Η OTEplus Σήµερα. ιοικητικό Συµβούλιο. Η Αγορά Υπηρεσιών Συµβούλων. ραστηριότητες του έτους στην Ελλάδα. ραστηριότητες του έτους στο Εξωτερικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η OTEplus Σήµερα. ιοικητικό Συµβούλιο. Η Αγορά Υπηρεσιών Συµβούλων. ραστηριότητες του έτους στην Ελλάδα. ραστηριότητες του έτους στο Εξωτερικό"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η OTEplus Σήµερα ιοικητικό Συµβούλιο Η Αγορά Υπηρεσιών Συµβούλων ραστηριότητες του έτους στην Ελλάδα ραστηριότητες του έτους στο Εξωτερικό Οργάνωση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ανάλυση Οικονοµικών Στοιχείων Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

2 Η ΟΤΕplus σήµερα Ιδρύθηκε το 1987 µε κύριο µέτοχο τον ΟΤΕ (99%) και αποτελεί τη συµβουλευτική εταιρία παροχής Τεχνικών και Επιχειρηµατικών Λύσεων του Οµίλου ΟΤΕ. Η εταιρία ΕΛΤΑ Α.Ε. κατέχει ποσοστό 1% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Η Εταιρεία έχει εδραιωθεί στην ελληνική αγορά ως εταιρεία η οποία παρέχει τεχνικές και επιχειρηµατικές λύσεις, ενώ διατηρεί εταιρική παρουσία και στη Βουλγαρία. ιαθέτει εκτεταµένη εµπειρία και τεχνογνωσία στην παροχή ολοκληρωµένων λύσεων και υπηρεσιών στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής, των συµβουλευτικών υπηρεσιών επιχειρησιακής ανάπτυξης και υποστήριξης καθώς και διαχείρισης προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων από το ΚΠΣ και την Ε.Ε. απευθείας. Παράλληλα, επεκτείνεται δυναµικά σε νέους τοµείς δραστηριοποίησης όπως η αγορά ICT λύσεων και υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ απασχολεί ανθρώπινο δυναµικό µε υψηλή επιστηµονική κατάρτιση και πολυετή εµπειρία. Μέχρι σήµερα έχει υλοποιήσει περισσότερα από 280 έργα, σε φορείς τόσο του ηµόσιου όσο και του Ιδιωτικού τοµέα, παρέχοντας ολοκληρωµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες σε θέµατα οικονοµικής, περιφερειακής και τεχνολογικής ανάπτυξης. Πελάτες της είναι οργανισµοί και επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Η Εταιρεία είναι πιστοποιηµένη σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2000. Κατά τη διάρκεια του 2006: Η Εταιρεία µετά την επάνοδό της στην κερδοφορία το έτος 2005, διατηρεί τα θετικά της αποτελέσµατα και το έτος 2006 παρουσιάζοντας κέρδη µετά από φόρους ύψους 343,86 χιλ. Ευρώ (µε βάση τα.π.χ.π.). Τα αντίστοιχα µετά από φόρους κέρδη σε ενοποιηµένο επίπεδο ανήλθαν σε 591,97 χιλ. Ευρώ. Τα Έσοδα της OTEplus ανήλθαν σε 24,83 εκατ. Ευρώ σηµειώνοντας αύξηση κατά 78,4% σε σχέση µε τη προηγούµενη χρήση. Τα έσοδα σε ενοποιηµένο επίπεδο ανήλθαν σε 24,89 εκ. Ευρώ σηµειώνοντας αύξηση κατά 78% σε σχέση µε το Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

3 ιοικητικό Συµβούλιο Κατά το 2006, η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ήταν: Νικόλαος Τσατσάνης Πρόεδρος Ιωάννης Άγγλος Αντιπρόεδρος Θεοφάνης Τσιόκρης /νων Σύµβουλος Κων/νος Κάππος Μέλος Στεφανία Κωνσταντίνου Μέλος Χριστόφορος Γεροχρήστος Μέλος Σωτήριος Βλάχος Μέλος ιονύσιος Καραχάλιος Μέλος Κων/νος Ζωντανός Μέλος Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

4 Η Αγορά Υπηρεσιών Συµβούλων Η Ευρωπαϊκή αγορά Το µέγεθος της Ευρωπαϊκής αγοράς συµβούλων για το 2005 ανήλθε σε 61,6 δις. ΕΥΡΩ σηµειώνοντας αύξηση 14%. Η Γερµανία κατέχει το µεγαλύτερο µερίδιο της Ευρωπαϊκής αγοράς συµβούλων, ενώ ακολουθούν η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία & η Ισπανία. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η αύξηση του µεγέθους της Ευρωπαϊκής συµβουλευτικής αγοράς µερικώς οφείλεται στο νέο τρόπο κατηγοριοποίησή της. Η νέα µεθοδολογία επιτρέπει την εξέταση της Ευρωπαϊκής συµβουλευτικής αγοράς από δύο οπτικές: σύνολο πωλήσεων από παροχή υπηρεσιών ή κύκλο εργασιών από τις καθαρές συµβουλευτικές υπηρεσίες. Μετά τη νέα κατηγοριοποίηση, οι συµβουλευτικές υπηρεσίες, που περιλαµβάνουν την επιχειρηµατική συµβουλευτική (Business consulting) και την Πληροφορική (ΙΤ Consulting) ανέρχονται στο 55% του συνολικού κύκλου εργασιών της Ευρωπαϊκής αγοράς, ο τοµέας των Εξωγενών Υπηρεσιών (Outsourcing) υπολογίζεται στο 21% και ο τοµέας Ανάπτυξης και Ολοκλήρωσης Συστηµάτων (Development and Systems Integration) ανέρχεται σε 19%. Στον τοµέα των συµβουλευτικών υπηρεσιών οι τρεις κορυφαίες υπηρεσίες σε ζήτηση είναι η Στρατηγική, η ιοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών και το Ανθρώπινο υναµικό. Οι κύριοι πελάτες στις ανατολικές και δυτικές Ευρωπαϊκές χώρες ήταν εξίσου, η βιοµηχανία, ο τραπεζικός & ο δηµόσιος τοµέας µε ποσοστό 63% του συνολικού κύκλου εργασιών Για το 2005 το ποσοστό συµµετοχής της συµβουλευτικής αγοράς επί του ΑΕΠ, στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες σηµειώνει αύξηση, ενώ ο Ευρωπαϊκός µέσος όρος βρίσκεται στο 0,58%. (Πηγή: 2005 European Federation of Management Consultancies Associations FEACO) Η Ελληνική αγορά Το µέγεθος της Ελληνικής αγοράς συµβούλων για το 2005 εκτιµήθηκε σε 181 εκατ. ΕΥΡΩ, που αντιστοιχεί σε ετήσια µείωση 5,9% σε σχέση µε το Το ποσοστό συµµετοχής της Ελληνικής συµβουλευτικής αγοράς επί του ΑΕΠ κινήθηκε σε ποσοστό 0,10%. Ο προοπτικές της Ελληνικής αγοράς είναι πολύ υψηλές, αρκεί να ληφθούν συγκεκριµένα µέτρα, τα οποία είναι απαραίτητα ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήµατα που προκαλούν τη χαµηλή ζήτηση σε συµβουλευτικές υπηρεσίες. Για το 2005, οι συµβουλευτικές υπηρεσίες (Business consulting και IT Consulting) καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος της αγοράς και ανέρχονται στο 71,7%, ενώ ο τοµέας των Εξωγενών Υπηρεσιών (Outsourcing) υπολογίζεται στο 3,7% και ο τοµέας Ανάπτυξης και Ολοκλήρωσης Συστηµάτων (Development and Systems Integration) ανέρχεται στο 3%. Οι τρεις κορυφαίες υπηρεσίες σε ζήτηση είναι η ιαχείριση έργων (Project Management), η ιοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών και η Στρατηγική. Πρώτος σε ζήτηση συµβουλευτικών υπηρεσιών παραµένει ο ηµόσιος Τοµέας και ακολουθεί η βιοµηχανία, ο κλάδος των οικονοµικών υπηρεσιών και ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών. Παρόλο που το 2005, ήταν µία χρονιά µείωσης της εγχώριας ζήτησης, υπήρξαν ενδείξεις ανάκαµψης το 2006, τόσο για το δηµόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τοµέα. Στον δηµόσιο τοµέα, το 2005 προετοιµάστηκαν περισσότερα από ποτέ αιτήµατα για προτάσεις και ξεκίνησαν, γεγονός που αναµένεται να οδηγήσει σε περισσότερα έργα για το (Πηγή: 2005 European Federation of Management Consultancies Associations FEACO) Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

5 ραστηριότητες του Έτους στην Ελλάδα Τη χρονιά που πέρασε η OTEplus ανταποκρίθηκε µε ιδιαίτερη επιτυχία στις προσπάθειες της µέσα από την ενεργή συµµετοχή της σε έργα παροχής συµβουλευτικής υποστήριξης. Επίσης, ανέπτυξε περαιτέρω εξειδίκευση και τεχνογνωσία στο σχεδιασµό, την ωρίµανση, την υλοποίηση και τη διαχείριση έργων στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ ενώ δραστηριοποιήθηκε µε επιτυχία στον τοµέα της επιχειρησιακής έρευνας. Παράλληλα, η Εταιρεία συνέχισε την υλοποίηση διεθνών έργων Έρευνας και Ανάπτυξης καθώς και Τεχνικής Βοήθειας προς τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε.) στο πλαίσιο Χρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον Όµιλο ΟΤΕ, η Εταιρεία συνέχισε να παρέχει τεχνική και συµβουλευτική υποστήριξη σε θέµατα όπως η διαχείριση-υποστήριξη της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο ανασχεδιασµός επιχειρησιακών διαδικασιών, η εµπορική λειτουργία των εταιρικών & οικιακών πελατών του ΟΤΕ, η ανάπτυξη στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδίου, το επιχειρησιακό κοστολογικό σύστηµα, η ασφάλεια τηλεπικοινωνιών & πληροφοριακών συστηµάτων, οι µελέτες εφαρµογής τηλεπικοινωνιακών δικτύων, η εισαγωγή και ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων και εφαρµογών, ο σχεδιασµός και υλοποίηση έρευνας για τη µέτρηση της ικανοποίησης των πελατών του Οργανισµού και η ανάπτυξη στρατηγικών κατευθύνσεων για τη διατήρηση και επέκταση του πελατολογίου, ενώ η τεχνογνωσία της Εταιρείας σε θέµατα Γ ΚΠΣ αξιοποιήθηκε συστηµατικά και από τον Όµιλο. Ειδικότερα, ανά τοµέα δραστηριότητας: Τεχνολογικές Συµβουλευτικές Υπηρεσίες Περίπου το 22% των εσόδων του 2006 προήλθαν από έργα Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες αφορούσαν στους δύο ακόλουθους τοµείς: Τοµέας Τηλεπικοινωνιακών Μελετών και Σχεδιασµού Ο τοµέας παρέχει ένα ευρύτατο πλέγµα υπηρεσιών που καλύπτει ολόκληρο το πεδίο του σχεδιασµού τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών δικτύων, ξεκινώντας από τον καθορισµό των βασικών τεχνικών απαιτήσεων που αφορούν στη δοµή, την τοπολογία και την αρχιτεκτονική τους, µέχρι τη λεπτοµερή και σε βάθος µελέτη όλων των τεχνικών, λειτουργικών και οικονοµικών θεµάτων που σχετίζονται µε επενδύσεις σε ολοκληρωµένες λύσεις τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής. Παράλληλα, προσφέρει συµβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη του ρυθµιστικού πλαισίου και την αντιµετώπιση των επιπτώσεων από την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών. Τοµέας Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Ο τοµέας αυτός απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανισµούς που επιθυµούν να επωφεληθούν από την ενοποίηση τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, προσφέροντας υπηρεσίες σχεδιασµού και οργάνωσης ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων και συστηµάτων ηλεκτρονικού εµπορίου. Προσφέρει επίσης υποστήριξη στη διαχείριση έργων και ανάπτυξη των ενδεδειγµένων εσωτερικών διαδικασιών. Κατά τη διάρκεια του 2006 η ιεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής ολοκλήρωσε την υλοποίηση τέσσερα (4) έργων, υπέβαλε προσφορές εννέα (9) για νέα έργα από τις οποίες ανέλαβε πέντε (5) έργα από τον ΟΤΕ. Επίσης δύο (2) νέα έργα ανέλαβε στις αρχές του 2007 από το Υπουργείο Πολιτισµού και από τον ιαχειριστή Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. ( ΕΣΜΗΕ). Μεταξύ των πιο αντιπροσωπευτικών έργων συγκαταλέγονται τα εξής: Παροχή τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης Εγκαταστάσεων Τηλεπληροφορικής και Ευρείας Ζώνης του ΟΤΕ, Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

6 Παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής υποστήριξης σε θέµατα του Επιχειρησιακού Κοστολογικού Συστήµατος του ΟΤΕ (ΕΚΟΣ 2), Παροχή τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης σε θέµατα ιαχείρισης και Λειτουργίας του ικτύου του ΟΤΕ, Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του συστήµατος GIS δικτύων του ΟΤΕ σε Αττική & Θεσσαλονίκη, Παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής υποστήριξης για την υλοποίηση του Ολοκληρωµένου Επιχειρησιακού Πληροφοριακού Συστήµατος του ( ΕΣΜΗΕ), Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης αυτόµατου συστήµατος πώλησης εισιτηρίων καθώς και διαχείρισης και ελέγχου των εισόδων του κοινού σε σηµαντικά µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους (ΟΠΕΠ Α.Ε.). Επιχειρηµατικές Συµβουλευτικές Υπηρεσίες H OTEplus παρέχει ένα ευρύ φάσµα Επιχειρηµατικών Λύσεων σε θέµατα Στρατηγικής, Επιχειρησιακής, Οργανωτικής και Λειτουργικής Ανάπτυξης Οργανισµών του ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. Περίπου το 75% των εσόδων της Εταιρείας για το 2006 προήλθε από έργα παροχής επιχειρηµατικών συµβουλευτικών υπηρεσιών. Μέσα στο 2006 η Εταιρεία ολοκλήρωσε 20 συµβουλευτικά έργα, ενώ ξεκίνησε ή συνεχίζει να υλοποιεί 28 έργα, η υλοποίηση των οποίων θα ολοκληρωθεί τα επόµενα έτη. Παράλληλα, υποβλήθηκαν 23 προσφορές, από τις οποίες οι 20 προχώρησαν ή αναµένεται να προχωρήσουν και σε επίπεδο έργου. Ενδεικτικά έργα κατά το 2006 είναι τα παρακάτω: Σύµβουλος Τεχνικής Υποστήριξης του Προγράµµατος Πελατοκεντρικού Μετασχηµατισµού (CRM - BPR) που υλοποιεί ο ΟΤΕ την περίοδο , Σύζευξις - Εκπαίδευση Υποέργων 2, 4, 5, 6 και 7, Βαρόµετρο Ικανοποίησης Πελατών του ΟΤΕ (Β φάση), Εκπόνηση Αναλογιστικής Μελέτης Τηλεπικοινωνιακών Τελών Ελληνικού ηµοσίου, Μελέτη και σχεδίαση ενός συνολικού πλαισίου τεχνολογικής υποστήριξης των κρατικών φορέων (one-stop technical portal-egovit.gr), Τεχνικός Σύµβουλος Υποστήριξης ράσεων Αποασυλοποίησης του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Αθηνών (ΘΧΠΠΑ), Ίδρυση και Λειτουργία της Κεντρικής οµής Υποστήριξης των Κέντρων Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, για λογαριασµό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ιαµόρφωση Γενικού Κανονισµού Προσωπικού και Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ Α.Ε.), καθώς και ανάπτυξη Κανονισµού του.σ. του, Υποστήριξη του Οµίλου ΟΤΕ κατά τη µετάβαση από το Γ στο ΚΠΣ, Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης των Αποθηκών του ΟΤΕ, Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης στην ιεύθυνση Μarketing του ΟΤΕ, Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης στο ίκτυο Καταστηµάτων του ΟΤΕ, Παροχή Υπηρεσιών Συµβουλευτικής Υποστήριξης για τη Λειτουργία του ΟΤΕ-Dun, Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης στην ιεύθυνση Πιστωτικού Ελέγχου και Εισπράξεων του ΟΤΕ, Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

7 Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης στη ιεύθυνση Επικοινωνίας του ΟΤΕ, Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης στη Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων του ΟΤΕ, Παροχή Υπηρεσιών Συµβουλευτικής Υποστήριξης στις πωλήσεις ADSL/ConneX στα ΚΤΕ 134, Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης στη Γενική ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικών Θεµάτων του ΟΤΕ, Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης στη ιεύθυνση Προµηθειών και ιαχείρισης Υλικών του ΟΤΕ, Παροχή Εξειδικευµένων Υπηρεσιών στη ιεύθυνση Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών της Γενικής ιεύθυνσης Χρηµατοοικονοµικών Θεµάτων ΟΤΕ, Παροχή Υπηρεσιών Συµβουλευτικής Υποστήριξης για τη λειτουργία του Τηλ. Κέντρου 1305 του ΟΤΕ, Μελέτη συστήµατος αξιολόγησης ανθρώπινου δυναµικού της Infote. Βασικά επιτεύγµατα κατά το 2006 αποτελούν: Η ανάληψη συµβουλευτικών έργων υποστήριξης σηµαντικών προγραµµάτων ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του ΟΤΕ, Η ενίσχυση της εταιρικής τεχνογνωσίας για διεκδίκηση και εξασφάλιση µεγάλης κλίµακας έργων. Χρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα Ένας από τους κύριους πελάτες της OTEplus είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συµπεριλαµβανοµένων όλων των Γενικών της ιευθύνσεων. Η OTEplus, συµµετέχοντας σε διεθνείς κοινοπραξίες στα πλαίσια ανοιχτών πανευρωπαϊκών ανταγωνιστικών διαδικασιών αξιολόγησης, αναλαµβάνει και υλοποιεί έργα που είτε χρηµατοδοτούνται εξ ολοκλήρου από την ΕΕ, είτε συγχρηµατοδοτούνται και από την Εταιρεία. Τα έσοδα από τη συµµετοχή της Εταιρίας σε χρηµατοδοτούµενα έργα αντιπροσωπεύουν περίπου το 2,3% των εσόδων του έτους. Ειδικότερα, η /νση Χρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τοµείς: Τοµέας Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) Κατά τη διάρκεια του 2006 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς τέσσερα (4) έργα Ε&Α, τρία από αυτά χρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ και ένα από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Τοµέας Τεχνικής Βοήθειας & Μελετών (Technical Assistance) Κατά τη διάρκεια του 2006 συνεχίστηκε η υλοποίηση του έργου στην Αλγερία για την υποστήριξη της Ρυθµιστικής Αρχής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων της χώρας, στα πλαίσια του Προγράµµατος MEDA. Επίσης, συνεχίζεται κανονικά το έργο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας EQUAL, χρηµατοδοτούµενο από το Υπουργείο Εργασίας. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

8 Οι ραστηριότητες του Έτους στο Εξωτερικό Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του οµίλου ΟΤΕ στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, η Εταιρία ανέπτυξε και διατηρεί σήµερα εταιρική παρουσία στη Βουλγαρία. Αναλυτικότερα, οι δραστηριότητες των δύο θυγατρικών εταιριών της OTEplus για το 2006 ήταν οι εξής: Ρουµανία Κατά τη διάρκεια του 2006 η θυγατρική δεν είχε δραστηριότητα, λόγω του ότι η ιοίκηση της OTEplus A.E µε απόφαση της στις αρχές του 2006, έκρινε σκόπιµη τη διακοπή των δραστηριοτήτων της θυγατρικής εταιρείας στη Ρουµανία. Βουλγαρία Στο πλαίσιο της στρατηγικής επέκτασης του Οµίλου ΟΤΕ στη Βουλγαρική αγορά και λαµβάνοντας υπόψη τις προοπτικές ένταξης της Βουλγαρίας στην Ε.Ε., η OTEplus ανέπτυξε εταιρική παρουσία στη χώρα αυτή στο τέλος του 2001 µέσω της ίδρυσης θυγατρικής εταιρίας. Το 2006 η θυγατρική εταιρία είχε περιορισµένη δραστηριότητα, υλοποιώντας µικρού µεγέθους έργα στον τοµέα παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών. Για το 2007 η θυγατρική αναµένεται να διεκδικήσει έργα παροχής τεχνικών και επιχειρηµατικών λύσεων προς πελάτες στην τοπική αγορά, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της OTEplus A.E. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

9 Στρατηγικές Κατευθύνσεις και Στόχοι της OTEplus για το 2007 Οι στρατηγικοί στόχοι της Εταιρείας για το ερχόµενο διάστηµα είναι οι εξής: Εξασφάλιση της αναπτυξιακής πορείας της Εταιρείας και διατήρηση της κερδοφορίας της, Επίτευξη εσόδων εκτός Οµίλου ΟΤΕ, Εξασφάλιση εσόδων από έργα Επιχειρηµατικού και Τεχνικού χαρακτήρα. Βασικές προϋποθέσεις Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη των ως άνω στρατηγικών στόχων είναι: Ενίσχυση -διεύρυνση του portofolio των παρεχόµενων υπηρεσιών της εταιρείας µε ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη υπηρεσιών που απευθύνονται τόσο στο ηµόσιο, όσο και στον Ιδιωτικό Τοµέα. Εκµετάλλευση πόρων του Γ & ΚΠΣ για την περαιτέρω ανάπτυξη τεχνογνωσίας, πελατολογίου και υπηρεσιών µέσα στα αµέσως επόµενα χρόνια. Μακροπρόθεσµη επένδυση σε υποδοµές, συστήµατα, ροή τεχνογνωσίας και ανθρώπινο δυναµικό. Η αναβάθµιση της προώθησης και λειτουργίας της εταιρείας µέσω της δυναµικής προβολής της νέας εταιρικής εικόνας και των παρεχόµενων υπηρεσιών. Ο εκσυγχρονισµός και η περαιτέρω ανάπτυξη κατάλληλων υποδοµών για το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και υλοποίηση συστηµάτων διοίκησης και λειτουργίας της εταιρείας και των θυγατρικών της. Η εξασφάλιση οικονοµικής επιφάνειας και ευρωστίας, η οποία µεταξύ άλλων θα της επιτρέψει τη διεκδίκηση και ανάληψη έργων µεγάλης κλίµακας. Με βάση τα δεδοµένα και τις προοπτικές της αγοράς όπως διαµορφώνονται συνολικά, λαµβάνοντας βέβαια υπόψη, µεταξύ άλλων, την εξέλιξη έργων και προγραµµάτων στο πλαίσιο των Γ και Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, αλλά και τα έργα και τις δραστηριότητες στο πλαίσιο του Οµίλου ΟΤΕ, διαφαίνονται για την εταιρεία ευκαιρίες, για έργα αµιγώς τηλεπικοινωνιακά και πληροφορικής καθώς και επιχειρησιακής έρευνας και ανάπτυξης, τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Για το λόγο αυτό, οι στρατηγικές επιλογές της εταιρείας για την περίοδο , επικεντρώνονται στην παροχή των παρακάτω υπηρεσιών: Ολοκληρωµένες λύσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) e-services & e-government Υπηρεσίες Ανάπτυξης ικτυακών Υποδοµών Υπηρεσίες Λειτουργικού και Οργανωτικού Ανασχεδιασµού (ΒPR), ιαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management), και Επιχειρηµατικής Ευφυίας (Business Intelligence) Υπηρεσίες Επιχειρησιακής Έρευνας και Οργάνωσης Επιχειρηµατικές λύσεις και υπηρεσίες ιαχείρισης Αλλαγής, Business Process Outsourcing & Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

10 Οργάνωση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού ιαδικασίες / Συστήµατα ιοίκησης Με στόχο την εξασφάλιση της καλύτερης αποδοτικότητας και την υποστήριξη της οργανωτικής ανάπτυξης, η διοίκηση της OTEplus συνεχίζει τις ενέργειες βελτίωσης της λειτουργίας της και εφαρµογής σύγχρονων εργαλείων και συστηµάτων διοίκησης. ιασφάλιση Ποιότητας Προτεραιότητα της OTEplus αποτελεί η ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών της, την οποία εξασφαλίζει αξιοποιώντας την επιστηµονική κατάρτιση και εµπειρία των στελεχών της, την προσαρµοστικότητά της στις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη και την πιστή τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων κάθε έργου. Παράλληλα, η πιστοποίηση της Εταιρίας, σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2000 διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών της µέσα από το σχεδιασµό και την καθιέρωση µιας σειράς εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας, οι οποίες καλύπτουν όλους σχεδόν τους τοµείς λειτουργίας της. Ανθρώπινο υναµικό Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στην Εταιρεία και στον Όµιλο ανερχόταν κατά την 31 εκεµβρίου 2006 σε 787 άτοµα και σε 792 άτοµα αντίστοιχα, ενώ την 31 εκεµβρίου 2005 ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στην Εταιρεία και στον Όµιλο ανερχόταν σε 531 άτοµα και σε 537 άτοµα αντίστοιχα. Επίσης η Εταιρία συνεργάσθηκε µε µεγάλο αριθµό συµβούλων µε υψηλή επιστηµονική κατάρτιση και εµπειρία. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

11 Ανάλυση Οικονοµικών Στοιχείων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (Ισολογισµός και Κατάσταση Αποτελεσµάτων) προέκυψαν από την ενοποίηση της µητρικής εταιρίας OTEplus A.E. και των θυγατρικών της ΙΕΡΓΑΣΙΑ Ανώνυµη Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης, OTEplus Romania SRL και OTEplus Bulgaria EAD στη Ελλάδα, Ρουµανία και Βουλγαρία, αντίστοιχα. Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει συνοπτικά τα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα, καθώς και τα αποτελέσµατα της κάθε θυγατρικής: Οικονοµικά Αποτελέσµατα, σε εκατ. ΕΥΡΩ Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα OTEplus A.E. ΙΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.ΠΑ ΟΤΕ plus Romania SRL* OTEplus Bulgaria EAD Έσοδα Κύκλος Εργασιών 24,28 24,24-0,03 0,02 Άλλα Έσοδα 0,62 0,59-0,33 - Σύνολο: 24,90 24,83-0,36 0,02 Κέρδη-Ζηµίες Λειτουργικά (µικτά) 1,39 1,34-0,16 0,25-0,04 Περιθώριο κέρδους (%) (5,60) (5,40) - - Προ Φόρων 1,29 1,05-0,16 0,21-0,05 Περιθώριο κέρδους (%) (5,20) (4,20) - - Καθαρά χρήσης 0,59 0,34-0,16 0,21-0,05 Περιθώριο κέρδους (%) (2,40) (1,40) Καθαρή Λογιστική Αξία Μετοχικό Κεφάλαιο 3,84 3,84 0,18 0,35 0,10 Αποθεµατικά 0,21 0, Αποτελέσµατα εις νέο/προηγ. χρήσεων -1,55-1,46-0,16-0,06-0,05 Σύνολο: 2,50 2,59 0,02-0,02 0,05 *Τα έσοδα και τα κέρδη προ φόρων της θυγατρικής ΟΤΕ plus Romania είναι αυξηµένα κατά ευρώ λόγω διαγραφής απαίτησης από τη µητρική Β. Αποτελέσµατα της OTEplus Α.Ε. Έσοδα Τα έσοδα της Εταιρίας για το οικονοµικό έτος 2006 αυξήθηκαν κατά 78,40% σε σχέση µε το Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην ανάληψη έργων τεχνικής υποστήριξης και παροχής επιχειρηµατικών συµβουλευτικών υπηρεσιών µεγάλης κλίµακας προς την µητρική εταιρία ΟΤΕ. Έσοδα, Σε εκ. ΕΥΡΩ Μεταβολή (%) Κύκλος Εργασιών 24,24 13,36 81,40 Άλλα Έσοδα 0,59 0,56 5,40 Σύνολο: 24,83 13,92 78,40 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

12 Έξοδα Η OTEplus σηµείωσε αύξηση των δαπανών που σχετίζονται µε τις κύριες δραστηριότητές της κατά 77,30%, το οποίο οφείλεται κυρίως στους εξής λόγους: Αύξηση του κόστους µελετών και διοικητικής λειτουργίας λόγω ανάληψης έργων τεχνικής υποστήριξης µε χαµηλότερα περιθώρια κέρδους από τα αµιγώς έργα συµβουλευτικού χαρακτήρα Επιβάρυνση των λειτουργικών δαπανών µε τα έξοδα της ενοικίασης νέων γραφείων καθώς και την αναπροσαρµογή των ενοικίων των υπαρχόντων γραφείων. Σηµαντική αύξηση των εκτάκτων εξόδων της Εταιρίας λόγω σχηµατισµού πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού ύψους 124 χιλ. ευρώ περίπου, σχηµατισµού πρόβλεψης υποτίµησης της συµµετοχής στις θυγατρικές εταιρείες OTEplus Bulgaria EAD και ΙΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.ΠΑ λόγω ζηµίας ύψους 214,25 χιλ. ευρώ, σχηµατισµού πρόβλεψης επισφάλειας και διαγραφής απαίτησης ύψους 265 χιλ. ευρώ, από τη θυγατρική ΟΤΕplus Romania λόγω της αδυναµίας εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων της, καθώς και σχηµατισµού πρόβλεψης εξόδων ποσό ύψους 789,08 ευρώ, για αµοιβές έργων οι οποίες έχουν προεισπραχθεί από τον πελάτη ΟΤΕ βάσει υπογεγραµµένων συµβάσεων και αφορούν σε αποζηµιώσεις έµµισθου προσωπικού αορίστου χρόνου Κέρδη προ Φόρων Κόστος Μελετών και Έξοδα, σε εκ. ΕΥΡΩ Μεταβολή (%) Κόστος Μελετών 19,76 10,79 83,13 Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας & ιάθεσης 2,56 2,01 27,36 Έξοδα Ερευνών& Ανάπτυξης 0,35 0,29 20,69 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 0,07 0,06 16,70 Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα 1,06 0, Ζηµίες από συµµετοχές 0,21 0,19 10,50 Σύνολο: 23,72 13,38 77,30 Για τους προαναφερόµενους λόγους, τα συνολικά κέρδη προ φόρων που κατέγραψε η Εταιρία την οικονοµική χρήση του 2006 ανέρχεται σε 1,05 εκ. Ευρώ περίπου. Γ. Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Ενοποιηµένα Έσοδα Τα ενοποιηµένα έσοδα της Εταιρίας παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 78,10% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος λόγω της αύξησης εσόδων της µητρικής. Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Ενοποιηµένα Έσοδα, σε εκ. ΕΥΡΩ Μεταβολή (%) Κύκλος Εργασιών 24,28 13,42 80,90 Άλλα Έσοδα 0,62 0,56 10,70 Σύνολο: 24,90 13,98 78,10 Τα κέρδη (προ φόρων) των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων για το 2006 ανήλθαν περίπου σε 1,29 εκ. ευρώ περίπου.. Επενδύσεις Το 2006 η OTEplus επένδυσε 271,32 χιλ. ευρώ περίπου σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας ΟΤΕplus Bulgaria EAD, σε έργα ανάπτυξης, περαιτέρω βελτίωση συστηµάτων οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και στη διαµόρφωση των νέων γραφείων και τον εξοπλισµό τους. Ε. Ίδια Κεφάλαια Με βάση τα παραπάνω στοιχεία η καθαρή θέση της Εταιρίας στις 31 εκεµβρίου 2006 ανήλθε σε 2,59 εκ. ευρώ περίπου, ενώ σε ενοποιηµένο επίπεδο ήταν 2,50 εκ. ευρώ περίπου. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

13 Ηράκλειο Αττικής, 4 Μαΐου 2007 Ο Πρόεδρος του.σ. Ο ιευθύνων Σύµβουλος Νικόλαος Τσατσάνης Θεοφάνης Τσιόκρης Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

14 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΚΑΙ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (Ποσά σε χιλιάδες ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ Κύκλος εργασιών Έσοδα από παροχή υπηρεσιών , , , ,18 Λοιπά έσοδα 597,03 618,91 560,55 561,76 Λειτουργικά έσοδα , , , ,94 Λειτουργικά έξοδα Αποδοχές προσωπικού (15.581,51) (15.705,64) (9.422,56) (9.487,26) Αποσβέσεις (60,15) (97,33) (47,92) (107,12) Λοιπά λειτουργικά έξοδα (7.849,42) (7.703,31) (3.703,12) (3.916,43) Λειτουργικά έξοδα (23.491,08) (23.506,28) (13.173,60) (13.510,81) Λειτουργικά κέρδη 1.341, ,39 746,43 467,13 Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα Χρεωστικοί τόκοι (71,58) (96,03) (79,28) (105,15) Πιστωτικοί τόκοι 8,38 8,42 7,15 7,63 Έσοδα από µερίσµατα 0,08 0,08 7,18 7,18 Κέρδη/(ζηµίες) από συµµετοχές (221,21) (6,96) (185,51) - Σύνολο χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων (284,33) (94,49) (250,46) (90,34) Κέρδη προ φόρου εισοδήµατος 1.057, ,90 495,97 376,79 Φόρος εισοδήµατος (713,80) (713,80) (324,45) (324,45) Καθαρά κέρδη της χρήσης 343,86 584,10 171,52 52,34 Κατανεµόµενα σε: Μετόχους της µητρικής 591,97 52,34 ικαιώµατα µειοψηφίας (7,87) - 584,10 52,34 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

15 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ) ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΚΑΙ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (Ποσά σε χιλιάδες ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια 134,66 157,64 115,56 146,33 Ασώµατα πάγια 21,63 26,04-18,66 Συµµετοχές 36,96 10,21 273,19 273,19 Αναβαλλόµενος φόρος 94,50 94,50 149,55 149,55 Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 25,39 25,93 4,67 5,17 Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 313,14 314,32 542,97 592,90 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα ,02 Πελάτες , , , ,42 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 463,01 292,84 275,35 103,27 Προκαταβολές 10,45 12,72 457,92 460,76 Χρηµατικά διαθέσιµα 79,18 216,31 653,06 782,95 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , , , , , , ,32 Κ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό κεφάλαιο 3.837, , , ,00 Τακτικό αποθεµατικό 50,74 50,74 50,74 51,65 Λοιπά αποθεµατικά 161,63 161,63 161,63 161,63 Συναλλαγµατικές διαφορές από αποτίµηση συµµετοχών σε Ξ.Ν. - (308,08) - (283,73) Υπόλοιπο ζηµιών εις νέο (1.462,49) (1.227,56) (1.806,35) (1.819,53) 2.586, , ,02 747,02 ικαιώµατα µειοψηφίας - (7,87) - - Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.586, , ,02 747,02 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λοιπές προβλέψεις 334,78 789,08 334,78 789,08 211,27-211,27 - Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - 5,84-9,68 Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 1.123, ,70 211,27 220,95 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές 1.311, ,57 453,51 476,59 Βραχυπρόθεσµα δάνεια 803,22 824,11-292,41 Προκαταβολές πελατών 3.076, , , ,63 Φόρος εισοδήµατος 658,75 658,74 242,47 242,47 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.738, , , ,25 Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 9.588, , , ,35 ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , , , ,32 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

16

17 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 7

Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 7 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η OTEplus Σήµερα ιοικητικό Συµβούλιο ραστηριότητες του έτους στην Ελλάδα ραστηριότητα της θυγατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για την περίοδο από

ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για την περίοδο από ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2012 µέχρι 31 η εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 11/06/04 0

ΑΛΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 11/06/04 0 11/06/04 0 ΑΝΑΛΥΣΗ της VRS ΑΛΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Ανάλυση της VRS (Valuation & Research Specialists) alke@alkestockbrokers.gr; research@valueinvest.gr Ευρωσύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.)

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.) ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.) Έκθεση Πεπραγµένων ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

άνεια 32.697.264 52.052.292 98.113.043 114.533.264 άνεια 34.673.276 32.704.348 123.556.107 147.230.528

άνεια 32.697.264 52.052.292 98.113.043 114.533.264 άνεια 34.673.276 32.704.348 123.556.107 147.230.528 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑ Α.Ε II. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΠΑ)Α.Ε 1. Γενικά 2. Προµήθεια Αερίου 3. ιαχείριση Χαρτοφυλακίου, Κινδύνου & Εµπορικών Συναλλαγών 4. Εµπορία Φυσικού Αερίου 5. ιανοµή

Διαβάστε περισσότερα

«SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

«SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» χρήσης από 1 ης Ιανουαρίου 2013 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2013 «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ)

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας REAL CONSULTING

Διαβάστε περισσότερα

ALUMINCO A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ALUMINCO A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ALUMINCO A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ), ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ:ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑ Ο (ΕΤΕ,ΑΓΡΟΤΙΚΗ,ΠΕΙΡΑΙΩΣ) Εισηγητης:Κ.ΠΑΞΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΧΑΙ ΕΜΕΝΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006 Ετήσιο Δελτίο 2005 με βάση την Απόφαση 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΙΟΣ 2006 Θέση Πράρι Μουστάκι,

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την Πληρέστερη Ενηµέρωση του Επενδυτικού Κοινού αναφορικά µε την Συγχώνευση δι Απορροφήσεως από την ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ της κατά 100 % θυγατρικής της DIOSCOURIDES ΑΕ, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

BYTE Computer Γ ΧΑΑ: 2.279,5 Κλάδος Πληροφορικής Τρέχουσα Τιµή: 4,50

BYTE Computer Γ ΧΑΑ: 2.279,5 Κλάδος Πληροφορικής Τρέχουσα Τιµή: 4,50 BYTE Computer Γ ΧΑΑ: 2.279,5 Κλάδος Πληροφορικής Τρέχουσα Τιµή: 4,5 3 Ιουνίου 22 ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 7 6 5 4 3 2 1 Ανάλυση: Σεγρεδάκης Κωνσταντίνος Τηλ: 1 33 26 6 ksegredakis@fasma-sec.gr Εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥ Α Α.Ε. ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΙΛΥ Α Α.Ε. ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΝΕΧΑ ΙΛΥ Α Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2008 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής. Κεφαλαιαγοράς,

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής. Κεφαλαιαγοράς, ALPHA BANK Α.Μ.Α.Ε. 6066/06/Β/86/05 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 1/319/9.12.2004) Αθήναι, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο.5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ.

Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο.5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο.5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι σύνταξης του Ετήσιου Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2007

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2007 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2007 Το Ετήσιο ελτίο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 16 της από 14.11.2000 απόφασης 5/204 του.σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. 7/372/15-2-2006

Διαβάστε περισσότερα

«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΑΡ.ΜΑΕ 39337/01ΝΤ/Β/97/217

«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΑΡ.ΜΑΕ 39337/01ΝΤ/Β/97/217 «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΑΡ.ΜΑΕ 39337/01ΝΤ/Β/97/217 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστάσεις ΧΡΗΣΗΣ 2014. Βεβαιώνεται ότι εγκρίθηκαν ΕΛΤΑ

Καταστάσεις ΧΡΗΣΗΣ 2014. Βεβαιώνεται ότι εγκρίθηκαν ΕΛΤΑ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµ µφωνα µεε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») ΧΡΗΣΗΣ 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµ µένες ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/12/2014

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Βιοµηχανία Αλλαντικών

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Βιοµηχανία Αλλαντικών Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Βιοµηχανία Αλλαντικών ΑΡ.Μ.Α.Ε : 8032/06/Β/86/45 22 ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας 145 65 Αγ. Στέφανος - ΑΘΗΝΑ 0 Ετήσια Οικονοµική Εκθεση 1 Ιανουαρίου έως Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

έλτα Singular Ανώνυµος Εταιρία Πληροφορικής

έλτα Singular Ανώνυµος Εταιρία Πληροφορικής έλτα Singular Ανώνυµος Εταιρία Πληροφορικής ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ. 19/15.01.1999 ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΑΡ.ΜΑΕ 39337/01ΝΤ/Β/97/217

«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΑΡ.ΜΑΕ 39337/01ΝΤ/Β/97/217 «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΑΡ.ΜΑΕ 39337/01ΝΤ/Β/97/217 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 Το Ετήσιο ελτίο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 16 της από 14.11.2000 απόφασης 5/204 του.σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την υπ άριθµ. 7/372/15-2-2006

Διαβάστε περισσότερα