ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ"

Transcript

1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση. Α1. Η μέθοδος της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) είναι: α. μια in vitro τεχνική β. μια in vivo τεχνική γ. ανάλογα με την πειραματική διαδικασία είναι in vitro ή in vivo δ. είναι ο μόνος τρόπος πολλαπλασιασμού ενός τμήματος DNA Α2. Ποιο από τα παρακάτω μόρια περιέχει φωσφοδιεστερικούς δεσμούς: α. οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες β. οι ανιχνευτές γ. η DNA πολυμεράση δ. το πριμόσωμα Α3. Η αντίστροφη μεταγραφάση: α. υπάρχει φυσιολογικά σε όλα τα ευκαρυωτικά κύτταρα β. χρησιμοποιείται για την κατασκευή γονιδιωματικών βιβλιοθηκών γ. υπάρχει σε κάποιους DNA ιούς δ. υπάρχει σε κάποιους RNA ιούς. Α4. Ο όρος διαγονιδιακά ζώα σημαίνει ζώα α. στων οποίων το γενετικό υλικό έχουν συμβεί διάφορες μεταλλάξεις β. τα οποία εμφανίζουν ανθεκτικότητα σε ασθένειες γ. που προήλθαν από κατευθυνόμενες από τον άνθρωπο διασταυρώσεις δ. που υπέστησαν τροποποίηση γενετικού υλικού μέσω μηχανισμών της γενετικής μηχανικής. Α5. Για την καλλιέργεια του μικροβίου Clostridium απαιτείται εκτός του κατάλληλου θρεπτικού υλικού: α. ph 4-5 β. υψηλή συγκέντρωση Ο 2 γ. συνθήκες έλλειψης Ο 2 δ. θερμοκρασία 62 ο C.

2 ΘΕΜΑ Β Β1. Πως μπορεί να επιτευχθεί η διάγνωση και πως η θεραπεία της β-θαλασσαιμίας; (απλή αναφορά) Β2. Ποιες πρωτεΐνες συμμετέχουν στη διαδικασία της μεταγραφής; Ποιος είναι ο ρόλος τους; Β3. Γιατί τα βακτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργοστάσια παραγωγής ανθρώπινων πρωτεϊνών; Μονάδες 6 Β4. Από ένα πολύσωμα παρήχθησαν συνολικά 10 πρωτεΐνες, 1000 συνολικών αμινοξέων. Ποιο είναι το ελάχιστο μήκος του mrna που μεταγράφεται από αυτό το πολύσωμα; ΘΕΜΑ Γ Οι βιολόγοι δημιουργούν ανασυνδυασμένα πλασμίδια Τi που μπορούν να εκφράσουν χιμαιρικές πρωτεΐνες (πρωτεΐνη από τμήματα γονιδίων διαφορετικών οργανισμών) και δημιουργούν με αυτά διαγονιδιακούς οργανισμούς. Τα χιμαιρικά γονίδια αποτελούνται από τμήματα διαφορετικών γονιδίων. Για το σκοπό αυτό πήραν δύο γονίδια χωρίς εσώνια και προκάλεσαν θραύση στα σημεία που υποδεικνύονται με βέλη. Οι κωδικές αλυσίδες των γονιδίων αυτών είναι: 1. 5 Υποκ..GTGGGCATGCGGCGTTTTGGACAGCAGTGGACC-AAGGTGAGGTGAAAAGAA TCCCGATCCATGGGAGCCCCCATCC-GTGTTTAAGGTAGTGACC..Yποκινητής5 Γ1. Με ποιον τρόπο γνωρίζετε ότι δημιουργούνται αυτά τα ανασυνδυασμένα πλασμίδια και για ποια κύτταρα προορίζονται; Γ2. Ποια είναι τα φυσιολογικά και ποια τα πιθανά mrnas που μπορούν να δημιουργηθούν από τα χιμαιρικά γονίδια; (μονάδες 8) Πόσα κωδικόνια περιέχουν τα φυσιολογικά mrnas; (μονάδες 4) Πόσα αμινοξέα θα έχουν οι χιμαιρικές πρωτεΐνες; (μονάδες 6) Αιτιολογήστε τις απαντήσεις σας. Μονάδες 18 ΘΕΜΑ Δ O κυαμισμός οφείλεται στην ανεπάρκεια του ενζύμου G-6PD και ελέγχεται από ένα φυλοσύνδετο γονίδιο. Στο γενεαλογικό δέντρο που ακολουθεί απεικονίζεται ένα άτομο αγνώστου φύλου (11) που πάσχει από κάποιο είδος ανευπλοειδίας φυλετικού χρωμοσώματος. Ο πατέρας του ατόμου 8 έπασχε επίσης από κυαμισμό.

3 Δ1. Να βρείτε τον τύπο κληρονομικότητας της ασθένειας. Δ2. Να προσδιορίσετε τους γονοτύπους όλων των ατόμων 1-10 του γενεαλογικού δέντρου. Μονάδες 2 Δ3. Προσδιορίστε το είδος της ανευπλοειδίας του ατόμου 11 ανάλογα με το φύλο του (από αυτές που αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο) καθώς και τον γονότυπό του. Μονάδες 4 Δ4. Να δώσετε έναν πιθανό μηχανισμό που να εξηγεί τη δημιουργία του συγκεκριμένου ατόμου σε κάθε μία από τις προηγούμενες περιπτώσεις. Διευκρινίστε αν ο πιθανός αρσενικός απόγονος ΙV11 διαθέτει φυλετικά χρωμοσώματα πανομοιότυπα ή όχι. Μονάδες 12 AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. α Α2. β Α3. δ Α4. δ Α5. γ ΘΕΜΑ Β Β1. Η διάγνωση της β-θαλασσαιμίας είναι διαφορετική για έμβρυο και για άτομο που έχει γεννηθεί. Στην πρώτη περίπτωση αφού λάβουμε κύτταρα του εμβρύου μέσω αμνιοπαρακέντησης ή χοριακών λαχνών, θα κάνουμε μοριακή διάγνωση (ανάλυση DNA) ενώ αν το άτομο έχει γεννηθεί εφαρμόζουμε κυρίως βιοχημικές μεθόδους όπως προσδιορισμό του είδους των αιμοσφαιρινών στα ερυθροκύτταρα ή υπολογισμό ποσοστού αιμοσφαιρινών. Στην περίπτωση της β-θαλασσαιμίας αυξάνεται το ποσοστό της ΗbF.

4 Σε ότι αφορά τη θεραπεία υπάρχουν δύο μέθοδοι. Ο ένας είναι οι διαρκείς μεταγγίσεις αίματος στους πάσχοντες και αποσιδήρωση στη συνέχεια αλλά και η γονιδιακή θεραπεία είτε in vivo στο μυελό των οστών είτε ex vivo σε πρόδρομα ερυθροκύτταρα. Β2. Στη διαδικασία της μεταγραφής συμμετέχουν οι μεταγραφικοί παράγοντες και η RNA πολυμεράση. Οι μεταγραφικοί παράγοντες αποτελούν ρυθμιστικά στοιχεία της μεταγραφής. Σελίδα 32 Κατά την έναρξη της μεταγραφής...σελ.33 φωσφοδιεστερικό δεσμό. Σελ 42 Μόνο όταν ο σωστός συνδυασμός των μεταγραφικών παραγόντων προσδεθεί στον υποκινητή ενός γονιδίου, αρχίζει η RNA πολυμεράση τη μεταγραφή ενός γονιδίου. Β3. Σελ 35..ο γενετικός κώδικας είναι σχεδόν καθολικός Σελ τα ριβοσώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν...ανθρώπινων πρωτεϊνών Επίσης η καλλιέργεια βακτηρίων στο εργαστήριο ή σε βιοαντιδραστήρα είναι απλή και μπορεί να γίνει με φθηνές οργανικές ύλες (π.χ. μελάσα ως πηγή άνθρακα στους βιοαντιδραστήρες). Χρησιμοποιούνται για την παραγωγή διαφόρων φαρμακευτικών πρωτεϊνών (μέσω cdna βιβλιοθήκης) καθώς και άλλων χρήσιμων ουσιών. Β4. Το σύμπλεγμα των ριβοσωμάτων με το mrna ονομάζεται πολύσωμα σελ 38. Αφού παρήχθησαν συνολικά 10 πρωτεΐνες η καθεμία θα έχει μήκος 100 αμινοξέων και αφού προέρχονται από τη μεταγραφή του ιδίου mrna είναι φυσικά όλες ίδιες μεταξύ τους. Κατά συνέπεια το ώριμο mrna θα έχει συνολικά 100Χ3+3=303 ριβονουκλεοτίδια. Πολλαπλασιάσαμε με 3 επειδή γνωρίζουμε ότι ο γενετικός κώδικας είναι τριαδικός δηλαδή τρία νουκλεοτίδια κωδικοποιούν ένα αμινοξύ και η προσθήκη των τριών νουκλεοτιδίων (βάσεων) αντιστοιχεί στο κωδικόνιο λήξης. ΘΕΜΑ Γ Γ1. Για να δημιουργηθεί ένα ανασυνδυασμένο πλασμίδιο Τi απομονώνεται αρχικά από το βακτήριο Agrobacterium tumefaciens και στη συνέχεια με τη βοήθεια μιας περιοριστικής ενδονουκλεάσης κόβεται μέσα στο γονίδιο που δημιουργεί όγκους. Στο σημείο αυτό και με τη βοήθεια του ενζύμου DNA δεσμάση προσδένεται ένα γονίδιο προερχόμενο από άλλον οργανισμό και διαθέτει τα ίδια μονόκλωνα άκρα με το πλασμίδιο ώστε να μπορέσει να γίνει η σύνδεση. Το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο εισάγεται στη συνέχεια σε φυτικά κύτταρα όπου και ενσωματώνεται στο γονιδίωμά τους. Τα φυτικά κύτταρα εκφράζουν το γονίδιο. Γ2. Τα φυσιολογικά mrnas που δημιουργούνται από τα παραπάνω γονίδια είναι τα εξής: 1 ο. 5..GUGGGC..AUG-CGG-CGU-UUU-GGA-CAG-CAG-UGG-ACC-AAG-GUG-AGG-UGA-AAAGAA ο. 5..CCAGUG..AUG-GAA-UUU-GUG-CCU-ACC-CCC-GAG-GGU-ACC-UAG-CCCU..3 Γνωρίζουμε ότι ο όρος κωδικόνιο δεν αφορά μόνο το mrna αλλά και το γονίδιο από το οποίο παράγεται. Έτσι, για παράδειγμα το κωδικόνιο έναρξης AUG αντιστοιχεί στο κωδικόνιο έναρξης της κωδικής αλυσίδας του γονιδίου ATG κ.ο.κ. Το mrna που δημιουργείται είναι συμπληρωματικό και αντιπαράλληλο με την μη κωδική αλυσίδα. Σύμφωνα με τον κανόνα της συμπληρωματικότητας η αδενίνη συνδέεται μόνο με τη θυμίνη ή την ουρακίλη ενώ η κυτοσίνη μόνο με τη γουανίνη. Δύο αλυσίδες χαρακτηρίζονται αντιπαράλληλες όταν το 3 άκρο της μιας είναι απέναντι από το 5 άκρο της άλλης. Με φορά από το 5 προς το 3 άκρο προσδιορίζουμε το κωδικόνιο έναρξης AUG και στα δύο mrnas. Στη συνέχεια προχωράμε με βήμα τριπλέτας επειδή ο γενετικός κώδικας είναι τριαδικός, συνεχής και μη

5 επικαλυπτόμενος ώσπου να συναντήσουμε το κωδικόνιο λήξης. Στο πρώτο mrna κωδικόνιο λήξης είναι το UGA και έχει 13 κωδικόνια. Στο δεύτερο mrna κωδικόνιο λήξης είναι το UAG και έχει 11 κωδικόνια. Οι περιοχές πριν το κωδικόνιο έναρξης και μετά το κωδικόνιο λήξης χαρακτηρίζονται ως αμετάφραστες περιοχές. Τα θραύσματα που θα δημιουργηθούν είναι από το 1 ο γονίδιο 1α 1β 5..GTGGGCATGCGGCGTTTTGGACAGCAGTGGACC CACCCGTACGCCGCAAAACCTGTCGTCACCTGG AAGGTGAGGTGAAAAGAA TTCCACTCCACTTTTCTT..5 και ενώ από το 2 ο γονίδιο 2α 2β 5..CCAGΤGAΤGGAAΤΤΤGΤG3 3..GGTCACTACCTTAAACAC5 και 5 CCΤACCCCCGAGGGΤACCΤAGCCCΤ..3 3 GGATGGGGGCTCCCATGGATCGGGA..5 Ο φωσφοδιεστερικός δεσμός δημιουργείται μεταξύ του υδροξυλίου του 3 άνθρακα της πεντόζης του πρώτου νουκλεοτιδίου και της φωσφορικής ομάδας που είναι συνδεδεμένη στον 5 άνθρακα της πεντόζης του επόμενου νουκλεοτιδίου. Κατά συνέπεια θα μπορούσαν να δημιουργηθούν 8 χιμαιρικοί συνδυασμοί που είναι οι 1α-2α και 2α-1α 1α-2β και 2β-1α 1β-2α και 2α-1β 1β-2β και 2β-1β Από τους συνδυασμούς αυτούς όμως μόνο οι δύο θα μπορούσαν να δώσουν πρωτεΐνες ο 1α-2β και ο 2α-1β διότι περιέχουν τα απαιτούμενα της μετάφρασης δηλαδή κωδικόνιο έναρξης-βήμα τριπλέτας κωδικόνιο λήξης. Οι κωδικές αλυσίδες των χιμαιρικών γονιδίων θα είναι: 5..GTGGGCATGCGGCGTTTTGGACAGCAGTGGACC-CCΤACCCCCGAGGGΤACCΤAGCCCΤ CCAGΤGAΤGGAAΤΤΤGΤG-AAGGTGAGGTGAAAAGAA...3 Τα πιθανά mrnas 5..GUGGGCAUG-CGG-CGU-UUU-GGA-CAG-CAG-UGG-ACC-CCU-ACC-CCC-GAG-GGU-ACC-UAGCCCU CCAGUGAUG-GAA-UUU-GUG-AAG-GUG-AGG-UGAAAAGAA...3 Οι χιμαιρικές πρωτεΐνες που θα δημιουργηθούν θα έχουν 15 και 7 αμινοξέα.

6 ΘΕΜΑ Δ Δ1. Φυλοσύνδετα λέγονται τα γονίδια που βρίσκονται στο Χ χρωμόσωμα και δεν έχουν αλληλόμορφα στο Υ. Τα άτομα που απεικονίζονται στο γενεαλογικό δέντρο με μαύρο χρώμα πάσχουν από την ασθένεια που μελετάται. Από τα άτομα Ι1, Ι2 και ΙΙ5 συμπεραίνουμε ότι το γονίδιο είναι υπολειπόμενο, διότι αν ήταν επικρατές, δεδομένου ότι πάσχει ένας απόγονος, θα έπρεπε τουλάχιστον ο ένας από τους δύο γονείς Ι1 ή Ι2 να φέρει το γονίδιο και να πάσχει επίσης. Δ2. Συμβολίζοντας το γονίδιο του κυαμισμού με (α) και το φυσιολογικό γονίδιο με (Α) οι γονότυποι των ατόμων είναι οι ακόλουθοι: Ι1: Χ Α Υ Ι2: Χ Α Χ α λόγω του γιού της γυναίκας ΙΙ5 που είναι Χ α Υ και κληρονόμησε το γονίδιο από τη μητέρα του. ΙΙ3: Χ Α Χ Α ή Χ Α Χ α επειδή κληρονόμησε το Χ Α από τον πατέρα, όμως από τη μητέρα μπορεί να πήρε είτε το Χ Α είτε το Χ α. ΙΙ4: Χ Α Χ Α ή Χ Α Χ α (όπως 113) ΙΙ5: Χ α Υ ΙΙ6: Χ Α Υ ΙΙ7: Χ α Χ α ΙΙΙ8: Χ Α Χ α επειδή κληρονόμησε το γονίδιο Χ α από τον πατέρα ο οποίος έπασχε. Οι θηλυκοί απόγονοι πάντα κληρονομούν το Χ του πατέρα τους. ΙΙΙ9: Χ α Υ ΙΙΙ10: Χ Α Χ α Δ3. Ανευπλοειδή χαρακτηρίζονται τα άτομα που έχουν περίσσεια ή έλλειψη μικρού αριθμού χρωμοσωμάτων. Το άτομο ΙV11 θα μπορούσε να είναι είτε θηλυκό είτε αρσενικό. Στην περίπτωση που ήταν θηλυκό θα έπασχε από το σύνδρομο Turner, μονοσωμία που έχει μόνο ένα χρωμόσωμα από το ζεύγος των φυλετικών χρωμοσωμάτων Χ0, ενώ αν ήταν αρσενικό θα έπασχε από το σύνδρομο Kleinefelter, τρισωμία που φέρει τρία φυλετικά χρωμοσώματα ΧΧΥ αντί του φυσιολογικού ΧΥ. Ο γονότυπος του ατόμου αυτού θα ήταν ανάλογα Χ α 0 ή Χ α Χ α Υ. Δ4. Το θηλυκό άτομο Χ α 0 μπορεί να προκύψει από την ένωση ενός θηλυκού γαμέτη που προήλθε από λάθος στην α ή στη β μειωτική διαίρεση της μητέρας χωρίς φυλετικό χρωμόσωμα και ενός αρσενικού απλοειδή γαμέτη που προήλθε από φυσιολογική διαίρεση και έχει ένα Χ α. Μπορεί να δημιουργηθεί επίσης από ένωση ενός φυσιολογικού ωαρίου με Χ α και ενός σπερματοζωαρίου χωρίς φυλετικό χρωμόσωμα που προήλθε από λάθος στην α ή στη β μειωτική διαίρεση του πατέρα. Ο αρσενικός απόγονος Χ α Χ α Υ θα μπορούσε να προκύψει από λάθος στην β μειωτική διαίρεση της μητέρας που δημιούργησε γαμέτη με δύο πανομοιότυπα φυλετικά χρωμοσώματα Χ α γιατί προέρχονται από την διαίρεση ενός χρωμοσώματος. Το διπλασιασμένο χρωμόσωμα ως γνωστό περιέχει δύο αδελφές χρωματίδες που δημιουργήθηκαν με αντιγραφή του DNA κατά τη μεσόφαση. Ο γαμέτης αυτός ενώθηκε με ένα φυσιολογικό σπερματοζωάριο με Υ χρωμόσωμα. Περιέχει λοιπόν δύο πανομοιότυπα και ένα διαφορετικό φυλετικό χρωμόσωμα. Ο απόγονος Χ α Χ α Υ θα μπορούσε επίσης να δημιουργηθεί από την ένωση ενός θηλυκού γαμέτη με Χ α που προέκυψε από φυσιολογική διαίρεση και ενός αρσενικού γαμέτη που προέκυψε από λάθος στην α μειωτική

7 διαίρεση του πατέρα. Ο γαμέτης αυτός θα ήταν Χ α Υ. Τα χρωμοσώματα του ατόμου στην περίπτωση αυτή είναι όλα διαφορετικά διότι το ένα Χ α προήλθε από τη μητέρα και το άλλο Χ α από τον πατέρα. Το Υ χρωμόσωμα είναι ούτως ή άλλως διαφορετικό από τα Χ φυλετικά χρωμοσώματα.

Ασκήσεις 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ασκήσεις 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ασκήσεις 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Η ανάλυση δειγμάτων DNA από δύο βακτηριακές καλλιέργειες έδωσε τα εξής αποτελέσματα: στην πρώτη καλλιέργεια βρέθηκε ποσοστό αδενίνης (Α) 28% και στη δεύτερη καλλιέργεια βρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα 2014

Προτεινόμενα θέματα 2014 Προτεινόμενα θέματα 2014 Θέµα Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΩΔΕΚΑ (12) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε τη φράση που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï Í. ÓÌÕÑÍÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï Í. ÓÌÕÑÍÇ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Βλ3Θ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 28 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014

Πανελλαδικές εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014 Πανελλαδικές εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014 ΘΕΜΑ Α Α1.δ Α2.γ Α3.β Α4.γ Α5.β ΘΕΜΑ Β Β1. 4,2,1,6,3,5 Β2. α. DNA πολυμεράση β. πριμόσωμα γ.

Διαβάστε περισσότερα

A5. Μονάδες 5 ΘΕΜΑ B B1. Μονάδες 8 B2. Μονάδες 6 B3. Μονάδες 6 B4. Μονάδες 5 ΘΕΜΑ Γ Γ1. Μονάδες 18

A5. Μονάδες 5 ΘΕΜΑ B B1. Μονάδες 8 B2. Μονάδες 6 B3. Μονάδες 6 B4. Μονάδες 5 ΘΕΜΑ Γ Γ1. Μονάδες 18 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Το αντικωδικόνιο είναι τριπλέτα νουκλεοτιδίων του α. mrna β. snrna γ. trna δ. rrna Μονάδες 5

Α2. Το αντικωδικόνιο είναι τριπλέτα νουκλεοτιδίων του α. mrna β. snrna γ. trna δ. rrna Μονάδες 5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Ο γενετικός κώδικας είναι ένας κώδικας αντιστοίχισης των κωδικονίων του mrna με αμινοξέα στην πολυπεπτιδική αλυσίδα. Σύμφωνα με αυτόν η 3 μετάφραση όλων των mrna αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2005 1 ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 2 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο A: 1-Α, 2-, 3-Γ, 4-Β, 5-Β ΜΟΝΑ ΕΣ 15 (3Χ5) Β. 1. Σωστή, 2. Λανθασµένη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1ο Α. Στις ερωτήσεις 1-3, να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Ενδεικτικές απαντήσεις Θέµα Β

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Ενδεικτικές απαντήσεις Θέµα Β ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Θέµα Α Α1. δ Α2. γ Α3. β A4. γ A5. β Ενδεικτικές απαντήσεις Θέµα Β Β1. Η σειρά των βημάτων που οδηγούν στην κατασκευή καρυοτύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α. Α1 δ Α2 γ Α3 β Α4 γ Α5 β ΘΕΜΑ Β 3-2 - 5-1 - 6-4. α-dna πολυμεράση β-πριμόσημα γ- DNA δεσμάση δ- DNA ελικάση ε- RNA πολυμεράση

ΘΕΜΑ Α. Α1 δ Α2 γ Α3 β Α4 γ Α5 β ΘΕΜΑ Β 3-2 - 5-1 - 6-4. α-dna πολυμεράση β-πριμόσημα γ- DNA δεσμάση δ- DNA ελικάση ε- RNA πολυμεράση ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1 δ Α2 γ Α3 β Α4 γ Α5 β ΘΕΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

ÏÑÏÓÇÌÏ ÅËÁÓÓÏÍÁ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Απάντηση στο 1 ο Θέµα 1. α 2. γ 3. δ 4. β 5. β.

ÏÑÏÓÇÌÏ ÅËÁÓÓÏÍÁ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Απάντηση στο 1 ο Θέµα 1. α 2. γ 3. δ 4. β 5. β. 1 Απάντηση στο 1 ο Θέµα 1. α 2. γ 3. δ 4. β 5. β Απάντηση στο 2 ο Θέµα Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Σχολικό σελ. 17 από «Το DNA τον έλεγχο της σύνθεσης των πρωτεϊνών». 2. Α. Τα χρωµοσώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Α3. Η εισαγωγή ανασυνδυασμένου DNA σε βακτήριο-ξενιστή ονομάζεται α. μικροέγχυση β. μετασχηματισμός γ. εμβολιασμός δ. κλωνοποίηση.

Α3. Η εισαγωγή ανασυνδυασμένου DNA σε βακτήριο-ξενιστή ονομάζεται α. μικροέγχυση β. μετασχηματισμός γ. εμβολιασμός δ. κλωνοποίηση. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) TETAPTH 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001

Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001 Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Α1. Από τη διασταύρωση ενός λευκού µ ένα µαύρο ποντικό όλοι οι απόγονοι είναι γκρίζοι. Τα γονίδια που καθορίζουν το χρώµα τους είναι: α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Κεφάλαιο Πρώτο Το γενετικό υλικό

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Κεφάλαιο Πρώτο Το γενετικό υλικό ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κεφάλαιο Πρώτο Το γενετικό υλικό Με βάση ποιο πείραμα αποδείχθηκε ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό; Πότε ήρθε η οριστική επιβεβαίωση ότι το DNA

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πανελλαδικών 2000-2013

Θέματα Πανελλαδικών 2000-2013 Θέματα Πανελλαδικών 2000-2013 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΑ 1 ο Γράψτε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α/ Ποιες οι λειτουργίες του γενετικού υλικού ; (Μονάδες 6) Β/ Που βρίσκεται το γενετικό υλικό στα ευκαρυωτικά και στα προκαρυωτικά ; (Μονάδες 6)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Αρχικά οι επιστήμονες πίστευαν ότι τα βιολογικά μακρομόρια που μεταφέρουν τη γενετική πληροφορία ήταν οι πρωτεΐνες. Ποια ήταν η λογική τους;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) TETAPTH 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Βιολόγων της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Βιολόγων της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Βιολόγων της Ώθησης 1 Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÌÁÔÁ 2008 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ 1 o. ΘΕΜΑ 2 o Α: 1-, 2-Β, 3-Α, 4-Β, 5-Α ΜΟΝΑ ΕΣ 15 (3Χ5)

ÈÅÌÁÔÁ 2008 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ 1 o. ΘΕΜΑ 2 o Α: 1-, 2-Β, 3-Α, 4-Β, 5-Α ΜΟΝΑ ΕΣ 15 (3Χ5) 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1 o Α: 1-, 2-Β, 3-Α, 4-Β, 5-Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β: 1- Λάθος, 2- Σωστή, 3- Λάθος, 4- Σωστή, 5- Λάθος ΘΕΜΑ 2 o ΜΟΝΑ ΕΣ 15 (3Χ5) ΜΟΝΑ ΕΣ 10 (2Χ5) 1. Καρυότυπος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1 o 1 Β 2 3 Γ 4 5 Β. ΘΕΜΑ 2 o ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Όπως στο σχολικό, σελίδα 20: «Κάθε φυσιολογικό µεταφασικό ως προς τη θέση του κεντροµεριδίου» και σελίδα «Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 16-2-2014 ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. (Μονάδες 25)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 16-2-2014 ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. (Μονάδες 25) ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 - Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 16-2-2014 ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να βάλετε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση

Διαβάστε περισσότερα