Η OTEplus Σήµερα. ιοικητικό Συµβούλιο. Η Αγορά Υπηρεσιών Συµβούλων. ραστηριότητες του έτους στην Ελλάδα. ραστηριότητες του έτους στο Εξωτερικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η OTEplus Σήµερα. ιοικητικό Συµβούλιο. Η Αγορά Υπηρεσιών Συµβούλων. ραστηριότητες του έτους στην Ελλάδα. ραστηριότητες του έτους στο Εξωτερικό"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η OTEplus Σήµερα ιοικητικό Συµβούλιο Η Αγορά Υπηρεσιών Συµβούλων ραστηριότητες του έτους στην Ελλάδα ραστηριότητες του έτους στο Εξωτερικό Οργάνωση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ανάλυση Οικονοµικών Στοιχείων Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

2 Η ΟΤΕplus σήµερα Ιδρύθηκε το 1987 µε κύριο µέτοχο τον ΟΤΕ (99%) και αποτελεί τη συµβουλευτική εταιρία παροχής Τεχνικών και Επιχειρηµατικών Λύσεων του Οµίλου ΟΤΕ. Η εταιρία ΕΛΤΑ Α.Ε. κατέχει ποσοστό 1% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Η Εταιρεία έχει εδραιωθεί στην ελληνική αγορά ως εταιρεία η οποία παρέχει τεχνικές και επιχειρηµατικές λύσεις, ενώ διατηρεί εταιρική παρουσία και στη Βουλγαρία. ιαθέτει εκτεταµένη εµπειρία και τεχνογνωσία στην παροχή ολοκληρωµένων λύσεων και υπηρεσιών στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής, των συµβουλευτικών υπηρεσιών επιχειρησιακής ανάπτυξης και υποστήριξης καθώς και διαχείρισης προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων από το ΚΠΣ και την Ε.Ε. απευθείας. Παράλληλα, επεκτείνεται δυναµικά σε νέους τοµείς δραστηριοποίησης όπως η αγορά ICT λύσεων και υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ απασχολεί ανθρώπινο δυναµικό µε υψηλή επιστηµονική κατάρτιση και πολυετή εµπειρία. Μέχρι σήµερα έχει υλοποιήσει περισσότερα από 280 έργα, σε φορείς τόσο του ηµόσιου όσο και του Ιδιωτικού τοµέα, παρέχοντας ολοκληρωµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες σε θέµατα οικονοµικής, περιφερειακής και τεχνολογικής ανάπτυξης. Πελάτες της είναι οργανισµοί και επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Η Εταιρεία είναι πιστοποιηµένη σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2000. Κατά τη διάρκεια του 2006: Η Εταιρεία µετά την επάνοδό της στην κερδοφορία το έτος 2005, διατηρεί τα θετικά της αποτελέσµατα και το έτος 2006 παρουσιάζοντας κέρδη µετά από φόρους ύψους 343,86 χιλ. Ευρώ (µε βάση τα.π.χ.π.). Τα αντίστοιχα µετά από φόρους κέρδη σε ενοποιηµένο επίπεδο ανήλθαν σε 591,97 χιλ. Ευρώ. Τα Έσοδα της OTEplus ανήλθαν σε 24,83 εκατ. Ευρώ σηµειώνοντας αύξηση κατά 78,4% σε σχέση µε τη προηγούµενη χρήση. Τα έσοδα σε ενοποιηµένο επίπεδο ανήλθαν σε 24,89 εκ. Ευρώ σηµειώνοντας αύξηση κατά 78% σε σχέση µε το Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

3 ιοικητικό Συµβούλιο Κατά το 2006, η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ήταν: Νικόλαος Τσατσάνης Πρόεδρος Ιωάννης Άγγλος Αντιπρόεδρος Θεοφάνης Τσιόκρης /νων Σύµβουλος Κων/νος Κάππος Μέλος Στεφανία Κωνσταντίνου Μέλος Χριστόφορος Γεροχρήστος Μέλος Σωτήριος Βλάχος Μέλος ιονύσιος Καραχάλιος Μέλος Κων/νος Ζωντανός Μέλος Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

4 Η Αγορά Υπηρεσιών Συµβούλων Η Ευρωπαϊκή αγορά Το µέγεθος της Ευρωπαϊκής αγοράς συµβούλων για το 2005 ανήλθε σε 61,6 δις. ΕΥΡΩ σηµειώνοντας αύξηση 14%. Η Γερµανία κατέχει το µεγαλύτερο µερίδιο της Ευρωπαϊκής αγοράς συµβούλων, ενώ ακολουθούν η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία & η Ισπανία. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η αύξηση του µεγέθους της Ευρωπαϊκής συµβουλευτικής αγοράς µερικώς οφείλεται στο νέο τρόπο κατηγοριοποίησή της. Η νέα µεθοδολογία επιτρέπει την εξέταση της Ευρωπαϊκής συµβουλευτικής αγοράς από δύο οπτικές: σύνολο πωλήσεων από παροχή υπηρεσιών ή κύκλο εργασιών από τις καθαρές συµβουλευτικές υπηρεσίες. Μετά τη νέα κατηγοριοποίηση, οι συµβουλευτικές υπηρεσίες, που περιλαµβάνουν την επιχειρηµατική συµβουλευτική (Business consulting) και την Πληροφορική (ΙΤ Consulting) ανέρχονται στο 55% του συνολικού κύκλου εργασιών της Ευρωπαϊκής αγοράς, ο τοµέας των Εξωγενών Υπηρεσιών (Outsourcing) υπολογίζεται στο 21% και ο τοµέας Ανάπτυξης και Ολοκλήρωσης Συστηµάτων (Development and Systems Integration) ανέρχεται σε 19%. Στον τοµέα των συµβουλευτικών υπηρεσιών οι τρεις κορυφαίες υπηρεσίες σε ζήτηση είναι η Στρατηγική, η ιοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών και το Ανθρώπινο υναµικό. Οι κύριοι πελάτες στις ανατολικές και δυτικές Ευρωπαϊκές χώρες ήταν εξίσου, η βιοµηχανία, ο τραπεζικός & ο δηµόσιος τοµέας µε ποσοστό 63% του συνολικού κύκλου εργασιών Για το 2005 το ποσοστό συµµετοχής της συµβουλευτικής αγοράς επί του ΑΕΠ, στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες σηµειώνει αύξηση, ενώ ο Ευρωπαϊκός µέσος όρος βρίσκεται στο 0,58%. (Πηγή: 2005 European Federation of Management Consultancies Associations FEACO) Η Ελληνική αγορά Το µέγεθος της Ελληνικής αγοράς συµβούλων για το 2005 εκτιµήθηκε σε 181 εκατ. ΕΥΡΩ, που αντιστοιχεί σε ετήσια µείωση 5,9% σε σχέση µε το Το ποσοστό συµµετοχής της Ελληνικής συµβουλευτικής αγοράς επί του ΑΕΠ κινήθηκε σε ποσοστό 0,10%. Ο προοπτικές της Ελληνικής αγοράς είναι πολύ υψηλές, αρκεί να ληφθούν συγκεκριµένα µέτρα, τα οποία είναι απαραίτητα ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήµατα που προκαλούν τη χαµηλή ζήτηση σε συµβουλευτικές υπηρεσίες. Για το 2005, οι συµβουλευτικές υπηρεσίες (Business consulting και IT Consulting) καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος της αγοράς και ανέρχονται στο 71,7%, ενώ ο τοµέας των Εξωγενών Υπηρεσιών (Outsourcing) υπολογίζεται στο 3,7% και ο τοµέας Ανάπτυξης και Ολοκλήρωσης Συστηµάτων (Development and Systems Integration) ανέρχεται στο 3%. Οι τρεις κορυφαίες υπηρεσίες σε ζήτηση είναι η ιαχείριση έργων (Project Management), η ιοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών και η Στρατηγική. Πρώτος σε ζήτηση συµβουλευτικών υπηρεσιών παραµένει ο ηµόσιος Τοµέας και ακολουθεί η βιοµηχανία, ο κλάδος των οικονοµικών υπηρεσιών και ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών. Παρόλο που το 2005, ήταν µία χρονιά µείωσης της εγχώριας ζήτησης, υπήρξαν ενδείξεις ανάκαµψης το 2006, τόσο για το δηµόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τοµέα. Στον δηµόσιο τοµέα, το 2005 προετοιµάστηκαν περισσότερα από ποτέ αιτήµατα για προτάσεις και ξεκίνησαν, γεγονός που αναµένεται να οδηγήσει σε περισσότερα έργα για το (Πηγή: 2005 European Federation of Management Consultancies Associations FEACO) Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

5 ραστηριότητες του Έτους στην Ελλάδα Τη χρονιά που πέρασε η OTEplus ανταποκρίθηκε µε ιδιαίτερη επιτυχία στις προσπάθειες της µέσα από την ενεργή συµµετοχή της σε έργα παροχής συµβουλευτικής υποστήριξης. Επίσης, ανέπτυξε περαιτέρω εξειδίκευση και τεχνογνωσία στο σχεδιασµό, την ωρίµανση, την υλοποίηση και τη διαχείριση έργων στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ ενώ δραστηριοποιήθηκε µε επιτυχία στον τοµέα της επιχειρησιακής έρευνας. Παράλληλα, η Εταιρεία συνέχισε την υλοποίηση διεθνών έργων Έρευνας και Ανάπτυξης καθώς και Τεχνικής Βοήθειας προς τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε.) στο πλαίσιο Χρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον Όµιλο ΟΤΕ, η Εταιρεία συνέχισε να παρέχει τεχνική και συµβουλευτική υποστήριξη σε θέµατα όπως η διαχείριση-υποστήριξη της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο ανασχεδιασµός επιχειρησιακών διαδικασιών, η εµπορική λειτουργία των εταιρικών & οικιακών πελατών του ΟΤΕ, η ανάπτυξη στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδίου, το επιχειρησιακό κοστολογικό σύστηµα, η ασφάλεια τηλεπικοινωνιών & πληροφοριακών συστηµάτων, οι µελέτες εφαρµογής τηλεπικοινωνιακών δικτύων, η εισαγωγή και ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων και εφαρµογών, ο σχεδιασµός και υλοποίηση έρευνας για τη µέτρηση της ικανοποίησης των πελατών του Οργανισµού και η ανάπτυξη στρατηγικών κατευθύνσεων για τη διατήρηση και επέκταση του πελατολογίου, ενώ η τεχνογνωσία της Εταιρείας σε θέµατα Γ ΚΠΣ αξιοποιήθηκε συστηµατικά και από τον Όµιλο. Ειδικότερα, ανά τοµέα δραστηριότητας: Τεχνολογικές Συµβουλευτικές Υπηρεσίες Περίπου το 22% των εσόδων του 2006 προήλθαν από έργα Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες αφορούσαν στους δύο ακόλουθους τοµείς: Τοµέας Τηλεπικοινωνιακών Μελετών και Σχεδιασµού Ο τοµέας παρέχει ένα ευρύτατο πλέγµα υπηρεσιών που καλύπτει ολόκληρο το πεδίο του σχεδιασµού τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών δικτύων, ξεκινώντας από τον καθορισµό των βασικών τεχνικών απαιτήσεων που αφορούν στη δοµή, την τοπολογία και την αρχιτεκτονική τους, µέχρι τη λεπτοµερή και σε βάθος µελέτη όλων των τεχνικών, λειτουργικών και οικονοµικών θεµάτων που σχετίζονται µε επενδύσεις σε ολοκληρωµένες λύσεις τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής. Παράλληλα, προσφέρει συµβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη του ρυθµιστικού πλαισίου και την αντιµετώπιση των επιπτώσεων από την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών. Τοµέας Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Ο τοµέας αυτός απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανισµούς που επιθυµούν να επωφεληθούν από την ενοποίηση τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, προσφέροντας υπηρεσίες σχεδιασµού και οργάνωσης ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων και συστηµάτων ηλεκτρονικού εµπορίου. Προσφέρει επίσης υποστήριξη στη διαχείριση έργων και ανάπτυξη των ενδεδειγµένων εσωτερικών διαδικασιών. Κατά τη διάρκεια του 2006 η ιεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής ολοκλήρωσε την υλοποίηση τέσσερα (4) έργων, υπέβαλε προσφορές εννέα (9) για νέα έργα από τις οποίες ανέλαβε πέντε (5) έργα από τον ΟΤΕ. Επίσης δύο (2) νέα έργα ανέλαβε στις αρχές του 2007 από το Υπουργείο Πολιτισµού και από τον ιαχειριστή Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. ( ΕΣΜΗΕ). Μεταξύ των πιο αντιπροσωπευτικών έργων συγκαταλέγονται τα εξής: Παροχή τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης Εγκαταστάσεων Τηλεπληροφορικής και Ευρείας Ζώνης του ΟΤΕ, Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

6 Παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής υποστήριξης σε θέµατα του Επιχειρησιακού Κοστολογικού Συστήµατος του ΟΤΕ (ΕΚΟΣ 2), Παροχή τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης σε θέµατα ιαχείρισης και Λειτουργίας του ικτύου του ΟΤΕ, Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του συστήµατος GIS δικτύων του ΟΤΕ σε Αττική & Θεσσαλονίκη, Παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής υποστήριξης για την υλοποίηση του Ολοκληρωµένου Επιχειρησιακού Πληροφοριακού Συστήµατος του ( ΕΣΜΗΕ), Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης αυτόµατου συστήµατος πώλησης εισιτηρίων καθώς και διαχείρισης και ελέγχου των εισόδων του κοινού σε σηµαντικά µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους (ΟΠΕΠ Α.Ε.). Επιχειρηµατικές Συµβουλευτικές Υπηρεσίες H OTEplus παρέχει ένα ευρύ φάσµα Επιχειρηµατικών Λύσεων σε θέµατα Στρατηγικής, Επιχειρησιακής, Οργανωτικής και Λειτουργικής Ανάπτυξης Οργανισµών του ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. Περίπου το 75% των εσόδων της Εταιρείας για το 2006 προήλθε από έργα παροχής επιχειρηµατικών συµβουλευτικών υπηρεσιών. Μέσα στο 2006 η Εταιρεία ολοκλήρωσε 20 συµβουλευτικά έργα, ενώ ξεκίνησε ή συνεχίζει να υλοποιεί 28 έργα, η υλοποίηση των οποίων θα ολοκληρωθεί τα επόµενα έτη. Παράλληλα, υποβλήθηκαν 23 προσφορές, από τις οποίες οι 20 προχώρησαν ή αναµένεται να προχωρήσουν και σε επίπεδο έργου. Ενδεικτικά έργα κατά το 2006 είναι τα παρακάτω: Σύµβουλος Τεχνικής Υποστήριξης του Προγράµµατος Πελατοκεντρικού Μετασχηµατισµού (CRM - BPR) που υλοποιεί ο ΟΤΕ την περίοδο , Σύζευξις - Εκπαίδευση Υποέργων 2, 4, 5, 6 και 7, Βαρόµετρο Ικανοποίησης Πελατών του ΟΤΕ (Β φάση), Εκπόνηση Αναλογιστικής Μελέτης Τηλεπικοινωνιακών Τελών Ελληνικού ηµοσίου, Μελέτη και σχεδίαση ενός συνολικού πλαισίου τεχνολογικής υποστήριξης των κρατικών φορέων (one-stop technical portal-egovit.gr), Τεχνικός Σύµβουλος Υποστήριξης ράσεων Αποασυλοποίησης του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Αθηνών (ΘΧΠΠΑ), Ίδρυση και Λειτουργία της Κεντρικής οµής Υποστήριξης των Κέντρων Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, για λογαριασµό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ιαµόρφωση Γενικού Κανονισµού Προσωπικού και Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ Α.Ε.), καθώς και ανάπτυξη Κανονισµού του.σ. του, Υποστήριξη του Οµίλου ΟΤΕ κατά τη µετάβαση από το Γ στο ΚΠΣ, Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης των Αποθηκών του ΟΤΕ, Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης στην ιεύθυνση Μarketing του ΟΤΕ, Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης στο ίκτυο Καταστηµάτων του ΟΤΕ, Παροχή Υπηρεσιών Συµβουλευτικής Υποστήριξης για τη Λειτουργία του ΟΤΕ-Dun, Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης στην ιεύθυνση Πιστωτικού Ελέγχου και Εισπράξεων του ΟΤΕ, Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

7 Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης στη ιεύθυνση Επικοινωνίας του ΟΤΕ, Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης στη Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων του ΟΤΕ, Παροχή Υπηρεσιών Συµβουλευτικής Υποστήριξης στις πωλήσεις ADSL/ConneX στα ΚΤΕ 134, Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης στη Γενική ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικών Θεµάτων του ΟΤΕ, Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης στη ιεύθυνση Προµηθειών και ιαχείρισης Υλικών του ΟΤΕ, Παροχή Εξειδικευµένων Υπηρεσιών στη ιεύθυνση Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών της Γενικής ιεύθυνσης Χρηµατοοικονοµικών Θεµάτων ΟΤΕ, Παροχή Υπηρεσιών Συµβουλευτικής Υποστήριξης για τη λειτουργία του Τηλ. Κέντρου 1305 του ΟΤΕ, Μελέτη συστήµατος αξιολόγησης ανθρώπινου δυναµικού της Infote. Βασικά επιτεύγµατα κατά το 2006 αποτελούν: Η ανάληψη συµβουλευτικών έργων υποστήριξης σηµαντικών προγραµµάτων ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του ΟΤΕ, Η ενίσχυση της εταιρικής τεχνογνωσίας για διεκδίκηση και εξασφάλιση µεγάλης κλίµακας έργων. Χρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα Ένας από τους κύριους πελάτες της OTEplus είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συµπεριλαµβανοµένων όλων των Γενικών της ιευθύνσεων. Η OTEplus, συµµετέχοντας σε διεθνείς κοινοπραξίες στα πλαίσια ανοιχτών πανευρωπαϊκών ανταγωνιστικών διαδικασιών αξιολόγησης, αναλαµβάνει και υλοποιεί έργα που είτε χρηµατοδοτούνται εξ ολοκλήρου από την ΕΕ, είτε συγχρηµατοδοτούνται και από την Εταιρεία. Τα έσοδα από τη συµµετοχή της Εταιρίας σε χρηµατοδοτούµενα έργα αντιπροσωπεύουν περίπου το 2,3% των εσόδων του έτους. Ειδικότερα, η /νση Χρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τοµείς: Τοµέας Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) Κατά τη διάρκεια του 2006 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς τέσσερα (4) έργα Ε&Α, τρία από αυτά χρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ και ένα από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Τοµέας Τεχνικής Βοήθειας & Μελετών (Technical Assistance) Κατά τη διάρκεια του 2006 συνεχίστηκε η υλοποίηση του έργου στην Αλγερία για την υποστήριξη της Ρυθµιστικής Αρχής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων της χώρας, στα πλαίσια του Προγράµµατος MEDA. Επίσης, συνεχίζεται κανονικά το έργο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας EQUAL, χρηµατοδοτούµενο από το Υπουργείο Εργασίας. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

8 Οι ραστηριότητες του Έτους στο Εξωτερικό Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του οµίλου ΟΤΕ στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, η Εταιρία ανέπτυξε και διατηρεί σήµερα εταιρική παρουσία στη Βουλγαρία. Αναλυτικότερα, οι δραστηριότητες των δύο θυγατρικών εταιριών της OTEplus για το 2006 ήταν οι εξής: Ρουµανία Κατά τη διάρκεια του 2006 η θυγατρική δεν είχε δραστηριότητα, λόγω του ότι η ιοίκηση της OTEplus A.E µε απόφαση της στις αρχές του 2006, έκρινε σκόπιµη τη διακοπή των δραστηριοτήτων της θυγατρικής εταιρείας στη Ρουµανία. Βουλγαρία Στο πλαίσιο της στρατηγικής επέκτασης του Οµίλου ΟΤΕ στη Βουλγαρική αγορά και λαµβάνοντας υπόψη τις προοπτικές ένταξης της Βουλγαρίας στην Ε.Ε., η OTEplus ανέπτυξε εταιρική παρουσία στη χώρα αυτή στο τέλος του 2001 µέσω της ίδρυσης θυγατρικής εταιρίας. Το 2006 η θυγατρική εταιρία είχε περιορισµένη δραστηριότητα, υλοποιώντας µικρού µεγέθους έργα στον τοµέα παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών. Για το 2007 η θυγατρική αναµένεται να διεκδικήσει έργα παροχής τεχνικών και επιχειρηµατικών λύσεων προς πελάτες στην τοπική αγορά, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της OTEplus A.E. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

9 Στρατηγικές Κατευθύνσεις και Στόχοι της OTEplus για το 2007 Οι στρατηγικοί στόχοι της Εταιρείας για το ερχόµενο διάστηµα είναι οι εξής: Εξασφάλιση της αναπτυξιακής πορείας της Εταιρείας και διατήρηση της κερδοφορίας της, Επίτευξη εσόδων εκτός Οµίλου ΟΤΕ, Εξασφάλιση εσόδων από έργα Επιχειρηµατικού και Τεχνικού χαρακτήρα. Βασικές προϋποθέσεις Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη των ως άνω στρατηγικών στόχων είναι: Ενίσχυση -διεύρυνση του portofolio των παρεχόµενων υπηρεσιών της εταιρείας µε ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη υπηρεσιών που απευθύνονται τόσο στο ηµόσιο, όσο και στον Ιδιωτικό Τοµέα. Εκµετάλλευση πόρων του Γ & ΚΠΣ για την περαιτέρω ανάπτυξη τεχνογνωσίας, πελατολογίου και υπηρεσιών µέσα στα αµέσως επόµενα χρόνια. Μακροπρόθεσµη επένδυση σε υποδοµές, συστήµατα, ροή τεχνογνωσίας και ανθρώπινο δυναµικό. Η αναβάθµιση της προώθησης και λειτουργίας της εταιρείας µέσω της δυναµικής προβολής της νέας εταιρικής εικόνας και των παρεχόµενων υπηρεσιών. Ο εκσυγχρονισµός και η περαιτέρω ανάπτυξη κατάλληλων υποδοµών για το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και υλοποίηση συστηµάτων διοίκησης και λειτουργίας της εταιρείας και των θυγατρικών της. Η εξασφάλιση οικονοµικής επιφάνειας και ευρωστίας, η οποία µεταξύ άλλων θα της επιτρέψει τη διεκδίκηση και ανάληψη έργων µεγάλης κλίµακας. Με βάση τα δεδοµένα και τις προοπτικές της αγοράς όπως διαµορφώνονται συνολικά, λαµβάνοντας βέβαια υπόψη, µεταξύ άλλων, την εξέλιξη έργων και προγραµµάτων στο πλαίσιο των Γ και Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, αλλά και τα έργα και τις δραστηριότητες στο πλαίσιο του Οµίλου ΟΤΕ, διαφαίνονται για την εταιρεία ευκαιρίες, για έργα αµιγώς τηλεπικοινωνιακά και πληροφορικής καθώς και επιχειρησιακής έρευνας και ανάπτυξης, τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Για το λόγο αυτό, οι στρατηγικές επιλογές της εταιρείας για την περίοδο , επικεντρώνονται στην παροχή των παρακάτω υπηρεσιών: Ολοκληρωµένες λύσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) e-services & e-government Υπηρεσίες Ανάπτυξης ικτυακών Υποδοµών Υπηρεσίες Λειτουργικού και Οργανωτικού Ανασχεδιασµού (ΒPR), ιαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management), και Επιχειρηµατικής Ευφυίας (Business Intelligence) Υπηρεσίες Επιχειρησιακής Έρευνας και Οργάνωσης Επιχειρηµατικές λύσεις και υπηρεσίες ιαχείρισης Αλλαγής, Business Process Outsourcing & Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

10 Οργάνωση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού ιαδικασίες / Συστήµατα ιοίκησης Με στόχο την εξασφάλιση της καλύτερης αποδοτικότητας και την υποστήριξη της οργανωτικής ανάπτυξης, η διοίκηση της OTEplus συνεχίζει τις ενέργειες βελτίωσης της λειτουργίας της και εφαρµογής σύγχρονων εργαλείων και συστηµάτων διοίκησης. ιασφάλιση Ποιότητας Προτεραιότητα της OTEplus αποτελεί η ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών της, την οποία εξασφαλίζει αξιοποιώντας την επιστηµονική κατάρτιση και εµπειρία των στελεχών της, την προσαρµοστικότητά της στις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη και την πιστή τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων κάθε έργου. Παράλληλα, η πιστοποίηση της Εταιρίας, σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2000 διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών της µέσα από το σχεδιασµό και την καθιέρωση µιας σειράς εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας, οι οποίες καλύπτουν όλους σχεδόν τους τοµείς λειτουργίας της. Ανθρώπινο υναµικό Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στην Εταιρεία και στον Όµιλο ανερχόταν κατά την 31 εκεµβρίου 2006 σε 787 άτοµα και σε 792 άτοµα αντίστοιχα, ενώ την 31 εκεµβρίου 2005 ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στην Εταιρεία και στον Όµιλο ανερχόταν σε 531 άτοµα και σε 537 άτοµα αντίστοιχα. Επίσης η Εταιρία συνεργάσθηκε µε µεγάλο αριθµό συµβούλων µε υψηλή επιστηµονική κατάρτιση και εµπειρία. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

11 Ανάλυση Οικονοµικών Στοιχείων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (Ισολογισµός και Κατάσταση Αποτελεσµάτων) προέκυψαν από την ενοποίηση της µητρικής εταιρίας OTEplus A.E. και των θυγατρικών της ΙΕΡΓΑΣΙΑ Ανώνυµη Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης, OTEplus Romania SRL και OTEplus Bulgaria EAD στη Ελλάδα, Ρουµανία και Βουλγαρία, αντίστοιχα. Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει συνοπτικά τα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα, καθώς και τα αποτελέσµατα της κάθε θυγατρικής: Οικονοµικά Αποτελέσµατα, σε εκατ. ΕΥΡΩ Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα OTEplus A.E. ΙΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.ΠΑ ΟΤΕ plus Romania SRL* OTEplus Bulgaria EAD Έσοδα Κύκλος Εργασιών 24,28 24,24-0,03 0,02 Άλλα Έσοδα 0,62 0,59-0,33 - Σύνολο: 24,90 24,83-0,36 0,02 Κέρδη-Ζηµίες Λειτουργικά (µικτά) 1,39 1,34-0,16 0,25-0,04 Περιθώριο κέρδους (%) (5,60) (5,40) - - Προ Φόρων 1,29 1,05-0,16 0,21-0,05 Περιθώριο κέρδους (%) (5,20) (4,20) - - Καθαρά χρήσης 0,59 0,34-0,16 0,21-0,05 Περιθώριο κέρδους (%) (2,40) (1,40) Καθαρή Λογιστική Αξία Μετοχικό Κεφάλαιο 3,84 3,84 0,18 0,35 0,10 Αποθεµατικά 0,21 0, Αποτελέσµατα εις νέο/προηγ. χρήσεων -1,55-1,46-0,16-0,06-0,05 Σύνολο: 2,50 2,59 0,02-0,02 0,05 *Τα έσοδα και τα κέρδη προ φόρων της θυγατρικής ΟΤΕ plus Romania είναι αυξηµένα κατά ευρώ λόγω διαγραφής απαίτησης από τη µητρική Β. Αποτελέσµατα της OTEplus Α.Ε. Έσοδα Τα έσοδα της Εταιρίας για το οικονοµικό έτος 2006 αυξήθηκαν κατά 78,40% σε σχέση µε το Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην ανάληψη έργων τεχνικής υποστήριξης και παροχής επιχειρηµατικών συµβουλευτικών υπηρεσιών µεγάλης κλίµακας προς την µητρική εταιρία ΟΤΕ. Έσοδα, Σε εκ. ΕΥΡΩ Μεταβολή (%) Κύκλος Εργασιών 24,24 13,36 81,40 Άλλα Έσοδα 0,59 0,56 5,40 Σύνολο: 24,83 13,92 78,40 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

12 Έξοδα Η OTEplus σηµείωσε αύξηση των δαπανών που σχετίζονται µε τις κύριες δραστηριότητές της κατά 77,30%, το οποίο οφείλεται κυρίως στους εξής λόγους: Αύξηση του κόστους µελετών και διοικητικής λειτουργίας λόγω ανάληψης έργων τεχνικής υποστήριξης µε χαµηλότερα περιθώρια κέρδους από τα αµιγώς έργα συµβουλευτικού χαρακτήρα Επιβάρυνση των λειτουργικών δαπανών µε τα έξοδα της ενοικίασης νέων γραφείων καθώς και την αναπροσαρµογή των ενοικίων των υπαρχόντων γραφείων. Σηµαντική αύξηση των εκτάκτων εξόδων της Εταιρίας λόγω σχηµατισµού πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού ύψους 124 χιλ. ευρώ περίπου, σχηµατισµού πρόβλεψης υποτίµησης της συµµετοχής στις θυγατρικές εταιρείες OTEplus Bulgaria EAD και ΙΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.ΠΑ λόγω ζηµίας ύψους 214,25 χιλ. ευρώ, σχηµατισµού πρόβλεψης επισφάλειας και διαγραφής απαίτησης ύψους 265 χιλ. ευρώ, από τη θυγατρική ΟΤΕplus Romania λόγω της αδυναµίας εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων της, καθώς και σχηµατισµού πρόβλεψης εξόδων ποσό ύψους 789,08 ευρώ, για αµοιβές έργων οι οποίες έχουν προεισπραχθεί από τον πελάτη ΟΤΕ βάσει υπογεγραµµένων συµβάσεων και αφορούν σε αποζηµιώσεις έµµισθου προσωπικού αορίστου χρόνου Κέρδη προ Φόρων Κόστος Μελετών και Έξοδα, σε εκ. ΕΥΡΩ Μεταβολή (%) Κόστος Μελετών 19,76 10,79 83,13 Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας & ιάθεσης 2,56 2,01 27,36 Έξοδα Ερευνών& Ανάπτυξης 0,35 0,29 20,69 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 0,07 0,06 16,70 Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα 1,06 0, Ζηµίες από συµµετοχές 0,21 0,19 10,50 Σύνολο: 23,72 13,38 77,30 Για τους προαναφερόµενους λόγους, τα συνολικά κέρδη προ φόρων που κατέγραψε η Εταιρία την οικονοµική χρήση του 2006 ανέρχεται σε 1,05 εκ. Ευρώ περίπου. Γ. Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Ενοποιηµένα Έσοδα Τα ενοποιηµένα έσοδα της Εταιρίας παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 78,10% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος λόγω της αύξησης εσόδων της µητρικής. Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Ενοποιηµένα Έσοδα, σε εκ. ΕΥΡΩ Μεταβολή (%) Κύκλος Εργασιών 24,28 13,42 80,90 Άλλα Έσοδα 0,62 0,56 10,70 Σύνολο: 24,90 13,98 78,10 Τα κέρδη (προ φόρων) των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων για το 2006 ανήλθαν περίπου σε 1,29 εκ. ευρώ περίπου.. Επενδύσεις Το 2006 η OTEplus επένδυσε 271,32 χιλ. ευρώ περίπου σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας ΟΤΕplus Bulgaria EAD, σε έργα ανάπτυξης, περαιτέρω βελτίωση συστηµάτων οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και στη διαµόρφωση των νέων γραφείων και τον εξοπλισµό τους. Ε. Ίδια Κεφάλαια Με βάση τα παραπάνω στοιχεία η καθαρή θέση της Εταιρίας στις 31 εκεµβρίου 2006 ανήλθε σε 2,59 εκ. ευρώ περίπου, ενώ σε ενοποιηµένο επίπεδο ήταν 2,50 εκ. ευρώ περίπου. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

13 Ηράκλειο Αττικής, 4 Μαΐου 2007 Ο Πρόεδρος του.σ. Ο ιευθύνων Σύµβουλος Νικόλαος Τσατσάνης Θεοφάνης Τσιόκρης Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

14 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΚΑΙ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (Ποσά σε χιλιάδες ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ Κύκλος εργασιών Έσοδα από παροχή υπηρεσιών , , , ,18 Λοιπά έσοδα 597,03 618,91 560,55 561,76 Λειτουργικά έσοδα , , , ,94 Λειτουργικά έξοδα Αποδοχές προσωπικού (15.581,51) (15.705,64) (9.422,56) (9.487,26) Αποσβέσεις (60,15) (97,33) (47,92) (107,12) Λοιπά λειτουργικά έξοδα (7.849,42) (7.703,31) (3.703,12) (3.916,43) Λειτουργικά έξοδα (23.491,08) (23.506,28) (13.173,60) (13.510,81) Λειτουργικά κέρδη 1.341, ,39 746,43 467,13 Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα Χρεωστικοί τόκοι (71,58) (96,03) (79,28) (105,15) Πιστωτικοί τόκοι 8,38 8,42 7,15 7,63 Έσοδα από µερίσµατα 0,08 0,08 7,18 7,18 Κέρδη/(ζηµίες) από συµµετοχές (221,21) (6,96) (185,51) - Σύνολο χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων (284,33) (94,49) (250,46) (90,34) Κέρδη προ φόρου εισοδήµατος 1.057, ,90 495,97 376,79 Φόρος εισοδήµατος (713,80) (713,80) (324,45) (324,45) Καθαρά κέρδη της χρήσης 343,86 584,10 171,52 52,34 Κατανεµόµενα σε: Μετόχους της µητρικής 591,97 52,34 ικαιώµατα µειοψηφίας (7,87) - 584,10 52,34 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

15 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ) ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΚΑΙ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (Ποσά σε χιλιάδες ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια 134,66 157,64 115,56 146,33 Ασώµατα πάγια 21,63 26,04-18,66 Συµµετοχές 36,96 10,21 273,19 273,19 Αναβαλλόµενος φόρος 94,50 94,50 149,55 149,55 Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 25,39 25,93 4,67 5,17 Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 313,14 314,32 542,97 592,90 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα ,02 Πελάτες , , , ,42 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 463,01 292,84 275,35 103,27 Προκαταβολές 10,45 12,72 457,92 460,76 Χρηµατικά διαθέσιµα 79,18 216,31 653,06 782,95 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , , , , , , ,32 Κ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό κεφάλαιο 3.837, , , ,00 Τακτικό αποθεµατικό 50,74 50,74 50,74 51,65 Λοιπά αποθεµατικά 161,63 161,63 161,63 161,63 Συναλλαγµατικές διαφορές από αποτίµηση συµµετοχών σε Ξ.Ν. - (308,08) - (283,73) Υπόλοιπο ζηµιών εις νέο (1.462,49) (1.227,56) (1.806,35) (1.819,53) 2.586, , ,02 747,02 ικαιώµατα µειοψηφίας - (7,87) - - Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.586, , ,02 747,02 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λοιπές προβλέψεις 334,78 789,08 334,78 789,08 211,27-211,27 - Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - 5,84-9,68 Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 1.123, ,70 211,27 220,95 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές 1.311, ,57 453,51 476,59 Βραχυπρόθεσµα δάνεια 803,22 824,11-292,41 Προκαταβολές πελατών 3.076, , , ,63 Φόρος εισοδήµατος 658,75 658,74 242,47 242,47 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.738, , , ,25 Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 9.588, , , ,35 ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , , , ,32 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

16

17 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 7

Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 7 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η OTEplus Σήµερα ιοικητικό Συµβούλιο ραστηριότητες του έτους στην Ελλάδα ραστηριότητα της θυγατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της από 20-3-2014 συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε.» Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήµερα, την 20-3-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για την περίοδο από

ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για την περίοδο από ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2012 µέχρι 31 η εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές δίνουν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της.

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο Όμιλος ΟΤΕ, αποτελεί τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην και έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012. 1 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012. Στο ΚΑΜΠΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΣΑΜΟΥ σήµερα την 10η Ιουνίου 2013 και ώρα 8:00

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - 6 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - 6 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6 Στο Ηράκλειο σήµερα την 31/07/2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 06.00 µ.µ. στα γραφεία της Συµβολαιογράφου Μαρίας ηµητρίου Κουµιανάκη που βρίσκονται επί της οδού 1866 στον

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΑΪΟΣ 2015 Για τους σκοπούς του άρθρου 38, παρ.4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α Δομή Παρουσίασης Η Εταιρεία Ο Όμιλος Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα 23-4 - 2007 Αριθμ. πρωτ. : Κ2-6132 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της οποίας ξεπέρασε τις πλέον απαισιόδοξες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ Οι ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ &ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Τρεις Κυριότερες Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 3 εκεµβρίου 2003

Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 3 εκεµβρίου 2003 Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 3 εκεµβρίου 2003 ΟΜΙΛΟΣ ΣΙ ΕΝΟΡ Ένας καθετοποιηµένος Όµιλος Χάλυβα που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία προϊόντων χάλυβα Η µεγαλύτερη βιοµηχανία παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013 ΜΑΪΟΣ 2014 Για τους σκοπούς του άρθρου 38, παρ.4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Εταιρεία FOODLINK Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. EΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης Μείον: αποσβέσεις Αναπόσβεστη άξια Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Παρ. 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

Παρουσίαση ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Παρουσίαση ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Εισαγωγή Παρουσία του Οµίλου Σηµεία ιάθεσης των προϊόντων της Εταιρίας Εργοστάσιο 8 ο χλµ. Εθν. Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης Εργοστάσιο 5 ο χλµ. Εθν. Οδού Λάρισας - Αθηνών Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιουλίου 2014 31 Μαρτίου 2015

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιουλίου 2014 31 Μαρτίου 2015 CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 32624/06/B/95/1 Έδρα: Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής Τ.Κ. 17778. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο Τραπεζικός Όµιλος EFG Eurobank Ergasias Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 µε αρχική επωνυµία "Ευρωεπενδυτική Τράπεζα".

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ατομικές και Ενοποιημένες περιόδου (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2009) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αθήνα, 4 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΙ ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΙΑΝΟΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΜΑΕ 9150/04/Β/86/132Μ (βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα