Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ"

Transcript

1 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ 1.1 Παράσταση ενός φυσικού αριθμού Δεκαδικό σύστημα Δυαδικό σύστημα Οκταδικό σύστηνα Δεκαεξαδικό σύστημα Μετατροπές από ένα σύστημα σε άλλο Μετατροπές από το δεκαδικό σε άλλο σύστημα Δυαδικός σε οκταδικό και το αντίστροφο Δυαδικός σε δεκαεξαδικό και το αντίστροφο Προσημασμένοι αριθμοί Το συμπλήρωμα "ως προς ένα" ενός δυαδικού αριθμού Το συμπλήρωμα "ως προς δύο" ενός δυαδικού αριθμού Πρόσθεση δυαδικών αριθμών Αφαίρεση δυαδικών αριθμών Χρησιμοποιώντας το συμπλήρωμα "ως προς 1" Χρησιμοποιώντας το συμπλήρωμα "ως προς 2" Πολλαπλασιασμός δυαδικών αριθμών Διαίρεση δυαδικών αριθμών Μη-προσημασμένη και προσημασμένη αριθμητική 1.15 Αριθμοί κινητής υποδιαστολής Έλεγχος σφάλματος ψηφίου ισοτιμίας Δυαδικοί κώδικες Κώδικας BCD Πρόσθεση αριθμών BCD Άλλες μορφές δεκαδικών κωδίκων Κώδικας Gray Κώδικας Hamming Κώδικας ASCII 25 Ερωτήσεις - ασκήσεις - προβλήματα Δ. Πογαρίδη

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ-ΑΛΓΕΒΡΑ BOOLE 2.1Λογικές πύλες OR, AND, EXOR, NOT Λογικές πύλες NOR, NAND, EXNOR Θετική και αρνητική λογική Ιδιότητες και νόμοι της άλγεβρας Boole Σχέσεις που ισχύουν στην άλγεβρα Boole Πίνακες αληθείας Κανονική μορφή λογικής συνάρτησης Μετασχηματισμός λογικής συνάρτησης σε κανονική μορφή Ελαχιστοποίηση λογικών συναρτήσεων με την μέθοδο των πινάκων Karnaugh Ελαχιστοποίηση λογικών συναρτήσεων με τη συμπληρωματική μέθοδο Αδιάφοροι όροι Ελαχιστοποίηση λογικών συναρτήσεων με τη μέθοδο Quine-McCluskey 55 Ερωτήσεις - ασκήσεις - προβλήματα 62 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 3.1 Εισαγωγή 3.2 Το τρανζίστορ διπολικής επαφής σαν λογικός αναστροφέας Τo τρανζίστορ MOSFET Σύγκριση διπολικού τρανζίστορ και MOSFET Χαρακτηριστικές λογικών κυκλωμάτων Λογικές στάθμες Καθυστέρηση διάδοσης Το γινόμενο ταχύτητας και κατανάλωσης ενέργειας Ανοσία στο θόρυβο Περιθώριο θορύβου Ικανότητα οδήγησης Τεχνολογία λογικής τρανζίστορ-τρανζιστορ (TTL) TTL με έξοδο totem pole TTL με έξοδο ανοικτού συλλέκτη Υποκατηγορίες TTL TTL υψηλής και χαμηλής ισχύος Schottky TTL Οικογένεια Schottky TTL 74S00/54S Συνθήκες λειτουργίας και χαρακτηριστικά των TTL 79 ii Ψηφιακή Σχεδίαση

3 3.9 Σημεία που πρέπει να παίρνονται υπόψη στις εργασίες με πύλες TTL Τεχνολογία λογικής συζευγμένου εκπομπού (Emitter Coupled Logic) Τεχνολογία (I 2 L) Τεχνολογία MOS Οδηγίες χειρισμού των υλικών MOS Σημεία που πρέπει να παίρνονται υπόψη στις εργασίες με CMOS Διασύνδεση μεταξύ λογικών οικογενειών Διασύνδεση των TTL μεταξύ τους TTL σε CMOS και CMOS σε TTL TTL σε PMOS και PMOS σε TTL TTL σε NMOS και NMOS σε TTL TTL σε ECL και ECL σε TTL TTL σε I 2 L και I 2 L σε TTL Λογική τριών καταστάσεων Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών Ψηφιακά σήματα Απαιτήσεις για τα σήματα εισόδου 3.18 Ολοκληρωμένα κυκλώματα Ερωτήσεις - ασκήσεις - προβλήματα 102 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 4.1 Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων Λογική AND-OR και AND-NOR Ισοδυναμίες πυλών Ελαχιστοποίηση λογικών κυκλωμάτων με την τεχνική απαγόρευσης βρόχων Σχεδίαση συνδυαστικών λογικών Κυκλωμάτων Κωδικοποιητές Αποκωδικοποιητές Ο αποκωδικοποιητής ως γεννήτρια συναρτήσεων Αποκωδικοποιητής BCD σε επτά τμήματα Πολυπλέκτες Ο πολυπλέκτης ως γεννήτρια συναρτήσεων Επέκταση πολυπλεκτών Αποπλέκτης Συγκριτές μεγέθους Γεννήτρια και ελεγκτής ισοτιμίας Αριθμητικά κυκλώματα Ημιαθροιστής-Πλήρης αθροιστής Ημιαφαιρέτης-Πλήρης αφαιρέτης 220 Δ. Πογαρίδη iii

4 4.9.3 Αφαίρεση με τη χρήση αθροιστών Αθροιστής αριθμών BCD με τη χρήση παράλληλων αθροιστών Μετατροπή αριθμών BCD σε δυαδικούς με τη χρήση παράλληλων αθροιστών Πολλαπλασιαστής Αριθμητική Λογική Μονάδα 251 Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα 258 ΚΕΦΑΛΑΙΟ V FLIP-FLOP ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 5.1 Εισαγωγή Καθυστέρηση διάδοσης Δισταθή κυκλώματα (Μανταλωτές, flip-flop) Set-Reset (S-R) flip-flop Χρονιζόμενα flip-flop S-R-CK flip-flop D flip-flop J-K flip-flop Master-Slave (αφέντης-σκλάβος) flip-flop T flip-flop Πυροδότηση των flip-flop Χρονισμός των flip-flop Προβλήματα με τα flip-flop Απλά λογικά ρολόγια ή γεννήτριες παλμών Πολυδονητές Μονοσταθείς πολυδονητές Ο χρονιστής Κρυσταλλικοί ταλαντωτές Πυροδοτητές Schmitt 321 Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα 323 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 6.1 Εισαγωγή Σύγχρονα ακολουθιακά Κυκλώματα Ανάλυση σύγχρονων ακολουθιακών κυκλωμάτων Σχεδίαση σύγχρονων ακολουθιακών κυκλωμάτων Εκχώρηση καταστάσεων Ελαχιστοποίηση καταστάσεων 377 iv Ψηφιακή Σχεδίαση

5 6.5 Ελλειπώς καθοριζόμενα ακολουθιακά κυκλώματα Αλγοριθμική μηχανή καταστάσεων Ασύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα Προβλήματα στα ασύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα Κυνηγητά (Races) Σπινθήρες (Hazards) Ανάλυση ασύγχρονων ακολουθιακών κυκλωμάτων Σχεδίαση ασύγχρονων ακολουθιακών κυκλωμάτων Ακολουθιακά κυκλώματα βασικής μορφής Ακολουθιακά κυκλώματα μορφής παλμού 434 Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα 440 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΜΕΤΡΗΤΕΣ-ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ 7.1 Μετρητές Ασύγχρονοι μετρητές ή μετρητές κυμάτωσης (Ripple Counters) Προβλήματα των ασύγχρονων δυαδικών μετρητών Ασύγχρονοι δυαδικοί μετρητές διαφόρων χωρητικοτήτων Σύγχρονοι δυαδικοί μετρητές Αποκωδικοποίηση μετρητών Καταχωρητές Καταχωρητές ολίσθησης Καταχωρητές ολίσθησης διπλής κατεύθυνσης Καταχωρητές παράλληλης εισόδου Καταχωρητές ολίσθησης μετρητές Κυκλικοί μετρητές (Ring Counters) Μετρητής Johnson Γεννήτρια Ψευδοτυχαίων παλμών με τη χρήση καταχωρητή Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα 540 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 8.1 Εισαγωγή Βασική δομή του υπολογιστή Μονάδα κεντρικής επεξεργασίας Μονάδα ελέγχου Αριθμητική μονάδα Γλώσσα μεταφοράς καταχωρητή 558 Δ. Πογαρίδη v

6 8.4 Ένας απλός μικροεπεξεργαστής Κυκλώματα Μνήμης Διαδικασία λειτουργίας της μνήμης Η μνήμη RAM Η αρχιτεκτονική δομή της μνήμης RAM Δυναμική μνήμη RAM Μνήμη ROM Λειτουργικά χαρακτηριστικά της μνήμης ROM Εφαρμογές της ROM Σπόνδυλοι μνήμης Επέκταση μήκους λέξης και χωρητικότητας Χαρτογράφηση μνήμης Αποκωδικοποίηση διευθύνσεων μνήμης 589 Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα 602 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 9.1 Εισαγωγή Ιεραρχική σχεδίαση 605 Εφαρμογή 1 η : Σύστημα ψηφοφορίας 606 Εφαρμογή 2 η : Έλεγχος πληρότητας χώρος παρκαρίσματος αυτοκινήτων 611 Εφαρμογή 3 η : Ψηφιακό ρολόι 614 Εφαρμογή 4 η : Αποκωδικοποιητής πληκτρολογίου 622 Εφαρμογή 5 η : Σύστημα αμφίπλευρης σειριακής επικοινωνίας Εφαρμογή 6 η : Σύστημα αμφίπλευρης σειριακής επικοινωνίας Εφαρμογή 7 η : Σύγχρονος αθροιστής 644 Εφαρμογή 8 η : Σύστημα λήψης 2 ψηφίων BCD από δεκαδικό πληκτρολόγιο και αποθήκευσης σε 2 καταχωρητές 647 Εφαρμογή 9 η : Γεννήτρια συχνοτήτων 649 Εφαρμογή 10η: Ηλεκτρονικό ζάρι 651 Εφαρμογή 11 η : Έλεγχος φωτεινών σηματοδοτών 656 Εφαρμογή 12 η : Φανάρια αυτοκινήτου 662 Εφαρμογή 13 η : Μηχάνημα αυτόματης πώλησης κουτιών χυμού (vending machine) 672 Εφαρμογή 14 η : Σύστημα αυτόματης εμφιάλωσης χαπιών 677 Εφαρμογή 15 η : Σχεδίαση μικροεπεξεργαστή 689 Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα 703 vi Ψηφιακή Σχεδίαση

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 10.1 Εισαγωγή Τρόποι παράστασης των προγραμματιζόμενων λογικών συσκευών Μεθοδολογία σχεδίασης με τη χρήση προγραμματιζόμενων λογικών συσκευών Προγράμματα σχεδίασης Η μνήμη ROM ως προγραμματιζόμενη λογική συσκευή Υλοποίηση συναρτήσεων Boole με τη χρήση PROM Επέκταση της PROM Λογική προγραμματιζόμενων παρατάξεων (Programmable Array Logic ή PAL) Προγραμματιζόμενες στο χώρο εργασίας λογικές παρατάξεις (Field Programmable Logic Array ή FPLA) Πολύπλοκες προγραμματιζόμενες λογικές συσκευές (Complex Programmable Logic Devices ή CPLD) Προγραμματιζόμενες στο χώρο εργασίας παρατάξεις πυλών ( Field Programmable Gate Arrays ή FPGA) 742 Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα 745 ΚΕΦΑΛΑΙΟ XΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΜΟ 11.1 Εισαγωγή Ψηφιακή κωδικοποίηση αναλογικών σημάτων Ποσοτοποίηση σε πλάτος και χρόνο Ακρίβεια Ψηφιακός σε αναλογικό μετατροπέας (Digital to Analog Converter ή DAC) Εισαγωγή Τελεστικός ενισχυτής Κυκλώματα μετατροπής ψηφιακού σε αναλογικό Αναλογικός σε ψηφιακό μετατροπέας (Analog to Digital Converter ή ADC) Εισαγωγή Συγκριτές Παράλληλος μετατροπέας ή μετατροπέας flash Μετατροπέας Παραθύρου χρόνου Μετατροπέας απλής αναρρίχησης 769 Δ. Πογαρίδη vii

8 Μετατροπέας διπλής αναρρίχησης Μετατροπέας ισορροπίας φορτίου Μετατροπέας απλού μετρητή Μετατροπέας ανίχνευσης Μετατροπέας διαδοχικών προσεγγίσεων Κυκλώματα κρατήματος δείγματος (Sample and Hold) Μηχανικά ρελαί και ρελαί ημιαγωγού 781 Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα 782 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ Π1.1 Εισαγωγή 783 Π1.2 Προδιαγραφές κυκλώματος 783 Π1.3 Εισαγωγή σχεδίασης 785 Π1.3.1 Εισαγωγή Σχεδίασης διαμέσου Σχηματικού Διαγράμματος 786 Π1.3.2 Εισαγωγή Σχεδίασης σε Μορφή Κώδικα Γλώσσας VHDL 792 Π1.3.3 Εισαγωγή Σχεδίασης σε Μορφή Πίνακα Αληθείας 796 Π1.3.4 Εισαγωγή Σχεδίασης σε Μορφή Διαγραμμάτων Χρονισμού. 799 Π1.4 Λειτουργική Μεταγλώττιση 799 Π1.5 Λειτουργική Προσομοίωση 801 Π1.6 Αντιστοίχηση Ακίδων με τον Επεξεργαστή Κατόψεων 806 Π1.7 Ολική Μεταγλώττιση Σχεδίασης 812 Π1.8 Φόρτωση και Έλεγχος 813 ΓΛΩΣΣΑΡΙ Γ.1 Γενικό γλωσσάρι 815 Γ.2 Γλωσσάρι για τη γλώσσα VHDL 828 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Απαντήσεις κεφαλαίου Ι Απαντήσεις κεφαλαίου ΙΙ Απαντήσεις κεφαλαίου ΙΙΙ 831 Απαντήσεις κεφαλαίου ΙV 831 Απαντήσεις κεφαλαίου V 846 Απαντήσεις κεφαλαίου VΙ 851 Απαντήσεις κεφαλαίου VIΙ 870 viii Ψηφιακή Σχεδίαση

9 Απαντήσεις κεφαλαίου VIIΙ 877 Απαντήσεις κεφαλαίου ΙX 878 Απαντήσεις κεφαλαίου X 878 Απαντήσεις κεφαλαίου XI 879 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Δ. Πογαρίδη ix

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκώμια για το βιβλίο Ψηφιακή Σχεδίαση: Ενσωματωμένα Συστήματα με VHDL

Εγκώμια για το βιβλίο Ψηφιακή Σχεδίαση: Ενσωματωμένα Συστήματα με VHDL Εγκώμια για το βιβλίο Ψηφιακή Σχεδίαση: Ενσωματωμένα Συστήματα με VHDL Ο Peter Ashenden δείχνει το δρόμο για ένα νέο πρόγραμμα σπουδών για την εκπαίδευση της επόμενης γενιάς των σχεδιαστών ψηφιακής λογικής.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων

Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων 7 Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων Εισαγωγή Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και συλλογής δεδομένων κάθε ορόφου, φιλοξενείται στην σφαίρα τιτανίου στο κέντρο της εξαγωνικής δομής και ποντίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαµίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (Σ.Τ.ΕΦ.) Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Τ.Ε.Ι Λαµίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (Σ.Τ.ΕΦ.) Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών Τ.Ε.Ι Λαµίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (Σ.Τ.ΕΦ.) Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών Οδηγός Σπουδών 2010 «Αυτός που θα τύχει παιδείας πρέπει να κοπιάσει πολύ, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι ωφέλιμο.»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δρ. Σπύρος Α. Καζαρλής Καθηγητής Με την πολύτιμη συμβολή των συνεργατών Ιωάννη Μαδεμλή, και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά. Εφαρμογές Arduino. Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα. Φεβρουάριος 2014

1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά. Εφαρμογές Arduino. Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα. Φεβρουάριος 2014 1 1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά Εφαρμογές Arduino Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα Φεβρουάριος 2014 2 Εισαγωγή Με αυτό το σεμιναρίο φιλοδοξούμε να μάθουμε ο ένας στον άλλο βασικές αρχές και εφαρμογές που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1 ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Καταχωρητές Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περίληψη Καταχωρητές Παράλληλης Φόρτωσης Καταχωρητές

Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση πράξεων. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και Δυαδική Λογική. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Εκτέλεση πράξεων. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και Δυαδική Λογική. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 24-5 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (λογικές πράξεις) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης ; Ποιες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) Γενικά Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Οι απολυτήριοι τίτλοι εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Θεωρητική εισαγωγή

1.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ NOT, AND, NAND Σκοπός: Να εξοικειωθούν οι φοιτητές µε τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα της σειράς 7400 για τη σχεδίαση και υλοποίηση απλών λογικών συναρτήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα ΕΝΟΤΗΤΑ Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα . Κεφάλαιο 1 Ψηφιακός Κόσµος Εισαγωγή Τι εννοούμε με τον όρο «ψηφιακός»; Ψηφιακό είναι ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ BPSK ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ HAMMING ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ AWGN ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ BPSK ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ HAMMING ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ AWGN ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ BPSK ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ HAMMING ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ AWGN ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύντομη Ιστορική Αναδρομή των Προγραμματιζόμενων Υπολογιστών

1. Σύντομη Ιστορική Αναδρομή των Προγραμματιζόμενων Υπολογιστών Δεν φοβάμαι τους υπολογιστές. Φοβάμαι την έλλειψή τους. Isaac Asimov (1920-1992) Αμερικανός συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας και διανοούμενος 1. Σύντομη Ιστορική Αναδρομή των Προγραμματιζόμενων Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 229 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ KAI ΕΠΙΣΤΗΜΗ 1. Εισαγωγή Σκοπός του μαθήματος της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι να προετοιμάσει τους/τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΜΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 2014 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ DESIGN AND CONSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υπολογιστών

Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υπολογιστών Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υπολογιστών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Πρόγραµµα Σπουδών ΠΛHPOΦOPIKH Θεµατική Ενότητα EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τόµος A' Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-14

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-14 ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-14 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ α/α Τίτλος Περιγραφή Προαπαιτούμενα Αριθμός σπουδαστ ών 1 Ολοκληρωμένο Σύστημα Αυτοματοποίησης Βιβλιοθήκης 2 Βάση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Βασικές έννοιες. Βασικές έννοιες Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Βασικές έννοιες. Βασικές έννοιες Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Βασικές έννοιες Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 2006-2007 Βασικές έννοιες Α Λυκείου Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου Εποπτεία: Μάριος Μιλτιάδου ΕΜΕ Πληροφορικής Μιχάλης Τορτούρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 189 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 1.2. Το Υλικό του Υπολογιστή. Ειδικοί Στόχοι

Μάθηµα 1.2. Το Υλικό του Υπολογιστή. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Εισαγωγικές έννοιες Πληροφορικής Μάθηµα 1.2 Ειδικοί Στόχοι Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει: Να µπορούν να περιγράφουν τα κύρια µέρη ενός υπολογιστή. Να γνωρίζουν το ρόλο των µερών αυτών στη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµένες µονάδες πολλαπλασιασµού / αθροίσµατος τετραγώνων για αριθµητικά συστήµατα υπολοίπων

Συνδυασµένες µονάδες πολλαπλασιασµού / αθροίσµατος τετραγώνων για αριθµητικά συστήµατα υπολοίπων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Τίτλος: Συνδυασµένες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Εφαρμογές πολυμέσων: πολλές μορφές πληροφορίας, αποθηκευμένες σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα αλληλεπίδρασης κατά την παρουσίασή τους 11.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Παράλληλη εκτέλεση και Λ.Σ. Προκλήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Θεωρητική εισαγωγή

6.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΑΠΟΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ Σκοπός: Η κατανόηση της λειτουργίας των κυκλωµάτων ψηφιακής πολυπλεξίας και αποκωδικοποίησης και η εξοικείωση µε τους ολοκληρωµένους

Διαβάστε περισσότερα

(Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να

(Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να Κεεφάάλλααι ιοο:: 3Β ο Τίττλλοοςς Κεεφααλλααί ίοουυ: : Αρχιτεκτονική Ηλ/κου Τµήµατος των Υπολ. Συστηµάτων (Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να αναφέρετε τις τιµές των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΑΡΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών

Διαβάστε περισσότερα