Βιβλιογραϕικές σηµειώσεις 59. Ασκήσεις 19

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιβλιογραϕικές σηµειώσεις 59. Ασκήσεις 19"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μέρος I Εισαγωγή 1 Η ψηφιακή αφαίρεση Ψηϕιακά σήµατα Τα ψηϕιακά σήµατα είναι ανεκτικά στον θόρυβο Τα ψηϕιακά σήµατα αναπαριστούν σύνθετα δεδοµένα Αναπαράσταση της ηµέρας του έτους Αναπαράσταση αϕαιρετικών χρωµάτων Ψηϕιακές λογικές συναρτήσεις Περιγραϕή ψηϕιακών κυκλωµάτων και συστηµάτων σε Verilog Η ψηϕιακή λογική στα συστήµατα 16 Περίληψη 18 Βιβλιογραϕικές σηµειώσεις 18 Ασκήσεις 19 2 Η πρακτική της σχεδίασης ψηφιακών συστημάτων Η διαδικασία σχεδίασης Καθορισµός προδιαγραϕών Ανάπτυξη εννοιών και εϕικτότητα Κατάτµηση και λεπτοµερής σχεδίαση Επαλήθευση Τα ψηϕιακά συστήµατα κατασκευάζονται µε τσιπ και πλακέτες Εργαλεία σχεδίασης µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Ο νόµος του Moore και η εξέλιξη των ψηϕιακών συστηµάτων 38 Περίληψη 40 Βιβλιογραϕικές σηµειώσεις 40 Ασκήσεις 41 Μέρος II Συνδυαστική λογική 3 Άλγεβρα Boole Αξιώµατα Ιδιότητες υϊκές συναρτήσεις Κανονική µορϕή Από τις εξισώσεις στις πύλες Εκϕράσεις Boole στη Verilog 56 Περίληψη 58 Βιβλιογραϕικές σηµειώσεις 59 Ασκήσεις 59

2 ii 4 Λογικά κυκλώματα CMOS Μεταγωγική λογική Μοντέλο µεταγωγής τρανζίστορ MOS Κυκλώµατα πύλης CMOS Βασικό κύκλωµα πύλης CMOS Αντιστροϕείς, πύλες NAND και NOR Σύνθετες πύλες Τρικαταστασιακά κυκλώµατα Κυκλώµατα προς αποϕυγή 84 Περίληψη 84 Βιβλιογραϕικές σηµειώσεις 85 Ασκήσεις 86 5 Καθυστέρηση και ισχύς κυκλωμάτων CMOS Καθυστέρηση στατικών πυλών CMOS ιαµοίραση και οδήγηση µεγάλων ϕορτίων Σύµπτυξη και λογική προσπάθεια Υπολογισµός καθυστέρησης Βελτιστοποίηση της καθυστέρησης Καθυστέρηση αγωγού Κατανάλωση ισχύος σε κυκλώµατα CMOS υναµική ισχύς Στατική ισχύς Κλιµάκωση ισχύος 110 Περίληψη 111 Βιβλιογραϕικές Σηµειώσεις 112 Ασκήσεις Σχεδίαση συνδυαστικής λογικής Συνδυαστική λογική Κλειστότητα Πίνακες αληθείας, ελαχιστοόροι και κανονική µορϕή Όροι και κύβοι Χάρτες Karnaugh Κάλυψη µιας συνάρτησης Από την κάλυψη στις πύλες Ελλιπώς ορισµένες συναρτήσεις Υλοποίηση γινοµένου αθροισµάτων Σπινθήρες 135 Περίληψη 138 Βιβλιογραϕικές Σηµειώσεις 139 Ασκήσεις Περιγραφές Verilog για συνδυαστική λογική Το κύκλωµα πρώτου αριθµού στη Verilog Μια υποµονάδα Verilog Η εντολή case Η εντολή casex Η εντολή assign οµική περιγραϕή 152

3 iii Η συνάρτηση δεκαδικού πρώτου αριθµού Ένα πρόγραµµα δοκιµών για το κύκλωµα πρώτου αριθµού Παράδειγµα: ένας αποκωδικοποιητής επτά τµηµάτων 158 Περίληψη 163 Βιβλιογραϕικές σηµειώσεις 164 Ασκήσεις Συνδυαστικά κατασκευαστικά μπλοκ Πολύµπιτη σηµειογραϕία Αποκωδικοποιητές Πολυπλέκτες Κωδικοποιητές ιαιτητές και κωδικοποιητές προτεραιότητας Συγκριτές Ολισθητές Μνήµες µόνο για ανάγνωση Μνήµες ανάγνωσης-εγγραϕής Προγραµµατιζόµενοι λογικοί πίνακες Φύλλα δεδοµένων Πνευµατική ιδιοκτησία 201 Περίληψη 201 Βιβλιογραϕικές σηµειώσεις 202 Ασκήσεις Συνδυαστικά παραδείγματα Κύκλωµα πολλαπλασίων του Κύκλωµα αυριανής ηµεροµηνίας ιαιτητής προτεραιότητας Τρίλιζα 212 Περίληψη 220 Ασκήσεις 221 Μέρος III Αριθμητικά κυκλώματα 10 Αριθμητικά κυκλώματα υαδικοί αριθµοί υαδική πρόσθεση Αρνητικοί αριθµοί και αϕαίρεση Πολλαπλασιασµός ιαίρεση 249 Περίληψη 253 Ασκήσεις Αριθμοί σταθερής και κινητής υποδιαστολής Σϕάλµα αναπαράστασης Αριθµοί σταθερής υποδιαστολής Αναπαράσταση Πράξεις Αριθµοί κινητής υποδιαστολής 269

4 iv Αναπαράσταση Μη κανονικοποιηµένοι αριθµοί και σταδιακή υποχείλιση Πολλαπλασιασµός κινητής υποδιαστολής Πρόσθεση/αϕαίρεση κινητής υποδιαστολής 273 Περίληψη 277 Βιβλιογραϕική σηµείωση 278 Ασκήσεις Γρήγορα αριθμητικά κυκλώματα Πρόβλεψη κρατουµένου Επανακωδικοποίηση Booth έντρα Wallace Σηµειώσεις για τη σύνθεση 298 Περίληψη 298 Βιβλιογραϕικές σηµειώσεις 301 Ασκήσεις Αριθμητικά παραδείγματα Μιγαδικός πολλαπλασιασµός Μετατροπή από µορϕή σταθερής υποδιαστολής σε κινητής υποδιαστολής και αντίστροϕα Μορϕή κινητής υποδιαστολής Μετατροπή από σταθερή υποδιαστολή σε κινητή Μετατροπή από κινητή σε σταθερή υποδιαστολή Φίλτρο FIR 311 Περίληψη 313 Βιβλιογραϕική σηµείωση 315 Ασκήσεις 315 Μέρος IV Σύγχρονη ακολουθιακή λογική 14 Ακολουθιακή λογική Ακολουθιακά κυκλώµατα Σύγχρονα ακολουθιακά κυκλώµατα Ελεγκτής ϕωτεινού σηµατοδότη Τιµοδότηση καταστάσεων Υλοποίηση µηχανών πεπερασµένων καταστάσεων Υλοποίηση Verilog µηχανών πεπερασµένων καταστάσεων 334 Περίληψη 340 Βιβλιογραϕικές σηµειώσεις 341 Ασκήσεις Περιορισμοί χρονισμού Καθυστέρηση διάδοσης και επιµόλυνσης Το D flip-flop Περιορισµοί χρόνου προπαρασκευής και συγκράτησης Η επίδραση της απόκλισης ρολογιού Παραδείγµατα χρονισµού Χρονισµός και λογική σύνθεση 358

5 v Περίληψη 360 Βιβλιογραϕικές σηµειώσεις 361 Ασκήσεις Ακολουθιακή λογική διαδρομής δεδομένων Μετρητές Ένας απλός µετρητής Μετρητής πάνω/κάτω/ϕόρτωσης Ένας χρονοµετρητής Καταχωρητές ολίσθησης Ένας απλός καταχωρητής ολίσθησης Καταχωρητής ολίσθησης αριστερά/δεξιά/ϕόρτωσης(lrl) Ενιαίος ολισθητής/µετρητής ιαµερισµός ελέγχου και δεδοµένων Παράδειγµα: FSM αυτόµατου πωλητή Παράδειγµα: κλειδαριά συνδυασµού 385 Περίληψη 393 Ασκήσεις Κατάτμηση μηχανών πεπερασμένων καταστάσεων Φωτεινό ϕλας Ελεγκτής ϕωτεινού σηµατοδότη 407 Περίληψη 416 Ασκήσεις Μικροκώδικας Απλή FSM µικροκώδικα «Αλληλούχιση» εντολών ιακλάδωση πολλών δρόµων Πολλαπλά είδη εντολών Υπορουτίνες µικροκώδικα Απλός ηλεκτρονικός υπολογιστής 445 Περίληψη 449 Βιβλιογραϕικές Σηµειώσεις 449 Ασκήσεις Ακολουθιακά παραδείγματα Μετρητής διαίρεσης-δια Ανιχνευτής SOS Παρτίδα τρίλιζας Κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής Huffman Κωδικοποιητής Huffman Αποκωδικοποιητής Huffman 473 Περίληψη 476 Βιβλιογραϕική σηµείωση 476 Ασκήσεις 477 Μέρος V Πρακτική Σχεδίαση

6 vi 20 Επαλήθευση και δοκιμή Επαλήθευση σχεδίασης Κάλυψη επαλήθευσης Είδη δοκιµών Στατική ανάλυση χρονισµού Τυπική επαλήθευση Παρακολούθηση σϕαλµάτων οκιµή Μοντέλα αστοχίας Συνδυαστική δοκιµή οκιµή πλεονασµατικής λογικής Σάρωση Ενσωµατωµένη αυτοδοκιµή(bist) Χαρακτηρισµός 490 Περίληψη 491 Βιβλιογραϕικές Σηµειώσεις 492 Ασκήσεις 492 Μέρος VI Σχεδίαση συστήματος 21 Σχεδίαση σε επίπεδο συστήματος ιαδικασία σχεδίασης συστήµατος Καθορισµός προδιαγραϕών Pong DES cracker Συσκευή αναπαραγωγής µουσικής ιαµερισµός Pong DES cracker Συνθέτης µουσικής 506 Περίληψη 508 Βιβλιογραϕικές Σηµειώσεις 508 Ασκήσεις Χρονισμός διεπαφών, και σε επίπεδο συστήματος Χρονισµός διεπαϕών Χρονισµός πάντα έγκυρο Περιοδικά έγκυρα σήµατα Έλεγχος ροής ιαµερισµός και επιλογή διεπαϕής Σειριακές και πακετοποιηµένες διεπαϕές Ισόχρονος χρονισµός Πίνακες χρονισµού Ροή γεγονότων ιοχέτευση και προβλεπτικός χρονισµός Παραδείγµατα διεπαϕών και χρονισµού Pong DES cracker 521

7 Συσκευή αναπαραγωγής µουσικής 522 Περίληψη 525 Βιβλιογραϕικές Σηµειώσεις 525 Ασκήσεις Διοχετεύσεις Βασική διοχέτευση Παραδείγµατα διοχετεύσεων Παράδειγµα: διοχέτευση ενός αθροιστή διάδοσης κρατουµένου ιακοπές διοχέτευσης ιπλή ενταµίευση Ισορροπία ϕορτίου Μεταβλητά ϕορτία Κοινή χρήση πόρων 549 Περίληψη 550 Βιβλιογραϕικές Σηµειώσεις 550 Ασκήσεις Διασύνδεση Αϕηρηµένη διασύνδεση ίαυλοι Σταυρωτοί µεταγωγοί ίκτυα διασύνδεσης 560 Περίληψη 562 Βιβλιογραϕικές Σηµειώσεις 562 Ασκήσεις Συστήματα μνήμης Θεµελιώδη στοιχεία µνήµης Συστοιχίες SRAM Τσιπ DRAM ιαχωρισµός µνήµης σε ϕέτες µπιτ και συστοιχίες ιαπεπλεγµένη µνήµη Κρυϕές µνήµες 574 Περίληψη 578 Βιβλιογραϕικές Σηµειώσεις 578 Ασκήσεις 578 Μέρος VII Ασύγχρονη λογική 26 Ασύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα Ανάλυση πίνακα ροής Σύνθεση πίνακα ροής: το κύκλωµα εναλλαγής Ανταγωνισµοί και τιµοδότηση καταστάσεων 590 Περίληψη 594 Βιβλιογραϕικές Σηµειώσεις 595 Ασκήσεις 595

8 27 Flip-flop Στο εσωτερικό ενός µανδαλωτή Στο εσωτερικό ενός flip-flop Μανδαλωτές και flip-flop CMOS Παραγωγή πίνακα ροής του µανδαλωτή Σύνθεση πίνακα ροής για ένα D-flip-flop 607 Περίληψη 609 Βιβλιογραϕικές Σηµειώσεις 609 Ασκήσεις Μεταστάθεια και αποτυχία συγχρονισμού Αποτυχία συγχρονισµού Μεταστάθεια Πιθανότητα εισόδου και εξόδου σε µη επιτρεπτή κατάσταση Επίδειξη µεταστάθειας 620 Περίληψη 623 Βιβλιογραϕικές Σηµειώσεις 624 Ασκήσεις Σχεδίαση συγχρονιστή Πού χρησιµοποιούνται οι συγχρονιστές; Συγχρονιστής«ωµής βίας» Το πρόβληµα των πολύµπιτων σηµάτων Συγχρονιστής FIFO 631 Περίληψη 638 Βιβλιογραϕικές Σηµειώσεις 639 Ασκήσεις 639 Παράρτημα Α Στυλ κωδικογράφησης σε Verilog 642 Α.1 Βασικές αρχές 642 Α.2 Όλη η κατάσταση θα πρέπει να βρίσκεται σε ρητά δηλωµένους καταχωρητές 643 Α.3 Ορίστε τις συνδυαστικές υποµονάδες έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστες 644 Α.4 Τιµοδοτήστε όλες τις µεταβλητές για όλες τις συνθήκες 646 Α.5 ιατηρήστε µικρό το µέγεθος των υποµονάδων 647 Α.6 Οι µεγάλες υποµονάδες θα πρέπει να είναι δοµικές 649 Α.7 Χρησιµοποιήστε περιγραϕικές ονοµασίες σηµάτων 649 Α.8 Χρησιµοποιήστε συµβολικές ονοµασίες για τα υποπεδία των σηµάτων 649 Α.9 Ορίστε σταθερές 650 Α.10 Τα σχόλια θα πρέπει να περιγράϕουν την πρόθεση και να αιτιολογούν, όχι να δηλώνουν το προϕανές 651 Α.11 Μην ξεχνάτε ποτέ ότι ορίζετε hardware 652 Α.12 ιαβάστε και ασκήστε κριτική στον κώδικα Verilog 652 Βιβλιογραϕία 654

Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ 1.1 Παράσταση ενός φυσικού αριθμού 1 1.2 Δεκαδικό σύστημα 1 1.3 Δυαδικό σύστημα 2 1.4 Οκταδικό σύστηνα 2 1.5 Δεκαεξαδικό σύστημα 2 1.6 Μετατροπές από ένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχοµενα. 0 Πρόλογος της Ελληνικής έκδοσης xxii

Περιεχοµενα. 0 Πρόλογος της Ελληνικής έκδοσης xxii xi Περιεχοµενα 0 Πρόλογος της Ελληνικής έκδοσης xxii 1 ΒΑΣΙΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ Η/Υ 1 1.1 Τύποι Ηλεκτρονικών Υπολογιστών................... 2 1.2 Λειτουργικές Μονάδες......................... 4 1.2.1 Μονάδα εισόδου.........................

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Συστήματα. Σημείωση

Ψηφιακά Συστήματα. Σημείωση Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο «Ανάπτυξη έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα Προγράμματα Σπουδών» της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ 1.1 Εισαγωγή...11 1.2 Τα κύρια αριθμητικά Συστήματα...12 1.3 Μετατροπή αριθμών μεταξύ των αριθμητικών συστημάτων...13 1.3.1 Μετατροπή ακέραιων

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2007-08 Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ (θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας των υπολογιστών) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκώμια για το βιβλίο Ψηφιακή Σχεδίαση: Ενσωματωμένα Συστήματα με VHDL

Εγκώμια για το βιβλίο Ψηφιακή Σχεδίαση: Ενσωματωμένα Συστήματα με VHDL Εγκώμια για το βιβλίο Ψηφιακή Σχεδίαση: Ενσωματωμένα Συστήματα με VHDL Ο Peter Ashenden δείχνει το δρόμο για ένα νέο πρόγραμμα σπουδών για την εκπαίδευση της επόμενης γενιάς των σχεδιαστών ψηφιακής λογικής.

Διαβάστε περισσότερα

Λογική Σχεδίαση. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr)

Λογική Σχεδίαση. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr) Λογική Σχεδίαση Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr) Μέρος Ι Εισαγωγή Ψηφιακά Συστήματα και Ψηφιακοί Υπολογιστές Οι ψηφιακοί υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (2 η Έκδοση) Παναγιώτης Ε. Φουληράς Διδάκτωρ Πληροφορικής Παν/μίου Λονδίνου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1996 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης 1 ου μαθήματος Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Ποια η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016. Μάθημα Προγραμματισμός Ι.

ΥΛΗ ΚΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016. Μάθημα Προγραμματισμός Ι. ΥΛΗ ΚΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Μάθημα Προγραμματισμός Ι. 1) Προπαρασκευαστική Εισαγωγή, Εισαγωγή στον προγραμματισμό, (Κεφ, 1.2, 1.3,

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Γ. Αλεξίου, Ν. Πετρέλλης / Εκδόσεις Κλειδάριθμος Έδρα: Στουρνάρη 27Β Αθήνα 106 82

Copyright 2012 Γ. Αλεξίου, Ν. Πετρέλλης / Εκδόσεις Κλειδάριθμος Έδρα: Στουρνάρη 27Β Αθήνα 106 82 Τίτλος: Μικροεπεξεργαστές και σχεδιασμός μικροϋπολογιστικών συστημάτων Copyright 2012 Γ. Αλεξίου, Ν. Πετρέλλης / Εκδόσεις Κλειδάριθμος Έδρα: Στουρνάρη 27Β Αθήνα 106 82 Κεντρική Διάθεση: Δομοκού 4, Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστικά Κυκλώματα

Συνδυαστικά Κυκλώματα 3 Συνδυαστικά Κυκλώματα 3.1. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ Λ ΟΓΙΚΗ Συνδυαστικά κυκλώματα ονομάζονται τα ψηφιακά κυκλώματα των οποίων οι τιμές της εξόδου ή των εξόδων τους διαμορφώνονται αποκλειστικά, οποιαδήποτε στιγμή,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. 1.1.1. Οι βασικές λογικές πράξεις

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. 1.1.1. Οι βασικές λογικές πράξεις 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «Έξω βρέχει». Η πρόταση αυτή µπορεί να είναι αληθής ή ψευδής. Κάτι άλλο αποκλείεται. Στο σκεπτικό αυτό βασίζεται η κατασκευή των υπολογιστών. Ακόµη και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

1 Πρόγραμμα σπουδών. 1.1 Διάρκεια σπουδών. 1.2 Κατευθύνσεις. 1.3 Διάρθρωση του προγράμματος σπουδών

1 Πρόγραμμα σπουδών. 1.1 Διάρκεια σπουδών. 1.2 Κατευθύνσεις. 1.3 Διάρθρωση του προγράμματος σπουδών 1 Πρόγραμμα σπουδών 1.1 Διάρκεια σπουδών Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ορίζεται σε τέσσερα χρόνια. Κάθε χρόνος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα: το χειμερινό (Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στην Δομή, Οργάνωση, Λειτουργία και Αξιολόγηση Υπολογιστών 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 1.3.1 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ 217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με την ανάπτυξη και κατασκευή δικτύων και συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 1 Το πρώτο αυτό κεφάλαιο εισάγει ορισμένες από τις θεμελιώδεις ιδέες της σχεδίασης των σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων. Καλύπτουμε ένα αρκετά μεγάλο μέρος του υποβάθρου, αλλά σε

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Αρχιτεκτονικής στην Σύνθεση

Μοντέλα Αρχιτεκτονικής στην Σύνθεση Μοντέλα Αρχιτεκτονικής στην Σύνθεση Σχεδιαστικά Στυλ & Αρχιτεκτονική Ο σχεδιαστής επιλέγει Σχεδιαστικό στυλ prioritized interrupt instruction buffer bus-oriented datapath serial I/O direct memory access

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράµµατα Μαθηµάτων

Περιγράµµατα Μαθηµάτων ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α Κύκλος Σπουδών ιάρκεια Σπουδών: 8 Ακαδηµ. Εξάµηνα Πιστωτικές Μονάδες ΠΜ/ECTS: 240 Περιγράµµατα Μαθηµάτων Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΓ101 Μαθηµατικά Ι (Υποχρεωτικό -

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράµµατα Μαθηµάτων

Περιγράµµατα Μαθηµάτων ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α Κύκλος Σπουδών ιάρκεια Σπουδών: 8 Ακαδηµ. Εξάµηνα Πιστωτικές Μονάδες ΠΜ/ECTS: 240 Περιγράµµατα Μαθηµάτων Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΚ101 Μαθηµατικά Ι (Υποχρεωτικό - ΠΜ/ECTS

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Περιεχόμενα

Αναλυτικά Περιεχόμενα Αναλυτικά Περιεχόμενα Αντί προλόγου... 15 Συντομογραφίες... 33 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 35 1.1 Εισαγωγή...39 1.2 Επίπεδα ιεραρχίας του υλικού...40 1.3 Βασικά συστατικά ενός μικροϋπολογιστικού συστήματος...42

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία Μελέτη και Υλοποίηση πλατφόρμας πειραμάτων Λογικής Σχεδίασης βασισμένη σε Μικροελεγκτή AVR TM και Γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 3 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Μονάδα ελέγχου Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Δομή Αριθμητικής Λογικής Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

εκαδικό υαδικό εκαεξαδικό Decimal binary hexadecimal 0 0000 0 1 0001 1 2 0010 2 3 0011 3 4 0100 4 5 0101 5 6 0110 6 7 0111 7 8 1000 8 9 1001 9 10

εκαδικό υαδικό εκαεξαδικό Decimal binary hexadecimal 0 0000 0 1 0001 1 2 0010 2 3 0011 3 4 0100 4 5 0101 5 6 0110 6 7 0111 7 8 1000 8 9 1001 9 10 Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion Περιεχόµενα Εισαγωγή... 3 Αριθµητικά συστήµατα... 4 Αρνητική λογική... 5 ισταθείς πολυδονητές... 7 R-S FIip-FIop...7 Flip-Flop µε παλµό χρονισµού (clock)...8 D Flip-Flop...8

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Να μετατρέψετε τον δεκαδικό 16.25 σε δυαδικό. 2. Να μετατρέψετε τον δεκαδικό 18.75 σε δυαδικό και τον δεκαδικό 268 σε δεκαεξαδικό. 3. Να βρεθεί η βάση εκείνου του αριθμητικού

Διαβάστε περισσότερα

344 Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Αιγαίου (Σάμος)

344 Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Αιγαίου (Σάμος) 344 Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Αιγαίου (Σάμος) Σκοπός Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει ως κεντρικό στόχο τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ Στόχος αυτού του Κεφαλαίου είναι η γνωριμία με τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι πράξεις στο εσωτερικό του Υπολογιστή. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η Κεντρική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα