Η OTEplus Σήµερα. ιοικητικό Συµβούλιο. Η Αγορά Υπηρεσιών Συµβούλων. ραστηριότητες του έτους στην Ελλάδα. ραστηριότητες του έτους στο Εξωτερικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η OTEplus Σήµερα. ιοικητικό Συµβούλιο. Η Αγορά Υπηρεσιών Συµβούλων. ραστηριότητες του έτους στην Ελλάδα. ραστηριότητες του έτους στο Εξωτερικό"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η OTEplus Σήµερα ιοικητικό Συµβούλιο Η Αγορά Υπηρεσιών Συµβούλων ραστηριότητες του έτους στην Ελλάδα ραστηριότητες του έτους στο Εξωτερικό Οργάνωση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ανάλυση Οικονοµικών Στοιχείων Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

2 Η ΟΤΕplus σήµερα Ιδρύθηκε το 1987 µε κύριο µέτοχο τον ΟΤΕ (99%) και αποτελεί τη συµβουλευτική εταιρία παροχής Τεχνικών και Επιχειρηµατικών Λύσεων του Οµίλου ΟΤΕ. Η εταιρία ΕΛΤΑ Α.Ε. κατέχει ποσοστό 1% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Η Εταιρεία έχει εδραιωθεί στην ελληνική αγορά ως εταιρεία η οποία παρέχει τεχνικές και επιχειρηµατικές λύσεις, ενώ διατηρεί εταιρική παρουσία και στη Βουλγαρία. ιαθέτει εκτεταµένη εµπειρία και τεχνογνωσία στην παροχή ολοκληρωµένων λύσεων και υπηρεσιών στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής, των συµβουλευτικών υπηρεσιών επιχειρησιακής ανάπτυξης και υποστήριξης καθώς και διαχείρισης προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων από το ΚΠΣ και την Ε.Ε. απευθείας. Παράλληλα, επεκτείνεται δυναµικά σε νέους τοµείς δραστηριοποίησης όπως η αγορά ICT λύσεων και υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ απασχολεί ανθρώπινο δυναµικό µε υψηλή επιστηµονική κατάρτιση και πολυετή εµπειρία. Μέχρι σήµερα έχει υλοποιήσει περισσότερα από 280 έργα, σε φορείς τόσο του ηµόσιου όσο και του Ιδιωτικού τοµέα, παρέχοντας ολοκληρωµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες σε θέµατα οικονοµικής, περιφερειακής και τεχνολογικής ανάπτυξης. Πελάτες της είναι οργανισµοί και επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Η Εταιρεία είναι πιστοποιηµένη σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2000. Κατά τη διάρκεια του 2006: Η Εταιρεία µετά την επάνοδό της στην κερδοφορία το έτος 2005, διατηρεί τα θετικά της αποτελέσµατα και το έτος 2006 παρουσιάζοντας κέρδη µετά από φόρους ύψους 343,86 χιλ. Ευρώ (µε βάση τα.π.χ.π.). Τα αντίστοιχα µετά από φόρους κέρδη σε ενοποιηµένο επίπεδο ανήλθαν σε 591,97 χιλ. Ευρώ. Τα Έσοδα της OTEplus ανήλθαν σε 24,83 εκατ. Ευρώ σηµειώνοντας αύξηση κατά 78,4% σε σχέση µε τη προηγούµενη χρήση. Τα έσοδα σε ενοποιηµένο επίπεδο ανήλθαν σε 24,89 εκ. Ευρώ σηµειώνοντας αύξηση κατά 78% σε σχέση µε το Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

3 ιοικητικό Συµβούλιο Κατά το 2006, η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ήταν: Νικόλαος Τσατσάνης Πρόεδρος Ιωάννης Άγγλος Αντιπρόεδρος Θεοφάνης Τσιόκρης /νων Σύµβουλος Κων/νος Κάππος Μέλος Στεφανία Κωνσταντίνου Μέλος Χριστόφορος Γεροχρήστος Μέλος Σωτήριος Βλάχος Μέλος ιονύσιος Καραχάλιος Μέλος Κων/νος Ζωντανός Μέλος Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

4 Η Αγορά Υπηρεσιών Συµβούλων Η Ευρωπαϊκή αγορά Το µέγεθος της Ευρωπαϊκής αγοράς συµβούλων για το 2005 ανήλθε σε 61,6 δις. ΕΥΡΩ σηµειώνοντας αύξηση 14%. Η Γερµανία κατέχει το µεγαλύτερο µερίδιο της Ευρωπαϊκής αγοράς συµβούλων, ενώ ακολουθούν η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία & η Ισπανία. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η αύξηση του µεγέθους της Ευρωπαϊκής συµβουλευτικής αγοράς µερικώς οφείλεται στο νέο τρόπο κατηγοριοποίησή της. Η νέα µεθοδολογία επιτρέπει την εξέταση της Ευρωπαϊκής συµβουλευτικής αγοράς από δύο οπτικές: σύνολο πωλήσεων από παροχή υπηρεσιών ή κύκλο εργασιών από τις καθαρές συµβουλευτικές υπηρεσίες. Μετά τη νέα κατηγοριοποίηση, οι συµβουλευτικές υπηρεσίες, που περιλαµβάνουν την επιχειρηµατική συµβουλευτική (Business consulting) και την Πληροφορική (ΙΤ Consulting) ανέρχονται στο 55% του συνολικού κύκλου εργασιών της Ευρωπαϊκής αγοράς, ο τοµέας των Εξωγενών Υπηρεσιών (Outsourcing) υπολογίζεται στο 21% και ο τοµέας Ανάπτυξης και Ολοκλήρωσης Συστηµάτων (Development and Systems Integration) ανέρχεται σε 19%. Στον τοµέα των συµβουλευτικών υπηρεσιών οι τρεις κορυφαίες υπηρεσίες σε ζήτηση είναι η Στρατηγική, η ιοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών και το Ανθρώπινο υναµικό. Οι κύριοι πελάτες στις ανατολικές και δυτικές Ευρωπαϊκές χώρες ήταν εξίσου, η βιοµηχανία, ο τραπεζικός & ο δηµόσιος τοµέας µε ποσοστό 63% του συνολικού κύκλου εργασιών Για το 2005 το ποσοστό συµµετοχής της συµβουλευτικής αγοράς επί του ΑΕΠ, στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες σηµειώνει αύξηση, ενώ ο Ευρωπαϊκός µέσος όρος βρίσκεται στο 0,58%. (Πηγή: 2005 European Federation of Management Consultancies Associations FEACO) Η Ελληνική αγορά Το µέγεθος της Ελληνικής αγοράς συµβούλων για το 2005 εκτιµήθηκε σε 181 εκατ. ΕΥΡΩ, που αντιστοιχεί σε ετήσια µείωση 5,9% σε σχέση µε το Το ποσοστό συµµετοχής της Ελληνικής συµβουλευτικής αγοράς επί του ΑΕΠ κινήθηκε σε ποσοστό 0,10%. Ο προοπτικές της Ελληνικής αγοράς είναι πολύ υψηλές, αρκεί να ληφθούν συγκεκριµένα µέτρα, τα οποία είναι απαραίτητα ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήµατα που προκαλούν τη χαµηλή ζήτηση σε συµβουλευτικές υπηρεσίες. Για το 2005, οι συµβουλευτικές υπηρεσίες (Business consulting και IT Consulting) καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος της αγοράς και ανέρχονται στο 71,7%, ενώ ο τοµέας των Εξωγενών Υπηρεσιών (Outsourcing) υπολογίζεται στο 3,7% και ο τοµέας Ανάπτυξης και Ολοκλήρωσης Συστηµάτων (Development and Systems Integration) ανέρχεται στο 3%. Οι τρεις κορυφαίες υπηρεσίες σε ζήτηση είναι η ιαχείριση έργων (Project Management), η ιοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών και η Στρατηγική. Πρώτος σε ζήτηση συµβουλευτικών υπηρεσιών παραµένει ο ηµόσιος Τοµέας και ακολουθεί η βιοµηχανία, ο κλάδος των οικονοµικών υπηρεσιών και ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών. Παρόλο που το 2005, ήταν µία χρονιά µείωσης της εγχώριας ζήτησης, υπήρξαν ενδείξεις ανάκαµψης το 2006, τόσο για το δηµόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τοµέα. Στον δηµόσιο τοµέα, το 2005 προετοιµάστηκαν περισσότερα από ποτέ αιτήµατα για προτάσεις και ξεκίνησαν, γεγονός που αναµένεται να οδηγήσει σε περισσότερα έργα για το (Πηγή: 2005 European Federation of Management Consultancies Associations FEACO) Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

5 ραστηριότητες του Έτους στην Ελλάδα Τη χρονιά που πέρασε η OTEplus ανταποκρίθηκε µε ιδιαίτερη επιτυχία στις προσπάθειες της µέσα από την ενεργή συµµετοχή της σε έργα παροχής συµβουλευτικής υποστήριξης. Επίσης, ανέπτυξε περαιτέρω εξειδίκευση και τεχνογνωσία στο σχεδιασµό, την ωρίµανση, την υλοποίηση και τη διαχείριση έργων στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ ενώ δραστηριοποιήθηκε µε επιτυχία στον τοµέα της επιχειρησιακής έρευνας. Παράλληλα, η Εταιρεία συνέχισε την υλοποίηση διεθνών έργων Έρευνας και Ανάπτυξης καθώς και Τεχνικής Βοήθειας προς τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε.) στο πλαίσιο Χρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον Όµιλο ΟΤΕ, η Εταιρεία συνέχισε να παρέχει τεχνική και συµβουλευτική υποστήριξη σε θέµατα όπως η διαχείριση-υποστήριξη της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο ανασχεδιασµός επιχειρησιακών διαδικασιών, η εµπορική λειτουργία των εταιρικών & οικιακών πελατών του ΟΤΕ, η ανάπτυξη στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδίου, το επιχειρησιακό κοστολογικό σύστηµα, η ασφάλεια τηλεπικοινωνιών & πληροφοριακών συστηµάτων, οι µελέτες εφαρµογής τηλεπικοινωνιακών δικτύων, η εισαγωγή και ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων και εφαρµογών, ο σχεδιασµός και υλοποίηση έρευνας για τη µέτρηση της ικανοποίησης των πελατών του Οργανισµού και η ανάπτυξη στρατηγικών κατευθύνσεων για τη διατήρηση και επέκταση του πελατολογίου, ενώ η τεχνογνωσία της Εταιρείας σε θέµατα Γ ΚΠΣ αξιοποιήθηκε συστηµατικά και από τον Όµιλο. Ειδικότερα, ανά τοµέα δραστηριότητας: Τεχνολογικές Συµβουλευτικές Υπηρεσίες Περίπου το 22% των εσόδων του 2006 προήλθαν από έργα Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες αφορούσαν στους δύο ακόλουθους τοµείς: Τοµέας Τηλεπικοινωνιακών Μελετών και Σχεδιασµού Ο τοµέας παρέχει ένα ευρύτατο πλέγµα υπηρεσιών που καλύπτει ολόκληρο το πεδίο του σχεδιασµού τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών δικτύων, ξεκινώντας από τον καθορισµό των βασικών τεχνικών απαιτήσεων που αφορούν στη δοµή, την τοπολογία και την αρχιτεκτονική τους, µέχρι τη λεπτοµερή και σε βάθος µελέτη όλων των τεχνικών, λειτουργικών και οικονοµικών θεµάτων που σχετίζονται µε επενδύσεις σε ολοκληρωµένες λύσεις τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής. Παράλληλα, προσφέρει συµβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη του ρυθµιστικού πλαισίου και την αντιµετώπιση των επιπτώσεων από την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών. Τοµέας Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Ο τοµέας αυτός απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανισµούς που επιθυµούν να επωφεληθούν από την ενοποίηση τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, προσφέροντας υπηρεσίες σχεδιασµού και οργάνωσης ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων και συστηµάτων ηλεκτρονικού εµπορίου. Προσφέρει επίσης υποστήριξη στη διαχείριση έργων και ανάπτυξη των ενδεδειγµένων εσωτερικών διαδικασιών. Κατά τη διάρκεια του 2006 η ιεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής ολοκλήρωσε την υλοποίηση τέσσερα (4) έργων, υπέβαλε προσφορές εννέα (9) για νέα έργα από τις οποίες ανέλαβε πέντε (5) έργα από τον ΟΤΕ. Επίσης δύο (2) νέα έργα ανέλαβε στις αρχές του 2007 από το Υπουργείο Πολιτισµού και από τον ιαχειριστή Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. ( ΕΣΜΗΕ). Μεταξύ των πιο αντιπροσωπευτικών έργων συγκαταλέγονται τα εξής: Παροχή τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης Εγκαταστάσεων Τηλεπληροφορικής και Ευρείας Ζώνης του ΟΤΕ, Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

6 Παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής υποστήριξης σε θέµατα του Επιχειρησιακού Κοστολογικού Συστήµατος του ΟΤΕ (ΕΚΟΣ 2), Παροχή τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης σε θέµατα ιαχείρισης και Λειτουργίας του ικτύου του ΟΤΕ, Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του συστήµατος GIS δικτύων του ΟΤΕ σε Αττική & Θεσσαλονίκη, Παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής υποστήριξης για την υλοποίηση του Ολοκληρωµένου Επιχειρησιακού Πληροφοριακού Συστήµατος του ( ΕΣΜΗΕ), Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης αυτόµατου συστήµατος πώλησης εισιτηρίων καθώς και διαχείρισης και ελέγχου των εισόδων του κοινού σε σηµαντικά µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους (ΟΠΕΠ Α.Ε.). Επιχειρηµατικές Συµβουλευτικές Υπηρεσίες H OTEplus παρέχει ένα ευρύ φάσµα Επιχειρηµατικών Λύσεων σε θέµατα Στρατηγικής, Επιχειρησιακής, Οργανωτικής και Λειτουργικής Ανάπτυξης Οργανισµών του ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. Περίπου το 75% των εσόδων της Εταιρείας για το 2006 προήλθε από έργα παροχής επιχειρηµατικών συµβουλευτικών υπηρεσιών. Μέσα στο 2006 η Εταιρεία ολοκλήρωσε 20 συµβουλευτικά έργα, ενώ ξεκίνησε ή συνεχίζει να υλοποιεί 28 έργα, η υλοποίηση των οποίων θα ολοκληρωθεί τα επόµενα έτη. Παράλληλα, υποβλήθηκαν 23 προσφορές, από τις οποίες οι 20 προχώρησαν ή αναµένεται να προχωρήσουν και σε επίπεδο έργου. Ενδεικτικά έργα κατά το 2006 είναι τα παρακάτω: Σύµβουλος Τεχνικής Υποστήριξης του Προγράµµατος Πελατοκεντρικού Μετασχηµατισµού (CRM - BPR) που υλοποιεί ο ΟΤΕ την περίοδο , Σύζευξις - Εκπαίδευση Υποέργων 2, 4, 5, 6 και 7, Βαρόµετρο Ικανοποίησης Πελατών του ΟΤΕ (Β φάση), Εκπόνηση Αναλογιστικής Μελέτης Τηλεπικοινωνιακών Τελών Ελληνικού ηµοσίου, Μελέτη και σχεδίαση ενός συνολικού πλαισίου τεχνολογικής υποστήριξης των κρατικών φορέων (one-stop technical portal-egovit.gr), Τεχνικός Σύµβουλος Υποστήριξης ράσεων Αποασυλοποίησης του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Αθηνών (ΘΧΠΠΑ), Ίδρυση και Λειτουργία της Κεντρικής οµής Υποστήριξης των Κέντρων Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, για λογαριασµό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ιαµόρφωση Γενικού Κανονισµού Προσωπικού και Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ Α.Ε.), καθώς και ανάπτυξη Κανονισµού του.σ. του, Υποστήριξη του Οµίλου ΟΤΕ κατά τη µετάβαση από το Γ στο ΚΠΣ, Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης των Αποθηκών του ΟΤΕ, Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης στην ιεύθυνση Μarketing του ΟΤΕ, Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης στο ίκτυο Καταστηµάτων του ΟΤΕ, Παροχή Υπηρεσιών Συµβουλευτικής Υποστήριξης για τη Λειτουργία του ΟΤΕ-Dun, Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης στην ιεύθυνση Πιστωτικού Ελέγχου και Εισπράξεων του ΟΤΕ, Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

7 Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης στη ιεύθυνση Επικοινωνίας του ΟΤΕ, Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης στη Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων του ΟΤΕ, Παροχή Υπηρεσιών Συµβουλευτικής Υποστήριξης στις πωλήσεις ADSL/ConneX στα ΚΤΕ 134, Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης στη Γενική ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικών Θεµάτων του ΟΤΕ, Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης στη ιεύθυνση Προµηθειών και ιαχείρισης Υλικών του ΟΤΕ, Παροχή Εξειδικευµένων Υπηρεσιών στη ιεύθυνση Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών της Γενικής ιεύθυνσης Χρηµατοοικονοµικών Θεµάτων ΟΤΕ, Παροχή Υπηρεσιών Συµβουλευτικής Υποστήριξης για τη λειτουργία του Τηλ. Κέντρου 1305 του ΟΤΕ, Μελέτη συστήµατος αξιολόγησης ανθρώπινου δυναµικού της Infote. Βασικά επιτεύγµατα κατά το 2006 αποτελούν: Η ανάληψη συµβουλευτικών έργων υποστήριξης σηµαντικών προγραµµάτων ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του ΟΤΕ, Η ενίσχυση της εταιρικής τεχνογνωσίας για διεκδίκηση και εξασφάλιση µεγάλης κλίµακας έργων. Χρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα Ένας από τους κύριους πελάτες της OTEplus είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συµπεριλαµβανοµένων όλων των Γενικών της ιευθύνσεων. Η OTEplus, συµµετέχοντας σε διεθνείς κοινοπραξίες στα πλαίσια ανοιχτών πανευρωπαϊκών ανταγωνιστικών διαδικασιών αξιολόγησης, αναλαµβάνει και υλοποιεί έργα που είτε χρηµατοδοτούνται εξ ολοκλήρου από την ΕΕ, είτε συγχρηµατοδοτούνται και από την Εταιρεία. Τα έσοδα από τη συµµετοχή της Εταιρίας σε χρηµατοδοτούµενα έργα αντιπροσωπεύουν περίπου το 2,3% των εσόδων του έτους. Ειδικότερα, η /νση Χρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τοµείς: Τοµέας Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) Κατά τη διάρκεια του 2006 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς τέσσερα (4) έργα Ε&Α, τρία από αυτά χρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ και ένα από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Τοµέας Τεχνικής Βοήθειας & Μελετών (Technical Assistance) Κατά τη διάρκεια του 2006 συνεχίστηκε η υλοποίηση του έργου στην Αλγερία για την υποστήριξη της Ρυθµιστικής Αρχής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων της χώρας, στα πλαίσια του Προγράµµατος MEDA. Επίσης, συνεχίζεται κανονικά το έργο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας EQUAL, χρηµατοδοτούµενο από το Υπουργείο Εργασίας. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

8 Οι ραστηριότητες του Έτους στο Εξωτερικό Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του οµίλου ΟΤΕ στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, η Εταιρία ανέπτυξε και διατηρεί σήµερα εταιρική παρουσία στη Βουλγαρία. Αναλυτικότερα, οι δραστηριότητες των δύο θυγατρικών εταιριών της OTEplus για το 2006 ήταν οι εξής: Ρουµανία Κατά τη διάρκεια του 2006 η θυγατρική δεν είχε δραστηριότητα, λόγω του ότι η ιοίκηση της OTEplus A.E µε απόφαση της στις αρχές του 2006, έκρινε σκόπιµη τη διακοπή των δραστηριοτήτων της θυγατρικής εταιρείας στη Ρουµανία. Βουλγαρία Στο πλαίσιο της στρατηγικής επέκτασης του Οµίλου ΟΤΕ στη Βουλγαρική αγορά και λαµβάνοντας υπόψη τις προοπτικές ένταξης της Βουλγαρίας στην Ε.Ε., η OTEplus ανέπτυξε εταιρική παρουσία στη χώρα αυτή στο τέλος του 2001 µέσω της ίδρυσης θυγατρικής εταιρίας. Το 2006 η θυγατρική εταιρία είχε περιορισµένη δραστηριότητα, υλοποιώντας µικρού µεγέθους έργα στον τοµέα παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών. Για το 2007 η θυγατρική αναµένεται να διεκδικήσει έργα παροχής τεχνικών και επιχειρηµατικών λύσεων προς πελάτες στην τοπική αγορά, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της OTEplus A.E. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

9 Στρατηγικές Κατευθύνσεις και Στόχοι της OTEplus για το 2007 Οι στρατηγικοί στόχοι της Εταιρείας για το ερχόµενο διάστηµα είναι οι εξής: Εξασφάλιση της αναπτυξιακής πορείας της Εταιρείας και διατήρηση της κερδοφορίας της, Επίτευξη εσόδων εκτός Οµίλου ΟΤΕ, Εξασφάλιση εσόδων από έργα Επιχειρηµατικού και Τεχνικού χαρακτήρα. Βασικές προϋποθέσεις Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη των ως άνω στρατηγικών στόχων είναι: Ενίσχυση -διεύρυνση του portofolio των παρεχόµενων υπηρεσιών της εταιρείας µε ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη υπηρεσιών που απευθύνονται τόσο στο ηµόσιο, όσο και στον Ιδιωτικό Τοµέα. Εκµετάλλευση πόρων του Γ & ΚΠΣ για την περαιτέρω ανάπτυξη τεχνογνωσίας, πελατολογίου και υπηρεσιών µέσα στα αµέσως επόµενα χρόνια. Μακροπρόθεσµη επένδυση σε υποδοµές, συστήµατα, ροή τεχνογνωσίας και ανθρώπινο δυναµικό. Η αναβάθµιση της προώθησης και λειτουργίας της εταιρείας µέσω της δυναµικής προβολής της νέας εταιρικής εικόνας και των παρεχόµενων υπηρεσιών. Ο εκσυγχρονισµός και η περαιτέρω ανάπτυξη κατάλληλων υποδοµών για το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και υλοποίηση συστηµάτων διοίκησης και λειτουργίας της εταιρείας και των θυγατρικών της. Η εξασφάλιση οικονοµικής επιφάνειας και ευρωστίας, η οποία µεταξύ άλλων θα της επιτρέψει τη διεκδίκηση και ανάληψη έργων µεγάλης κλίµακας. Με βάση τα δεδοµένα και τις προοπτικές της αγοράς όπως διαµορφώνονται συνολικά, λαµβάνοντας βέβαια υπόψη, µεταξύ άλλων, την εξέλιξη έργων και προγραµµάτων στο πλαίσιο των Γ και Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, αλλά και τα έργα και τις δραστηριότητες στο πλαίσιο του Οµίλου ΟΤΕ, διαφαίνονται για την εταιρεία ευκαιρίες, για έργα αµιγώς τηλεπικοινωνιακά και πληροφορικής καθώς και επιχειρησιακής έρευνας και ανάπτυξης, τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Για το λόγο αυτό, οι στρατηγικές επιλογές της εταιρείας για την περίοδο , επικεντρώνονται στην παροχή των παρακάτω υπηρεσιών: Ολοκληρωµένες λύσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) e-services & e-government Υπηρεσίες Ανάπτυξης ικτυακών Υποδοµών Υπηρεσίες Λειτουργικού και Οργανωτικού Ανασχεδιασµού (ΒPR), ιαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management), και Επιχειρηµατικής Ευφυίας (Business Intelligence) Υπηρεσίες Επιχειρησιακής Έρευνας και Οργάνωσης Επιχειρηµατικές λύσεις και υπηρεσίες ιαχείρισης Αλλαγής, Business Process Outsourcing & Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

10 Οργάνωση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού ιαδικασίες / Συστήµατα ιοίκησης Με στόχο την εξασφάλιση της καλύτερης αποδοτικότητας και την υποστήριξη της οργανωτικής ανάπτυξης, η διοίκηση της OTEplus συνεχίζει τις ενέργειες βελτίωσης της λειτουργίας της και εφαρµογής σύγχρονων εργαλείων και συστηµάτων διοίκησης. ιασφάλιση Ποιότητας Προτεραιότητα της OTEplus αποτελεί η ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών της, την οποία εξασφαλίζει αξιοποιώντας την επιστηµονική κατάρτιση και εµπειρία των στελεχών της, την προσαρµοστικότητά της στις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη και την πιστή τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων κάθε έργου. Παράλληλα, η πιστοποίηση της Εταιρίας, σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2000 διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών της µέσα από το σχεδιασµό και την καθιέρωση µιας σειράς εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας, οι οποίες καλύπτουν όλους σχεδόν τους τοµείς λειτουργίας της. Ανθρώπινο υναµικό Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στην Εταιρεία και στον Όµιλο ανερχόταν κατά την 31 εκεµβρίου 2006 σε 787 άτοµα και σε 792 άτοµα αντίστοιχα, ενώ την 31 εκεµβρίου 2005 ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στην Εταιρεία και στον Όµιλο ανερχόταν σε 531 άτοµα και σε 537 άτοµα αντίστοιχα. Επίσης η Εταιρία συνεργάσθηκε µε µεγάλο αριθµό συµβούλων µε υψηλή επιστηµονική κατάρτιση και εµπειρία. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

11 Ανάλυση Οικονοµικών Στοιχείων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (Ισολογισµός και Κατάσταση Αποτελεσµάτων) προέκυψαν από την ενοποίηση της µητρικής εταιρίας OTEplus A.E. και των θυγατρικών της ΙΕΡΓΑΣΙΑ Ανώνυµη Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης, OTEplus Romania SRL και OTEplus Bulgaria EAD στη Ελλάδα, Ρουµανία και Βουλγαρία, αντίστοιχα. Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει συνοπτικά τα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα, καθώς και τα αποτελέσµατα της κάθε θυγατρικής: Οικονοµικά Αποτελέσµατα, σε εκατ. ΕΥΡΩ Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα OTEplus A.E. ΙΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.ΠΑ ΟΤΕ plus Romania SRL* OTEplus Bulgaria EAD Έσοδα Κύκλος Εργασιών 24,28 24,24-0,03 0,02 Άλλα Έσοδα 0,62 0,59-0,33 - Σύνολο: 24,90 24,83-0,36 0,02 Κέρδη-Ζηµίες Λειτουργικά (µικτά) 1,39 1,34-0,16 0,25-0,04 Περιθώριο κέρδους (%) (5,60) (5,40) - - Προ Φόρων 1,29 1,05-0,16 0,21-0,05 Περιθώριο κέρδους (%) (5,20) (4,20) - - Καθαρά χρήσης 0,59 0,34-0,16 0,21-0,05 Περιθώριο κέρδους (%) (2,40) (1,40) Καθαρή Λογιστική Αξία Μετοχικό Κεφάλαιο 3,84 3,84 0,18 0,35 0,10 Αποθεµατικά 0,21 0, Αποτελέσµατα εις νέο/προηγ. χρήσεων -1,55-1,46-0,16-0,06-0,05 Σύνολο: 2,50 2,59 0,02-0,02 0,05 *Τα έσοδα και τα κέρδη προ φόρων της θυγατρικής ΟΤΕ plus Romania είναι αυξηµένα κατά ευρώ λόγω διαγραφής απαίτησης από τη µητρική Β. Αποτελέσµατα της OTEplus Α.Ε. Έσοδα Τα έσοδα της Εταιρίας για το οικονοµικό έτος 2006 αυξήθηκαν κατά 78,40% σε σχέση µε το Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην ανάληψη έργων τεχνικής υποστήριξης και παροχής επιχειρηµατικών συµβουλευτικών υπηρεσιών µεγάλης κλίµακας προς την µητρική εταιρία ΟΤΕ. Έσοδα, Σε εκ. ΕΥΡΩ Μεταβολή (%) Κύκλος Εργασιών 24,24 13,36 81,40 Άλλα Έσοδα 0,59 0,56 5,40 Σύνολο: 24,83 13,92 78,40 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

12 Έξοδα Η OTEplus σηµείωσε αύξηση των δαπανών που σχετίζονται µε τις κύριες δραστηριότητές της κατά 77,30%, το οποίο οφείλεται κυρίως στους εξής λόγους: Αύξηση του κόστους µελετών και διοικητικής λειτουργίας λόγω ανάληψης έργων τεχνικής υποστήριξης µε χαµηλότερα περιθώρια κέρδους από τα αµιγώς έργα συµβουλευτικού χαρακτήρα Επιβάρυνση των λειτουργικών δαπανών µε τα έξοδα της ενοικίασης νέων γραφείων καθώς και την αναπροσαρµογή των ενοικίων των υπαρχόντων γραφείων. Σηµαντική αύξηση των εκτάκτων εξόδων της Εταιρίας λόγω σχηµατισµού πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού ύψους 124 χιλ. ευρώ περίπου, σχηµατισµού πρόβλεψης υποτίµησης της συµµετοχής στις θυγατρικές εταιρείες OTEplus Bulgaria EAD και ΙΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.ΠΑ λόγω ζηµίας ύψους 214,25 χιλ. ευρώ, σχηµατισµού πρόβλεψης επισφάλειας και διαγραφής απαίτησης ύψους 265 χιλ. ευρώ, από τη θυγατρική ΟΤΕplus Romania λόγω της αδυναµίας εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων της, καθώς και σχηµατισµού πρόβλεψης εξόδων ποσό ύψους 789,08 ευρώ, για αµοιβές έργων οι οποίες έχουν προεισπραχθεί από τον πελάτη ΟΤΕ βάσει υπογεγραµµένων συµβάσεων και αφορούν σε αποζηµιώσεις έµµισθου προσωπικού αορίστου χρόνου Κέρδη προ Φόρων Κόστος Μελετών και Έξοδα, σε εκ. ΕΥΡΩ Μεταβολή (%) Κόστος Μελετών 19,76 10,79 83,13 Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας & ιάθεσης 2,56 2,01 27,36 Έξοδα Ερευνών& Ανάπτυξης 0,35 0,29 20,69 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 0,07 0,06 16,70 Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα 1,06 0, Ζηµίες από συµµετοχές 0,21 0,19 10,50 Σύνολο: 23,72 13,38 77,30 Για τους προαναφερόµενους λόγους, τα συνολικά κέρδη προ φόρων που κατέγραψε η Εταιρία την οικονοµική χρήση του 2006 ανέρχεται σε 1,05 εκ. Ευρώ περίπου. Γ. Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Ενοποιηµένα Έσοδα Τα ενοποιηµένα έσοδα της Εταιρίας παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 78,10% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος λόγω της αύξησης εσόδων της µητρικής. Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Ενοποιηµένα Έσοδα, σε εκ. ΕΥΡΩ Μεταβολή (%) Κύκλος Εργασιών 24,28 13,42 80,90 Άλλα Έσοδα 0,62 0,56 10,70 Σύνολο: 24,90 13,98 78,10 Τα κέρδη (προ φόρων) των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων για το 2006 ανήλθαν περίπου σε 1,29 εκ. ευρώ περίπου.. Επενδύσεις Το 2006 η OTEplus επένδυσε 271,32 χιλ. ευρώ περίπου σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας ΟΤΕplus Bulgaria EAD, σε έργα ανάπτυξης, περαιτέρω βελτίωση συστηµάτων οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και στη διαµόρφωση των νέων γραφείων και τον εξοπλισµό τους. Ε. Ίδια Κεφάλαια Με βάση τα παραπάνω στοιχεία η καθαρή θέση της Εταιρίας στις 31 εκεµβρίου 2006 ανήλθε σε 2,59 εκ. ευρώ περίπου, ενώ σε ενοποιηµένο επίπεδο ήταν 2,50 εκ. ευρώ περίπου. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

13 Ηράκλειο Αττικής, 4 Μαΐου 2007 Ο Πρόεδρος του.σ. Ο ιευθύνων Σύµβουλος Νικόλαος Τσατσάνης Θεοφάνης Τσιόκρης Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

14 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΚΑΙ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (Ποσά σε χιλιάδες ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ Κύκλος εργασιών Έσοδα από παροχή υπηρεσιών , , , ,18 Λοιπά έσοδα 597,03 618,91 560,55 561,76 Λειτουργικά έσοδα , , , ,94 Λειτουργικά έξοδα Αποδοχές προσωπικού (15.581,51) (15.705,64) (9.422,56) (9.487,26) Αποσβέσεις (60,15) (97,33) (47,92) (107,12) Λοιπά λειτουργικά έξοδα (7.849,42) (7.703,31) (3.703,12) (3.916,43) Λειτουργικά έξοδα (23.491,08) (23.506,28) (13.173,60) (13.510,81) Λειτουργικά κέρδη 1.341, ,39 746,43 467,13 Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα Χρεωστικοί τόκοι (71,58) (96,03) (79,28) (105,15) Πιστωτικοί τόκοι 8,38 8,42 7,15 7,63 Έσοδα από µερίσµατα 0,08 0,08 7,18 7,18 Κέρδη/(ζηµίες) από συµµετοχές (221,21) (6,96) (185,51) - Σύνολο χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων (284,33) (94,49) (250,46) (90,34) Κέρδη προ φόρου εισοδήµατος 1.057, ,90 495,97 376,79 Φόρος εισοδήµατος (713,80) (713,80) (324,45) (324,45) Καθαρά κέρδη της χρήσης 343,86 584,10 171,52 52,34 Κατανεµόµενα σε: Μετόχους της µητρικής 591,97 52,34 ικαιώµατα µειοψηφίας (7,87) - 584,10 52,34 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

15 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ) ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΚΑΙ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (Ποσά σε χιλιάδες ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια 134,66 157,64 115,56 146,33 Ασώµατα πάγια 21,63 26,04-18,66 Συµµετοχές 36,96 10,21 273,19 273,19 Αναβαλλόµενος φόρος 94,50 94,50 149,55 149,55 Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 25,39 25,93 4,67 5,17 Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 313,14 314,32 542,97 592,90 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα ,02 Πελάτες , , , ,42 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 463,01 292,84 275,35 103,27 Προκαταβολές 10,45 12,72 457,92 460,76 Χρηµατικά διαθέσιµα 79,18 216,31 653,06 782,95 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , , , , , , ,32 Κ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό κεφάλαιο 3.837, , , ,00 Τακτικό αποθεµατικό 50,74 50,74 50,74 51,65 Λοιπά αποθεµατικά 161,63 161,63 161,63 161,63 Συναλλαγµατικές διαφορές από αποτίµηση συµµετοχών σε Ξ.Ν. - (308,08) - (283,73) Υπόλοιπο ζηµιών εις νέο (1.462,49) (1.227,56) (1.806,35) (1.819,53) 2.586, , ,02 747,02 ικαιώµατα µειοψηφίας - (7,87) - - Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.586, , ,02 747,02 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λοιπές προβλέψεις 334,78 789,08 334,78 789,08 211,27-211,27 - Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - 5,84-9,68 Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 1.123, ,70 211,27 220,95 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές 1.311, ,57 453,51 476,59 Βραχυπρόθεσµα δάνεια 803,22 824,11-292,41 Προκαταβολές πελατών 3.076, , , ,63 Φόρος εισοδήµατος 658,75 658,74 242,47 242,47 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.738, , , ,25 Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 9.588, , , ,35 ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , , , ,32 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

16

17 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2009

Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2009 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η OTEplus Σήµερα ιοικητικό Συµβούλιο ραστηριότητες του έτους στην Ελλάδα ραστηριότητες των θυγατρικών εταιρειών Οργάνωση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 7

Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 7 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η OTEplus Σήµερα ιοικητικό Συµβούλιο ραστηριότητες του έτους στην Ελλάδα ραστηριότητα της θυγατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας για το 2007, το µέγεθος της ευρωπα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας για το 2007, το µέγεθος της ευρωπα ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΑΝΟ ΙΚΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

IT Consulting; 3,1% Development and Integration; 4,1% Outsourcing; 2,3% Business Consulting; 73,5% Other Services; 17,0%

IT Consulting; 3,1% Development and Integration; 4,1% Outsourcing; 2,3% Business Consulting; 73,5% Other Services; 17,0% ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Μείωση εσόδων για την ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά συµβουλευτικών υπηρεσιών για το 2009 Μικρή ανάκαµψη αναµένεται για το 2010» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 Αθήνα 17 Μαΐου 2012 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 292, Παράγραφος 4 του Κανονισµού ΧΑΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΕΓΕΘΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Το 2005, όπως η ιοίκηση της Τράπεζας είχε ανακοινώσει και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Μαρτίου 2005 και της 31ης εκεµβρίου 2004 31/3/2005 31/12/2004 31/3/2005 31/12/2004 ΑΝΕΛΕΓΚΤΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγιο Ενεργητικό: Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 9.711.391

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Ο Όµιλος Alpha Bank Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2005 συνεχίσθηκε η κερδοφόρος πορεία του Οµίλου και αξιοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Καθαρά κέρδη 273 εκατ. (+39%) Μέρισµα ανά µετοχή 0,60 (απόδοση 3,9% 1 ) Ενίσχυση της Θέσης της Τράπεζας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη ----------------

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009 Πωλήσεις: 3.973,9 εκ. ευρώ, έναντι 3.977,2 εκ. ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του 2008 (µείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προς Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Δ/νση Εισηγμένων Εταιρειών Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τηλ.: 2103377187 Φαξ.: 2103377115 Υπ όψιν κας Κούρκαφα Ιλιάννας Αθήνα, 11

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το έτος 2006 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών 3. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .Λ.Π. 1 1 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Όµιλος ΧΨΩ Ισολογισµός την 31η εκεµβρίου 20Χ2 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 20Χ2 20Χ1 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Χ Χ Υπεραξία Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2007 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2008

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2008 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2008 Πωλήσεις: 2.760,2 εκ. ευρώ έναντι 2.375,3 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2007 (αύξηση 16,2%) Κέρδη προ τόκων, φόρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ OMIΛΟΥ OTE ΤΡΙΜΗΝΟΥ & ΕΤΟΥΣ 2005 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. ( US G.A.A.P. µη ελεγµένα)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ OMIΛΟΥ OTE ΤΡΙΜΗΝΟΥ & ΕΤΟΥΣ 2005 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. ( US G.A.A.P. µη ελεγµένα) ελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ OMIΛΟΥ OTE ΤΡΙΜΗΝΟΥ & ΕΤΟΥΣ 2005 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (US G.A.A.P. µη ελεγµένα) Άνοδος κατά 9% των λειτουργικών εσόδων το τρίµηνο 2005 o «Ανθεκτικές» στις πιέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2007

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2007 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 20 Πωλήσεις: 2.375,3 εκ. ευρώ έναντι 2.289,8 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 20 (αύξηση 3,7%) Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Χρήσης 2004

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Χρήσης 2004 Οικονοµικά Αποτελέσµατα Χρήσης 2004 Η σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό επιβραβεύει τις στρατηγικές επιλογές του Οµίλου. Οι οικονοµικές επιδόσεις ήταν ελαφρώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ανακοίνωση στοιχείων της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ και πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό στο πλαίσιο της αρ. 21 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και γενικότερα στοιχείων και πληροφοριών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Εργασιών Κόστος Πωλήσεων Μικτό Κέρδος/Ζημία

Κύκλος Εργασιών Κόστος Πωλήσεων Μικτό Κέρδος/Ζημία Κατάσταση Αποτελεσμάτων Κύκλος Εργασιών 3.616.794 3.400.084 Κόστος Πωλήσεων -2.189.052-2.152.111 Μικτό Κέρδος/Ζημία 1.427.742 1.247.973 Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 43.534 69.485 Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2007

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2007 Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2007 Συνέχιση των ανοδικών ρυθµών ανάπτυξης πωλήσεων και κερδοφορίας Περαιτέρω ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού Οικονοµικά Αποτελέσµατα Οµίλου( χιλ.) 9M 2007 %

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2008

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2008 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2008 Πωλήσεις: 1.379,6 εκ. ευρώ έναντι 1.151,3 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2007 (αύξηση 19,8%) Προσαρµοσµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 16/3/2007 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006. Το 2006, και ιδιαίτερα κατά το β εξάμηνο, η Attica Bank μπήκε σε μια νέα αναπτυξιακή πορεία. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΓΚΙΑΛΙΖΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα /5/2017

Αποτελέσµατα /5/2017 Αποτελέσµατα 2016 2/5/2017 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 2016 Στις θετικές εξελίξεις του 2016 καταγράφεται η ολοκλήρωση στις 12/12/2016 του Αυτοκινητόδροµου Κόρινθος-Τρίπολη- Καλαµάτα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Η1 2009

SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Η1 2009 SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Η1 2009 Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2009 Βασικά Σηµεία : Η1 2009 Βελτίωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων του Οµίλου Sarantis στο Β τρίµηνο του 2009 σε σύγκριση µε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004 Αποτελέσµατα 9µήνου Σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών, που υποδηλώνει την επιτυχηµένη αναπτυξιακή στρατηγική και πορεία του οµίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό Βασικά Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 Προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας Κύριοι Μέτοχοι, Από µέρους του.σ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της από 20-3-2014 συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε.» Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήµερα, την 20-3-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2007 Πωλήσεις:5.065,8 εκ. ευρώ έναντι 4.633,4 εκ. ευρώ το 2006 (αύξηση 9,3%) Προσαρµοσµένα κέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2009 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2009 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 0 2 5η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2002 Ποσά προηγούµενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009 Πωλήσεις: 2.764,1 εκ. ευρώ έναντι 2.760,2 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2008 (αύξηση 0,1%) Κέρδη προ τόκων, φόρων και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Για την εννιάμηνη περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της.

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο Όμιλος ΟΤΕ, αποτελεί τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην και έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2006

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2006 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2006 Πωλήσεις: 4.633,4 εκ. ευρώ έναντι 3.695,2 εκ. ευρώ το 2005 (αύξηση 25,4%) Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2008) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31 η Μαρτίου 2013

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31 η Μαρτίου 2013 ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31 η Μαρτίου 2013 H ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το στόχο καθαρής κερδοφορίας για το 2013 παρά το δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2010) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006 Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου 2006 είναι σύµφωνα των προβλέψεων της ιοίκησης για την πορεία του πρώτου τριµήνου και σε ακολουθία των εκτιµήσεων της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 6µήνου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 6µήνου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 6µήνου 2006 Τα αποτελέσµατα του 6µήνου 2006 κινήθηκαν σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ιοίκησης για το σύνολο του τρέχοντος έτους και βρίσκονται σε ακολουθία µε

Διαβάστε περισσότερα