοποιείται για να επαληθεύσει ότι τα αποτελέσματα που έχετε στο εργαστήριό σας είναι παρόμοια με αυτά που είχε η Quidel Corporation. Οι τιμές οπτικής πυκνότητας που παρέχονται ενδείκνυνται μόνο ως οδηγός. Τα αποτελέσματα που έχετε στο εργαστήριό σας μπορεί να διαφέρουν. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Υπολογισμός των αποτελεσμάτων Χρήση πρότυπης καμπύλης: Η πρότυπη καμπύλη για την C5a EIA δημιουργείται χρησιμοποιώντας τις τιμές A 450 από τις οποίες έχει αφαιρεθεί το τυφλό για κάθε πρότυπο (στον άξονα y) και την αντίστοιχη συγκέντρωση για κάθε πρότυπο (στον άξονα x). Η δημιουργούμενη πρότυπη καμπύλη πρέπει να ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις επικύρωσης. Οι περισσότεροι υπολογιστές είναι σε θέση να εκτελέσουν τέτοιους υπολογισμούς. Ένα παράδειγμα μιας τυπικής πρότυπης καμπύλης φαίνεται στην Εικόνα 1. Αντιπροσωπευτική Πρότυπη Καμπύλη Εικόνα 1: A450 2,49 1,99 1,49 0,99 0,49 y = 2,0493x + 0,014 R 2 = 0,9998-0,01 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Συγκέντρωση C5a (ng/ml) Δείγμα A 450 ng/ml Πρότυπο A -0,001 0 Πρότυπο B 0,225 0,095 Πρότυπο C 0,789 0,378 Πρότυπο D 1,369 0,661 Πρότυπο E 1,965 0,953 r = 0,9998 m = 2,0493 b = 0,014 Υπολογισμός της ακριβούς Συγκέντρωσης C5a σε Δείγματα εξέτασης Η καθορισμένη συγκέντρωση των φιαλιδίων των Πρότυπων και των Μαρτύρων είναι σε απόλυτες μονάδες του σύμπλοκου C5a. Η συγκέντρωση του C5a σε ένα δείγμα προσδιορίζεται πολλαπλασιάζοντας την καθορισμένη συγκέντρωση με τον κατάλληλο συντελεστή αραίωσης του δείγματος. Για παράδειγμα, εάν το δείγμα πλάσματος με EDTA αραιωθεί 1:20 για την εξέταση, και η καμπύλη γραμμικής παλινδρόμησης παράγει συγκέντρωση 0.5 ng C5a/mL, τότε η συγκέντρωση του C5a στο δείγμα θα είναι 10 ng C5a/mL (ή 20 x 0.5). Για να λάβουμε ακριβείς προσδιορισμούς C5a συγκέντρωσης για τα δείγματα που παράγουν A 450 τιμές μεγαλύτερες από αυτές του C5a Πρότυπου E (ή δίνουν τιμές μικρότερες από το LLOQ), τα δείγματα θα πρέπει να επανεξετάζονται σε διαφορετική αραίωση έτσι ώστε οι καινούργιες τιμές του A 450 να βρίσκονται μέσα σε αυτά τα όρια. Σε όλες τις διαδικασίες επανάληψης τόσο τα Πρότυπα Διαλύματα όσο και οι Μάρτυρες θα πρέπει να επανεξετάζονται. Επαλήθευση Προσδιορίστε την κλίση, την τεταγμένη και τον συντελεστή συσχέτισης της προκύπτουσας ευθείας που ταιριάζει καλύτερα στα δεδομένα για την C5a A, B, C, D, και E Πρότυπα. Οι τιμές πρέπει να βρίσκονται εντός των ακολούθων ορίων για να γίνει αποδεκτή η ανάλυση: Συντελεστής συσχέτισης (r): > 0,98 Κλίση (m): 1,14 2,50 y- Κλίση (b): -0,0145 0,0532 Αναφερθείτε στις ετικέτες των φιαλιδίων για τα μέσα αποδεκτά όρια των τιμών της C5a συγκέντρωσης για τα Ρυθμιστικά Διαλύματα High και Low. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Το MicroVue C5a Enzyme Immunoassay έχει χρησιμοποιηθεί για την εξέταση δειγμάτων που συνελέγησαν ως ορός ή πλάσμα σε EDTA and κιτρικό άλας. Άλλα αντιθρομβωτικά δεν έχουν εξεταστεί. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Δείγματα πλάσματος EDTA και ορού από είκοσι (20) φαινομενικά φυσιολογικά, υγιή άτομα εξετάστηκαν με το κιτ ενζυμικού ανοσοπροσδιορισμού MicroVue C5a. Τα αποτελέσματα δίνονται παρακάτω. n Μέσος όρος Όρια EDTA Πλάσμα 20 20,65 ng/ml 0,37 74,33 ng/ml Ορός 20 50,09 ng/ml 13,37 179,23 ng/ml ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συγκεντρώσεις του C5a που έχουν καθοριστεί για δείγματα πλάσματος ή ορού ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ εργαστηρίων, συνεπώς, συνιστάται το κάθε εργαστήριο να προσδιορίσει τα δικά του όρια. Οι παραπάνω συγκεντρώσεις που παρέχονται πρέπει να ληφθούν σαν κατευθυντήριες γραμμές μόνο. ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ Όρια LOD: Το όριο ανίχνευσης (LOD) για την αντίδραση C5a είναι 0,01 ng/ml, και υπολογίζεται από το ανώτατο 3SD όριο σε μελέτη μηδενικού σταθερού. LLOQ: Το κατώτερο όριο ποσοτικοποίησης (LLOQ) για την αντίδραστη C5a είναι 0,050 ng/ml, η οποία είναι η χαμηλότερη συγκέντρωση σε πρότυπη καμπύλη που ανταποκρίνεται στα κριτήρια NCCLS για ακρίβεια και επαναληψιμότητα. 1350EL01 (2010/05) 6

7 Ουσίες που επιδρούν στην ανάλυση Οι παρακάτω ουσίες δοκιμάστηκαν στην αντίδραση C5a και βρέθηκε ότι δεν αλληλεπιδρούν με την αντίδραση: Ουσία Χολερυθρίνη Αιμοσφαιρίνη Τριγλυκερίδια Na + Ηπαρίνη C5 Πρωτεΐνη Γλυκόζη Χοληστερίνη Συγκέντρωση 40 mg/dl 500 mg/dl 3000 mg/dl 14 U/mL 80 mg/l 1200 mg/dl 500 mg/dl Δείγματα με συγκέντρωση Αλβουμίνης > 4,33 mg/dl ή γ- γλοβουλίνη > 8,9 mg/dl αλληλεπιδρούν με την ποσοτικοποίηση της αντίδρασης και πρέπει να αραιώνονται ανάλογα. Ακρίβεια Ακρίβεια εντός κύκλων και μεταξύ κύκλων προσδιορίστηκε από την αντίδραστη 20 επαναλήψεων των 2 δειγμάτων πλάσματος και 2 δειγμάτων ορού σε 10 διαφορετικούς κύκλους. Δείγμα C5a (ng/ml) Εντός κύκλων 1 C.V. (%) Μεταξύ κύκλων 2 C.V. (%) EDTA Πλάσμα 12,34 3,8 9,9 1,41 3,9 13,0 Ορός 30,13 3,6 7,1 21,92 3,5 7,8 1 n = 20 αντίγραφα 2 n = 10 κύκλοι Γραμμικότητα Η γραμμικότητα επιτεύχθηκε με τη συνεχή αραίωση δειγμάτων και τη σύγκριση των παρατηρούμενων τιμών με τις αναμενόμενες. Δείγμα Συντελεστής αραίωσης Παρατηρούμενα C5a (ng/ml) 3 Αναμενόμενα Ανάκτηση C5a (ng/ml) 3 (%) EDTA 10 1,214 1, Πλάσμα 20 0,667 0, ,343 0, ,164 0, ,077 0, Ορός 25 0,873 0, ,465 0, ,236 0, ,115 0, ,054 0, Ο συντελεστής αραίωσης δεν περιλαμβάνεται. ΒΟΗΘΕΙΑ Για υπηρεσίες εκτός ΗΠΑ, επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα. Πρόσθετες πληροφορίες για την Quidel και τα προιόντα μας και τους αντιπροσώπους μας μπορούν να βρεθούν στον ιστοχώρο μας ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Tack, Brian F., Sam C. Morris, and James W. Prahl. Fifth component of human complement: purification from plasma and polypeptide chain structure. Biochemistry 18(8) (1979): Guo, Ren-Feng and Peter A. Ward. Role of C5a in Inflammatory Responses. Annu. Rev. Immunol. 23 (2005): Hugli, T. E. Biochemistry and biology of anaphylatoxins. Complement 3(3) (1986): Yancey, K. B. Biological properties of human C5a: selected in vitro and in vivo studies. Clin. Exp. Immunol. 71 (1988): Hoenich, Nicholas A. and Kostas P. Katopodis. Clinical characterization of a new polymeric membrane for use in renal replacement therapy. Biomaterials 23(18) (2002): Christine S. Rinder et al. Selective blockade of membrane attack complex formation during simulated extracorporeal circulation inhibits platelet but not leukocyte activation. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 118(3) (1999): Smith, Brian Richard, Henry M. Rinder, and Christine S. Rinder. Interaction of Blood and Artificial Surfaces. Thrombosis and Hemorrhage, 3rd ed. Eds. J. Loscalzo and A. I. Schafer. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2002: Yvan Gasche et al. Complement depletion during haemofiltration with polyacrilonitrile membranes. Nephrol. Dial. Transplant 11 (1996): Claudia Sperling et al. In vitro blood reactivity to hydroxylated and non-hydroxylated polymer surfaces. Biomaterials 2007, doi: /j.biomaterials Frangogiannis, Nikolaos G., Wayne C. Smith, and Mark L. Entman. The inflammatory response in myocardial infarction. Cardiovascular Res. 53 (2002): Walter S. Speidl et al. Complement component C5a predicts future cardiovascular events in patients with advanced atherosclerosis. Euro. Heart Journal 26 (2005): Langlois, Paul F. and Maria S. Gawryl. Detection of the terminal complement complex in patient plasma following acute myocardial infarction. Atherosclerosis 70 (1988): Jawed Fareed et al. Useful laboratory tests for studying thrombogenesis in acute cardiac syndromes. Clin. Chem. 48(8) (1998): Antti P. Vakeva et al. Myocardial infarction and apoptosis after myocardial ischemia and reperfusion: Role of the Terminal Complement Components and inhibition by anti C5 therapy. Circulation 97 (1998): Thiruma V. Arumugam et al. Intravenous immunoglobulin (IVIG) protects the brain against experimental stroke by preventing complementmediated neuronal cell death. PNAS 104(35) (2007): doi: /pnas Van Beek, Johan, Kristina Elward, and Philippe Gasque. Activation of Complement in the Central Nervous System: Roles in Neurodegeneration and Neuroprotection. Ann. NY Acad. Sci. 992 (2003): EL01 (2010/05) 7

8 17. Sheerin, N. S. and S. H. Sacks. Leaked protein and interstitial damage in the kidney: is complement the missing link? Clin. Exp. Immunol. 130 (2002): T. R. Welch et al. C5a is important in the tubulointerstitial component of experimental immune complex glomerulonephritis. Clin. Exp. Immunol. 130 (2002): Thomas Muller et al. Detection of renal allograft rejection by complement components C5a and TCC in plasma and urine. J. Lab. Clin. Med. 129 (1997): A. Conroy et al. C5a Enhances Dysregulated Inflammatory and Angiogenic Responses to Malaria In Vitro: Potential Implications for Placental Malaria. PLoS ONE 4(3) 2009: e4953. doi: /journal.pone A. Bengtsson et al. Anti-TNF Treatment of Baboons with Sepsis Reduces TNF-α IL-6 and IL-8, but not the Degree of Complement Activation. Scand. J. Immunol. 48 (1998): Haas, Pieter-Jan and Jos van Strijp. Anaphylatoxins: Their Role in Bacterial Infections and Inflammation. Immunol. Res. 37(3) (2007): Ren-Feng Guo et al. In vivo regulation of neutrophil apoptosis by C5a during sepsis. J. Leukoc. Biol. 80(6) (2006): Ward, Peter A. Role of the complement in experimental sepsis. J. Leukoc. Biol. 83(3) (2008): Mollnes, T. E., P. Garred, and G. Bergseth. Effect of time, temperature and anticoagulants on in vitro complement activation: consequences for collection and preservation of samples to be examined for complement activation. Clin. Exp. Immunol. 73(3) (1988): Centers for Disease Control. Recommendations for prevention of HIV transmission in health-care settings. MMWR (suppl. No. 2S):001. GLOSSARY Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης στο CDROM Προοριζομενη Χρηση A025 C5a EIA Kit MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Germany 1350EL01 (2010/05) 8

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ba Ανοσοαντίδραση για τον ποσοτικό προσδιορισμό του κλάσματος Ba του Παράγοντα Β, δείκτη για την ενεργοποίηση του Εναλλακτικού Μονοπατιού Συμπληρώματος, σε ανθρώπινα ούρα, πλάσμα, ή ορό. Αντιδραστήριο,

Διαβάστε περισσότερα

Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό

Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό Για In Vitro διαγνωστική χρήση ΠΕΡΙΛΗΨΗ MicroVue CH50 Eq

Διαβάστε περισσότερα

C4a ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ

C4a ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ C4a Ενζυμική μέθοδος ανοσοπροσδιορισμού για τον ποσοτικό προσδιορισμό του κλάσματος C4a της πρωτεΐνης του συμπληρώματος C4 σε ανθρώπινο πλάσμα, ορούς και άλλα ερευνητικά δείγματα iu ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Osteocalcin. MicroVue Osteocalcin EIA Περίληψη ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΉΓΗΣΗ

Osteocalcin. MicroVue Osteocalcin EIA Περίληψη ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΉΓΗΣΗ Osteocalcin Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για ποσοτικοποίηση της άθικτης οστεοκαλσίνης στον ορό ή πλάσμα MicroVue Osteocalcin EIA Περίληψη Προετοιμασία Αντιδραστηρίων και Δειγμάτων Προετοιμάστε Ρυθμιστικού

Διαβάστε περισσότερα

BAP ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ. MicroVue BAP EIA Περίληψη ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

BAP ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ. MicroVue BAP EIA Περίληψη ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ BAP Ανοσοπροσδιορισμός ενζύμου για ποσοτικό προσδιορισμό της ειδικής για τα οστά αλκαλικής φωσφατάσης (BAP) στον ανθρώπινο ορό MicroVue BAP EIA Περίληψη Προετοιμασία Αντιδραστηρίων Και Δειγμάτων Αραιώστε

Διαβάστε περισσότερα

ανασυνδυασμένης τρανσγλουταμινάσης ανθρώπινου ιστού ως πηγή αντιγόνου εξετάζεται στις αναφορές 11 και 12.

ανασυνδυασμένης τρανσγλουταμινάσης ανθρώπινου ιστού ως πηγή αντιγόνου εξετάζεται στις αναφορές 11 και 12. QUANTA Lite Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός R h-ttg IgA ELISA 704605 Ενδεικνυόμενη Χρήση Αυτή η ανάλυση έχει σχεδιαστεί για in-vitro μέτρηση συγκεκριμένων αυτοαντισωμάτων IgA έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ TREPONEMA PALLIDUM ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ Ή ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (αρ. καταλόγου 0594-0201) 20 x 96 (αρ. καταλόγου 0594-0501) Εξέταση ολικού αίματος IFN-γ για τη μέτρηση της απάντησης στα πεπτιδικά αντιγόνα

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite dsdna ELISA 708510 διπλού έλικα DNA ELISA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite dsdna ELISA 708510 διπλού έλικα DNA ELISA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite dsdna ELISA 708510 διπλού έλικα DNA ELISA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite dsdna αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA)

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Εξέταση ολικού αίματος IFN-γ για τη μέτρηση της απάντησης στα πεπτιδικά αντιγόνα ESAT-6 και CFP-10 Για in vitro διαγνωστική χρήση 2 x 96 622120

Διαβάστε περισσότερα

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ IgG ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΟΥ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ Ή ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Το Platelia Aspergillus IgG

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM GPA (Gastric Parietal Cell Antibody) ELISA 708765 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM GPA (Gastric Parietal Cell Antibody) ELISA 708765 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM GPA (Gastric Parietal Cell Antibody) ELISA 708765 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM GPA αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη

Διαβάστε περισσότερα

1- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

1- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ PLATELIA ASPERGILLUS Ag 1 Πλακέτα 96 62794 Η Platelia Aspergillus Ag είναι μια ανοσοενζυμική δοκιμή σάντουιτς σε μικροκυψέλες για την ανίχνευση αντιγόνου Aspergillus galactomannan σε δείγματα ορού και

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM sp100 708990 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM sp100 708990 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM sp100 708990 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM sp100 αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM M2 704540 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM M2 704540 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM M2 704540 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM M2 EP (MIT3) αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

HE4 EIA IVD. Οδηγίες χρήσης 2008-09

HE4 EIA IVD. Οδηγίες χρήσης 2008-09 EL HE4 EIA REF 404-10 IVD Οδηγίες χρήσης 2008-09 EN BG CS DA DE EL ES ET FR HR HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK SL SR TR EXPLANATION OF SYMBOLS ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ VÝZNAM SYMBOLŮ SYMBOLFORKLARING

Διαβάστε περισσότερα

CanAg PSA EIA. Prod. No. 340-10. Μέθοδος Ενζυμικού ανοσοπροσδιορισμού

CanAg PSA EIA. Prod. No. 340-10. Μέθοδος Ενζυμικού ανοσοπροσδιορισμού CanAg PSA EIA Prod. No. 340-10 Οδηγίες χρήσης Μέθοδος Ενζυμικού ανοσοπροσδιορισμού 2009-02 Για 96 προσδιορισμούς ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Το PSA EIA kit της CanAg αποσκοπεί στον ποσοτικό προσδιορισμό του καρκινικού

Διαβάστε περισσότερα

ZENIT RA Jo-1 REF 41419

ZENIT RA Jo-1 REF 41419 REF 41419 ZENIT RA Jo-1 Διανέµεται από την: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 50 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ H δοκιµασία ZENIT RA Jo-1 είναι µια δοκιµασία ανοσολογικής χηµειοφωταύγειας (CLIA) για τον ποσοτικό προσδιορισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Για διαγνωστική χρήση In Vitro

Για διαγνωστική χρήση In Vitro HIV combo REF A59428 Προβλεπόμενη χρήση Ο προσδιορισμός Access HIV combo αποτελεί έναν ανοσοπροσδιορισμό παραμαγνητικού σωματιδίου χημειοφωταύγειας για την ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου p24 του HIV-1

Διαβάστε περισσότερα

ZENIT RA U1-snRNP REF 41417

ZENIT RA U1-snRNP REF 41417 REF 41417 ZENIT RA U1-snRNP Διανέµεται από την: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 50 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ H δοκιµασία ZENIT RA U1-snRNP είναι µια δοκιµασία ανοσολογικής χηµειοφωταύγειας (CLIA) για τον ποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κιτ SPOT-Light HER2 CISH

Κιτ SPOT-Light HER2 CISH Κιτ SPOT-Light HER2 CISH Κατ. # 84-0150 20 τεστ µε τη χρήση επικαλυµµάτων 24 mm x 30 mm Προοριζόµενη χρήση Για διαγνωστική χρήση in vitro Το κιτ SPOT-Light HER2 CISH προορίζεται για τον ποσοτικό προσδιορισµό

Διαβάστε περισσότερα

ZENIT RA dsdna IgG REF 41413

ZENIT RA dsdna IgG REF 41413 REF 41413 ZENIT RA dsdna IgG Διανέµεται από την: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 100 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ H δοκιµασία ZENIT RA dsdna IgG είναι µια δοκιµασία ανοσολογικής χηµειοφωταύγειας (CLIA) για τον ποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ZENIT RA Deamidated Gliadin IgA

ZENIT RA Deamidated Gliadin IgA REF 41420 ZENIT RA Deamidated Gliadin IgA ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 100 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ H δοκιµασία ZENIT RA Deamidated Gliadin IgA είναι µια δοκιµασία ανοσολογικής χηµειοφωταύγειας (CLIA) για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ IgM ANTI-HD Μέθοδος για τον ποιοτικό προσδιορισµό των ανοσοσφαιρινών IgM κατευθυνόµενων ενάντια του αντιγόνου του ιού της Ηπατίτιδας Delta (IgM anti-hd)

Διαβάστε περισσότερα

825.050 CRYPTATE- CONJUGATE XL665- CONJUGATE DILUENT 3.2. B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR CAL

825.050 CRYPTATE- CONJUGATE XL665- CONJUGATE DILUENT 3.2. B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR CAL για επαγγελματική μόνο Ημερομηνία 06.02.2008 Οδηγίες ς B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR B R A H M S και B R A H M S PCT είναι σήματα κατατεθέντα της B R A H M S Aktiengesellschaft. Άλλες ονομασίες προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Θ Ε Τ Ο Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ

Ε Ν Θ Ε Τ Ο Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, Connecticut 06902 Η.Π.Α. Τηλ.: +1 (203) 328-9500 ή (888) 329-0255 (Μόνο για τις Η.Π.Α. και Καναδά), Φαξ: +1 (203) 328-9599 WWW.IMMUCOR.COM

Διαβάστε περισσότερα

NOVA Lite ANCA Anti-neutrophil Cytoplasmic Autoantibody Reagents Σκοπό Χρήση Περιληψη Και Αρχη Μεθοδου Αρχη Μεθοδου

NOVA Lite ANCA Anti-neutrophil Cytoplasmic Autoantibody Reagents Σκοπό Χρήση Περιληψη Και Αρχη Μεθοδου Αρχη Μεθοδου NOVA Lite ANCA A n t i-neutrophil Cytoplasmic Autoantibody Reagents Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση Κωδικός Προϊόντος: 708290, 708296, 708298, 708299 508290.10, 508296.20, 508298.20, 508299.10 CLIA σύνθετος:

Διαβάστε περισσότερα

Accutrend Plus. Oδηγίες Xρήσης Instrucciones de uso Manual do Utilizador Οδηγίες Xρήσης Руководство пользователя

Accutrend Plus. Oδηγίες Xρήσης Instrucciones de uso Manual do Utilizador Οδηγίες Xρήσης Руководство пользователя Accutrend Plus Oδηγίες Xρήσης Instrucciones de uso Manual do Utilizador Οδηγίες Xρήσης Руководство пользователя Έκδοση οδηγιών χρήσης Ημερομηνία αναθεώρησης Τροποποιήσεις Έκδοση 1.0 2007-03 Νέο έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AS1155.

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AS1155. Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AS1155. Προσοχή - κασέτες λαβή με ϖροσοχή, σφραγίδα άκρα μϖορεί να είναι οξύς. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In

Διαβάστε περισσότερα

NOVA LITE TM Thyroid 708350 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

NOVA LITE TM Thyroid 708350 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός NOVA LITE TM Thyroid 708350 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το NOVA Lite TM Thyroid είναι μια έμμεση ανάλυση ανοσοφθορισμού για τη διαλογή και τον ημι-ποσοτικό προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα