Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η."

Transcript

1 R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

2 ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α ι οβ ά...12 ί ι β άβ...14 η ίω η: α αφι ά ο ι ί ιο ο α α ο. α α α ο α α α ι ά ο α α ι ό οϊό ια ο.

3 ι ο ία ο ο Η οο ί αι ό ο ια οι ια. ι α ι ο οι ί αι ια ο ι βιο α ι φα ο. ο ο ια ο α ί ιφά ια. Η φα ο ο αφ α α ι ο ο α ι α ία φα ο αφ α ό α α ί ο ι ο ο ό α ι ό ο ά ι. ο ο ια ιο ό ο ο α ία ί αι α ό α ό 5 C α βαί ι ο 35 C Αφ ο ά ι ο -45 cm ο ο ό ι ο ά α. ί ό ι ό, α α ά α αι ο οια ο ά α α οί α α ο ά ιο ια α β ι α α ο α β ί αι ι ο ιά. α ο α α ο ί ο ο / ο ο ο α α α α ο αι ί ό ια ι ο οι ί ο ά ιο. Α οφ α ία ο ια ό φ. α α ά α ό ά α ό cm m Note: η ίω η: αφ α α ια ι ο ά ια α ί ια α ο ο ο. α ι ί ά α ί α ο ί, αι ο ό α ί ό ο αφ α α. 1

4 οφ ά ι H α ι α ι ο οι ί αι α ό αι ιά ι ία α ό 8 αι ά, ά ο α ι α ί, αι ιο ι α ι α ι ι α ό ι ία αι ι, φό ο ο ι ίβ αί ο ο α ά ο α φα ό ο φό ο α α α οο ο ι ο ο ο αι. ι α ό ι ο ία, ο α ιο οφο ο ία ο α ο, ά ί αι φ ι α αι ο ο ια αφ ο α α α. ι α ό, α α α ο α ο α ο οι αι α α ο ο αφ α α. βαι ί ό ι ο α ιο οφο ο ία α ο ι αι α ό ο οιο ο ό α ι ί ο. αφαι ί ο β α οφο ο ία αι α ι ί αι ο ά α αβ α α ιο οφο ο ία. ι ο οι ί ο οια ο α ο ά ο αφ α α. αφαι ί ο β α οφο ο ία ο α ο β α ια. α α α ο ι ο οι ί αι ι ο α ιο αι β βαι ί ό ι ί αι α ά ο αι φ ο. α αι ιά αι α ά ο α ι ι α ά ι αι α ι ο οιο ο αφ α α ί ο ία. α αι ιά α ι α αί ο. α α ιά α αι ιά α ό ο αι ί ι α α ί ο αφ α α. ο ο ί ο αφ α α ά α ό α ι ί α ο ά ο. Η ι ο ία ι α βά αι ο αφ α α. α α ί φ ο ί ι ο ά α, ο ί α α ο οι αι α αφαι ο β α ο α ο α ο οφο ο ία α ο. ι ά α ο α ο ο ο ά α ό οι α. ά ο α ιο οφο ο ία ι ο ί ιά, ι α α ι α α α ί α ό ο ο ιο ο ο α ι ό ο βι α ό ί ο ι ι ο ά ο ο ο α οφ ι ο. α α ι ό αι α ι α ί ο αι α ό αι ιά ί ο ία. Α ία φ ιο ο ι α ά α φα ί αι.. ιά α ο, α α α ο α α ο οφο ο ία ο α ο ά α αι, ια, ι οι ο ί ο α ι ό ο. αφ α α ο ί α α ο ιφ ί ο οιο ο ίο. Α α α α α ί α ό ο αφ α α, α α α ο ι οι ο ί ο α ι ό ο ια α ι ι ι ί ια ο ι οί α ι α α ο ο. 2

5 α ό ό Ω Η Η Α Α Α Α Α Η Α Α ί ό Α Α Α Ω Α 3

6 ο ι ι ο ία ι α ό ι ο ία ά ο φ ο β ί αι Α ο ο ο α β α α ο : 1. α ι αβ αι α ό ι ο ο ά ο ο αι αβ ο α φο ά ο α ι ο ί αι ο β ά ι. α ο φ ο α ο ι ο ο ί ά, αι α ι α ι ί ί ο ά α ό α ο ό ια α ί. Α ο ο ί ά, α ι ο ο ι. ο α α 3. ο ο α ο α ο ο α ι ο ί ο β α ο 4

7 ο ο ια ό ο ο ι ο ία α α ι ο φί ο ια ί α, αι α α ο α α ια ι ο ο α ο ιο ια ι ο ο α ίο ά α ο ι ο ία ια ι ο ία ια ι ο ό ιο ο η ιώ ι : Η α ο α ι α ί αι ο ο ά ια α ι ο ι ο ά α αφαι ί αι α ο ί αι ι ο ία. Α α ι ο οι ο α, ια α ο ά ι ο ο, α α α ο α α α ο α φ α ό α " α ό α α ο». ά φο ά ο ι ο ια ό ο ί α α ο ο ά α α α ο α ο " ι ". α ί αι ο οι, φ ι ο ί α α ο α ί αι ο οι αι α ό α α ο α ο " ι ". α ι ι ο ί 1 ια ό η ι ο ία ι ο ια ό ια α ο α ι ό ι ο ία. 2 +/- ια ό η α ι ο ί ό ι ο ι ο ια ό ια α ί ο ί ο α ία. ι ο ο ά ι ο. ι ο α ο ια ό + α ά αι α ί α α ία ι ο α ο ια ό - ι αι ο ί ο α ία. ο ο α ία ί αι α % ~ 8 %. ά φο ά ο ι αι ο ια ό α ά / ι α ία α ά 5%. α ί ο ο ο ια ό ο ο ο ια ό Off, ι ο ια ό ια α α ο ί ο ό ο. ια ι ό οφο ί α α α α ά ό α " ο ο ια ό» α ί αι ι ο ία, ι α ο ιά + αι - α ό ο α ια 5

8 3 ό α, α α α ι ο. ά ι ο ία α ο οι ί, φ ι ια ο ί α α α ά ι αι α φα ι ί ο ό LC ο α α αβο β ι ια φο. ια ο α ία ο ο φα ί αι ά ι. ια α α ο οι ι ο ία α α α ά α ο ιά + αι - α ό ο α ια 3 ό α αι φ ι α β ι. 3 ια ό η αχ η α Α ι ή α ι ο α ο ια ό ο α ί ι ά α α ο α ι α :, αία, α. α ί οι ο ί ια ά ι ο α α. 4 ο ο ια ό η ι ο ια ό ια α ο οι α α ο οι ο ο ο ια ό ( ο ο ο ια ό, ). α ο ι ό ο ο ια ό α ι ο ι ο ία : α ί αι ι ο ία, ι ο ια ό αι ο ο ο ια ό α α αβο β ι ο ό ί α φα ι ί ο ό ο. ι ο α + - ά φο ά α α ά αι α ι αι ο ό ο α ά, α ( ι ι, ι ο α + α α ά αι α ι αι α ά,, α ό ι ι, ι ο α + α α ά αι α ι αι α ά α Α ο ο ο ια ό α ι ο. ά α ό ι ό ο ι ο ία ί αι, ι ο ια ό ο ο ο ια ό ια α α ο οι ι ο ιά. Η φ ι ο ο ο ια ό α β ι. α ο ι ό ο ο ια ό α ι ο ία : α ί αι ι ο ία, ι ο ια ό αι ο ο ο ια ό α α αβο β ι ο ό ί α φα ι ί ο ό ο. ι ο α + - ά φο ά α α ά αι α ι αι ο ό ο α ά, α ( ι ι, ι ο α + α α ά αι α ι αι α ά,, α α ό ί ο ι ι ό ι, ό ο, ι ο α ι ια α ό α α ά αι α ι ι αι α ά α ο ο ο ο ο ια ό ια α ο οι ι ο ία. Η φ ι ο ο ο ια ό α ο οι ί. Α ο ο ο ια ό α. ά α ό ι ό ο ι ο ία ί αι, ι ο ια ό ο ο ο ια ό ια α α ο οι ι ο ιά. ο ο ο ια ό,. 5 ια ό η ι ο ώ ι ο ία α α ό ο ια ό ια α ι α ιαφο ι ά ί ό ο ι ο ία. ά α ό ά ι ο α ο ο ια ό, ι ο ία α α ά ι α αφ α, ο α ίο, ο α ο ιο, ό ιο ο αι ι ο ία αφ α α ί οι ι ο ία α ί αι α α. α β ί αι ι ο ιά αφ α ό οι οι φ ι ί ι ι ο ι ο ία ί αι α ο οι. 6

9 6 ια ό η χο ι ο ία ι α ό ο ια ό ια α ί ι ο ία αφ α. η ίω η: α ι ι ο ία CO ( ι ο ία), ο α ο α α ο ά ι α ι α ο ο ί. ιαφο ι ί ο ά α α α α ι α ι ο ί ό α α ο ί ι. 7 ια ό η ί ο ι ο ια ό ια α α ο οι α α ι ο φί ο (ό α ο αφ α α ι ο ί ια 250. Η φ ι ι ο ία α α ά ι ια α α ί ι α α ι ό ο φί ο.) 8 ω ι ή οθό η ί ω φα ί ι ο ο ο ο ό % ί ο α ία, ί ι αι α α ι α ία ο ο (+/- 5% α ίβ ια. ι ο ο ί 1. ο ι ο οιή ι ά α ο ί αι ά ί αι ά ο ο ια ι ό α α ό 3 ό α, ο βο β α α α ι ια 10 ό α ια α ί ι α α ιά α ο α ο ο. 2. Α ό α η ια ο ή α α ο ί αι ά αφαι ί αι ο ο α ία ί αι ά α ό 5% α ό α ία, ο ά α α α α ι α ι ο ί α ό α α. 3. ι ο ία ή η ά β ί ια ο α ο ό οι ί ι ι ο ία α α ο. ο ό α ο α α ι ο ά α α ι ι ι ί ι ο ί ι α ό ια ο. 4. ω ι ή ι η ά η α ή ο. Η φ ι α ο ιά αι ό α ό ι α ο ί αι ά ι αφαι ί. 5. ω ι ή ι η ια ο αθα ι ό ο φί ο α ι ο ι ια 250, φ ι ια ο α α ι ό ο φί ο α α ά ι ια α α ί ι ο α α ι ό ο. 6. ω ι ή ι η. Η φ ι α α αβο β ι ια α α ί ι ό ι α ο ί αι ι αφαι ί ί αι ά ο ο. 7

10 α ό α α ο ι ο 1 ι ο ί ο ά ια α ά ο η ιώ ι : αφαι ί αι α ο ό α ί αι ι ο ιά ι ό ι ι α α ι. ι ο οι ί αι ο α ο α α ο ά ι ά ι ο οι ί αι α ο ια ο ο ο. α ο α ί αι ο, ο ό α α ο α ί αι ό α ί α ο.. α ι αβ αι α ό ι ο ο ά ο ο αι αβ ο α φο ά ο α ι ο ί αι ο β ά ι. ( ο ι ο οίη η: αβ α ο ι ά ια α ί ό ό ο ά ο α α. 2. Α ιά ο ά ο ιά ο α αβ ο ά ο ο ά ο ο α ι αι ιά ο α ο α ο ά ο ο ά ο ι. αβ α 3. α α ο ο α ο φο ά ο α ι ο ί αι ο β ά ι. 8

11 ι ο Α ο ά ι α ο α 1. α α π α απ. [ ο : α α ι α ι ιά ο 13 mm αι ο 1 m ο ] 2. Αφαι α ο α ό ο ά α φ α ι ο ί. 3. ο ο ο α α ο ά ι ο ό ιο αι β βαι ί ό ι ί αι α ά ο ο ο. ό ιο α 4. α α ο ο α. βαι ί ό ι ο α ι αι α ό ο α αι ι φο ά ο α ά. ο α ο α α ο α ο α ο αι ια α α ι α α α ά ι. η ίω η: α α ο ι α α ι αι, α ι ό ο ί α α ο α ί αι. η ίω η: α α αφαι ο α απ π α α α απ α 9

12 α α ι ό αι α α, απ π α α α α απ α α. ιαφο ι ά ο ί α ο ί ο ία. ο αφ α α ό, ο ί α ο ί ο ία. ι ο οι ί ι ό ό ό ια ι ό β ί ια α α α ί.. ιαφο ι ί α ο ο ί. 1. Α α ω οί αι ίβ η α ή ια ο α α ι ό : α α ο ια ί ό ο ίβ α ι ο οι ια α α α ια α αφαι ό. α ο ίβ α ί αι ο β ό ι ο ι α ό ι ο οι α ιο α ο α ι ό. ια ο α α ι ό : ι ο οι α ί ια ό α α βο α 2. α ή ο Α ά ί β ο ά α α ί ο ά ο ια α ο ί α ά ο α αι βα ί. ι ο οι ια α α βο α ια α α α ί ο ά ο αι ια ο. ια α αφαι : (1) α αι ο ά ο α ι οφ αβ ο ό. αβ ο ό ά αβ α ο ο α α ο β ο. Αφαι αβ. ( ι ό α. 1) (2) ι ι 3 ό α ό α ο. Α α ο α ά ι.( ι ό α.2) ό ό αβ α ά ι α ο ά ι ι ό α. 1 Ά ο α ι οφ ι ό α. 2 αβ ό 10

13 (3) ά ο α α ι ό, α α ο ο ο α ά ι αι αβ, β βαι ί ό ι ο φ ο ί αι ά ο ο ο. ο αφ ο α ι α β ί αι ά α ό ο α ά ι. αφαι ί αι ο αφ ο. Αφ ο 3. ί ο α α αφ α α α α ί ι α α α ί ο φί ο α α ά α ό 250 ι ο ία. ά ο ι ο οι ί αι ο ο ό, α α ί ιο ά ο φί ο α α. ια α ο αφαι : ι αι αβ ό ια α ο α α ι ό: ο φί ο αι αφ ο α ι ι ο α α ο ο. ο ι α ό ο ια ί ο α α α α π α έ α α α π α α α α α έ α α α α α έ α απ. ά α ό ο ια π π απ α. Κα α α α α π α Κα α α απ α α αέ α. α ο ό ια α ο ο ο α ι ό ά α ο ι ο οιή ι : Μ π α έ ιαφο ι ί ο α ι α α α ι ό α ο α α ά ι α ό ο ι ο ιά. Μ α α α α έ π α πα α α π έ Μ π πα α α α α α α α αέ π α α α α έ ά ι ο οι ί αι ια ά ο ο ι ό ιά α, ο ί α α ο ο α α α ά β α α ο ι ο α ια α α ά α. α α α α α απ α α απ α α απ π α α απ α α έ. Κα α α α α α απ έ 11

14 Α ι οβ ά ί αι ό α α α α ά οβ α α ι ο ί. οβ α α ι α Αι ί αφ α α ι ο ί. ο ο α α α ο οι ο ί ι. ό βο α ά αι αιφ ι ί α ά ι ο ία α ο ιά αι α ία ά ι αι α ία ί α αφ α α ι ο ι φό α ά ι ά ο Η α ο ιά ι ό βο Η α π α α α α απ γβ σ α απ ε σέ Η α α Θ πα α π έ α πα α έ Η α α π π π π αέ π α π α π έ α α π α α έ Μπ α π π α πα α α Η α α α α π έ π π α α α έ α π α α α α ε C α 1ε C, α α α α α α α απ έ π α α α α α α α( α α α α αέ)έ Ό α α α α α α α α πα α α ό ο α ία ο α ά αι ο α ά ό α, ο α α ο ί α ι ί ο α ι ά Μπ α πα α π α Ή ο οβι ι ο ιο ο ι ό. Α ό ί αι ο ο ο ο ι ο α α έ όβ α ι α αι ί Α ι α απ έ απ έ α απ α ι ο οι ί ο α α ο ά ι ά ι ό α ο 12 α π α α π α α π έ απ α απ. α απ Α α α ο α α π έ α ο ά ι αι α ι α α ο.

15 αφ α α ι ά ι ι ο ία ο οβ α α ι α Αι ί Α ι Η φ ι ι ο ία α άβ ι ό α ί αι α ο α ο. Η φ ι ια ό α α ο ί αι α α. ο ά α ο ί α ι ο ι α ο ι ά, α ά ο ί ι ι. ι ί ο Η α ο α ο ο ί αι α ό ί α ο α ο ί αι ά ο ο. Η α φά ια ι α ί. Η α ο ί αι Α ιά ο ά ο αι ά ο ο. α α ο ο ο. Η α ι αι ά ό. ι αφαι ί α Η ια α ία ί αι ό ί ο.. ο φί ο α α ί αι ο ι ο αι ο α ι ο ι ό αι. α α ά α α α ο α οι ά. α ά ι ια ο α ο. ά αι, ι α α ο α α α ί. Α ό ι, α α ο οφο ο ία ί α ι ο ί ιά. α ί α ι α α ι. α ο α ιο οφο ο ία α ο ί αι α α ο. Α ι α α α φά ια. Α ό α α, α ο ο ί - ια α ι ι ο ια ό CO ια α ι ο ί ο ά α. αφ α α αί ι α ό φαι α φ α ι ο ια αφ ο. α ά ι ο οιο ο ό ιο α ό ο ά α. βαι ί ό ι ά ο ο ί α, α α όφ α ι α ο ο ί ο ο ά α. α α ί ο φί ο α α βαι ί ό ι ό οι ό α α ά α αι ά α ά οι α α ί αι ι ά. Η ο α ία α ίο ί αι ο α. ο α ία ί αι ι α ι ια αφ α.η α ο α ία ι ι α ό ο ο ά α. Η ο ά α α ι α ι ο ί ο ο ο α ία ί αι ά α ό C. 13

16 ί ι ι ο ία α α Α. ι ό ι ο ία ο ό ι ο ία 1 ο αι α F1 ο α ία ιβά ο ο. α ά α ο ά α ι α αι ί αι α ο α ία ιβά ο ο ί αι α α ο ί αι α α ο ο ό ί ι α α ι ά οι ία ο ό ί ο ί α ο ο ο ί α ά ο α αι α ά ι β α α. αι α ο α ία ιβά ο ο ί αι α α ο. Α α ο ί α α ο ο α ία α ί α αι α ι ο ία 2 ο αι α F2 ο α ία α. ι ο ία 3 ο αι α α ία L1 αι ο ο ο α ι α α ά α α ι ο ο Η ο ό ί ί αι α α αι α ο α ία ο α ι ί αι α α ο ί αι α α ο ο ό ί. ι α α ι ά οι ία ο ό ί ο ί α ο ο ο ί α ά ο α αι α ά ι β α α. αι α ο α ία ο α ι ί αι α α ο. Α α ο ί α α ο ο α ία α ί α αι α Η ο ό ί ί αι α α α α ο αι α αι α ι α α αφ ί. Η ο ό ί ί αι α α 14

17 ΠΡΟ Ι ΟΠΟΙΗ ΙΝΓΙΑΝΣΗΝΧΣΗΝ ΙΑΘ ΗΝΣΟΤΝΠΡΟΨΟΝΣΟΝΤΜΦΧΝΑΝ Μ ΝΣΗΝΝ ΤΡΧΠΑΨΚΗΝΟ ΗΓΙΑΝ2002/96/ Κ Σ, π π π α α α α α απ α αέ Μπ α α α α π απ π α, α π π π πα α π αέ Η α π ( ) α π π απ π α α π α π α α απ α α, α α α α απ α π α απ α, α π α α α α π έ Γ α π α π, π α α α απ έ

18 R-9120 DEHUMIDIFIER Instruction Manual Thank you for choosing our product. For proper operation, please read and keep this manual carefully.

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

4.2. 4.4. Settings.ini 5.5. http://www.dropitproject.com/ http://www.dropitproject.com/dokuwiki/doku.php?id=start

4.2. 4.4. Settings.ini 5.5. http://www.dropitproject.com/ http://www.dropitproject.com/dokuwiki/doku.php?id=start α ι ό, ι ο ι α ιό ι ο α ίο ια α ό α α ι ό ι α ιο α ί αι φα. Ό α α ο α α ία, ο DropIt ο ί α α ί ι βα ια ι α ία α α, ο ι ο ί ο α οί α ο φα, ο ο α ία ιαφό α ί αι α ί ο. Αφ α ο ο α ό α ά ι α α ία αι φα ο ι

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. Σ Μ π π Π ω 1 Α ΝΠο ο Ν ο Ν εχ ο ογ Ν Ν Επ ο ω Ά ι ς ο ό ι ι ό ι ό ή ς Creative Commons. ή ς ό ι ι ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι ι ά ο ύ ο ά ις ή ς, ά ι ή ς φέ ι ώς. 2 ο ό ο ό ο ι ι ι ό ι όέ ι θ

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek International Quality Award ι ί ισ ι ός ι όσ ς ά ς ; ι ά ά ι Ο έ ς ι. ιά )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek 50Wrocław όβ; ul. σświeradowska Tel.: +48. 71 373 14 88 ι. Fax: +48 71 373 14 58 WWW.tatarek.gr

Διαβάστε περισσότερα

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ ΟζκεζβλπηΫθβ δαξ έλδ βυ λ υ δεκτθ λκτ πζαέ δκ πθ ξ έπθ φαζ έαμ λκτ θ λϋαμ θ λ α Ϊεβμ Καγβΰβ άμ ΜΠ δ υγυθ άμ λΰα βλέκυτΰ δκθκηδεάμσ ξθκζκΰέαμ κ ΣκγΫηα βμπκδσ β αμ κυπσ δηκυθ λκτ Πλκρ Ι κλέα κλέα τΰξλκθβ

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

Ω Ω Ω Ω Δ Γ Ε Γ : (1998-2010) : 48 : 2012

Ω Ω Ω Ω Δ Γ Ε Γ : (1998-2010) : 48 : 2012 Χ Ω Ω Ω Ω Γ Γ Χ Ω Ω Δ Ω Γ Ε Γ ΧΩ : Ω (1998-2010) ΓΓ : 48 : : Γ υ 2012 1 Πρό ογος Ε αρ σ ίες Θα α α υ α α α α α α α α α α α α α α π υ υ. υπ, α π α α α πα α α α αυ α π α α π. π α α α υ α π π α υ α φ α υ.

Διαβάστε περισσότερα

βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι

βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι βάτραχος βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι οβο υβυ βα βάρος Βάσω βαρέλι βε βέρα βελόνα βη βήµα βήχας βω κόβω ράβω τραβώ βι βίδα βία βιαστικός βο βόδι βόας βοηθός βου βουνό βούτυρο

Διαβάστε περισσότερα

REPORT ON NETWORKING WITH OTHER SIMILAR LIFE PROJECTS

REPORT ON NETWORKING WITH OTHER SIMILAR LIFE PROJECTS ACTIONS FOR THE CONSERVATION OF COASTAL DUNES WITH JUNIPERUS spp. IN CRETE AND THE SOUTH AEGEAN (GREECE) Action E.4 Deliverable E.4.1 LIFE07NAT/GR/000296 REPORT ON NETWORKING WITH OTHER SIMILAR LIFE PROJECTS

Διαβάστε περισσότερα

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσ ις αι Α τι ροτάσ ις στο Eurogroup της Πέ της Ιο ίο,

Προτάσ ις αι Α τι ροτάσ ις στο Eurogroup της Πέ της Ιο ίο, Προτάσ ις αι Α τι ροτάσ ις στο Eurogroup της Πέ της Ιο ίο, αιε ιση ά σεις α ό η Φ οσε ί α Μ αχα ίο - Οι ο ο ο όγος Πρόταση Policy Actions to be taken in consultation with EC/ECB/IMF staff: 1. 2015 supplementary

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα