ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ THE COASTAL PARK OF SCHINIAS MARATHON ABSTRACT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ THE COASTAL PARK OF SCHINIAS MARATHON ABSTRACT"

Transcript

1 ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Κίµων Χατζηµπίρος Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος Φορέα ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλασσίων Έργων, Ηρώων Πολυτεχνείου 5, 15780, Ζωγράφου, Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παράκτια περιοχή του Σχινιά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως οικοσύστηµα, φυσικό και πολιτιστικό τοπίο, ενώ είναι πολύτιµη για περιβαλλοντική εκπαίδευση και επαφή των κατοίκων της Αττικής µε τη φύση. Οι ανθρωπογενείς πιέσεις που ασκούνται σε αυτήν επί δεκαετίες είναι πολλαπλές και έντονες. Η κατασκευή του Ολυµπιακού Κέντρου Κωπηλασίας και Κανό συνδυάστηκε µε την αναβάθµιση των λειτουργιών του βιοτόπου, ενώ η ταυτόχρονη κήρυξη του Εθνικού Πάρκου αποσκοπεί στην προστασία και ανάδειξη των αξιόλογων χαρακτηριστικών της περιοχής. Η υλοποίηση αυτού του στόχου συναντά µια σειρά από δυσκολίες κοινωνικού και οικονοµικού χαρακτήρα. THE COASTAL PARK OF SCHINIAS MARATHON Kimon Hadjibiros Ass. Professor NTUA President of the National Park of Schinias Marathon Department of Water Resources, Hydraulic and Maritime Engineering, 5, Iroon Polytechniou street, , Athens, Greece. ABSTRACT The coastal area of Schinias presents particular interest as an ecosystem, as a natural and cultural landscape, while it is valuable for environmental education and contact with nature of the population of Attika. However, multiple and strong anthropogenic pressures have been exerted on it for decades. The construction of the new Olympic Rowing and Canoeing Centre has been planned to upgrade environmental functions, while the designation of Schinias as a National Park aims at the protection and demonstration of the significant characteristics of this area. The realization of this target meets a number of difficulties of social and economic nature. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ολυµπιακό Κέντρο Κωπηλασίας & Κανό αποτελεί ίσως το πιο «διάσηµο» Ολυµπιακό έργο, αφού χωροθετήθηκε σε µια περιοχή οικολογικά ευαίσθητη, γεγονός που προκάλεσε πολλές συζητήσεις και µεγάλη δη- µοσιότητα. Ένα σηµαντικό µέρος των περιβαλλοντικών οργανώσεων της χώρας αντιτάχθηκε στο σχέδιο αυτό (Ανδρεαδάκη, 2004), ενώ εκφράστηκαν ζωηρές αντιρρήσεις για επιπτώσεις σε αρχαιολογικές τοποθεσίες. Η κινητοποίηση πήρε διεθνείς διαστάσεις και διήρκεσε επί πολλούς µήνες, χωρίς τελικά να επηρεάσει τον σχεδιασµό, ο οποίος είχε προκύψει από τις περιβαλλοντικές µελέτες. Η παράκτια περιοχή του Σχινιά βρίσκεται στο βορειοανατολικό τµήµα του Νοµού Αττικής, σε απόσταση 45 χιλιοµέτρων από το κέντρο της Αθήνας. Η οικολογική αξία της, καθώς και οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει, είχαν εντοπισθεί από τη δεκαετία του 70 (Χαριτωνίδου, 1977, 1979). Αποτελεί το σηµαντικότερο παράκτιο οικοσύστηµα της Αττικής, παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον ως τοπίο και βασίζεται σε µια ευαίσθητη υδατική ισορροπία.. Έχει ιδιαίτερη αξία κυρίως επειδή περιλαµβάνει σε µικρή σχετικά έκταση ( στρέµµατα) µεγάλη ποικιλία οικολογικών ενδιαιτηµάτων, βιολογικών ειδών και τύπων τοπίου (ΦΙΛΟΤΗΣ, 2003). Επιπλέον, η µικρή απόσταση από την Αθήνα κάνει τον Σχινιά περιοχή µοναδική για τον ελληνικό χώρο. Η ύπαρξη αξιόλογου παραλιακού υγροτόπου και δασωµένων αµµοθινών στα περίχωρα ενός µεγάλου πολεοδοµικού συγκροτήµατος είναι πολύτιµη από πλευράς επαφής του κοινού µε τη φύση, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. Ο σχεδιασµός του Ολυµπιακού έργου και η συµβολή του στην αποκατάσταση της υποβαθµισµένης περιοχής (Κοτζαγεώργης et al, 1999) σε συνδυασµό µε την κήρυξη του Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα έχουν δηµιουργήσει προϋποθέσεις µακροπρόθεσµης προστασίας και αναβάθµισης της περιοχής.

2 2. Υ ΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Στην περιοχή αναπτύσσονται δύο είδη διακριτών υδροφοριών: η καρστική και η προσχωµατική του πεδινού τµήµατος (Μορφόπουλος, 1985). Η καρστική υδροφορία δεν είναι ενιαία και διαχωρίζεται στο δυτικό τµή- µα, δηλαδή της Μακαρίας πηγής και στο ανατολικό τµήµα, δηλαδή των λόφων της ρακονέρας. Στο δυτικό άκρο του µετώπου ανάβλυσης της Μακαρίας πηγής το νερό είναι πιο επιβαρυµένο µε χλωριόντα σε σχέση µε το ανατολικό. Η καρστική υδροφορία της Μακαρίας πηγής έχει σαφώς καλύτερη ποιότητα από την προσχωµατική υδροφορία. Η έκταση της υδρολογικής λεκάνης ανέρχεται σε 35,6 Km 2. Η µέση κλίση της υπολογίζεται σε 7,0% περίπου και ο συντελεστής κατείσδυσης σε 35-40%. Το κύριο µέρος της κατεισδύουσας ποσότητας νερού εκφορτίζεται µέσω της Μακαρίας Πηγής. Το µέσο υπερετήσιο ύψος βροχής σε ολόκληρη τη λεκάνη απορροής ανέρχεται σε 500mm. Επίσης ο µέσος υπερετήσιος όγκος βροχής στη λεκάνη ανέρχεται σε 17,8 x 10 6 m 3, εκ των ο- ποίων εκφορτίζονται στην πεδινή ζώνη µέσω της Μακαρίας πηγής 6,23 x 10 6 m 3, ενώ το υπόλοιπο εξατµίζεται. Εκτιµάται ότι προ του 1923 ο βιότοπος δεχόταν ετησίως ποσότητα νερού της τάξης των 6-7 x 10 6 m 3. Στην ποσότητα αυτή θα πρέπει να προστεθεί µια επιπλέον ποσότητα πληµµυρικών απορροών που κατέληγαν στην περιοχή από την ανάντη ορεινή λεκάνη. Οι πληµµυρικές αυτές απορροές είχαν µεγάλη σηµασία για την τροφοδοσία του µε θρεπτικά στοιχεία. Η σηµερινή εισροή νερού στο βιότοπο γίνεται κυρίως από την βροχή που προσπίπτει απευθείας. Η ποσότητα αυτή είναι της τάξης των 0,7 x 10 6 m 3 ετησίως. Εποµένως το υδρολογικό καθεστώς του βιοτόπου είναι σαφώς διαταραγµένο σε σχέση µε τη φυσική κατάστασή του (Κουµαντάκης et al, 1993). 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ Ο συνδυασµός ενός υγροτόπου σηµαντικού µεγέθους για τα δεδοµένα της νοτιοανατολικής Ελλάδας, µε πευκοδάσος αµµοθινών, που είναι σπάνιο ως δασικό οικοσύστηµα (Richardson, 1998) και ως φυσικός χώρος εξάπλωσης της κουκουναριάς (Pinus pinea), αποτελεί εξαιρετική περίπτωση. Η παράκτια περιοχή Σχινιά Μαραθώνα περιλαµβάνει µεγάλη ποικιλία φυσικού τοπίου, ήτοι πηγή, έλος, αµµοθίνες, πευκoδάσος, θαµνώνες, υποθαλάσσια λιβάδια κ.λπ. (Γκαίτλιχ και ραγούµης 1985). Η οικολογική αξία της συνίσταται στην ύπαρξη των εξής επί µέρους οικολογικών ενδιαιτηµάτων (ΟΡΣΑ, 1998, ENVECO, 2000): α) Παραθαλάσσιο δάσος µε χαλέπιο πεύκη και κουκουναριά. Eίναι ένα από τα ελάχιστα που έχουν αποµείνει στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο. β) Χερσόνησος Κυνοσούρα και λόφος ρακονέρας. Τυπικό µεσογειακό οικοσύστηµα, µε θάµνους, φρύγανα και πόες, η χερσόνησος έχει διατηρήσει τη φυσικότητά της µε ελάχιστη επίδραση από τον άνθρωπο. γ) Πηγή Μακαρία. ύο λιµνοπηγές όπου το νερό αναβλύζει όλο τον χρόνο από τον πυθµένα, σε σηµαντικές ποσότητες. Ζουν χέλια, νεροχελώνες και το κινδυνεύον ενδηµικό ψάρι Pseudophoxinus stymphalicus marathonicus (ντάσκα) (Economidis, 1991). δ) Υγρότοπος µε γλυκό, υφάλµυρο και αλµυρό νερό, καλαµιώνες, αλµυρίκια, αλοφυτική βλάστηση και υγρά λιβάδια, ο οποίος κατακλύζεται περιοδικά. Απαντάται µεγάλη ποικιλία απειλού- µενης ορνιθοπανίδας, όπως τα είδη Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Cisticola juncidis, Egretta garzetta, Ixobrychus minutus, Plegadis falcinellus. ε) Λίµνη Στόµι. Το χαµηλότερο τµήµα του υγροτόπου, στην ανατολική του άκρη, πληµµυρίζει εποχικά µε αλµυρό νερό. Στην περιοχή συναντώνται το σπάνιο ορχεοειδές Orchis palustris και απειλούµενα υδρόβια πουλιά, όπως τα είδη Phoenicopterus ruber, Falco naumanni και Himantopus himantopus. στ) Θαλάσσιος κόλπος µε υποθαλάσσια λιβάδια ποσειδωνίας (Posidonia oceanica). Στο θαλάσσιο περιβάλλον διακρίνονται 3 τύποι οικολογικών ενδιαιτηµάτων του παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 92/43, 1 εκ των οποίων αποτελεί ενδιαίτηµα προτεραιότητας. Στο χερσαίο περιβάλλον έχουν παρατηρηθεί 16 τύποι οικολογικών ενδιαιτηµάτων του ίδιου παραρτήµατος, ενώ 3 από αυτούς είναι προτεραιότητας. Η περιοχή Σχινιά εντάχθηκε στον κατάλογο του προγράµµατος Corine στα τέλη της δεκαετίας του 80 (Χατζηµπίρος, 1995) και στον Επιστηµονικό Κατάλογο του δικτύου Natura 2000 τη δεκαετία του 90. Η ποικιλία ενδιαιτηµάτων, σε συνδυασµό µε την διαδροµή µετανάστευσης πολλών αποδηµητικών πουλιών και µε το Μεσογειακό χαρακτήρα των οικοσυστηµάτων, οδηγούν στην παρουσία µεγάλης βιοποικιλότητας. Εχουν καταγραφεί µέχρι σήµερα πάνω από 320 είδη χλωρίδας (Economidou 1975, Μπρόφας και Καρέτσος, 1992), ενώ η χερσόνησος Κυνοσούρα έχει χαρακτηριστεί ως φυσικός βοτανικός κήπος (Χαριτωνίδου, 1977). Έχουν επίσης καταγραφεί πάνω από 150 είδη πτηνών, από τα οποία 31 περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα 1 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. Μεταξύ των σπονδυλωτών ζώων πλην ορνιθοπανίδας, που έχουν παρατηρηθεί µέχρι σή- µερα στην περιοχή του Σχινιά, διακρίνονται σηµαντικά ερπετά: Elaphe situla, Emys orbicularis, Mauremys caspica, Testudo hermanni, Testudo marginata, αµφίβια: Hyla arborea και ψάρια: Pseudophoxinus stymphalicus marathonicus (Καρανδεινός, 1992, Σφήκας, 1995, ENVECO, 2000, ΦΙΛΟΤΗΣ, 2003). Η ευρύτερη περιοχή του Σχινιά είναι µια από τις λίγες τοποθεσίες που διατηρούν χαρακτηριστικά του κλασσικού παράκτιου Αττικού τοπίου, όπου έχουν εγγραφεί από την αρχαιότητα πλήθος από ιστορικές µνήµες: η µάχη του Μαραθώνα, ο κλασσικός τύµβος, ο τύµβος των Πλαταιέων, το τέµενος της Αθηνάς, το Μικρό Ελος κ.α. (Κοτζαγεώργης et al, 1999). Χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός σπάνιου για τη νότια Ελλάδα υγροτόπου

3 µε παραλιακό δάσος κουκουναριάς, ενός µοναδικού φυσικού τοπίου, µέσα σε σπουδαία αρχαιολογική περιοχή. Οι σκηνές που καταγράφονται στις αισθήσεις από τις αντιθέσεις του αναγλύφου, της επίπεδης επιφάνειας του υγροτόπου και των χρωµάτων θάλασσας, παραλιακού πευκοδάσους, υψωµάτων ρακονέρας και χερσονήσου Κυνοσούρα είναι µεγάλης αισθητικής αξίας (Hull and Revell, 1989, Amir and Gidalizon, 1990), δικαιώνουν δε την επιλογή του Σχινιά ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (ΦΙΛΟΤΗΣ, 2003). 4. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΠΙΕΣΕΙΣ Οι αλλαγές που έχουν σηµειωθεί στην περιοχή του Σχινιά, από την δεκαετία του 1920 µέχρι σήµερα, λόγω των ανθρωπογενών πιέσεων είναι σηµαντικές. Η επί πολλά χρόνια ανάπτυξη ασύµβατων και οχλουσών χρήσεων, καθώς και η έλλειψη συγκροτηµένου προγράµµατος προστασίας του βιοτόπου οδήγησαν σε σταδιακή υποβάθµιση των οικολογικών χαρακτηριστικών του, ειδικότερα στην συρρίκνωση και αλλοίωση του υγροτόπου, στην έλλειψη αναγέννησης του δάσους (ΟΡΣΑ, 1998) και στον κατακερµατισµό των φυσικών περιοχών, µε εξαίρεση την Κυνοσούρα. Η σηµαντικότερη επέµβαση ήταν η µερική αποξήρανση που έφερε περιορισµό των ελών και υφαλµύρινση των υδροφορέων. Κυρίαρχες πιέσεις, εκτός από τα αποστραγγιστικά έργα, ήταν το αεροδρόµιο, η άναρχη δόµηση, οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις και η ανεξέλεγκτη χρήση του χώρου για κυνήγι, µοτορκρός, στάθµευση, κατασκήνωση, καθώς επίσης η επικράτηση ενός µαζικού και καταναλωτικού προτύπου αναψυχής, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς µήνες. Η υποβάθµιση εκφράζεται κατά ενότητα ως εξής (ENVECO, 2000): Α) υγρότοπος: 1) περιορισµός της έκτασής του λόγω αλλαγής χρήσεων γης όπως: δόµηση, επιχωµατώσεις στην λίµνη Στόµι, κατασκευή και λειτουργία αεροδροµίου, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κατατµήσεις λόγω οδικού δικτύου, επέκταση γεωργικών εκτάσεων σε βάρος υγροτοπικών περιοχών 2) περιορισµός της ποσότητας νερού που καταλήγει στον υγρότοπο µετά την διάνοιξη των αποστραγγιστικών τάφρων το 1923 και αργότερα, υφαλµύρινση υδροφορέων λόγω αντλήσεων και αλλαγής του υδρολογικού καθεστώτος από τα αποστραγγιστικά κανάλια, εξαφάνιση µικροβιοτόπων της περιοχής και κυρίως εποχικών τελµάτων 3) ενδεχόµενη τοξική ρύπανση από απόβλητα στρατιωτικών εγκαταστάσεων ή καλλιεργειών 4) κυνήγι και βόσκηση που συνεπάγονται, µεταξύ άλλων, µείωση των πληθυσµών πανίδας, ειδικότερα δε ορνιθοπανίδας, που ζουν στην περιοχή. Β) πευκοδάσος: 1) περιορισµός της έκτασής του εξ αιτίας νόµιµης ή παράνοµης αλλαγής χρήσεων γης κυρίως για ανέγερση κατοικιών ή καταστηµάτων 2) κυκλοφορία και στάθµευση χιλιάδων οχηµάτων, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, µοτορκρός 3) µείωση του υπωρόφου 4) αποψίλωση στην περιφερειακή ζώνη 5) ρύπανση από σκουπίδια 6) κατασκήνωση, διανυκτέρευση, άναµα φωτιάς 7) βόσκηση και κυνήγι. Οι πιέσεις στο πευκοδάσος συνεπάγονται προπάντων αυξηµένο κίνδυνο πυρκαγιάς, περιορισµένο βαθµό αναγέννησης της κουκουναριάς και αισθητική υποβάθµιση. Γ) τοπίο: 1) αστικοποίηση στους λόφους, στο δάσος και στη γεωργική περιοχή 2) ασύµβατες χρήσεις, π.χ. στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αεροδρόµιο 3) παράνοµα κτίσµατα 4) κυκλοφορία και στάθµευση οχηµάτων 5) ρύπανση από σκουπίδια 6) ηχορρύπανση. ) παραλιακή ζώνη: 1) δοµική αλλοίωση των αµµοθινών 2) περιορισµός της έκτασης της ζώνης αρκεύθων και µηδαµινή αναγέννησή τους 3) υποχώρηση κάποιων ειδών αµµόφιλης βλάστησης, πιθανή εξαφάνιση ενός τουλάχιστον (Pancratium maritimum) 4) παράνοµα κτίσµατα 5) κυκλοφορία και στάθµευση τζιπ 6) ρύπανση από σκουπίδια. Ε) υπόγεια νερά: µείωση των αποθεµάτων του υπόγειου υδροφορέα, εξάντληση των πηγών της ρακονέρας και αυξανόµενη υφαλµύρινση, µε βασική αιτία την υπεράντληση τόσο του αλλουβιακού, όσο και κυρίως του καρστικού υδροφορέα, στην περιοχή των εντατικών γεωργικών καλλιεργειών βόρεια του υγροτόπου. ΣΤ) ευρύτερη περιοχή εκτός Πάρκου: 1) νόµιµη και παράνοµη εκτός σχεδίου δόµηση α και β κατοικίας, οικισµός Αγ. Γεωργίου, οικοδοµικοί συνεταιρισµοί ικαστικών Υπαλλήλων, ικαστών και Εισαγγελέων 2) επέκταση οδικού δικτύου 3) εντατική γεωργία 4) ανεξέλεκτη τουριστική δραστηριότητα 5) βόσκηση, κυνήγι, αλιεία. 5. Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 5.1. ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟ-ΚΑΓΙΑΚ Με αφετηρία την διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 επιχειρήθηκε στο Σχινιά µια παρέµβαση µεγάλης κλίµακας που περιλαµβάνει αφ ενός µεν τις Ολυµπιακές εγκαταστάσεις και αφ ετέρου την κήρυξη της περιοχής ως προστατευόµενης. Ο περιβαλλοντικός σχεδιασµός του τεχνικού έργου και η ένταξή του χωρικά και λειτουργικά στο φυσικό περιβάλλον δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις βελτίωσης της κατάστασης σε όλο το βιότοπο, µε παράλληλη ελαχιστοποίηση των όποιων αρνητικών επιπτώσεων. Το Ολυµπιακό Κέντρο του Σχινιά αποτελεί µια από τις ελάχιστες περιπτώσεις µεγάλου τεχνικού έργου στην Ελλάδα, όπου η περιβαλλοντική διάσταση αποτέλεσε κύριο στοιχείο από τη φάση σύλληψης και αρχικού σχεδιασµού, συνέχισε να αποτελεί καθοριστική παράµετρο κατά τη διάρκεια της οριστικής µελέτης και εντάχθηκε στο πρόγραµµα κατασκευής (Κοτζαγιώργης et al 1999, 2003).

4 Ο σχεδιασµός του έργου αποτέλεσε εξ αρχής καταλυτικό παράγοντα προς την κατεύθυνση αποκατάστασης του υγροτόπου, µε διπλό ρόλο: λειτουργικό, µε την επαναφορά της ροής νερού στον υγρότοπο µέσω της χρησιµοποίησης του υγρού στίβου ως λίµνη τροφοδοσίας του υγροτόπου, αλλά και ευρύτερο, ως αφετηρία για την προώθηση µέτρων και δράσεων προς την περιβαλλοντική ανάταξη της περιοχής. Η χωροθέτηση, ο φιλοπεριβαλλοντικός τρόπος σχεδιασµού του και ο ήπιος χαρακτήρας των αθληµάτων που θα φιλοξενεί, σε συνδυασµό µε την εφαρµογή οργανωµένου προγράµµατος διαχείρισης και αποτελεσµατικής προστασίας των οικοσυστηµάτων και του τοπίου της ευρύτερης περιοχής εκτιµήθηκε ότι θα οδηγήσουν σε εξασθένηση των πιέσεων και στη δηµιουργία ενός πρότυπου πόλου οικολογίας, αθλητισµού και αναψυχής, ανοικτού σε χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ENVECO, 2000) οδήγησε στη θέσπιση 51 περιβαλλοντικών όρων (ΚΥΑ, 2000) που αφορούν σε περιορισµούς, απαγορεύσεις και επανορθωτικά µέτρα, µε σκοπό την προστασία των οικολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής αλλά και την αποκατάσταση βιοτόπου και τοπίου. Ε- κτιµήθηκε ως αναγκαία η θέσπιση πολυάριθµων αυστηρών περιβαλλοντικών όρων, προπάντων για τη φάση κατασκευής, καθώς και η εφαρµογή εκτεταµένου προγράµµατος παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, της στάθµης θορύβου και της ορνιθοπανίδας της περιοχής (Κοτζαγεώργης et al 2003). Επίσης, προεκτιµήθηκε µε µαθηµατικό µοντέλο η ποιότητα νερού της λίµνης του Κωπηλατοδροµίου. Την ευθύνη για τις αναλύσεις των δειγµάτων και τις εκτιµήσεις είχε το Εργαστήριο Υγειονοµικής Τεχνολογίας του Ε.Μ.Π. (Romas et al, 2005). Το Ολυµπιακό Κέντρο χωροθετήθηκε στη δυτική πλευρά του υγροτόπου του Σχινιά. Προηγήθηκε η εξαντλητική εξέταση 5 εναλλακτικών λύσεων χωροθέτησης του έργου στην περιοχή του Σχινιά (ENVECO, 2000), µε κριτήρια τόσο περιβαλλοντικά όσο και αθλητικά (FISA, 1992). Η γενική διάταξη του χώρου προβλέπει χωροθέτηση του κύριου αγωνιστικού στίβου (2222 µ.) σε οξεία γωνία περίπου 20 µε την υπάρχουσα τεχνητή τάφρο αποστράγγισης των νερών της Μακαρίας πηγής στη θάλασσα. Ο δευτερεύων στίβος έχει στραφεί λίγο, σε ελαφρά απόκλιση ως προς τον κύριο αγωνιστικό στίβο, ώστε να αναιρεθεί το γραµµικό σχήµα του συνόλου και να δηµιουργηθεί ένας πιο φυσικός ενδιάµεσος χώρος. Η συνολική υδάτινη επιφάνεια έχει έκταση 750 στρεµµάτων, ενώ το σύνολο της έκτασης που καταλαµβάνει το έργο είναι 1230 στρέµµατα. Οι κύριοι και βοηθητικοί χώροι εξυπηρέτησης έχουν αναπτυχθεί σ ένα µικρό νησί της λίµνης (75 στρέµµατα) στα νότια των στίβων. Η διατοµή των στίβων είναι χωµάτινη και τα πρανή τους έχουν κλίση 1:8. Ανάµεσα στους δύο στίβους, µια επιµήκης λωρίδα γης εκτείνεται παράλληλα µε τον άξονά τους, µε κατεύθυνση από βορρά προς νότο και αποτελεί το µεταξύ τους φυσικό όριο. Για την τροφοδοσία των στίβων µε νερό, µέσω ανοικτής ανεπένδυτης τάφρου τραπεζοειδούς διατοµής, χρησιµοποιείται η Μακαρία πηγή. Στην ανατολική πλευρά του βοηθητικού στίβου έχουν κατασκευαστεί υπερχειλιστές, για την κίνηση του νερού προς τον βιότοπο. Έτσι επιτυγχάνεται η µερική επαναφορά του βιοτόπου του Σχινιά στην προ της αποστράγγισης του 1923 κατάσταση, µε σταθερή τροφοδοσία του υγροτόπου από τη Μακαρία πηγή (ENVECO, 2000). Η βέλτιστη ένταξη του έργου στην περιοχή και η αναβάθµιση των βιοτόπων επιτυγχάνονται µε µέτρα που εξειδικεύονται ως εξής: Χωροθέτηση των δύο στίβων παράλληλα µε το δυτικό όριο του υγροτόπου, δηµιουργώντας ένα νέο ηµιφυσικό σύνορο προς τις οικιστικές δραστηριότητες. Μεγάλο τµήµα των εγκαταστάσεων χωροθετήθηκε στο χώρο που καταλάµβανε το αεροδρόµιο Μαραθώνα, αφαιρώντας µια έντονα οχλούσα χρήση από τον υγρότοπο. Το τµήµα φυσικής περιοχής που καταλαµβάνεται από το έργο περιορίστηκε σε 450 στρέµµατα περίπου. Πρόκειται για καλαµιώνες και αρµυρίκια, ενδιαιτήµατα που αναµένεται να αναπτυχθούν ευρύτερα στα αλλοιωµένα από την υφαλµύρινση τµήµατα του υγροτόπου, µετά την υδρολογική αποκατάσταση. Τα χαρακτηριστικά σχεδιασµού του έργου (χωµάτινα κανάλια χωρίς επένδυση τσιµέντου, ήπια πρανή, ανθρώπινη παρουσία µε σαφή χωρικά όρια κ.λπ.) δηµιουργούν προϋποθέσεις ανάπτυξης ενός λιµναίου οικοσυστήµατος συµβατού µε τα χαρακτηριστικά του βιοτόπου, µε πολύ θετικές επιπτώσεις στην πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής. Επιβολή και τήρηση αυστηρών περιβαλλοντικών όρων κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του α- θλητικού κέντρου. Μερική αρχική πλήρωση των δύο στίβων µε φυσικό τρόπο από τον αλλουβιακό υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Τελική πλήρωση και ανανέωση του νερού της λίµνης µέσω παροχέτευσης νερού της Μακαρίας πηγής, χωρίς γεώτρηση, από το υπάρχον τεχνητό κανάλι απαγωγής προς τους δύο στίβους και στη συνέχεια, µέσω υπερχειλιστών στον υγρότοπο, αυξάνοντας σηµαντικά την διαθέσιµη ποσότητα νερού µικρότερης αλατότητας για τα οικοσυστήµατα. Ουσιαστικά αποκαθίσταται η υδρολογική ισορροπία στην περιοχή. Εποχική διακύµανση των ποσοτήτων νερού που θα δέχεται ο υγρότοπος σύµφωνα µε τις παροχές της Μακαρίας πηγής, την βροχόπτωση και την εξατµισοδιαπνοή, διατηρώντας την εποχικότητα ως δυναµικό χαρακτηριστικό του υγροτόπου. Βελτίωση της υδατικής ποιότητας και αύξηση της ποσότητας των διαθέσιµων γλυκών νερών, µε αναµενόµενες θετικές επιπτώσεις στην κατάσταση του πευκοδάσους και ιδιαίτερα του τµήµατος της κουκουναριάς.

5 ιάνοιξη τάφρου βόρεια των εγκαταστάσεων, παράλληλα µε τις γεωργικές καλλιέργειες, που θα συγκεντρώνει πληµµυρικά νερά της ανάντη περιοχής, θα αποτελεί φυσικό όριο µεταξύ του υγροτόπου και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και θα επιτρέψει το φυσικό φιλτράρισµα επιβαρυµένων υδάτων. ιάνοιξη 2 µικρών λιµνών στο κεντρικό τµήµα του υγροτόπου που θα λειτουργήσουν ως καταφύγια, κυρίως για την ορνιθοπανίδα, όταν υπάρχει αθλητική δραστηριότητα στους στίβους. Αποφυγή δηµιουργίας εκτεταµένων χώρων στάθµευσης στο χώρο του Πάρκου. Ένταξη των νέων εγκαταστάσεων στο Εθνικό Πάρκο, το οποίο θα αποτελέσει τον κύριο µοχλό για την προστασία της περιοχής και τη µείωση των περιβαλλοντικών πιέσεων Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΒΙΟΤΟΠΟ Τα συγκεκριµένα αντισταθµιστικά οφέλη που δόθηκαν υπέρ του φυσικού περιβάλλοντος έναντι της κατασκευής του Κωπηλατοδροµίου στο βιότοπο ήταν: Η αποκατάσταση της φυσικής ροής του νερού, η ουσιαστική άρση της αποξήρανσης που είχε ξεκινήσει το 1923, η δηµιουργία µιας νέας, σχεδόν φυσικής λίµνης Η οριστική αποµάκρυνση του αεροδροµίου Η εγκατάσταση σύγχρονου αυτόµατου συστήµατος πυρόσβεσης στο δάσος, µε αποθήκη νερού το Κωπηλατοδρόµιο Η αποξήλωση των παλιών στρατιωτικών εγκαταστάσεων της αµερικανικής βάσης, η απορρύπανση και αποκατάσταση του φυσικού εδάφους που κατελάµβαναν Η ίδρυση Εθνικού Πάρκου για την αποτελεσµατική προστασία και οργάνωση του χώρου. Τα αποτελέσµατα του έργου κρίνονται ως πολύ θετικά για το φυσικό περιβάλλον. Η παροχέτευση νερού της Μακαρίας πηγής αυξάνει πολύ την διαθέσιµη ποσότητα και µειώνει την αλατότητα του νερού στον υγροτόπο, µε θετικές επιπτώσεις στην κατάσταση της ορνιθοπανίδας, πιθανώς δε και του πευκοδάσους. Η άρση ορισµένων πιέσεων ενισχύει την φυσικότητα των υπαρχόντων οικοσυστηµάτων, ενώ ταυτόχρονα δηµιουργούνται προϋποθέσεις για αύξηση της βιοποικιλότητας και ανάπτυξη ενός λιµναίου οικοσυστήµατος µε οικολογικό ενδιαφέρον (Παπαγρηγορίου et al, 2001). Ένα χρόνο µετά την κατασκευή του Κωπηλατοδροµίου, ο περιβάλλων χώρος άρχισε να αναβαθµίζεται σταδιακά µε αύξηση των πληθυσµών της ορνιθοπανίδας. Η παρουσία πουλιών ήταν εντυπωσιακή, παρά τη συνεχή όχληση από τα εργοταξιακά µηχανήµατα και την έντονη ανθρώπινη παρουσία κατά τη φάση κατασκευής. Περίοδοι αιχµής, τόσο από πλευράς αριθµού ειδών όσο και από πλευράς πλήθους ατόµων, ήταν η εαρινή (Μάρτιος-Μάιος 2002) και η φθινοπωρινή (Σεπτέµβριος 2002) µετανάστευση. Ο υγρότοπος εµφανίζει πλέον πολύ νερό τον χειµώνα και µεγάλος αριθµός πουλιών τον επισκέπτεται ή παραµένει µονίµως εκεί, όπως ερωδιοί, πάπιες, κύκνοι και παρυδάτια. Οι µελέτες της περιόδου είχαν απογράψει 115 είδη πουλιών στον Σχινιά, ενώ ο βιότοπος αυτός είναι θεωρητικά κατάλληλος τουλάχιστον για 215 είδη της ορνιθοπανίδας της Ελλάδας (ENVECO, 2000). Είναι ενθαρρυντικό ότι µετά την κατασκευή του έργου έ- χουν κάνει την εµφάνισή τους 36 επιπλέον είδη πουλιών που δεν είχαν παρατηρηθεί ξανά στην περιοχή του Σχινιά. Ενδεικτικά αναφέρονται τα: Anas penelope, Αnas crecca, Anas acuta, Botaurus stellaris, Pluvialis squatarola, Vanellus vanellus, Calidris alba, Calidris ferruginea, Tringa stagnatilis, Actitis hypoleucos, Chlidonias hybridus και Chlidonias leucopterus. Όλα τα παραπάνω είχαν επισηµανθεί (ENVECO, 2000) ως είδη ορνιθοπανίδας µε δυνατότητα µελλοντικής εµφάνισης στην περιοχή µετά την υλοποίηση του έργου Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Η γνωστή µεγάλη διαµάχη για το Κωπηλατοδρόµιο κατέληξε στην ίδρυση Εθνικού Πάρκου, το οποίο συνδέθηκε αναπόσπαστα µε την Ολυµπιακή εγκατάσταση και κηρύχθηκε µε Προεδρικό ιάταγµα (Π.., 2000) το 2000, συµπεριλαµβάνοντας και το Ολυµπιακό Κέντρο. Το σχέδιο διαχείρισης και ο κανονισµός λειτουργίας εγκρίθηκαν το 2001 (ΚΥΑ, 2001), ο Φορέας ιαχείρισης (ΦΟ ΕΠΑΣΜ) ιδρύθηκε µε Π.. το 2002 και το ιοικητικό Συµβούλιο συστάθηκε τον Ιανουάριο του Με έκταση 9000 χιλιάδες στρέµµατα χερσαίου και 4000 στρέµµατα θαλάσσιου χώρου, το Πάρκο αποτελείται από το Κωπηλατοδρόµιο, τη Μακαρία Πηγή, τον υγρότοπο, το δάσος πεύκου-κουκουναριάς, την χερσόνησο Κυνοσούρα, την αµµώδη παραλία και ένα τµήµα του όρµου Μαραθώνα. Η ύπαρξη Εθνικού Πάρκου κοντά στην Αθήνα είναι ιδιαίτερα σηµαντική διότι προσφέρει πολύτιµες δυνατότητες περιβαλλοντικής αναψυχής σε µεγάλο πληθυσµό που έχει στερηθεί την επαφή µε τη φύση. Ειδικότερα το Πάρκο Σχινιά Μαραθώνα θα µπορούσε, να προσελκύει µέχρι και 1 εκατοµµύριο επισκέπτες/έτος (Παπαγρηγορίου et al, 2001). Κατάλληλη διαχείριση των επισκεπτών σηµαίνει αποκλεισµό του Ι.Χ. µέσα στο Πάρκο κατά τις περιόδους αιχµής, καθαριότητα, προώθηση πεζοπορίας και παρατήρησης της φύσης, περιβαλλοντική εκπαίδευση και ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων. Πρόσθετο πλεονέκτηµα του Πάρκου είναι ότι, λόγω των πολύ µικρών κλίσεων του εδάφους, θα µπορεί να χρησιµοποιείται και από άτοµα µειωµένης κινητικότητας. Ο ρόλος του Πάρκου πρέπει να είναι σηµαντικός κατ αρχήν στην αλλαγή µοντέλου πρόσβασης µε αποθάρρυνση της χρήσης ΙΧ και στροφή στα µέσα µαζικής µεταφοράς, στην προώθηση εναλλακτικών τρόπων αναψυχής µε

6 δίκτυο ποδηλατοδρόµων και µονοπατιών, στην διευκόλυνση της πρόσβασης ατόµων µε αναπηρίες κ.λπ. Απαιτούνται φύλαξη του χώρου σε 24ωρη βάση και πολλές παρεµβάσεις µε ανατρεπτικό χαρακτήρα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον τρόπο προσέγγισης στο δάσος και στη θάλασσα, την διαχείριση των απορριµµάτων µε διαλογή στην πηγή και ολική ανακύκλωση, τη επαφή του επισκέπτη µε το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής. Για τις ανάγκες µεγάλων αγωνιστικών εκδηλώσεων, όπως οι Ολυµπιακοί Αγώνες δηµιουργήθηκε χώρος στάθµευσης σε απόσταση 4 χλµ., από όπου µπορούν να ξεκινούν λεωφορεία προς το αθλητικό κέντρο, αλλά η θέση αυτή δεν ενδείκνυται για µόνιµη εξυπηρέτηση των επισκεπτών του Πάρκου. Προβλέπεται να χρησιµοποιούνται οι θέσεις στάθµευσης κοντά στην είσοδο του Ολυµπιακού κέντρου, δηµιουργώντας προϋποθέσεις για απαγόρευση πρόσβασης µηχανοκινήτων στο δάσος και στην παραλία, πλην των οχηµάτων υπηρεσίας. Κατά τη θερινή περίοδο, η µετακίνηση από το χώρο στάθµευσης προς την παραλία θα µπορεί να γίνεται µε λεωφορεία του Πάρκου και πεζοπορία µέσα από το δάσος. Ένα δίκτυο ποδηλατοδρόµων, µονοπατιών, γεφυρών και δρό- µων περιπάτου µε ήπιες κλίσεις για πεζούς θα επιτρέπει την πρόσβαση στους διάφορους ανοιχτούς χώρους, δη- µιουργώντας ενδιαφέρουσες διαδροµές. Οι δυσκολίες υλοποίησης των προβλεπόµενων µέτρων συνδέονται αφ ενός µεν µε τις αβεβαιότητες για τον τρόπο λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες και αφ ετέρου µε την επιδιωκόµενη αλλαγή νοοτροπίας των επισκεπτών του Εθνικού Πάρκου, καθώς και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Τον εκέµβριο του 2003 το Πάρκο χρηµατοδοτήθηκε από το ΕΠΠΕΡ (Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) για να οργανωθούν κατάλληλα ο χώρος και η διαχείριση των επισκεπτών. Ο ΦΟ ΕΠΑΣΜ έχει λειτουργήσει µε περιορισµένη χρηµατοδότηση από το ΕΠΠΕΡ και δωρεάν υποστήριξη από το ΕΜΠ. Προβλέπεται κονδύλι Ευρώ για την λειτουργία του επί 3 έτη, καθώς επίσης Ευρώ για τη φύλαξη του Πάρκου, που αντιστοιχεί στην αµοιβή δύο φυλάκων σε 24ωρη βάση επί ένα χρόνο. Άλλα έξοδα του Πάρκου, όπως εξοπλισµός γραφείου, αγορά τζιπ, επικοινωνιακές δράσεις και παρακολούθηση του περιβάλλοντος καλύπτονται από το ΕΠΠΕΡ µέχρι το ποσό των Ευρώ για τρία χρόνια. Το Πάρκο έχει επίσης χρηµατοδοτηθεί µε µικρά ποσά από την ΤΕ ΚΝΑ και το ΕΤΕΡΠΣ. Στη διάρκεια 33 µηνών λειτουργίας, ο ΦΟ ΕΠΑΣΜ έχει: εκπονήσει τον κατευθυντήριο σχεδιασµό για το έργο «ιαχείριση επισκεπτών και ερµηνεία περιβάλλοντος» πραγµατοποιήσει παρεµβάσεις στο Συµβούλιο της Επικρατείας και άλλες νοµικές ενέργειες επιτύχει την έγκριση πρότασης LIFE από την Ευρωπαϊκή Ένωση φροντίσει για τον καθαρισµό του πευκοδάσους από όγκους ξερών κλαδιών που συσσώρευσε η χιονόπτωση του 2004, καθώς και τον καθαρισµό του υγροτόπου από συσσωρευµένα µπάζα ξεκινήσει επικοινωνιακή δράση για το Πάρκο εντάξει το Πάρκο στο Europarc Federation βοηθήσει το ΥΠΕΧΩ Ε στο έργο αποξήλωσης των εγκαταστάσεων της πρώην αµερικανικής βάσης στον υγρότοπο βοηθήσει την ΟΕΟΑ Αθήνα 2004 στο έργο βιολογικής καταπολέµησης των κουνουπιών το 2004 παρέµβει στην κυβέρνηση και σε άλλους φορείς για την προστασία του Πάρκου, την λειτουργία του Κωπηλατοδροµίου και διάφορα θέµατα των Ολυµπιακών Αγώνων. Με βάση τον νοµοθετικά εγκεκριµένο τρόπο διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου (ΚΥΑ, 2001) έχουν µελετηθεί κατάλληλες παρεµβάσεις, στοχεύοντας στη διαµόρφωση χώρου φιλικού για τον επισκέπτη, στη διευκόλυνση πεζοπορίας και παρατήρησης της φύσης, στον περιορισµό των Ι.Χ., στην οργάνωση της κίνησης λεωφορείων. Το σύνολο αυτών των θεµελιωδών παρεµβάσεων αποτελεί το βασικό έργο διαµόρφωσης του Εθνικού Πάρκου: «ιαχείριση επισκεπτών και ερµηνεία περιβάλλοντος», το οποίο σχεδιάστηκε από τον ΦΟ ΕΠΑΣΜ και εγκρίθηκε από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ Ε. Η χρηµατοδότηση της µελέτης και κατασκευής του µέχρι Ευρώ έχει εγκριθεί από το πρόγραµµα ΕΠΠΕΡ. Το έργο περιλαµβάνει: Σχεδιασµό και σήµανση µονοπατιών πεζοπορίας και υποδοµών αποκλεισµού των ΙΧ από το δάσος, την παραλία και τον υγρότοπο Κατασκευή 5 παρατηρητηρίων ορνιθοπανίδας, 4 εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επισκεπτών στην παραλία και φυλακίου στην είσοδο του Πάρκου Τοποθέτηση οροσήµων του Πάρκου 6. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Ήδη από τον Ιούνιο του 2004 άρχισε να επικρατεί στασιµότητα και το όραµα του Εθνικού Πάρκου αντιµετωπίστηκε µε µειωµένο ενδιαφέρον. Η αλλαγή έγινε σαφέστερη µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες, µε αποτέλεσµα η ίδια η ύπαρξη του Εθνικού Πάρκου να αρχίσει να αµφισβητείται στη συνείδηση κατοίκων και επισκεπτών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το σύγχρονο και δαπανηρό σύστηµα πυρόσβεσης του δάσους. Κατασκευάστηκε µαζί µε το Κωπηλατοδρόµιο, κόστισε περίπου 3 εκατ. Ευρώ, έχει εγκατασταθεί από το 2003, αλλά

7 δεν λειτούργησε ποτέ, λόγω έλλειψης του προσωπικού 4 ατόµων που απαιτείται. Οι αρµόδιες υπηρεσίες δεν αναλαµβάνουν την ευθύνη λειτουργίας. Το Εθνικό Πάρκο είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένο µε την λειτουργία του αθλητικού κέντρου, το οποίο παραµένει σε πλήρη αδράνεια. Λόγω έλλειψης συντήρησης, η γρήγορη ανάπτυξη υδρόβιας βλάστησης απειλεί να αχρηστεύσει τους στίβους, ενώ το κόστος αποκατάστασής τους αυξάνεται ραγδαία. Προβάλλεται η λανθασµένη αντίληψη ότι το Ολυµπιακό Κέντρο, λόγω περιβαλλοντικών περιορισµών, δεν είναι λειτουργικό και προσοδοφόρο. Ωστόσο ο ΦΟ ΕΠΑΣΜ, ως αρµόδιος για την προστασία του περιβάλλοντος στο Πάρκο, έχει διατυπώσει ρεαλιστικές προτάσεις για δυνατότητες αξιοποίησης. Οι περιβαλλοντικοί όροι κατασκευής και λειτουργίας του Κωπηλατοδροµίου έληξαν την και δεν έχουν ακόµα ανανεωθεί, ενώ µερικοί δεν έχουν τηρηθεί, µε αποτέλεσµα το όλο έργο να έχει µείνει ηµιτελές. Πρόκειται για υποχρέωση των συναρµόδιων Υπουργείων. Ένας όρος αφορά υδραυλικές παρεµβάσεις, µε τις οποίες θα ρυθµιστεί η ροή των υδάτων στον υγρότοπο και θα κατασκευαστούν 2 µικρές λίµνες-καταφύγια για την ορνιθοπανίδα της λίµνης. Το έργο είναι εγκεκριµένο, έχει ανατεθεί στην ΕΠΟΣ από το 2003, µαζί µε την αναγκαία χρηµατοδότηση ενός εκατοµµυρίου Ευρώ, αλλά δεν έχει δηµοπρατηθεί ακόµα, αν και οι απαραίτητες µελέτες ολοκληρώθηκαν εγκαίρως,. Οι ντόπιοι κάτοικοι διαµαρτύρονται και διαµορφώνουν αρνητική διάθεση απέναντι στο Πάρκο, επειδή κάποια σπίτια στο έλος πληµµυρίζουν το χειµώνα. Στη συνέχεια των έργων του ΕΠΠΕΡ εγκρίθηκε, µε ενέργειες του ΦΟ ΕΠΑΣΜ, 3ετές ευρωπαϊκό πρόγραµµα LIFE για βιώσιµο τουρισµό, συνολικού προϋπολογισµού Ευρώ. Στόχος είναι η περιβαλλοντική πιστοποίηση του Πάρκου, η οργάνωση ολοκληρωµένης διαχείρισης των απορριµµάτων, καθώς επίσης η οργάνωση µετακινήσεων µε µέσα µαζικής µεταφοράς και η διευκόλυνση ατόµων µειωµένης κινητικότητας. Ωστόσο, το πρόγραµµα LIFE κινδυνεύει να σταµατήσει λόγω µη κάλυψης του ποσοστού 50% που αντιστοιχεί στην εθνική συµµετοχή. Το βασικό έργο διαµόρφωσης του Εθνικού Πάρκου «ιαχείριση επισκεπτών και ερµηνεία περιβάλλοντος» ξεκίνησε τον Μάρτιο 2004, µε προοπτική να ολοκληρωθεί σε 6 µήνες. Ένα πρώτο µέρος του έργου εκτελέστηκε, αλλά ξαφνικά οι σχετικές διαδικασίες έγιναν πολύ χρονοβόρες µε αποτέλεσµα να µην εκταµιεύονται εγκαίρως οι πληρωµές. Η καθυστέρηση πληρωµής του 1 ου λογαριασµού κατά 5 περίπου µήνες λόγω αργοπορίας των απαραίτητων υπουργικών υπογραφών ανέτρεψε το σχεδιασµό, ο εργολάβος ζήτησε την διάλυση της σύµβασης, µε αποτέλεσµα το έργο να παραµένει µετέωρο. Η κατασκευή του βόρειου οδικού άξονα για αποσυµφόρηση του Πάρκου από την διαµπερή κυκλοφορία, κόστους 2,5 εκατοµµυρίων Ευρώ, είναι έργο απαραίτητο για την ολοκλήρωση της θετικής παρέµβασης στον βιότοπο. Παρά την αναγνώριση της σηµασίας του έργου από το ΥΠΕΧΩ Ε, τη µελέτη και την έκδοση των σχετικών περιβαλλοντικών όρων, το έργο δεν έχει δηµοπρατηθεί. Η τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε το 2005 και κηρύσσει κατεδαφιστέα τα 8 κτίσµατα (ταβέρνες, αναψυκτήρια) στην παραλία του Εθνικού Πάρκου παραµένει ανεκτέλεστη. Επίσης συνεχίζονται, αν και µειωµένες, διάφορες παράνοµες και αυθαίρετες δραστηριότητες, όπως η απόρριψη µπάζων και σκουπιδιών, το µοτορκρός, το κυνήγι, η διανυκτέρευση στο χώρο του Πάρκου. Η βιολογική καταπολέµηση των κουνουπιών, οι πληθυσµοί των οποίων εµφανίζονται αυξηµένοι κατά τα έτη που ακολούθησαν το έργο, πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία το καλοκαίρι του 2004 αλλά δεν επαναλήφθηκε. Η χρήση χηµικών βιοκτόνων είναι απαγορευµένη στο Πάρκο. Είναι πιθανό ότι η πληθυσµιακή έξαρση των κουνουπιών θα µετριαστεί σταδιακά στο µέλλον, εφ όσον το οικοσύστηµα του υγροτόπου αφεθεί να προσεγγίσει µια νέα ισορροπία. Είναι πάντως αναγκαία προς το παρόν η σταθερή ετήσια βιολογική καταπολέµηση των κουνουπιών. Η κτηµατογράφηση του Εθνικού Πάρκου µέσω του Κτηµατολογίου και η προώθηση ορισµένων απαλλοτριώσεων χρήσιµων για την ανάπτυξή του δεν έχουν προχωρήσει.

8 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το εγχείρηµα της δηµιουργίας «εκ του µηδενός» ενός Εθνικού Πάρκου, µε δεδοµένες τις τάσεις υποβάθ- µισης της περιοχής, τις αντιτιθέµενες πιέσεις και τη µεγάλη επισκεψιµότητα είναι προφανώς πολύπλοκο (Ramade, 1981) και χρειάζεται να υπερπηδήσει πολλές, κοινωνικοοικονοµικές κυρίως, δυσκολίες. Στη συγκεκριµένη περίπτωση του Σχινιά, παρ όλη την περιβαλλοντική αξία της περιοχής, θα ήταν ελάχιστα πιθανή η υ- πέρβαση των εµποδίων για την λειτουργία Πάρκου, αν δεν είχε µεσολαβήσει η ώθηση των Ολυµπιακών Αγώνων. Αυτή ήταν αρκετή π.χ. για την κατάργηση µιας σηµαντικής αλλά οχλούσας υποδοµής, όπως το αεροδρόµιο του Μαραθώνα ή για την δαπανηρή αποξήλωση της αµερικανικής στρατιωτικής βάσης, όχι όµως και για το ξεπέρασµα των παλινδροµήσεων της τοπικής κοινωνίας ή των αντιθέσεων που συνδέονται µε την κυβερνητική αλλαγή λίγους µήνες πριν τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Χάρη κυρίως στον Ολυµπιακό χαρακτήρα του, το Κέντρο Κωπηλασίας και Κανό-Καγιάκ µελετήθηκε ε- ξαντλητικά ώστε να ενταχθεί αρµονικά στις λειτουργίες του βιοτόπου και µπορεί να θεωρηθεί ως πρότυπο περιβαλλοντικού σχεδιασµού ενός µεγάλου τεχνικού έργου. Η εκπόνηση των τεχνικών και περιβαλλοντικών µελετών, η διατύπωση και παρακολούθηση των περιβαλλοντικών όρων και η ένταξη του περιβαλλοντικού προβλη- µατισµού στην καθηµερινή δραστηριότητα της κατασκευής οδήγησαν στην πραγµατοποίηση ενός έργου που εναρµονίστηκε µε ένα ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον και συνέβαλε στην αποκατάσταση και αναβάθµισή του. Μ αυτή την έννοια, το αποτέλεσµα µπορεί να θεωρηθεί ως θρίαµβος µιας ολοκληρωµένης τεχνολογικής παρέµβασης. Από την άλλη µεριά, η φιλοδοξία δηµιουργίας ενός Πάρκου που θα υπηρετεί το περιβάλλον και τους επισκέπτες του απέχει σηµαντικά από την εκπλήρωσή της. Οι σωστές επιστηµονικές εκτιµήσεις και τεχνικές εφαρ- µογές είναι απαραίτητες, υλοποιούνται όµως σε βραχεία χρονική κλίµακα. Αντίθετα, η συναίνεση σε επίπεδο τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας, η οποία είναι εξ ίσου αναγκαία για να γεννηθεί η κατάλληλη οικονοµική και πολιτική στήριξη, διαµορφώνεται σε πιο µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα. Μ αυτή την έννοια, η οριστική επιτυχία του έργου θα κριθεί αργότερα, ενώ προς το παρόν η παρέµβαση µπορεί να θεωρηθεί ως ήττα σε επίπεδο περιβαλλοντικής πολιτικής. Συνθέτοντας τα ανωτέρω διαπιστώνονται κυρίως τα ακόλουθα: δυνατότητα µιας τεχνικής παρέµβασης σε βιότοπο προς όφελος του περιβάλλοντος δυνατότητα του περιβαλλοντικού σχεδιασµού να διατηρήσει επί αρκετά χρόνια την αναβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος, έστω και χωρίς λειτουργία του Πάρκου µεγάλες καθυστερήσεις στη διαδικασία ίδρυσης του Πάρκου και ανεπαρκής πολιτική στήριξη για την επίτευξη ευρείας τοπικής κοινωνικής αποδοχής κρατική αδιαφορία για την τήρηση εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων εµπόδια από πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες έλλειψη τοπικής κοινωνικής στήριξης και κρατικής βούλησης για την καταστολή παράνοµων δραστηριοτήτων και αυθαιρεσιών χαµηλή προτεραιότητα επενδύσεων για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας και ανάπτυξης Κωπηλατοδροµίου και Πάρκου, έλλειψη πολιτικού ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση του χώρου του Ολυµπιακού Κέντρου, ακόµα και µέσω ιδιωτικών δραστηριοτήτων. Πάντως, το προβλεπόµενο κόστος για να γίνει το Εθνικό Πάρκο λειτουργικό δεν είναι υπέρογκο. Περιλαµβάνει ως ελάχιστες ετήσιες δαπάνες µερικές εκατοντάδες χιλιάδες Ευρώ (συντήρηση στίβων, πυρόσβεση, βιολογική καταπολέµηση κουνουπιών, φύλαξη Πάρκου) και εφ άπαξ επενδύσεις τουλάχιστον 4 εκατοµµυρίων Ευρώ (LIFE, υδραυλικές παρεµβάσεις, βόρειος οδικός άξονας). Πρέπει να ληφθεί υπ όψη ότι η µεγάλη αναµενόµενη επισκεψιµότητα του Πάρκου δηµιουργεί αξιόλογες δυνατότητες (Παπαγρηγορίου et al, 2001) χρηµατοδότησης της λειτουργίας του, µέσω εισιτηρίου ή προσφοράς υπηρεσιών, ενώ και η εκµετάλλευση του Ολυµπιακού Κέντρου µπορεί να αποδειχθεί οικονοµικά προσοδοφόρα. Επιπρόσθετο έµµεσο οικονοµικό κέρδος, είναι το όφελος που θα αποκόµιζαν το περιβάλλον και η κοινωνία της Αττικής από τη λειτουργία του Πάρκου. Η δηµιουργία Εθνικού Πάρκου στην υποβαθµισµένη παράκτια περοχή του Σχινιά αποδείχτηκε ένα εγχείρηµα επιτυχηµένο από τεχνολογικής πλευράς. Ωστόσο, η βιώσιµη λειτουργία Εθνικών Πάρκων χρειάζεται επιπλέον και κατάλληλη περιβαλλοντική πολιτική. Το τεχνικό έργο και η κοινωνική στήριξη είναι δύο δράσεις που εκδηλώνονται σε διαφορετικές χρονικές κλίµακες. Αν τα πράγµατα εγκαταλείπονταν στην αυτόµατη πορεία τους, ο χώρος του Σχινιά θα έτεινε να µετατραπεί σε πεδίο ανεξέλεγκτων δραστηριοτήτων, οικισµό αυθαιρέτων και εκτεταµένο σκουπιδότοπο. Εν τούτοις, ο υφιστάµενος περιβαλλοντικός σχεδιασµός του Ολυµπιακού έργου θα καθυστερούσε σηµαντικά µια τέτοια δυσµενή εξέλιξη, αφήνοντας περιθώρια κοινωνικής ωρίµανσης.

9 8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Amir, S., Gidalizon, E. (1990) Expert based Method for the Evaluation of Visual Absorption Capacity of Landscape. Journal of Environ. Management, 30, Ανδρεαδάκη, Β. (2004). Εθνικό Πάρκο Σχινιά Μαραθώνα. Μεταπτυχιακή εργασία ΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», ΕΜΠ, Αθήνα. 3. Γκαίτλιχ, Μ. και Φ. ραγούµης (1985). Η οικολογική αξία µικρών υγροτόπων, ελτίο Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, τεύχος Economidis, P.S. (1991). Check List of Freshwater Fishes of Greece. Hellenic Society for the Protection of Nature, Athens. 5. Economidou, E. (1975). La vegetation halophytique de l' Attique et sa protection. Colloques phytosociologiques, IV, Lille 6. ENVECO, (2000). Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ολυµπιακού Κέντρου Κωπηλασίας και Κανό στο Σχινιά Μαραθώνα, Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004, Αθήνα. 7. Hull, R.B. and Revell, G.R.B. (1989). Issues in sampling landscapes for visual quality assessments. Landscape and Urban Planning, 17, Καρανδεινός, Μ. (1992). Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουµένων Σπονδυλοζώων της Ελλάδας. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία - Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα 9. Κοτζαγεώργης, Γ. Κ., Κ. Χατζηµπίρος,. Πυργάκης, Α. Παπαδάκη, Β. Περλέρος και Σ. Παπαγρηγορίου (1999). Παράκτιος βιότοπος Σχινιά και Ολυµπιακοί Αγώνες. Πρακτικά συνεδρίου: ιαχείριση και Βελτίωση Παράκτιων Ζωνών, ΕΜΠ, σ Κοτζαγεώργης, Γ.Κ., Φ. Κοκκώνης, Σ. Παπαγρηγορίου (2003). Περιβαλλοντική παρακολούθηση της κατασκευής του Ολυµπιακού Κέντρου Κωπηλασίας & Κανό-Καγιάκ στο Σχινιά Μαραθώνα. Πρακτικά συνεδρίου HELECO. Αθήνα. 11. Κουµαντάκης, Ι., Γεωργάλας Λ., Μορφόπουλος Ζ. (1993). Ποιοτική υποβάθµιση υπόγειων νερών πεδιάδας Μαραθώνα και τάσεις διαφοροποίησής της. 2ο Συνέδριο Υδρογεωλογίας, Πάτρα. 12. Κ.Υ.Α., (2000). Κοινή Υπουργική Απόφαση ΕΥΠΕ/ , Υπουργών Εθνικής Άµυνας, ΠΕ.ΧΩ..Ε., Πολιτισµού, Μεταφορών, Γεωργίας: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο Ολυµπιακό Κέντρο Κωπηλασίας που βρίσκεται στην περιοχή Σχινιά, ήµου Μαραθώνα, Ανατ. Αττικής. 13. Κ.Υ.Α., (2001). Κανονισµός ιοίκησης και Λειτουργίας του Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα και Σχέδιο ιαχείρισης αυτού, ΦΕΚ 183Β/ Μορφόπουλος, Ζ. (1985). Υδρογεωλογική µελέτη περιοχής Μαραθώνα - Ν. Μάκρης, Υπ. Γεωργίας 15. Μπρόφας, Γ. και Γ. Καρέτσος (1992). Συµβολή στη διερεύνηση της οικολογίας του Σχινιά-Μαραθώνα. Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα, τόµος 3, τεύχος ΟΡΣΑ, (1998). Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη βιοτόπου Σχινιά Μαραθώνα, Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας, Αθήνα. 17. Παπαγρηγορίου, Σ., Πυργάκης., Καϊµάκη Σ., Μάρας Κ., Σιδηρόπουλος Κ. (2001). ιαχειριστική Μελέτη Βιοτόπου Σχινιά-Μαραθώνα, Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας. 18. Π.., (2000). Χαρακτηρισµός χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών του Σχινιά Μαραθώνα Αττικής ως Εθνικού Πάρκου, ΦΕΚ 395 / Ramade, F. (1981). Ecologie des Ressources Naturelles, Masson. 20. Richardson, D. M. (ed) (1998) Ecology and Biogeography of Pinus, Cambridge University Press. 21. Romas, E., C. Noutsopoulos and A. Andreadakis (2005). Assessment of the microbial pollution of the Olympic Rowing and Canoeing Center at Schinias through mathematical modeling. Proc. 9 th Int. CEST, vol. A, pp Σφήκας, Γ. (1995). Η πανίδα του Μαραθώνα, ροµέας, τεύχος ΦΙΛΟΤΗΣ, (2003). Τράπεζα Στοιχείων για την Ελληνική Φύση ( Ε.Μ.Π. Αθήνα. 24. FISA, (1992). The construction of rowing courses, International Rowing Federation, Oberhoven, Switzerland 25. Χαριτωνίδου, Π. (1977). Η προστασία του περιβάλλοντος του µεγάλου έλους Σχινιά Μαραθώνα. Η Φύσις, τεύχη 10, Χαριτωνίδου, Π. (1979). Το µεγάλο έλος του Μαραθώνα. Καταστροφή και ανάγκη προστασίας του. Πρακτικά Συνεδρίου Προστασίας Πανίδας-Χλωρίδας-Βιοτόπων, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσεως, Αθήνα. 27. Χατζηµπίρος, Κ. (1995). Αξιολόγηση και κατάταξη των σηµαντικών βιοτόπων της Ελλάδας µε κριτήριο τα απειλούµενα είδη χλωρίδας και πανίδας. Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, τόµος Α, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.

ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο ιαχείριση και Βελτίωση Παράκτιων Ζωνών ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Κίµων Χατζηµπίρος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πρόεδρος Φορέα ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα Σχινιάς

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ

ρ. ρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Το Εθνικό Πάρκο Σχοινιά Μαραθώνα βρίσκεται στην Αττική και στην πεδιάδα του Μαραθώνα, στην ομώνυμη περιοχή. Το δάσος του Σχοινιά Μαραθώνα βρίσκεται στο Β.Α. τμήμα της Αττικής, σε απόσταση 45χλμ. από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ & ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΩ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ & ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΩ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ & ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΩ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΤΟΠΟΥ Υγρότοπος : Μίξη «γλυκού» και «αλµυρού» στοιχείου µε σαφή επικράτηση του τελευταίου σήµερα Παράλιο δάσος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα Περιγραφή Η εκβολή του όρμου Λεύκα βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Αρνάς (ή Άρνη) στην Άνδρο. Πρόκειται για εκβολή ρύακα σχεδόν μόνιμης ροής, που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα. Συνοπτικά συμπεράσματα των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του Προγράμματος Ελέγχου/Φύλαξης.

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα. Συνοπτικά συμπεράσματα των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του Προγράμματος Ελέγχου/Φύλαξης. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα Συνοπτικά συμπεράσματα των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του Προγράμματος Ελέγχου/Φύλαξης. ΦΟΔΕΠΑΣΜ: Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά 2294099158, 6936660412

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Η ανάγκη διατήρησης-παρακολούθησης-ανάδειξης των υγροτόπων της Αττικής Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Υπεύθυνος έργου από πλευράς ΕΛΚΕΘΕ: Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης zogaris@ath.hcmr.gr

Διαβάστε περισσότερα

PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος)

PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος) PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος) Περιγραφή Ο υγρότοπος των Αλυκών Λάγγερη βρίσκεται περίπου 4 χιλιόμετρα βορειανατολικά της Νάουσας στην Πάρο. Πρόκειται για υγρότοπο που αποτελείται από δύο εποχιακά

Διαβάστε περισσότερα

AND011 - Έλος Καντούνι

AND011 - Έλος Καντούνι AND011 - Έλος Καντούνι Περιγραφή Το έλος Καντούνι βρίσκεται νότια - νοτιοανατολικά στο όριο του χωριού Κόρθι στην Άνδρο. Πρόκειται για υποβαθμισμένη εκβολή που τροφοδοτείται από έναν ρύακα σχεδόν μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας AND001 - Έλος Βιτάλι Περιγραφή Το έλος Βιτάλι βρίσκεται περίπου 2,5 χιλιόμετρα ανατολικά του ομώνυμου οικισμού στην Άνδρο. Έχει καταγραφεί ως υγρότοπος και από το ΕΚΒΥ με κωδικό GR422343000 και όνομα "Έλος

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

KRI146 - Έλος παραλίας Κόκκινου Πύργου (Καταλυκή)

KRI146 - Έλος παραλίας Κόκκινου Πύργου (Καταλυκή) KRI146 - Έλος παραλίας Κόκκινου Πύργου (Καταλυκή) Περιγραφή Η Καταλυκή (Έλος παραλίας Κόκκινου Πύργου) βρίσκεται στο δήμο Φαιστού, περίπου 2 χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά του Τυμπακίου. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Η Λίμνη Παραλιμνίου είναι ένας εποχικός σημαντικός υδροβιότοπος της Κύπρου με σπάνια είδη πανίδας και χλωρίδας και έδωσε το όνομα και στην παρακείμενη πόλη, το Παραλίμνι.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου Περιγραφή Ο υγρότοπος της εκβολής Ποτάμι Καρλοβάσου, βρίσκεται 2,5 χιλιόμετρα βοριοδυτικά του οικισμού Λέκα και υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Σάμου. Πρόκειται για εκβολή

Διαβάστε περισσότερα

AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού)

AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού) AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού) Περιγραφή Η εκβολή Μαραθώνα (Βιρού ή «Λίμνη») βρίσκεται περίπου 1,6 χιλιόμετρα βόρεια βορειοδυτικά από τον οικισμό Αιγηνίτισσα και υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Αίγινας.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εισήγηση ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ``Πηγή `` Ζωής, ΝΕΡΟ Κανένα έμβιο ον δεν επιβιώνει χωρίς αυτό Δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Η πόλη ως καταλύτης για ένα αειφόρο πρότυπο ανάπτυξης Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Διαπιστώσεις Πού ζούμε ; Ο χάρτης αναπαριστά τη συγκέντρωση πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Μεταβατικά ύδατα (transitional waters) σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο για τα

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χλωρίδα και Πανίδα ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων ΚοτυχίουΚοτυχίου Στροφυλιάς Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Ορφανού,

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Νησιών Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2006. Εισαγωγική ομιλία κ. Στ. Δήμα Επιτρόπου Περιβάλλοντος

Συνέδριο για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Νησιών Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2006. Εισαγωγική ομιλία κ. Στ. Δήμα Επιτρόπου Περιβάλλοντος Συνέδριο για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Νησιών Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2006 Εισαγωγική ομιλία κ. Στ. Δήμα Επιτρόπου Περιβάλλοντος Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας να προλογίσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Ελένη Τρύφων Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πόσο επίκαιρο είναι το ερώτημα; Η Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός έργων μεταφοράς ύδατος από την πηγή Κιβερίου (ημικυκλικό φράγμα Ανάβαλου) και διανομής επαρκούς ποσότητας νερού άρδευσης, για την κάλυψη των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή στο δίκτυο NATURA 2000 2. Βασικά υδρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

THA002 - Βάλτα Ραχωνίου

THA002 - Βάλτα Ραχωνίου THA002 - Βάλτα Ραχωνίου Περιγραφή Η Βάλτα Ραχωνίου βρίσκεται περίπου 2,7 χιλιόμετρα βόρεια - βορειοανατολικά του οικισμού Πρίνος, στη Θάσο και περιλαμβάνεται στην απογραφή του WWF Ελλάς για τους υγρότοπους

Διαβάστε περισσότερα

MIL019 - Εποχικό αλμυρό λιμνίο όρμου Αγ. Δημητρίου

MIL019 - Εποχικό αλμυρό λιμνίο όρμου Αγ. Δημητρίου MIL019 - Εποχικό αλμυρό λιμνίο όρμου Αγ. Δημητρίου Περιγραφή Το εποχιακό αλμυρό λιμνίο Αγ. Δημητρίου βρίσκεται στον ομώνυμο όρμο, 2,3 χιλιόμετρα περίπου βόρεια του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Ανοικτή Εκδήλωση Ενημέρωσης με θέμα: «Προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» Αξός Μυλοποτάμου, 29 Μαΐου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ από Π. Σαμπατακάκη Dr. Υδρογεωλόγο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν θα ταν άστοχο εάν αναφέραμε ότι το πρόβλημα της λειψυδρίας στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την Περιβαλλοντική Ενηµέρωση σε Τεχνητούς Υγρότοπους της Κρήτης

Μέτρα για την Περιβαλλοντική Ενηµέρωση σε Τεχνητούς Υγρότοπους της Κρήτης Μέτρα για την Περιβαλλοντική Ενηµέρωση σε Τεχνητούς Υγρότοπους της Κρήτης LIFE ENVIRONMENT LIFE00 ENV/GR/000685 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΕΣ. ΕΠΙ ΕΙΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα τεχνική έκθεση έχει βασιστεί στην πρώτη από τις δυο δέσμες μέτρων, στις οποίες κατέληξε η έκθεση του WWF Ελλάς προς το δήμο Μαλίων.

Η παρούσα τεχνική έκθεση έχει βασιστεί στην πρώτη από τις δυο δέσμες μέτρων, στις οποίες κατέληξε η έκθεση του WWF Ελλάς προς το δήμο Μαλίων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΑΛΙΩΝ Προϋπολογισμός: 46.635,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΑΠΕΖ 29 & 30 Νοεμβρίου 2016

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΑΠΕΖ 29 & 30 Νοεμβρίου 2016 «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΑΠΕΖ 29 & 30 Νοεμβρίου 2016 : Δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος Το είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Εσείς Γιατί επιλέξατε το μάθημα Τι περιμένετε από τις ώρες που θα περάσετε διδασκόμενοι μαζί μας; Προτάσεις ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ι. Οι εργασίες θα ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

MIL003 - Λιμνοθάλασσα Ριβάρι

MIL003 - Λιμνοθάλασσα Ριβάρι MIL003 - Λιμνοθάλασσα Ριβάρι Περιγραφή Η λιμνοθάλασσα Ριβάρι βρίσκεται 1,2 χιλιόμετρα περίπου νοτιοανατολικά του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται για λιμνοθάλασσα με σχετικά μεγάλο άνοιγμα προς τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μ.Π.Ε. ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Οι προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι του Τεχνικού Επιµελητηρίου Νοµού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

25/11/2010. Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό Παρόχθια ζώνη

25/11/2010. Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό Παρόχθια ζώνη ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 29/10/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό 2010 2011 Παρόχθια ζώνη Σε κάθε ποταμό υπάρχει παρόχθια ζώνη Μια πολύπλοκη και ευαίσθητη περιοχή που συνδέει

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 3 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα ΕΑΡΙΝΟ

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 3 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα ΕΑΡΙΝΟ ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 29/10/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 3 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα ΕΑΡΙΝΟ 2010 2011 1 Παρόχθια ζώνη Σε κάθε ποταμό υπάρχει παρόχθια ζώνη Μια πολύπλοκη και ευαίσθητη περιοχή που συνδέει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τα προτεινόµενα έργα εξασφαλίζουν την ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

µια άλλη µάτια στους τεχνητούς υγρότοπους

µια άλλη µάτια στους τεχνητούς υγρότοπους µια άλλη µάτια στους τεχνητούς υγρότοπους LIFE ENVIRONMENT LIFE00 ENV/GR/000685 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΕΣ. ΕΠΙ ΕΙΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ενηµέρωση για τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

SAT002 - Εκβολή ρύακα Φονιά

SAT002 - Εκβολή ρύακα Φονιά SAT002 - Εκβολή ρύακα Φονιά Περιγραφή Ο ρύακας Φονιάς και η εκβολή του βρίσκονται 11,3 χλμ.α-βα της Χώρας στη νήσο Σαμοθράκη. Πρόκειται στην ουσία για δύο εκβολές σε απόσταση μερικών μέτρων η μια από την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο;

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Παρουσίαση: Παναγιώτης Νύκτας Περιβαλλοντολόγος Ειδικός Επιστήµονας.Σ. Φορέα ιαχείρισης Ε.. Σαµαριάς Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρόπουλος Παντελής Συντονιστής Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Σιδηρόπουλος Παντελής Συντονιστής Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου- Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου» Σιδηρόπουλος Παντελής Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.10 : «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΤΗ ΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ Α7: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΔΡΑΣΗ Α7: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1. TO ΕΡΓΟ «ACTIONS FOR THE CONSERVATION OF COASTAL HABITATS AND SIGNIFICANT AVIFAUNA SPECIES IN NATURA 2000 NETWORK SITES OF EPANOMI AND AGGELOCHORI LAGOONS, GREECE» - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ Δρ. Γιάννης Α. Μυλόπουλος, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. 1. Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ 1. Προτεινόµενο έργο Το έργο αφορά την κατασκευή τριών ταµιευτήρων στην τοποθεσία Μπελµά του Όρους Όσσα. Ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού θα είναι 7.200.000 µ3. Η συνολική υδάτινη επιφάνεια των ταµιευτήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Habitat: κυρίαρχη μορφή, γύρω από την οποία αναπτύσσεται ένας οικότοπος Χλωρίδα (π.χ. φυτό-φύκος) Πανίδα (π.χ. ύφαλος διθύρων) Γεωλογική μορφή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα

AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα Περιγραφή Η εκβολή του ρύακα Αννίτσα βρίσκεται περίπου 1,4 χιλιόμετρα ανατολικά - νοτιοανατολικά από τον οικισμό Άλωνες και υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Αίγινας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

«Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα»

«Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα» «Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα» Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ-Κύπρος 24/01/2015 Μηνάς Παπαδόπουλος Τομέας Πάρκων και Περιβάλλοντος Τμήμα Δασών ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Θράκης Πρόταση για τον προσδιορισμό των όρων και των ορίων των περιοχών προστασίας στους υγροβιοτόπους Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Γ. Ανδρέου, Ι. Δάφνης,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή ζώνη του Ε.Δ. Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογία - Υδρογραφία. Υδρολογικός Κύκλος. Κατείσδυση. Επιφανειακή Απορροή. Εξατµισιδιαπνοή. κύκλος. Κατανοµή του νερού του πλανήτη

Υδρολογία - Υδρογραφία. Υδρολογικός Κύκλος. Κατείσδυση. Επιφανειακή Απορροή. Εξατµισιδιαπνοή. κύκλος. Κατανοµή του νερού του πλανήτη Υδρολογία - Υδρογραφία Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε το τµήµα του υδρολογικού κύκλου που σχετίζεται µε την υπόγεια και επιφανειακή απορροή του γλυκού νερού της γης. Η επιστήµη που ασχολείται µε την

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή του ΑΡΧΕΛΩΝ στο Δίκτυο του Mare Nostrum: Συνάντηση στο Συνέδριο της Βαλένσια

Συμμετοχή του ΑΡΧΕΛΩΝ στο Δίκτυο του Mare Nostrum: Συνάντηση στο Συνέδριο της Βαλένσια Συμμετοχή του ΑΡΧΕΛΩΝ στο Δίκτυο του Mare Nostrum: Συνάντηση στο Συνέδριο της Βαλένσια Στις 24-26 Νοέμβρη, ο ΑΡΧΕΛΩΝ συμμετείχε στην τελική συνεδρίαση του προγράμματος του Mare Nostrum, που έλαβε χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τι θα έπρεπε κάθε βιολόγος να ξέρει για τον ανθρώπινο πληθυσμό. Λίγοι επιστήμονες. ανθρώπινο πληθυσμό ως τη ρίζα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος

Τι θα έπρεπε κάθε βιολόγος να ξέρει για τον ανθρώπινο πληθυσμό. Λίγοι επιστήμονες. ανθρώπινο πληθυσμό ως τη ρίζα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος Το Σύνδροµο Αστικών Ρεµάτων (The Urban Stream Syndrome) Ιωάννης Καραούζας Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46.7 χλµ Αθηνών-Σουνίου, 19013 Ανάβυσσος, Αττική. ikarz@hcmr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πικέρμι, 21/10/2011. Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πικέρμι, 21/10/2011. Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πικέρμι, 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Φορέας Υλοποίησης του Έργου: «Πράσινο Νησί Αη Στράτης», καλεί εντός δέκα πέντε (15 ) ημερών από

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης Εθνικό Πάρκο Σχινιά Μαραθώνα Σύνταξη: ΕΠΤΑ ΕΠΕ - Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων

Έκθεση αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης Εθνικό Πάρκο Σχινιά Μαραθώνα Σύνταξη: ΕΠΤΑ ΕΠΕ - Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων Έκθεση αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης Εθνικό Πάρκο Σχινιά Μαραθώνα Σύνταξη: ΕΠΤΑ ΕΠΕ - Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Γενικά... 4 2. Επισκεψιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS)

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) ΔΒΔ του οδικού άξονα Πάτρας- Πύργου, χλμ. 18-50 Έκταση ΠΠ (Ζώνες Α & Β): 160.000 στρμ. Κατά 50%, περίπου, σε Π.Ε. Αχαΐας και Ηλείας Δήμοι Δυτικής Αχαΐας και Ανδραβίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

SAT009 - Εκβολή ρύακα Κατσαμπά

SAT009 - Εκβολή ρύακα Κατσαμπά SAT009 - Εκβολή ρύακα Κατσαμπά Περιγραφή Η εκβολή Κατσαμπά βρίσκεται 3,4 χλμ Α-ΒΑ της Καμαριώτισσας στη νήσο Σαμοθράκη. Πρόκειται για την μικρή εκβολή του χειμάρρου Κατσαμπά, ενός ρύακα περιοδικής ροής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΚΟ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΜΕΤΑΛΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Μ.Α.Β.Ε.)

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΚΟ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΜΕΤΑΛΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Μ.Α.Β.Ε.) ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΚΟ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΜΕΤΑΛΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Μ.Α.Β.Ε.) Εισηγητής: Γκίνης Ιωάννης, Δ/ντής Μελετών ΑΝΚΟ Α.Ε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΜΑΒΕ Βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 9 η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Εαρινό

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 9 η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Εαρινό ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 03/12/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 9 η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Εαρινό 2010 2011 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ 1 Ηαποκατάσταση υγροτόπων δεν έχει ένα γενικά αποδεκτό ορισμό: Με την ευρύτερη ερη

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Tο Μέλλον της Αλιείας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Eιδική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

KRI107 - Εκβολή ρύακα Καρτερού

KRI107 - Εκβολή ρύακα Καρτερού KRI107 - Εκβολή ρύακα Καρτερού Περιγραφή Η εκβολή του ρύακα Καρτερού βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, βορειοδυτικά του ομώνυμου οικισμού, στο Δήμο Ηρακλείου. Συμπεριλαμβάνεται στην εθνική απογραφή με κωδικό

Διαβάστε περισσότερα

KRI148 - Εκβολή ρύακα Πλατύ

KRI148 - Εκβολή ρύακα Πλατύ KRI148 - Εκβολή ρύακα Πλατύ Περιγραφή Η εκβολή του ρύακα Πλατύ βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, ανατολικά από την Αγία Γαλήνη, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Ο ρύακας δέχεται τα νερά από ένα σχετικά μεγάλο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 250.573,75 Δικαιούχος: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ε.Κ.Β.Α.Α. - Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ Διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων και διαφοροποίηση των αναγκών σε νερό στις χώρες της της

Διαβάστε περισσότερα

MIL016 - Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1

MIL016 - Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1 MIL016 - Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1 Περιγραφή Η λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1 βρίσκεται περίπου 3,5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται για μικρό λιμνίο που

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 2012 Είναι αποδεκτό σε παγκόσμιο επίπεδο ότι οι κλασσικές πρακτικές διαχείρισης της αλιείας, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική-Σχεδιασµός του χώρου- Κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία Μάθηµα: Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασµού και της οικιστικής ανάπτυξης. ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.).) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Πένη Ιωαννίδου - Αλαμάνου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Δ/ντρια Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ν.Α. Εύβοιας 6 Συνέδριο Νησιωτικών ΤΕΕ - ΧΑΛΚΙΔΑ, 5-7 ΙΟ ΥΝ ΙΟ Υ2008

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις εξωστρέφειας του ΦΔ

Δράσεις εξωστρέφειας του ΦΔ Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου Δράσεις εξωστρέφειας του ΦΔ Χαμόγλου Μαρία MSc, Χατζηγούλας Αλέξανδρος, Δρ. Παπαδημητρίου Δότη Δράσεις εξωστρέφειας

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα