ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στόχος 3. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Νοέμβριος 2011 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ ΣΤΟΧΟΣ 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στόχος 3. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Νοέμβριος 2011 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ ΣΤΟΧΟΣ 3"

Transcript

1 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στόχος 3 Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Νοέμβριος 2011 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε για τους χρήστες του ΟΠΣ, αφορά στην καταχώριση των δεδομένων πράξεων του Στόχου 3. Ο οδηγός περιγράφει το μενού Επιλογή/Έγκριση.] 1 / 186

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ακρωνύμια και Συντομογραφίες 4 2. ΝΕΟ USER INTERFACE ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ΣΤΟΧΟΣ Επισκόπηση Λειτουργικότητας Κεντρικός κατάλογος Επιλογών Είδη Πεδίων Λειτουργικά Πλήκτρα Συστήματος Κουμπιά Λειτουργιών Εφαρμογής ΣΤΟΧΟΣ Διαδικασίες Λειτουργίας ΛΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΧΟΥ 3 Περιγραφή Εφαρμογής Τμήμα Γενικών Πληροφοριών (Common Data Section) Καρτέλα Γενικά Στοιχεία Καρτέλα Στόχοι Καρτέλα Ταμεία Καρτέλα Υπεύθυνοι Χειριστές Καρτέλα Περιοχές Εφαρμογής Οθόνη Αξόνων Προτεραιότητας Οθόνη Μεγάλων Έργων Οθόνη Διαχείρισης Επιλέξιμων Δαπανών Οθόνη Δεικτών Ετήσιας / Τελικής Έκθεσης Κριτήρια για την Επιλογή Πράξεων ΛΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΧΟΥ 3 Διαδικασία Λειτουργίας ΔΛ1.1 Δημιουργία νέας Εγγραφής ΔΛ1.2 Ανάκτηση Δεδομένων ΔΛ1.3 Ενημέρωση Δεδομένων ΔΛ1.4 Διαγραφή Δεδομένων ΔΛ1.5 Έλεγχος Λειτουργικής Ενότητας ΛΕ Διαχείριση Χρηματοδοτικού Πίνακα ΕΠ Στόχου 3 Περιγραφή Εφαρμογής Τμήμα Γενικών Πληροφοριών (Common Data Section) Καρτέλα Γενικά Καρτέλα Ετήσια Κατανομή Καρτέλα Ανάλυση Αξόνων παρ. XVI Καρτέλα Θέματα Προτεραιότητας Καρτέλα Μορφές Χρηματοδότησης Καρτέλα Εδαφικοί Τύποι ΛΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΧΟΥ 3 Διαδικασία Λειτουργίας ΔΛ2.1 Δημιουργία νέας Εγγραφής ΔΛ2.2 Ανάκτηση Δεδομένων ΔΛ2.3 Ενημέρωση Δεδομένων ΔΛ2.4 Διαγραφή Δεδομένων ΔΛ2.5 Νέες Εκδόσεις/Καταστάσεις και Έλεγχοι ΛΕ ΛΕ Προσκλήσεις Στόχου 3 Περιγραφή Εφαρμογής Τμήμα Γενικών Πληροφοριών (Common Data Section) Καρτέλα Αναλυτικά Στοιχεία Πρόσκλησης Καρτέλα Περιοχές Εφαρμογής ΛΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΧΟΥ 3 Διαδικασία Λειτουργίας ΔΛ3.1 Δημιουργία νέας Εγγραφής ΔΛ3.2 Ανάκτηση Δεδομένων ΔΛ3.3 Δημιουργία Νέας Έκδοσης και Ενημέρωση Δεδομένων ΔΛ3.4 Διαγραφή Δεδομένων 82 2 / 186

3 3.7.5 ΔΛ3.5 Έλεγχος Λειτουργικής Ενότητας ΛΕ Κατάλογος Πράξεων Στόχου 3 Περιγραφή Εφαρμογής Καρτέλα Καταλόγου Πράξεων Στόχου ΛΕ Κατάλογος Πράξεων Στόχου 3 Διαδικασία Λειτουργίας ΔΛ4.1 Δημιουργία νέας Εγγραφής ΔΛ4.2 Ανάκτηση Δεδομένων ΔΛ4.3 Ενημέρωση Δεδομένων ΔΛ4.4 Διαγραφή Δεδομένων ΔΛ4.5 Έλεγχος Λειτουργικής Ενότητας ΛΕ Τεχνικό Δελτίο Πράξης Στόχου 3 Περιγραφή Εφαρμογής Τμήμα Γενικών Πληροφοριών (Common Data Section) Καρτέλα Γενικά Στοιχεία Καρτέλα Φυσικό Αντικείμενο Καρτέλα Εταιρικό Σχήμα Καρτέλα Πακέτα Εργασίας Καρτέλα Παραδοτέα ανά Εταίρο Καρτέλα Κατηγορίες Δαπανών ανά Εταίρο Καρτέλα Χρηματοδοτικό Σχέδιο Καρτέλα Δείκτες Πράξης Καρτέλα Θεματική Προτεραιότητα Καρτέλα Οικονομική Δραστηριότητα Καρτέλα Μορφές Χρηματοδότησης Καρτέλα Γεωγραφική Περιοχή Καρτέλα Εδαφικός Τύπος ΛΕ Τεχνικό Δελτίο Πράξης Στόχου 3 Διαδικασία Λειτουργίας ΔΛ5.1 Δημιουργία νέας Εγγραφής ΔΛ5.2 Ανάκτηση Δεδομένων ΔΛ5.3 Δημιουργία Νέας Έκδοσης και Ενημέρωση Δεδομένων ΔΛ5.4 Διαγραφή Δεδομένων ΔΛ5.5 Έλεγχος Λειτουργικής Ενότητας ΛΕ Δελτίο Δήλωσης Δαπανών/Διοικητική Επαλήθευση Στόχου 3 Περιγραφή Εφαρμογής Τμήμα Γενικών Πληροφοριών (Common Data Section) Καρτέλα Γενικά Στοιχεία Καρτέλα Παραστατικά Αναδόχου Καρτέλα Παραστατικά Δικαιούχου Καρτέλα Συσχετισμός ΛΕ Δελτίο Δήλωσης Δαπανών/Διοικητική Επαλήθευση Στόχου 3 Διαδικασία Λειτουργίας ΔΛ6.1 Δημιουργία νέας Εγγραφής ΔΛ6.2 Ανάκτηση Δεδομένων ΔΛ6.3 Ενημέρωση Δεδομένων ΔΛ6.4 Διαγραφή Δεδομένων ΔΛ6.5 Έλεγχος Λειτουργικής Ενότητας ΛΕ Δελτίο Παρακολούθησης-Αξιολόγησης Πράξης Στόχου 3 Περιγραφή Εφαρμογής _ Τμήμα Γενικών Πληροφοριών (Common Data Section) Καρτέλα Γενικά Καρτέλα Αναφορά Προόδου Καρτέλα Δείκτες Καρτέλα ΧρηματοΟικονομικά Στοιχεία ΛΕ Δελτίο Παρακολούθησης-Αξιολόγησης Πράξης Στόχου 3 Διαδικασία Λειτουργίας ΔΛ7.1 Δημιουργία νέας Εγγραφής ΔΛ7.2 Ανάκτηση Δεδομένων ΔΛ7.3 Δημιουργία Νέας Έκδοσης και Ενημέρωση Δεδομένων ΔΛ7.4 Διαγραφή Δεδομένων ΔΛ7.5 Έλεγχος Λειτουργικής Ενότητας / 186

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών οδηγός περιέχει οδηγίες χρήσης του υποσυστήματος του ΟΠΣ ΕΣΠΑ που αφορά τον Στόχο 3. Επιπρόσθετα συμπεριλαμβάνονται σε ξεχωριστό κεφάλαιο οι οδηγίες χρήσης του νέου User Interface του ΟΠΣ προς διευκόλυνση των χρηστών. Οι δε οδηγίες χρήσης των εν λόγω λειτουργικών ενοτήτων έχουν δομηθεί σε δύο κυρίως επεξηγηματικές ενότητες. Στην πρώτη περιγράφονται όλα τα πεδία που συμπεριλαμβάνονται στις οθόνες που αποτελούν την λειτουργική ενότητα και στην δεύτερη ενότητα περιγράφονται οι διαδικασίες χρήσης αυτής. Οι διαδικασίες χρήσης επίσης χωρίζονται σε 5 το πολύ κατηγορίες που αφορούν την καταχώρηση, ανάκτηση, ενημέρωση, διαγραφή δεδομένων και τον Έλεγχο της Λειτουργικής Ενότητας. 1.1 Ακρωνύμια και Συντομογραφίες Στην συνέχεια παρατίθεται πίνακας με τις βασικότερες συντομογραφίες και ακρωνύμια για την καλύτερη κατανόηση του παρόντος εγγράφου. # Ακρωνύμια/ Συντομογραφίες Περιγραφή 1. ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2. ΟΠΣ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 3. ΧΠ Χρηματοδοτικός Πίνακας 4. ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 5. ΑΠ Άξονας Προτεραιότητας 6. ΛΜ Λειτουργική Μονάδα 7. ΛΕ Λειτουργική Ενότητα 8. ΛΥ Λειτουργική Υποενότητα 9. ΔΔΔ Δελτίο Δήλωσης Δαπανών 10. ΔΚΔ Δελτίο Καταχώρησης Διορθώσεων 11. ΕΦΔ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης 12. ΕΔΑ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή 13. ΔΛ Διαδικασία Λειτουργίας 14. ΤΔΠ Τεχνικό Δελτίο Πράξης 15. ΤΔΥ Τεχνικό Δελτίο Υποέργου 16. ΕΤΠΑ Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 17. ΤΣ Ταμείο Συνοχής 18. ΦΑΠ Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 4 / 186

5 2. ΝΕΟ USER INTERFACE ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ΣΤΟΧΟΣ Επισκόπηση Λειτουργικότητας Κεντρικός κατάλογος Επιλογών Η νέα διασύνδεση χρήστη με τις λειτουργίες του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ΣΤΟΧΟΣ 3 επικεντρώνεται στην νέα δομή του κυρίως καταλόγου επιλογών (Main Menu) μέσου του οποίου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη Λειτουργική Μονάδα, Ενότητα ή Υπο-Ενότητα στην οποία θέλει να εργαστεί. O κατάλογος επιλογών (menu) του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ΣΤΟΧΟΣ 3 περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες, στις οποίες έχει πρόσβαση ο κάθε χρήστης, ανάλογα με τα δικαιώματά του και τα επίπεδα πρόσβασης και ασφάλειας που έχουν οριστεί από τον διαχειριστή του συστήματος. Το νέο σύστημα αποτελείται από τον Κυρίως Κατάλογο Επιλογών ο οποίος είναι δομημένος σε πρώτο επίπεδο στις Λειτουργικές Μονάδες του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ΣΤΟΧΟΣ 3 που αφορούν: Προγραμματισμός Επιλογή/Έγκριση Παρακολούθηση Στο κάτω μέρος του κεντρικού μενού εμφανίζεται ολογράφως ο πλήρης τίτλος της Λειτουργικής Μονάδας, Λειτουργικής Ενότητας ή Λειτουργικής Υπο-ενότητας που έχετε επιλέξει. Το κεντρικό μενού του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ΣΤΟΧΟΣ 3 απεικονίζεται στην συνέχεια: 5 / 186

6 Η κάθε Λειτουργική Μονάδα αποτελείται από Λειτουργικές Ενότητες (ΛΕ) και ορισμένες ΛΕ συμπεριλαμβάνουν και Λειτουργικές Υπο-ενότητες (ΛΥ). Από το επίπεδο της ΛΕ ή της ΛΥ εφόσον υπάρχει, ενεργοποιείται η κυρίως οθόνη η οποία διαχωρίζεται σε Καρτέλες (Tabs) στις οποίες συμπεριλαμβάνονται μεμονωμένα πληροφοριακά πεδία ή ομαδοποιημένα σε Ομάδες Δεδομένων. Οι προαναφερόμενες Λειτουργικές Μονάδες συμπεριλαμβάνουν τις εξής Λειτουργικές Ενότητες και Υπο-ενότητες: ΛΜ Προγραμματισμός Η ΛΜ Προγραμματισμός δομείται σε συνολικά δύο Λειτουργικές Ενότητες ως ακολούθως Προγραμματισμός ΛΕ Διαχείριση Προγραμμάτων Στόχος 3 ΛΕ Διαχείριση Χρηματοδοτικού Πίνακα ΕΠ Στόχος 3 Η δομή του μενού της Λειτουργικής Μονάδας Προγραμματισμός απεικονίζεται στην συνέχεια: 6 / 186

7 ΛΜ Επιλογή/Έγκριση Η ΛΜ Επιλογή/Έγκριση δομείται σε συνολικά τρεις Λειτουργικές Ενότητες, ως ακολούθως: Επιλογή/Έγκριση ΛΕ Προσκλήσεις Στόχος 3 ΛΕ Κατάλογος Πράξεων Στόχος 3 ΛΕ Τεχνικό Δελτίο Πράξης Στόχος 3 Η δομή του μενού της Λειτουργικής Μονάδας Επιλογή/Έγκριση απεικονίζεται στην συνέχεια: 7 / 186

8 ΛΜ Παρακολούθηση Η ΛΜ Παρακολούθηση δομείται σε μία Λειτουργική Ενότητα ως ακολούθως: ΛΕ Δελτίο Δήλωσης Δαπανών/Διοικητική Επαλήθευση Στόχος 3 Η δομή του μενού της Λειτουργικής Μονάδας Παρακολούθηση απεικονίζεται στην συνέχεια: 8 / 186

9 2.1.2 Είδη Πεδίων Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα είδη των πεδίων που περιέχονται στις οθόνες της εφαρμογής ΟΠΣ/ΕΣΠΑ με τη λειτουργία και την περιγραφή τους. Σύμβολο Λειτουργία Περιγραφή Υποχρεωτικό Πεδίο Πεδίο Αναζήτησης Μη υποχρεωτικό Πεδίο Πεδίο εμφάνισης περιεχομένου Υποχρεωτικό πεδίο που πρέπει να συμπληρωθεί, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καταχώρηση ή ενημέρωση μιας εγγραφής. Πεδίο που μπορεί να συμπληρωθεί για την ανεύρεση μιας εγγραφής. Προαιρετικό πεδίο, που χρησιμοποιείται για επιπλέον πληροφορίες. Πληροφοριακό πεδίο που συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα. Τρέχουσα Εγγραφή Προσδιορίζει την τρέχουσα εγγραφή. Πεδίο Πολλαπλών επιλογών Πεδίο Ένδειξης Ελέγχου Πεδίο Λίστας τιμών Πεδίο Ελέγχου Το «κουμπί ραδιόφωνου» ανήκει σε μια ομάδα επιλογών. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μία μόνο τιμή. Οι επιλογές είναι μόνο Ναι (επιλεγμένο) και Όχι (μη επιλεγμένο). Από μια λίστα επιλογών ο χρήστης μπορεί να επιλέγει μία εξ αυτών. Εμφανίζεται μόνο μία επιλογή, οι υπόλοιπες εμφανίζονται αν ο χρήστης κάνει κλικ στο βελάκι. Οι επιλογές είναι ΝΑΙ (Ελεγμένη) και ΌΧΙ (Μη ελεγμένη) και αφορούν τον οριστικό έλεγχο των δεδομένων της οθόνης. Μπάρα Ολίσθησης Αν ο πίνακας απαιτεί την εμφάνιση περισσότερων σειρών εγγραφών, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο κουμπί, προκειμένου να δει όλη την πληροφορία. Πίνακας 1 9 / 186

10 2.1.3 Λειτουργικά Πλήκτρα Συστήματος Τα πλήκτρα ενεργοποίησης των λειτουργιών του συστήματος παρέχονται στο οριζόντιο μενού στο επάνω μέρος της οθόνης της εφαρμογής και ενεργοποιούνται είτε με την επιλογή τους είτε με συνδυασμό πλήκτρων του πληκτρολογίου. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα λειτουργικά πλήκτρα του συστήματος, ο τίτλος της λειτουργίας τους καθώς και η περιγραφή της λειτουργικότητάς τους. Εικόνα Τίτλος Πληκτρολόγιο Περιγραφή Αποθήκευση F10 Αποθηκεύεται η νέα εγγραφή στη βάση δεδομένων (Οθόνη Καταχώρησης). Αποθηκεύονται οι αλλαγές μιας υπάρχουσας εγγραφής. (Οθόνη Ενημέρωσης). Αποθήκευση- Καθαρισμός Κριτήρια Αναζήτησης Ακύρωση Αναζήτησης Εκτέλεση Αναζήτησης F7 Ctrl+Q F8 Καθαρίζεται η ανακτημένη εγγραφή από την οθόνη. Το σύστημα ελέγχει για αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν και εμφανίζεται παράθυρο μηνύματος που ρωτάει αν ο χρήστης θα συνεχίσει, αποθηκεύοντας ή μη αποθηκεύοντας αυτές τις αλλαγές. Η φόρμα τίθεται σε κατάσταση αναζήτησης, ώστε ο χρήστης να εισάγει τα κριτήρια αναζήτησης. Ακυρώνεται η κατάσταση αναζήτησης κριτηρίων. Εκτελείται η αναζήτηση βάσει των κριτηρίων αναζήτησης που εισήχθηκαν από τον χρήστη. Καθαρισμός Φόρμας Shift+F7 Καθαρίζεται η φόρμα από την υπάρχουσα πληροφορία. Καθαρισμός Εγγραφής Shift+F4 Καθαρίζεται η εγγραφή που επιλέγει ο χρήστης. Νέα Εγγραφή F6 Εισάγεται νέα σειρά πεδίων εγγραφής. Διαγραφή Εγγραφής Shift+F6 Διαγράφεται η επιλεγμένη σειρά εγγραφής. Προηγούμενη Εγγραφή Up Arrow Εμφανίζεται η πληροφορία της προηγούμενης εγγραφής. Επόμενη Εγγραφή Down Arrow Εμφανίζεται η πληροφορία της επόμενης εγγραφής. Εκτύπωση Ctrl+P Εκτυπώνεται η φόρμα. Λίστα Τιμών F9 Εμφανίζεται το παράθυρο «Λίστα Τιμών», το οποίο περιέχει λίστα με έγκυρες τιμές. Το πλήκτρο ενεργοποιείται μόνο εάν το πεδίο υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία. 10 / 186

11 Κειμενογράφος Ctrl+E Ανοίγει ο κειμενογράφος Αντιγραφή Ctrl+C Αντιγράφεται η επιλεγμένη πληροφορία στο πρόχειρο (clipboard). Επικόλληση Ctrl+V Επικολλείται η αντιγραμμένη πληροφορία από το πρόχειρο (clipboard) στο επιλεγμένο πεδίο. Βοήθεια F1 Ανοίγει το παράθυρο βοήθειας της ανοιγμένης φόρμας. Έξοδος Ctrl+Q Κλείνει την ανοιγμένη φόρμα. Επισύναψη αρχείων Ctrl+U Ανοίγει φόρμα μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να επισυνάψει αρχεία Πίνακας 2 Λειτουργικά Πλήκτρα Συστήματος 11 / 186

12 2.1.4 Κουμπιά Λειτουργιών Εφαρμογής Τα κουμπιά ενεργοποίησης λειτουργιών της εφαρμογής είναι τοποθετημένα στο κάτω μέρος της οθόνης/φόρμας που είναι ενεργοποιημένη, εκτός από το κουμπί των Επιπρόσθετων Λειτουργιών που είναι τοποθετημένο στο πάνω μέρος της φόρμας. Σε όλες τις περιπτώσεις στα εν λόγω κουμπιά αναγράφεται ο τίτλος τους και μέσω αυτών ενεργοποιούνται παράθυρα μέσω των οποίων ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει την απαραίτητη εργασία. Σημειώνεται ότι όταν ένα κουμπί είναι «γκριζαρισμένο» τότε το συγκεκριμένο κουμπί είναι απενεργοποιημένο. Ενεργοποιείται σύμφωνα με συγκεκριμένες συνθήκες καταχώρησης και ελέγχου των δεδομένων στο σύστημα. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα σημαντικότερα από τα εν λόγω πλήκτρα με επεξήγηση της λειτουργικότητας τους. Κουμπί Επιπρόσθετες Λειτουργίες Περιγραφή Το πλήκτρο ενεργοποιείται με πάτημα του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού (Right-mouse click). Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τις επιπρόσθετες λειτουργίες της τρέχουσας φόρμας με αριστερό κλικ. Ανοίγει ένα νέο παράθυρο που εμφανίζει το ιστορικό αλλαγών με τα εξής πεδία: Ημ/νία Εισαγωγής, Έχει εισαχθεί από, Ημ/νία Ενημέρωσης, Έχει ενημερωθεί από.. Ενεργοποιεί την διαδικασία εκτύπωσης και παραγωγής καταστάσεων Αντιγράφεται η υπάρχουσα πληροφορία μίας φόρμας και δημιουργείται μία νέα έκδοση σε άλλη κατάσταση (π.χ. από κατάσταση «προτεινόμενος» σε κατάσταση «εγκεκριμένος»). Εξάγει τα αποτελέσματα των αναζητήσεων ή καταστάσεων σε Excel μορφή Εμφανίζει Παράθυρο με οδηγίες συμπλήρωσης στοιχείων για τον χρήστη Εμφανίζει το παράθυρο επισκόπησης αλλαγών των επιμέρους πληροφοριών της τρέχουσας οθόνης Κλείνει το ενεργό παράθυρο και επιστρέφει στη κύρια φόρμα Πίνακας 3 Κουμπιά Λειτουργιών Εφαρμογής 12 / 186

13 3. ΣΤΟΧΟΣ Διαδικασίες Λειτουργίας Οι Λειτουργικές Ενότητες του Στόχου 3 θα παρουσιαστούν μέσω των βασικών Διαδικασιών Λειτουργίας. Κάθε Διαδικασία Λειτουργίας συμπεριλαμβάνει μία ή συνδυασμό από τις βασικές λειτουργίες του χρήστη όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω: o Δημιουργία νέας Εγγραφής, o Ανάκτηση καταχωρημένων δεδομένων, o Δημιουργία νέας Έκδοσης, o Ενημέρωση καταχωρημένων δεδομένων, o Διαγραφή καταχωρημένων δεδομένων. o Έλεγχος Λειτουργικής Ενότητας Λειτουργικές Ενότητες Διαδικασίες Λειτουργίας ΛΕ Διαχείριση Προγραμμάτων Στόχου 3 ΛΕ Διαχείριση Χρηματοδοτικού Πίνακα ΕΠ Στόχου 3 ΛΕ Προσκλήσεις Στόχου 3 ΛΕ Κατάλογος Πράξεων Στόχου 3 ΛΕ Τεχνικό Δελτίο Πράξης Στόχου 3 ΛΕ Δελτίο Δήλωσης Δαπανών/Διοικητική Επαλήθευση Στόχου 3 ΔΛ 1.1 ΔΛ 1.2 ΔΛ 1.3 ΔΛ 1.4 ΔΛ 1.5 ΔΛ 2.1 ΔΛ 2.2 ΔΛ 2.3 ΔΛ 2.4 ΔΛ 2.5 ΔΛ 3.1 ΔΛ 3.2 ΔΛ 3.3 ΔΛ 3.4 ΔΛ 3.5 ΔΛ 4.1 ΔΛ 4.2 ΔΛ 4.3 ΔΛ 4.4 ΔΛ 4.5 ΔΛ 5.1 ΔΛ 5.2 ΔΛ 5.3 ΔΛ 5.4 ΔΛ 5.5 ΔΛ 6.1 ΔΛ 6.2 ΔΛ 6.3 ΔΛ 6.4 ΔΛ 6.5 Δημιουργία νέας Εγγραφής Ανάκτηση Δεδομένων Ενημέρωση Δεδομένων Διαγραφή Δεδομένων Έλεγχος Λειτουργικής Ενότητας Δημιουργία νέας Εγγραφής Ανάκτηση Δεδομένων Ενημέρωση Δεδομένων Διαγραφή Δεδομένων Νέες Εκδόσεις/Καταστάσεις και Έλεγχοι ΛΕ Δημιουργία νέας Εγγραφής Ανάκτηση Δεδομένων Δημιουργία Νέας Έκδοσης και Ενημέρωση Δεδομένων Διαγραφή Δεδομένων Έλεγχος Λειτουργικής Ενότητας Δημιουργία νέας Εγγραφής Ανάκτηση Δεδομένων Ενημέρωση Δεδομένων Διαγραφή Δεδομένων Έλεγχος Λειτουργικής Ενότητας Δημιουργία νέας Εγγραφής Ανάκτηση Δεδομένων Δημιουργία Νέας Έκδοσης και Ενημέρωση Δεδομένων Διαγραφή Δεδομένων Έλεγχος Λειτουργικής Ενότητας Δημιουργία νέας Εγγραφής Ανάκτηση Δεδομένων Ενημέρωση Δεδομένων Διαγραφή Δεδομένων Έλεγχος Λειτουργικής Ενότητας 13 / 186

14 Λειτουργικές Ενότητες Διαδικασίες Λειτουργίας ΛΕ Δελτίο Παρακολούθησης- Αξιολόγησης Πράξης Στόχου 3 ΔΛ 7.1 ΔΛ 7.2 ΔΛ 7.3 ΔΛ 7.4 ΔΛ 7.5 Δημιουργία νέας Εγγραφής Ανάκτηση δεδομένων Δημιουργία Νέας Έκδοσης και Ενημέρωση Δεδομένων Διαγραφή Δεδομένων Έλεγχος ΛΕ 3.2 ΛΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΧΟΥ 3 Περιγραφή Εφαρμογής Τμήμα Γενικών Πληροφοριών (Common Data Section) Περιγραφή Πεδίων ΕΣΠΑ: Ο Κωδικός και ο Τίτλος του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Επιλογή δεδομένων από κατάλογο τιμών. ΕΠ: Ο Κωδικός και ο Τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Τίτλος: Ο Τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Ελέγχθηκε: Η κατάσταση του ελέγχου αλλάζει αυτόματα από ΟΧΙ σε ΝΑΙ όταν «πατηθεί» το κουμπί Έλεγχος για την οριστικοποίηση των δεδομένων της ΛΕ Διαχείριση Προγραμμάτων Στόχου / 186

15 3.2.2 Καρτέλα Γενικά Στοιχεία Περιγραφή Πεδίων Είδος Παρέμβασης: Το Είδος Παρέμβασης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επιλογή δεδομένων από κατάλογο τιμών. Σκέλος: Το Σκέλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επιλογή δεδομένων από κατάλογο τιμών. Κωδικός CCI: Ο Κωδικός CCI του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Απόφαση ΕΕ: H Απόφαση της ΕΕ για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Μεταβατική Στήριξη (Ενδείξεις ΕΠ): Επιλέγεται από τον χρήστη όταν υπάρχει Μεταβατική Στήριξη για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Ημερομηνία Υποβολής: Η ημερομηνία υποβολής του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Ημερομηνία Έγκρισης: Η ημερομηνία έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Ημερομηνία Έναρξης ΕΠ: Η ημερομηνία έναρξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Ημερομηνία Λήξης ΕΠ: Η ημερομηνία λήξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. 15 / 186

16 Ημερομηνία Έναρξης Επιλέξιμων Δαπανών: Η ημερομηνία έναρξης των επιλέξιμων δαπανών του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Ημερομηνία Λήξης Επιλέξιμων Δαπανών: Η ημερομηνία λήξης των επιλέξιμων δαπανών του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Σύντομη Περιγραφή: Μια σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Πλήκτρα και Κουμπιά Συστήματος Λειτουργικά Πλήκτρα Συστήματος (βλέπε παράγραφο 2.1.3) Ιστορικό Αλλαγών: Ενεργοποιείται το παράθυρο Ιστορικό Αλλαγών το οποίο αναφέρει ποιος χρήστης και σε ποια ημερομηνία δημιούργησε το ΕΠ όπως επίσης ποιος χρήστης και σε ποια ημερομηνία πραγματοποίησε την τελευταία ενημέρωση των δεδομένων. Άξονες Προτεραιότητας: Ενεργοποιείται η οθόνη για την εισαγωγή των Αξόνων Προτεραιότητας του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος (βλέπε παράγραφο 3.2.7). Επιλέξιμες Δαπάνες: Ενεργοποιείται η οθόνη για την εισαγωγή των Επιλέξιμων Δαπανών του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος (βλέπε παράγραφο 3.2.9). Έλεγχος: Το κουμπί του ελέγχου οριστικοποιεί τα δεδομένα στην οθόνη της Διαχείρισης Προγραμμάτων Στόχου 3. Επιπρόσθετες Λειτουργίες: Δείκτες Ετήσιας/Τελικής Έκθεσης (βλέπε παράγραφο ) Κριτήρια για την Επιλογή Πράξεων (βλέπε παράγραφο ) 16 / 186

17 3.2.3 Καρτέλα Στόχοι Περιγραφή Πεδίων Κωδικός: Ο κωδικός του Στόχου στον οποίο εντάσσεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Επιλογή δεδομένων από κατάλογο τιμών. Περιγραφή: Η περιγραφή του Στόχου στον οποίο εντάσσεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Επιλογή δεδομένων από κατάλογο τιμών. Πλήκτρα και Κουμπιά Συστήματος Λειτουργικά Πλήκτρα Συστήματος (βλέπε παράγραφο 2.1.3) Ιστορικό Αλλαγών: Ενεργοποιείται το παράθυρο Ιστορικό Αλλαγών το οποίο αναφέρει ποιος χρήστης και σε ποια ημερομηνία δημιούργησε το ΕΠ όπως επίσης ποιος χρήστης και σε ποια ημερομηνία πραγματοποίησε την τελευταία ενημέρωση των δεδομένων. Άξονες Προτεραιότητας: Ενεργοποιείται η οθόνη για την εισαγωγή των Αξόνων Προτεραιότητας του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος (βλέπε παράγραφο 3.2.7). Επιλέξιμες Δαπάνες: Ενεργοποιείται η οθόνη για την εισαγωγή των Επιλέξιμων Δαπανών του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος (βλέπε παράγραφο 3.2.9). Έλεγχος: Το κουμπί του ελέγχου οριστικοποιεί τα δεδομένα στην οθόνη της Διαχείρισης Προγραμμάτων Στόχου 3. Επιπρόσθετες Λειτουργίες: 17 / 186

18 Δείκτες Ετήσιας/Τελικής Έκθεσης (βλέπε παράγραφο ) Κριτήρια για την Επιλογή Πράξεων (βλέπε παράγραφο ) 18 / 186

19 3.2.4 Καρτέλα Ταμεία Περιγραφή Πεδίων Ομάδα πεδίων «Ταμεία που Χρηματοδοτούν το ΕΠ» Ταμείο: Ο κωδικός και η περιγραφή του ταμείου από το οποίο χρηματοδοτείται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Επιλογή δεδομένων από κατάλογο τιμών. Κάτοχος Λογαριασμού: Ο κωδικός και η περιγραφή του κατόχου λογαριασμού του ταμείου από το οποίο χρηματοδοτείται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Επιλογή δεδομένων από κατάλογο τιμών. Δικαιούχος Λογαριασμού: Ο κωδικός και η περιγραφή του δικαιούχου λογαριασμού του ταμείου από το οποίο χρηματοδοτείται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Επιλογή δεδομένων από κατάλογο τιμών. Λογαριασμός: Ο αριθμός λογαριασμού από τον οποίο χρηματοδοτείται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Τράπεζα: Η Τράπεζα στην οποία ανήκει ο λογαριασμός. Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Διεύθυνση Τράπεζας: Η διεύθυνση της Τράπεζας στην οποία ανήκει ο λογαριασμός. Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Απόφαση Εκπροσώπου: Η Απόφαση του Εκπροσώπου. Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Ομάδα πεδίων «Αρχές» Αρχή Πιστοποίησης: Η Αρχή Πιστοποίησης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Επιλογή δεδομένων από κατάλογο τιμών. 19 / 186

20 Αρχή Διαχείρισης: Η Αρχή Διαχείρισης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Επιλογή δεδομένων από κατάλογο τιμών. Αρχή Ελέγχου: Η Αρχή Ελέγχου για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Επιλογή δεδομένων από κατάλογο τιμών. Διεύθυνση: Οι διευθύνσεις των αρχών Πιστοποίησης, Διαχείρισης και Ελέγχου. Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Ομάδα πεδίων «Στοιχεία Εκπροσώπου» Όνομα: Τα ονοματεπώνυμα των εκπροσώπων των Αρχών Πιστοποίησης, Διαχείρισης και Ελέγχου. Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Τηλέφωνο: Οι αριθμοί σταθερών τηλεφώνων των εκπροσώπων των Αρχών Πιστοποίησης, Διαχείρισης και Ελέγχου. Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Fax: Οι αριθμοί των φαξ των εκπροσώπων των Αρχών Πιστοποίησης, Διαχείρισης και Ελέγχου. Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Οι διευθύνσεις της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των εκπροσώπων των Αρχών Πιστοποίησης, Διαχείρισης και Ελέγχου. Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Πλήκτρα και Κουμπιά Συστήματος Λειτουργικά Πλήκτρα Συστήματος (βλέπε παράγραφο 2.1.3) Ιστορικό Αλλαγών: Ενεργοποιείται το παράθυρο Ιστορικό Αλλαγών το οποίο αναφέρει ποιος χρήστης και σε ποια ημερομηνία δημιούργησε το ΕΠ όπως επίσης ποιος χρήστης και σε ποια ημερομηνία πραγματοποίησε την τελευταία ενημέρωση των δεδομένων. Άξονες Προτεραιότητας: Ενεργοποιείται η οθόνη για την εισαγωγή των Αξόνων Προτεραιότητας του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος (βλέπε παράγραφο 3.2.7). Επιλέξιμες Δαπάνες: Ενεργοποιείται η οθόνη για την εισαγωγή των Επιλέξιμων Δαπανών του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος (βλέπε παράγραφο 3.2.9). Έλεγχος: Το κουμπί του ελέγχου οριστικοποιεί τα δεδομένα στην οθόνη της Διαχείρισης Προγραμμάτων Στόχου 3. Επιπρόσθετες Λειτουργίες: Δείκτες Ετήσιας/Τελικής Έκθεσης (βλέπε παράγραφο ) Κριτήρια για την Επιλογή Πράξεων (βλέπε παράγραφο ) 20 / 186

21 3.2.5 Καρτέλα Υπεύθυνοι Χειριστές Περιγραφή Πεδίων Κωδικός: Ο κωδικός του Υπεύθυνου Χειριστή του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επιλογή δεδομένων από κατάλογο τιμών. Επώνυμο: Το επώνυμο του Υπεύθυνου Χειριστή του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επιλογή δεδομένων από κατάλογο τιμών. Όνομα: Το όνομα του Υπεύθυνου Χειριστή του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επιλογή δεδομένων από κατάλογο τιμών. Ημερομηνία Ανάληψης: Η ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων του Υπεύθυνου Χειριστή. Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Ημερομηνία Αποχώρησης: Η ημερομηνία αποχώρησης του Υπεύθυνου Χειριστή. Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Πλήκτρα και Κουμπιά Συστήματος Λειτουργικά Πλήκτρα Συστήματος (βλέπε παράγραφο 2.1.3) Ιστορικό Αλλαγών: Ενεργοποιείται το παράθυρο Ιστορικό Αλλαγών το οποίο αναφέρει ποιος χρήστης και σε ποια ημερομηνία δημιούργησε το ΕΠ όπως επίσης ποιος χρήστης και σε ποια ημερομηνία πραγματοποίησε την τελευταία ενημέρωση των δεδομένων. Άξονες Προτεραιότητας: Ενεργοποιείται η οθόνη για την εισαγωγή των Αξόνων Προτεραιότητας του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος (βλέπε παράγραφο 3.2.7). 21 / 186

22 Επιλέξιμες Δαπάνες: Ενεργοποιείται η οθόνη για την εισαγωγή των Επιλέξιμων Δαπανών του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος (βλέπε παράγραφο 3.2.9). Έλεγχος: Το κουμπί του ελέγχου οριστικοποιεί τα δεδομένα στην οθόνη της Διαχείρισης Προγραμμάτων Στόχου 3. Επιπρόσθετες Λειτουργίες: Δείκτες Ετήσιας/Τελικής Έκθεσης (βλέπε παράγραφο ) Κριτήρια για την Επιλογή Πράξεων (βλέπε παράγραφο ) 22 / 186

23 3.2.6 Καρτέλα Περιοχές Εφαρμογής Περιγραφή Πεδίων Κωδικός: Ο κωδικός της Περιφέρειας στην οποία έχει εφαρμογή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Επιλογή δεδομένων από κατάλογο τιμών. Περιγραφή Περιφέρειας: Η περιγραφή της Περιφέρειας στην οποία έχει εφαρμογή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Επιλογή δεδομένων από κατάλογο τιμών. NUTS 2: Ο κωδικός NUTS 2 της Περιφέρειας στην οποία έχει εφαρμογή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Επιλογή δεδομένων από κατάλογο τιμών. Κωδικός: Ο κωδικός του Νομού στον οποίο έχει εφαρμογή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Επιλογή δεδομένων από κατάλογο τιμών. Περιγραφή Περιφέρειας: Η περιγραφή του Νομού στον οποίο έχει εφαρμογή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Επιλογή δεδομένων από κατάλογο τιμών. NUTS 3: Ο κωδικός NUTS 3 του Νομού στον οποίο έχει εφαρμογή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Επιλογή δεδομένων από κατάλογο τιμών. Γειτνιάζουσα: Επιλέγεται από τον χρήστη για γειτνιάζουσες περιοχές εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Πλήκτρα και Κουμπιά Συστήματος Λειτουργικά Πλήκτρα Συστήματος (βλέπε παράγραφο 2.1.3) 23 / 186

24 Ιστορικό Αλλαγών: Ενεργοποιείται το παράθυρο Ιστορικό Αλλαγών το οποίο αναφέρει ποιος χρήστης και σε ποια ημερομηνία δημιούργησε το ΕΠ όπως επίσης ποιος χρήστης και σε ποια ημερομηνία πραγματοποίησε την τελευταία ενημέρωση των δεδομένων. Άξονες Προτεραιότητας: Ενεργοποιείται η οθόνη για την εισαγωγή των Αξόνων Προτεραιότητας του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος (βλέπε παράγραφο 3.2.7). Επιλέξιμες Δαπάνες: Ενεργοποιείται η οθόνη για την εισαγωγή των Επιλέξιμων Δαπανών του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος (βλέπε παράγραφο 3.2.9). Έλεγχος: Το κουμπί του ελέγχου οριστικοποιεί τα δεδομένα στην οθόνη της Διαχείρισης Προγραμμάτων Στόχου 3. Επιπρόσθετες Λειτουργίες: Δείκτες Ετήσιας/Τελικής Έκθεσης (βλέπε παράγραφο ) Κριτήρια για την Επιλογή Πράξεων (βλέπε παράγραφο ) 24 / 186

25 3.2.7 Οθόνη Αξόνων Προτεραιότητας Περιγραφή Πεδίων ΕΣΠΑ: Ο Κωδικός και ο Τίτλος του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Εισάγεται αυτόματα από το σύστημα. ΕΠ: Ο Κωδικός και ο Τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Εισάγονται αυτόματα από το σύστημα. Πίνακας Αξόνων Προτεραιότητας Κωδικός: Ο διψήφιος κωδικός του Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Τίτλος: Ο τίτλος του Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Στόχος: Ο Στόχος που αντιστοιχεί στον Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επιλογή δεδομένων από κατάλογο τιμών. Τεχνική Βοήθεια: Επιλέγεται από τον χρήστη για όσους Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος έχουν το χαρακτήρα της Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής. Έλεγχος: Επιλέγεται από τον χρήστη για όσους Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος έχουν συμπληρωθεί όλα τα δεδομένα και αυτόματα τα δεδομένα αυτά μπορούν να διαρθρωθούν στο σύστημα. Ομάδα πεδίων Ταμείο Άξονα: Το ταμείο από το οποίο χρηματοδοτείται ο Άξονας Προτεραιότητας. Επιλογή δεδομένων από κατάλογο τιμών. 25 / 186

26 Πλήκτρα και Κουμπιά Συστήματος Λειτουργικά Πλήκτρα Συστήματος (βλέπε παράγραφο 2.1.3) Ιστορικό Αλλαγών: Ενεργοποιείται το παράθυρο Ιστορικό Αλλαγών το οποίο αναφέρει ποιος χρήστης και σε ποια ημερομηνία δημιούργησε τους Άξονες Προτεραιότητας όπως επίσης ποιος χρήστης και σε ποια ημερομηνία πραγματοποίησε την τελευταία ενημέρωση των δεδομένων. Μεγάλα Έργα: Ενεργοποιείται η οθόνη ορισμού των Μεγάλων Έργων που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν στα πλαίσια του συγκεκριμένου Άξονα. 26 / 186

27 3.2.8 Οθόνη Μεγάλων Έργων Περιγραφή Πεδίων CCI Κωδικός Έργου: Ο CCI Κωδικός του Μεγάλου Έργου που ταυτοποιεί το έργο στην SFC2007. Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Τίτλος: Ο τίτλος του Μεγάλου Έργο. Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Πλήκτρα και Κουμπιά Συστήματος Λειτουργικά Πλήκτρα Συστήματος (βλέπε παράγραφο 2.1.3) Ιστορικό Αλλαγών: Ενεργοποιείται το παράθυρο Ιστορικό Αλλαγών το οποίο αναφέρει ποιος χρήστης και σε ποια ημερομηνία δημιούργησε τα Μεγάλα Έργα όπως επίσης ποιος χρήστης και σε ποια ημερομηνία πραγματοποίησε την τελευταία ενημέρωση των δεδομένων. Επιστροφή: Κλείνει/απενεργοποιεί την ενεργή οθόνη «Μεγάλα Έργα» και επιστρέφει στην οθόνη «Διαχείριση Αξόνων Προτεραιότητας Στόχου 3». 27 / 186

28 3.2.9 Οθόνη Διαχείρισης Επιλέξιμων Δαπανών Περιγραφή Πεδίων ΕΣΠΑ: Ο Κωδικός και ο Τίτλος του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Εισάγεται αυτόματα από το σύστημα. ΕΠ: Ο Κωδικός και ο Τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Εισάγονται αυτόματα από το σύστημα. Πίνακας Επιλέξιμες Δαπάνες ΕΠ Κωδικός: Ο κωδικός της Επιλέξιμης Δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας. Επιλογή δεδομένων από κατάλογο τιμών. Περιγραφή: Η περιγραφή της Επιλέξιμης Δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας. Επιλογή δεδομένων από κατάλογο τιμών. Πλήκτρα και Κουμπιά Συστήματος Λειτουργικά Πλήκτρα Συστήματος (βλέπε παράγραφο 2.1.3) Ιστορικό Αλλαγών: Ενεργοποιείται το παράθυρο Ιστορικό Αλλαγών το οποίο αναφέρει ποιος χρήστης και σε ποια ημερομηνία δημιούργησε τις Επιλέξιμες Δαπάνες όπως επίσης ποιος χρήστης και σε ποια ημερομηνία πραγματοποίησε την τελευταία ενημέρωση των δεδομένων. Επιστροφή: Κλείνει/απενεργοποιεί την ενεργή οθόνη «Διαχείριση Επιλέξιμων Δαπανών» και επιστρέφει στην οθόνη «Διαχείριση Προγραμμάτων Στόχου 3». 28 / 186

29 Οθόνη Δεικτών Ετήσιας / Τελικής Έκθεσης Περιγραφή Πεδίων ΕΣΠΑ: Ο Κωδικός και ο Τίτλος του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Εισάγεται αυτόματα από το σύστημα. ΕΠ: Ο Κωδικός και ο Τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Εισάγονται αυτόματα από το σύστημα. Πίνακας Δείκτες Επιχειρησιακών Κωδικός: Ο κωδικός του Δείκτη. Επιλογή δεδομένων από κατάλογο τιμών. Ονομασία Δείκτη: Η ονομασία του Δείκτη. Επιλογή δεδομένων από κατάλογο τιμών. Επεξήγηση Δείκτη: Η επεξήγηση του Δείκτη. Επιλογή δεδομένων από κατάλογο τιμών. Μονάδα Μέτρησης: Η μονάδα μέτρησης του Δείκτη. Επιλογή δεδομένων από κατάλογο τιμών. Είδος: Το είδος του Δείκτη. Επιλογή δεδομένων από κατάλογο τιμών. Τιμή Βάσης: Η τιμή βάσης του Δείκτη. Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Τιμή Στόχος: Η τιμή στόχος του Δείκτη. Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Πλήκτρα και Κουμπιά Συστήματος Λειτουργικά Πλήκτρα Συστήματος (βλέπε παράγραφο 2.1.3) 29 / 186

30 Ιστορικό Αλλαγών: Ενεργοποιείται το παράθυρο Ιστορικό Αλλαγών το οποίο αναφέρει ποιος χρήστης και σε ποια ημερομηνία εισήγαγε δεδομένα για πρώτη φορά στην οθόνη όπως επίσης ποιος χρήστης και σε ποια ημερομηνία πραγματοποίησε την τελευταία ενημέρωση των δεδομένων. Επιστροφή: Κλείνει/απενεργοποιεί την ενεργή οθόνη «Δείκτες Ετήσιας / Τελικής Έκθεσης» και επιστρέφει στην οθόνη «Διαχείριση Προγραμμάτων Στόχου 3». 30 / 186

31 Κριτήρια για την Επιλογή Πράξεων Περιγραφή Πεδίων ΕΣΠΑ: Ο Κωδικός και ο Τίτλος του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Εισάγεται αυτόματα από το σύστημα. ΕΠ: Ο Κωδικός και ο Τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Εισάγονται αυτόματα από το σύστημα. Πίνακας: Ομάδες Πράξεων ΑΑ: Ο αύξοντας αριθμός της Ομάδας Πράξεων. Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Ομάδες Πράξεων: Η περιγραφή της Ομάδας Πράξεων. Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Ημερομηνία Έγκρισης: Η ημερομηνία έγκρισης της Ομάδας Πράξεων. Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Αριθμός Πρωτοκόλλου Απόφασης: Ο αριθμός πρωτοκόλλου απόφασης για τη δημιουργία της Ομάδας Πράξεων. Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Διαδικασία ΕπΠα: Η διαδικασία ΕπΠα της Ομάδας Πράξεων. Επιλογή δεδομένων από την αναδυόμενη λίστα (drop down list). Στάδιο Β : Επιλογή σταδίου της Ομάδας Πράξεων. Έλεγχος: Επιλέγεται από τον χρήστη για όσες Ομάδες Πράξεων έχουν συμπληρωθεί όλα τα δεδομένα (κριτήρια) και αυτόματα τα δεδομένα αυτά μπορούν να διαρθρωθούν στο σύστημα. 31 / 186

32 Πίνακας: Κριτήρια Επιλογής Πράξεων Ο πίνακας Κριτήρια Επιλογής Πράξεων αποτελείται από τέσσερις καρτέλες όπου κάθε καρτέλα αντιστοιχεί σε μία Κατηγορία Κριτηρίων (Πληρότητα, Τήρηση Εθνικών και Κοινοτικών Κανόνων, Σκοπιμότητα και Ωριμότητα) και περιέχει τα παρακάτω πεδία: Α/Α Κριτηρίου: Ο αύξοντας αριθμός του Κριτηρίου για την αντίστοιχη Κατηγορία Κριτηρίου. Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Περιγραφή: Η περιγραφή του Κριτηρίου. Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Εξειδίκευση: Η εξειδίκευση του Κριτηρίου. Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Πλήκτρα και Κουμπιά Συστήματος Λειτουργικά Πλήκτρα Συστήματος (βλέπε παράγραφο 2.1.3) Επιστροφή: Κλείνει/απενεργοποιεί την ενεργή οθόνη «Κριτήρια για την Επιλογή Πράξεων» και επιστρέφει στην οθόνη «Διαχείριση Προγραμμάτων Στόχου 3». 32 / 186

33 3.3 ΛΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΧΟΥ 3 Διαδικασία Λειτουργίας ΔΛ1.1 Δημιουργία νέας Εγγραφής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Έργο Προσαρμογή του ΟΠΣ ΥΠΟΙΟ στις Απαιτήσεις της Περιόδου Σύστημα/Υποσύστημα ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ΣΤΟΧΟΣ 3 Λειτουργική Μονάδα Προγραμματισμός Λειτουργική Ενότητα Διαχείριση Προγραμμάτων Στόχου 3 Λειτουργική Υποενότητα Διαδικασία Λειτουργίας ΔΛ1.1 Δημιουργία νέας Εγγραφής Περιληπτική Περιγραφή Ο χρήστης που έχει δικαίωμα πρόσβασης και καταχώρησης δεδομένων στη ΛΕ Διαχείριση Προγραμμάτων Στόχου 3, έχει την δυνατότητα να εκτελέσει την εν λόγω Διαδικασία Λειτουργίας. Σκοπός είναι ο χρήστης να κατανοήσει τη διαδικασία καταχώρησης δεδομένων στην εν λόγω Λειτουργική Ενότητα. Βήματα Διαδικασίας Step 1. Step 2. Step 3. Step 4. Ανοίξτε με διπλό κλικ τη ΛΜ Προγραμματισμός Επιλέξτε τη ΛΕ Διαχείριση Προγραμμάτων Στόχου 3 και πατήστε το κουμπί Εκτέλεσης στο κάτω μέρος του Κεντρικού Μενού ή κάντε διπλό κλικ στη ΛΕ Διαχείριση Προγραμμάτων Στόχου 3 για να ανοίξετε τη φόρμα. Εισάγετε δεδομένα στα υποχρεωτικά πεδία του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (COMMON DATA SECTION). Εισάγετε της κωδικούς για «ΕΣΠΑ» και «ΕΠ». Εισάγετε τον «Τίτλο» στα Αγγλικά. Επιλέξτε την 1 η καρτέλα «Γενικά Στοιχεία». Εισάγετε δεδομένα στα υποχρεωτικά πεδία «Είδος Παρέμβασης» και «Σκέλος» χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα εμφάνισης Λίστας Τιμών. Εισάγετε δεδομένα στα υποχρεωτικά πεδία «Κωδικός CCI». Εισάγετε στην Ομάδα Πεδίων «Ημερομηνίες» της υποχρεωτικές ημερομηνίες «Έναρξη ΕΠ» και «Λήξη ΕΠ». Εισάγετε στην Ομάδα Πεδίων «Ημερομηνίες» της υποχρεωτικές ημερομηνίες «Έναρξη Επιλέξιμων Δαπανών» και «Λήξη Επιλέξιμων Δαπανών». Αποθηκεύστε της αλλαγές πατώντας το πλήκτρο Αποθήκευσης ή πατώντας το πλήκτρο F10 του πληκτρολογίου. 33 / 186

34 Εισάγετε δεδομένα στα υπόλοιπα πεδία της καρτέλας: «Απόφαση ΕΕ», «Υποβολής» & «Έγκρισης» της Ομάδας Πεδίων «Ημερομηνίες» και «Σύντομη Περιγραφή». Αν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα χαρακτηρίζεται ως Μεταβατική Στήριξη τότε επιλέξτε το αντίστοιχο πεδίο επιλογής (check box). Step 5. Αποθηκεύστε της αλλαγές πατώντας το πλήκτρο Αποθήκευσης ή πατώντας το πλήκτρο F10 του πληκτρολογίου. Επιλέξτε τη 2 η καρτέλα «Στόχοι». Εισάγετε δεδομένα για τον Στόχο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα εμφάνισης Λίστας Τιμών. Step 6. Αποθηκεύστε της αλλαγές πατώντας το πλήκτρο Αποθήκευσης ή πατώντας το πλήκτρο F10 του πληκτρολογίου. Επιλέξτε την 3 η καρτέλα «Ταμεία». Ενεργοποιείστε την πρώτη σειρά και εισάγετε δεδομένα στο υποχρεωτικό πεδίο «Ταμείο», και στα πεδία «Κάτοχος Λογαριασμού» και «Δικαιούχος Λογαριασμού» χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα εμφάνισης Λίστας Τιμών. Εισάγετε δεδομένα στα πεδία «Λογαριασμός», «Τράπεζα», «Διεύθυνση Τράπεζας» και «Απόφαση Εκπροσώπου». Σημείωση: Τα πεδία «Λογαριασμός», «Τράπεζα», «Διεύθυνση Τράπεζας» και «Απόφαση Εκπροσώπου» συσχετίζονται κάθε φορά με την ενεργοποιημένη σειρά εγγραφής του πίνακα των Ταμείων. Εισάγετε δεδομένα στο υποχρεωτικό πεδίο «Αρχή Πιστοποίησης» χρησιμοποιώντας το πλήκτρο εμφάνισης Λίστας Τιμών και στη συνέχεια εισάγετε δεδομένα στα πεδία «Διεύθυνση», «Όνομα», «Τηλέφωνο», «Fax» και « ». Εισάγετε δεδομένα στο υποχρεωτικό πεδίο «Αρχή Διαχείρισης» χρησιμοποιώντας το πλήκτρο εμφάνισης Λίστας Τιμών και στη συνέχεια εισάγετε δεδομένα στα πεδία «Διεύθυνση», «Όνομα», «Τηλέφωνο», «Fax» και « ». Εισάγετε δεδομένα στο υποχρεωτικό πεδίο «Αρχή Ελέγχου» 34 / 186

35 χρησιμοποιώντας το πλήκτρο εμφάνισης Λίστας Τιμών και στη συνέχεια εισάγετε δεδομένα στα πεδία «Διεύθυνση», «Όνομα», «Τηλέφωνο», «Fax» και « ». Σημείωση: Η ομάδα πεδίων «Αρχές» συσχετίζεται κάθε φορά με την ενεργοποιημένη σειρά εγγραφής του πίνακα των Ταμείων. Σημείωση: Τα πεδία της ομάδας «Στοιχεία Εκπροσώπου» συσχετίζονται κάθε φορά με την ενεργοποιημένη σειρά εγγραφής της ομάδας πεδίων «Αρχές». Step 7. Αποθηκεύστε της αλλαγές πατώντας το πλήκτρο Αποθήκευσης ή πατώντας το πλήκτρο F10 του πληκτρολογίου. Σημείωση: Για την εισαγωγή δεύτερου ταμείου ενεργοποιείστε τη 2 η σειρά και εκτελέστε τη διαδικασία του Step 6. Επιλέξτε την 4 η καρτέλα «Υπεύθυνοι Χειριστές». Εισάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα εμφάνισης Λίστας Τιμών. Σημείωση: Τα πεδία « », «Τηλέφωνο» και «Fax» συσχετίζονται κάθε φορά με την ενεργοποιημένη σειρά εγγραφής του πίνακα των Χειριστών. Εισάγετε δεδομένα στα πεδία «Ημερομηνία Ανάληψης» και «Ημερομηνία Αποχώρησης». Step 8. Αποθηκεύστε της αλλαγές πατώντας το πλήκτρο Αποθήκευσης ή πατώντας το πλήκτρο F10 του πληκτρολογίου. Επιλέξτε την 5 η καρτέλα «Περιοχές Εφαρμογής». Εισάγετε δεδομένα στα πεδία «Κωδικός», «Περιγραφή Περιφέρειας» και «NUTS2» χρησιμοποιώντας τo πλήκτρο εμφάνισης Λίστας Τιμών. Εισάγετε δεδομένα στα πεδία «Κωδικός», «Περιγραφή Νομού» και «NUTS3» χρησιμοποιώντας τo πλήκτρο εμφάνισης Λίστας Τιμών. Επιλέξτε το πεδίο επιλογής (check box) «Γειτνιάζουσα» για όσες περιοχές εφαρμογής είναι γειτνιάζουσες. Αποθηκεύστε της αλλαγές πατώντας το πλήκτρο Αποθήκευσης ή πατώντας το πλήκτρο F10 του πληκτρολογίου. Step 9. Πατήστε το κουμπί στο κάτω μέρος της φόρμας Διαχείριση 35 / 186

36 Προγραμμάτων Στόχου 3. Το παράθυρο «Ιστορικό Αλλαγών» αναφέρει ποιος χρήστης και σε ποια ημερομηνία δημιούργησε το ΕΠ όπως επίσης ποιος χρήστης και σε ποια ημερομηνία πραγματοποίησε την τελευταία ενημέρωση δεδομένων. Step 10. Πατήστε το κουμπί για να κλείσετε το παράθυρο «Ιστορικό Αλλαγών». Κλείστε τη ΛΕ Διαχείριση Προγραμμάτων Στόχου 3 πατώντας το πλήκτρο συστήματος Έξοδος. Εκροές Δεδομένα καταχωρήθηκαν και αποθηκεύτηκαν επιτυχώς σε όλα τα πεδία όλων των καρτελών της ΛΕ 36 / 186

37 3.3.2 ΔΛ1.2 Ανάκτηση Δεδομένων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Έργο Προσαρμογή του ΟΠΣ ΥΠΟΙΟ της Απαιτήσεις της Περιόδου Σύστημα/Υποσύστημα ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ΣΤΟΧΟΣ 3 Λειτουργική Μονάδα Προγραμματισμός Λειτουργική Ενότητα Διαχείριση Προγραμμάτων Στόχου 3 Λειτουργική Υποενότητα Διαδικασία Λειτουργίας ΔΛ1.2 Ανάκτηση Δεδομένων Περιληπτική Περιγραφή Ο χρήστης που έχει δικαίωμα πρόσβασης και ανάκτησης δεδομένων στη ΛΕ Διαχείριση Προγραμμάτων Στόχου 3, έχει την δυνατότητα να εκτελέσει την εν λόγω Διαδικασία Λειτουργίας. Σκοπός είναι ο χρήστης να κατανοήσει τη διαδικασία ανάκτησης δεδομένων στην εν λόγω Λειτουργική Ενότητα. Βήματα Διαδικασίας Step 1. Step 2. Step 3. Ανοίξτε με διπλό κλικ τη ΛΜ Προγραμματισμός Επιλέξτε τη ΛΕ Διαχείριση Προγραμμάτων Στόχου 3 και πατήστε το κουμπί Εκτέλεσης στο κάτω μέρος του Κεντρικού Μενού ή κάντε διπλό κλικ στη ΛΕ Διαχείριση Προγραμμάτων Στόχου 3 για να ανοίξετε τη φόρμα. Ενεργοποιείστε την κατάσταση Αναζήτησης πατώντας το πλήκτρο Κριτήρια Αναζήτησης ή το πλήκτρο F7 πληκτρολογίου. Εισάγετε τα κριτήρια αναζήτησης στα επιτρεπόμενα πεδία (γαλάζια πεδία). Εκτελέστε την αναζήτηση πατώντας το πλήκτρο Εκτέλεση Αναζήτησης Step 4. ή το πλήκτρο F8 του πληκτρολογίου. Επιλέξτε όλες τις καρτέλες προκειμένου να ελέγξτε τα δεδομένα που καταχωρήθηκαν κατά την εκτέλεση του προηγούμενου Σεναρίου Εκπαίδευσης. Κλείστε τη ΛΕ Διαχείριση Προγραμμάτων Στόχου 3 πατώντας το πλήκτρο συστήματος Έξοδος. Εκροές Δεδομένα ανακτήθηκαν επιτυχώς σε όλα τα πεδία όλων των καρτελών της ΛΕ 37 / 186

38 3.3.3 ΔΛ1.3 Ενημέρωση Δεδομένων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Έργο Προσαρμογή του ΟΠΣ ΥΠΟΙΟ της Απαιτήσεις της Περιόδου Σύστημα/Υποσύστημα ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ΣΤΟΧΟΣ 3 Λειτουργική Μονάδα Προγραμματισμός Λειτουργική Ενότητα Διαχείριση Προγραμμάτων Στόχου 3 Λειτουργική Υποενότητα Διαδικασία Λειτουργίας ΔΛ1.3 Ενημέρωση Δεδομένων Περιληπτική Περιγραφή Ο χρήστης που έχει δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης δεδομένων στη ΛΕ Διαχείριση Προγραμμάτων Στόχου 3, έχει την δυνατότητα να εκτελέσει την εν λόγω Διαδικασία Λειτουργίας. Σκοπός είναι ο χρήστης να κατανοήσει την ενημέρωση/τροποποίηση δεδομένων στην εν λόγω Λειτουργική Ενότητα. Βήματα Διαδικασίας Step 1. Step 2. Step 3. Ανοίξτε με διπλό κλικ τη ΛΜ Προγραμματισμός Επιλέξτε τη ΛΕ Διαχείριση Προγραμμάτων Στόχου 3 και πατήστε το κουμπί Εκτέλεσης στο κάτω μέρος του Κεντρικού Μενού ή κάντε διπλό κλικ στη ΛΕ Διαχείριση Προγραμμάτων Στόχου 3 για να ανοίξετε τη φόρμα. Ενεργοποιείστε την κατάσταση Αναζήτησης πατώντας το πλήκτρο Κριτήρια Αναζήτησης ή το πλήκτρο F7 πληκτρολογίου. Εισάγετε τα κριτήρια αναζήτησης στα επιτρεπόμενα πεδία. Εκτελέστε την αναζήτηση πατώντας το πλήκτρο Εκτέλεση Αναζήτησης Step 4. Step 5. ή το πλήκτρο F8 του πληκτρολογίου. Εισάγετε ή τροποποιείστε δεδομένα στα επιτρεπόμενα πεδία της ΛΕ. Αποθηκεύστε τις αλλαγές πατώντας το πλήκτρο Αποθήκευσης ή πατώντας το πλήκτρο F10 του πληκτρολογίου. Κλείστε τη ΛΕ Διαχείριση Προγραμμάτων Στόχου 3 πατώντας το πλήκτρο συστήματος Έξοδος. Εκροές Δεδομένα ενημερώθηκαν επιτυχώς σε όλα τα επιτρεπόμενα πεδία όλων των καρτελών της ΛΕ 38 / 186

39 3.3.4 ΔΛ1.4 Διαγραφή Δεδομένων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Έργο Προσαρμογή του ΟΠΣ ΥΠΟΙΟ στις Απαιτήσεις της Περιόδου Σύστημα/Υποσύστημα ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ΣΤΟΧΟΣ 3 Λειτουργική Μονάδα Προγραμματισμός Λειτουργική Ενότητα Διαχείριση Προγραμμάτων Στόχου 3 Λειτουργική Υποενότητα Διαδικασία Λειτουργίας ΔΛ1.4 Διαγραφή Δεδομένων Περιληπτική Περιγραφή Ο χρήστης που έχει δικαίωμα πρόσβασης και διαγραφής δεδομένων στη ΛΕ Διαχείριση Προγραμμάτων Στόχου 3, έχει την δυνατότητα να εκτελέσει την εν λόγω Διαδικασία Λειτουργίας. Σκοπός είναι ο χρήστης να κατανοήσει τη διαγραφή δεδομένων στην εν λόγω Λειτουργική Ενότητα. Βήματα Διαδικασίας Step 1. Step 2. Step 3. Ανοίξτε με διπλό κλικ τη ΛΜ Προγραμματισμός Επιλέξτε τη ΛΕ Διαχείριση Προγραμμάτων Στόχου 3 και πατήστε το κουμπί Εκτέλεσης στο κάτω μέρος του Κεντρικού Μενού ή κάντε διπλό κλικ στη ΛΕ Διαχείριση Προγραμμάτων Στόχου 3 για να ανοίξετε τη φόρμα. Ενεργοποιείστε την κατάσταση Αναζήτησης πατώντας το πλήκτρο Κριτήρια Αναζήτησης ή το πλήκτρο F7 πληκτρολογίου. Εισάγετε τα κριτήρια αναζήτησης στα επιτρεπόμενα πεδία. Εκτελέστε την αναζήτηση πατώντας το πλήκτρο Εκτέλεση Αναζήτησης Step 4. ή το πλήκτρο F8 του πληκτρολογίου. Διαγράψτε δεδομένα στα επιτρεπόμενα πεδία της συγκεκριμένης ΛΕ πατώντας είτε το πλήκτρο DELETE του πληκτρολογίου όταν πρόκειται για μεμονωμένο πεδίο είτε το πλήκτρο συστήματος Διαγραφή Εγγραφής σειρά εγγραφής ενός πίνακα. όταν πρόκειται για Step 5. Αποθηκεύστε τις αλλαγές πατώντας το πλήκτρο Αποθήκευσης ή πατώντας το πλήκτρο F10 του πληκτρολογίου μετά από κάθε διαγραφή. Κλείστε τη ΛΕ Διαχείριση Προγραμμάτων Στόχου 3 πατώντας το πλήκτρο συστήματος Έξοδος. Εκροές 39 / 186

40 Δεδομένα διαγράφηκαν επιτυχώς σε όλα τα επιτρεπόμενα πεδία όλων των καρτελών της ΛΕ 40 / 186

41 3.3.5 ΔΛ1.5 Έλεγχος Λειτουργικής Ενότητας ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Έργο Προσαρμογή του ΟΠΣ ΥΠΟΙΟ στις Απαιτήσεις της Περιόδου Σύστημα/Υποσύστημα ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ΣΤΟΧΟΣ 3 Λειτουργική Μονάδα Προγραμματισμός Λειτουργική Ενότητα Διαχείριση Προγραμμάτων Στόχου 3 Λειτουργική Υποενότητα Διαδικασία Λειτουργίας ΔΛ1.5 Έλεγχος Λειτουργικής Ενότητας Περιληπτική Περιγραφή Ο χρήστης που έχει δικαίωμα πρόσβασης για τον οριστικό έλεγχο της ΛΕ Διαχείριση Προγραμμάτων Στόχου 3, έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει την εν λόγω Διαδικασία Λειτουργίας. Σκοπός είναι ο χρήστης να κατανοήσει τη λειτουργία του ελέγχου για την οριστικοποίηση των δεδομένων στην εν λόγω Λειτουργική Ενότητα. Βήματα Διαδικασίας Step 1. Step 2. Step 3. Ανοίξτε με διπλό κλικ τη ΛΜ Προγραμματισμός Επιλέξτε τη ΛΕ Διαχείριση Προγραμμάτων Στόχου 3 και πατήστε το κουμπί Εκτέλεσης στο κάτω μέρος του Κεντρικού Μενού ή κάντε διπλό κλικ στη ΛΕ Διαχείριση Προγραμμάτων Στόχου 3 για να ανοίξετε τη φόρμα. Ενεργοποιείστε την κατάσταση Αναζήτησης πατώντας το πλήκτρο Κριτήρια Αναζήτησης ή το πλήκτρο F7 πληκτρολογίου. Εισάγετε τα κριτήρια αναζήτησης στα επιτρεπόμενα πεδία. Εκτελέστε την αναζήτηση πατώντας το πλήκτρο Εκτέλεση Αναζήτησης Step 4. ή το πλήκτρο F8 του πληκτρολογίου. Ελέγξτε τα δεδομένα σε όλες τις καρτέλες τις ΛΕ. Step 5. Πατήστε το κουμπί για να ελέγξετε το ΕΠ. Σημείωση: Η ένδειξη του πεδίου «Ελέγχθηκε;» αλλάζει από «ΟΧΙ» σε «ΝΑΙ». Αποθηκεύστε τις αλλαγές πατώντας το πλήκτρο Αποθήκευσης ή πατώντας το πλήκτρο F10 του πληκτρολογίου. Step 6. Πατήστε το κουμπί στο κάτω μέρος της φόρμας Διαχείριση Προγραμμάτων Στόχου 3. Εισάγετε τον «Κωδικό» και τον «Τίτλο» του ΑΠ. Εισάγετε τον «Στόχο» χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα εμφάνισης Λίστας 41 / 186

42 Τιμών. Επιλέξτε το πεδίο επιλογής (check box) «Τεχνική Βοήθεια» αν ο ΑΠ ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Εισάγετε δεδομένα στην ομάδα πεδίων «Ταμείο Άξονα» χρησιμοποιώντας το πλήκτρο εμφάνισης Λίστας Τιμών. Step 7. Πατήστε το κουμπί στο κάτω μέρος της φόρμας Διαχείριση Αξόνων Προτεραιότητας Στόχου 3. Εισάγετε δεδομένα στα πεδία «CCI Κωδικός Έργου» και «Τίτλος» Αποθηκεύστε τις αλλαγές πατώντας το πλήκτρο Αποθήκευσης ή πατώντας το πλήκτρο F10 του πληκτρολογίου. Πατήστε το κουμπί για να κλείσετε τη φόρμα Διαχείριση Επιλέξιμων Δαπανών. Step 8. Επιλέξτε το πεδίο επιλογής (check box) «Έλεγχος». Αποθηκεύστε τις αλλαγές πατώντας το πλήκτρο Αποθήκευσης ή πατώντας το πλήκτρο F10 του πληκτρολογίου. Σημείωση: Επαναλάβετε τα βήματα 6 έως και 8 για να καταχωρήσετε όλους τους ΑΠ. Step 9. Πατήστε το πλήκτρο συστήματος Έξοδος Αξόνων Προτεραιότητας. για να κλείσετε τη φόρμα Διαχείριση Step 10. Πατήστε το κουμπί στο κάτω μέρος της φόρμας Διαχείριση Προγραμμάτων Στόχου 3 Εισάγετε τις «Επιλέξιμες Δαπάνες ΕΠ» χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα εμφάνισης Λίστας Τιμών. Αποθηκεύστε τις αλλαγές πατώντας το πλήκτρο Αποθήκευσης ή πατώντας το πλήκτρο F10 του πληκτρολογίου. Step 11. Πατήστε το κουμπί για να κλείσετε τη φόρμα Διαχείριση Επιλέξιμων Δαπανών. Ενεργοποιείστε με πάτημα του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού (Right-mouse click) το κουμπί ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ. και επιλέξτε την επιπρόσθετη λειτουργία ΔΕΙΚΤΕΣ 42 / 186

43 Επιλέξτε δεδομένα στα πεδία «Κωδικός», «Ονομασία Δείκτη», «Επεξήγηση Δείκτη», «Μονάδα Μέτρησης» και «Είδος» χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα εμφάνισης Λίστας Τιμών. Εισάγετε δεδομένα στα πεδία «Τιμή Βάσης» και «Τιμή Στόχος». Αποθηκεύστε τις αλλαγές πατώντας το πλήκτρο Αποθήκευσης ή πατώντας το πλήκτρο F10 του πληκτρολογίου. Step 12. Πατήστε το κουμπί για να κλείσετε τη φόρμα Δείκτες Ετήσιας/Τελικής Έκθεσης. Ενεργοποιείστε με πάτημα του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού (Right-mouse click) το κουμπί και επιλέξτε την επιπρόσθετη λειτουργία ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. Σημείωση: Η διαδικασία εισαγωγής Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων είναι προαιρετική. Εισάγετε δεδομένα στο υποχρεωτικό πεδίο «Α/Α» και στα πεδία «Ομάδες Πράξεων», «Ημερομηνία Έγκρισης», «Αριθμός πρωτοκόλλου Απόφασης». Επιλέξτε δεδομένα από την αναδυόμενη λίστα για το πεδίο «Διαδικασία ΕπΠα». Επιλέξτε την 1η καρτέλα «Πληρότητα». Εισάγετε δεδομένα στο υποχρεωτικό πεδίο «Α/Α Κριτηρίου» και στα πεδία «Περιγραφή» και «Εξειδίκευση». Επιλέξτε τη 2η καρτέλα «Τήρηση Εθνικών και Κοινοτικών Κανόνων». Εισάγετε δεδομένα στο υποχρεωτικό πεδίο «Α/Α Κριτηρίου» και στα πεδία «Περιγραφή» και «Εξειδίκευση». Επιλέξτε την 3η καρτέλα «Σκοπιμότητα». Εισάγετε δεδομένα στο υποχρεωτικό πεδίο «Α/Α Κριτηρίου» και στα πεδία «Περιγραφή» και «Εξειδίκευση». Επιλέξτε την 4η καρτέλα «Ωριμότητα». Εισάγετε δεδομένα στο υποχρεωτικό πεδίο «Α/Α Κριτηρίου» και στα πεδία «Περιγραφή» και «Εξειδίκευση». Αποθηκεύστε τις αλλαγές πατώντας το πλήκτρο Αποθήκευσης ή πατώντας το πλήκτρο F10 του πληκτρολογίου. Επιλέξτε το πεδίο επιλογής (check box) «Έλεγχος». 43 / 186

44 Αποθηκεύστε τις αλλαγές πατώντας το πλήκτρο Αποθήκευσης ή πατώντας το πλήκτρο F10 του πληκτρολογίου. Step 13. Πατήστε το κουμπί για να κλείσετε τη φόρμα Κριτήρια για την Επιλογή Πράξεων. Κλείστε τη ΛΕ Διαχείριση Προγραμμάτων Στόχου 3 πατώντας το πλήκτρο συστήματος Έξοδος. Εκροές Ελέγχθηκε επιτυχώς η ΛΕ και καταχωρήθηκαν επιτυχώς δεδομένα στα πεδία των υπολοίπων παραθύρων της ΛΕ. 44 / 186

45 3.4 ΛΕ Διαχείριση Χρηματοδοτικού Πίνακα ΕΠ Στόχου 3 Περιγραφή Εφαρμογής Τμήμα Γενικών Πληροφοριών (Common Data Section) Περιγραφή Πεδίων ΕΣΠΑ: Ο Κωδικός και ο Τίτλος του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Επιλογή δεδομένων από κατάλογο τιμών. ΕΠ: Ο Κωδικός και ο Τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επιλογή δεδομένων από κατάλογο τιμών. Κατάσταση: Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Χρηματοδοτικός Πίνακας του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Αλλαγή της κατάστασης από «Εργασίας» σε «Προτεινόμενος» και από «Προτεινόμενος» σε «Εγκεκριμένος» πραγματοποιείται με το πάτημα του κουμπιού «Αντιγραφή» και την επιλογή της νέας κατάστασης από την αναδυόμενη λίστα του παραθύρου Αντιγραφής. Α/Α Έκδοσης: Ο αύξοντας αριθμός της έκδοσης του Χρηματοδοτικού Πίνακα. Εισάγεται αυτόματα από το σύστημα, ο οποίος συσχετίζεται με την κατάσταση του ΧΠ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι είναι δυνατόν να υπάρχει ΧΠ Εργασίας σε έκδοση 3, ΧΠ Προτεινόμενος σε έκδοση 3 και ΧΠ Εγκεκριμένος σε έκδοση 3. Απόφαση ΕΕ: Ο αριθμός απόφασης της ΕΕ του Χρηματοδοτικού Πίνακα (στοιχεία της σχετικής διοικητικής πράξης). Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Περιγραφή ΧΠ: Μία σύντομη περιγραφή του Χρηματοδοτικού Πίνακα. Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Ελέγχθηκε: Η κατάσταση του ελέγχου αλλάζει αυτόματα από ΟΧΙ σε ΝΑΙ όταν «πατηθεί» το κουμπί Έλεγχος για την οριστικοποίηση των δεδομένων της ΛΕ Διαχείριση ΧΠ Επιχειρησιακού Προγράμματος 45 / 186

46 Στόχου 3. ο ΧΠ παίρνει αυτόματα αριθμό έκδοσης, ο οποίος συσχετίζεται με την κατάσταση του ΧΠ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι είναι δυνατόν να υπάρχει ΧΠ Εργασίας σε έκδοση 3, ΧΠ Προτεινόμενος σε έκδοση 3 και ΧΠ Εγκεκριμένος σε έκδοση 3. Από την επιλογή Ιστορικό Ισχύος ΧΠ ΕΣΠΑ προκύπτουν χρονικά οι εκδόσεις των Χρηματοδοτικών Πινάκων που υπάρχουν στο σύστημα. Είναι σε Ισχύ; : Με την επιλογή ΝΑΙ ο χρήστης θέτει τον Χρηματοδοτικό Πίνακα ΕΠ σε ισχύ και το σύστημα επιτρέπει τη χρήση του πίνακα σε πιο κάτω επίπεδα. Σε ισχύ μπορεί να είναι μόνο ένας ΧΠ, είτε εγκεκριμένος είτε προτεινόμενος. 46 / 186

Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός οδηγός Έκδοση 2 Μάιος 2009

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός οδηγός Έκδοση 2 Μάιος 2009 Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Δελτίο καταχώρισης διορθώσεων. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Αύγουστος 2011

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Δελτίο καταχώρισης διορθώσεων. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Αύγουστος 2011 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Δελτίο καταχώρισης διορθώσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Αύγουστος 2011 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ Δελτίο καταχώρισης διορθώσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.2 Οκτώβριος 2013 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Έλεγχοι Επαληθεύσεις Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Αύγουστος 2011 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Ιανουάριος 2010

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Ιανουάριος 2010 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ Βοηθητικές εργασίες. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Φεβρουάριος 2012

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ Βοηθητικές εργασίες. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Φεβρουάριος 2012 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Βοηθητικές εργασίες Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2 Φεβρουάριος 2012 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Μάρτιος 2010

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Μάρτιος 2010 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Αναφορές. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Μάιος 2012

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Αναφορές. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Μάιος 2012 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Αναφορές Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Μάιος 2012 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε για τους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στοιχεία Κρατικών Ενισχύσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.0.

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στοιχεία Κρατικών Ενισχύσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.0. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στοιχεία Κρατικών Ενισχύσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.0 Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 13/9/2010

Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 13/9/2010 Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Αλλαγές στο ΣΤΑΔΙΟ Α στην αξιολόγηση (εξέταση πληρότητας) I.1. Προσδιορισμός ερωτημάτων λίστας εξέτασης Λ1 στο ΕΠ I.2. Προσδιορισμός της λίστας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος _ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Pylon Entry Πόροι Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πόρου... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2016 Ver 25052016 Περιεχόμενα 1.ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 2.ΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ... 4 2.1.1.Αναζήτηση Αίτησης / Αρχική Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω Έκδοση 1.0 12 Ιανουαρίου 2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 25978/04.08.2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : Προσαρμογή, Ανάπτυξη, Έλεγχος και Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ Παρακολούθηση πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Νοέμβριος 2013

ΟΠΣ ΕΣΠΑ Παρακολούθηση πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Νοέμβριος 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ Παρακολούθηση πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Νοέμβριος 2013 [Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση αλλαγών στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην παραγωγή: 28/3/2011

Ενημέρωση αλλαγών στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην παραγωγή: 28/3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επισύναψη αρχείων 2. Επιστροφή δελτίου 3. Περιβαλλοντικοί Δείκτες ΤΔΠ ΕΤΠΑ. 4. Δημιουργία Δελτίου Παρακολούθησης βάσει πρόσφατου δελτίου στο ΟΠΣ 5. Διαχείριση κωδικών χρηστών 1 1. Επισύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσαρτήματος

Οδηγίες Προσαρτήματος Οδηγίες Προσαρτήματος Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εκτύπωσης Προσαρτήματος στην εφαρμογή Γενική Λογιστική Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Σύστημα Business Intelligence (BI) Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Ιανουάριος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ Μεταφορά πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.0 Δεκέμβριος 2013 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Υπηρεσία Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Ο Δικαιούχος μπαίνει με τον κωδικό του στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), ως συνήθως. Ανοίγει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΓΕΝΙΚΑ ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιλογή-Έγκριση πράξεων Έκδοση 1.0, Σεπτέμβριος 2015 1 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων 1.1 Εισαγωγή στη χρήση της οθόνης Η οθόνη των προσκλήσεων χρησιμοποιείται για την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.2 Δεκέμβριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 5 1.1 Υποχρεωτικά Πεδία... 5 1.2 Βοηθητική Λίστα Τιμών (drop down

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στην Παραγωγή Σακχαροτεύτλων) 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Έκδοση 2.0 Ιούλιος 2016 Μον Β ΥΟΠΣ [Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Έκδοση: /04/2013

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Έκδοση: /04/2013 Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΞΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Έκδοση: 02.10 05/04/2013 ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 2: Αρχική Καταχώρηση Συµβάσεων

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 2: Αρχική Καταχώρηση Συµβάσεων ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήµατος για την Υποστήριξη του Έργου ιαχείρισης των ηµοσίων Ι.Ε.Κ.» Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 2: Αρχική Καταχώρηση Συµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβολές Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης. Ver 04062015

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβολές Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης. Ver 04062015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μεταβολές Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver 04062015 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 2 2 ΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ... 4 1. Αίτηση Μεταβολών ΔΒΕ...

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Δεκέμβριος 2011 [1] Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική Οθόνη...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Δελτία Παρακολούθησης-Αξιολόγησης Πράξης/ Υποέργων. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Δεκέμβριος 2010

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Δελτία Παρακολούθησης-Αξιολόγησης Πράξης/ Υποέργων. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Δεκέμβριος 2010 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση αλλαγών στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 17/12/2011. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Παραγόμενα έγγραφα 2. Παραγόμενα έγγραφα ανά φορέα

Ενημέρωση αλλαγών στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 17/12/2011. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Παραγόμενα έγγραφα 2. Παραγόμενα έγγραφα ανά φορέα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Παραγόμενα έγγραφα 2. Παραγόμενα έγγραφα ανά φορέα 1. Παραγόμενα έγγραφα Δημιουργήθηκε στο μενού Βοηθητικές Εργασίες οθόνη με τίτλο Παραγόμενα έγγραφα στην οποία ορίζονται τα παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ONLINE ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2012... 3 1. Διαδικασία Εγγραφής και Πρόσβασης... 3 1.1 Διαδικασία απόκτησης κωδικού πρόσβασης... 3 1.2 Διαδικασία υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

7. ΟΠΣ/ ΚΠΣ - ΚΠ : Χρηματορροές

7. ΟΠΣ/ ΚΠΣ - ΚΠ : Χρηματορροές 7. ΟΠΣ/ ΚΠΣ - ΚΠ : Χρηματορροές 7.1 Χρηματορροές 7.1.1 Διαδικασία Δημιουργίας Αιτήσεων Πληρωμής Διάγραμμα Ροής Διαδικασίας Δημιουργίας Αιτήσεων Πληρωμής 1. Λογαριασμοί Φορέων Ορίζονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Απογραφή Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Απογραφής Ειδών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εξωτερικών Χρηστών Δημοτικών Πυλών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εξωτερικών Χρηστών Δημοτικών Πυλών ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Εξωτερικών Χρηστών Δημοτικών Πυλών Έκδοση 1.1 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 494/27.12.2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής Απαλλαγής Γενικά Οι Δηλώσεις Φορολογικής Απαλλαγής του Ν.3299/2004 συμπληρώνονται Ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης επιλογών διαμόρφωσης εγγραφών Εσόδων Εξόδων & Άρθρων Γενικής Λογιστικής στην εφαρμογή της σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 1. ΓΕΝΙΚΑ... 227 2. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 228 3. ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ... 230 4. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ... 232 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 232 copyright DATA COMMUNICATION ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Η.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών. BrainStorm. Διαχείριση Πινάκων. Εισαγωγή, Μεταβολή, Διαγραφή Κατάταξη, Εντοπισμός Εγγραφών

Εγχειρίδιο Οδηγιών. BrainStorm. Διαχείριση Πινάκων. Εισαγωγή, Μεταβολή, Διαγραφή Κατάταξη, Εντοπισμός Εγγραφών Εγχειρίδιο Οδηγιών BrainStorm Διαχείριση Πινάκων Εισαγωγή, Μεταβολή, Διαγραφή Κατάταξη, Εντοπισμός Εγγραφών Στο κείμενο που ακολουθεί δίδονται οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο ο χειριστής δύναται : Να

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΥΠΟΛΟΓΩΝ / ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1.1 ΥΠΟΛΟΓΩΝ / ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ γιια νέέεεςς αναφορέέςς ττου ΟΠΣ ΕΣΠΑ 24--03--2011 Από τις 24 3 2011 έχουν προστεθεί αναφορές Κεντρικού Λογαριασμού του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ. 1.1 ΥΠΟΛΟΓΩΝ / ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Οι αναφορές καλούνται από την οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

BACKOFFICE ΕΝΑΡΞΗ BACKOFFICE

BACKOFFICE ΕΝΑΡΞΗ BACKOFFICE BACKOFFICE ΕΝΑΡΞΗ BACKOFFICE Αν κάνουμε backoffice κατευθείαν μετά το frontoffice τότε από το παράθυρο στο οποίο βρισκόμαστε ήδη μετά την οριστική αποθήκευση πατάμε πάνω δεξιά στην οθόνη Μετάβαση στο backoffice.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Δημοτικών Πυλών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Δημοτικών Πυλών ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Δημοτικών Πυλών Έκδοση 1.1 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 494/27.12.2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 4» Το έργο χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet. Η Δήλωση Άφιξης Οχήματος ΔΑΟ, είναι ένα Εθνικό τελωνειακό παραστατικό που υποβάλλεται από τον υπόχρεο (μεταφορέα / παραλήπτη οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. Οταν τελειώσει η φόρτωση του προγράμματος, (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) βλεπουμε την βασική

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ / Ιδιωτικές Επενδύσεις

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ / Ιδιωτικές Επενδύσεις 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ / Ιδιωτικές Επενδύσεις 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ / Ιδιωτικές Επενδύσεις Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πελάτες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη

Pylon Entry. Πελάτες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη Pylon Entry Πελάτες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πελάτη... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 5 Καρτέλα Πρόσθετα Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας από βάση δεδομένων Όταν εκκινήσουμε τον Discoverer εμφανίζεται στην οθόνη μας το παράθυρο διαλόγου του βοηθητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών»

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» «Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» έκδοση v.1.2, 10/09/2014 Περιεχόμενα Είσοδος... 3 Οικονομικά Υπεύθυνος... 4 Αρχική Οθόνη... 4 Διαχείριση Χρηστών... 4 Αναζήτηση Χρήστη... 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ηλεκτρονικής Πύλης Δήμου Κορυδαλλού

Εγχειρίδιο Χρήσης Ηλεκτρονικής Πύλης Δήμου Κορυδαλλού ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης Ηλεκτρονικής Πύλης Δήμου Κορυδαλλού Έκδοση 1.0 2008 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 37013 / 22-7-2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Βήµα 1 Έναρξη Λειτουργίας Εφαρµογής Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης έχει την δυνατότητα ο χρήστης µέσα από ένα ευέλικτο υποσύστηµα να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εισαγωγή γνωματεύσεων διαβητικών υλικών στο internet (eδαπυ) 1. Εισάγουμε τον κωδικό χρήστη και το συνθηματικό για να εισέλθουμε στην εφαρμογή https://apps.ika.gr/econsummedsuppl/faces/login.xhtml.

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος. Καλωσορίσατε στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δαπανών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

Είσοδος. Καλωσορίσατε στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δαπανών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. «Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» έκδοση v.1.2, 10/09/2014 Περιεχόμενα Είσοδος... 3 Οικονομικά Υπεύθυνος... 4 Αρχική Οθόνη... 4 Διαχείριση Χρηστών... 4 Αναζήτηση Χρήστη... 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιήγηση στις δυνατότητες του λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Έλεγχοι

6. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Έλεγχοι 6. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Έλεγχοι 6.1 Εισαγωγή 6.1.1 Γενικά περί Ελέγχων Η διαδικασία ελέγχων έχει ως σκοπό τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας των δαπανών καθώς και της τήρησης των κοινοτικών διατάξεων. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες:

Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες: Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες: Α/Α: Ο μοναδικός αριθμός (ID) αρίθμησης του φακέλου Α/Α Server: Ο μοναδικός αριθμός (ID) του φακέλου ο οποίος ενημερώνεται από την κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού (http://www.eof.gr) μέσω του διαθέσιμου προγράμματος πλοήγησης, του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser...

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Μητρώο Παγίων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Μητρώου Παγίων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού Φορολογικής Αναμόρφωσης στην εφαρμογή Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία πληρωμής μετρητών Πεδία Παραστατικού Πληρωμής Δημιουργία πληρωμής αξιογράφων Καταχώρηση Αξιογράφου...

Δημιουργία πληρωμής μετρητών Πεδία Παραστατικού Πληρωμής Δημιουργία πληρωμής αξιογράφων Καταχώρηση Αξιογράφου... Δημιουργία πληρωμής Περιεχόμενα Δημιουργία πληρωμής μετρητών... 3 Πεδία Παραστατικού Πληρωμής... 4 Δημιουργία πληρωμής αξιογράφων... 6 Καταχώρηση Αξιογράφου... 8 Αντιγραφή παραστατικού πληρωμής... 10 Ακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση Browsers Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση 1 Πίνακας περιεχομένων Γενική περιγραφή... 3 Γενικά... 3 Ποιο αναλυτικά τα μέρη ενός browser... 4 Φίλτρα αναζήτησης... 4 Σενάρια αναζήτησης... 4 Όψεις εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Διαχείρισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Εταιρίας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

5. Αξιολόγηση, Ένταξη και Παρακολούθηση Επένδυσης

5. Αξιολόγηση, Ένταξη και Παρακολούθηση Επένδυσης 5. Αξιολόγηση, Ένταξη και Παρακολούθηση Επένδυσης 5.1 Καταχώριση Αξιολόγησης Αιτήσεων Υπαγωγής 5.1.1 Καταχώριση Αξιολόγησης Αιτήσεων Υπαγωγής Η αξιολόγηση αφορά το εισηγητικό του αξιολογητή προς την Γνωμοδοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες χρήσης Τελικού Χρήστη (Σ.Μ.) του Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες χρήσης Τελικού Χρήστη (Σ.Μ.) του Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Έκδοση 1.0 Απρίλιος 2016 Μον Β ΥΟΠΣ [Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (αρ. έκδοσης ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ - ΟΤΕ ΕΥΑΘ WIND (εφαρμόζεται αντίστοιχα στις ΔΕΥΑ)

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (αρ. έκδοσης ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ - ΟΤΕ ΕΥΑΘ WIND (εφαρμόζεται αντίστοιχα στις ΔΕΥΑ) ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (αρ. έκδοσης 2.0.4.1.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ - ΟΤΕ ΕΥΑΘ WIND (εφαρμόζεται αντίστοιχα στις ΔΕΥΑ) Αρχική οθόνη Αφού κάνουμε login εμφανίζονται στην αρχική οθόνη τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 4: Καταχώρηση Πρακτικά Ασκούµενων και ιευθυντών

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 4: Καταχώρηση Πρακτικά Ασκούµενων και ιευθυντών ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήµατος για την Υποστήριξη του Έργου ιαχείρισης των ηµοσίων Ι.Ε.Κ.» Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 4: Καταχώρηση Πρακτικά Ασκούµενων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

1. Από το κεντρικό site του Ιδρύματος επιλέγουμε το σύνδεσμο "Γραμματείες Τμημάτων".

1. Από το κεντρικό site του Ιδρύματος επιλέγουμε το σύνδεσμο Γραμματείες Τμημάτων. 1. Από το κεντρικό site του Ιδρύματος επιλέγουμε το σύνδεσμο "Γραμματείες Τμημάτων". 2. Στην οθόνη πιστοποίησης στοιχείων εισάγονται τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης χρήστη. 3. Από το Main Menu επιλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης V 1.02

Οδηγίες Χρήσης V 1.02 e-myf εφαρμογή διαχείρισης Συγκεντρωτικής Τιμολογίων σύμφωνο με τον ΚΦΑΣ Οδηγίες Χρήσης V 1.02 Περιεχόμενα Σελίδα Έναρξη εφαρμογής 2 Παραστατικά Εσόδων 2 Συγκεντρωτικά εσόδων 2 Συγκεντρωτικά εξόδων 6 Συγκεντρωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Κουμπί Κενή βάση δεδομένων Κουμπί του Office Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στο κουμπί «Κενή βάση δεδομένων»

Διαβάστε περισσότερα

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων...

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... Μέρος 2 Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων... 211 Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων... 241 Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... 257 Kεφάλαιο 14 Συναρτήσεις Μέρος Β... 285 Kεφάλαιο 15 Ευρετήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 5 του ν.4036/2012 προβλέπεται η καταγραφή της λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα